BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur"

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur 2 Ocak 2014 Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eğitim Proğramı

2 Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey de odur. Albert Einstein Bilim insanı yeteneğiyle, zekasıyla ve sempatikliği ile değil, üretimi ile değerlendirilir.

3

4 Bilim insanının hiç kimseye borcu yoktur. Gelişmiş, insanileşmiş, kültürleşmiş ve dönüşmüş insanın yalnızca insanlığa karşı borcu vardır. Bundan ötürü de yapılan her işin insani bir anlamı olmalıdır.

5

6 Pozitif Bilimler Olgusallık İç ve dış tutarlılık Eleştiri Genellik Öngörü Toplumsal gereklilik Ütopyaya inanma

7

8 Bilimsel bir tasarının hazırlanma aşamaları Bilimsel bir sorunun sorulması Ön araştırmaların yapılması ve konu ile ilgili tıp kaynakçasının taranması Hipotezlerin ve öngörülerin belirlenmesi Gerekli parasal kaynakların bulunması ve izinlerin alınması Deneylerin yapılması Verilerin toplanması Verilerin değerlendirilip, sonuca varılması ve yaşam içinde geçerliliğinin ortaya konulması

9

10 Tüm çalışmalarda vazgeçilmez ana koşul orijinallik-özgünlüktür.

11 Bir bilimsel çalışmada Önemli olan, gerçeği arama, kanıt sağlama, doğruluğu kanıtlama, önyargısız olma ve tarafsızlıktır.

12 Bilimsel çalışma çeşitleri 1. Gözlemsel a. Tanımlayıcı (Kohort çalışmalar) b. Kesitsel c. Olgu kontrol - İleriye dönük (Prospektif ) - Geriye dönük (Retrospektif ) 2. Tanı testleri 3. Deneysel a. Açık, kontrolsüz b. Kontrollü - Rastlantısal (Randomize) - Maskeleme (kör)

13

14 Bilimsel çalışmanın kalitesi İleriye dönük, rastlantısal, kontrollü ve maskelenmiş çalışma olması ile artar.

15 Bir tıbbi çalışmanın kurgulanma sıralaması: 1. Konunun seçimi 2. Ön taslağın yapılması-planlama 3. Çalışma kaynaklarının hazırlanması 4. Eldeki verilerle çalışmanın ana hatlarının belirlenmesi 5. Çalışma protokolünün yapılması 6. Çalışmaya başlama ve sonlandırma 7. Yazım, düzeltme ve basım

16 Çalışmanın planlanması yapılırken 1. Akla gelen fikir ya da soru değerli midir? 2. Uygulanabilir mi? 3. Yeterli zaman ayrılmış mıdır? 4. Bu çalışma veya benzeri daha önce yapılmış mıdır? 5. Ne gibi bir sonuca ulaşılması umulmaktadır? soruları sorulmalıdır.

17 Aşağıdaki hatalardan kaçınılmalıdır: 1. Denek sayısının yetersizliği 2. Kontrol grubunun yokluğu veya uygunsuzluğu 3. Çalışma dışı bırakılanların bildirilmemesi 4. Yanlış yorumlama 5. Yanlış istatistiksel yöntem kullanımı

18 İstatistiksel hatalar o Tip I hata: Gerçekte olmayan bir durumun çalışma düzeni içerisinde varmış gibi gösterilmesidir. o Güven aralığı (Confidence interval) o Tip II hata: Gerçekte var olan durumun çalışma düzeni içinde gösterilmemesidir. o Çalışmanın gücü (Power analysis)

19 Varsayım Çürütmek Varsayım oluşturmak Varsayımı sınamak gözlemci içi ve arası hataları iç ve dış geçerlilik kontrol grupları kör gözlem istatistiksel değerlendirme Bilimsel yazı eş değerlendirme yayın sonrası

20 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi o Araştırıcı ve ekibi beklediği değil, gözlediği sonuçlara olabildiğince nesnel olarak yaklaşmayı bilmelidir. Kendi yanlılığını çürütecek tüm karşı düşünceleri de araştırmalarında kullanmalıdır. o Kontrol ve Araştırma gruplarından elde edilen veriler, kayıtlar ve diğer belgeler çok iyi bir şekilde korunmalı ve saklanmalıdır (en az 5 yıl). o Psikolojik, psikiyatrik ve bazı eğitim araştırmalarında bireye ait mevcut bilgilerin çok iyi gizlenmesi gerekir. Ancak bunların kime ait olduğu da bir liste halinde gizli bir yerde saklanmalıdır.

21 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi o Araştırmada tüm bilgiler analiz edilmeli, bu analiz en uygun istatistik yöntemler ile yapılmalıdır. İstatistik yöntemler en doğru olan sonucu verebilmeli, Bias mantığı doğrultusunda istatistiklerle oynanmamalıdır. o Araştırıcı istatistiksel verilerin altında boğulmamalı, altta yatan gerçekler ve bilgi yakalanmalıdır. o Çalışmada varsayımın tersine olan veriler saklanıp değiştirilmemeli, bulgular ve yorumlarda dikkatlice değerlendirilmeli, çalışma makale haline gelirken de değiştirilmeden verilmelidir.

22

23 Bir tıbbi bilimsel çalışma, öngörülen bir hipotez çerçevesinde yeterli gözlem ve deneye dayanılarak sonuca ulaştırılıp yazı haline getirilip yayınlanırsa, tıbbi bilimsel yazı olarak adlandırılır.

24 Tıbbi makale çeşitleri a. Tıbbi araştırma makalesi (klinik ve deneysel çalışmalar) b. Gözlem raporları (olgu sunusu) c. Derleme-tarama makalesi d. Ön rapor e. Editöre mektup eleştiri, çeviri, özet vb.

25 Bilimsel yazının Uzun olması, Süslü sunuş biçimi, Çalışmaya dayanak olan güvenilir bir kitap veya çalışmanın varlığı, standart bilimsel kalitede olmasını sağlamaz.

26 TIBBİ MAKALE YAZIMI a. Başlık b. Yazarlar c. Özet d. Metin e. Kaynaklar

27

28 Başlık İyi bir başlık makaleye iyi bir başlangıçtır. Kısa, anlaşılır ve tanımlayıcı olmalıdır. Kelimelerin kısaltılmış şekilleri, kimyasal formüller ve ticari adlar kullanılmamalıdır. Sadece uluslararası kabul edilen DNA, BCG, AIDS gibi kısaltmalar kullanılabilir.

29 Başlık Anne sütü ve JRA arasındaki ilişki JRA lı çocuklarda anne sütü ile beslenme sıklığı Anne sütü ile beslenme JRA gelişimini önler mi? (J Rheumatology, November 1998)

30

31 Yazarlar: 1.İsim: Asıl çalışmayı yürüten kişi Son isim: Çalışmayı planlayan, destekleyen sorumlu danışman Diğer isimler: Çalışmaya verdikleri emeğe göre sıralanır.

32 Özet Çalışmanın en çok okunan bölümlerindendir Makalenin ana bölümlerinden her biri için (giriş, gereç-yöntemler, bulgular, tartışma ve yorum) bir veya birkaç cümle yazılmalıdır Geçmiş zaman kullanılmalıdır İyi hazırlanmış bir özet okuyucunun verilen bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde kavramasına yardım eder

33 Özet Tek bir paragraf olarak yazılmalı, kelime içermeli, Kaynak kullanılmamalı, Kısaltmalar bu bölümde yapılmamalı, Konuyu anlatan kısa bir temel bilgi cümlesi olmalı ve yapılanları kapsamalı, Yöntem ve elde edilen sonuçları, çalışma sonucunda varılan sonucu net bir şekilde belirtmelidir.

34 Özet Özet sonunda: Çalışmayı en etkin biçimde ortaya koyan ve Index Medicus ta yer alan anahtar kelimeler (2-6 tane) verilmelidir.

35

36 Metin Giriş: Hangi sorun incelendi? Gereç ve Yöntem: Sorun nasıl incelendi? Sonuçlar: Neler bulundu? Tartışma: Bunlar ne anlam taşıyor?

37 Giriş İyi bir giriş bölümü: başlıkla bütünleşen, sadece amacı açıklayan, ayrıntılara girmeyen, konunun özünü anlatan, önemli kaynakların kullanıldığı bölümdür.

38 Giriş Giriş bölümünün çoğu geniş zaman ile yazılmalıdır. Klasik bilinenler tekrar edilmemeli, Çok fazla bilginin yazılmamasına dikkat edilerek kısa tutulmalıdır.

39 Giriş Özü 3 ana paragraftır 1. paragraf: Neyi biliyoruz? 2. paragraf: Neyi bilmiyoruz? 3. paragraf: Neyi bilmek istiyoruz?

40

41 Genel bilgiler Tezin ve çalışmanın yürütüldüğü ana konular ile ilgili güncel bilgiler özetlenmeli. Genel bilgilerde ele alınan yöntemlerde özetlenmelidir. Çok uzun olması teze ayrı bir katkı sağlamaz.

42 Gereç-yöntemler Geçmiş zamanda yazılmalı ve detayları anlatılmalıdır. Çalışmanın yapıldığı yer ve zaman belirtilmelidir. Kullanılan klinik veya laboratuvar yöntemler açık olarak yazılmalıdır. Kullanılan cihazların isimleri hem ticari hem de jenerik adlarıyla belirtilmelidir.

43 Gereç-yöntemler Deneklerin nasıl seçildikleri, verilerin nasıl değerlendirildikleri açıklanmalıdır. Yazıyı okuyan kişi deneyleri benzer şekilde gerçekleştirebilmelidir. Etik komite izni ve isteniyorsa bilgilendirilmiş onam kaydı bu bölümde yer almalıdır. İstatistiksel yöntemler bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde sonuçlar yer almaz. Bu hata sıkça yapılmaktadır.

44

45 Bulgular (sonuçlar) Okuyucu için bir makalenin en önemli bölümünü bulgular oluşturmaktadır. Bulgular kısa olmalı, yinelemelerden ve gereksiz kelimelerden arındırılmalıdır. Kolay anlaşılabilmesi açısından bunların tablolar halinde verilmesi uygundur

46 Bulgular (sonuçlar) Tablo halinde verilen bulgular, metin içinde tekrar edilmemeli, Tabloda özetlenen gereç ve yönteme mutlaka yazı içinde istatistiksel destek verilmeli, Tablolar, metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, Tablonun üst kısmına açıklayıcı başlık yazılmalı. Sonuçlar ile ilgili yorum yapılmamalıdır.

47

48 Tartışma Tartışma, bulguların ne anlama geldiğini açıklamaya çalışır. Tartışmaya en önemli bulgu veya sonuçla başlanmalı, Bu bulgular mevcut kaynaklar ile karşılaştırılıp tartışılmalı, Bu tartışmada sunulan sonuçlar veya bulguların, ileride yapılacak çalışmalar için değerli olup olamayacağı belirtilmelidir.

49 Tartışma Benzer sonuçlarla olan birliktelikleri veya ayrılan noktaları vurgulanmalıdır. Eğer, elde edilen sonuçlar üzerinde yeni bir varsayıma varılmışsa, bu net olarak belirtilmelidir. Sonuç bölümü, elde edilen verilerden çıkarılan cevap olmalıdır

50 Tartışma Tartışmanın sonunda, bulgular ve yorum ifade edilmeli, Mevcut bilgilere, sorduğunuz sorunun katkısının ne olduğu aşırı iddiaya varmadan vurgulanmalı, Sonuçlar genellemelere götürülmelidir. Yürütülen çalışmanın kısıtlılıkları mutlaka belirtilmelidir.

51 Kısaca tartışmada Yorum/savunma ilişkisinin iyi olmasına dikkat edilmeli, Uygulamalar/öneriler/spekülasyonlar dikkatle irdelenmeli, Beklentiler ve ek çalışmalara olan ihtiyaç belirtilmelidir.

52 Tartışmada Neler Atlanmalı Rastlantısal bulgu ve fikirler atlanmalı, Özet (problemin durumu veya sonuç) tekrarından kaçınılmalı, Araştırmada neyin yanlış gittiği belirtilmeli, gerekli ise mutlaka özeleştiri yapılmalı Araştırıcı, çalışma konusuyla ilgili uzun bir bilgi ve deneyime sahip değilse, gelecek çalışmalar için başlık koymamalıdır.

53

54 Teşekkür: Çalışmaya sağlanan teknik ve maddi yardımlar için kısa cümlelerle kişi veya kurumlara teşekkür edilir.

55 Kaynaklar-literatür Yayın kurulunca aksi belirtilmedikçe, kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak sayısının çokluğu değil, yeni olması önemlidir (klasikleşmiş kaynaklarda bu nokta söz konusu değildir). Derginin istediği şekilde kaynaklar yazılır. Bir yazının aklanmasının en somut kanıtı, o yazının kaynak olarak başka bir araştırmada kullanılmış olması yani atıf almış olmasıdır.

56 Makale Gönderilirken Hesaba Katılacak Faktörler Popüler dergilerin %50-90 oranında ret yazısı gönderdikleri, Makalenin kabul edilmesi için, çalışmanın gönderileceği derginin bilimsel ve okuyucu kitlesi, Makale içerik olarak doğru dergiye mi gönderiliyor sorusunun yanıtı net olarak bilinmelidir.

57 Sonuçta; Çalışma konusunun önemi, Öncekilerinden farklı olup olmadığı, Kanıtlarının bilimsel geçerliliği, Önceden kabul edilmiş makalelerinizin çokluğu ve Çalışmanızı sunuş kaliteniz makalenin kabul veya reddedilmesinde belirleyici ana faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

58 Dergilerin etkinlik (impact) faktörü Bilimsel atıf indeksinde (SCI) bir önceki yıl içinde yayınlanan makalelerin kullanmış olduğu kaynakların değerlendirilmesi ile elde edilir. Burada yer alan kaynaklar belirlenen bir katsayı ile çarpılır. Sonuçta her bir dergi için o yıl için geçerli olacak impact faktör elde edilir.

59 Çalışmayı destekleyen kurumlar İÜ Araştırma fonu Türk Pediatri Kurumu TÜBİTAK Diğer kuruluşlar

60 Sonsöz Bir insan ne kadar çok insana mutluluk veriyor ise o kadar mutlu olabilir. D. Sostakoviç

TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI

TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI Faik ÇELİK SSK Göztepe Hastanesi Cerrahi Kliniği, İstanbul Derlediği bu bilgilerin yayınlamasına ve dolayısıyla herkes tarafından paylaşılmasına izin verdikleri için

Detaylı

TIBBİ YAZıM KURALLARı

TIBBİ YAZıM KURALLARı Cilt Xi: 1-2,2000 857 TIBBİ YAZıM KURALLARı Hüseyin EKİNcİI, Nejdet BİLDİK2, Ayhan çeviki, Mustafa GÜLMENJ Belirli bir alanda ayrıntılı bilgi sahibi olan bir kişinin en önemli görevlerinden biri, yapacağı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 0 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU (19.06.2013tarihli ve 12/108 sayılı Akdeniz Üniversitesi Senatosu Kararı) İÇİNDEKİLER TEZ YAZIM ESASLARI...5 1. AMAÇ ve KAPSAM...5

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU İdari Hizmetler Başkanlığı Merkezi Samsun 2015 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU Uzm. Dr. Dursun Mehmet MEHEL Genel Sekreter Dr. Yılmaz DÜNDAR İdari Hizmetler Başkanı

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI Bilimde Etik Davranış 2 Araştırmacının etikle ilgili konulara duyarlı olmasıdır. Mesleki yetişme sırasında içselleştirilen bir davranıştır. Araştırmacının

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ PARADİGMALAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 Prof. Dr. Mustafa Ergün PARADİGMA Paradigma, kişilerin dünyayı algılama ve hayata bakış biçimleridir. Bilim adamlarına araştırmalarında

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) hakemli bir dergidir. Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli, özgün ve yaygın etkisi yüksek bilimsel çalışmaların yayınlanmasını

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ KAYSERİ 2013 1. GİRİŞ Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu 2008, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Kabul Kuralları -----------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ YAZIM VE BASIMI YÖNERGESİ AMAÇ Madde-1: Bu esasların amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlığı tezi hazırlayan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU ġanliurfa - 2005 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. KILAVUZUN AMACI.... 1 2. TEZĠN BĠÇĠM VE YAZIM PLANI... 1 2.1.Kullanılacak Kağıdın

Detaylı

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz. YAZAR REHBERİ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008))

Detaylı

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2011 Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigne Giriş Evrensel bilimin paylaşılmasını

Detaylı

BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI SOME BASIC PRINCIPLES OF THE SCIENTIFIC WRITING

BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI SOME BASIC PRINCIPLES OF THE SCIENTIFIC WRITING Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:117-121 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BİLİMSEL YAZIMIN BAZI TEMEL KURALLARI Abdullah EKMEKÇİ 1*, Ece KONAÇ 2 1,2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim

Detaylı

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU

EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU EK: 1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TEZ YAZIM KILAVUZU Düzce-2010 BU KILAVUZUN ĐÇĐNDEKĐLER Sayfalar 1. GENEL YAZIM ÖZELLĐKLER... 2 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özellikleri... 2 1.2. Yazım Özellikleri...

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı