ST. PETERSBURG EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ST. PETERSBURG EYLEM PLANI"

Transkript

1 ST. PETERSBURG EYLEM PLANI Eylül 2013

2 İçindekiler 1. Küresel Ekonomiye Genel Bakış Toparlanma Sürecinin Desteklenmesi ve Yakın Dönemdeki Risklerin Ele Alınması Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Mali Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi Yapısal Reformlar

3 ST. PETERSBURG EYLEM PLANI Büyümenin güçlendirilmesi ve iş imkanları yaratılması en önemli önceliğimizdir ve iş olanakları zengin, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yoluna tekrar girmek için kararlı adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. 1. Küresel Ekonominin Durumu Temel kuyruk risklerini kapsayan ve finansal piyasa koşullarının iyileştirilmesine ve toparlanmanın sürdürülmesine yardımcı olan bir dizi önemli politika aksiyonu aldık. Amerika'da özel talepte güçlenme, Japonya'da ve İngiltere'de büyümede toparlanma meydana geldi. Avro bölgesinde toparlanma sinyalleri gelmekte. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyüme sürerken bunlardan bazıları yavaşlama gösterdi yılı için küresel büyüme beklentileri geçen yıl genelinde defaatle geri çekilmiştir ve küresel yeniden dengelenme süreci tamamlanmış değildir; küresel büyümede halen büyük bir dengesizlik söz konusudur ve bilhassa gençler arasında işsizlik halen kabul edilemez derecede yüksektir. Aldığımız aksiyonlara rağmen toparlanma çok düşüktür ve riskler dezavantajlı tarafta kalmaya devam etmektedir. Son aylarda finansal piyasadaki dalgalanma artmıştır. Küresel ekonominin önündeki temel zorlukların şunlar olduğunu düşünüyoruz: Düşük büyüme ve bilhassa gençler arasında olmak üzere devamlı yüksek oranlarda seyreden işsizlik ve birçok ekonomide daha kapsayıcı büyüme ihtiyacı; Avrupa'da finansal piyasalardaki bölümlenme ve bankacılık birliğinin kararlı olarak uygulanması; Bazı yükselen piyasa ekonomilerinde nispeten düşük büyüme; bu bazı durumlarda dalgalı sermaye akışının etkisini, daha sıkı mali koşulları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ile yerel yapısal zorlukları yansıtmaktadır; Birçok ülkede kısmen piyasada devam eden belirsizliklerden ve katı iç disiplinden kaynaklanan özel yatırım seviyelerindeki yetersizlik; Özellikle fiili ve tahmini borç-gsyih oranı seviyeleri yüksek olan ülkelerde yakın zamanda toparlanmayı uygun şekilde desteklerken, diğer bazı ülkelerde yüksek kamu borçları ve bunun sürdürülebilirliğinin ele alınma gerekliliği; Büyümenin güçlenmesi ile sermaye akışında dalgalanma ve ileri ekonomilerde para politikalarının son evrede yeniden ayarlanacağına dair beklentiler; Küresel talebin yeniden dengelenmesinin tamamlanamaması ve Mali politika müzakereleri ile ilgili süregelen belirsizlikler. Bu zorluklarla başa çıkmak ve küresel ekonomiyi daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme eksenine yerleştirmek için, bu Eylem Planı içerisinde öngörülen yeni tedbirleri eski eylemlerimizin üzerine inşa ettik. 3

4 Eylem Planı, iddialı ve hedefi sağlıklı bir şekilde belirlenmiş reformlar vasıtasıyla güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirirken ekonomik faaliyeti ve istihdam olanaklarını arttıracak, toparlanmayı destekleyecek ve genel görünümün önündeki yakın vadeli risklerle başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eylem Planı bilgisini, ekonomik görünümün değerlendirilmesi ve mevcut taahhütlere göre kaydettiğimiz aşamayı tanımlayan ve reform gündemimizdeki boşlukları tespit eden Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi nden almaktadır. Eylem Planı aynı zamanda, mali stratejilerimizi, para ve döviz politikası taahhütlerimizi ve yapısal reform gündemimizin daha somut ve iddialı çizgiler ile şekillendirilmesini içeren taahhüt belirleme sürecimize dayanmaktadır. Ortak ve eşgüdümlü eylemlerin ileriye doğru atılan en etkin adımlar olduğu yönündeki inancımız sürmektedir. Aramızda oluşturduğumuz açık ve birbirine bağlı bir diyalog forumu olarak G20 nin karmaşık politika konularına ilişkin ortak bir anlayış oluşturmak ve çözüme ulaşmak amacıyla üstün öneme haiz bir çalışma ortamı olduğunu teyit ediyoruz. 2. Toparlanma Sürecinin Desteklenmesi ve Yakın Dönemdeki Risklerin Ele Alınması G-20'nin ilk planda yoğunlaştığı husus, gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma sinyallerine dayalı olarak doğru zamanda atılan adımlar eşliğinde, tüm küresel ekonominin faydasına olacak şekilde dayanıklı bir hale getirmek için büyümeyi ve istihdamı arttıracak koşullar yaratmaktır. Avro bölgesi, banka bilançolarının güçlendirilmesi, mali bölümlenmenin azaltılması ve bankacılık birliği oluşturulması adına daha hızlı bir aşama kaydedilmesine yönelik çabaları da kapsayacak şekilde ekonomik ve parasal birlik temellerini güçlendirmeyi taahhüt etmektedir. Özel bağlamda AB, AB banka sermayesi ve varlıklarının gücünü ve kalitesini ele almaya, AB genelinde bankalar için yeni ihtiyati gereksinimleri hayata geçirmeye ve bankacılık birliğinin yapı taşlarının, yani bir Tek Denetim Mekanizması ve Tek Çözümleme Mekanizmasının hızla benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile ilerlemeye devam edecektir. AB, gerçek bir Ekonomi ve Para Birliği (EPB) yaratmak ve buna işlerlik kazandırmak amacıyla EPB'nin kurumsal çerçevesini derinleştirme yönünde adım atacaktır. Gelişmiş G20 ülkeleri, mali stratejilerinin uygulanmasında, sürdürülebilir kamu finansmanına bağlı kalmaya devam ederken ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyecek şekilde esnek bir yaklaşım sürdürmeyi kabul etmektedir. Uygulama süreci, gerektiği zaman otomatik istikrar enstrümanlarının çalışmasına izin vermek veya mali konsolidasyonun hızını ve bileşimini ekonomik koşullara ve mali alana göre ayarlamak gibi aksiyonlar almak suretiyle yakın dönemde uygun mali politika ayarlamaları yapılmasına izin verecektir. Bazı ülkeler, aşağıda görüldüğü üzere harcamalarını başka amaçla kullanmak üzere değiştirerek veya özel yatırımı çekecek faaliyetler vasıtasıyla büyümeyi desteklemek üzere hedeflenmiş tedbirler ve yatırımlar ortaya koymuşlardır: o İngiltere tasarruflarını, cari harcamalardan sermaye harcamalarına doğru önem sırasına göre yeniden sıralandırarak, bilhassa kısa vadede işletmeler için ek 5,5 milyar 'luk altyapı ve destek yatırımı yapmaktadır. 4

5 İngiltere, bankalara ve inşaat şirketlerine teşvik veren Kredi Fonlaması Programı (FLS) kapsamını reel ekonomiye kredi artışı sağlama yönünde, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) verilen teşvik kredilerinin artırılmasını da kapsayacak şekilde genişletmiştir. o İtalya, önümüzdeki on iki ay içerisinde kredi teminat programının kapsamını genişletmek, sermaye varlıklarının satın alınması yönünde mali yardım sağlamak ve tahvil piyasasını kote olmamış şirketlere açmak suretiyle işletmeler ve bilhassa KOBİler için likiditeyi arttırmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca İtalya, 2014 sonuna kadar, yerli işletmelere verilen ödenmemiş ticari kredilerde tüm borçların ödenmesi yönünde çalışma yapacak. o AB Avrupa Yatırım Bankasının (EIB) sermayesinde yapılması kararlaştırılmış artışı dönemi genelinde uygulayarak inovasyon ve mesleki beceri yatırımlarını arttıracak, KOBİlerin mali kaynağa erişimini kolaylaştıracak ve stratejik altyapıların geliştirilmesini destekleyecektir. o Brezilya yaklaşık 52,2 milyar R$ (25 milyar ABD Doları) olarak tahmin edilen PPP yatırımlarıyla Eylül 2013'te 6900 km'lik yol ihalesi açacak. Finansal dalgalanmanın artması nedeniyle yükselen piyasalar, büyümeyi destekleme ve istikrarı sürdürme yönünde gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır; bunlar arasında temel dinamiklerin iyileştirilmesi, beklenmedik dış etkilere karşı esnekliğin arttırılması ve mali sistemlerin güçlendirilmesi çalışmaları yer almaktadır. Para politikası, yerli fiyat istikrarına odaklı olmaya ve merkez bankalarının ilgili talimatları çerçevesinde ekonomik toparlanmaya destek vermeye devam edecektir. Son yıllarda, alışılmadık para politikaları dahil uyumlu para politikalarının küresel ekonomiye verdiği desteği takdir ediyoruz. Uzun süreli parasal gevşeme süreçlerinin risklerine ve istenmeyen olumsuz yan etkilerine karşı ihtiyatlı tavrımızı sürdürüyoruz. Güçlendirilmiş ve sürdürülen büyümeye, para politikalarının normalleşmesine doğru bir geçişin eşlik edeceğini düşünüyoruz. Merkez bankalarımız, para politikasının ayarlanmasında gelecekte yapılacak değişikliklerin dikkatli bir şekilde düzenlenmeye ve net bir şekilde duyurulmaya devam edileceğini taahhüt etmişlerdir. ABD Merkez Bankası fiyat istikrarı bağlamında işgücü piyasasının görünümü önemli ölçüde iyileşene kadar varlık satın alma programını uygulamayı ve diğer uygun politika araçlarını kullanmayı sürdürme niyetindedir. Varlık satın alımlarının aylık hızının tayin edilmesinde FOMC, varlık alım programına başladığından bu yana işgücü piyasasının görünümünde kaydedilen iyileşmeyi ve maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerleme kapsamını hesaba katacaktır; ABD ekonomisi FOMC'nin beklediği gibi gelişirse, bu yılın başlarında varlık alım hızı düşürülebilir. FOMC, en azından işsizlik oranı yüzde 6½'un üzerinde kaldıkça, bir yıl sonrası ile iki yıl sonrası arasındaki enflasyon tahmini yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin azami yarım puan yukarısında kaldıkça ve uzun vadeli enflasyon beklentileri güçlü isabet potansiyelini sürdürdükçe federal fon oranı için çizmiş olduğu mevcut hedefin uygun olacağını öngörmektedir. 5

6 o İngiltere'de, Bank of England Para Politikaları Komitesi, ekonomik durgunluk ciddi anlamda azalana kadar, fiyat istikrarı veya mali istikrar açısından somut risk arz etmemesi şartıyla, para politikasının mevcut yüksek canlandırıcı duruşunu sürdürmesi niyetini açıkça ortaya koydu. o Bank of Japan yaklaşık iki yıllık bir zaman tercihi olacak şekilde, mümkün olan en erken zamanda tüketici fiyat endeksinde yıllık değişim oranı bazında yüzde 2'lik fiyat istikrar hedefini tutturmak için bu yılın Nisan ayında "kalitatif ve kantitatif parasal rahatlama" politikasını yürürlüğe koydu. Bu politika kapsamında Banka, iki yıl içerisinde parasal tabanı ve cari JGB ve ETF tutarlarını ikiye katlayacak ve JGB alımlarının kalan ortalama vadesini de iki katın üzerinde yükseltecektir. o ECB Yönetim Kurulu, Avro Bölgesindeki temel faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyede veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir. Bu beklenti, reel ekonomide geniş tabana yayılmış zayıflama ve durgun para dinamikleri göz önüne alındığında ortaya çıkan enflasyonun orta vadedeki genel dingin görünümüne göre oluşturulmuştur. Ayrıca ECB, gerektiği zamana ve en az 2014 yılının 8 Temmuz 2014 tarihindeki 6. zorunlu karşılık tesis dönemi bitimine kadar, yeniden finansman faaliyetlerini (MRO) ağırlıklı olarak sabit oranlı tam tahsisli ihalelerle yürütmeye devam edecektir. Bu ihale süreci gerektiği zamana ve en az 2014 yılının ikinci çeyreğinin bitimine kadar gerçekleştirilmeye devam edilecek olan Eurosystem'in bir zorunlu karşılık tesis dönemi vadeli özel-süreli yeniden finansman faaliyetleri için de yürürlükte kalacaktır. o Döviz piyasasında belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı arttırmak ve aynı zamanda yerel piyasaya hedge ve likidite arz etmek amacıyla Brezilya Merkez Bankası yılsonuna kadar en az 54,5 milyar ABD Doları tutarına eşdeğer Real cinsinden döviz takas ihaleleri ve kredi programı taahhüt etmiştir. Mali akıştaki aşırı dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki düzensiz hareketlerin, son yıllarda bazı yükselen piyasalarda gözlendiği gibi ekonomik ve finansal istikrar açısından olumsuz yansımaları olabileceğini yineliyoruz. Genel itibariyle bu ülkelerin politika çerçeveleri ne kadar güçlüyse zorluklarla o kadar iyi baş edebilmektedirler. Sağlam makroekonomik politikalar, yapısal reformlar ve güçlü sağduyulu çerçeveler dalgalanma artışlarıyla başa çıkmada yardımcı olacaktır. Finansal piyasa koşullarını özenle izlemeye devam edeceğiz. Yerli büyümeyi desteklemek için hayata geçirilen politikaların aynı zamanda küresel büyümeyi ve finansal istikrarı da desteklemesini sağlamak için işbirliği yapmayı ve bu politikaların diğer ülkeler üzerindeki yansımalarını yönetmeyi taahhüt ediyoruz. 6

7 Altta yatan esasları yansıtacak şekilde daha çok piyasa tarafından belirlenen kur sistemleri ve kur esnekliğine doğru hızla ilerleme ve döviz kurlarının sürekli yanlış ayarlanmasından kaçınma taahhüdümüzü yineliyoruz. Rekabetçi devalüasyondan kaçınacağız ve döviz kurlarımız için rekabetçi hedefler koymayacağız. Suudi Arabistan sahip olduğu sistemik rol ile uyumlu olarak ve küresel ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı desteklemek adına küresel petrol piyasasındaki istikrarı geliştirmek için mevcut yedek kapasitesini ihtiyaç duyulduğu ölçüde seferber etme taahhüdünü yinelemektedir. 3. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Mali sürdürülebilirlik sağlamak, yatırımları geliştirmek, üretimi ve işgücüne katılımı artırmak ve iç ve dış dengesizlikleri ele almak üzere tasarlanmış kararlı ve hedefli reformları hayata geçirerek uzun vadeli büyüme temellerinin güçlendirilmesini taahhüt ediyoruz. 3.1 Mali Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi Gelişmiş ekonomilerde mali sürdürülebilirlik ile birlikte güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanmanın sağlanması çok önemlidir. Tüm gelişmiş ekonomiler, beklentileri daha iyi karşılayabilmek için güvenilir ve ülkeye özgü orta vadeli mali stratejiler geliştirdi. Bu stratejiler bireysel ülke koşullarını yansıtmaktadır ve borcu bir GSYİH payı olarak sürdürülebilir bir hatta oturturken ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemek için yakın vadeli ekonomik şartlar göz önüne alarak esnek bir şekilde uygulanacaktır (Ek 1). Mutabık kalındığı üzere, tüm gelişmiş ekonomiler, orta vadede borç-gsyih oranını sürdürme veya düşürme yönünde yapılandırılmış stratejiler ortaya koymuştur. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Kore ve İspanya, 2016 sonrası için borç-gsyih oranına yönelik ülkeye özgü hedefler koyarak borcu bir GSYİH faktörü olarak azaltmayı açık bir şekilde taahhüt etmişlerdir. İngiltere borçtaki olağanüstü yükselişle baş ettikten sonra bir borç hedefi belirlemeyi taahhüt etmektedir. Borç seviyesinin düşük olması nedeniyle Avustralya orta vadede mali sürdürülebilirliği muhafaza etmeyi taahhüt etmektedir. Japonya, 2020 mali yılına kadar faiz dışı fazla hedefine ulaştıktan sonra kamu borç-gsyih oranını kesintisiz olarak düşürmeye odaklanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri nde başkanlık bütçesi tahminlerine göre, kamu sektörüne ait federal borç önümüzdeki on yıllık dönemde inişe geçecektir. Bir takım yükselen piyasa ekonomileri de mali sürdürülebilirliği destekleme stratejilerinin temel unsurlarını planladı (Ek 2). Bu orta vadeli stratejiler güven ve sürekli büyümeyi destekleyecek ve ekonomilerimizin ve kamu maliyesinin beklenmedik olaylara karşı direncini artıracaktır. Bu stratejiler aynı zamanda ülkelerin önümüzdeki yıllarda önemli mali zorluklarla başa çıkabilmelerini (yaşa bağlı harcamalar dahil olmak üzere) sağlayacak ve mali alanın inşa edilmesine yardımcı olacak ve ülkelere kendi insiyatifleri çerçevesinde hareket etmek için daha fazla alan tanıyacak bir çapa temin edecek ve/veya otomatik istikrar enstrümanlarının tam anlamıyla işlevsel olmasını sağlayacaktır. 7

8 Bu stratejiler bir arada değerlendirildiğinde, istihdamın ve büyümenin desteklenmesi bağlamında, G20'nin mali sürdürülebilirlik taahhüdünün anlamlı bir şekilde güçlendirildiğini gösterir. 3.2 Yapısal Reformlar Önemli yapısal reformlar eşliğinde daha acilen yol alma ihtiyacının farkında olarak reform gündemimizi daha anlamlı, somut ve iyi hedeflenmiş çizgiler ekseninde yeniden düzenledik. Üye ülkeler, yatırımları arttırmak, temel zayıf noktaları belirlemek, üretimi ve rekabeti geliştirmek, işgücüne katılımı arttırmak, mali istikrarı ve kredi erişimini iyileştirmek ve iç ve dış dengesizlikleri belirlemek suretiyle uzun vadede güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin temellerini güçlendirecek geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu reformlar potansiyel büyümede, istihdam yaratmada ve talebin yeniden dengelenmesinde kalıcı bir iyileşme sağlanması için anahtardır. Daha Güçlü Büyüme Yatırımları artırıcı reformlar potansiyel büyümeyi yukarı çekebilir, istihdam yaratabilir ve ihtiyaç duyulan küresel yeniden dengelenmeye katkıda bulunabilir. Arjantin Pro.Cre.Ar ve inciso k gibi yeni yatırım finansman programları vasıtasıyla altyapı ve verimli projelere ve konut kredisi açığının azaltılması için ek sosyal ve kurumsal tasarruflar sağlayacaktır. Brezilya 5 yıllık bir zaman diliminde darboğazlarla mücadele etmek, rekabet gücünü artırmak, istihdam yaratmak ve Kamu-Özel Ortaklıkları vasıtasıyla büyümeyi teşvik etmek üzere, R153 milyarlık (71 milyar dolarlık) Lojistik Yatırım Programı ile vergi teşviklerini ve yenilikçi finansman programlarını destekleyecektir. Kanada, Building Canada planı aracılığıyla yeni ve mevcut altyapı finansmanına ve önümüzdeki 10 yıl genelinde Kanada Yerlileri ve federal altyapı için 70 milyar dolar ayırmayı taahhüt etmektedir. Çin hizmet sektörünün gelişimini hızlandıracak, 2015 yılına kadar GSYİH'ya eklediği katma değeri yüzde 4 oranında yükseltecek ve AR-GE harcamalarını GSYİH'nın % 2,2'si oranında arttıracaktır. Fransa Ocak 2014'e kadar, işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla Rekabetçilik ve İstihdam Vergisi Kredisinde planlanan artışı hayata geçirecektir. Fransa aynı zamanda Future Programı için Invest projesinin ikinci ayağını uygulamaya koyacak ve firmalar, bilhassa KOBİ'ler için tasarrufları daha iyi yönlendirerek finansman koşullarını iyileştirmeye devam edecektir. Hindistan, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırımla yüksek hızlı tren ve karayolu bağlantıları ile ulusal ve özel sermayeyi birleştirecek olan Delhi-Mumbai sanayi koridorunu da kapsayan iddialı altyapı programına devam etmeyi taahhüt etmektedir. 8

9 Buna ek olarak, de başlayacak PPP yatırımlarıyla iki yeni büyük liman kurulacak ve mevcut liman içerisinde yeni bir dış liman inşa edilecektir. Endonezya ulusal ve bölgesel bağlantıları iyileştirmek amacıyla, altyapı yatırımları dahil 2013 yılında sermaye harcamalarına 18 milyar dolar ayıracaktır. İtalya iş dünyasını iyileştirmeyi taahhüt etmektedir ve bu yılsonuna kadar dokuz ay içinde ilgili tedbirlerin uygulanması amacıyla yabancı yatırımları çekmek ve kolaylaştırmak üzere 'Destination Italy' adlı temel bir reform programını hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir. Japonya yurtdışından yatırım çekerek diğer tedbirlerle birlikte Doğrudan Yabancı Yatırım stoğunu 2012 seviyelerini ikiye katlayarak 2020'ye kadar 35 trilyon Yen e çıkarmayı hedefleyen cesur mevzuat reformları içeren uygulamalarla Japon iş ortamını iyileştirmeyi amaçlayan "Ulusal Stratejik Özel Alanlar" kuracaktır. Kore, vergi teşviklerini artırarak mali destek sağlamak ve finansman yaratmak suretiyle ticari teşebbüsleri teşvik edecek ve kurumsal yatırımlara zorluk çıkaran mevzuatı rahatlatacaktır. Meksika enerji arzı zincirinde verimliliği geliştirmek, yeni yatırımlar çekmek ve rekabeti teşvik etmek amacıyla enerji sektörüne özel sektörün katılmasına izin veren önemli reform teklifleri sundu. Rusya altyapı projeleri finansmanın arttırılması ile birlikte daha yüksek bir yatırım-gsyih oranı yakalama amacı doğrultusunda (2015'e kadar %25 GSYİH ve 2018'e kadar %27 GSYİH) mevzuatın düzenlenmesi ve idari prosedürlerin öngördüğü yüklerin gevşetilmesi suretiyle iş ortamını iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Suudi Arabistan 2014 den başlamak üzere ulaştırma sektörü için kamu altyapılarını daha da iyileştirecektir. Suudi Arabistan aynı zamanda konut stoğunu genişletmeyi, konut finansmanına erişimi arttırmayı ve makul fiyatlı konutlara daha kolay erişim sağlamayı taahhüt etmektedir. Güney Afrika üçüncü kömür-yakıtlı enerji santrali inşasına başlayarak ve sorumlu ve çevre dostu bir yöntemle kaya gazı aramaya izin verme sürecini tamamlamak suretiyle enerji sıkıntısını çözmeye yönelik adımlar atacaktır. Güney Afrika, su ve maden projeleri için çevresel etki değerlendirme raporu alma prosedürüne işlerlik kazandırarak yatırım ortamını iyileştirmeyi planlamaktadır. İspanya KOBİ'lerin piyasaya girişini kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan yasal hükümler ve bunun yanı sıra KOBİlere yönelik uluslararasılaşma finansmanını iyileştirme tedbirleri ve geniş kapsamlı mali iyileştirmeler (tahakkuka değil nakde göre KDV gibi) dahil olmak üzere girişimciliği geliştirme amaçlı tedbirler almaktadır. İngiltere cari harcamalarında daha da kesintiye giderek elde edeceği gelirle sonrası itibariyle sermaye harcamalarını yıllık 3 milyar arttıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri altyapı izin takvimini daraltarak ve yeni genişletilmiş TIFIA kredi ve kredi teminat programı vasıtasıyla hem kamu yatırımlarını geliştirmek hem de altyapı varlıklarına yapılan özel yatırımları daha fazla teşvik etmek suretiyle altyapıyı iyileştirecektir. 9

