ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nevzat Selim GÖKAY Doğum Tarihi: 11 Şubat 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doçentlik Ortopedi ve Travmatoloji Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 Board Sertifikası Yer Yıl Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board Sınavı Barselona 2013 (EBOT) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Yüksek Tibial Osteotomi Yapılan Hastalarda Patellar Tendonun Histopatolojik ve Radyolojik Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Rıfat ERGİNER Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzmanlık Öğrencisi, Doktor İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzman Doktor Sarıkamış Asker Hastanesi Uzman Doktor Memorial Hastanesi, İstanbul Uzman Doktor Medizinische Hochschule Hannover, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Hannover 2008 Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Halen

2 Projelerde Yaptığı Görevler : TOTBİD destekli Proje Deneysel Kıkırdak Hasarı Modelinde Nitrik Oksit ve Bazı Matriks Metallo Proteinazların İndüksiyon ve/veya İnhibisyonlarının TGF-β1 ve TNF-α Varlığında Kıyaslanmasının in-vivo araştırılması adlı projede araştırmacı T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kıkırdak Yenileme Teknolojilerinde Kitosana Emdirilen Büyüme Faktörlerinin Hücre Kültür Ortamında Kontrollü Salım ile invitro Araştırılması isimli projede araştırmacı Tekirdağ İl Özel İdare Destekli Proje Biobozunmaya Karşı Doğal Çapraz Bağlayıcı İle Direnci Arttırılan Kitosan Bazlı Hidrojele Kontrollü Salım Yapmak Üzere PRP Emdirilmesinin Kıkırdak Rejenerasyonu Üzerine Etkileri adlı projede araştırmacı Halen. KOSGEB Destekli Proje İnsanlarda kullanılacak biyoeriyebilir Poly(DL-Lactide-coglycolide) plak/vida geliştirilmesi ve Üretilmesi isimli projede araştırmacı Halen.

3 İdari Görevler : Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Kontrol Komitesi Üyeliği Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Bşk.Vkl. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Bşk /2012-8/2012 9/2012-2/ Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : International Cartilage Repair Society (ICRS) Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Türk Artroplasti Derneği Türk Pediatrik Ortopedi Derneği Türk Tabipler Birliği (TTB)

4 Ödüller : The coracoacromial ligamament: The morphology and relation with rotator cuff pathology 3. Derviş MANİZADE günleri 3.'lük ödülü Kasım 2004 Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay S, Uzun I. [Treatment of intertrochanteric femur fractures in elderly patients: internal fixation or hemiarthroplasty] Akif Şakir Şakar 2006 bilimsel toplantısı 2.lik ödülü. Kesmezacar H, Ogut T, Bilgili MG, Gokay S, Tenekecioglu Y. Masif Retrakte Rotator Manşet Yırtıklarında Fizik Tedavinin Yeri. 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi Poster Bildiri Birincilik Ödülü Tonbul M, Gökay NS, Güzelant AY, Sarıfakıoğlu AB, Gönen KB, Özbaydar MU, Gökçe A. Primer Kondrosit Kültürlerinde, sirna Plazmidi Transfeksiyonun Zamanlaması Ne Olmalı? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2. lik ödülü 1 Haziran 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Ulusam A. Kıkırdak Hasar Mekanizmasında Nitrik Oksit Sentaz Kondroprotektif midir? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 4. lük ödülü 1 Haziran 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Gökçe Ç, Tonbul M, Dervişoğlu S. Nöronal nitrik oksit sentaz ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun kıkırdak hasarı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 5. lik ödülü 1 Haziran 2012 Gökay NS, Yılmaz İ, Demiröz AS, Gökçe A, Dervişoğlu S, Tonbul M, Vural Gökay B. Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılacak olan PLGA bazlı biyo bozunan kompozitlerin primer osteoblast kültürlerine etkisi nedir? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Veli Lök Teşvik Ödülü, 6 Ekim 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Dervişoğlu S, Bilgin N.

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Kemik Anatomisi Ve Biyolojisi 2 - Kırık İyileşmesi 2 - Kırık Sınıflaması Ve Genel Bilgiler 2 - Ortopedide Radyolojik Değerlendirme 2 2 Ayak,Ayak Bileği Muayenesi 2 2 Pediatrik Muayene 2 2 Omuz Ve Dirsek Kuşağı Kırık Ve Çıkıkları 2 - El Ve El Bilek Kırıkları 2 - Dejeneratif Eklem Hastalıkları 2 - Romatolojik Hastalıklarda Ortopedik Yardım 4 - Tuzak Nöropatiler 2 - Tendinitler Ve Yumuşak Doku Lezyonları 2 - Pes Ekinovarus 2 - Gelişimsel Kalça Displazisi 2 - Osteokondrozlar Ve Perthes Hastalığı Halluks Valgus-Halluks Rijidus Ve Diğer Parmak Deformiteleri Omurga Enfeksiyonları 2 - Konjenital Omurga Hastalıkları Ve Spondilolistezis 4 - Yara Bakımı 2 2 Diz Muayenesi 2 2 Öğrenci Sayısı 10

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erdogan F, Ergun H, Gokay S, Gulmez SE, Bolay B, Tulunay C.The diffusion of nimesulide gel into synovial fluid: a comparison between administration routes. Int J Clin Pharmacol Ther. 2006;44(6): A2. Kesmezacar H, Akgün I, Öğüt T, Gökay S, Uzun I. The coracoacromial ligament: morphology and relation to rotator cuff pathology. J Shoulder Elbow Surg. 2008; 17(1):182-8.doi: /j.jse A3. Canikli M, Ozturkmen Y, Gokce A, Ozluk AV, Atici Y, Gokay NS. Comparison of Different Posterior Instrumentation Systems in Scheuermann's Disease. WScJ. 2010; 2: A4. Gokce A, Gokay NS, Yalcin MB. The Role of Video-Assisted Thoracoscopy in Scoliosis Treatment. WScJ. 2011; 2: 1-6. A5. Kayhan A, Gökay NS, Alpaslan R, Demirok M, Yılmaz İ, Gökçe A. Sonographically guided corticosteroid injection for treatment of plantar fasciosis. J Ultrasound Med. 2011;30(4): doi: /11/$3.50 A6. Gokce A, Bekler H, Karacaoglu E, Servet E, Gokay NS. Anxiety And Trauma Perception And Quality Of Life In Patients Who Have Undergone Replantation. J Reconstr Microsurg. 2011;27(8): doi: /s A7. Gokce A, Ozturkmen Y, Mutlu S, Gokay NS, Tonbul M, Caniklioglu M. The Role Of Debridement And Reconstruction Of Sagittal Balance In Tuberculous Spondylitis. Indian J Orthop Mar;46(2): doi: / A8. Tonbul M, Güzelant Yıldırım A, Gökçe A, Gökay NS, Yılmaz İ, Demirok M. Türk toplumunda spinopelvik parametreler: 120 sağlıklı bireyde tedavi planlamasına yardımcı olabilecek bir çalışma. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(3): doi: /medsci A9. Gokay NS, Bagatur AE. Subcutaneous anterıor transposıtıon of the ulnar nerve in cubıtal tunnel syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(4): doi: /aott A10. Gokce A, Yilmaz İ, Bircan R, Tonbul M, Gokay NS, Gokce C. Synergistic effect of TGF-beta 1 and BMP-7 on chondrogenesis and extracellular matrix synthesis: an in vitro study. Open Orthop J. 2012;6: doi: / A11. Caniklioglu M, Gokce A, Ozturkmen Y, Gokay NS, Atici Y, Uzumcugıl O. Clinical and radiological outcome of the growing rod technique in the management of scoliosis in young children. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(5): doi: /aott A12. Yilmaz I, Gokay NS, Gokce A, Tonbul M, Gokce C. A Novel Designed Chitosan Based Hydrogel Which Is Capable Of Consecutively Controlled Release Of TGF- Beta 1 And BMP 7. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1): doi: /medsci

7 A13. Yilmaz I, Gokay NS, Bircan R, Saracoglu GV, Dervisoglu S, Gokce A. How different methodologies of harvesting and analysing the samples affect the test results in determining joint mediators. Arthritis. 2013;2013: doi: /2013/ Epub 2013 Feb 20. A14. Gokay NS, Erginer R, Dervisoglu S, Yalcin MB, Gokce A. Patella infera or patellar tendon adherance after high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Nov 8. [Epub ahead of print]. doi: /s y A15. Gokçe A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Can L, Gokçe C. The effects of insulin, human transferrin, and selenous acid on chondrocytes in cell culture media. Acta Orthop Traumatol Turc (Kabul edildi) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Sözel Bildiriler: B1. Erdogan F, Gokay S, Gulmez SE, Ergun H, Bolay B, Tulunay C. Is topically applied nimesulide effective in Gonarthrosis? 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics June 25-29,2005. Ponzan, Poland. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology Abstract book 2005;97(1):97. B2. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Dervisoglu S, Bilgin N.Is It Possible To Increase The Osteoblastic Activity By Using Plga Composites That Are Produced By Calcium Phosphate Dibasic? 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B3. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Bircan R. Synergistic Effect Of TGF-Β1 and BMP 7 On Chondrogenesis And Extracellular Matrix Synthesis. 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B4. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Bircan R. The ideal Timing of sirna Plasmid transfection on Primer Chondrocyte Cultures. 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B5. Gokay NS, Yilmaz I, Demiroz AS, Gokce A, Dervisoglu S, Vural Gokay B. A Comparison Of The Effects Of Neuronal Oxide Synthase And Inducable Nitric Oxide Synthase Inhibition On Cartilage Damage. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. B6. Yilmaz I, Gokay NS, Gokce A, Bircan R. The ideal Timing of sirna Plasmid transfection on Primer Chondrocyte Cultures. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. Poster Bildiriler: B7. Centel T, Ogut T, Kesmezacar H, Gokay S. Learning Curve in Modified Ganz periasetabuler osteotomy European Paediatric Orthopaedic Society Geneva 23rd meeting, 31 March- 3 April Geneva, Switzerland. Conference Book. 145.

8 B8. Erdogan F, Gokay NS, Gulmez SE, Tulunay FC. The efficacy and safety of nimesulid gel (Sulidin ) in gonarthrosis: a pilot study. 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, 1-6 August Brisbane, Australia. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2004;31(1):A67. B9. Ergun H, Erdogan F, Gokay S, Gulmez SE, Bolay B, Tulunay C. The presence of Nimesulide in synovial fluid: A comparison between Administration Routes. 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics June 25-29,2005. Ponzan, Poland. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology Abstract book 2005;97(1):98. B10. Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay NS, Uzun I. The Coracoacromial Ligament: The Morphology and Realation to Rotator Cuff Pathology. 21th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC-ESSSE) September Brugge, Belgium. Abstracts B11. Tonbul M, Gokce A, Keris İ, Adas M, Gokay NS, Yilmaz MR. Adölesan İdiopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisinde Posterior Hibrid Enstrümantasyon Ve Füzyon Sonuçlarımız. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Nisan İstanbul, Türkiye. B12. Gokce A, Gokay NS, Yilmaz I, Tonbul M, Bircan R, Yalcin MB. The Comparison of TGF-β1 and BMP-7 Considering Collagen Synthesis. 12 th EFFORT Congress, 1-4 June Copenhagen,Denmark. B13. Gokce A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Gokce C. Consecutively controlled release of TGF-Beta 1 and BMP 7 for synergistic growth of chondrocyte culture. European Biotechnology Congress 2011, September 28-October 1. Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology. 2011;(225):108. B14. Gokce A, Yilmaz I, Bircan R, Gokay NS. Synergıstıc Effect Of TGF-Β1 And BMP 7 On Chondrogenesıs And Extracellular Matrıx Synthesıs. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. B15. Yilmaz I, Gokay NS, Bircan R, Saracoglu GV, Dervisoglu S, Gokce A. Effect Of The Place And Way Of Analysis Of The Sample Which Is Taken In The Determination Of The Joint Mediators On The Results ICRS Focus Meeting; Stem Cells and Scaffolds: a New Frontier for Joint Regeneration. December 5-6, Bologna, Italy. B16. Gokçe A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Can L, Gokce C. Does insulin, transferrin and selenous acid effect chondrocyte proliferation? 2013 ICRS Focus Meeting; Stem Cells and Scaffolds: a New Frontier for Joint Regeneration. December 5-6, Bologna, Italy. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Gokce A, Gokay NS. Tunnel Enlargement after ACL Reconstructions. In; Editor: Yeager CR. Anterior Cruciate Ligament (ACL): Causes of Injury, Adverse Effects and Treatment Options. Nova Science Publishers. USA;2010. ISBN: C2. Gokay NS, Gokce Al, Alp B, Erdogan F. Planning of Arthroplasty in Dysplastic Hips. In; Editor: Fokter SK. Recent Advances in Hip and Knee Arthroplasty. Intech Publisher. Croatia;2012. ISBN:

9 C3. Gokay NS, Kon E, Yilmaz I, Gokce A. Effects of Advancement on Biomechanics and Biology on Active Performance. In; Editor: Doral MN, Karlsson J. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Springer. Prepublication-2013 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kesmezacar H, Öğut T, Bilgili MG, Gökay S, Tenekecioglu Y. Yaşlılarda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisi: İnternal tespit mi, hemiartroplasti mi? Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(4): D2. Gökay NS, Akkayan B. Kemik defektlerinin tedavisinde kullanılan greft materyalleri. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi. 2007; 21: D3. Gökay NS, Yalçın MB, Bagatur AE. Pigmented villonodular tenosynovitis at wrist: presentation of two cases reports. Yeditepe Medical Journal 2009;11: D4. Gökay NS, Centel T, Yalçın MB. Aneurismal bone cyst at talus. Yeditepe Medical Journal. 2009;12: D5. Gökay NS, Gökçe A, Ekici H, Yalçın MB. Modified bosworth, revision with cable and domino following the complication of screw loosening (presentation of case). Yeditepe Medical Journal. 2009;12: D6. Gökçe A, Becerir C, Gökay NS, Yalçın MB, Tasçı R. Servikal disk protezi kısa dönem sonuçları. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. 2010;21(2): D7. Yalçın MB, Gökçe A, Gökay NS. Servikal disk protezi endikasyonları. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. 2010;21(3): D8. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Bircan R, Gökçe Ç. Çapraz Bağlayıcı ve Büyüme Faktörü Emdirilen Hidrojel Sistemlerinden Kontrollü İlaç Salımı: Sistematik İnceleme. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2012;28(1): doi: /otd D9. Tonbul M, Gökay NS, Demirok M, Gökçe A. Yenidoğan kalça ultrasonografisi: İlgi, bilgi, eğitim ve deneyimle hiç de zor değil. Okmeydanı Tıp Dergisi 2012;28(2): doi: /otd D10. Yilmaz İ, Gokay NS, Gokce A. İn vitro Diferansiasyon: Primer Hücreden Osteoblasta. Turkiye Klinikleri J Orthop &Traumatol-Special Topics. 2013; 6(1): D11. Gokay NS. Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Çatı Ağlar ve Klinik Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Orthop &Traumatol-Special Topics. 2013; 6(1): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

10 Sözlü Bildiriler: E1. Kesmezacar H, Ögüt T, Bilgili MG, Gökay S, Tenekecioglu Y. Yaşlılardaki İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisi: İnternal Tespit ya da Hemiartroplasti XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı. 1:51-2. E2. Kesmezacar H, Akgun I, Öğüt T, Gökay S, Uzun I. Korakoakromial Ligaman: Anatomisi, Akromion Tipi ile ilişkisi (Kadavra Çalışması). XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı. 1: E3. Erdoğan F, Gökay NS, Karaman Ö, Ünsal FM, Aksu N. Yüksek tibial osteotomi hastalarımızın orta-uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007; 41(Suppl.III):33. E4. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B. Çapa Dikiş Tekniği Kulandığımız Başparmak Ulnar Kollateral Bağ Tamiri Sonuçlarımız. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 77. E5. Gökay NS, Bagatur E. Kubital tunnel sendromunda anterior ciltaltı transpozisyon sonuçları. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 91. E6. Ekici H, Gökçe A, Gökay NS, Erdoğan F. Artroskopik menisküs onarımında yırtık alanın ameliyat sırasında Mc-Murray testi ile değerlendirilmesi. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E7. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B, Erdoğan F. Gecikmiş Aşil Tendon Yırtığı Tamiri Sonuçlarımız. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi,14-18 Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E8. Kayhan A, Gökçe A, Gökay NS, Alparslan R, Demirok M. Plantar Fasiitli Olgularda Ultrasonografi Eşliğinde Dedike Kortikosteroid Enjeksiyonunun Tedaviye Yanittaki Etkinliği. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri. E9. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Gökçe Ç. TGF-ß1 ve BMP-7 nin kondrojenezis ve ekstra selüler matriks üzerine sinerjistik etkileri: in vitro çalışma Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. 4-7 Mayıs İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E10. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Bircan R, Can L, Gökçe Ç. Hücre kültür ortamında insülin, transferin ve sodyum selenitin kondrosit kültürleri üzerinde etkileri. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. 4-7 Mayıs İstanbul, Türkiye. 2011; 20. E11. Alp NB, Kaynak G, Gökay NS, Gökçe A, Erdoğan F, Güney N. Gelişimsel Kalça Displazisi Zemininde Gelişen Koksartrozda Uyguladığımız Total Kalça Artroplastisi Sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2011; 45(Suppl.I):52.

11 E12. Gokay NS, Demirok M, Tonbul M, Gokce A,Guzelant AY, Sarifakioglu AB. Torokal kifoz açısının skapular düzlemle ve rotator kılıf patolojileriyle ilişkisi; Radyolojik Değerlendirme. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart İstanbul, Türkiye. Program ve Özet Kitabı E13. Gökay NS, Yılmaz İ, Demiröz AS, Gökçe A, Dervişoğlu S, Tonbul M, Vural Gökay B. Nöronal nitrik oksit sentaz ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun kıkırdak hasarı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E14. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Gökçe Ç, Tonbul M, Dervişoğlu S. Kıkırdak Hasar Mekanizmasında Nitrik Oksit Sentaz Kondroprotektif midir? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E15. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Ulusam A. Primer Kondrosit Kültürlerinde, sirna Plazmidi Transfeksiyonun Zamanlaması Ne Olmalı? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E16. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Vural Gökay B, Gökçe Ç, Dervişoğlu S. Deneysel kıkırdak hasarı modelinde nitrik oksit sentaz inhibisyonu ile TNF-alfa azaltılabilir ve kondroprotektif etki sağlanabilir mi? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2-6 Ekim Ankara, Türkiye. Final Program. E17. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Dervişoğlu S, Bilgin N. Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılacak olan PLGA bazlı biyo bozunan kompozitlerin primer osteoblast kültürlerine etkisi nedir? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Ankara, Türkiye. Final Program. Poster Bildiriler: E18. Centel T, Ogut T, Kesmezacar H, Gokay S. Modifiye Ganz periasetabuler osteotomisi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı E19. Erginer R, Kesmezacar H, Öğüt T, Ünlü MC, Gökay S. Total Diz Artroplastisi sonrası Kandida Enfeksiyonu: Başarılı bir aşamalı reimplantasyon vakası.xix. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Mayıs Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(Suppl.2):132. E20. Gökay NS, Erginer R, Kesmezacar H, Dervisoglu S, Bilgili MG. Yüksek Tibial Osteotomi Sonrası Patellar Tendon: Radyolojik ve Histolojik Değerlendirme. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,10-14 Ekim Kuşadası, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 94. E21. Centel T, Gökay NS, Ünsal FM Talusta anevrizmal kemik kisti: Atipik bir yerleşim (Vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi). XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):195. E22. Gökay NS, Erginer R, Kesmezacar H, Dervişoğlu S, Bilgili MG Yüksek tibial osteotomi sonrasında patella baja veya patellar tendonda yapışıklık. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):220.

12 E23. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B. Artroskopik ön çapraz bağ tamiri sonrası pulmoner emboli ; olgu sunumu ve literatür derlenmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3): 224. E24. Ünsal FM, Tetik C, Gökay NS. Lunatum interosseöz ganglionunun küretaj ve kalsiyum fosfat çimento ile tedavisi ; olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):233. E25. Gökay NS, Ünsal M, Erdoğan F, Uslu B, Gökçe A Klavikula Kırıklarının Kilitli Anatomik Plakla Osteosentez Sonuçları Ve Uygulama Esnasında Karşılaşılan Güçlükler. 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart Adana, Türkiye. Özet Kitabı. E26. Gökay NS, Bagatur E, Yalçınkaya M, Centel T. El bileğinde pigmente villonodüler tenosinovit : iki olgu sunumu. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Ulusal Kogresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı E27. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B, Erdoğan F. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrasında Transfix Vidası Migrasyonu (4 adet Olgu Sunumu). IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E28. Gökçe A, Gökay NS, Ekici H, Erdoğan F, Sümbüloğlu E, Bozdağ E. Yüksek Tibial Ostetomi Sonrasında Tam Yük Verdirme Güvenli mi? Sonlu Eleman Değerlendirmesi. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E29. Güney N, Ünlü MC, Gökay S. Asetabuler Kemik Stok Kaybı ile Olan Total Kalça Artroplastisi Tedavisinde Anti-protrüzyo kafes ve allograft kullanımı. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):107. E30. Özyer F, Gökay NS, Yalçın MB, Gökçe A, Erdoğan F. Yüksek tibial osteotomi uygulanan hastalarda eklem uyumu ve yumuşak doku değişiklerinin değerlendirilmesi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):111. E31. Gökçe A, Bekler H, Zenciroğlu A, Gökay NS. Birinci Karpometakarpal Eklemin Subluksasyonu (Olgu Sunumu). XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):146. E32. Gökay NS, Gökçe A, Ekici H, Yalçın MB. Modifiye Bosworth, vida gevşemesi komplikasyonu sonrasında kablo ve domino ile revizyon (olgu sunumu). XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):171. E33. Gökçe A, Gökay NS, Becerir C. Servikal Disk Protezlerinin Kısa Dönem Sonuçları. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):213.

13 E34. Gökay NS, Kaynak G, Alp NB, Gökçe A, Güney N, Erdoğan F. Displazik Kalçalarda Subtrokanterik Kısaltma Osteotomisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2011;45(Suppl.I): E35. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Gökçe Ç. Çapraz bağlayıcı ile biodegradasyon süresi uzatılarak büyüme faktörü emdirilen hidrojel sisteminin kıkırdak dejenerasyonuna etkisi: meta-analiz ile sistematik derleme. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2011;45(Suppl.I):282. E36. Tonbul M, Gökay NS, Güzelant Yıldırım A, Sarıfakıoğlu AB, Gönen KA, Özbaydar MU, Gökçe A. Masif Retrakte Rotator Manşet Yırtıklarında Fizik Tedavinin Yeri. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart İstanbul, Türkiye. Program ve Özet Kitabı E37. Güzelant AY, Sarıfakıoğlu AB, Erfan G, Gökay NS, Mutlu LC, Kaya Ş, Tonbul M. 10 Yıldır Romatoid Artrit Tanılı Vaka Nasıl Sarkoidoz oldu? 5. Türk Romatoloji Kongresi, Mart Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı E38. Güzelant AY, Gökay NS, Gökçe A, Yılmaz İ, Sarıfakıoğlu AB. Kortikosteroide Sekonder Gelişen Diz Osteonekrozunda Fizik Tedavinin Etkinliği. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı F. Diğer yayınlar : Çeviri kitaplarda bölüm yazarlığı F1. Gökay NS. Ortopedik Muayene: Klinik uygulama. Herring JA. Tachdjian's pediatric orthopaedics. 3th edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 2002, Bölüm 4, F2. Gökay NS. Aksayan çocuk. Herring JA. Tachdjian's pediatric orthopaedics. 3th edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 2002, Bölüm 6, F3. Keklikçi K, Erdoğan F, Gökay NS. Çimentosuz Asetabuler Komponent. John J. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE. Adult Hip. 2nd edition, Bölüm 64, Makale Çevirisi F4. Gökay NS. Randomize, karşılaştırmalı bir çalışmayla hasta tercihinin araştırılması, haftalık alendronata karşı aylık ibandronat: Osteoporozda Boniva Alendronat Çalışması (BALTO). Emkey R, Koltun W, Beusterien K, Seidman L, Kivitz A, Devasf V, Masanauskaite D. Current Medical Research Opinions. 2005; 21:12, G. Katıldığı Sempozyumlar ve Eğitim Seminerleri : G1. Gökay NS. Tekirdağ İli Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı Eğitimi. 16 Mart Nisan 2011, Tekirdağ. G2. Gökay NS. Menisküs Patolojilerinde Artroskopik Tedavi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Sürekli Eğitim Toplantıları, 19 Kasım 2011, Tekirdağ.

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: BANU VURAL GÖKAY Doğum Tarihi: 29 MART 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Uzmanlık Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2010-2011 ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 17.4.2010 tarihine yapılmış ve Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. N. Reha Tandoğan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Güncel Ortopedi 1 Travma Nevres Aydoğan, Bülent Dağlar Cemil Ertürk Kırık iyileşmesi 08:00 09:15 Güvenir Okçu Politravmatize hastada nelere dikkat etmeliyiz? Gökhan Kaynak Açık kırıklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 28.4.2012 tarihine yapılmış ve dernek organları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Asil

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENIM DURUMU Doktora (2009-2014), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve

ÖĞRENIM DURUMU Doktora (2009-2014), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve ÖZGEÇMİŞ ve ESERLERİ Yıldız Analay Akbaba, Yrd. Doç. Dr. Fzt. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yildizanalay@yahoo.com Doğum Tarihi: 05.01.1976 ÖĞRENIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım,

Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Meslektaşlarım, TOTBİD TOTEK 20 Yeterlilik Sınavı. aşaması 2 Ekim Pazar günü İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi amfisinde yapılacaktır. Sınavda 00 adet soru sorulacaktır. Sınav başvuruları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ŞENOL AKMAN Ünvanı : Profesör Doktor Doğum Tarihi : 27.02.1964, İstanbul Öğrenim Durumu Eğitim Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Eğitimi İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015. Doğum Tarihi: 25 Mart 1985. Yabancı Dil: İngilizce, Rusça. e-mail: ahiska_1944@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüstem MUSTAFAOĞLU 25.09.2015 Doğum Tarihi: 25 Mart 1985 Yabancı Dil: İngilizce, Rusça e-mail: ahiska_1944@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul Yıl Doktora Sağlık

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Ortopedik ve Sporda Rehabilitasyon FTR 313 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 Önkoşullar

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Nuray ELİBOL Doğum Tarihi : 07/08/1985 Adres : İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, 35350 Üçkuyular, İzmir

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Konferans 1 (08:00 08:25) Ayak Ayak Bileği Topuk ağrıları Oturum Başkanı: Kaan Irgıt Konuşmacı: Umur Aydoğan 08:00 09:15 Konferans 2 (08:25 08:50) Ayak Ayak Bileği Pes kavus Oturum

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

DOÇ. DR. SEZGİN SARBAN ÖZGEÇMİŞ

DOÇ. DR. SEZGİN SARBAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. SEZGİN SARBAN ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Sezgin Sarban Doğum Yeri ve Tarihi: Milas, 23 Mayıs 1965 Medeni Hali: Evli İş Telefonu: +90 (212) 468 40 69 İş Faksı: +90 (212) 663 28 62 Adres:

Detaylı

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış Prof. Dr. Ali Baktır Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen Kalça Diz Artroplasti

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.01.2012 12:00-13:00 KonuĢmacı : Dr Ali BAġ Deformite Planlama (1) 11.01.2012 12:00-13:00 Dr. Özcan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

7. BAHAR TOPLANTISI Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar 2-3 Ekim 2015, ASKERİ MÜZE

7. BAHAR TOPLANTISI Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar 2-3 Ekim 2015, ASKERİ MÜZE 2 EKİM 2015,CUMA SALON 1 / OCTOBER 2, 2015, FRIDAY HALL 1 08:00-08:30 Açılış Töreni / Opening Ceremony 08:30-09:20 Ön Çapraz Bağ Rekonstruksiyonu Öncesi Before ACL Reconstruction Oturum Başkanları / Moderators:

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9 1. UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 / 9 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, kas-iskelet sistemini ilgilendiren şikayetleri olan her yaş grubundan

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 205 206 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 23 Mayıs 0 Haziran 206 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

(Hasta başı vizit) Prof.Dr.Muhittin ŞENER İKÇÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AbD. 09:30-10:20 TEORİK

(Hasta başı vizit) Prof.Dr.Muhittin ŞENER İKÇÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AbD. 09:30-10:20 TEORİK Dersi verecek öğretim Kurumu Dersin saati Dersin konusu elemanı 1. Hafta Pazartesi (Hasta başı vizit) Prof.Dr.Muhittin ŞENER Staj tanıtımı Grupların belirlenmesi Prof.Dr.Muhittin ŞENER 1. Hafta Salı 1.

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

PROGRAMIN İÇERİĞİ * ANA MODÜLLER

PROGRAMIN İÇERİĞİ * ANA MODÜLLER PROGRAMIN İÇERİĞİ * Proloterapi eğitimi (özel gruplar) programı 3 ana basamak ve 6 alt modül olarak uygulanır. Altı modül içinde 1. ve 2. Modül Giriş ve Temel Eğitim, 3. ve 4. Modül Orta Düzey Eğitim,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

animarapha@gmail.com DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

animarapha@gmail.com DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ADI SOYADI E-MAİL : GAMZE ŞENBURSA : gamzesenbursa@yahoo.com animarapha@gmail.com ÖGRENİM DURUMU DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans FİZİK TEDAVİ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997 REHABİLİTASYON Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ KALÇA PARSİYEL ENDOPROTEZLERDE ASETABULER EROZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilal Gümüş,Fırat Seyfettinoğlu,Ali Murat Dülgeroğlu,Arslan Bora İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği 10.Osteoporoz,Osteoartrit

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı