Hayaliniz Mühendis Olmak mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayaliniz Mühendis Olmak mı?"

Transkript

1 On5yirmi5.com Hayaliniz Mühendis Olmak mı? İdealinizdeki meslek mühendislik mi? O zaman geleceğinize yön vermek için bu yazıyı mutlaka okumalısınız... Yayın Tarihi : 9 Ocak 2010 Cumartesi (oluşturma : 10/6/2015) Hazırlayan: Pınar Yıldız Mühendislik mesleği pek çok gencin hayallerini süslüyor. Ailelerin de çocuklarının seçmesini istedikleri meslekler arasında mühendislik ilk üçte mutlaka yer alıyor. Peki mühendisliği bu kadar popüler kılan ne? Gençler neden mühendisliği tercih ediyor? Bu tercih bilinçli mi yoksa tamamen sürü psikolojisiyle mi yapılıyor? Bu çalışmada yukarıdaki sorular çerçevesinde mühendislik mesleğini inceleyeceğiz. Mühendislik eğitimi, mühendislik dalları ve mühendisliği seçmek için uzmanların belirlediği 10 nedeni gelin birlikte okuyalım. Öncelikle mühendis kelimesinin anlamını bilmek gerekir. Arapça bir kelime olan mühendis, hendese kelimesinden türemiştir. hendese ise geometri anlamına gelir. yani mühendis kelime olarak geometri bilen demektir. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda ise mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

2 ABD de mühendislik eğitimi veren programları değerlendirip derecelendirmesini yapan Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (ABET) mühendisliği şöyle tanımlamaktadır: Eğitim, deneyim ve uygulama ile matematik ve doğa bilimleri bilgisinin, doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve meslek etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme uğraşısıdır. Fransız Mühendisler ve Bilim İnsanları Ulusal Konseyi (CNISF) ise mühendisi toplumun beşeri, toplumsal ve ekonomik öğelerini göz önünde bulundurarak, belirtilmiş bir gereksinime, kararlaştırılmış rasyonel kriterlerden hareketle, mümkün olan en iyi yanıtı vermek üzere kişileri, soyut verileri veya maddi araçlar organizasyonunu tasarlamak, gerçekleştirmek ya da işletmek için bilimsel veya teknik ağırlıklı bilgi ve yetenek kullanan ekonomik bir öğe olarak tanımlamaktadır. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır." Mühendislik kelimesinin anlamını öğrendikten sonra mühendislik dallarına göz atalım.

3 Elektrik mühendisleri Elektrik mühendisliği, bünyesinde en çok mühendis bulunduran mühendislik dalıdır. Elektrik mühendisliği, elektrik cihazları, sistemleri ve elektriğin kullanımıyla ilgili her şeyi kapsar. Elektrik mühendisleri enerji üreten merkezlerde, bilgisayar ve başka elektrik cihazları üzerinde çalışırlar. İnşaat Mühendisliği En büyük mühendislik dallarından biri olan İnşaat mühendisliği, binalar, köprüler, barajlar, yollar ve diğer yapılarla ilgilenir. İnşaat mühendisleri yüksek binalar, havalimanları, su işletme merkezleri ve sıhhi şartları geliştirme merkezleri planlayıp projelerini yaparlar ve yapımını yönetirler. Mesela inşaat mühendislerinin üzerinde çalıştığı manyetik kaldırmayla hareket eden trenler için özel ray projesi sayesinde gelecekte çevreyi kirletmeyen ve çok verimli trenlerle saatte km hızla sahilden sahile gidilebilecek. İnşaat mühendisleri hata yaptığında neler olabileceğine bir bakın! 'Tacoma Narrows' köprüsü yapıldıktan sadece 4 ay sonra 1940 yılının 7 Ekim'inde, saatte 42 mil hızındaki fırtına sırasında sarsılarak harap olmuştur Uzay roket mühendisliği Uzay ve roket mühendisleri ticari havacılık, milli güvenlik ve uzay araştırmaları yaparlar yılında bu mühendisler "Hubble uzay teleskopu"unun uzaya fırlatılmasına yardım ettiler. Bu roket belli bir yörüngeyi izleyip daha önce gördüğümüzün 10 kat daha uzağını görmemizi sağlıyordu.

4 Ziraat mühendisliği Ziraat mühendisleri çiftlik işletir, gıda üretim cihazları geliştirir, korur, çiftlik hayvanları için barınaklar yapar, kurutma, sulama ve atıklardan kurtulma sistemleri geliştirirler. Bazen bu mühendisler 'EPCOT land Parilion' gibi laboratuarlarda çeşitli deneyler yaparlar. Mesela kapalı alan çiftlik tekniklerinden "hidroponik" üzerine. "Hidroponik", bitkileri temiz su içinde yetiştirme bilim dalıdır. Mimari mühendisliği Mimari mühendislerin amacı binaların sağlamlığı, inşa metodları ve projelerinin takibidir. Örneğin, ABD'nin güneybatısında nüfusun artması ve yerin kumsal olması sebebiyle, mimari mühendisleri böyle bir yerde bina yapımının yeni yollarını araştırıp inceliyorlar. Bio/Biomedikal mühendislik Biomühendislik biyoloji ve mühendislik içerir. Bu mühendislerin bazıları biyoloji ve tıp doktorlarıyla beraber çalışarak tıbbi cihaz, suni organ ve prostetik cihazlar geliştirirler. Bazıları ise teknoloji ve insanları ilgilendiren problemleri araştırmaktadırlar. Mesela: Gün boyunca bilgisayar önünde çalışmak insan sağlığını nasıl etkiler?

5 Seramik mühendisliği Seramik mühendisleri balçığı, ametal mineralleri veya asit silisit tuzlarını, araba parçalarını (uzay istasyonlarında kullanılan) borular ve güneş enerjisini toplayan paneller gibi seramik ürünlerine çeviren işlemleri yönetirler. Kimya mühendisliği Kimya mühendisliği sıvı ve gazları işleyip kullanmayı içerir. Örneğin bazı kimya mühendisleri deniz suyunu tuzdan ayırıp içilir hale getirme yollarını araştırırlar. Kimya mühendislerinin çoğu petrol ve plastiğin birbirinden farklı ve bağımsız şeyler olmalarına rağmen ikisiyle de çalışırlar. 'Çevre Mühendisliği' kimya mühendisliğinin belli alanlarında uygulanır, mesela hava kirliliğinin kontrolünde. Bilgisayar/Yazılım mühendisliği Bilgisayar mühendisleri yapımı, planlamayı ve işletmeyi içeren bütün bilgisayar sistemleriyle ilgilenir. Bu mühendislerin bazıları ise rakamsal sistemler, işletim sistemleri, bilgisayar şebekeleri ve yazılım gibi alanlarda uzmanlaşırlar. Mesela köprüler yapılmadan önce onun her bir noktasını sağlamlık testinden geçirmek için simülasyon yazılım programlarını dizayn ederler.

6 Çevre mühendisliği Çevre mühendisleri; su dağıtım sistemleri ve geri dönüşüm metodları geliştirme, kanalizasyon suyunu arıtma, su, hava ve toprakta kirliliği önleme ve kontrol etme konularında çalışmaktadırlar. Çevre mühendisleri sürekli olarak hava kirliliğini ve zehirli maddelerin çevreye verdikleri zararları azaltma yollarını ararlar. Yangın mühendisliği Yangın mühendisi yanmayı önlemek ve söndürmek için çeşitli sistem ve teçhizatların tasarımını yapar. Bu alanın mühendisleri binalardaki yangın güvenliği için de çalışır. Endüstri mühendisliği Endüstri mühendisleri insanlar, bilgi, enerji, malzemeler ve makinelerin üretim sürecine sokulmasını düzenler. Bu mühendisler fabrika tasarımı ve yönetimi, kalite kontrolü ve insan kaynaklarıyla uğraşırlar. Yüksek teknoloji üreten şirketlerin yeni fabrikaları için en iyi yerleşim yerini tespit etmeye çalışırlar.

7 İmalat mühendisliği İmalat mühendisleri alet ve teçhizatların tasarımını yaparlar ve buna ilaveten üretim kontrolünden makineleştirme ve otomasyona kadar tüm alanlarda bu alet ve teçhizatlarla çalışırlar. İmalat mühendisleri aşı üreten hassas aletleri de yaparlar. Bu uzmanlar imalat sistemlerini geliştirir ve pek çok endüstrileşmiş ülkenin birbiriyle rekabet halinde olmasını sağlar. Mekanik mühendisliği Mekanik mühendisleri mekanik ve enerji prensiplerini, motor ve lokomotif gibi makineler yapmak için kullanırlar. Bazı mühendisler havalandırma, soğutma, imalat, kaynak yapma ve robot gibi konularda çalışırlar. Bunlar engelli insanların yürümek için kullandıkları robotlu aletlerin tasarımını yaparlar. Metalürji ve malzeme mühendisliği Metalürji ve malzeme mühendisleri doğal malzemeleri daha iyi ve yeni malzemeye dönüştürmek üzere çıkarır, işler, temizler, toplar ve üretirler. Metalürji mühendisleri sadece metallerle uğraşırlar. Mesela, metalürji ve malzeme mühendisleri savaş uçaklarının radarlara görünmemesini sağlayacak Amerikan "stealth" teknolojisini geliştirmiştir.

8 Mineral ve maden mühendisliği Mineral ve maden mühendisleri yeraltındaki mineralleri tespit eder, çıkarır. Maden mühendisleri maden ocakları bulur, yapımlarını denetler, çıkarılan madeni başka yerlere aktarma sistemini geliştirir ve maden çıkarımı bittikten sonra o alanı doğal haline getirirler. Mineral ve maden mühendisleri, yeraltındaki zenginliklerin yerin doğal yapısı bozulmadan ve çevrede yaşayan insanlar rahatsız edilmeden nasıl çıkarılacağı sorusunu cevaplayabilmelidirler. Nükleer enerji mühendisliği Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerjiyi ısıtma ve tıbbi amaçlar için kullanan fabrikaların tasarımını, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlar. Bazı nükleer enerji mühendisleri, Mars'a gidecek nükleer uzay aracını yapmak için uğraşmaktadırlar. Okyanus mühendisliği Okyanus mühendisleri okyanus kaynaklarını bulma ve kullanma konusuna yönelmişlerdir. Bu mühendisler petrol ve inşaat mühendisliği ile sıkı işbirliği içindedirler. Mesela, okyanus mühendisleri (petrol mühendislerinin işi olan) sualtı petrolüne ya da gaz arama konularına eğilir ya da (inşaat mühendislerinin işi olan) liman tesisatı, su altı makinesi ve petrol platformları gibi tesisat tasarımları da yaparlar.

9 Ulaşım mühendisliği Ulaşım mühendisleri insanlar ve eşyalar için güvenli ve pratik ulaşım sağlayan cadde, otoban ve diğer ulaşım sistemlerini dizayn ederler. Mesela, yeni bir stadyum inşa etmeden önce belediye yetkilileri, maçlardan sonra trafik sıkışmalarını önleyecek trafik yollarını planlama görevini ulaşım mühendislerine verir. Yurtdışında mühendislik okuluna girmek için nasıl bir akademik geçmişe sahip olmak lazım? Mühendislik okuluna kayıt olabilmek için matematik ve fen bilimlerinde başarılı bir karne sahibi olmak şarttır denilebilir. Ama zannedildiği gibi dahi olmak ta gerekmiyor. İdeal olan, lisede sıralama olarak sınıfın ilk üçte biri veya en kötü ihtimalle ilk yarısında yer almaktır. Mühendisler zamanlarının çoğunu problem çözerek harcadıklarından dolayı, güçlü bir mühendis adayı olabilmeniz için problem çözmeyi sevmeniz ve bu konuda iyi olmanız gerekir. Yani problem çözmeyi bir alışkanlık hale getirmelisiniz, çünkü ileride hep bunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden, mümkünse, okulda daha çok hesap, trigonometri gibi dersler seçmeniz uygun olur. Bunun yanında kimya ve fizik laboratuar derslerini almanız da uygundur. Birçok mühendislik enstitüsü adayın şu derslerine ve notlarına önem verir: Cebir (1-1,5), geometri (1-1,5), trigonometri (0,5), fen bilimleri (1-3), İngilizce (3-4) ve sosyal bilimler (1-2). Mühendisler fikirlerini grafiksel olarak aktardıklarından ve ileride ürün ve süreçleri üç boyutlu görme ihtiyacı doğabileceğinden grafik, taslak çizim veya tasarı derslerini almalarında da yarar vardır. Yabancı öğrencilerin lisede aldığı dersler vb. ayrıntıların değerlendirilmesi okullara göre farklılık gösterdiği için kurumların kayıt bölümleri ile temasa geçilmelidir. Yani kısaca lisans seviyesinde mühendislik eğitimi almak için iyi bir lise diploması sahibi olmalısınız. Yabancı ülkelerden alınan bu diplomalar ABD'de ve Kanada'da çeşitli kurumlarca değerlendirilir. Okula kabulde SAT ve ACT gibi genel yetenek testlerinden yüksek puan alınmış olması beklenir. Mühendislik okullarının çoğu, toplam SAT puanının en az 1100, Sayısal puanın en az 550 ve sözel puanın en az 450 olmasını isterler. Girişte rekabet yaşanan okullarda ise ortalama matematik SAT puanı 700'ün üzerindedir ve ortalama sözel puanlar 600'ü geçer. Eğer öğrenciler ACT testine girerlerse okullar eşit ağırlıklıdan en az 28, sayısal bölümden en az 26 ve sözel bölümden en az 24 puan alınmış olmasını bekler. Bazı dört-beş yıllık mühendislik okulları, ders dönemi başlamadan, yaz aylarında hazırlık kursu açmaktadırlar. Bu kurslara devam ederek başarıyla tamamladıktan sonra yeni başlayacak mühendislik öğrencileriyle normal ders döneminde öğrenime başlanabilir. ABD'de mühendislik alanında master yapmak için aynı dalda ya da mühendisliğe yakın bir alanda lisans eğitimi almış olmak zorunludur. Doktora için ise yine mühendislik ya da benzer bir alanda lisans veya master eğitimi alınmış olabilir. Ayrıca yüksek öğrenime kabulde adayların Graduate Record Examinatons (GRE) sınavına girmiş olmaları gerekir. Bu sınav öğrencilerin yüksek lisans için

10 gerekli akademik bilgi ve becerilerini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınavdan alınması gereken puan okullara göre değişir. Yabancı öğrencilerin ayrıca TOEFL sınavından genellikle en az 550 puan almış olmaları istenir. Kanada'da kabuller üniversite ve bölümlere göre değişir. Lisans eğitiminin son iki yılında dokuzluk not sisteminde en az not ortalaması aranır. Bazı doktora programlarına giriş için bir takım yazılı PhD sınavlarını geçmek gerekir, bazı okullar ABD'de olduğu gibi GRE sınavına girilmesini ister. Yabancı öğrencilerden istenen asgari TOEFL puanı ortalama 'dür. Bu dökümanı orjinal adreste göster Hayaliniz Mühendis Olmak mı?

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp Küçük Mucize Nano Teknoloji Meslek olarak Mühendislik Kasım - Aralık 2010 sayısı 2. sayı Biyomühendislik Dergisi Ege Üniversitesi Biyomühendislik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ...

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ... İÇINDEKILER ACİL YARDIM VE AFET YÖNETIMI... 7 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ... 7 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ... 9 AKTÜARYA... 9 AKTÜERYA BILIMLERI... 10 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ... 10 ALMAN DİLİ VE

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ Puan türü: Fakülte (YGS-5)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ Puan türü: Fakülte (YGS-5) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ Puan türü: Fakülte (YGS-5) Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir. Okul öncesi eğitim

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu. Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu. Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım Katoloğu Hazırlayan : Öğrenci İşleri Müdürlüğü 1 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Temmuz 2009

Detaylı

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli

Zuhal ÖZCAN ATSO AR GE Personeli GİRİŞ Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, Mustafa Kemal Üniversitesi nin ortağı olduğu Projenin amacı Hatay İlinde yaşamakta olan 18-55

Detaylı

DÜNY ADA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

DÜNY ADA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ DÜNY ADA LKTRİK MÜHNDİSLİĞİ ĞİTİMİ Çeviren: Hayrullah Y ILDIZ Günümüz dünyasında elektrik mühendisliği en popüler mühendislik dallarından birisidir. Ülkemizde de bu alana olan ilgi özellikle son yıllarda

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

DEKANIMIZIN MESAJI. Prof. Dr. Osman KOPMAZ Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı

DEKANIMIZIN MESAJI. Prof. Dr. Osman KOPMAZ Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı DEKANIMIZIN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle üniversite giriş sınavındaki başarınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyor ve fakültemizi tercih ederek aramıza katıldığınız için de hoş geldiniz diyorum.

Detaylı

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI. Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. DİCLE ÜNİVESİTESİ MESLEK YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI ADALET Programın Amacı: Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Adalet yüksekokullarında

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İstanbul, 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş.. 2 2014 ÖSYS nin Özellikleri 2 2014 ÖSYS Takvimi. 2 YGS nin Genel Özellikleri..

Detaylı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 2015 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 1 İÇİNDEKİLER 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ VİZYON, MİSYON, DEĞERLER, VE TEMEL İLKELERİMİZ. MİSYONUMUZ,VİZYONUMUZ

Detaylı

İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ "GELECEĞİNİZ İÇİN DOĞRU YERDESİNİZ "

İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ GELECEĞİNİZ İÇİN DOĞRU YERDESİNİZ BÜLTEN:2014 OCAK İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ KONU: AZ BİLİNEN MESLEKLER ODYOLOJĠ NEDĠR? ODYOLOG KĠMDĠR? Odyoloji işitme, dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme- denge bozukluklarının araştırıldığı

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan UZTOSUN ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (Yüksek okul):(ygs-2) Puan Türü Türkçe Sosyal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı