Çeviren: Gürkan TURHAN 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeviren: Gürkan TURHAN 2"

Transkript

1 VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tarafından Düzenlenen Konferans İstanbul, 28 ve 29 Mayıs, 2012 BULGARİSTAN SUNUMU Dimitar FİKİİN Çeviren: Gürkan TURHAN 1

2 BULGARİSTAN SUNUMU Yargıda Yeni Teknolojiler ve Uygulamaları Bayanlar ve Baylar, Ben Dimitar Fikiin, Bulgaristan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Kurulu üyesiyim. Bugün sizlere, ülkemizde Yargı sisteminde bilişim teknolojilerini uygulamada kazandığımız deneyimleri paylaşma onuru bana ait. Yargı Teşkilatı Kanunu, Madde 30 paragraf 1 bent 16 da belirtildiği üzere, Bulgaristan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Kurulu, yargı otoritelerinin bilgi teknolojilerini kullanmasını onaylar; sistem bütünleşmesini ve işleyiş uyumlarını sağlar; bu teknolojilerin kurulum, uygulama ve geliştirme işlemlerini düzenleyen mevzuatı (genelge) kabul eder. Bulgaristan yargısında bilişim teknolojilerinin uygulanması 1999 dan önceki yıllarda başladı ve şu an gelinen nokta gurur verici. Şu anda bütün yargıçların, resmi görevlerinin yerine getirilmesinde gerekli olduğu takdirde, mahkeme görevlilerinin ve duruşma salonlarının kişisel ve dizüstü bilgisayarları var. Bütün mahkemelerin, gerekli olduğu takdirde, tek bir bilgisayar ağına bağlanmasına olanak verecek birleşik adres planı kullanan etkin dizinli bilgisayar ağları var. Yürütme organının, Bakanlar Kurulu ve Ulaştırma, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, yardımı ile mahkemelere bilgisayar işletim sistemleri için gerekli sayıda lisans sağlandı (Windows 7 ve önceki sürümleri ve ofis programları Ofis 2010 ve önceki sürümleri ve sunucu işletim sistemleri Windows 2008). Bütün mahkemelerin, devlet yönetiminin optik ağı veya başka sağlayıcılar ile internet erişimi vardır. Bazı mahkemeler, genelde daha büyük olanlar, ikincil internet sağlama kanalı kulanmaktadır. İnternet sağlayıcılar arasındaki büyük rekabet ve düşük ücretler göz önüne alındığında, bu ekonomik olarak uygulanabilir bir durum. Bütün mahkemeler, işlerinde kendilerine gereken yazılım ürünlerini yasal bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetim sistemleri ve muhasebe yazılımları gibi ürünleri yerel ya da ağ üzerinden kullanmakta. Bulgaristan Yargı Sistemi, Yüksek Yargı Kurulu nda bulunan iki sunucu üzerine konuşlandırılmış merkezi olarak birleştirilmiş bir finansal muhasebe yazılımı kullanmakta ve bütün Yargı kurumları buraya veri girebilmekte. Bu çalışma biçimi, Yüksek Yargı Kurulu na verilmiş ana yetkilerden biri olan yargı bütçesinin planlanması ve performansının kontrolü konusunda büyük katkı sağlamaktadır. Çeviren: Gürkan TURHAN 2

3 Özel Yazılım Bulgaristan Yargı otoriteleri, yerine getirdikleri etkinlikler ışığında geliştirilmiş, özel bir yazılımı kullanmakta. Dava Yönetim Sistemleri Bu sistemler, davanın dayandırıldığı gerekçelere göre verilen belgelerden, duruşma tarihlerinin belirlenmesi ve dava hakkında mahkeme girdilerinden, Yargı Teşkilatı Kanunu uyarınca internette yayınlanmasına kadar, davaların mahkemedeki bütün aşamalarını kapsamaktadır. Şu anda, mahkemeler 4 dava yönetim sistemi kullanmakta. Uygulamaları 1999 dan önceki yıllarda başladı. Bazı mahkemelerde uygulanan iki sistem özel şirketlerin inisiyatifi ile geliştirildi. Otomatik dava yönetim sistemi, ABD Uluslararası Gelişim Ajansı (USAID) desteği ile geliştirildi ve 20 den fazla mahkemede uygulandı; patent hakkı Yüksek Kurula verildi. Yargının elindeki dördüncü dava yönetim sistemi, Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine Topluluk Yardım Programı nın (PHARE) bir projesi içinde geliştirildi. İşlevsel Program Yönetim Kapasitesi tarafından karşılanan ve Avrupa Sosyal Fonu ile birlikte ve Bulgaristan Cumhuriyeti bütçesinden karşılanan bir proje kapsamında, dava yönetim sistemlerinde gerekli değişiklikler yapıldı ve bu dört sistemin davalar hakkındaki bilgilerin karşılıklı aktarımına imkan veren sunucular temyiz mahkemelerinde kuruldu. Böylece, bir dava dosyasına (elektronik dava dosyası) girilen bilgiler her aşamada görülebilmektedir. Otomatik Bilgi Sistemi Hüküm/Karar/Mahkûmiyet Belge Ofisi Birleşmiş Bilgi Sistemi, bölgesel mahkemelerdeki Karar Belge Ofisi nde çalışanların işlerine de yardım etmekte ve vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini de iyileştirmekte da Bulgaristan da Yargı Reformu Stratejisinin Uygulanması projesinin bir parçası olarak geliştirildi. Sistem 113 bölge mahkemesinin tamamında ve Adalet Bakanlığı ndaki Karar Belge Merkez Ofisi nde başarılı biçimde çalışmakta; Karar Belge Ofislerinin İşleyişi ve Oluşumu hakkındaki 26 Şubat 2008 tarihli 8 numaralı kararda belirlendiği üzere Karar Belge Ofislerinin bütün işlevsel etkinliklerini bütünleştirmektedir. OBS (AIS) Karar Belge Ofisleri aşağıdakiler hakkındaki bilgileri saklamakta ve işlemekte: Bulgaristan da hüküm giyen kişiler; Ceza Yasası nda Madde 78/a daki yönetimsel yaptırımlar uygulanan ama Bulgaristan mahkemelerindeki cezai yükümlülüklerinden arındırılmış kişiler; Çeviren: Gürkan TURHAN 3

4 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası nın inci maddeleri uyarınca, yabancı mahkemelerde ceza davalarında son karar ile hüküm giymiş ve hükümleri uygulanmış olan Bulgar Ulusundan kişiler. Sistem 2009 da modernleştirildi. Bulgaristan Cumhuriyeti nüfusu için tasarlanmış Birleştirilmiş Vatandaş Kayıt Sistemi nden alınan güncel bilgiler şu anda kullanılabilmekte; savcılık görevlileri soruşturmalara erişebilmekte; güncel düzenleyici çerçeve ışığında değişiklikler yapıldı ve mahkemeler tarafından değişiklik önerileri sunuldu. Mahkeme Kararlarının Yayınlanması İçin İnternet Tabanlı Merkezi Arayüz Yargı Teşkilatı Kanunundaki 2007 değişiklikleri, mahkeme kararlarının verilmesinden hemen sonra mahkeme kararlarının Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası, Gizli Bilgilerin Korunması Yasası na uyarak ilgili mahkemenin internet sitesinde yayınlanması zorunluluğunu getirdi. Kişilerin vatandaşlık ve sağlık durumları ile ilgili davalardaki kararlar gerekçeleri açıklanmadan yayınlanması gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla, mahkeme kararlarının yayınlanması için Daha İyi Hizmet için Modernleştirilmiş Bilgi Sistemleri projesi altında internet tabanlı merkezi bir arayüz kuruldu. E-Yargı Düzenleyici Çerçevesi, İşlevsel Program Yönetim Kapasitesi nden finanse edildi. Bu sistem halka açık ve kullanıcılar, yayınlanmış mahkeme kararlarına erişebilmektedir. Merkezi internet tabanlı arayüz, her bir mahkeme tarafından yayınlanan karar ve belgeler ile ilgili görselleştirmelere; belirli ölçütlerle gruplandırmaya; tam metin de dahil olmak üzere gelişmiş aramaya ve ilgili mahkemenin sitesinde yayınlanmak üzere görselleştirme oluşturmaya olanak tanımaktadır. İnternet tabanlı merkezi arayüz e-yargı portalı ile bütünleştirilebilir ve e-yargı portalındaki gelişmiş arama ve kategorilerde okunan bütün kararların görselleştirilmesine izin vermektedir. Suçla Mücadelede Birleştirilmiş Bilgi Sistemi Suçla Mücadelede Birleştirilmiş Bilgi Sistemi nin sağladığı hususlar; sistemde ya da diğer kurumsal sistemlerde saklanan bilgilere dayanan bilgi sistemi; kurumsal bilgi sistemleri arasında bilgi alışverişi ve etkileşim; ortak (örnek) bir bilgi çevresinin kurulması ve sürdürülmesi; işlenen suçlardaki durum ve genel eğilimleri denetlemek/izlemek; suç üzerinde toplum etkisi ve kontrolü olasılığını artırmak; uluslararası işbirliği olasılıklarını artırmak, gibi sair şeyler sayılabilir. Çeviren: Gürkan TURHAN 4

5 Suçla Mücadelede Birleştirilmiş Bilgi Sistemi, Yargı Teşkilatı Kanununda düzenlenmiştir ve sistem; merkezi bileşen, yargı kurumsal bileşenler (kurumsal otomatik bilgi sistemler) ve ceza işlemleri ve yaptırımların uygulamalarından gelen olay ve öğeler hakkındaki bilgiyi işleyen merkeze bağlı yürütme biriminden oluşmaktadır. Merkez ile bilgi alışverişi konusundaki birleştirilmiş standartlar, kurumlar arası düzeyde kabul edilmiştir. 30 Nisan 2009 tarihli Yargı Teşkilatı Kanununda yapılan değişiklikler, merkezin yönetimini Bulgaristan Savcılığına vermektedir. Davaların Rasgele Dağılımı Bulgaristan ın Avrupa Birliğine katılım süreci ile ilgili Avrupa Komisyonu Gözlem Raporlarındaki önerilere karşılık olarak ve Yargı Teşkilatı Kanunu Madde 9 uyarınca, Yargı otoritelerindeki dava dosyaları, gönderildikleri tarih sırasına göre rastgele bir biçimde elektronik olarak dağıtılır. Davaların elektronik ortamda dağıtılması 2006 dan bu yana mahkeme ve savcılıklarda uygulanmakta ve Bulgaristan mahkemelerinin %90 ından fazlasında bu işlem Yüksek Yargı Kurulu Yönetimi tarafından geliştirilen bir yazılımla yapılmaktadır. Diğerleri ise dava yönetim sistemine yerleştirilen ana yazılımdaki aynı çalışma algoritmasını kullanan bir modül kullanmaktadır. Ölçüt aynı; her bir mahkemedeki davaların özellikleri hesaba katılır, iş yükü derecelendirir ve rastgele dağılım gerçekleşir. Yazılımın kurulumundan bu yana, işlerin uygunluğunu, toplanan bilginin görüntülenebilirliğini ve kullanımının izlenmesini iyileştiren yeni sürümler geliştirildi, her gün veya dava için protokoller basıldı da, Bulgaristan da Yargı Otoriteleri Bilgi-İşlem Stratejisi, Hareket Planı ve Bilgi-İşlem Stratejisi Performans Bütçesi, Yüksek Yargı Kurulu tarafından geliştirildi ve kabul edildi. (İşlerlikli Program Yönetim Kapasitesi tarafından finanse edilen Yargıda Etkinlik, Güvenilirlik ve Koordinasyon projesinin uygulanması kararı). Proje dönemini kapsamakta ve Yargıda yeni bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda Yüksek Yargı Kurulunun ana önceliklerini anahatları ile belirlemektedir. Aynı projenin bir etkinliği, yargıda yozlaşma şikayetlerinin kabul edilmesi ve işlenmesi için birleştirilmiş bir sistemin geliştirilmesi idi. Bu sisteme Yüksek Yargı Kurulu internet sitesinden erişilebilir. Yakın gelecekte, Yüksek Yargı Kurulu, yargı otoritelerinin internetlerinin birleştirilmesi ve duruşmalara elektronik yolla çağrı uygulamasını başlatılmayı amaçlamaktadır. Bir yandan, bu görevler, vatandaşların yargıya erişimini iyileştirmek ve vatandaşların bilgi düzeyini artırmak ile ilgili diğer yandan ise insan kaynakları ve finansal kaynaklardan tasarruf ile ilgilidir. Çeviren: Gürkan TURHAN 5

6 İlginiz için teşekkür etmek ve yalnızca Balkan bölgesi için değil Avrupa için de böylesine önem taşıyan bir toplantıya katılmaktan dolayı minnettarlığını belirtmek istiyorum. Çeviren: Gürkan TURHAN 6

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) 1 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu Creating Change Together Kamu Yönetimi Ilkeleri SIGMA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimidir, finansmanı esasen Avrupa Birliği tarafından sağlanır.

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir.

Detaylı

TÜRKİYE 2011 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2011 YILI İLERLEME RAPORU TR AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 12 Ekim 2011 SEC (2011) 1201 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2011-2012 {COM(2011) 666} ekindeki

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

E-Dönüşümde Türkiye Nerede?

E-Dönüşümde Türkiye Nerede? Dr. Y. Turan ÇETİNER* 1. e-dönüşüm Kavramı: Kavramların, gelip geçici akımlar ile ilişkili olmaması halinde, tanımlanmalarının da bir süre sonra bir ya da birkaç şekilde, durağanlık içinde yapılması sözkonusu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

İnternet Daire Başkanlığı

İnternet Daire Başkanlığı İnternet Daire Başkanlığı 23Kasım2007-23Kasım2008 Faaliyet Raporu Rapor No:1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU-TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - 1 - / 41 Internet hava gibidir. Varlığı ancak

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesi İçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA BELGE

Detaylı

Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan

Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Marianna Györkös Başdanışman Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi Macaristan Ulusal Meclisi Sunum Planı I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 BAKAN SUNUŞU Yıllardır kamu sektöründe yaşanan sorunların mevcut kamu yönetimi anlayışıyla

Detaylı

Kamu Yönetimi İlkeleri

Kamu Yönetimi İlkeleri Kamu Yönetimi İlkeleri TABLE OF CONTENTS KISALTMALAR LİSTESİ... 5 GİRİŞ... 6 KAMU YÖNETİMİ REFORMU STRATEJİK ÇERÇEVESİ... 9 Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformu için gereken liderlik oluşturulmuş ve

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı