BOLVADİN : From Past to Present

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLVADİN : From Past to Present"

Transkript

1 April 2011

2 İşaretler (Signs) İmar Sınırı (boundaries of settlement) Mezarlık (cemetery) Resmi Bina (official building) Park (Park) Okullar (schools) Dini Kurumlar (religious institutions) Benzinlik (petrol station) N m.

3 FROM THE EDITOR Bolvadin, gerek tarihi gerekse sosyo-politik ağırlığıyla Bolvadin is one of the most Afyonkarahisar ilinin en önemli ilçelerinden birisidir. Bugün i m p o r t a n t d i s t r i c t s o f özellikle ilköğretim ve üniversite ekseninde genişleyen eğitim A f y o n k a r a h i s a r f ro m t h e kurumları, şehir yaşamının entelektüel gelişimine de zemin perspective of historical and socio- Cantürk KAYAHAN hazırlamaktadır. Bunun yanında sahip olunan tarihi ve kültürel c u l t u r a l d i m e n t i o n. To d a y, değerlere yönelik farkındalık, reklam ve pazarlama araçlarıyla educational institutions in the axis of primary schools and mümkündür. Bu kapsamda ilçe kaymakamlığımız bünyesinde university are preparing a new basic ground to the development of yürütülmekte olan Trails EU: Walk, See, Feel and Do isimli AB intellectual life.in addition, awareness of historical and cultural Grundvig projemizle ilgili, yurt dışından gelen misafirlerimiz için values is possible for the advertising and marketing.from this hazırlamış olduğumuz Bolvadin tanıtım kitapçığının önemli bir perspective,within the EU project "Trails EU: Walk, See, Feel and eksikliği gidereceğini ümit ediyoruz. Projemiz İspanya, Danimarka, Do" which is being done by the District of Bolvadin,we prepared a Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 6 ortaklı bir booklet for our guests coming from abroad and we hope that this projedir. booklet will be good source for our district.the project partners are coming from Denmark,Greece,Germany,Italy and Spain. Hazırlanan dergide, tarihi geçmişi asırlar öncesine dayanan In our booklet, we tried to give informations and pictures about ve Frigya Vadisinin girişi kabul edilen Yedi Kapılar mağarasını; the The Seven Doors-Yedi Kapılar dates back to centuries ago ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Kırık Minare bölgesini; milli and accepted as the entrance of Phrygian Valley; Kırık Minare- mücadele yıllarımızdaki acıların paylaşıldığı ve hissedildiği Yanık Broken Minaret which is one of the first settlements of this Kışla yı; kral yolu başta olmak üzere Anadolu'nun iç bölgelere region; Yanık Kışla in which we felt and share our sufferings in the açılan kapı Kırkgöz Köprüsü nü; Ege bölgesi ile iç Anadolu years of our National Struggle; Kırkgöz Bridge which is the door bölgelerinin ortak havuzu ve kuş cenneti Eber Gölü nü ve bölgenin of the King Road and the inner regions of Anatolia; Eber en yeşil ve organize toplu yaşam alanı olan Horan Parkı nı örnek Lake which is the common pool and a sanctuary for birds for the resim ve bilgilerle sunmaya çalıştık. Bunun yanında ticaret ve regions of Aegeon and Central Anatolia and The Horan Park sanayimiz, eğitim kurumlarımız, tarihi mekanlarımız, kaymak which is the most green area and collective life.besides,we also festivalimiz, Afyonkarahisar ilinin en eski termal bölgelerinden gave specific informations and pictures about the trade and Heybeli Kaplıcalarımız ve kent merkezimiz kısa açıklayıcı industry,educational institutions,historical places, Kaymak bilgileri ve resimleriyle de sunulmuştur. Festival,Heybeli Thermal Resorts which is one of the oldest thermal Çalışmamızın hazırlanması sırasındaki maddi ve manevi region of the province of Afyonkarahisar. destekleri nedeniyle Boldav üyelerine, eski ilçe Kaymakamımız We would like to thank to our governor O.Nuri CANATAN; prior Y.Fatih Kadiroğlu'na, Kaymakamımız O.Nuri Canatan'a, belediye governor-y. Fatih KADİROĞLU; our Mayor -Nazmiye KILÇIK; başkanımız Nazmiye Kılçık'a, tarihi bilgilerinden ve belgelerinden Muharrem BAYAR -whom we learnt a lot from his experience and from his books; Ali Tekin ÇAĞLAV whom we used his photos in our faydalandığımız Muharrem Bayar hocamıza, kitapçık içinde kişisel booklet; English Teacher İsmail Cem CİĞERCİ and members of resimlerini kullandığımız Ali Tekin Çağlav'a, Tuğra Ofset adına Boldav foundation- because of financial and moral supports during Sadık ve Selçuk Bosnalı ya ve proje yükümüzü paylaşan değerli the preparation of this study. hocamız İ.Cem Ciğerci'ye teşekkürler.

4 Bolvadin Tarihi The History Of Bolvadin Afyon Kocatepe Üniversitesi Kırkgöz Kampüsüne'de isim olan Tarihi Kırkgöz Köprüsü Kırkgöz bridge which gives its original name to the campus of Afyon Kocatepe University On bin yıllık tarihi geçmişiyle,farklı uygarlıkları yaşamış ve yaşatmış olan Bolvadin,Ege Bölgesinin İç Batı bölümündedir. Tarihi Antik Kral yolu ve İpek yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir bağlantı ve konaklama noktası olan ilçe, doğu ile batı arasında bir köprü olmuştur. Within its ten-thousand-year of history, Bolvadin Ditstict -has lived and has kept back different civilizations is located in the inner west of of the Aegean region.due to on the historical Silk Road,the ancient king road, has been a bridge between east and west. Bolvadin İdols Hekata M.S.2 Asır İdol M.Ö

5 Tarihinde şifalı Frigya olarak bilinen şehir, Frigya vadisinin en önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Örneğin Kemerkaya kasabası yakınlarındaki Yedi Kapı-Yer altı Şehri Frigya dönemi eserlerindendir. Diğer önemli yapı geçmişi M.Ö1344' lere dayanan,400 m uzunluğunda,4 m genişliğinde ve 64 gözü olan Kırkgöz Köprüsüdür. The city which is known as the historical healing Phrygian (Phrygian Salutoris) is one of the most important settlement areas of the Phrygian period.for example, near the town of Kemerkaya "seven doors, Underground City, has been one of the most important historical remains of the Phrygian period. Another important structure called Kırkgöz Bridge,which dates back to 1344 BC,is 400 meters long, 4 metres wide and has 64 eyes. Kırkgöz bridge was restored in 2006, according to its origin. Bolvadin İdolü, Helcato ve M.S 133 deki Roma Kralı Hadrianus'un heykelleri, Bolvadin'in Roma Döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterir. Bizans dönemin de şehir, Polybotum olarak adlandırılmıştır. Türklerin Anadolu'ya girişi olarak kabul edilen 1071 Malazgirt Zaferinden sonra şehrin adının Bolvadin olarak kullanıldığı tarihi kitaplarda belirtilmektedir yıllarda şehir merkezinin görünümü (The view of city center in 1960) Bolvadin's idol, Helcato - and some sculptures of Modrionus- king of Rome in 133 AD indicate that Bolvadin is an an important settlement during the Roman period.in Byzantine period, the city iwas named as Polibatum. After the official entry of Turks in Anatolia in 1071 by Malazgirt Victory, the name of the city was changed into Bolvadin. Tarihi Bilgi Kaynakçası: : Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Frigya vadisinin girişi kabul edilen tarihi 3 katlı ve yaklaşık 3 km uzunluğuna sahip yer altı şehri The underground city which is 3 km long and 3 storey construction is accepted as an entrance of Phrygian valley

6 TARİHİ EVLER VE CAMİLER Bolvadin tarihi evleri,kentsel sit alanı olarak değerlendirilen Hisar, Ali Efendi, Kestemet, Şazi, Erkmen, İmaret ve Akçeşme Mahallerinde bulunmaktadır. Evlerin fiziki özellikleri, yaşadıkları dönemin sosyal, ekonomik, mimari ve kentsel değerlerini yansıtır. Tarihi ev ve işyerlerinin büyük bir bölümü 1982 yılında şehir merkezinde yapılan yol genişlemesi nedeniyle yıkılmıştır. Geçmişten günümüze kalan, Kestemet ve Mescit mahallesinde ki evler 2007 yılında Bolvadin Belediye'si tarafından restore edilmiştir. Bolvadin evleri iç sofalı tipte, iki veya üç katlı olarak yapılmıştır.evlerin dış cepheleri demir süslemeli, pencereleri kafesli, kocaman kapılı ve geniş balkonludur. Evlerin zemin katları taş, üst katları ise ahşap olarak inşa edilmiştir. OLD HOUSES AND MOSQUES Önünde Asma ağacıyla tarihi Bolvadin evlerinden görünüm A view of historical Bolvadin houses Old houses in Bolvadin reflect architectural features of those times.in 1982, because of road widening projects,most of the historical houses and shops were destroyed.leftovers from the past were restored by Bolvadin Municipality in Bolvadin Houses were constructed as a two or three storey and a inner hall in them.outer side of the houses was ornamental and they had large balconies and a door.ground floors were made of Stone and upper floors were made of wood. Sokak aralarında dolaşırken maziyi anımsar ve çocukluğunuza dönersiniz While walking around the streets,you remember the past and return to your childhood.

7 Ulu Önder Atatürk'ün Büyük Taarruz Planlarını Hazırladığı Çakmaklı Konağı The Çakmaklı Residence which Atatürk had prepared for the war of Big Attack. Bolvadin sokakları tarihi soluyabileceğiniz açık hava müzesini andırır The streets of Bolvadin are like an open air museum where you will absorb history with the air you breathe. Zafer caddesindeki sıra konaklar.(mansions at the Zafer Street)

8 M.Ö. 4 Asır'da Roma döneminde yaşanan büyük deprem sonrası, o dönemki adıyla Polybotos şehri, ilk mahallesi olan şimdiki Hisar mahallesine taşınmıştır. Hisar mahallesinin girişi kabul edilen merkezde en önemli tarihi eserlerinden Çarşı camii vardır. İslami şehir planları genelde cami merkezine kurularak şekillenmektedir. Örneğin M. 1278'de yaptırılan tarihi Alaca camii Alaca mahallesine de adını vermiştir. After the big eartquake in the Roman Period in 4 th century BC, Polybotos was taken to the Hisar district.çarşı Mosque which is one of the historical pieces is at the entrance of Hisar.The plan of Islamic cities generally is planned according to the center of mosque.for instance in 1278, Alaca Mosque gave its name to the district of Alaca. Bolvadin merkezindeki Tarihi Çarşı Camii Çarşı Mosque at the center of Bolvadin. Sadrazam Rüstem Paşa'nın 1554'de yaptırdığı Tarihi Bedesten The Bazaar built by Rustem Pahsa in Tarihi Hisar mahallesinin girişindeki Çarşı camii şadırvanı The fountain of Çarşı Mosque at the entrance of Hisar district.

9 1481'de Fatih'in Hocası, Sinan Paşa tarafından yaptırılan tarihi İmaret Camii. Bu cami aynı zamanda büyük bir külliyenin önemli bir parçasıdır. Vakıf kayıtlarına göre cami, şadırvan, hamam, medrese ve imaret binaları vardır. İmaret Mosque was built by Sinan Paşa who is the master of Fatih Sultan Mehmet.This moque is one of the parts of big comlex.according to the records of foundatition, there are buildings of mosque,fountain,soup kitchen and a madrasa. 1287/1871'de yaptırılan Tarihi Cılkoğlu çeşmesi Historical Çılkoğlu Fountain which was built in 1287/ İstasyon Caddesi görünümü The view of İstasyon street in Selçuklu Dönemi Eserlerinden, Tarihi Alaca Camii Alaca Mosque an important work of Seljuk Period-1270

10 YANIK KIŞLA Bolvadin, Selçuklular zamanında Karahisar-ı Devlet vilayetinin önemli kazalarından birisidir.bu dönemde şehir camiler, hamamlar, mektepler, medreseler, bedestenler ve köprülerle süslenmiştir. Osmanlılar Döneminde Bolvadin, Anadolu eyaletlerinin önemli kazalarından birisidir. B u d ö n e m d e e y a l e t i n m e r k e z i Kütahya'dır.Bolvadin'de Osmanlı dönemine ait en önemli eserlerden birisi 1894 yılında yapılan tarihi askeri Redif Alayı kışladır. Bu kışla Milli Mücadelede 23 Eylül 1921'de düşman askerleri tarafından yakılmıştır. O dönemden itibaren tarihi Yanık Kışla olarak adlandırılır. MILLITARY BARRACKS Bolvadin is one of the most important district of the state of Karahisar at the time of the Seljuks. During this period, the city was decorated with madrasas, mosques, fountains, inns, baths, schools, and bridges.in Ottaman Period,Bolvadin was one of the important district of Anatolian States.At this time,the center of state was Kütahya and Bolvadin was one of the most important examples of Ottaman Period.Millitary barracks built in 1894 was an important example of Ottaman Period in Bolvadin.This barracks were burned by the Greek soldiers rd at the time of first world war on 23 of September in 1921.From that period, it is called as Yanık Kışla Tarihi evler ve yanık kışla kaynakçası: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Millitary Barracks after the restoration in The symbol and the cultural heritage of Indipendence war :Millitary barracks and Soap Kitchen. Millitary Barracks before the restoration taken by Ali tekin Çağlav. Ali Tekin Çağlav'ın makinasından restorasyon öncesi Yanık Kışla

11 Bolvadin stadyumu ve spor kompleksi / The stadium of Bolvadin and sports comlex. Kuş bakışı Bolvadin (A view from a high point)

12 HORAN PARKI Afyonkarahisar ili'nin en önemli ve en geniş sosyal alanlarından birisi olan Horan Parkı, 1955 yılında devrin belediye başkanı Süleyman Kabadayı tarafından kurulmuştur. Ağaçlandırma çalışmaları ve planlaması Afyon Ziraat Müdürü Mühendis Alaâddin Gümüş ve Ziraat Mühendisi Abdürrahim Gümüş tarafından yapılmıştır m2 lik bir alana sahip olan parkta restorant, kafeterya, açık kır düğünü yeri, Anfi tiyatro, piknik alanları, çocuk oyun alanları, tenis kordu, basketbol sahası, koşu ve yürüme alanları ve alış veriş merkezi mevcuttur. Kar'lı bir Ocak ayında Horan parkının stadyum karşısındaki yukarı girişinden görünümü A view of Horan Park in a snowy weather in January against the entrance of stadium. Horan park Among the close provinces and districts Horan Park is one of the most important and the largest areas.it was founded by the mayor -Süleyman Karadayı- in1955. Afforestation work and planning was designed by Alaaddin Gümüş-an engineer and by Abdurrahim Gümüşan agricultural engineer.horan park was established in an area of m2.there are a restaurant, a cafe, a wedding area, an amphitheater, picnic areas, playing area and a shopping center in this huge park. Yaz dönemine ait görüntüsüyle aşağı park alanından stadyum girişinin görünümü A view of entrance of stadium in a summer day. Kaynakça: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul.

13 Çiçeklerle Bezenmiş Park Alanı (Park Area) Özellikle yaz dönemlerinde park alanı yoğun talep görmektedir Especially in summer period there is a big demand Çocuk oyun alanları, spor kompleksi ve Horan Park Restoranı Children's playing areas - sports complex and Horan Park Restaurant. Otopark alanından Horan Parkı girişi. From the car park area, the entrance of Horan Park.

14 HAŞHAŞ Ülkemizde çiftçisinin hayatında geleneksel bir ürün olarak tanımlanan haşhaş bitkisi ile ilgili tarımın Anadolu'da M.Ö 3000 yılından bu yana yapıldığı bilinmektedir. Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısımları ham meyvelerinin çizilmesi ile elde edilen afyon(bkz. Afyon), kurutulmuş ham meyveler, yapraklar, tohumları ve tohumlarından elde edilen yağıdır. Haşhaş yaprağı elde edildiği alt türe ve gövdedeki yerine göre şekli az çok değişir. Özellikle haricen kullanılan bazı merhemlerin bileşimine girer ve ağrı dindiricidir. Haşhaşbaşı, haşhaşın olgunlaşmasından, sütlüyken toplanan ve kurutulan, tohumları çıkarılan kapsül meyveleridir. Bileşiminde toplanma zamanına göre değişen afyon alkoloidleri vardır. Dıştan ağrı dindirici olarak, özellikle diş hekimliğinde kullanılır. Soğukta elde edilen yağ, bazı merhemlerin bileşimine girer. Sıcakta elde edilen yağ, yemek yağı ve sanayide sabun yapımında kullanılır. Yağ çıkarıldıktan sonra geri kalan küspeden hayvan yemi olarak istifade edilir. THE POPPY PLANT The poppy plant which is cm,thick skinned, is a type of plant grown in this region. The poppy plant which is defined as a traditional product in farmers life has been grown since 3000 BC. Uses:The parts used fom the plant are its leaves fruit,seeds and the oil obtained from them.poppy leaf changes according to its body part and its sub species. Especially, It is used for reducing the pain in some oinments.the head of poppy is a capsule fruit that is collected and dried from its maturation.it is also used in dendistry.the oil obtained in the cold is used in some oinments but the oil obtained in the hot tempratures is used for soap and cooking.and its pulp is used for animal-feeding. Haşhaş Bitkisi / The poppy plant Roma dönemine ait Haşhaş motifli para. The coin with a poppy head dates back to Roman Times. Afyon Alkaloidleri fabrikası, alanında dünyanın sayılı fabrikalarından birisidir. The Alkoloids factory which is in the boundaries of our district is one of the most important factories in the World. Kaynakça: Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul.

15 Bolvadin'de Eğitim (Education in Bolvadin) Bolvadin ilçesi, Türkiye deki diğer ilçelerle karşılaştırıldığında, eğitim kurumları sayısı, özelliği ve niteliği ile dikkat çekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren birçok resmi ve özel ilk öğretim ve orta öğretim kurumları ve üniversiteye bağlı kurumlar mevcuttur. Örneğin Adalet Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, İşitme Engelli öğrencilere yönelik Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Zihinsel Engelli öğrencilere yönelik Eğitim Uygulama Okulu, İş Eğitim Merkezi ve Anadolu Meslek Lisesi gibi. Bugün ilçe merkezinde yaklaşık 7000 ilköğretim ve 3000 ortaöğretim ve 3500 civarında yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin konaklaması amacıyla yaklaşık 15 civarındaki öğrenci yurtları, eğitim sektörünün yan girişimlerini gösterir. The district of Bolvadin generally draws attention with its quality and quantity when compared to other districts in Türkiye.There are many educational institutions which belongs to The Ministry of Education and Afyon Kocatepe University.For instance, Justice High School,Anatolian Teacher Training High School, Anatolian Medical High School,Special Education School,Application of Education School and Job Training Center for the disabled students, Anatolian Vocational High School.Today there are 7000 primary school students,3000 high school students and 3500 university students at the center of our district.in addition to this,there are 15 dormitories for the students coming from other cities.

16 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU Afyon Kocatepe University / Bolvadin Vocational School Bolvadin Meslek Yüksek Okulu,? Gıda Teknolojisi öğretim yılında Milli Eğitim Food Technology Bakanlığı Yay-Kur'a bağlı iki yıllık ön lisans okulu olarak ilçede açılan ilk? İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi yükseköğretim kurumlarından birisidir. Air-conditioning and Refrigeration Tech. Bugün Bolvadin Meslek Yüksek Okulu,? İnşaat Teknolojisi Şehir içindeki eski lise binasından, Construction Technology mükemmel bir fiziki kapasiteye? İşletme Yönetimi ulaşmıştır. Konya yolu üzerindeki Business Management kampüste 4 Eğitim Binası, 3 Atölye ve 1? Makine İdari Bina ayrıca Olimpik Spor Salonu, Futbol sahası, Basketbol ve Hentbol Machine Sahaları, Parklar ve Yeşil alanlar ile Kantin? Mekatronik ve Yemekhanesiyle fiziki açıdan hiç bir Mechatronics eksiği bulunmamaktadır. E ğ i t i m p r o g r a m l a r ı ;? Mobilya ve Dekorasyon Bolvadin Vocational High School which Furniture and Decoration was belong to The Ministry of National Education Programs? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Education in and had two important pre garaduate departments is? Bilgisayar Programcılığı Accounting and Tax applications one of the first educational institutions in Computer Programming? Pazarlama this region.? Bankacılık ve Sigortacılık Marketing Banking and Insurance Today,Bolvadin Vocational School has? Büro Yönetimi ve Sekreterlik reached its full physical capasity.there are Office Management and Secretarial 4 education buildings,3 workshops,1 administrative building,one olimpic? Dış Ticaret sports hall,basketball and handball Foreign Trade fields,parks and green fields for students? Gaz ve Tesisatı Teknolojisi with its canteen and refectory on the main Gas and Installation Technology road to Konya.? Elektrik Electricity

17 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Afyon Kocatepe University Bolvadin School of Applied Disciplines Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Mart 2010'da Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak açılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans seviyesinde eğitim v e r e c e k o l u p, i l ç e d e k i i k i n c i b i r yükseköğretim kurumu olmuştur. Başlangıçta Muhasebe ve Lojistik olmak üzere iki bölüm olarak planlanan bölümlerinin ilerleyen yıllarda dönemin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre artması beklenmektedir. The School Of Applied Disciplines In March 2010,The school of Applied Disciplines was opened and will give training at the undergraduate level under the control of Afyon Kocatepe University.Now The school of Applied Disciplines is the second institution of higher education in our district.initially,it has been planned that The Departments of Accounting and Logistics will be opened and in the next few years,it is assumed that the number of other departments will be opened,,based on the the conditions and needs of that period. Eğitim Blokları (Blocks of Buildings) Atölyeler ve Park Alanları (Workshops and park areas)

18 Heybeli Şifalı Frigya olarak da bilinen tarihi heybeli kaplıcaları, Afyonkarahisar ilinin ilk termal kaplıcalarından birisidir. Afyonkarahisar Konya karayolu üzerinde yer alan kaplıca, önemli bir sağlık, turizm ve konaklama merkezidir. Mülkiyeti Bolvadin ilçesine ait olan kaplıcada; oteller, devre mülkler, havuzlu villalar ve çok amaçlı tarihi Türk hamamları mevcuttur. Aynı zamanda günlük ziyaretçiler için araba park yerleri ve piknik alanları da mevcuttur. Kaplıca hizmeti sonrasında görülen sağlık göstergeleri; 1.Genel durumda düzelme 2. Kan dolaşımında artma 3. Solunum hızlanması 4. İç organ işlevlerinde artma 5.Vücut ısısında artma - terleme 6.Bozulmuş hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme 7.Ağrılarda azalma ve kas spazmlarının çözülmesi 8.Hareket kapasitesinde artma 9.Eklem ve kaslardaki kalıcı hasarların önlenmesi 10.Psikolojik rahatlama Heybeli Heybeli Thermal springs,also known as medicinal Phrygia hot spring,is known as one of the first Thermal spas of Afyonkarahisar Province.The Thermal Springs which is on the way of Afyonkarahisar Konya is an important center of tourism,accomodation and health.there are also hotels,villas, historic Turkish baths, car parks and picnic areas in Heybeli Thermal Springs. There are some important benefits of hot springs for health after the application. 1-An improvement in general condition. 2-An increase in blood circulation. 3-Acceleration of respiratory. 4-An increase in internal organ functions. 5-An increase in body temperature sweating. 6-A recovery in neural balances. 7-A dicrease in pain and resolving in muscle spasms. 8-An increase in the capacity of motion. 9-Prevents permanent damage in muscles and in joint. 10-Psychological relief Ailelerin konaklaması için dizayn edilmiş içerisinde özel banyoları da olan villalar. Private baths in villas for families.

19 Kaplıca içerisinde faaliyet gösteren Özer Hotel Özer hotel in Heyheli hot springs. Çok amaçlı kullanılan şifalı heybeli hamamları Heybeli Thermal Resorts Heybeli Kaynakçası: ( ) Heybeli Kaplıcalarına adını veren Kızıl Kürse Hamamı Kızıl Kürse Bath which gave its name to Heybeli.

20 The lake Eber Afyon'un hem mavi hem yeşil gölü olarak tanınan ve Afyon'u Anadolu'nun iç bölgelerine bağlayan Eber; kuşları, sazlıkları, balıkları, çiçekleri, yüzen adacıkları ve derin sessizliğiyle Anadolu'nun keşfedilmemiş köşelerinden biri. Göl eski zamanlarda Akşehir Gölü ile büyükçe tek bir göl halindedir. Fakat zamanla su kaynaklarının azalması ile Akşehir Gölü, Eber Gölü'nden ayrılarak ayrı bir göl olur. Uzun süre kuraklıkla mücadele eden Eber Gölü için sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve çevre halkının da gayretiyle iyileştirme ve kurtarma önerileri hayata geçirilmiş, çevre nehirlerin göle ulaşmasını önleyen bentler yıkılarak taze su akışı sağlanmış ve Eber yeniden hayat bulmuştur. Eber ile köylüsünün 'kamış' diye andığı sazlıklarla olan dostluğu ve kındıra nın hasır dokumasıyla hayat bulması, berdi yastıklarının Anadolu'yu ve insanını simgeleyen yer minderlerini ortaya çıkarmıştır. Eber ve yetiştirdiği çocukları göl'ün kaynaklarından geçimini sağlamış, balıklarıyla beslenmiş ve hayat bulmuştur. Ekolojik olarak da ülkemizin en bol gıdalı göllerinden birisi olan Eber gölü, yüzeyinde 'kopak' denilen hareket halinde adacıklarıyla farklı bir nostaljiyi de yaşatır. Rüzgârın da etkisiyle yer değiştiren adacıkların arasından açılan yolaklarda motor ve kayıklarla gezdiğinizde kendinizi doğal bir labirentte hissedebilirsiniz. Anadolu'nun bu az bilinen cennet köşesi, son dönemlerde küresel ısınma ve sanayii atıklarının da etkisiyle bir yaşam mücadelesi içine girmiştir. Onu tekrar keşfetmek ve yaşatmak bizlerin farkındalık sağlaması ve ziyaretleriyle mümkündür. Tinged with shades of blue and green, The Lake Eber is hidden away in a quiet corner of Anatolia, full of birds, reeds, flowers, and tiny islands. The lake was once part of a much larger lake, which also contained Lake Akşehir. As nearby sources dried up, Lake Akşehir separated from Lake Eber and became an independent body of water. After a long struggle with draught, Lake Eber has been revived thanks to the dedicated efforts of environmental activists, local officials, and the native population toward tearing down the dams that prevented the flow of fresh water to the lake. At dawn, a cloud of fog lightly kisses the surface of the lake before disappearing. It's cold, a little frosty even. But when the sharp smell of the reeds starts to fill the air, you know that Lake Eber has warmed up. This is what ties the villagers, the lake, and the reeds all together. Lake Eber is also one of our nation's most ecologically diverse lakes. Small islets float on the surface of the lake, silently drifting in the breeze, creating a sort of natural labyrinth for boats. So, how about it? Wouldn't you like to explore and enjoy this little known piece of heaven in Anatolia?

21 Eber'de motorlu kayığı ile yol alan eber'in çocukları balıkçılar.eber'de yetişen kamış ve kındıra yöre halkının geçim kaynaklarından birisidir. (The children of Eber While fishing on boat. The reed grown in Eber is one of the most important sources of income) Ali Tekin Çağlav'ın makinasından Eber'deki kamış ve kındıra yığınları (The reed taken by Ali Tekin Çağlav) Eber'de yetişen kındıra ve berdiden yapılan sırt yastıkları ve minderler. (Historical cushions and mattress made of Kındıra & Berdi) Eber Göl'ünün ürünlerinden kındıra'nın hasır olarak dokunması. (Kındıra weaved as a wicker from Eber Lake) Eber in Kaynakçası: TR/skylife/2009/aralik/makaleler/eber-golu.aspx ( ). ( ).

22 Kaymak şenliği 1985 tarihinden itibaren geleneksel hale gelen kaymak şenlikleri Ağustos ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Hafta kapsamında yarışmalar, oyunlar, şiir günleri ve konferanslar düzenlenmekte olup, akşam programlarında da ulusal sanatçıların katıldığı konserler organize edilmektedir. Bunun yanında Horan parkında işletmeler ve diğer kurumlar sergi alanları oluşturmakta ve yöresel ürünleri tanıtmaktadırlar. Kaymak Festival is celebrated traditionally in the first week of August every year. Some contests,poetry days and conferences are organized and on the evening program conserts are held by national artists.in addition, some companies come to Horan Park and exhibit their local products. Kaymak şenlikleri kapsamında kutlama programı Mehter Takımının gösterisiyle başlar. Celebration program begins with Mehter team's show Horan parkındaki anfi tiyatroda konser için toplanan halk People celebrating the festival in Horan Park. Kaymak şenliğine Horan Parkında katılan Bolvadin halkı. (People living in Bolvadin are at Kaymak festival in Horan Park) Her yıl düzenlenen Kaymak Yarışması The contest of Kaymak is organized annually

23 BOLVADİN DE TİCARET Bolvadin tarihi değeri ve eski bir geçiş noktasında olması nedeniyle bölgenin en büyük ve kurumsal işletmelerine sahip yerdir. Konumu itibariyle tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir sektörel yapılanma gösterir. Ticaret Odası kayıtlarında 876; Ticaret borsasına kayıtlı 120 ve Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı 1350 üyesi bulunmaktadır. Bunun yanında Avşar Emaye A.Ş. gibi Türkiye'nin alanında öncü metal sanayii firmaları da vardır. Bugün Avşar Emaye Sanayi ve Ticaret A.Ş. 370 çalışanıyla m2 kapalı alanda üretim yapmakta ve Ortadoğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihracatta da öncü bir konumdadır. Afyon Alkaloidleri fabrikası da bölgenin en önemli kamuya ait, işletmelerinden birisidir. As Bolvadin is at the transition point and because of its historical value,it has the biggest institutional establishments in the region.there are 876 members registered in The Chambers of Commerce,120 members regitered in Commodity Exchange,1350 members registered in The Chambers of Tradesmen and Artisans.In addition to this,there is a big company called Avsar Emaye which is the pioneer in the field of metals industry in Türkiye.Today, Avsar Enamel Industry and Trade Inc. with its 370 workers is making production in the closed area of m2,and it has a leading position in exports to European Countries,The Middle East and The Balkans. Afyon Alkoloids is also one of the most important state-owned factories in the region. Tarım ve hayvancılık alanında Avşar, Korel, Alptürk, Altın Ev A.Ş. gibi birçok büyükbaş hayvancılık çiftliği bulunmaktadır. Tavukçuluk alanında da Türkiye'nin en büyük üretim tesisleri vardır. Bolvadin'de günlük olarak yaklaşık ile arası yıl içinde değişen yumurta üretimi yapılmakta ve Türkiye'nin dört bir yanına sevk edilmektedir. T h e c o m p a n i e s o f Avşar,Korel,Alptürk,Altın Ev have been operating in the field of agriculture & Livestock.There are also some important companies in the field of poultry.in Bolvadin, egg productions are made daily and are shipped to all over Türkiye. GENEL KAYNAKÇA Bolvadin Belediyesi Yayınları(2007) Bolvadin Tarihi, Kültür Turizm, Bolvadin Bayar Muharrem, (2004), Bolvadin Tarihi, 2. Cilt, Bilge Matbaacılık, İstanbul. Bayar Muharrem, (2005), Kadim Kent Bolvadin, Bilge Matbaacılık, İstanbul. TR/skylife/2009/aralik/makaleler/eber-golu.aspx ( ). ( ) _3/konu5.htm#1( )

24 BOLVADİNLİLER DAVANIŞMA VAKFI: Bolvadin in (kasaba ve köyler dâhil ) ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınma sağlamak amacıyla 1987'den bu yana faaliyet göstermektedir. BOLDAV, has been working in order to provide development and cooperation to Bolvadin and the people leaving in Bolvadin from the perspective of social and cultural dimention since April 2011

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları 2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme ları Özel Koşullar Requirements& Explanations AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ LİSANS PROGRAMLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota 1. Yerleştirme 2. Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan En

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41 ÖZET: SDÜ TBMYO Müdür Yardımcısı Hasan Çalıncı: Akademik personel olarak oldukça güçlü bir yapıya sahibiz. Kadromuzda 10 öğretim üyesi, 45 öğretim görevlisi ve 4 uzmanımız bulunmaktadır. Akademik personelimizin

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 PROGRAMIN ADI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi NAME OF PROGRAMME MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Faculty of Education SÜRE DURATİON KONTENJAN QUOTA ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS&EXPLANATİONS Fen Bilgisi

Detaylı

www.yilcaykundekari.com

www.yilcaykundekari.com www.yilcaykundekari.com Firmamız Yılçay Kündekari adı ile Ahmet Yılçay tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Ahşaptan mamül cami işleri firmamızca yapılmaktadır. Örneğin, mukarnaslı mihrap, minber, kürsü,

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 3,500,000 TL 385 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 2 # Baths : 4 Type of Property : Property Condition

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Selçuk Üniversitesi 1982 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Konya ilindedir. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru

Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru Romanya da gerçekleşen ilk öğrenci hareketliliği First mobility of students in Romania Proje Detayları Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru 2014-2016 Proje

Detaylı

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Kod/ Code Program Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees 107410012 Eczacılık Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı