TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI UZMANLIK TEZİ Fazilet ÖZLÜK ŞUBAT-2010 ANKARA

2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI UZMANLIK TEZİ Fazilet ÖZLÜK Tez Danışmanı Kültür ve Turizm Uzmanı Şenol KARADENİZ ŞUBAT-2010 ANKARA

3 KABUL VE ONAY SAYFASI Fazilet ÖZLÜK tarafından hazırlanan TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Şenol KARADENİZ (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Fazilet ÖZLÜK Tez Konusu :TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI Tez Danışmanı : Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. / /2010

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../2010 Fazilet ÖZLÜK Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Telif ajansları, ulusal yayıncılığın ve kültürün profesyonel anlamda tanıtılması, telif alışverişi, Türk edebiyatının başyapıtlarının dünyanın çeşitli dillerine çevrilmesi, ilgili ülkelerin saygın yayınevlerince yayımlanıp pazarlanması sürecinde ve kültürlerarası diyaloğun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu derece önemli görevler üstlenen telif ajanslarının yayın hayatındaki rollerinin ortaya çıkarılması ve sektör içinde daha aktif hâle getirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, telif ajanslarının Türk yazarların yurt dışında tanıtılmalarında ve teliflerinin pazarlanmasındaki rolünü tespit etmek ve tez sonucunda elde edilen veriler ışığında mevcut uygulamaların geliştirilerek Türk yayın hayatı için daha faydalı hâle getirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Telif hakları ile ilgili literatür incelendiğinde, doğrudan telif ajanslarını konu alan Türkçe bilimsel tez, makale ve benzeri herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, alandaki bilgileri bir araya getirecek ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliği taşıyacaktır. Ayrıca çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ajansları ile ilgili politika ve yasal düzenlemeleri için bir referans olacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Türkiye de telif hakları, telif ajanslarının kuruluşu, dünyada yayılışı, Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyetleri, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar detaylı olarak ele alınmış ve bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. Ayrıca Türk yazarların yurt dışında tanıtılmaları ve teliflerinin pazarlanması ile ilgili veriler ışığında durum tespitleri ortaya konularak çeşitli öneriler sunulmuştur. Böylece, Türkiye de oldukça yeni olan telif ajanslarının yayın sektöründeki rollerini i

7 ve önemlerini gün yüzüne çıkaracak ve sektör içerisindeki konumlarının netleşmesine yardımcı olacak bir perspektif sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen danışmanım Şenol KARADENİZ e, çalışma arkadaşlarım Murat KAZANCI, Serdar ÇAVUŞDERE, Taner BEYOĞLU ve Şevkiye TÜKENMEZ e ve eşim H. Koray ÖZLÜK e teşekkür ederim. ii

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ..... viii BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. GİRİŞ Tezin Konusu Tezin Önemi Tezin Amacı Araştırma Problemi (Sorun) Tezin Sınırlılıkları Araştırma Evreni ve Örneklem Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri Çalışma Planı Zamanlama 6 İKİNCİ BÖLÜM TELİF AJANSLARI 2. TELİF AJANSLARI Kavramsal Yaklaşım Tarihsel Gelişim Türkiye de Telif Hakları Türkiye de Telif Ajansları Telif Ajanslarının Kuruluşu Telif Ajanslarının Gelişim Süreci iii

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN TELİF AJANSLARI 3. TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN TELİF AJANSLARI Akan Ajans Basın ve Telif Hakları Limited Şirketi Akcalı Telif Hakları Ajansı Anatolialit Telif Hakları Ajansı Aslı Karasuil Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi Bengü Telif Ajansı Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı İstanbul Telif Ofisi Kalem Ajans Kayı Telif ve Lisans Hakları Ajansı Ticaret Limited Şirketi Marcon Telif Hakları ve Çeviri Ajansı Nurcihan Kesim Telif Hakları Ajansı ONK Ajans Point Telif Hakları Ajansı TEHA Telif Hakları Ajansı Yelkovan Telif Ajansı ZNN Yazar Ajansı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TELİF AJANSLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ 4. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TELİF AJANSLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ TEDA Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması Projesi Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılım Gerçekleştirilen Toplantılar Üçüncü Bin Yıl Yayıncılığında Kamu ve Özel Kurumların Yeri ve Rolü Ne Olmalıdır? Dizi Toplantıları Türk Kültürünün Evrensel Yolculuğunda Telif Ajanslarının Yeri ve Rolü Toplantısı iv

10 4.3.3 Telif Ajansları Değerlendirme Toplantısı TEÇCA (Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi) Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı Uluslararası Sempozyumları Yayın Kongreleri BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 5. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA.. 94 EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ v

11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ABD ALI BESAM BIEF CAC ÇEV-BİR EDİSAM EPUL GESAM İLESAM İTEF KKTC MESAM ODTÜ SACD SACEM SESAM SHÇEK TEÇCA TEDA TRIPS TRT TYB vb. WCT WIPO Amerika Birleşik Devletleri Agenzia Letterarıa Internazıonale Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Fransız Yayıncılar Birliği Copyright Agency of China Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Ecole Polytechnique Universitaire Lausanne Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Türkiye Yazarlar Birliği Ve benzeri WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi- WIPO Copyright Treaty Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı vi

12 WPTT YÖK WIPO Performances and Phonograms Treaty- WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi Yüksek Öğretim Kurumu vii

13 TABLOLAR DİZİNİ Üçüncü bölümün tabloları Tablo 3.1. AnatoliaLit Ajans ın Temsil Ettiği Yabancı Ajans ve Yayınevlerinin Dağılımı 32 Dördüncü bölümün tabloları Tablo Yılında Telif Ajanslarının Katılımlarının Desteklendiği Uluslararası Kitap Fuarları.. 60 Tablo Yılında Telif Ajanslarının Katılımlarının Desteklendiği Uluslararası Kitap Fuarları Tablo 4.3. Kalem Ajans ın Paris Kitap Fuarına Yönelik Tespitleri Tablo 4.4. Kalem Ajans ın Budapeşte Kitap Festivali ne Yönelik Tespitleri Tablo 4.5. Kalem Ajans ın Tahran Uluslararası Kitap Fuarı na Yönelik Tespitleri Tablo 4.6. İstanbul Telif Ofisi nin Londra Kitap Fuarı na Yönelik Tespitleri Tablo Frankfurt Kitap Fuarı Katılımları ile İlgili Olarak Telif Ajanslarından Alınan Bilgiler viii

14 1. GİRİŞ 1.1. TEZİN KONUSU Tezin konusu, Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının gelişim sürecinin incelenmesi ve yayıncılık sektörü içerisindeki yerlerinin değerlendirilmesidir TEZİN ÖNEMİ Bu tez, Türkiye de oldukça yeni olan telif ajanslarının yayın sektöründeki rollerini ve önemlerini gün yüzüne çıkaracak ve sektör içerisindeki konumlarının netleşmesine yardımcı olacak bir perspektif sağlayacaktır. Telif hakları ile ilgili literatür incelendiğinde, doğrudan telif ajanslarını konu alan Türkçe bilimsel tez, makale ve benzeri herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın uygulamaya yönelik katkısının yanında kuramsal olarak da yararı olacaktır. Bu çalışma, alandaki bilgileri bir araya getirecek ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliğinde olacaktır. Ayrıca çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ajansları ile ilgili politika ve yasal düzenlemeleri için referans olacağı düşünülmektedir TEZİN AMACI Telif ajanslarının Türk yazarların yurt dışında tanıtılmalarında ve teliflerinin pazarlanmasındaki rolünü tespit etmek ve tez sonucunda elde edilen veriler ışığında mevcut uygulamaların geliştirilerek Türk yayın hayatı için daha faydalı hâle getirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 1

15 1.4. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN) Telif ajansı ile ilgili ilk faaliyetler 1875 yılında ortaya çıkmıştır yılında Amerika Birleşik Devletleri nde New York ta ilk telif ajansı kurulmuştur (Robinson, 2006) lerden itibaren ise sayıları gittikçe artış gösteren telif ajansları Türkiye de 1959 yılında resmî olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının sayısı ise 16 ya ulaşmıştır. Telif ajansları ile ilgili ortak kanı, Türkiye deki telif ajanslarının dünyadaki benzerleriyle kıyaslandığında sayılarının az olduğu, geride kaldığı, son yıllarda ise TEDA(Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması) Projesi nin de desteğiyle gelişmekte olduğu şeklindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayın politikalarında yapılan yeni açılımlar ile Türk kültür, sanat ve edebiyatını ulusal ve uluslararası sahada hak ettiği bir biçimde tanıtan yeni bir yayıncılık anlayışı ve sorumluluğu ile hareket etmektedir. Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar içerisinde yer alan ve 14 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönergeyle TEDA Projesi hayata geçirilmiştir. TEDA, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayımlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek projesidir. TEDA Projesi nin dolaylı sonuçlarından biri yeni telif ajanslarının kurulması olmuştur. Yakın zamana kadar sayıları oldukça sınırlı olmakla birlikte son yıllarda TEDA Projesi nin de desteğiyle gelişimleri ivme kazanmaya başlamıştır. Zira proje çerçevesinde başyapıtların dünyanın çeşitli dillerine çevrilmesi ve ilgili ülkelerin saygın yayınevlerince yayımlanıp pazarlanması sürecinde telif ajansları çok önemli bir aracı rolü oynamaktadır. TEDA Projesi, Türk telif ajanslarını telif satın alan rolünden telif pazarlayan konumuna taşımış ve bu ajansların yeniden yapılanmalarına katkı sağlamıştır. Ancak ajansların yayıncılık sektöründeki konumları yine de netlik kazanamamıştır. 2

16 Kültürlerarası diyaloğun gelişiminde çeviri destek projelerinin önemi ve Türkçenin çeviri dili olarak dünya çapında yaygın olmaması göz önüne alındığında, ulusal yayıncılığın ve kültürün profesyonel anlamda tanıtılması ve eserlerin Türkçe dışındaki dillerde de yayımlanmasının teşvik edilmesi amacıyla telif ajanslarının yayın hayatındaki rollerinin ortaya çıkarılarak sektör içinde daha aktif hâle getirilmelerinin gerekliliği anlaşılacaktır TEZİN SINIRLILIKLARI Çalışma, Türk yayın hayatını doğrudan ilgilendirmeleri, zaman ve maliyet sınırlamaları açısından Türk telif ajansları ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada öncelikle telif ajansı nın kavramsal açıklaması yapılmıştır. İkinci olarak telif ajanslarının neden ve nasıl ortaya çıktıkları sorgulanarak kuruluş sebepleri belirlenmiştir. Akabinde dünyaya yayılışları ve Türkiye ye ulaşmaları araştırılmış; Türkiye de ilk telif ajansının nerede ve neden kurulduğu, TEDA Projesi öncesi ve sonrası durumlarının ne olduğu ve hangi şekilde değiştiği soruları bağlamında gelişim süreçleri incelenmiştir. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajansları kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyetleri, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi internet sayfasında iletişim bilgileri verilen telif ajanslarının sayısı 12 dir. Yapılan araştırmalar sonucunda araştırma evreni olan Türk telif ajanslarının sayısının 16 olduğu tespit edilmiştir. Bu ajansların Bengü Telif Ajansı, Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı, Point Telif Hakları Ajansı, TEHA Telif Hakları Ajansı ve Yelkovan Telif Ajansı olmak üzere 5 i Ankara da, 11 i ise İstanbul da faaliyet göstermektedir. Evreni oluşturan telif ajansları aşağıda belirtilmiştir: 3

17 Akan Ajans Basın ve Telif Hakları Limitet Şirketi Akcalı Telif Hakları Ajansı Anatolialit Telif Hakları Ajansı Aslı Karasuil Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi Bengü Telif Ajansı Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı İstanbul Telif Ofisi Kalem Ajans Kayı Telif ve Lisans Hakları Ajansı Ticaret Limitet Şirketi Marcon Telif Hakları ve Çeviri Ajansı Nurcihan Kesim Telif Hakları Ajansı ONK Ajans Point Telif Hakları Ajansı TEHA Telif Hakları Ajansı Yelkovan Telif Ajansı ZNN Yazar Ajansı Örneklem olarak evrenin tamamı çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Öncelikle bu alanda otorite olarak kabul edildikleri için mevcut ajans yetkilileri araştırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca Bakanlık yetkilileri, yayıncı ve çevirmenler gibi sektöre ilişkin profesyonellerle görüşülmüştür ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Araştırmada olayların, varlıkların, objelerin, grupların, kurumların ve çeşitli alanların ne olduklarını açıklamaya çalışan betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Betimleme yöntemi ile mevcut olaylar ve durumlar aynen ortaya konmaya; mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkileri de dikkate alınarak durumlar arasındaki etkileşim açıklanmaya çalışılır (Kaptan, 1991: 59). 4

18 Çalışmada veri toplamak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda, varolan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplama esasına dayalı olan belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama, belli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 1994: 183). Ayrıca çalışmanın uygulama aşamasında karşılıklı görüşme tekniğinden de istifade edilmiştir. Karşılıklı görüşme tekniği, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması sürecinde cevaplayıcılarla doğrudan (yüz yüze) yapılan görüşmelerdir. Bu yöntemin en önemli iki avantajı, cevaplayıcıların soruları boş, cevapsız bırakmamaları ve özellikle uzun ve karmaşık soruların kullanımına imkân vermesidir (Baş, 2001: 31-32). Literatür taraması için telif ajansları ile ilgili yayımlanmış kitap, makale, dergi, gazete haberleri, röportajlar vb. kaynaklara ulaşmak amacıyla Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ ve Gazi Üniversitelerindeki elektronik veritabanları; Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Adnan Ötüken Kütüphane Kataloğu, Milli Kütüphane Kataloğu, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, YÖK Dokümantasyon Merkezi Kataloğu taranmıştır ÇALIŞMA PLANI Araştırma 5 bölümden oluşmaktadır: I. Bölüm de tezin konusu, önemi, amacı, araştırma problemi, sınırlılıkları, araştırma evreni ve örneklem, araştırmada kullanılan yöntem, veri toplama teknikleri, çalışma planı ve zamanlama hakkında bilgi verilmiştir. II. Bölüm de telif ajansı kavramı açıklanmış, Türkiye de telif hakları hakkında kısa bilgi verildikten sonra telif ajanslarının tarihsel gelişimine geçilmiştir. Bu bölümde telif ajanslarının kuruluşu, dünyada yayılışı ve Türkiye ye ulaşmaları 5

19 incelenerek Türkiye de ilk telif ajansının nerede ve neden kurulduğu, kuruluş yılları ve sonrasında ne durumda oldukları, TEDA Projesi hayata geçirildikten sonra hangi yönde değişmeye başladıkları sorularına cevap verilmiştir. III. Bölüm de Türkiye de faaliyet gösteren telif ajansları, kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyet alanları, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar açısından detaylı olarak ele alınmıştır. IV. Bölüm de telif ajansları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. Bu bölümde TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması) Projesi; Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılım ana başlığı altında 59., 60. ve 61. Frankfurt Kitap Fuarları; düzenlenen toplantılar Üçüncü Bin Yıl Yayıncılığında Kamu ve Özel Kurumların Yeri ve Rolü Ne Olmalıdır? Dizi Toplantıları, Türk Kültürünün Evrensel Yolculuğunda Telif Ajanslarının Yeri ve Rolü Toplantısı, Telif Ajansları Değerlendirme Toplantısı; TEÇCA (Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi); Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı I. ve II. Uluslararası Sempozyumları ve kısa geçmişi ile birlikte V. Ulusal Yayın Kongresi ele alınmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise Araştırma Evreni ve Örneklem Başlığı altında adı geçen ajanslarla yapılacak görüşmelerin ve araştırma kapsamında elde edilen bulguların ışığında ulaşılan sonuçlar yorumlanmış ve neler yapılabileceği yönünde öneriler sunulmuştur ZAMANLAMA Hazırlanan plan doğrultusunda Nisan-Temmuz 2009 tarihleri arasında kaynak araştırması yapılmış; Ağustos-Ekim aylarında veri toplama ve değerlendirme aşamaları gerçekleştirilmiştir. Aralık başı itibarıyla başlayan yazma aşaması ise Şubat sonu itibarıyla sona ermiştir. 6

20 2. TELİF AJANSLARI 2.1. KAVRAMSAL YAKLAŞIM Sanatsal ya da kültürel yaratımda bulunan bir kimsenin, ortaya koyduğu ürün (kitap, oyun, beste, film vb.) üzerindeki hakkına copyright adı verilir. Bu terim Osmanlı-Türk hukukunda telif hakkı kavramıyla karşılanmıştır. Türkiye nin ilk telif ajansı olan ONK Ajans ın kurucusu Osman Necmi Karaca, telif hakkı kavramının, görsel ürünler (tablo, film vb.) ve müzik yapıtları (bir bestenin çalınması vb.) üzerindeki hakları açıklamada yetersiz kaldığını bu nedenle yapıt hakkı teriminin kullanılmasının daha doğru olduğunu ifade etmektedir (Kabacalı, 2009: 67). Fakat telif hakkı kavramı yapıt hakkına göre daha tercih edilir durumdadır. Mevcut telif ajanslarının isimlerine bakıldığında bu durum daha da net görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada copyright kavramına karşılık telif hakkı kavramı kullanılmıştır. Telif hakkı, aslında bir tür patenttir. Sanatçı, yazar veya çizerin yapıtını yasal bir kurula tescil ettirmesi, onaylatmasıdır. Bu aşamadan sonra herhangi bir tecavüz söz konusu olduğunda işlemlerin yasal yoldan izlenmesi daha kolay olmaktadır (Buldan, 2009: 65, Milliyet-Sanat, 1989: 73). Telif hakları kavramı hukuken çok geniş bir alanı kapsamakla birlikte özellikle yayıncılık alanında eser sahiplerinin haklarını korumak, yeni yerli ve yabancı yazarları yayın dünyasına kazandırmak anlamında çok temel bir işlevi üstlenmektedir (point-agency.com, 2009). Telif hakları, kişinin yarattığı fikir eserlerinin her mülkten daha fazla o kişiye ait olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu haklar, dünyada 18. yüzyılda 7

21 kanunlarla korunmaya başlamıştır. Telif hakkı kanunları eser sahiplerine manevi ve mali olmak üzere iki grupta toplanan hakları sağlamaktadır. Manevi haklar, eser sahibinin eserinin sahipliğini üstlenme ve eserinin özelliğine ve bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep etme hakları ile ilgilidir. Mali haklar ise eser sahibinin eserinden kazandığı para ile geçinebilmesini sağlayan haklardır. Bunlar işleme, çoğaltma, yayma ve temsil etme haklarıdır. Eser sahiplerinin izni olmadan başkaları bu hakları kullanamazlar. Tanınan bu hakların koruma şekli, süresi ve getirilen istisna ve sınırlamalar eser türüne göre farklılık göstermektedir (Acun, 2008, 27). Telif ajansı, kendisine bağlı eser sahiplerini temsil etmekte ve onların telif haklarını korumakla yükümlü olduğuna göre bu bölümde fikrî haklar, eser ve eser sahipliğine de kısaca değinilecektir. Fikir ve sanat hukukunun amacı, insanların zekâsından doğan ve konusu bilim, edebiyat, güzel sanat eseri olan yapıtlarına koruma sağlamaktır. Koruma sağlanmış olan bu eserleri meydana getirenlere ise eser sahibi denilmektedir. Fikrî haklar terimi eser sahibi hakları ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Fikrî haklar Türkiye de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda düzenlenmiştir (Kip, 2009: 100). Batı da copyright Türkiye de ise yapıt hakkı ya da telif ajansı olarak adlandırılan şirketler ise yazar adına yapıt hakkının üçüncü şahıslara aktarılmasını üstlenmekte, yapıt sahibinin maddi ve manevi haklarını takip etmektedir (Kabacalı, 2009: 67). Telif ajansı sanatçının ekonomik temsilini gerçekleştirendir. Ajans, sanatçının telif hakkı olan eserlerinin temsili, bu temsil ile ilgili izinlerin yönetimi ve takibi çalışmalarını yapmaktadır. Telif ajansı, temsil ettiği yazar, yayınevi ve ajansların kitaplarının telif haklarını pazarlamak, bu amaçla tanıtmak ve mümkün mertebede korumakla yükümlüdür. Ajansın yükümlülükleri arasında temsil ettiği kitapları 8

22 uygun yayınevleri ve editörlere ulaştırmak, söz konusu yayınevlerine ve editörlere gerekli bilgilendirmeleri sağlamak da yer almaktadır. Telif ajansı, bir yazarın tüm çalışmalarıyla ilgili satış, sözleşme, yayımlama, yapım gibi bütün ilişkilerini yönlendirmektedir. Bunlara ek olarak telif hakları, yurt dışı kullanım hakları ve satışla ilgili tüm hukuki işlemlerini de yürütmektedir. Ajans, yazar ve yayıncı arasında bağlayıcı bir rol oynamaktadır. Yayıncılara, televizyon ve film yapımcılarına projeler satarak kendine bağlı kişilerin her tür ilişkilerini düzenlemektedir. Bazı ajanslar geniş bir yazar ağına sahipken bazıları da sadece drama eserleri, tiyatro eserleri, şiir, genç ve yetişkin romanları gibi seçtikleri özel ve belirli bir uzmanlık alanında faaliyet göstermektedir. Telif ajansı, yazara ve eserine yayıncıların dikkatini çektiği kadar yazarın ticari ve hukuki haklarını da düzenlenmekte ve güvence altına almaktadır. Ajansların önemi hususunda ise yazarlar farklı görüşlere sahiptir. Kimi yazarlar telifle ilgili işlemlerini kendileri yürütürken kimileri de bir ajansa dâhil olarak faaliyetlerini sürdürmektedir (qwc.asn.au, 2009). Yazarların % 10 nun bir ajansa bağlı olduğu Kanada da bir yazarın ajansa bağlı çalışması gerekliliği konusunda J. H. Ferguson tarafından yapılan çalışmada aşağıdaki soruların çoğuna evet cevabını veren yazarların bir ajansa bağlı çalışmaları gerektiği belirtilmiştir. -Kitabınızın ülkenin tamamında yayımlamasını istiyor musunuz? -Kitabınızın uluslarası yönü var mı? -Kitabınız den fazla satış yapabilir mi? -Kitabınızın konusu çoğunluğun ilgisini çekebilecek mi? (Ferguson, 2000). Telif ajansı, fikirlerini ortaya koyan sanatçıların yani eser sahiplerinin tüm haklarını savunmaktan sorumludur. Bu ajanslar kendileri ile çalışmayı kabul eden sanatçıların eserleri üzerinde çalışmalar yapma hakkına sahiptir. Eserlerin yayımlanması için yayınevleri ile uygun koşullarda bağlantı yapmakta, eser 9

23 basıldıktan sonra denetleme mekanizması ile kontrol etmektedir. Buna ek olarak yurt dışında faaliyette bulunan diğer ajanslarla da bağlantı kurmakta ve yabancı sanatçıların eserlerinin de Türkiye ye getirilmesini, çevrilip basılmasını ve haklarının korunmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde Türk sanatçıların da yabancı ülkelerde haklarının korunarak tanınması için çalışmalarda bulunmaktadır. Ajanslar, bu hizmetlerinin karşılığında sanatçıdan belirli oranda komisyon almaktadır (Cumhuriyet, 1990: 76) TARİHSEL GELİŞİM Bu bölümde dünyada telif ajanslarının kuruluşuna geçmeden önce dünyada telif yasaları ve uluslararası telif sözleşmelerine kısaca değinilecektir. Fikir ve sanat eserlerinin hukuken korunma ihtiyacı 15. yüzyılda matbaanın icadı ile başlamıştır yılında Venedik te matbaa imtiyazları verilmiştir. Fikrî hak ve fikrî mülkiyet hakkı kavramı İngiltere de yayınevi mülkiyeti olarak copyright kelimesi ile ifade edilmiş ve yayınevi hakkı şeklinde belirlenmiştir. İngiltere de ilk yayınevi imtiyazı 1556 yılında kitapçılar loncasına verilmiştir. Fransız ihtilali birçok alanı etkilediği gibi sanat eserleri üzerinde de etkili olmuştur. İhtilal bu loncaları ve imtiyazları kaldırmıştır yılında Fransa da eser sahibinin eser üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren fikrî mülkiyet dönemi başlamıştır (Kip, 2009: 100). 18. yüzyılda telif hakkı dünyanın birçok ülkesinde tanınmaya başlamıştır da İngiltere de, 1741 de Danimarka da, 1790 da ABD de, 1793 te Fransa da ve 19. yüzyıla gelindiğinde diğer ülkelerde de telif haklarını koruyan yasalar yürürlüğe girmeye başlamıştır. Fikrî haklar alanında ulusal ya da uluslararası tüm düzenlemelerde, hak sahiplerine tanınacak hakların sınırları ile kamu menfaati arasındaki hassas denge 10

24 kurulmaya çalışılmaktadır. Telif haklarını uluslararası alanda düzenlemeye yönelik yapılan sözleşmeler şunlardır: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 27. maddesi fikrî haklar konusunda temel bir hüküm içermektedir. Bu maddeye göre, ilk olarak eser sahiplerinin mali ve manevi hakları, temel insan hakları olarak tescil edilmiştir. İkinci olarak, eser sahiplerinin mali ve manevi hakları yanında, toplumun tüm üyelerinin bu eserlerden yararlanma haklarının da temel bir hak olduğu belirtilmiştir. Roma Sözleşmesi: 1961 tarihli Roma Sözleşmesi, uluslararası alanda bağlantılı haklarla ilgili asgari standartların tanındığı ilk sözleşme olup birçok ülke düzenlemesine yön vermiştir. Sözleşmede, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve radyo/televizyon yayıncılarının haklarına yer verilmiştir. Ancak, anılan tarihte film yapımcıları henüz hak sahibi olarak kabul edilmediğinden, sözleşmede yer almamıştır. Sözleşme ile bağlantılı hak sahiplerinin tanımı yapılmış, haklar ve kullanım koşulları ayrıntılı olarak belirtilmiş, hakların koruma süreleri, uygulama koşulları gibi konular tespit edilmiştir. Türkiye 1995 yılında, 4116 sayılı kanun ile Roma Sözleşmesi ni kabul etmiştir. Bern Sözleşmesi: 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi, eser sahiplerinin haklarının korunmasında uluslararası bir standardın tespiti amacıyla yapılmış olup zaman içinde çeşitli kereler revize edilerek bugünkü hâlini almıştır. Sözleşme ile edebiyat ve sanat eserleri nin neler olduğu oldukça geniş bir şekilde tanımlanmış, eser sahiplerinin mali ve manevi hakları ile bu 11

25 hakların süreleri ve kullanım koşulları belirlenmiştir. Türkiye, 1995 yılında, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair İlişkin Bern Sözleşmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile Bern Sözleşmesi nin 1971 de Paris te revize edilmiş metninin 1979 Paris Değişikliğini kabul etmiştir. Cenevre Sözleşmesi (Plakların Yetkisiz Çoğaltılmasına Karşı Plak Yapımcılarının Korunmasına İlişkin Sözleşme): 1971 tarihli Cenevre Sözleşmesi, gelişen teknolojik gelişmelerin etkisiyle gittikçe artan ve yaygınlaşan yetkisiz çoğaltmaları önleme gayesiyle tanzim olunmuştur. Hâlen 67 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmeye Türkiye katılmamıştır. Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS): Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması nın IC sayılı eki olan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması) fikrî haklar alanında uluslararası bir standart sağlama amacını taşımaktadır. TRIPS, mevcut sözleşmeleri ortadan kaldırmamakta ancak onlara ek düzenlemeler getirmektedir. Sistem ile üye devletlere, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde kurulan serbest ticaret sisteminin dışında kalmamak için fikrî hakların korunmasıyla ilgili minimum düzeydeki standartlara uyum mecburiyeti getirilmektedir. Anlaşmanın iki önemli amacı bulunmaktadır. Bunlar, bir yandan asgari standartları belirleyerek fikrî mülkiyet haklarının korunmasında yeterliliği ve etkinliği arttırmak diğer yandan fikrî mülkiyet haklarının uygulanmasına ilişkin usul ve önlemlerin bizzat yasal ticaret için bir engel oluşturmamasını sağlamaktır. Türkiye TRIPS i 1995 yılında kabul etmiştir. WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi (WCT): WCT (WIPO Copyright Treaty- WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi) uluslararası standartları Bern Sözleşmesi ile belirlenen eser sahiplerinin haklarıyla 12

26 ilgili yeni ortaya çıkan gelişmeleri yansıtmaktadır. Sözleşme 1996 tarihinde tanzim ile imzaya açılmış ise de 2002 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Sözleşmede, bilgisayar programları ile veri tabanlarının tanımı yapılarak koruma altında olduğu belirtilmiş; eser sahiplerinin yayma hakkı, kiralama hakkı, topluma iletim hakkı düzenlenmiş; eser sahibinin haklarına getirilebilecek istisnalar sıralanmış; son derece önemli olan teknolojik yöntemlere ilişkin yükümlülükler ve hak yönetim bilgilerine ilişkin yükümlülükler düzenlemiş; tecavüz halleriyle ilgili yaptırımlar belirlenmiştir. WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPTT): WPTT (WIPO Performances and Phonograms Treaty- WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi), 1996 yılında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yarattığı değişimi karşılamayan Roma Sözleşmesi hükümlerini icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları hakkında yeni koşullara uyarlama ve daha etkin bir koruma sağlama amacıyla yapılmıştır. Sözleşme 1996 yılında imzalanmasına rağmen, 2002 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Sözleşmede, icracı sanatçılar ile fonogram yapımcılarının tanımı, sözleşmenin sağladığı korumadan yararlanacaklar, icracı sanatçıların manevi ve mali hakları, fonogram yapımcılarının mali hakları, radyo-televizyon yayınlarına ilişkin hükümler, hakların internet ortamında kullanımı, teknolojik yöntemlere ve hak yönetim bilgilerine ilişkin yükümlülükler, sözleşmeyle tanınan hakların istisnaları gibi hükümler yer almaktadır. Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı (WIPO): Daha önce Bern ve Paris Anlaşması na imza koyan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada fikrî mülkiyetin korunmasını sağlamak amacıyla bir örgüt kurulması için girişimlerde bulunulmuş ve bu amaçla 14 Temmuz 1967 yılında Stockholm de imzalanan bir sözleşme ile WIPO kurulmuştur. Bugün merkezi İsviçre nin Cenevre kentindedir. 183 ülkenin taraf olduğu sözleşmeye Türkiye, 1976 da üye olmuştur. WIPO, halen görsel-işitsel eserlerdeki icracı sanatçıların hakları, radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, veri tabanları ve folklor eserlerinin korunması konusunda 13

27 uluslararası standartların sağlanması için çalışmaktadır. Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar alanında WIPO tarafından atılan en önemli adımların başında, 1996 tarihli WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi ile aynı tarihli WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi gelmektedir. Uzun tartışmaların sonucunda kabul edilen bu sözleşmeler, uluslararası alandaki gelişmelerin de itici gücü olmuştur. Bu sözleşmelerin imzasını müteakip hem ABD de (Digital Millennium Copyright Act) hem AB de (2001/29/EC Direktif) sözleşmeler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan sözleşmeler, eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar alanında mevcut olan uluslararası kabullerin, yeni teknolojik gelişmeler sonucu yetersiz kaldığı uluslararası alanda yeni standartlar kabul edilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (telifhaklari.gov, 2010). Telif ajansı ile ilgili ilk faaliyetler ise 1875 yılında ortaya çıkmıştır yılında Amerika Birleşik Devletleri nde New York ta ilk telif ajansı kurulmuştur (Robinson, 2006). Paul Revere Reynolds un New York ta 1893 yılında kurduğu telif ajansının kurulan ilk telif ajansı olarak bilinmesine karşın Londra da faaliyet gösteren AP Watt telif ajansı, 1875 yılında kurulduğunu ve dünyanın en eski telif ajansı olduğunu iddia etmektedir (apwatt.co.uk, 2010). Telif ajanslarının dünyada kuruluş yıllarına bakıldığında 19. yüzyılda İngiltere (1875) ve ABD (1893) yi İtalya izlemektedir. İtalya nın ilk telif ajansı Agenzia Letterarıa Internazıonale (ALI), 1898 yılında kurulmuştur (agenzialetterariainternazionale.com, 2010). Kuruluş yılarına bakıldığında telif ajanslarının sayılarının 1900 lerden itibaren gittikçe artış gösterdiği görülmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında Lothar Mohrenwitz ( ) tarafından 1940 lı yıllarda kurulan Mohrbooks, Almanya nın en eski telif ajansıdır (mohrbooks.com, 2010). Michael Larsen ile 14

28 Elizabeth Pomada, 1972 yılında San Francisco da ilk telif ajansını kurmuşlardır (writeandpitchconference.com, 2010). Fransa nın ilk telif ajansı ise François Samuelson tarafından Intertalent adıyla 1988 yılında kurulmuştur (publishingperspectives.com, 2010). New York ta çocuk kitabı yazarlarını temsil eden ilk ajans Andrea Brown Literary Agency, 1981 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır (andreabrownlit.com, 2010). Çin in ilk telif ajansı Copyright Agency of China (CAC), 1988 yılında kurulmuştur yılı itibarıyla Çin de profesyonel 20 telif ajansı vardır (culturalink.gov.cn, 2010) yılında bir aile şirketi olarak kurulan The Orlando Press Agency (Orlando AG) Hırvatistan ın ilk telif ajansıdır (orlando-ag.hr, 2010). Tayvan ın ilk telif ajansı Jia-xi Books, Hsin-Hua Liu tarafından 2000 yılında; Danimarka nın ilk telif ajansı Lars Ringhof Agency, 2001 yılında kurulmuştur (ringhof.dk, 2010) yılında Kahire de kurulan Sphinx Literary Agency, Mısır ın ilk telif ajansıdır (sphinxagency.com, 2010). Hindistan ın ilk telif ajansı OSIAN s The Literary Agency ise yayıncılık deneyimli ekibiyle 2007 yılında kurulmuştur (osians.com, 2010). Türkiye nin ilk telif ajansı olan ONK Ajans ın 1959 yılında kurulduğu dikkate alındığında Türkiye nin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Almanya nın gerisinde kaldığı fakat gelişmekte olan birçok ülkeden gerek kuruluş yılı gerekse sayı bakımından önde olduğu görülmektedir TÜRKİYE DE TELİF HAKLARI Telif hakları kavramı Osmanlı Devleti ne ilk olarak 1850 tarihli Encümen-i Daniş Nizamnamesi ile girmiş ve bu nizamname ile eser sahiplerine telif hakkı tanınmıştır. Telif haklarına dair ilk ana mevzuat 1857 tarihli Telif Nizamnamesi olmuştur yılında ise Telif Nizamnamesi ni tamamlar şekilde Telif ve Tercüme Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur. Telif haklarına dair ikinci ana mevzuat ise 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu dur. Diren Çakmak ın Osmanlı Telif Hukuku ile 15

29 İlgili Mevzuat adlı makalesinde Osmanlı telif hukukunun, ilgili mevzuatın Latin harflerine çevrilmemesinden dolayı yok sayıldığı ve bunun bir sonucu olarak Türkiye de telif haklarına dair ilk mevzuatın tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sayılmasının yanlış olduğu belirtilmektedir. Çakmak, Türkiye de telif hukukunun 157 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Çakmak, 2007: 196). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bilindiği üzere, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almakta ve bu alanlardaki eser sahiplerine manevi ve mali olmak üzere iki grupta ele alınan hakları tanımaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun bazı maddelerinde , , ve tarihlerinde değişiklik yapılmıştır yılında yürürlüğe giren Kanun, hakların toplu takibini sağlamak üzere sadece hak sahiplerinin üye olacağı meslek birliklerinin kuruluşunu öngörmüş ise de yaklaşık 30 yıl içinde ne eser sahipleri ne de hükümetler tarafından meslek birliği kurma yönünde bir girişim olmuştur (madde 42). Bunun üzerine 5846 sayılı Kanunun 42. maddesi 1983 yılında değiştirilmiş ve 2936 sayılı Kanun ile 4 adet meslek birliği kurulmuştur. Bunlar, İLESAM, MESAM, GESAM ve SESAM dır tarihli düzenlemede, meslek birliklerinin tek olması hâlinde eser sahiplerinin haklarını daha güçlü olarak koruyacağı düşüncesiyle, eser sahiplerinin kurulan bu meslek birlikleri dışında başka bir meslek birliği kurmasına izin verilmemekteydi. Mevcut meslek birliklerine yöneltilen eleştirilerin yoğunluğu karşısında ise 5846 sayılı Kanunun 42. maddesi 1995 yılında yeniden değiştirilmiş ve aynı alanda birden fazla meslek birliğine kuruluş imkânı tanınmıştır. Yine 1995 tarihli Kanun değişikliği ile bağlantılı hak sahiplerinin hakları da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun koruması kapsamına alındığından, bağlantılı (komşu) hak sahiplerinin de meslek birliği kurabilmelerine imkân tanınmıştır (telifhaklari.gov, 2010). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda 1995 yılında yapılan söz konusu bu değişikliklerden sonra Türkiye, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 16

30 İlişkin Bern Sözleşmesi nde değişiklik yapan ve 1979 da tadil edilen Paris Metni ne ve İcracı Sanatçılar ve Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi ne taraf olmuştur. Ancak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun bazı maddelerinin bu sözleşmelerle uyumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Yine, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun Türkiye nin de taraf olmak istediği, 1996 yılında imzalanan, telif hakları ve icralar ve fonogramlarla ilgili iki WIPO antlaşması uyarınca güncelleştirilmesi gerekmiştir yılında 4630 sayılı kanunla bu düzenlemeler geçekleştirilmiştir. Bu kanunda meslek birlikleriyle ilgili hükümler de değiştirilmiş ve son olarak 5101 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir (Acun, 2008: 28). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nu Avrupa normlarına uygun hâle getirmek amacıyla yapılan değişikliklerden biri de ülkenin kültür seviyesini yükseltmek için eklenen Türkçe Tercüme Hususunda Koruma Süresi ile ilgili madde olmuştur. Bu madde karışıklık yaratmış ve 1995 yılında şu şekilde değişiklik yapılmıştır. İlk defa Türkçe den başka bir dilde yayımlanmış olan bir ilim ve edebiyat eseri, yayımlandığı tarihten itibaren 70 yıl içinde eser sahibi veya onun izniyle bir başka kişi tarafından Türkçe çevirisi yapılarak yayımlanmamış ise, 70 yılın geçmesi ile Türkçe ye çevrilebilir. (Madde 28- Değişik: 7/6/ /11 md.) 2001 yılında yapılan değişiklikle ise 28. madde yürülükten kaldırılmıştır (Madde 28- Yürürlükten kaldırılmıştır: /36 md). Telif Hakkı Yasası nın 28. Maddesi nde Bir yabancı eser yazılışından 10 yıl sonra eğer Türkçeye çevrilmemişse bu eserin çevrilmesi serbesttir. deniyordu. Bir güzellik yapmışlardı bize. Ancak tam bir kaos yaşattı. Herkes istediği eseri yayımlatıyordu, yabancıların da hoşuna gitmedi bu durum. Bu madde kaldırıldı ve yerine Yazarın ölümünden sonra 70 yıl boyunca haklarının varisleri tarafından kullanılması maddesi getirildi. Yavaş yavaş telif yasası düzeldi. (haberinyeri.net, 2009). Osman Necmi Karaca ya göre yapıt hakları Batı da titizlikle işlenirken Türkiye de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hiçbir dönemde gerektiği ölçüde işlerlik kazanamamıştır. Telif hakkı anlayışının yasaya saygıdan ziyade, ticari rekabetten 17

31 bir kitabı başkaları yayımlamasın, ben yayımlayayım düşüncesinden dolayı benimsendiğini vurgulayan Karaca ya göre bir yayınevinin kitabının başka bir yayınevince basılmasını engellemenin tek yolu budur (Kabacalı, 2009: 67; Filoğlu, 2009: 70; Milliyet-Sanat, 1989: 73). Osman Necmi Karaca ile yıllarında tanışan ve ONK Ajans ta çalışan Ülkü Tamer e göre, o yıllarda telif hakları Türkiye açısından oldukça yeni bir kavramdır. Ajans, bu yeni kavramı herkese anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışmaktadır. ONK, Tintin dergisinin Türkiye temsilcisiydi. İstanbul da bir yayınevi, haklarını almadan, beş para ödemeden habire yayımlıyordu Tintin'i... Konu mahkemeye intikal etmişti. Fransızcada, İngilizcede büyük i harfinin üstüne nokta konulmaz ya, yargıç da düşünmüş taşınmış, Bunlardan birisi Tintin, öbürü Tıntın. İkisi aynı şey değil deyip çıkmıştı işin içinden. (Tamer, 2009). Türkiye de 1960 lı yıllarda birçok yabancı yapıt hakkının korunması neredeyse tesadüflere kalmıştır (Filoğlu, 2009: 71). Bugün ise durum ilk yıllarla kıyaslanmayacak kadar iyi yönde değişmiştir TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI Dünyada 1875 yılında ortaya çıkan ve 1900 lerden itibaren sayıları gittikçe artış gösteren telif ajansları Türkiye de 1959 yılında resmî olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Yakın zamana kadar sayıları oldukça sınırlı olmakla birlikte son yıllarda TEDA Projesi nin de desteğiyle gelişimleri ivme kazanmıştır. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının sayısı ise 16 ya ulaşmıştır Telif Ajanslarının Kuruluşu 1950 yıllarında telif işleriyle uğraşılar bireysel olarak sürdürülmüştür. Bu uğraşıyı verenler İsmail Kemal Elbir, Halit Kemal Elbir, Ali Rauf Akan ve Enver Esenkova dır. İsmail Kemal Elbir, Fransızların iki kuruluşu SACD (Société des 18

32 Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ve SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) i temsil etmektedir. Sonraları bu işi kardeşi Halit Kemal Elbir üstlenmiştir. SACEM müzikle, SACD ise tiyatroyla ilgili telif konularını yürütmektedir. Günümüzde SACEM i MESAM, SACD i ise Halit Kemal Bey in görevi Osman Necmi Karaca ya devretmesiyle ONK Ajans temsil etmektedir. Ali Rauf Akan, özellikle çizgi roman konusunda çalışmıştır. Opera Mundi nin ve King Features Syndicate ın temsilciliğini yapmıştır. Osman Necmi Karaca, onun çizgi roman ve telif hakları konusunda büyük emeği olduğunu belirtmektedir. Enver Esenkova ise romanla ilgili telif işlerinde uğraş vermektedir (Çelik, 2005; Öner, 2009: 28; dunyagazetesi.com, 2009, Altınova, 2009: 10; Ciravoğlu, 2009: 78). Akan Ajans Yöneticisi Ahmet Cengiz Hadimli, Türkiye de telif hakkı kavramının amcası Ali Rauf Bey le başladığını, o zamana kadar telif hakkı diye bir şeyin olmadığını söylemektedir. O yıllarda bu işi resmî olarak yapan yalnızca, Osman Necmi Karaca nın Onk Ajans ı vardır (Çelik, 2005). Osman Necmi Karaca, telif haklarıyla 1940 lı senelerde İsviçre de öğrenciliği sırasında karşılaşmıştır. Karaca, aradan geçen bunca seneye rağmen ülkemizin bu konuda, oradaki muntazamlığa erişemediğini belirtmektedir: İsviçre de okurken talebe derneğinin başkanıydım. Bir balo verdik. İlk defa böyle bir organizasyon yaptığımızdan, orkestrada görev alacak piyanist arkadaşıma Balo için ne yapmalıyız? diye sordum. Kendisi ilk olarak izin almamız gerektiğini söyledi. Ben de telif hakları konusunu bilmediğim için Polisten mi izin almamız gerekiyor? diye sorudum. Bana Hayır! Besteciler örgütünden. cevabını verdi. İzni aldık, balo verildi. Arkadaşlarım Gel Osman, çaldığımız şarkıları liste yapalım. dediler. Ben ilk önce bir anlam veremedim. Müzisyenler tarafından o gün çalınan şarkıların listesi yapıldı. Her şarkının karşısına parası yazılarak liste imzalandı. O sırada eser sahipleri uykuda mıydı nerdeydi bilinmez ama paraları tıkır tıkır işledi, hakları korundu. Ben ilk defa burada telif haklarına rastladım ve bu olaya çok şaşırdım (Öner, 2009: 28). Karaca, tamamen okuma merakı nedeniyle bu işe başlamıştır. Akşam gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yapmaktadır. O yıllarda romanlar gazetelerde tefrika hâlinde verilmektedir. Enver Esenkova, yabancı kitap firmalarının 19

33 temsilciliğini yapmaktadır ve yayınevlerinin yeni kitaplarını, yayımlatmak talebiyle Akşam gazetesine getirmektedir. Esenkova, öğretim görevlisi olarak Eskişehir e gitmek ve işi bırakmak zorunda kalınca Osman Necmi Karaca işe talip olmuştur yılında bu işe girişmiş ve aynı yıl ONK Ajans ı kurmuştur (Koçal, 2009; Tatlıpınar, 2009; Öner, 2009: 28; dunyagazetesi.com, 2009, Altınova, 2009: 11). Copyright işine gazetecilikten, geçtim. Geçme sebebim de ilginçtir. Akşam gazetesinin genel yayın müdürüydüm. O yıllarda romanlar gazetelerde tefrika hâlinde yayımlanırdı. Enver Esenkova bize romanlar getirirdi. Onları okurduk, beğenirsek tefrika hâlinde yayımlamak üzere hakkını satın alırdık. Bir gün Enver Bey öğretim görevlisi olarak Eskişehir e gideceğini dolayısıyla bu işi bırakmak zorunda olduğunu söyledi. Arada şunu belirtmem gerekir: Yabancı yayınevleri kendilerini temsil eden kişilere yayımladıkları bütün kitapları gönderirler. Bedavadan iyi bir kütüphane sahibi olmanın en güzel yolu budur. Enver Bey e Kapatacağınıza bana devredin. dedim. O da kabul etti. Temsilcisi olduğu yayınevlerinin hepsine bir mektup yazdı, beni onlara tanıttı. İstediğim kadar kitap okurum diye 1959 da bu işe girdim ve gazetecilikle birlikte yürütmeye başladım. (Çelik, 2005). O zamanlar ajans filan yoktu, kişiler vardı. Ajans olarak ilk biz kurulduk. ONK Ajans 1959 yılında faaliyete başladı. İlk yerimiz Türkocağı Caddesi ndeydi. Deyim yerindeyse ilk elemanımız sevgili Ülkü Tamer di. Basında çıkan anı yazılarında ONK Ajans ta çalıştığı günlerden sıkça söz etmiştir. Aktif gazeteciliğim 1962 yılının sonunda bitti. Galatasaray dan arkadaşım Malik Yolaç ın sahip olduğu Akşam dan ayrıldım ve ajansın başına geçtim. Gazetecilikle ilgim hocalık biçiminde sürdü yılına, yani YÖK kurulana kadar İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü (şimdiki İletişim Fakültesi) nde öğretim üyeliği yaptım (Altınova, 2009: 11) yılında Osman Necmi Karaca tarafından Türkiye de ilk telif ajansı olan ONK Ajans kurulmuştur lerde Nurcihan Kesim tarafından Kesim Ajans kurulmuş, 1980 lerde ise Onk Ajans ta çalışan Kezban Akcalı, Akcalı Ajansı kurmuştur. Zamanla başka kişiler de bu alana girmiştir. Böylelikle kişiler etrafında başlayan faaliyetlere ajansla devam edilmiş, telif hakları faaliyetleri bireysel olmaktan çıkmış ve kâr amacı güden ticari işletmeler kurulmaya başlamıştır. 20

34 Telif Ajanslarının Gelişim Süreci 1959 yılında kurulan ONK Ajans, kuruluşunu takip eden ilk yıllarda, gelen talep doğrultusunda çizgi roman albümü faaliyetlerinde bulunmuştur. Ajans, Belçika lı çeşitli firmalardan çocuklara yönelik albümlerin haklarını satmıştır. Sonrasında erişkinlere yönelik albümler yayımlayan başka bir yayınevi ile çalışmaya başlamıştır. Yine o yıllarda Avrupa ya yönelik yayın yapan Yugoslavya dan bir yayınevi ile de faaliyette bulunmuştur. Ajansın çizgi roman gibi bir süre ilgilendiği alanlardan biri de fotoğraf olmuştur. Ajansın asıl ilgi alanı ise tiyatro ve romandır. Biz periyodik olarak yayımlanan çizgi bantlarla vs. pek ilgilenmedik. Bizim ilgi alanımıza daha çok çizgi roman albümleri giriyordu. 60 lı yıllarda Belçikalı üç firmanın Casterman, Dupuis Fils ve Editions Lombard albümlerinin haklarını satıyorduk. Bu üç firma da çocuklara hitap eden şeyler yaparlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işi iyi sürdürmek çok zordu. Özellikle mevzuat elimizi ayağımızı çok bağlıyordu. Kambiyo izinleri filan almak gerekiyordu. Dolayısıyla istediğimiz gibi yürütemedik. Bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bu temsilcilikleri kaybettik. Sonraki yıllarda, büyüklere dönük çizgi romanlar yayımlayan Glenat yayıneviyle çalışmaya başladık. Bir de o zamanlar Yugoslavya da şimdi Slovenya sınırlarında olan SAF la çalıştık. Oldukça önemli bir kuruluştur SAF. Yalnızca ülke sınırlarında değil, Avrupa ya dönük bir yayıncılık yapar. Doğrusunu isterseniz çizgi roman tam olarak bizim alanımız değildi. Biz daha çok tiyatro ve romanla ilgiliydik. Talep olduğu için faaliyet alanımıza bunu da eklemiştik. Ama zaman içinde bıraktık. Aynı şey fotoğraf için de geçerli. Gökşin Sipahioğlu yla olan kişisel dostluğumdan dolayı SIPA Press in temsilcisi olmuştuk. Gökşin firmasını devredince biz de fotoğraftan elimizi çektik. (Çelik, 2005) ları Vahşi Batı Yasaları nın hüküm sürdüğü yıllar olarak adlandıran Osman Necmi Karaca, bir eseri yabancı bir yayınevine satabilmek için zorluklar çektiklerini, yayınevlerinin o tarihlerde istedikleri kitabı hiçbir telif hakkı ödemeden yayımlayabildiğini, ajansı kurduklarında Türkiye nin işin çok başında olduğunu, telif haklarıyla ilgilenen bir avukat bile bulamadıklarını, yargıçların bu konuyu bilmediklerini söylemektedir (Koçal, 2009; Tatlıpınar, 2009; Hızlan, 2009; Öner, 2009: 28, Altınova, 2009: 12; Ciravoğlu, 2009: 78). 21

35 1951 yılında telif hakları ile ilgili kanunun çıkmasından sonra sizin kuruluşunuz gerçekleşmiş. Telif hakları alanındaki çalışmalarınızı çeşitli kurumlara kabul ettirmeniz zor oldu mu? -Başlangıçta çok zordu. Çünkü biz dahi telif hakları konusunu bilmiyorduk. Avukat bile zor bulduk. Daha sonra bir arkadaşım hatırım için avukatlığımızı üstlendi de yasa çıkmış, biz 8 yıl sonra kurulmuşuz. Yargıç konuyu bilmiyor, biz bilmiyoruz. Yayınevleri, tiyatrolar bizi çabuk kabul etmedi. Çünkü karşılarında hak talep eden bir kuruluş vardı. Özellikle yayınevleri bizim kuruluşumuzdan mutlu olmadılar çünkü istedikleri gibi hareket edemiyorlardı, biz koşullar getiriyorduk. Onlar alışmışlardı dükkândan bir kitap alıp çevirtmeye. Yaşadığım bir olayı aktarırsam o günleri daha iyi anlatmış olurum. Yayınevlerinden biri, hakları ajansımıza bağlı bir yazarın kitabını izin almadan yayımlamıştı. Telefonla aradık yayıncıyı ve kendisine Şu kitabı basmışsın. dedik, Evet. dedi. Biz de Kitabı nereden aldınız? diye sorduk. Bu sorumuzla Bu kitabın yayım hakkını kimden aldınız? demek istemiştik. Aldığımız yanıt ilginçti: Kitapçıdan para verip aldık dedi. Evet! O günlerde bir kitabı çevirtip basmak için kitapçıdan satın almak yeterliydi. (Öner, 2009: 28). 50 yıl önceyle günümüz kıyaslandığında telif haklarında eskiye nazaran büyük farklılıklar yaşanmış, olumlu gelişmeler olmuştur. En azından şimdilerde telif hakkı davalarına bakan ihtisas mahkemeleri ve konuyu bilen yargıçlar bulunmaktadır (Çelik, 2005; Koçal, 2009; Öner, 2009: 28, Altınova, 2009: 12). Kuşkusuz eskiye nazaran çok büyük farklılıklar var. O yıllarda yargıçlar bilmiyorlardı konuyu, hatta biz bile, avukatlarımız bile... Şimdi ihtisas mahkemeleri var. Demek ki öğrenildi. Herhangi bir ihlâl yaşandığında nereye başvuracağımızı biliyoruz. Telif hakları hakkında yanlış yaklaşımlar vardı. Örneğin 28. madde gereği 10 yılı geçmiş bir yabancı eser, istenildiği takdirde izin alınmadan yayımlanabilirdi. Yahut TRT istediği eseri kullanır, parasını sonra öderdi. Böyle deli saçması şeyler... Tadilatlarla epey düzeldi telif hakları yasası. (dunyagazetesi.com, 2009). Yaşanan gelişmeler arasında TEDA Projesi de değerlendirilmekte ve ilgi çekici olarak nitelendirilmektedir. Bir de yabancı ülkelere dönük bir gelişme var. Bir eseri yabancı bir yayınevine satabilmek için zorluklar çekiyorduk. Diğer ülkelerin yaptığı gibi, Kültür Bakanlığı TEDA diye bir uygulama çıkardı. Böylelikle yabancı bir yayınevi, Türk yayımlamaya karar verdiği takdirde, bunun çeviri hakkını, çeviriye vereceği veya hazırlanmasıyla 22

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU: BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU: BİR ARAŞTIRMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE VE DÜNYADA MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU: BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ ESRA KARAKOYUN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

FMR. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 9 Cilt: 9 Sayı: 2009/4. Ankara Barosu Yayınıdır

FMR. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 9 Cilt: 9 Sayı: 2009/4. Ankara Barosu Yayınıdır FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 9 Cilt: 9 Sayı: 2009/4 Ankara Barosu Yayınıdır FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl: 9 Cilt: 9 Sayı: 2009/4 2009

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

İNCELEME - DEĞERLENDİRME

İNCELEME - DEĞERLENDİRME I- GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 31/10/2003 tarih ve 999 sayılı Emirleri ekinde yer alan 14/10/2003 tarih ve 856 sayılı Bakan Onayında yer alan husus incelenerek işbu İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI İLE KENTSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU ve BU HUSUSTA GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER UZMANLIK TEZİ Çağla

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

INTERNETTE FİKRÎ HAKLARIN KORUNMASI

INTERNETTE FİKRÎ HAKLARIN KORUNMASI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ INTERNETTE FİKRÎ HAKLARIN KORUNMASI Yüksek Lisans Tezi Doğan KOCABEY Ankara 2004 TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ INTERNETTE FİKRÎ HAKLARIN

Detaylı

İngiltere'de Telif Haklarının Doğuşu ve Gelişimi;

İngiltere'de Telif Haklarının Doğuşu ve Gelişimi; I.GİRİŞ: Teftiş Kurulu Başkanlığının 05/05/2004 tarih, 607 sayılı görev emirleri ekinde yer alan 05/05/2004 tarih, 604 sayılı Bakan Onayı uyarınca işbu İnceleme Raporu düzenlenmiştir. II. KONU: İngiltere'de

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Seyhan TAŞ 1 Abstract Even though the Intellectual Property Rights were seen as the legal regulations

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: G8 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fatma Merve PARLAKYILDIZ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ UZMANLIK TEZİ Aylin Sinem EROL HAZİRAN-2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? 20 Aralık 2012 Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 08 20 Aralık 2012 Panele katkı sağlayanlar Medya Derneği ve Kadir

Detaylı

TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ

TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ Sayı:6 / Ekim 2012 HABER ISF den Önemlİ Mesajlar RÖPORTAJ Fİkrİ Sınaİ Mülkİyet Hakları Uygulanmalı RÖPORTAJ Gerçekçİ Yaklaşım Benİmsenmelİ 29 Ekim Cumhuriyet

Detaylı

Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu. Uluslararası Çalışma Örgütü

Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu. Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ *

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11 30 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Alkan SOYAK MÜ. İİBF. İktisat Bölümü, Öğretim

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ELEKTRONİK YAYINCILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ELEKTRONİK YAYINCILIK T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ELEKTRONİK YAYINCILIK YÜKSEK LİSANS TEZİ AYSUN EROL TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. M. Zihni TUNCA ISPARTA,

Detaylı

2 SONUÇ BİLDİRİSİ 10 KOMİSYON RAPORLARI (ÖZET) 59 ONURSAL KOMİTE 60 ULUSAL KOMİTE 61 KOMİSYON BAŞKANLARI 62 KOMİSYONLAR

2 SONUÇ BİLDİRİSİ 10 KOMİSYON RAPORLARI (ÖZET) 59 ONURSAL KOMİTE 60 ULUSAL KOMİTE 61 KOMİSYON BAŞKANLARI 62 KOMİSYONLAR 2 SONUÇ BİLDİRİSİ 10 (ÖZET) 59 ONURSAL KOMİTE 60 ULUSAL KOMİTE 61 KOMİSYON BAŞKANLARI 62 KOMİSYONLAR SONUÇ, BİLDİRİSİ SONUÇ BİLDİRİSİ 5. Ulusal Yayın Kongresi, 04 05 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara da

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

İlgi: B.06.1.ABG.0.10.00.00/514-06-542 Sayılı, 07.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1.ABG.0.10.00.00/514-06-542 Sayılı, 07.03.2008 tarihli Mektubunuz TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara 20.03.2008 Ref: HT/bs/2008-0660 İlgi: B.06.1.ABG.0.10.00.00/514-06-542

Detaylı

ÇOCUKLARIN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINDA HALK KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ: ANKARA ADNAN ÖTÜKEN İL HALK KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ

ÇOCUKLARIN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINDA HALK KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ: ANKARA ADNAN ÖTÜKEN İL HALK KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLARIN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINDA HALK KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ: ANKARA ADNAN ÖTÜKEN İL HALK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı