UYGULUMA DENETİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULUMA DENETİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK"

Transkript

1 TANITIM YAZISI UYGULUMA DENETİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK

2 Giriş Çok katmanlı (N tier) bilgi işlem mimarilerinin her yerde birden bulunabilir hale gelmesi ile yazılım uygulamalarının elverişliliği ve performansı, donanım, ağ ve yazılım bileşenleri arasındaki karmaşık etkileşime daha fazla bağımlı hale gelmiş ve böylece ölçülmesi, izlenmesi ve yönetimi daha da zorlaşmıştır. Aynı zamanda, özellikle e ticaret ve BT Hizmeti Yönetimi açısından, uygulamaların başarılı ve maliyet etkin bir biçimde denetlenmesinin önemi giderek artmıştır. Bu makalenin ilk bölümünde, uygulama denetimi için kullanışlı yöntemler belirtilip tanımlanmış, ikinci bölümünde ise, uygulama denetimi için kapsamlı bir değer mühendisliği tasarımı sunulmuştur. UYGULAMA DENETİMİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER Aşağıdaki liste uygulamaların performansını ve elverişliliğini denetlemek için sıklıkla kullanılan temel yöntemlerden birkaçını tanımlamaktadır. Uygulama denetimi eklentileri Çoklu ölçüm barındırıcıları Uygulama Yönetim konsolu taraması Web hizmeti tabanlı uygulama denetim sistemleri Yapay işlem denetleyicileri Web hizmetleri aboneliği Bağlantı noktası tabanlı get ler Bu yöntemler etkinlik, ilk maliyet ve işletim maliyetlerine göre önemli oranda birbirlerinden ayrılırlar. En önemli görevleri yürüten uygulamalar çoğu zaman birden fazla yöntemle denetlenirler. Bu yöntemler, aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi, yapısal denetleme (white box testing) ve işlevsel denetleme (black box testing) olarak iki kategoride sınıflandırılabilinir. Uygulama denetimi için iletişim ağı yoklayıcıları (sniffers) aşağıda belirtilmemiştir, ancak, makalenin ikinci bölümünde anlatılan tasarım yöntemleri tüm uygulama denetim yöntemlerine aynı derece uygulanabilir. YAPISAL DENETLEME Yapısal denetlemede, ölçümler, uygulamanın içerisinde yer alan yazılım bileşenlerinin elverişliliği ve bazen de performansı üzerinden yapılır. Bireysel ölçümler, uygulamanın elverişliliğini ve performansını kapsamlı bir şekilde ölçmek ve çıkarımlar yapmak için, bileştirilip, bağdaştırılabilinir. Uygulama denetleme eklentileri Çoğu denetleme platformunun (HP OpenView, CA Unicenter, IBM Tivoli, BMC Patrol, vs.), belirli bir uygulamanın ya da yazılımın kurulu olduğu tüm sunuculara konuşlandırılabilinen uygulama denetleme üstlenicilerinin yer aldığını program kitaplığı mevcuttur. Belirli bir uygulama için olan eklenti, denetlenen sunucu üzerinden konsol benzeri bir uygulama ile iletişim kurar. Eklenti, üstlenicilerden toplanan bilgileri birbiriyle ilişkilendirir ve merkezi bir konsol üzerinden uygulamanın toplam elverişliliğini ortaya koyar. Performans bilgileri, sahibine/kurulumcusuna, bileşen tabanlı bir performans modellemesi yapan karmaşık bir bağımlı ağ inşa etmesine imkan, bu konsollardan çıkarılabilir Bu yöntem, pahalı denetleme yazılımını ve karmaşık yapı tabanlı bağıntı modellerinin yaratılmasını ve bakımını gerektirdiği için oldukça pahalıdır ve bu yüzden sadece çok büyük ve çok gelişmiş organizasyonların en önemli uygulamaları için kullandıkları bir yöntemdir. Ayrıca, bu yöntem karmaşık yapısı nedeniyle teknik olarak Hizmet Seviyesi Yönetiminin kullanımı için güvenilirlikten yoksundur.

3 ÇOKLU ÖLÇÜM BARINDIRICILARI Birçok denetleme aracı, isteğe bağlı toplanan farklı denetleyicilerin, daha sonra uygulamanın adına atanan, bir barındırıcı ya (container) veya sanal konakçıya (host) birleştirilmesine olanak sağlar. Daha sonra barındırıcı, denetlenen uygulamanın elverişliliği ile ilişkilendirilir. Tipik bir barındırıcının içerisine gidebilecek bazı ölçüler şöyledir: SNMP sağlayan Windows hizmetleri erişilebilirliği ve uygulama procları Perfmon sağlayan Windows hizmetleri erişilebilirliği ve uygulama procları Belirli MIB içeren bir uygulama için SNMP Uygulama procları durum bilgisi için Unix kabuk komutlarını çalıştıran komut tabanlı denetleyiciler Süreç elverişliliği için bağlantı noktası tabanlı taramalar Günlük dosyaları için sözdizimsel analiz (Log file parsing) Birçok denetleme aracı bu yöntemi kullanmak üzere ayarlanabilir. Bu yöntemdeki ana fikir, barındırıcıda yer alan denetleyicilerin hiçbirinin alarm konumunda olmaması durumunda uygulamanın elverişli olarak değerlendirilmesi üzerinedir. Çoklu ölçüm barındırıcılarında performans ölçümü yaratmak mümkün değildir. UYGULAMA YÖNETİM KONSOLU TARAMASI Günümüzde kullanılan işletme sınıfı uygulamaların çoğu, genellikle, web sitesinden veya güvenli web sitesinden erişilebilen, kendi süreç denetleme konsollarıyla donatılmıştır. Yönetici alt sistemleri uygulama geliştiricisinin bu amaç için sağladığı bir takım dahili yapısal denetleme aracını içerir ve ürünlerin etkinlikleri arasında açık bir fark bulunmaktadır. Gerçekten de, her uygulama denetleme konsolu ile gelmez. Bu konsollar genellikle kapsamlı bir elverişlilik sağlayabilme ve basit performans denetleme kapasitesine sahiptir. Uygulama denetimi için sistem yöneticisi konsolu işlevini kullanmak ve daha sonra edinilen bilgileri merkezi denetleme işlevine aktarmak, oldukça makuldür. Bu işlem, http veya http(ler) ile yönetici konsoluna bağlanarak ve daha sonra hata durumlarının varlığını denetlemek adına web sayfalarının html lerini sözdizimsel analize alarak gerçekleşir. Hata bulunduğunda, müdahaleyi gerçekleştirecek personele, genel bir hata mesajı gönderilebilinir. İlgili personel daha sonra, durumu inceleyebilmek ve düzeltici faaliyeti gerçekleştirmek üzere gerekli detaylı bilgiye ulaşacağı uygulama yönetim konsoluna güvenli erişim için denetleme sistemi konsolunu kullanır Bu yöntem genellikle, sistem elverişliliğinin kaybolmasına neden olan sorun altkümelerinin hızlı bir şekilde tanımlanabilmesi için oldukça kullanışlıdır. Kısıtlaması ise uygulama ve ağ bileşenleri arasındaki etkileşimi doğrudan ölçmemesi veya dikkate almamasıdır. WEB HİZMETLERİ DENETLEMESİ Endüstri standartların uygulanması adına, web hizmeti kullanan Uygulama Denetimleri, heyecan verici ve sürekli gelişen bir alandır. Kısaca bu yöntem işletme uygulamalarının sunduğu web hizmetlerine software bus kullanarak abone olmayı içerir. Bu uygulamalar SOA (Hizmet Odaklı Mimari) kullanarak, xml belgesi formatındaki ilgili denetleme bilgilerini yayınlarlar. Tüm yapısal denetleme yöntemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de bazı kısıtlamalar mevcuttur ancak şu an kullanılan diğer yapısal denetleme yöntemlerine kıyasla kurulumu ve bakımı oldukça kolaydır.

4 İŞLEVSEL DENETLEME İşlevsel denetlemede, uygulamanın tümü, bir son kullanıcı ya da ara yüz uygulaması gibi hareket eden harici bir yoklayıcı (probe) tarafından test edilir YAPAY İŞLEM DENETLEYİCİLERİ Yapay işlemler, gerçek bir insanın bir uygulamayı özgün hızlarda kullanırken gerçekleştirdiği eylemleri taklit eden komutları oluşturan bir makro kaydedici kullanılarak yaratılır. Alarm, taklit edilen işlemin tamamlanmasını gerektiren süreye odaklıdır. Yapay işlem süreci, herhangi bir gerçek işlem süreci ile aynı sürede gerçekleştiğinden dolayı, tepki süresi, yapay işlemin yürütüldüğü süre içerisindeki kapasiteye karşı talep tarafından etkilenir. Dolaysıyla, ölçüm sadece uygulamanın gerçekçi bir görüntüsünü vermekle kalmaz aynı zamanda sistemin tepki performansını da gösterir. Davranışsal çalışmalar göstermiştir ki, kullanıcıya göre, işlemi yapan yazılımın yüksek ya da düşük olmasına bakmaksızın, yavaş performans ve var olamayan performans birbiriyle karşılaştırılabilinir. Çok katmanlı işlemler çoğu zaman yola bağımlıdır, bu yüzden de uygulamanın tüm kullanıcılar için olan performansının tamamıyla ölçmek için çoklu noktaların hazırlanması gerekebilir. Yapay işlem makro kaydedicilerinin iki çeşidi bulunmaktadır; ilki geniş pencere istemcileri için, diğeri ise dar tarayıcı istemcileri içindir. Bu işlevler standart denetleme araçlarının çoğunda bulunmaktadır ancak daha genel olarak, Mercury Interactive, Software Research, Rational, Quest, Compuware ve diğerlerinin başı çektiği yazılım testi piyasasından elde edilebilir. BAĞLANTI NOKTASI TABANLI TARAMALAR Bunlar, bir sunucunun elverişliliğini test etmek için kullanılan en basit ve en doğrudan yöntemlerdir. Aslında tüm denetleme sistemleri, bir uygulamaya erişen özgün bağlantı noktalarından birini kullanarak, bir get komutunu gerçekleştirmek için, kolayca biçimlendirilebilinir. Örneğin bir eş dizgili bir URL get denetleyicisi, DNS ve diğer yardımcı ağ sunucularını, sunucunun NIC kartını, özgün bağlantı nokta(ları)sının hayalet (daemon) bağlantı noktasını, işletim sistemini ve uygulamayı tek bir denetleyici üzerinden denetler. Bu tipteki uygulama denetimleri genellikle düşük etkideki uygulamalar için veya çok aşamalı konuşlandırmalarda sonradan eklenecek olan daha kapsamlı bir denetleyicinin yerine geçici olarak kullanılabilir. YAPISAL DENETLEMEYE KARŞI İŞLEVSEL DENETLEME Çok katmanlı yazılım mimarileri, günümüzün işletme uygulamaları için karmaşık sistemler olarak nitelendirilebilinir. Etkileşimler sadece aynı sistemin bileşenleri arasında oluşmaz, aynı zamanda iletişim ağı tarafından temsil edilen paylaşılan sistem kaynakları ve belirli bir uygulamanın kontrolü altında olmayan ortak hafıza sistemleri nedeniyle sanal olarak diğer tüm sistemlerle de etkileşimler meydana gelir. Karmaşık sistemlerde, sistem bileşenleri ve paylaşılan kaynaklar arasındaki fazla göze çarpmayan etkileşimler, genellikle hedeflenen sistem performansına hakim olur. Bu gerçek, hizmet seviyesi ölçümleri için yapısal denetlemenin etkinliğine bir üst limit oluşturur. Daha pratik bir ifadeyle, BT müşterileri, sağlanmış hizmet seviyesinin ölçümü için, kullanıcı deneyiminin doğrudan benzetimini kabullenmeye hazır gibi gözükmektedirler. Diğer bir taraftan ise yapısal denetleme, hızlı teşhis, izole etme ve sistem hatalarını çözmek ve performans ayarlarını yapmak için oldukça değerli bilgiler sağlar. Önemli görevleri yürüten birçok uygulama için hem yapısal hem de işlevsel denetleme yöntemlerini kullanmak oldukça faydalı olabilir.

5 TASARIM PROSEDÜRLERİ Uygulama denetimi tasarımının değer mühendisliği için gereken asıl prosedür karmaşık ve aşama aşama tekrarlı bir yaklaşımdır. Yaklaşım, marjinal analiz kavramını kullanır ve ilk konuşlandırma maliyetini yanında özellikle uygulama denetiminin ömür maliyetini de kapsar. Uygulama tasarım prosedürünün ilk aşaması, denetlenecek bütün önemli uygulamaları tanımlamaktır. Daha sonra uygulamalar hizmet dışı kalmaları halinde işletmeye olan etkilerine göre derecelendirilir. Aşağıdaki grafik bu derecelendirmeyi göstermektedir: Bir sonraki aşama, tasarım sürecinin sonuncunda satın alınacak ya da daha önceden konuşlandırılmış denetleme araçları arasından, kullanılacak yöntemleri seçmektir. Bu sürecin bir parçası olarak, çeşitli uygulama denetleme yöntemlerinin ihtiyacını karşılayacak yeni araçların temin edilme maliyeti ve performansı hakkında hesaplar yapılır. Kavramsal olarak, sonuç, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, uygulama denetleme araçlarının göreceli maliyetleri temel alınarak yapılan yatay bir küme derecelendirmesidir:

6 Deneyimler göstermiştir ki; yapay işlem denetiminin en iyi çözümü ticari denetleme araçlarındaki built in makro kaydediciler yerine merkezi bir denetleme sisteminin kontrolü altında çalışan serbest makro kaydedicileri kullanmaktır. Benzer bir şekilde, biz de GroundWork te bazı denetleme sistemlerinin içerisinde yer alan makro kaydedicilerin kullanım maliyetini hesaplamak yerine, bu yaklaşımınkini hesapladık. Daha sonra tekrar bu tasarım tercihine dönüp, kurulmuş olan araçların gerekli kapasiteye sahip olup olmadığına baktık. Yapay işlem denetleyicilerinin etkinliği, üretim denetlemesi, ön sürüm testi ve yük testi kullanımı için aynı test ortamı sağlandığı zaman, önemli oranda artmaktadır. Lisans ücretlerinin korunmasına ek olarak, üretim denetlemesi tarafından bildirilen teşhis bilgileri hem QA hem de geliştirme personeli için tanıdıktır. Yerleştirilmiş platform ürünlerinin kurulu olduğu ve uygulama içersisindeki dizi (tier) sayısının az olduğu durumlarda, yapısal denetleme araçlarını seçmek çok daha uygundur. Bu, uygulama denetlemesinin ihtiyacı olan ilintili iletişim ağının kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Çoklu ölçüm barındırıcılarını kullanımı ise, uygulamanın tek bir donanım sunucusunda olduğu durumlarda çok daha uygundur. Örneğin, Exchange denetlemeleri için Microsoft un tavsiyeleri bu yaklaşım ile kolayca uygulanabilir, ancak sadece oldukça cesur olanlar bunu SAP altyapısı için denemek isterler. Denetleme sisteminin son tasarımı, değişken denetleme yoğunluğunun çoklu denetleme yöntemlerine atanması üzerinedir. Son tasarımda, en yüksek etkiye sahip uygulamalar, HP Open View veya CA Unicenter (eğer önceden lisanslı ise) gibi denetleme sistemlerinde yer alan yapısal denetleme eklentilerini, çoklu denetleme işlemleri ve özgün bağlantı noktalarının bağlantı noktası taramaları ile yapısal işlemleri kullanabilirler. Buna karşın, orta seviyede etkiye sahip bir uygulama, tek bir yapay işlem ve bağlantı noktası tabanlı taramalar ile çoklu ölçüm barındırıcılarını kullanabilirler. Son olarak, düşük seviyede etkiye sahip bir uygulama, sadece geri gelen alanın dizgi eşi (string match) ile bağlantı noktası tabanlı taramalar aracılığıyla denetlenebilir. Bir yönetici konsolu sunan uygulamalarda, genellikle hata mesajları için konsolu tarama, önerilir. Uygulamalar üzerine denetleme yöntemlerinin sonuç görevi olarak, maliyet ve fayda arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde sağlamak, gösterilebilir.

7 SONUÇ Düzinelerce uygulama denetleme tasarımı üzerinde çalıştıktan sonra, basit ve daha az öneme sahip uygulamalar için en iyi çözüme genellikle, çoklu ölçüm barındırıcıları ile birleştirilmiş basit yapay işlemler aracılığıyla ulaşıldığını bulduk. Aynı araçlar sürüm testi ve çok katmanlı uygulamaların yük testinde de kullanıldığı zaman, bu çözümün maliyet etkinliği daha fazla artmaktadır. Bunun yanında, yapısal denetleme yöntemlerinin öncelikli olarak teşhis koymada faydalı olduğunu bulduk. Bu ilkeleri iyi yönetilen bir proje ile birlikte uygulama denetlemesinde kullanmak, yüksek uygulama elverişliliği, çalışan verimliliği, düşük sermaye ve işletim maliyeti gibi önemli ticari faydalar sağlamaktadır. İster pahallı uygulama denetleme yazılımlarını isterse açık kaynak araçlarını kulanın denetleme sistemlerinin değeri tasarımının ve uygulama planının etkinliğine ve iş sürecinin sonuçlarının nasıl kullandığına bağlıdır. Bu da çoğu kurum için oldukça iyi bir haberdir. İletişim GroundWork Open Source, Inc. 139 Townsend Street, Suite 100 San Francisco, CA GROUNDWORK HAKKINDA GroundWork Open Source, Inc. açık kaynak tabanlı BT yönetimi çözümleri sunar. Groundwork ün çözümleri, BT yönetiminin, ticari yazılım maliyetinin bir parçası olarak, işletme seviyesinde elverişlilik, performans ve operasyon verimine ulaşmak için açık kaynak araçlarının düşük maliyetini ve esnekliğini arttırmasına olanak sağlar. 2006GroundWork Open Source. Tüm hakları saklıdır.

8 Şekil 1. Uygulama Kesintilerinin İşletmeye Etkisi ERP ORDER PROCESSING ERP MANUFACTURING WEB PRESENCE INTRANET PORTAL ERP HR DOCUMENT MANAGEMENT E POSTA ERP (İŞLETME KAYNAK PLANLAMASI) SİPARİŞ KARŞILAMA ERP ÜRETİM WEB VARLIĞI INTRANET BAĞLANTI NOKTASI EPR İNSAN KAYNAKLARI BELGE YÖNETİMİ RANK ORDER DERECE SIRASI IMPACT OF OUTAGE KESİNTİ ETKİSİ Şekil 2. Uygulama Denetleme Araçları TCO APP.SCANS PROCESS MONITORS APPLICATION LOG MONITORS APPLICATION ADMIN CONSOLE MULTI MEASURE CONTAINERS SYNTHETIC TRANSACTIONS APPLICATION MONITOR PLUG INS TCO INVERSE STACK RANK BY TCO UYGULAMA TARAMALARI SÜREÇ DENETLEYİCİLERİ UYGULAMA GÜNLÜĞÜ DENETLEYİCİLERİ UYGULAMA YÖNETİM KONSOLU ÇOKLU ÖLÇÜM BARINDIRICILARI YAPAY İŞLEMLER UYGULAMA DENETLEME EKLENTİLERİ TCO TCO TARAFINDAN TERS KÜME DERECESİ

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK ÖZEL BÖLÜM: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK Microsoft Windows Server 2008 işletim sistemi hayati öneme sahip işleri destekleyerek ve zengin web tabanlı deneyimler

Detaylı

İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek

İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek tarafından bir BT Bilgilendirmesi İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek Sponsor 1 İş Zekasının En İyi Uygulama Yöntemleri: Raporlama Mimarisini Basitleştirmek José

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ-III Yazılım Uygulama Yazılımları Sistem Yazılımları İşletim Sistemleri Programlama Dilleri Kötü amaçlı yazılımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER AĞ İŞLETİM SİSTEMİ AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER Tek kullanıcı için tasarlanmış işletim sistemleri bir bilgisayarı kontrol etmekte iken çok sayıda kullanıcı için tasarlanan ağ işletim sistemleri bir

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun SearchOracle.com tarafından hazırlanan bir BT Brifing i Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun TechTarget BT Medya ROI Uzmanları ORACLE tarafından desteklenmektedir. 1 Riski

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU Bu yayın Train-To-Cap (Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi-2010-1-PL1-LEO05-11469) projesinin bir ürünüdür.

Detaylı

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme Teknik Rapor Google Apps Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme İçindekiler Giriş...1 Kurumsal ve İşletimsel Güvenlik...1 Geliştirme Yöntemi...2 İşletimsel Güvenlik...2

Detaylı

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak

Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Yönetim Özeti En iyi performans gösteren, maliyet bakımından en etkin WAN hizmetleri karışımını uygulamak için, firmaların BT bölüm

Detaylı

İçerik Dağıtım Yönteminin Seçilmesi

İçerik Dağıtım Yönteminin Seçilmesi İçerik Dağıtım Yönteminin Seçilmesi Yönetim Özeti Ön bellek (cache) tabanlı içerik dağıtım ağları (content distribution networks CDNs), geniş bir alana dağılmışlardır ve oldukça yüksek sayıda son kullanıcılara

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi

Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi Giriş Günümüzde ticari işletmeler içerisindeki her tesiste, birçok Otomatik Çağrı Dağıtıcısı (Automatic Call Distributor ACD) kurulumu ve bakımı

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

AVG Internet Security

AVG Internet Security AVG Internet Security Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu AVG.01 (17.09.2015) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. İçindekiler

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİL447 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KONUSU TANIMI Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları 2007, Ankara 1 HAZIRLAYANLAR Ad Soyad Numara

Detaylı