ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu BARTIN YÖRESİ ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİYLE BELİRLENMESİ Bartın Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. FARKLI UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİ, İLE MEŞCERE PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI (BARTIN-MUGADA ÖRNEĞİ) Uzaktan algılama, Coğrafi bilgi sistemleri Orman Entomolojisi ve Koruma Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN Karadeniz Teknik Ünv. Orman Fakültesi Zonguldak Karaelmas Ünv. Fen Bilimleri Ens. Orman Müh. Anabilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Bartın Yöresinde Zarar Yapan Böcekler

2 Zonguldak Karaelmas Ünv. Fen Bilimleri Ens. Orman Müh. Anabilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma Bilim Dalı Bartın Ve Karabük Ormanlarındaki Göknarlarda Zarar Yapan Pityokteines curvidens (Germar) (Coleoptera, Scolytidae) in Biyolojisi Kabukböcekleri, Afitler ve Kelebeklerle ilgili biyolojik ve faunistik çalışmalar Ormancılık Ekonomisi Ersin GÜNGÖR Anakara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Bölümü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Anabilim Dalı / Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Optimum Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi Anabilim Dalı / Ormancılık Ekonomisi Bilim Dalı Doktora Tez Konusu Orman Kaynaklarının Bütünleşik İşlevsel Yönetim Planlaması

3 Orman Kaynakları Ekonomisi, Ormancılıkta Planlama ve Yönetim, Çok Boyutlu Karar Verme Metotları, Yöneylem Araştırması Teknikleri, Ekonometri, Pazarlama, Korunan Alan Yönetim Planlaması, Orman Kaynaklarının İşlevsel Planlaması Silvikültür Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL Zonguldak Karaelmas Ünv. Bartın Orman Fak. Bölümü ZKÜ Silvikültür Y. Lisans Tez Konusu Araç Orman İşletme Müdürlüğündeki Silvikültürel Uygulamaların Doğaya Uygun Ormancılık Anlayışı Açısından İncelenmesi ZKÜ Silvikültür Bartın ve Devrek Yöreleri Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları ve Doğal Gençleştirme Başarısını Etkileyen Faktörler Silvikültür, Gençleştirme, Doğaya Uygun Ormancılık, Biyolojik Çeşitlilik, Ağaçlandırma, Kavakçılık Havza Amenajmanı Hüseyin ŞENSOY Karadeniz Teknik Orman Orman Fen Bilimleri Havza Amenajmanı

4 Y. Lisans Tez Konusu Bartın İli Aşağıdere Havzasında Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi ve Arazi Kullanımının Bazı Fiziksel Havza Karakteristikleri Yönünden Değerlendirilmesi Fen Bilimleri Havza Amenajmanı Yamaç Şekillerinin Toprak Erozyonuna Etkilerinin Araştırılması Toprak Erozyonu, Toprak Koruma, Havza Yönetimi Toprak İlmi ve Ekoloji İlyas BOLAT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji (Zonguldak Karaelmas Anabilim Dalı Bilim Dalı Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tez Konusu Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle Karbon (C mic ) ve Azot (N mic ) İçeriğine Etkisi Bartın Üniversitesi Fen Toprak İlmi ve Ekoloji Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Bilim Dalı Kayın, Göknar ve Göknar-Kayın Meşcerelerinde Üst Toprak ve Ölü Örtüdeki Mikrobiyal

5 Biyokütle Karbon (C mic ), Azot (N mic ), Fosfor (P mic ) ve Mikrobiyal Solunumun Mevsimsel Değişimi Toprak İlmi, Genel Ekoloji, Orman Ekolojisi, Mikrobiyal Biomass C, N ve P Ormancılık Ekonomisi Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalı Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis L.Carr.) Ormanlarında Yetişme Ortamı Faktörleri-Verimlilik İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalı Orman İşletmelerinin Başarı Düzeylerinin Saptanması Konusunda Araştırmalar Orman Kaynakları Ekonomisi, Ormancılıkta Planlama, Yönetim ve Organizasyon, Ormancılıkta Başarı Ölçümü Çok Boyutlu Karar Verme Metotları, Ekonometri, Proje Değerlendirme Orman Entomolojisi ve Koruma Mertol ERTUĞRUL Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fak. Bölümü Zonguldak Karaelmas Orman Entomolojisi ve Üniversitesi Koruma Y. Lisans Tez Konusu Bartın yöresinde kavak dal ve gövdelerinde zarar yapan funguslar Zonguldak Karaelmas Orman Entomolojisi ve Üniversitesi Koruma

6 Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yangın savaş organizasyonunun planlanması Orman yangınları, iklim değişikliği-yangın ilişkisi, yangın ekolojisi Orman Botaniği Prof. Dr. Metin SARIBAŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Orman Mühendisi olarak mezun oldum. Y. Lisans Tez Konusu İstanbul Üniversitesi Anabilim Dalı Orman Botaniği Bilim Dalı Türkiye nin Euro-Siberian (Euxin) Bölgesinde Doğal Yayılış Yapan Kavaklar Üzerinde Dış Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar Dendroloji, Süs Bitkileri, Odun Anatomisi, Etnobotanik Orman İnşaatı ve Transportu Metin Tunay Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

7 İstanbul Üniversitesi Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Y. Lisans Tez Konusu Sayısal Fotogrametrik Orman Haritaları Üretimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Türkiye de Orman Sınırlandırma ve Haritalama Faaliyetlerinin İyileştirilmesi Orman İnşaatı ve Transportu, Geodezi, Ergonomi. Silvikültür Doç. Dr. Murat ERTEKİN Zonguldak Karaelmas Bartın Orman Fakültesi Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Silvikültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tez Konusu Büyük Çiçekli Manolya (Magnolia grandiflora L.) nın Tohum ve Çelik ile Üretim Teknikleri. Zonguldak Karaelmas Silvikültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

8 Yenice-Bakraz Orijinli Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Tohum Bahçesinde Çiçeklenme, Kozalak Verimi ve Tohum Özellikleri Açısından Klonal Farklılıklar. Silvikültür, Ağaçlandırma, Genetik Çeşitlilik, Süs Bitkileri, Bozulan Alanların Restorasyonu Orman Entomolojisi Ve Koruma NURİ KAAN ÖZKAZANÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA ZONGULDAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ORMAN KARAELMAS ANA ENTOMOLOJİSİ VE ÜNİVERSİTESİ KORUMA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Y. Lisans Tez Konusu BARTIN YÖRESİ ORMANLARINDA MEŞE, KAYIN VE GÜRGEN AĞAÇLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER ZONGULDAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ORMAN KARAELMAS ANA ENTOMOLOJİSİ VE ÜNİVERSİTESİ KORUMA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARINDAKİ ÇAM (PİNUS SPP.) VE GÖKNAR (ABİES SPP.) LARDA GÖRÜLEN FUNGAL İĞNE YAPRAK VE SÜRGÜN HASTALIKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

9 FİTOPATOLOJİ, ORMAN PATOLOJİS, FUNGUSLAR YABAN HAYATI, KUŞLAR, MEMELİLERİ Orman Amenajmanı Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Y. Lisans Tez Konusu Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Kızılağaç Gövde Hacım ve Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi Orman Hasılatı, Biyoenerji, Enerji Ormancılığı Havza Amenajmanı Şahin PALTA İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Zonguldak Karaelmas Üniv. ABD Havza Amenajmanı BD (Bülent Ecevit Üniv.)

10 Y. Lisans Tez Konusu Bartın Uluyayla Meralarında Mera Vejatasyonunun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması ve Mera Islahına Yönelik Ekolojik Yapının Belirlenmesi Bartın Üniversitesi ABD Havza Amenajmanı BD Bartın Yöresi Çayır-Mera Alanlarında Bulunan Gramineae Familyasına Ait Bitkilerde Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Varlığının ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Mera Ekolojisi, Mera Yönetimi, Mera Islahı, Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF) TUĞRUL VAROL KARADENİZ TEKNİK ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİĞİ Z.K.Ü. FEN BİLİMLERİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ORMAN İNŞAATI VE ENSTİTÜSÜ TRANSPORTU Y. Lisans Tez Konusu BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN NAKLİYATINDA YÜKLEME, BOŞALTMA VE İSTİFLEME İŞLERİNİN ZAMAN, VERİM VE MASRAF YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Z.K.Ü. FEN BİLİMLERİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ORMAN İNŞAATI VE ENSTİTÜSÜ TRANSPORTU BARTIN YÖRESİ ORMAN YOLLARININ ÜSTYAPI KALINLIĞININ VE TAŞIMA

11 KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ ORMAN YOLLARI, CBS Orman Entomolojisi ve Koruma Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ Süleyman Demirel Ünv. Orman Fakültesi ZKÜ Fen Bilimleri Enst. Orman Entomolojisi ve Koruma Y. Lisans Tez Konusu Bartın Yöresi Kelebek Türleri Bartın Ünv. Fen Bilimler Enst. Orman Entomolojisi ve Koruma Bartın ve Karabük Yöresi Scolytidae Türleri ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojileri Orman Entomolojisi, Lepidoptera, Scolytidae Orman Botaniği ZAFER KAYA İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji

12 - Y. Lisans Tez Konusu - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Endemik İki Centaurea L. Türü Üzerinde Taksonomik, Ekolojik ve Palinolojik Araştırmalar Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji-Melissopalinoloji.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü 1 TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü RAPOR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ve DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ LİSANS DERSLERİ (Orman Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ

OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ OAEM 2014 YILINDAKİ YENİ PROJE TEKLİFLERİ SIRA NO ENSTİTÜ PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ PROJE DURUMU 1 ELAZIĞ Odun Kökenli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinin Endüstriyel Odun Temini Sürecindeki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ ODA ALT DÜZENLEME NO: 1 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531

Detaylı

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 12-25 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com AD SOYAD : Mehmet TOKCAN KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ Orman Mühendisi DOĞUM YERİ-TARİHİ Ordu - 21.03.1973 YABANCI DİL VE DÜZEYİ İngilizce (Orta ÜDS 50) UZMANLIK ALANI Orman Botaniği ve Silvikültür, Bitki Toplumu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Türk Dili I (2+0) 2 Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki

Detaylı

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1

ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR 1 Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 25-34 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) TOHUM BAHÇESİNDE ÇİÇEK ÜRETİMİ YÖNÜNDEN KLONAL FARKLILIKLAR

Detaylı

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994 GENEL BİLGİLER Doğum Tarihi, Yeri Yazışma Adresi Çalıştığı Yer, İş Adresi Telefon : 345 04 38 Faks : 345 04 50 E-mail : basaransaime@hotmail.com Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN DERSLER AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AEM 503 Üstyüzey İşlemlerinde Kalite Kontrol 3 0 3 Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI AEM 504 Verimlilik Artırma Teknikleri 3 0 3 Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT AEM 506

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi

F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi F. Can ACAR Müdür Yardımcısı, F. Can ACAR ın Özgeçmişi 10/10/1960 tarihinde Edremit te doğdu. İlk öğrenimini 1971 yılında Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimimi 1974 yılında Diyarbakır Orta

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

B İ L D İ R İ K İ T A B I

B İ L D İ R İ K İ T A B I TÜRKİYE I. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU 23-25 Kasım 2011 Antalya B İ L D İ R İ K İ T A B I Editör Prof. Dr. Mustafa AVCI SDÜ Orman Fakültesi Bu kitapta yer alan tüm bildirilerin bilimsel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 9) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2012 Ramada Plaza Ankara / Söğütözü 1 İÇİNDEKİLER 2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU GENEL OTURUM Biyolojik Çe itlilik ve Rio+20

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI EKİM 2011 YIL: 17 SAYI: 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI İstanbul Üniversitesi 2011-2012 akademik yılının ilk töreni, 12 Ekim 2011 tarihinde İÜ Beyazıt Yerleşkesi nde yapıldı. YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Ankara - 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY ISSN: 1302-0056 ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF FORESTRY Cilt/Volume 9 Yıl/Year 2007 Sayı/Number 12 http://bof.karaelmas.edu.tr/journal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

14 ORMANI VEJETASYONUNUN FLORISTIK VE BAZI TOPRAK ÖZELLIKLERI Dr. Münevver ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Neslihan ERDOĞAN Prof. Dr. Osman KETENOĞLU ODAMIZDAN

14 ORMANI VEJETASYONUNUN FLORISTIK VE BAZI TOPRAK ÖZELLIKLERI Dr. Münevver ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Neslihan ERDOĞAN Prof. Dr. Osman KETENOĞLU ODAMIZDAN İÇİNDEKİLER Ali KÜÇÜKAYDIN 2BAŞYAZI Prof. Dr. Devlet TOKSOY Okan ÇANÇİN Sevda ERGİZ Hüseyin AYTAÇ Serkan ERİKGENOĞLU Ali İzzet BAŞER Fatih SARAÇ Emre TOPBAŞ Prof. Dr. Ender MAKİNACI Prof. Dr. Erol BURDURLU

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik

Detaylı