T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU"

Transkript

1 Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yard mc s Ahmet SOLEY bakanlnda, 05/07/2005 tarihinde saat de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1: limiz, Edremit lçesi, Altnoluk Beldesi, Tahtakular Köyü Havaclar Sitesi girii adresinde yer alan S.S. HEDEF Konut Yap Koop. evsel atksularn artmak amacyla gerçekletirilen atksu artma tesisine Dearj zin Belgesi verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, Madde 2: limiz, Edremit lçesi, Altnoluk Beldesi, Narlalt Mevkii adresinde yer alan ORMANCILAR Sitesi evsel atksularn artmak amacyla gerçekletirilen atksu artma tesisine Dearj zin Belgesi verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, Madde 3: limiz Ayvalk lçesi, Küçükköy, zmir yolu üzeri,telli Kavak Mevkii adresinde faaliyet gösteren UN KOM GIDA SAN. VE T C.A.7. tarafndan iletilmekte olan bitkisel ya fabrikasnn YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7. ne devri nedeniyle, UN KOM GIDA SAN. VE T C.A.7. adna düzenlenmi olan tarih ve 16 sayl A gurubu Emisyon izin belgesinin, YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7. adna düzenlenmesi talebi üzerine, tesiste yaplan denetim sonucunda, YUDUM GIDA SAN.VE T C.A.7 tarafndan iletilen,bitkisel ya üretim tesisinin yakma sistemleri açsndan EKHKKY EK-3 Liste B.1.2.a ve proses açsndan Bitkisel ya fabrikalar EKHKKY EK-3 Liste A 7.25 kapsamnda yer alan tesislerden olduu anlalm olup, Tesise ait A Gurubu emisyon izni verilmesinde Mahalli Çevre Kurulunca bir saknca olmadna,nihai kararn verilmesi için dosyann Çevre ve Orman bakanlna gönderilmesine, Madde 4: Çevre ve Orman Bakanlnca; tarih ve sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüe giren Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ; ile bu yönetmelikte yaplan deiiklik 17 Mart 2005 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanmtr.çevre ve Orman Bakanl, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüü nün tarih ve 2005/06 sayl Hava Kirlii Kontrolü konusundaki Genelgesi gerei; Balkesir linde,konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde d havaya atlan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltlmas ve denetlenmesine yönelik alnacak tedbirlerin aadaki ekilde düzenlenmesine; Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii nin 28.Maddesinde; l ve lçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin toporafik yaps, atmosferik artlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus younluu ve önceki yllarn hava kalitesi ölçüm sonuçlar dikkate alnarak 2/11/1986 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Hava Kalitesinin Korunmas Yönetmeliine göre Bakanlk tarafndan k sezonu balamadan önce ilan edilir. ifadesi yer almaktadr. Bu hususlar çerçevesinde illerden alnan bilgiler de deerlendirilerek tüm il ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi tarih ve 2005/06 sayl Hava Kirlii Kontrolü konusundaki Genelgesi 1

2 ile yaplm ve buna göre; Snr Deerlerinin Ald l ve lçeler ve Snr Deerlerinin Almad l ve lçeler olmak üzere snflandrma yaplmtr. Bu snflandrmaya göre kullanlacak olan kömür özellikleri aada verilmitir. Buna göre, Balkesir li; K Sezonu için I. Grup Kirli ller bu llere Bal lçelerin Kirlilik Dereceleri snflandrmasnda; Balkesir Merkez lçe, Bandrma lçesi ile bu lçeye bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu I, bu lçenin dnda kalan dier lçeler ile bu lçelere bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu II olarak belirlenmitir. A-YAKITLAR: I- Kat Yak tlarda : Balkesir ili snrlar içerisinde yer alan tüm kat yakt yakan konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesislerinde aada belirtilen özellikleri tayan yerli ve ithal kömürlerin kullanlmasna ; a)yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler : Uygunluk Belgesi (4) 4limizde Kullan lacakyerli Kömürlerde Aranacak Özellikler (5) Kirlilik Grubu : I (4) Kirlilik Grubu : II (4) Kirlilik Grubu : I (5) Kirlilik Grubu : II (5) Yerli Kömürlerin Özellikleri S n rlar S n rlar S n rlar S n rlar Toplam Kükürt (kuru bazda) max. % 2 max. % 2,3 max. % 1,5 max. % 2 Alt Isl Deer (orijinalde) (3) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) min Kcal/kg (-200 tolerans) Toplam Nem (sata sunulan) max. %25 max. %30 max. %25 max. %30 Kül (kuru bazda) max. %25 max. %30 max. %25 max. %30 7ime ndeksi (1) max. 1 max Boyut (2) mm (2) mm (2) mm (2) mm (2) (1) Uygunluk Belgesi verilme aamasnda dikkate alnr. (2) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. (18 mm alt max. %10 tolerans 150 mm üstü max.% 10 tolerans) (3) Alt Isl Deeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oran en çok yüzde birbuçuk (%1.5) ve dier özellikleri bu Tablo da belirtilen özellikleri salayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakldnda bacadan atlan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yaklmasnda bacadan atlan kükürt dioksit konsantrasyonu edeerini amad akredite olmu veya Bakanlkça uygun görülen laboratuarlar tarafndan belgelenmesi halinde bu Yönetmeliin 28 inci maddesine göre snr deerlerin almad (II.Grup) il ve ilçelerde snma amacyla kullanlabilir. (4) limizde üretilecek yerli kömürler için; llerin kirlilik gruplarna göre Uygunluk Belgesi verilme aamasnda yerli kömürde aranacak özellikler ve snr deerleri verilmitir. (5) Balkesir Merkez lçe, Bandrma lçesi ile bal belde ve köylerin Kirlilik Grubu I; Dier lçeler ve bal belde ve köylerinde Kirlilik Grubu II dir.buna göre; I.K.H.K.K. Yönetmelii 31/b maddesi uyarnca; limizin toporafik yaps, atmosferik artlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus younluu ve önceki yllarn hava kalitesi ölçüm sonuçlar dikkate alnarak, belge ve izin verilme aamasnda; Balkesir Merkez lçe ve lçeler ile bal belde ve köylerinde satlacak ve kullanlacak yerli kömürlerde aranacak özellikler ve snr deerleri verilmitir. b)is nma Amaçl Kullan lacak 4thal Ta8 ve Linyit Kömürlerde Aranacak Özellikler: Özellikler S n rlar Toplam Kükürt (kuru bazda) : max. % 0,9 Alt Isl Deer (orijinalde) : min 6200 kcal/kg (- 400 tolerans) Uçucu Madde (kuru bazda) : % (+1 tolerans) 2

3 Toplam Nem (orijinalde) : max. % 10 Kül (kuru bazda) : max. %14 (+1 tolerans) 7ime ndeksi : max. 1 Boyut* : mm (18 mm alt ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans) *Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu mm olabilir. c)kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri : Aranacak Özellikler Özellik Snf I Snf II Alt Is Deeri (1) (kcal/kg), enaz Baca Gazna Geçen Kükürt Oran(%) m/m, en fazla Düme Salaml (%) m/m, en az Anma Salaml (%) m/m, en az Yastk veya Yumurta 7eklinde Briketlerde (Kgf), en az Krlma Salaml Taban Düzgün Geometrik 7ekilli Briketlerde (Kgf), en az Suya Dayanm (2) (%), en az Isl Verimi (%), en az Duman Emisyon Oran (g/kg), en fazla 8 12 (1) Bu özellik, orijinal (sata sunulan) briket bazndadr (2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satlan briketlerde bu özellik aranmaz d) Biyokütle (saman,prina,m s r koçan,pamuk,patl can,biber,kabak,dometes saplar,ayçicek kabuklar ve saplar, f nd k kabuklar ve pirinç kabuklar gibi maddelerden elde edilmi8 briketler) Briketlerinde Aranacak Özellikler (kuru bazda): 3

4 Aranacak Özellikler S n rlar Kalori 3700 Kcal/kg (min.) Nem % 15 maksimum Ya % 1,5 Sodyum (Na) 300 ppm Boyut 6 mm (min.) (6mm den küçük arlkça %5 i geçemez) - limiz snrlar dahilinde petrol koku, kullanlm mineral ya, araba plastii parçalar, lastik, tezek, kat atklar ve tekstil artklar, kablolar, slak odun, boyal odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eyalar ve yemek atklar gibi evsel atklar, özel atklar, tbbi atklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarnn snma amacyla yaklmasnn yasaklanmasna, II-S v Yak tlarda : 1- limiz snrlar dahilinde, hava kirliliine neden olan emisyonlar arasnda yer alan kükürt dioksit (SO 2 ) emisyonunun azaltlmas için yaklak %3,5 kükürt (S) içeren 6 nolu fuel-oilin snma amaçl kullanmnn yasaklanmasna, 2- limiz snrlar dahilinde TÜPRA7 spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ithal edilen fuel-oil kullanlabilir; ayrca, TÜPRA7 tarafndan üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRA7 615 Kalorifer Yaktnn kullanlmasna, III-Gaz Yak tlarda : -Doalgazn limizde snma amaçl olarak yaygn kullanm için halkmzn bilinçlendirilmesi ve tevik edilmesine, B-YAKMA S4STEMLER4: 1-Yakma sistemleri konusunda Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii nin 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulmasna, 2- limizde, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yakma tesislerinde Tip Emisyon Belgesinin aranmasna,(belge Çevre ve Orman Bakanl tarafndan verilecektir.) 3- limizde kullanlacak kömürlerin daha verimli yaklmas için soba ve kalorifer kazanlarnn TSE standartlarna uygun olmasna, 4-Kalorifer tesisatlarnn iyi izole edilerek s kayplarnn önlenmesi, tüm stma tesisatnn bakm ve temizliinin gerei gibi yaplmas, kazan dairelerinin yeterince havalandrlmas ve iletme talimatlarna uygun olarak iletilmesi, bacalarn periyodik temizliinin yaplmas ve yaplacak denetimlerde baca temizlik belgesinin ibraz edilmesine, (Baca temizlik belgesi, Belediye Bakanl yada Belediye Bakanl tarafndan yetkilendirilmi gerçek ve tüzel kiiler tarafndan verilecektir.) C-ISI YALITIMI: - limizde, bata resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapmnda s yaltm projelerinin uygulanmasna, VE YAKMA SAATLER4: 1- limizde, d ortam scakl gece ve gündüz 15 o C nin üzerinde olduu günlerde kalorifer ve sobalarn yaklmamasna, 2- limizde, kalorifer ve sobalarn ; iyerlerinde, bina iç ortam scakl 18 o C, konutlarda ise 20 o C dan yukarda olmayacak ekilde yaklmasna, 4

5 3- limizin meteorolojik verileri ve toporafik yaps dikkate alnarak kirli havann zararlarna kar insan saln korumak amacyla kamu kurum ve kurulular ile özel ve tüzel kiilere ait binalardaki kalorifer ve sobalarn devaml olarak yaklmas en ideali olmakla birlikte sönen kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin sabah saatleri arasnda yaklmasna, 4-4limizde hava kirliliainin yoaun olduau günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10 dan sonra ve akam en geç saat 16 dan önce yaklmasna, 5- limizdeki hastaneler, yatl ve gündüzlü okullar, örenci yurtlar, yallar ve güçsüzler yurtlar, kreler, terminaller ve kolluk binalar, kalorifer ve sobalarn iç ortam scakl 20 o C dan yukar olmayacak ekilde devaml olarak, ancak hava kirliliine neden olmayacak ekilde yaklmasna,ayrca otellerin ise iç ortam scaklnn 18 0 C den yukar olmayacak ekilde devaml olarak hava kirliliine neden olmayacak ekilde yaklmasna, 6-Kalorifer kazan dairesinde, Kalorifer Kazann Yakma Talimat nn gözle görünür bir yere aslmasna, yakma talimatnda belirtilen d ortam scaklna göre yaklmasna, 7- limizde, ilk yanma srasnda bacadan atlan partikül madde emisyonlarn kontrol etmek amacyla ön yanmay temin edecek ekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasnn salanmas, ayarlarnn iyi yaplm olmas, sürekli kontrol edilmesi ve ateçi ehliyet belgesine sahip kiilerce yaklmasna, E-KATI VE SIVI YAKITLARIN ÜRET4M4, PAZARLANMASI VE TORBALANMASI 4LE 4LG4L4 ESASLAR : 1-Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmeliin 27. maddesine göre Bu yönetmeliin 22,23,24 üncü maddelerinde özellikleri belirtilen ithal ta ve linyit kömürler, yerli kömürler ve toz kömürden elde edilen briket kömürler ile 25. maddede özellikleri belirtilen biyokütle briketlerinin tamam tüm yerleim alanlarnda torbalanarak sata sunulur. Isnma amaçl kat yaktlarn torbalanmas;yerli kömürlerin çkarld bölgede, ithal kömürün ise ithalatn gerçekletirildii limana yakn alanda yaplmas, ancak torbalamann belirtilen alanlarda yetersiz olduu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçlar, kömürün üretildii ve ithalatn gerçekletirildii ilin Valilii ile torbalamann yaplaca ilin Valiliinden izin almak kaydyla torbalama ilemini baka yerde yapabilir veya bayisi olan /anlama yapt gerçek ve tüzel kiilere yaptrabilir. Toz kömür ile biyokütleden elde edilen briketler üretildii yerde torbalanmas, 2- limizde snma amaçl sadece izin verilen kömürlerin temini, kaçak kömür kullanlmasnn önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satcsnn bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanmas, kömürlerin açkta satnn önlenmesi, kömürlerin tanmas, doldurulmas ve boaltlmas srasnda kömür kaybn ve bu ilemlerde oluacak tozumay önlemek açsndan ithal ve yerli kömürler ile briket kömür ve biyokütlenin aada yer alan torba örneklerine göre torbalanarak sata sunulmasna, 1) YERL4 KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 2) 4THAL KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 ÜRET C F RMA ADI: THAL EDEN F RMA ADI : SAT C F RMA ADI: SATICI F RMA : KÖMÜRÜN KÖMÜRÜN Menei: Menei: Cinsi: Cinsi: Arl: Arl: 5

6 KÖMÜRÜN ÖZELL KLER : KÖMÜRÜN ÖZELL KLER : Toplam Kükürt Deeri (kuru bazda): Toplam Kükürt Deeri (kuru bazda): Alt Isl Deeri (orijinalde): Alt Isl Deeri (orijinalde): Toplam Nem (orijinalde): Uçucu Madde (kuru bazda): Kül (kuru bazda): Toplam Nem (orijinalde): 7ime ndeksi: Kül (kuru bazda): Boyut: 7ime ndeksi: Boyut:: L N K RL L K DERECES : UYGUNLUK Z N BELGES VEREN VAL L K: SATI7 Z N BELGES VEREN VAL L K: KONTROL BELGES N N Tarihi: Says: YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER Soba: Soba: Kalorifer Kazan: Kalorifer Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Torbalayan Firma : Torbalayan Firma : Adres, Tel, Faks, Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : 3) BR4KET KÖMÜR TORBA ÖRNEG4 4) B4YOKÜTLE TORBA ÖRNEG4 ÜRET C F RMA ADI: ÜRET C F RMA ADI: SAT C F RMA ADI: SAT C F RMA ADI: B YOKÜTLEN N Cinsi: 6

7 KÖMÜRÜN MEN7E /C NS : Arl: BR KET N ÖZELL KLER : B YOKÜTLEN N ÖZELL KLER : Snf: Alt Isl Deeri: Alt Isl Deeri: Nem Kükürt Oran: Ya Is Verimi: Sodyum (Na) Duman Emisyon Oran: Boyut: Boyut: ÜRET M ZN VEREN YETK L MERC : TSE UYGUNLUK BELGES UYGUNLUK VE SATI7 ZN VEREN YETK L MERC : Tarih: Says B YOKÜTLEN N KULLANILACATI YAKMA S STEMLER YAKITIN KULLANILACATI YAKMA S STEMLER Soba: Soba: Kalorifer Kazan: Kalorifer Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Mekanik Beslemeli Kazan: Torbalayan Firma : Torbalayan Firma : Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : Adres, Tel, Faks, Oda ve/veya Dernek ad ve üye no su : 3- limizde, yukarda belirtilen torba örnekleri dnda bilgi içeren torbalarn tespiti halinde 2872 sayl Çevre Kanunu nun 12. maddesine istinaden 21. madde uyarnca ceza uygulanmasna, geçmi dönemlerde bastrlan/hazrlanan torbalarn kullanm yasak olup eski torbalarn yukarda belirtilen esaslar içeren yeni torbalarn içine konulmasna yada bask/yaptrma v.b. yoluyla yeni torba esaslarnn salanmasna, 4- limizde sata sunulacak ithal ve yerli kömür torbalar üzerinde yer alacak bilgiler yukarda belirtilen asgari bilgileri tamas ve söz konusu kömür özellikleri ( kükürt, alt sl deer, nem, kül v.b.) yukarda belirtilen deerlerden daha iyi olsa bile asgari yukarda belirtilen deerlerin yazlmasna, 7

8 5- Balkesir l snrlar içerisinde kullanlacak evsel snmada kullanlacak kömürlerin 20 kg veya 25 kg lk torbalarda biyokütlelerin 50 kg lk torbalarda sata sunulmasna, 6- limizde üretilen yerli kömürler için; kömür üreticilerinin, Valiliimizden Yerli Kömür Uygunluk Belgesi almalarna, 7- limizde sat yaplacak yerli kömürler için; kömür üretici ve satclarnn, Valiliimizden Yerli Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 8-Hava kirliliinin azaltlmas amacyla ithal edilen kömürler Çevre ve Orman Bakanl ndan alnan Kontrol thal Kömür Uygunluk Belgesi olarak kabul edilmesine ve limizde sat yapmak isteyen ithalatç firma ve kömür satclarnn, Valiliimizden thal Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 9- lgili ithalatç firmann, kimlere(firma/bayii/mahrukatç) kömür sat yapacana dair Valiliimize bilgi ve beyanda bulunmasna, 10- limizde yukarda özellikleri belirlenmi briket kömürlerin kullanlmasna ve limizde bulunan briket kömür tesislerinin TSE den uygunluk belgesini alarak; Valiliimizden Briket Kömür Sat zin Belgesi almalarna, 11- limizde yukarda özellikleri belirlenmi biyokütlenin kullanlmasna ve limizde bulunan biyokütle tesis sahiplerinin Valiliimizden Biyokütle Uygunluk Belgesi ve Biyokütle Sat zin Belgesi almalarna, 12- limizde, yerli ve ithal kömür satclarnn sadece izinli kömürleri satmalarna, 13-Balkesir l snrlar içerisinde kömür maden oca ileten tüm firmalar kömür üretimi ve sat ile ilgili, ayrca amaçl biyokütle üretimi ve satn yapacak gerçek ve tüzel kiiler, Uygunluk Belgesi almak üzere Valiliimize ( l Çevre ve Orman Müdürlüüne) müracaat ederek, l Çevre ve Orman Müdürlüü ile lgili Belediye Bakanl elemanlarndan oluan ekip marifetiyle TS 5125 ve TS 4744 sayl standartlarn belirledii numune alma esaslarna göre kömür numuneleri alnarak analizlerinin yaptrlmasna, 14-Analiz neticesinin belirlenen snrlar salamas halinde ilgili firmaya, Valiliimiz ( l Çevre ve Orman Müdürlüü) tarafndan Uygunluk belgesi verilmesine, uygunluk belgesi bulunmayan firmalarn kömürlerinin ve biyokütlerinin nitelii uygun olsa dahi Balkesir l snrlar içerisinde satna izin verilmemesine, 15-Analiz neticesinin belirlenen snrlar salamamas durumunda, firma tarafndan talep edildii takdirde numune alnmas iinin, ayn komisyon marifetiyle bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlanmasna, 16-Balkesir l snrlarnda Uygunluk Belgesi ve Sat zin Belgesi bulunmayan kömürlerin ve biyokütlelerin satlmasna izin verilmeyeceine, 17- limiz dnda üretilen ve torbalanm ekilde limiz snrlar içinde satlmak istenen yerli kömürlerin yukarda A-Yaktlar bölümü a)yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler ksmnda Balkesir l Snrlar dahilinde satlmasna ve kullanlmasna izin verilen yerli kömür özelliklerini saladn belgelemesi durumunda sat izin belgesi verilmesine, F-ALINACAK 4Z4NLER: a) Yerli Kömür Uygunluk Belgesi ve Biyokütle Uygunluk Belgesi : - l snrlar dahilinde bulunan kömür ocaklarnn Yerli Kömür Uygunluk Belgesi ile biyokütle üreticilerinin Biyokütle Uygunluk Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri, 3) Tesis için alnm izin yada ruhsat belgeleri(çed belgesi, madenle ilgili ruhsatlar vs. ), 8

9 4) Kapasite raporu, 5) Vergi Levhasnn fotokopisi, 6) Satclarn ad ve adresi, 7) Tesis için alnm izin yada ruhsat belgeleri, 8) Tesisle ilgili tantc bilgiler (torbalama tesisi veya deponun mülkiyete havi belge, tesisin özellikleri, kapasitesi, i akm emas v.b.), 9) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 10) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, b) Yerli Kömür Sat 8 4zin Belgesi, Briket Kömür Sat 8 4zin Belgesi ve Biyokütle Sat 8 4zin Belgesi : - l snrlar dahilinde bulunan kömür satclarnn uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Yerli Kömür Sat zin Belgesi, - limiz snrlar içinde sat yapacak kömür satclarnn kömür uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Yerli Kömür Sat zin Belgesi, - limizde üretim yapan briket kömür üreticileri TSE tarafndan verilmi uygunluk belgesi ile birlikte müracaatta bulunarak Briket Kömür Sat zin Belgesi, -Biyokütle satclar uygunluk belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak Biyokütle Sat zin Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri,(yenileme bavurusunda istenmez) 3) Kapasite raporu, 4) Vergi Levhasnn fotokopisi, 4) lgili Belediyeden alnm çalma ruhsat fotokopisi, (yenileme bavurusunda istenmez) 6) Deponun mülkiyetene havi belge,(tapu, kira sözlemesi) 7) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 8) Dier llerden torbalanm olarak gelecek yerli kömürlerin analiz raporu, 9) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, c) 4thal Kömür Sat 8 4zin Belgesi : - l snrlar ve l dnda bulunan kömür ithalatç ve satclarnn Çevre ve Orman Bakanlnca verilen kontrol belgesinin bir örnei ile müracaatta bulunarak thal Kömür Sat zin Belgesi, alabilmeleri için; l Çevre ve Orman Müdürlüüne verecekleri dilekçe ile bavuruda bulunmalarna, bavuru dilekçesinde; -Bavuru Dilekçesi (firma ad, adresi, irtibat telefonu, varsa adresi) Dilekçe ekinde; 1) lgili meslek kuruluundan alnma Ticaret Sicil Kaydna havi faaliyet belgesi (Ticaret Odas, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii, Kömürcüler Odas veya Dernei), 2) Belgeleri imzalamaya yetkili olanlarn noterden tasdikli imza sirküleri, 3) Kapasite raporu,(kömür ithalatçlar) 4) Satclarn ad ve adresi,(kömür ithalatçlar) 5) Vergi Levhasnn fotokopisi, 6) lgili Belediyeden alnm çalma ruhsat fotokopisi, 7) Deponun mülkiyetene havi belge,(tapu, kira sözlemesi) 8) Valilikçe düzenlenmi taahhütname, (Müdürlüümüzce müracaatta verilecektir.) 9

10 9) Bavuru aamasnda yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler, -Kömür ve biyokütle ile ilgili olarak alnan bu kararn Merkez lçe dndaki lçelerde takip ve icrasnn; Kaymakamlklar ve Belediye Bakanlklarnca uygulanmasna, - Uygunluk Belgesi ve Sat zin Belgesi olmadan kömür ve biyokütle üretimi ve satnn yaplmas yada denetim annda belge ibraz edilememesi durumunda, 1.Torbalama yapan firmaya ; -Birinci tespitte 2872 sayl Çevre Kanununun 8. Maddesi gereince ayn kanunun 20. Maddesi uyarnca idari para cezas verilmesine, -Sonradan yaplacak tüm tespitlerde izin belgesinin iptaline, 2.Satc bayi ve irtibat bürolarna ; -Birinci tespitte satnn yaplmamasna dair uyar yaplmasna, -Tekrarnn tespitinde 2872 sayl Çevre Kanununun 8. Maddesi gereince ayn kanunun 20. Maddesi uyarnca idari para cezas verilmesine, G- DENET4M VE ANAL4Z : 1-Balkesir l snrlar dahilinde yaplacak denetimlerde kömür ve biyokütle kalitesinin kontrolü (numune alma) için l Çevre ve Orman Müdürlüü Bakanlnda, lçe Belediye Bakanl ve l Emniyet Müdürlüü ve Kuzeybat MTA Bölge Müdürlüünden görevlendirilecek bir ekip aracl ile yaplmasna, l Emniyet Müdürlüü nün görev alan dndaki bölgelerde yaplacak denetimlerde l Jandarma Komutanl ndan eleman alnmasna, 2-Merkez lçe ve dier lçelerde; snmadan kaynaklanan hava kirliliinin kontrolüne yönelik yaplacak (konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde snma amaçl kullanlan yakma tesisleri, yakma saatleri, ateçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesi v.b.)denetimlerin; belediye mücavir alanlar içinde ilgili Belediye Bakanlnca, mücavir alan snrlar dnda Valilik tarafndan yaplmasna ve bu denetimler esnasnda gerekli görüldüü hallerde Emniyet Müdürlüü ve Jandarma Komutanlndan destek alnmasna, lçelerde mücavir alan dnda organizasyon görevinin Kaymakamlklarca yürütülmesine, 3- l snrlar dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye dorudan sat amacyla getirilecek olan her parti kömürün Belediye Bakanlklarnca yeri tespit edilen kontrol istasyonunda kontrol ettirilmesine ve kömüre ait belgelerin (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edilmesine, denetim ekipleri tarafndan kömüre ait sevk irsaliyesi veya faturasna kontrol edilmitir kaesinin bastrlmasna aksi halde kontrol edilmitir kaesi baslmayan veya belgesiz ya da eksik belgeli kömürlere ait Sat Uygunluk Belgesinin iptal edilmesine, 4-Alnan numunelerin, Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmeliinin 26. maddesine göre akredite olmu veya Çevre ve Orman Bakanlnn uygun gördüü laboratuvarlarda yaptrlmasna; 5-Analiz ücretini kömür ithalatçlar, üreticileri ve satclar tarafndan ödenmek üzere; ithal kömürlerin gümrük sahalarndan ve/veya ithalatçlara ait depolardan, ithal ve yerli kömürlerin üretildii, torbaland, depoland, tand ve satnn yapld yerleri ile nihai tüketim yerlerinden TS 5125 ve TS 4744 sayl standartlarn belirledii numune alma esaslarna göre kömür numuneleri alnarak analizlerinin yaptrlmasna, torbadaki her kömür parças belirlenen özellikleri salamak zorunda olduundan, en az üç torbadan alnarak hazrlanan numunenin analiz sonucunun uygun çkmamas durumunda 2872 sayl Çevre Kanunu gereince cezai ilemin uygulanmasna ve ikinci analiz sonucunun uygun çkmamas durumunda ise kömür üreticileri, ithalatçlar ve/veya satclarn izin belgelerinin iptal edilmesine, analiz bedellerinin vatandalara yanstlmamasna, 10

11 Madde 5: limiz Susurluk lçesi, Göbel Beldesi, Deirmenbayr Mevkii adresinde faaliyet gösteren ORAKLAR TUR ZM GIDA SAN. VE T C.A.7. tarafndan iletilmekte olan Salça,sebze ve hazr yemek konservesi,reçel, Marmelat üretim tesisinin Valiliimize Emisyon izin bavurusu üzerine, tesiste tarihinde yaplan denetim sonucunda, ORAKLAR TUR ZM GIDA SAN. Ve T C.A.7. tarafndan iletilen,bitkisel ya üretim tesisinin yakma sistemleri açsndan EKHKKY EK-3 Liste B.1.2.a ve proses açsndan EKHKKY EK-3 Liste B 7.4 kapsamnda yer alan tesislerden olduu anlalm olup, Tesise ait B Gurubu emisyon izni verilmesinin Mahalli Çevre Kurulunca saknca olmadna, oy birlii ile karar verilmitir; BA7KAN Ahmet SOLEY Vali Yardmcs Sabri UTUR Belediye Bakan S.Mete PINAR Trafik 7ube Müdür V. Emine TAMER l Çevre ve Orman Müdürü Deniz ÖZSOY l Jandarma Komutanl Jand.Üçv.Jand.Çevre Kor.Tim Komutan Erkan AKÇAY l Defterdar lyas ÇAKMAK l Bayndrlk ve skan Müdür Yrd. Dr.Süleyman BAYSAL l Salk Müdürü brahim B NAY l Milli Eitim Müdür V. Burhanettin ATABEYOTLU Sanayi ve Ticaret l Müdürü Mustafa ÇALTI l Kültür ve Turizm Müdürü Kemal YALÇIN l Tarm Müdür V. Z.Firuz ÖZGÜR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl D.S..25. Bölge Müdür Yrd. 7ükrü 7IK Ulatrma Bakanl Türk Telekom l Müdürü (Katlmad) Necdet ASAN Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl SSK l Müdürü 11

12 Rona YIRCALI Sanayi Odas Bakan Sami SÖZAT Ziraat Odas Bakan Mahmut YAVUZ Ticaret Odas Bakan (Katlmad) 12

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESR VALL MAHALL ÇEVRE KURULU Balkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yrd. Ahmet SOLEY bakanlnda, 01.06.2004 tarihinde saat 14.00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aada belirtilen kararlar almtr. Madde 1 : Telekomünikasyon Kurumu

Detaylı

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 07.11.2008 Karar No : 2008/11 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu; Sayın Vali Yardımcısı Sebahattin KAPUCU BaĢkanlığında, 07.11.2008 tarihinde saat 14:00da

Detaylı

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Mayıs 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26522 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 04.10.2007 Karar No : 2007/10 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu,Sayın Valimiz Selahattin HATİPOĞLU Başkanlığında, 04.10.2007 tarihinde saat 10.00 da Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda

Detaylı

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar

Detaylı

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç: Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans)

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans) Ek-2 A -I) YAKIT SPEKTLERİ: Konya İli merkezinde satışına ve yakılmasına izin verilen yakıtlar; 1-İTHAL KÖMÜR a) İTHAL KÖMÜR (Isınma Amaçlı) Alt Isıl Değer : 7000 kcal/kg Min.(-250) (Orijinal) Toplam Nem

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karar Tarihi : 11.10.2010 Oturum No : 2 İlimiz ; gündemindeki konuları görüşmek üzere Vali Yardımcısı Ali BEZİRGAN Başkanlığında 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda toplanarak

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 11.09.2007 Karar No : 2007/09 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu,Sayın Valimiz Selahattin HATİPOĞLU Başkanlığında, 11.09.2007 tarihinde saat 10.00 da Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda

Detaylı

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Mahalli Çevre Kurulu

T.C. ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ Mahalli Çevre Kurulu T.C. Mahalli Çevre Kurulu EK KARAR NO : 267/2010/10 KARAR TARĠHĠ : 28.10.2010 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliği,

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

C) İlimiz ve İlçelerinin Hava Kirliliği Derecelendirilmesi;

C) İlimiz ve İlçelerinin Hava Kirliliği Derecelendirilmesi; T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Karar Tarihi: 03/06/2014 Karar No : 2014/02 İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Sayın Vali Muammer EROL un Başkanlığında 03/06/2014 Salı günü saat 14:00 de Valilik Toplantı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESĠR VALĠLĠĞĠ MAHALLĠ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 08/09/2009 Karar No : 2009/09 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu; Sayın Vali Yardımcısı Sebahattin KAPUCU BaĢkanlığında, 08.09.2009 tarihinde saat 14:00da Vilayet Brifing salonunda toplanarak

Detaylı

T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Karar Tarihi : 24/03/2015 Karar No : 2015/01 T.C. KONYA İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Sayın Fazlı AKGÜN Başkanlığında 24/03/ 2015 Salı günü saat 14:00 de

Detaylı

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Mahalli Çevre Kurulu

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Mahalli Çevre Kurulu Karar Tarihi : 19/12/2014 Karar No : 157 İlimiz, gündemindeki konuları görüşmek üzere, Sayın Vali Seyfettin AZİZOĞLU Başkanlığında 19/12/2014 Cuma günü saat: 11 :00 de Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Cezmi BATUK başkanlığında, 27.08.2009 günü saat 14:00 de toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 1-Çevre ve Orman Bakanlığının 30

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof. Dr Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Çevre ve Orman Bakanlığı Yaşadığımız şehrin havası temiz olsun, Kükürdü, külü ve nemi düşük, kalorisi yüksek kaliteli

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Mahalli Çevre Kurulu 08.09.2009 günü saat 14.30 'da, gündem maddesi olan ve. Karacalar Köyü nde bulunan S.S. Akdeniz 87 Tatil Sitesi ne ait Ön

Mahalli Çevre Kurulu 08.09.2009 günü saat 14.30 'da, gündem maddesi olan ve. Karacalar Köyü nde bulunan S.S. Akdeniz 87 Tatil Sitesi ne ait Ön Mahalli Çevre Kurulu 08.09.2009 günü saat 14.30 'da, gündem maddesi olan ve 2009-2010 üzere, Vali Ali ve isimleri üyelerin ile 1. talebinde bulunan, zerzemin olan, Manavgat Karacalar Köyü nde bulunan S.S.

Detaylı

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU

T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU T.C. DÜZCE VALĐLĐĞĐ MAHALLĐ ÇEVRE KURULU TOPLANTI TARĐHĐ : 27.08.2009 KARAR SAYISI : 2009 / 06 KARAR Düzce Đli Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Ramazan ŞAHĐN Başkanlığı nda aşağıda adı, soyadı, unvanı

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ Mahalli Çevre Kurulu 06.08.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz İstasyonu, Emisyon İzni, Deşarj İzni ve Yakıt İyileştirme Programı konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fazlı AKGÜN başkanlığında

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2004 / 4)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2004 / 4) SAYI : B.18.O.ÇYG.0.02.00.02/3888 KONU: Hava Kirliği Kontrolü T.C. 27 Nisan 2004 GENELGE (2004 / 4) Bilindiği üzere, 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

T.C. MARDĠN VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Tarih : 23 / 08 / 2010 Yer : Mehmetçik Toplantı Salonu Saat : 10:00 Karar : 2010 / 79

T.C. MARDĠN VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Tarih : 23 / 08 / 2010 Yer : Mehmetçik Toplantı Salonu Saat : 10:00 Karar : 2010 / 79 T.C. MARDĠN VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tarih : 23 / 08 / 2010 Yer : Mehmetçik Toplantı Salonu Saat : 10:00 Karar : 2010 / 79 Mahalli Çevre Kurulu 23/08/2010 tarihinde saat 10:00 da Vali Yardımcısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 25699 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (17.03.2005 TARİH VE 25758 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Selahattin HATİPOĞLU başkanlığında, 12.10.2006 tarihinde saat 10:00 de Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır. Madde 1: Telekomünikasyon

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Ek-2 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 Şikayet 2 3 ADI - Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Atık Yağ Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Bitkisel Atık

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 45 KARAR TARİHİ : 08/09/2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Mahalli Çevre Kurulu, İl Vali Yardımcısı Sn. Cemal Hüsnü KANSIZ başkanlığında

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 03.07.2007 Karar No : 2007/07 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Sebahattin KAPUCU Başkanlığında, 03.07.2007 tarihinde saat 14.00 da Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Vural DEMİRTAŞ başkanlığında, 26.07.2007 günü saat 14.00 de toplanarak gündem maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. 1-İlimizde kurulması planlanan sabit

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

c) Koşullara göre, ilk çalıştırmanın ardından geçecek üç aydan daha uzun bir süre aynı yerde çalıştırılması beklenmeyen yakma tesislerini,

c) Koşullara göre, ilk çalıştırmanın ardından geçecek üç aydan daha uzun bir süre aynı yerde çalıştırılması beklenmeyen yakma tesislerini, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 13/01/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25699 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

2007 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ (KESİNLEŞEN) 14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

2007 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ (KESİNLEŞEN) 14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 1-Kaçak Yakıtlarla İlgili(Dökme,torbalı,toz Kömürler Ve Sıvı Yakıtlar)Yükleme Nakliye 1-) Dökme(Torbasız) Kömürler İçin A) Nakliye Masrafı 1-) Dökme(Torbasız) Kömürler İçin B) Kepçe Çalışma Ücreti 1-)

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ Mahalli Çevre Kurulu, 15/08/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj İzni,Emisyon İzni, 2005-2006 Yakıt Programı, MÇK takviminin belirlenmesi konularını görüşmek üzere,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/35) Kapsam MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir: (Değişik:RG-7/2/2009-27134) EK-1 İslilik Derecesi (BacharachSkalası) Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/1165-15892 Yerli Malı Tebliğ Taslağı Görüş Talebi Ankara, 31/07/2014 SİRKÜLER (G-2014) Sayın Üyemiz, Bilim Sanayi

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013)

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) Müessesemizce üretilen sanayi amaçlı ( 0,5-18 mm, 10-18 mm, +18 mm cinsi) kömürlerimizin 2014 yılında satışını düzenleyen

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Mehmet ÖZMEN başkanlığında, 25.09.2008 günü saat 14.00 de toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır. A-Telekomünikasyon Kurumu Samsun

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2011 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Atık Yağ Analizi Ücret Tarifesi 1.1 Ağır Metal (4 Parametreye Kadar 4.Dahil

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı