PRIMARY YEARS PROGRAMME İLK YILLAR PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRIMARY YEARS PROGRAMME İLK YILLAR PROGRAMI"

Transkript

1 PRIMARY YEARS PROGRAMME İLK YILLAR PROGRAMI

2 ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU ULUSLAR ARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU MİSYONU Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO), kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla IBO, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. GİRİŞ İlk Yıllar Programı (PYP) sergisi, PYP nin temel ögelerini sentezleyip bunları okuldaki tüm topluluk üyeleriyle paylaştığından dolayı, bir PYP okulunun ve öğrencisinin yaşamında önemli bir olayı temsil eder. Bu sergi, PYP çalışmalarını tüm evrelerinde gelişmekte olan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrenen profilinin özelliklerini sergileyebilmeleri için öğrencilere bir fırsat tanıyan son derece önemli bir deneyimdir. Öğrencilerden beklenenen: ortaklaşa yürütülen disiplinlerin bir sorgulama sürecine girmeleri ve bu kapsamda gerçek yaşama dair konuları ya da soruları tamamlamaları, sorgulamaları ve bunlara çözümler sunmalarıdır. Sergi, bir kutlama ve süreç göstergesidir. Öğrencilerin beş yıl boyunca kazandıkları becerileri kullanarak, seçilen bir konu çerçevesinde sunum gerçekleştirmeleridir. Yalnızca ilk yıllar programını(pyp) uygulayan IB Dünya Okulları nın bu sergiye katılmaları zorunluluk taşır. Ancak aday okullar da arzu ederlerse katılabilirler. Sergi, becerilerin kazanıldığını gösteren bir kanıttır. Amaç Öğrencilerin ortaklaşa ve derinlemesine, yürütülen bir sorgulamanın içine girmesi Öğrencilere kendi öğrenmeleri için bağımsızlıklarını ve sorumluluklarını sergileme fırsatının tanınması Öğrencilere çoklu bakış açılarını keşfetmeleri için fırsat tanınması Öğrencilerin daha önceki yıllarda öğrendiklerini sentezlemesi, kullanması ve PYP sürecince kat ettikleri mesafeye dair dönüşümlü düşünmesi Öğrencilerin öğrenmelerinin neticesinde nasıl harekete geçebileceklerinin sergilenmesi PYP nin temel öğelerini bir araya getiren ortaklaşa bir deneyim çerçevesinde öğrencilerin, öğretmenlerin, mentorların, velilerin ve okul topluluğunun diğer üyelerinin toplanması Öğrenenlerin ilköğretimden ortaöğretime/lise öğretimine geçişlerinin kutlanması

3 SERGİNİN TEMEL ÖZELLİĞİ PYP ile yaptıkları tüm çalışmalar sırasında gelişmekte olan IB öğrenen profilinin niteliklerini sergileme fırsatının öğrencilere tanınması Tüm anahtar kavramların sürece dahil edilmesi; anahtar kavramların anlaşıldığı, sorgulama süreci boyunca sorulan anahtar soruların uygulamaya yansıtılmasıyla gözler önüne serilmelidir. Öğrencilere anlamlı ve ilgili bilgiyi keşfetme fırsatının verilmesi Öğrencilere, insanlarla, çevreyle ve kendi öğrenmeleriyle ilgili tutumları gösterme fırsatının tanınması Öğrencilerin ortaklaşa ve kendileri tarafından yönetilen; ancak öğretmenlerinin yardımcı rol üstleneceği, derinlemesine bir sorgulamaya katılmasını sağlayan sürecin temsil edilmesi; planlama ve sergiye öğrencilerin katılım sürecini yansıtan kayıtlar da saklanmalıdır. IB Öğrenen Profili Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar: Araştıran sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer. Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar. Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler. İletişim Kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar. İlkeli Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler. Açık Görüşlü Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler. Duyarlı İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar. Riski göze alan Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler. Dengeli Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler. Dönüşümlü düşünen Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

4 PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMALARI Kim olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı. Bulunduğumuz mekan ve zaman Mekan ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları. Kendimizi ifade etme yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz. Dünyanın işleyişi Doğa ve kanunları hakkında sorgulama, (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi. Kendimizi düzenleme biçimimiz İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama, örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık ve çevre üzerindeki etkisi. Gezegeni paylaşma Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama, toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü. PYP Anahtar Kavramlar Her birinin disiplinlerüstü müfredatın tasarımında büyük önem taşıdığı düşünülen sekiz kavramdan oluşan bir dizi ortaya konulmuştur. Bu kavramlar şunlardır: 1. şekil 2. işlev 3. sebep-sonuç 4. değişim 5. bağlantı 6. bakış açısı 7. sorumluluk 8. dönüşümlü düşünme

5 PYP, OKULLARIN ÖZENDİRMESİ İÇİN HANGİ TUTUMLARI ÖNERİR? PYP Tutumları PYP okullarında öğrenciler, şu özellikleri göstermelidir: Değer bilme: Dünyanın ve insanlarının güzelliğini ve mucizesini takdir etmek. Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, özdisiplin ve sorumluluk sahibi olmak. Güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak. İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek. Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olma, hayal gücünü kullanma. Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak. Kendini başkalarının yerine koyabilme: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak. Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek. Bağımsız davranma: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek. Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak. Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak. Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak. PYP DEKİ DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLER 1. DÜŞÜNME BECERİLERİ 2. İLETİŞİM BECERİLERİ 3. SOSYAL BECERİLER 4. ARAŞTIRMA BECERİLERİ 5. ÖZ YÖNETİM BECERİLERİ

6 PYP SERGİSİNDEKİ ROLLER Öğrencinin rolü Öğrenme ve değerlendirme deneyimlerini ortaklaşa planlamak; bu bağımsız ve ortaklaşa yürütülen bir çalışmayı zorunlu kılar ve öğrenciler de serginin tüm planlama ve gerçekleştirilme aşamalarına katılmalıdır. Gerçek yaşama dair konu ya da soruna yönelik açık bir sorgulama yürütmek PYP nin bileşenlerinin, özellikle de IB öğrenen profilinin anlaşıldığını göstermek, sergiye katılan öğrencilere IB öğrenen profilindeki nitelikleri öğrenmiş olduklarını ve hatta bunları daha da geliştirdiklerini gösterme fırsatı tanınması gerekir. Beş temel öğeyi (bilgi, kavramlar beceriler, tutumlar ve eylem) anladığını gösterebilmelidir. Sorgulamanın sonuçlarına ulaşmak için çeşitli stratejiler ve kaynaklar seçmek ve kullanmak; mümkün olan yerlerde öğrenciler yalnızca kitap veya internet araştırmalarıyla yetinmemeli ilk elden deneyimler, röportajlar, anketler, saha ziyaretleri sanatsal objeler, bilimsel sorgulamalar çalışma modelleri gibi bir dizi kaynak kullanmalıdır. Bilgi kaynaklarına gönderme yaparken akademik olarak dürüst davranmak Öğretmenlerle akranlarıyla ve velilerle etkili bir şekilde iletişim kurmak Sergiye dahil bileşen ve süreçlerle ilgili dönüşümlü düşünme faaliyetinde bulunmak; sonuç ürününün yanı sıra yaptıkları planlamaların, çalışmaların taslak parçalarının hazırlık niteliğindeki taslakların ve devam etmekte olan işlerin fotoğraflarının dahil edildiği bir günlük ya da portföy tutmalıdır. Özdeğerlendirme yapmak ve birbirini değerlendirmek Sergiyi okuldaki topluluk üyelerine sunarak öğrenmelerini kutlamak Öğretmenin rolü Sergi sürecini başlatmak, kolaylaştırmak ve sürece rehberlik etmek; öğretmenler, öğrencilerin seçtikleri sorgulamalarında ihtiyaç duyacakları belirli becerileri veya bilgileri hariç tutarak, diğer konularda doğrudan öğretim faaliyetlerine girmektense sergi sürecini kolaylaştırmak Süreçte öğrencilerin yaşamaları olası sorunların üstesinden gelebilmeleri için öğrenci sorgulamalarında onlara destek sunmak Öğrencilerle, velilerle ve diğer katılımcılarla düzenli olarak iletişime geçmek Gerektiğinde veya uygun olduğu durumlarda mentor görevi üstlenmek Öğrencilerin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak, öğrenme tarzlarını ve ihtiyaçlarını karşılayarak, önceki bilgilerinin neler olduğu konusunda karar birliğine vararak katılımı sağlamak Süre gelen dönüşümlü düşünme faaliyeti de dahil olmak üzere tüm süreçlerin ayrıntılı kayıtlarını tutmak

7 Velinin Rolü Serginin amacını ve gerekliliklerini anlamak Sorgulama süreci boyunca öğrencileri, öğretmenleri ve mentorları desteklemek ve teşvik etmek Bültenleri okuyarak, toplantılara katılmak öğrencilerle konuşarak süreç hakkında bilgi edinmek Kaynaklara (insanlar, mekânlar, medya ve bilgi)ulaşmada öğrencilere yardımcı olmak Uygun durumlarda uzman bilgilerini sağlamak Bağımsız sorgulamayı teşvik etmek ve sürecin sahibinin öğrenci olduğu gerçeğine saygı göstermek Serginin gerçekleştirilmesine katılarak öğrencilerle birlikte bunu kutlamak PYP koordinatörünün ve okul müdürünün rolü Sergide görev alan öğretmen, mentor ve öğrencilere destek vermek Okulda serginin tanıtımını yapmak Öğretmenlerin ortaklaşa bir şekilde sergiyle ilgili planlamalar yapabilmeleri için yeterince zaman ayırmak Serginin gerçekleştirilmesine katılarak öğrencilerle birlikte bunu kutlamak Mentorun Rolü Okulumuzda gerçekleştirilecek olan 4. ve 5. sınıflar PYP, sergisinde öğrencilere okulumuzun 4. sınıf ve branş öğretmenleri, 5. sınıf resim, sosyal bilgiler, İngilizce, Türkçe öğretmenleri mentorluk yapacaktır. Öğrenciler, en az üç kişilik olmak üzere mentorlar tarafından çalışma grubuna yerleştirilecektir. Her grup, bir mentor sorumluluğundadır ve mentorlar belirlenmiş zaman diliminde toplantı yaparak grubun konuyla olan bağlantısını ve sürecini gözlemleyeceklerdir. Mentorlar öğrencilere yeni hedefler belirlemede yardımcı olurken, onlara rehberlik eder ve kat ettikleri ilerlemeyi izlemelerinde yardımcı olur. Serginin hayata geçirilmesi Çeşitli şekillerde ve stillerde yazılı çalışma örnekleri: şiir, rapor, ikna edici metinler Özel sunumlar, birey ya da grup olarak okul topluluğuna sunulur. Bilgisayar Teknolojileri, modeller, tasarımlar, bilimsel deneyler gibi teknolojilerin kullanımı Herhangi bir ortamda gösteriler ya da kompozisyonlar: dans, müzik, drama, görsel sanatlar, film, video, medyanın bir karışımı. Bilgisayar teknolojilerinin kullanımı BT serginin başarısında önemli rol oynayabilir. Öğrencilerin sergide BT den yararlanmaları zorunlu değildir ancak bu ilgili yerlerde sergiyi destekleyecek bir çok pratik ve yaratıcı çözümler sunar. Dijital görüntüler, videolar, yazılı ve sözlü metinler, resim, müzik, animasyonların yanı sıra bu verinin sunulabileceği ve paylaşılabileceği ortamlar gibi çeşitli türlerde kombinasyonlarda veriyi kaydetmek ve düzenlemek için gerekli araçları sunar. BT nin sergide kullanılması durumunda öğrenciler dijital kütüphaneleri, dijital görüntüleri ya da teknoloji yardımıyla elde edilen diğer verileri kullanırken ilkeli davranmaları konusunda teşvik edilmelidir.

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU 1984 ten bu yana sürekli yenilenen okullar grubu olarak çağdaş eğitim anlayışımıza Uluslararası Bakalorya Diploma Programı(UBDP) ile yeni bir boyut kazandırmanın onurunu ve

Detaylı

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5.

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5. Rollerim 1 Gerekenler 2 Temel Anlaşma 4 Beyin Fırtınası 5 Ana Fikir 10 Anahtar Sorular 11 Uygulama Planı 12 Zaman Çizelgesi 13 Akademik Dürüstlük 15 Kaynaklar 17 Günlük Öğrenen profilleri öz değerlendirme

Detaylı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM ULUSLARARASI BAKALORYA BİR MİSYON 3-19 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM BAREMİ SAĞLAYAN DÖRT ZORLAYICI PROGRAM 4500 DEN FAZLA PROGRAM UYGULAYAN 3600 ÜN ÜZERİNDE IB DÜNYA OKULU

Detaylı

IB eğitimi nedir? Daha iyi bir dünya için eğitim

IB eğitimi nedir? Daha iyi bir dünya için eğitim IB uluslararası eğitim baremi Daha iyi bir dünya için eğitim IB eğitimi nedir? 3 ila 19 yaşları arasındakiler için IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir. Öğrencileri

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim IB Orta Yıllar Programı Daha iyi bir dünya için eğitim Orta Yıllar Programı: öğrencileri okulda başarılı olmaya ve etkin, yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlıyor Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi nedir?

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK Avustralya için Erken Yıllarda Öğrenim Çerçevesi Avustralya Hükümeti Eğitim, İstihdam ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı tarafından Avustralya Hükümetleri Konseyi için yayınlanmıştır

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠÇERĠĞĠNĠN BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat ÖTER ÇALIġTAY KATILIMCILARI Katılımcı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman

Detaylı

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi ISSN: 1309-081X Yıl / Year : 6 Sayı : 10 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KSBD Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi The Black Sea Journal Of Social Sciences İLKBAHAR 2014 SPRING 2014 TÜRKİYE

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ( 1 8. Sınıflar)

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ( 1 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ( 1 8. Sınıflar) Ankara, 2006 SANAT ETKİNLİKLERİ DERSİ PROGRAMI KOMİSYONU SAYi: 35t i TARIH:II.O9'U1O6L ÖNCEKI

Detaylı

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1

T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1. ve 11. Smdlar) Ögretim Program1 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhg1 SAYI: 323 1 TARiH : 25 0~ Wl KONU: Ortaögretim Sosyal Bilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR 21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN STANDARTLAR * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" kapsamında,

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı