İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. 15 Mayıs 2013 BERGAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. 15 Mayıs 2013 BERGAMA"

Transkript

1 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları 15 Mayıs 2013 BERGAMA

2 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı

3 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: - Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler - Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması - Haberler, Duyurular, Bültenler - Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması - MDA yailişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması - Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması -

5

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı - Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak -4 Mart 2013

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Vatandaş Toplantısı: rassal olarak davet edilen 500 vatandaş -Amaç: -Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması -Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve -Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler - Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla - Amaç: - Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi - Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve - Bölge vizyonunun tartışmaya açılması - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri - Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: - Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi - Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörelve tematik platformlar - Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması - İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması - Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: - Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: - İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması - İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması

11 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Prof. Dr. Sezai Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof. Dr. Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi) Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (Yar.Doç Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

14 Diğer Strateji Çalışmalarımız Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik(Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi

15 Çalıştaylar Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü, turizm sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylarasektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı.

16 2014 İzmir Mevcut Durum Analizi İZBP yealtlık olması amacıyla İzmir MDA hazırlandı İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi. Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi. Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı yılı sonu itibari ile MDA taslağı ortaya çıktı.

17 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

18 Mevcut Durum Analizi ve diğer analiz çalışmaları BERGAMA için ne diyor?

19 Nüfus ve Genel Bilgiler Yüzölçümü,2002:1720,29 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012:58 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 61 İl merkezine uzaklığı : 118km İlçenin rakımı: 68 m Coğrafi konumu: Kuzeyinde Ayvalık-Burhaniyeİvrindi, doğusunda Soma-Kınık, güneyinde Manisa, Aliağa, batısında ise Dikili. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu; DPT, 2004: Türkiye de 872 ilçe arasında gelişmişlik açısından Bergama 180. sırada. (İzmir de merkez dışındaki ilçeler arasında 14. sırada)

20 Bergama Nüfus Projeksiyonu, 2026 Yaş Grubu Toplam

21 Bergama Nüfus Piramitleri, % 110artış Doğacak çocuk sayısı gözönüne alınarak yapılan projeksiyonlarda; Bergama da toplam nüfusun 2023 yılında 2011 yılına göre hemen hemen değişkenlik göstermeyeceği fakat yaş grupları içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin 2023 yılında 0-49 yaş grubundaki bireylerin 2011 yılına göre ortalama %8 azalırken, 50 yaş üstü bireylerin ise %19 artacağı öngörülmektedir.

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları( ) Sektör Bergama 2000 Bergama 2023 İzmir 2000 İzmir 2023 Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 69.06% 54.21% 28.54% 17.32% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0.67% 0.29% 0.15% 0.05% İmalat Sanayi 6.24% 8.71% 20.09% 21.70% Elektrik, Gaz ve Su 0.14% 0.30% 0.34% 0.56% İnşaat 2.45% 4.91% 5.29% 8.18% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 6.67% 10.46% 14.54% 17.63% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 1.85% 2.80% 4.39% 5.14% Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri 1.37% 2.15% 4.59% 5.59% Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 11.52% 16.16% 21.94% 23.81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0.04% 0.01% 0.11% 0.02% Toplam 100% 100% 100% 100%

23 EĞİTİM İLÇE ADI İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI BERGAMA İZMİR eğitim dönemi verileri

24 EĞİTİM Eğitim Dönemi Okullaşma Oranları (%) İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (3-5 YAŞ) (Net) İLKÖĞRETİM (6-13 YAŞ) (Net) ORTAÖĞRETİM (GENEL- MESLEK LİSESİ, brüt) BERGAMA 52,43 100,89 94,90 İZMİR 48,85 102,88 104,68

25 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK

26 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK-devam

27 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK

28 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİKdevam

29 TARIM Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2012 Tarla Alanı Nada İlçeler Ekilen s Toplam Sebze Alanı Meyve Alanı Toplam Tarım Süs Boş Tarım Alanı Bitkileri Arazi Alanı Oranı Kavaklık % Berga ma ,4 İzmir ,2

30 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011) İlçeler Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Alan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Bergama 41,957 22,284 19, İzmir 341, , ,

31 Bergama İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011) İlçe Adı Koyun % Keçi % Bergama 75, , İzmir 415, ,

32 Bergama İlçesi Sığır Varlığı İlçe Adı Kültür Melez Yerli Toplam Baş % Baş % Baş % Baş % Bergama 10, , , , Toplam 309, , , , Toplam sığır varlığı bakımından ilk sırada Ödemiş ilçesi yer alırken bunu Bayındır, Tire, Kiraz ve Bergamailçeleri izlemektedir.

33 Tarım Değerlendirme Endüstri bitkileri üretiminde, büyükbaşve kümes hayvancılığında ilçe öne çıkmaktadır. İzmir için öne çıkan pamuk açısından ekiliş alanı olarak Bergama %21 ile en önde gelmektedir. Marka olabilecek yöresel ürün (tekstil ürünü olan uzun elyaflı pamuk) (İlçede 60 bin da alandan 30 bin ton verim elde ediliyor) Kozak bölgesinde yetişen Dünya'nın bir numaralı iç çam fıstığı İlçede sofralık domates 66 bin ton üretilmekte. (il genelinde 2. sırada yer alıyor, ilk sırada 400 ton üretimle Torbalı ilçesi yer alıyor) Üzümüretimi ağırlıklı olarak Kemalpaşa, Menderes ilçelerinden sonra Bergama ilçesi 5.5 ton üretimle 3. sırada yer alıyor. İl genelinin %17,5 i karşılanmakta. Büyükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak Ödemiş, Bayındır, Tire, Kiraz ve Bergama ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Organik tarım alanlarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Menderes, Tire, Bergama, Karaburun ve Beydağ dır.

34 Kültür Mekanları, Tarihi ve Kültürel Değerler Bergama da Antik Pergamon Akropolisi, Antik Pergamon Nekropolü, Asklepion Bölgesi, Perperane Antik Kenti, Antik Elaia Kenti, Alliaonai Antik Kenti, Aigeia Antik Kenti, Teuthrania Antik Kenti, Yığmatepe Tümülüsü, Musalla Mezarlığı, Maltepe Tümülüsü, Tavşantepe Tümülüsü, Antik Parthenion Kenti (Hisartepe), Eğrigöl Tepesi (Antik Halisarna Kenti Akropolisi), Bayram Tepesi, Roma Hamamı Ulu Cami (1399), Kurşunlu Cami (1433), Koyun Köprü (1384), Laleli Cami, Kulaksız Cami, Yeni Cami, Koca Sinan Mescidi, İncirli Mescit, Karaosman Sebili, Küplü Hamam, Üç Kemer Köprüsü(Roma Dönemi), Tabaklar Hamamı ve Köprüsü, Kızıl Avlu Bergama da 53 tane sit alanı; 567 tane taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.

35 Kültürel değerler Bergama da 2 tane kütüphane (1 tanesi çocuk kütüphanesi) 1 tane kültür merkezi 1 tane sergi salonu 2 tane sinema salonu 1 tane müze 1 tane amatör tiyatro topluluğu 78 tane kültür-sanat ile ilgilenen dernek bulunurken 3 tane vakıf bulunmaktadır. ** 1 tane kültür etkinlik mekanı, 1 tane de kültür merkezi yapım aşamasındadır.

36 Kültürel Etkinlikler ve yarışmalar İlçe Etkinlik Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç Yıldır Düzenlendiği Kozak Karaveliler Ağaçlandırma Festivali Karaveliler Köy Muhtarlığı Mayıs 18 Bergama Bergama Uluslararası Bergama Çocuk Festivali UluslararasıBergama Festivali Bergama Fotomaratonuve Fotoğrafçılar Buluşması Bergama Belediyesi Bergama Belediyesi Nisan 15 Haziran 75-1

37 Kültür ***Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen Bergama Kermes Festivali nin dünya genelinde tarihsel olarak ikinci, Türkiye'nin ise ilk yerel festivali olma özelliğini taşıdığı belirtilmektedir. Bergama ilçesinde Pergamon antik kentinin 2012 UNESCO Kültür Mirası Kentler adayı olması nedeniyle 16 Temmuz 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Pergamon Taş ve Heykel Sempozyumu da bilimsel toplantı kapsamında yerel yönetimler tarafından düzenlenen sempozyumlara iyi bir örnek teşkil etmektedir.

38 Kütüphane Kütüphane Adı Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Personel Sayısı İZMİR TOPLAM Bergama İlçe Halk Kütüphanesi nde kitap sayısı çok olmasına karşın okuyucu sayısı ve ödünç verilen materyal sayısının azlığı dikkat çekicidir.

39 TURİZM Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal, Dikili Termal Bölgeleri ise Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri(KTKGB) olarak ilan edilmiştir. İzmir de geçmiş yüzyıllarda da şifa bulmak amacıyla kullanılmış pek çok sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Balçova Kaplıcaları, Bayındır Ilıcaları, Bergama Kaplıcaları, Menemen Ilıcaları, llıcagöl Ilıcası, Tavşan Adası Ilıcası, Çeşme Ilıcaları, Şifne (Reisdere) Kaplıcası ve Çamuru, Seferihisar Kaplıcaları, Urla Ilıcaları (Malkoç içmeleri) ve Gülbahçe Ilıcalarında, hâlâ termal turizm yapılmaktadır.

40 Turizm İşletme Belgeli Tesislerin İlçeler İtibarıyla Dağılımı (Ağustos 2012) İlçe Adı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Adet % Dağılım Bergama İzmir ,322 28,

41 İlçeler İtibariyle Turizm Yatırım Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Yatak Yatak Kapasitesi Kapasitesi Tesis Sayısı Oda Sayısı Adet Dağılım Bergama İzmir 43 5,031 11,

42 İlçeler İtibariyle Turizm İşletme Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Geceleme Ortalama Kalış Doluluk Sayısı Sayısı (Gün) (%) Bergama 7,518 18, İzmir ,5 49,02

43 İlçeler İtibariyle Belediye Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Geceleme Ortalama Doluluk Sayısı Sayısı Kalış (Gün) (%) Bergama 28,487 34, İzmir ,0 31,4

44 SAĞLIK Bergama da 151 yataklı devlet hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca; 14 tane Aile Sağlığı Merkezi, 30 tane Aile Hekimliği Birimi, 10 tane sağlık evi, 1 tane özel tıp merkezi, 8 tane hekim muayenehanesi, 14 tane diş hekimi muayenehanesi bulunmaktadır.

45 YENİLENEBİLİR ENERJİ İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Bornova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır. Tarımda yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu kapsamda özellikle Dikili, Bayındır ve Seferihisar ilçelerinde jeotermal seracılık geliştirilmeli, hayvancılığın geliştiği Ödemiş, Bayındır, Tire, Kiraz, Bergama, Kemalpaşa, Torbalı ve Foça ilçelerinde de biyokütle enerjisi kullanımı teşvik edilmelidir. Jeotermal kaynaklar açısından Balçova (Konut ısıtma), Seferihisar (Elektrik üretimi, seracılık ve termal turizm), Çeşme (Termal turizm), Aliağa (Seracılık), Bayındır (Kaplıca), Urla (Termal Turizm), Bergama, Dikili (Konut ısıtma, seracılık ve termal turizm) ilçeleri öne çıkmaktadır.

46 YENİLENEBİLİR ENERJİ Bergama da Faaliyet Gösteren Rüzgâr Enerji Santralleri Şirket Proje Adı 1 Bergama RES Enerji Üretim A.Ş. Aliağa 2 Ütopya Elektrik Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Düzova 3 İnnores Elektrik Üretim A.Ş. Yuntdağ Proje Yeri Kurulu Güç (MW) Bergama ,00 İzmir Bergama ,00 İzmir Bergama- İzmir 57,50 Tribün sayısı İzmir de rüzgar enerjisine ilişkin altyapı yatırım alanları -çevresel etkilerin de göz önüne alınması ve yapılacak fizibilitelerin uygulanması şartıyla- Bergama, Dikili, Aliağa, Çeşme, Karaburun, Urla ilçeleri olarak öne çıkmaktadır. 17

47 Madencilik Bulunduğu Yer Cinsi Tenör ve Kalite Rezerv Bergama-Ovacık Yatağı Altın 9 gr/ton Au 11 gr/ton Ag 2,980,000 ton Yapılan araştırmalar sonucunda, İzmir ilinde tespit edilmiş önemli linyit sahaları; Cumaovası, Tire, Torbalı, Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkükler dedir. 3,806,000 ton mümkün rezerv belirlenmiş Cumaovası sahasındaki kömür oluşumlarının orijinal kömürde ortalama alt ısıl değeri 3,410 Kcal/kg dır. Tire zuhurununki ise 3,200-3,600 Kcal/kg olup, sahada 600,000 ton mümkün rezerv tahmin edilmiştir. Torbalı, Bergama-Çalan ve Bergama-Ürkükler zuhurlarının ise ekonomik bir değeri bulunmamaktadır.

48 OSB Bilgileri İzmir ilinde OSB uygulamalarına ilk olarak 1976 yılında, Atatürk OSB kurulmasıyla başlanmış olup, il genelinde tüzel kişilik kazanmış 13 OSB bulunmaktadır. Bu 13 OSB'nin; 8'i (Aliağa, Atatürk, Bergama, Buca-Ege Giyim, İTOB, Kemalpaşa, Kınık, Tire) tamamlanarak hizmete girmiş olup, 5'i (Kemalpaşa-Bağyurdu, Menemen Plastik, Ödemiş, Pancar, Torbalı) inşaat aşamasındadır. Bergama OSB de AAT bulunmamaktadır. Bergama Organize Sanayi Bölgesi: İzmir-Bergama ilçesinde, 179 hektar arazi üzerinde kuruludur. Alt yapı çalışmaları devam eden bölgede 96 parselden, 1 i tahsis edilmiş, 95 parsel boş olup, 1 tesisin inşaatı devam etmektedir.

49 BANKACILIK İlçeler İtibariyle Banka Şubeleri, İlçe Bergama İzmir Toplam

50 LOJİSTİK Batı Anadolu hinterlandına İzmir Limanı nın alternatifi olarak hizmet vermek, Avrupa ile Orta Doğu ve Doğu arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinde gelecekte aktarma merkezi karakterinde bir halka oluşturmak amacıyla İzmir in kuzeyinde, Çandarlı Körfezi nde yapımı planlanan limanın inşaatına 2011 yılı Mayıs ayında başlanmıştır yılı sonunda altyapı inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. İZBAN ın Kuzey aksında 52 kilometrelik Aliağa-Bergama hattının yapımı planlanmaktadır.

51 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR İçme suyu ve kanalizasyon alanında ilçede yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Bergama Belediyesi ne ait katı atık bertaraf tesisi inşaat çalışması devam etmektedir. Bakırçaynehri, Manisa ili Soma ilçesindeki Kocadağeteklerinden doğup, Bergama ve Kınık yakınlarından geçerek Çandarlı danege Denizi ne dökülmektedir. Havzadaki en önemli kirlilik kaynağı Soma da yer alan kömür yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali dir. Nehir, Bergama ve Kınık taki kısmi atıksu sorunları nedeniyle de kirlenmekte. Ayrıca havzada yanlış sulama teknikleri uygulanmakta ve aşırı tarım ilacı kullanılmakta. Bergama rüzgar ve jeotermal enerjisi yatırımları açısında da dikkat çekici bir potansiyele sahiptir. Yapılması planlanan Çandarlılimanı, Bergama da üretilen tarımsal ve sanayi üretiminin yeni pazarlara erişimi açısından avantaj sağlayacaktır. Pamuk işlemenin çırçır fabrikalarından ileriye gidememiş ve pamukla ilgili farklı üretim konularına geçilememiştir. Tarımsal ürünleri işleyecek tesis sayısındaki yetersizlik göze çarpmakta. Yerel ürünlerin (Bergama halısı, parşömen, peynir, fıstık) tanıtım ve pazarlanmasına ihtiyaç var.

52 TEŞEKKÜRLER

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. 7 Mayıs 2013 TİRE

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. 7 Mayıs 2013 TİRE 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları 7 Mayıs 2013 TİRE 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları DİKİLİ

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları DİKİLİ 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları DİKİLİ 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Tire İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Tire İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 891,46 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 79.519 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 89 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 694,49 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 138.143 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 198 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayındır İlçe Raporu

Bayındır İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 540,22 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 40.988 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 76 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı. Aliağa İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı. Aliağa İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı Haziran, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 274,22 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 76.598 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 280 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 77 İl merkezine

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Bornova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Bornova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Yüzölçümü, 2002: 224,15 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 423.063 kişi Nüfus Yoğunluğu,

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Selçuk İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Selçuk İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 295 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 34.587 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 117 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: %82

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 571,96 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 44.009 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 77 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Çiğli İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Çiğli İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 130 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 168.599 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 1.195 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Konak İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Konak İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 69,4 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 390.682 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 5629 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karşıyaka İlçe Raporu

Karşıyaka İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 65,7 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 315.294 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 4.800 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Bayındır ın

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI TASLAĞI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI TASLAĞI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI TASLAĞI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 12 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 18 Paydaş

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ RAPORU -TASLAK- Eylül, 2013 İZMİR 2 URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ Bu çalışma

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 (İkinci Taslak)

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 (İkinci Taslak) İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 (İkinci Taslak) MART 2013 1 İZMİR KALKINMA AJANSI Şehit Fethi Bey Caddesi No: 49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük İZMİR/TÜRKİYE T: 0232 489 81 81 F: 0232 489 85 05 www.izka.org.tr,

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ĐZMĐR BÖLGESĐ (TR31) MEVCUT DURUM RAPORU

ĐZMĐR BÖLGESĐ (TR31) MEVCUT DURUM RAPORU ĐZMĐR BÖLGESĐ (TR31) MEVCUT DURUM RAPORU Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi EYLÜL 2008 Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük ĐZMĐR 2 GENEL SEKRETER SUNUŞU Kalkınma Ajansları,

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı