Günah Keçisi. Charlie Campbell, Çev.: Gizem Kastamonulu Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, 160 s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günah Keçisi. Charlie Campbell, Çev.: Gizem Kastamonulu Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, 160 s."

Transkript

1 Günah Keçisi Charlie Campbell, Çev.: Gizem Kastamonulu Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013, 160 s. Charlie Campbell ın tanıtmakta olduğumuz çalışması, aynı isimle Türkçemize kazandırılan ikinci eserdir 1. Özgün adı A History of Blaming Other People (Başkalarını/Diğerlerini Suçlamanın Tarihi) olan bu çalışma, toplumların ve bireylerin günah keçisi üretme psikolojisini çeşitli yönleriyle ele almaktadır. On dört alt bölümden oluşan eserin Önsöz ünde yazar, "Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive" adlı eserde anlatılan 1 Réne Girard, Günah Keçisi, çev.: Işık Ergüden, Kanat Yayınları, İstanbul Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 14, Sayı 3, 2014 ss db 14/3

2 314 db bir hikâyeyi aktarmaktadır: 1840 yılı Temmuzunda, St. Kilda adasında meydana gelen büyük felakette, daha önce benzeri görülmemiş bir kuş türü olan Auk kuşunun ilk ve son kez adaya uğramış olması, onun, yaşanan bu felaketin sorumlusu olarak görülmesine neden olmuş ve yakalanıp mahkemeye çıkarılarak suçlu bulunan kuş, taşlanarak öldürülme cezasına çarptırılmıştı (s.7-11). Bu hikâyeye dair eleştirel soru A Short History of Progress isimli eserin yazarı R. Wright tarafından getirilmiştir: İnsanlar suçlarının sorumluluğunu yüklenmek ve kişiliğimizi suçlamayı seçmek yerine suçu niye tanrılara atmaktadırlar? (s.12-14). "Kimi suçlayabiliriz?"'i sorgulayarak başladığı Giriş te yazar, insanlığın, tarih boyunca suçlayarak ulaştığı son noktada artık hiç bir suçun sorumluluğunu üstlenmediğini ifade ederek bizi, sorunun çözümü olmasa bile mutlaka bir sorumlunun bulunmasının altında yatan ironiyi, aptallıklarımıza, arınma, kefaret ödeme şeklindeki davranış kalıplarımızı sorgulamaya sevk eder (s.14-17). Toplumsal olarak İlluminati'den, Yahudilerden ve Komünistlerden tutun da komplo teorilerine kadar birçok alanda ürettiğimiz çözümlerin bir benzerini de kişisel hatalarımızda ürettiğimiz bahanelerde görür. Yazara göre suçlanan ve suçlayan arasındaki ilişki oldukça karmaşık olup soylunun zıttı fakir değil günah keçisidir. Yönetenler, günah keçisi yaratmakta ustadır. Golding'in The Lord of Flies adlı eserine atıfta bulunan Champbell, Piggy karakterinden hareketle liderlerin zihinlerinin psikanalitik bir incelemesini yapar (s ) ve yöneticilerin tarih boyunca sorumluklarını en az üstlenen kesim olduklarını ve Nixon'dan Kissenger'a; Reagan'dan Clinton'a tüm idarecilerin hatalar yapıldı söyleminin arkasına sığındıklarını, köşeye sıkışınca aileleriyle daha fazla vakit geçirmek için istifa ettiklerini belirterek farklı hiyerarşik gruplar arasında da "şeytanlaştırma" psikolojisinin nasıl işlediğini gösterir. Ona göre "günah keçisi" rastgele seçilmemekle birlikte askeri yenilgilerde olduğu gibi bazı durumlarda bunun bir iki günah keçisi doğurabileceğini belirtir (s.20-22). Aslında bir takım oyunu olan futbolda üretilen günah keçilerine örnekler veren yazar, bize, Beckham'ın 98 Dünya Kupasındaki durumundan tutun da neredeyse tüm liglerde tek sorumlu olmaktan bıkan teknik direktörlere kadar bir dizi örnek sunar. Şüphesiz, bunların en trajikomiği ise Kolombiyalı savunma oyuncusu Andrés Escobar'ın hazin sonudur (s.23-24). Campbell, suçlama içgüdüsünün diğer içgüdülerimiz gibi varlığımızın temel parçası olduğunu kabul etmekle beraber ona müdahale edebilmeyi ve ona direnebilmeyi ummaktadır.

3 Günah Keçisi Terimi adlı bölümde yazar bu kavramın ilk defa İncil çevirmeni Tyndale tarafından 1530 yılında kullanıldığını ve Yahudilerin iki günah keçisine telmihte bulunduğunu belirtir: İsrail'i affetmesi için Yehova'ya (günahların sembolü olarak) kurban edilen ve yer altı tanrısı Azazel'e ithaf edilen (s.29-30). Tyndale'in çeviri hareketi Ruhban sınıfının toplumsal hegemonyasına bir başkaldırı gibi düşünülmüş ve başta Kilise tarafından tepkiyle karşılaşmış ve Tyndale "dinsiz" olmakla, "zebani" likle suçlanmış, ihanete uğramış ve en sonunda da boğularak öldürüldükten sonra kazığa bağlanarak yakılmaktan kurtulamamıştı. Şüphesiz katiller masumdu zira o, çevirisinde ölümcül bir hata/cesaret yapmıştı: ԑκκλησια yı kilise yerine cemaat diye çevirmek... (s.31-34). Günah Keçisi Kelimesinin Tanımı, Mithology and Legend'in yazarları tarafından "bir kişinin veya grubun başına gelen kötü şansı, felaketleri, hastalıkları ve kötülükleri sembolize eden ve taşlandığında, bir nehre veya denize atıldığında tüm bu olumsuzlukları beraberinde götüreceğine inanılan her türlü obje, hayvan, kuş veya insan" şeklinde yapılmıştır. Yazar burada günah çıkarma ritüellerinin dünyanın farklı bölgelerindeki sayısız örneklerinden bahseder: seremonilerden, kovulan, taşlanan, şişelere hapsedilip gömülen kötü ruhlar, kesilen inekler vb. Kurban edilen tüm bu figürlerin bir noktada insan figürüne doğru ilerlemesinin görece zararsız olduğunu, ancak kötülüğün başka bir insana devredilmesine doğru giden sürecin bir yönünü oluşturduğunu savunur (s.35-38). Yunanca pharmakos olarak bilinen "günah keçisi" yapılan yanlışlıkları düzeltmekte kilit bir rol oynardı. Renault'un The Praise Singer adlı romanındaki üç kağıtçı, bazen bir cüce bazen de sakatların suçların cezasını üstlendiği kadim toplumlardan günümüze insanların kötülüğü def etme yolları da değişmekle beraber yazara göre genel olarak iki tip günah keçisi belirginleşmektedir: Bilinçsizce yaratılan ve tutkularımızı ve anlayışsızlığımızı ifade eden, suçlu olduğuna herkesin inandığı günah keçileri ve suçu kendi üzerlerinden atmak isteyenlerce yaratılanlar (s.38-41). "Bil ki oğlum dünya çok küçük bir bilgiyle yönetiliyor..." Kral ve Günah Keçisi bölümünde Campbell, iktidardakilerin iltifatlar ve süslü safsatalarla beslendiğini, işlerin nasıl olduğuna dair çarpık bir bakış açısına sahip olduklarını ve övgüden başka bir şeyi de istemediklerini belirtir. İnsanlık hayatın açıklayamadığı bölümleri için mitleri, sanatı ve dini gerçeği kullanmıştır. Yaratılan bir kötüyle yapılan sürekli bir savaş ve her şeyin düzeleceğine dair kesin inanç... Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmenin ve hiyerarşik db 315

4 316 db bir örgütlenmenin sonuçta kralları, rahipleri ve bürokratları yarattığını belirten yazar, bunlardan ilk ikisinin Tanrıya ulaşabilecek elçiler oldukları iddiasını savunduklarını belirtir. Dinin sonuna kadar sömürüldüğünü belirten Campbell, aslında dinin, kralların ya da din adamlarının eseri olmadığını da ifade eder. O, toplumun iki zıt kutbunda kral ve günah keçisi kavramının bulunduğuna dikkat çeker: "Kral, yenilgisini paylaşması için günah keçisini yaratır ama rolleri birbirinden tamamen ayrışmış değildir." Krallar tarafından icat edilen "şamar oğlanı" figürünün, hata yapan prensi tedip etmede (ödüllendirme-cezalandırma) nasıl etkili olduğunu anlatan yazar, bu konumun bir benzerinin günümüzde gözde vekillikle doldurulduğunu belirtir. Yukarıda alınan tüm kararlardan sorumlu tutulan bu kişiler aslında yönetici tarafından uygulanan bir realpolitiğin parçasıdırlar. Sistemin işlerliğinin ispatı ise onlara atılan iftiralardır (s.43-51). Hıristiyanlık ruhani pazarda rakiplerini yok etmek için dünyada yaşanan korkunç olaylarla (theodise/kötülük problemini kast etmekte) ilgili bir açıklama getirmiş ve hesap vermeye çalışmıştı. Hume'un iddiasının önemli bir noktaya işaret ettiğini belirten Campbell bu konuyu, Hıristiyan Günah Keçisi başlığı altında inceler. Ona göre Hıristiyanlıkta kötülük timsali olarak Şeytan'ın nasıl geliştirildiğinden, Eski Ahit'teki eylemleriyle Kötü Tanrı figüründen Yeni Ahit'te kiliseyle birlikte inişler çıkışlar yaşayan Şeytan figürüne geçilmiştir. Ancak Şeytan İncil'in içerisinde geçmez. Nitekim Milton 2 onu, "cehennemde hüküm sürmek, cennet'te hizmet etmekten yeğdir" diyen bir baş melek olarak resmetmiştir. Yazara göre Hıristiyanlar, Freud ve Jung'un kötülüğün içimizde olduğuna dair modern yaklaşımlarını genelde kabul etmekle birlikte, bu anlayışın bugün bile muhafazakârlar tarafından benimsenmediğini ifade eder. Armstrong 3 da tek tanrıcılığın olumsuz yönlerinden birisinin kötülüğü izole etmek olduğunu yazmıştır. Gnostikler'in kötülüğün varlığını kabul etmeleri ve Hıristiyanlar tarafından engizisyonla cezalandırılmaları, ilk günah fikri ve bu konuda İreneyus, St. Augustinus ve Tertullianus'un fikirleri bu bölümde tartışılır (s.55-63). Başrahip Caiaphas'ın "Koca bir ulusun yok olmasındansa bir kişinin insanlık için ölmesi daha iyi" şeklindeki fikri etrafında şekillenen Mesih Günah Keçisi bölümünde, diğerleri bir yana İnsanoğ- 2 John Milton, Kayıp Cennet, çev.: Enver Günsel, Pegasus Yayınları, İstanbul Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi, çev.: H. Koyuhan-K. Emiroğlu, O. Özel, Aytaç Yayınevi, Ankara 1999.

5 lu nun tüm günahları için çarmıhta ölen Tanrı'nın oğlu İsa ve kötülükleri yok etmek için tekrar dünyaya dönmesinin beklenişi anlatılır. Mesih'ten sonraki yüzyıllarda Romalılar, küçük bir Yahudi mezhep olarak gördükleri Hıristiyanları çocuk ölümlerine sebep olmakla, hannibalizmle, ensestle, tanrı diye bir eşeğe tapmakla ve cinsel organlarına tapmakla suçlayarak onlara, işkenceler uyguladılar (s.65-70). Yahudi Günah Keçisi isimli bölümde Hıristiyan dünyanın, Müslümanlarla başa çıkmak için Haçlı Seferleri öncesinde, bu seferlerin insanların cennete girmelerine vesile ve tövbe ile eşdeğer olduğunun vurgulandığını anlatan Cambell, İspanyada Katolikliği kabul etmeyen Yahudilere marranolar (domuzlar) denildiğini ve ırksal üstünlüğün bir belirtisi olarak kan konseptinin antisemitist mitlerin merkezine oturduğunu aktarmaktadır. Söz konusu dönemde Yahudilerin kuyruklarının olduğuna, regl gördüklerine ve bu nedenden kan kaybettiklerine ve bu durumu telafi için Hıristiyan çocukları yediklerine inanılıyordu (s.71-73). Yazar, Ortaçağ daki cadı avlarını merkeze aldığı Cinsel Günah Keçisi bölümünde, erkeklerin önceleri tanrılarla yan yana iken acısız, hastalıksız ve rahat bir yaşam sürdüklerini, ancak Prometheus un Zeus tan ateşi çalmasıyla cezalandırılan bireyin peş peşe açılan pandoralarla hayatının sürekli kötüye gittiğini, Tanrıçaların (Ate, Helen, Afrodit in hikâyeleri) Eski Yunan da fitne ve fesadın kaynağı olarak görüldüğünü belirtmektedir. Sosyal seviye bakımından erkekten daha düşük statüde kabul edilen kadının bu konumu Menandros un şu sözlerinde yeterince açıktır: Karısına harfleri öğreten biri hastadır; yılana biraz daha zehir veriyordur. Ancak kadın da cennetten kovulma öyküsünde suçu üstlenmeyi reddetmekte ve suçu yılana atmaktadır. Neticede yazara göre yüzyıllar boyunca dünyadaki hastalıkların sebebi kadının itaatkârsızlığı olarak görüldü ve ataerkil egemenlik bu ön kabule dayandırıldı: Giysiden çıkar güve, kadından çıkar kötülük (s.75-79). Vebanın ortaya çıkışıyla birlikte ilk suçlananların da yine Yahudiler olduğunu belirten yazar, cadı suçlaması ve cadı avının büyücülük karşıtı bir sürece ivme kazandırdığını ve Kramer ile Sprenger ın Malleus Maleficarum (Cadı Çekiçi) adlı kitaplarında bu düşmanlıkla ilgili anlatıların ölümsüzleştiğini vurgulamaktadır (s.80-89). Campbell cadı avı olgusundan etraflıca bahsetmekte ve cadı avının sosyal, politik ve ekonomik gerekçelere sahip olmakla birlikte büyümesinin arka planında insanların günahlarını yıkayacak ritüellerinin olmayışının yattığını savunmaktadır (s.102). db 317

6 318 db İnsan zekâsının, suçu üstlenmemek için ürettiği Gerçek Günah Keçisi nden bahsettiği bu bölümde yazar, suçlanan hayvanlardan eşyalara, hatta organlara kadar bir dizi örnek verir. Eski Yunan da insanlar, eğer suçlu cezalandırılmazsa Tanrıların ülkeye kıran getireceğine inanırlardı. Suçun bir hayvan tarafından işlenmiş olması neticeyi değiştirmezdi. Böcekler aleyhine açılan mahkemeler ve verilen mahkûmiyet kararlarına dair bir atıf Le Livre du Roy Modus et de la Reyne Racio (1486) adlı kitapta görülebilir. Bartholomew Chassenée 16. yy.ın ünlü hukukçularından birisiydi ve ömrü arpa hasadını mahveden fareleri savunmakla geçmişti. Ruha ve özgür iradeye sahip olup olmadığı tartışılıp aforoz edilenler başta olmak üzere (yılanlar vb.) İncil de bahsedilen, insanlara musallat edilen yabani hayvanlar bunlardan bir kaçı idi (s ). 20. yy.ın totaliter rejimlerinin aşırı şiddet yüklü yönetimleri altında Lenin, toplumu, düşmanın sadece yenilmesinin yeterli olmadığına, tamamen yok edilmesi gerektiğine inandırdı. Komünist Günah Keçisi adlı bölümde yazar, bu mekanizmanın nasıl otoriteyle mücadelede etkili bir araç olabildiğini göstermeye çalışmıştır ların Sovyetler Birliğinde Leon Troçki nin nasıl önce sürgüne gönderilip sonra suçlandığının hikâyesi Animal Farm da George Orwell tarafından Snowball adlı lider etrafındaki olay örgüsü üzerinden anlatılır. Yazar bu tarz günah keçileştirmenin Batı ya da yansıdığını ve 1938 de Amerikan Karşıtı Hareketleri İzleme Komitesinin görünüşte Nazi karşıtı gibi kurulmakla birlikte daha sonra nasıl oklarını komünistlere doğrulttuğunu belirtir (s ). Özellikle materyalist toplumların aslında vazgeçilmezi olan ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için üretilen, tüm parayı kaybeden ya da biriktirenler İktisadi Günah Keçisi adlı bölümün ana temasıdır. Yazara göre, ekonomide oluşan balonların (bir malın ileride etmesi muhtemel değerden daha fazlaya satılması) patlaması sonucu oluşan krizi çözen de işte bu günah keçisidir (s ). Aslında Almanya da yaşananlar da bu minvalde gerçekleşmekteydi. Nitekim Hitler: Liderlik sanatı, kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmasına izin vermemeye bağlıdır (s.131) derken toplum psikolojine dair çok önemli bir noktaya işaret ediyordu. Kuzey Afrika da HIV virüsü ilk ortaya çıktığında ilk vaka, Patient Zero, binlerce kişiye bu virüsü bulaştırmakla Tıbbi Günah Keçisi olmuştu. Avrupa da kara veba salgını yayıldığında suçlanan yine ilk önce Yahudiler olmuştu. Bazıları bu hengâmede kedileri sorumlu tutunca, farelerin sayısı arttığı için salgın daha da kızmıştı.

7 Ve Papalık, insan vücuduna dair inceleme yapmaya izin vermediği için çözümsüzlük de devam etmişti. Paris Tıp Fakültesi olayın bazı gezegenlerin karşılaşmasından kaynaklandığını bile öne sürmüştü. Salgınlara verilen isimler, Justinian Salgını, Antoninus Salgını, İspanyol Nezlesi ve Kansas Nezlesi isimlendirmeleri Campbell a göre en açık günah keçileştirme şekilleri idi (s ). Modern dönemlerde özellikle internet ortamında artan bir diğer günah keçileştirme biçimi de kötülüğün güçlerinin arkamızdan gizli planlar yaptığı şeklindeki Komplo Teorileridir. Babil Kardeşliği, Merkezi Haberalma Teşkilatları, İllüminati vb. örgütlenmeler birçok insana göre dışarıda bir yerlerde ipleri elinde tutan ve sonumuzu hazırlayan bir meymenetsiz nitelemesini hak eden yapılar olup; onlara dair somut kanıtların az olması ise hiçbir şekilde var olduklarına dair inancı sarsmayacaktır. Bu tarz teorileri işleyen The Lobster dergisinin editörü Ramsey, iyi bir komplo teorisinin devleti suçlayacağını kötüsünün ise azınlıkları hedef alacağını söylemektedir (s ). Yazar, Alfred Dreyfus adlı bölümde kendisinden, Fransızlar tarafından üretilen iyi bir günah keçisi olarak bahseder. Almanlar ve Fransızlar arasında geliştirilen silahlara dair bulunan bir belge sebebiyle ciddi şüpheler oluşmuştu. Genç askeri memur Dreyfus, ajanlık yaptığı suçlamasıyla itham edilmiş, suçlu bulunup Şeytan Adası na sürülmüş, ancak süreç boyunca hep masum olduğunu savunması ile dikkat çekmişti. Nitekim E. Zola da kendisini savunan yazarlardandı. Asıl fail Esterhazy 4 yıl sonra yargılanınca tam her şey normale dönecek diye beklenirken olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Zira hükümet gerçek faili aklamıştı (s ). Campbell, Günah Keçileştirme Psikolojisi nde bu mekanizmanın eskiden ilahi bir cezalandırmadan kurtulmak için kullanılırken artık büyük ölçüde kendimize katlanabilmek için yaratıldığını belirtir. İnsanoğlunun çok da rasyonel bir varlık olmadığının altını çizen yazar, bu durumu, insanların herhangi bir olay karşısında acil olarak bir neden bulma ihtiyacını giderdikleri "Yükleme Teorisi" ile açıklar. O bu manada, insanın acıyı kişileştirmesi ve acı çekmediklerine inandıkları için günah keçileri yaratmasına dair Jung un gölge prototipi teorisine dikkat çeker ve özellikle gölgenin alt katmanında, kitlesel günah keçileştirme psikolojisinin izlerinin bulunduğunu savunur (s ). Yazar, Sonuç bölümünde, çok fazla yüklenilen günah keçisi üretme psikolojisinin temelinde problemi çözme değil onu küçültme şeklinde bir yaklaşımın olduğunu, sorunun köklerinin ise dipte db 319

8 kaldığını, bu tarz eylemlerin arınma törenine olan ihtiyacımızı gidermekle birlikte sorunları çözmenin ve üzerine gitmenin gerekliliğini belirtir (s ). Mustafa KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 320 db

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

3. Hafta. Luther ve Calvin

3. Hafta. Luther ve Calvin 3. Hafta Modern Dönemde Dinsel Değişim: Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta modern düşüncenin siyasal alandaki öncüsü olarak Floransa lı diplomat ve siyaset düşünürü Niccolo Machiavelli nin düşüncesini incelemiştik.

Detaylı

SEMİTİZM VE ANTİ-SEMİTİZM

SEMİTİZM VE ANTİ-SEMİTİZM SEMİTİZM VE ANTİ-SEMİTİZM Derleyen:Halit YILDIRIM 20.08.2004 GİRİŞ Batı daki Arap sözcüleri kavgalarının, Yahudilerle veya Musevilikle değil, İsrail devleti ve Siyonist ideolojiyle olduğunu vurgulamaya

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

THE PROBLEMATİC OF THE BİG CİTİES İN THE PİECES ALFRED DÖBLİN S BERLİN ALEXANDER SQUARE AND ARAS ÖREN S BERLİN SAVİGNY SQUARE

THE PROBLEMATİC OF THE BİG CİTİES İN THE PİECES ALFRED DÖBLİN S BERLİN ALEXANDER SQUARE AND ARAS ÖREN S BERLİN SAVİGNY SQUARE ALFRED DÖBLİN İN BERLİN ALEXANDER MEYDANI VE ARAS ÖREN İN BERLİN SAVIGNY MEYDANI ADLI ESERLERİNDE BÜYÜK KENT SORUNSALI Öz Ahmet BAÇİK Bu makalede öncelikle büyük kent sorunsalının temelleri araştırılarak,

Detaylı

14. Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Dante ve Marsilius

14. Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Dante ve Marsilius 14. Hafta Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Bu hafta,, Orta Çağ dan modern döneme geçişte oynadıkları kilit rol ve iktidarın dünyevileşerek toplumsal bir öze, dinden bağımsız bir arka plana kavuşturulmasındaki

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları T A R İ H N O T L A R I - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - BERNARD LEWİS Çeviri: Çağdaş Sümer Arkadaş Yayınları Kafamda bir beyaz saç teli belirdi, Tutup kopardım elimle; Peki, dedi, beni tek başıma

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, herkesin insan haklarına erişebildiği bir dünya için kampanyalar düzenleyen yedi milyondan fazla kişinin oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her

Detaylı

MARTIN LUTHER S ASSESMENT OF ISLAM AND THE TURKS

MARTIN LUTHER S ASSESMENT OF ISLAM AND THE TURKS MARTİN LUTHER İN İSLAM VE TÜRKLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ Önder CANVEREN Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, onder.canveren@gmail.com

Detaylı

"Hristiyan Batı" Efsanesi

Hristiyan Batı Efsanesi "Hristiyan Batı" Efsanesi Dr. P. Pikkert Telif Hakkı/Copyright Dr. P. Pikkert, 2009 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİYASAL İLETİŞİM 28 ŞUBAT DÖNEMİNDE BASKI GRUPLARININ HABER ÜRETİMİNE ETKİLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ NUMAN ACAR 040802026 GAZETECİLİK BÖLÜMÜ KOCAELİ 2010 1 T.C.

Detaylı

İSLAMOFOBİ VE AVRUPA DA İSLAM ALGISI

İSLAMOFOBİ VE AVRUPA DA İSLAM ALGISI > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İSLAMOFOBİ VE AVRUPA DA İSLAM ALGISI Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 ŞUBAT DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM İSLAMOFOBİ VE AVRUPA DA İSLAM ALGISI Konuşmacılar

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Prof. Dr. İlham RAHİMOV. Suç ve Ceza Felsefesi

Prof. Dr. İlham RAHİMOV. Suç ve Ceza Felsefesi Prof. Dr. İlham RAHİMOV Suç ve Ceza Felsefesi İÇİNDEKİLER Kitabın çeviri, dağıtım ve tanıtım çalışmaları Veto Grup Yayıncılık Ltd. Şti.'nin danışmanlığında yürütülmüştür. ÖNSÖZ (Prof. Dr. Burhan KUZU)...

Detaylı

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Murat Beyazyüz Dr. Cengiz * AKTAR Bahçe ehir Üniversitesi AB Merkezi Ba kanı F. Sevinç Göral Alkan ** Erol Göka *** FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Öz Bir ilahiyat kavramı olan fundamentalizm, son elli yıl

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI A1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ UZUN TEZ ÇALIŞMASI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI A1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ UZUN TEZ ÇALIŞMASI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI A1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ UZUN TEZ ÇALIŞMASI SERENAD Rehber öğretmen: Zühal Baloğlu Öğrencinin adı: Buse Öğrencinin soyadı: Taşbilek

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

YANLIŞ GİDEN NE OLDU

YANLIŞ GİDEN NE OLDU YANLIŞ GİDEN NE OLDU ÖNSÖZ Bernard Lewis Batı nın en büyük Yakındoğu tarihçisi ve yorumcusudur. Orta Doğu (The Middle East) ve Tarihte Araplar (The Arabs in History) gibi kitapları Bölgeyi ve insanlarını

Detaylı

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar GĐRĐŞ lkemizde sivil toplum kuruluşları 17 Ü Ağustos 1999 depreminden sonra etkinlik kazanan ve asıl işlevine dönen bir evrim geçirmektedir. Bu kavram aslında dünyada

Detaylı

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI Araş. Gör. Cansu GÜLEÇ * Öz Thorstein Veblen (1857-1928), Amerika nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri olarak kabul

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

Alman Kültüründe Düşman İmgesi. Necla Mora

Alman Kültüründe Düşman İmgesi. Necla Mora Alman Kültüründe Düşman İmgesi Necla Mora 2009 Alman Kültüründe Düşman İmgesi Necla Mora Alman Kültüründe Düşman İmgesi, Necla Mora Editör: Cem Uçan Sürüm: Ekim 2009 2009 altkitap Yapıtın tüm yayın hakları

Detaylı

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ

Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ 172 Usûl Sefîne-i Evliyâ Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975-6403-6 Bilal KEMİKLİ Sefîne-i Evliyâ, son devir Osmanlı münevverlerinden Osmanzâde

Detaylı