İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış"

Transkript

1 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış Rivka Bihar ÇİPRUT Abstract The past decade the private schools in Istanbul both acknowledged and recognized the importance of a second foreign language for the Turkish youth who is eager to find his/her place in the globalized world. Thus, this study explores the problematique of second foreign language teaching in private primary and high schools in Istanbul. To have a better understanding about the subject researched; the paper focuses on its history as well as the reasons behind this recently initiated programme. As a result of following up the previous foreign language teaching programmes and due to the lack of infrastructure of the second foreign language teaching, there have been some mistakes and deficiencies passed onto the second foreign language teaching from the first one s methods. For this reason, this paper attempts to search the roots of these deficiencies and tries to propose recommendations for improving the newly initiated second foreign language teaching methods and programmes before the deficiencies take roots in them. Keywords: Second foreign language teaching, foreign language teaching, Istanbul, private schools, problematique Nüfusun hızla arttığı, dengelerin çok hızlı değiştiği XXI. yüzyılda yeniliklere ayak uydurma, çağın gereklerini yakalama, teknolojik gelişmelerin takibinde olma ve bu rekabetçi dünyada kendimize iyi bir yer edinebilme hedefi, eğitim alanında bir takım gereksinimleri beraberinde getirmiştir. Teknolojinin sınır tanımayarak yaygınlaştığı ve başka bir ülkede okumak ve çalışmanın eskiye kıyasla daha kolay olduğu 2000 li yıllarda, artık bir yabancı İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi.

2 46 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış dilin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, biraz önce bahsedilen hedeflere ulaşabilmek adına son yıllarda eğitim alanında bir takım yeniliklere ve değişikliklere gidilmiştir. Bu çalışmamızın konusu İstanbul daki özel ilköğretim ve liselerin bu konuyla ilgili yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda, İstanbul daki özel ilköğretim ve liselerin son on yılda müfredatına yeni bir ders eklenmiştir; ikinci yabancı dil. İkinci yabancı dil dersinin amacını, uygulanışını ve uygulanışından dolayı ortaya çıkan eksiklikleri makalemizin daha sonraki bölümlerinde detaylı bir şekilde ele alacağız. Ancak, ikinci yabancı dil eğitimini daha iyi anlayabilmemiz açısından, birinci yabancı dil eğitimi ile ilişkisine, bu bağlamda da birinci yabancı dil eğitiminin kısa tarihçesine, bu eğitimdeki uygulamalara ve bu uygulamalardan kaynaklanan eksikliklere bakmamızda fayda vardır. 1. Yabancı Dil Eğitiminin Kısa Tarihçesi Batılılaşma süreci içine giren Osmanlı İmparatorluğu XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yenileşme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu yeniliklerle beraber yüzünü batıya dönen imparatorlukta yabancı dil bilinmesi önem kazanmış, yapılan çalışmalar kapsamında, eğitimde de bir takım yeniliklere gidilmiş, devlet ve özel okullar kurulmaya başlanmıştır. Yabancı dil öğretim çalışmalarına da bu yüzyılda başlanılmış ve ileriki yıllarda da hız kazanarak devam edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde misyonerlik amacıyla yabancı okullar kurulmuştur. Cumhuriyet yıllarına gelindiğinde, Tanzimat Fermanı ile başlayan eğitimde reform hareketleri bu yıllarda da devam etmiş, ancak yabancı dil öğrenmek için Osmanlı döneminde kurulan yabancı okullar yerine, yabancı dil öğreten Türk kurumlarının oluşturulmasına ağırlık verilmiştir (Işık 2008: 16). Geçtiğimiz yüzyılda yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi amacı güdülerek kurulan Türk Eğitim Derneği, TED kolejinin doğmasına olanak sağlamıştır. Bu gibi gelişmelerin yanı sıra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (1956), daha sonraları Boğaziçi Üniversitesi adını alacak olan Robert Kolej (1957), Hacettepe (1958) ve Cerrahpaşa (1967) gibi çeşitli üniversiteler kurulmuştur. Bu bağlamda, eğitimin ve yabancı dil öğretiminin önem kazanması sebebiyle kurulan yeni okullar beraberlerinde bir dizi problemi de getirmiştir. Bunlardan en önemlisi o dili öğretecek nitelikli öğretmen yetiştirilmesi sorunudur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet döneminde, 1926 da Konya da kurulan ve 1927 den

3 Rivka Bihar Çiprut 47 itibaren Ankara ya taşınan Gazi Orta Muallim Mektebi, yabancı dil eğitimi verecek kişilerin eğitimini sağlamaya çalışmıştır (Işık 2008: 17) da Gazi Eğitim Enstitüsü adını alan bu kurum, yabancı dil öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1941 yılında Fransızca, 1944 te İngilizce ve 1947 de Almanca bölümlerini açmıştır yılına kadar verilen eğitim iki yıllık olmuş, bu tarihten sonraysa üç yıla uzatılmıştır te ise bütün eğitim enstitüleri dört yıla çıkarılarak Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 2. Yabancı Dil Eğitiminde Yaşanan Sıkıntılar Veliler, çocuklarının gelişen teknoloji ve hızla sınırların kalktığı bir dünyada daha iyi bir konuma gelmeleri kaygısıyla, çocuklarını ilköğretim ve lise, hatta son zamanlarda ana okuldan itibaren en az bir yabancı dil öğrenmelerini istemektedirler. Bu amaç çerçevesinde, çocukları için, çağa ayak uydurmalarını sağlamakta daha yetkin gördükleri özel öğretim kurumlarını seçmektedir. Bu durumun somut örneğini her sene göze çarpan özel okul ve yine her yıl özel okullara yapılan öğrenci başvuru sayısındaki artışta görebiliriz. Bu artışlarda, öğrencinin sağlam bir alt yapıya kavuşmasının temelinde yatan, sınırlı öğrenci sayısındaki sınıflarda eğitim verilmesi, eğitimde teknolojik araçgereç kullanımı, sorgulamayı geliştirici eğitim yöntemlerinin yanı sıra, en az bir yabancı dili daha iyi öğrenme amacının yattığını söyleyebiliriz (Demirel 1980: 12). Ancak, yabancı dil eğitimi ile ilgili akademik makalelere, tezlere ve araştırmalara bakıldığında göze çarpan ortak bir nokta vardır; yabancı dil öğretiminde yaşanan sorunlar ve aksaklıklar. Bu çalışmaların yabancı dil eğitimi uygulamalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve böylelikle XXI. yüzyılda bu hataların tekrarlanmamasına yönelik öneriler ve teklifler barındırdığını da söylemek mümkündür. Durum böyleyken, henüz birinci yabancı dildeki aksaklıklar devam ederken ve belki de kronikleşirken ülkemizde artık pek çok özel okulda öğrencilere gerek seçmeli gerek zorunlu olarak sunulan ikinci yabancı dil eğitimi de birincisiyle aynı sorunları devam ettirmekte ve bu sorunların kalıcı olmasında büyük rol oynamaktadır. Bu sorunların bazıları ikinci yabancı dil eğitimi ile bağlantılı olduğundan, yabancı dil eğitimindeki sorunlar bu bölümde detaylıca incelenmiştir.

4 48 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış 2.1 Yabancı Dil Öğretmenleri Konuyla ilgili bazı önlemler alınmış olsa da, bu gelişmelere rağmen Mustafa Durmuş Çelebi, konuyla ilgili yaptığı 2006 tarihli çalışmada, 1982 yılı öncesine kadar yabancı dil öğretmenlerinin dil bilgilerini ortaya koyan ilginç bir tablo sunmuştur. Bu tabloya göre yabancı dil öğretmenlerinin; 1. Üniversitelerin dil bölümleri dışındaki bölümlerinde okuyup A, B, C kuru yabancı dil öğrenimi görenler, 2. Eğitim Enstitüsü yabancı dil bölümlerini dışarıdan bitirenler, 3. Eğitim Enstitüsü yaygın yükseköğretim yaz okulunu bitirenler, 4. Eğitim Enstitüsünde ( ) hızlandırılmış (1 yıl karşılığında 1-2 ay süreli) öğrenim görenler, 5. MEB tarafından zaman zaman açılan öğretmen muavinliği sınavında başarılı olanlar olduğunu belirtmiştir 1. Bu tablodan da görülebileceği üzere bu okullardan veya bu eğitimden geçmiş kişilerin geldikleri kurumlar göz önüne alındığında yabancı dil eğitim kurumu olarak sayılmaları pek de mümkün değildir. Aynı zamanda eğitim dili İngilizce olan üniversitelerin başka bölümlerden mezunların ve eğitimi farklı branşlarda olmuş olsa bile ana dili kurumda öğretilen dil olan kişilerin de bu dillerin öğretmenliğini yaptığı bilinmektedir. Bu çalışma 1982 öncesini ele alsa da durum 2000li yıllarda da pek bir değişiklik göstermemiştir. Bugün her özel okulda eğitimi verilen ister birinci, ister ikinci yabancı dil öğretmenlerine baktığımız zaman durumun 1982 öncesine kıyasla çok da değişmediğini gözlemlemek mümkündür. Ayrıca, özel kurumlardaki yabancı dili öğreten Türk öğretmenleriyle yabancı öğretmenler arasında ekonomik ve iş yükü olarak farklılıklar olduğu ve farklı branştan gelmiş olsa bile yabancı dil öğretmenliği yapan kişilerin, o dili bilen ve öğretmenlik eğitimi almış Türk öğretmenlere kıyasla ekonomik açıdan daha avantajlı durumda olduğu bilinen gerçekler arasındadır. Kurumların evrak işlerinin Türkçe halledilmesi yabancı öğretmenler tarafından gerçekleştirilemediği için tüm bu evrak işleri Türk öğretmenlerin sırtına yüklenmektedir. Bu durum öğretmenler arasında haksızlığa neden olurken, aynı zamanda konuyla ilgili eğitime ve deneyime sahip öğretmenin motivasyonunu 1 Mustafa Durmuş Çelebi nin bu görüşü, Ömer Demircan ın Türkiye de Yabancı Dil, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988 tarihli kitabından alıntılanmıştır.

5 Rivka Bihar Çiprut 49 düşüren bir durumdur. Öğretmenin motivasyonunu kaybetmesine neden olan bir başka neden ise müfredatın her sene aynı olmasıdır. Dilbilgisi temeline sahip olduğu varsayılan bir öğrencinin öğrendiği kültürün diliyle ilgili bir takım konuları ya da sorunları ve öğrendiği dildeki edebi eserleri bilmesi esastır; ancak, aynı öğretmen senelerce aynı konuyu, aynı kaynak kitabı veya aynı edebi eseri işlediğinde öğretmende motivasyon kaybı gerçekleşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin hem motivasyonlarını ve enerjilerini yüksek tutmak adına hem de bir miktar ezbere iş yapmalarını engellemek adına her sene öğretmenlerin farklı sınıflara girip farklı konular anlatarak hem ezberlenmiş kalıptan çıkmalarını sağlamak ve bu vesileyle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak çok önemlidir. 2.2 Yabancı Dilde Eğitim Veren Uydu Ülkelerdeki Materyal Sıkıntısı Bu sorunlardan en önemlilerinden bir diğeri de materyal sorunudur. İngilizce için İngiltere ve ABD, Fransızca için Fransa ve Almanca için Almanya gibi ülkeler yabancı dil eğitiminde merkez ülke, bu dillerin eğitimini yapan başka anadillere sahip ülkeler ise uydu ülke olarak adlandırılmaktadır. Uydu ülkeler genellikle merkez ülkelerin dil eğitimiyle ilgili her türlü yöntem, teknik ve malzemeyi üreten ve ihraç eden ülkeler durumundadırlar (Işık 2008: 19-20). Bu da beraberinde bir dizi sorunu getirmiştir. Her ülkenin kendine has bir öğretim politikası, bir öğretim sistemi, öğrencinin geçmişi, kültürü ve toplumu çerçevesinde oluşturduğu bir zihin yapısı, öğretmenin istek ve gereksinimleri vardır. Bu bağlamda, uydu ülkelerin ihtiyaçları merkez ülkelerin sunduklarıyla yüzde yüz bağdaşmamaktadır. Ancak, uydu ülkenin eğitim gerçeklerine bağlı olarak hazırlanmayan kaynak kitap ve materyal eksikliğinden dolayı merkez ülkelerde üretilenler uydu ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Unutulmaması gereken bir unsur da yabancı bir dil öğrenmek sadece o dilin dilbilgisi kurallarını öğrenmek değildir; o dili konuşan ülkelerin kültürünü, insanlarının zihin yapılarını ve yaşam tarzlarını da öğrenmeyi gerektirir. Bu aşamada ihraç edilen kaynak kitabın seviyesi ve o ülke zihin yapısıyla ne kadar örtüştüğü de araştırılmalı ve ona uygun ders materyali sağlanmalıdır. Bu da, konuyla ilgili büyük eksikliklerden bir tanesidir. Ayrıca yabancı dil eğitimini okul dışında desteklemesi bakımından uydu ülkelerdeki yaygınlığına bağlı olarak merkez ülke dilinin de uydu ülkelerde kolay erişimi olmalıdır. Merkez dilin, uydu ülkelerde kurduğu dil veya kültür merkezleri bir bakıma bu yaygınlaştırma görevini üstlenmişlerse de yeterli

6 50 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış değildir. Ülkemizde en yaygın dillerden biri olan İngilizce, ABD nin film, müzik gibi sektörlerdeki üstünlüğü nedeniyle okul dışında da erişilebilirliği olan ender dillerdendir. Ancak eskiye oranla ülkemizde önemini yitiren Fransızca ve Almanca ve bazı özel okullarda eğitimine geçtiğimiz on sene içerisinde başlanan İspanyolca, İtalyanca, Çince gibi diller, okul dışında hayat bulamamakta, gündelik yaşamda öğrencilerin karşısına çıkamamakta ve bu nedenle yalnızca bir ders olarak kalmaktadır. Görsel ve işitsel alanda bu dillerde piyasada her ne kadar az sayıda da olsa film ve şarkı bulmak mümkün olsa da yeterli değildir. Ancak, başlangıç ya da orta seviyedeki öğrencinin okulda öğrenimini gördüğü yabancı dili geliştireceği başlangıç/orta/ileri seviye egzersiz ve okuma kitapların eksikliği, yeterince dikkatli hazırlanmamış sözlüklerin ve konuşma kılavuzlarının piyasaya sürülmesi gibi materyal sıkıntısı nedenlerinden ötürü yabancı dil öğreniminde yaşanan sorunlar devam etmektedir Yabancı Dil Eğitim Planlaması Sorunu Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlıklar Nereden Kaynaklanıyor? adlı makalesinde geçtiğimiz yüzyılda başlayan ve içinde bulunduğumuz yüzyılda önemini daha da arttıran yabancı dil eğitimine yapılan yatırımlara ve ayrılan kaynaklara rağmen alınan kararların bilimsel verilere dayanmadığını vurgulayan Ali Işık, bu kararların daha çok siyasi iktidarların görüşlerine ve bürokratların kişisel düşüncelerine dayalı olduğunu belirtmektedir. Talim Terbiye Kurulu, bu görevini yerine getirecek durumda olmadığını belirten Işık, kurulda bulunan üyelerin akademik başarıları çerçevesinde değil, atanma yoluyla göreve geldiğini ve görevden yine bu şekilde alındığına dikkat çekmekte ve bu nedenden dolayı da yabancı dil politikası açısından bir süreklilik sağlanmasının zorlaştığını belirtmektedir (Işık 2008: 21). Türkiye gerçeklerine dayanmayan ve sık sık alınan yeni kararlar ve uygulamalar sonucunda ülkenin ve öğrencinin ihtiyacına cevap verebilen bir yabancı dil eğitimi politikası oluşturulamamıştır. Bu durum, bazı özel okulların kendilerince, okullarına özgü bir yabancı dil eğitimi sistemi belirleme ihtiyacını doğurmuştur. Bu çözüm iki şekilde ortaya çıkmıştır; ilki uydu ülkenin gerçeklerini, öğrencinin ihtiyaç ve hedeflerini, öğretmenin gereksinimlerini göz ardı eden merkez ülkelerdeki eğitim sistemini benimseyen ve uygulayan eğitim sistemi, ikincisiyse yabancı dil eğitimini en üst düzeye çıkarma ve etkinliğini arttırma amacıyla bazı derslerin yabancı dilde öğretilmesini onaylayan eğitim sistemi.

7 Rivka Bihar Çiprut 51 Yabancı dilde öğretimi savunanların bilimsel gerekçelerini Mustafa Durmuş Çelebi Türkiye de Anadil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi adlı makalesinde şöyle sıralamaktadır: 1. Yabancı dil bilgisi turizmi geliştirir. 2. Yabancı dil bilgisi kalkınmayı hızlandırır. 3. Türkçe, bilim dili değildir. 4. Batı dilleri, özellikle İngilizce, uluslar arası bir dil haline gelmiştir (Çelebi 2006: 292). Bilgi toplumu olabilmenin XXI. yüzyıldaki şartlarının en temelinde en az bir yabancı dil biliyor olmak yatar. Yabancı dil eğitiminin son on yılda ilkokul hatta anaokullarına kadar yaygınlaştığı bilinmektedir. Özel Okullar Birliği nin öğrenciler arasında yaptığı bir araştırma, öğrencilerin tamamına yakınının yabancı dil öğrenebilmek için özel okulları tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Ancak, burada ortaya garip bir tablo çıkmıştır. Yabancı dilde öğretim görmüş öğrencileri üniversite yıllarında çeşitli zorluklar beklemektedir. Bunlardan ilki üniversiteye giriş sınavının Türkçe yapılmasıdır. Bu durum, yabancı dil öğretimi nedeniyle öğrencinin anadil hâkimiyetini azaltırken, üniversite sınavlarında sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, gözlemlenen bir başka öğe de ülkemizde son yıllarda kurulan ve yabancı dil öğretimi yapan birçok özel üniversitenin yabancı dil öğretimi görmüş liselerden mezun olmuş öğrencilerin özellikle uzun yıllar eğitimini gördüğü yabancı dil seviyelerini yeterli bulmayıp, onları yabancı dil sınavına tabii tutarak yetersiz seviyede olanlar için hazırlık sınıfları açmasıdır. Bu gibi durumlar öğrencinin onca yıllık eğitim ve bilgi düzeyini sorgulamasına neden olarak psikolojisini bozmakta ve dolayısıyla da motivasyon kaybına neden olmaktadır. Çoğu zaman ister öğrencinin başarılı bir özel lisede okuyamaması, ister özel üniversitelerin eğitim politikaları gibi bir takım ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu durum, akademisyenleri de özellikle ilköğretim ve lise seviyesinde verilen yabancı dil öğretiminin başarısını sorgulamaya itmiştir. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Üstün Ergüden bir televizyon programında yaptığı söyleşide öğrencilerin liseden hazırlıklı gelmediğini ancak buna rağmen üniversitelerin başarılı olsun olmasın yabancı dilde eğitim verdiklerini ve bunun sakıncalı bir durum oluşturduğunu belirtmiştir (Ergüder 2006) 2. Görüldüğü üzere, lisede uzun yıllar süren yabancı dil eğitimine rağmen yabancı dil seviyesi yetersiz olan öğrencinin yabancı dil eğitim hayatı üniversitede yetersiz bir şekilde devam etmektedir. 2 Üstün Ergüden in bu görüşü tarihinde NTV kanalında yaptığı söyleşiden alıntılanmıştır

8 52 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış Bir başka sorun hem öğretim kuruluşlarının hem de öğrencilerin kısa bir sürede amaca ulaşmak istemeleridir. Bu isteğe göre gerçekleştirilen programlar ise daha çok soruna neden olmaktadır. Bir dili öğrenebilmek o dilin mantığını ve dilbilimsel dizgesini öğrenmeyi gerektirir. Ancak, tüm bu kuramsal bilgilendirmeyi es geçerek dilin iletişim aracı olarak gündelik konuşulmasına geçmek isteyen uygulamalar genellikle ezbere dayalı tek tip kalıplaşmaları beraberinde getirdiklerinden başarısızlıkla sonuçlanmaktadır (Senemoğlu 1987: 137). Aynı zamanda, geleneksel yöntemlerle öğretilen bir yabancı dil dersinde çağı yakalamak amacıyla kullanılan çağdaş araç gereçler de çelişik, anlamsız ve olumsuz sonuçlar doğuran bir uygulamaya yol açmaktadır. Unutulmaması gereken bir başka noktaysa, yabancı dilde uzun süreli verilen aralardan sonra kısa süreli yapılan yoğun çalışmalar pek de istenen etkiyi ve yararı sağlamamasıdır Anadil - Yabancı Dil İlişkisi Bir çocuğun anadilini öğrenirken izlediği yineleme, öykünme gibi birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler yabancı dil öğreniminde de izlendiğinde anadil öğrenimindeki kadar başarılı sonuçlar doğurmamaktadır. Çocuğun yabancı dil öğrenirkenki güdüsü, anadilini öğrenirkenki çevresiyle iletişim kurabilmek güdüsü kadar kuvvetli olmayabilir. Bu nedenle bu iki dili öğrenmedeki süreçler farklılık göstermektedirler. Ayrıca, çocuğun anadilini öğrenirken ses aygıtındaki olanaklar birinci dilin ses düzeni yerleşmeye başlayınca sınırlanır ve ileri yaşlarda başka bir ses dizgesinin seslerini anadilinin kökleşmiş seslerine benzetme eğilimi ağır basar (Senemoğlu 1980: 62). İkinci bir dil öğrenme, ruhsal, toplumsal ve eğitimbilimsel etmenlere de bağlıdır. Bunun en belirgin kanıtı okulda aynı öğretmenler tarafından yetiştirilen ve aynı ders saati boyunca yabancı dili gören öğrencilerin seviyeleri arasındaki farklardır. Bu bağlamda, öğrencideki güdülenmenin önemi büyüktür. Ancak öğrencide veya kişide öğrenme isteği varsa iyi öğrenilebilir. Öğrencinin güdülenmesinde, hem ders öğretmenin yöntemi ve öğrencilerle ilişkisi, hem de öğrencinin ve ailesinin alt yapısı çok önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda, öğrencinin o yabancı dili öğrenme gerekçesi de öğrenme isteğinin artmasında veya azalmasında büyük önem taşımaktadır (Ekmekçi 1983:108). Yabancı dilde öğretim yapan sınıflarda öğrencinin ister istemez edilgen duruma düşmesi, öğrencinin tek taraflı yapılan ezberci bir yola girmesine neden olmaktadır görüşünü Türkiye de Anadil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi adlı makalesinde savunan Mustafa Durmuş Çelebi, eğitimli bir insanın kültürünün aklındaki ansiklopedik bilgi yığınının büyüklüğü ile değil; bilgilerini, düşünce

9 Rivka Bihar Çiprut 53 ve fikir üretmede kullanabilme yetkinliği ile belli olacağını belirtmiştir (Çelebi 2006: 295). Bu bağlamda, eğitim sistemimizdeki kusurların doğurduğu ezberci tutumun yabancı dil öğretimine de aktarıldığını söylemek mümkündür. Tarih boyunca Türklerin büyük bir kısmı başka bir yabancı dile daha fazla önem vermiştir. İster Arapça, ister Farsça, ister son yılların İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi kullanım alanı daha yaygın ve prestijli kabul edilen yabancı dilleri olsun, bu yabancı dillere kendi anadilinden daha fazla önem veren bir kesit mutlaka olmuştur (Devrim 2006). Yabancı bir dil öğrenmek çok önemlidir; ancak, ülke dilini konuşabilmek, geliştirmek, anadilinde sanat üretebilmek de çok önemlidir. Anadilini iyi bir şekilde öğrenmeyenin yabancı bir dili istenilen düzeyde öğrenmesi mümkün değildir. Bu durum akademik araştırmalarla ispatlanmıştır (Çelebi 2006: 297). Anadilinde eksik olan bireylerin zihinsel olarak üretimde bulunması, anadilinde kuvvetli olan bireylere göre, daha başka bir deyişle düşünmeyi, sorgulamayı, irdelemeyi, okuduğunu anlayabilmeyi tam kapasite yapabilen bireylere göre daha zordur. Türkçenin yıllarca bilim dili olmadığını iddia eden kişilerce ve siyasi kararlar doğrultusunda Türkçenin bilim dili olarak desteklenmemesi Türk insanının uzun zamandır dünya bilimine katkı yapmamasındaki en temel nedenlerden biridir (Çelebi 2006: 300). 3. Genel Hatlarıyla İkinci Yabancı Dil Eğitimi Tüm bu yukarıda bahsi geçen sorunlar ele alındığında birinci yabancı dil eğitiminde henüz istenilen başarı yakalayamamışken özel okullarda son on yıllarda hayata geçirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da desteklenen ikinci yabancı dil eğitimine bir göz atmakta fayda vardır. İkinci yabancı dil eğitiminde, yukarıda bahsi geçen tüm sorunlar, gerek öğretmen gerek materyal sıkıntısı, gerekse eğitim programının oluşturulamaması bakımından, aynen devam etmektedir. Bu sorunlar henüz giderilmemişken akıllara neden özel okullar, MEB in de desteklediği gibi, ikinci bir yabancı dil eğitimine gerek duymuşlardır sorusu gelmektedir. Talim Terbiye Kurulu nun 2004 yılında yayımladığı Orta Öğretim Kurumları Hazırlık Sınıfı İkinci Yabancı Dil İspanyolca Dersi Öğretim Programı ndaki giriş kısmında şöyle belirtilmektedir: Birden fazla dil bilmek lüks olmaktan çıkmış, ihtiyaç haline gelmiştir [ ] Birleşip bütünleşmeye yönelen dünyada, oluşturulan uluslar arası kuruluşlar da yabancı dil öğrenmenin kaçınılmazlığını göstermektedir.

10 54 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış Yabancı dillerin önemi, uluslar arası bu çok yönlü iletişimi yani çok boyutlu ilişki, haberleşme ve paylaşımı gerçekleştirmedeki vazgeçilmez rolünden kaynaklanmaktadır. (T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004: 1) Leon E. Panetta 3, 1999 da Stanford Üniversitesi nde yaptığı konuşmasında, Amerikan halkının tek dilli (monolingual) oluşunu vurgulamış; ancak, küreselleşme ve uluslararalılaşmanın XXI. yüzyılda diplomatik, askeri, ekonomik ve toplumsal alanlarda çok önemli olacağından dolayı tek dilli olmanın yeterli olmayacağının üzerinde durmuştur. Bu nedenle, Amerikan halkının ikinci bir yabancı dili öğrenmesi için gerekli eğitim politikalarının düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğine dikkati çekmeye çalışmış ve konuyla ilgili bir takım tarihsel ve güncel bilgiler sunmuştur. Amerikalı kurumların sadece İngilizce ile uluslar arası arenada iş yapmasının yeterli olmadığını da vurgulayan Panetta, Fransa ve Almanya da kendi dillerinde iletişim sağlandığını ve bu nedenden ötürü sadece İngilizce ile İngilizce konuşmayan pazarlara girilemeyeceğinin de altını çizmiştir. Nitekim XXI. yüzyıla girildiğinde gerek diğer ülkelerin milliyetçi bakış açılarından, gerekse yabancı dil eğitiminin bir takım ülkelerde henüz yeterince gelişmemesinden ötürü, tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı görülmüş ve bu doğrultuda ikinci yabancı dil MEB tarafından müfredata alınmıştır. Bu bağlamda, öğretim yılından itibaren Anadolu Liseleri ve Fen Liselerine zorunlu ikinci yabancı dil dersleri konulmuş, 2006 tarihli Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği nde de belirtildiği üzere kuralca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerine, olmayanlarda ise bu derse seçmeli olarak yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir 4. İkinci yabancı dilin öğretilmesinde, anadil ve/veya birinci yabancı dil öğrenilirken kazanılması öngörülen dört temel dil becerisinin (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) kazanılmasına yönelik, benzer yöntemleri uygulayarak ikinci yabancı dil öğreniminde benzer özelliklerden faydalanma yoluna gitmek, ikinci yabancı dilin öğrenilmesini kolaylaştıran en önemli öğelerin başında gelmektedir. Yeni kavramlar, mevcut bilgilerle bağlantı kurularak daha kolay kazanılmakta, kavramlar arasında bağlantı kurulması, öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. İkinci yabancı dil öğretimi genellikle daha önce öğrenilen 3 4 ABD İstihbarat Servisi nin şu andaki başkanıdır. Türk Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği. Bir önceki Yönetmeliğin Yayım tarihi: / Yayım tarihi: /26184 RG. Değişiklik: /27159 RG.

11 Rivka Bihar Çiprut 55 anadil ve/veya yabancı dille ilişkilendirilerek daha etkili bir şekilde gerçekleşebilmektedir (T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu 2004: 4). Değişen ihtiyaçlara ve gerekliliklere göre ortaya çıkan bu ikinci yabancı dil eğitimi, hangi yabancı dilin eğitiminin verileceği konusunda her okulun özerk kararlar almasına neden olmuştur öğretim yılında lise düzeyinde öğretim yapan toplam on iki genel lise bulunduğu, genel ortaöğretimde yabancı dilde öğretim yapan 446 özel Türk okulu olduğu saptanmıştır (Demirel 2004: 13) yılı itibariyle, Özel Okullar Birliğine bağlı 215 ilköğretim ve lise gözükmektedir 5. Bu okulların birçoğunda seçmeli ya da zorunlu olarak ikinci yabancı dil dersleri mevcuttur. Bu bağlamda, özel okullarda sürdürülen ikinci yabancı dil eğitiminin durumuna bir göz atmakta fayda vardır. 4. İstanbul daki Özel İlköğretim Ve Liselerde İkinci Yabancı Dil Eğitimi 6 Makalemizin bu bölümünde, İstanbul da ikinci yabancı dil eğitimi yapan özel okulların yüzde hesaplamasıyla beraber hangi dili ikinci yabancı dil eğitimi verdiklerine, bu ikinci yabancı dilin genel özelliklerine ve konuyla ilgili yaşadıkları sorunlara bir göz atacağız. 4.1 İkinci Yabancı Dil Eğitiminde Yüzde Hesaplamaları Türkiye Özel Okullar Birliği ne bağlı 296 okuldan, 215 ilköğretim ve lise seviyesindedir. Bu seviyedeki özel okullara genel hatlarıyla bakacak olursak bunların on dördünün altısının birinci yabancı dil eğitimini Fransızca, altısının birinci yabancı dil eğitimini Almanca ve ikisinin birinci yabancı dil eğitimini İtalyanca olarak yaptıklarını görüyoruz. Geri kalan 205 okul ise birinci yabancı dil eğitimini İngilizce yapmaktadır. Bu iki yüz on beş okulun içerisinde on üç adet Ermenilere ve Musevilere özel azınlık okulu bulunmaktadır. Bu azınlık okullarında yabancı diller İngilizce, Ermenice ve İbranicedir. Sadece bir Ermeni okulu Almanca eğitim verirken, Musevi lisesinde İspanyolca eğitimi olduğu bilinmektedir. Elimizde bu bilgileri Tablo 1de görebiliriz. 5 6 Bu sayı, Türkiye Özel Okullar Birliği web sitesinden alınmıştır Makalemizin dördüncü bölümü, İstanbul daki özel okulların yabancı dil bölümleri ile yürütülen anket çalışmaları ve İstanbul daki özel okulların web sitelerinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

12 56 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış Bu grafikten de görülebileceği gibi İstanbul daki çoğu özel okul birinci yabancı dil eğitimini İngilizce olarak yapmaktadır. Ancak, bu okullar birinci yabancı dilin yanında seçmeli veya zorunlu olarak ikinci bir yabancı dil eğitimi uygulaması da yapmaktadır. Bu ikinci yabancı dil eğitimini de grafiğe dökecek olursak, şöyle bir grafik çıkmaktadır; Bu grafikten de görüldüğü üzere, ikinci yabancı dil seçimi de özel okulların bireysel öncelikleri doğrultusunda şekillenmektedir. Ancak grafikten

13 Rivka Bihar Çiprut 57 de anlaşılacağı üzere İstanbul daki Türkiye Özel Okullar Birliği nin İstanbul iline bağlı okulların yarısından fazlasında henüz ikinci yabancı dil eğitiminin olmaması dikkat çekici bir durum olmakla beraber, ikinci yabancı dil eğitiminin henüz çok yeni olduğunu belgeler niteliktedir. Bu durumun ileriki beş veya on yılda değişeceği de öngörülmektedir. İstanbul da Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi dillerde eğitim yapan on dört özel okula baktığımız zaman, bu okulların sunduğu ikinci yabancı dil eğitiminde daha farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu on dört okulun on dördü de İngilizce (%100) eğitim verirken, dört okul İspanyolca (%28,5), üç okul Fransızca (%21) ve yalnız bir okul Almanca (%7) ikinci yabancı dil olarak seçmeli ve/veya zorunlu olarak sunmaktadır. 4.2 İkinci Yabancı Dil Eğitiminin Özellikleri Yukarıdaki grafiklerden de görülebileceği üzere İstanbul da bu kadar yaygınlaşan ikinci dil eğitiminin özelliklerine bakmakta fayda vardır. İkinci yabancı dilin seçiminde okulda verilen birinci yabancı dil eğitiminin, ikinci yabancı dil seçiminde büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yabancı dilin seçiminde özellikle öğretilen birinci yabancı dile, dil bilgisi ve köken olarak yakın olan dilleri tercih eden okullar, öğretilecek ikinci yabancı dilin kullanım alanının yaygınlığını ve popülerliğini de göz önüne almaktadırlar. Unutulmaması gereken bir başka unsur ise, okulun ikinci yabancı dil seçimini, velilerin çocukları için öğrenmelerini tercih ettiği diller yönünde yapmasıdır. Ancak, konuyla ilgili yeterince bilince sahip olmayan velilerin toplumsal etki, günlük pratikler, tanıdıklarının ve yakınlarının yabancı dil tercihini benimsemek gibi düz bir mantıkla davranmaya yöneldiği gözlemlenmiştir (Barlas 1999: 61). Böylelikle okullar, uygulayacakları ikinci yabancı dil eğitimini, velilerin o günkü tercihlerini değerlendirerek, okulun pazarlama stratejisi dâhilinde ticari kaygıları çerçevesinde şekillendirebilmektedirler. İkinci yabancı dilin eğitim süresine bakacak olursak, birinci yabancı dil eğitiminden daha az ders saatini kapsadığını ve okuldan okula değişiklik gösterdiğini ve haftada iki ile beş saat arasında değiştiğini söylememiz mümkündür. Ders saatindeki bu düşüş, birinci yabancı dilde hedeflenen C1 seviyesinin, ikinci yabancı dilde daha da düşürülerek, genellikle A2 ile B1 seviyelerine indirilmesine neden olmuş, belirlenen hedefin bu iki seviye arasında okuldan okula değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. Öğrencinin

14 58 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış birinci yabancı dil eğitiminde karşılaştığı anadilini sözlü ve yazılı ifade edemiyor olması durumu ikinci yabancı dil eğitimine de olumsuz yansımaktadır. Öğretmen yetersizliği ikinci yabancı dilde, birinci yabancı dilde olduğu gibi devam etmektedir. Materyaller yine merkez ülkelerden temin edilmekte ve böylelikle ülke öğrencisinin zihin yapısına uygun şekilde hazırlanmayan kanyaklarla dersler devam ettirilmektedir. İkinci yabancı dilde eğitimi genellikle altıncı sınıftan on ikinci sınıfa kadar veren okullarda öğrencinin zihinsel gelişimine ve o dili öğrenme seviyesine cevap verecek materyal eksikliği giderilmemektedir. Materyaller her ne kadar konuları öğretilen dilin konuşulduğu ülkelerdeki coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklerini öğretici ve tanıtıcı olsa da, okullar öğretilen ikinci yabancı dilin özelliklerini ve kültürünü öğrencilere ders ortamının dışında sunabilmek amacıyla, okul çerçevesinde ve İstanbul da bulunan kültür merkezleriyle işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler (günler, tiyatrolar, danslar) düzenlemektedirler. Ancak, ders dışında o dil ile etkileşimi kesilen öğrenci için kısa süreli ve devamlılığı olmayan bu etkinlikler yeterli olmamaktadır. Kısacası, öğretilen birinci dil için yapılan çalışmalar, neredeyse aynı şekilde, ikinci yabancı dil eğitimine daha az kapsamlı ve daha aza indirgenmiş bir şekilde aktarılmaktadır. Aynı zamanda, genellikle hem öğretim kurumları hem de öğrenciler kısıtlı bir sürede amaca ulaşmak istediklerinden, kuramsal tasarılar ile uygulamadan kaynaklanan gerçekler birbirleriyle çelişir (Senemoğlu 1987: 137). Bir diğer deyişle öğrenci, öğretilen yabancı dile ilgi duyuyor ve bir an önce öğrenmek istiyor olsa da, ders saatinin azlığı ve ders dışındaki ortamlarda o dil ile az etkileşimde olması gibi gerekli ortamın hazırlanmamasından ötürü dil öğrenimi istenilen ölçüde olamamaktadır. Başka bir sorun ise yukarıdaki bölümlerde bahsedilen nedenlerden dolayı birinci yabancı dili öğrenme sıkıntısı yaşayan öğrencinin, ikinci yabancı dilde de benzer sıkıntılar yaşadığıdır. Öğretmenin yetersizliği, materyal yetersizliği, ders saatinin azlığı, müfredata yetişme çabaları, velinin isteği arasında bu dili öğrenmek zorunda bırakılan öğrencinin çabası ve becerisi, o dili öğrenme isteği ve azmi, o öğrenci için öğrenmeyi gerçekleştirebildiği bilinmektedir. Ancak, ikinci yabancı dil notunun, bazı okullarda karneye yansımadığı için 6-8. ve hazırlık sınıfları gibi bazı seviyelerde ve özellikle üniversite kaygısı yaşadığı hassas lise yıllarında öğrenci, dili öğrenmeyi gerektiren çabayı sarf etmeyi reddederek, dil öğrenimini külfet olarak görmekte, dolayısıyla bu dile tepki geliştirmekte ve onarılamayacak hatalarla yarım yamalak öğrenmektedir. Bu

15 Rivka Bihar Çiprut 59 durum, öğrencinin yabancı dil konusu söz konusu olduğunda lise sonrası üniversite ve iş hayatında yarardan çok zarar ile sonuçlanmaktadır. Altyapısı oluşturulmamış ikinci yabancı dil dersinin süreksizliği de yabancı dil öğrenimini zorlaştırıcı bir unsurdur. Bazı okullarda seçmeli, bazı okullarda zorunlu olarak uygulanan ikinci yabancı dil derslerinin devamlılığını sağlamak, başlanılan dilde eğitimi uzun seneler boyunca devam ettirmek, birkaç dil arasında öğrencinin savrulmasını engellemek de, hem okulun ikinci yabancı dil politikasının öğrencinin zihninde yerleşmesi açısından hem de ikinci yabancı dil derslerinin verimliliğini arttırmak açısından çok önemlidir. 5. Sonuç İkinci yabancı dil sorunsalı başlıklı bu araştırma, adından da anlaşılacağı üzere daha çok ikinci yabancı dil eğitimindeki sorunlara odaklanmıştır. Ancak sorunsal kelimesini Türk Dil Kurumu doğru olma ihtimali bulunmakla beraber şüphe uyandıran, kesin olmayan olarak tanımlamıştır. Araştırmanın amacına ulaşılması için yapılan anket çalışmaları bir takım sorunların olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma, birinci yabancı dil eğitiminde olduğu gibi henüz kemikleşmemiş ancak kemikleşmeye doğru giden sorunlara ışık tutmaya çalışmıştır. İster birinci, ister ikinci yabancı dil eğitimi üzerine yazılan pek çok makale de sorunlar üzerinde durmuş, bu sorunlara çözümler ve öneriler sunmuştur. Bu önerileri, okulların eğitim kalitelerini arttırmaları açısından dikkate alması gerektiği kanaatindeyiz. İkinci yabancı dil eğitimindeki sorunlara bir daha göz atacak olursak bunları şöyle sıralayabiliriz: 1. Öğrencinin ve kurumun altyapı eksikliği, 2. Branş öğretmeni yetersizliği, 3. Kaynak yetersizliği, 4. Yaş grubuna göre uygun okuma kitabının bulunmaması, 5. Seviyelere uygun okuma kitabının bulunmaması, 6. Öğretmenin yaş grubu öğrencilerinin özelliklerini bilmemesi, 7. Anne ve babanın konuyla ilgili bilinçli olmaması 8. Kurumun ticari kaygıları

16 60 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış Yerleşmiş bir sorunun kaynağına inmek ve onu değiştirmek çok zordur. İkinci yabancı dil eğitiminin henüz göreceli olarak çok yeni başladığı ülkemizde bu sorunlar kemikleşmeden bir takım değişikliklerle ikinci yabancı dil eğitimi daha verimli ve etkin bir hale getirilebilir. Bunun için yapılması gereken adımları MEB kadar okullar da atmalıdır. Başlıca atılması gereken adımları şöyle sıralayabiliriz: 1. Öğretmen yetiştirme programlarının güçlendirilmesi gelmektedir. Üniversitelerin İngilizce, Fransızca, Almanca haricindeki İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi dillerdeki dili ve edebiyatı bölümlerine pedagojik formasyon dersleri verilmeli ya da İngilizce, Fransızca, Almancada olduğu gibi, bu dillere özel öğretmenlik bölümleri açılmalıdır. 2. Yabancı dil eğitimi verecek Türk öğretmen yetiştirmenin yanı sıra, okullarda o dilin dersini verecek yabancı uyruklu kişilerin üniversitenin öğretmenlik dalında eğitim görmüş olmasına ya da başka daldan mezun olmuş olsa bile pedagojik formasyonu olmasına özen gösterilmelidir. Yabancı uyruklu öğretmenlerin aynı zamanda Türk öğrencilerinin kültürel altyapısını, eğitim sisteminin getirdiği alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını da bilmesi gerekmektedir. 3. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan A1 C1 seviyeleri arasında yeterlik seviyelerini tanımlayan Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri ne (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assessmentt) sadık kalmak kadar, bu kriterleri Türk öğrencilerinin eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları zorluk, sorun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, ülkenin gerçeklerine göre düzenlenmesi ve dil dersi programlarının buna göre oluşturulmasına dikkat edilmelidir. 4. Derslerde okutulacak kaynak kitaplar ve uygulanacak gerekli görsel işitsel materyaller Türk öğrencinin kültürü, etik değerleri ve eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde her yaş grubunun zihin yapısı ve gelişim süreci dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 5. Okullar, ikinci yabancı dil dersi uygulamalarını ticari kaygılardan arındırmalı, ikinci yabancı dil dersinin en az birinci yabancı dil kadar ihtiyaç duyduğu altyapıyı (kaynak ve egzersiz kitapları, görsel işitsel materyaller, derste kullanılmak amacıyla öğretmene sağlanacak araç gereçler, vs.) sağlamalıdır. Ayrıca okullar, öğrencilerin ders dışında ancak okul içerisinde geçirdikleri sürede o dil ile etkileşimde kalmalarını sağlayıcı olanakları

17 Rivka Bihar Çiprut 61 sunmalıdır. Ayrıca, verilen ikinci yabancı dilin varlığını okulda hissettirmeli ve bunun kalıcı olmasına yönelik çalışmalar yapmalıdır. 6. Dil öğrenimine ayrılan haftalık ders yükü öğrencinin dil öğreniminde ulaşacağı düzeyi yaklaşık olarak belirlemektedir (Ekmekçi 1983:108). Bu bağlamda, ikinci yabancı dil dersinin daha verimli geçebilmesi ve dil öğreniminin istenilen düzeye ulaşabilmesi için dil dersleri en az yedi saate çıkarılmalıdır (Demirel 1980: 15). 7. Okullar, ikinci yabancı dil eğitimini ve amacını birinci yabancı dilden ayrı tutmayarak o dilin kullanıldığı ülkelerdeki okullarla işbirliği içerisine girmeli, gerek ortak projeler yürütmeli, gerekse dönemsel öğrenci değişim programları sunmalıdır. MEB in de bu proje ve programları desteklemesi, bütçe ayırması gerekmektedir. Böylelikle, okul dil öğrenimindeki başarıyı desteklediği ve ödüllendirdiği kadar, gerek yurt dışına yolladığı öğrencilerine gerekse değişim programıyla okuluna gelen yabancı uyruklu öğrenciler sayesinde Türk öğrencilere kendilerinden farklı olanları birinci elden tanıma şansı sağlarken, öğrencinin öğrenilen dili ve dilin kültürünü daha etkin yöntemlerle, öğrenme güdülenmesini arttırarak elde edecektir. Böylelikle öğrencinin vizyon sahibi olmasına büyük katkılar sağlayacaktır (Panetta 1999: 4). 8. Ülke çağında bir dil politikası birliği olmaması, her okulun bireysel olarak hareket etmesi rekabeti arttırıcı unsurlardır. Bu rekabet de üç farklı kriter ortaya çıkarmaktadır: daha iyi, daha hızlı ya da daha ucuz. Kar amacı güden ve eğitimi ikinci plana atan okulların daha ucuza yönelmesi hem eğitimin kalitesini düşürmekte hem de ülkemizin yabancı dil gelişim programlarına uzun vadede kalıcı zararlar verecek sonuçlar doğurmaktadır. Bu tarz okulların MEB tarafından yetkin müfettişlerce incelenmesi ve dil programları çerçevesinde konuyla ilgili yapılacak çalışmaların etkinliği bu bağlamda çok önemlidir. Bu listeden görüleceği gibi yapılacak iş çoktur ve köklü bir değişiklik gerektirmektedir. Genç nüfusun bu kadar yoğun olduğu, beyin göçü kadar turizmin de giderek arttığı, ülkemizde eğitime verilen önem çerçevesinde giderek yaygınlaşmakta olan ikinci yabancı dil eğitimi gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle ikinci yabancı dil eğitimine şu anda olduğundan daha fazla kaynak ayrılması gerekmektedir. Her okul ikinci yabancı dil eğitiminde aynı zorluklarla karşılaşmakta ve hemen hemen bireysel çalışmaları doğrultusunda benzer yöntemlerle çözmektedirler. Bu durumu, her okul için gereksiz vakit ve enerji sarfiyatı olarak değerlendirmemiz

18 62 İkinci Yabancı Dil Eğitimi Sorunsalı: İstanbul daki Özel Okulların İlk Öğretim ve Lise Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimine Bir Bakış mümkündür. Daha etkin ve çözüm odaklı merkezi yöntem ve kararlarla bu sorunların üstesinden daha kolayca ve daha az enerji sarf ederek gelinebilir. Böylelikle, ikinci yabancı dil eğitimi birinci yabancı dil öğretiminden öğrenilen, tekrarlanmayan hatalarla daha başarılı bir şekilde uygulanabilir. Kaynakça Çelebi, M.D. (2006) Türkiye de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erciyes, Erciyes Üniversitesi Matbaası sayı. 21, no. 2, s Demirel, Ö. (1980) "Türkiye de Yabancı Dil Öğretimi" Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara, Evren Yayıncılık, sayı 5, no. 44, s (2006) Yabancı Dil Öğretimi: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 4. Baskı. Ekmekçi, F. Ö. (1983) Yabancı Dil Eğitimi Kavram ve Kapsamı, Dil Öğretim Özel Sayısı, Ankara, TDK Yayınları, s Işık, A. (2008) Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlıklar Nereden Kaynaklanıyor?, Journal of Language and Linguistic Studies, sayı 4, no. 2, Kocamaz Barlas, N. (1999) Sekiz Yıllık Eğitim Bağlamında Yabancı Dil Eğitimi, T.C. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitim Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Panetta, L. E. (1999) Foreign Language Education: If Scandalous in the 20 th Century, What Will It Be in the 21 st Century?, Stanford University Conference Papers, https://www.stanford.edu/dept/lc/language/about/conferencepapers Senemoğlu, O. (1980) Yabancı Dil Öğretiminde Öncelik Sorunları, Dilbilim: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Fransızca Bölümü Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, sayı 5, s (1987) Yabancı Dil Eğitiminde Çıkmazlar, Dilbilim: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, sayı 7, s T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004) Orta Öğretim Kurumları Hazırlık Sınıfı İkinci Yabancı Dil İspanyolca Dersi Öğretim Programı, Ankara, s

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ayten GENÇ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Giriş Günümüzde yabancı dil bilgi ve becerisinin önemi, uluslar arası ilişkilerine, iş

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

wıas world Internatıonal American College

wıas world Internatıonal American College wıas world Internatıonal American College Çetin Cad. Nurettin Duman Sk.No.3 Kuzey Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 314 0 100-0216 365 0 808 Faks: 0216 314 0 107 www.amerikankoleji.net wıas world Internatıonal

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek Prof. Dr. Emin Karip Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Öğretim Programlarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Türk Dili II :Cümle ve Metin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI Kadıköy Maarif Geleneğiyle İngilizce Eğitim de, İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler KALEV KİMDİR?

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM Ders No : 0310500140 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı