TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI UZMANLIK TEZİ Fazilet ÖZLÜK ŞUBAT-2010 ANKARA

2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI UZMANLIK TEZİ Fazilet ÖZLÜK Tez Danışmanı Kültür ve Turizm Uzmanı Şenol KARADENİZ ŞUBAT-2010 ANKARA

3 KABUL VE ONAY SAYFASI Fazilet ÖZLÜK tarafından hazırlanan TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Şenol KARADENİZ (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

4 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Fazilet ÖZLÜK Tez Konusu :TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI VE YAYINCILIK SEKTÖRÜNE KATKILARI Tez Danışmanı : Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. / /2010

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../2010 Fazilet ÖZLÜK Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

6 ÖNSÖZ Telif ajansları, ulusal yayıncılığın ve kültürün profesyonel anlamda tanıtılması, telif alışverişi, Türk edebiyatının başyapıtlarının dünyanın çeşitli dillerine çevrilmesi, ilgili ülkelerin saygın yayınevlerince yayımlanıp pazarlanması sürecinde ve kültürlerarası diyaloğun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu derece önemli görevler üstlenen telif ajanslarının yayın hayatındaki rollerinin ortaya çıkarılması ve sektör içinde daha aktif hâle getirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, telif ajanslarının Türk yazarların yurt dışında tanıtılmalarında ve teliflerinin pazarlanmasındaki rolünü tespit etmek ve tez sonucunda elde edilen veriler ışığında mevcut uygulamaların geliştirilerek Türk yayın hayatı için daha faydalı hâle getirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Telif hakları ile ilgili literatür incelendiğinde, doğrudan telif ajanslarını konu alan Türkçe bilimsel tez, makale ve benzeri herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, alandaki bilgileri bir araya getirecek ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliği taşıyacaktır. Ayrıca çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ajansları ile ilgili politika ve yasal düzenlemeleri için bir referans olacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Türkiye de telif hakları, telif ajanslarının kuruluşu, dünyada yayılışı, Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyetleri, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar detaylı olarak ele alınmış ve bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. Ayrıca Türk yazarların yurt dışında tanıtılmaları ve teliflerinin pazarlanması ile ilgili veriler ışığında durum tespitleri ortaya konularak çeşitli öneriler sunulmuştur. Böylece, Türkiye de oldukça yeni olan telif ajanslarının yayın sektöründeki rollerini i

7 ve önemlerini gün yüzüne çıkaracak ve sektör içerisindeki konumlarının netleşmesine yardımcı olacak bir perspektif sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen danışmanım Şenol KARADENİZ e, çalışma arkadaşlarım Murat KAZANCI, Serdar ÇAVUŞDERE, Taner BEYOĞLU ve Şevkiye TÜKENMEZ e ve eşim H. Koray ÖZLÜK e teşekkür ederim. ii

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ..... viii BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. GİRİŞ Tezin Konusu Tezin Önemi Tezin Amacı Araştırma Problemi (Sorun) Tezin Sınırlılıkları Araştırma Evreni ve Örneklem Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri Çalışma Planı Zamanlama 6 İKİNCİ BÖLÜM TELİF AJANSLARI 2. TELİF AJANSLARI Kavramsal Yaklaşım Tarihsel Gelişim Türkiye de Telif Hakları Türkiye de Telif Ajansları Telif Ajanslarının Kuruluşu Telif Ajanslarının Gelişim Süreci iii

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN TELİF AJANSLARI 3. TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN TELİF AJANSLARI Akan Ajans Basın ve Telif Hakları Limited Şirketi Akcalı Telif Hakları Ajansı Anatolialit Telif Hakları Ajansı Aslı Karasuil Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi Bengü Telif Ajansı Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı İstanbul Telif Ofisi Kalem Ajans Kayı Telif ve Lisans Hakları Ajansı Ticaret Limited Şirketi Marcon Telif Hakları ve Çeviri Ajansı Nurcihan Kesim Telif Hakları Ajansı ONK Ajans Point Telif Hakları Ajansı TEHA Telif Hakları Ajansı Yelkovan Telif Ajansı ZNN Yazar Ajansı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TELİF AJANSLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ 4. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TELİF AJANSLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ TEDA Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması Projesi Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılım Gerçekleştirilen Toplantılar Üçüncü Bin Yıl Yayıncılığında Kamu ve Özel Kurumların Yeri ve Rolü Ne Olmalıdır? Dizi Toplantıları Türk Kültürünün Evrensel Yolculuğunda Telif Ajanslarının Yeri ve Rolü Toplantısı iv

10 4.3.3 Telif Ajansları Değerlendirme Toplantısı TEÇCA (Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi) Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı Uluslararası Sempozyumları Yayın Kongreleri BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 5. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA.. 94 EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMİŞ v

11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ABD ALI BESAM BIEF CAC ÇEV-BİR EDİSAM EPUL GESAM İLESAM İTEF KKTC MESAM ODTÜ SACD SACEM SESAM SHÇEK TEÇCA TEDA TRIPS TRT TYB vb. WCT WIPO Amerika Birleşik Devletleri Agenzia Letterarıa Internazıonale Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Fransız Yayıncılar Birliği Copyright Agency of China Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Ecole Polytechnique Universitaire Lausanne Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Türkiye Yazarlar Birliği Ve benzeri WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi- WIPO Copyright Treaty Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı vi

12 WPTT YÖK WIPO Performances and Phonograms Treaty- WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi Yüksek Öğretim Kurumu vii

13 TABLOLAR DİZİNİ Üçüncü bölümün tabloları Tablo 3.1. AnatoliaLit Ajans ın Temsil Ettiği Yabancı Ajans ve Yayınevlerinin Dağılımı 32 Dördüncü bölümün tabloları Tablo Yılında Telif Ajanslarının Katılımlarının Desteklendiği Uluslararası Kitap Fuarları.. 60 Tablo Yılında Telif Ajanslarının Katılımlarının Desteklendiği Uluslararası Kitap Fuarları Tablo 4.3. Kalem Ajans ın Paris Kitap Fuarına Yönelik Tespitleri Tablo 4.4. Kalem Ajans ın Budapeşte Kitap Festivali ne Yönelik Tespitleri Tablo 4.5. Kalem Ajans ın Tahran Uluslararası Kitap Fuarı na Yönelik Tespitleri Tablo 4.6. İstanbul Telif Ofisi nin Londra Kitap Fuarı na Yönelik Tespitleri Tablo Frankfurt Kitap Fuarı Katılımları ile İlgili Olarak Telif Ajanslarından Alınan Bilgiler viii

14 1. GİRİŞ 1.1. TEZİN KONUSU Tezin konusu, Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının gelişim sürecinin incelenmesi ve yayıncılık sektörü içerisindeki yerlerinin değerlendirilmesidir TEZİN ÖNEMİ Bu tez, Türkiye de oldukça yeni olan telif ajanslarının yayın sektöründeki rollerini ve önemlerini gün yüzüne çıkaracak ve sektör içerisindeki konumlarının netleşmesine yardımcı olacak bir perspektif sağlayacaktır. Telif hakları ile ilgili literatür incelendiğinde, doğrudan telif ajanslarını konu alan Türkçe bilimsel tez, makale ve benzeri herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın uygulamaya yönelik katkısının yanında kuramsal olarak da yararı olacaktır. Bu çalışma, alandaki bilgileri bir araya getirecek ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliğinde olacaktır. Ayrıca çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ajansları ile ilgili politika ve yasal düzenlemeleri için referans olacağı düşünülmektedir TEZİN AMACI Telif ajanslarının Türk yazarların yurt dışında tanıtılmalarında ve teliflerinin pazarlanmasındaki rolünü tespit etmek ve tez sonucunda elde edilen veriler ışığında mevcut uygulamaların geliştirilerek Türk yayın hayatı için daha faydalı hâle getirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 1

15 1.4. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN) Telif ajansı ile ilgili ilk faaliyetler 1875 yılında ortaya çıkmıştır yılında Amerika Birleşik Devletleri nde New York ta ilk telif ajansı kurulmuştur (Robinson, 2006) lerden itibaren ise sayıları gittikçe artış gösteren telif ajansları Türkiye de 1959 yılında resmî olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının sayısı ise 16 ya ulaşmıştır. Telif ajansları ile ilgili ortak kanı, Türkiye deki telif ajanslarının dünyadaki benzerleriyle kıyaslandığında sayılarının az olduğu, geride kaldığı, son yıllarda ise TEDA(Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması) Projesi nin de desteğiyle gelişmekte olduğu şeklindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayın politikalarında yapılan yeni açılımlar ile Türk kültür, sanat ve edebiyatını ulusal ve uluslararası sahada hak ettiği bir biçimde tanıtan yeni bir yayıncılık anlayışı ve sorumluluğu ile hareket etmektedir. Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar içerisinde yer alan ve 14 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönergeyle TEDA Projesi hayata geçirilmiştir. TEDA, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayımlanması, tanıtılması ve pazarlanması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek projesidir. TEDA Projesi nin dolaylı sonuçlarından biri yeni telif ajanslarının kurulması olmuştur. Yakın zamana kadar sayıları oldukça sınırlı olmakla birlikte son yıllarda TEDA Projesi nin de desteğiyle gelişimleri ivme kazanmaya başlamıştır. Zira proje çerçevesinde başyapıtların dünyanın çeşitli dillerine çevrilmesi ve ilgili ülkelerin saygın yayınevlerince yayımlanıp pazarlanması sürecinde telif ajansları çok önemli bir aracı rolü oynamaktadır. TEDA Projesi, Türk telif ajanslarını telif satın alan rolünden telif pazarlayan konumuna taşımış ve bu ajansların yeniden yapılanmalarına katkı sağlamıştır. Ancak ajansların yayıncılık sektöründeki konumları yine de netlik kazanamamıştır. 2

16 Kültürlerarası diyaloğun gelişiminde çeviri destek projelerinin önemi ve Türkçenin çeviri dili olarak dünya çapında yaygın olmaması göz önüne alındığında, ulusal yayıncılığın ve kültürün profesyonel anlamda tanıtılması ve eserlerin Türkçe dışındaki dillerde de yayımlanmasının teşvik edilmesi amacıyla telif ajanslarının yayın hayatındaki rollerinin ortaya çıkarılarak sektör içinde daha aktif hâle getirilmelerinin gerekliliği anlaşılacaktır TEZİN SINIRLILIKLARI Çalışma, Türk yayın hayatını doğrudan ilgilendirmeleri, zaman ve maliyet sınırlamaları açısından Türk telif ajansları ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada öncelikle telif ajansı nın kavramsal açıklaması yapılmıştır. İkinci olarak telif ajanslarının neden ve nasıl ortaya çıktıkları sorgulanarak kuruluş sebepleri belirlenmiştir. Akabinde dünyaya yayılışları ve Türkiye ye ulaşmaları araştırılmış; Türkiye de ilk telif ajansının nerede ve neden kurulduğu, TEDA Projesi öncesi ve sonrası durumlarının ne olduğu ve hangi şekilde değiştiği soruları bağlamında gelişim süreçleri incelenmiştir. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajansları kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyetleri, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi internet sayfasında iletişim bilgileri verilen telif ajanslarının sayısı 12 dir. Yapılan araştırmalar sonucunda araştırma evreni olan Türk telif ajanslarının sayısının 16 olduğu tespit edilmiştir. Bu ajansların Bengü Telif Ajansı, Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı, Point Telif Hakları Ajansı, TEHA Telif Hakları Ajansı ve Yelkovan Telif Ajansı olmak üzere 5 i Ankara da, 11 i ise İstanbul da faaliyet göstermektedir. Evreni oluşturan telif ajansları aşağıda belirtilmiştir: 3

17 Akan Ajans Basın ve Telif Hakları Limitet Şirketi Akcalı Telif Hakları Ajansı Anatolialit Telif Hakları Ajansı Aslı Karasuil Telif Hakları Ajansı ve Ticaret Anonim Şirketi Bengü Telif Ajansı Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı İstanbul Telif Ofisi Kalem Ajans Kayı Telif ve Lisans Hakları Ajansı Ticaret Limitet Şirketi Marcon Telif Hakları ve Çeviri Ajansı Nurcihan Kesim Telif Hakları Ajansı ONK Ajans Point Telif Hakları Ajansı TEHA Telif Hakları Ajansı Yelkovan Telif Ajansı ZNN Yazar Ajansı Örneklem olarak evrenin tamamı çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Öncelikle bu alanda otorite olarak kabul edildikleri için mevcut ajans yetkilileri araştırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca Bakanlık yetkilileri, yayıncı ve çevirmenler gibi sektöre ilişkin profesyonellerle görüşülmüştür ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ Araştırmada olayların, varlıkların, objelerin, grupların, kurumların ve çeşitli alanların ne olduklarını açıklamaya çalışan betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Betimleme yöntemi ile mevcut olaylar ve durumlar aynen ortaya konmaya; mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkileri de dikkate alınarak durumlar arasındaki etkileşim açıklanmaya çalışılır (Kaptan, 1991: 59). 4

18 Çalışmada veri toplamak amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda, varolan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplama esasına dayalı olan belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama, belli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 1994: 183). Ayrıca çalışmanın uygulama aşamasında karşılıklı görüşme tekniğinden de istifade edilmiştir. Karşılıklı görüşme tekniği, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması sürecinde cevaplayıcılarla doğrudan (yüz yüze) yapılan görüşmelerdir. Bu yöntemin en önemli iki avantajı, cevaplayıcıların soruları boş, cevapsız bırakmamaları ve özellikle uzun ve karmaşık soruların kullanımına imkân vermesidir (Baş, 2001: 31-32). Literatür taraması için telif ajansları ile ilgili yayımlanmış kitap, makale, dergi, gazete haberleri, röportajlar vb. kaynaklara ulaşmak amacıyla Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ ve Gazi Üniversitelerindeki elektronik veritabanları; Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Adnan Ötüken Kütüphane Kataloğu, Milli Kütüphane Kataloğu, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, YÖK Dokümantasyon Merkezi Kataloğu taranmıştır ÇALIŞMA PLANI Araştırma 5 bölümden oluşmaktadır: I. Bölüm de tezin konusu, önemi, amacı, araştırma problemi, sınırlılıkları, araştırma evreni ve örneklem, araştırmada kullanılan yöntem, veri toplama teknikleri, çalışma planı ve zamanlama hakkında bilgi verilmiştir. II. Bölüm de telif ajansı kavramı açıklanmış, Türkiye de telif hakları hakkında kısa bilgi verildikten sonra telif ajanslarının tarihsel gelişimine geçilmiştir. Bu bölümde telif ajanslarının kuruluşu, dünyada yayılışı ve Türkiye ye ulaşmaları 5

19 incelenerek Türkiye de ilk telif ajansının nerede ve neden kurulduğu, kuruluş yılları ve sonrasında ne durumda oldukları, TEDA Projesi hayata geçirildikten sonra hangi yönde değişmeye başladıkları sorularına cevap verilmiştir. III. Bölüm de Türkiye de faaliyet gösteren telif ajansları, kuruluş amaçları, hedefleri, faaliyet alanları, temsil ettikleri yayınevleri ve yazarlar açısından detaylı olarak ele alınmıştır. IV. Bölüm de telif ajansları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. Bu bölümde TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması) Projesi; Uluslararası Kitap Fuarlarına Katılım ana başlığı altında 59., 60. ve 61. Frankfurt Kitap Fuarları; düzenlenen toplantılar Üçüncü Bin Yıl Yayıncılığında Kamu ve Özel Kurumların Yeri ve Rolü Ne Olmalıdır? Dizi Toplantıları, Türk Kültürünün Evrensel Yolculuğunda Telif Ajanslarının Yeri ve Rolü Toplantısı, Telif Ajansları Değerlendirme Toplantısı; TEÇCA (Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi); Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı I. ve II. Uluslararası Sempozyumları ve kısa geçmişi ile birlikte V. Ulusal Yayın Kongresi ele alınmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise Araştırma Evreni ve Örneklem Başlığı altında adı geçen ajanslarla yapılacak görüşmelerin ve araştırma kapsamında elde edilen bulguların ışığında ulaşılan sonuçlar yorumlanmış ve neler yapılabileceği yönünde öneriler sunulmuştur ZAMANLAMA Hazırlanan plan doğrultusunda Nisan-Temmuz 2009 tarihleri arasında kaynak araştırması yapılmış; Ağustos-Ekim aylarında veri toplama ve değerlendirme aşamaları gerçekleştirilmiştir. Aralık başı itibarıyla başlayan yazma aşaması ise Şubat sonu itibarıyla sona ermiştir. 6

20 2. TELİF AJANSLARI 2.1. KAVRAMSAL YAKLAŞIM Sanatsal ya da kültürel yaratımda bulunan bir kimsenin, ortaya koyduğu ürün (kitap, oyun, beste, film vb.) üzerindeki hakkına copyright adı verilir. Bu terim Osmanlı-Türk hukukunda telif hakkı kavramıyla karşılanmıştır. Türkiye nin ilk telif ajansı olan ONK Ajans ın kurucusu Osman Necmi Karaca, telif hakkı kavramının, görsel ürünler (tablo, film vb.) ve müzik yapıtları (bir bestenin çalınması vb.) üzerindeki hakları açıklamada yetersiz kaldığını bu nedenle yapıt hakkı teriminin kullanılmasının daha doğru olduğunu ifade etmektedir (Kabacalı, 2009: 67). Fakat telif hakkı kavramı yapıt hakkına göre daha tercih edilir durumdadır. Mevcut telif ajanslarının isimlerine bakıldığında bu durum daha da net görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada copyright kavramına karşılık telif hakkı kavramı kullanılmıştır. Telif hakkı, aslında bir tür patenttir. Sanatçı, yazar veya çizerin yapıtını yasal bir kurula tescil ettirmesi, onaylatmasıdır. Bu aşamadan sonra herhangi bir tecavüz söz konusu olduğunda işlemlerin yasal yoldan izlenmesi daha kolay olmaktadır (Buldan, 2009: 65, Milliyet-Sanat, 1989: 73). Telif hakları kavramı hukuken çok geniş bir alanı kapsamakla birlikte özellikle yayıncılık alanında eser sahiplerinin haklarını korumak, yeni yerli ve yabancı yazarları yayın dünyasına kazandırmak anlamında çok temel bir işlevi üstlenmektedir (point-agency.com, 2009). Telif hakları, kişinin yarattığı fikir eserlerinin her mülkten daha fazla o kişiye ait olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu haklar, dünyada 18. yüzyılda 7

21 kanunlarla korunmaya başlamıştır. Telif hakkı kanunları eser sahiplerine manevi ve mali olmak üzere iki grupta toplanan hakları sağlamaktadır. Manevi haklar, eser sahibinin eserinin sahipliğini üstlenme ve eserinin özelliğine ve bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep etme hakları ile ilgilidir. Mali haklar ise eser sahibinin eserinden kazandığı para ile geçinebilmesini sağlayan haklardır. Bunlar işleme, çoğaltma, yayma ve temsil etme haklarıdır. Eser sahiplerinin izni olmadan başkaları bu hakları kullanamazlar. Tanınan bu hakların koruma şekli, süresi ve getirilen istisna ve sınırlamalar eser türüne göre farklılık göstermektedir (Acun, 2008, 27). Telif ajansı, kendisine bağlı eser sahiplerini temsil etmekte ve onların telif haklarını korumakla yükümlü olduğuna göre bu bölümde fikrî haklar, eser ve eser sahipliğine de kısaca değinilecektir. Fikir ve sanat hukukunun amacı, insanların zekâsından doğan ve konusu bilim, edebiyat, güzel sanat eseri olan yapıtlarına koruma sağlamaktır. Koruma sağlanmış olan bu eserleri meydana getirenlere ise eser sahibi denilmektedir. Fikrî haklar terimi eser sahibi hakları ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Fikrî haklar Türkiye de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda düzenlenmiştir (Kip, 2009: 100). Batı da copyright Türkiye de ise yapıt hakkı ya da telif ajansı olarak adlandırılan şirketler ise yazar adına yapıt hakkının üçüncü şahıslara aktarılmasını üstlenmekte, yapıt sahibinin maddi ve manevi haklarını takip etmektedir (Kabacalı, 2009: 67). Telif ajansı sanatçının ekonomik temsilini gerçekleştirendir. Ajans, sanatçının telif hakkı olan eserlerinin temsili, bu temsil ile ilgili izinlerin yönetimi ve takibi çalışmalarını yapmaktadır. Telif ajansı, temsil ettiği yazar, yayınevi ve ajansların kitaplarının telif haklarını pazarlamak, bu amaçla tanıtmak ve mümkün mertebede korumakla yükümlüdür. Ajansın yükümlülükleri arasında temsil ettiği kitapları 8

22 uygun yayınevleri ve editörlere ulaştırmak, söz konusu yayınevlerine ve editörlere gerekli bilgilendirmeleri sağlamak da yer almaktadır. Telif ajansı, bir yazarın tüm çalışmalarıyla ilgili satış, sözleşme, yayımlama, yapım gibi bütün ilişkilerini yönlendirmektedir. Bunlara ek olarak telif hakları, yurt dışı kullanım hakları ve satışla ilgili tüm hukuki işlemlerini de yürütmektedir. Ajans, yazar ve yayıncı arasında bağlayıcı bir rol oynamaktadır. Yayıncılara, televizyon ve film yapımcılarına projeler satarak kendine bağlı kişilerin her tür ilişkilerini düzenlemektedir. Bazı ajanslar geniş bir yazar ağına sahipken bazıları da sadece drama eserleri, tiyatro eserleri, şiir, genç ve yetişkin romanları gibi seçtikleri özel ve belirli bir uzmanlık alanında faaliyet göstermektedir. Telif ajansı, yazara ve eserine yayıncıların dikkatini çektiği kadar yazarın ticari ve hukuki haklarını da düzenlenmekte ve güvence altına almaktadır. Ajansların önemi hususunda ise yazarlar farklı görüşlere sahiptir. Kimi yazarlar telifle ilgili işlemlerini kendileri yürütürken kimileri de bir ajansa dâhil olarak faaliyetlerini sürdürmektedir (qwc.asn.au, 2009). Yazarların % 10 nun bir ajansa bağlı olduğu Kanada da bir yazarın ajansa bağlı çalışması gerekliliği konusunda J. H. Ferguson tarafından yapılan çalışmada aşağıdaki soruların çoğuna evet cevabını veren yazarların bir ajansa bağlı çalışmaları gerektiği belirtilmiştir. -Kitabınızın ülkenin tamamında yayımlamasını istiyor musunuz? -Kitabınızın uluslarası yönü var mı? -Kitabınız den fazla satış yapabilir mi? -Kitabınızın konusu çoğunluğun ilgisini çekebilecek mi? (Ferguson, 2000). Telif ajansı, fikirlerini ortaya koyan sanatçıların yani eser sahiplerinin tüm haklarını savunmaktan sorumludur. Bu ajanslar kendileri ile çalışmayı kabul eden sanatçıların eserleri üzerinde çalışmalar yapma hakkına sahiptir. Eserlerin yayımlanması için yayınevleri ile uygun koşullarda bağlantı yapmakta, eser 9

23 basıldıktan sonra denetleme mekanizması ile kontrol etmektedir. Buna ek olarak yurt dışında faaliyette bulunan diğer ajanslarla da bağlantı kurmakta ve yabancı sanatçıların eserlerinin de Türkiye ye getirilmesini, çevrilip basılmasını ve haklarının korunmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde Türk sanatçıların da yabancı ülkelerde haklarının korunarak tanınması için çalışmalarda bulunmaktadır. Ajanslar, bu hizmetlerinin karşılığında sanatçıdan belirli oranda komisyon almaktadır (Cumhuriyet, 1990: 76) TARİHSEL GELİŞİM Bu bölümde dünyada telif ajanslarının kuruluşuna geçmeden önce dünyada telif yasaları ve uluslararası telif sözleşmelerine kısaca değinilecektir. Fikir ve sanat eserlerinin hukuken korunma ihtiyacı 15. yüzyılda matbaanın icadı ile başlamıştır yılında Venedik te matbaa imtiyazları verilmiştir. Fikrî hak ve fikrî mülkiyet hakkı kavramı İngiltere de yayınevi mülkiyeti olarak copyright kelimesi ile ifade edilmiş ve yayınevi hakkı şeklinde belirlenmiştir. İngiltere de ilk yayınevi imtiyazı 1556 yılında kitapçılar loncasına verilmiştir. Fransız ihtilali birçok alanı etkilediği gibi sanat eserleri üzerinde de etkili olmuştur. İhtilal bu loncaları ve imtiyazları kaldırmıştır yılında Fransa da eser sahibinin eser üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren fikrî mülkiyet dönemi başlamıştır (Kip, 2009: 100). 18. yüzyılda telif hakkı dünyanın birçok ülkesinde tanınmaya başlamıştır da İngiltere de, 1741 de Danimarka da, 1790 da ABD de, 1793 te Fransa da ve 19. yüzyıla gelindiğinde diğer ülkelerde de telif haklarını koruyan yasalar yürürlüğe girmeye başlamıştır. Fikrî haklar alanında ulusal ya da uluslararası tüm düzenlemelerde, hak sahiplerine tanınacak hakların sınırları ile kamu menfaati arasındaki hassas denge 10

24 kurulmaya çalışılmaktadır. Telif haklarını uluslararası alanda düzenlemeye yönelik yapılan sözleşmeler şunlardır: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin 27. maddesi fikrî haklar konusunda temel bir hüküm içermektedir. Bu maddeye göre, ilk olarak eser sahiplerinin mali ve manevi hakları, temel insan hakları olarak tescil edilmiştir. İkinci olarak, eser sahiplerinin mali ve manevi hakları yanında, toplumun tüm üyelerinin bu eserlerden yararlanma haklarının da temel bir hak olduğu belirtilmiştir. Roma Sözleşmesi: 1961 tarihli Roma Sözleşmesi, uluslararası alanda bağlantılı haklarla ilgili asgari standartların tanındığı ilk sözleşme olup birçok ülke düzenlemesine yön vermiştir. Sözleşmede, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve radyo/televizyon yayıncılarının haklarına yer verilmiştir. Ancak, anılan tarihte film yapımcıları henüz hak sahibi olarak kabul edilmediğinden, sözleşmede yer almamıştır. Sözleşme ile bağlantılı hak sahiplerinin tanımı yapılmış, haklar ve kullanım koşulları ayrıntılı olarak belirtilmiş, hakların koruma süreleri, uygulama koşulları gibi konular tespit edilmiştir. Türkiye 1995 yılında, 4116 sayılı kanun ile Roma Sözleşmesi ni kabul etmiştir. Bern Sözleşmesi: 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi, eser sahiplerinin haklarının korunmasında uluslararası bir standardın tespiti amacıyla yapılmış olup zaman içinde çeşitli kereler revize edilerek bugünkü hâlini almıştır. Sözleşme ile edebiyat ve sanat eserleri nin neler olduğu oldukça geniş bir şekilde tanımlanmış, eser sahiplerinin mali ve manevi hakları ile bu 11

25 hakların süreleri ve kullanım koşulları belirlenmiştir. Türkiye, 1995 yılında, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair İlişkin Bern Sözleşmesi'nin Kabulüne Dair Kanun ile Bern Sözleşmesi nin 1971 de Paris te revize edilmiş metninin 1979 Paris Değişikliğini kabul etmiştir. Cenevre Sözleşmesi (Plakların Yetkisiz Çoğaltılmasına Karşı Plak Yapımcılarının Korunmasına İlişkin Sözleşme): 1971 tarihli Cenevre Sözleşmesi, gelişen teknolojik gelişmelerin etkisiyle gittikçe artan ve yaygınlaşan yetkisiz çoğaltmaları önleme gayesiyle tanzim olunmuştur. Hâlen 67 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmeye Türkiye katılmamıştır. Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS): Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması nın IC sayılı eki olan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması) fikrî haklar alanında uluslararası bir standart sağlama amacını taşımaktadır. TRIPS, mevcut sözleşmeleri ortadan kaldırmamakta ancak onlara ek düzenlemeler getirmektedir. Sistem ile üye devletlere, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde kurulan serbest ticaret sisteminin dışında kalmamak için fikrî hakların korunmasıyla ilgili minimum düzeydeki standartlara uyum mecburiyeti getirilmektedir. Anlaşmanın iki önemli amacı bulunmaktadır. Bunlar, bir yandan asgari standartları belirleyerek fikrî mülkiyet haklarının korunmasında yeterliliği ve etkinliği arttırmak diğer yandan fikrî mülkiyet haklarının uygulanmasına ilişkin usul ve önlemlerin bizzat yasal ticaret için bir engel oluşturmamasını sağlamaktır. Türkiye TRIPS i 1995 yılında kabul etmiştir. WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi (WCT): WCT (WIPO Copyright Treaty- WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi) uluslararası standartları Bern Sözleşmesi ile belirlenen eser sahiplerinin haklarıyla 12

26 ilgili yeni ortaya çıkan gelişmeleri yansıtmaktadır. Sözleşme 1996 tarihinde tanzim ile imzaya açılmış ise de 2002 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Sözleşmede, bilgisayar programları ile veri tabanlarının tanımı yapılarak koruma altında olduğu belirtilmiş; eser sahiplerinin yayma hakkı, kiralama hakkı, topluma iletim hakkı düzenlenmiş; eser sahibinin haklarına getirilebilecek istisnalar sıralanmış; son derece önemli olan teknolojik yöntemlere ilişkin yükümlülükler ve hak yönetim bilgilerine ilişkin yükümlülükler düzenlemiş; tecavüz halleriyle ilgili yaptırımlar belirlenmiştir. WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPTT): WPTT (WIPO Performances and Phonograms Treaty- WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi), 1996 yılında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yarattığı değişimi karşılamayan Roma Sözleşmesi hükümlerini icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları hakkında yeni koşullara uyarlama ve daha etkin bir koruma sağlama amacıyla yapılmıştır. Sözleşme 1996 yılında imzalanmasına rağmen, 2002 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Sözleşmede, icracı sanatçılar ile fonogram yapımcılarının tanımı, sözleşmenin sağladığı korumadan yararlanacaklar, icracı sanatçıların manevi ve mali hakları, fonogram yapımcılarının mali hakları, radyo-televizyon yayınlarına ilişkin hükümler, hakların internet ortamında kullanımı, teknolojik yöntemlere ve hak yönetim bilgilerine ilişkin yükümlülükler, sözleşmeyle tanınan hakların istisnaları gibi hükümler yer almaktadır. Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı (WIPO): Daha önce Bern ve Paris Anlaşması na imza koyan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada fikrî mülkiyetin korunmasını sağlamak amacıyla bir örgüt kurulması için girişimlerde bulunulmuş ve bu amaçla 14 Temmuz 1967 yılında Stockholm de imzalanan bir sözleşme ile WIPO kurulmuştur. Bugün merkezi İsviçre nin Cenevre kentindedir. 183 ülkenin taraf olduğu sözleşmeye Türkiye, 1976 da üye olmuştur. WIPO, halen görsel-işitsel eserlerdeki icracı sanatçıların hakları, radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, veri tabanları ve folklor eserlerinin korunması konusunda 13

27 uluslararası standartların sağlanması için çalışmaktadır. Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar alanında WIPO tarafından atılan en önemli adımların başında, 1996 tarihli WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi ile aynı tarihli WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi gelmektedir. Uzun tartışmaların sonucunda kabul edilen bu sözleşmeler, uluslararası alandaki gelişmelerin de itici gücü olmuştur. Bu sözleşmelerin imzasını müteakip hem ABD de (Digital Millennium Copyright Act) hem AB de (2001/29/EC Direktif) sözleşmeler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan sözleşmeler, eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar alanında mevcut olan uluslararası kabullerin, yeni teknolojik gelişmeler sonucu yetersiz kaldığı uluslararası alanda yeni standartlar kabul edilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (telifhaklari.gov, 2010). Telif ajansı ile ilgili ilk faaliyetler ise 1875 yılında ortaya çıkmıştır yılında Amerika Birleşik Devletleri nde New York ta ilk telif ajansı kurulmuştur (Robinson, 2006). Paul Revere Reynolds un New York ta 1893 yılında kurduğu telif ajansının kurulan ilk telif ajansı olarak bilinmesine karşın Londra da faaliyet gösteren AP Watt telif ajansı, 1875 yılında kurulduğunu ve dünyanın en eski telif ajansı olduğunu iddia etmektedir (apwatt.co.uk, 2010). Telif ajanslarının dünyada kuruluş yıllarına bakıldığında 19. yüzyılda İngiltere (1875) ve ABD (1893) yi İtalya izlemektedir. İtalya nın ilk telif ajansı Agenzia Letterarıa Internazıonale (ALI), 1898 yılında kurulmuştur (agenzialetterariainternazionale.com, 2010). Kuruluş yılarına bakıldığında telif ajanslarının sayılarının 1900 lerden itibaren gittikçe artış gösterdiği görülmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında Lothar Mohrenwitz ( ) tarafından 1940 lı yıllarda kurulan Mohrbooks, Almanya nın en eski telif ajansıdır (mohrbooks.com, 2010). Michael Larsen ile 14

28 Elizabeth Pomada, 1972 yılında San Francisco da ilk telif ajansını kurmuşlardır (writeandpitchconference.com, 2010). Fransa nın ilk telif ajansı ise François Samuelson tarafından Intertalent adıyla 1988 yılında kurulmuştur (publishingperspectives.com, 2010). New York ta çocuk kitabı yazarlarını temsil eden ilk ajans Andrea Brown Literary Agency, 1981 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır (andreabrownlit.com, 2010). Çin in ilk telif ajansı Copyright Agency of China (CAC), 1988 yılında kurulmuştur yılı itibarıyla Çin de profesyonel 20 telif ajansı vardır (culturalink.gov.cn, 2010) yılında bir aile şirketi olarak kurulan The Orlando Press Agency (Orlando AG) Hırvatistan ın ilk telif ajansıdır (orlando-ag.hr, 2010). Tayvan ın ilk telif ajansı Jia-xi Books, Hsin-Hua Liu tarafından 2000 yılında; Danimarka nın ilk telif ajansı Lars Ringhof Agency, 2001 yılında kurulmuştur (ringhof.dk, 2010) yılında Kahire de kurulan Sphinx Literary Agency, Mısır ın ilk telif ajansıdır (sphinxagency.com, 2010). Hindistan ın ilk telif ajansı OSIAN s The Literary Agency ise yayıncılık deneyimli ekibiyle 2007 yılında kurulmuştur (osians.com, 2010). Türkiye nin ilk telif ajansı olan ONK Ajans ın 1959 yılında kurulduğu dikkate alındığında Türkiye nin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Almanya nın gerisinde kaldığı fakat gelişmekte olan birçok ülkeden gerek kuruluş yılı gerekse sayı bakımından önde olduğu görülmektedir TÜRKİYE DE TELİF HAKLARI Telif hakları kavramı Osmanlı Devleti ne ilk olarak 1850 tarihli Encümen-i Daniş Nizamnamesi ile girmiş ve bu nizamname ile eser sahiplerine telif hakkı tanınmıştır. Telif haklarına dair ilk ana mevzuat 1857 tarihli Telif Nizamnamesi olmuştur yılında ise Telif Nizamnamesi ni tamamlar şekilde Telif ve Tercüme Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur. Telif haklarına dair ikinci ana mevzuat ise 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu dur. Diren Çakmak ın Osmanlı Telif Hukuku ile 15

29 İlgili Mevzuat adlı makalesinde Osmanlı telif hukukunun, ilgili mevzuatın Latin harflerine çevrilmemesinden dolayı yok sayıldığı ve bunun bir sonucu olarak Türkiye de telif haklarına dair ilk mevzuatın tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu sayılmasının yanlış olduğu belirtilmektedir. Çakmak, Türkiye de telif hukukunun 157 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Çakmak, 2007: 196). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bilindiği üzere, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almakta ve bu alanlardaki eser sahiplerine manevi ve mali olmak üzere iki grupta ele alınan hakları tanımaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun bazı maddelerinde , , ve tarihlerinde değişiklik yapılmıştır yılında yürürlüğe giren Kanun, hakların toplu takibini sağlamak üzere sadece hak sahiplerinin üye olacağı meslek birliklerinin kuruluşunu öngörmüş ise de yaklaşık 30 yıl içinde ne eser sahipleri ne de hükümetler tarafından meslek birliği kurma yönünde bir girişim olmuştur (madde 42). Bunun üzerine 5846 sayılı Kanunun 42. maddesi 1983 yılında değiştirilmiş ve 2936 sayılı Kanun ile 4 adet meslek birliği kurulmuştur. Bunlar, İLESAM, MESAM, GESAM ve SESAM dır tarihli düzenlemede, meslek birliklerinin tek olması hâlinde eser sahiplerinin haklarını daha güçlü olarak koruyacağı düşüncesiyle, eser sahiplerinin kurulan bu meslek birlikleri dışında başka bir meslek birliği kurmasına izin verilmemekteydi. Mevcut meslek birliklerine yöneltilen eleştirilerin yoğunluğu karşısında ise 5846 sayılı Kanunun 42. maddesi 1995 yılında yeniden değiştirilmiş ve aynı alanda birden fazla meslek birliğine kuruluş imkânı tanınmıştır. Yine 1995 tarihli Kanun değişikliği ile bağlantılı hak sahiplerinin hakları da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun koruması kapsamına alındığından, bağlantılı (komşu) hak sahiplerinin de meslek birliği kurabilmelerine imkân tanınmıştır (telifhaklari.gov, 2010). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda 1995 yılında yapılan söz konusu bu değişikliklerden sonra Türkiye, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 16

30 İlişkin Bern Sözleşmesi nde değişiklik yapan ve 1979 da tadil edilen Paris Metni ne ve İcracı Sanatçılar ve Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi ne taraf olmuştur. Ancak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun bazı maddelerinin bu sözleşmelerle uyumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Yine, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun Türkiye nin de taraf olmak istediği, 1996 yılında imzalanan, telif hakları ve icralar ve fonogramlarla ilgili iki WIPO antlaşması uyarınca güncelleştirilmesi gerekmiştir yılında 4630 sayılı kanunla bu düzenlemeler geçekleştirilmiştir. Bu kanunda meslek birlikleriyle ilgili hükümler de değiştirilmiş ve son olarak 5101 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir (Acun, 2008: 28). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nu Avrupa normlarına uygun hâle getirmek amacıyla yapılan değişikliklerden biri de ülkenin kültür seviyesini yükseltmek için eklenen Türkçe Tercüme Hususunda Koruma Süresi ile ilgili madde olmuştur. Bu madde karışıklık yaratmış ve 1995 yılında şu şekilde değişiklik yapılmıştır. İlk defa Türkçe den başka bir dilde yayımlanmış olan bir ilim ve edebiyat eseri, yayımlandığı tarihten itibaren 70 yıl içinde eser sahibi veya onun izniyle bir başka kişi tarafından Türkçe çevirisi yapılarak yayımlanmamış ise, 70 yılın geçmesi ile Türkçe ye çevrilebilir. (Madde 28- Değişik: 7/6/ /11 md.) 2001 yılında yapılan değişiklikle ise 28. madde yürülükten kaldırılmıştır (Madde 28- Yürürlükten kaldırılmıştır: /36 md). Telif Hakkı Yasası nın 28. Maddesi nde Bir yabancı eser yazılışından 10 yıl sonra eğer Türkçeye çevrilmemişse bu eserin çevrilmesi serbesttir. deniyordu. Bir güzellik yapmışlardı bize. Ancak tam bir kaos yaşattı. Herkes istediği eseri yayımlatıyordu, yabancıların da hoşuna gitmedi bu durum. Bu madde kaldırıldı ve yerine Yazarın ölümünden sonra 70 yıl boyunca haklarının varisleri tarafından kullanılması maddesi getirildi. Yavaş yavaş telif yasası düzeldi. (haberinyeri.net, 2009). Osman Necmi Karaca ya göre yapıt hakları Batı da titizlikle işlenirken Türkiye de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hiçbir dönemde gerektiği ölçüde işlerlik kazanamamıştır. Telif hakkı anlayışının yasaya saygıdan ziyade, ticari rekabetten 17

31 bir kitabı başkaları yayımlamasın, ben yayımlayayım düşüncesinden dolayı benimsendiğini vurgulayan Karaca ya göre bir yayınevinin kitabının başka bir yayınevince basılmasını engellemenin tek yolu budur (Kabacalı, 2009: 67; Filoğlu, 2009: 70; Milliyet-Sanat, 1989: 73). Osman Necmi Karaca ile yıllarında tanışan ve ONK Ajans ta çalışan Ülkü Tamer e göre, o yıllarda telif hakları Türkiye açısından oldukça yeni bir kavramdır. Ajans, bu yeni kavramı herkese anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışmaktadır. ONK, Tintin dergisinin Türkiye temsilcisiydi. İstanbul da bir yayınevi, haklarını almadan, beş para ödemeden habire yayımlıyordu Tintin'i... Konu mahkemeye intikal etmişti. Fransızcada, İngilizcede büyük i harfinin üstüne nokta konulmaz ya, yargıç da düşünmüş taşınmış, Bunlardan birisi Tintin, öbürü Tıntın. İkisi aynı şey değil deyip çıkmıştı işin içinden. (Tamer, 2009). Türkiye de 1960 lı yıllarda birçok yabancı yapıt hakkının korunması neredeyse tesadüflere kalmıştır (Filoğlu, 2009: 71). Bugün ise durum ilk yıllarla kıyaslanmayacak kadar iyi yönde değişmiştir TÜRKİYE DE TELİF AJANSLARI Dünyada 1875 yılında ortaya çıkan ve 1900 lerden itibaren sayıları gittikçe artış gösteren telif ajansları Türkiye de 1959 yılında resmî olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Yakın zamana kadar sayıları oldukça sınırlı olmakla birlikte son yıllarda TEDA Projesi nin de desteğiyle gelişimleri ivme kazanmıştır. Günümüzde Türkiye de faaliyet gösteren telif ajanslarının sayısı ise 16 ya ulaşmıştır Telif Ajanslarının Kuruluşu 1950 yıllarında telif işleriyle uğraşılar bireysel olarak sürdürülmüştür. Bu uğraşıyı verenler İsmail Kemal Elbir, Halit Kemal Elbir, Ali Rauf Akan ve Enver Esenkova dır. İsmail Kemal Elbir, Fransızların iki kuruluşu SACD (Société des 18

32 Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ve SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) i temsil etmektedir. Sonraları bu işi kardeşi Halit Kemal Elbir üstlenmiştir. SACEM müzikle, SACD ise tiyatroyla ilgili telif konularını yürütmektedir. Günümüzde SACEM i MESAM, SACD i ise Halit Kemal Bey in görevi Osman Necmi Karaca ya devretmesiyle ONK Ajans temsil etmektedir. Ali Rauf Akan, özellikle çizgi roman konusunda çalışmıştır. Opera Mundi nin ve King Features Syndicate ın temsilciliğini yapmıştır. Osman Necmi Karaca, onun çizgi roman ve telif hakları konusunda büyük emeği olduğunu belirtmektedir. Enver Esenkova ise romanla ilgili telif işlerinde uğraş vermektedir (Çelik, 2005; Öner, 2009: 28; dunyagazetesi.com, 2009, Altınova, 2009: 10; Ciravoğlu, 2009: 78). Akan Ajans Yöneticisi Ahmet Cengiz Hadimli, Türkiye de telif hakkı kavramının amcası Ali Rauf Bey le başladığını, o zamana kadar telif hakkı diye bir şeyin olmadığını söylemektedir. O yıllarda bu işi resmî olarak yapan yalnızca, Osman Necmi Karaca nın Onk Ajans ı vardır (Çelik, 2005). Osman Necmi Karaca, telif haklarıyla 1940 lı senelerde İsviçre de öğrenciliği sırasında karşılaşmıştır. Karaca, aradan geçen bunca seneye rağmen ülkemizin bu konuda, oradaki muntazamlığa erişemediğini belirtmektedir: İsviçre de okurken talebe derneğinin başkanıydım. Bir balo verdik. İlk defa böyle bir organizasyon yaptığımızdan, orkestrada görev alacak piyanist arkadaşıma Balo için ne yapmalıyız? diye sordum. Kendisi ilk olarak izin almamız gerektiğini söyledi. Ben de telif hakları konusunu bilmediğim için Polisten mi izin almamız gerekiyor? diye sorudum. Bana Hayır! Besteciler örgütünden. cevabını verdi. İzni aldık, balo verildi. Arkadaşlarım Gel Osman, çaldığımız şarkıları liste yapalım. dediler. Ben ilk önce bir anlam veremedim. Müzisyenler tarafından o gün çalınan şarkıların listesi yapıldı. Her şarkının karşısına parası yazılarak liste imzalandı. O sırada eser sahipleri uykuda mıydı nerdeydi bilinmez ama paraları tıkır tıkır işledi, hakları korundu. Ben ilk defa burada telif haklarına rastladım ve bu olaya çok şaşırdım (Öner, 2009: 28). Karaca, tamamen okuma merakı nedeniyle bu işe başlamıştır. Akşam gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yapmaktadır. O yıllarda romanlar gazetelerde tefrika hâlinde verilmektedir. Enver Esenkova, yabancı kitap firmalarının 19

33 temsilciliğini yapmaktadır ve yayınevlerinin yeni kitaplarını, yayımlatmak talebiyle Akşam gazetesine getirmektedir. Esenkova, öğretim görevlisi olarak Eskişehir e gitmek ve işi bırakmak zorunda kalınca Osman Necmi Karaca işe talip olmuştur yılında bu işe girişmiş ve aynı yıl ONK Ajans ı kurmuştur (Koçal, 2009; Tatlıpınar, 2009; Öner, 2009: 28; dunyagazetesi.com, 2009, Altınova, 2009: 11). Copyright işine gazetecilikten, geçtim. Geçme sebebim de ilginçtir. Akşam gazetesinin genel yayın müdürüydüm. O yıllarda romanlar gazetelerde tefrika hâlinde yayımlanırdı. Enver Esenkova bize romanlar getirirdi. Onları okurduk, beğenirsek tefrika hâlinde yayımlamak üzere hakkını satın alırdık. Bir gün Enver Bey öğretim görevlisi olarak Eskişehir e gideceğini dolayısıyla bu işi bırakmak zorunda olduğunu söyledi. Arada şunu belirtmem gerekir: Yabancı yayınevleri kendilerini temsil eden kişilere yayımladıkları bütün kitapları gönderirler. Bedavadan iyi bir kütüphane sahibi olmanın en güzel yolu budur. Enver Bey e Kapatacağınıza bana devredin. dedim. O da kabul etti. Temsilcisi olduğu yayınevlerinin hepsine bir mektup yazdı, beni onlara tanıttı. İstediğim kadar kitap okurum diye 1959 da bu işe girdim ve gazetecilikle birlikte yürütmeye başladım. (Çelik, 2005). O zamanlar ajans filan yoktu, kişiler vardı. Ajans olarak ilk biz kurulduk. ONK Ajans 1959 yılında faaliyete başladı. İlk yerimiz Türkocağı Caddesi ndeydi. Deyim yerindeyse ilk elemanımız sevgili Ülkü Tamer di. Basında çıkan anı yazılarında ONK Ajans ta çalıştığı günlerden sıkça söz etmiştir. Aktif gazeteciliğim 1962 yılının sonunda bitti. Galatasaray dan arkadaşım Malik Yolaç ın sahip olduğu Akşam dan ayrıldım ve ajansın başına geçtim. Gazetecilikle ilgim hocalık biçiminde sürdü yılına, yani YÖK kurulana kadar İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü (şimdiki İletişim Fakültesi) nde öğretim üyeliği yaptım (Altınova, 2009: 11) yılında Osman Necmi Karaca tarafından Türkiye de ilk telif ajansı olan ONK Ajans kurulmuştur lerde Nurcihan Kesim tarafından Kesim Ajans kurulmuş, 1980 lerde ise Onk Ajans ta çalışan Kezban Akcalı, Akcalı Ajansı kurmuştur. Zamanla başka kişiler de bu alana girmiştir. Böylelikle kişiler etrafında başlayan faaliyetlere ajansla devam edilmiş, telif hakları faaliyetleri bireysel olmaktan çıkmış ve kâr amacı güden ticari işletmeler kurulmaya başlamıştır. 20

34 Telif Ajanslarının Gelişim Süreci 1959 yılında kurulan ONK Ajans, kuruluşunu takip eden ilk yıllarda, gelen talep doğrultusunda çizgi roman albümü faaliyetlerinde bulunmuştur. Ajans, Belçika lı çeşitli firmalardan çocuklara yönelik albümlerin haklarını satmıştır. Sonrasında erişkinlere yönelik albümler yayımlayan başka bir yayınevi ile çalışmaya başlamıştır. Yine o yıllarda Avrupa ya yönelik yayın yapan Yugoslavya dan bir yayınevi ile de faaliyette bulunmuştur. Ajansın çizgi roman gibi bir süre ilgilendiği alanlardan biri de fotoğraf olmuştur. Ajansın asıl ilgi alanı ise tiyatro ve romandır. Biz periyodik olarak yayımlanan çizgi bantlarla vs. pek ilgilenmedik. Bizim ilgi alanımıza daha çok çizgi roman albümleri giriyordu. 60 lı yıllarda Belçikalı üç firmanın Casterman, Dupuis Fils ve Editions Lombard albümlerinin haklarını satıyorduk. Bu üç firma da çocuklara hitap eden şeyler yaparlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işi iyi sürdürmek çok zordu. Özellikle mevzuat elimizi ayağımızı çok bağlıyordu. Kambiyo izinleri filan almak gerekiyordu. Dolayısıyla istediğimiz gibi yürütemedik. Bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bu temsilcilikleri kaybettik. Sonraki yıllarda, büyüklere dönük çizgi romanlar yayımlayan Glenat yayıneviyle çalışmaya başladık. Bir de o zamanlar Yugoslavya da şimdi Slovenya sınırlarında olan SAF la çalıştık. Oldukça önemli bir kuruluştur SAF. Yalnızca ülke sınırlarında değil, Avrupa ya dönük bir yayıncılık yapar. Doğrusunu isterseniz çizgi roman tam olarak bizim alanımız değildi. Biz daha çok tiyatro ve romanla ilgiliydik. Talep olduğu için faaliyet alanımıza bunu da eklemiştik. Ama zaman içinde bıraktık. Aynı şey fotoğraf için de geçerli. Gökşin Sipahioğlu yla olan kişisel dostluğumdan dolayı SIPA Press in temsilcisi olmuştuk. Gökşin firmasını devredince biz de fotoğraftan elimizi çektik. (Çelik, 2005) ları Vahşi Batı Yasaları nın hüküm sürdüğü yıllar olarak adlandıran Osman Necmi Karaca, bir eseri yabancı bir yayınevine satabilmek için zorluklar çektiklerini, yayınevlerinin o tarihlerde istedikleri kitabı hiçbir telif hakkı ödemeden yayımlayabildiğini, ajansı kurduklarında Türkiye nin işin çok başında olduğunu, telif haklarıyla ilgilenen bir avukat bile bulamadıklarını, yargıçların bu konuyu bilmediklerini söylemektedir (Koçal, 2009; Tatlıpınar, 2009; Hızlan, 2009; Öner, 2009: 28, Altınova, 2009: 12; Ciravoğlu, 2009: 78). 21

35 1951 yılında telif hakları ile ilgili kanunun çıkmasından sonra sizin kuruluşunuz gerçekleşmiş. Telif hakları alanındaki çalışmalarınızı çeşitli kurumlara kabul ettirmeniz zor oldu mu? -Başlangıçta çok zordu. Çünkü biz dahi telif hakları konusunu bilmiyorduk. Avukat bile zor bulduk. Daha sonra bir arkadaşım hatırım için avukatlığımızı üstlendi de yasa çıkmış, biz 8 yıl sonra kurulmuşuz. Yargıç konuyu bilmiyor, biz bilmiyoruz. Yayınevleri, tiyatrolar bizi çabuk kabul etmedi. Çünkü karşılarında hak talep eden bir kuruluş vardı. Özellikle yayınevleri bizim kuruluşumuzdan mutlu olmadılar çünkü istedikleri gibi hareket edemiyorlardı, biz koşullar getiriyorduk. Onlar alışmışlardı dükkândan bir kitap alıp çevirtmeye. Yaşadığım bir olayı aktarırsam o günleri daha iyi anlatmış olurum. Yayınevlerinden biri, hakları ajansımıza bağlı bir yazarın kitabını izin almadan yayımlamıştı. Telefonla aradık yayıncıyı ve kendisine Şu kitabı basmışsın. dedik, Evet. dedi. Biz de Kitabı nereden aldınız? diye sorduk. Bu sorumuzla Bu kitabın yayım hakkını kimden aldınız? demek istemiştik. Aldığımız yanıt ilginçti: Kitapçıdan para verip aldık dedi. Evet! O günlerde bir kitabı çevirtip basmak için kitapçıdan satın almak yeterliydi. (Öner, 2009: 28). 50 yıl önceyle günümüz kıyaslandığında telif haklarında eskiye nazaran büyük farklılıklar yaşanmış, olumlu gelişmeler olmuştur. En azından şimdilerde telif hakkı davalarına bakan ihtisas mahkemeleri ve konuyu bilen yargıçlar bulunmaktadır (Çelik, 2005; Koçal, 2009; Öner, 2009: 28, Altınova, 2009: 12). Kuşkusuz eskiye nazaran çok büyük farklılıklar var. O yıllarda yargıçlar bilmiyorlardı konuyu, hatta biz bile, avukatlarımız bile... Şimdi ihtisas mahkemeleri var. Demek ki öğrenildi. Herhangi bir ihlâl yaşandığında nereye başvuracağımızı biliyoruz. Telif hakları hakkında yanlış yaklaşımlar vardı. Örneğin 28. madde gereği 10 yılı geçmiş bir yabancı eser, istenildiği takdirde izin alınmadan yayımlanabilirdi. Yahut TRT istediği eseri kullanır, parasını sonra öderdi. Böyle deli saçması şeyler... Tadilatlarla epey düzeldi telif hakları yasası. (dunyagazetesi.com, 2009). Yaşanan gelişmeler arasında TEDA Projesi de değerlendirilmekte ve ilgi çekici olarak nitelendirilmektedir. Bir de yabancı ülkelere dönük bir gelişme var. Bir eseri yabancı bir yayınevine satabilmek için zorluklar çekiyorduk. Diğer ülkelerin yaptığı gibi, Kültür Bakanlığı TEDA diye bir uygulama çıkardı. Böylelikle yabancı bir yayınevi, Türk yayımlamaya karar verdiği takdirde, bunun çeviri hakkını, çeviriye vereceği veya hazırlanmasıyla 22

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ (04.03.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 118 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI... xi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...3 III- TERMİNOLOJİ...6 A- Teknik Terminoloji...6

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN ÇALIŞMA RAPORU KONU PROGRAM : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU TÜRÜ/SÜRESİ: MASTER (LLM), 16/09/2010 14/09/2011 ÜLKE : İNGİLTERE (LONDRA) ÜNİVERSİTE :

Detaylı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 edilen; Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

Av. Ceyda Cimilli Akaydın Av. Ceyda Cimilli Akaydın Orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde tamamlayan Ceyda Akaydın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar gerekir. Sürdürülebilir

Detaylı

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23172 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT

İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT İÇİNDEKİLER ULUSAL MEVZUAT I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ.. 1 1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK).3 2. SİNEMA. VİDEO VE MÜZİK ES E FİLERİ KANUNU (SVMEK) 69 3. SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI İÇİN ÖDENECEK TELİF, ÇEVİRİ VE İŞLENME ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA ESASLAR Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ESER SAHİBİNİN HAKLARINA KOMŞU HAKLAR YÖNETMELİĞİ R.G.: 16.11.1997 Sayı: 23172 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE l - Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenen

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler

AJANDA. I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler AJANDA I. Fikir ve Sanat Eserleri II. Creative Commons III. Sorunlar IV. Öneriler 1 I. Fikir ve Sanat Eserleri 1. Eser: «Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

DİJİTAL ORTAM-TELİF HAKLARI VE FİKRİ MÜLKİYET POLİTİKALARININ HAZIRLANMASI

DİJİTAL ORTAM-TELİF HAKLARI VE FİKRİ MÜLKİYET POLİTİKALARININ HAZIRLANMASI DİJİTAL ORTAM-TELİF HAKLARI VE FİKRİ MÜLKİYET POLİTİKALARININ HAZIRLANMASI 1 ĐYĐ POLĐTĐKA NEDĐR? Politika gerekli olmalı Hükümetin amaçlarına uygun olmalı Şeffaf olmalı Anlaşılabilir olmalı Değişikliğe

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI KİTAPLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI KİTAPLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI KİTAPLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Kitaplar Müdürlüğü nün

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK DERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Akademik Dergiler

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, NEÜ Açık

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Kültürel Anlatımlar Hükümetler arası Komitesi nin 26. Oturumu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Birinci Bölüm Genel Kurallar

Birinci Bölüm Genel Kurallar KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (25/2006 Sayılı (Değişiklik) Yasası) (Madde: 40 Altında Yönetmelik) Akademik Amaçlı Konferanslara Katılım

Detaylı

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı na İlişkin TÜSİAD Görüşü TS/FH/17-11 Taslak Metin Görüş ve Değerlendirme TÜSİAD Teklifi Cümle düşüklüğü düzeltmesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1977 Yılında Hacettepe ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği eğitimine Lisans düzeyinde başlamıştır. İlk mezunlarını 1981 de verdi. 2010 Yılı Bölüm Sayıları ve Kontenjanları: Bilgisayar

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri,

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı