T.C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Y Ö N ET Ġ M K U R U L K A R A R I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Y Ö N ET Ġ M K U R U L K A R A R I"

Transkript

1 T.C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Y Ö N ET Ġ M K U R U L K A R A R I Toplantı Tarihi : 25/09/2013 Toplantı No : 2013/27 Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr. Osman YILDIZ BaĢkanlığında saat da toplanmıģ ve aģağıdaki kararlar alınmıģtır Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Aslan SĠLO 23 Eylül 23 Ekim 2013 tarihleri arasında izinli olacağından o tarihler arasında okutulacak olan aģağıda belirtilen dersleri yürütmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince derslerin isimlerinin karģısında belirtilen elemanlarca yürütülmesinin uygun olduğuna ve gereği için Rektörlük Makamına arz edilmesine oy birliğiyle karar verildi. LEVENT YILDIRIM Yaylacık Mah.11.sokak Demir Apt 47/7 Merkez/KIRIKKALE DERSNO DERSĠN ADI PROGRAMI TEO. UYG. TOP SINIF Ö.ġek YYIL TEMEL ĠMALAT MAKĠNE 1 N.Ö ĠġLEMLERĠ CNC TORNATEKNOLOJĠSĠ MAKĠNE 3 N.Ö ĠMALAT ĠġLEMLERĠ-II MAKĠNE 3 N.Ö TEMEL ĠMALAT MAKĠNE ĠġLEMLERĠ 1 Ġ.Ö CNC MAKĠNE TORNATEKNOLOJĠSĠ 3 Ġ.Ö ĠMALAT ĠġLEMLERĠ-II MAKĠNE 3 Ġ.Ö Temmuz 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan, 6353 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. maddesinden faydalanacak öğrencilerin kayıtlarını Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yaptırmalarına, intibak komisyonlarının belirlemiģ oldukları dersleri almalarına ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi S.N ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ 1 Onur TANIR MAKĠNA 3- AĢağıda adı-soyadı, numarası ve programı yazılı öğrencilerin vermiģ olduğu dilekçeleri incelenmiģ olup, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38/b maddesi gereğince kayıtlarının silinmesine ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 Ġsmail BARIġ Organik Tarım Çağrı YALMAN Elektronik HaberleĢme Mehmet Can DURMAZ Elektronik HaberleĢme Anıl Çağlayan ASLIHAN Bilgisayar Proğramcılığı Harun ĠLERĠ Bilgisayar Proğramcılığı 4- Mazereti nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan aģağıda adı-soyadı yazılı öğrencinin belirtilen sürede kaydının dondurulmasına oy birliğiyle karar verildi. NUMARA ADI SOYADI PROGRAMI SÜRESĠ Gülenay AYDEMĠR Organik Tarım 2 YARI YIL Ebubekir AYTEN Otomotiv 2 YARI YIL Teknolojisi Emre ARSLAN Elektronik 1 YARIYIL HaberleĢme Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında mazeretleri nedeniyle harçlarını yatırmayan ve kayıt yenilemelerini yaptıramayan aģağıda adı-soyadı programı ve numarası belirtilen öğrencilerin 04 Ekim 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar harçlarını yasal faiziyle birlikte yatırmalarına, ders kayıt yenilemelerine ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi Volkan CANAN Mantarcılık Hayrullah TIRINOĞLU Ġklimlendirme ve Soğutma Gökhan AKBAL Ġklimlendirme ve Soğutma Seda SAĞKOL Bilgisayar Proğramcılığı ĠÖ Uğur TOPAL Elektrik Teknolojisi Cem Hüseyin AKYÜZ Mobilya Dekorasyon Burak OĞUZ Elektrik Teknolojisi Ahmet Murat ONSEKĠZ ĠnĢaat Teknolojisi Ziya AĞILCI Elektronik Teknolojisi Alper ORHAN Kontrol OTOMASYON Cemal ÜNLÜSOY ĠnĢaat Teknolojisi Tahsin YAZICI Otomotiv Teknolojisi BektaĢ Umut TUNÇ Bilgisayar Proğramcılığı(uzaktan eğitim) Mesut SARIASLAN Elektronik Teknolojisi Cihat ÖZKAN Otomotiv Teknolojisi Sait AKYELOĞLU ĠnĢaat Teknolojisi Ufuk ALTAN Bilgisayar Proğramcılığı(uzaktan eğitim) E.Sinem ÇEVĠK Elektronik HaberleĢme Semih DEMĠRAY ĠnĢaat Teknolojisi Gökhan AKÇA Otomotiv Teknolojisi Ali Rıza ALTAN Mobilya Dekorasyon Çağrı YUMUġ Bilgisayar Proğramcılığı Hüseyin ERDURAN Mobilya Dekorasyon ġükrüye ALGÜL Rafineri ve Petro Kimya Eyüp Sabri DĠNÇ Mobilya Dekorasyon

3 Ömer HAKTANIR Rafineri ve Petro Kimya Melih Özkan YILMAZ Bilgisayar Proğramcılığı(uzaktan eğitim) Akın OKUR Elektronik HaberleĢme Oğuzcan SAPMAZ ĠnĢaat Teknolojisi Serkan TÜRKER Mobilya Dekorasyon Sevgi KÖRÜKÇÜ Bilgisayar Proğramcılığı Ülker ÖZTÜRK ĠnĢaat Teknolojisi Özgür AYDOĞAN ĠnĢaat Teknolojisi Gökhan GÖLBAġ Elektronik Teknolojisi Mert PARKÇIN Elektrik Ġ.Ö Ali ÇALKAN ĠnĢaat Teknolojisi Levent BUDAK Elektrik Teknolojisi Emre GÜLEÇ Elektronik Teknolojisi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında harç yatırma zorunluluğu olmayan öğrenciler süresi içerisinde ders kayıt yenilemesini yaptırmayan aģağıda adı-soyadı programı ve numarası yazılı öğrencilerin ders kayıtlarını 04 Ekim 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırmalarına ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı na bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi Seda AKPINAR Bilgisayar Proğramcılığı Emrecan KAYALAK Ġklimlendirme ve Soğutma Hüsnü Can AZĠZOĞLU Kontrol OTOMASYON Volkan ÖZER Makine Kadir ġentürk Rafineri ve Petro Kimya Hasan EGEN Organik Tarım Metin ARDIÇ Rafineri ve Petro Kimya Yasin GÖÇER Elektrik Elektronik Muhsin ÇELĠK RTV Mustafa KABAġ Rafineri ve Petro Kimya Mustafa KARAPINAR Rafineri ve Petro Kimya Emrah AĞIRMAN Makine Hakan GÖKBULUT Makine Hüseyin CĠRĠTOĞLU ĠnĢaat Teknolojisi Burak ÖZTEMEL ĠnĢaat Teknolojisi AyĢe BEKAR ĠnĢaat Teknolojisi Mehmet Ali UYSAL Ġklimlendirme ve Soğutma Tahsin YILMAZ Makine Ahmet Can ÇELĠK Bilgisayar Proğramcılığı Halil Ġbrahim Elektronik Teknolojisi ALTUNKAYNAK Rıdvan ATEġ Kontrol OTOMASYON Halil YERLĠKAYA Elektrik Teknolojisi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında harcını zamanında yatıran öğrenciler ancak ders kayıt yenilemesini yaptırmayan aģağıda adı-soyadı programı ve numarası yazılı

4 öğrencilerin ders kayıtlarını 04 Ekim 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırmalarına ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı na bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi Fikret DALBUDAK Makine Kadircan DERMUT RTV Erkan ULUKAYA Mobilya Dekorasyon Ahmet TEKBAġ RTV Buğurcan ERTUNÇ Makine Serhat USLU Kontrol OTOMASYON Onur SAZLIK Kontrol OTOMASYON Sadık BARĠNAL Organik Tarım Ebuzer YAKUT Mobilya Dekorasyon Mustafa ÖZÇAM Elektronik Teknolojisi Mesut SARIASLAN Elektronik Teknolojisi Murat KARATAY Makine Ġsa ERKEÇ Makine ĠÖ Ahmet CANSIZEL Makine ĠÖ Ramazan BAġKIġ Otomotiv Teknolojisi Muzaffer ÖZTÜRK Otomotiv Teknolojisi Mustafa TOPAÇ Makine ĠÖ Dursun YURT Rafineri ve Petro Kimya Nuri Giray GENÇ ĠnĢaat Teknolojisi Ömer Faruk TORUN Elektronik Teknolojisi Sadık YILMAZ Bilgisayar Proğramcılığı Emre Sadık YILMAZ Bilgisayar Proğramcılığı Mehmet KAPLAN Elektronik HaberleĢme Veli ĠNCĠ Mantarcılık Ceren YURTLAK RTV Aydın DUYGU Elektronik HaberleĢme Münir Enes KARAĠNCĠ Elektrik Teknolojisi Urufi KOÇ Ġklimlendirme ve Soğutma Ġ.Ö Muhammed Enes Otomotiv Teknolojisi KUTLUCA Yunus AKAR Otomotiv Teknolojisi Alper TAġPINAR Otomotiv Teknolojisi Tahir KAYALAK Rafineri ve Petro Kimya Sefa TOPRAK Makine ĠÖ Salih ġahġn ĠnĢaat Teknolojisi Umutcan ÖZYILMAZ Elektronik HaberleĢme Ömer ORUÇ Otomotiv Teknolojisi Mehmet GÜRKEZ RTV Burak YURDAKUL Ġklimlendirme ve Soğutma Ümit ÖZSOY Ġklimlendirme ve Soğutma Mehmet CEPE Mobilya Dekorasyon 8- Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nın 25/09/2013 tarihli ve / / sayılı yazısı incelenmiģ olup, aģağıda bilgileri yazılı öğrencilerin

5 Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince mezun olmalarının uygun olduğuna ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi MEZUN ÖĞRENCĠLERĠN LĠSTESĠ S.N ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ 1 ERKUT AKIN KONTROL VE OTM.TEKN.(ĠÖ) 2 ÇAĞRI PEKDOĞAN KONTROL VE OTM.TEKN.(ĠÖ) 3 HÜSEYĠN KELEġ KONTROL VE OTM.TEKN.(ĠÖ) 4 SAVAġ AKDAĞ ORGANĠK TARIM 5 EMRE KAPUCU ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞT.TEKN. 6 OZAN KANBĠR RADYO VE TEL.PROG.(ĠÖ) 7 YASĠN ERTAN ELEKTRONĠK HAB.TEK. 8 ĠRFAN GÜNEL ELEKTRĠK 9 FERHAT ALTUNÇ RAFĠNERĠ VE PET.KĠM.TEK.(ĠÖ) 9-12 Temmuz 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan, 6353 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. maddesi ve 04/09/ sayılı Senato kararı ile otomotiv teknolojisi programına kaydını yaptıran Hakan ASLAN nın intibak komisyonunca belirlemiģ oldukları dersleri almasına ve gereği için Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10- Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığı nın 13/09/2013 tarihli ve / /7325 sayılı yazısı incelenmiģ olup, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı Lisansüstü Programında Güz Yarıyılında ders vermek ve danıģmanlık faaliyetlerini yürütmek üzere 2547 Sayılı Kanunu 40/a maddesi gereğince Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin AKAY, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa BOZDEMĠR ve Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Tamer BAġKAL ın görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Rektörlük Makamına arz edilmesine oy birliğiyle karar verildi. YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETĠM KURULU KARARLARI ĠÇĠN ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA UĞRAYINIZ LÜTFEN

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/019 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı jürileri için, a) Anabilim Dalı Başkanlığından gelen Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : 27.12.2011 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 42 Toplantı Tarihi : 04.12.2012 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 652 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : SAAT : 11:30 14:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Ali Osman

Detaylı

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/2008 2008/01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına

Detaylı

Dersin Adı AKTS Kredisi Başarı Notu MMK 520 Isı ve Kütle Transferi 6 AA

Dersin Adı AKTS Kredisi Başarı Notu MMK 520 Isı ve Kütle Transferi 6 AA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 683 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : SAAT : 13:00 14:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Ali Osman KURT Serap

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :02/01/2013 TOPLANTI NO :582 KARAR SAYISI :14 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ 2-Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ 3-Yrd. Doç. Dr. Münire ÇİFTÇİ 4- Doç. Dr. Metin TOPÇUOĞLU 5- Doç.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:18.09.2014 SAYI: 1052 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

13.02.2014 Sayfa 1/8. Katkı Payı İndirimi. Dönem Ortalaması. Adı Soyadı. Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri

13.02.2014 Sayfa 1/8. Katkı Payı İndirimi. Dönem Ortalaması. Adı Soyadı. Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 2013-2014 / GÜZ DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ LİSTESİ ( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=349 Yüzde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 427 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Matematik Anabilim Dalının 10/01/2011 tarihli

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 23.12.2014 T.C. KARAR 2014/030-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Fizik Anabilim Dalı 076131002 nolu doktora öğrencisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 445 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 422 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 27/02/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/06 Enstitü Yönetim Kurulu 27/02/2014 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2014-69014 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : Toplantı Sayısı : 015 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/015 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Toplantıya Katılanlar Rektör : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Fen Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Adem KILIÇ Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Alaittin HASTAOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Tülay ESİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ KURSİYER LİSTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ KURSİYER LİSTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ KURSİYER LİSTESİ sıra no kayıt no adı soyadı üniversite Bölüm sınıf Değerlendirme GURUP 1 254 ali eralp C.Ü Mühendisliği 4.Sınıf GURUP 11 2 47 Metin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:17.01.2014 SAYI: 1018 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY Doç. Dr. Birol KARAKURT

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH : 23.07.2013 SAYI : 112 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KATILANLAR Doç. Dr. Haluk ÖZMEN : Müdür V. Prof. Dr. Şule BAHÇECİ :

Detaylı