ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nevzat Selim GÖKAY Doğum Tarihi: 11 Şubat 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanlık Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doçentlik Ortopedi ve Travmatoloji Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 Board Sertifikası Yer Yıl Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board Sınavı Barselona 2013 (EBOT) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Yüksek Tibial Osteotomi Yapılan Hastalarda Patellar Tendonun Histopatolojik ve Radyolojik Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Rıfat ERGİNER Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzmanlık Öğrencisi, Doktor İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzman Doktor Sarıkamış Asker Hastanesi Uzman Doktor Memorial Hastanesi, İstanbul Uzman Doktor Medizinische Hochschule Hannover, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Hannover 2008 Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Halen

2 Projelerde Yaptığı Görevler : TOTBİD destekli Proje Deneysel Kıkırdak Hasarı Modelinde Nitrik Oksit ve Bazı Matriks Metallo Proteinazların İndüksiyon ve/veya İnhibisyonlarının TGF-β1 ve TNF-α Varlığında Kıyaslanmasının in-vivo araştırılması adlı projede araştırmacı T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kıkırdak Yenileme Teknolojilerinde Kitosana Emdirilen Büyüme Faktörlerinin Hücre Kültür Ortamında Kontrollü Salım ile invitro Araştırılması isimli projede araştırmacı Tekirdağ İl Özel İdare Destekli Proje Biobozunmaya Karşı Doğal Çapraz Bağlayıcı İle Direnci Arttırılan Kitosan Bazlı Hidrojele Kontrollü Salım Yapmak Üzere PRP Emdirilmesinin Kıkırdak Rejenerasyonu Üzerine Etkileri adlı projede araştırmacı Halen. KOSGEB Destekli Proje İnsanlarda kullanılacak biyoeriyebilir Poly(DL-Lactide-coglycolide) plak/vida geliştirilmesi ve Üretilmesi isimli projede araştırmacı Halen.

3 İdari Görevler : Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Kontrol Komitesi Üyeliği Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Bşk.Vkl. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Bşk /2012-8/2012 9/2012-2/ Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : International Cartilage Repair Society (ICRS) Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Türk Artroplasti Derneği Türk Pediatrik Ortopedi Derneği Türk Tabipler Birliği (TTB)

4 Ödüller : The coracoacromial ligamament: The morphology and relation with rotator cuff pathology 3. Derviş MANİZADE günleri 3.'lük ödülü Kasım 2004 Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay S, Uzun I. [Treatment of intertrochanteric femur fractures in elderly patients: internal fixation or hemiarthroplasty] Akif Şakir Şakar 2006 bilimsel toplantısı 2.lik ödülü. Kesmezacar H, Ogut T, Bilgili MG, Gokay S, Tenekecioglu Y. Masif Retrakte Rotator Manşet Yırtıklarında Fizik Tedavinin Yeri. 7. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi Poster Bildiri Birincilik Ödülü Tonbul M, Gökay NS, Güzelant AY, Sarıfakıoğlu AB, Gönen KB, Özbaydar MU, Gökçe A. Primer Kondrosit Kültürlerinde, sirna Plazmidi Transfeksiyonun Zamanlaması Ne Olmalı? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2. lik ödülü 1 Haziran 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Ulusam A. Kıkırdak Hasar Mekanizmasında Nitrik Oksit Sentaz Kondroprotektif midir? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 4. lük ödülü 1 Haziran 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Gökçe Ç, Tonbul M, Dervişoğlu S. Nöronal nitrik oksit sentaz ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun kıkırdak hasarı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 5. lik ödülü 1 Haziran 2012 Gökay NS, Yılmaz İ, Demiröz AS, Gökçe A, Dervişoğlu S, Tonbul M, Vural Gökay B. Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılacak olan PLGA bazlı biyo bozunan kompozitlerin primer osteoblast kültürlerine etkisi nedir? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Veli Lök Teşvik Ödülü, 6 Ekim 2012 Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Dervişoğlu S, Bilgin N.

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Kemik Anatomisi Ve Biyolojisi 2 - Kırık İyileşmesi 2 - Kırık Sınıflaması Ve Genel Bilgiler 2 - Ortopedide Radyolojik Değerlendirme 2 2 Ayak,Ayak Bileği Muayenesi 2 2 Pediatrik Muayene 2 2 Omuz Ve Dirsek Kuşağı Kırık Ve Çıkıkları 2 - El Ve El Bilek Kırıkları 2 - Dejeneratif Eklem Hastalıkları 2 - Romatolojik Hastalıklarda Ortopedik Yardım 4 - Tuzak Nöropatiler 2 - Tendinitler Ve Yumuşak Doku Lezyonları 2 - Pes Ekinovarus 2 - Gelişimsel Kalça Displazisi 2 - Osteokondrozlar Ve Perthes Hastalığı Halluks Valgus-Halluks Rijidus Ve Diğer Parmak Deformiteleri Omurga Enfeksiyonları 2 - Konjenital Omurga Hastalıkları Ve Spondilolistezis 4 - Yara Bakımı 2 2 Diz Muayenesi 2 2 Öğrenci Sayısı 10

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erdogan F, Ergun H, Gokay S, Gulmez SE, Bolay B, Tulunay C.The diffusion of nimesulide gel into synovial fluid: a comparison between administration routes. Int J Clin Pharmacol Ther. 2006;44(6): A2. Kesmezacar H, Akgün I, Öğüt T, Gökay S, Uzun I. The coracoacromial ligament: morphology and relation to rotator cuff pathology. J Shoulder Elbow Surg. 2008; 17(1):182-8.doi: /j.jse A3. Canikli M, Ozturkmen Y, Gokce A, Ozluk AV, Atici Y, Gokay NS. Comparison of Different Posterior Instrumentation Systems in Scheuermann's Disease. WScJ. 2010; 2: A4. Gokce A, Gokay NS, Yalcin MB. The Role of Video-Assisted Thoracoscopy in Scoliosis Treatment. WScJ. 2011; 2: 1-6. A5. Kayhan A, Gökay NS, Alpaslan R, Demirok M, Yılmaz İ, Gökçe A. Sonographically guided corticosteroid injection for treatment of plantar fasciosis. J Ultrasound Med. 2011;30(4): doi: /11/$3.50 A6. Gokce A, Bekler H, Karacaoglu E, Servet E, Gokay NS. Anxiety And Trauma Perception And Quality Of Life In Patients Who Have Undergone Replantation. J Reconstr Microsurg. 2011;27(8): doi: /s A7. Gokce A, Ozturkmen Y, Mutlu S, Gokay NS, Tonbul M, Caniklioglu M. The Role Of Debridement And Reconstruction Of Sagittal Balance In Tuberculous Spondylitis. Indian J Orthop Mar;46(2): doi: / A8. Tonbul M, Güzelant Yıldırım A, Gökçe A, Gökay NS, Yılmaz İ, Demirok M. Türk toplumunda spinopelvik parametreler: 120 sağlıklı bireyde tedavi planlamasına yardımcı olabilecek bir çalışma. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(3): doi: /medsci A9. Gokay NS, Bagatur AE. Subcutaneous anterıor transposıtıon of the ulnar nerve in cubıtal tunnel syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(4): doi: /aott A10. Gokce A, Yilmaz İ, Bircan R, Tonbul M, Gokay NS, Gokce C. Synergistic effect of TGF-beta 1 and BMP-7 on chondrogenesis and extracellular matrix synthesis: an in vitro study. Open Orthop J. 2012;6: doi: / A11. Caniklioglu M, Gokce A, Ozturkmen Y, Gokay NS, Atici Y, Uzumcugıl O. Clinical and radiological outcome of the growing rod technique in the management of scoliosis in young children. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(5): doi: /aott A12. Yilmaz I, Gokay NS, Gokce A, Tonbul M, Gokce C. A Novel Designed Chitosan Based Hydrogel Which Is Capable Of Consecutively Controlled Release Of TGF- Beta 1 And BMP 7. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1): doi: /medsci

7 A13. Yilmaz I, Gokay NS, Bircan R, Saracoglu GV, Dervisoglu S, Gokce A. How different methodologies of harvesting and analysing the samples affect the test results in determining joint mediators. Arthritis. 2013;2013: doi: /2013/ Epub 2013 Feb 20. A14. Gokay NS, Erginer R, Dervisoglu S, Yalcin MB, Gokce A. Patella infera or patellar tendon adherance after high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Nov 8. [Epub ahead of print]. doi: /s y A15. Gokçe A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Can L, Gokçe C. The effects of insulin, human transferrin, and selenous acid on chondrocytes in cell culture media. Acta Orthop Traumatol Turc (Kabul edildi) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Sözel Bildiriler: B1. Erdogan F, Gokay S, Gulmez SE, Ergun H, Bolay B, Tulunay C. Is topically applied nimesulide effective in Gonarthrosis? 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics June 25-29,2005. Ponzan, Poland. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology Abstract book 2005;97(1):97. B2. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Dervisoglu S, Bilgin N.Is It Possible To Increase The Osteoblastic Activity By Using Plga Composites That Are Produced By Calcium Phosphate Dibasic? 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B3. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Bircan R. Synergistic Effect Of TGF-Β1 and BMP 7 On Chondrogenesis And Extracellular Matrix Synthesis. 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B4. Gokay NS, Gokce A, Yilmaz I, Bircan R. The ideal Timing of sirna Plasmid transfection on Primer Chondrocyte Cultures. 2 nd International Conference on Tissue Science & Regenerative Medicine August 26-28, Raleigh-NC, USA. B5. Gokay NS, Yilmaz I, Demiroz AS, Gokce A, Dervisoglu S, Vural Gokay B. A Comparison Of The Effects Of Neuronal Oxide Synthase And Inducable Nitric Oxide Synthase Inhibition On Cartilage Damage. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. B6. Yilmaz I, Gokay NS, Gokce A, Bircan R. The ideal Timing of sirna Plasmid transfection on Primer Chondrocyte Cultures. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. Poster Bildiriler: B7. Centel T, Ogut T, Kesmezacar H, Gokay S. Learning Curve in Modified Ganz periasetabuler osteotomy European Paediatric Orthopaedic Society Geneva 23rd meeting, 31 March- 3 April Geneva, Switzerland. Conference Book. 145.

8 B8. Erdogan F, Gokay NS, Gulmez SE, Tulunay FC. The efficacy and safety of nimesulid gel (Sulidin ) in gonarthrosis: a pilot study. 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, 1-6 August Brisbane, Australia. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2004;31(1):A67. B9. Ergun H, Erdogan F, Gokay S, Gulmez SE, Bolay B, Tulunay C. The presence of Nimesulide in synovial fluid: A comparison between Administration Routes. 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics June 25-29,2005. Ponzan, Poland. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology Abstract book 2005;97(1):98. B10. Kesmezacar H, Akgun I, Ogut T, Gokay NS, Uzun I. The Coracoacromial Ligament: The Morphology and Realation to Rotator Cuff Pathology. 21th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC-ESSSE) September Brugge, Belgium. Abstracts B11. Tonbul M, Gokce A, Keris İ, Adas M, Gokay NS, Yilmaz MR. Adölesan İdiopatik Skolyozun Cerrahi Tedavisinde Posterior Hibrid Enstrümantasyon Ve Füzyon Sonuçlarımız. 9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Nisan İstanbul, Türkiye. B12. Gokce A, Gokay NS, Yilmaz I, Tonbul M, Bircan R, Yalcin MB. The Comparison of TGF-β1 and BMP-7 Considering Collagen Synthesis. 12 th EFFORT Congress, 1-4 June Copenhagen,Denmark. B13. Gokce A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Gokce C. Consecutively controlled release of TGF-Beta 1 and BMP 7 for synergistic growth of chondrocyte culture. European Biotechnology Congress 2011, September 28-October 1. Istanbul, Turkey. Current Opinion in Biotechnology. 2011;(225):108. B14. Gokce A, Yilmaz I, Bircan R, Gokay NS. Synergıstıc Effect Of TGF-Β1 And BMP 7 On Chondrogenesıs And Extracellular Matrıx Synthesıs. 11th World Congress of International Cartilage Repair Society September 15-18, Izmir, Turkey. B15. Yilmaz I, Gokay NS, Bircan R, Saracoglu GV, Dervisoglu S, Gokce A. Effect Of The Place And Way Of Analysis Of The Sample Which Is Taken In The Determination Of The Joint Mediators On The Results ICRS Focus Meeting; Stem Cells and Scaffolds: a New Frontier for Joint Regeneration. December 5-6, Bologna, Italy. B16. Gokçe A, Yilmaz I, Gokay NS, Tonbul M, Can L, Gokce C. Does insulin, transferrin and selenous acid effect chondrocyte proliferation? 2013 ICRS Focus Meeting; Stem Cells and Scaffolds: a New Frontier for Joint Regeneration. December 5-6, Bologna, Italy. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Gokce A, Gokay NS. Tunnel Enlargement after ACL Reconstructions. In; Editor: Yeager CR. Anterior Cruciate Ligament (ACL): Causes of Injury, Adverse Effects and Treatment Options. Nova Science Publishers. USA;2010. ISBN: C2. Gokay NS, Gokce Al, Alp B, Erdogan F. Planning of Arthroplasty in Dysplastic Hips. In; Editor: Fokter SK. Recent Advances in Hip and Knee Arthroplasty. Intech Publisher. Croatia;2012. ISBN:

9 C3. Gokay NS, Kon E, Yilmaz I, Gokce A. Effects of Advancement on Biomechanics and Biology on Active Performance. In; Editor: Doral MN, Karlsson J. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Springer. Prepublication-2013 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Kesmezacar H, Öğut T, Bilgili MG, Gökay S, Tenekecioglu Y. Yaşlılarda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisi: İnternal tespit mi, hemiartroplasti mi? Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(4): D2. Gökay NS, Akkayan B. Kemik defektlerinin tedavisinde kullanılan greft materyalleri. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi. 2007; 21: D3. Gökay NS, Yalçın MB, Bagatur AE. Pigmented villonodular tenosynovitis at wrist: presentation of two cases reports. Yeditepe Medical Journal 2009;11: D4. Gökay NS, Centel T, Yalçın MB. Aneurismal bone cyst at talus. Yeditepe Medical Journal. 2009;12: D5. Gökay NS, Gökçe A, Ekici H, Yalçın MB. Modified bosworth, revision with cable and domino following the complication of screw loosening (presentation of case). Yeditepe Medical Journal. 2009;12: D6. Gökçe A, Becerir C, Gökay NS, Yalçın MB, Tasçı R. Servikal disk protezi kısa dönem sonuçları. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. 2010;21(2): D7. Yalçın MB, Gökçe A, Gökay NS. Servikal disk protezi endikasyonları. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. 2010;21(3): D8. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Bircan R, Gökçe Ç. Çapraz Bağlayıcı ve Büyüme Faktörü Emdirilen Hidrojel Sistemlerinden Kontrollü İlaç Salımı: Sistematik İnceleme. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2012;28(1): doi: /otd D9. Tonbul M, Gökay NS, Demirok M, Gökçe A. Yenidoğan kalça ultrasonografisi: İlgi, bilgi, eğitim ve deneyimle hiç de zor değil. Okmeydanı Tıp Dergisi 2012;28(2): doi: /otd D10. Yilmaz İ, Gokay NS, Gokce A. İn vitro Diferansiasyon: Primer Hücreden Osteoblasta. Turkiye Klinikleri J Orthop &Traumatol-Special Topics. 2013; 6(1): D11. Gokay NS. Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Çatı Ağlar ve Klinik Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Orthop &Traumatol-Special Topics. 2013; 6(1): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

10 Sözlü Bildiriler: E1. Kesmezacar H, Ögüt T, Bilgili MG, Gökay S, Tenekecioglu Y. Yaşlılardaki İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisi: İnternal Tespit ya da Hemiartroplasti XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı. 1:51-2. E2. Kesmezacar H, Akgun I, Öğüt T, Gökay S, Uzun I. Korakoakromial Ligaman: Anatomisi, Akromion Tipi ile ilişkisi (Kadavra Çalışması). XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı. 1: E3. Erdoğan F, Gökay NS, Karaman Ö, Ünsal FM, Aksu N. Yüksek tibial osteotomi hastalarımızın orta-uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007; 41(Suppl.III):33. E4. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B. Çapa Dikiş Tekniği Kulandığımız Başparmak Ulnar Kollateral Bağ Tamiri Sonuçlarımız. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 77. E5. Gökay NS, Bagatur E. Kubital tunnel sendromunda anterior ciltaltı transpozisyon sonuçları. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 91. E6. Ekici H, Gökçe A, Gökay NS, Erdoğan F. Artroskopik menisküs onarımında yırtık alanın ameliyat sırasında Mc-Murray testi ile değerlendirilmesi. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E7. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B, Erdoğan F. Gecikmiş Aşil Tendon Yırtığı Tamiri Sonuçlarımız. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi,14-18 Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E8. Kayhan A, Gökçe A, Gökay NS, Alparslan R, Demirok M. Plantar Fasiitli Olgularda Ultrasonografi Eşliğinde Dedike Kortikosteroid Enjeksiyonunun Tedaviye Yanittaki Etkinliği. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri. E9. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Gökçe Ç. TGF-ß1 ve BMP-7 nin kondrojenezis ve ekstra selüler matriks üzerine sinerjistik etkileri: in vitro çalışma Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. 4-7 Mayıs İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E10. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Bircan R, Can L, Gökçe Ç. Hücre kültür ortamında insülin, transferin ve sodyum selenitin kondrosit kültürleri üzerinde etkileri. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. 4-7 Mayıs İstanbul, Türkiye. 2011; 20. E11. Alp NB, Kaynak G, Gökay NS, Gökçe A, Erdoğan F, Güney N. Gelişimsel Kalça Displazisi Zemininde Gelişen Koksartrozda Uyguladığımız Total Kalça Artroplastisi Sonuçları. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2011; 45(Suppl.I):52.

11 E12. Gokay NS, Demirok M, Tonbul M, Gokce A,Guzelant AY, Sarifakioglu AB. Torokal kifoz açısının skapular düzlemle ve rotator kılıf patolojileriyle ilişkisi; Radyolojik Değerlendirme. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart İstanbul, Türkiye. Program ve Özet Kitabı E13. Gökay NS, Yılmaz İ, Demiröz AS, Gökçe A, Dervişoğlu S, Tonbul M, Vural Gökay B. Nöronal nitrik oksit sentaz ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhibisyonunun kıkırdak hasarı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E14. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Gökçe Ç, Tonbul M, Dervişoğlu S. Kıkırdak Hasar Mekanizmasında Nitrik Oksit Sentaz Kondroprotektif midir? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E15. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Ulusam A. Primer Kondrosit Kültürlerinde, sirna Plazmidi Transfeksiyonun Zamanlaması Ne Olmalı? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı E16. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Vural Gökay B, Gökçe Ç, Dervişoğlu S. Deneysel kıkırdak hasarı modelinde nitrik oksit sentaz inhibisyonu ile TNF-alfa azaltılabilir ve kondroprotektif etki sağlanabilir mi? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2-6 Ekim Ankara, Türkiye. Final Program. E17. Gökçe A, Yılmaz İ, Gökay NS, Bircan R, Dervişoğlu S, Bilgin N. Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılacak olan PLGA bazlı biyo bozunan kompozitlerin primer osteoblast kültürlerine etkisi nedir? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Ankara, Türkiye. Final Program. Poster Bildiriler: E18. Centel T, Ogut T, Kesmezacar H, Gokay S. Modifiye Ganz periasetabuler osteotomisi. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Kongre Kitabı E19. Erginer R, Kesmezacar H, Öğüt T, Ünlü MC, Gökay S. Total Diz Artroplastisi sonrası Kandida Enfeksiyonu: Başarılı bir aşamalı reimplantasyon vakası.xix. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Mayıs Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2005;39(Suppl.2):132. E20. Gökay NS, Erginer R, Kesmezacar H, Dervisoglu S, Bilgili MG. Yüksek Tibial Osteotomi Sonrası Patellar Tendon: Radyolojik ve Histolojik Değerlendirme. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,10-14 Ekim Kuşadası, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı. 94. E21. Centel T, Gökay NS, Ünsal FM Talusta anevrizmal kemik kisti: Atipik bir yerleşim (Vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi). XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):195. E22. Gökay NS, Erginer R, Kesmezacar H, Dervişoğlu S, Bilgili MG Yüksek tibial osteotomi sonrasında patella baja veya patellar tendonda yapışıklık. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):220.

12 E23. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B. Artroskopik ön çapraz bağ tamiri sonrası pulmoner emboli ; olgu sunumu ve literatür derlenmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3): 224. E24. Ünsal FM, Tetik C, Gökay NS. Lunatum interosseöz ganglionunun küretaj ve kalsiyum fosfat çimento ile tedavisi ; olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim Ankara, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2007;41(Suppl.3):233. E25. Gökay NS, Ünsal M, Erdoğan F, Uslu B, Gökçe A Klavikula Kırıklarının Kilitli Anatomik Plakla Osteosentez Sonuçları Ve Uygulama Esnasında Karşılaşılan Güçlükler. 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart Adana, Türkiye. Özet Kitabı. E26. Gökay NS, Bagatur E, Yalçınkaya M, Centel T. El bileğinde pigmente villonodüler tenosinovit : iki olgu sunumu. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Ulusal Kogresi, Mayıs İzmir, Türkiye. Bildiri Özet Kitabı E27. Ünsal FM, Gökay NS, Uslu B, Erdoğan F. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrasında Transfix Vidası Migrasyonu (4 adet Olgu Sunumu). IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E28. Gökçe A, Gökay NS, Ekici H, Erdoğan F, Sümbüloğlu E, Bozdağ E. Yüksek Tibial Ostetomi Sonrasında Tam Yük Verdirme Güvenli mi? Sonlu Eleman Değerlendirmesi. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ekim İstanbul, Türkiye. Konuşma ve Bildiri Özetleri E29. Güney N, Ünlü MC, Gökay S. Asetabuler Kemik Stok Kaybı ile Olan Total Kalça Artroplastisi Tedavisinde Anti-protrüzyo kafes ve allograft kullanımı. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):107. E30. Özyer F, Gökay NS, Yalçın MB, Gökçe A, Erdoğan F. Yüksek tibial osteotomi uygulanan hastalarda eklem uyumu ve yumuşak doku değişiklerinin değerlendirilmesi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):111. E31. Gökçe A, Bekler H, Zenciroğlu A, Gökay NS. Birinci Karpometakarpal Eklemin Subluksasyonu (Olgu Sunumu). XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):146. E32. Gökay NS, Gökçe A, Ekici H, Yalçın MB. Modifiye Bosworth, vida gevşemesi komplikasyonu sonrasında kablo ve domino ile revizyon (olgu sunumu). XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):171. E33. Gökçe A, Gökay NS, Becerir C. Servikal Disk Protezlerinin Kısa Dönem Sonuçları. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım İzmir, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2009;43(Suppl.I):213.

13 E34. Gökay NS, Kaynak G, Alp NB, Gökçe A, Güney N, Erdoğan F. Displazik Kalçalarda Subtrokanterik Kısaltma Osteotomisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2011;45(Suppl.I): E35. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Gökçe Ç. Çapraz bağlayıcı ile biodegradasyon süresi uzatılarak büyüme faktörü emdirilen hidrojel sisteminin kıkırdak dejenerasyonuna etkisi: meta-analiz ile sistematik derleme. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 31 Ekim - 5 Kasım Antalya, Türkiye. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2011;45(Suppl.I):282. E36. Tonbul M, Gökay NS, Güzelant Yıldırım A, Sarıfakıoğlu AB, Gönen KA, Özbaydar MU, Gökçe A. Masif Retrakte Rotator Manşet Yırtıklarında Fizik Tedavinin Yeri. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Mart İstanbul, Türkiye. Program ve Özet Kitabı E37. Güzelant AY, Sarıfakıoğlu AB, Erfan G, Gökay NS, Mutlu LC, Kaya Ş, Tonbul M. 10 Yıldır Romatoid Artrit Tanılı Vaka Nasıl Sarkoidoz oldu? 5. Türk Romatoloji Kongresi, Mart Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı E38. Güzelant AY, Gökay NS, Gökçe A, Yılmaz İ, Sarıfakıoğlu AB. Kortikosteroide Sekonder Gelişen Diz Osteonekrozunda Fizik Tedavinin Etkinliği. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 30 Mayıs-02 Haziran İstanbul, Türkiye. Bildiri Kitabı F. Diğer yayınlar : Çeviri kitaplarda bölüm yazarlığı F1. Gökay NS. Ortopedik Muayene: Klinik uygulama. Herring JA. Tachdjian's pediatric orthopaedics. 3th edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 2002, Bölüm 4, F2. Gökay NS. Aksayan çocuk. Herring JA. Tachdjian's pediatric orthopaedics. 3th edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 2002, Bölüm 6, F3. Keklikçi K, Erdoğan F, Gökay NS. Çimentosuz Asetabuler Komponent. John J. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE. Adult Hip. 2nd edition, Bölüm 64, Makale Çevirisi F4. Gökay NS. Randomize, karşılaştırmalı bir çalışmayla hasta tercihinin araştırılması, haftalık alendronata karşı aylık ibandronat: Osteoporozda Boniva Alendronat Çalışması (BALTO). Emkey R, Koltun W, Beusterien K, Seidman L, Kivitz A, Devasf V, Masanauskaite D. Current Medical Research Opinions. 2005; 21:12, G. Katıldığı Sempozyumlar ve Eğitim Seminerleri : G1. Gökay NS. Tekirdağ İli Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı Eğitimi. 16 Mart Nisan 2011, Tekirdağ. G2. Gökay NS. Menisküs Patolojilerinde Artroskopik Tedavi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Sürekli Eğitim Toplantıları, 19 Kasım 2011, Tekirdağ.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayati ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 21.10.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Barış Kocaoğlu 2. Doğum Tarihi: 04.04.1975 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof. Dr. NADİR ŞENER

Prof. Dr. NADİR ŞENER Prof. Dr. NADİR ŞENER Adres: Acıbadem Bursa Hastanesi, Sümer Sk, No: 1 Nilüfer, Bursa Telefon: 0224 270 42 57 / 0532 257 20 45 E- Posta: nadir.sener@acibadem.com.tr Doğum Tarihi : 1968 Medeni Durumu :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ufuk Nalbantoğlu 2. Doğum Tarihi: 13 Aralık 1967 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan Nedim Kaya Doğum Tarihi: 01.12.1945 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology

Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology Aksel Seyahi, M.D. Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology American Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology, Güzelbahçe sok. 20, 34365 Nişantaşı, Istanbul, TURKEY Tel: +90 444

Detaylı

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : İsim : Ender Ugutmen Doğum Tarihi : 24.06.1063 Doğum Yeri : İskenderun İş Telefonu : 444 0 620 İş Adresi : Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/ İstanbul E-Posta : ender.ugutmen@maltepe.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Fatih Parmaksızoğlu 2. Doğum Tarihi : 16-5-1953 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

Nazif Ekin Akalan. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Nazif Ekin Akalan. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Nazif Ekin Akalan Unvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (Birincilikle mezun) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1995 Bölümü

Detaylı

4. Kazalar ve Acil Tedaviler, Ed. Kutlu A, Kapıcıoğlu MİS, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997

4. Kazalar ve Acil Tedaviler, Ed. Kutlu A, Kapıcıoğlu MİS, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu 2. Doğum Tarihi : 1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İAnkara Üniversitesi Tıp Fak. 1983 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NAZİF EKİN AKALAN Doğum Tarihi: 29/06/1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (Birincilikle Fizik Tedavi ve İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ümit UĞURLU Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Dönem birincisi) İstanbul Üniversitesi 1991

Detaylı

Prof. Dr. Haluk Hayri ÖZTEKİN

Prof. Dr. Haluk Hayri ÖZTEKİN 1 Prof. Dr. Haluk Hayri ÖZTEKİN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Doğum Tarihi: 18/07/1955 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1973-1977 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ümit UĞURLU Adres: Anadolu Caddesi, Başak Sokak, Blox Haliç-I Sitesi, A Blok, Daire No:15 Kat:7 Hamidiye Mahallesi, 34408, Kâğıthane, İstanbul Telefon: 0212 5232282 (1179) Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil İbrahim Canter Doğum Tarihi: 30/08/1971 Kısa Özgeçmiş: Halil İbrahim Canter 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü nden

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Residency 2003-2008 Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey

CURRICULUM VITAE. Residency 2003-2008 Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey CURRICULUM VITAE Personal Information Name : Gazi HURİ Address : Asst. Prof, Hacettepe University School of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey Tel : +90 5324869155, +1

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Z. Candan ALGUN (TÜREYEN) 2. Doğum Tarihi : 29.04.1946 3. Akademik Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans : Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksek Lisans: Fizyoterapi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. Akın Akakın. Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. Akın Akakın. Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye 1/43 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İsim Akın Akakın Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye Adres 1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali Teoman Tellioğlu 2. Doğum Tarihi : 1966 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 13 Ağustos 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Tıp eğitimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Serdar Özgen Doğumu, yeri : 02.02.1965, Ġstanbul Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çalışma Adresi: Acıbadem Maslak Hastanesi

Detaylı

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı : Dr. İsmail KURAN 2. Doğum Tarihi : 21/12/1960 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İsim : Deniz Konya Mesleki Pozisyon : Doçent Doktor Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi İstanbul / Türkiye Adres 1 : Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

Tezin Başlığı: Transkuteneal Elektrik Sinir Stimülasyonunun H-Refleksi ve Spastisite üzerindeki Etkileri, 1993, İstanbul

Tezin Başlığı: Transkuteneal Elektrik Sinir Stimülasyonunun H-Refleksi ve Spastisite üzerindeki Etkileri, 1993, İstanbul ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatma Karantay MUTLUAY Doğum Tarihi: 24.05.1963 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MELTEM KÜRTÜNCÜ Doğum Tarihi: 16.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Y. Lisans Çocuk

Detaylı