10 Güçlü büyüme için önemli bir ön koşul olarak ülkeler, ayrıca verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik tasarlanmış önlemler taahhüt etmişlerdir. Çin 2012 yılındaki 300 milyarlık toplam yapısal vergi kesintisinin bir parçası olarak 40 milyar Yuan üzerinde vergi düşüşü sağlamasına neden olan ticari vergileri bir KDV ile ikame etme pilot projesini hızlandıracaktır. Proje, bu yıl Ağustos ayında diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AB Avrupa rekabet gücünü artırma ve ekonomik büyümenin ve istihdamın önünü açma amaçlı belli aksiyonlar alarak Tek Pazar'ı daha derine entegre edecektir. Fransa konut, ulaşım ve enerji piyasalarının verimliliğini artırmak amacıyla 2013 yılı sonuna kadar önlemler almayı taahhüt etmektedir. Almanya pazar hakimiyetinin kötüye kullanımını önlemek ve tüketicinin korunmasını artırmak amacıyla şirket birleşme sürecini ele almak için yakın geçmişte hayata geçirilen mevzuat uyarınca rekabeti artıracaktır. Verimlilik ve inovasyon, Almanya "İleri Teknoloji Stratejisi"nin daha ileri uygulanmasıyla teşvik edilecektir. İtalya ayrıca işletmeler için bürokrasiyi azaltacak ve hukukun üstünlüğünü ve idari ve sivil adaletin işlerliğini iyileştirmeyi ve ayrıca bir sonraki Zirveye kadar liberalleşme yolunu izlemeyi taahhüt etmektedir. Meksika uzman teknik komisyonlar ve mahkemeler ile birlikte bir düzenleyici çerçeve oluşturarak Haziran ayında rekabet ve telekomünikasyon konularında anayasada reformlar yaptı. Bu reformlar telekomünikasyon, radyo ve TV alanlarına yabancı yatırımların önünü önemli ölçüde açmakta olup ağ endüstrilerinde devlet kontrolünde erişimle ilgili yeni düzenlemeleri içermektedir. Rusya, 2018 yılına kadar ruhsat alma prosedürlerini daha basite indirgemeyi ve izin prosedürü gerektirmeyen ticari faaliyetler listesini 36'dan 50'ye çıkarmayı taahhüt etmektedir. İspanya bu yılsonuna kadar bölgeler arasında ekonomik düzenleme ile ilgili pazar birliğine yönelik temel hukuki çerçeveyi oluşturacaktır. Pazar Birliğinin Garanti Edilmesi ile ilgili tasarı hayata geçirildiğinde, önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH'a 1,5 puanlık katkı sağlaması beklenmektedir. İngiltere 2015 yılına kadar kurumlar vergisindeki azalmayı %20'ye çıkarmak suretiyle işletmelerin iş yükünü azaltacak tedbirler alacak ve Nisan 2014 itibariyle 2000 'a varan bir yıllık İstihdam Ödeneği vasıtasıyla küçük işletmeleri destekleyecektir. Tüm üyeler daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel büyüme için gerekli koşullar olarak açık ticaret ve yatırım, piyasaları genişletme ve her türlü korumacılığa karşı çıkma taahhütlerini sürdürmektedir. 10

11 Sürdürülebilir Büyüme Kayıt dışı ekonomiyi daraltırken, uzun vadeli yapısal işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla işgücüne katılımı ve beşeri sermaye gelişimini teşvik amaçlı reformlar, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Avustralya 1 Temmuz 2019'a kadar ulusal maluliyet sigortası programının tam uygulamasına geçmek için den itibaren yedi yıllık dönemde 14.3 milyar Avustralya doları tutarında bir ek finansman sağlayacak ve eğitimi güçlendirmek için sonraki dört yılda önemli ölçüde ek okul finansmanı temin edecektir. Brezilya yurt içinde ve yurt dışında lisans öğrencileri için burs programları aracılığıyla (2015 yılına kadar üst düzey yabancı üniversitelere öğrenci ve araştırmacı gidecek ve 2013'te 3,3 milyar ABD Doları tutarında burs verilecektir) ve yeni yüksek öğretim kurumlarının açılması (2018 sonuna kadar 4 yeni devlet üniversitesi ve 2014 sonuna kadar 208 yeni teknik ve mesleki eğitim merkezi) vasıtasıyla ülke çapında işgücü verimliliğini arttıracaktır. Kanada, Canada Job Grant programı aracılığıyla işsiz ya da kapasitesinin altında çalıştırılan kişileri yetiştirmek için işletmelere fon sağlayacaktır. Program döneminde tam olarak hayata geçirildiğinde her yıl kişi eğitim alacaktır. Çin sosyal güvenlik ağını güçlendirmeye, reformu ve sermaye piyasasının ve para piyasasının genişletilmesini teşvik etmeye devam edecektir. AB özellikle Ocak 2014'e kadar tamamen işler hale gelecek olan "Gençlere İstihdam Girişimi" ile 2012'de genç işsizlik oranı %25 üzeri olan Birlik ülkelerinde eğitimde, işte veya stajda olmayan gençleri destekleyerek onların işgücü piyasasına girişini sağlayacaktır. Fransa işgücü piyasası reformu (Ulusal Çok-Sektörlü İş Güvenliği Sözleşmesi) uygulamasını takip edecek ve genç ve kıdemli işçilerin istihdam edilebilirliğini artırmak için "geleceğin işlerini" ve "kuşak sözleşmeleri" oluşturma sürecini hızlandıracaktır. Fransa, prim katkı dönemini uzatarak ertelenmiş endeksleme ve gelir artışı gibi kısa vadeli tedbirlerle orta/uzun vadeli tedbirleri bir araya getirip ortalama efektif emeklilik yaşını sürekli yükselterek emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Almanya kendi göçmenlik politikası vasıtasıyla yüksek vasıflı işçilerin edinilmesini artırmak üzere "Vasıflı İşçiler Stratejisini" uygulamaya devam edecektir. Hindistan de 9 milyon genç olmak üzere 2017 yılına kadar 50 milyon kişiye gerekli becerileri kazandırma hedefi koydu. Ayrıca Ulusal Beceri Geliştirme Kurumu, farklı beceri eğitimlerine ilişkin müfredatı ve standartları belirleyecek olup gençlere beceri belgelerini almaları yönünde para teşvikleri yapmaktadır; bu noktada dönemi için bütçeden yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında ödenek ayrılmıştır. 11

12 Endonezya ulusal yoksulluk düzeyini %10,5'ten (2012) 2013 yılına kadar yaklaşık %9,5'e indirme hedefi koyduğu yoksulluğu azaltma programını güçlendirmekte ve genişletmekte ve hak sahibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni vergi tedbirleri koymak ve kayıt içi finansal mecralara erişimi arttırmak suretiyle kayıt dışı ekonomiyi azaltma yönünde adımlar atmaktadır. Ülke aynı zamanda verimsiz enerji sübvansiyonlarını da kesmiştir. İtalya bir sonraki zirveye kadar fiyatlarda vergi farklılığını azaltmaya ve bunun yanı sıra kamu istihdam hizmetlerinde ve aktif işgücü piyasası politikalarında reform yaparak işgücü piyasası kurumlarını güçlendirmeye ve Avrupa "Gençlere İş Garantisi" programını hayata geçirmeye yönelik ek adımlar atacaktır. Japonya kadınların (25-44 yaş aralığı) istihdam oranını 2020 yılına kadar %73'e yükseltmek amacıyla, çocuk bakım hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması gibi işgücü reform tedbirleri uygulayacaktır. Kore kadınlar için çocuk bakım destek hizmetlerini geliştirmek suretiyle, gençler için ise bir çıraklık sistemini hayata geçirmek ve daha fazla gencin işe alınması ve istihdam oranının arttırılması amacıyla KOBİ'lere teşvik sağlamak suretiyle gençlerin işgücüne katılımını artıracaktır. Bu adım, istihdam oranını 2017'ye kadar %64'ten %70'e çıkarma stratejisinin bir parçasıdır. Meksika geçici istihdam, saat ücretleri ve sendikal şeffaflık gibi çalışma esnekliğini ve etkinliğini iyileştirecek bir çalışma reform tasarısını onayladı. Güney Afrika 2013 yılı itibariyle iki yeni devlet üniversitesi inşa edecektir. Türkiye kadınların işgücüne katılım oranını arttırmayı ve aynı zamanda sosyal yardım alan kişilerin istihdam beklentilerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı işçilerin eğitimine ve beceri kazanmalarına yatırım yaparak, bilhassa uzun süre işsiz durumda olanlar için işgücü piyasasının toparlanmasıyla ilerleme kaydetmeye ve ekonominin büyüme potansiyelini geliştirmeye devam edecektir. İngiltere yeni Vergisiz Çocuk Bakım Programı vasıtasıyla işlerine geri dönmek isteyen ebeveynleri desteklerken Evrensel Kredi ve İş Programını hayata geçirerek sürdürülebilir bir refah sistemi ve çalışmanın her zaman kazandıracağı anlayışının gelişmesini sağlayacaktır.. Tüm G20 üyeleri, geçmişte kararlaştırılmış olan finansal piyasa reformlarının zamanında hayata geçirilmesini tam manasıyla taahhüt etmektedir. Bazı üyeler, ulusal mali sistemlerin direncini arttırmaya ve gelecekte finansal kriz riskini azaltmaya yönelik ek reformlar tasarladı. Brezilya, Brezilya Ödemeler Sistemini (SPB) oluşturan ödeme düzenlemeleri ve ödeme kuruluşları ile ilgili bir yönetmelik çıkardı. Buna bağlı olarak mobil bankacılık ödemelerini düzenleyen yasal bir çerçeve oluşturuldu. Fransa yeni resmi banka çözümleme kuralları oluşturarak bankaların kendi adlarına spekülatif olan tüm faaliyetlerini tali bir kuruluşunda yürütmesini öngören ve her banka düzeyinde ve bütünüyle finans sistemi için önleyici risk yönetimini tanımlayan Bankacılık Faaliyetlerinde Kuvvetler Ayrılığı ve Düzenleme Kanunu nu hayata geçirecektir. 12

13 Almanya bankaların, ciddi bir kriz durumunda uygulanmak üzere toparlanma ve çözümleme planları hazırlamalarını öngören banka kuvvetler ayrılığı yasasını hayata geçirecektir. Ayrıca, bazı eşiklerin aşılması durumunda bankalar artık mevduat işlemlerini özsermaye ile yapılan ticari işlemlerle bir araya getiremeyecek, özsermaye ile yapılan ticari işlemleri yasal, ekonomik ve teşkilat yapısı gereği kendisine ait tali bir şirket bünyesinde toplamak zorunda olacaktır. Avrupa Birliği, 28 üye ülkesinin tamamı için kapsamlı bir mali reform programı hazırlamakta ve hayata geçirmektedir; bu program kapsamında banka sermayesi, yapı ve çözümleme, sigorta, türev enstrüman işlemleri ve piyasa altyapıları yer almakta olup bu program, başlangıç itibariyle ortak para birimi Avro olan üye devletleri kapsayan bir bankacılık birliği içerisinde tek denetim ve tek çözümleme mekanizmaları oluşturacaktır. Japonya, mali kuruluşların çözümleme rejimi için bir çerçeve sağlayan Mevduat Sigortası Kanunu nun yakın geçmişte meclisten geçmiş olan tadilini hayata geçirecektir. Kore, Finans Kuruluşlarının Yönetişimi Kanunu nu uygulama sürecinde olan finansal kuruluşların yönetişiminin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştirecek ve özellikle savunmasız toplumsal gruplar ve tüm finansal tüketiciler için koruma tedbirlerini güçlendirecektir. Meksika, finansal sistemin istikrarını geliştirirken kredi elverişliliğini arttırmayı, mali maliyetleri azaltmayı ve rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan bir finansal reform tasarısını onaylama sürecindedir. Rusya ihtilaf çözüm mekanizmalarını, tazmin mekanizmalarını, kamuoyu bilgilendirmelerini ve finansal tüketicilere açık olan bilgi kaynaklarını arttırmak suretiyle finansal okuryazarlığı ve finansal tüketicinin korunmasını güçlendirecektir [ döneminde %25 oranında]. Suudi Arabistan önümüzdeki üç yıl boyunca yeni bir finansal Tüketiciyi Koruma çerçevesini hayata geçirecektir. Güney Afrika mali kuruluşların ihtiyati denetimini merkezi yapıya kavuşturacak, döneminde finansal tüketiciler için koruma tedbirlerini geliştirecek ve 2013 sonuna kadar yönetmelik kapsamına kredi derecelendirme kuruluşlarını, tezgah üstü türev enstrümanlarını ve özel sermaye havuzlarını dahil edecektir. Türkiye finansal okuryazarlığı daha yakından izleyerek ve aynı zamanda iyileştirerek ve İstanbul Finans Merkezi Projesi bağlamında yeni finansal ürünler için altyapıyı geliştirerek finans sistemini güçlendirmeye devam edecektir. İngiltere Bağımsız Bankacılık Komisyonu nun tavsiyeleri doğrultusunda daha güçlü bir bankacılık sektörü oluşturmaya yönelik reformlar gerçekleştirmektedir. İngiltere aynı zamanda, makro ve mikro ölçekte yeni ihtiyati düzenleyici tedbirler oluşturulması da dahil üç parçalı finansal düzenleme sistemini revizyondan geçirme planlarını uygulamaktadır. 13

14 Amerika Birleşik Devletleri, bankacılık sisteminde kaldıracı azaltmak, büyük finansal kuruluşların sistemli çözümlenmesine destek olmak üzere uygun teminatsız borç yedeği muhafaza etmelerini sağlamak, para piyasası fonları dahil olmak üzere özsermaye ile yapılan ticari işlemlerden ve gölge bankacılık sektöründen kaynaklanan riskleri azaltmak, bankalar ve belirlenmiş banka dışı kuruluşlar için yükseltilmiş ihtiyati standartları ve türev enstrümanlar için sermaye ve marj kurallarına nihai şeklini vermek ve kısa vadeli toptan fonlama piyasalarındaki hassasiyetleri belirlemek için ek reformlar yapmaya devam edecektir. Dengeli Büyüme Küresel talebin geniş kapsamlı bir ölçekte yeniden dengelenmesine yönelik daha fazla ilerleme kaydetmekte kararlıyız. Bazı ülkelerde uygulanan önemli reformları yansıtacak şekilde küresel cari işlem dengesizlikleri düşüş gösterirken bu ilerlemenin ciddi bir kısmı talep sıkışmasından kaynaklanmıştır. Küresel büyüme güçlendikçe dayanıklı bir iyileşme sağlamak için, cari açık veren ve cari fazla veren ülkeler arasında küresel talebi yeniden dengelemeye ve ayrıca içte yeniden dengelenmeye yönelik ek politika ayarlamaları yapmakta kararlıyız. Bu bağlamda cari fazla veren büyük ekonomilerde yerli talepte daha güçlü bir büyüme ve cari açık veren ekonomilerde ise tasarrufların arttırılması ve rekabetin geliştirilmesi ve daha esnek döviz kurlarının elde edilmesi önemlidir. Tüm bu alanlardaki eylemleri gerçekleştirmeyi ve düzenli olarak kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bütçe açığı büyük olan ülkeler finansal konumlarını iyileştirmeye devam ederek ulusal tasarruflarını arttıracaktır; Çin ekonomik kalkınma modelini dönüştürmeye, ekonomik yeniden yapılanmayı teşvik etmeye ve yerli talebi canlandırmaya devam etmeyi taahhüt etmektedir. Almanya'da, olumlu işgücü piyasası koşullarında ücretlerde ve tüketimde güçlü büyüme sergilenirken yerli talep canlanmaktadır. Ticari yatırımlarda çok yakın geçmişte gözlenen artış yine bu yöne işaret etmektedir. Sahip olduğu yüksek ithalat kapasitesi ile güveni ve iç talebi, bilhassa ticari yatırımları daha da güçlendirmek için Almanya, Avro bölgesinde güvenilir reformların, güçlü kamu bütçelerinin ve potansiyel büyümeyi teşvik edecek kesintisiz reformların hayata geçirilmesini etkin olarak destekleyecektir. AB son iki yıl içerisinde ciddi bir ilerleme kaydetmiş olan Avro Bölgesinde ekonomik yeniden dengelenme çabalarını sürdürecektir. Önümüzdeki yıl, Kasım 2013'te yapılacak genel bir değerlendirme ile AB Makroekonomik Dengesizlikler Prosedürünün (MIP) hayata geçirilişinin üçüncü yılını yaşayacağız. Bunu, MIP kapsamındaki ülkeler için 2013 yılında yapılmış politika taahhütlerinden hareketle, Bahar 2014'te ülkelerin derinlemesine değerlendirmeleri ve ülkeye özel tavsiyeler takip edecektir. Avrupa Komisyonu bu politika tavsiyelerinin uygulanmasını yakından izleyecektir sonlarında Komisyon, MIP'ın uygulanmasıyla ilgili genel bir değerlendirme yapacak ve gerekiyorsa tadil tekliflerinde bulunacaktır. 14

15 Türkiye 2018 yılına kadar yerli tasarruf oranlarını %19'a çıkaracak politikalar uygulayacak ve bunları verimli yatırımlara aktaracaktır. Ayrıca Türkiye, yerli enerji kaynaklarını arttırmak ve tüketimde verimliliği iyileştirmek suretiyle enerji ithalatı bağımlılığını azaltmaya devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri bütçe açığının azaltılması ve hane tasarruflarının teşvik edilmesi, imalat sektöründe Amerika'nın rekabet gücünün artırılması ve Ulusal İhracat Girişimi bağlamında staj ve mesleki eğitim ölçeğinin genişletilmesi ve temiz enerji ve endüstriyel uygulaması olmayan petrol ve gaz dahil olmak üzere yerli enerji üretimi için kolaylaştırıcı bir yatırım iklimi sağlamak suretiyle dış hesaplarını güçlendirecek bir dizi politika izlemektedir. Yukarıda açıklanan tüm alanlardaki ülkeye özel reform taahhütleri ile ilgili bilgiler ektedir (Ek 3). Daha da ilerleyerek yapısal reform gündemini güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu Eylem Planı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanmasına yönelik reformlarımızı ortaya koymaktadır. Buna ilave olarak Hesap Verebilirlik Değerlendirmemizde (Ek 4) geçmiş taahhütlerimiz üzerinde kaydetmiş olduğumuz ilerlemelere yer verilmiştir. Ekonomilerimizde daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için ele alınacak diğer temel engelleri ve gerekli reformları tespit edeceğiz. Maliye Bakanlarımızdan, kapsayıcı büyüme stratejilerini Brisbane Zirvesi nde sunmak üzere daha da geliştirmelerini talep ediyoruz. 15

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI

LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI Küresel ekonomideki riskler ve belirsizlikler önemli ölçüde artış gösterdi. Bu nedenle ortak hedefimiz talebi, büyümeyi, güveni ve finansal istikrarı güçlendirerek

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212)

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) ORTA 4,6% 3,5% 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) ORTA 0,3% 0,1% 11:30 GBP

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Kas) YÜKSEK 2,1% 2,4% 11:30 GBP İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Ara) YÜKSEK 2,5K 3,9K

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) ORTA 3,1% 3,1% 09:00 EUR Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 CHF İsviçre Faiz Kararı YÜKSEK -0,75% -0,75% 11:30 CHF SNB Para Politikası Değerlendirmesi YÜKSEK 11:30 CHF SNB Basın Toplantısı YÜKSEK

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Cunliffe'in Konuşması ORTA 11:00 EUR İtalya İşletme Güveni (Eyl) AZ 102,7 102,5 11:00 EUR İtalya

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Eylül 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Yılın ilk yarısında iç talep büyümeye ılımlı katkı verirken dış talep zayıf seyretmiştir. Yılın ikinci

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2011 Yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar

2011 Yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar 31 Ocak 2012 Ali BABACAN Başbakan Yardımcısı ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu nun 42. maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda Merkez Bankası

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 EUR Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi (Ağu) AZ -79,8B 09:45 EUR Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) AZ 0,5% -0,8% 11:00 EUR İtalya Sanayi Üretimi

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Sayı: 2010-33 29 Haziran 2010 PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 0,36 oranında gerilemiş ve yıllık enflasyon 1,09

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Tüketici Güveni (Kas) AZ 74,0 10:45 AUD Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Kent'in Konuşması ORTA 12:30 GBP Özel Sektör

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:35 JPY Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması ORTA 10:30 CHF İsviçre Libor YÜKSEK -0,75% -0,75% 11:00 EUR Avrupa Merkez

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı