Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi"

Transkript

1 İ T ANBULÜNİ VE R İ T E İ CE RRAHPAŞ A ÖĞRE NCİ Bİ L İ M E LDE RGİ İ I T ANBULUNI VE R I T Y T UDE NT CI E NT I F I CJ OURNALOF CE RRAHPA A CÖBİ DBAHAR2014; Cİ L T6, AY I 7 PRI NG2014; VOL UME6, I UE7 www. c oba k de r g i. or g

2 TOTAL TİROİDEKTOMİ: CERRAHİ TEKNİĞİN GELİŞİMİ TOTAL THYROIDECTOMY: THE EVOLUTION OF URGICAL TECHNIQUE Leigh Delbridge Abdülkadir Baziki, Başak Dağhan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. ınıf ÖZET idney Üniversitesi Endokrin Cerrahi Ünitesi, Royal North hore Hastanesi, idney, Avusturalya Burada yazılanlar, geçmişten 21.yüzyıla, tiroid cerrahisinde meydana gelen değişim ve gelişimi anlatmaktadır. Güvenli ve efektif total tiroidektomi için yeni tekniklerin gelişmesiyle birlikte, son birkaç dekadda önemli değişiklikler de meydana gelmiştir. on 25 yıl içerisinde, bilateral benign multinodüler guatr, Graves hastalığı ve düşük risk tiroid kanseri hastalarında bilateral subtotal tiroidektominin yerini total tiroidektomi almıştır. Teknik olarak temel değişim lateral diseksiyonun yerini kapsüler diseksiyonun alması olmuştur. Bununla ilişkili olarak da reküren laringeal sinir (RNL) ile nerede karşılaşılacağı, sempatik laringeal sinir anostomozunun (ILAB) belirlenmesi ve rutin olarak superior laringeal sinir eksternal dalı (EBLN) tesbiti üzerinde durulmaktadır. Rezeksiyonun tamlığının sağlanmasında anatomik temelli yaklaşımdan çok embriyolojik gelişimi göz önünde bulunduran yaklaşımlar, rezeksiyonda tercih edilmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak da pirimidal lob, Zuckerkandl tüberkülü ve tirotimik tiroid kalıntı gibi birtakım ekstra dokuların bulunabileceği ihtimali akıldan çıkarılmamalıdır. Paratiroid fonksiyonlarının korunması amacıyla, oldukça uzun süren vasküler pedikül diseksiyonu yerine başlangıçta selektif olarak uygulanan paratiroid ototransplantasyonu rutine girmiştir. Anahtar Kelimeler: EBLN, RNL, ILAB ABTRACT The present paper outlines the development of thyroid surgery from early times to the twenty-first century. The significant changes that have occurred in the past few decades in relation to the evolution of techniques for safe and effective total thyroidectomy are then summarized. In the last 25 years total thyroidectomy has replaced bilateral subtotal thyroidectomy as the preferred option for the management of all patients with bilateral benign multinodular goitre, Graves disease, and all but very low-risk thyroid cancer patients. The principal change in operative technique has been the move from lateral dissection to capsular dissection. Associated with that has been a focus on encountering the recurrent laryngeal nerve (RLN), recognizing sympatheticlaryngeal nerve anastomoses, and routinely identifying the external branch of the superior laryngeal nerve (EBLN). Completeness of resection has been assured by moving from an anatomically based approach to an embryologically based approach. This requires an awareness of the vagaries of thyroid development including attention to pyramidal remnants, to abnormalities associated with the tubercle of Zuckerkandl, and to thyrothymic thyroid tests. Preservation of parathyroid function has moved from the time-consuming technique of dissection of a vascularized pedicle in all cases, to initially selective, and then routine, parathyroid autotransplantation. These changes have ensured that total thyroidectomy can now be offered as a safe and efficacious procedure with a minimal complication rate. Key Words: EBLN, RLN, ILAB Tiroid Cerrahisi Tarihi Gelişimi Geçmişe ait kayıtlarda struma cerrahisine dair birçok veri bulunmasına rağmen bu girişimlerin birçoğunun tüberküloz enfeksiyonuna bağlı servikal lenf nodu rezeksiyonu olduğu düşünülmektedir. Yine de birçok cerrahın bu bölgenin anatomisi hakkında pek çok bilgiye sahip olduğu düşünülmektedir. Paul of Aegina bu tarz girişimler esnasında, karotid arter ve reküren sinire hasar verilebileceği konusunda hekimleri uyarmıştır. Tiroid cerrahisi hakkında ilk güvenilir kaynak chool of alerno dan gelmiştir (13. Yüzyıl). O dönemde cerrahide seton ve sıcak demir kullanımı sınırlı kalmış ve kalan dokuya çirişotu uygulanmıştır [1]. İyi dökümente edilmiş ilk anatomik total tiroidektomi Guillaume Dupuytren e aittir (1808 yılı Paris). Guillaume Dupuytren keskin diseksiyon ile guatr çıkardığını ve dört arteri tanımladığını ifade etmiştir. Operasyon

3 süresince kan kaybının az olduğunu fakat hastanın şoktan ex olduğu bildirilmiştir. O tarihten 1850 ye kadar 14 parsiyel/total tiroidektomi daha Avrupa kayıtlarına geçmiştir [1]. Ne var ki onlar da yeterli gelişmeyi sağlayamamışlardır. amuel Gross 1866 da yazmıştır ki: Cerrah tiroidektomi yapacak kadar maceracı ve yürekli olmalı. Atacağı her adım zorluklarla çevrili, neşterinin her vuruşunu kan sağanağı takip edecek. Ve eğer korkunç kasaplığını bitirebilecek kadar kurbanı yaşıyorsa kendini şanslı hissedecektir. Onurlu ve duyarlı hiç bir cerrah yoktur ki bu işe girişsin. *2+. Modern tiroid cerrahisi Theodore Billroth ile başlamıştır. Başlangıçta Zürih te yaptığı operasyonlarda mortalite %40 lara ulaşınca vazgeçmiştir. Ancak 1877 de Viena ya yerleşmiş ve sepsis ile ilgili birçok sorun burada çözülmüştür. Mortalitenin %5 e düştüğünü bildiren yayınlar mevcuttur. Billroth konservatif subtotal tiroidektomi tercih etmesine rağmen (%36) reküren sinir hasarına bağlı yüksek morbidite oranları ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen hipoparatiroidi ve tetaniyi oldukça az görmüştür. Güvenli ve efektif tiroid cerrahi dönemi Theodore Kocher ile birlikte başlamıştır (Proffesor of urgery in Berne). Kocher teknik olarak kapsüler diseksiyonu kullanmış ve 1883 yılına kadar 18 i total tirodektomi olan 101 vaka yayınlamıştır. Bununla beraber total eksizyon yapılmış hastalarda başarılı olamadığını fark etmiştir. Bunu cachexia strumpriva olarak değerlendirmiş ve kronik asfiksiye bağlamıştır. Gerçekte Kocher hipotiroidiyi tanımlamıştır, yine de artık total tiroidektomi yapmaktan vazgeçmiştir te 900 tiroid operasyonunu içeren bir seride mortalitenin %1 ve morbiditenin minimal olduğunu göstermiş [1] ve 1909 da kendisi Nobel Ödülü nü almıştır (bunu başaran ilk cerrahtır). Avustralya 20.yüzyılın başlarında tiroid cerrahisinde başı çeken merkezlerden biri olmuştur yılında Thomas Dunhill ekzoftalmik guatrı olan ve yalnızca 3ünün ex olduğu 230 ardışık vaka yayınlamış (t Vincent s Hospital Melbourne) ve Dunhill Prosedürü nün öncüsü olmuştur. (Dunhill prosedürü; lobektomi+kontralateral lob yarısı veya 2/3 ünün çıkarılması) Ancak Dunhill hiç total tiroidektomi yapmamıştır [3]. Bundan sonra subtotal tirodektomi, benign tiroid hastalıklarında dünya genelinde giderek standart haline gelmiştir. Mayo Klinik gibi merkezler 1935 yılında tiroid operasyonunu içeren yayın yayınlamışlar, Graves Hastalığı ve nodüler guatrda definitif tedavinin subtotal tiroidektomi olduğunu bildirmişlerdir [3]. Frank Rundle, ir Cecil Joll un öğrencisi, 1950 yılında Royal North hore Hastanesi Unit of Clinical Investigation kurucu olmuştur (idney) [4]. UCI tiroid hastalıklarının tanısı ve tedavisinde radyoaktif iyot (131 I) kullanımını başlatmıştır yılları arasında Thomas Reeve, Teaching Hospital of University of ydney de yıllık 300 ile 400 arasında hastaya uygulamıştır. Ancak Graves ve multinoduler guatr hastalarında bilateral subtotal tiroidektomi, tiroid kanseri hastalarında total tiroidektomi asıl tedavi seçeneği olarak kalmıştır [5, 6]. ubtotal tiroidektomi her ne kadar efektif bir prosedür gibi kabul edilse de nodüler guatr hastalarında rekürens oranları %25lerde görülmüş ve posterolateral tiroid kalıntısı sonucu trakea ve özafagus restriksiyonuna bağlı hastalarda semptomlar persiste etmiştir [7] (Fig. 1). ubtotal tiroidektomi yapılmış Graves hastalarında ise rekürens %5, uzun süreli artık dokuya bağlı başarısızlık ise %72 oranında görülmüştür [8]. Fig. 1. ubtotal tiroidektomi sırasında kısıtlı posterolateral diseksiyondan dolayı arka yerleşimli tiroid nodülü ihtimalle geride bırakılmaktadır. Total Tiroidektomi Tekniğinin Gelişimi 2002 yılından itibaren Royal North hore Hastanesi nde, tüm benign bilateral multinodüler guatr, Grave s Hastalığı, çok düşük riskli tiroid

4 kanserleri (düşük riskli papiller kanser, histopatolojik incelemesinde tesadüfi olarak papiller mikrokalsifikasyon bulunmuş ya da foliküler neoplazi düşünülerek hemitiroidektomi yapılmış ve patoloji sonucu yalnızca kapsüler invazyonu olan minimal invazif foliküler kanser gelen hastalar) hariç diğer tiroid kanserlerinde standart prosedür total tiroidektomi olmaya başlamıştır. 25 yılı aşkın bu gelişim süresince majör değişim cerrahi teknikte meydana gelmiştir. onuç itibariyle günümüzde total tiroidektomi, minimal komplikasyon ve yüz güldürücü sonuçları ile en güvenilir ve en efektif yöntem olarak kabul görmektedir. Bu değişiklikler Tablo 1. de özetlenmiştir. akımını engelleyerek nöropraksi açısından yüksek risk oluşturmuştur. Kapsüler diseksiyon ile tiroid bezinin lateral komponentleri de içine alacak şeklide posteriora doğru diseksiyonu mümkün kılınmaktadır [9, 10] (Fig. 2). Bu sayede paratiroid glandların kan akımı da yeterince korunmakta ve reküren laringeal sinir de minimal diseke edilerek riskler olabildiğince azaltılmaktadır. Kapsüler Diseksiyon Tekniği 1970lerde tiroid bezi standart yaklaşımında trakeoözafageal olukta seyreden reküren laringeal sinirin tespiti önem kazanmıştır. İlk zamanlarda sinirin krikofaringeus kasına kadar boylu boyunca ortaya çıkarılabilmesi için etraf dokular, paratiroid kan akımı korunmak suretiyle mediale doğru diseke edilmiştir. Bu yaklaşımda 2 majör problem ile karşı karşıya kalınmıştır. Bunlardan ilki, paratiroid bezlerin kan akımının korunmasına yönelik ortaya çıkan riskler olmuştur (her paratiroid dikkatli bir biçimde tespit edilmeli ve vasküler pedikülü korunmalıdır). Diğeri ise reküren sinirin geniş diseksiyonu vazo nervorumların kan Tablo 1. Bilateral Tiroidektomi Cerrahisinin on 25 Yıl İçerisindeki Gelişimi 1970ler Bugün Tercih edilen Bilateral subtotal tiroidektomi Total tiroidektomi operasyon tekniği Lateral diseksiyon Kapsüler diseksiyon Fig. 2. Tiroid yüzeyinde kesikli çizgilerle gösterilmiş kapsüler diseksiyon planı. - Reküren sinirle karşılaşılması - empatik-laringeal sinir anastomozunun belirlenmesi Rezeksiyon tamlığı Paratiroid korunması Anatomik yaklaşım In situ koruma - Rutin olarak superior laringeal sinirin eksternal dalının belirlenmesi Embriyolojik yaklaşım - Tiroglossal yol ve piramidal kalıntılar - Tirotimik tiroid kısımları - Zuckerkandl tüberkülü Ototransplantasyon - elektif ototransplantasyon - Rutin ototransplantasyon

5 RLN (Reküren Laringeal inir) ile Karşılaşma Reküren laringeal sinir, boylu boyunca diseke edilmesinden ziyade Berry ligamentinin lateralinde görülmelidir. Bu sayede uzamış diseksiyonun neden olabileceği nöropraksi riski en aza indirilirken sinir için tehlikeli sayılabilecek alana (Berry ligamenti) odaklanma sağlanmış olunur. Aksi takdirde trakeaözafageal olukta erken tespit edilen sinir, tecrübesiz bir cerrahı, yaralanmanın fazla görülebileceği alana ulaşamadan gördüm sanıp yanılmasına neden olabilir. Tiroid kapsülü üzerinde gerilen risk altındaki sinirler de başta daha lateral planda tespit edilerek güvenli bir şekilde korunabilir. empatik-laringeal inir Anastomozunun Belirlenmesi empatik ganglion ve reküren laringeal sinir arasında anastomoz olabildiği gibi superior laringeal sinirin eksternal dalı ile de tiroid glandı yüzeyinde anastomozların var olabileceği gösterilmiş [11, 12] ve bu anastomozların belirlenmesi önemli hale gelmiştir (Fig. 3). %2 oranında sempatik inferior laringeal sinir anastomoz dalının, reküren sinirden daha kalın olduğu bildirilmektedir [13]. Bu durum gerçek reküren sinirin ayrımında yanılgıya sebep olabilmektedir. Anastamotik dalın görünümünde herhangi bir şüpheye düşülecek olursa, sinir geriye ve laterale çekilmelidir. Bu sayede reküren sinirin vagustan orijinlendiği, anastamotik dalın ise sıklıkla orta servikal ganglion daha az sıklıkla superior ve inferior sempatik ganglionlardan orijinlendiği görülecektir. Bazen superior servikal ganglion bir ucuyla superior laringeal sinirin eksternal dalına bağlı seyrederken altta da diğer ucuyla reküren sinirin dalıyla birleşerek ikisini birbirine bağlar (Galen siniri). Primer olarak duyu taşıdığı düşünülen bu sinirin bazı motor dalları da bulunmaktadır. empatik dallar reküren laringeal sinirden tiroid yüzeyinde ayrılırlar. Ancak tiroid glandının içine giren dallar dikkatli değerlendirilmediği durumlarda, reküren sinirin küçük anterior dalları ile karışabilmektedir. Bu nedenle tiroid diseksiyonu boyunca sempatik anastamozların belirlenmesi önemli ve gereklidir. Fig. 3. ervikal sempatik ganglion, RLN ve tiroid arasındaki bağlantılar. EBLN ve RLN arasında Galen siniri. Rutin olarak EBLN (uperior laringeal sinirin eksternal dalı) tespiti uperior laringeal sinir eksternal dalının tesbit edilmesi geçmişte tiroid cerrahisinde ihmal edilen bir konu olmuştur [14]. Birçok cerrah uzun süre bu sinirin olası hasarından kaçınma gereği duymamıştır. Ancak günümüzde bu sinir yaralanmalarının sık olduğu görülmekte ve özellikle sesini kullanması gereken kişilerde önemli bir komplikasyon haline gelmektedir. Kendi ünitemizde her zaman bu sinir belirlenmeye çalışılmaktadır ve %60 vakada başarılı olunmuştur [12]. on zamanlarda Aina ve Hisham, bu sinirin %90nın üzerinde identifiye edilebileceğini göstermişlerdir [15]. EBLN, krikotiroid kas ve tiroid üst pol arasındaki avasküler planda belirlenebilmektedir. Tiroid lobunun laterale retraksiyonu ile avasküler düzlem daha kolay ortaya çıkarılabilmekte ve sinir rahatça tespit edilebilmektedir [16] (Fig. 4). Burada önemli olan nokta sinirin lokalizasyonunda varyasyonların olabileceğidir [17]. Cernea sınıflamasına göre; tip 1, EBNL üst polün 1cm üzerinden geçerek krikotiroid kasa ulaşmakta (Fig. 5a); tip2a, sinir superior tiroidal arter ve ven komşuluğunda seyretmekte, tip2b de ise tiroid lobunun anterior yüzünü çaprazlayarak ilerlemektedir (Fig. 5b). Tüm bu anatomik varyasyonların farkında olunarak

6 sinire zarar vermeden rezeksiyonu tamamlamak tiroid cerrahisi açısından oldukça önemlidir. kaynağını alan lateral tiroid bölümü median bölümle kaynaşarak Zukerkandl tüberkülünü (farklı bir anatomik yapı) oluşturmaktadır *20+. Bu kaynaşma sadece tiroidin C hücrelerinin kaynağı değil, aynı zamanda bu kaynaşmanın folikül gelişmesinde de önemli bir rolü vardır. Fig. 5. (a) Type 1 EBLN üst polün 1 cm üstünden geçmekte; (b) type 2b EBLN tiroid lobünün ön yüzünden geçmekte Fig. 4. Lob ve krikotiroid kas arasındaki avasküler bölgeyi açmak için tiroidin üst polünün lateral retraksiyonu. EBLN nin ortaya çıkarılması. Rezeksiyonun Tam Çıkarımın ağlanması Eskiden uygulanan subtotal tiroidektomi tekniği görünüşü anormal olan tiroid dokusunun anatomik olarak çıkarılmasına dayanmaktaydı ve bu teknikte geride bilateral arka bölümler kalmaktaydı. Total tiroidektomiye geçilmiş olması sadece daha fazla tiroid dokusunun çıkarılıyor olmasına değil, daha çok tiroidin embrolojik gelişimi hakkındaki sürekli artan bilgimiz ışığında diseksiyonun bu değişiklikler odağında rezeksiyonun tam olarak çıkarılmasını, ve dolayısıyla daha etkin bir prosedür yapılmasını sağlamaktadır. Tiroidin gelişmesi median hatta, foramen caecumdan larinks seviyesine tiroglossal trakt boyunca inmesini kapsamaktadır, bu aşamada sağ ve sol loblar gelişmektedir *18+ (Fig. 6). Tam olarak dikkat edilmeyen bir nokta ise tiroidin göçünün tirotimik bölgeye kadar (hatta anterior mediastene kadar) devam edebileceği, tiroid dokusunun bir uzantısının oluşabileceği ve hatta tamamen bağını koparmış izole bir tiroid dokusunun oluşabileceğidir [19]. İlaveten, 4. faringeal yarık ve ultimobrankial gövdeden Tiroglossal Trakt ve Piramidal Kalıntılar Piramidal bölgenin laringeal kıkırdağa kadar rutin diseksiyonu her total tiroidektomide uygulanmalıdır. Bu bölgede minimal bir rekürrans bile hasta tarafından kolayca fark edilmektedir. Daha önemlisi, Graves hastalarında, tam bir total tiroidektomi sonrası küçük bir piramidal lob kalıntısı bile klinik rekürrense neden olmaya yetecek kadar tiroid dokusu içerebilir. Tirotimik Tiroid Kalıntıları Eğer ayrıntıyla aranırsa hastaların yarısında, küçük de olsa, tirotimik tiroid kalıntılarına rastlanmaktadır. Çoğunlukla küçük lenf nodu, hatta paratiroid sanabilinirler ve çoğunlukla bir soruna neden olmamaktadırlar. Ana tiroid beziyle olan bağlantılarına göre sınıflanmaktadırlar (Fig. 7). Grade I de tiroid lobunun alt ucunun tiroid dokusu uzantısıdır, Grade II de tiroid beziyle arasında tiroid dokusundan bir köprü vardır, Grade III de ise sadece bir fibrovasküler yapı ile bağlantılıdır. Grade IV de ana tiroidle hiçbir bağlantısı yoktur. Klinik olarak önemli olan nokta, ilk operasyonda tam olarak ortadan kaldırılmadıkları takdirde, başarılı bir total tiroidektomi sonrası retrosternal

7 olarak rekürrense neden olabilmeleridir [21, 22]. Bu yüzden tirotimik alanın torasik inlete kadar rutin diseksiyonu ve kalıntıların aranması her total tiroidektominin bir parçası olmalıdır. öncekiler gibi, aranıp çıkarılmadığı takdirde tiroid cerrahisinde, inatçı düzelmeyen semptomlara ya da semptomların tekrarlamasına neden olabilmektedir. Zuckerkandl tüberkülünün anatomisinin anlaşılması güvenli bir cerrahi diseksiyon için çok mühimdir. Genelde RLN in lateralinde büyümekte, sinirin medialindeki bir oyuktan geçtiği izlenimini vermektedir - bazı cerrahların sinir tiroid maddesinin içine geçti olarak tasvir ettiği bir durumdur (Fig. 8). Zuckerkandl tüberkülünün erken havaya kaldırılması, ilk başta görünmese bile rekürren sinirin kolayca gözlenmesini sağlamaktadır. Ancak, nadir görünen ancak çok tehlikeli olan bir durum ise RLN ün büyümüş Zuckerkandl tüberkülünün lateralinden geçtiği durumdur, bu siniri hasar alma riskine sokmaktadır. Başka önemli bir nokta ise, normal süperiör paratiroid bezinin, 4. faringeal yarıktan kaynaklandığı için bu bezin de, Zuckerkandl tüberkülü ile yakın bir ilişkisi vardır, genelde Zuckerkandl tüberkülünün sefalik pozisyonundadır (Fig. 8). Paratiroidin Korunması Fig. 6. Tiroid Glandın embriyolojik gelişimi Zuckerkandl Tüberkülü Bu yapı, ilk 1902 de Zuckerkandl tarafından tarif edilmiş, ayrı bir anatomik yapıdır, tiroid ameliyatına giren hastaların üçte ikisinde görülebilmektedir [20]. Pelizzo ve ark. tarafından geliştirilmiş boyuta dayalı bir grade sistemiyle (Grade 0-3) derecelendirilmektedirler [23]. Zuckerkandl tüberkülü lokal bası ve obstrüktif semptomlarandan sorumlu olabilmektedir, özellikle de ana tiroid dokusu rölatif olarak küçük olduğunda. Zuckerkandl tüberkülünün önemi, aynı Uzun seneler boyunca, paratiroidin tiroid cerrahisi sırasında korunmasının ana yöntemi bütün paratiroid bezlerinin vaksülarize bir pedikülde in situ saklanmasıydı. Aynı zamanda ten rengini korumalarından yola çıkarak, gözle görülür olarak sağlam tüm paratiroidleri canlı kabul edip bırakma anlayışı hakimdi. Birimimizde kalıcı hipoparatiroidinin kabul edilebilir bir oranda düşük olmasına rağmen [24, 25] vakaların %1-2 sinde görülmektedir, muhtemelen korunan paratiroidlerin geç ya da fark edilememiş iskemisi yüzünden. Artık kabul gören bakış açısı, vaksülarize bir pedikülde paratiroidleri koruma amaçlı diseksiyonun, özellikle de tiroid yüzeyinde çok yukarda konumlularda, çok vakit alan bir prosedür olduğunun yanı sıra bu tekniğin paratiroidlerin korunmasında çok da etkin olmadığı yönündedir. Birçok paratiroid bezi, vaskülarize pedikülde meşakkatli diseksiyonlar ardından yetersiz damarlanmanın trombozu sonucu ya da disseke edildiği kapsülün içinde ödemden infarkte olmaktadır.

8 Fig. 7. Grade I ve Grade IV tirotimik tiroid kalıntıları örneği. Fig. 8. uperior paratiroid bez ve RLN ile Zuckerkandl tüberkülünün en sık görülen ilişkisi. elektif Paratiroid Ototransplantasyonu Paratiroid ototransplantasyonunun sporadik olarak da olsa gerçekleşmiş olduğunu gösteren belgeler olsa da, Wells in geniş bir paratroidektomi [26] geçiren hasta serisinde biyokimyasal ve klinik olarak paratiroid transplantasyonunun işe yaradığını göstermesinden sonra bu teknik son 20 yılda uygulanmaya başlanmıştır. Açıkçası, sadece son dönemde total tiroidektomiyle rutin klinik bir uygulama olarak yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüzün ilk yaklaşımı selektif olarak zor disseke edilen ya da disseksiyon sonrası canlılığından şüphelenilen paratiroid bezleri için ototransplantasyon uygulamaktı. Tam bu aşamadayken ten rengi paratiroid bezlerinin hepsinin canlı olmadığı anlaşılmıştır. Pedikül ligasyonu sonucu oluşan venöz obstrüksiyon klasik siyah iskemik paratiroidle sonuçlanmaktadır; ancak, paratiroid bezini besleyen end arterin izole ligasyonu çoğunlukla ten rengi kalan infarktla sonuçlanmaktadır. Bu bıçak testinin uygulanmasına yol açmıştır; şüpheli paratiroidlerin kapsülleri dikkatlice kesilmektedir - kapiller sızıntı olmaması ototransplantasyon için ek bir endikasyondur. Paratiroid ototransplantasyonunun enjeksiyon tekniğiyle [27] gerçekleştirilebilmektedir. Ototransplantasyon için ayrılan her bir paratiroid bezi makasla hassas darbelerle 2 ml lik tamponlu salin içinde paratiroid hücreleri süspanse edilmektedir. Bu süspansiyon ipsilateral sternomastoid kasının içine kolayca kör bir vial access pin (Micro Pin MP-100,

9 Braun, Melsungen, Almanya) aracılığıyla enjekte edilebilmektedir. Rutin Paratiroid Ototransplantasyonu Çoğu yazarın hala selektif ("hazır") paratiroid ototransplantasyonunu [28] üstün görmesine rağmen, bölümümüz artık rutin ototransplantasyonu uygulamaktadır, paratiroid ototransplantasyonun çok etkin olmasının karşısında, in situ vaskülarize paratiroidin geç iskemi ihtimaliyle öngörülemez oluşu bu felsefi yaklaşımı getirmektedir [29]. Paratiroid bezlerinden en az birinin her total tiroidektomide ototransplantasyonu, çoğu vakada gerekmese bile, geç iskemiyle kalan bezlerin kaybedilme ihtimaline karşı bir güvence oluşturmaktadır. Ototransplantasyon için seçilen paratiroid bezi ya canlılığını kaybettiğini anatomik lokalizasyonuyla (Fig. 9) ya da başarısız bıçak testiyle gösterendir, ya da kalan in situ bezlerden en az canlı görünenidir. Rutin ototransplantasyon sonucu kısa dönemde geçici hipokalsemi [28] görülmesinde bir artış kaydedilebilmektedir, ancak, teorik olarak, kalıcı hipoparatiroidiyi sıfıra düşürme potansiyeline sahip bulunmaktadır *29+. Fig. 9. Ototransplantasyon gerektiren paratiroid bezleri. Inferior olan anatomik lokasyonundan dolayı, superior olan RLN kesilmesi sonucu oluşan devaskülarizasyonundan dolayı. Gelecek Total tiroidektomi, bu yazıda belirtilen prensiplerle, artık bilateral multinodüler guatr[30], Graves hastalığı [31] ve çoğu tiroid kanserli [32, 33] hastada tercih edilen seçenek haline gelmiştir. Total tiroidektomide tek istisna tanısal lobektomi gereken tek tiroid nodüllü hastalar, makroskopik olarak tek loba sınırlı nodüler hastalığı olan hastalar [34] ya da çok düşük riskli tiroid kanserli seçilmiş hastalardırlar [35] (ya insidental olarak bulunmuş papiller kanser ya da vaksüler invazyonu göstermeyen minimal invazif folliküler tiroid kanseri [36]). Yalnızca uzmanlaşmış endokrin cerrahisi birimlerinde değil, aynı zamanda iyi eğitim almış genel cerrahlar tarafından taşradaki merkezlerde hatta uzamanlar tarafından güvenli ve verimli bir şekilde yapılabilir [37, 38]. Bizim birimimiz benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomiye felsefi yaklaşımda bir öncü olmuştur, multinodüler guatr için total tiroidektomiyi öneren yayınlardan ilklerine imza atmıştır *30+. Bunu yaparak Kocher in benign tiroid hastalıklarında kapsüler diseksiyon ve tiroidin total olarak çıkarılması orjinal fikri ve teknik yöntemi - kendisinin yanlış nedenlerle bulduğu bir yaklaşım - tekrardan keşfedilmiştir. Avustralya daki ve dünyanın dört bir yanındaki endokrin cerrahları gün geçtikçe bu yöntemi benimsemektedirler [39]. Lancet teki bir editör yazısında, Wheeler benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomi endokrin cerrahlarının cephanesine katılmasının kabul görmesi muhtemeldir. yazmıştır *40+. Ufuktaki tek değişim minimal invaziv tiroidektominin (minimal erişim, video yardımlı, endoskopik) tanıtılmasıdır. Miccoli ve ark. Açık total tiroidektomiyi minimal invaziv video-yardımlı total tiroidektomiyle kıyasladığı, 35 papiller tiroid kanserli hastanın olduğu randomize kontrollü klinik bir çalışma yayınlamışlardır *41+. Asian Journal of urgery nin son zamanlardaki sempozyumunda minimal invaziv cerrahinin üzerinde düşülmüş ve birçok farklı teknik bildirilmiştir. Fakat, eşlik eden editör yazısında, Duh ancak belli bir kısım tirodektomi yapılacak hastanın minimal invaziv cerrahi için aday olduğu konusunda uyarmıştır *42+. Birimimiz yakın zamanda minimal invaziv paratiroidektomi ile beraber yapılan hemitiroidektomi ve lokal nodül eksizyonlarını içeren minimal erişimli tiroid prosedürlerinin bir alındığı bir seriyi bildirmiştir *42+. Bu yaklaşımlar teknik olarak mümkünken, bugüne kadar bu makalede bahsedilen tekniklerin tamamının da güvenlik ve etkinlik kriterlerini tam olarak doldurduğu bildirilmemiştir. Minimal invaziv cerrahi çağında, on yıllar boyunca geliştirilmiş diseksiyonun esas prensiblerini teknoloji ve market genişletilmesi için bir kenara atmamak hayati önem taşımaktadır.

10 Kaynaklar 1. Welbourn RB. The Thyroid. In: Welbourn RB (ed.) The History of Endocrine urgery. New York: Praeger, 1990; Grant C. Presidential address: boiling water to iodine: a story of unparalleled collaboration. urgery 2002; Vellar ID. Thomas Peel Dunhill: pioneer thyroid surgeon. Aust. NZ J. urg. 1999; 69: herington G, Vanderfield R. The Royal North hore Hospital A Century of Caring. ydney: Horwitz Grahame, Reeve T. Thyroidectomy in the treatment of thyrotoxicosis. J. Coll. Radiol. Aust. 1964; 8: Reeve T, Hales IB, Thomas ID, Poole AG, Messner L. Thyroidectomy a clinical evaluation of the results of 331 operations. Med. J. Aust. 1966; 1: Reeve T, Delbridge L, Brady P, Crummer P, mythe C. econdary thyroidectomy: a 20 year experience World J. urg. 1988; 12: Dominello A, Guinea A, Reeve T, Robinson B, Delbridge L. Progressive increase in thyroid dysfunction after subtotal thyroidectomy for Graves disease. Asian J. urg. 2000; 23: Delbridge L, Reeve T, Khadra M, Poole AG. Total thyroidectomy the technique of capsular dissection. Aust. NZ J. urg. 1992; 62: Bliss D, Gauger P, Delbridge L. The surgeons approach to the thyroid gland anatomy and surgical technique. World J. urg. 2000; 24: Reeve T, Coupland GAE, Johnson DC, Buddee FW. The recurrent and external laryngeal nerves in thyroidectomy. Med. J. Aust. 1969; 1: Hunt P, Poole M, Reeve T. A reappraisal of the surgical anatomy of the thyroid and parathyroid glands. Br. J. urg. 1968; 63: Raffaelli M, Iacobone M, Henry JF. The false nonrecurrent inferior laryngeal nerve. urgery 2000; 128: Delbridge L. The neglected nerve in thyroid surgery: the case for routine identification of the external nerve [Editorial]. ANZ J. urg. 2001; 71: Aina EN, Hisham A. The external laryngeal nerve in thyroid surgery: recognition and implications. ANZ J. urg. 2001; 71: Abdullah H, Bliss R, Reeve T, Delbridge L. Recognition of the avascular space medial to the upper pole of the thyroid and its surgical implications. Asian J. urg. 2000; 23: Cernea CR, Ferraz AR, Nishio et al. urgical anatomy of the external branch of the superior laryngeal nerve. Head Neck 1992; 14: Clifton-Bligh R, Delbridge L. Thyroid Physiology. In: Clark OH, Duh WH, iperstein C (eds). Textbook of Endocrine urgery 2nd edn. Philadelphia: W. B. aunders, 2003; pp ackett WR, Reeve T, Barraclough BH, Delbridge L. Thyrothymic thyroid rests: incidence and relationship to the thyroid gland. J. Am. Coll. urg. 2002; 195: Gauger PG, Delbridge L, Thompson N, Crummer P, Reeve T. Incidence and importance of the tubercle of Zuckerkandl in thyroid surgery. Eur. J. urg. 2001; 167: Hsu B, Reeve T, Guinea A, Robinson B, Delbridge L. Retrosternal recurrence following previous thyroid surgery. urgery 1996; 120: Reeve T, Delbridge L. Endocrine tumours of the mediastinum. In: Wood DE, Thomas CR (eds), Medical Radiology. DiagnosticImaging and Radiation Oncology Mediastinal Tumours. Bangalore: Macmillan, 1995; Pelizzo MR, Toniato A, Gemo G. Zuckerkandl s tuberculum: an arrow pointing to the recurrent laryngeal nerve (constant anatomical landmark). J. Am. Coll urg. 1998; 187: Khadra M, Delbridge L, Reeve T, Poole AG, Crummer P. Total thyroidectomy its role in the management of thyroid disease. Aust. NZ J. urg. 1992; 66: Younes N, Robinson B, Delbridge L. The aetiology, investigation and management of surgical disorders of the thyroid gland. Aust. NZ J urg. 1996; 66: Wells A Jr, Gunnells JC, helburne JD et al. Transplantation of the parathyroid glands in man: clinical indications and results. urgery 1975; 78: Gauger PG, Reeve T, Wilkinson M, Delbridge LW. Routine parathyroid autotransplantation during total thyroidectomy: the influence of technique. Eur. J. urg. 2000; 166: Lo CY. Parathyroid transplantation during thyroidectomy. ANZ J. urg. 2002; 72: Zedenius J, Wadstrom C, Delbridge L. Routine autotransplantation of at least one parathyroid gland during total thyroidectomy may reduce permanent hypoparathyroidism to zero. Aust. NZ J. urg. 1999; 69:

11 30. Reeve T, Delbridge L, Cohen A, Crummer P. Total thyroidectomy: the preferred option for multinodular goitre. Ann. urg. 1987; 206: Barakate M, Agarwal G, Reeve T, Barraclough BH, Robinson BG, Delbridge L. Total thyroidectomy is now the preferred option for the surgical management of Graves disease. ANZ J. urg. 2002; 72: Reeve T, Delbridge L, Crummer P. Total thyroidectomy in the management of differentiated thyroid cancer. Aust. NZ J. urg. 1986; 56: Reeve T, Delbridge L., Hobsley M (ed.) Current urgical Practice. London: Edward Arnold and ons, 1989; Wadstrom C, Zedenius J, Guinea A, Reeve T, Delbridge L. Multinodular goitre presenting as a clinical single nodule how effective is hemithyroidectomy? Aust. NZ J. urg. 1999; 69: Clark OH. Papillary thyroid carcinoma: rationale for total thyroidectomy. In: Clark OH, Duh QY (eds). Textbook of Endocrine urgery. Philadelphia: W. B. aunders, 2000; DELBRIDGE 36. Delbridge L, Parkyn R, Philips J, Barraclough B, Robinson BG. Minimally invasive follicular thyroid carcinoma completion thyroidectomy or not? ANZ J. urg. 2002; 72: Reeve T, Delbridge L, Curtin A et al. Can total thyroidectomy be performed as safely by general surgeons in provincial centres as by surgeons in specialised endocrine surgical units. Arch. urg. 1994; 129: Martin L, Delbridge L, Martin J, Crummer P, Poole AG, Reeve T. Trainee surgery: is there a cost? Aust. NZ J. urg. 1989; 59: Delbridge L, Guinea AI, Reeve T. Total thyroidectomy for bilateral benign multinodular goiter: effect of changing practice. Arch. urg. 1999; 134: Wheeler MH. Total thyroidectomy for benign thyroid disease [Editorial commentary]. Lancet 1998; 351: Miccoli P, Elisei R, Materazzi G, Capezzone M, Galleri D, Pacini F, Berti P, Pinchera A. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for papillary carcinoma: a prospective study of its completeness. urgery 2002; 132: Duh QY. Recent advances in minimally invasive endocrine surgery. Asian J. urg. 2003; 26: ackett WR, Barraclough BH, idhu, Reeve T, Delbridge LW. Minimal access thyroid surgery (MAT) is it feasible, is it appropriate? ANZ J. urg. 2002; 72:

12

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik 1 Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior Dr. Emin S. Gürleyik Nervus laryngeus inferior (NLI, rekürens) tiroit cerrahisinin en önemli yapısıdır. Bunun nedeni, bu sinirin yaralanmasının tiroidektomi komplikasyonları

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

HİPERTİROİDİDE CERRAHİ GENİŞLİĞİ. Dr. Aykut SOYDER Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın

HİPERTİROİDİDE CERRAHİ GENİŞLİĞİ. Dr. Aykut SOYDER Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın HİPERTİROİDİDE CERRAHİ GENİŞLİĞİ Dr. Aykut SOYDER Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın HİPERTİROİDİ %1-3 * Graves %50-80 Toksik MNG Toksik adenom *Franklyn JA, Boelaert

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi

Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 20(3): 125-129, 2013 Klinik Çalışma Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi Öztekin Çıkman *, Faruk Özkul *, Muhammet Kasım

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD

MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD MİNİMAL İNVAZİV TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ DOÇ DR SEDAT ÇAĞLI ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ KBB VE BBC AD TARİHÇE İlk başarılı Tiroidektomi: Ebu El-Kasım Ez-Zahravi Abulcasis (936-1013) Kitap El-Tasrif

Detaylı

Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı TAMAMLAYICI TİROT ROİDEKTOMİ VE NÜKS Prof.Dr.Serdar TEZELMAN İstanbul Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi 24-27 27 Nisan 2011, Gloria Kongre Merkezi-Antalya

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470206 Selim tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisinde subtotal ve total tiroidektominin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması Kemal Arslan 1,

Detaylı

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği LOUPE BÜYÜTMELB TMELİ / KONVANSİYONEL TİROİDEKTOMİNİN N SONUÇLARININ KARŞILA ILAŞTIRILMASI Nuraydın Özlem 1, Umut YılmazyY lmazyıldırım 1, Eyüp p Sabri Tezcan 2, Alper Ceylan 1, Sadık k Keşmer Samsun Eğitim

Detaylı

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi

Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (2) 107-111, 2005 ORİJİNAL YAZI Hemitiroidektominin Kan Kalsiyum Düzeyine Etkisi Türkay KIRDAK, Nusret KORUN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı Ashok R. Shaha, MD Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD SURGERY dergisinin Aralık sayısı American Society of Endocrine

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Tiroid Hastal klar Sempozyumu 15 Ekim 1999, stanbul, s. 79-83 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar

Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 1-6 Ocak 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tiroid Operasyonlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar Complications After Thyroid Operations Dilek TOPRAK

Detaylı

Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları

Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(3): 141-145 ARAŞTIRMA YAZISI DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.525-10.01 Benign tiroid hastalığında ameliyat yöntemleri ve komplikasyonların incelenmesi: Tiroidektomi ve komplikasyonları

Detaylı

Ahmet Ay 1, Aybala Ağaç Ay 2, Buğra Kaptanoğlu 1, Kemal Kısmet 1 1

Ahmet Ay 1, Aybala Ağaç Ay 2, Buğra Kaptanoğlu 1, Kemal Kısmet 1 1 ARAŞTIRMA Original Article Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektominin etkinliği ve güvenilirliği The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease Ahmet

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA TİROİD CERRAHİSİ Dr. Ömer USLUKAYA CERRAHİ KİME NE ZAMAN? NASIL CERRAHİ - KİME? Malignite veya şüphesi GUATR Medikal tedaviye dirençli hipertroidi Bası Kozmetik sorun Retrosternal yerleşim AMAÇ Ötirodizim

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Mavi Boya ile Sentinel Lenf

Mavi Boya ile Sentinel Lenf Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi tedavisinde Patent Mavi Boya ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi O P. D R. S A B R İ ÖZ D E N, D O Ç. D R. B A R I Ş S AY L A M, D R. İ L K N U R T U R A N, D R. S AVA Ş

Detaylı

Komplikasyonları önlemeye yönelik peroperatif stratejiler

Komplikasyonları önlemeye yönelik peroperatif stratejiler Komplikasyonları önlemeye yönelik peroperatif stratejiler DOÇ.DR.UMUT BARBAROS İ.T.F. GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI, 2011 Komplikasyonlar Hipoparatiroidi Kanama (Hematom) Sinir yaralanması (RLS,SLSED) Diğerleri

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı

İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı Özlem Gür, Mehmet Hacıyanlı, Turan Acar, Yusuf Kumkumoğlu, Selda Hacıyanlı, Erdinç Kamer Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH TİROİDDE NODUL CERRAHİ ENDİKASYON TİROİD NODÜLLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ YAŞ CİNSİYET RADYASYONA MARUZ KALMA ÖYKÜSÜ AİLE ÖYKÜSÜ VE DİĞER

Detaylı

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi

Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Evren Besler 1, Nurcihan Aygün 1, Sıtkı Gürkan Yetkin 1, Mehmet Mihmanlı 1, Adnan İşgör 2, Mehmet Uludağ

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

Multinodüler guatrlarda total ve subtotal. erken dönem komplikasyonlarının karşılaştırılması

Multinodüler guatrlarda total ve subtotal. erken dönem komplikasyonlarının karşılaştırılması Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27(1): 15-19 ARAŞTIRMA YAZISI 10.5097/1300-0705.UCD.749-11.02 Multinodüler guatrlarda total ve subtotal tiroidektominin erken dönem komplikasyonlarının karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz

Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz Our initial experiences related to

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi

Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi 1- Tümörün çıkarılması (lokal kontrol) 2- Organ preservasyonu 3- Onkolojik açıdan organ korunması mümkün değilse; komşu

Detaylı

Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları-yalçın

Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları-yalçın Tiroid cerrahisinin sonuçları ve komplikasyonları: 330 vakalık kişisel seri Ercan Yalçın Borçka Devlet Hastanesi, Artvin Amaç: Bu çalışmada, 330 ameliyatı sonrası ortaya çıkan komplikasyon oranlarını ilan

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Endemik Bir Bölgede 940 Tiroidektomi Olgusunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez, Tek Cerrah Deneyimi

Endemik Bir Bölgede 940 Tiroidektomi Olgusunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez, Tek Cerrah Deneyimi Araştırma Makalesi Endemik Bir Bölgede 940 Tiroidektomi Olgusunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez, Tek Cerrah Deneyimi Evaluation of 940 thyroidectomy cases in an endemic region: Single center, single surgeon

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

Endemik Guatr Bölgesindeki Multinodüler Guatr Tanısı ile Yapılan Tiroidektomilerde İnsidental Tiroid Karsinomu Sıklığı

Endemik Guatr Bölgesindeki Multinodüler Guatr Tanısı ile Yapılan Tiroidektomilerde İnsidental Tiroid Karsinomu Sıklığı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Endemik Guatr Bölgesindeki Multinodüler Guatr Tanısı ile Yapılan Tiroidektomilerde İnsidental Tiroid Karsinomu Sıklığı Ahmet Serdar KARACA, a Rıdvan ALİ, a Muzaffer ÇAPAR, a Sezar KARACA

Detaylı

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KLİNİK ÇALIŞMA LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Nilda SÜSLÜ 1, Dr. Ali Şefik HOŞAL 1, Dr. Yeşim Gaye GÜLER TEZEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Total tiroidektomi sonrası komplikasyonlar ve cerrah faktörü

Total tiroidektomi sonrası komplikasyonlar ve cerrah faktörü Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(1): 13-17 ARAŞTIRMA YAZISI DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.315-10.02 Total tiroidektomi sonrası komplikasyonlar ve cerrah faktörü Complications after thyroidectomy and the affecting

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk. Dr. Ali Rıza Tümer

Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk. Dr. Ali Rıza Tümer Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk Dr. Ali Rıza Tümer Sizin Komplikasyon Tanımınız Nedir, Lütfen Yazınız!!! Komplikasyon nedir? PubMed de Aranan Kelime Komplikasyon Cerrahi komplikasyon

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri

Tiroid Patolojisi Slayt Semineri Tiroid Patolojisi Slayt Semineri PROF. DR. SUNA ERKıLıÇ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI PATOLOJI AD 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa 14-17 Ekim 2015 OLGU 2 OLGU 1 OLGU 3 OLGU 1 OLGU 2 OLGU 3 OLGU

Detaylı

PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ

PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ YAPMAKSIZIN UYGULADIĞIMIZ MİNİMAL İNVAZİF PARATİROİDEKTOMİYE AİT SONUÇLARIMIZ Yrd. Doç.. Dr. Aykut Soyder, Dr. Evrim Kallem, Prof.

Detaylı

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, 2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Dominant Nodül Çapına Göre Tedavi Edilen Benign Nodüler Tiroid Hastalıklarında İnsidental Tiroid Karsinom Sıklığı Aysun Şimşek Çelik 1, Deniz Güzey 1, Fatih Çelebi 1, Atilla Çelik

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ

LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ Nihat Yavuz(*), Serkan Teksöz(*),İlknur Erenler Kılıç(*),Barış Bayraktar(*),Engin Hatipoğlu(*) Mete Düren (*), Sabri Ergüney(*),Yusuf Bükey(*), Pınar

Detaylı

ATA REHBERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE PAPİLLER MİKROKARSİNOM TEDAVİSİ. Dr. Güleser SAYLAM SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SAUM Nisan 2017

ATA REHBERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE PAPİLLER MİKROKARSİNOM TEDAVİSİ. Dr. Güleser SAYLAM SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SAUM Nisan 2017 ATA REHBERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE PAPİLLER MİKROKARSİNOM TEDAVİSİ Dr. Güleser SAYLAM SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SAUM Nisan 2017 TİROİDEKTOMİ ENDİKASYONLARI Malignite Diffüz tiroid hiperplazisi Toksik

Detaylı

Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ PHPT de Cerrahi Tedavi Endikasyonları; Semptomatik tüm hastalar; Nefrolithiazis, nefrokalsinozis,

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM

ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM ELAZIĞ İLİNDEKİ TİROİD KANSER SIKLIĞI VE ALT TİPLERİ: BEŞ YILLIK DENEYİM Adile Ferda Dağlı 1, Gökhan Artaş 1 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ ÖZET Amaç: Günümüzde

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu

Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu Araflt rmalar / Researches Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu Mehmet Uluda 1, Gürkan Yetkin 1, Bülent Çitgez 1, Adnan flgör 2, Abut Kebudi 3 1 fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi 2.

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i

TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (3): 113-8 113 KLİNİK ARAŞTIRMA TİROİD NODÜLLERİNDE BENİN MALİN AYRIMI: On yıllık deneyimimiz i THE DISTINCTION OF BENIGN AND MALIGNANT THYROID NODULES: Ten years of our

Detaylı

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tanım Sorunun büyüklüğü: Sıklık Peroperatif önlemler Postoperatif proaktivite Replasman tedavisi 2 Tanım Yetersiz parathormon

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2008 CÝLT//24 SAYI//2 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ISSN 1300-0705 s. 83-88 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Ýyi diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayýcý tiroidektomi-

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2006 CÝLT//22 SAYI//2 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ISSN 1300-0705 s. 79-84 DERLEME Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Total, totale yakýn ve subtotal tiroidektomi Hangi durumda hangi yöntem

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2007 CÝLT//23 SAYI//3 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ISSN 1300-0705 s. 87-91 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda insidental

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

/İstanbul. Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

/İstanbul. Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih BASKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tarih Öncesi Çağlar M.Ö. 2700 lü yıllarda Çin de tiroid bezinin büyümesi goitre olarak tanımlanmış ve

Detaylı

Araştırma Original Article. Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8

Araştırma Original Article. Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8 Endokrinolojide Diyalog 2015, 12(1): 1-8 Araştırma Original Article Tiroid bezi hastalıkları cerrahisi multidisipliner yönetimi: beş yıllık analiz ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Esin Kabul Gürbulak, İsmail Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Uludağ

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Esin Kabul Gürbulak, İsmail Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Uludağ ARAŞTIRMA Original Article Reoperatif tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu: İlk sonuçlarımız Intraoperative neural monitoring in reoperative thyroid surgery: preliminary results Bülent

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Tamamlayıcı tiroidektomilerde gama dedektör yardımlı radioguided cerrahinin rolü

Tamamlayıcı tiroidektomilerde gama dedektör yardımlı radioguided cerrahinin rolü ARAŞTIRMA Original Article Tamamlayıcı tiroidektomilerde gama dedektör yardımlı radioguided cerrahinin rolü The role of radioguided surgery with gamma detector help in complimentary thyroidectomies Hakan

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız: Retrospektif Çalışma

Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız: Retrospektif Çalışma KBB ve BBC Dergisi 20 (3):119-24, 2012 Tiroid Cerrahisi Sonuçlarımız: Retrospektif Çalışma Thyroid Surgery Results: A Retrospective Study Dr. Ediz YORGANCILAR, Dr. Vefa KINIS, Dr. Ramazan GÜN, Dr. Müzeyyen

Detaylı