ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ. Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ. Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş."

Transkript

1 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş. 25 OCAK 1991

2

3 Esnek Üretim Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems - FMS), tasarım ve üretimin entegre edildiği CNC (Computerized Numeric Control - Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) kontrollü takım ve malzeme taşıma sistemleri ile tezgah merkezlerinden oluşan sistemlerdir. Üretim Sistemlerinde bilgisayar kullanılmaya başlanması ile operatör yeteneklerinin makinalara aktarılması ve makinalara karar verme yeteneğinin verilmesi (yapay zeka) mümkün olmuş ve CNC tezgah tanımı ortaya çıkmıştır. Elektronik sektöründeki gelişmelere paralel olarak elektronik devre elemanları ve çevre birimlerinin yetenekleri artmış ve maliyetleri düşmüştür. Bu sayede bu tür tezgahlar yüksek oranda kullanılmaya başlanmıştır» Üretim ortamındaki tekil veya çoklu te~gah kullanımı entegre bir sistemin gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bilgisayar ve üretim sektörünün ortak çalışması sonucunda Esnek îmalat Sistemi tanımlasıyla anılan entegre bir üretim tarzı ortaya çıkmıştır. Esnek Üretim Sistemlerinin klasik seri üretim hattı sistemlerine göre önemli üstünlükleri olarak sayılabilir. -- üretim hızının yüksek olması -- üretim sisteminde farklı parçaların işlenmesi için gereken geçiş süresinin kısa olması Sistemde on-line bilgi aktarımının mümkün olması sayesinde sisteme müdahalenin eh kısa sürede gerçekleştirilebilmesi -- Doğrudan sistemden alınan veriler kullanılarak sistem verimliliği konusunda istatistiksel analizlerin yapılabilmesi Makinalardan alman takım ömür bilgileri değerlendirilerek, bakım sürelerinin sağlıklı tesbit edilebilmesi Bîr Esnek üretim Sistemini oluşturan birimler şunlardır: Yazılım Birimleri Donanım Birimleri nı

4 Donan mr birimlerini oluşturan modüller olarak: Bilgisayar* ve Çevre Birimleri Jş Merkezi { CNC tezgah ) - Takjin Taşıma Düzeneği -- Parça Taşıma Düzeneği \< Varj Jıııı I» i r imlejt i n i oluşturan modüller olarak: sayabi liriz, Ore tim Planlama Sistemleri Tasanın Sistemleri -- Fpııck Üretim Sistemi üretin» Hattı Kontrol ve istatistiksel Anal iz Yazılımını Uıot i J ecele parça/paîçaloıın bilgileri, Üretim Planlamo ve Tasarı m Si stem 1. o i i y 1 *> e.i (Jo edi leı^ek, kontrol yaz D.1 ı mı vasıtasıyla CNC tezgahlardan oluşan liretim hattana aktarılır. iirmim sırasında da bu tezgah J ardan on-line veriler al jnarak «kîgex iendi ı i 1 i r ve yoz konusu bilgilerden sistemin verimliliği hilcl:? mi*» ıvıpor*lar ve i sta t i «t j ksej analiz sonuçları elde edilir. Kyuek Üretim S istemleı inde yazılım birimleri arasında üst revi,yede J^^% alan ülfetim Planlama ve Tasarım Sistemleri günümüzde normal üretim hatlarında da kullanılabilmektedir» Ancak EsnelC Üretim»Sistemlerinde üst seviyedeki söz konusu ja^ılıın ile üretim hattındaki CNO tezgahlar arasındaki bağlantıyı Kontıol Ya^jl nnı sağlamaktadır. Söz konusu Kontrol Yazılımı şu modüllerden oluşmaktadır: -- Planlama ve Optimizasyon - - Merkez Yorumlama ve Denetleme -- İş Merkezi -- İş Merkezi Yorumlama ve Denetleme İş Merkezi Sürücü Programı -- Takam Taşıma Düzeneği ~- 'lakım Taşıma Düzeneği Yorumlama ve Denetleme - Teıkım Taşıma Düzeneği Sürücü Programı - Paleti i Taşıma Düzeneği -- Paletli Taşıma Düzeneği Yorumlama ve Denetleme Palet,li Taşıma Püzeneği Sürücü Programı --İstatistiksel Veri Toplama ve Analizi ^

5 İyi planlanmış ve modüler olarak tasarlanmış Kontrol Yazılımları CNC tezgahlar ile bağlantıyı, kullanılan CNC'nin özelliklerine göre yazılmış Sürücü programlar aracılığı ile sağlar* Böylece, Sürücü programlar dışındaki tüm modüllerin CNC dilinden bağımsız olarak çalışması nedeniyle, farklı Esnek Üretim Sistemi uygulamalarında sadece sürücü programların, kullanılan CNC diline göre yeniden düzenlenmesi ile Kontrol Sistemi rahatlıkla yeni konfigürasyonlara adapte edilebilir, CNC'lerin Bilgisayar Bağlantısı CNC'ler dış dünya ile bilgi alışverişini belirli formlardaki bilgi katarlarlyla ( mesaj ) sağlarlar* Bu bilgi katarları içerisinde söz konusu CNC yapımcısı firmanın belirlediği standartlarda veriler bulunmaktadır. Bu bilgi katarları CNC ile bilgisayar arasında yine standart bazı protokoller (LSV2, 3964R) kullanılarak aktarılır «Bir bilgi katarında: -- Bilgiyi tanımlayan bölge -- Bilginin içeriği bulunur. Bilgiyi tanımlayan bölge, mesaj içerisinde gelen bilginin kapsamını ve mesajın gönderilme koşulunu içerir. Bilgi ise, ana bilgisayar tarafından istenen veya CNC tarafından kendiliğinden gönderilen, durum veya kullanılan parçalara ilişkin detaylardır» CNC'ler ile dış dünya arasında şu bilgiler taşınır: Makina Durum Bilgisi Alarm Bilgisi Alarm oluştu -- Alarm bitti Palet Bilgisi Palet Palet Palet İşlem Bilgisi îşleme Başladı -- îşleme Bitti Makinaya geldi îşlem istasyonuna geldi İşlem istasyonundan alınabilir -- Takım Bilgisi (tek uçlu/çok uçlu) Tüm mevcut takımların bilgisi Kullanılan takımların bilgisi

6 -- Takım Yükleme/Boşaltma -- Rastgele Yükleme -- Rastgele Boşaltma -- Tek uçlu takımlar ~- Çok uçlu takımlar -~ Dosya Transferleri NC dosyalarının NC'ye transferi - - NC dosyalarının ana bilgisayara transferi -- NC dosya belleğindeki belirlenen dosyanın silinmesi -- Olay Bilgileri -- Senkronizasyon CNC'1er ile ana bilgisayar arasında yukarıda sıralanan işlemler, CNC yapımcısının belirlediği standartlar kullanılarak gerçekleştirilir. Sos konusu bilgiler ana bilgisayar tarafından istenebileceği gibi CNC tarafından kendiliğinden gönderilebilir ve/veya CNC tarafından ana bilgisayardan istenebilir. CNC ile ana bilgisayar arasanda sö2 konusu mesaj transferlerinin bir kısmı tek yönlü bilgi akışı şeklinde olup, bir kısmı da karşılıklı konuşma şekjinde gerçekleşir» Tek yönlü bilgi akışı olarak CNC tarafından ana bilgisayara gönderilen durum değişim bilgilerini, herhangi bir arıza durumunda oluşan alarm bilgilerini ve Olay bilgilerini sayabiliriz» Olay bilgilerine örnek olarak ana bilgisayara raporlanan "makinada işlem sona erdi" mesajını gösterebiliriz. Çift yönlü bilgi akışı, genellikle aktarılacak bilginin çok büyük olduğu durumlarda uygulanır. CNC ile ana bilgisayar arasında iletişim için kullanılan protokollerin ve CNC dilinin özellikleri nedeniyle bilginin kademeli olarak transferi gereken durumlarda, bilgi karşılıklı konuşma şeklinde aktarılır. Bilgiyi transfer etmek isteyen taraf bu isteğini karşı tarafa bildirdikten sonra olumlu cevap alması durumunda bilgi transferine başlar. Protokol ile sınırları belirlenmiş bilgi transferi, alıcı tarafın herhangi bir nedenle prosesi durdurması veya hatasız durumda bilginin tamamının transferi tamamlanıncaya dek sürer. Esnek üretim Sistemlerinde, CNC'lerle konuşarak elde edilen tüm veriler, çeşitli seviyelerdeki değerlendirmeler sonucunda Kontrol Yazılımı tarafından yorumlanarak, mevcut plana göre hangi istasyonda hangi NC dosyasının bulunması gerektiğine karar verir ve bunun gerçeklenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Bunun dışında, söz konusu istasyonda işlenecek parça için gerekli olan takımların bulunması ve işlenecek parçanın üzerinde bulunduğu paletin de söz konusu istasyona taşınması için gerekli işlemleri gerçekleştiren koordinasyonu sağlar. 268 TOTAL P.0 e

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Değerli Firma Yetkilisi,

Değerli Firma Yetkilisi, Değerli Firma Yetkilisi, Üretim ve planlamanın daha etkili kılınması, süreçlerin anında izlenmesi ve müdahale edilebilmesi, müşteri isteklerinin hatasız karşılanabilmesi için günümüz teknolojilerinden

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Serdar ERGİNTÜRK Siemens Cerberus Güvenlik Sistemleri A.S. İzmir Bölge Sorumlusu Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Merkezi No:123/1 Alsancak / İzmir Tel: 00 90

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir.

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir. Eskiden sadece sayaçların başına gidilerek gerçekleştirilebilen ve endeks değerlerinin kaydedilmesinden ibaret olan sayaç okuma işlemleri günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar neticesinde çok farklı

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr

DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr ÖZET Kamu ve özel sektör kuruluşlarının verimli bir biçimde iletişim kurma ihtiyacından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SCADA SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Hazırlayan Veli Özerdem Öğretim Üyesi Hasan H. Balık İçindekiler Giriş Konu SCADA nedir? Bir SCADA sistem

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION

BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION BİR EĞİTİM KURUMU İÇİN ETKİLEŞİMLİ SESLİ YANIT SİSTEMİ INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) SYSTEM FOR AN EDUCATIONAL INSTITUTION Dr. Mustafa Murat İnceoğlu Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl. Bornova 35100

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ VE KOZLU (TTK-ZONGULDAK) MÜESSESESİNDEKİ UYGULAMALAR

KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ VE KOZLU (TTK-ZONGULDAK) MÜESSESESİNDEKİ UYGULAMALAR Türkiye 13 Kontur Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 2002, Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 13th Turkish Coal Congress, May 29-31, 2002, Zonguldak, Turkey KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU B 'Bilgisayar' terimi, latincede hesaplamak anlamına gelen 'computere' kelimesinden üretilen 'computer' sözcüğünün Türkçe'ye çevrilmesinden gelmektedir. Bilgisayar sistemleri

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı