TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Vedat SAVAS, Abdülkerim YAPICI Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Elazığ ÖZET Bu çalışmada, Arşimet spiralinin CNC freze tezgahında imal edilebilirliği araştırılmıştır.bu işlemin gerçekleştirile bilmesi için ilk öne Arşimet spiralinin matematiksel fonksiyonu araştırılmış daha sonra bu fonksiyondan hareketle Arşimet spiralinin CNC frezede imal edilebilmesi için takım yolu denklemleri türetilmiştir bu denklemler yardımıyla makro programlama ile Arşimet spiralinin Fanu işletim sistemli ile Dyna 2900 Myte tipi freze tezgahında imalatı gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak para metrik denklemleri bilinen eğrilerin makro programlama ile imal edilebilirliği sonuuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler : CNC, Arşimet Spirali, İmalat 1. GİRİŞ Nümerik kontrollü tezgahların gelişmesi tasarım ve imalat alanında önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Klasik tezgahlarla karmaşık ve özel profillere sahip olan iş parçalarının imalatı, imalat sektörünün başlıa problemiydi fakat nümerik kontrollü tezgahların gelişmesiyle bu problem ortadan kalkmıştır. Bu konuda birçok çalışmalar yapılmıştır. Özek, C ve Özel, C yapmış oldukları çalışmada bir dik işlem merkezli CNC freze tezgahında makro programlama yöntemi ile düz dişlilerin açılabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında CNC freze tezgahlarında modülü büyük olan dişlilerin imalatlarının rahat bir şekilde yapılabileeği, modülü küçük olan dişlilerin imalatlarının parmak freze çakısının çapından dolayı, G41 ve G42 çap telafisi kodlarının sorun oluşturabileeği görülmüştür. İmal ettikleri düz dişli yüzey kalitesinin azdırma ve modül çakı ile açılan dişlilere nazaran daha hassas olduğunu belirtmişlerdir [1]. Özel, C ve Savaş, V çalışmalarında CNC freze tezgahında makro programlama yöntemiyle kardioid eğrisi şeklindeki bir iş parçası veya kanalın imalatını araştırmışlardır. Çalışmalarında CNC program algoritması belirlenmiş ve klasik freze tezgahlarında imalatı yapılamayan çeşitli iş parçalarının makro programlama yöntemiyle imal edilebildiği gösterilmiş, döngü için kullanılan en küçük açısal değişim miktarının yüzey kalitesini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir [2]. Özel, C ve Özek, C matematiksel modeli olan kardioid şekilli bir kamın imalat denklemlerini çıkartmışlardır. Bu denklemlere göre kardioid şekilli kamın tasarımı BDÜ (Bilgisayar Destekli Üretim) kodlarının türetimi için C programlama dilini kullanarak bir C programı hazırlamışlardır. Bu programdaki kodların doğruluğunu kontrol etmek için DYNA 4M CNC programında simülasyon yapmışlardır. Sonuç olarak kullanılan çakı yarı çapının ilgili denklemler de ilave edilmesi gerektiği ve kamın birlikte çalışaağı izleyii makaranın çapına göre seçilmesi gerektiği belirtilmiştir [3]. Özel, C ve Özek, C bir diğer çalışmalarında dönel paraboloit şeklindeki bir parçanın Fanu işletim sisteminde makro programlama yöntemiyle hazırlanabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında imalat denklemlerindeki parametrelerin hem imal edilen parçanın yüzey pürüzlülüğünü hem de imalat maliyetini

2 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2005 (4) önemli ölçüde etkilediğini belirtmişlerdir [4]. İnan, A çalışmasında analitik ifadeli uzay şekillerinin bilgisayar kontrollü freze tezgahında imalatı için gerekli sayısal kontrol programının hazırlanmasını araştırmış ve örnek olarak eliptik paraboloit üzerinde uygulama yapmıştır. [5]. İnan, A bir diğer çalışmasında eliptik paraboloit yüzeyi üzerine makro programlama yöntemi ile matematiksel olarak bilinen elips ve parabol eğrilerini açmak için gerekli programların hazırlanmasını araştırmıştır [6]. Fisher, G matematiksel modeli belli olan şekiller tespit ederek bunların Part programlarla çözümü ve CNC tezgahlarında imalatlarının yapılabilirliği üzerinde çalışmalara başlanmıştır [7]. Erdman, A.G yine diğer bir araştırmada, bir telefon ahizesinin, bilgisayar destekli tasarım (CAD) programıyla modellenmiş, yine aynı ortamda bu modelden yararlanarak kalıp yüzeyleri oluşturulmuştur ve CAM programıyla takım yolları için, NC kodları hazırlanmış ve CNC tezgahında imalatı gerçekleştirilmiştir [11, 12,13]. Ayrıa serbest sistemli makro programlama ile delik delme programı üzerinde çalışmalar yapılmıştır [14,15,16]. Diğer bir çalışmada ep işlemesinde, takım yolu oluşturulmasına yönelik çalışmalardır [17,18,19]. Bunlarla beraber çeşitli CAD/ CAM sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve makine parçaların çeşitli işlenme yöntemleri üzerinde durulmuştur [20,21,22,23]. Bu çalışmada ise kutupsal koordinatlarda R = a. θ denklemi ile ifade edilen Arşimet spirali şeklindeki bir kanalın imalatının Fanu sistemli makro programlama ile imalatı gerçekleştirilmiştir. 2. ARŞİMET SPİRALİ Arşimet spirali sabit bir açısal hız ile orjin etrafında dönen bir noktanın açısal hareketinden türetilmiştir (Şekil 1). Şekil 1. Arşimet spirali Arşimet spiralinin başlangıç noktası P 0 dır. Arşimet spiralini meydana getiren noktanın hızı dir. Yine bu spiralin bir peryot (t) boyuna aldığı yol aşağıdaki gibi dir. ρ =.t (1) Yine bu noktanın açısal hızı ω dır. Peryot boyuna alınan açısal yol ise aşağıdaki gibi hesaplanır. φ = ω.t (2) (2) ifadesinden t çekilip (1) ifadesin de yerine yazılıp gerekli düzenlemeler yapılırsa, Arşimet spiralinin polar ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir. ρ = φ (3) ϖ 26

3 Savaş, V., Yapıı, A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2005 (4) yukarıdaki ifade de ifadesi yerine a yazılırsa, Arşimet spiralinin para metrik denklemi aşağıdaki gibi ϖ elde edilir. + + ρ = aφ, a R, φ R (4) Arşimet Spiralinin Takım Yolu Denklemlerinin Türetilmesi Şekil 2 den de görüldüğü gibi Arşimet spiralinin xy düzlemine izdüşümü alındığında Arşimet spiralinin parametrik denklemleri aşağıdaki gibi olur. Y O a.θ θ X m Ym X Şekil 2 Arşimet spiralinin parametrik denklemlerinin türetilmesi X m = ρ. Cosθ = ( a. θ ). Cosθ (5) Y m = ρ. Sinθ = ( a. θ ). Sinθ (6) yukarıdaki denklemlere çakı yarıçapının ilave edilmesi gerekir (Şekil 3). Y Çakı y O a.θ θ X m Ym x X Şekil 3 Takım yolu denklemlerinin türetilmesi Şekil 3 den de görüldüğü gibi takım yolu denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir. x = r.osθ (7) y = r.sinθ (8) (7) ve (8) denklemleri sırasıyla (5) ve (6) denklemlerine ilave edilirse, Arşimet spirali için takım yolu denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir. 27

4 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2005 (4) X = ( a. θ ). Cosθ + r. Cosθ (9) Y = ( a. θ ). Sinθ + r. Sinθ (10) 3. ARŞİMET SPİRALİNİN MAKRO PROGRAMININ YAZILMASI VE İMALATI Şekil 5 de gösterildiği gibi türemiş olduğumuz parametrik denklemler yardımıyla Arşimet spiralinin işlenmesi için makro program hazırlanmıştır. Hazırlanan programın algoritması aşağıdaki gibi dir. Başla G,M Girdi CNC Girdi Makro Hesaplama İ #2= 360 Hesaplam a Döngü Son Şekil 5 Arşimet Spiralinin Makro Programının Akış Diyagramı Yukarıdaki algoritmaya göre hazırlanan program DYNA 4m CNC freze simülasyon programında çalıştırılmış ve simülasyon görüntüsü aşağıdaki şekildeki gibi elde edilmiştir (Şekil 6). 28

5 Savaş, V., Yapıı, A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2005 (4) Şekil 6 Arşimet spiralinin simülasyon görüntüsü Şekil 7 İmalatı tamamlanmış Arşimet spirali Hazırlanan algoritmanın doğruluğu bu şekilde test edildikten sonra Dyna 4m CNC freze tezgahında düz alınlı parmak freze çakısı ile Arşimet spiralinin imalatı yapılmıştır (Şekil 7). 4. SONUÇLAR Yapılan bu çalışma ile klasik freze tezgahlarında imalatları yapılamayan çeşitli fonksiyonel yüzeylerin makro programlama yöntemi ile CNC freze tezgahlarında, parmak freze çakıları ile imalatının gerçekleştirilebileeği görülmüştür. Yine bunun yanında diğer spiral çeşitleri olan Arhimedean spirali, Hyperboli spiral, Polynomial spiralin, Logarithmi spiral de bu tür bir imalat yöntemi ile imalatları gerçekleştirilebilir. 29

6 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2005 (4) KAYNAKLAR 1 Özek, C., Özel, C., Dikey İşleme Merkezli CNC Tezgahlarında Makro Programlar Kullanarak Düz Dişlilerin İmalatı, Mühendis ve Makine, S:512, Eylül Özel, C., Savaş, V., CNC Freze Tezgahlarında Denklemi Bilinen Şekillerin Makro Programlama İle İmalatlarının Araştırılması, Mühendis ve Makine, S:496, Mayıs Özel, C., Özek, C., Kardioid Şekilli Kam İmalatı İçin BDÜ Kodlarının C programlama Türetimi, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (1), 73-81, Özel, C., Özek,C., Dönel Paraboloid Şeklindeki Parçaların BSD freze Tezgahında İmalatının Araştırılması, Dok. Ey. Üniv. Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:4 Sayı: 1 Sh: 89-97, Oak İnan, A., CNC Freze Tezgahlan için Analitik İfadeli Uzay Şekillerinin İmalat Programlarının Çıkarılması Ve Uygulaması, 5. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Uludağ Bursa, Eylül İnan A., The Mahining of Elipti Paraboloid Using Computer Numerial Control Systems, The Journal of Fırat University 5(1), 67-77, Elazığ, Fisher, G., Mathematial Models, Frieder. Vieweg. & Shon Braunshweig/Wiesbaden, CAD/CAM Referene Issue, Mahine Design, Cilt 57, Sayı 24, S.2-132, Erdman, A.G., " Computer-Aided Design of Mehanisms 1984 and Beyond Mehanism and Mahine Teory, Cilt20, Sayı 4, S , Sayısal Grafik, Sanal Gazete, Sayı:10, S. 5-25, İstanbul, Sayısal Grafik, Sanal Gazete, Sayı 11, S. 6-7, İstanbul, Balı, I., Solid Modelling-Today's, H.P. Otomasyon Dergisi Nisan sayısı, , Besant, C.B, Computer Aided Design and Manufature, 2 nd. Edn. Ellis Hanvoord, Besant, C.B., Lui, CW.K., Computer Aided Design and Manufature 3-Edition , Catia Training Curves and Surfaes Manuel Version Release 2. Deember 1990 Dassault Systems. 16 Davies, B.L., Robotham, A.J., Yarwood, A., Computer Aided Drawing and Design. Chapman Hail Universitey and Proffessional Division London-New York-Tokyo Melbourne- Ma-Daras , Euklid Users Manuel Volume Groover, Mikell P.Zimmers, Jr, E.W., Computer Aided Design and Manufaturing. Prentie Hail 1-4; ; , Milner, D.A., Vasiliou V.C., Computer Aided Engineering for Manufature 9-12; ,

7 Savaş, V., Yapıı, A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2005 (4) Wiulin, D., Davies B.T., Surfae Engineering Geometry for Computer-Aided Design and Manufature England, Karagöz, Y., Nümerik Kontrollü Tezgahlar İçin Programlama (CAM) Teknikleri. Mühendis ve Makine-Cilt 41 Sayı 483. Nisan Jefety, A., Mathematis for Engineers and Sientists, Nelson, Dyna 2900 Myte Tezgah Katalogu. Dyna Mehtronis In. Ltd. 926 W Maude Ave. Sunnyvale, Ca U.S.A. 24 Spiral sampling as a fast way of data aquistion in surfae topography, M.Wiezorowski, 2001, Mahine tools & Manufature, Vol:41, PP

CNC PARÇA PROGRAMLAMA TEKNİĞİYLE PULLUK AKTİF YÜZEYİNİN OLUŞTURULMASI

CNC PARÇA PROGRAMLAMA TEKNİĞİYLE PULLUK AKTİF YÜZEYİNİN OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 2 : 223-228

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARI İÇİN DİALOG METODU KULLANILARAK NC KOD TÜRETİLMESİ

CNC TORNA TEZGAHLARI İÇİN DİALOG METODU KULLANILARAK NC KOD TÜRETİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 299-304

Detaylı

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 2 : 199-204

Detaylı

MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET

MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ Neslin HASAR 1, Ali İbrahim TOKAT 2, Kerim ÇETİNKAYA 3 1 neslin523@hotmail.com K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (47-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (47-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences FOTOĞRAFI ÇEKİLEN PARÇALARIN CATIA CAD ORTAMINDA OTOMATİK MODELLENMESİ AUTOMATIC MODELLING OF PHOTOGRAPHED

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 643-651, 2010 Vol 25, No 3, 643-651, 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Mustafa AYYILDIZ,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZELEME İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ THE DEVELOPPING OF A NEW

Detaylı

4.9. BOXFORD 190 VMC FREZE TEZGAHINDA İŞLENECEK PARÇALARIN BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU

4.9. BOXFORD 190 VMC FREZE TEZGAHINDA İŞLENECEK PARÇALARIN BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU 4.9. BOXFORD 190 VMC FREZE TEZGAHINDA İŞLENECEK PARÇALARIN BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU Computer Simulation Of The Parts On Boxford 190 VMC Milling Cutter ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. ASAF VAROL Asaf Varol, lisans eğitimini

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI VİDALI MİL HAREKET SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE TİTREŞİM ANALİZİ MUHAMMET ERDÖL YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR FREZELEME İŞLEMLERİNDE CNC PARÇA PROGRAMININ TÜRETİLMESİ Yılmaz KÜÇÜK 1, İhsan KORKUT 2, Ulvi ŞEKER 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Nursel ÖZTÜRK * Özet: Parça ailelerinin oluşturulması işlemi, analiz,

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CAM PROGRAMI İLE TORNALAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTI EKSENLİ ROBOT KOLUN HAREKETSEL KARAKTERİSTLİĞİNİN GÖRSEL PROGRAMLANMASI VE GERÇEK ZAMANLI UYGULAMALAR Mehmet Serdar GÜZEL BİLGİSAYAR

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

VİDA DİŞLİ MEKANİZMALARININ BOYUTLANDIRILMASI

VİDA DİŞLİ MEKANİZMALARININ BOYUTLANDIRILMASI BİLGİSAYAR YARDIMIYLA DÜZ, HELİSEL, KONİK ve SONSUZ VİDA DİŞLİ MEKANİZMALARININ BOYUTLANDIRILMASI ve ANALİZİ Fatih KARPAT *, Kadir ÇAVDAR * Fatih C. BABALIK *** Dişli çarklar binlerce yıldan beri ku/lanılagelen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CAM FREZELEME ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ

FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 DERLEME FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ Kadir ÇAVDAR * Tolga TANRISEVER * Özet: Bu yayında; lazer ışını kullanarak

Detaylı

LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF THE WEDGE CAM MECHANISMS

LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF THE WEDGE CAM MECHANISMS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LEVHA KAM MEKANİZMALARININ BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE İMALATI COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING OF

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ferhat Güngör Emine Taşcı, Kübra Tozluklu, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Detaylı