VB de Veri Türleri 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1"

Transkript

1 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean 2 Doru/Yanl (0/1) String 10 Metin Variant - Gevek veri türü Date 8 Tarih/Zaman Object 4 Nesne veri türü Type - Kullanc tanml Byte: C deki unsigned char veri türüne karlk gelir arasnda deerler alabilir. Integer: C deki int veri türüne karlk gelir ie arasnda deerler alr. Long: ile arasnda deer alr. VB de kullanlan bu 3 tür tamsay niteliindeki veri türlerine sahip deikenlere, bir gerçel say atanmaya çallrsa, en yakn atanacak deer en yakn tam sayya yuvarlanarak atanr. Single: C deki float veri türüne karlk gelir. A B eklindeki gösterimde A ve B integer veri türündedir. Örnein 3,12 ifadesini 312x10-2 eklinde gösterirsek A=312 ve B= -2 eklinde toplam (2 integer) 4 byte geniliinde bellekte yer tutar. Double: A B eklindeki gösterimde A ve B long veri türüne sahiptirler. Bu nedenle bellekte toplam 8 byte geniliinde yer tutarlar. Currency: Gerçel say olmasna karlk ondalk ksm en fazla 4 dijittir. Ondalk ksm 4 dijitten fazla olan kesim yuvarlanarak 4 dijite indirgenir. Daha çok tamsaysal ksmn büyük deerler ald, ondalk bölümlerin ise önemsiz olduu parasal verilerde kullanlr. Dim X As Currency X= ise X= eklide atanr. Decimal: 1 Bilgilerin bir ksm için, Microsoft Visual Basic Books Online e-kitabndan yararlanlmtr.

2 2 Currency gibidir, ancak currency nin aksine 29 dijite kadar ondalk bölümü tutabilir. Hassas matematiksel verilerde kullanlr. Ancak en önemli özellii, bir deikenin veri türü olarak tanmlanamaz. Bunun yerine variant veri türüne sahip bir deikene CDec(variant_degisken) eklindeki tür dönüümleri ile kullanlr. Boolean: C de bulunmayan bir veri türüdür. Yalnzca 0 ya da 1 deeri alabilir. 0 deeri yanl (false) ve 1 deeri doru (true) eklinde deerlendirilir. VB de 0/1 deerleri yerine True/False eklinde de atama yaplabilir. Bilindii gibi bu tür deerler ayn zamanda, mantksal ilem sonuçlardr. String: C deki karakter dizilerine karlk gelir. Yaklak 2 milyar karakteri kadar atama yaplr. C deki char *degisken sözdiziliminde olduu gibi, deiken uzunlukta bir yapya sahiptir. Atama esnasnda kendini boyutlandrr. C deki char degisken[50] sözdiziliminde olduu gibi deiken uzunluun aksine sabit uzunluklu tanmlamada yaplabilir. Dim X As String X= Hacettepe Üniversitesi (deiken uzunluk) (Atama esnasnda boyutlandrlr) Dim X As String*50 X= Hacettepe Üniversitesi (sabit uzunluk) (En fazla 50 karakter atanabilir) Bu durumda, Dim X As String*1 eklinde yaplan bir tanmlama C deki char veri türüne karlk gelir. Variant: Yeni nesil programlama dillerinde, bir gevek veri türü kullanlmaktadr. VB de bu veri türü variant tr. Bu veri türünde belirli bir veri söz konusu deildir. Variant veri türüne deikenler, atanan deere göre kendisini ekillendirebilir. Örnein; Dim X As Variant X=12 Tamsay türüne dönütü X=65536 Tamas hatas olumayacak, çünkü deiken Long veri türüne dönütü X= Single veri türüne dönütü X= BÖTE String veri türüne dönütü (Tanmlanmayan deikenler Variant veri türüne sahiptir.) Deikenlere ilikin veri türleri, çalma annda kendiliinden deiebilir ya da veri dönüüm fonksiyonlar ile de dönütürülebilir. Bu fonksiyonlar aada verilmitir.

3 3 Fonksiyon Hedef Veri Türü CBool CByte CCur CDate CDbl CInt CLng CSng CStr CVar CVErr Boolean Byte Currency Date Double Integer Long Single String Variant Error De(i)kenlere ili)kin di(er fonksiyonlar: IsEmpty(degisken): Belirtilen deikene daha önceden deer atanmam ise geriye True deeri dönderir. Dim Degisken Dim Kontrol Kontrol = IsEmpty(Degisken) Degisken = Null Kontrol = IsEmpty(Degisken) Degisken = Empty Kontrol = IsEmpty(Degisken) Not: Empty, hiç deer atanmam anlamndadr. 'Dönen deer: True. 'Null atand, \0 deeri var. ' Dönen deer: False. 'Empty atand, ' Dönen deer: True. IsNumeric(degisken): Deikenin içeriinde saysal bir deer var ise; True, deilse False deeri dönderir. Do Sayi = InputBox("Bir Sayi Giriniz") Loop Until IsNumeric(Sayi) MsgBox "KareKökü: " & Sqr(Sayi) Dim Degisken, Kontrol Degisken = "53" Kontrol = IsNumeric(Degisken) Degisken = "459.95" Kontrol = IsNumeric(Degisken) Degisken = "45xyz" Kontrol = IsNumeric(Degisken) ' True. ' True. ' False.

4 4 IsArray(degisken): Deikenin, bir dizi olup olmadn belirler. Eer deiken bir dizi ise True, deilse False deeri dönderir. Diziler Diziler boyutlu deikenler olarakta ifade edilebilir. Bu nedenle tekil deikenlerin aksine, boyutlar da belirtilmelidir. Dim X(5) As Integer Dim X(1 To 5) As Integer Tek boyutlu dizi Dim X(3,4) As Integer Dim X(3,4,5) As Integer ki boyutlu dizi Üç boyutlu dizi Not: Boyut snrlar, tanmlama esnasnda belirlenen diziler sabit diziler olarak adlandrlrlar. Boyut snrlar tanmlama esnasnda belirlenmeyen diziler dinamik dizi olarak adlandrlr ve bu tür diziler çalma annda boyutlandrlabilme özellii tarlar. Sabit diziler, çalma annda boyutlandrlamazlar. Dim X() As Integer ReDim X(5) As Integer Redim Preserve X(3) Dinamik dizi Çalma annda yeniden boyutlandrld. Çalma annda yeniden boyutlandrld. Dinamik Diziler: Tanmlama esnasnda boyut bildirme zorunluluu olmayan ancak program içerisinde defalarca boyutlandrlabilme yetenei olan bir dizi türüdür. Boyutlandrma esnasnda; Redim Redim Preserve Anahtar kelimeleri (Keywords) kullanlr. Aralarndaki fark ise, Redim ile yaplan boyutlandrma da dizinin içerisine daha önce bir deer atanm ise hepsi silinir. Redim Preserve ile yaplan boyutlandrmalarda ise dizi içerisinde daha önce deer atamas yaplm ise eski deerler korunur. Redim Preserve ile yaplan boyutlandrmalarn en önemli dezavantaj ise, yalnzca kullanlan son boyutta deiiklik yaplabilmesi. Redim Preserve X(3) Redim Preserve X(3,4) Redim Preserve X(3,4,5)

5 5 Yukardaki örneklerde Redim Preserve ile yalnzca koyu iaretli boyutlar yeniden boyutlandrlabilir. Dim Dizi() As Integer Redim Dizi(5) For I = 1 To 5 Dizi(I) = I Next I Dizi tanmlamas 'Yeniden boyutlandrma 'Döngü: 5 kere dön 'Diziye atama yaplmas. Dizilere ilikin Erase fonksiyonu: Erase DiziAdi Bu fonksiyon, belirtilen dizi; Dinamik ise Diziyi bellekten atar. Saysal ise Tüm elemanlarn 0 yapar. String ise Tüm elemanlarn yapar. UBound ve LBound Fonksiyonlar: Dizinin belirtilen boyutunun üst snrn (UBound) ve alt snrn (LBound) geri dönderirler. Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4) UBound(A, 1) 100 deeri dönderir UBound(A, 2) 3 deeri dönderir UBound(A, 3) 4 deeri dönderir LBound(A, 1) 1 deeri dönderir LBound(A, 2) 0 deeri dönderir LBound(A, 3) 3 deeri dönderir IIF Ko)ulu IIF(koul, doru,yanl) iif(x>0, MsgBox Pozitif, MsgBox Negatif ) IF-ELSEIF-ELSE Dim Sayi, Basamak, ifade Sayi = 53 If Sayi < 10 Then Basamak = 1 ElseIf Number < 100 Then Basamak = 2 Else Basamak = 3

6 6 End If If Basamak = 1 Then ifade = "Bir" Else ifade = "Birden Fazla" SELECT CASE Select Case ifade [Case durumlar-n [deyimler-n]]... [Case Else [aksidurumlar]] End Select Dim Sayi Sayi = 8. Select Case Sayi Case 1 To 5 MsgBox Say 1-5 arasnda Case 6, 7, 8 MsgBox Say 6-8 arasnda Case Is > 8 And Number < 11 MsgBox Say 9 ya da 10 dur Case Else MsgBox Say 1-10 arasnda deil End Select DO-LOOP Döngüleri Dim Kontrol, Sayi Kontrol = True: Sayi = 0 Do Do While Sayi < 20 Sayi = Sayi + 1 If Sayi = 10 Then Kontrol = False Exit Do End If Loop Loop Until Kontrol = False D Döngü 'ç Döngü 'Sayaç artm 'Eer koul doru ise 'Kontrol deerini false yap 'ç döngüden çk (koula bal) 'D döngü bitti

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ En basit C programi: Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu program birsey yapmaz. Buradaki en onemli kelime, sozcugudur.

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Doç.Dr.M.Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı