SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri"

Transkript

1 ÖNSÖZ Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok boyutludur. Bu durum, olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını, yani araştırmalarda çok değişkenli istatistik tekniklerin kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi halde, çok sayıda değişken ve ortaklaşa etkileri dikkate alınmamış olur. Bu durumda olayları gerçek görüntülerinden uzak ve oldukça basit bir şekilde tanımlanmış olur. Geniş uygulama alanına sahip çok değişkenli istatistik teknikleri bilgisayar teknolojisinin ve istatistik paket programlarının gelişmesine paralel olarak çeşitli bilim dalları ve özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde çok değişkenli istatistik teknikleri İşletmecilik, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji, Psikoloji, Şehircilik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Meteoroloji, Jeoloji, Tıp ve Doğa Bilimleri gibi hemen hemen her alanda uygulanmaktadır. Çok değişkenli istatistik teknikleri, araştırmacıların özellikle çok karmaşık ve çok boyutlu ilişki çözümlemeleriyle karşılaşmaları durumunda kullanabilecekleri tekniklerdir. Çok değişkenli istatistik teknikleri, çok sayıdaki değişken arasındaki ilişkilere dayanarak, değişkenlerin daha anlamlı, kolay, anlaşılır ve özet biçiminde yorumlanmasını sağlamaktadır. SPSS, STATA, SAS, NCSS, STATISTICA, MINITAB, STATGRAPH, BMDP vs. gibi çok sayıdaki istatistik programlarıyla çok değişkenli istatistik tekniklerin çoğu elde edilebilmektedir. Modern bilgisayar programlarının gelişmesi araştırmacılar için, çok değişenli istatistik teknikleri arasından en uygun olanlarının seçimi, uygun istatistik tekniklerle elde edilen sonuçların doğru olarak yorumu, çok değişkenli tekniklerin sahip olduğu avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi daha çok önem kazanmıştır. Bu çalışma, bilimsel araştırmalarda çok değişkenli istatistik tekniklerini kullanan araştırmacıların bu tür pratik gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu tartışmalar araştırmada kullanılması gereken değişkenlerin seçimi, seçilen göstergeler için kullanılacak ölçek, göstergelerin varsayımlar açısından çözümlemelere uygun hale getirilmesi, araştırmanın amacına uygun olan tekniğin seçimi ve sonuçların yorumlanmasına kadar pek çok hassas konuları içermektedir. Bu kitap sırasıyla şu bölümlerden oluşmaktadır: Giriş, Çok Değişkenli İstatistik Teknikler ve Temel Kavramlar, Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerin Varsayımları, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi, Doğrusal Regresyon ve Korelâsyon Analizi, Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analizi, Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi, İki-Gruplu Diskriminant Analizi, Çok-

2 iv SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Gruplu Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon Analizi ve Kanonik Korelâsyon Analizi. Bu teknikler tanıtılırken, teknik ayrıntılarından çok, bu tekniklerin pratik olarak nasıl uygulanacağı ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı hususlarına ağırlık verilmiştir. Uygulama örneklerinde kullanılan verilerin teknikerin kuramsal varsayımlarına uygun ve araştırılan konuyu ölçmeye yönelik (geçerli) ve güvenilir olmasına özen gösterilmiştir. Hiç kuşkusuz bu kapsamda ele alınan bir kitapta, istenmese de hatalar ve eksiklikler ortaya çıkacaktır. Kitapta ortaya çıkabilecek hataların ve konulara ilişkin yapılabilecek önerilerin tarafıma bildirilmesi beni memnun edecektir. Kitabın tüm araştırmacılara ve bilim dünyasına yararlı olmasını diliyorum. Son olarak; kaynaklarını ve fikirlerini benimle paylaşan, kitabın bilimsel gelişimine katkı sağlayan tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ve Türkiye koşullarında akademisyen olmanın ikinci plâna attırdığı diğer sorumluluklarımı hatırlatmayan sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim.

3 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v 1. BÖLÜM GİRİŞ Giriş Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerin Sınıflandırması Ölçek Türlerine Göre Değişkenlerin Sınıflandırılması Metrik Ölçekli Olmayan Değişkenler Metrik Ölçekli Değişkenler BÖLÜM ÇOK DEĞİŞKENLİ TEKNİKLER VE TEMEL KAVRAMLAR Giriş Geometrik Kavramlar Kartezyen Koordinat Sistemi Orijini ve Eksenleri Değiştirme Öklid Uzaklığı Vektörler Vektörler Üzerindeki Aritmetik İşlemlerin Geometrik Gösterimi Vektörlerde Çarpma İşlemi ve Vektörlerin İzdüşümü Bir Vektörün Alt Uzay Üzerindeki İzdüşümü Aritmetik İşlemler Doğrusal Birleşimler (Kombinasyonlar) Herhangi İki Vektör Arasındaki Uzaklık ve Açı Kartezyen Koordinat Sisteminde Vektörler Kosinüs Uzunluğu ve Yönü Standartlaştırılmış Vektörler Vektör Bağımsızlığı ve Boyutluluğu Vektör Bağımsızlığı Vektör Boyutluluğu Temel Eksenleri Değiştirme (Eksen Değiştirme) Noktaların Yeni Eksenlere Göre Gösterimi Önemli İstatistik Kavramlar Ortalama ve Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Veriler... 29

4 vi SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Serbestlik Derecesi Varyans, Kareler Toplamı ve Simetrik Çarpımlar Standartlaştırma Genelleştirilmiş Varyans Grup Analizi Uzaklıklar İstatistik Uzaklık Mahalanobis Uzaklığı İlişki Katsayıları (Association Coefficient) Korelâsyon Katsayıları Değişken Uzayında Verilerin Grafik Gösterimi Birim Değeri Uzayında Verilerin Grafik Gösterimi Özdeğerler ve Özvektörler BÖLÜM ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK TEKNİKLERİN VARSAYIMLARI Giriş İstatistik Testlerin Gücü ve Anlamlılığı Normallik Varsayımı Tek Değişkenli Normallik Testi Grafik Testler Tek Değişkenli Normallik İçin Analitik Testler Çok Değişkenli Sapan Birim Değerlerinin İncelenmesi Çok Değişkenli Normal Dağılım Testi Kovaryans Matrislerinin Eşitliği Varsayımı Kovaryans Matrisi Eşitliğinin Test Edilmesi Doğrusallık Varsayımı Normallik, Sabit Varyans ve Doğrusallık İçin Dönüşümler Dönüşüm (Transformasyon) İçin Genel Kurallar Çoklu Doğrusal Bağlantı Varsayımı Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Sonuçları Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Saptanması: VIF ve Koşullu Endeksler Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Çözümü Hataların Bağımsızlığı ve Otoregresyon SPSS İle Çoklu Doğrusal Bağlantının ve Otokorelasyonun Saptanması... 74

5 Önkısım vii Ekler BÖLÜM TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Giriş Temel Bileşenler Analizine Geometrik Yaklaşım Diğer Eksenlerin Tanımlanması ve Yeni Değişkenlerin Oluşturulması Bir Boyut İndirgeme Tekniği Olarak Temel Bileşenler Analizi Temel Bileşenler Analizinin Amaçları Temel Bileşenler Analizine Analitik Yaklaşım Temel Bileşenler Analizinin SPSS İle Elde Edilmesi Temel Bileşenler Analizi Sonuçlarının Yorumlanması Tanımsal İstatistikler ve Ortak Varyanslar Toplam Açıklanan Varyans Bileşen Matrisi ve Bileşen Değerleri Katsayıları Matrisi Temel Bileşen Değerleri Temel Bileşenler Analizinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Veri Tipinin Temel Bileşenler Analizi Sonuçları Üzerindeki Etkisi Temel Bileşenler Analizinin Uygun Bir Teknik Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Türetilecek Temel Bileşen Sayısının Belirlenmesi Temel Bileşenlerin Kavramsal Anlamlılığı veya Yorumu Temel Bileşen Birim Değerlerinin Kullanımı Özet BÖLÜM FAKTÖR ANALİZİ Faktör Analizinin Tanımı ve Tarihçesi Faktör Analizinin Amaçları, Örnek Büyüklüğü ve Ölçek Sorunu Faktör Analizinin Amaçları Örneklem Hacmi ve Ölçek Sorunu Faktör Analizinin Temel Kavramları ve Terminolojisi Tek-Faktörlü Model İki-Faktörlü Model Ortak Faktörlerin Yorumu Çok-Faktörlü Model Varyans Elemanları ve Rotasyona Tabi Tutulmamış Faktör Matrisi Varyans ve Elemanları Ortak Varyans (Communality) Spesifik Varyans...122

6 viii SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Hata Varyansı Faktör Belirsizliği Ortak Varyansın Tahmininden Kaynaklanan Faktör Belirsizliği Faktör Rotasyonundan Kaynaklanan Faktör Belirsizliği Faktör Analizinin Varsayımları Verilerin Faktör Analizine Uygunluğunun Değerlendirilmesi Faktör Türetme Modelleri ve Model Seçimi Temel Bileşen Faktörü (Principal Component Factoring=PCF) Temel-Eksen Faktörü (Principal-Axis Factoring=PAF) Diğer Faktör Türetme Modelleri Ağırlıksız En Küçük Kareler (Unweighted Least Squares) Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Generalized Least Square) Maksimum Olabilirlilik (Maximum-Likelihood) Alfa Faktörü (Alpha Method) Görüntü Faktörü (Image Factoring) Faktör Yüklerinin Belirlenmesi Uygun Faktör Analizi Yönteminin Seçimi Faktör Modelinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Türetilecek Ortak Faktör Sayısının Belirlenmesi Varyansa Katılma (Kaiser, Özdeğer, Eigenvalue) Ölçütü Türetilecek Faktör Sayısının Önceden Bilinmesi Varyans Yüzdesi Ölçütü Scree Test Ölçütü Paralel Analizi (Paralel Analysis) Hataların Analizi (Analysis of Residuals) Yorumlanabilirlik Ölçütü Faktörlerin Yorumu ve Adlandırılması Faktör Analizinin Şematik ve Geometrik Gösterimi Korelâsyon Katsayılarının Şematik ve Geometrik Gösterimi Faktörlerin Şematik ve Geometrik Gösterimi Faktörlerin Rotasyonu Ortogonal Rotasyonun Tanımı ve Geometrik Gösterimi Oblik (Eğik) Rotasyonun Tanımı ve Geometrik Gösterimi Faktör Belirsizliğinin Tanımı ve Geometrik Gösterimi Ortak Varyansın Tahmininden Kaynaklanan Faktör Belirsizliği Rotasyon Probleminden Kaynaklanan Faktör Belirsizliği Faktör Analizi Sonuçlarının Diğer Analizlerde Kullanılması Faktör Değerlerinin Hesaplanması ve Kullanımı Diğer Analizlerde Kullanılacak Temsili Değişkenlerin Seçimi Faktör Değerleri ve Temsili Değişken Yaklaşımlarının Karşılaştırması Faktör Analizi Geliştirmek İçin Bir Strateji

7 Önkısım ix 8. Uygulama: Türkiye de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Faktör Analiziyle İncelenmesi Giriş Faktör Analizi Öncesi Yapılan Çalışmalar Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizi Uygun Olmayan Değişkenlerin Belirlenmesi Korelâsyon Matrisinin İncelenmesi Ters-Görüntü Korelâsyon Matrisi ve Açıklanan Ortak Varyanslar Araştırmada Kullanılan Sosyoekonomik Göstergeler Faktör Analizinin Sonuçları Sosyoekonomik Gelişmişliği Belirleyen Faktörler İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve Sıralaması Ekler BÖLÜM DOĞRUSAL REGRESYON VE KORELÂSYON ANALİZİ Giriş En Küçük Kareler Tekniği ve Regresyon Analizi En Küçük Kareler Tekniğinin Varsayımları Otokorelasyon ve Otoregresyon Değişen Varyans ve Ağırlıklı Regresyon White nr 2 Testi Değişen Varyanslılığın Çözümü Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Yanlı Tahmin Teknikleri Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Sonuçları Çoklu Doğrusal Bağlantının Saptanması Regresyon Analizinde Kukla Değişkenlerin Kullanılması Chow Testi ve Kukla Değişken Yöntemi Chow Testi Kukla Değişken Yöntemi Regresyon Sonuçları Üzerinde Etkili Olan Birimlerin İncelenmesi Regresyon Analizinin Kullanım Amaçları Çoklu Regresyon Modelinin Geliştirilmesi Uygulama: Türkiye de Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla İle Sosyoekonomik Gelişmişliğin Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Regresyon Analizi Sonuçlarının Varsayımlar Açısından Değerlendirilmesi Regresyon Analizi Sonuçlarının Yorumu Özet

8 x SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Ekler Ek 1: 2000 Yılı KBGSMH İle Sosyoekonomik Gelişmişliğin Boyutları Ek 2: Değişkenlerle İlgili Histogram ve Serpilme Diyagramları BÖLÜM YANLI TAHMİN TEKNİKLERİ: RIDGE VE TEMEL BİLEŞENLER REGRESYON ANALİZİ Giriş En Küçük Kareler Tekniği ve Çoklu Doğrusal Bağlantı En Küçük Kareler Tekniğinin Varsayımları Çoklu Doğrusal Bağlantı Problemi Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Sonuçları Çoklu Doğrusal Bağlantının Saptanması Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Çözümü Ridge Regresyon (RR) Analizi Temel Bileşenler Regresyon (TB) Analizi Uygulama: Beden Ağırlığı Verileri İçin EKK, RR ve TB Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sonuç BÖLÜM AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ Giriş EKK Tekniği, Değişen Varyans ve Ağırlıklı Regresyon Analizi Değişen Varyans Probleminin Tanımı, Nedenleri ve Sonuçları Değişen Varyans Probleminin Saptanması White nr-kare Testi Değişen Varyans Probleminin Çözümü Teknik Ayrıntılar: EKK ve AEKK Regresyon Yöntemleri Uygulama: Zonguldak İlinin Çevre Kirleticilerinden Toplam Asılı Partiküller Serisinin Trendinin Tahmin Edilmesi Sonuç BÖLÜM AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ Giriş Ardışık Bağımlılık

9 Önkısım xi 9.3. Otokorelasyon Sorunu ve Otoregresyon Yöntemleri Cochrane-Orcutt Yöntemi Prais-Winsten Yöntemi Spss İle Otoregresyon Yöntemlerinin Elde Edilmesi Uygulama: Makroekonomik Göstergeler İle Sermaye Hareketlerinin BIST- 100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Veri Seti ve Araştırma Modeli Yöntem ve Bulgular Sonuç BÖLÜM DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ Giriş Doğrusal Olmayan Modelin Tanımı Doğrusal Olmayan Modellerin Doğrusal Hale Dönüştürülmesi Doğrusal Olmayan Eşitlikler ve Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler Tekniği Dönüştürülmüş Modellerde Hata Kavramı Hataların Analizi Modelin Başlangıç Değerlerinin Hesaplanması Doğrusal Olmayan Regresyon Analizinde Hesaplama Güçlükleri Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi İçin İlave Seçenekler Lojistik Nüfus Büyüme Modeli ve Türkiye Nüfusunun Tahmini Lojistik Büyüme Modelinin Parametrelerinin Tahmini Parametrelerin Yaklaşık Tahmin Aralıkları Sabit İkame Elastikiyet Fonksiyonu ve Doğrusal Olmayan EKK Tekniği SPSS İle Doğrusal Olmayan Regresyonun Analizinin Elde Edilmesi Yıllık Satışlar İçin Uygun Trend Modelinin Seçimi BÖLÜM İKİ-GRUPLU DİSKRİMİNANT ANALİZİ Giriş Diskriminant Analizinin Amaçları Örneklem Hacmi İki Gruplu Diskriminant Analizi Diskriminant Analizine Geometrik Yaklaşım En İyi Değişken Setinin Belirlenmesi Yeni Bir Eksenin Tanımlanması Sınıflandırma Diskriminant Analizine Analitik Yaklaşım...348

10 xii SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Ayırıcı Değişkenlerin Seçimi Diskriminant Fonksiyonu ve Sınıflandırma SPSS İle Diskriminant Analizinin Elde Edilmesi Grup Farklılıklarının İncelenmesi: Ayırıcı Değişkenlerin Anlamlılığı Diskriminant Fonksiyonu Sınıflandırma Yöntemleri Kritik Değer (Cutoff-Value) İstatistik Karar Teorisi Yöntemi Sınıflandırma Fonksiyonları Yöntemi Mahalanobis Uzaklık Yöntemi Sınıflandırma Oranının Değerlendirilmesi Şansa Bağlı Olarak Tahmin Uygunluğunun Değerlendirilmesi İstatistik Testler Şansa Bağlı Sınıflandırma Uygunluğunun İstatistik Anlamlılığı Pratik Anlamlılık Diskriminant Analizine Regresyon Analizi Yaklaşımı Varsayımlar Çoklu Normal Dağılım Sabit Kovaryans Matrisi Varsayımı Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Diskriminant Analizi Adımsal (Stepwise) Diskriminant Analizi Adımsal Diskriminant Analizi Yöntemleri Diskriminant Analizinde Kullanılan Değişken Seçim Ölçütleri Seçim Ölçütleri İçin Kritik Değerlerin Belirlenmesi SPSS İle Adımsal Diskriminant Analizinin Elde Edilmesi Diskriminant Analizinin Dışsal Geçerliliği Alıkoyma (Holdout) Yöntemi U-Metodu Tekrarlı Örnekleme (Bootstrap) Yöntemi BÖLÜM ÇOK-GRUPLU DİSKRİMİNANT ANALİZİ Giriş Çok-Gruplu Diskriminant Analizine Geometrik Yaklaşım Gerekli Diskriminant Fonksiyonu Sayısının Belirlenmesi Yeni Eksenlerin Tanımlanması Sınıflandırma Diskriminant Analizine Analitik Yaklaşım SPSS İle Çok-Gruplu Diskriminant Analizinin Elde Edilmesi Değişkenlerin Anlamlılıklarının Değerlendirilmesi Diskriminant Fonksiyonunun Hesaplanması...400

11 Önkısım xiii 4.3. Diskriminant Fonksiyonunun Pratik Anlamlılığı Sınıflandırma Oranının Değerlendirilmesi Diskriminant Fonksiyonlarının Yorumu ve Adlandırılması Uyulama: Türkiye de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Diskriminant Analiziyle İncelenmesi Araştırma Dönemleri, Gelişmişlik Grupları ve İller Diskriminant Analizinin Amaçları ve Varsayımları İki Gruplu Diskriminant Analizinin Sonuçları Gelişmişlik Grup Ortalamaları ve Grup Farklarının Analizi Korelâsyon Matrisinin İncelenmesi Sınıflandırma Fonksiyonu Katsayıları Fisher in Doğrusal Diskriminant Fonksiyonu Diskriminant Fonksiyonu Katsayılarının Yorumu ve Diğer İstatistikler İki Gruplu Diskriminant Analizine Regresyon Yaklaşımı İki Gruplu Diskriminant Analizinin Sınıflandırma Sonuçları Üç-Gruplu Diskriminant Analizinin Sonuçları Grup Farklarının İncelenmesi Korelâsyon Matrisinin İncelenmesi Sınıflandırma Fonksiyonu Katsayıları İllerin Sınıflandırılması ve Diğer İstatistikler Diskriminant Fonksiyonlarının Anlamlılıklarının Test Edilmesi Diskriminant Fonksiyonu Katsayılarının Yorumu ve Diğer İstatistikler Dönüştürülmüş Diskriminant Analizinin Sonuçları Dönüştürülmüş Diskriminant Fonksiyonlarının Adlandırılması Diskriminant Analizi Sonuçlarının Genel Bir Değerlendirmesi Ekler BÖLÜM LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Giriş Lojistik Regresyon Analizinin SPSS İle Elde Edilmesi Tek Kategorik Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi Temel Kavramlar SPSS İle Tek Kategorik Değişkenli Lojistik Regresyon Analizinin Elde Edilmesi Model İle İlgili Bilgiler Modelin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Parametrelerin Tahmini ve Yorumu Birimlerin Sınıflandırılması Lojistik Regresyon Analizi ve Kontenjans Tablosu Analizi Kategorik ve Metrik Bağımsız Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi

12 xiv SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 4.1. Model Bilgileri: Adımsal Seçim Yöntemi Modelin Anlamlılığı ve Performansı İle İlgili İstatistikler Lojistik Regresyon Analizinde İlişki Ölçümü Lojistik Regresyon Modelinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Özet BÖLÜM KANONİK KORELÂSYON ANALİZİ Giriş Kanonik Korelâsyon Analizine Geometrik Yaklaşım Birim Değerlerinin Geometrik Gösterimi Kanonik Korelâsyon Analizine Analitik Yaklaşım Kanonik Korelâsyon Analizinin SPSS İle Elde Edilmesi SPSS te Kanonik Korelasyon Makro Dosyasının Kullanımı Kanonik Korelâsyon Analizi Sonuçlarının Yorumu Temel İstatistikler Kanonik Değişkenler ve Kanonik Korelâsyon Katsayıları Kanonik Korelâsyon Katsayılarının Anlamlılığının Sınanması Kanonik Korelâsyon Katsayılarının Yorumlanması Kanonik Korelâsyonun Pratik Anlamlılığı İkinci Bir Uygulama Örneği Araştırma Verileriyle İlgili Elde Edilen Tanımlayıcı İstatistikler Kanonik Korelâsyon Analiziyle Elde Edilen Ampirik Bulgular Kanonik Değişkenlerin Rotasyonu Kanonik Korelâsyon Analizinin Dışsal Geçerliliği Güvenilir Kanonik Değişkenlerin Elde Edilmesi Kanonik Korelâsyon Analizinin Varsayımları Özet KAYNAKÇA

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v 1. BÖLÜM Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 1.1. Kitle ve Parametre... 1 1.2. Örneklem ve Tahmin Edici... 2 1.3. Basit Rastgele Örnekleme... 3 1.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme...

Detaylı

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis)

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis) 1. FAKTÖR ANALİZİ Faktör analizi (Factor Analysis) başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda sıkça kullanılan çok değişkenli analiz tekniklerinden biridir. Faktör analizi p değişkenli bir olayda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar 3+0 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA SORU HAVUZU

İLERİ ARAŞTIRMA SORU HAVUZU 1 ) Bir ölçümde bağımlı değişkenlerdeki farklılıkların bağımsız değişkenlerdeki farklılıkları nasıl etkilediğini aşağıdakilerden hangisi ölçer? A) Bağımlı Değişken B) Bağımsız Değişken C) Boş Değişken

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ SAİT ALBAYRAK

YRD. DOÇ. DR. ALİ SAİT ALBAYRAK ÜNAL AYSAL TEZ DEĞERLENDİRME YARIŞMA DİZİSİ YRD. DOÇ. DR. ALİ SAİT ALBAYRAK TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ (Doktora Tezi) İstanbul

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ VERİ GRUBU 1. Yüzücü ve Atlet Verileri... 1 VERİ GRUBU 2. Sutopu, Basketbol ve Voleybol Oyuncuları Verileri... 4 VERİ 3. Solunum Yolları Verisi... 7 VERİ 4.

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSTATİSTİK II Ders No : 0020050027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213 T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ Ayhan Çakır 0D9 Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan İstanbul Aralık 04 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM I. İSTATİSTİK KAVRAMI ve TANIMI... 1 A. İSTATİSTİK KAVRAMI... 1 B. İSTATİSTİĞİN TANIMI... 2 C. İSTATİSTİĞİN TARİHÇESİ... 2 D. GÜNÜMÜZDE İSTATİSTİK VE ÖNEMİ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI 2013 TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 31.10.2013 Bu çalışmada TRB2 Bölgesi'nde bulunan 29 ilçe arasındaki ekonomik

Detaylı

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1 Ön Söz xiii KISIM I Genel Meseleler 1 1 Giriş 2 PSİKOLOJİ BİLİMİ 3 BİLİMİN BAĞLAMI 6 Tarihsel Bağlam 6 Sosyal ve Kültürel Bağlam 9 Ahlakî Bağlam 13 BİR ARAŞTIRMACI GİBİ DÜŞÜNMEK 14 Medyada Yayımlanan Araştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Ekonometri I Dersin Kodu ECO 301 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics Lecture 09: PCA and FA Doğan Kökdemir, PhD http://www.kokdemir.info dogan@kokdemir.info 1 İstatistik Las Meninas - Picasso 2 Gerçek Las Meninas - Diego

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 BÖLÜM II: STRATEJİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÜZERİNE TEMEL KAVRAMLAR... 5 2.1 STRATEJİ KAVRAMI VE TEMEL TANIMLAR... 5 2.1.1 Ekonomik Örgütler Kapsamında Strateji... 6 2.1.2

Detaylı

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Hüseyin Taştan Mart 00 Klasik Regresyon Modeli k açıklayıcı değişkenden oluşan regresyon modelini her gözlem i için aşağıdaki gibi yazabiliriz: y i β + β x i + β

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

BÖLÜM 1: YAşAM ÇÖzÜMLEMEsİNE GİRİş... 1

BÖLÜM 1: YAşAM ÇÖzÜMLEMEsİNE GİRİş... 1 ÖN SÖZ...iii BÖLÜM 1: Yaşam Çözümlemesine Giriş... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Yaşam Süresi... 2 1.2.1. Yaşam süresi verilerinin çözümlenmesinde kullanılan fonksiyonlar... 3 1.2.1.1. Olasılık yoğunluk fonksiyonu...

Detaylı

DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ. FYT Panel Veri Ekonometrisi 1

DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ. FYT Panel Veri Ekonometrisi 1 DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ FYT Panel Veri Ekonometrisi 1 Dinamik panel veri modeli (tek gecikme için) aşağıdaki gibi gösterilebilir; y it y it 1 x v it ' it i Gecikmeli bağımlı değişkenden başka açıklayıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER

ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER ÜLKELERİN SANAYİLEŞMELERİNDE ETKİLİ OLAN BİLEŞENLER Eldeki mevcut bilgilere göre düzenlenen verilerin analiz edilmesinde uygun istatistik tekniklerin seçimi oldukça önemlidir. Verilerin yapısı ile birlikte

Detaylı

8. BÖLÜM: DEĞİŞEN VARYANS

8. BÖLÜM: DEĞİŞEN VARYANS 8. BÖLÜM: DEĞİŞEN VARYANS Bu bölümde; Değişen Varyans Tespiti için Grafik Çizme Değişen Varyans Testi: Park Testi Değişen Varyans Testi: White Testi Değişen Varyans Probleminin Çözümü: Ağırlıklandırılmış

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ- ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ- ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yönetim, Yıl 15, Sayı 48, Haziran 2004, s 5379 TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜ ZEYLERİNİ BELİRLEYEN HİPOTETİK YAPILARIN FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ YrdDoçDr Ali Sait ALBAYRAK Zonguldak

Detaylı

Önsöz... XIII Önsöz (Hava Harp Okulu Basımı)...XV BÖLÜM 1 1. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ... 1

Önsöz... XIII Önsöz (Hava Harp Okulu Basımı)...XV BÖLÜM 1 1. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... XIII Önsöz (Hava Harp Okulu Basımı)...XV BÖLÜM 1 1. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ... 1 1.1. Yöneticilik / Komutanlık İşlevi ve Gerektirdiği Nitelikler... 2 1.1.1. Yöneticilik / Komutanlık

Detaylı

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ...

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... 1 1.1. Deneyin Stratejisi... 1 1.2. Deneysel Tasarımın Bazı Tipik Örnekleri... 11 1.3. Temel Kurallar... 16 1.4. Deneyleri Tasarlama Prensipleri...

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık -II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ İki Ortalama Farkının Güven Aralığı Anakütle Varyansı Biliniyorsa İki ortalama arasındaki farkın dağılımına ilişkin Z değişkeni: Güven aralığı ifadesinde

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma Önerisi

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı

Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 53-57, 2010 Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 41 (1), 53-57, 2010 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Çoklu

Detaylı

BÖLÜM EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

BÖLÜM EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER BÖLÜM 10 10. EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER En küçük kareler yöntemi, hataların eklenebilir, sabit varyansa sahip ve birbirinden bağımsız normal dağılış gösteren şans değişkenleri

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010)

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) STAT 101 Temel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak

Detaylı

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir.

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. . nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. Buna göre, n C r + n C r toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n + C r B)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ BÖLÜM 1. BİLİMSEL İRADE ALGI ÇERÇEVESİ... 3 BİLGİNİN KAYNAĞI:

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30.

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Geometri - İstatistik ve Olasılık Konu

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

REGRESYON ANALĐZĐ. www.fikretgultekin.com 1

REGRESYON ANALĐZĐ. www.fikretgultekin.com 1 REGRESYON ANALĐZĐ Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation)

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Genelleştirilmiş Koordinatlar... 2 1.3. Koordinat Dönüşüm Denklemleri... 3 1.4. Mekanik Dizgelerin Bağ Koşulları... 4 1.5. Mekanik Dizgelerin

Detaylı

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV.2.00 2 Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EKLER 3 YILDIZ ANALİZİ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Temel bileşenler analizi

Detaylı

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini İçindekiler Önsöz Simgeler ve Kısaltmalar Dizini v xv I Varyans Analizi (ANOVA) 1 1 Varyans Analizine Giriş 3 1.1 TemelKavramlar... 3 1.2 Deney Tasarımının Temel İlkeleri... 5 1.2.1 Bloklama... 5 1.2.2

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Gül ERGÜN Hacettepe Üniversitesi Kasım 2013 İstatistik Nedir? İSTATİSTİK Belirli bir konuda toplanan sayısal değerlerdir. Buna göre, 2012 yılında Türkiye de kayıtlı

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı