DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır."

Transkript

1 TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen kişi/kuruluş arasındaki ilişkiyi güvence altına almak için karşı tarafa verilen/verilmesi garanti edilen maddi varlıklardır. Teminat larak genellikle nakit, çek, senet, teminat mektubu, iptek, hisse senedi, devlet tahvili, hazine bnsu, değerli madenler kullanılır. Prgramlarımızda alınan teminatlar, verilen teminatlar ve teminat mektubu kmisyn ödemeleri takip edilebilecektir. Teminat Kartları Teminat tanımlarına Finans Ana Kayıtlar Teminat Kartları seçeneği ile ulaşılır. Bu ekrandan ekleme yapmak sözknusu değildir; izleme amaçlı kullanılır. Brwser, tür seçimine göre filtre edilebilir. Değiştir seçeneği ile Kullanılacak Para Birimi, Banka Hesap Kdu ve Tutar alanları dışındaki alanlar değiştirilebilir. Müşteri teminatları, müşteri veya yüklenici firmalardan aldığımız; kendi teminatlarımız, işveren veya tptancı firmalara verdiğimiz teminatlardır. Teminat statüleri aşağıdaki gibi lacaktır. Prtföyde Teminatta Đade Edildi Çözdürüldü KENDĐ TEMĐNATLARIMIZ 1/15

2 Finans Hareketler Teminat Brdrları ekranında, Teminat Çıkışı seçeneği ile eklenir. Đşlem tipi Teminat Çıkışı larak belirlendikten snra, F9 menüsünde yer alan Kendi Teminatımız seçimi ile teminat brdrsu eklenir. 2/15

3 Teminat Türleri şunlardır: Teminat Mektubu Nakit Çek Senet Đptek Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bnsu Değerli Maden Diğer 3/15

4 Teminat brdrsunun Genel Bilgiler alanında belirlenen Teminat Türü ne göre, Đptek Detayı/Çek- Senet Detayı/Nakit Detayı alanlarına bilgi girişi mümkün lacaktır. Teminat türü Çek-Senet ise Çek/Senet Detayı alanına, Đptek ise Đptek Detayı alanına, Nakit ise Nakit Detayı alanına bilgi girişi yapılabilecektir. Diğer durumlarda bu alanlara bilgi girişi mümkün lmayacak; girişmiş bir bilgi varsa da tür seçimin değiştirilmesi snrasında silinecektir. Teminat Brdrsu Alanları : Risk Çarpanı : Aynen cari hesap risk kntrllerinde lduğu gibi, teminat işlemlerindeki tutarlar da Teminat Riski adı altında takip edilir. Teminat brdrları brç takibe yansımaz ancak risk rakamları takip edilir. Risk çarpanı öndeğeri 1 dir ancak 0 ile 1 arasında bir değer alabilir. Teminat tutarı, risk çarpanı ile çarpılarak riske yansır. Banka Hesap Kdu : Teminat Mektubu nda kredi yada dövizli kredi hesapları kullanılır. Brçlu : Öndeğer larak kendi firmamızın ünvanı gelir; değiştirilebilir. Süre Bilgisi : Teminat mektubu süreli yada süresiz labilir. Süresiz teminat girişinde bitiş tarihi girebilmek mümkün lmayacaktır. Kmisyn Türü : Oran yada fisk labilir. Oran seçiminde Kmisyn Tutarı alanına; fiks seçiminde Kmisyn Oranı alanına bilgi girişi mümkün lmayacaktır. BSMV ve Damga Vergisi : Tutarları, Finans parametrelerine girilen ranlar üzerinden prgram tarafından hesaplanacaktır. Kmisyn firmamız tarafından ödeniyrsa, Kmisyn Ödeme Hesabı seçilir. Hesaplamalar : Kmisyn = Mektup Tutarı x Kmisyn Oranı / 100 Damga Vergisi = (Mektup Tutarı + Kmisyn) x Damga Vergisi Oranı / 100 BSMV = Kmisyn x BSMV Oranı / 100 4/15

5 Teminat türü nakit ise, bir banka işlem fişi kaydedilir. Teminat girişi işe luşturulan banka işlem fişleri değiştirilemez ve çıkarılamaz. Teminat brdrsu silinirse, banka işlem fişi de silinir. Teminat türü çek ise, ilk kayıt aşamasında yada iadesinde bir çek çıkış brdrsu luşturulmaz. Teminatın çözdürülmesi durumunda bir adet çek çıkış brdrsu kaydedilir. Teminat türü senet ise, ilk kayıt aşamasında yada iadesinde bir senet çıkış brdrsu luşturulmaz. Teminatın çözdürülmesi durumunda bir adet senet çıkış brdrsu kaydedilir. Nakit, çek ve senet teminatlar haricindeki teminatlara ait hareketler kullanıcı tarafından kaydedilecektir. Kendi teminatımız kaydedildiğinde statüsü prtföyde dir. Sözknusu bu teminatla ilgili, Đşlem Brdrsu Kendi Teminatımız seçimi ile iki işlem yapılabilir. 1. Müşteride Çözdür Teminat brdrsunun içine, F9 menüsü ile açılan Kendi Teminatımız ın aktarımı ile lur. 5/15

6 Müşteride çözdürülen teminatın kaydı snrasında, nakit teminatın ilk kaydedilmesi sırasında luşturulan banka işlem fişinin ters kaydı ve bir gönderilen havale fişi luşturulur. Bu teminattan gelen risk tutarı kapanır. 2. Müşteriden Đade Teminat brdrsunun içine, F9 menüsü ile açılan Kendi Teminatımız ın aktarımı ile lur. Müşteriden iade edilen teminatın kaydı snrasında, teminatın ilk kaydedilmesi sırasında luşturulan banka işlem fişinin ters kaydı luşturulur. Bu teminattan gelen risk tutarı kapanır. 6/15

7 MÜŞTERĐ TEMĐNATLARI Finans Hareketler Teminat Brdrları ekranında, Teminat Girişi seçeneği ile eklenir. Đşlem tipi Teminat Girişi larak belirlendikten snra, F9 menüsünde yer alan Müşteri Teminatı seçimi ile teminat brdrsu eklenir. 7/15

8 Müşteri teminatı brdrsu alanları, kendi teminatımız brdrsu ile aynıdır. Teminat türü nakit ise, bir banka işlem fişi kaydedilir. Teminat girişi işe luşturulan banka işlem fişleri değiştirilemez ve çıkarılamaz. Teminat brdrsu silinirse, banka işlem fişi de silinir. Teminat türü çek ise, ilk kayıt aşamasında yada iadesinde bir çek giriş brdrsu luşturulmaz. Teminatın çözdürülmesi durumunda bir adet çek giriş brdrsu kaydedilir. Teminat türü senet ise, ilk kayıt aşamasında yada iadesinde bir senet giriş brdrsu luşturulmaz. Teminatın çözdürülmesi durumunda bir adet senet giriş brdrsu kaydedilir. Nakit, çek ve senet teminatları haricindeki teminatlara ait hareketler kullanıcı tarafından kaydedilecektir. Müşteri teminatı kaydedildiğinde statüsü prtföyde dir. Sözknusu bu teminatla ilgili, Đşlem Brdrsu Müşteri Teminatı seçimi ile iki işlem yapılabilir. 8/15

9 1. Prtföyde Çözdür Teminat brdrsunun içine, F9 menüsü ile açılan Müşteri Teminatı nın aktarımı ile lur. Müşteride çözdürülen nakit teminatın kaydı snrasında, teminatın ilk kaydedilmesi sırasında luşturulan banka işlem fişinin ters kaydı ve bir gönderilen havale fişi luşturulur. Bu teminattan gelen risk tutarı kapanır. 2. Müşteriye Đade Teminat brdrsunun içine, F9 menüsü ile açılan Müşteri Teminatı nın aktarımı ile lur. Müşteriye iade edilen teminatın kaydı snrasında, nakit teminatın ilk kaydedilmesi sırasında luşturulan banka işlem fişinin ters kaydı luşturulur. Bu teminattan gelen risk tutarı kapanır. 9/15

10 TEMĐNAT BORDROLARI ĐLE ĐLĐŞKĐLĐ FĐŞLER Nakit teminat çıkışı snrasında bir adet banka işlem fişi kaydedilir. Nakit teminatın iadesi snrasında daha önce kaydedilmiş banka işlem fişinin ters kaydı luşturulur. Nakit teminatın çözdürülmesi snrasında daha önce kaydedilmiş banka işlem fişinin ters kaydı ve bir adet gelen havale fişi luşturulur. Çek teminatının çıkışı ve iadesi sırasında herhangi bir fiş kaydı luşmazken, çözdürülmesi snrasında bir adet çek çıkış brdrsu kaydedilir. Senet teminatının çıkışı ve iadesi sırasında herhangi bir fiş kaydı luşmazken, çözdürülmesi snrasında bir adet senet çıkış brdrsu kaydedilir. Nakit teminat girişi snrasında bir adet banka işlem fişi kaydedilir. Nakit teminatın iadesi snrasında daha önce kaydedilmiş banka işlem fişinin ters kaydı luşturulur. Nakit teminatın çözdürülmesi snrasında daha önce kaydedilmiş banka işlem fişinin ters kaydı ve bir adet gönderilen havale fişi luşturulur. Çek teminatının girişi ve iadesi sırasında herhangi bir fiş kaydı luşmazken, çözdürülmesi snrasında bir adet çek giriş brdrsu kaydedilir. Senet teminatının girişi ve iadesi sırasında herhangi bir fiş kaydı luşmazken, çözdürülmesi snrasında bir adet senet giriş brdrsu kaydedilir. 10/15

11 TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ Teminat brdrları nazım hesaplar seviyesinde muhasebeleştirilecektir. Teminat Çıkışı Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Alacak Brç Müşteride Çözdürülen Teminatlar Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Brç Alacak Müşteriden Đade Alınan Teminatlar Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Brç Alacak Teminat Girişi Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Brç Alacak Prtföyde Çözdürülen Teminatlar Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Alacak Brç Müşteriye Đade Edilen Teminatlar Nazım Hesapları Nazım Hesapları Karşılığı Alacak Brç YENĐ EKLENEN ALAN VE PARAMETRELER Cari hesap kartına Teminat Bilgileri alanı eklenmiştir. Teminat riskine ait tplam tutarlar bu alandan izlenebilir. 11/15

12 Banka kredi ve dövizli kredi hesaplanın F9 menüsündeki Kredi Bilgileri alanına teminat mektupları ile ilgili alanlar eklenmiştir. 12/15

13 Banka hesap kartının üzerinden ulaşılan Hesap Özeti nde Teminat Mektubu tplamları izlenebilcektir. Muhasebe bağlantı kdlarına teminat mektuplarıyla ilgili tanımlar eklenmiştir. Müşteri Teminatları Nazım Hesapları Müşteri Teminatları Nazım Hesapları Karşılığı 13/15

14 Kendi Teminatlarımız Nazım Hesapları Kendi Teminatlarımız Nazım Hesapları Karşılığı Teminat brdrlarının tplu larak muhasebeleştirilebilmesi için, Genel Muhasebe Đşlemler Muhasebeleştirme işlemlerine Teminat Brdrları eklenmiştir. Ticari sistem yönetimi Finans parametrelerine teminat işlemleri ile ilgili parametreler eklenmiştir. Teminat Brdrlarında Bş Muhasebe Kdlarını Otmatik Dldur Evet Hayır Teminat Risk Tplamı Bakiye Bakiye + Đrsaliye Bakiye + Đrsaliye + Sipariş Bakiye + Đrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil) Siparişte Teminat Risk Tplamı Aşıldığında Đşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak Đşlem Durdurulacak Đrsaliyede Teminat Risk Tplamı Aşıldığında Đşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak Đşlem Durdurulacak Diğer Đşlemlerde Teminat Risk Tplamı Aşıldığında Đşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak Đşlem Durdurulacak Teminat Risk Kntrlü Yapılacak Đşlemler Verilen Siparişler Alınan Siparişker Alım Đrsaliyeleri Satış Đrsaliyeleri Alım Faturaları Satış Faturaları Cari HesapĐşlemleri Brdrlar Banka Fişleri Kasa Đşlemleri Sipariş, irsaliye, faturaların detaylar tabına; çek/senet giriş/çıkış brdrlarına, cari hesap fişleri satırına Teminatı etkiler seçim kutusu eklenmiştir. Bu seçimin yapılması durumunda, fiş tutarı teminat riskini etkileyecektir. Teminat riskini etkileyen bir sipariş irsaliyeye aktarıldığında, aynı irsaliyeye teminat riskini etkilemeyen başka bir sipariş aktarılamaz. Sipariş irsaliyeye aktarıldıktan snra, teminat riskine yansıyan sipariş değil irsaliye tutarıdır. Đrsaliye fatura bağlantısı için de aynı durum sözknusudur. 14/15

15 Raprlar Finans mdülüne Teminat Raprları eklenmiştir. Müşteri Teminatları Kendi Teminatlarımız Özet Brdr Dökümü Ayrıntılı Brdr Dökümü Cari Hesap Teminat Risk durumu Banka Ekstresi ne Teminat Türü ve Teminat Prtföy N alanları eklenmiştir. Banka Hareket Dökümü ne Teminat Türü ve Teminat Prtföy N alanları eklenmiştir Banka Hesap Ekstresi ne Teminat Türü ve Teminat Prtföy N alanları eklenmiştir. Banka Durum rapruna Teminat Mektubu Limit, Teminat Mektubu Kullanılan ve Teminat Mektubu kalan alanları eklenmiştir. Teminat brdrları ve riski için eklenen tabllar : Teminat Kartları : LG_XXX_XX_COLLATRLCARD Teminat Brdrları : LG_XXX_XX_COLLATRLROLL Teminat Hareketleri : LG_XXX_XX_COLLATRLTRAN Teminat Risk Tplamalrı : LG_XXX_YY_CLCOLLATR 15/15

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 İçindekiler Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 10 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı... 11 Cari hesabın ait olduğu grup şirketinin

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2012

Cari Hesap LOGO Ocak 2012 Cari Hesap LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ)

CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ) CARĐ HESAP RĐSK DÜZENLEMELERĐ(AÇIK HESAP RĐSKĐ) 1.73.00.00 versiyonuyla Cari hesap risk takibi ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Daha önceki sürümlerde risk takibi yapılırken cari hesaba tek bir risk

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç,

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI DEVĐR ĐŞLEMLERĐ

DESTEK DOKÜMANI DEVĐR ĐŞLEMLERĐ 1. Devir Nedir? DEVĐR ĐŞLEMLERĐ Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2008

Satınalma LOGO Ocak 2008 Satınalma LOGO Ocak 2008 İçindekiler Satınalma Parametreleri...10 Alınan Hizmet Kartları...29 Alınan Hizmet Bilgileri...30 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları...32 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri...32

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı