3 EKSENLİ MİNİ CNC FREZE TEZGÂHI TASARIMI VE İMALATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 EKSENLİ MİNİ CNC FREZE TEZGÂHI TASARIMI VE İMALATI"

Transkript

1 3 EKSENLİ MİNİ CNC FREZE TEZGÂHI TASARIMI VE İMALATI Mustafa Demir 1, Melih Kuncan 2, H. Metin Ertunç 3 1 Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2 Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Özetçe Bu çalışmada, üç eksenli mini CNC (Computer Nümerical Control) freze tezgâhı tasarımı ve imalatı için gerekli parametreler hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar çerçevesinde üç boyutlu bir çizim programında çizim işlemi gerçekleştirilmiştir. Çizimi yapılan üç eksenli mini CNC freze tezgâhının parçaları, talaşlı üretim tezgâhlarında işlenmiştir. İşlenen parçaların montajı gerçekleştirilerek üç eksenli CNC freze tezgâhı hazır hale getirilmiştir. Freze tezgâhının eksenlerinin hareketi step motorlarla sağlanmıştır. Üç eksenli CNC freze tezgâhının elektronik kontrolü step motor sürücüleri ve bir kontroller kartı ile sağlanmıştır. 1. Giriş Bilgisayarların akıl almaz bir hızda gelişmelerinin sonucunda tasarımlar çok hızlı değişmekte, otomobil gibi çok karışık olan makineler bile her an yeni tasarımlarıyla piyasaya çıkmaktadırlar. Bu hızlandırılmış tasarım süreci, imalatı da bu hıza ayak uydurmaya zorlamış ve CNC makineleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Tamamen bilgisayar kontrollü olarak çalışan CNC ler tasarlanan bir parçanın prototipini birkaç saat içinde hazırlayabilmektedir. Bu da tasarımın geliştirilebilmesi ve test edilebilmesi için inanılmaz bir fayda sağlamaktadır. Seri üretimdeki bir parçanın hassas ve hızlı üretilmesini sağlaması da diğer çok büyük bir faydasıdır [1]. Takım tezgâhları alanında büyük devrim, 1950 yıllarında nümerik programlamaya göre çalışan ve Nümerik Kontrollü (NC-Numerical Control) tezgâhların uygulamaya konulmasıyla başlamıştır. Aynı tarihlerde seramikten yapılan takımların kullanılması ile kesme hızları ve işleme kaliteleri oldukça iyileştirilmiş ve her iki uygulamada takım tezgâhı gerek nitelik, gerekse nicelik bakımından büyük gelişmeler göstermiştir. Bu gelişme, daha önce bilinen mekanik tezgâhları da kapsamına alarak günümüzde, pim kontrollü, kam kontrollü, kopya kontrollü, tek akslı, çok akslı, transfer tezgâhları olarak bilinen büyük bir tezgâh yelpazesini oluşturmuştur. NC tezgahların bilgisayarla donatılması ile CNC (Computer Nümerical Control) ve DNC (Direct Nümerical Control) tezgahları oluşmuş, bilgisayarların ve kişisel bilgisayarların kullanılması ile de bu tezgahlar işlemi optimizasyon düzeyinde yapmaya başlamışlardır [2]. Tezgâhların bu gelişmelerine paralel olarak imalat sistemlerinde de büyük gelişmeler olmuştur yılında ortaya atılan otomasyona dayalı imalat sistemi genişletilerek optimizasyon devrine geçilmiş, robotların kullanımı gittikçe artarak robot fabrikaları ve robot tesisatları kurulmuştur. Ayrıca bilgisayarların yardımı ile ayrı ayrı yapılan bilgisayar destekli tasarım CAD (Computer Aided Design) ve bilgisayar destekli imalat CAM (Computer Aided Manufacturing) işlemleri birleştirilerek CAD-CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat) ve bunların CNC ve DNC tezgâhlarıyla birleşmesi ile Esnek İmalat Sistemleri FMS (Flexible Manufacturing System) ortaya atılmıştır [2]. 2. Farklı Yapılardaki CNC Freze Tezgâhları 2.1. Köprü Tipi CNC Freze Tezgâhı Köprü tipi CNC freze tezgâhı basit ve sağlam bir yapıya sahiptir. Bu tezgâh tasarımında X ekseni ve Z ekseni aynı sütun üzerinde hareket etmekte ve Y ekseni bu iki eksenden bağımsız hareket etmektedir. Bu nedenle yüksek mukavemetli parçaların işlenmesine elverişli bir tasarımdır. Fakat işlenecek olan iş parçası ebatları tabla ebatları ile sınırlı olduğundan büyük parçaların, ahşap plakaların, işlenmesine pek elverişli değildir. Köprü tip CNC freze tezgâhı yapısı Şekil 1 de görülmektedir [3]. 1231

2 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, Eylül 2013, Malatya 3. Geliştirilen Sistem Geliştirilen sistem yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Şekil 4 te sistemin yapısı gözükmektedir. Şekil 1: Köprü tipi CNC freze tezgâhı 2.2. Üniversal Tip CNC Freze Tezgâhı Üniversal tip CNC freze tezgâhı şu anda endüstriyel alanda kullanılan CNC ler ile yaklaşık olarak aynı yapıya sahiptir. X ve Y eksenleri aynı yapı üzerinde Z ekseni ise bağımsız olarak hareket etmektedir. Bu tür tezgâhların imalatı kolay değildir. Yüksek maliyet ve işçilik gerekmektedir [3]. Yapılan çalışmada 3 eksenli mini CNC tezgâhı, üniversal tip bir CNC freze tezgâhı olarak tasarlanmıştır. Üniversal tip CNC freze tezgâhı yapısı Şekil 2 de görülmektedir. Şekil 4: CNC freze setini oluşturan parçalar [4]. CNC freze olarak tasarlanan bu makine tasarımda 6 ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Tezgâhın ana gövdesi, Yataklama sistemi ve elamanları, Tahrik sistemi ve elamanları, Hareket iletim sistemi ve elamanları, Elektronik kontrol sistemi, Bir kişisel bilgisayar, olarak belirlenmiştir Ana Gövde CNC freze tezgâhının ana gövdesi, makinenin hareketli aksamının montajının yapıldığı bölümdür. Vidalı mil ve yataklama millerinin, sabitleme lamalarına montaj işlemi gerçekleştirildikten sonra, ana gövde üzerine montajı işlemi yapılır. Tezgâhın ana gövdesi sağlam bir yapıya sahip olmalıdır [5]. Makinenin işleme esnasında maruz kalacağı bütün yükler, tezgâhın ana gövdesine etki edeceğinden dolayı makine sisteminin sağlam bir yapıya ihtiyacı vardır. Şekil 5 te ana gövde görülmektedir. Şekil 2: Üniversal tip CNC freze tezgâhı 2.3. Tek Gövdeden Hareket Sistemli CNC Freze Tezgâhı Bu tip CNC freze tezgâhı oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Çünkü kesici takım, üç eksende birden hareket edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu yüzden tezgâhın gövdesinin rijit ve dayanıklı olması gerekmektedir. Tek gövdeden hareket sistemli CNC freze tezgâhı yapısı Şekil 3 te görülmektedir [3]. Şekil 3: Tek gövdeden hareket sistemli CNC freze tezgâhı Şekil 5: Ana gövde 1232

3 3.2. Yataklama Sistemi ve Elemanları Bir makinenin, sağlam bir yapıya sahip olarak, rahat bir şekilde zorlanmalara ve mekanik kasılmalara maruz kalmadan çalışması için yataklama sistemlerinin çok iyi olması gerekmektedir. Bunun nedeni, tahrik motorlarının gücünün çoğunu kesme kuvvetlerini yenmek için harcamasıdır. Bunun sağlanmaması durumunda motorlar tam verimle kullanılamamaktadır. Bu nedenle makine sistemlerinde hareketli mekanizmalar kullanılıyorsa, yataklamanın çok iyi yapılması gerekmektedir. Eksen sistemi yataklaması Şekil 6 da görülmektedir [4]. içindeki kanallara belirli boşluk toleranslarına göre dizilmiş bilye taneleri, mil hareket ettikçe sürekli bir devir daim içerisinde birbirlerini takip ederek yer değiştirirler. Bu yer değiştirme esnasında bilyalı vida somunu hareket ettiği için motordan alınan dönme hareketi doğrusal harekete çevrilmiş olur. Bilyeli vida sistemleri çok hassas bir yapıya sahip oldukları için, montaj esnasında dikkat edilmesi gereken birkaç özellikleri vardır. Bilyeli vida somunu içine dizili olarak gelen bilye taneleri yuvalarından çıkmasınlar diye somun içinde özel bir boru bulunmaktadır. Boru her iki tarafta sabitlenerek montaj haricinde çıkması önlenmiştir. Montaj esnasında da borunun bilyeli vida mili ile dikkatli bir şekilde yer değiştirilmesi sağlanmalıdır. Aksi taktirde bilyelerin dağılması kaçınılmazdır [2]. Şekil 6: Eksen sistemi yataklaması 3.3. Tahrik Sistemi ve Elemanları Tasarımı yapılan masaüstü CNC freze tezgâhında, tahrik sistemi elemanı olarak, SY85STH A NEMA34 model step motorlar kullanılmıştır. Oluşan hareketi eksenlere iletmek için bilyeli vida sistemi kullanılmıştır. Şekil 7 de Z ekseni step motoru görülmektedir. Step motorlar düşük hızlarda yüksek dönme momenti ürettikleri ve kontrolü kolay yapıldığı için seçilmiştir. Sistemde X, Y, Z eksenlerinde olmak üzere 3 adet step motor kullanılmıştır. Bu step motorlar 0,68 Nm dönme momentine sahip ve 3A akım çekmektedir. Şekil 8: Bilyeli vida somunu 3.5. Elektronik Kontrol Sistemi CNC freze tezgâhının kontrolü için, Şekil 9 da görülen elektronik kontrol ünitesinde, paralel port çıkışlı bir kontroller, bu kontrollere bağlı olacak şekilde 3 adet step motor sürücüsü, sisteme gerekli olan enerjiyi sağlamak için 2 adet güç kaynağı ve spindle motorunun hızını ayarlamak için 1 adet evirici kullanılmıştır [5]. Şekil 7: Z ekseni tahrik sistemi 3.4. Hareket İletim Sistemi ve Elemanları Step motorlarla tahrik edilen eksen sistemleri, dönme hareketini DK tip kaplinler yardımıyla vidalı mil sistemlerine aktarırlar. Bu dönme hareketi, bilyeli vida sisteminin parçası olan bilyeli vida somunlarının, hareket edecek sisteme sabitleştirilmesiyle, motordan alınan dönme hareketini eksen sistemlerine doğrusal hareket olarak iletilmesidir. Şekil 8 de kullanılan bilyeli vida ve somunları görülmektedir. Bilyeli vidalar, üzerinde bir bilye tanesinin gezeceği şekilde, profile uygun olarak imal edilmektedirler. Bilyeli vida somunu Step motor sürücüsü Şekil 9: Elektronik kontrol sistemi Step motor sürücüsü, kontrollerden gelen sinyaller doğrultusunda motora ileri veya geri ne kadar dönmesi gerektiğini söyleyen bir sistemdir. Sürücüler sayesinde motorlar kararlı bir şekilde çalışırlar. Şekil 10 da sistemde kullanılan step motor sürücülerden biri görülmektedir. Step motor sürücüleri en kolay yönetilebilen sürücüler olmalarının yanında uygun fiyatlı sürücülerdir. Yeterli elektronik bilgisi olan bir kişi bu sürücüyle kolaylıkla birçok işlemi gerçekleştirebilir, fakat profesyonel uygulamalar için profesyonel sürücüler gerekmektedir [3]. Bu sürücülerde 1233

4 standart Step/Dır girişleri adım ve yön bilgisi girişleridir. Bunun dışında besleme ve motor girişleri bulunur. Motor fazları genelde bir bobin resmiyle tanımlanır ya da A -A bir faz B -B diğer faz olarak tanımlanır. Adım ve amper ayarları da genelde şematik şekilde ya da direnç değerleriyle tarif edilmişlerdir. Kısacası step motor ve sürücüleri hem ekonomik hem de uygulaması kolaydır [2]. Step motor sürücüleri, bir step motorun kontrol edilmesinde kullanılır. G kodları tarafından verilen komut değeri kadar motorun ileri veya geri hareket ettirilmesi step motor sürücüleri tarafından sağlanmaktadır. Sürücüler motorun bir turunu kaç adıma böldüklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin bir turunu 5000 adıma bölen bir sürücünün hassasiyeti 1/5000 dir. Sürücülerin fiyatları hassasiyetleri ile doğru orantılıdır [4]. kullanılan MACH 3 programı, kontroller kartı ile beraber alınmıştır. Kontroller ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Programın amacı, bir bilgisayarda çizimi yapılan bir teknik resmin veya herhangi bir çizimin operatörün istekleri doğrultusunda G kod sistemine göre programı oluşturmaktır. Oluşturulan programlar MACH 3 programı yardımıyla bilgisayarların paralel haberleşme portları kullanılarak kontrollerdeki paralel haberleşme portuna gönderilmesidir. Bu programları yorumlayan kontroller, sistemi harekete geçirerek makinenin çalışmasını sağlamaktadır. MACH 3 programı kullanımı kolay bir ara yüz programıdır. Şekil 12 da ana ekran görülmektedir [1]. Şekil 10: ZM-2H606 Step Motor Sürücüsü Step motor kontrolleri, programdan alınan değerin yorumlanarak sürücüye gönderilmesini sağlamaktadır. Bu yorumlamayı bir ara yüz programı sayesinde yapmaktadır. Şekil 8 de bağlantı giriş ve çıkışları bulunan bir kontroller görülmektedir. G ve M kodları ile yazılmış bir programın yorumunu yaparak programda G kodları ile birlikte verilen komutlardaki değerler kadar, sürücü yardımıyla, step motora hareket verir [2]. Uygulamada kullanılan step motor kontrolleri Şekil 11 de görülmektedir. Şekil 11: Kontroller Freze tezgâhında kullanılan ara yüz programı; MACH III MACH 3 programı birçok CNC uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. MACH 3 programını tercih etmemizin en önemli sebepleri yalın ve anlaşılır olmasıdır. Çalışmada Şekil 12: MACH III Ara Yüz Programı Ana Ekran Görüntüsü CNC programı, bir parçanın işlenmesi için tezgâha gönderilen komutlar toplamıdır. Programdaki komutların sırasına göre takımlar hareket eder ve parçayı işler. Programı oluşturan komutlar ISO standartlarına göre düzenlenmiştir. Bir komut, bir adres (G, M, F, S) ve bunu takip eden sayısal değerlerden oluşur. Böylece G01, M03, Z-25 gibi ifadeler meydana gelir. Bunların her birine komut adı verilir [5]. Bir CNC programının en başında genellikle koordinat sisteminin, ölçülendirme sisteminin ve kesici takımın hazırlanması, referans noktasının düzenlenmesi, iş milinin döndürülmesi ve soğutma sıvısının açılması gibi hazırlık komutları bulunur. Programın ana bölümünde parçanın işlenmesi için gerekli olan tüm komutlar ve programın bitiş bölümünde de milin durdurulması, soğutma sıvısının kapatılması vb. bitirme ve işlem sonlandırma komutları bulunur. Programdaki komutlar verilen sıra ile çalışmaktadır. Öncelikle programdaki ilk satır okunur, yorumlanır ve uygulanır. Daha sonra diğer satırlar okunur, yorumlanır ve uygulanır. Tüm satırların okunup, yorumlanması ve uygulanması ile program sonlanır [5] Avantajları 4. CNC Sistemlerinin İncelenmesi CNC takım tezgâhlarının tamamının sağladığı en büyük ve birincil fayda otomasyona imkân tanımasıdır. CNC tezgâhlarının kullanılması suretiyle is parçalarının imalatı esnasında operatörün müdahalesi en aza indirilmekte veya tamamı ile ortadan kaldırılabilmektedir. Çoğu CNC takım tezgâhları parça işlemesi esnasında dışarıdan bir müdahale 1234

5 olmadan çalışabilmekte, böylece operatörün yapacağı diğer isler için zaman bulmasına imkân tanımaktadır. Bu durum CNC tezgâh sahibine operatör hatalarının azaltılması, insan hatasından kaynaklanan hataların en aza indirilmesi, işleme zamanının önceden ve tam olarak tespit edilmesi gibi faydalar sağlamaktadır. Tezgâh program kontrolü altında çalışıyor olacağından, konvansiyonel takım tezgâhında aynı parçaları imal eden bir usta ile kıyaslandığında, CNC operatörünün temel işleme tecrübesi ile ilgili olan beceri seviyesi oldukça azaltılmaktadır [5]. CNC teknolojisinin ikinci temel faydası, iş parçalarının hassas ve devamlı aynı ölçüde çıkarılmasıdır. Günümüzün CNC takım tezgâhları inanılması güç olan tekrarlama ve pozisyonlama hassasiyeti değerlerine sahiptir. Bu durum program kontrol edildikten sonra iki, on veya bin adet iş parçasının da aynı hassasiyet ve ölçüde elde edilebilmesini sağlamaktadır [5]. Ayrıca diğer tezgâhlara göre programların kaydedilebiliyor olması ve yazılan programların sürekli (elektrik gitse bile bundan etkilenmeyecektir) tezgâh hafızasında saklanabilmesi sayesinde programlar istenilen zamanda geri çağrılıp kullanılabilmektedir. Bu tezgâhlarda programların düzenlenmesi ve yeni bilgiler eklenmesi işlemi oldukça kolaydır. Alt programlar sayesinde sık kullanılan programlar hemen el altında olmaktadır. Telafi değerleri hesaplama işleminin tezgâh tarafından otomatik olarak yapılıyor olması da kullanım açısından oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır [5]. Programa ait simülasyonun ekranda görünüyor olması sayesinde kullanıcı tezgâhta yapılan işlemler hakkında anlık olarak bilgi sahibi olabilmektedir. Tezgâhlarda arıza bulmak için tezgâhın kontrol ünitesine test ettirilebilmesi özelliği yine bu tezgâhları oldukça kullanışlı hale getirmektedir. Otomatik değişen kesiciler kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tezgâh hafızasına harici bir bilgisayar ile ulaşılabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar programları, tezgâha gönderebilme ya da tezgâhtaki programı alıp başka bir bilgisayara götürebilme imkânı kazanmaktadır [5]. Konvansiyonel tezgâhlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, master vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgâhın ayarlama zamanı çok kısadır. Ayarlama, ölçü kontrolü, manüel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır. İnsan faktörünün, CNC tezgâhlar vasıtasıyla yapılan imalatta etkisinin az olmasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Tezgâh operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir. Tezgâhın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır. İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır. Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgâhlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir [5] Dezavantajları Her sistemde olduğu gibi CNC tezgâh ve sistemlerinin de avantajları yanında bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajların başında CNC tezgâh sistemlerinin pahalı bir yatırım olması ve saat ücretinin yüksek olması gelmektedir. Detaylı bir imalat planı gereklidir. Daha hassas olmalarından dolayı bozulma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden çevre etkilerine karşı daha iyi korunmalıdır. Konvansiyonel tezgâhlarla kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler. Tamiratı ve periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır [6]. 5. Bulgular ve Tartışma CNC uygulamalarında mekanik parçaların uygun bir şekilde bir araya getirilmesinin sistem başarısında önemli olduğu görülmüştür. Eksenlerin yataklanması, motorların titreşiminin en aza indirilmesi ve malzemenin işleneceği alt plakanın en uygun şekilde yerleştirilmesi, uygulamadan daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Mekanik parçaların bir araya getirilmesinde uygun birleştirme işlemi gerçekleştirilmediği taktirde birçok hata ile karşılaşılmıştır. Belirlenen hataları en aza indirmek için farklı çalışmalar yapılmış ve daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca sistemde kullanılan malzemelerin kalitesi, montaj şekli ve en önemlisi tasarımın doğru olması gibi etmenler ile hataların azaltılabileceği belirlenmiştir. 6. Sonuçlar Bu çalışmada 3 eksen mini CNC freze tezgâhı tasarım ve imalatı yapılmıştır. Tezgahın 3 ekseninin de aynı anda hareket kabiliyeti olduğundan dolayı işlenebilecek bu formlara serbest yüzey işlemleri de dahildir. Üç Eksenli mini CNC Freze Tezgâhı, işleme alanı olarak 200x160x180 mm bir alana sahiptir. Yapılan bu çalışma sonucunda başta baskı devre olmak üzere küçük ölçülerdeki malzemelerin işlenmesi gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma mukavemeti düşük olan malzemeler, demir olmayan metaller ve endüstriyel plastikler işlenebilmektedir. Birçok endüstriyel alanda CNC nin yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. İlerleyen uygulamalarda farklı kesici takımlar kullanılarak değişik yüzeyler ve değişik kalınlıklar üzerinde çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar sonrasında yorumlanacaktır. Ayrıca tork analizi vb. uygulamaların yapılması hedeflenmektedir. Teşekkür Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Sensör Laboratuarında yapılmıştır. Kaynakça [1] U. Büyükşahin, 3 Eksenli CNC Tezgâh Tasarımı ve Uygulanması, İstanbul, [2] M. Kutlu, 3 Eksenli Masa Tipi CNC Freze Tezgâhı Tasarım ve İmalatı, Afyonkarahisar, [3] S. Uyar, F. Beler, K. Çetinkaya, Eğitim Amaçlı 4 Eksenli Masa Üstü CNC Freze Tasarımı ve Prototipi, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ekim 2012, Ankara. [4] H. Kaygısız, K. Çetinkaya, CNC Freze Eğitim Seti Tasarımı ve Uygulaması, SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol. 2, No 3, September [5] S. Alan, CNC Eğitim Seti Tasarımı, Konya, [6] MEGEP, CNC Lazerle Kesme, Ankara, [7] A. Koleri, K Çetinkaya, Masa Üstü CNC Freze Tezgâh Tasarımı ve Prototip İmalatı. 1235

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI BĠTĠRME ÇALIġMASI MEHMET ALĠ YARIMBAġ 179952 VEYSEL GÖKDEMĠR 179978 BAHAR 2011 TRABZON

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE

MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE Ahmet KOLERĐ a ve Kerim ÇETĐNKAYA b, * a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, akoleri@gmail.com

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ DİVİZÖR TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ Yıldırım Bayazıt ORHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Eğitimi Anabilim Dalı 2011 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 1 of 9 05.11.2008 11:06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet e-mail > Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı : Makina Dinamiği,

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 69-78 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Endüstriyel Robotlar Bekir ÇENGELCİ, Hasan ÇİMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF THE WEDGE CAM MECHANISMS

LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF THE WEDGE CAM MECHANISMS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF

Detaylı

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri İÇİNDEKİLER A-Makina Teorisi ve Dinamiği A1-Mecanum Tekerlekli Çok Yönlü Mobil Robot Projesi Alican YILMAZ (Prof.Dr. Erol UYAR) 7 A2- Scara Robot Manipülatör Tasarımı Ve Kontrolu Egemen TURAN (Prof.Dr.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU DERS 1 (LECTURE 1) Makine nedir? (What is machine?) Ayakkabı makineleri (Footwear machines) Ayakkabının kısımları. (Parts of footwear)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 1 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.1.Giriş : Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde günümüzün en yaygın ve gelişmeye

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 2 : 199-204

Detaylı