HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK SAĞLIK POLİTİKASI ÜZERİNE MAKALE VE DENEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK SAĞLIK POLİTİKASI ÜZERİNE MAKALE VE DENEMELER"

Transkript

1

2

3 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK SAĞLIK POLİTİKASI ÜZERİNE MAKALE VE DENEMELER Sabahattin Aydın

4

5 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK SAĞLIK POLİTİKASI ÜZERİNE MAKALE VE DENEMELER Sabahattin Aydın

6 MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI YAYINLARI Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın basım ve yayın hakları Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı na aittir. Copyright 2008 by Medipolitan Education and Health Foundation All right reserved Birinci Basım Baskı Fabrika Basım Oduncular Sitesi 1.Yol No. 4 Seyrantepe/İstanbul Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008 ISBN

7 İÇİNDEKİLER 007 Sunu 009 Önsöz 017 Hayata yüksekten bakabilmek 021 Sağlık hakkı 029 Sağlık talebi bilinci 035 Yaşayanı sevmek: Biyoetik 043 Sağlıklı yaşlanmak 051 İlaç: Dert mi deva mı 057 İlaç stratejilerinin klinik ve toplum hekimliğinde algılanışı 063 Toplumsal bir gereklilik: Aşı bilinci 069 Sağlık sisteminde merkezi rol ve aile hekimliği 087 Bir devrin anatomisi 099 Hastane yönet-me sistemi ve süper başhekimler 105 Kamu hastane birliklerine doğru 115 Sağlık hizmetlerinde gözden kaçanlar 123 Vakıf hastaneciliği

8 133 Küreselleşme labirentinde küresel sağlık politikaları 141 Sağlığın geliştirilmesi: Görevimizin farkında mıyız 151 Yeni dönemde Sağlık Bakanlığı nın görevi: Vekilharçlık (stewardship) ve yönetişim 157 Döner sermayede yeni dönem: Performansa dayalı katkı payı ödenmesi 167 Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar 187 Genel sağlık sigortası ne getiriyor 201 Genel sağlık sigortası yolunun anaforları 221 Kuş gribi: Türkiye deneyiminden çıkarılan dersler 229 Sağlık hizmetlerinde planlama 241 Sağlık politikalarımızın panoraması 251 Prof. Dr. Sabahattin Aydın biyografisi

9 SUNU Sağlık, insanlık tarihinin başlangıcından beri birey hayatını ilgilendirdiği kadar sosyal hayatın da önemli bir gündemini oluşturmuştur. İnsanların birlikte yaşama çabasının zorunlu kıldığı işbölümü sonucu hem bireyin hem de toplumun sağlığını iyileştirme sorumluluğunu görev edinen, uğraş alanı olarak seçen meslekler, disiplinler oluşmuştur. Zaman içinde hastalıkların tedavisinin yetmediği, asıl olanın hastalıklardan korunma olduğu bilinci oluşmuştur. Ancak bütün bu farkındalığa rağmen günümüzde insan sağlığı, küçülen dünyanın da etkisi ile daha fazla risklerle karşı karşıya kalmaktadır. İnsan, sağlığını koruma ve yeniden kazanma adına her türlü müspet çabayı hak eden bir varlıktır. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı ülkemizi dünyanın merkezine alarak ulusal olduğu kadar küresel ölçekte de sağlığın geliştirilmesini öncelikli hedefleri arasına koymuştur.

10 Bir kurumun çalışmalarını kalıcı hale getirmesinin etkili bir yolu yayın yolu ile duyurmaktır. Bu amacın ilk adımı olarak SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi vakfımızın ilk süreli yayını olarak bu alanda emek harcayan ve düşünen kitle ile buluşmasına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın kaleme aldığı bu kitap, Türk sağlık sisteminin belirleyicileri arasında yer alan bir bürokratın imbiğinden geçen deneyimlerinin bir yansıması niteliğinde. Aydın'ın çoğu kez deneme üslubu ile kaleme aldığı ve bazıları SD başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlanmış olan yazılarından oluşan Hayata Yüksekten Bakabilmek, klasik bürokrasi çerçevesine sıkışmadan, yeni boyutlar açmanın zorluklarını dile getirmektedir. Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayın Kurulu

11 ÖNSÖZ SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi yayın hayatına başlarken benden bir sunuş yazısı yazmam talep edildiğinde, aşağıdaki satırların da içinde olduğu bir metin kaleme almıştım: (...) Toprağa düşen her damla can verir, hayat olur. Tohuma değerse büyür, başak olur. Haber alan bitki çiçek açar; gül, lale, sümbül olur. Köke tutunur, Yunus'un başucunda selvi olur. Her biri ayrı yetenekteki ağaçlar meyveye durur. Yüce dağları örter, koru olur, orman olur. Yeryüzü hayat bulur. Toprağın bağrını açıp kucakladığı damla, derinlerde mekân arar kendine; yeraltında su olur, katman olur. Bir yol bulup

12 çıkar yeryüzüne, kaynak olur. Çay olur, dere olur akar; ırmak, nehir olur coşar. Kanyonlardan süzülüp çağlayanlardan çağlar. Dağlar, vadiler, ovalar aşıp yatağa kavuşur. Göl olur, deniz olur ve nihayet dünyayı çevreler, okyanus olur. Yerküreye şekil verir, adalardan kıtalara sınırları çizer, ulaşımı sağlar. Yeryüzüne hayat verir. Hayat suda başlayıp su ile devam ettiğine göre, bir damla su hayatın özüdür adeta. Kavruk sıcaktaki susuzun hasreti, yatağında bitap düşmüş hastanın beklentisi, son nefesinin farkına varan ahret yolcusunun son arzusudur su. Hayat bir bakıma doğumla ölüm arasında sıkışmış bir zaman dilimi gibidir; böyle algılanır. Ancak hayatı bu dar kalıplara sığdırmaya çalışmak, nitelik yönünü göz ardı etmek olur. Her durumda hayata niteliksel anlam katan, onun huzurlu, verimli, sevgi dolu yaşanmasıdır. Böyle bir hayatın öncelikli şartı, ruhsal ve bedensel olarak olabildiğince iyi olmak, iyiliği yakalayabilmektir; diğer bir deyişle sağlıklı olmak tır. Hani buluta veda edip toprağa kavuşan bir su damlası hayat veriyor demiştik. Her türden canlının hayatına yüksek değer

13 katan sağlık için atılan her adım da bir su damlası gibidir adeta. Hatta sürece anlam veren, hayatı yaşanılır kılan nitelikli bir damladır o. Tıbbi hizmetler doğrudan birey hayatı ile ilgilidir. Ancak bu çerçevede sağlığı sadece birey hayatıyla sınırlı görmek bir yanılgıdan ibaret olacaktır. Evrenin başlangıcından sonuna kadar uzanan süreçte atmosferin bileşiminden toprağın bileşimine, doğal veya müdahale sonucu oluşmuş her türlü çevre faktörlerinden genetik miraslara kadar çok farklı değişkenler sağlığın belirleyicileridir. İnsanın doğal çevresi ile ve diğer insanlarla etkileşimi, bireysel olduğu kadar toplumsal ilişkiler, eğitim kültür, savaş, barış vs hep sağlığı şekillendiren temel unsurlardır. Sağlık deyince, belki de bu kavram temel olarak hastalığın zıddı gibi algılandığından, doğal olarak ilk aklımıza gelen, temel ve klinik bilimleridir. Bu alanlar ihmal edilemez. Ülkemizde de her türlü bilim dalı ile bu alanların hak ettikleri önemli bir saygınlığı vardır. Klinik bilimlerin toplum sağlığına dönük yüzü ise ihmale uğramaktadır. Kapsayıcı bir sağlık anlayışı ile bu açığı kapatma sorumluluğunu taşıyoruz.

14 Sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi başta olmak üzere her türlü sağlık politika çalışmaları sağlık sistemimizi makro planda sorgulama ve şekillendirme yeteneği kazandıracak, birikim oluşturacaktır. Sağlık alanında iyi yetiştirilmiş insan kaynakları, hizmette ileriye götürecek sağlık araştırmaları ve sağlık teknolojileri sağlık alanının vazgeçilmezleridir. Sağlıkta etkin bir yönetim tıp bilişimini her geçen gün daha fazla gerekli kılmaktadır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin yanında kronik hastalıkların yönetimi, sağlık eğitimi ve sağlıklı yaşam için beslenme ve aktivite toplum sağlığı içinde gittikçe öne çıkmaktadır. Artık sağlık hizmeti verilmesi değil, kanıta dayalı uygulamaların yapılması; ilaç kullanılması değil, akılcı ilaç kullanılması tartışılmaktadır. Sağlık hizmetinde finansal koruyuculuk, erişim kolaylığı ve hakkaniyet gözetilmektedir. Hizmet sunucularda hasta güvenliği, kalite ve akreditasyon sorgulanmaktadır. Karmaşık ilişkilere dayalı sağlık sistemleri tıp etiğini, tıp hukukunu, hasta haklarını önemli konular olarak karşımıza

15 çıkarmaktadır. Hayatın anlamından söz ederken, hayatın anlamını güçlendiren her türlü, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerden sağlığı soyutlayabilmek mümkün değildir. Düşünsel ve ilişkisel bağlamda tıp felsefesi, tıp sosyolojisi gibi gittikçe daha fazla öne çıkan bilim alanları vardır. Tarih birikiminden yararlanmayan hiçbir alanın ileriye gitmesinden söz edilemeyeceğine göre, tıp tarihi zaten sağlığın en önemli alanlarından biri olagelmiştir. Pozitif bilim paradigmalarının bazen kıskaca dönüştüğü, ya da bizzat yük haline geldiği dünyamızda, bu paradigmaların sorunlu alanlarının ortaya konulması ve çözüm denemelerinin yapılması, bu arada alternatif tıp, tamamlayıcı tıp veya entegre tıp gibi adlarla alanın sınırlarını genişletme çabaları da göz ardı edilemez. Kısacası sağlığın kapsamı bir okyanus gibi engindir. Okyanuslar yerküreyi nasıl yaşanır kılıyorsa, sağlık da hayatı öylesine yaşanır kılmaktadır. Sağlık sorumluluğu alanında bir klinisyen ve akademisyen olarak ömrümün çoğunu verdiğim mesleğimi şerefle ve zevkle yapmanın yanında, yukarıdaki satırlarda işaret

16 ettiğim okyanusa açılmaya da cüret ettim. Bu cüret bana sağlık sistemine yön verme iddiasında olan bir ekibin içinde bulunma şansı verdi. Bu konuda bir birey olarak çok şey yaptığımı iddia etme kabalığında bulunamam. Ancak bir damla olabilmek için çırpındığımı da inkar edemem. Adeta kendim için yaşayamadığım hayatımın son beş yılı boyunca sadece bir teknokrat gibi çalışmakla kalmadım; çoğu zaman gördüklerimi, duyduklarımı ve düşündüklerimi, nadiren de bildiklerimi çeşitli yayın organlarında yazmaya çalıştım. Bu arada itiraf etmeliyim ki, hiçbir zaman iyi bir bürokrat olamadım. Ya da bir başka deyişle, bürokratlığı profesyonel bir iş olarak benimsemeyi beceremedim. Elinizdeki kitap, hasbelkader kendimi kucağında bulduğum bürokrasi maceram esnasında dergilerde yayımlanan yazılarımın arasından seçilenlerin bir araya toplanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yazıları yayımlandıkları kronolojiye göre sıralamak yerine, konu bütünlüğü oluşturacak tarzda düzenleme gayreti güdülmüştür. Gördüğünüz gibi, bu kitabın bir orijinal eser olma iddiasında bulunma hakkı olamaz. Sadece içimdekini açığa vurmanın ve beki de anlatamadığımın, söyleyemediğimin ifadesi olarak zaman zaman ortaya çıkan yazılardan ibarettir ve bunları

17 okuyucuya bir arada sunma misyonu üstleniştir, o kadar. Öyle ki, önsözü bile, önceden yayımlanmış bir başka yazımdan alıntılayarak kitabın bu özelliğini korumak istedim. Bu yazılarımı bir araya getirerek yayımlaması yönünde beni teşvik eden ve bu sorumluluğu üstlenen Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı yöneticilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Nisan 2008

18

19 Hayata yüksekten bakabilmek İstanbul-Ankara arası her hafta tekrarlanan onlarca uçak yolculuğundan biri. Parlak güneş, bulutsuz, berrak bir gökyüzü ve insanı yerden koparan motor gürültüsüne karışan kaptan pilotun anonsu: On dokuz bin feet yükseklik. Pencereden bakıldığında, ufuk çizgisine kadar alabildiğince uzanan Anadolu toprakları göz önüne seriliyor; ormanlar, dağlar, tepeler, ovalar, vadiler. Aracısız tek tek insanları görebilmek neredeyse imkânsız, ancak bu küçücük mahlukların yaşadığını gösteren yollar, tarlalar, barajlar, evler, evcikler öbek öbek yeryüzüne yayılmış. Bazen kıvrılan çizgiler şeklinde uzanan yollarda seyreden otomobillerin güneş ışığını yansıtarak hareketlerini göstermeleri de insanlara tanıklık ediyor. HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 17

20 Bir Temel fıkrasını hatırlıyorum: Uçağa ilk defa binen Temel, pencereden aşağıya dikkatlice baktıktan sonra, yanında oturan Dursun'a dönerek, Ula Dursun, uçaktan aşağıya bakınca insanlar karınca gibi görünüyor derlerdi de inanmazdım. Gerçekten, nasıl da karınca gibi görünüyorlar, değil mi? diye sorar. Bu soruya Dursun'un verdiği cevap gayet uyarıcı: Temel, o gördüklerin insan değil, gerçekten karınca, çünkü uçak daha kalkmadı ki! Evet, insan ile karınca ilişkisini kurabilmek, en onurlu yaratığın karınca gibi mikro canlı olduğunu, öyle de görünebildiğini fark edebilmek için ön şart uçağın havalanmış olmasıdır. Yüksekten bakmak, uzaktan bakmak bazı gerçekleri daha iyi fark etme, daha kolay anlama fırsatı verir bazen. Yerin sağlamlığı, her zaman yere basarak değil, bazen ayağın yerden kesilmesi ile fark edilir. Yani ayağı yerden sağlam kesmek, yere sağlam basmak kadar anlamlıdır insan için. Yaratıkların en onurlusu olma sıfatı, yaratıcı ile olan bağlantının tamlayanıdır. Onurlu olmak, en onurlu olabilmek, sonsuz büyüklüklere görece acizliği ve küçüklüğü fark edebilme yeteneği ile paraleldir. Hayata yüksekten bakabilmek derken, hani şu birilerinin bizleri atadığı yüksek makamlardan bakmayı kast etmiyorum tabii ki. Makamın yükselmesi, insanı da her zaman yükseltmediği için 18 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

21 böyle bir bakışın anlamı, değeri yok bence. Hatta belki de, hayata içinden bakabilmekten daha cılız, daha fakir, daha kısır, daha sınırlı. Bazı makamlar, insanlara acısıyla, tatlısıyla, keder ve umutlarıyla hayatı içinden anlamak, tanımak fırsatından insanı yoksun bırakan bir vizyon alanı sunar. Bilhassa engeller aşarak, tırmanarak çıkılmamış makamlardan bakanların talihsizliğidir bu. En yalın haliyle hayat, içinden bakılınca anlamlıdır. Acı çekerek, hüzünlenerek, umutlanarak, sevinerek, acıları ve sevinçleri paylaşarak yaşanır. Yaşayarak, görerek, bilerek anlam kazanır. Zaman akıp giderken kader gerçeğe döner ve gerçek, hayat olur. Hayatı bedenen yaşama gerçeğinin yanında, ruhen ve fikren yaşama becerisi, insanı hayatın ötesine, sonsuzluğun olmayan başına ve sonuna götürür. Düşünce hayatına var olmanın başlangıcını sorgulama yetisi kazandırdığı gibi, yok olmanın sonunu veya yok olmanın anlamını ve belki de anlamsızlığını taşır. Kısacası yaşanan hayatın sadece dünyada yaşanmakla bitmeyeceği duygusu kaplar zihin dünyasını. Sağlıklı, ya da sağlıksız yaşayabilmek bir beceri, bir başarı değil, spontan bir olaydır. Öyle ki, sadece insana mahsus bir özellik bile değildir. Hayatı görmeden yaşamak bir şans, bir ihtimaldir. Hatta her doğanı farklı sürelerde ilgilendiren bir kaçınılmazlıktır da. Hayatı içinden görerek yaşayabilmek bilmeyi gerektirir; ona yüksekten bakabilmek ise bilge olmayı. Haya- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 19

22 tı içinden görerek yaşayabilmek bir zanaat, ona yüksekten bakabilmek ise bir sanattır. Görebilmek için uçağa binmek yetmez; bindiğimiz uçağın yükselmesi gerekir. Hayata, içinde yaşadığımız dünyaya ve hatta dünyanın içinde bir nokta olduğu evrene yukarıdan bakabilmeyi gerektirir. Gâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi. Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni. diyen Nesimi, hayata bazen içinden bakabilmeyi, bazen de yukarıdan bakabilmeyi anlatmıyor mu? İnsanlık tarihi boyunca zanaat sahipleri ve sanatkârlar var olagelmiştir. Hayata bakış mesafesi ile sembolleştirdiğimiz bu özelliklerin her zaman olumlu algılanması olmayabilir. İyilik üretmeyen bir zanaat ve absürt bir sanat da bu özellikleri çağrıştırır. Sorumlu insan makamında olanların görevleri, insanların hayatı sağlıklı yaşamasını ve hayata sağlıklı bakabilmesini sağlamaktır. İçinden baktığımız hayatı ne kadar sağlıklı kurgularsak içimizden çıkardığımız sanatkârların hayata o derece yukarıdan sağlıklı bakmasını sağlamış oluruz. Ağustos HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

23 Sağlık hakkı Hayat serüvenimiz sperm ve yumurta adlı iki haploit hücrenin buluşması ile başlar. Bu buluşma, sürekli yenilenme ve çoğalma ile karakterize edebileceğimiz bir sürecin başlangıcıdır. Öyle ki, bu biteviye döngü, biyolojik organizmamızın sahayı terk etmesine, yani ölüm denen biyolojik sona kadar kesintisiz devam eder. İki uç arasında çeşitli iniş ve çıkışlarla geçirilen bu dönem, canlı olmanın, yaşamanın, hayatın bir belirtisidir sadece. Hepimizin yakında tanıdığı bedenle şekillenmiş olan organizmanın bilinçle bütünleşmesi insan denen varlığı çıkarır ortaya. İşte sorumluluk bu anda başlar. Sağlık, bu iniş ve çıkışlarla dolu hayat sürecinin biyolojik ve psiko- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 21

24 lojik açıdan iyi olması ve bu iyilik hali nin devam etmesi ile mümkündür. Yeryüzünde kendine yer bulan her insanın bu iyilik haline sahip olma amacı ve hakkı vardır. Kısacası her insanın, hatta her canlının sağlıklı yaşama hakkı olduğu gerçeğinin farkında olmamız gerekir. Bu hakkın yegâne koruyucusu ve sağlayıcısı ise organizması bilinçle donanmış olan insandır şüphesiz. İnsan olarak ben in farkında olabilme yetisi ile donanımlı olmamız, biz anlayışının potansiyelini de birlikte taşır. Bu yeti, insanın biyolojik ve bilinçsel varlık olmasından öte sosyal bir varlık olduğunu da göstermektedir. Biyolojik organizmanın kendisi ve etkileşim içinde olduğu çevresi, bilinç durumu ve sosyal çevresi bir bütün olarak ele alınıp sağlığın konusu haline getirilmelidir. En azından sağlık hakkından söz ederken bu bütünselliğin farkında olmak zorundayız. İnsanların organik beden sağlığının korunması ne kadar görev alanımıza girerse, ruh sağlığının, yaşama ortamının ve sosyal çevre içinde sağlıklı ilişkiler kurmasının sağlanması yönünde de aynı şekilde sorumluluk taşımaktayız. Sağlık deyince, şüphesiz ilk aklımıza gelen beden ve belki ruh sağlığıdır. İnsan organizmasını bir bütün olarak ele alırsak, organik beden sağlığı ile ruh sağlığını birbirinden kesin sınırlarla ayırabilmek her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, her ne kadar 22 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

25 biyolojik yaklaşım ile birlikte kendine has bazı yöntemler ve kuramlar içerse de, modern tıp öğretisinin içinde yer alan ruh sağlığını beden sağlığı ile birlikte değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Bütüncül bir kavram olarak ruh ve beden sağlığını kucaklayan insan sağlığı, sağlık talebinin en öncelikli sırasını işgal eder. Çoğu sağlık planlamaları ve sağlık yatırımları bu noktaya odaklanmıştır. Aslında sağlığın diğer alanları da sonuçta insan sağlığı ile ilişkilidir. Hatta ilişki derecesine göre önem kazanır. Organizmanın sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için iç dinamikleri kadar dış dinamikler de önemli rol oynar. Bu açıdan, beden sağlığı kadar çevre sağlığı da önemlidir. Çevre sağlığı, bu güne kadar alışılageldiği üzere birinci basamak sağlık hizmetleri içine sıkıştırılmış bir hizmet alanı olmaktan öte ayrı bir disiplin haline getirilmeli ve bu alana özel önem verilmelidir. 60'lı yılarda Sağlık Ocağı hekimini görevleri arasında sayılan bu hizmetler çok daha kapsamlı bir şekilde, gıda mühendisleri, çevre mühendisleri ve bu alanda uzmanlaşmış diğer disiplinlerin rol aldığı bir sağlık hizmet alanı haline getirilmelidir. Bu alanda kentsel tasarımdan, imar durumuna, alt yapı inşasından solunan havanın temizliğine, ulaşımdan barınmaya, her türlü gıda ve su güvenliğine ve gittikçe endüstrileşen dünyamızda her türlü üretim denetimine kadar birçok sorumluluk noktası mevcuttur. Bu kadar yaygın bir etki alanı olan HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 23

26 çevre sağlığından bağımsız bir sağlıklı yaşama hakkından söz edebilmek mümkün değildir. Halk sağlığı alanı bu gün için farklı kapsamlara talip olsa da, öncelikle bu sorumlulukları yüklenmelidir. Bununla birlikte hastalıkların nedenlerini ve tabii seyrini takip ederek toplumun sağlık düzeyini iyileştirme, koruyucu sağlık hizmetlerini tanımlayıp örgütleme ve koruyucu hizmetler ile birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yeni yöntemler belirleyip bunları değerlendirme, topluma yönelik olarak uygulanmakta olan hizmetlerin takip ve değerlendirmesini yapmaya odaklı kapsamlı bir tıp disiplininden söz etmek mümkündür. Sözlükler bu disiplini, yani toplum hekimliğini koruyucu hekimlik, sağlık eğitimi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, gıda temizliğinin sağlanması ve çevresel risklerin gözetim altına alınması yoluyla toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme çalışmaları ve bilimi diye tanımlamaktadır (The American Heritage Dictionary). Halk sağlığı ile toplum hekimliğinin hizmet alanlarının birbiri ile girişim içinde olduğu, hatta bazen birinin diğerinin yerini aldığı da bir vakıadır. Toplum hekimliği alanı tabiatı gereği multidisiplinerdir; biyolojik ve sayısal bilimlerden sosyal bilimlere kadar yaygın bir ilgi ve etki alanı vardır. Biyolojik yönü ile zamanımızın en etkili hastalıkları olan AIDS, kanser ve kalp hastalıkları gibi tıp pratiğinin ana ko- 24 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

27 nuları olan hastalıklarla ilgilenir. Bunların altında yatan nedenleri, riskleri ve korunma yollarını önümüze serer. Epidemiyoloji ve biyoistatistik gibi sayısal bilimler yoluyla, sağlık problemlerinin geniş kapsamını ve etkisini analiz ederek, bireylerin ötesinde bütün bir topluma bakabilmemizi sağlar. Böylece veriler enformasyona ve sonra bilgiye dönüşmekte ve karar sürecinde etkili olmaktadır. Hastalıklardan korunma toplum hekimliğinin ana konusu olduğuna göre, sağlıkla ilgili davranışları ve bunların toplumsal etkilerini daha iyi anlayabilmek, insanları eğitmek ve daha sağlıklı bir hayat tarzına hazırlamak için sosyal bilimler de toplum hekimliğinin ana konuları arasında yer almaktadır. Sağlık hakkının korunması, bireysel sağlıktan toplumsal sağlığa kadar uzanan bir yolculuğun disiplin ve şartlarına bağlıdır. Bu yolda zaman zaman duraklamalar ve hızlanmalar olmakta, bazen hayati öneme sahip hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak öz bir deyişle, sağlık hizmeti hepimiz için bazen hayati olmaktadır, fakat toplum sağlığı hepimiz için her zaman hayatidir (C. Everett Koop). Toplumun sağlığını iyileştirmek için bilimsel araştırmalardan sağlık eğitimine kadar toplumda herkesi ilgilendiren sistemi ve sosyal şartları değiştirebilme kararlılığı ve yeteneği gereklidir. Sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin hiçbirisi toplumların sağ- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 25

28 lık durumundan bağımsız değildir. Toplum hayatının iyiliğini hedefleyen politikalar, yöresel ya da ulusal kültür yapılarından uluslararası anlayışa kadar insanların alışkanlıkları, inançları ve hayat tarzlarını gözetmek zorundadır. Bütünüyle toplumun sağlığıyla ilişkili olan bu geniş yelpazede görev alacak sorumluların, sağlıklı bir durumda olmamızı garanti altına alacak şekilde politikalar geliştirmek, davranış değişikliklerine öncülük etmek ve sonuç alınmayan uygulamaları değiştirmekle görevli olduğu unutulmamalıdır. Bu politikaların geliştirilmesinde dinamik bir tavır sergileyemeyen, davranış değişikliklerine öncülük etmek şöyle dursun, alışılagelmiş davranışları koruma tutuculuğu içinde olan ve nüfuz alanı veya siyasal kaygılarla mevcut olumsuz uygulamaları tartışmasız koruma altına almak isteyenlerin kendilerini anlatma güçlüğü içinde olması kaçınılmazdır. Bu tür politika belirleyici adayları veya politika etkileyicileri, hizmet üretmek veya üretenlere destek olmak yerine anlaşılamaz olmanın avuntusu ile vakit geçirmektedir. Şüphesiz sağlık hakkını içinde bulunduğumuz zamanla sınırlamak doğru değildir. Bu zaman dilimi bireyin hayatını bütünü ile kapsasa bile, sağlığın kuşaktan kuşağa aktarılabilirliği gerçeği karşısında önemsiz kalır. Geçmişten miras aldığımız her türlü alış- 26 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

29 kanlık ve kültürel yapıların bugünkü sağlık durumumuzla ne kadar ilişkili olduğundan tekrar söz etmeye bile gerek yok. Kuşaklar boyu aktarılarak gelen genetik yapımız ise sağlıkla ilgili devir aldığımız çok önemli bir miras. Sağlıklı bir genetik yapının bize aktarılması nasıl geçmişe ait bir sorumluluk ise, gelecek kuşaklarımıza aynı şekilde nakledilmesi bizim geleceğe yönelik bir sorumluluğumuzdur. Yani ilk insandan başlayan bu sağlık şifresi geçişi, sağlık hakkını ve bunu koruma sorumluluğunu birlikte taşıyarak son yaşayan insana kadar devam edecektir. Her türlü olumsuz müdahale, geleceğin riskini de üstümüze yıkan bir sorumluluk yükler bize. Sağlıklı bir dünyanın geçmişten devir alınması ne kadar önemli ise, aynı şekilde geleceğe bırakılması da o derece önemli ve gereklidir. Sağlık konusunda insanlık tarihi boyunca yaşanan ve yaşanacak olan her an, bütün zamanları ilgilendiren bir umut veya umutsuzluğun kapısı olabilir. Doğan her canlı, sağlıklı yaşama hakkı ile birlikte dünyaya gözlerini açar. Bu hakkın korunabilmesi hepimizin görevidir. Bu görev çalışmakla, sağlıklı üretmekle, sağlıklı düşünmekle ve en önemlisi her canlıyı sevmekle yerine getirilebilir. Ocak 2004 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 27

30

31 Sağlık talebi bilinci Sağlık kısaca, fiziksel ve ruhsal olarak tam bir iyilik hali diye tanımlanıyor. Öyle ise, fiziksel ve ruhsal tam bir iyilik hali içinde olmayan bir kimsenin sağlığına tekrar ulaşmak için çaba harcaması gerekir. Bu gereken çaba, hemen sağlık kuruluşuna başvurmak anlamına gelmez; sıkıntı yapan konuda bilgi edinmek bile, bazen sorunu çözmeye yeterli olmaktadır. Aslında beslenme, hijyen ve uygun çevre gibi konularda yeterli bilgi sahibi ve eğitimli olmak, birçok hastalığın koruyucusudur. Öyle ise sağlık hizmetini de çok geniş çerçevede ele almak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı genel kabul görse de, her geçen gün kapsamı genişlemektedir; daha doğrusu bu tanıma da- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 29

32 ha kapsalı bir anlam yüklenmektedir. Geçen zaman içinde iyilik hali, daha beğenilir bir hayat stilini de içine almıştır. Konforlu bir hayat tarzı talebi, daha sorunsuz ve huzurlu yaşama isteği, sağlık politikacılarının gündeminde sağlık talebi olarak artık önemli bir yer işgal etmektedir. Geride bıraktığımız on yıllarda onulmaz derde deva arayışı gibi algılanan sağlık talebi, artık bu muzdarip insanın beklentisinin çok ötesine geçmiştir. Hayat standartları ve beklentilerdeki artış, doğal olarak beklentileri değiştirmekte ve sağlık talep etme bilincine yansımaktadır. Zamanla değişen ve gelişen sağlık hizmetini talep etme bilincinin gerektiği anda toplumsal talep olarak ortaya çıkması, sağlık hizmetlerinin gelişmesinin bir itici gücü, hizmetin daha tatminkâr olmasının adeta ön şartıdır. Gelişen toplumsal dinamiklere rağmen durumun her zaman böyle olduğunu söyleyemeyiz. Farklı toplum kesimlerinde, imkân, gelenek, iletişim, eğitim gibi unsurlara bağlı olarak sağlıklı olmakla, sağlığın yitirilmesi arasındaki sınırın netliği değişmektedir. Öyle ki, birçok sağlıksızlık hali tevekkül ile karşılanmakta, sabır ve kabullenmişlik adeta fazilet sayılmaktadır. Ana hareket, daha doğrusu hareketsizlik noktası ne olursa olsun, sağlığımız çoğu kez ihmale kurban edilmektedir. İhmale tevekkül kılıfı giydirmeye çalışmayı bilgelikle değil, ancak sorumsuzlukla açıklamak mümkündür. Ülkemizde, özellikle kırsal bölgeden gelen birçok hasta, ne yazık 30 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

33 ki, tedavi olma ihtimalinin çok yüksek olduğu, hem maliyet, hem de emek yönünden kolaylıkların bulunduğu evreleri geçirdikten sonra, sağlık hizmeti talep etmektedir. Çoğu zaman hastalığın kendisinden çok komplikasyonları ile uğraşılmak zorunda kalınmaktadır. Bu durum, sağlık harcamalarına ilave yük getirmesinin yanında, hastanın uzun bir süreyi sağlıksız geçirmesine yol açmakta, bazen de, çok geç kalınmasından dolayı, tedavi imkânının ortadan kalkması ile sonuçlanmaktadır. Sağlık hizmeti talebini, sağlık hizmet sunucularına ulaşma süreci ile sınırlamak yanlış olur. Yataklı tedavi kurumunda yatmakta olan bir hastanın hastane kurallarına uyması, temizlik, beslenme, ziyaretçi konularında tedavisini üstlenen ekiple işbirliği yapması kendi menfaatinedir. Bu tutum, sağlık hizmetinin sunulma sürecinin sağlıklı olmasını sağlar. Sağlık hizmetini sunanların bir ekip olarak davranmasının yanında, hizmet talep edenlerin de ekibin birer üyesi olacak tarzda rollerini üstlenmeleri, hizmet sunumunda başarıyı yukarılara çekecektir. Ancak hastalar kendi sosyokültürel çevrelerinden kaynaklanan davranışlarını, evdeki alışkanlıklarını ve adetlerini kendileriyle birlikte hastaneye taşırlar. Bu durum, hastanede temizlik ve düzen sağlamayı zorlaştırmakta, hastaların sağlığına daha çok zarar vermektedir. En azından iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 31

34 Yani sağlık talebinin tarzı ve yöntemi de hizmet kalitesine etkili olmaktadır. Bu noktada, sağlık talepçisine karşılık verenlerin, diğer bir ifade ile sağlık hizmeti sunanların da uygun ve yeterli iletişim kurma konusunda dikkatli ve duyarlı olmak zorunda olduğunu hatırlatmakta yarar var. Sağlık hizmetini talep edenin, iç dünyasını, kültür iklimini ve inançlarını dikkate alarak sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Sağlık talebini doğurmada, doğru yönlendirmede ve bu talebi olumlu olarak karşılamada sağlık eğitiminin ve sağlık çalışanların çok büyük rolü ve önemi vardır. Sağlık talebinin bilinçli bir süreklilik göstermesi gerekir. Tedavi başlanmış bir hastanın bu tedaviyi devam ettirmesi ve takibindeki aksaklıklar da ayrı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok hasta verilen tedaviyi düzenli sürdürmez. Kendini iyi hissettiği anda tedaviyi kesen ve böylece hastalığını kronikleştiren hastamız az değildir. Kontrola gelmek, birçok hasta için adeta angarya kabul edilir. Kontrole gelen birçok hasta da, belirtilen randevu zamanına dikkat etmemektedir. Hasta merkezli konuya yaklaşmak hastayı tek sorumlu görmek gibi bir çıkmaza bizi itmemeli. Talepte sürekliliği sağlamak konusunda da sağlık çalışanlarının ne denli sorumluluğu olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Sağlık çalışanları olarak bizler yerimizi ve rolümüzü iyi bilmeliyiz. Sağlık hizmetini ru- 32 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

35 tin, mekanik bir ihtiyaç giderilmesi gibi görme yanlışlığından uzaklaşıp, bu hizmetin insani, duygusal öğelerle yoğrulduğunu fark etmemiz gerekiyor. Hastaların tekrar başvuruyu özlemesini sağlayacak güler yüzün de içinde olduğu bir sağlık sistemi düzenlemesi önceliklerimiz arasında olmak zorundadır. Hastanelerin olumsuz şartlarından uzaklaştırmak için, ameliyat sonrası bakım, özel bakım gerektiren bazı hastalıkların tedavisi ve bazı kronik hastalıkların rehabilitasyonu, hastaya veya yakınlarına eğitim verilerek, evde devam ettirilebilmelidir. Gelişmiş toplumlarda evde bakım hizmetleri, sağlık harcamalarında önemli tasarrufun yanında hastanın daha uygun şartlarda bulunması nedeniyle gittikçe daha çok rağbet bulmaktadır. Hatta ev hastane kavramı yerleşmeye başlamıştır. Kendi çevremize göz gezdirdiğimizde, bunun başarılamadığı gibi, birçok hastanın evde ilaç kullanma, pansuman gibi çok basit işleri dahi yapamadığını görürüz. Bu yüzden hastalarımız hastanelerde daha uzun süre yatırılmakta diğer mahzurları ile birlikte yatak ve kaynak israfına yol açılmaktadır. Hastanın hastanede yatış süresi, kendi bilgi, eğitim ve uyum düzeyi ile adeta ters orantılıdır. Halbuki hastane ortamı, sağlık, sosyal ve psikolojik açıdan pek de olumlu olmayan bir çevre sunmaktadır. Bu çevrenin kişinin doğal yaşama ortamında oluşturulması sorunların azaltılmasına yardım edecektir. Bu bilincin HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 33

36 oluşturulmasının, geleceğin sağlık hizmet sunum modellerinde öncelikler arasında yer alacağını sanıyorum. Sonuç olarak, sağlık hizmetinde etkililik için yurttaşlarımızın hayat standardını yükseltmekten başlayarak, sağlığını koruyucu önlemleri almak, sağlığının bozulduğunu fark etme ve doktora başvurma anından, gereken tedavinin eksiksiz yapılmasına kadar her evrede uygun sağlık hizmetini talep etme bilincini geliştirmek gerektiği açıktır. Talepler hizmet arzını doğurur. Sağlıkta geleneksel ticaret anlayışında olduğu gibi, arz ve talebin birbirini teşvik etmesi ile tüketim artışı gelmeyecektir. Sağlık hizmetlerinin özelliğinden dolayı dinamikler tersine işler. Talep arzı doğuracak, bu ise tüketimi değil tasarrufu sağlayacaktır. Koruyucu sağlık hizmeti, sağlıksız şartların ve hayat tarzlarının önlenmesi, hayat standardının yükseltilmesi, erken tanı ve erken tedaviyi zorlayacak her talep, daha fazla potansiyel hastalık yükünün azaltılması anlamına gelir. Temmuz HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

37 Yaşayanı sevmek: Biyoetik Sağlık doğuştan gelen temel bir insan hakkıdır. Sağlığın korunması da güvenlik ve adaletin temin edilmesi gibi insanların birlikte mutlu yaşamalarını sağlamakla görevli organizasyonlar olan devletlerin asli görevleri arasındadır. Bu yüzden devletler sağlıkla ilgili tedbirleri alma sorumluluğu taşımaktadır. Bütün vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişimini ve ihtiyacı olanın ihtiyacı oranında sağlık hizmetinden yararlanmasını temin edecek bir yapı oluşturmakla yükümlüdür. Bu yapı hangi sosyal veya ekonomik modeli öncelerse öncelesin, mutlaka insana öncelikle insan olarak değer veren, saygılı, hakkaniyet ölçüsünden sapmayan bir özellik taşımalıdır. HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 35

38 Odağında insan hayatı bulunan sağlık hizmet örgüsü, tabiatı itibarıyla toplumdan topluma sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterecektir. Sağlığın sosyal belirleyicileri, bilinen ve üzerinde tartışılan bir alanı oluşturmaktadır. Ne var ki, hangi farklı sosyal yapı olursa olsun, hangi bilimsel gerçek ya da kabul uygulama aracı olursa olsun, bu alan evrensel ahlak ilkelerinden uzak tutulmamalıdır. Tekrar etmek gerekirse, sağlık temel bir haktır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kadar kronik bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi de, kısacası ihtiyaç sahiplerinin daha iyi sağlık seviyelerine ulaşması için güçlü sağlık sistemlerini oluşturulması, bu hakkın ifası için en temel şarttır. Bu sistemleri, hakkaniyet üzerine, adalet üzerine kurmak zorundayız. Dünya Sağlık Örgütünün 2006 yılında kaybettiğimiz başkanı Dr. Lee'nin ifadesiyle, bugünün küresel sağlık durumunun acil ve önemli sorunu adaletin tesisi konusudur. Dünyanın gelişmiş bir bölgesinde dünyaya gelen bir kız çocuğu ortalama 85 yıl ömür sürme ümidi taşımaktadır. Sağlıklı beslenme, uygun bağışıklama, iyi bir eğitim, kontrollü ve sağlıklı bir gebelik dönemi şansı vardır. Anne olarak ölme riski düşüktür. Modern sağlık kuruluşlarında uygun şartlarda doğum yapacak ve bebeğini düzenli kontrollerle 36 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

39 ve dengeli beslenme ile büyütebilecektir. Aynı anda dünyanın bir başka köşesinde dünyaya gözlerini açan bir başka kız çocuğunun ortalama hayatta kalma umudu sadece 35 yıldır. Muhtemelen beslenme geriliğine mahkûm olacak, enfeksiyon hastalıkları ile boğuşacak, eğitimden mahrum kalacak, erkenden evlenip sık gebelilerle halsiz düşecek, doğumlarını bir köy evinde gerçekleştirecektir. Anne olarak ölme riski yüksektir. İhtimal ki, bebeklerinin bir kısmını yitirecek, hayatta kalanlarını da beslenme geriliği ve aynı riskler altında yaşatmaya çalışacaktır. Bu dengesizlik bir yandan toplumları kitlesel olarak tehdit eden epidemilerin devam etmesine yol açarken, diğer yandan yeni yeni salgın hastalıklar karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklarla mücadele için milyar dolarlaryatırılarak araştırmalar yapılmakta ve yeni tanı ve tedavi araçlarının geliştirilmesine çalışılmaktadır. Uluslararası sermaye grupları büyük yatırımlar yapmaktadır. Öyle ki, bu alanda neredeyse bütün sağlık sistemlerini kontrol yeteneği kazanmış sektörler oluşmaktadır. Diğer taraftan bu araçlara, geliştirilen bu yeni ilaçlara muhtaç olan yığınlar en fakir ülkelerde yer almaktadır. Kişi başı yıllık sağlık harcaması 40 doları aşamayan 50 ülke vardır. Geliştirilen bu pahalı teknolojileri, bu pahalı ilaçları kullanma ihtiyacı olanlar öncelikle bu yoksul ülkelerdir. AIDS in yaygın halde bulunduğu HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 37

40 Afrika ülkeleri ve ihtiyaç duydukları antiviral ilaçlar bunun en tipik örneğidir. Araştırma geliştirme gereklilikleri, ticari kaygılar ve etik dışı fırsatçılıklar birbiri içine geçmiş durumdadır. Gelişmiş ülkelerdeki ilaç endüstri ile bu ilaçlara muhtaç yoksul toplumlar arasında sağlıklı bir etkileşimin kurulabilmesi bugün küresel sağlık politikalarının çıkmazlarının başında gelmektedir. Görülüyor ki, sorumluluk sahibi sağlık profesyonelleri olarak bizlerin ajandasında doğal olarak yer alması gereken tıp etiğinin ötesinde kaygı duymamız gereken etik sorunlar da vardır. Tıp etiği ile birlikte çevre etiğini de kapsayan biyoetik, ticaret etiği ve hatta siyasal etik de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha yaşanılır bir dünya özlüyorsak, bu etik kaygıları diri tutmak için kültürel, politik ve inanç dinamiklerimizi harekete geçirmeliyiz. AIDS 1980'lerin başında ortaya çıkınca, gelişmiş sanayi toplumlarının salgın hastalık riskinden kurtuldukları varsayımının bir illüzyondan ibaret olduğu ortaya çıktı. Hatta etik kaygıdan uzak gelişmelerin ayrıca bir risk oluşturduğu görüldü. Böylece Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde, epidemilere karşı korunmada toplum sağlığının önemi tekrar fark edilmiş oldu. AIDS le birlikte bireysel mahremiyet ve özgürlüğe önem veren liberal toplumlarda epidemi ile nasıl mücadele yapılacağı sorusu gündeme gelmiş oldu. Bir tarafta toplumun iyiliği uğruna toplum 38 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

41 sağlığının korunması, diğer tarafta sivil özgürlüklerin karşılıklı çatışma içinde olduğu görülmektedir. Sivil özgürlüklerle toplum sağlığının temel etik değerleri, algılayış biçimleri ve hareket alanları birbirinden radikal bir şekilde ayrılabilmektedir. Bireysel özgürlüklerin korunması uğruna özgürlüklerin yaşanamayacağı sağlıksız toplumların oluşturulmasına fırsat verilmesi gibi karmaşık bir durum ortaya çıkmaktadır. Belki başka hiçbir hastalık, bu kadar geniş spektrumda etik prensiplerin tartışılmasına yol açmamıştır. HIV enfeksiyonu ve AIDS tıbbi anlamda neredeyse bütün temel etik prensiplerin değerlendirilebilmesine imkân sağlayan bir model olmuştur. Enfekte olanların belirlenmesinden etkili bir tedavi yönteminin araştırılmasına, hastalığın tedavisinden ölümüne engel olamadıklarımıza duyulan merhamet hissine kadar birçok hususlar etik çerçevede değerlendirilmek zorunda kalınmıştır. Bireysel özgürlüklere karşılık toplum sağlığı, yeni ilaç geliştirilmesi için teşviklere karşılık kısıtlı kaynakların dağıtılması, mahremiyete karşılık doğrunun ifşa edilmesi ve ayırımcılık, dışlama hep bu tartışmanın içinde olmuştur. Bireysel sağlığı çevre faktörlerinden, tıp etiğini de çevre etiğinden ayırmak zordur. Biyoetik, yaşayan organizmalarla ilgili karar süreçleri ve etik konuları kaygı edinir. Bu yüzden hem tıbbi etiği HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 39

42 hem de çevre etiğini kapsamaktadır. Biyoetik anlayışı, canlı ile ilgili farklı avantajlar, riskler ve görevler arasındaki dengenin sağlanmasını konu edinir; dolayısıyla biyoetik tüm hayatı konu edinen bir etik tartışmadır. Bu anlayış tarih boyunca edebiyatta, sanatta, müzikte, kültürde, felsefede ve dinde yer alagelmiştir. Biyoetik bazılarınca hayatı sevmekle eşdeğer görülmekte ise de, kanımca hayatı değil yaşayanı sevmek olarak algılanmalıdır. Bir toplumun biyoetik olgunluğu, evet ve hayırlardan, siyah ve beyazlardan oluşan bir ergen düşünce biçimi değil, biyolojik veya tıbbi teknolojilerin uygulanmasında avantaj ve risklerin arsındaki dengeyi gözetme yeteneğine sahip bir erişkin birikimidir. Sürdürülebilir bir gelecek için biyoetik olgunluğu toplumumuza yerleştirmek zorundayız. Biyoetiği sadece bir düşünce biçimi, bir görüş olarak değil, topuma mal olmuş bakış açılarının ve bilinçli bireysel tercihlerin güvence altına alındığı ve toplumun sorumluluklarının öne çıkarıldığı bir politika haline getirmek gerekir. Risklere karşı farkındalık sürekli diri tutulmalı, tartışılmalı ki, sağlığı korumak adına üretilen teknolojilerin abartılı ve hatta yanlış kullanımı azaltılabilsin. İstismarın, çıkar çatışmalarının, aşırı kâr güdülerinin acımasız ortamında bu çabalar harcanır ve yarar-zarar dengesi gözetilirken, özerklik ve adaletten taviz vermemek zorundayız. Zor bir göreve 40 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

43 talip olduğumuzu biliyoruz. Sağlık çalışanları ve sağlık politika yapıcıları olarak bu zor görevden kaçma hakkına sahip olmadığımızı da bilmek zorundayız. Aslında evrensel etik değerler inançlar üstü bir anlam ifade eder. Ancak, Nil kenarındaki kuzunun hesabının kendinden sorulacağı kaygısını taşıyan, kendini elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu bir kimlikle tanımlayan toplumlar bunu herkesten daha fazla yapabilme potansiyeli ve aynı oranda herkesten daha fazla yapma sorumluluğu taşımaktadır. Toplumumuzun bilgi düzeyi ve değer yargılarının, etik kaygıyı göz ardı ederek bu sorumluluktan kaçanları ayırt etme gücünde olmasını diliyorum. Temmuz 2007 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 41

44

45 Sağlıklı yaşlanmak Her doğum, dünyaya açılan her göz, sonlu bir hayatın, büyümenin, gelişmenin, yaşlanmanın ve hayata veda etmenin bir habercisidir, delilidir. Doğumla başlayan sürekli değişim zamanın hiçbir kesitinde duraklamaksızın biteviye sürer gider. Ruh ile bedenin kucaklaşmasıyla kimlik kazanan varlığın sürekli değişirliği, bu kucaklaşmanın ayrılışına dek sürer. Hatta ölüm denen ayrılış bile değişimi durdurma gücünü gösteremez. Maddi değişim ayrılış sonrasında da yol alır. Bu değişim inişli çıkışlı bir grafik çizer. Sağlığın korunması ve yitirilmesi arasında kararsız seyreden bir çizgi gibidir. Değişim, başarı ile başarısızlık, mutluluk ile mutsuzluk, sevgi ile sevgisizlik gi- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 43

46 bi insani kavramların da seyrinin bir ressamıdır adeta. Kişiye özel seyirler her ne şekilde olursa olsun, bir gün noktalanır. Bu nokta bir bitiş, bir yok oluş mudur, yoksa bir başka başlangıç mı? Konumuz bu değil. Ancak korumakla görevli olduğumuz bedenimiz açısından bir son olduğu tartışmasız bir gerçektir. Afetler, kazalar, kasıtlar gibi dış etkenlerle genç yaşta son bulan hayatlarımız bir yana bırakılırsa, hiçbir ölüm ansızın kapımızı çalan bir sürpriz değildir. Saçımız, gözümüz, kulağımız, kolumuz, bacağımız, cildimiz ve neredeyse bütün bedenimiz sürekli değişimin haberini verir. Bu habercilik bazen hoş bir fısıltı, bazen ise acı bir siren gibidir. Kırk yaş adeta gözler için dönüm noktasıdır. Bu yaşa ulaşınca normal insanlarda görme sorunları kendini gösterir. Özellikle ışık azlığında ve yakından eskisi gibi ince detayları seçebilme yeteneği azalmaya başlar. Bu durum 70 li yaşlarda çok belirgin hale gelir. Yaş ilerledikçe yüksek frekanslı ses dalgalarını kulaklarımızın duyması zorlaşır. Erkeklerde işitme kaybının kadınlardan daha hızlı seyrettiği ileri sürülmektedir. Yaşlanmayla birlikte kalbimiz kısmen büyüme gösterir. Egzersiz esnasındaki maksimum oksijen tüketimi her 10 yıl yaşlandıkça erkekte yüzde 10, kadında yüzde 7,5 azalmaktadır. Bununla birlikte kalbin pompaladığı kan miktarında artış olmamaktadır. Kalbin 44 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

47 yüklenmeye tahammülü gençlikteki kadar değildir. Gençliğin dinamikliğini taşıdığımız 20 yaştan yaşlı bilge olmaya aday olduğumuz 70 yaşına geldiğimizde akciğerlerimizin maksimum soluma kapasitesinin yüzde 40'ı yitirilmektedir. Yaşlanmayla birlikte bazı beyin hücreleri hasar görmekte, bir kısmı da kaybedilmektedir. Kaybedilen sinir hücrelerinin yerine yenisi konmaz, ama bu kayıplar beyinde iletiyi sağlayan hücreler arası bağlantılar ve hücre uzantılarının artırılması yoluyla organizma tarafından telafi edilmeye çalışılır. Pratik düşünme ve hatırda tutma yetileri azalmaya başlar. Kandaki artık maddeleri süzme görevi gören böbreklerin ilerleyen yaşla birlikte bu kapasitelerinde azalma olur. Vücudun bir yük altına girmesi halinde gençlikteki yeteneklerini gösteremezler. Ayrıca prostat büyümesi ve geçirilen idrar yolu enfeksiyonların böbrek işlevleri üzerine, dolaylı da olsa, olumsuz etkileri görülmektedir. Menopozla birlikte kadın yumurtalıkları görevlerine son verir ve östrojen hormonu azalır. Erkekte de benzer şekilde testosteron hormonu düzeylerinde azalma görülür. Kadında rahim ve yumurtalık gibi iç cinsel organlarda büzüşme, küçülme meydana gelir; vajen duvarının kalınlığı ve elastisitesi azalır. Aynı zamanda cinsel uyarı ile vajen içinde oluşan kayganlık eskisi kadar sağlana- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 45

48 maz. Erkekte testis boyut ve sertliklerinde azalma olurken, sperm sayısı ve meni hacminde de azalma gözlenir. Düzenli egzersiz yapmayanlarda 30 yaşından 70 yaşına gelinceye kadar tahmini vücut adale kitlesi yüzde yirmiden fazla azalmaktadır. Düzenli egzersiz yapanlarda bu kayıp durdurulabilir. Diğer taraftan, vücut yağları yaşla birlikte azalma göstermez; ancak dağılımı değişir. Kadınlarda yağlar daha çok kalçalarda birikme eğilimi gösterirken, erkekte göbekte birikir (1). Peki, yaşlanmak nedir? Hücrelerin aynı enerjiyi kullanamaz olması mı? Yorulması, yenilenme yeteneğini kaybetmesi mi? Geçen zamanla oluşan arızi hallerin birikmesi ve semptom verir hale gelmesi mi? Dökülen saçımızı hormon dengesiyle, katarakt olan gözümüzü ise protein denaturasyonuyla mı açıklayacağız? Kırışan cildimizin elastikiyet kaybından sadece kollajen lifler mi sorumlu? Ağrıyan dizimiz mekanik yorgunluğun bir sonucu mu? Kalp sorunumuzun, damar sertliğimizin, artan kan basıncımızın sürekli akışla, hemodinamiyle ilgisi var mı? Yoksa bütün bunlar, gözlemlerimize rasyonalizasyon arayışından, görünen sonuçlarla ilintili nedenler bulma gayretlerimizden mi ibaret? İnsan genleri zamana göre de programlı ve zaman sadece bir süreç olmayıp gen programında bir etken mi acaba? Klonlanan canlılar yeni mi doğuyor? Yoksa doğduğunda klonlandığı hücrenin 46 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

49 yaşında mı? Yani klonlama bir yaşlı doğum mu dersiniz? Kim bilir, belki de terk edeceği günü bilen ruhun gün be gün bedenini ikna ve o malum güne hazırlama girişimidir bu değişmeler. Neden ne olursa olsun, yaşlılık bir gerçektir. Hem de her zaman kesitinin kendinden önceki zaman kesitlerine göre konuçlandığında tekrar tekrar hatırlattığı bir gerçek. Var olma bilinci sadece görünen hayatımızla sınırlı olsa idi, bu gerçek bizi rahatsız eder, huzurumuzu kaçırır ve belki de yaşlanmanın farkındalığı, hayatı daha gençliğimizde çekilmez hale getirirdi. Yaşanan her anın, yaşlanmaya doğru giden yolda atılan her adımın, harcanan bir ömrün parçası olması gerçeği sürekli beynimizi kemirirdi. Halbuki sonsuzluk duygusu insanın doğasında vardır. Ateist, politeist, monoteist, inancı ne olursa olsun bütün insanlar bu duygu ile hayat sürer. Bu yüzden hayat bir umutsuzluk yolculuğu değil, her anı ayrı bir mutluluk olan, mutlu kılınması sorumluluğunu taşıdığımız varlığımızdır. Daha doğrusu hayat, varlığımız değil, var olmamızdır. Sonsuzluk bilincine sahip insanın var olmasının kanıtı, sınırlı olan hayattır bir bakıma. Bu açıdan bakıldığında hayatımızın hiçbir anı bir diğerinden daha değersiz değildir. Yaşanan her an yaşandığı anda değerlidir ve en iyi şekilde yaşanmalıdır. Bilinç sahibi olmak bu sorumluluğu yükler bize. Emeklilik günlerinde şehir parkındaki bankoda otururken ya da bir huzurevinin kö- HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 47

50 şesinde masamıza konan yemeği yudumlarken iyi bir sağlık talep etmehakkından daha önemsiz değildir. Yeryüzünde var olan varlıkların en üstünü insan, insanın en değerli varlığı aklı, gönlü, ruhu ve bedeniyle topyekün sağlıklı yaşadığı zamandır. Öyleyse bizi biz yapan bilinç, her anı sağlıklı yaşama ve yaşatma sorumluluğu da yükler bize. Her bireyin kendi sağlığı üzerinde sorumluluğu olduğu gibi, toplumu yönlendirme ve yönetme makamında olanların da her an ve her yaşta sağlığı koruma görevi vardır. Kişisel iniş ve çıkışlar olsa da, toplumsal bir genelleme yapıldığında, hayatın zaman grafiği erken yaşlarda tırmanışın, geç yaşlarda ise inişin olduğu bir eğriye benzer. Bu yüzden en fazla özenli bakım ihtiyacı ve en fazla sağlık hizmeti talebi erken ve genç yaşlarda olmaktadır. Sağlık politikacılarının en fazla üzerinde durması gereken kesim, bu yüzden, bu erken ve geç yaşta olanlardır. Hastalık yükünün ağır olduğu, sağlık harcamalarının gittikçe daha çok yoğunlaştığı, kırılganlıkların, risklerin en fazla olduğu bu dönemlerin iyi yönetilmesi, temel sağlık göstergelerinin en etkili belirleyicisi olmaktadır. Bir toplumun çocuklarının ve yaşlılarının yaşama standartları, sağlık düzeyleri o toplumun gelişmişliği ile, uygarlığı ile çok yakından ilgilidir. Ancak unutulmamalı ki, bu konuda elde edilen her başarılı sonuç, daha uzun bir ömür, daha fazla yaşlı nüfus demektir. Risklerin, 48 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

51 kronik hastalıkların arttığı, aktif hayatın ve hatta toplumun dışına itilme ihtimallerinin en fazla olduğu yaşlı nüfus arttıkça yukarıda sözü edilen bireysel ve toplumsal sorumluluklar da artacaktır. Türkiye'de bugün için 60 yaş ve üzerindeki insanımızın toplumun yüzde 10'unu oluşturduğunu biliyoruz yılında aynı yaş grubunun oranının yüzde 23'ü bulacağı tahmin edilmektedir (2). Görülüyor ki, yaşlılıkla ilgili sağlık sorunlarının tıbbi pratikte her geçen gün daha fazla yer tutması kaçınılmazdır. Yaşlı sağlığı artık önemli bir toplum sağlığı konusu olarak gündemde yerini almıştır. Her geçen gün önemi daha da artacaktır. Yaşlanma sorunları ile mücadele için aktif yaşlanma stratejisi politikası OECD gündeminde önemli bir yer tutmaktadır (3). Asıl olan yaşlının sağlık sorunlarının ele alınması ve çözüm arayışları değil, sağlıklı bir şekilde yaşamak ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmaktır. Zira yaşamak, yaşlanmaktır. Mayıs 2005 Kaynaklar 1. H. Kara, S. Aydın, Cinsel Sorunlar ve Çözüm Yolları, Sen Yayınları, Ankara, 2002, ss Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu kaynakları 3. Maintaining prosperity in an Ageing Society, OECD, 1998 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 49

52

53 İlaç: Dert mi deva mı Her derdin bir dermanı olduğuna inanırız. Yara merhem bekler, dert derman, hasta da şifa. Bu bekleyiş bir sıkıntının, bir ıstırabın, bir olumsuzluğun anlatımı olduğu kadar, bu durumlara son verecek umutların da müjdesini taşır. Bu müjdenin aracı hastanın umudunu bağladığı, yazdırmak için uzun kuyruklara, nice zahmetlere göğüs gerdiği, bazen acil durumlarda yakınlarının kapı kapı dolaşarak bulmaya çalıştığı ilaçtır. Umut ilaçta somutlaşmıştır bir bakıma. Bu umudun dürtüsünden olsa gerek, derdi için doktora başvuran hastanın bekleyişi reçeteye odaklanmaktadır. Kendi hastalığını önemseyen, kendini önemli derecede hasta kabul eden bir insana HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK 51

54 başvurduğu doktor tarafından reçete yazılmadığını, ilaç dahi önerilmediğini bir düşünün. Bu olumsuz (!) tablo hastanın nazarında bir umudun yitirilişidir adeta. Hastalığının önemsenmeyişinin, kendisinin hafife alınışının bir göstergesidir sanki. Tabii bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz ama önemli olan bizim ne bildiğimiz değil, hastanın ne algıladığıdır. Bu algılamayı önemseyen doktorun tavrı da doğal olarak hastaya ilaç yazma şeklinde olmaktadır. Tüketim toplumu anlayışının her geçen gün daha hakim olduğu günümüzde hastaların veya kendilerini hasta zannedenlerin adeta tüketmeye şartlandığı bir tüketim aracı halini aldı neredeyse ilaç. Bu şartlanmışlık ve beklentiyi körükleyen unsurların başında da kısa sürede hastasına hizmet etmek isteyen, kestirmeden sonuca ulaşmak isteyen, hastasının beklentisine cevap vermeye çalışan doktorlar yer alıyor. Artık doktoru geçmişte olduğu gibi ilaç yazan insan olarak görmüyoruz, görmemeliyiz. Cerrahi ve diğer girişimsel işlemler ile radyoterapi gibi birçok alternatif veya alternatifsiz teravi yöntemi doktorların portföyünde yer alıyor. Alternatif tedavi adı verilen geleneksel ya da folklorik tedavi yöntemleri ise ayrı bir konu. Peki, bu kadar çeşitlilik içinde hala reçete ve ilaç beklentisi niye dersiniz? Böyle güçlü bir beklenti, sadece doktorun bilgi birikimi 52 HAYATA YÜKSEKTEN BAKABİLMEK

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİ PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİ Copyright 2007. T.C. Sağlık Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. Gözden Geçirilmiş 2. Basım SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SERİSİ - 2 SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINIDIR.

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi. Eğitim Kitabı EDİTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ. Yrd. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ YAZARLAR

Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi. Eğitim Kitabı EDİTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ. Yrd. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ YAZARLAR Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi Eğitim Kitabı EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. H.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan YASEMİN FİLİZ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. SALİH AK

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.teth.org.tr ISSN: 1308-6928 Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI 1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK Dr. Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Aile Ekonomisi Anabilim Dalı ANKARA,

Detaylı

35 235030 ISSN 1307-2358 771307 9

35 235030 ISSN 1307-2358 771307 9 9 ISSN 1307-2358 771307 235030 35 SD HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 YAZ, SA YI 35 ISSN: 1307-2358 TESA TÜRKİYE EĞİTİM, SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI ADINA SAHİBİ Dr. Fahrettin Koca SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KONUMLANDIRMASI: ANKARA İLİNDE KAMU HASTANESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Detaylı

Son zamanlarda ülkemizde

Son zamanlarda ülkemizde DOSYA: SAĞLIK HİZMETİNE AŞIRI TALEP Hekime başvuru sayısının artış hikâyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın 1959 yılında Bolu-Göynük te doğdu. İlköğrenimini İstanbul da Şair Nedim İlkokulu nda, ortaöğrenimini

Detaylı

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi

Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Avrupa Bölge Komitesi nin 62. Oturumu 10-13 Eylül 2012, Malta Sağlık 2020: Yönetimler ve toplum arasında sağlık ve esenliğe yönelik eylemleri destekleyen Avrupa politika çerçevesi Türkiye Sağlıklı Kentler

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2631 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1599 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sinem SOMUNOĞLU (Ünite 1) Doç.Dr. İsmail AĞIRBAŞ (Ünite 2) Prof.Dr. Dilaver

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

değişmesine paralel bir şekilde, tatil anlayışları ve beklentileri de farklılaşmakta ve bu doğrultuda, turizmde yeni trendler ve alternatif turizm

değişmesine paralel bir şekilde, tatil anlayışları ve beklentileri de farklılaşmakta ve bu doğrultuda, turizmde yeni trendler ve alternatif turizm Başyazı Dünya Turizm Örgütü ne göre; Dünya turizm pazarı 2012 yılında ilk defa bir milyarı aşkın turist ile bir trilyon Dolara yaklaşmış olup; 2020 yılında bir buçuk milyar turist ile bir buçuk trilyon

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KILAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KILAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KILAVUZU 1 Komisyon Başkanı Uzm. Psk. Dan. Emine YILDIRIM Komisyon Üyeleri Uzm. Psk.Dan. Emine YILDIRIM Uzm. Psk.Dan. Fadime Ülker GÜLLÜLÜ Psk. Dan. Yasemin YAŞAR Psk. Dan. Serap

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

EVDE BAKIM HİZMETLERİ Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN (MD) Ankara 2005 Kapak ismi Hazırlayan Redaksiyon : Evde Bakım Hizmetleri : Dr. Dursun AYDIN : Enginer

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir Gerontolojik Sosyal Hizmet 1 Ekim 2013 Salı 12:49 2.ÜNİTE ÖZET DÜNYADA YAŞLI NÜFUS Antik Çağ da her 100 insandan sadece biri 60 yaşına ulaşabilirken, bir Romalı askerin ortalama ömrünün 22 yıl olduğu belirtilmektedir.

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VI. Aile Şurası Komisyon Raporları ve Bildiriler

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VI. Aile Şurası Komisyon Raporları ve Bildiriler T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü VI. Aile Şurası Komisyon Raporları ve Bildiriler Ankara - 2014 Proje Koordinatörü Emre ERTEKİN Proje Organizasyon Komitesi

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI

GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI 2 İÇİNDEKİLER Önsöz... 1. GİRİŞİMCİLİK... 1.1. Öneminiz?... 1.2. Serüveninizde Sizi Neler Bekliyor?... 1.2.1. Artı Yönleri ile Girişimcilik... 1.2.2. Eksi Yönleri ile Girişimcilik...

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı