İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava"

Transkript

1 İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon Oluşturma Fotoğrafların Birbirine Bağlanması 12 Fotoğrafların Dengelenmesi.14 Dijital Hava Fotoğrafları Yardımıyla Meşcere Taslağı Üretim Aşamaları...15 Koordinat Sistemi..15 Dijital Hava Fotoğrafı Kullanımının Avantajları..15 Kıymetlendirme ve Yorumlama..17 Ortofotoların Üretilmesi...20 Dem Görüntüsü.20 Ortofoto Yapımı 20 Mozaik Yapımı..21 1

2 Fotogrametrik Üretim Orman Amenajman Planına altlık oluşturmak üzere kısaca meşçere taslağı denilen 1/ ölçekli orman meşçere taslak haritalarının sayısal fotogrametrik yöntemle üretmektir. FOTOGRAMETRİ: Metrik kamera veya özel algılayıcı sistemler yardımıyla elde edilen fotoğraf ya da görüntüleri kayıt ederek, ölçerek ve yorumlayarak fiziksel nesnelere ait güvenilir ölçü ve bilgiler elde etme bilimi, sanatı ve teknolojisidir. Hava fotogrametrisi, gökyüzündeki bir noktadaki hareketli bir platformdan çekilen düşeye yakın fotografik görüntüleri kullanmaktadır. 2

3 FOTOGRAMETRİK NİRENGİ: Havadan ve yerden çekilen fotoğraflar üzerinde, bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilen fotogrametrik nokta belirleme tekniğidir. Fotogrametrik Nirengi sonrasında elde edilen yöneltme parametreleri ile fotoğraflar yöneltilmekte ve stereo görüntüler oluşturularak vektör haritalar üretilebilmektedir. 3

4 ORTOFOTO: Hava fotoğraflarındaki eğiklik ve arazi yükseklik farklarından dolayı oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilen ve harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntüdür. SAYISAL HAVA KAMERASI İLE HAVA FOTOĞRAFI ÇEKİMİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME Microsoft UltraCam-X Büyük Formatlı Sayısal Hava Kamerası 4

5 Fotogrametrik İş Akışı; Çekilen fotoğraflar çekim anında disklere kaydedilmekte ve sonrasında görüntüler işlenmek üzere sunuculara yüklenmektedir. 5

6 Fotogrametrik İş Akışı Hava fotoğrafı çekilmeden önce uçuş planı yapılmakta ve uçaktaki navigasyon sistemine söz konusu plan yüklenmektedir. Uçak hava fotoğrafı çekimini bu plana göre yürütmektedir. 6

7 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar; Çekim anında eş zamanlı olarak pankromatik, renkli ve kızılötesi görüntülerin de elde edilmesi ile geniş bir ürün yelpazesine sahip olunacaktır. Aynı bölgeye ait farklı özellikli bu görüntüler, çok çeşitli çalışma alanlarında değişik kullanıcıların hizmetine de sunulabilmektedir. Ormancılık çalışmalarında, yansıtma değerleri göz önüne alındığında foto yorumlama çalışmaları için en uygun görüntüyü renkli Infrared fotoğraflar vermektedir. Bundan dolayı meşçere taslağı yapımında renkli infrared, stereo hava fotoğrafları kullanılmaktadır. 7

8 Fotogrametrik Nirengi işlemleri başlangıcında yeni bir proje oluşturulur. Proje oluşturulurken, kullanılacak koordinat sistemi ve hava fotoğrafı çekilen kameranın kalibrasyon bilgileri sisteme girilir. 8

9 Proje bilgileri olarak; Projenin ismi, Kullanılan kameranın kalibrasyon değerleri, Fotoğraf numaraları, Bloklar, Kolonlar, GPS/IMU değerleri Nirengi noktaları, Koordinat sistemi tanımlanır. Hava fotoğrafları tanımlanır ve sistemin fotoğraflar üzerinde daha kolay çalışmasını sağlamak için görüntü piramitleri oluşturulur. 9

10 Pramit oluşturma; Hava fotoğraflarının yaklaşık yöneltmesini sağlayacak uçakta fotoğraf çekimi sırasında GPS/IMU sisteminden gelen dış yöneltme parametreleri sisteme girilir. 10

11 Kolon oluşturma; Hava fotoğrafı çekiminden önce arazide işaretlenen ve hassas koordinatları belirlenen Yer Kontrol Noktaları siteme dahil edilir. Hava fotoğraflarının, uçağın fotoğraf çektiği yöne göre yöneltilebilmeleri maksadıyla kolonlar tanımlanır. 11

12 Fotoğrafların birbirine bağlanması; Bağlama noktaları, hava fotoğrafları üzerindeki bindirmeli alanlarda aynı detaylar eşlenmek suretiyle otomatik veya elle toplanarak, fotoğraflar birbirine bağlanır. Toplanan bağlama noktaları, Yer Kontrol Noktaları ve hava fotoğraflarının uçaktaki GPS / IMU dan gelen yaklaşık dış yöneltme parametreleri kullanılarak dengeleme yapılır ve fotoğraf orta noktalarının hassas dış yöneltme parametreleri bulunur. 12

13 Dijital hava fotoğraflarının kullanılması oldukça pratiktir. Bunun için sadece fotoğrafların görüntüleri (Tiff) ve fotoğrafların GPS / IMU (Fotoğrafların orta nokta koordinatları) değerleri gerekmektedir. Bu noktalar zaten fotoğraf alımı yapılırken kamera tarafından otomatik olarak alınmaktadır. 13

14 Dengeleme sonuçları incelenerek dengelemenin hassasiyeti ve doğruluğu hakkında bilgi sahibi olunur. Gerektiği takdirde düzeltmeler yapılarak dengelemeye devam edilir. Dengeleme İşlemi sonucunda; Dijital kamerada hata; noktalar dikkatli toplanırsa yaklaşık olarak 1 metrenin altına düşer. 14

15 DİJİTAL HAVA FOTOĞRAFLARI YARDIMIYLA MEŞÇERE TASLAĞI ÜRETİMİ AŞAMALARI: Her bir dijital hava fotoğrafı 400 MB yer tutmaktadır. Bu da kullanımında zorluk çıkarır.bunun için Tiff görüntüleri kullanılamaz. Bu yüzden öncelikle piramid oluşturulur.her bir piramid görüntüsü yaklaşık olarak MB yer tutar.böylece daha kolay işleme tabii tutulur. Ayrıca fotoyorumlama işleminde kullanılmak üzere bütün bölgeye ait fotoğraflar sıkıştırılarak ve uçuş yönüne çevrilerek kullanılır.400 MB lık bir hava fotoğrafı bu işlem sonucunda MB oranında sıkıştırılır. Bu işlem görüntü kaybına neden olmaz. Koordinat Sistemi: HGK lığından aldığımız orijinal uçuşlar WGS-84 koordinat sistemine göre tanımlıdır. Bu orijinal uçuşu Fotogrametrik Nirengi işlemine tabi tutmadan önce ED-50 koordinat sistemine dönüştürmekteydik. Henüz tüm Türkiye için WGS-84 koordinat sistemine ait 1: lik askeri topoğrafik paftalar HGK tarafından üretilmediği için Orman amenajman heyetlerinin daha kolay kullanabilmesi için, projelerimizi ED-50 koordinat sistemine göre dönüştürmekteydik. Ama son iki yıldır projelerimizi WGS-84 koordinat sistemine uygun olarak üretmeye başladık. Dijital Hava Fotoğrafları Kullanımının Avantajları: Dijital hava fotoğraflarını kullanılırken o bölgeye ait GPS değerlerini ve yer kontrol noktalarını da içerdiğinden havai nirengi yapımında büyük kolaylık sağlar ve bir arazi kaymasını ortadan kaldırır yılından itibaren teknolojinin gereği olarak dijital hava fotoğrafları kullanılarak meşcere taslağı üretimine geçilmiştir. Orman meşçere taslağı üretimi işinde % 90 oranında HGK nın uçuşlarından yararlanılmaktadır. HGK nın uçuşu olmadığı alanlarda varsa TKGM ve ya belediyelerin uçuşlarından yararlanılmaktadır. 15

16 16

17 KIYMETLENDİRME VE YORUMLAMA; Bir amenajman planında olması gereken detaylar kıymetlendirilir. Bunlar orman alanları, tarım alanları, yerleşim yerleri, bataklık, göl, baraj, tesis, sulu ve kuru dereler, yollar gibi detaylardır. Orman tipleri yorumlanır. Alanlar rumuzlandırılır. Kıymetlendirme ve yorumlama işlemi DVP (Digital Video Plotter) programı yardımıyla yapılmaktadır. Kıymetlendirme stereo olarak gözlük kullanılarak yapılmaktadır. 17

18 KIYMETLENDİRİLMEKTE OLAN BİR MODEL; 18

19 19

20 Ortofotoların üretilmesi; Ortofotolar hangi lik paftanın ortofotosunu yapmak istiyorsak O paftanın dijital fotoğrafları seçilerek ve bu orijinal fotoğraflardan DTM toplanarak yapılır lik ortofotoda çözünürlük 1 metredir. Dem Görüntüsü; Ortofoto Yapımı; 20

21 Mozaik yapımı; Ortofoto yapılırken sistem fotoğraf bazında çalıştığı için bir paftanın bütün olarak kullanılabilmesi için o paftaya ait ortofotolar bir araya getirilir ve mozaiklenerek bir paftaya ait ortofoto görüntüsü elde edilmiş olur. Dijital kamerayla çekilmiş fotoğraflarda renk farkı yok denilecek kadar az olduğu için çok fazla radyometrik düzeltme gerekmemektedir. Mozaik görüntülerde birden çok görüntü birleştirebilir ve yorumlanabilir. Mozaik Görüntü; 21

22 22

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir

Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir Planlamada Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Disiplinleri Entegrasyonu: Urla ve Balçova Örnekleri Araş. Gör. İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çiğdem TARHAN Gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez

Detaylı

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif Cebit Bilişim Zirvesi 2010 08.Ekim.2010 Beylikdüzü - İstanbul

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ FOTOGRAMETRİ UYGULAMA FÖYÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 2012-2013 HAZİRAN 2013 1. FOTOGRAMETRİ

Detaylı

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN ORTOFOTO DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Levent ARSLANBEK DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ JEODEZİ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

HARĐTA MÜDÜRÜ. Müdür Yardımcıları

HARĐTA MÜDÜRÜ. Müdür Yardımcıları Evrak kayıt Đdari Đşler Harita Plan ve Arşiv Kopyalama Sistemleri ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ HARĐTA MÜDÜRLÜĞÜ Yılmaz YILDIZ Harita Müdürü 1.Ulusal Uzaktan Algılama CBS Çalıştay ve Paneli 27-28-29 Kasım

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU

SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SAYISAL COĞRAFİ VERİLERİN ARŞİVLENMESİ VE SUNUMU M. Sabri Şehsuvaroğlu HGK, Harita Genel

Detaylı

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 07 Ekim 2013 Pazartesi 1 Ders Planı ve İçeriği Dijital Fotog. ve 3B Mod.

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

USING AREAS OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY

USING AREAS OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4 Sayı 1, (2000), 18-28 YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIM ALANLARI H.Murat YILMAZ 1, Hakan KARABÖRK 2, Murat YAKAR 2 1 N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI Akın Kısa 1, Sinan Çolak 1, Sedat Bakıcı 1, Levent Özmüş 1 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME ĠZLEME DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ Deneyimler ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Dikkat edilmesi gereken hususlar Cemil ÜN Orman Y. Mühendisi ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME; Değişimi ölçmemize yarayan süreci ifade eder. Yani,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 5. GRUP HARİTA MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0117 5 HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0117 5 Harita Kadastrocu (Seviye 5) Yayın Tarihi:09/01/2013 Rev.No:00 ÖNSÖZ Harita Kadastrocu

Detaylı

Haritacılık terimler sözlüğü

Haritacılık terimler sözlüğü /1 aberasyon [ing: aberation]: Bir nesne noktasından gelen ışınların olması gereken konumda bir nokta görüntü oluşmasında olumsuz etkisi olan mercek sistemi hatası.. aktif algılayıcı [ing: active sensor,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP 2. MÜHENDİSLİK KONGRESİ - 1998 Bildiriler Kitabı GAP BÖLGESİNDE COĞRAFİ TABANLI VERİ GEREKSİNİMİ VE GPS TEN (UYDU GÖZLEMLERİNDEN) YARARLANMA ÇETİN MEKİK Y.Doç.Dr. Müh. Fak. Jeod.

Detaylı

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara KVR-1000 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ELLE SAYISALLAŞTIRMA VE NESNEYE YÖNELİK GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı