ST. PETERSBURG EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ST. PETERSBURG EYLEM PLANI"

Transkript

1 ST. PETERSBURG EYLEM PLANI Eylül 2013

2 İçindekiler 1. Küresel Ekonomiye Genel Bakış Toparlanma Sürecinin Desteklenmesi ve Yakın Dönemdeki Risklerin Ele Alınması Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Mali Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi Yapısal Reformlar

3 ST. PETERSBURG EYLEM PLANI Büyümenin güçlendirilmesi ve iş imkanları yaratılması en önemli önceliğimizdir ve iş olanakları zengin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yoluna tekrar girmek için kararlı adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. 1. Küresel Ekonominin Durumu Temel kuyruk risklerini kapsayan ve finansal piyasa koşullarının iyileştirilmesine ve toparlanmanın sürdürülmesine yardımcı olan bir dizi önemli politika aksiyonu aldık. Amerika'da özel talepte güçlenme, Japonya'da ve İngiltere'de büyümede toparlanma meydana geldi. Avro bölgesinde toparlanma sinyalleri gelmekte. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyüme sürerken bunlardan bazıları yavaşlama gösterdi yılı için küresel büyüme beklentileri geçen yıl genelinde defaatle geri çekilmiştir ve küresel yeniden dengelenme süreci tamamlanmış değildir; küresel büyümede halen büyük bir dengesizlik söz konusudur ve bilhassa gençler arasında işsizlik halen kabul edilemez derecede yüksektir. Aldığımız aksiyonlara rağmen toparlanma çok düşüktür ve riskler dezavantajlı tarafta kalmaya devam etmektedir. Son aylarda finansal piyasadaki dalgalanma artmıştır. Küresel ekonominin önündeki temel zorlukların şunlar olduğunu düşünüyoruz: Düşük büyüme ve bilhassa gençler arasında olmak üzere devamlı yüksek oranlarda seyreden işsizlik ve birçok ekonomide daha kapsayıcı büyüme ihtiyacı; Avrupa'da finansal piyasalardaki bölümlenme ve bankacılık birliğinin kararlı olarak uygulanması; Bazı yükselen piyasa ekonomilerinde nispeten düşük büyüme; bu bazı durumlarda dalgalı sermaye akışının etkisini, daha sıkı mali koşulları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ile yerel yapısal zorlukları yansıtmaktadır; Birçok ülkede kısmen piyasada devam eden belirsizliklerden ve katı iç disiplinden kaynaklanan özel yatırım seviyelerindeki yetersizlik; Özellikle fiili ve tahmini borç-gsyih oranı seviyeleri yüksek olan ülkelerde yakın zamanda toparlanmayı uygun şekilde desteklerken, diğer bazı ülkelerde yüksek kamu borçları ve bunun sürdürülebilirliğinin ele alınma gerekliliği; Büyümenin güçlenmesi ile sermaye akışında dalgalanma ve ileri ekonomilerde para politikalarının son evrede yeniden ayarlanacağına dair beklentiler; Küresel talebin yeniden dengelenmesinin tamamlanamaması ve Mali politika müzakereleri ile ilgili süregelen belirsizlikler. Bu zorluklarla başa çıkmak ve küresel ekonomiyi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme eksenine yerleştirmek için, bu Eylem Planı içerisinde öngörülen yeni tedbirleri eski eylemlerimizin üzerine inşa ettik. 3

4 Eylem Planı, iddialı ve hedefi sağlıklı bir şekilde belirlenmiş reformlar vasıtasıyla güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirirken ekonomik faaliyeti ve istihdam olanaklarını arttıracak, toparlanmayı destekleyecek ve genel görünümün önündeki yakın vadeli risklerle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eylem Planı bilgisini, ekonomik görünümün değerlendirilmesi ve mevcut taahhütlere göre kaydettiğimiz aşamayı tanımlayan ve reform gündemimizdeki boşlukları tespit eden Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi nden almaktadır. Eylem Planı aynı zamanda, mali stratejilerimizi, para ve döviz politikası taahhütlerimizi ve yapısal reform gündemimizin daha somut ve iddialı çizgiler ile şekillendirilmesini içeren taahhüt belirleme sürecimize dayanmaktadır. Ortak ve eşgüdümlü eylemlerin ileriye doğru atılan en etkin adımlar olduğu yönündeki inancımız sürmektedir. Aramızda oluşturduğumuz açık ve birbirine bağlı bir diyalog forumu olarak G20 nin karmaşık politika konularına ilişkin ortak bir anlayış oluşturmak ve çözüme ulaşmak amacıyla üstün öneme haiz bir çalışma ortamı olduğunu teyit ediyoruz. 2. Toparlanma Sürecinin Desteklenmesi ve Yakın Dönemdeki Risklerin Ele Alınması G-20'nin ilk planda yoğunlaştığı husus, gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma sinyallerine dayalı olarak doğru zamanda atılan adımlar eşliğinde, tüm küresel ekonominin faydasına olacak şekilde dayanıklı bir hale getirmek için büyümeyi ve istihdamı arttıracak koşullar yaratmaktır. Avro bölgesi, banka bilançolarının güçlendirilmesi, mali bölümlenmenin azaltılması ve bankacılık birliği oluşturulması adına daha hızlı bir aşama kaydedilmesine yönelik çabaları da kapsayacak şekilde ekonomik ve parasal birlik temellerini güçlendirmeyi taahhüt etmektedir. Özel bağlamda AB, AB banka sermayesi ve varlıklarının gücünü ve kalitesini ele almaya, AB genelinde bankalar için yeni ihtiyati gereksinimleri hayata geçirmeye ve bankacılık birliğinin yapı taşlarının, yani bir Tek Denetim Mekanizması ve Tek Çözümleme Mekanizmasının hızla benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile ilerlemeye devam edecektir. AB, gerçek bir Ekonomi ve Para Birliği (EPB) yaratmak ve buna işlerlik kazandırmak amacıyla EPB'nin kurumsal çerçevesini derinleştirme yönünde adım atacaktır. Gelişmiş G20 ülkeleri, mali stratejilerinin uygulanmasında, sürdürülebilir kamu finansmanına bağlı kalmaya devam ederken ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyecek şekilde esnek bir yaklaşım sürdürmeyi kabul etmektedir. Uygulama süreci, gerektiği zaman otomatik istikrar enstrümanlarının çalışmasına izin vermek veya mali konsolidasyonun hızını ve bileşimini ekonomik koşullara ve mali alana göre ayarlamak gibi aksiyonlar almak suretiyle yakın dönemde uygun mali politika ayarlamaları yapılmasına izin verecektir. Bazı ülkeler, aşağıda görüldüğü üzere harcamalarını başka amaçla kullanmak üzere değiştirerek veya özel yatırımı çekecek faaliyetler vasıtasıyla büyümeyi desteklemek üzere hedeflenmiş tedbirler ve yatırımlar ortaya koymuşlardır: o İngiltere tasarruflarını, cari harcamalardan sermaye harcamalarına doğru önem sırasına göre yeniden sıralandırarak, bilhassa kısa vadede işletmeler için ek 5,5 milyar 'luk altyapı ve destek yatırımı yapmaktadır. 4

5 İngiltere, bankalara ve inşaat şirketlerine teşvik veren Kredi Fonlaması Programı (FLS) kapsamını reel ekonomiye kredi artışı sağlama yönünde, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) verilen teşvik kredilerinin artırılmasını da kapsayacak şekilde genişletmiştir. o İtalya, önümüzdeki on iki ay içerisinde kredi teminat programının kapsamını genişletmek, sermaye varlıklarının satın alınması yönünde mali yardım sağlamak ve tahvil piyasasını kote olmamış şirketlere açmak suretiyle işletmeler ve bilhassa KOBİler için likiditeyi arttırmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca İtalya, 2014 sonuna kadar, yerli işletmelere verilen ödenmemiş ticari kredilerde tüm borçların ödenmesi yönünde çalışma yapacak. o AB Avrupa Yatırım Bankasının (EIB) sermayesinde yapılması kararlaştırılmış artışı dönemi genelinde uygulayarak inovasyon ve mesleki beceri yatırımlarını arttıracak, KOBİlerin mali kaynağa erişimini kolaylaştıracak ve stratejik altyapıların geliştirilmesini destekleyecektir. o Brezilya yaklaşık 52,2 milyar R$ (25 milyar ABD Doları) olarak tahmin edilen PPP yatırımlarıyla Eylül 2013'te 6900 km'lik yol ihalesi açacak. Finansal dalgalanmanın artması nedeniyle yükselen piyasalar, büyümeyi destekleme ve istikrarı sürdürme yönünde gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır; bunlar arasında temel dinamiklerin iyileştirilmesi, beklenmedik dış etkilere karşı esnekliğin arttırılması ve mali sistemlerin güçlendirilmesi çalışmaları yer almaktadır. Para politikası, yerli fiyat istikrarına odaklı olmaya ve merkez bankalarının ilgili talimatları çerçevesinde ekonomik toparlanmaya destek vermeye devam edecektir. Son yıllarda, alışılmadık para politikaları dahil uyumlu para politikalarının küresel ekonomiye verdiği desteği takdir ediyoruz. Uzun süreli parasal gevşeme süreçlerinin risklerine ve istenmeyen olumsuz yan etkilerine karşı ihtiyatlı tavrımızı sürdürüyoruz. Güçlendirilmiş ve sürdürülen büyümeye, para politikalarının normalleşmesine doğru bir geçişin eşlik edeceğini düşünüyoruz. Merkez bankalarımız, para politikasının ayarlanmasında gelecekte yapılacak değişikliklerin dikkatli bir şekilde düzenlenmeye ve net bir şekilde duyurulmaya devam edileceğini taahhüt etmişlerdir. ABD Merkez Bankası fiyat istikrarı bağlamında işgücü piyasasının görünümü önemli ölçüde iyileşene kadar varlık satın alma programını uygulamayı ve diğer uygun politika araçlarını kullanmayı sürdürme niyetindedir. Varlık satın alımlarının aylık hızının tayin edilmesinde FOMC, varlık alım programına başladığından bu yana işgücü piyasasının görünümünde kaydedilen iyileşmeyi ve maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme kapsamını hesaba katacaktır; ABD ekonomisi FOMC'nin beklediği gibi gelişirse, bu yılın başlarında varlık alım hızı düşürülebilir. FOMC, en azından işsizlik oranı yüzde 6½'un üzerinde kaldıkça, bir yıl sonrası ile iki yıl sonrası arasındaki enflasyon tahmini yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin azami yarım puan yukarısında kaldıkça ve uzun vadeli enflasyon beklentileri güçlü isabet potansiyelini sürdürdükçe federal fon oranı için çizmiş olduğu mevcut hedefin uygun olacağını öngörmektedir. 5

6 o İngiltere'de, Bank of England Para Politikaları Komitesi, ekonomik durgunluk ciddi anlamda azalana kadar, fiyat istikrarı veya mali istikrar açısından somut risk arz etmemesi şartıyla, para politikasının mevcut yüksek canlandırıcı duruşunu sürdürmesi niyetini açıkça ortaya koydu. o Bank of Japan yaklaşık iki yıllık bir zaman tercihi olacak şekilde, mümkün olan en erken zamanda tüketici fiyat endeksinde yıllık değişim oranı bazında yüzde 2'lik fiyat istikrar hedefini tutturmak için bu yılın Nisan ayında "kalitatif ve kantitatif parasal rahatlama" politikasını yürürlüğe koydu. Bu politika kapsamında Banka, iki yıl içerisinde parasal tabanı ve cari JGB ve ETF tutarlarını ikiye katlayacak ve JGB alımlarının kalan ortalama vadesini de iki katın üzerinde yükseltecektir. o ECB Yönetim Kurulu, Avro Bölgesindeki temel faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyede veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir. Bu beklenti, reel ekonomide geniş tabana yayılmış zayıflama ve durgun para dinamikleri göz önüne alındığında ortaya çıkan enflasyonun orta vadedeki genel dingin görünümüne göre oluşturulmuştur. Ayrıca ECB, gerektiği zamana ve en az 2014 yılının 8 Temmuz 2014 tarihindeki 6. zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar, yeniden finansman faaliyetlerini (MRO) ağırlıklı olarak sabit oranlı tam tahsisli ihalelerle yürütmeye devam edecektir. Bu ihale süreci gerektiği zamana ve en az 2014 yılının ikinci çeyreğinin bitimine kadar gerçekleştirilmeye devam edilecek olan Eurosystem'in bir zorunlu karşılık tesis dönemi vadeli özel-süreli yeniden finansman faaliyetleri için de yürürlükte kalacaktır. o Döviz piyasasında belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı arttırmak ve aynı zamanda yerel piyasaya hedge ve likidite arz etmek amacıyla Brezilya Merkez Bankası yılsonuna kadar en az 54,5 milyar ABD Doları tutarına eşdeğer Real cinsinden döviz takas ihaleleri ve kredi programı taahhüt etmiştir. Mali akıştaki aşırı dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki düzensiz hareketlerin, son yıllarda bazı yükselen piyasalarda gözlendiği gibi ekonomik ve finansal istikrar açısından olumsuz yansımaları olabileceğini yineliyoruz. Genel itibariyle bu ülkelerin politika çerçeveleri ne kadar güçlüyse zorluklarla o kadar iyi baş edebilmektedirler. Sağlam makroekonomik politikalar, yapısal reformlar ve güçlü sağduyulu çerçeveler dalgalanma artışlarıyla başa çıkmada yardımcı olacaktır. Finansal piyasa koşullarını özenle izlemeye devam edeceğiz. Yerli büyümeyi desteklemek için hayata geçirilen politikaların aynı zamanda küresel büyümeyi ve finansal istikrarı da desteklemesini sağlamak için işbirliği yapmayı ve bu politikaların diğer ülkeler üzerindeki yansımalarını yönetmeyi taahhüt ediyoruz. 6

7 Altta yatan esasları yansıtacak şekilde daha çok piyasa tarafından belirlenen kur sistemleri ve kur esnekliğine doğru hızla ilerleme ve döviz kurlarının sürekli yanlış ayarlanmasından kaçınma taahhüdümüzü yineliyoruz. Rekabetçi devalüasyondan kaçınacağız ve döviz kurlarımız için rekabetçi hedefler koymayacağız. Suudi Arabistan sahip olduğu sistemik rol ile uyumlu olarak ve küresel ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı desteklemek adına küresel petrol piyasasındaki istikrarı geliştirmek için mevcut yedek kapasitesini ihtiyaç duyulduğu ölçüde seferber etme taahhüdünü yinelemektedir. 3. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Mali sürdürülebilirlik sağlamak, yatırımları geliştirmek, üretimi ve işgücüne katılımı artırmak ve iç ve dış dengesizlikleri ele almak üzere tasarlanmış kararlı ve hedefli reformları hayata geçirerek uzun vadeli büyüme temellerinin güçlendirilmesini taahhüt ediyoruz. 3.1 Mali Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi Gelişmiş ekonomilerde mali sürdürülebilirlik ile birlikte güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanmanın sağlanması çok önemlidir. Tüm gelişmiş ekonomiler, beklentileri daha iyi karşılayabilmek için güvenilir ve ülkeye özgü orta vadeli mali stratejiler geliştirdi. Bu stratejiler bireysel ülke koşullarını yansıtmaktadır ve borcu bir GSYİH payı olarak sürdürülebilir bir hatta oturturken ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemek için yakın vadeli ekonomik şartlar göz önüne alarak esnek bir şekilde uygulanacaktır (Ek 1). Mutabık kalındığı üzere, tüm gelişmiş ekonomiler, orta vadede borç-gsyih oranını sürdürme veya düşürme yönünde yapılandırılmış stratejiler ortaya koymuştur. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Kore ve İspanya, 2016 sonrası için borç-gsyih oranına yönelik ülkeye özgü hedefler koyarak borcu bir GSYİH faktörü olarak azaltmayı açık bir şekilde taahhüt etmişlerdir. İngiltere borçtaki olağanüstü yükselişle baş ettikten sonra bir borç hedefi belirlemeyi taahhüt etmektedir. Borç seviyesinin düşük olması nedeniyle Avustralya orta vadede mali sürdürülebilirliği muhafaza etmeyi taahhüt etmektedir. Japonya, 2020 mali yılına kadar faiz dışı fazla hedefine ulaştıktan sonra kamu borç-gsyih oranını kesintisiz olarak düşürmeye odaklanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri nde başkanlık bütçesi tahminlerine göre, kamu sektörüne ait federal borç önümüzdeki on yıllık dönemde inişe geçecektir. Bir takım yükselen piyasa ekonomileri de mali sürdürülebilirliği destekleme stratejilerinin temel unsurlarını planladı (Ek 2). Bu orta vadeli stratejiler güven ve sürekli büyümeyi destekleyecek ve ekonomilerimizin ve kamu maliyesinin beklenmedik olaylara karşı direncini artıracaktır. Bu stratejiler aynı zamanda ülkelerin önümüzdeki yıllarda önemli mali zorluklarla başa çıkabilmelerini (yaşa bağlı harcamalar dahil olmak üzere) sağlayacak ve mali alanın inşa edilmesine yardımcı olacak ve ülkelere kendi insiyatifleri çerçevesinde hareket etmek için daha fazla alan tanıyacak bir çapa temin edecek ve/veya otomatik istikrar enstrümanlarının tam anlamıyla işlevsel olmasını sağlayacaktır. 7

8 Bu stratejiler bir arada değerlendirildiğinde, istihdamın ve büyümenin desteklenmesi bağlamında, G20'nin mali sürdürülebilirlik taahhüdünün anlamlı bir şekilde güçlendirildiğini gösterir. 3.2 Yapısal Reformlar Önemli yapısal reformlar eşliğinde daha acilen yol alma ihtiyacının farkında olarak reform gündemimizi daha anlamlı, somut ve iyi hedeflenmiş çizgiler ekseninde yeniden düzenledik. Üye ülkeler, yatırımları arttırmak, temel zayıf noktaları belirlemek, üretimi ve rekabeti geliştirmek, işgücüne katılımı arttırmak, mali istikrarı ve kredi erişimini iyileştirmek ve iç ve dış dengesizlikleri belirlemek suretiyle uzun vadede güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirecek geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu reformlar potansiyel büyümede, istihdam yaratmada ve talebin yeniden dengelenmesinde kalıcı bir iyileşme sağlanması için anahtardır. Daha Güçlü Büyüme Yatırımları artırıcı reformlar potansiyel büyümeyi yukarı çekebilir, istihdam yaratabilir ve ihtiyaç duyulan küresel yeniden dengelenmeye katkıda bulunabilir. Arjantin Pro.Cre.Ar ve inciso k gibi yeni yatırım finansman programları vasıtasıyla altyapı ve verimli projelere ve konut kredisi açığının azaltılması için ek sosyal ve kurumsal tasarruflar sağlayacaktır. Brezilya 5 yıllık bir zaman diliminde darboğazlarla mücadele etmek, rekabet gücünü artırmak, istihdam yaratmak ve Kamu-Özel Ortaklıkları vasıtasıyla büyümeyi teşvik etmek üzere, R153 milyarlık (71 milyar dolarlık) Lojistik Yatırım Programı ile vergi teşviklerini ve yenilikçi finansman programlarını destekleyecektir. Kanada, Building Canada planı aracılığıyla yeni ve mevcut altyapı finansmanına ve önümüzdeki 10 yıl genelinde Kanada Yerlileri ve federal altyapı için 70 milyar dolar ayırmayı taahhüt etmektedir. Çin hizmet sektörünün gelişimini hızlandıracak, 2015 yılına kadar GSYİH'ya eklediği katma değeri yüzde 4 oranında yükseltecek ve AR-GE harcamalarını GSYİH'nın % 2,2'si oranında arttıracaktır. Fransa Ocak 2014'e kadar, işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla Rekabetçilik ve İstihdam Vergisi Kredisinde planlanan artışı hayata geçirecektir. Fransa aynı zamanda Future Programı için Invest projesinin ikinci ayağını uygulamaya koyacak ve firmalar, bilhassa KOBİ'ler için tasarrufları daha iyi yönlendirerek finansman koşullarını iyileştirmeye devam edecektir. Hindistan, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırımla yüksek hızlı tren ve karayolu bağlantıları ile ulusal ve özel sermayeyi birleştirecek olan Delhi-Mumbai sanayi koridorunu da kapsayan iddialı altyapı programına devam etmeyi taahhüt etmektedir. 8

9 Buna ek olarak, de başlayacak PPP yatırımlarıyla iki yeni büyük liman kurulacak ve mevcut liman içerisinde yeni bir dış liman inşa edilecektir. Endonezya ulusal ve bölgesel bağlantıları iyileştirmek amacıyla, altyapı yatırımları dahil 2013 yılında sermaye harcamalarına 18 milyar dolar ayıracaktır. İtalya iş dünyasını iyileştirmeyi taahhüt etmektedir ve bu yılsonuna kadar dokuz ay içinde ilgili tedbirlerin uygulanması amacıyla yabancı yatırımları çekmek ve kolaylaştırmak üzere 'Destination Italy' adlı temel bir reform programını hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir. Japonya yurtdışından yatırım çekerek diğer tedbirlerle birlikte Doğrudan Yabancı Yatırım stoğunu 2012 seviyelerini ikiye katlayarak 2020'ye kadar 35 trilyon Yen e çıkarmayı hedefleyen cesur mevzuat reformları içeren uygulamalarla Japon iş ortamını iyileştirmeyi amaçlayan "Ulusal Stratejik Özel Alanlar" kuracaktır. Kore, vergi teşviklerini artırarak mali destek sağlamak ve finansman yaratmak suretiyle ticari teşebbüsleri teşvik edecek ve kurumsal yatırımlara zorluk çıkaran mevzuatı rahatlatacaktır. Meksika enerji arzı zincirinde verimliliği geliştirmek, yeni yatırımlar çekmek ve rekabeti teşvik etmek amacıyla enerji sektörüne özel sektörün katılmasına izin veren önemli reform teklifleri sundu. Rusya altyapı projeleri finansmanın arttırılması ile birlikte daha yüksek bir yatırım-gsyih oranı yakalama amacı doğrultusunda (2015'e kadar %25 GSYİH ve 2018'e kadar %27 GSYİH) mevzuatın düzenlenmesi ve idari prosedürlerin öngördüğü yüklerin gevşetilmesi suretiyle iş ortamını iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Suudi Arabistan 2014 den başlamak üzere ulaştırma sektörü için kamu altyapılarını daha da iyileştirecektir. Suudi Arabistan aynı zamanda konut stoğunu genişletmeyi, konut finansmanına erişimi arttırmayı ve makul fiyatlı konutlara daha kolay erişim sağlamayı taahhüt etmektedir. Güney Afrika üçüncü kömür-yakıtlı enerji santrali inşasına başlayarak ve sorumlu ve çevre dostu bir yöntemle kaya gazı aramaya izin verme sürecini tamamlamak suretiyle enerji sıkıntısını çözmeye yönelik adımlar atacaktır. Güney Afrika, su ve maden projeleri için çevresel etki değerlendirme raporu alma prosedürüne işlerlik kazandırarak yatırım ortamını iyileştirmeyi planlamaktadır. İspanya KOBİ'lerin piyasaya girişini kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan yasal hükümler ve bunun yanı sıra KOBİlere yönelik uluslararasılaşma finansmanını iyileştirme tedbirleri ve geniş kapsamlı mali iyileştirmeler (tahakkuka değil nakde göre KDV gibi) dahil olmak üzere girişimciliği geliştirme amaçlı tedbirler almaktadır. İngiltere cari harcamalarında daha da kesintiye giderek elde edeceği gelirle sonrası itibariyle sermaye harcamalarını yıllık 3 milyar arttıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri altyapı izin takvimini daraltarak ve yeni genişletilmiş TIFIA kredi ve kredi teminat programı vasıtasıyla hem kamu yatırımlarını geliştirmek hem de altyapı varlıklarına yapılan özel yatırımları daha fazla teşvik etmek suretiyle altyapıyı iyileştirecektir. 9

10 Güçlü büyüme için önemli bir ön koşul olarak ülkeler, ayrıca verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik tasarlanmış önlemler taahhüt etmişlerdir. Çin 2012 yılındaki 300 milyarlık toplam yapısal vergi kesintisinin bir parçası olarak 40 milyar Yuan üzerinde vergi düşüşü sağlamasına neden olan ticari vergileri bir KDV ile ikame etme pilot projesini hızlandıracaktır. Proje, bu yıl Ağustos ayında diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AB Avrupa rekabet gücünü artırma ve ekonomik büyümenin ve istihdamın önünü açma amaçlı belli aksiyonlar alarak Tek Pazar'ı daha derine entegre edecektir. Fransa konut, ulaşım ve enerji piyasalarının verimliliğini artırmak amacıyla 2013 yılı sonuna kadar önlemler almayı taahhüt etmektedir. Almanya pazar hakimiyetinin kötüye kullanımını önlemek ve tüketicinin korunmasını artırmak amacıyla şirket birleşme sürecini ele almak için yakın geçmişte hayata geçirilen mevzuat uyarınca rekabeti artıracaktır. Verimlilik ve inovasyon, Almanya "İleri Teknoloji Stratejisi"nin daha ileri uygulanmasıyla teşvik edilecektir. İtalya ayrıca işletmeler için bürokrasiyi azaltacak ve hukukun üstünlüğünü ve idari ve sivil adaletin işlerliğini iyileştirmeyi ve ayrıca bir sonraki Zirveye kadar liberalleşme yolunu izlemeyi taahhüt etmektedir. Meksika uzman teknik komisyonlar ve mahkemeler ile birlikte bir düzenleyici çerçeve oluşturarak Haziran ayında rekabet ve telekomünikasyon konularında anayasada reformlar yaptı. Bu reformlar telekomünikasyon, radyo ve TV alanlarına yabancı yatırımların önünü önemli ölçüde açmakta olup ağ endüstrilerinde devlet kontrolünde erişimle ilgili yeni düzenlemeleri içermektedir. Rusya, 2018 yılına kadar ruhsat alma prosedürlerini daha basite indirgemeyi ve izin prosedürü gerektirmeyen ticari faaliyetler listesini 36'dan 50'ye çıkarmayı taahhüt etmektedir. İspanya bu yılsonuna kadar bölgeler arasında ekonomik düzenleme ile ilgili pazar birliğine yönelik temel hukuki çerçeveyi oluşturacaktır. Pazar Birliğinin Garanti Edilmesi ile ilgili tasarı hayata geçirildiğinde, önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH'a 1,5 puanlık katkı sağlaması beklenmektedir. İngiltere 2015 yılına kadar kurumlar vergisindeki azalmayı %20'ye çıkarmak suretiyle işletmelerin iş yükünü azaltacak tedbirler alacak ve Nisan 2014 itibariyle 2000 'a varan bir yıllık İstihdam Ödeneği vasıtasıyla küçük işletmeleri destekleyecektir. Tüm üyeler daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel büyüme için gerekli koşullar olarak açık ticaret ve yatırım, piyasaları genişletme ve her türlü korumacılığa karşı çıkma taahhütlerini sürdürmektedir. 10

11 Sürdürülebilir Büyüme Kayıt dışı ekonomiyi daraltırken, uzun vadeli yapısal işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla işgücüne katılımı ve beşeri sermaye gelişimini teşvik amaçlı reformlar, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Avustralya 1 Temmuz 2019'a kadar ulusal maluliyet sigortası programının tam uygulamasına geçmek için den itibaren yedi yıllık dönemde 14.3 milyar Avustralya doları tutarında bir ek finansman sağlayacak ve eğitimi güçlendirmek için sonraki dört yılda önemli ölçüde ek okul finansmanı temin edecektir. Brezilya yurt içinde ve yurt dışında lisans öğrencileri için burs programları aracılığıyla (2015 yılına kadar üst düzey yabancı üniversitelere öğrenci ve araştırmacı gidecek ve 2013'te 3,3 milyar ABD Doları tutarında burs verilecektir) ve yeni yüksek öğretim kurumlarının açılması (2018 sonuna kadar 4 yeni devlet üniversitesi ve 2014 sonuna kadar 208 yeni teknik ve mesleki eğitim merkezi) vasıtasıyla ülke çapında işgücü verimliliğini arttıracaktır. Kanada, Canada Job Grant programı aracılığıyla işsiz ya da kapasitesinin altında çalıştırılan kişileri yetiştirmek için işletmelere fon sağlayacaktır. Program döneminde tam olarak hayata geçirildiğinde her yıl kişi eğitim alacaktır. Çin sosyal güvenlik ağını güçlendirmeye, reformu ve sermaye piyasasının ve para piyasasının genişletilmesini teşvik etmeye devam edecektir. AB özellikle Ocak 2014'e kadar tamamen işler hale gelecek olan "Gençlere İstihdam Girişimi" ile 2012'de genç işsizlik oranı %25 üzeri olan Birlik ülkelerinde eğitimde, işte veya stajda olmayan gençleri destekleyerek onların işgücü piyasasına girişini sağlayacaktır. Fransa işgücü piyasası reformu (Ulusal Çok-Sektörlü İş Güvenliği Sözleşmesi) uygulamasını takip edecek ve genç ve kıdemli işçilerin istihdam edilebilirliğini artırmak için "geleceğin işlerini" ve "kuşak sözleşmeleri" oluşturma sürecini hızlandıracaktır. Fransa, prim katkı dönemini uzatarak ertelenmiş endeksleme ve gelir artışı gibi kısa vadeli tedbirlerle orta/uzun vadeli tedbirleri bir araya getirip ortalama efektif emeklilik yaşını sürekli yükselterek emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Almanya kendi göçmenlik politikası vasıtasıyla yüksek vasıflı işçilerin edinilmesini artırmak üzere "Vasıflı İşçiler Stratejisini" uygulamaya devam edecektir. Hindistan de 9 milyon genç olmak üzere 2017 yılına kadar 50 milyon kişiye gerekli becerileri kazandırma hedefi koydu. Ayrıca Ulusal Beceri Geliştirme Kurumu, farklı beceri eğitimlerine ilişkin müfredatı ve standartları belirleyecek olup gençlere beceri belgelerini almaları yönünde para teşvikleri yapmaktadır; bu noktada dönemi için bütçeden yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında ödenek ayrılmıştır. 11

12 Endonezya ulusal yoksulluk düzeyini %10,5'ten (2012) 2013 yılına kadar yaklaşık %9,5'e indirme hedefi koyduğu yoksulluğu azaltma programını güçlendirmekte ve genişletmekte ve hak sahibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni vergi tedbirleri koymak ve kayıt içi finansal mecralara erişimi arttırmak suretiyle kayıt dışı ekonomiyi azaltma yönünde adımlar atmaktadır. Ülke aynı zamanda verimsiz enerji sübvansiyonlarını da kesmiştir. İtalya bir sonraki zirveye kadar fiyatlarda vergi farklılığını azaltmaya ve bunun yanı sıra kamu istihdam hizmetlerinde ve aktif işgücü piyasası politikalarında reform yaparak işgücü piyasası kurumlarını güçlendirmeye ve Avrupa "Gençlere İş Garantisi" programını hayata geçirmeye yönelik ek adımlar atacaktır. Japonya kadınların (25-44 yaş aralığı) istihdam oranını 2020 yılına kadar %73'e yükseltmek amacıyla, çocuk bakım hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması gibi işgücü reform tedbirleri uygulayacaktır. Kore kadınlar için çocuk bakım destek hizmetlerini geliştirmek suretiyle, gençler için ise bir çıraklık sistemini hayata geçirmek ve daha fazla gencin işe alınması ve istihdam oranının arttırılması amacıyla KOBİ'lere teşvik sağlamak suretiyle gençlerin işgücüne katılımını artıracaktır. Bu adım, istihdam oranını 2017'ye kadar %64'ten %70'e çıkarma stratejisinin bir parçasıdır. Meksika geçici istihdam, saat ücretleri ve sendikal şeffaflık gibi çalışma esnekliğini ve etkinliğini iyileştirecek bir çalışma reform tasarısını onayladı. Güney Afrika 2013 yılı itibariyle iki yeni devlet üniversitesi inşa edecektir. Türkiye kadınların işgücüne katılım oranını arttırmayı ve aynı zamanda sosyal yardım alan kişilerin istihdam beklentilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı işçilerin eğitimine ve beceri kazanmalarına yatırım yaparak, bilhassa uzun süre işsiz durumda olanlar için işgücü piyasasının toparlanmasıyla ilerleme kaydetmeye ve ekonominin büyüme potansiyelini geliştirmeye devam edecektir. İngiltere yeni Vergisiz Çocuk Bakım Programı vasıtasıyla işlerine geri dönmek isteyen ebeveynleri desteklerken Evrensel Kredi ve İş Programını hayata geçirerek sürdürülebilir bir refah sistemi ve çalışmanın her zaman kazandıracağı anlayışının gelişmesini sağlayacaktır.. Tüm G20 üyeleri, geçmişte kararlaştırılmış olan finansal piyasa reformlarının zamanında hayata geçirilmesini tam manasıyla taahhüt etmektedir. Bazı üyeler, ulusal mali sistemlerin direncini arttırmaya ve gelecekte finansal kriz riskini azaltmaya yönelik ek reformlar tasarladı. Brezilya, Brezilya Ödemeler Sistemini (SPB) oluşturan ödeme düzenlemeleri ve ödeme kuruluşları ile ilgili bir yönetmelik çıkardı. Buna bağlı olarak mobil bankacılık ödemelerini düzenleyen yasal bir çerçeve oluşturuldu. Fransa yeni resmi banka çözümleme kuralları oluşturarak bankaların kendi adlarına spekülatif olan tüm faaliyetlerini tali bir kuruluşunda yürütmesini öngören ve her banka düzeyinde ve bütünüyle finans sistemi için önleyici risk yönetimini tanımlayan Bankacılık Faaliyetlerinde Kuvvetler Ayrılığı ve Düzenleme Kanunu nu hayata geçirecektir. 12

13 Almanya bankaların, ciddi bir kriz durumunda uygulanmak üzere toparlanma ve çözümleme planları hazırlamalarını öngören banka kuvvetler ayrılığı yasasını hayata geçirecektir. Ayrıca, bazı eşiklerin aşılması durumunda bankalar artık mevduat işlemlerini özsermaye ile yapılan ticari işlemlerle bir araya getiremeyecek, özsermaye ile yapılan ticari işlemleri yasal, ekonomik ve teşkilat yapısı gereği kendisine ait tali bir şirket bünyesinde toplamak zorunda olacaktır. Avrupa Birliği, 28 üye ülkesinin tamamı için kapsamlı bir mali reform programı hazırlamakta ve hayata geçirmektedir; bu program kapsamında banka sermayesi, yapı ve çözümleme, sigorta, türev enstrüman işlemleri ve piyasa altyapıları yer almakta olup bu program, başlangıç itibariyle ortak para birimi Avro olan üye devletleri kapsayan bir bankacılık birliği içerisinde tek denetim ve tek çözümleme mekanizmaları oluşturacaktır. Japonya, mali kuruluşların çözümleme rejimi için bir çerçeve sağlayan Mevduat Sigortası Kanunu nun yakın geçmişte meclisten geçmiş olan tadilini hayata geçirecektir. Kore, Finans Kuruluşlarının Yönetişimi Kanunu nu uygulama sürecinde olan finansal kuruluşların yönetişiminin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştirecek ve özellikle savunmasız toplumsal gruplar ve tüm finansal tüketiciler için koruma tedbirlerini güçlendirecektir. Meksika, finansal sistemin istikrarını geliştirirken kredi elverişliliğini arttırmayı, mali maliyetleri azaltmayı ve rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan bir finansal reform tasarısını onaylama sürecindedir. Rusya ihtilaf çözüm mekanizmalarını, tazmin mekanizmalarını, kamuoyu bilgilendirmelerini ve finansal tüketicilere açık olan bilgi kaynaklarını arttırmak suretiyle finansal okuryazarlığı ve finansal tüketicinin korunmasını güçlendirecektir [ döneminde %25 oranında]. Suudi Arabistan önümüzdeki üç yıl boyunca yeni bir finansal Tüketiciyi Koruma çerçevesini hayata geçirecektir. Güney Afrika mali kuruluşların ihtiyati denetimini merkezi yapıya kavuşturacak, döneminde finansal tüketiciler için koruma tedbirlerini geliştirecek ve 2013 sonuna kadar yönetmelik kapsamına kredi derecelendirme kuruluşlarını, tezgah üstü türev enstrümanlarını ve özel sermaye havuzlarını dahil edecektir. Türkiye finansal okuryazarlığı daha yakından izleyerek ve aynı zamanda iyileştirerek ve İstanbul Finans Merkezi Projesi bağlamında yeni finansal ürünler için altyapıyı geliştirerek finans sistemini güçlendirmeye devam edecektir. İngiltere Bağımsız Bankacılık Komisyonu nun tavsiyeleri doğrultusunda daha güçlü bir bankacılık sektörü oluşturmaya yönelik reformlar gerçekleştirmektedir. İngiltere aynı zamanda, makro ve mikro ölçekte yeni ihtiyati düzenleyici tedbirler oluşturulması da dahil üç parçalı finansal düzenleme sistemini revizyondan geçirme planlarını uygulamaktadır. 13

14 Amerika Birleşik Devletleri, bankacılık sisteminde kaldıracı azaltmak, büyük finansal kuruluşların sistemli çözümlenmesine destek olmak üzere uygun teminatsız borç yedeği muhafaza etmelerini sağlamak, para piyasası fonları dahil olmak üzere özsermaye ile yapılan ticari işlemlerden ve gölge bankacılık sektöründen kaynaklanan riskleri azaltmak, bankalar ve belirlenmiş banka dışı kuruluşlar için yükseltilmiş ihtiyati standartları ve türev enstrümanlar için sermaye ve marj kurallarına nihai şeklini vermek ve kısa vadeli toptan fonlama piyasalarındaki hassasiyetleri belirlemek için ek reformlar yapmaya devam edecektir. Dengeli Büyüme Küresel talebin geniş kapsamlı bir ölçekte yeniden dengelenmesine yönelik daha fazla ilerleme kaydetmekte kararlıyız. Bazı ülkelerde uygulanan önemli reformları yansıtacak şekilde küresel cari işlem dengesizlikleri düşüş gösterirken bu ilerlemenin ciddi bir kısmı talep sıkışmasından kaynaklanmıştır. Küresel büyüme güçlendikçe dayanıklı bir iyileşme sağlamak için, cari açık veren ve cari fazla veren ülkeler arasında küresel talebi yeniden dengelemeye ve ayrıca içte yeniden dengelenmeye yönelik ek politika ayarlamaları yapmakta kararlıyız. Bu bağlamda cari fazla veren büyük ekonomilerde yerli talepte daha güçlü bir büyüme ve cari açık veren ekonomilerde ise tasarrufların arttırılması ve rekabetin geliştirilmesi ve daha esnek döviz kurlarının elde edilmesi önemlidir. Tüm bu alanlardaki eylemleri gerçekleştirmeyi ve düzenli olarak kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bütçe açığı büyük olan ülkeler finansal konumlarını iyileştirmeye devam ederek ulusal tasarruflarını arttıracaktır; Çin ekonomik kalkınma modelini dönüştürmeye, ekonomik yeniden yapılanmayı teşvik etmeye ve yerli talebi canlandırmaya devam etmeyi taahhüt etmektedir. Almanya'da, olumlu işgücü piyasası koşullarında ücretlerde ve tüketimde güçlü büyüme sergilenirken yerli talep canlanmaktadır. Ticari yatırımlarda çok yakın geçmişte gözlenen artış yine bu yöne işaret etmektedir. Sahip olduğu yüksek ithalat kapasitesi ile güveni ve iç talebi, bilhassa ticari yatırımları daha da güçlendirmek için Almanya, Avro bölgesinde güvenilir reformların, güçlü kamu bütçelerinin ve potansiyel büyümeyi teşvik edecek kesintisiz reformların hayata geçirilmesini etkin olarak destekleyecektir. AB son iki yıl içerisinde ciddi bir ilerleme kaydetmiş olan Avro Bölgesinde ekonomik yeniden dengelenme çabalarını sürdürecektir. Önümüzdeki yıl, Kasım 2013'te yapılacak genel bir değerlendirme ile AB Makroekonomik Dengesizlikler Prosedürünün (MIP) hayata geçirilişinin üçüncü yılını yaşayacağız. Bunu, MIP kapsamındaki ülkeler için 2013 yılında yapılmış politika taahhütlerinden hareketle, Bahar 2014'te ülkelerin derinlemesine değerlendirmeleri ve ülkeye özel tavsiyeler takip edecektir. Avrupa Komisyonu bu politika tavsiyelerinin uygulanmasını yakından izleyecektir sonlarında Komisyon, MIP'ın uygulanmasıyla ilgili genel bir değerlendirme yapacak ve gerekiyorsa tadil tekliflerinde bulunacaktır. 14

15 Türkiye 2018 yılına kadar yerli tasarruf oranlarını %19'a çıkaracak politikalar uygulayacak ve bunları verimli yatırımlara aktaracaktır. Ayrıca Türkiye, yerli enerji kaynaklarını arttırmak ve tüketimde verimliliği iyileştirmek suretiyle enerji ithalatı bağımlılığını azaltmaya devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri bütçe açığının azaltılması ve hane tasarruflarının teşvik edilmesi, imalat sektöründe Amerika'nın rekabet gücünün artırılması ve Ulusal İhracat Girişimi bağlamında staj ve mesleki eğitim ölçeğinin genişletilmesi ve temiz enerji ve endüstriyel uygulaması olmayan petrol ve gaz dahil olmak üzere yerli enerji üretimi için kolaylaştırıcı bir yatırım iklimi sağlamak suretiyle dış hesaplarını güçlendirecek bir dizi politika izlemektedir. Yukarıda açıklanan tüm alanlardaki ülkeye özel reform taahhütleri ile ilgili bilgiler ektedir (Ek 3). Daha da ilerleyerek yapısal reform gündemini güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu Eylem Planı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanmasına yönelik reformlarımızı ortaya koymaktadır. Buna ilave olarak Hesap Verebilirlik Değerlendirmemizde (Ek 4) geçmiş taahhütlerimiz üzerinde kaydetmiş olduğumuz ilerlemelere yer verilmiştir. Ekonomilerimizde daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için ele alınacak diğer temel engelleri ve gerekli reformları tespit edeceğiz. Maliye Bakanlarımızdan, kapsayıcı büyüme stratejilerini Brisbane Zirvesi nde sunmak üzere daha da geliştirmelerini talep ediyoruz. 15

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI Küresel ekonomideki riskler ve belirsizlikler önemli ölçüde artış gösterdi. Bu nedenle ortak hedefimiz talebi, büyümeyi, güveni ve finansal istikrarı güçlendirerek

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU,

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No. 42026-TR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURUMU NUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU KSPO F AKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU 1 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Mesajı 6 Finansal Göstergeler 8 Kısaca Ekspo Faktoring 10 Dünya Ekonomisi

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 2 Temmuz 2013 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ 1. 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Ödemeler Dengesi Enflasyon ve Para Politikası Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler Mali Disiplin Kayıt Dışılığın Azaltılması Kamu Sermayeli

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları

2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları 2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları Yükselen ve gelişmiş ekonomileri bir araya getiren G20, IMF nin iki vitesli krizden çıkış olarak adlandırdığı durumdan üç vitesli krizden

Detaylı