- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır."

Transkript

1 - 1 - يا بهاء الابهى ياعلي الاعلى ) 1 ( Sayfa hesapları: Allahu Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced Üstteki kutsal kelimelerin ebced değerleri altlarında yazılmış olup 2 kutsal sayı, birbiriyle çarpımı, Hz Muhammed Hz. Bab Ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri, ilginç bir 23 Vahi yılları 6 Risalet yılları 40 Risalet yılları hesapla eşitlenmiş olduğu görülür İmamlar + 18 Diri harfler + 19 Havariler 66 x 18 = = 1188 ve daha önce 6 kutsal zuhurun varlığını-da eşitlenmiş olduğu görülür. Allahu Ebha Arapça yazısıyla Fatiha-daki harflerin sayıları : Bu kutsal iki kelimenin Fatiha-daki harflerin sayılarını birbiriyle çarpımı Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın kutsal hesaplarının tamamı Alttaki ebced hesaplarında Eşitlenmiş olduğu görülür. 72 x 48 = 3456 Allahu Ebha Elif 25 ا Elif 25 ا Be ب Lâm 21 ل 4 Lâm 21 ل He ه 5 63 Mübarek yaşı 31 Mübarek yaşı 76 Mübarek yaşı + 5 He ه Ye +14 ى = 3456 Allahu Ebha Arapça yazısıyla Yine bu 2 kelimenin Kesik Harflerdeki sayılarının birbiriyle çarpımı değişik Kesik harflerdeki sayıları : bir şifreyle 3 kutsal zuhurun bazı ebced hesapları ile eşitlenmiş olduğu görülür = x Allahu Ebha Elif 13 ا Elif 13 ا Hz. Muhammed Hz. Bab Bahaullah Hz.. Be ب Lâm 13 ل Lâm 13 ل He ه 2 23 Vahi süresi 6 Risalet süresi 40 Risalet süresi + 2 He ه Ye + 2 ى + 12 İmamlar + 18 Diri harfler + 19 Havariler = 697 Alttaki Allahu Ebha 2 kutsal kelimelerinin Fatiha-daki harflerin toplamı 120 ve kesik harflerdeki toplamı 58 dir. Bu 2 kutsal sayının birbiriyle çarpımı, yine değişi bir şifreyle her 3 kutsal zuhurun hesapları, daha geniş bir şekilde ve hayret verici bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 7 inci zuhur 8 inci Zuhur 9 uncu Zuhur Allahu Ebha Fatiha-daki 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı Harflerin toplamı 4 Harfli isimle 7 Harfli isimle 7 Harfli isimle 92 Muhammed adıyla 202 Ali Muhammed adıyla 238 Hüseyin Ali adıyla = Resulullah lakabıyla 71 Babullah lakabıyla 75 Bahaullah lakabıyla 4 Harfli Kur ân 4 Harfli Beyan 4 Harfli Akdes Kesik harflerdeki toplamı = Mübarek yaşı 31 Mübarek yaşı 76 Mübarek yaşı Medine-de Suudu Tebriz-de şehadeti + 91 Akka-da suudu 120 x 58 = = 6960 Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır.

2 - 2 - Allah u Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced hesapları ( Sayfa 2 ) Hüseyin Ali dir. Arapça yazısıyla ebced değeri 238 ve حسين علي Hz. Bahaullah-ın Mübarek ismi Allahu Ebha kutsal kelimelerinin ebced değeri 84 tür. Bu kutsal iki sayının bir biriyle çarpımı ve çıkan sonucu önceki 6 kutsal zuhura bölümü sonraki 3 kutsal zuhurun teşriflerini, Hz. Muhammed, Hz, Bab ve Hz. Bahaullahın şifreleri mükemmel bir şekilde, alttaki çarpım ve ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 238 x 84 = / 6 = Harfli Lakap 7 Harfli Lakap 8 Harfli Lakap Medine-de suudu Tebriz-de Şahadeti + 91 Akka-da suudu = 3332 Hz. Hüseyin Ali-nin kutsal lakabı Bahaullah, ebced değeri 75 ve Allah u Ebha-nın ebced değeri 84 tür. Bu 2 kutsal sayının birbiriyle çarpımı, yine 3 kutsal zuhurun şifreleri, değişik bir hesapla, kutsal şahıslarıyla beraber, ilginç bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 75 x 84 = Kutsal şahsı 1 Kutsal şahsı 1 Kutsal şahsı 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı 23 Vahi yılları 6 Risalet yılları 40 Risalet yılları = 6300 Hz. Bahaullah-ın kutsal risaleti 40 yıl devam etmiş ve Allah u Ebha kutsal kelimelerinin ebced değeri 84 bu kutsal 2 sayının birbiriyle çarpımı yine 3 kutsal zuhurun şifreleri değişik ve ilginç bir şekilde alttaki ebced hesaplarıyla aydınlanmış olduğu görülür. 40 x 84 = Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahranda doğumu 23 Vahi yılları 6 Risalet yılları 40 Risalet yıllar = 3360 Allah u Ebha ebced değeri 84 ve her gün 95 defa Allahu Ebha tekrarlanması, bu kutsal devrede emredilmiş-tir. Bu 2 kutsal sayının çarpımı yine 3 kutsal zuhurun şifreleri değişik bir şekilde alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 84 x 95 = Vahi yılları 6 Risalet yılları 40 Risalet yılları Suud tarihi Şahadet tarihi Suud tarihi = 7980

3 - 3 - Allah u Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced hesapları ( Sayfa 3 ) Allahu Ebha kutsal kelimelerinin ebced değeri 84 sayısını eşitler 1 den 84 de kadar toplandığında: çıkan sonuç, Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri, müthiş bir hesapla eşitlenmiş olduğu görülür. herhangi bir sayının 1 den sayısına kadar hesap edilmesi bir üst sayı ile çarpılır ve çıkan sonucu 2 ye bölünür. okuyan saygı değer kardeşlerimizin bilgilerine sunulur. Mesela : 84 x 85 = 7140 / 2 = inci zuhur 8 inci Zuhur 9 uncu Zuhur 4 Harfli isim 7 Harfli İsim 7 Harfli isim 8 Harfli lakab 7 Harfli Lakab 8 Harfli Lakab 63 Mübarek yaşı 31 Mübarek yaşı 76 Mübarek yaşı = 3570 Hz. Muhammed s.a.v. hidâyetli Kur ân kitabının 114 kutsal sûrelerini, 84 Allah u Ebha-nın ebced hesabı ile çarpımı değişik bir şifreyle yine 3 kutsal zuhurun mübarek şahıslarıyla beraber hesaplarının tamamı, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 114 x 84 = 9576 Hz. Muhammed Hz. Bab Hz. Bahaullah. 1 Mübarek şahsı 1 Mübarek şahsı 1 Mübarek şahsı 632 Suud tarihi 1266 Şahadet tarihi 1309 Suud tarihi Medine-de suudu Tebriz-de şehadeti + 91 Akka-da suudu = 9576 Hz. Bab Hz. Bahaullah. Hz. Bahaullah-ın mübarek adı, حسين علي Hüseyin Ali 142 Kaim şifresiyle 156 Kayyum şifresiyle kutsal lakabı بهاء االله Bahaullah, Arapça yazısıyla 15 kutsal 2 İsimle teşrifi 2 İsimle teşrifi harflerden ibarettir Allahu Ebha kelimelerinin ebced 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali değeri 84 tür. Bu kutsal 2 kelimenin ebced değeri ile Hz. 71 Babullah 75 Bahaullah Bahaullah-ın adı ve lakabı 15 harfiyle çarpımı : Hz. Bab-ın 63 Beyan kitabı 165 Akdes kitabı İlahi emrinin ilanına, yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenir. 18 Diri harfler 19 Havariler + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı 84 x 15 = = 1260 Üstteki 1260 kutsal sayı, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın kutsal hesaplarını eşitlediği gibi, değişik bir şifreyle Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın kutsal hesaplarını da, Mübarek şahıslarıyla beraber ilginç bir şekilde alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 1 Mübarek şahsı 1 Mübarek şahsı 1 Mübarek şahsı + 63 Mübarek yaşı + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı = Tarihlerin en kutsalı olan bu tarih, hem Hz. Bab-ın İlahi emrinin ilanı, Hem Hz. Bab-la Hz. Bahaullah-ın Kutsal hesaplarını, hem de Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın beraberce kutsal hesaplarını da değişik şifrelerle eşitlediği gibi, Merkezi ahd ve misak-ın sahibi Hz. عبد البهاء Abdulbaha-nın mübarek doğum gecesine rastlamış olması, İlahi bir gücün sistemiyle düzenlenmiş, bu kutsal devrenin şanı ile yüceliğinin bir göstergesidir. Saygılarımla ifade etmek isterim.

4 - 4 - Allah u Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced hesapları ( Sayfa 4 ) Allah u Ebha الرزاق Üstteki kutsal 2 kelimesinin ebced değerlerine Rastlayan, yüce Allah ın kutsal isimlerinden, 18 inci Errazzâk kutsal ismin ebced değeri 339 ve 66 ncı الماجد Elmâcid kutsal isimin ebced değeri 79 dur Bu 2 kutsal ismin sıra numaraları ile ebced değerlerinin birbiriyle çarpım sonucu, Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri hayret verici bir şekilde, alttaki çarpım ve ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 610 İlahi vahyin başladığı 1260 İlahi emrin ilanı 1279 İlahi emrin ilanı 8 Harfli lakab 7 Harfli lakab 8 Harfli lakab Errazzâk 18 x 339 = 6102 Elmâcid 66 x 79 = Suud tarihi Şahadet tarihi Suud tarihi = = االله Bu kutsal 2 kelimenin ebced değerleri yüce Allah ın 99 kutsal isimlerinin birincisi, kutsal Allah İsmi Arapça yazısıyla, büyük ebced değeri 66 ve küçük ebced değeri de, 18 dir, yani ابهى Ebha kelimesinin büyük ebced değerini 18 kutsal sayılarını eşitler ve her 2 kutsal kelimesinin toplamı 84 kutsal sayısını eşitler Hz. Bab Hz. Bahaullah. Üstteki 66 ve 18 iki kutsal kelimenin ebced değerleri, 59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle rakamlarıyla çarpımı, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifr- 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahran-da doğumu eleri, acayip bir şekilde, yandaki ebced hesaplarıyla eşit- 2 İsimle teşrifi 2 İsimle teşrifi lenmiş olduğu görülür. 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali 71 Babullah 75 Bahaullah 66 x 6 x 6 = Beyan kitabı 165 Akdes kitabı 18 x 1 x 8 = Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu = 2520 İki kutsal kelimenin toplamı, 84 kutsal sayısı, Kur ân-ı Hz. Bab Hz. Bahaullah. Kerimin kutsal Mekke-de nazil olan mübarek surelerin 142 Kaim şifresiyle 156 Kayyum şifresiyle sayısını eşitler ve kutsal Medine-de nazil olan sûrelerin sa- 2 İsimle teşrifi 2 İsimle teşrifi yısı da 30 sûredir, 2 kutsal şehirde nazil olan sûrelerin sa- 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali yılarını, birbiriyle çarpımı, sonuç aynidir 84 x 30 = Babullah 75 Bahaullah Üstteki 2520 kutsal sayısı, 2 mübarek şehre bölündüğünde: 63 Beyan kitabı 165 Akdes kitabı 2520 / 2 = 1260 Hz. Bab-ın İlahi emrinin tarihini eşitle- 18 Diri harfler 19 Havariler diği gibi, Hz.Bab ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri, yine acayip + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı bir hesapla eşitlenmiş olduğu görülür = 1260 Bu ( ) kutsal sayılarına rastlanan, Hz. Muhammed s.a.v. hidayetli Kur ân-ı kerimin sûrelerinin adları sıra numaraları ve kutsal âyetlerini, aşağıya çıkarılmıştır. 18 inci الكهف Kehf sûresinin kutsal âyetleri 110 âyettir 18 x 110 = ncı التحريم Tahrim x 12 = üncü الانشقاق İnşikak x 25 = Bu kutsal sûrelerin sıra 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı numaraları ile kutsal ayet- 4 Harfli isimle 7 Harfli isimle 7 Harfli isimle lrinin çarpım sonucu her 3 kutsal zuhurların şifreleri 8 Harfli lakabla 7 Harfli Lakabla 8 Harfli lakabla müthiş bir şekilde, yandaki ebced hesaplarıyla eşitlen- miş olduğu görülür İmamlar + 18 Diri harfler + 19 Havariler = 4872

5 - 5 - Allah u Ebha bölümünde Hz. Bahaullah-ın tarihleri ile ilgili bazı ebced hesapları: ( Sayfa 5 ) Mübarek doğum tarihi hicri x 2 x 3 x 3 = 18 Bu kutsal sayıların çarpım toplamlarını birbiriyle Kutsal risaletinin tarihi hicri x 2 x 6 x 9 = 108 çarpımı ve çıkan sonucu, Hz. Bahaullah-tan önce Suud tarihi hicri x 3 x 9 = 27 8 kutsal zuhura bölümü. Yine 3 kutsal zuhurun 18 x 108 x 27 = / 8 = 6561 şifreleri alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olur. 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı 23 Vahi yıllar 6 Risalet yılları 40 Risalet yılları Medine-de suudu Tebriz-de şehadeti + 91 Akka-da suudu = 6561 İnşikak الانشقاق Allah u Ebha kutsal kelimelerinin ebced toplamları 84 tür Kur ân-ı Kerimin 84 üncü kutsal sûresinin 25 mübarek âyetleriyle çarpım sonucu, Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın kutsal hesaplarının tamamını, acayip bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 84 x 25 = Mübarek yaşı + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı = 2100 Allah u Ebha kutsal kelimelerinin ebced değerleri 84 tür. Kur ân-ı Kerimin başlangıcından 84 üncü âyeti, Bakara sûresinin 77 inci kutsal âyeti, Arapça yazısıyla, her kelimenin altında ebced değeri yazılmış olup, değişik bir şifrelerle Hz. Bab ile Hz. Bahaullah, beraberce 2 kutsal zuhurun hesapları ve daha önce 7 kutsal zuhurun varlığını ve ayrı bir şifreyle Hz. Muhammed Hz. Bab ile Hz. Bahaullah-ın 3 kutsal hesaplarını da, ilginç bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu gibi, daha önce 6 kutsal zuhurun varlığını da eşitlenmiş olur. Allah u Ebha kelimelerinin 84 ebced Hz. Bab Hz. Bahaullah. Toplalarını eşitleyen kutsal âyetler : 59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle 2 İsimle teşrifi 2 İsimle teşrifi Fatiha sûresinin kutsal âyetleri : Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali Bakara 77 nci kutsal ayeti Babullah 75 Bahaullah Beyan kitabı 165 Akdes kitabı اولا يعلمون ان االله يعلم مايسرون وما يعلنون * + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı = = 1141 Üstteki kutsal âtetin Kur an kitabı + 63 Beyan kitabı Akdes kitabı ebced toplamı : = 1141

Hz. Muhammed in Hayatı

Hz. Muhammed in Hayatı - 1 - ياعليالا على يابهاءالا بهى Hz. Muhammed ile ilgili bazı hesaplar ve bazı ebced hesapları حياة محمد Hz. Muhammed in Hayatı Arapça harfleriyle yazılı Hz. Muhammed in hayatı adlı kitabın yazarı محمد

Detaylı

Hafız Receb Elbersi ye ait Meşarıkuenvarılyakın kitabında 10 uncu baskı 35 inci sayfada der ki :

Hafız Receb Elbersi ye ait Meşarıkuenvarılyakın kitabında 10 uncu baskı 35 inci sayfada der ki : ياعلي الا على يابهاء الا بهى yaaliyyuala yabahaulebha Kutsal zuhurlarla ilgili bazı ebced hesapları ( Sayfa 1 ) Alttaki ebced kelimeleri Arapça kelimeleriyle diziliş şekline göre yazılmıştır Büyük ve küçük

Detaylı

ARAPÇA HARFLERİYLE İLGİLİ BÜYÜK EBCED VE KÜÇÜK EBCED hesaplarını gösteren bir tablodur

ARAPÇA HARFLERİYLE İLGİLİ BÜYÜK EBCED VE KÜÇÜK EBCED hesaplarını gösteren bir tablodur Yâaliyyulâlâ Yâbahâul ebhâ ياعليالا على يابهاء الا بهى ARAPÇA HARFLERİYLE İLGİLİ BÜYÜK EBCED VE KÜÇÜK EBCED hesaplarını gösteren bir tablodur بسم ا لله ا لرحمن ا لرحيم Büyük ebced hesabı Arapça yazılışına

Detaylı

- 1 - Bu ebced kelimelerinin hesaplarında, çok büyük sırlar gizlenmiş olduğu görüleceği gibi bu ebced kelimelerinde:

- 1 - Bu ebced kelimelerinin hesaplarında, çok büyük sırlar gizlenmiş olduğu görüleceği gibi bu ebced kelimelerinde: يابهاء الا بهى ياعلي الا على - 1 - Arapça yazısıyla ebced kelimelerinin bazı hesapları : ( Sayfa 1 ) Aşağıdaki ebced kelimeleri, Arapça kelimeleriyle diziliş şekline göre yazılmıştır. Büyük ve küçük ebced

Detaylı

Büyük ebced hesabı Arapça diziliş şekline göre düzenlenmiştir.yani sağdan sola okunur. IO 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Büyük ebced hesabı Arapça diziliş şekline göre düzenlenmiştir.yani sağdan sola okunur. IO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 1 - Yâaliyyul âlâ Yâbahâul ebha ياعليالا على يابهاء الا بهى ARAPÇA HARFLERİYLE İLGİLİ BÜYÜK EBCED VE KÜÇÜK EBCED hesaplarını gösteren tablodur بسم ا لله ا لرحمن ا لرحيم Büyük ebced hesabı Arapça diziliş

Detaylı

Arapça yazısıyla. Hz. Bab

Arapça yazısıyla. Hz. Bab ÜÇ KUTSAL ZUHURLA İLGİLİ BİR TABLODUR ( Sayfa 1 ) HZ. MUHAMMED. HZ. BAB. HZ. Bahaullah. 570 Doğumu Miladi 1235 Doğumu Hicri 1233 Doğumu Hicri 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin

Detaylı

Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları

Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları - 1 - ياعلي الا على يابهاء الا بهى Yâaliyyul âla Yâbehâul ebha ) 1 HZ. BAB SEYYİD ALİ MUHAMMED ( Sayfa حضرة الباب السيد علي محمد Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları Mübarek doğumu : hicri 1235 1 + 2

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi İLGİNÇ BİR KURAN (72:2) Sayısal sistem 19 ile her geçen gün yeni şeyler keşfediliyor derken, 7 ve 19 ile sistem tam rayına oturabilmektedir. ص SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı 7. 19. ve 38. Surelerdeki 153

Detaylı

Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 )

Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 ) - 1 - Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 ) Kur ân-ı Kerimin 5 inci sırasında الماي دة Mâide kutsal sûresinin 69 uncu mübarek âyeti Arapça yazısıyla şöyle buyrulur. ان الذين ا منوا والذين

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

KUTSAL AİLELER. Hz. BAB ve Hz. BAHAULLAH ın AİLELERİ. Bahai Eserleri. Derleyen: İrfan Arıbaş. Basım ve Dağıtım A.Ş. 2009 - Ankara

KUTSAL AİLELER. Hz. BAB ve Hz. BAHAULLAH ın AİLELERİ. Bahai Eserleri. Derleyen: İrfan Arıbaş. Basım ve Dağıtım A.Ş. 2009 - Ankara KUTSAL AİLELER Hz. BAB ve Hz. BAHAULLAH ın AİLELERİ Derleyen: İrfan Arıbaş 2009 - Ankara 1 2 Hz. BAB ve AİLESİ Hz. Bab ın Makamı (Makam-ı Alâ) (Terasların Açılışı, 23 Mayıs 2001) 3 Adı Unvanı Doğumu Soyu

Detaylı

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ 114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ Kuran sure sayısı kadarki ilk 114 asal sayıyı incelediğimizde, Kuran ın henüz inmeden sayısal sistemin 7 ve 19 ikilisi ile kurgulandığına dair matematiksel

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır:

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır: GİZEMLİ ALTIGEN Edip Yüksel in Üzerinde 19 Var kitabının İngilizce versiyonu olan Nineten God s Signature in Nature and Scripture adlı kitapta, 304. sayfada Gizemli Altıgen başlıklı bir konu yer alır.

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen Hamd ve Şükür Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen İçindekiler Hamd ve şükür genel anlamında Hamd Fatiha suresinin ilk

Detaylı

EMNİYET KAZA ÖNLEME PARKURU. Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak

EMNİYET KAZA ÖNLEME PARKURU. Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak Dünya, Türk Teknolojisi İle Mutlaka Tanışacak 1 İNCİ İSTASYON TEK TARAFLI 1 İNCİ İSTASYON 1 İNCİ İSTASYON EMNİYET KAZA ÖNLEME PARKURU 1 İNCİ İSTASYON 1 İNCİ İSTASYON 2 NCİ İSTASYON TEK TARAFLI 2 NCİ İSTASYON

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

zeytinvearkadaslari.com

zeytinvearkadaslari.com 7 MÂÛN SURESİ için KELİME ÇALIŞMA KAĞIDI Sure adını, son ayetinde geçen "mâûn" kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, "Eraeyte",

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

Mekke; Kabenin etrafında Öteller

Mekke; Kabenin etrafında Öteller Sevgili eşimin yaptığı 2011 Umre zıyaretinden getirdiği resimler. Sizlerle paylaşmak bizleride mutlu eder; eşime çok teşekkür ediyorum. Bu Albümde Mekke Medine ALBÜM 2 Hepinize Selam olsun...mehmet Sungur

Detaylı

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ Tevbe Suresi nin 128 ve 129 uncu ayetleri ardışık dizim konusunda ilginç deliller sunar. Surenin tüm ayet numaralarını ardışık olarak dizdiğimizde çıkan sonuç

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. DAMLALAR BİRİNCİ DAMLA

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. DAMLALAR BİRİNCİ DAMLA DAMLALAR BİRİNCİ DAMLA Hz. BAB Yıl 1884 (1260 Hicri), yani İslâmiyet in hazırlık ve şeriatın tamamlanmasından tam bin yıl geçiyordu. Hz. Muhammed in Din Günü olarak buyurduğu bir gün, hesabımızla bin yılı

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

1. Babilik, bahailik nedir?

1. Babilik, bahailik nedir? 1. Babilik, bahailik nedir? Günümüzden yaklaşık olarak 160 yıl önce İran lı bir genç, kendisinin semavi bir elçi olduğunu iddia ederek etrafına mürit toplamaya başladı. Bunlar, daha sonra Babiler olarak

Detaylı

SIRLARIN HAZİNESİ (KANZ-I-ASRAR) ONAYSIZ ÇEVİRİ OLDUĞU BELİRTİLEREK PAYLAŞILABİLİR. SIRLARIN HAZİNESİ (Kanz-ı-Asrar)

SIRLARIN HAZİNESİ (KANZ-I-ASRAR) ONAYSIZ ÇEVİRİ OLDUĞU BELİRTİLEREK PAYLAŞILABİLİR. SIRLARIN HAZİNESİ (Kanz-ı-Asrar) Farsçadan Çeviri Ferişte Razi SIRLARIN HAZİNESİ (Kanz-ı-Asrar) Farsça Saklı Sözlerin Derinleşmesi Yazarı Dr. Dariush Maani Türkçe Düzenleme Dr. Emrullah Tazegül 1 Saklı Sözler, ilahi sırların hazinesidir.

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla

Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla Rahman, Rahim, ALLAH ın adıyla Bu Kuran, 666, insanlara doğru yolu gösteren ALLAH ın Kitabıdır. ALLAH, kendi kitabını 19 sayısı ile korumakta ve ortaya 19 mucizesini çıkararak ona şahit olmanızı sağlamakta,

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil MÜSLÜMANLAR İÇİN PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN DOĞUM GÜNÜNÜN ÖNEMİ انية سا ل عن يوم و ا أهميته لمسلم ج وما ] تر Turkish [ Türkçe ن Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Cevap: Saygıdeğer babasının ismi, Kadiyan Reisi Hz. Mirza Gulam Murtaza; saygıdeğer annesinin ismi Hz. Çırağ Bibi Hanımefendidir.

Cevap: Saygıdeğer babasının ismi, Kadiyan Reisi Hz. Mirza Gulam Murtaza; saygıdeğer annesinin ismi Hz. Çırağ Bibi Hanımefendidir. Soru 1: Hz. Resulüllah ın sav gaybî haberine uygun olan Vadedilen Mesih kimdir? Cevap: Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani as. Kendisi Hicri 14 Şevval 1250 de Miladi 13 Şubat 1835 de Cuma günü Kadiyan da doğdu.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 1. İHSAN SOHBETİ KONU : SOHBET HALKALARI VE ÖNEMİ Sohbet, sözlükte, birlik, beraberlik, dostane ilişkileri devam ettirmek, yol ve hedef kardeşliği yapmak demektir. 1 Dinimizde ise sohbet, sözlük anlamında

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 7. KEVSER SÛRESİ ف ص ل ل ر ب ك و ح 1 اك ال ك وث ر ا ن ا ا ع ط ين 2 ان ر ا ن شا نئ ك ه و ا 3 ال ب ر ت ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla. 1. (Resulüm!)

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

BAHÂÎLİĞİN ARKA PLANI VE SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (SİVAS ÖRNEĞİ) Anahtar kelimeler: Şeyhîlik, bâbîlik, bahâîlik, Sivas ta bahailik

BAHÂÎLİĞİN ARKA PLANI VE SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (SİVAS ÖRNEĞİ) Anahtar kelimeler: Şeyhîlik, bâbîlik, bahâîlik, Sivas ta bahailik BAHÂÎLİĞİN ARKA PLANI VE SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (SİVAS ÖRNEĞİ) Metin BOZKUŞ * Anahtar kelimeler: Şeyhîlik, bâbîlik, bahâîlik, Sivas ta bahailik ÖZET Bu makalede, biz Bahailiğin arka planı ve

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı