BOLVADİN : From Past to Present

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLVADİN : From Past to Present"

Transkript

1 April 2011

2 İşaretler (Signs) İmar Sınırı (boundaries of settlement) Mezarlık (cemetery) Resmi Bina (official building) Park (Park) Okullar (schools) Dini Kurumlar (religious institutions) Benzinlik (petrol station) N m.

3 FROM THE EDITOR Bolvadin, gerek tarihi gerekse sosyo-politik ağırlığıyla Bolvadin is one of the most Afyonkarahisar ilinin en önemli ilçelerinden birisidir. Bugün i m p o r t a n t d i s t r i c t s o f özellikle ilköğretim ve üniversite ekseninde genişleyen eğitim A f y o n k a r a h i s a r f ro m t h e kurumları, şehir yaşamının entelektüel gelişimine de zemin perspective of historical and socio- Cantürk KAYAHAN hazırlamaktadır. Bunun yanında sahip olunan tarihi ve kültürel c u l t u r a l d i m e n t i o n. To d a y, değerlere yönelik farkındalık, reklam ve pazarlama araçlarıyla educational institutions in the axis of primary schools and mümkündür. Bu kapsamda ilçe kaymakamlığımız bünyesinde university are preparing a new basic ground to the development of yürütülmekte olan Trails EU: Walk, See, Feel and Do isimli AB intellectual life.in addition, awareness of historical and cultural Grundvig projemizle ilgili, yurt dışından gelen misafirlerimiz için values is possible for the advertising and marketing.from this hazırlamış olduğumuz Bolvadin tanıtım kitapçığının önemli bir perspective,within the EU project "Trails EU: Walk, See, Feel and eksikliği gidereceğini ümit ediyoruz. Projemiz İspanya, Danimarka, Do" which is being done by the District of Bolvadin,we prepared a Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 6 ortaklı bir booklet for our guests coming from abroad and we hope that this projedir. booklet will be good source for our district.the project partners are coming from Denmark,Greece,Germany,Italy and Spain. Hazırlanan dergide, tarihi geçmişi asırlar öncesine dayanan In our booklet, we tried to give informations and pictures about ve Frigya Vadisinin girişi kabul edilen Yedi Kapılar mağarasını; the The Seven Doors-Yedi Kapılar dates back to centuries ago ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Kırık Minare bölgesini; milli and accepted as the entrance of Phrygian Valley; Kırık Minare- mücadele yıllarımızdaki acıların paylaşıldığı ve hissedildiği Yanık Broken Minaret which is one of the first settlements of this Kışla yı; kral yolu başta olmak üzere Anadolu'nun iç bölgelere region; Yanık Kışla in which we felt and share our sufferings in the açılan kapı Kırkgöz Köprüsü nü; Ege bölgesi ile iç Anadolu years of our National Struggle; Kırkgöz Bridge which is the door bölgelerinin ortak havuzu ve kuş cenneti Eber Gölü nü ve bölgenin of the King Road and the inner regions of Anatolia; Eber en yeşil ve organize toplu yaşam alanı olan Horan Parkı nı örnek Lake which is the common pool and a sanctuary for birds for the resim ve bilgilerle sunmaya çalıştık. Bunun yanında ticaret ve regions of Aegeon and Central Anatolia and The Horan Park sanayimiz, eğitim kurumlarımız, tarihi mekanlarımız, kaymak which is the most green area and collective life.besides,we also festivalimiz, Afyonkarahisar ilinin en eski termal bölgelerinden gave specific informations and pictures about the trade and Heybeli Kaplıcalarımız ve kent merkezimiz kısa açıklayıcı industry,educational institutions,historical places, Kaymak bilgileri ve resimleriyle de sunulmuştur. Festival,Heybeli Thermal Resorts which is one of the oldest thermal Çalışmamızın hazırlanması sırasındaki maddi ve manevi region of the province of Afyonkarahisar. destekleri nedeniyle Boldav üyelerine, eski ilçe Kaymakamımız We would like to thank to our governor O.Nuri CANATAN; prior Y.Fatih Kadiroğlu'na, Kaymakamımız O.Nuri Canatan'a, belediye governor-y. Fatih KADİROĞLU; our Mayor -Nazmiye KILÇIK; başkanımız Nazmiye Kılçık'a, tarihi bilgilerinden ve belgelerinden Muharrem BAYAR -whom we learnt a lot from his experience and from his books; Ali Tekin ÇAĞLAV whom we used his photos in our faydalandığımız Muharrem Bayar hocamıza, kitapçık içinde kişisel booklet; English Teacher İsmail Cem CİĞERCİ and members of resimlerini kullandığımız Ali Tekin Çağlav'a, Tuğra Ofset adına Boldav foundation- because of financial and moral supports during Sadık ve Selçuk Bosnalı ya ve proje yükümüzü paylaşan değerli the preparation of this study. hocamız İ.Cem Ciğerci'ye teşekkürler.

4 Bolvadin Tarihi The History Of Bolvadin Afyon Kocatepe Üniversitesi Kırkgöz Kampüsüne'de isim olan Tarihi Kırkgöz Köprüsü Kırkgöz bridge which gives its original name to the campus of Afyon Kocatepe University On bin yıllık tarihi geçmişiyle,farklı uygarlıkları yaşamış ve yaşatmış olan Bolvadin,Ege Bölgesinin İç Batı bölümündedir. Tarihi Antik Kral yolu ve İpek yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir bağlantı ve konaklama noktası olan ilçe, doğu ile batı arasında bir köprü olmuştur. Within its ten-thousand-year of history, Bolvadin Ditstict -has lived and has kept back different civilizations is located in the inner west of of the Aegean region.due to on the historical Silk Road,the ancient king road, has been a bridge between east and west. Bolvadin İdols Hekata M.S.2 Asır İdol M.Ö

5 Tarihinde şifalı Frigya olarak bilinen şehir, Frigya vadisinin en önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Örneğin Kemerkaya kasabası yakınlarındaki Yedi Kapı-Yer altı Şehri Frigya dönemi eserlerindendir. Diğer önemli yapı geçmişi M.Ö1344' lere dayanan,400 m uzunluğunda,4 m genişliğinde ve 64 gözü olan Kırkgöz Köprüsüdür. The city which is known as the historical healing Phrygian (Phrygian Salutoris) is one of the most important settlement areas of the Phrygian period.for example, near the town of Kemerkaya "seven doors, Underground City, has been one of the most important historical remains of the Phrygian period. Another important structure called Kırkgöz Bridge,which dates back to 1344 BC,is 400 meters long, 4 metres wide and has 64 eyes. Kırkgöz bridge was restored in 2006, according to its origin. Bolvadin İdolü, Helcato ve M.S 133 deki Roma Kralı Hadrianus'un heykelleri, Bolvadin'in Roma Döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterir. Bizans dönemin de şehir, Polybotum olarak adlandırılmıştır. Türklerin Anadolu'ya girişi olarak kabul edilen 1071 Malazgirt Zaferinden sonra şehrin adının Bolvadin olarak kullanıldığı tarihi kitaplarda belirtilmektedir yıllarda şehir merkezinin görünümü (The view of city center in 1960) Bolvadin's idol, Helcato - and some sculptures of Modrionus- king of Rome in 133 AD indicate that Bolvadin is an an important settlement during the Roman period.in Byzantine period, the city iwas named as Polibatum. After the official entry of Turks in Anatolia in 1071 by Malazgirt Victory, the name of the city was changed into Bolvadin. Tarihi Bilgi Kaynakçası: : Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Frigya vadisinin girişi kabul edilen tarihi 3 katlı ve yaklaşık 3 km uzunluğuna sahip yer altı şehri The underground city which is 3 km long and 3 storey construction is accepted as an entrance of Phrygian valley

6 TARİHİ EVLER VE CAMİLER Bolvadin tarihi evleri,kentsel sit alanı olarak değerlendirilen Hisar, Ali Efendi, Kestemet, Şazi, Erkmen, İmaret ve Akçeşme Mahallerinde bulunmaktadır. Evlerin fiziki özellikleri, yaşadıkları dönemin sosyal, ekonomik, mimari ve kentsel değerlerini yansıtır. Tarihi ev ve işyerlerinin büyük bir bölümü 1982 yılında şehir merkezinde yapılan yol genişlemesi nedeniyle yıkılmıştır. Geçmişten günümüze kalan, Kestemet ve Mescit mahallesinde ki evler 2007 yılında Bolvadin Belediye'si tarafından restore edilmiştir. Bolvadin evleri iç sofalı tipte, iki veya üç katlı olarak yapılmıştır.evlerin dış cepheleri demir süslemeli, pencereleri kafesli, kocaman kapılı ve geniş balkonludur. Evlerin zemin katları taş, üst katları ise ahşap olarak inşa edilmiştir. OLD HOUSES AND MOSQUES Önünde Asma ağacıyla tarihi Bolvadin evlerinden görünüm A view of historical Bolvadin houses Old houses in Bolvadin reflect architectural features of those times.in 1982, because of road widening projects,most of the historical houses and shops were destroyed.leftovers from the past were restored by Bolvadin Municipality in Bolvadin Houses were constructed as a two or three storey and a inner hall in them.outer side of the houses was ornamental and they had large balconies and a door.ground floors were made of Stone and upper floors were made of wood. Sokak aralarında dolaşırken maziyi anımsar ve çocukluğunuza dönersiniz While walking around the streets,you remember the past and return to your childhood.

7 Ulu Önder Atatürk'ün Büyük Taarruz Planlarını Hazırladığı Çakmaklı Konağı The Çakmaklı Residence which Atatürk had prepared for the war of Big Attack. Bolvadin sokakları tarihi soluyabileceğiniz açık hava müzesini andırır The streets of Bolvadin are like an open air museum where you will absorb history with the air you breathe. Zafer caddesindeki sıra konaklar.(mansions at the Zafer Street)

8 M.Ö. 4 Asır'da Roma döneminde yaşanan büyük deprem sonrası, o dönemki adıyla Polybotos şehri, ilk mahallesi olan şimdiki Hisar mahallesine taşınmıştır. Hisar mahallesinin girişi kabul edilen merkezde en önemli tarihi eserlerinden Çarşı camii vardır. İslami şehir planları genelde cami merkezine kurularak şekillenmektedir. Örneğin M. 1278'de yaptırılan tarihi Alaca camii Alaca mahallesine de adını vermiştir. After the big eartquake in the Roman Period in 4 th century BC, Polybotos was taken to the Hisar district.çarşı Mosque which is one of the historical pieces is at the entrance of Hisar.The plan of Islamic cities generally is planned according to the center of mosque.for instance in 1278, Alaca Mosque gave its name to the district of Alaca. Bolvadin merkezindeki Tarihi Çarşı Camii Çarşı Mosque at the center of Bolvadin. Sadrazam Rüstem Paşa'nın 1554'de yaptırdığı Tarihi Bedesten The Bazaar built by Rustem Pahsa in Tarihi Hisar mahallesinin girişindeki Çarşı camii şadırvanı The fountain of Çarşı Mosque at the entrance of Hisar district.

9 1481'de Fatih'in Hocası, Sinan Paşa tarafından yaptırılan tarihi İmaret Camii. Bu cami aynı zamanda büyük bir külliyenin önemli bir parçasıdır. Vakıf kayıtlarına göre cami, şadırvan, hamam, medrese ve imaret binaları vardır. İmaret Mosque was built by Sinan Paşa who is the master of Fatih Sultan Mehmet.This moque is one of the parts of big comlex.according to the records of foundatition, there are buildings of mosque,fountain,soup kitchen and a madrasa. 1287/1871'de yaptırılan Tarihi Cılkoğlu çeşmesi Historical Çılkoğlu Fountain which was built in 1287/ İstasyon Caddesi görünümü The view of İstasyon street in Selçuklu Dönemi Eserlerinden, Tarihi Alaca Camii Alaca Mosque an important work of Seljuk Period-1270

10 YANIK KIŞLA Bolvadin, Selçuklular zamanında Karahisar-ı Devlet vilayetinin önemli kazalarından birisidir.bu dönemde şehir camiler, hamamlar, mektepler, medreseler, bedestenler ve köprülerle süslenmiştir. Osmanlılar Döneminde Bolvadin, Anadolu eyaletlerinin önemli kazalarından birisidir. B u d ö n e m d e e y a l e t i n m e r k e z i Kütahya'dır.Bolvadin'de Osmanlı dönemine ait en önemli eserlerden birisi 1894 yılında yapılan tarihi askeri Redif Alayı kışladır. Bu kışla Milli Mücadelede 23 Eylül 1921'de düşman askerleri tarafından yakılmıştır. O dönemden itibaren tarihi Yanık Kışla olarak adlandırılır. MILLITARY BARRACKS Bolvadin is one of the most important district of the state of Karahisar at the time of the Seljuks. During this period, the city was decorated with madrasas, mosques, fountains, inns, baths, schools, and bridges.in Ottaman Period,Bolvadin was one of the important district of Anatolian States.At this time,the center of state was Kütahya and Bolvadin was one of the most important examples of Ottaman Period.Millitary barracks built in 1894 was an important example of Ottaman Period in Bolvadin.This barracks were burned by the Greek soldiers rd at the time of first world war on 23 of September in 1921.From that period, it is called as Yanık Kışla Tarihi evler ve yanık kışla kaynakçası: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Millitary Barracks after the restoration in The symbol and the cultural heritage of Indipendence war :Millitary barracks and Soap Kitchen. Millitary Barracks before the restoration taken by Ali tekin Çağlav. Ali Tekin Çağlav'ın makinasından restorasyon öncesi Yanık Kışla

11 Bolvadin stadyumu ve spor kompleksi / The stadium of Bolvadin and sports comlex. Kuş bakışı Bolvadin (A view from a high point)

12 HORAN PARKI Afyonkarahisar ili'nin en önemli ve en geniş sosyal alanlarından birisi olan Horan Parkı, 1955 yılında devrin belediye başkanı Süleyman Kabadayı tarafından kurulmuştur. Ağaçlandırma çalışmaları ve planlaması Afyon Ziraat Müdürü Mühendis Alaâddin Gümüş ve Ziraat Mühendisi Abdürrahim Gümüş tarafından yapılmıştır m2 lik bir alana sahip olan parkta restorant, kafeterya, açık kır düğünü yeri, Anfi tiyatro, piknik alanları, çocuk oyun alanları, tenis kordu, basketbol sahası, koşu ve yürüme alanları ve alış veriş merkezi mevcuttur. Kar'lı bir Ocak ayında Horan parkının stadyum karşısındaki yukarı girişinden görünümü A view of Horan Park in a snowy weather in January against the entrance of stadium. Horan park Among the close provinces and districts Horan Park is one of the most important and the largest areas.it was founded by the mayor -Süleyman Karadayı- in1955. Afforestation work and planning was designed by Alaaddin Gümüş-an engineer and by Abdurrahim Gümüşan agricultural engineer.horan park was established in an area of m2.there are a restaurant, a cafe, a wedding area, an amphitheater, picnic areas, playing area and a shopping center in this huge park. Yaz dönemine ait görüntüsüyle aşağı park alanından stadyum girişinin görünümü A view of entrance of stadium in a summer day. Kaynakça: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul.

13 Çiçeklerle Bezenmiş Park Alanı (Park Area) Özellikle yaz dönemlerinde park alanı yoğun talep görmektedir Especially in summer period there is a big demand Çocuk oyun alanları, spor kompleksi ve Horan Park Restoranı Children's playing areas - sports complex and Horan Park Restaurant. Otopark alanından Horan Parkı girişi. From the car park area, the entrance of Horan Park.

14 HAŞHAŞ Ülkemizde çiftçisinin hayatında geleneksel bir ürün olarak tanımlanan haşhaş bitkisi ile ilgili tarımın Anadolu'da M.Ö 3000 yılından bu yana yapıldığı bilinmektedir. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısımları ham meyvelerinin çizilmesi ile elde edilen afyon(bkz. Afyon), kurutulmuş ham meyveler, yapraklar, tohumları ve tohumlarından elde edilen yağıdır. Haşhaş yaprağı elde edildiği alt türe ve gövdedeki yerine göre şekli az çok değişir. Özellikle haricen kullanılan bazı merhemlerin bileşimine girer ve ağrı dindiricidir. Haşhaşbaşı, haşhaşın olgunlaşmasından, sütlüyken toplanan ve kurutulan, tohumları çıkarılan kapsül meyveleridir. Bileşiminde toplanma zamanına göre değişen afyon alkoloidleri vardır. Dıştan ağrı dindirici olarak, özellikle diş hekimliğinde kullanılır. Soğukta elde edilen yağ, bazı merhemlerin bileşimine girer. Sıcakta elde edilen yağ, yemek yağı ve sanayide sabun yapımında kullanılır. Yağ çıkarıldıktan sonra geri kalan küspeden hayvan yemi olarak istifade edilir. THE POPPY PLANT The poppy plant which is cm,thick skinned, is a type of plant grown in this region. The poppy plant which is defined as a traditional product in farmers life has been grown since 3000 BC. Uses:The parts used fom the plant are its leaves fruit,seeds and the oil obtained from them.poppy leaf changes according to its body part and its sub species. Especially, It is used for reducing the pain in some oinments.the head of poppy is a capsule fruit that is collected and dried from its maturation.it is also used in dendistry.the oil obtained in the cold is used in some oinments but the oil obtained in the hot tempratures is used for soap and cooking.and its pulp is used for animal-feeding. Haşhaş Bitkisi / The poppy plant Roma dönemine ait Haşhaş motifli para. The coin with a poppy head dates back to Roman Times. Afyon Alkaloidleri fabrikası, alanında dünyanın sayılı fabrikalarından birisidir. The Alkoloids factory which is in the boundaries of our district is one of the most important factories in the World. Kaynakça: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul.

15 Bolvadin'de Eğitim (Education in Bolvadin) Bolvadin ilçesi, Türkiye deki diğer ilçelerle karşılaştırıldığında, eğitim kurumları sayısı, özelliği ve niteliği ile dikkat çekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren birçok resmi ve özel ilk öğretim ve orta öğretim kurumları ve üniversiteye bağlı kurumlar mevcuttur. Örneğin Adalet Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, İşitme Engelli öğrencilere yönelik Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Zihinsel Engelli öğrencilere yönelik Eğitim Uygulama Okulu, İş Eğitim Merkezi ve Anadolu Meslek Lisesi gibi. Bugün ilçe merkezinde yaklaşık 7000 ilköğretim ve 3000 ortaöğretim ve 3500 civarında yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin konaklaması amacıyla yaklaşık 15 civarındaki öğrenci yurtları, eğitim sektörünün yan girişimlerini gösterir. The district of Bolvadin generally draws attention with its quality and quantity when compared to other districts in Türkiye.There are many educational institutions which belongs to The Ministry of Education and Afyon Kocatepe University.For instance, Justice High School,Anatolian Teacher Training High School, Anatolian Medical High School,Special Education School,Application of Education School and Job Training Center for the disabled students, Anatolian Vocational High School.Today there are 7000 primary school students,3000 high school students and 3500 university students at the center of our district.in addition to this,there are 15 dormitories for the students coming from other cities.

16 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU Afyon Kocatepe University / Bolvadin Vocational School Bolvadin Meslek Yüksek Okulu,? Gıda Teknolojisi öğretim yılında Milli Eğitim Food Technology Bakanlığı Yay-Kur'a bağlı iki yıllık ön lisans okulu olarak ilçede açılan ilk? İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi yükseköğretim kurumlarından birisidir. Air-conditioning and Refrigeration Tech. Bugün Bolvadin Meslek Yüksek Okulu,? İnşaat Teknolojisi Şehir içindeki eski lise binasından, Construction Technology mükemmel bir fiziki kapasiteye? İşletme Yönetimi ulaşmıştır. Konya yolu üzerindeki Business Management kampüste 4 Eğitim Binası, 3 Atölye ve 1? Makine İdari Bina ayrıca Olimpik Spor Salonu, Futbol sahası, Basketbol ve Hentbol Machine Sahaları, Parklar ve Yeşil alanlar ile Kantin? Mekatronik ve Yemekhanesiyle fiziki açıdan hiç bir Mechatronics eksiği bulunmamaktadır. E ğ i t i m p r o g r a m l a r ı ;? Mobilya ve Dekorasyon Bolvadin Vocational High School which Furniture and Decoration was belong to The Ministry of National Education Programs? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Education in and had two important pre garaduate departments is? Bilgisayar Programcılığı Accounting and Tax applications one of the first educational institutions in Computer Programming? Pazarlama this region.? Bankacılık ve Sigortacılık Marketing Banking and Insurance Today,Bolvadin Vocational School has? Büro Yönetimi ve Sekreterlik reached its full physical capasity.there are Office Management and Secretarial 4 education buildings,3 workshops,1 administrative building,one olimpic? Dış Ticaret sports hall,basketball and handball Foreign Trade fields,parks and green fields for students? Gaz ve Tesisatı Teknolojisi with its canteen and refectory on the main Gas and Installation Technology road to Konya.? Elektrik Electricity

17 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Afyon Kocatepe University Bolvadin School of Applied Disciplines Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Mart 2010'da Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak açılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans seviyesinde eğitim v e r e c e k o l u p, i l ç e d e k i i k i n c i b i r yükseköğretim kurumu olmuştur. Başlangıçta Muhasebe ve Lojistik olmak üzere iki bölüm olarak planlanan bölümlerinin ilerleyen yıllarda dönemin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre artması beklenmektedir. The School Of Applied Disciplines In March 2010,The school of Applied Disciplines was opened and will give training at the undergraduate level under the control of Afyon Kocatepe University.Now The school of Applied Disciplines is the second institution of higher education in our district.initially,it has been planned that The Departments of Accounting and Logistics will be opened and in the next few years,it is assumed that the number of other departments will be opened,,based on the the conditions and needs of that period. Eğitim Blokları (Blocks of Buildings) Atölyeler ve Park Alanları (Workshops and park areas)

18 Heybeli Şifalı Frigya olarak da bilinen tarihi heybeli kaplıcaları, Afyonkarahisar ilinin ilk termal kaplıcalarından birisidir. Afyonkarahisar Konya karayolu üzerinde yer alan kaplıca, önemli bir sağlık, turizm ve konaklama merkezidir. Mülkiyeti Bolvadin ilçesine ait olan kaplıcada; oteller, devre mülkler, havuzlu villalar ve çok amaçlı tarihi Türk hamamları mevcuttur. Aynı zamanda günlük ziyaretçiler için araba park yerleri ve piknik alanları da mevcuttur. Kaplıca hizmeti sonrasında görülen sağlık göstergeleri; 1.Genel durumda düzelme 2. Kan dolaşımında artma 3. Solunum hızlanması 4. İç organ işlevlerinde artma 5.Vücut ısısında artma - terleme 6.Bozulmuş hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme 7.Ağrılarda azalma ve kas spazmlarının çözülmesi 8.Hareket kapasitesinde artma 9.Eklem ve kaslardaki kalıcı hasarların önlenmesi 10.Psikolojik rahatlama Heybeli Heybeli Thermal springs,also known as medicinal Phrygia hot spring,is known as one of the first Thermal spas of Afyonkarahisar Province.The Thermal Springs which is on the way of Afyonkarahisar Konya is an important center of tourism,accomodation and health.there are also hotels,villas, historic Turkish baths, car parks and picnic areas in Heybeli Thermal Springs. There are some important benefits of hot springs for health after the application. 1-An improvement in general condition. 2-An increase in blood circulation. 3-Acceleration of respiratory. 4-An increase in internal organ functions. 5-An increase in body temperature sweating. 6-A recovery in neural balances. 7-A dicrease in pain and resolving in muscle spasms. 8-An increase in the capacity of motion. 9-Prevents permanent damage in muscles and in joint. 10-Psychological relief Ailelerin konaklaması için dizayn edilmiş içerisinde özel banyoları da olan villalar. Private baths in villas for families.

19 Kaplıca içerisinde faaliyet gösteren Özer Hotel Özer hotel in Heyheli hot springs. Çok amaçlı kullanılan şifalı heybeli hamamları Heybeli Thermal Resorts Heybeli Kaynakçası: ( ) Heybeli Kaplıcalarına adını veren Kızıl Kürse Hamamı Kızıl Kürse Bath which gave its name to Heybeli.

20 The lake Eber Afyon'un hem mavi hem yeşil gölü olarak tanınan ve Afyon'u Anadolu'nun iç bölgelerine bağlayan Eber; kuşları, sazlıkları, balıkları, çiçekleri, yüzen adacıkları ve derin sessizliğiyle Anadolu'nun keşfedilmemiş köşelerinden biri. Göl eski zamanlarda Akşehir Gölü ile büyükçe tek bir göl halindedir. Fakat zamanla su kaynaklarının azalması ile Akşehir Gölü, Eber Gölü'nden ayrılarak ayrı bir göl olur. Uzun süre kuraklıkla mücadele eden Eber Gölü için sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve çevre halkının da gayretiyle iyileştirme ve kurtarma önerileri hayata geçirilmiş, çevre nehirlerin göle ulaşmasını önleyen bentler yıkılarak taze su akışı sağlanmış ve Eber yeniden hayat bulmuştur. Eber ile köylüsünün 'kamış' diye andığı sazlıklarla olan dostluğu ve kındıra nın hasır dokumasıyla hayat bulması, berdi yastıklarının Anadolu'yu ve insanını simgeleyen yer minderlerini ortaya çıkarmıştır. Eber ve yetiştirdiği çocukları göl'ün kaynaklarından geçimini sağlamış, balıklarıyla beslenmiş ve hayat bulmuştur. Ekolojik olarak da ülkemizin en bol gıdalı göllerinden birisi olan Eber gölü, yüzeyinde 'kopak' denilen hareket halinde adacıklarıyla farklı bir nostaljiyi de yaşatır. Rüzgârın da etkisiyle yer değiştiren adacıkların arasından açılan yolaklarda motor ve kayıklarla gezdiğinizde kendinizi doğal bir labirentte hissedebilirsiniz. Anadolu'nun bu az bilinen cennet köşesi, son dönemlerde küresel ısınma ve sanayii atıklarının da etkisiyle bir yaşam mücadelesi içine girmiştir. Onu tekrar keşfetmek ve yaşatmak bizlerin farkındalık sağlaması ve ziyaretleriyle mümkündür. Tinged with shades of blue and green, The Lake Eber is hidden away in a quiet corner of Anatolia, full of birds, reeds, flowers, and tiny islands. The lake was once part of a much larger lake, which also contained Lake Akşehir. As nearby sources dried up, Lake Akşehir separated from Lake Eber and became an independent body of water. After a long struggle with draught, Lake Eber has been revived thanks to the dedicated efforts of environmental activists, local officials, and the native population toward tearing down the dams that prevented the flow of fresh water to the lake. At dawn, a cloud of fog lightly kisses the surface of the lake before disappearing. It's cold, a little frosty even. But when the sharp smell of the reeds starts to fill the air, you know that Lake Eber has warmed up. This is what ties the villagers, the lake, and the reeds all together. Lake Eber is also one of our nation's most ecologically diverse lakes. Small islets float on the surface of the lake, silently drifting in the breeze, creating a sort of natural labyrinth for boats. So, how about it? Wouldn't you like to explore and enjoy this little known piece of heaven in Anatolia?

21 Eber'de motorlu kayığı ile yol alan eber'in çocukları balıkçılar.eber'de yetişen kamış ve kındıra yöre halkının geçim kaynaklarından birisidir. (The children of Eber While fishing on boat. The reed grown in Eber is one of the most important sources of income) Ali Tekin Çağlav'ın makinasından Eber'deki kamış ve kındıra yığınları (The reed taken by Ali Tekin Çağlav) Eber'de yetişen kındıra ve berdiden yapılan sırt yastıkları ve minderler. (Historical cushions and mattress made of Kındıra & Berdi) Eber Göl'ünün ürünlerinden kındıra'nın hasır olarak dokunması. (Kındıra weaved as a wicker from Eber Lake) Eber in Kaynakçası: TR/skylife/2009/aralik/makaleler/eber-golu.aspx ( ). ( ).

22 Kaymak şenliği 1985 tarihinden itibaren geleneksel hale gelen kaymak şenlikleri Ağustos ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Hafta kapsamında yarışmalar, oyunlar, şiir günleri ve konferanslar düzenlenmekte olup, akşam programlarında da ulusal sanatçıların katıldığı konserler organize edilmektedir. Bunun yanında Horan parkında işletmeler ve diğer kurumlar sergi alanları oluşturmakta ve yöresel ürünleri tanıtmaktadırlar. Kaymak Festival is celebrated traditionally in the first week of August every year. Some contests,poetry days and conferences are organized and on the evening program conserts are held by national artists.in addition, some companies come to Horan Park and exhibit their local products. Kaymak şenlikleri kapsamında kutlama programı Mehter Takımının gösterisiyle başlar. Celebration program begins with Mehter team's show Horan parkındaki anfi tiyatroda konser için toplanan halk People celebrating the festival in Horan Park. Kaymak şenliğine Horan Parkında katılan Bolvadin halkı. (People living in Bolvadin are at Kaymak festival in Horan Park) Her yıl düzenlenen Kaymak Yarışması The contest of Kaymak is organized annually

23 BOLVADİN DE TİCARET Bolvadin tarihi değeri ve eski bir geçiş noktasında olması nedeniyle bölgenin en büyük ve kurumsal işletmelerine sahip yerdir. Konumu itibariyle tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir sektörel yapılanma gösterir. Ticaret Odası kayıtlarında 876; Ticaret borsasına kayıtlı 120 ve Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı 1350 üyesi bulunmaktadır. Bunun yanında Avşar Emaye A.Ş. gibi Türkiye'nin alanında öncü metal sanayii firmaları da vardır. Bugün Avşar Emaye Sanayi ve Ticaret A.Ş. 370 çalışanıyla m2 kapalı alanda üretim yapmakta ve Ortadoğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihracatta da öncü bir konumdadır. Afyon Alkaloidleri fabrikası da bölgenin en önemli kamuya ait, işletmelerinden birisidir. As Bolvadin is at the transition point and because of its historical value,it has the biggest institutional establishments in the region.there are 876 members registered in The Chambers of Commerce,120 members regitered in Commodity Exchange,1350 members registered in The Chambers of Tradesmen and Artisans.In addition to this,there is a big company called Avsar Emaye which is the pioneer in the field of metals industry in Türkiye.Today, Avsar Enamel Industry and Trade Inc. with its 370 workers is making production in the closed area of m2,and it has a leading position in exports to European Countries,The Middle East and The Balkans. Afyon Alkoloids is also one of the most important state-owned factories in the region. Tarım ve hayvancılık alanında Avşar, Korel, Alptürk, Altın Ev A.Ş. gibi birçok büyükbaş hayvancılık çiftliği bulunmaktadır. Tavukçuluk alanında da Türkiye'nin en büyük üretim tesisleri vardır. Bolvadin'de günlük olarak yaklaşık ile arası yıl içinde değişen yumurta üretimi yapılmakta ve Türkiye'nin dört bir yanına sevk edilmektedir. T h e c o m p a n i e s o f Avşar,Korel,Alptürk,Altın Ev have been operating in the field of agriculture & Livestock.There are also some important companies in the field of poultry.in Bolvadin, egg productions are made daily and are shipped to all over Türkiye. GENEL KAYNAKÇA Bolvadin Belediyesi Yayınları(2007) Bolvadin Tarihi, Kültür Turizm, Bolvadin Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. TR/skylife/2009/aralik/makaleler/eber-golu.aspx ( ). ( ) _3/konu5.htm#1( )

24 BOLVADİNLİLER DAVANIŞMA VAKFI: Bolvadin in (kasaba ve köyler dâhil ) ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınma sağlamak amacıyla 1987'den bu yana faaliyet göstermektedir. BOLDAV, has been working in order to provide development and cooperation to Bolvadin and the people leaving in Bolvadin from the perspective of social and cultural dimention since April 2011

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI MANİSA Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında, İzmir- İstanbul karayolunun kuzeyinde, İzmir e 36 km uzaklıkta bulunan Manisa, Ege Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Homeros a göre ilk yerleşimin, Truva

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal İÇİNDEKİLER SAYFA NO KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal Güzellikleri 10 KONYA NIN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012 28 600 y ll k el sanat 32 Egenin yükselen y ld z Manisa Bezi Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa The rising star of the Aegean 38 Tarihte gizli dinler aras kardefllik The religious

Detaylı

içindekiler 35-37 Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia 6-11 Tarihten Günümüze Kandıra... Kandıra From History To Today

içindekiler 35-37 Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia 6-11 Tarihten Günümüze Kandıra... Kandıra From History To Today İmtiyaz Sahibi / Publisher Abdülselam AĞDAĞ - Serap Bihter GÜR Genel Müdür / Director General Abdülselam AĞDAĞ Genel Koordinatör / General Coordinator Bihter GÜR Halkla İlişkiler & Reklam Genel Koordinatörü

Detaylı

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını ÇORUM ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını Fotoğraflar Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Osman KESER İsmail DÖLARSLAN Hasan KAHRAMAN Ersin DEMİREL Grafik Tasarım Pegasus

Detaylı

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l d e s e r t s : J o r d a n D a d a ş l a r y ü k s

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

TÜRSAB HALFETİ. DANİMARKA Beyaz Geceler Ülkesi THE LAND OF WHITE NIGHTS: DENMARK

TÜRSAB HALFETİ. DANİMARKA Beyaz Geceler Ülkesi THE LAND OF WHITE NIGHTS: DENMARK Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2015 JUNE 360 TÜRSAB HALFETİ DANİMARKA Beyaz Geceler Ülkesi THE LAND OF WHITE NIGHTS: DENMARK İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Detaylı

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2013 JUNE 336 TÜRSAB DERGİ İnsanlarıyla turizme gönül vermiş bir ülke: TUNUS Tunisia is a country that has dedicated itself

Detaylı

Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l

Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l d e s e r t s : J o r d a n D a d a ş l a r y ü k s

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1 ÇİNDEKİLER CONTENTS 03 06 14 32 38 BAŞKANIN MESAJI / Chairman`s Message HALİÇ İN ALTIN ÇAĞI / THE GOLDEN ERA OF HALİÇ DÜN, BUGÜN VE GELECEKTE HAL Ç THE PAST, PRESENT,

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız

Detaylı

113 BASIN AÇIKLAMALARI

113 BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI 113 İnsanı merkez alan, halka hizmeti Hakk a hizmet sayan ve bunu yüce bir aşkla yürüten anlayış sayesinde Keçiören, Ankara nın ve Türkiye nin yüz akı olarak göz kamaştırıyor. Ankara

Detaylı

FUAR KİTAPÇIĞI I.Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı Winter Tourism and Tourism Investments Fair

FUAR KİTAPÇIĞI I.Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı Winter Tourism and Tourism Investments Fair FUAR KİTAPÇIĞI I.Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı Winter Tourism and Tourism Investments Fair Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayseri tarihinin maddi bakımdan en büyük, tesirleri bakımından

Detaylı

TÜRSAB. Erzincan Aksaray kiliselerinde İslam izleri Islam footprints at the Aksaray Churches DERGİ. Çomakdağ MAVİ BİR ROTA.

TÜRSAB. Erzincan Aksaray kiliselerinde İslam izleri Islam footprints at the Aksaray Churches DERGİ. Çomakdağ MAVİ BİR ROTA. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EYLÜL 2013 SEPTEMBER 339 TÜRSAB DERGİ MAVİ BİR ROTA A BLUE ROUTE Boğaziçi kaleleri The Bosphorus Castles Erzincan Aksaray kiliselerinde

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

Sunuş. Presentation. Rectorate of Nigde University. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü. Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00

Sunuş. Presentation. Rectorate of Nigde University. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü. Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 Sunuş Presentation Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr Genel Sekreterlik Tel: 0388 225 26 14-15 Faks: 0388 225

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 LAODIKEIA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT MARDİN TÜRVAK AMASRA SELÇUKLU TOPKAPI HAREM NEFERTİTİ LAODICEA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT

Detaylı

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz Mosque Kavala Suyun Öte Yanı nda eski bir dost Kavala an

Detaylı

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları *

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları * TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı