İhaleye tabi. İhale. yönteminin. belirlenmesi XOR. Açık İhale Usulü. Açık ihale. Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhaleye tabi. İhale. yönteminin. belirlenmesi XOR. Açık İhale Usulü. Açık ihale. Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3)"

Transkript

1

2

3 Satın alma ihtiyacı doğdu Satınalma talebi ve onay (0.1) Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin belirlenmesi Doğrudan temin yönteminin uygulanması (0.2) Pazarlık Açık İhale Usulü Belli istekliler Arasında İhale Doğrudan temin gerçekleştirildi Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3) Açık ihale yönteminin uygulanması (0.4) Belli istekliler arasında ihale yönteminin uygulanması (0.5) Pazarlık yöntemi ile ihale yapıldı Açık ihale usülü yöntemi ile ihale yapıldı Belli istekliler ile ihale yapıldı

4 rudan min an temin eminin anması.2) rudan min leştirildi

5 AS_Talep ve Onay_01 İH_0 Satınalma ihtiyacı doğdu İhtiyaç yazısı İhtiyacın talep Edilmesi Tahakkuk birimi Talep sahibi birim İhtiyacın Değerlendirilmesi ve temin kararı alınması Gerçekleştirme görevlisi İhtiyacın temini için üst makamlardan izin alınıp alınmayacağının tespiti İzin alınacak İzin alnımayacak İzin belgesi İznin verilmesi Yetkili üst makam Yaklaşık Maliyet cetveli Yaklaşık Maliyet tespiti Satınalma birimi İH_0 İhtiyacın temin edilmesine karar verildi

6

7 İH_0 Doğrudan Temin_0.2 Doğrudan temin Onay belgesi Onayın verilmesi Harcama yetkilisi Görevlendirme yazısı Alım için görevlendirme yapılması Harcama yetkilisi V V Şartname-teknik şartname-taslak sözleşmenin düzenlenip düzenlenmeyeceğinin tespiti Şartname Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenecek Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenmeyecek Teknik şartname Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenmesi Satınalma birimi Taslak sözleşme Doğrudan teminin dayanağının tespiti 22. maddenin a,b, ve c bendlerine göre doğrudan temin 22. maddenin diğer bendlerine göre doğrudan temin KİK 026.0/M-H Tek kaynaktan temin edilen M./H. İlişkin form Tek kaynaktan teminin belgelendirilm esi İlgili idare Alım yönteminin belirlenmesi

8 yönteminin belirlenmesi Piyasadan fiyat araştırması alınacak Teknik şartlar ve fiyat görüşülerek alınacak Teklifler Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Görevlendirilen Personel(ler) Davet yazısı İsteklilerin belirlenip davet edilmesi İlgili İdare Teklifler Teklif mektuplarının değerlendirilmesi Görevlendirilen Personel(ler) Teklifler Tekliflerin sunulması İstekliler M.Y.H.B.Y. Örnek No: 2 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi M.Y.H.B.Y. Örnek No: 2 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı İsteklilerle görüşmelerin yapılması İlgili İdare Sözleşme yapılıp yapılmayacağının tespiti Sözleşme yapılacak Sözleşme yapılmayacak Sözleşme Sözleşmenin yapılması Harcama yetkilisi İstekli KİK sitesi Mal/hizmetin Yapılması İlgili İdare İH_0 Doğrudan temin Kayıt Formu Doğrudan temin kayıt Formunun KİK gönederimi Kik Doğrudan temin yapıldı

9 Pazarlık _Özet _0.3 İH_0 Pazarlık yöntemine karar verildi

10

11 İH_0 karar verildi İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi İlan yapılacak İlan yapılmayacak İlan (0.3.2) Davet mektubu Davet mektubunun düzenlenmesi Satınalma birimi V V İhale dokümanlarının hazırlanması (0.3.1) İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale işlem dosyasının açılması (0.3.3) Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.3.4) Onyeterlilik tekliflerinin verilmesi (0.3.5) İsteklilerin ön yeterliliklerinin tespit edilmesi (0.3.6) Fiyatı da içeren tekliflerin alınması değerlendirilmesi ve karar alınması (0.3.7) Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması (0.3.8) Alım sözleşmesi yapıldı İH_0

12 un esi İhale Yetkilisi

13 Açık İhale _Özet _0.4 İH_0 Açık ihale yöntemine karar verildi V İhale dokümanlarının hazırlanması (0.4.1) İlan (0.4.2) İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale Yetkilisi İhale işlem dosyasının açılması (0.4.3) V Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.4.4) Tekliflerin toparlanması ve ön değerlendirmesi (0.4.5) Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai karar (0.4.6) Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması (0.4.7) Alım sözleşmesi yapıldı İH_0

14 Belli İstekler Arasında İhale _Özet _0.5 İH_0 Belli istekliler Arasında İhale

15 İH_0 Arasında İhale Ön yeterlilik ve ihale dokümantasyonunun hazırlanması (0.5.1) İlan (0.5.2) V V İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale Yetkilisi İhalenin ne için yapıldığının tespiti Danışmanlık Diğer (mal, hizmet, yapım) Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması (0.5.3) Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması (0.5.8) Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması ve davetiye ile birlikte ihale dokümanının gönderilmesi (0.5.4) Teklifler alınıp teknik değerlendirme ve puanlamanın yapılması (0.5.5) Mali değerlendirme ve puanlamanın yapılması ve konsolidasyon (0.5.6) Sözleşme görüşmeleri yapılması (0.5.7) ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması (0.5.9) Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.5.10) Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve ön değerlendirilme (0.5.11) Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Nihai karar (0.5.12) Sözleşme görüşmeleri yapılması (0.5.13) İH_0 Danışmanlık sözleşmesi yapıldı Diğer hizmetlere ilişkin sözleşme yapıldı

16 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik ve İhale Dökümanı Hazırlama _0.5.1

17 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik ve İhale Dökümanı Hazırlama _0.5.1 BİSTK O.5 Yaklaşık Maliyet cetveli Dokuman hazırlıklarına başlandı KİK001.0/... İhale Onay Belgesi İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi İhale kayıt formu Kamu ihale platformu İhale kayıt numarası alınması Şartname hazırlama yönteminin belirlenmesi Satın alma birimi Gerçekleştirme görevlisi Şartnamelerin Kurumca hazırlanması Teknik şartnamelerin danışmanlık Hizmeti yoluyla yaptırılması Teknik şartname Teknik Şartnamenin İdarece hazırlanması Satınalma birimi Teknik şartname Teknik Şartnamenin hazırlanması (Belli istekliler arasında ihale yoluyla) Danışman firma Ön yeterlilik Şartnamesi Ön Yeterlilik Şartnamesinin Hazırlanjması Satın alma birimi İdari şartname İdari Şartnamelerin Hazırlanması Satınalma birimi Taslak Sözleşme Taslak Sözleşmenin hazırlanması Satınalma birimi Ön yeterlilik Şartnamesi Standart Formlar Diğer Bili ve Belgeler Ön Yeterlilik Dökümanı Dosyası Oluşturulması Satınalma birimi Ön yeterlilik dokümanı dosyası

18 Ön yeterlilik dokümanı dosyası Diğer belgeler, standart form vb. Teknik şartname Şartname İhtiyaç listesi İhale dokümanı dosyasının oluşturulması Satınalma birimi Taslak Sözleşme İhale dokümanı dosyası Görevlendirme Yazısı İlan Metni Yaklaşık maliyet tespit utanağı İlanTutanakları KİK001.0/... İhale Onay Belgesi Gazete Küpürü İhale İşlem Dosyasını Aç Satınalma birimi Düzeltme İlanı Metni İhale Dokümanı dosyası Ön Yeterlilik Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyasının Üyelere Gönderimi Satınalma birimi ihale işlem dosyası isteklilere gönderildi BİSTK O.5

19 Yerelde A KİK0 004 İhale İl İ PA0.3 AÇ0.4 Bİ0.5 Yerelde ilan edilecek Yerelde gazete Olup Olmadığının tasnifi

20 AS _İlan _( ) KİK ).0/... İhale İlan Formu İlan hazırlıkları başlatıldı 2 ilanın uygun bulunmaması (Yerelde ilan hariç) İlan metninin hazırlanması Satınalma birimi İlan İlan yayın kanalının belirlenmesi 1 ilanın uygun bulunmaması (Yerelde ilan) V KİK te ilan edilecek Uluslararası ilan V İlan hazırlama modülü İlan hazırlama modülüne giriş Satınalma birimi

21 Düzeltme İlanı yapılıp Yerelde gazete var Yerelde gazete Yok İlan İlan Metninin gazeteye gönderimi Satınalma Birimi V Gazeteye Gönderildi İlan Metninin belediyeye gönderimi Tahakkuk Birimi İlan Hüküme Konağın Gönderi İlan metni Gazetede İlan Edilmesi İlgili gazete İlan Hüküme Konağı İl tahtasına A V Yazı - tutanak Belediye İlan tahtasına Asımı Belediye Yazı-Tutanak Belediye yayın araçları İle Duyurumu Belediye Yazı Tutanak Tutanağ Düzenlenm V V İlan Edildi İlan kontrolü İlanın uygun olup olmadığının kontrolü Satınalma birimi İlan uygun bulundu İlan uygun bulunmadı

22 modülü modülüne giriş Satınalma birimi Modülde ihalenin tanımlanması Satınalma birimi Hükümet Konağına Gönderim Tahakkuk Birimi Modüle ihale metninin eklenmesi ve kaydedilmesi Satınalma birimi Hükümet Konağı İlan ahtasına Asım Mal Müdürlüğü Kontrol KİK tarafından ilanın kontrol edilmesi Kik Tutanağın üzenlenmesi Mal Müdürlüğü İlan uygun İlan uygun değil Dekont İlan bedelinin yatırılması İdare 2 İlan metninin hazırlanması (Yerelde ilan hariç) İdarenin kurumla protokol yapıp yapmadığının tespiti Protokollü idare Protokolsüz idare Sevk işlem formunun online gönderimi Sevk işlem formu Sevk işlem formunun imazalanması İhale yetkilisi Sevk işlem formu Sevk işlem formu ve ilan bedeli

23 Düzeltme İlanı yapılıp yapılmayacağının Değerlendirilmesi Satınalma birimi Düzeltme İlanı yapılacak Düzeltme İlanı yapılmayacak Düzeltme İlanı Düzeltme İlanı hazırlanması Satınalma birimi İlan metni İlanın yenilenmesi Satınalma birimi 1 İlan yayın kanalının belirlenmesi (Yerelde ilan) PA0.3 AÇ0.4 Bİ0.5

24 Sevk işlem formu Dekont Sevk işlem formu ve ilan bedeli dekontunun kuruma gönderimi İdare lma birimi İlan KİK te veya uluslar arası medyada ilan edildi V İlanlar birleştirildi İlan yapıldı

25 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik Dökümanı Alınması _( ) BİSTK O.5 Ön yeterlilik dokümanı hazırlandı Alındı Makbuzu Ön yeterlilik dokümanı için para yatırılması istekli Alındı Makbuzu Ön yeterlilk Dökümanı Ön yeterlilik dokümanının Verilmesi İstekliler Satınalma Birimi KİK005.0/... Ön Yeterlik/İhale Dök. Satın Alındığına İlişkin Form Ön yeterlilik Dökümanı verildiğine ilişkin formun imzalanması İstekliler Satınalma Birimi Ön yeterlilik dokümanı İle İlgili açıklama talebi Var Ön yeterlilik dokümanı İle İlgili açıklama talebi yok

26 dokümanı İle İlgili açıklama talebi Var dokümanı İle İlgili açıklama talebi yok Cevap Açıklamaya Cevap hazırlanması Satınalma birimi Cevap Cevapların gönderiminin yapılması Satınalma birimi Cevapların gönderimi Ön yeterlilik Dokümanında değişiklik yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi Ön yeterlilik dökümanında değişiklik Var Değişiklik Yok Zeyilname Zeyilnamenin hazırlanması Satınalma birimi Zeyilname-cevap Ön yeterlilik dokümanı Zeyilname ve cevap yazısının ön yeterlilik dokümanı dosyasına eklenmesi Satınalma birimi Zeyilname Öncesi ön yeterlilik Dökümanı Alındı Zeyilname Öncesi ön yeterlilik Dökümanı Alınmadı zeyilname Zeyilname Gönderimi Ön yeterlilik Dökümanı Alanlara Zeyilname Gönderilmesi Satınalma birimi Ön yeterlilik dokümanı alındı BİSTK O.5

27 AS _Ön Yeterlilik Teklifi Toplama _0.3.5 PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları başladı Başvuru Dosyası Yeterlilik başvurusunun yapılması İstekli KİK006.0/... İhale Teklif Zarfı alındı belgesi Ön yeterlilik Başvuru zarfının Alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi KİK007.0/... İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Ön yeterlilik Dokümanlarının Komisyona teslimi İdare İhale oturumun açılması

28

29 İhale oturumun açılması Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun tespiti Tutanak Ön yeterliliğe katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V KİK010.0/.. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Belgelerin kontrolü Uygun olan zarflar Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti KİK009.0/... Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarflar Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 2 (0.3.7) - KİK 21 ihale kararının KİK011.0/... Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti KİK012.0/... Ön Yeterlik/Yeterlik Değer. Sonuç Tutanağı Durum tespit tutanağının hazırlanması İlk oturumun sonlandurulması PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları tamamlandı

30 isyonu 2 7) - KİK 21/a, d, e- kararının alınması

31 AS _Pazarlık Ön Yeterlilik Değerlendirme _0.3.6 PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları tamamlandı İkinci oturumun açılması

32

33 Belge durumunun değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belgelerin kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması (KİK.011.0/ ) Tutanak Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması İhale ko Değerlendirme ye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek (0.3.7) - ihale ka Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması (KİK012.0/...) Değerlendirme Sonuç Tutanağı Ön Yeterlilik/ yeterlilik değerlendirme Sonucu Yeterli bulunmadı (KİK013.0/...) İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Kararın ilgililere tebliği idare İhale işlemi sonlandırıldı PAZ- 0.3 Yeterli bulundu

34 2 (0.3.7) - KİK 21/a, d, e- ihale kararının alınması

35

36 AS PAZ- 0.3 KİK 21/a, d, e (KİK015.0/...) Davet Mektubu Formu Sonucu Bildrim ve Fiyatı İçermeyen Teknik tekif. Davet edilmesi İhale komisyo

37 AS _Pazarlık İhale Tekliflerin Toplanması ve Karar _0.3.7 Pazarlık usulü ihaleye çıkma nedenlerinin belirlenmesi KİK 21/b, c, f e komisyonu (KİK014.0/...) Davet Mektubu Formu Sonucu Bildrim ve Fiyatı İçeren teklif vermeye Davet edilmesi

38

39

40 edilmesi Talep belgesi Teknik tekliflerin istenmesi İhale komisyo Teknik teklif Teknik tekliflerin sunulması İstekli Tutanak İsteklilerle görüşülmesi İhale komisyo Görüşmeler Sırasında İstekililerce Ek Belge Sunulup Sunulmadığının tespiti Belge Sunuldu Belge Sunulm İstekli Bilgi ve Begeler Ek Belgelerin sunulması Tutanak Sunulan Belgelerin Tutanağa Bağlanması Tutanak Görüşme Tutanağının Düzenlenmesi İhale komisyo Tutanak Görüşmr Tutanağının İmza Altına Alınması İstekli İhale komisyo Yeterliliği Geçen İsteklinin Olup Olmadığının Tespiti Yeterliği geçen İsteli var, fiyatı içeren son teklif talep edilecek Yeterliği geç İstekli yok, f içeren son te talep edilmey (KİK016.0/M) Fiyatı içeren son teklifin talebi

41 e komisyonu Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli stekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi komisyonu (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Belge Sunulmadı Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti komisyonu stekli e komisyonu eterliği geçen ekli yok, fiyatı ren son teklif p edilmeyecek 2 ihale kararının alınması

42

43

44 (KİK016.0/M) son teklifin talebi Teklif Tekliflerin Sunulması İstekli-ler Teklif sayılarının kontrolü Teklif sayılarının kontrolünün yapılması Verilen teklif <3 Verilen teklif >=3 İhalenin iptali ilanının yapılması Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunu tespiti Tebligat İlgililere tebliğ edilmesi İhale iptal edildi Uygun olan zarflar İhale sonlandı (KİK.010.0/ ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (K İh T Belgelerin kontrolü Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayanları tutanakla tespiti (KİK020.0/M) Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İhale komisyonu Belgelerin kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması

45 ik tubu tı n rilen teklif >=3 Zarfların unluğunun tespiti Uygun olmayan zarflar nu (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi u Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 2 ihale kararının alınması isyonu

46

47

48 kontrolü değerlendirilmesinin yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Belgelerin kontrolü Açıklama sonrası belgelerin kontrolü Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g. Teminatı usulüne uygun Belg. eks teklif mektu Teminatı uygun Tekliflerin kontrolü Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Tekl değerlen dış bırakıl Uygun o teklif değerlen dışı bır Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu ek cetv. aritmetik hata yok Düzeltilmiş teklif Arirmetik hatanın düzeltilmesi 3 Tekliflerin değerlendirmeye alınması Düzeltilmiş teklif İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylamadı

49 isyonu rak a ecek onu Belg. eksik veya eklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının alınması nması

50

51 istekli İsteklilerle f görüşmes yapılmas Son teklifle istenmes Aşırı dü teklif y KİK 21/a,b Teklif Mektubu Son teklif Sunulmas

52 teklifimiz onaylandı vermedi yada onaylamadı isteklinin cevabı Teklifin değerlendirlmeye alınması İlgilinin cevabı 3 Telifin değerlendirilme dışı bırakılması Teklif mektubu Pazarlık Nedeninin tespiti Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının a İK 21/a,b, c KİK 21/d,e,f teklilerle fiyat görüşmesi yapılması istekli on tekliflerin istenmesi Son teklifin Sunulması istekli Teklifin değerlendirilmesi Aşırı düşük teklif yok Aşırı düşük teklif var Sorgulama yazısı Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması Cevap var Cevap yeterli değil ya da yok Teklifin red edilmesi (zarf) /0.3.6(b

53 ararının alınması rf) /0.3.6(belge) /0.3.7(teklif) değerlendirme dışı bırakıldı/ Düzeltici işlemin yerine getirilmesi zarf açılmadı değ.alınmadı

54

55 (KİK021 İhale Ko Kararı Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu yazsısı Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare 4 Bir sonraki teklif var sorgulaması yap Yasaklı değil yasaklı İhale dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi Bir Sonraki teklif olup olmadığının tespiti Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak Bir sonraki teklif yok ve yasaklı sorgulaması yapılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması 4 (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İhale iptal edildi İhale Kararı alındı ve bildirildi PAZ- 0.3

56 (zarf) /0.3.6(b (KİK021.0/M) İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması Üzerine İhale kalan İstekli Yok İhale yetkilisi İhale kararı Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi i teklif var ve yasaklı aması yapılacak İhale Kararı İhalenin İptal Edilmesi İhale yetkilisi (KİK021.0/M) İhale Komisyonu Kararı İptal kararının İsteklilere Bildirilmesi İdare İptal gerekçesinin sorulup sorulmayacağının tespiti İptal edilme gerekçesi soruldu İptal edi gerekçe sorulma İdare Gerekçe talep yazısı Gerekçenin sorulması idare İhale tamam istekli İdare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi idare istekli Gerekçe bildirildi İhale tamamlandı

57 rf) /0.3.6(belge) /0.3.7(teklif) değerlendirme dışı bırakıldı/ Düzeltici işlemin yerine getirilmesi zarf açılmadı değ.alınmadı tkilisi isyonu tkilisi re İptal edilme gerekçesi sorulmadı ale tamamlandı

58

59 AS _Pazarlık Sözleşme Görüşmeleri _ PAZ- 0.3 İhale Kararının Onaya Sunulması Onaylanıp Onaylanmadığının Tespiti Onaylandı İhale işlem dosyası Onaylanma İhale yetkilisi Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek 4 İhale sonucunun bil Vize kontrolü Mali hizmetler birimince vize edilmesi Vizede uygun görüş verdi Vizede uygun görüş vermedi Uygun görüş yasızı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Olumsuz görüş Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi İhale yetkilisi görüşe uymadı İhale yetkilisi görüşe uydu İhalenin iptal İhale ye

60 İhale yetkilisi meleri _0.3.8 Onaylanmadı İhale işlem dosyası Onaylamadı İhale yetkilisi cunun bildirimi

61 İhalenin iptal edilmesi İhale ye (KİK023.1/ ) İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu İsteklilere bildirme İsteklilere bildirilmesi İhale iptal edildi id istek İhale sonlandı (KİK022.0/M) Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İlahe sonucunu bildirme İhale sonucunun bildirimi ihleye itiraz yok İtiraz değ İtiraza cevap İt Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale

62 İhale yetkilisi idare istekliler 4 Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek/ İtiraz var idare İtirazın değerlendirilmesi isteki İtiraza cevap verilmesi idare Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek İhale yetkilisi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti İtirazen şikayet yok İtirazen şikayet var

63 İtiraze şikayeti u bulma Sözleşme yapılıp yapılmayacağına ve kati teminat alınıp alınmayacağına karar verilmesi Sözleşme yapılmayacak ve kati teminat alınmayacak Bir sonraki teklif var ve çağrılacak 5 Sözl yapıl teminat (KİK024.0(24/ 1)( )) Sözle da Sözleşme daveti X

64 şikayet yok şikayet var istekli Kurula itirazen şikayet kik KİK Kararı KİK kararı kik KİK Kararı Kararın İdareye Bildirimi kik İdareye bildirme İtirazen şikayeti uygun bulmadı İhaleyi iptal etti Düzeltici işlem belirledi İhalenin iptali Dış Birim Düzeltici işlemin yerine getirilmesi İdare (KİK023.0/M) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İhale iptalinin bildirimi Kararın ilgililere bildirimi İdare Dış Birim 2 (0.3.7) - KİK 21/a, d, e- ihale kararının alınması (KİK023.0/M) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İptalin kazanana bildirimi İhale iptal edildi İhale sonlandı Sözleşme yapılıp, kati teminat alınacak Sözleşmeye davet İdare

65 X Alındı Kati te yatır X Kati yeminat yatırıldı Kati eminat Kati teminatın ibrazı Yüklenici Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi Yüklenici İhale yetkilisi (KİK025.0/M) İhale Sonucu İlan Formu Kamu satın alma platformu Limit üstü İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi Limit altı İhale sonuç formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi İdare İdarenin ihale ile ilgili görev ve sorumluluklarının tamamlanması PAZ- 0.3 İhale tamamlandı

66 Kati teminatın yatırılması yüklenici Kati teminat yatırılmadı Geçici teminatın gelir kaydı idare Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme idare Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal kararı İhalenin iptali İdare ltı 5 Sözleşmeye davet İhale iptal edildi İhale sonlandı

67 AS _Açık İhale ve Pazarlık İhale Dokümantasyon _0.3.1_0.4.1 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 Yaklaşık Maliyet cetveli İhale Yöntemine Karar Verildi İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi

68 İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi İhale kayıt formu Kamu ihale platformu İhale kayıt numarası alınması Şartname hazırlama yönteminin belirlenmesi Satın alma birimi Gerçekleştirme görevlisi Şartnamelerin Kurumca hazırlanması Teknik şartnamelerin danışmanlık Hizmeti yoluyla yaptırılması Teknik şartname Teknik Şartnamenin İdarece hazırlanması Satınalma birimi Teknik şartname Teknik Şartnamenin hazırlanması (Belli istekliler arasında ihale yoluyla) Dış Birim İdari Şartname İdari Şartnamelerin Hazırlanması Satın alma birimi Taslak Sözleşme Taslak Sözleşmenin hazırlanması Satınalma birimi Diğer belgeler, standart form vb. Teknik şartname İdari Şartname İhtiyaç listesi İhale dokümanı dosyasının oluşturulması Satınalma birimi Taslak Sözleşme İhale dokümanı dosyası Doküman hazırlığı tamamlandı PAZ- 0.3 ACK- 0.4

69 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 AS _Pazarlık_Açık İhale_İhale Dosyası Hazırlanması _0.3.3_0.4.3 İhale dokümanları hazırlandı İhale Dökümanı İhale Dökümanı Dosyası Oluştur Satınalma birimi Görevlendirme Yazısı İlan Metni Yaklaşık maliyet tespit utanağı İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İlanTutanakları İhale İşlem Dosyasını Aç Satınalma birimi Düzeltme İlanı Metni Gazete Küpürü İhale Dokümanı dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyasının Üyelere Gönderimi Satınalma birimi PAZ- 0.3 ACK- 0.4 İhale dosyası oluşturuldu

70 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 BİSTK O.5 AS _Pazarlık_Açık İhale_Belli İstekliler(Diğer) Teklif Dosyası Hazırlanması _0.3.4_0.4.4_ İhale dosyası hazırlandı Alındı Makbuzu İhale dokümanı için para yatırılması istekli Alındı Makbuzu İhale Dökümanı İhale Dokümanının Alınması İstekliler (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi İhale dokümanının alındığına dair belgenin istekliye verilmesi Satın alma İhale dokümanı ile ilgili açıklama talebinin olup olmadığının tespiti İhale Dokümanı İle İlgili açıklama talebi var İhale Dokümanı İle İlgil Açıklama talebi yok

71 İle İlgili açıklama talebi var İle İlgil Açıklama talebi yok Cevap Açıklama Talebine Cevap hazırlanması Satınalma birimi Cevap Cevapların gönderimi Satınalma birimi Cevapların gönderimi İhale Dokümanında değişiklik yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi İhale Dökümanında değişiklik Var Değişiklik Yok Zeyilname Zeyilnamenin hazırlanması Satınalma birimi Zeyilname ve açıklamalar İhale Dökümanı Zeyilname ve açıklamaların İhale Dokümanı Dosyasına Eklenmesi Satınalma birimi Zeyilname Öncesi İhale Dökümanı Alındı Zeyilname Öncesi İhale Dökümanı Alınmadı Zeyilname İhale Dokümanı Alanlara Zeyilname Gönder Zeyilname gönderimi Teklif Dosyası Teklif Dosyalarının hazırlanması İstekli PAZ- 0.3 ACK- 0.4 BİSTK O.5 Teklif Dosyası Hazırlandı

72 AS _Açık İhaleTekliflerin Toplanması ve Ön Değerlendirme _0.4.5 ACK- 0.4 Tekliflerin toplanmasına başlandı istekli Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması Satın alma birimi (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti

73 Zarfların kontrolü uygunluğunun tespiti Uygun olan zarflar Uygun olmayan zarflar (KİK / ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009.0/...) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı (KİK.011.0/ ) Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti 2 ( ) açık ihale kararının alınması (KİK020.0/...) Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İlk oturumun sonlandurulması Teklifler toplandı ve ön değerlendirme yapıldı ACK- 0.4

74 AS _Belli İstekliler (Diğer) Tekliflerin Toplanması ve Ön Değerlendirme_ BİSTK O.5 Tekliflerin toplanmasına başlandı Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti

75

76 Tutanak verilmiş olduğunun tespiti Teklif sayılarının kontrolü Teklif sayılarının kontrolünün yapılması Verilen teklif <3 Verilen teklif >=3 İhalenin iptali iptal ilanının yapılması Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti Tebligat İlgililere tebliğ edilmesi Uygun olan zarflar İhale iptal edildi (KİK / ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009. İhale Kom Tutanağı Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil (KİK.011.0/ ) Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti İhale k (KİK020.0/...) Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İlk oturumun sonlandurulması BİSTK O.5 Bİ0.5 Teklifler toplandı ve ön değerlendirme yapıldı

77 if n Uygun olmayan zarflar (KİK009.0/...) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı 2 ( ) açık ihale kararının alınması

78

79 AS _Açık İhale_Açık İhale Tekliflerin Değerlend ACK- 0.4 BİSTK O.5 Tekliflerin değerlendirlmes başlandı İkinci oturumun açılması Belgelerin ayrıntılı kontrolü Belgelerin ayrın değerlendirilmes yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Açıklama sonrası Belgelerin ayrıntılı kontrolü Açıklama sonra belgelerin değerlendirmesi yapılması Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g.

80 ğerlendirilmesi ve Karar Alma _( ) ekliflerin lendirlmesine aşlandı İkinci turumun çılması lerin ayrıntılı endirilmesinin apılması 5 ( ) Düzeltici işlemin yerine getirilmesi Yazılı olarak açıklama istenmeyecek onu ama sonrası elgelerin lendirmesinin apılması Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı

81

82 Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g. Teminatı usulüne uygun Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu ek cetv. Aritmetik hata yok Düzeltilmiş teklif mektubu Arirmetik hatanın düzeltilmesi İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi 3 Te istekliler Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylamadı İsteklinin cevabı Teklifin değerlendirlm eye alınması İsteklinin cevabı 3 Telifin değerlendirilm e dışı bırakılması Teklif mektubu Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 Aşırı düşük teklif yok Aşırı düşük teklif var Sorgulama yazısı Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması Cevap var ve yeterli Cevap yeterli değil ya da yok Teklifin red edilmesi 2

83 mektubu. Aritmetik a yok Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil nu (KİK.011.0/ ) Tutanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının alınması 3 Teklifin değerlendirmeye alınması nu 2 ihale kararının alınması / zarf açılmadı değ.alınmadı Teklifler değ.dışı bırakıldı.

84 İp Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu yazısı Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare Yasaklı değil İhale işlem dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak 4 İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması (KİK İptal Kara Form AÇ0.4 ACK- 0.4 BİSTK O.5 İhale kararı alındı

85 (KİK021.0/...) İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması Üzerine İhale kalan İstekli Yok İhale 4 Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak idare İhale kararı Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale k İhale kararı İhalenin İptal Edilmesi İhale yasaklı (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu İptal kararının isteklilere bildirilmesi İhale k Bir sonraki teklif ilişkin değerlendirme Kararın bildirilmesi İhale işlem dosyası İptal Kararı Bir sonraki teklif yok ve yasaklı sorgulaması yapılmayacak İhalenin iptali İdare Gerekçe talep yazısı İptal edilme gerekçesi soruldu Gerekçenin sorulması idare istekli İpt g so İhal (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi idare istekli İhale iptal edildi Gerekçe bildirildi İhale sonlandı

86 Teklifler değ.dışı bırakıldı. İhale yetkilisi İhale yetkilisi İptal edilme gerekçesi sorulmadı İhale sonlandı

87 ACK- 0.4 BİSTK O.5 AS_Aç Kararın Onaylanması İhale işlem dosyası onaylanma İhal Mali Hizmetlere Vizeye Gidip Gitmeyeceğinin tespiti Vize kontrolü Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmyecek İhale işlem dosyası Mali hizmetler birimince vize edilmesi Mali hizmetler birimi

88 İtiraza c AS_Açık İhale_Belli İstekliler(Diğer)_Sözleşme Görüşmeleri _( ) İhale kararı alındı İhale yetkilisinin Kararının tasnifi Kararın İptali İhale yetkilisi İhale işlem dosyası İptal edilmesi İhale yetkilisi İhale işlem dosyası İhale İşlem Dosyasının İadesi İhale yetkilisi Kuruluş birimi V KİK022.0/... Kesinleşen İhale Kar.Bildirilmesi Formu İhale sonucunun bildirimi idare istekli İhale sonuc bildirimi i lere e cek 4 Sözleşmeye davet ihleye itiraz yok İtiraz İtiraz İtiraza cevap İtiraz değerlen esi

89 İtiraza cevap İtiraz var İtirazın değerlendirilm esi idare idare

90

91 İstekliler bildirim Ma Bi Vize de uygun görüş verdi Vermedi Uygun görüş yazısı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Olumsuz görüş Görüşün verilmesi İhale yetkilisi görüşe uymadı Bildirim Bildirimin yapılması idare İhale iptal ya

92 di İtiraza c verilm n si Mali hizmetler birimi Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek İhale yetkilisi görüşe uydu İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale ye e İhalenin iptal edilmesi İhale yetkilisi istekliler İtiraz şikaye le iptal yazısı İsteklilere bildirilmesi idare İsteklilere bildirim İhale iptal edildi İhale sonlandı KİK İtirazen şikayeti uygun bulmadı Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek Bir sonraki teklif var ve çağrılacak 4 (KİK024.0/ ) Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form Sözleşmeye davet istekli idare Davet bildirimi Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici

93 idare İtiraza cevap verilmesi istekli Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek İhale yetkilisi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti istekli İtirazen şikayet yok İtiraze şikayet var Dilekçe Kurula itirazen şikayet edilmesi istekli KİK KİK Kararı KİK kararı KİK KİK Kararı İdareye bildirim Kararın İdareye Bildirimi KİK in aldığı kararın tasnifi KİK idare idare KİK İhaleyi iptal etti KİK Düzeltici işlem belirledi İptal kararına uyulması İdare Düzeltici işlemin yerine getirilmesi (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare 5 ( değerlendi İptalin bildirimi İhale iptalinin kazanana bildirimi istekli İdare

94 İdare ) Belgelerin ayrıntılı eğerlendirilmesinin yapılması

95 ACK- 0.4 BİSTK O.5

96 Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici Kati yeminat yatırıldı Kati tem yatırılma Kati eminat Kati teminatın ibrazı Yüklenici Geçic teminatın kayd Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici Bir sonr teklife iliş değerlend Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yüklenici İhale yetkilisi Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi 4 Sözleşmeye davet Limit üstü Limit altı İhale sonuç ilan metni Kamu satın alma platformu İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi (KİK025.0/...) İhale Sonucu İlan Formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi idare İdarenin ihale ile ilgili görev ve sorumluluklarının tamamlanması

97 İptalin bildirimi İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İhale iptal edildi Kati teminat yatırılmadı İhale sonlandı Geçici teminatın gelir kaydı idare Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İdare (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi İhale sonlandı

98

99

100 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Ön Yeterlilik Başv Ön Yeterliliklerin Sonuçlandırılması_0.5.4

101 lilik Başvurusu ve

102

103 BİSTK O.5 Başvurular başladı Başvuru Dosyası Ön yeterlilik başvurusunun yapılması İstekli (KİK006.0/ ) Zarf alındı belgesi Alındı Belgesinin Verilmesi idare İstekli (KİK007.0/D) İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Başvuru dosyası Ön yeterlilik başvurularının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi Komisyon İhale oturumunun açılması (KİK007.0/D) İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun duyurulması Zarf uygunluğu kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V Uygun olan zarflar U ol z (KİK010.0/D) Ön Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009.0/D) İhale Komisyonu Tutanağı Uygu za tut beli Belge kontrolü Aç değe ye a Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil (KİK011.0/D) Uygun Olmayan Belg. lişkin Tutanak Uygun olmayanların tutanakla tespiti

104 re li ma birimi isyon isyonu misyonu isyonu Uygun olmayan zarflar Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı İhale Kararının alınması

105 Açık A is Açık A ya 3 ve

106 İlk oturumun sonlandurulması İkinci oturumun açılması Ön yeterlilik Ayrıntılı değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belge kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması (KİK011.0/ ) (Mal,Hizmet,Danış manlık,yapım) Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması İhale komisyo Değerlendirmeye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Genel uygunluğu geçen aday sayısının tespiti 3 ve 3'den 3'den az

107 le komisyonu İhale Kararının alınması

108 3 ve faz Önye asgari tes XO Önyeterlilik asgari şartını sağlayan Yeterli bulunanların sayısının belirlenmesi Yeterliliği geçen en az 3 en fazla 10 Yeterliliği geçen 10'dan fazla Yeterl geçen 3't KİK012.5/D Kısa Liste Formu Kısa liste oluşturulması Puanlamaya geçilmesi ve aday sayıının 10'a düşürülmesi (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı İhale i kararı alınm KİK012.5/D Kısa Liste Formu Kısa liste oluşturulması (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kar.Bildirilmesi Sonuc Bildirilm KİK013.0/D Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Kısa listeye giremeyenlere sonucun bildirillmesi İdare İhale i ediild İhale son KİK012.0/D Ön Yeterlilik değerlendirme Formu Ön Yeterlilik kararının alınması Komisyon KİK014.1/D Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form İhale dokümanı Davetiye gönderilmesi Komisyon BİSTK O.5 Ön yeterlilik kararına göre davetiyeler gönderildi

109 3 ve 3'den fazla 3'den az Önyeterlilik asgari şartları tespiti (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı İhale iptal kararının alınması Önyeterlilik asgari şartını sağlamayan (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kar.Bildirilmesi İsteklilere bildrilmesi İdare (KİK012.0/D) Ön Yeterlik Değer. Sonuç Tutanağı Tutanakla tespit edilmesi İhale iptal ediildi İhale sonlandı Değerlendirme dışı bırakılması Yeterliliği geçen 3'ten az (KİK013.0/D) Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Sonucun Bildirilmesi İhale iptal kararının alınması Değerlendirme dışı bırakıldı Sonucun Bildirilmesi İhale iptal ediildi İhale Kararının alınması İhale sonlandı

110

111 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Tekliflerin alınması ve teknik değer BİSTK O.5 Tekliflerin toplanmasına başlandı Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler 3'den az KİK023.0/D İhale Komisyonu Kararı İhale iptal kararının alınması Teklif dosyas (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Sonucun Zarf uygunluğ

112 ik değerlendirme_0.5.5 u 3 ve 3'den fazla klif dosyası Zarfların uygunluğunun tespiti Zarf uygunluğu

113 (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Sonucun Bildirilmesi İdare Zarf uygunluğ kontrol İhale iptal ediildi Teklif dosyası Uygun olan zarflar İhale sonlandı Teknik teklif zarfı Zarfların içinin açılması İha Mali teklif zarfı KİK020.2/D Mali Teklif Zarf. İlişkin İhale Komis. Tutanağı Mali tekliflerin ayrılması, mühürlenmesi, imzalanması Teknik değerlendirmeye geçilmesi Teknik teklif zarfları Teknik Teklif zarflarının Açılması k KİK020.1/D Teknik teklif zarf Açma ve Belge Kont. Tutanağı Belgelerin Kontrolü k Oturumun kapatılması k Belge kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması

114 Zarf uygunluğu kontrolü Uygun olmayan zarflar KİK009.0/D Ön Yeter. Başv./Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komis. Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı İhale komisyonu 2 İhale komisyonu İhale Kararının alınması İhale komisyonu İhale komisyonu İhale komisyonu Yazılı olarak açıklama istenmeyecek

115 Açıklama yapılması Belgelerin Şekil ve Usul Açısından Kontrolü Belgeleri tam ve usulüne uygun KİK 020.3/D Teknik teklif üye değerlendirme formu Teknik Tekliflerin puanlamasının yapılması Komisyon Üyesi KİK011.0/D Uygun Sayılm Gerekçe.İlişk Tutanak KİK 020.4/D Teknik Teklif Komisyon Değer. Formu Teknik Tekliflerin puanlamasının konsolidasyonu ve itibari teknik puanın hesaplanması Asgari teknik puanın üstünde Asgari teknik puanın altında BİSTK O.5 Asgari Teknik Puanı Aşan Aday Sayısının Tespiti KİK 020.5/D İhale sonuç bildiri formu Teklif sahibine bildirilmesi İha Bildirim yapıldı 3 ve 3'den fazla 3'den az KİK 020.6/D İhale sonuç bildiri formu Mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatin bildirilmesi İhale işlem dosyası İha alı İptal Kararı İhalenin iptali İdare Teklifler alındı ve teknik değerlendirme yapıldı (KİK025.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi

116 Belgeleri eksik ve/veya usulune uygun değil 011.0/D gun Sayılmama rekçe.ilişkin tanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı İhale Kararının alınması İhale Kararının alınması

117

118

119

120 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Mali Teklif Mali değerlendirmeye başlandı BİSTK O.5 Mali teklif değerlendirme oturumunun açılması KİK 020.4/D Teknik Teklif Komisyon Değer. Formu Teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanların açıklanması Zarf uygunluğu kontrolü Mali teklif zarflarının kontrolü Uygun olan zarflar KİK 021.1/D Mali teklif açma ve belge kontrol tutanağı Zarfların içinin açılması (KİK 0 Tut Tutanak Mali teklif fiyatlarının açıklanması Belge kontrolü Tekliflerin ve geçici teminat mektubunun değerlendirilmesi Teklif mektubu var, Geçici Teminatı usulüne uygun Teklif mektubu yok, Geçici Teminatı usulune uygun değil Aritmetik hata kontrolünün yapılması (KİK 022.1/D) Tutanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu eki vetv. Aritmetik hata yok Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2

121 i irmeye dı li Teklif Zarflarının Açılması ve Puanlama_0.5.6 klif dirme nun sı ik dirme rı ve nların ası klif nın lü Uygun olmayan zarflar (KİK 009.0/D) Tutanak Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Uygun olmayan zarflar tutanakla belirlendi İhale Kararının alınması mektubu Geçici tı usulune n değil klifin lendirme rakılması eklif lendirme ırakıldı 2

122

123 2 Düzeltilmiş teklif mektubu Arirmetik hatanın düzeltilmesi İhale Kararın alınması 3 İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi istekliler Mali puanlamanın yapılması Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylanmadı İlgilinin cevabı isteklinin cevabı Teklifin değerlendirlmeye alınması Teklif mektubu Telifin değerlendirilme dışı bırakılması Mali puanlandırma nın yapılması Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 (KİK022.2/D) Teklif değerlendirme formu Toplam puanların belirlenmesi İhale alınm Teknik ve mali Puanlamayı geçen aday sayısının tespiti 3 ve 3'den fazla 3'den az İhale işlem dosyası Davet yazısı En Yüksek Puanı Alan İstekliyi Görüşmeye davet edilmesi İptal Kararı İhalenin iptali İdare Toplam puanlar belirlendi ve Görüşmeye davet yazsı gönderildi (KİK025.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdar İhale iptal edildi BİSTK O.5

124 2 le Kararının ması isyonu İhale Kararının alınması İdare İdare

125

126

127 BİSTK O.5 AS_Belli İsteklil

128 li İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Toplam Puanı En Yüksek ile Görüşme_0.5.7 En iyi ile görüşme başladı En yüksek puanlı istekli

129

130 KİK024.0/D Kesinleşen İhale Karar. Bildirilmesi Formu Açıklama yapılması İhale sonucunun bildirimi istekliler İdare

131 7 Sorgu yazsısı Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare İsteklinin/ isteklilerin kontrolü -Bir son Yasaklı değil Yasaklı İhale dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi 5 Bir sonraki teklife ilişkin değerlen İhale kararının Onaylanması İhale işlem dosyası onaylanma İhale yetkilisi Onaylama sonrası tespitler V

132 Üzerine İh kalan iste yok İhalenin İp Edilmes En yüksek puanlı istekli ile görüşme yapılması istekli Sözleşme koşullarına ilişkin nihai düzenlemenin yapılması KİK023.0/D İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması /0.5.5/0.5.6 teklif/zarf değerlendirme dışı bır - Düzeltici işlemin yerine getirilmesi İhale kararı Kararın iha yetkilisin gönderilm - Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Açıklama yapılması İptal kararı ilgililere bildirilme değerlendirme İptal edilme gerekçesi soruldu Gerekçe talep yazısı Gerekçenin sorulması istekli idare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi istekli idare Mali hizmetler birimine vizeye gidip gitmeyeceğinin tespiti Gerekçe bildirildi İhale sonlandı

133 e dışı bırakıldı zerine İhale kalan istekli yok Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhalenin İptal Edilmesi İhale yetkilisi ptal kararının ilgililere bildirilmesi istekli İptal edilme gerekçesi sorulmadı tekli İhale sonlandı idare stekli idare

134 Açıklama yapılması İhaleye itiraz yok İtiraz var idare İtiraz İtirazın değerlendirilm esi isteki İtiraza cevap İtiraza cevap verilmesi idare Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek Sözle itiraz bekl İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale yetkilisi Kurula b vurulma te 4 X İtirazen şikayet yok İtirazen şikayeti uygun bulmadı

135 M hizm vizeye X İhale Dokümanı Mali h birimi edi Vize kontrolü Vize de uygun görüş verdi Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek Uygun görüş yazısı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti İtiraze şikayet var Olumsuz görüş istekli Dilekçe - Başvuru Kurula itirazen şikayet KİK X KİK Kararı Kik kararı KİK KİK Kararı Kararın İdareye Bildirimi KİK Kararın İdareye Bildirimi irazen eti uygun ulmadı İhaleyi iptal etti Düzeltici işlem belirledi İptal Kararı İhalenin iptali KİK Düzeltici işlemin yerine getirilmesi 2

136 Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek 4 Sözleşmeye davet Mali hizmetler birimince vize edilmesi Vermedi tler Olumsuz görüş Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi İhale yetkilisi görüşe uymadı İhale yetkilisi görüşe uydu ş Bildirmimn yapılması Mali hizmetler birimi İhale kararı İhalenin iptal edilmesi İhale yetkilisi İhale iptal yazısı İsteklilere bildirilmesi istekliler idare Açıklama yapılması İhale iptal edildi İhale sonlandı

137

138 - Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek - Beklenmeme kararının alınması Alınd Kati yeminat yatırıldı Kati eminat Kati teminatın ibrazı

139 İptal Kararı İhalenin iptali KİK Düzeltici işlemin yerine getirilmesi 2 İhale Kararının Alınması KİK025.0/D İptal Edilen İhale Karar. Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare KİK KİK025.0/D İptal Edilen İhale Karar.Bildirilmesi Formu İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İhale iptalinin kazanana bildirimi İhale iptal edildi İhale sonlandı V 4 KİK026.0/D İsteklinin Sözleş. Davetine İlişkin Form Sözleşmeye davet İdare Sözleşme ye davet Kati teminat alınıp alınmayacağının tespiti Alınacak alınmayacak 6 Sözleşmenin imzalanıp imzalanma Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici inat ldı Kati teminat yatırılmadı inatın zı Yüklenici Geçici teminatın gelir kaydı idare

140 imzalanmayacağının tespiti

141

142 Kati eminat Kati teminatın ibrazı Sözleşmenin imzalanıp imzalanmayac ağının tespiti İmzalandı V - İstekli yasa Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yüklenici İhale yetkilisi Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici V Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi İstekli/isteklilerin y olmadığının sorg Limit üstü Limit altı İhale sonuç ilan metni Kamu satın alma platformu İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi İhale sonuç formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi İdare İhale sonlandırıldı BİSTK O.5 İhale tamamlandı

143 inatın zı Yüklenici Geçici teminatın gelir kaydı idare enin nıp ayac espiti 6 Kati teminat alınmayacak R imzalanmadı stekli yasaklı - 5 Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme ici Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İdare teklilerin yasaklı olup ğının sorgulanması 7 KİK025.0/... İptal Edilen İhale Karar.Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi İhale sonlandı

144

145

146 Bİ0

147 Zarfların içinin AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Diğer)_Ön Yeterlilik Başvurusu ve Ön Yeterliliklerin Sonuçlandırılması_0.5.9 Bİ0.5 BİSTK O.5 Ön yeterlilik başvurusu başladı (KİK ) Ön yeterlilik başvurusu alındısı Başvuru Dosyası Ön yeterlilik başvurusunun yapılması istekli idare (KİK 007.0/...) Tutanak Başvuru dosyası Ön yeterlilik başvurularının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi Komisyon İhale oturumunun açılması Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun tespiti Tutanak Ön yeterliliğe katılanlara tutanağın okunması istekliler Zarf uygunluğu kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V Uygun olan zarflar Uygun olmayan zarflar

148

149 Belgel de Belge kontrolü Belgeler değerlend yapı X Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi İhale kom

150 zarflar Belge kontrolü Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK 009.0/...) Tutanak Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi İhale komis Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 0 (KİK 011.0/...) Tutanak Uygun olmayanların tutanakla tespiti İhale sonlandı (KİK 010.0/D) Tutanak Durum tespit tutanağının hazırlanması İlk oturumun sonlandırıllması İkinci oturumun açılması Ön yeterlilik değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması KİK011.0/ (Mal,Hizmet,Danış manlık,yapım) Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması Değerlendirmeye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenmeyecek

151 ale komisyonu İhale Kararının alınması İhale Kararının alınması

152 istenmesi İhale kom X Önye asga kontr an X Açıklama istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istek İhale ko Yeterli bulunanlar Yeterli bulunanların sayısının belirlenmesi 5 ten az 5 ve 5 ten fazla İhale kararı İhale iptal kararının alınması Ön yeterlilik kararı Ön Yeterlilik kararının alınması İhale k İptal kararının bildirilmesi formu (KİK.000.???? İhale kararının bildirilmesi İdare (KİK 014.0/...) Davet mektubu Davetiye gönderilmesi İhale k İhale dosyası Bildirim İhale iptal edildi Davet BİSTK O.5 İhale sonlandı Ön yeterlilik kararı sonuçlandırıldı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.01 BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Bütçe Hazırlama Çağrısı Yazısı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

Mal Alımı İhale Mevzuatı

Mal Alımı İhale Mevzuatı KURUM MÜŞAVİRLİĞİ Mal Alımı İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formlar Tip İdari Şartnameler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Personel Müdürlüğü Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Teknik Şartname Teknik Şartnamenin Gelmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Aktarma Talebin Reddedilmesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler

Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler İÇİNDEKİLER BAŞLANGIÇ... 1 1.1. ALT YÜKLENİCİLER... 2 1.1.1. Alt yüklenici olamayacaklar... 3 1.1.2. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olması... 3 1.1.3. Alt yüklenicilerin idarenin

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü Açık İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi İlaç Ve Serum Satın Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 10:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEK ANKARA YENİMAHALLE ÖZEVLER MAH 60569 ADA 15 PARSELDE YAPTIRILACAK OLAN KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI

HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Holdingimiz Genel

Detaylı

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM SOLA-SAĞA DEMİRYOLU MAKASI. BAKIM ve YARDIMCI ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMĠ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 04.03.2009 DEĞĠġĠKLĠK: RESMĠ GAZETE SAYISI: 27277 RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 03.07.2009 ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi İhale İlan Yemek Hizmeti Alınacaktır SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN IŞÇİ VE MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASI,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ.hizmet alımı 4734

Detaylı

EK-1 İHALE ONAY BELGESİ

EK-1 İHALE ONAY BELGESİ EK-1 İHALE ONAY BELGESİ İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2012 YILI SABİT ve HAREKETLİ MOBİLYA ÜRETİMİ ve MONTAJI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4. Teklif Birim

Detaylı