İhaleye tabi. İhale. yönteminin. belirlenmesi XOR. Açık İhale Usulü. Açık ihale. Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhaleye tabi. İhale. yönteminin. belirlenmesi XOR. Açık İhale Usulü. Açık ihale. Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3)"

Transkript

1

2

3 Satın alma ihtiyacı doğdu Satınalma talebi ve onay (0.1) Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin belirlenmesi Doğrudan temin yönteminin uygulanması (0.2) Pazarlık Açık İhale Usulü Belli istekliler Arasında İhale Doğrudan temin gerçekleştirildi Pazarlık yönteminin uygulanması (0.3) Açık ihale yönteminin uygulanması (0.4) Belli istekliler arasında ihale yönteminin uygulanması (0.5) Pazarlık yöntemi ile ihale yapıldı Açık ihale usülü yöntemi ile ihale yapıldı Belli istekliler ile ihale yapıldı

4 rudan min an temin eminin anması.2) rudan min leştirildi

5 AS_Talep ve Onay_01 İH_0 Satınalma ihtiyacı doğdu İhtiyaç yazısı İhtiyacın talep Edilmesi Tahakkuk birimi Talep sahibi birim İhtiyacın Değerlendirilmesi ve temin kararı alınması Gerçekleştirme görevlisi İhtiyacın temini için üst makamlardan izin alınıp alınmayacağının tespiti İzin alınacak İzin alnımayacak İzin belgesi İznin verilmesi Yetkili üst makam Yaklaşık Maliyet cetveli Yaklaşık Maliyet tespiti Satınalma birimi İH_0 İhtiyacın temin edilmesine karar verildi

6

7 İH_0 Doğrudan Temin_0.2 Doğrudan temin Onay belgesi Onayın verilmesi Harcama yetkilisi Görevlendirme yazısı Alım için görevlendirme yapılması Harcama yetkilisi V V Şartname-teknik şartname-taslak sözleşmenin düzenlenip düzenlenmeyeceğinin tespiti Şartname Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenecek Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenmeyecek Teknik şartname Şartname-teknik şartname-taslak sözleşme düzenlenmesi Satınalma birimi Taslak sözleşme Doğrudan teminin dayanağının tespiti 22. maddenin a,b, ve c bendlerine göre doğrudan temin 22. maddenin diğer bendlerine göre doğrudan temin KİK 026.0/M-H Tek kaynaktan temin edilen M./H. İlişkin form Tek kaynaktan teminin belgelendirilm esi İlgili idare Alım yönteminin belirlenmesi

8 yönteminin belirlenmesi Piyasadan fiyat araştırması alınacak Teknik şartlar ve fiyat görüşülerek alınacak Teklifler Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Görevlendirilen Personel(ler) Davet yazısı İsteklilerin belirlenip davet edilmesi İlgili İdare Teklifler Teklif mektuplarının değerlendirilmesi Görevlendirilen Personel(ler) Teklifler Tekliflerin sunulması İstekliler M.Y.H.B.Y. Örnek No: 2 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi M.Y.H.B.Y. Örnek No: 2 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı İsteklilerle görüşmelerin yapılması İlgili İdare Sözleşme yapılıp yapılmayacağının tespiti Sözleşme yapılacak Sözleşme yapılmayacak Sözleşme Sözleşmenin yapılması Harcama yetkilisi İstekli KİK sitesi Mal/hizmetin Yapılması İlgili İdare İH_0 Doğrudan temin Kayıt Formu Doğrudan temin kayıt Formunun KİK gönederimi Kik Doğrudan temin yapıldı

9 Pazarlık _Özet _0.3 İH_0 Pazarlık yöntemine karar verildi

10

11 İH_0 karar verildi İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi İlan yapılacak İlan yapılmayacak İlan (0.3.2) Davet mektubu Davet mektubunun düzenlenmesi Satınalma birimi V V İhale dokümanlarının hazırlanması (0.3.1) İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale işlem dosyasının açılması (0.3.3) Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.3.4) Onyeterlilik tekliflerinin verilmesi (0.3.5) İsteklilerin ön yeterliliklerinin tespit edilmesi (0.3.6) Fiyatı da içeren tekliflerin alınması değerlendirilmesi ve karar alınması (0.3.7) Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması (0.3.8) Alım sözleşmesi yapıldı İH_0

12 un esi İhale Yetkilisi

13 Açık İhale _Özet _0.4 İH_0 Açık ihale yöntemine karar verildi V İhale dokümanlarının hazırlanması (0.4.1) İlan (0.4.2) İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale Yetkilisi İhale işlem dosyasının açılması (0.4.3) V Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.4.4) Tekliflerin toparlanması ve ön değerlendirmesi (0.4.5) Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai karar (0.4.6) Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması (0.4.7) Alım sözleşmesi yapıldı İH_0

14 Belli İstekler Arasında İhale _Özet _0.5 İH_0 Belli istekliler Arasında İhale

15 İH_0 Arasında İhale Ön yeterlilik ve ihale dokümantasyonunun hazırlanması (0.5.1) İlan (0.5.2) V V İhale Komisyonu görevlendirme yazısı İhale Komisyonunun Görevlendirilmesi İhale Yetkilisi İhalenin ne için yapıldığının tespiti Danışmanlık Diğer (mal, hizmet, yapım) Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması (0.5.3) Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması (0.5.8) Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması ve davetiye ile birlikte ihale dokümanının gönderilmesi (0.5.4) Teklifler alınıp teknik değerlendirme ve puanlamanın yapılması (0.5.5) Mali değerlendirme ve puanlamanın yapılması ve konsolidasyon (0.5.6) Sözleşme görüşmeleri yapılması (0.5.7) ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması (0.5.9) Teklif dosyası hazırlığı ve İsteklilerin ihale dokümanını alması (0.5.10) Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve ön değerlendirilme (0.5.11) Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Nihai karar (0.5.12) Sözleşme görüşmeleri yapılması (0.5.13) İH_0 Danışmanlık sözleşmesi yapıldı Diğer hizmetlere ilişkin sözleşme yapıldı

16 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik ve İhale Dökümanı Hazırlama _0.5.1

17 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik ve İhale Dökümanı Hazırlama _0.5.1 BİSTK O.5 Yaklaşık Maliyet cetveli Dokuman hazırlıklarına başlandı KİK001.0/... İhale Onay Belgesi İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi İhale kayıt formu Kamu ihale platformu İhale kayıt numarası alınması Şartname hazırlama yönteminin belirlenmesi Satın alma birimi Gerçekleştirme görevlisi Şartnamelerin Kurumca hazırlanması Teknik şartnamelerin danışmanlık Hizmeti yoluyla yaptırılması Teknik şartname Teknik Şartnamenin İdarece hazırlanması Satınalma birimi Teknik şartname Teknik Şartnamenin hazırlanması (Belli istekliler arasında ihale yoluyla) Danışman firma Ön yeterlilik Şartnamesi Ön Yeterlilik Şartnamesinin Hazırlanjması Satın alma birimi İdari şartname İdari Şartnamelerin Hazırlanması Satınalma birimi Taslak Sözleşme Taslak Sözleşmenin hazırlanması Satınalma birimi Ön yeterlilik Şartnamesi Standart Formlar Diğer Bili ve Belgeler Ön Yeterlilik Dökümanı Dosyası Oluşturulması Satınalma birimi Ön yeterlilik dokümanı dosyası

18 Ön yeterlilik dokümanı dosyası Diğer belgeler, standart form vb. Teknik şartname Şartname İhtiyaç listesi İhale dokümanı dosyasının oluşturulması Satınalma birimi Taslak Sözleşme İhale dokümanı dosyası Görevlendirme Yazısı İlan Metni Yaklaşık maliyet tespit utanağı İlanTutanakları KİK001.0/... İhale Onay Belgesi Gazete Küpürü İhale İşlem Dosyasını Aç Satınalma birimi Düzeltme İlanı Metni İhale Dokümanı dosyası Ön Yeterlilik Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyasının Üyelere Gönderimi Satınalma birimi ihale işlem dosyası isteklilere gönderildi BİSTK O.5

19 Yerelde A KİK0 004 İhale İl İ PA0.3 AÇ0.4 Bİ0.5 Yerelde ilan edilecek Yerelde gazete Olup Olmadığının tasnifi

20 AS _İlan _( ) KİK ).0/... İhale İlan Formu İlan hazırlıkları başlatıldı 2 ilanın uygun bulunmaması (Yerelde ilan hariç) İlan metninin hazırlanması Satınalma birimi İlan İlan yayın kanalının belirlenmesi 1 ilanın uygun bulunmaması (Yerelde ilan) V KİK te ilan edilecek Uluslararası ilan V İlan hazırlama modülü İlan hazırlama modülüne giriş Satınalma birimi

21 Düzeltme İlanı yapılıp Yerelde gazete var Yerelde gazete Yok İlan İlan Metninin gazeteye gönderimi Satınalma Birimi V Gazeteye Gönderildi İlan Metninin belediyeye gönderimi Tahakkuk Birimi İlan Hüküme Konağın Gönderi İlan metni Gazetede İlan Edilmesi İlgili gazete İlan Hüküme Konağı İl tahtasına A V Yazı - tutanak Belediye İlan tahtasına Asımı Belediye Yazı-Tutanak Belediye yayın araçları İle Duyurumu Belediye Yazı Tutanak Tutanağ Düzenlenm V V İlan Edildi İlan kontrolü İlanın uygun olup olmadığının kontrolü Satınalma birimi İlan uygun bulundu İlan uygun bulunmadı

22 modülü modülüne giriş Satınalma birimi Modülde ihalenin tanımlanması Satınalma birimi Hükümet Konağına Gönderim Tahakkuk Birimi Modüle ihale metninin eklenmesi ve kaydedilmesi Satınalma birimi Hükümet Konağı İlan ahtasına Asım Mal Müdürlüğü Kontrol KİK tarafından ilanın kontrol edilmesi Kik Tutanağın üzenlenmesi Mal Müdürlüğü İlan uygun İlan uygun değil Dekont İlan bedelinin yatırılması İdare 2 İlan metninin hazırlanması (Yerelde ilan hariç) İdarenin kurumla protokol yapıp yapmadığının tespiti Protokollü idare Protokolsüz idare Sevk işlem formunun online gönderimi Sevk işlem formu Sevk işlem formunun imazalanması İhale yetkilisi Sevk işlem formu Sevk işlem formu ve ilan bedeli

23 Düzeltme İlanı yapılıp yapılmayacağının Değerlendirilmesi Satınalma birimi Düzeltme İlanı yapılacak Düzeltme İlanı yapılmayacak Düzeltme İlanı Düzeltme İlanı hazırlanması Satınalma birimi İlan metni İlanın yenilenmesi Satınalma birimi 1 İlan yayın kanalının belirlenmesi (Yerelde ilan) PA0.3 AÇ0.4 Bİ0.5

24 Sevk işlem formu Dekont Sevk işlem formu ve ilan bedeli dekontunun kuruma gönderimi İdare lma birimi İlan KİK te veya uluslar arası medyada ilan edildi V İlanlar birleştirildi İlan yapıldı

25 AS _Belli İstekliler Arasında İhale_Önyeterlilik Dökümanı Alınması _( ) BİSTK O.5 Ön yeterlilik dokümanı hazırlandı Alındı Makbuzu Ön yeterlilik dokümanı için para yatırılması istekli Alındı Makbuzu Ön yeterlilk Dökümanı Ön yeterlilik dokümanının Verilmesi İstekliler Satınalma Birimi KİK005.0/... Ön Yeterlik/İhale Dök. Satın Alındığına İlişkin Form Ön yeterlilik Dökümanı verildiğine ilişkin formun imzalanması İstekliler Satınalma Birimi Ön yeterlilik dokümanı İle İlgili açıklama talebi Var Ön yeterlilik dokümanı İle İlgili açıklama talebi yok

26 dokümanı İle İlgili açıklama talebi Var dokümanı İle İlgili açıklama talebi yok Cevap Açıklamaya Cevap hazırlanması Satınalma birimi Cevap Cevapların gönderiminin yapılması Satınalma birimi Cevapların gönderimi Ön yeterlilik Dokümanında değişiklik yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi Ön yeterlilik dökümanında değişiklik Var Değişiklik Yok Zeyilname Zeyilnamenin hazırlanması Satınalma birimi Zeyilname-cevap Ön yeterlilik dokümanı Zeyilname ve cevap yazısının ön yeterlilik dokümanı dosyasına eklenmesi Satınalma birimi Zeyilname Öncesi ön yeterlilik Dökümanı Alındı Zeyilname Öncesi ön yeterlilik Dökümanı Alınmadı zeyilname Zeyilname Gönderimi Ön yeterlilik Dökümanı Alanlara Zeyilname Gönderilmesi Satınalma birimi Ön yeterlilik dokümanı alındı BİSTK O.5

27 AS _Ön Yeterlilik Teklifi Toplama _0.3.5 PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları başladı Başvuru Dosyası Yeterlilik başvurusunun yapılması İstekli KİK006.0/... İhale Teklif Zarfı alındı belgesi Ön yeterlilik Başvuru zarfının Alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi KİK007.0/... İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Ön yeterlilik Dokümanlarının Komisyona teslimi İdare İhale oturumun açılması

28

29 İhale oturumun açılması Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun tespiti Tutanak Ön yeterliliğe katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V KİK010.0/.. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Belgelerin kontrolü Uygun olan zarflar Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti KİK009.0/... Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarflar Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 2 (0.3.7) - KİK 21 ihale kararının KİK011.0/... Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti KİK012.0/... Ön Yeterlik/Yeterlik Değer. Sonuç Tutanağı Durum tespit tutanağının hazırlanması İlk oturumun sonlandurulması PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları tamamlandı

30 isyonu 2 7) - KİK 21/a, d, e- kararının alınması

31 AS _Pazarlık Ön Yeterlilik Değerlendirme _0.3.6 PAZ- 0.3 Ön yeterlilik başvuruları tamamlandı İkinci oturumun açılması

32

33 Belge durumunun değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belgelerin kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması (KİK.011.0/ ) Tutanak Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması İhale ko Değerlendirme ye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek (0.3.7) - ihale ka Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması (KİK012.0/...) Değerlendirme Sonuç Tutanağı Ön Yeterlilik/ yeterlilik değerlendirme Sonucu Yeterli bulunmadı (KİK013.0/...) İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Kararın ilgililere tebliği idare İhale işlemi sonlandırıldı PAZ- 0.3 Yeterli bulundu

34 2 (0.3.7) - KİK 21/a, d, e- ihale kararının alınması

35

36 AS PAZ- 0.3 KİK 21/a, d, e (KİK015.0/...) Davet Mektubu Formu Sonucu Bildrim ve Fiyatı İçermeyen Teknik tekif. Davet edilmesi İhale komisyo

37 AS _Pazarlık İhale Tekliflerin Toplanması ve Karar _0.3.7 Pazarlık usulü ihaleye çıkma nedenlerinin belirlenmesi KİK 21/b, c, f e komisyonu (KİK014.0/...) Davet Mektubu Formu Sonucu Bildrim ve Fiyatı İçeren teklif vermeye Davet edilmesi

38

39

40 edilmesi Talep belgesi Teknik tekliflerin istenmesi İhale komisyo Teknik teklif Teknik tekliflerin sunulması İstekli Tutanak İsteklilerle görüşülmesi İhale komisyo Görüşmeler Sırasında İstekililerce Ek Belge Sunulup Sunulmadığının tespiti Belge Sunuldu Belge Sunulm İstekli Bilgi ve Begeler Ek Belgelerin sunulması Tutanak Sunulan Belgelerin Tutanağa Bağlanması Tutanak Görüşme Tutanağının Düzenlenmesi İhale komisyo Tutanak Görüşmr Tutanağının İmza Altına Alınması İstekli İhale komisyo Yeterliliği Geçen İsteklinin Olup Olmadığının Tespiti Yeterliği geçen İsteli var, fiyatı içeren son teklif talep edilecek Yeterliği geç İstekli yok, f içeren son te talep edilmey (KİK016.0/M) Fiyatı içeren son teklifin talebi

41 e komisyonu Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli stekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi komisyonu (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Belge Sunulmadı Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti komisyonu stekli e komisyonu eterliği geçen ekli yok, fiyatı ren son teklif p edilmeyecek 2 ihale kararının alınması

42

43

44 (KİK016.0/M) son teklifin talebi Teklif Tekliflerin Sunulması İstekli-ler Teklif sayılarının kontrolü Teklif sayılarının kontrolünün yapılması Verilen teklif <3 Verilen teklif >=3 İhalenin iptali ilanının yapılması Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunu tespiti Tebligat İlgililere tebliğ edilmesi İhale iptal edildi Uygun olan zarflar İhale sonlandı (KİK.010.0/ ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (K İh T Belgelerin kontrolü Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayanları tutanakla tespiti (KİK020.0/M) Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İhale komisyonu Belgelerin kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması

45 ik tubu tı n rilen teklif >=3 Zarfların unluğunun tespiti Uygun olmayan zarflar nu (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi u Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 2 ihale kararının alınması isyonu

46

47

48 kontrolü değerlendirilmesinin yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Belgelerin kontrolü Açıklama sonrası belgelerin kontrolü Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g. Teminatı usulüne uygun Belg. eks teklif mektu Teminatı uygun Tekliflerin kontrolü Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi (KİK009.0/M) İhale Komisyonu Tutanağı Tekl değerlen dış bırakıl Uygun o teklif değerlen dışı bır Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu ek cetv. aritmetik hata yok Düzeltilmiş teklif Arirmetik hatanın düzeltilmesi 3 Tekliflerin değerlendirmeye alınması Düzeltilmiş teklif İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylamadı

49 isyonu rak a ecek onu Belg. eksik veya eklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının alınması nması

50

51 istekli İsteklilerle f görüşmes yapılmas Son teklifle istenmes Aşırı dü teklif y KİK 21/a,b Teklif Mektubu Son teklif Sunulmas

52 teklifimiz onaylandı vermedi yada onaylamadı isteklinin cevabı Teklifin değerlendirlmeye alınması İlgilinin cevabı 3 Telifin değerlendirilme dışı bırakılması Teklif mektubu Pazarlık Nedeninin tespiti Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının a İK 21/a,b, c KİK 21/d,e,f teklilerle fiyat görüşmesi yapılması istekli on tekliflerin istenmesi Son teklifin Sunulması istekli Teklifin değerlendirilmesi Aşırı düşük teklif yok Aşırı düşük teklif var Sorgulama yazısı Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması Cevap var Cevap yeterli değil ya da yok Teklifin red edilmesi (zarf) /0.3.6(b

53 ararının alınması rf) /0.3.6(belge) /0.3.7(teklif) değerlendirme dışı bırakıldı/ Düzeltici işlemin yerine getirilmesi zarf açılmadı değ.alınmadı

54

55 (KİK021 İhale Ko Kararı Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu yazsısı Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare 4 Bir sonraki teklif var sorgulaması yap Yasaklı değil yasaklı İhale dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi Bir Sonraki teklif olup olmadığının tespiti Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak Bir sonraki teklif yok ve yasaklı sorgulaması yapılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması 4 (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İhale iptal edildi İhale Kararı alındı ve bildirildi PAZ- 0.3

56 (zarf) /0.3.6(b (KİK021.0/M) İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması Üzerine İhale kalan İstekli Yok İhale yetkilisi İhale kararı Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi i teklif var ve yasaklı aması yapılacak İhale Kararı İhalenin İptal Edilmesi İhale yetkilisi (KİK021.0/M) İhale Komisyonu Kararı İptal kararının İsteklilere Bildirilmesi İdare İptal gerekçesinin sorulup sorulmayacağının tespiti İptal edilme gerekçesi soruldu İptal edi gerekçe sorulma İdare Gerekçe talep yazısı Gerekçenin sorulması idare İhale tamam istekli İdare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi idare istekli Gerekçe bildirildi İhale tamamlandı

57 rf) /0.3.6(belge) /0.3.7(teklif) değerlendirme dışı bırakıldı/ Düzeltici işlemin yerine getirilmesi zarf açılmadı değ.alınmadı tkilisi isyonu tkilisi re İptal edilme gerekçesi sorulmadı ale tamamlandı

58

59 AS _Pazarlık Sözleşme Görüşmeleri _ PAZ- 0.3 İhale Kararının Onaya Sunulması Onaylanıp Onaylanmadığının Tespiti Onaylandı İhale işlem dosyası Onaylanma İhale yetkilisi Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek 4 İhale sonucunun bil Vize kontrolü Mali hizmetler birimince vize edilmesi Vizede uygun görüş verdi Vizede uygun görüş vermedi Uygun görüş yasızı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Olumsuz görüş Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi İhale yetkilisi görüşe uymadı İhale yetkilisi görüşe uydu İhalenin iptal İhale ye

60 İhale yetkilisi meleri _0.3.8 Onaylanmadı İhale işlem dosyası Onaylamadı İhale yetkilisi cunun bildirimi

61 İhalenin iptal edilmesi İhale ye (KİK023.1/ ) İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu İsteklilere bildirme İsteklilere bildirilmesi İhale iptal edildi id istek İhale sonlandı (KİK022.0/M) Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İlahe sonucunu bildirme İhale sonucunun bildirimi ihleye itiraz yok İtiraz değ İtiraza cevap İt Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale

62 İhale yetkilisi idare istekliler 4 Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek/ İtiraz var idare İtirazın değerlendirilmesi isteki İtiraza cevap verilmesi idare Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek İhale yetkilisi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti İtirazen şikayet yok İtirazen şikayet var

63 İtiraze şikayeti u bulma Sözleşme yapılıp yapılmayacağına ve kati teminat alınıp alınmayacağına karar verilmesi Sözleşme yapılmayacak ve kati teminat alınmayacak Bir sonraki teklif var ve çağrılacak 5 Sözl yapıl teminat (KİK024.0(24/ 1)( )) Sözle da Sözleşme daveti X

64 şikayet yok şikayet var istekli Kurula itirazen şikayet kik KİK Kararı KİK kararı kik KİK Kararı Kararın İdareye Bildirimi kik İdareye bildirme İtirazen şikayeti uygun bulmadı İhaleyi iptal etti Düzeltici işlem belirledi İhalenin iptali Dış Birim Düzeltici işlemin yerine getirilmesi İdare (KİK023.0/M) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İhale iptalinin bildirimi Kararın ilgililere bildirimi İdare Dış Birim 2 (0.3.7) - KİK 21/a, d, e- ihale kararının alınması (KİK023.0/M) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İptalin kazanana bildirimi İhale iptal edildi İhale sonlandı Sözleşme yapılıp, kati teminat alınacak Sözleşmeye davet İdare

65 X Alındı Kati te yatır X Kati yeminat yatırıldı Kati eminat Kati teminatın ibrazı Yüklenici Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi Yüklenici İhale yetkilisi (KİK025.0/M) İhale Sonucu İlan Formu Kamu satın alma platformu Limit üstü İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi Limit altı İhale sonuç formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi İdare İdarenin ihale ile ilgili görev ve sorumluluklarının tamamlanması PAZ- 0.3 İhale tamamlandı

66 Kati teminatın yatırılması yüklenici Kati teminat yatırılmadı Geçici teminatın gelir kaydı idare Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme idare Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal kararı İhalenin iptali İdare ltı 5 Sözleşmeye davet İhale iptal edildi İhale sonlandı

67 AS _Açık İhale ve Pazarlık İhale Dokümantasyon _0.3.1_0.4.1 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 Yaklaşık Maliyet cetveli İhale Yöntemine Karar Verildi İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi

68 İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İhale onayının verilmesi İhale yetkilisi İhale kayıt formu Kamu ihale platformu İhale kayıt numarası alınması Şartname hazırlama yönteminin belirlenmesi Satın alma birimi Gerçekleştirme görevlisi Şartnamelerin Kurumca hazırlanması Teknik şartnamelerin danışmanlık Hizmeti yoluyla yaptırılması Teknik şartname Teknik Şartnamenin İdarece hazırlanması Satınalma birimi Teknik şartname Teknik Şartnamenin hazırlanması (Belli istekliler arasında ihale yoluyla) Dış Birim İdari Şartname İdari Şartnamelerin Hazırlanması Satın alma birimi Taslak Sözleşme Taslak Sözleşmenin hazırlanması Satınalma birimi Diğer belgeler, standart form vb. Teknik şartname İdari Şartname İhtiyaç listesi İhale dokümanı dosyasının oluşturulması Satınalma birimi Taslak Sözleşme İhale dokümanı dosyası Doküman hazırlığı tamamlandı PAZ- 0.3 ACK- 0.4

69 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 AS _Pazarlık_Açık İhale_İhale Dosyası Hazırlanması _0.3.3_0.4.3 İhale dokümanları hazırlandı İhale Dökümanı İhale Dökümanı Dosyası Oluştur Satınalma birimi Görevlendirme Yazısı İlan Metni Yaklaşık maliyet tespit utanağı İhale Onay belgesi (KİK 001.0/ ) İlanTutanakları İhale İşlem Dosyasını Aç Satınalma birimi Düzeltme İlanı Metni Gazete Küpürü İhale Dokümanı dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyası İhale İşlem Dosyasının Üyelere Gönderimi Satınalma birimi PAZ- 0.3 ACK- 0.4 İhale dosyası oluşturuldu

70 PAZ- 0.3 ACK- 0.4 BİSTK O.5 AS _Pazarlık_Açık İhale_Belli İstekliler(Diğer) Teklif Dosyası Hazırlanması _0.3.4_0.4.4_ İhale dosyası hazırlandı Alındı Makbuzu İhale dokümanı için para yatırılması istekli Alındı Makbuzu İhale Dökümanı İhale Dokümanının Alınması İstekliler (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi İhale dokümanının alındığına dair belgenin istekliye verilmesi Satın alma İhale dokümanı ile ilgili açıklama talebinin olup olmadığının tespiti İhale Dokümanı İle İlgili açıklama talebi var İhale Dokümanı İle İlgil Açıklama talebi yok

71 İle İlgili açıklama talebi var İle İlgil Açıklama talebi yok Cevap Açıklama Talebine Cevap hazırlanması Satınalma birimi Cevap Cevapların gönderimi Satınalma birimi Cevapların gönderimi İhale Dokümanında değişiklik yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi İhale Dökümanında değişiklik Var Değişiklik Yok Zeyilname Zeyilnamenin hazırlanması Satınalma birimi Zeyilname ve açıklamalar İhale Dökümanı Zeyilname ve açıklamaların İhale Dokümanı Dosyasına Eklenmesi Satınalma birimi Zeyilname Öncesi İhale Dökümanı Alındı Zeyilname Öncesi İhale Dökümanı Alınmadı Zeyilname İhale Dokümanı Alanlara Zeyilname Gönder Zeyilname gönderimi Teklif Dosyası Teklif Dosyalarının hazırlanması İstekli PAZ- 0.3 ACK- 0.4 BİSTK O.5 Teklif Dosyası Hazırlandı

72 AS _Açık İhaleTekliflerin Toplanması ve Ön Değerlendirme _0.4.5 ACK- 0.4 Tekliflerin toplanmasına başlandı istekli Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması Satın alma birimi (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti

73 Zarfların kontrolü uygunluğunun tespiti Uygun olan zarflar Uygun olmayan zarflar (KİK / ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009.0/...) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı (KİK.011.0/ ) Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti 2 ( ) açık ihale kararının alınması (KİK020.0/...) Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İlk oturumun sonlandurulması Teklifler toplandı ve ön değerlendirme yapıldı ACK- 0.4

74 AS _Belli İstekliler (Diğer) Tekliflerin Toplanması ve Ön Değerlendirme_ BİSTK O.5 Tekliflerin toplanmasına başlandı Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti

75

76 Tutanak verilmiş olduğunun tespiti Teklif sayılarının kontrolü Teklif sayılarının kontrolünün yapılması Verilen teklif <3 Verilen teklif >=3 İhalenin iptali iptal ilanının yapılması Zarfların kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti Tebligat İlgililere tebliğ edilmesi Uygun olan zarflar İhale iptal edildi (KİK / ) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009. İhale Kom Tutanağı Belgeleri, teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil (KİK.011.0/ ) Tutanak Uygun olmayanları tutanakla tespiti İhale k (KİK020.0/...) Fiyatlara İlişkin Tutanak Tekliflerin açıklanması İlk oturumun sonlandurulması BİSTK O.5 Bİ0.5 Teklifler toplandı ve ön değerlendirme yapıldı

77 if n Uygun olmayan zarflar (KİK009.0/...) İhale Komisyonu Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı 2 ( ) açık ihale kararının alınması

78

79 AS _Açık İhale_Açık İhale Tekliflerin Değerlend ACK- 0.4 BİSTK O.5 Tekliflerin değerlendirlmes başlandı İkinci oturumun açılması Belgelerin ayrıntılı kontrolü Belgelerin ayrın değerlendirilmes yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Açıklama sonrası Belgelerin ayrıntılı kontrolü Açıklama sonra belgelerin değerlendirmesi yapılması Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g.

80 ğerlendirilmesi ve Karar Alma _( ) ekliflerin lendirlmesine aşlandı İkinci turumun çılması lerin ayrıntılı endirilmesinin apılması 5 ( ) Düzeltici işlemin yerine getirilmesi Yazılı olarak açıklama istenmeyecek onu ama sonrası elgelerin lendirmesinin apılması Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı

81

82 Belgeleri eksik değil ve teklif mektubu ile g. Teminatı usulüne uygun Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu ek cetv. Aritmetik hata yok Düzeltilmiş teklif mektubu Arirmetik hatanın düzeltilmesi İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi 3 Te istekliler Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylamadı İsteklinin cevabı Teklifin değerlendirlm eye alınması İsteklinin cevabı 3 Telifin değerlendirilm e dışı bırakılması Teklif mektubu Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 Aşırı düşük teklif yok Aşırı düşük teklif var Sorgulama yazısı Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması Cevap var ve yeterli Cevap yeterli değil ya da yok Teklifin red edilmesi 2

83 mektubu. Aritmetik a yok Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile g. Teminatı usulune uygun değil nu (KİK.011.0/ ) Tutanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı 2 ihale kararının alınması 3 Teklifin değerlendirmeye alınması nu 2 ihale kararının alınması / zarf açılmadı değ.alınmadı Teklifler değ.dışı bırakıldı.

84 İp Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu yazısı Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare Yasaklı değil İhale işlem dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak 4 İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması (KİK İptal Kara Form AÇ0.4 ACK- 0.4 BİSTK O.5 İhale kararı alındı

85 (KİK021.0/...) İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması Üzerine İhale kalan İstekli Yok İhale 4 Bir sonraki teklif var ve yasaklı sorgulaması yapılacak idare İhale kararı Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale k İhale kararı İhalenin İptal Edilmesi İhale yasaklı (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu İptal kararının isteklilere bildirilmesi İhale k Bir sonraki teklif ilişkin değerlendirme Kararın bildirilmesi İhale işlem dosyası İptal Kararı Bir sonraki teklif yok ve yasaklı sorgulaması yapılmayacak İhalenin iptali İdare Gerekçe talep yazısı İptal edilme gerekçesi soruldu Gerekçenin sorulması idare istekli İpt g so İhal (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi idare istekli İhale iptal edildi Gerekçe bildirildi İhale sonlandı

86 Teklifler değ.dışı bırakıldı. İhale yetkilisi İhale yetkilisi İptal edilme gerekçesi sorulmadı İhale sonlandı

87 ACK- 0.4 BİSTK O.5 AS_Aç Kararın Onaylanması İhale işlem dosyası onaylanma İhal Mali Hizmetlere Vizeye Gidip Gitmeyeceğinin tespiti Vize kontrolü Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmyecek İhale işlem dosyası Mali hizmetler birimince vize edilmesi Mali hizmetler birimi

88 İtiraza c AS_Açık İhale_Belli İstekliler(Diğer)_Sözleşme Görüşmeleri _( ) İhale kararı alındı İhale yetkilisinin Kararının tasnifi Kararın İptali İhale yetkilisi İhale işlem dosyası İptal edilmesi İhale yetkilisi İhale işlem dosyası İhale İşlem Dosyasının İadesi İhale yetkilisi Kuruluş birimi V KİK022.0/... Kesinleşen İhale Kar.Bildirilmesi Formu İhale sonucunun bildirimi idare istekli İhale sonuc bildirimi i lere e cek 4 Sözleşmeye davet ihleye itiraz yok İtiraz İtiraz İtiraza cevap İtiraz değerlen esi

89 İtiraza cevap İtiraz var İtirazın değerlendirilm esi idare idare

90

91 İstekliler bildirim Ma Bi Vize de uygun görüş verdi Vermedi Uygun görüş yazısı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Olumsuz görüş Görüşün verilmesi İhale yetkilisi görüşe uymadı Bildirim Bildirimin yapılması idare İhale iptal ya

92 di İtiraza c verilm n si Mali hizmetler birimi Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek İhale yetkilisi görüşe uydu İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale ye e İhalenin iptal edilmesi İhale yetkilisi istekliler İtiraz şikaye le iptal yazısı İsteklilere bildirilmesi idare İsteklilere bildirim İhale iptal edildi İhale sonlandı KİK İtirazen şikayeti uygun bulmadı Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek Bir sonraki teklif var ve çağrılacak 4 (KİK024.0/ ) Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form Sözleşmeye davet istekli idare Davet bildirimi Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici

93 idare İtiraza cevap verilmesi istekli Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek İhale yetkilisi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti istekli İtirazen şikayet yok İtiraze şikayet var Dilekçe Kurula itirazen şikayet edilmesi istekli KİK KİK Kararı KİK kararı KİK KİK Kararı İdareye bildirim Kararın İdareye Bildirimi KİK in aldığı kararın tasnifi KİK idare idare KİK İhaleyi iptal etti KİK Düzeltici işlem belirledi İptal kararına uyulması İdare Düzeltici işlemin yerine getirilmesi (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare 5 ( değerlendi İptalin bildirimi İhale iptalinin kazanana bildirimi istekli İdare

94 İdare ) Belgelerin ayrıntılı eğerlendirilmesinin yapılması

95 ACK- 0.4 BİSTK O.5

96 Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici Kati yeminat yatırıldı Kati tem yatırılma Kati eminat Kati teminatın ibrazı Yüklenici Geçic teminatın kayd Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici Bir sonr teklife iliş değerlend Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yüklenici İhale yetkilisi Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi 4 Sözleşmeye davet Limit üstü Limit altı İhale sonuç ilan metni Kamu satın alma platformu İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi (KİK025.0/...) İhale Sonucu İlan Formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi idare İdarenin ihale ile ilgili görev ve sorumluluklarının tamamlanması

97 İptalin bildirimi İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İhale iptal edildi Kati teminat yatırılmadı İhale sonlandı Geçici teminatın gelir kaydı idare Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İdare (KİK023.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi İhale sonlandı

98

99

100 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Ön Yeterlilik Başv Ön Yeterliliklerin Sonuçlandırılması_0.5.4

101 lilik Başvurusu ve

102

103 BİSTK O.5 Başvurular başladı Başvuru Dosyası Ön yeterlilik başvurusunun yapılması İstekli (KİK006.0/ ) Zarf alındı belgesi Alındı Belgesinin Verilmesi idare İstekli (KİK007.0/D) İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Başvuru dosyası Ön yeterlilik başvurularının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi Komisyon İhale oturumunun açılması (KİK007.0/D) İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun duyurulması Zarf uygunluğu kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V Uygun olan zarflar U ol z (KİK010.0/D) Ön Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK009.0/D) İhale Komisyonu Tutanağı Uygu za tut beli Belge kontrolü Aç değe ye a Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil (KİK011.0/D) Uygun Olmayan Belg. lişkin Tutanak Uygun olmayanların tutanakla tespiti

104 re li ma birimi isyon isyonu misyonu isyonu Uygun olmayan zarflar Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirme ye alınmadı İhale Kararının alınması

105 Açık A is Açık A ya 3 ve

106 İlk oturumun sonlandurulması İkinci oturumun açılması Ön yeterlilik Ayrıntılı değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belge kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması (KİK011.0/ ) (Mal,Hizmet,Danış manlık,yapım) Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması İhale komisyo Değerlendirmeye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenecek Yazılı olarak açıklama istenmeyecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması Genel uygunluğu geçen aday sayısının tespiti 3 ve 3'den 3'den az

107 le komisyonu İhale Kararının alınması

108 3 ve faz Önye asgari tes XO Önyeterlilik asgari şartını sağlayan Yeterli bulunanların sayısının belirlenmesi Yeterliliği geçen en az 3 en fazla 10 Yeterliliği geçen 10'dan fazla Yeterl geçen 3't KİK012.5/D Kısa Liste Formu Kısa liste oluşturulması Puanlamaya geçilmesi ve aday sayıının 10'a düşürülmesi (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı İhale i kararı alınm KİK012.5/D Kısa Liste Formu Kısa liste oluşturulması (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kar.Bildirilmesi Sonuc Bildirilm KİK013.0/D Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Kısa listeye giremeyenlere sonucun bildirillmesi İdare İhale i ediild İhale son KİK012.0/D Ön Yeterlilik değerlendirme Formu Ön Yeterlilik kararının alınması Komisyon KİK014.1/D Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form İhale dokümanı Davetiye gönderilmesi Komisyon BİSTK O.5 Ön yeterlilik kararına göre davetiyeler gönderildi

109 3 ve 3'den fazla 3'den az Önyeterlilik asgari şartları tespiti (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı İhale iptal kararının alınması Önyeterlilik asgari şartını sağlamayan (KİK023.0/D) İhale Komisyonu Kararı (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kar.Bildirilmesi İsteklilere bildrilmesi İdare (KİK012.0/D) Ön Yeterlik Değer. Sonuç Tutanağı Tutanakla tespit edilmesi İhale iptal ediildi İhale sonlandı Değerlendirme dışı bırakılması Yeterliliği geçen 3'ten az (KİK013.0/D) Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form Sonucun Bildirilmesi İhale iptal kararının alınması Değerlendirme dışı bırakıldı Sonucun Bildirilmesi İhale iptal ediildi İhale Kararının alınması İhale sonlandı

110

111 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Tekliflerin alınması ve teknik değer BİSTK O.5 Tekliflerin toplanmasına başlandı Teklif dosyası Tekliflerin Sunulması istekli (KİK006.0/...) Teklif Zarfı alındı belgesi Teklif zarfının alındığına dair belgenin İstekliye verilmesi Satın alma birimi (KİK 007.0/...) Tutanak Teklif dosyası Teklif dosyalarının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi İhale Komisyonu İhale oturumun açılması Tutanak Kaç teklif verilmiş olduğunun tespiti Tutanak İhaleye katılanlara tutanağın bildirilmesi istekliler 3'den az KİK023.0/D İhale Komisyonu Kararı İhale iptal kararının alınması Teklif dosyas (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Sonucun Zarf uygunluğ

112 ik değerlendirme_0.5.5 u 3 ve 3'den fazla klif dosyası Zarfların uygunluğunun tespiti Zarf uygunluğu

113 (KİK025.0/D) İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Sonucun Bildirilmesi İdare Zarf uygunluğ kontrol İhale iptal ediildi Teklif dosyası Uygun olan zarflar İhale sonlandı Teknik teklif zarfı Zarfların içinin açılması İha Mali teklif zarfı KİK020.2/D Mali Teklif Zarf. İlişkin İhale Komis. Tutanağı Mali tekliflerin ayrılması, mühürlenmesi, imzalanması Teknik değerlendirmeye geçilmesi Teknik teklif zarfları Teknik Teklif zarflarının Açılması k KİK020.1/D Teknik teklif zarf Açma ve Belge Kont. Tutanağı Belgelerin Kontrolü k Oturumun kapatılması k Belge kontrolü Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istekli Açıklama yapılması

114 Zarf uygunluğu kontrolü Uygun olmayan zarflar KİK009.0/D Ön Yeter. Başv./Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komis. Tutanağı Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı İhale komisyonu 2 İhale komisyonu İhale Kararının alınması İhale komisyonu İhale komisyonu İhale komisyonu Yazılı olarak açıklama istenmeyecek

115 Açıklama yapılması Belgelerin Şekil ve Usul Açısından Kontrolü Belgeleri tam ve usulüne uygun KİK 020.3/D Teknik teklif üye değerlendirme formu Teknik Tekliflerin puanlamasının yapılması Komisyon Üyesi KİK011.0/D Uygun Sayılm Gerekçe.İlişk Tutanak KİK 020.4/D Teknik Teklif Komisyon Değer. Formu Teknik Tekliflerin puanlamasının konsolidasyonu ve itibari teknik puanın hesaplanması Asgari teknik puanın üstünde Asgari teknik puanın altında BİSTK O.5 Asgari Teknik Puanı Aşan Aday Sayısının Tespiti KİK 020.5/D İhale sonuç bildiri formu Teklif sahibine bildirilmesi İha Bildirim yapıldı 3 ve 3'den fazla 3'den az KİK 020.6/D İhale sonuç bildiri formu Mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatin bildirilmesi İhale işlem dosyası İha alı İptal Kararı İhalenin iptali İdare Teklifler alındı ve teknik değerlendirme yapıldı (KİK025.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi

116 Belgeleri eksik ve/veya usulune uygun değil 011.0/D gun Sayılmama rekçe.ilişkin tanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakıldı İhale Kararının alınması İhale Kararının alınması

117

118

119

120 AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Mali Teklif Mali değerlendirmeye başlandı BİSTK O.5 Mali teklif değerlendirme oturumunun açılması KİK 020.4/D Teknik Teklif Komisyon Değer. Formu Teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanların açıklanması Zarf uygunluğu kontrolü Mali teklif zarflarının kontrolü Uygun olan zarflar KİK 021.1/D Mali teklif açma ve belge kontrol tutanağı Zarfların içinin açılması (KİK 0 Tut Tutanak Mali teklif fiyatlarının açıklanması Belge kontrolü Tekliflerin ve geçici teminat mektubunun değerlendirilmesi Teklif mektubu var, Geçici Teminatı usulüne uygun Teklif mektubu yok, Geçici Teminatı usulune uygun değil Aritmetik hata kontrolünün yapılması (KİK 022.1/D) Tutanak Teklifin değerlendirme dışı bırakılması Teklif mektubu ek cetvelde aritmetik hata var Teklif mektubu eki vetv. Aritmetik hata yok Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2

121 i irmeye dı li Teklif Zarflarının Açılması ve Puanlama_0.5.6 klif dirme nun sı ik dirme rı ve nların ası klif nın lü Uygun olmayan zarflar (KİK 009.0/D) Tutanak Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi Uygun olmayan zarflar tutanakla belirlendi İhale Kararının alınması mektubu Geçici tı usulune n değil klifin lendirme rakılması eklif lendirme ırakıldı 2

122

123 2 Düzeltilmiş teklif mektubu Arirmetik hatanın düzeltilmesi İhale Kararın alınması 3 İstekliye bildri yazısı Düzeltmenin bildirilmesi istekliler Mali puanlamanın yapılması Düzeltilmiş teklifimiz onaylandı Cevap vermedi yada onaylanmadı İlgilinin cevabı isteklinin cevabı Teklifin değerlendirlmeye alınması Teklif mektubu Telifin değerlendirilme dışı bırakılması Mali puanlandırma nın yapılması Teklif değerlendirme dışı bırakıldı 2 (KİK022.2/D) Teklif değerlendirme formu Toplam puanların belirlenmesi İhale alınm Teknik ve mali Puanlamayı geçen aday sayısının tespiti 3 ve 3'den fazla 3'den az İhale işlem dosyası Davet yazısı En Yüksek Puanı Alan İstekliyi Görüşmeye davet edilmesi İptal Kararı İhalenin iptali İdare Toplam puanlar belirlendi ve Görüşmeye davet yazsı gönderildi (KİK025.0/...) İptal Edilen İhale Karar Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdar İhale iptal edildi BİSTK O.5

124 2 le Kararının ması isyonu İhale Kararının alınması İdare İdare

125

126

127 BİSTK O.5 AS_Belli İsteklil

128 li İstekliler Arasında İhale(Danışmanlık)_Toplam Puanı En Yüksek ile Görüşme_0.5.7 En iyi ile görüşme başladı En yüksek puanlı istekli

129

130 KİK024.0/D Kesinleşen İhale Karar. Bildirilmesi Formu Açıklama yapılması İhale sonucunun bildirimi istekliler İdare

131 7 Sorgu yazsısı Üzerine İhale kalan istekli Var Sorgu cevabı İstekli/isteklilerin yasaklı olup olmadığının sorgulanması idare İsteklinin/ isteklilerin kontrolü -Bir son Yasaklı değil Yasaklı İhale dosyası Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhale yetkilisi 5 Bir sonraki teklife ilişkin değerlen İhale kararının Onaylanması İhale işlem dosyası onaylanma İhale yetkilisi Onaylama sonrası tespitler V

132 Üzerine İh kalan iste yok İhalenin İp Edilmes En yüksek puanlı istekli ile görüşme yapılması istekli Sözleşme koşullarına ilişkin nihai düzenlemenin yapılması KİK023.0/D İhale Komisyonu Kararı İhale kararının alınması /0.5.5/0.5.6 teklif/zarf değerlendirme dışı bır - Düzeltici işlemin yerine getirilmesi İhale kararı Kararın iha yetkilisin gönderilm - Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Açıklama yapılması İptal kararı ilgililere bildirilme değerlendirme İptal edilme gerekçesi soruldu Gerekçe talep yazısı Gerekçenin sorulması istekli idare Gerekçe cevap yazısı Gerekçenin bildirlmesi istekli idare Mali hizmetler birimine vizeye gidip gitmeyeceğinin tespiti Gerekçe bildirildi İhale sonlandı

133 e dışı bırakıldı zerine İhale kalan istekli yok Kararın ihale yetkilisine gönderilmesi İhalenin İptal Edilmesi İhale yetkilisi ptal kararının ilgililere bildirilmesi istekli İptal edilme gerekçesi sorulmadı tekli İhale sonlandı idare stekli idare

134 Açıklama yapılması İhaleye itiraz yok İtiraz var idare İtiraz İtirazın değerlendirilm esi isteki İtiraza cevap İtiraza cevap verilmesi idare Sözleşme için itiraz sonucu beklenmeyecek Sözle itiraz bekl İvedilik kararı Beklenmeme kararının alınması İhale yetkilisi Kurula b vurulma te 4 X İtirazen şikayet yok İtirazen şikayeti uygun bulmadı

135 M hizm vizeye X İhale Dokümanı Mali h birimi edi Vize kontrolü Vize de uygun görüş verdi Sözleşme için itiraz sonucu beklenecek Uygun görüş yazısı Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi Kurula başvurulup vurulmayacağının tespiti İtiraze şikayet var Olumsuz görüş istekli Dilekçe - Başvuru Kurula itirazen şikayet KİK X KİK Kararı Kik kararı KİK KİK Kararı Kararın İdareye Bildirimi KİK Kararın İdareye Bildirimi irazen eti uygun ulmadı İhaleyi iptal etti Düzeltici işlem belirledi İptal Kararı İhalenin iptali KİK Düzeltici işlemin yerine getirilmesi 2

136 Mali hizmetlere vizeye gidecek Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek 4 Sözleşmeye davet Mali hizmetler birimince vize edilmesi Vermedi tler Olumsuz görüş Görüşün verilmesi Mali hizmetler birimi İhale yetkilisi görüşe uymadı İhale yetkilisi görüşe uydu ş Bildirmimn yapılması Mali hizmetler birimi İhale kararı İhalenin iptal edilmesi İhale yetkilisi İhale iptal yazısı İsteklilere bildirilmesi istekliler idare Açıklama yapılması İhale iptal edildi İhale sonlandı

137

138 - Mali hizmetlere vizeye gitmeyecek - Beklenmeme kararının alınması Alınd Kati yeminat yatırıldı Kati eminat Kati teminatın ibrazı

139 İptal Kararı İhalenin iptali KİK Düzeltici işlemin yerine getirilmesi 2 İhale Kararının Alınması KİK025.0/D İptal Edilen İhale Karar. Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare KİK KİK025.0/D İptal Edilen İhale Karar.Bildirilmesi Formu İhale iptalinin kazanana bildirimi İdare İhale iptalinin kazanana bildirimi İhale iptal edildi İhale sonlandı V 4 KİK026.0/D İsteklinin Sözleş. Davetine İlişkin Form Sözleşmeye davet İdare Sözleşme ye davet Kati teminat alınıp alınmayacağının tespiti Alınacak alınmayacak 6 Sözleşmenin imzalanıp imzalanma Alındı Kati teminatın yatırılması yüklenici inat ldı Kati teminat yatırılmadı inatın zı Yüklenici Geçici teminatın gelir kaydı idare

140 imzalanmayacağının tespiti

141

142 Kati eminat Kati teminatın ibrazı Sözleşmenin imzalanıp imzalanmayac ağının tespiti İmzalandı V - İstekli yasa Sözleşme Sözleşmenin imzalanması Yüklenici İhale yetkilisi Alındı Sözleşmeye İlişkin damga vergisinin yatırılması Yüklenici V Yapılan sözleşmenin 47.md. Kapsamında değerlendirilmesi İstekli/isteklilerin y olmadığının sorg Limit üstü Limit altı İhale sonuç ilan metni Kamu satın alma platformu İhale sonucunun ilan edilmesi Satın alma birimi İhale sonuç formu Kamu ihale platformu İhale sonuç formunun KİK e gönderilmesi İdare İhale sonlandırıldı BİSTK O.5 İhale tamamlandı

143 inatın zı Yüklenici Geçici teminatın gelir kaydı idare enin nıp ayac espiti 6 Kati teminat alınmayacak R imzalanmadı stekli yasaklı - 5 Bir sonraki teklife ilişkin değerlendirme ici Bir sonraki teklif var ve çağrılacak Bir sonraki teklif yok veya çağrılmayacak İptal Kararı İhalenin iptali İdare teklilerin yasaklı olup ğının sorgulanması 7 KİK025.0/... İptal Edilen İhale Karar.Bildirilmesi Formu Kararın ilgililere bildirimi İdare İhale iptal edildi İhale sonlandı

144

145

146 Bİ0

147 Zarfların içinin AS_Belli İstekliler Arasında İhale(Diğer)_Ön Yeterlilik Başvurusu ve Ön Yeterliliklerin Sonuçlandırılması_0.5.9 Bİ0.5 BİSTK O.5 Ön yeterlilik başvurusu başladı (KİK ) Ön yeterlilik başvurusu alındısı Başvuru Dosyası Ön yeterlilik başvurusunun yapılması istekli idare (KİK 007.0/...) Tutanak Başvuru dosyası Ön yeterlilik başvurularının ihale komisyonuna verilmesi Satınalma birimi Komisyon İhale oturumunun açılması Tutanak Kaç yeterlilik başvurusu yapılmış olduğunun tespiti Tutanak Ön yeterliliğe katılanlara tutanağın okunması istekliler Zarf uygunluğu kontrolü Zarfların uygunluğunun tespiti V Uygun olan zarflar Uygun olmayan zarflar

148

149 Belgel de Belge kontrolü Belgeler değerlend yapı X Yazılı olarak açıklama istenecek Açıklama isteği yazısı Açıklamanın istenmesi İhale kom

150 zarflar Belge kontrolü Zarfların içinin açılması belgelerin tespiti (KİK 009.0/...) Tutanak Uygun olmayan zarfların tutanakla belirlenmesi İhale komis Belgeleri tam ve uygun Belgeleri eksik veya uygun değil Açılmadıdeğerlendirmeye alınmadı 0 (KİK 011.0/...) Tutanak Uygun olmayanların tutanakla tespiti İhale sonlandı (KİK 010.0/D) Tutanak Durum tespit tutanağının hazırlanması İlk oturumun sonlandırıllması İkinci oturumun açılması Ön yeterlilik değerlendirilmesi Belgeleri eksik değil Belgeleri eksik Belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması KİK011.0/ (Mal,Hizmet,Danış manlık,yapım) Belgeleri eksik olanların değerlendirmeye alınmaması Değerlendirmeye alınmadı Yazılı olarak açıklama istenmeyecek

151 ale komisyonu İhale Kararının alınması İhale Kararının alınması

152 istenmesi İhale kom X Önye asga kontr an X Açıklama istenmesi Açıklama yazısı Açıklamanın yapılması istek İhale ko Yeterli bulunanlar Yeterli bulunanların sayısının belirlenmesi 5 ten az 5 ve 5 ten fazla İhale kararı İhale iptal kararının alınması Ön yeterlilik kararı Ön Yeterlilik kararının alınması İhale k İptal kararının bildirilmesi formu (KİK.000.???? İhale kararının bildirilmesi İdare (KİK 014.0/...) Davet mektubu Davetiye gönderilmesi İhale k İhale dosyası Bildirim İhale iptal edildi Davet BİSTK O.5 İhale sonlandı Ön yeterlilik kararı sonuçlandırıldı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci

Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Personel Müdürlüğü Açık İhale Süreci Teknik Şartname Hazırlama Süreci Teknik Şartname Teknik Şartnamenin Gelmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Aktarma Talebin Reddedilmesi

Detaylı

Pazarlık İhale Süreci

Pazarlık İhale Süreci Edirne Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Gelmesi Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Aktarma Talebin Reddedilmesi Yaklaşık Maliyet Bilgi ve Belgeleri Yaklaşık

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI Talep Oluşması Yapı İşleri birimleri tarafından yapılabilirliği Hayır Talebin incelenmesi Evet Yapı İşlleri birimleri tarafından gerçekleştirilmesi Talebin Ertelenmesi / İptali Talebin yapılabilirliğinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU İHALE KURUMU 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 1 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin İncelenmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Yaklaşık Maliyet Bilgi ve Belgeleri Yaklaşık Maliyet Değerlendirme nun Düzenlenmesi Yaklaşık Maliyetin Yaklaşık

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı & Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi Şubat, 2012 Ankara 2012 i TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No: 229, 06680 Kavaklıdere

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci SLÇUK ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı leri İş Akış Süreci İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik şartnamesi gelir. Gelen

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHALE SÜRECİ AKIŞ DÖKÜMANI.

T.C. EFELER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHALE SÜRECİ AKIŞ DÖKÜMANI. T.C. EFELER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHALE SÜRECİ AKIŞ DÖKÜMANI Süreç Başlangıcı İhalenin idari şartnamesi onaylanmadan İHTİYAÇ RAPORU güncellenebilir

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Adımları İlgili Dökümanlar Görevlendirme tekliflerinin Başkanlığımıza gönderilmesi Akademik Birimler DŞ-010-2547

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındır Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: Doküman No: SA-5-2-2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Hizmet Alımı Ġhaleleri ĠĢ AkıĢ ġeması ĠġLEM / Ġġ AKIġI SORUMLULUKLAR

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

T.C. DENİZLİ TAVAS BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DENİZLİ TAVAS BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DENİZLİ TAVAS BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK, YETKİ, VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı İş Akış Süreci İş Akış Şeması Görev ve Sorumluluklar Mevzuat ve Kayıtlar İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın;

DOĞRUDAN TEMİN. Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; DOĞRUDAN TEMİN Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/10 sıra numaralı Kamu İhale tebliğinde (Resmi Gazete:10/09/2003), doğrudan temin usulünün hangi hallerde uygulanabileceği ve

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 1 Satınalma Talep ve Değerlendirme in ihtiyaç duydukları mal ve

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET ZEYİLNAME 2 İhaleler Yönelik Başvurular (4734

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE SAYISI: 27099 RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.01.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27296 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.07.2009 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi?

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 25947 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.09.2005 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2005/64 Gündem No

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. BAŞVURU SAHİBİ: Seril İnşaat

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci Samsunlığı Milli Emlak Müdürlüğü Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin Süreci İhtiyacının Doğması Yapım İşinin Belirlenmesi Yapım İşinin Ne Şekilde Yapılacağına Karar Verilmesi Yapım İşinin Çevre ve Şehircilik

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı