Kütüphane. İngilizce. Müzik. Beden eğitimi. Rehberlik. Teknolojileri. Görsel sanatlar. Bilişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütüphane. İngilizce. Müzik. Beden eğitimi. Rehberlik. Teknolojileri. Görsel sanatlar. Bilişim"

Transkript

1 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MART AYI BRANŞ DERSLERİ BÜLTENİ İngilizce Müzik Beden eğitimi Kütüphane Rehberlik Görsel sanatlar Bilişim Teknolojileri

2 Sayın Velilerimiz, Sorgulama ünitelerimiz kapsamında Mart ayında sınıflarımızda yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. 1. sınıf öğrencilerimiz teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini, zaman içindeki gelişimini ve teknoloji kullanımıyla ilgili farklı bakış açılarını sorguladıkları Teknoloji üniteleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Öğrencilerimiz teknolojik ve teknolojik olamayan ürünleri grupladıktan sonra teknolojinin aslında hayatımızın her alanında var olduğunu fark ettiler. Teknolojiden uzak bir gün geçirmelerini istediğimiz öğrencilerimiz bunun ne kadar zor olduğunu sebepleriyle açıkladılar. Teknolojinin zaman içindeki gelişimini ve bu gelişimin her adımının hayatımızı nasıl etkilediğini hazırladıkları grup projeleriyle sundular. Merak tutumunun icat etme sürecindeki yerini düşünen öğrencilerimiz kendilerini bir mucidin yerine koyarak bir icadın nasıl ortaya çıkmış olabileceğini düşündüler. Kendilerinin neleri merak ettiklerini ve merak ettikleri konularla ilgili nasıl bilgi sahibi olduklarını tartıştılar. Öğrenen profili özelliklerinden bilgili üzerinde duran öğrencilerimiz bilgili olmanın pek çok yolu olduğunu oluşturdukları kavram haritasıyla somut olarak gördüler. Öğrencilerimiz aynı zamanda Hayat Bilgisi performans görevi olan ünitemizin sonuç değerlendirme çalışması öncesinde bir anket uygulayarak hangi alanda yeni bir teknolojik ürün ihtiyacı olduğunu belirleyecekler. Anket sonuçlarındaki ihtiyaç alanlarından birini seçerek bir teknolojik ürünü 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak tasarlayacaklar. Öğrencilerimiz tasarımlarını sunarken Bu teknolojik ürün nasıl çalışıyor?, Bu teknolojik ürün hangi ihtiyacı karşılıyor?, Bu teknolojik ürün hayatımızı nasıl etkileyecek? sorularını da yanıtlayacaklar. Öğrencilerimiz Ne öğrendim? çalışmasında ünite boyunca neler öğrendiklerini düşünerek yazılı ifade edecekler ve sınıflarındaki ilgili köşeye ekleyecekler. Bu çalışmayla ünitelerini tamamlayacak olan öğrencilerimiz Koru ya da Kaybet adlı 5. sorgulama ünitelerine başlayarak doğal kaynakların kullanımını, doğal kaynakların yenilenmesini ve doğal kaynakların bilinçli kullanılmasıyla ilgili sorumluluklarımızı sorgulayacaklar.

3 2. sınıf öğrencilerimiz Bütçemize Uygun Yaşamak üniteleriyle ilgili çalışmaları kapsamında bütçelerin öğelerini, ihtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı, gereksinimlerin önceliklere göre sıralanmasını ve bütçelerimizin hayatımıza olan etkilerini sorguladılar. Aile bütçelerini düşünerek bir gelir gider tablosu oluşturdular. İhtiyaç ve isteklerimizi ayırt etme bütçe oluşturmak için ve bu bütçeye uygun yaşamamız için sahip olmamız gereken bir beceri olduğundan ünitemiz süresince bu konuyu vurgulayan pek çok etkinlik planladık. Öğrencilerimiz, kendi hayatlarını düşünerek ihtiyaçlarını sıraladılar; sonrasında listelerini gözden geçirerek bunların gerçekten ihtiyaçları mı yoksa istekleri mi olduğunu ayırt etmeye çalıştılar. Etkinliklerimizden biri 4-5 kişilik gruplarda bir parti planlaması için belirlenen bütçeye uygun bir alışveriş listesi hazırlamaktı. Öğrenciler önce bireysel olarak çalıştılar; sonra uzlaşım tablosunu kullanarak ortak bir listede karar kıldılar. Öğrencilerimizin grup içi çatışmaları çözmeleri için bu tarz grup çalışmalarının sıklıkla yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Market gezisinde paralarını ihtiyaçlarını almak için harcamaya özen gösteren öğrencilerimiz, arttırdıkları para ile neler yapabileceklerini konuştular. Öğrenciler harçlıklarını bilinçli harcayarak uzun vadede almayı hedefledikleri maliyeti yüksek bir oyuncak, kitap, v.b alabileceklerini fark ettiler. Öğrencilerimiz sonuç değerlendirme çalışmalarında Bütçeler bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder ana fikrine dair anlayışlarını sergileyecekleri bir masal veya hikaye yazdılar. Öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin çoğunun ihtiyaçlar ve istekler arasında denge kurmanın önemini fark ettiklerini ve arkadaşlarını gereksiz harcamaları konusunda uyardıklarını gözlemlediklerini belirttiler. Öğrencilerimiz aile bütçelerine katkıda bulunmak için her bireyin işbirliği yaparak harcamalarına dikkat etmesi gerekliliğini anladılar. Bilinçli tüketici olmak için nelere özen göstermeleri gerektiğini öğrendiler ve tüketici hakları konusunda bilinçlendiler. Bu ünitede üstünde durduğumuz kavramların içselleşmesi için sizlerin de öğrencilerimizin günlük hayatlarında ihtiyaç ve istekleri arasında denge kurmaları için yönlendirmelerde bulunmanızın yararlı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz yeni üniteleri Yaşam Alanları kapsamında farklı yaşam alanlarını, yaşamak için insanların ihtiyaçlarını, yaşam alanlarının yaşam tarzımıza etkisini ve teknolojik gelişmelerin yaşam alanları üzerindeki etkilerini sorguluyor olacaklar. 3. sınıf öğrencilerimizin Su ve Yaşam ünitelerinde suyun yararlarını, canlılar ve doğa olayları üzerindeki etkilerini sorguladılar. Dünyadaki kara ve deniz dağılımını harita üzerinde yapılan çalışmalarla irdelediler. Öğrenciler kurak bir ülkede yaşamın nasıl olabileceğini düşündüler ve suyun hayatımızın her alanını etkilediğini fark ettiler. Mevsimlere göre yağış türlerini ve yağışların oluşumunu araştırdılar. Laboratuvarda su döngüsü deneyini yaptılar ve deneyden öğrendiklerini yazarak ve resimleyerek ifade ettiler. Gruplara ayrılarak deniz okyanus ırmak göl - baraj kanal hakkında araştırma yaptılar; bunlara ülkemizden ve başka ülkelerden örnekler buldular. Bu su kaynaklarında ve su sistemlerinden canlıların ne şekilde yararlandıklarını ve bunların işlevlerini

4 görsellerden de yararlanarak açıkladıkları bir sunum hazırladılar. Çalışmalarında yararlandıkları kaynakları belirttiler. Su tüketiminde duyarlı olmanın ne anlama geldiğini düşündüler; evde ve okuldaki su kullanımı ile ilgili gözlemler yaptılar. Öğretmenler ve görevlilerle okuldaki su kullanımıyla ilgili, sorularını kendileri oluşturdukları bir anket çalışması gerçekleştirdiler ve bu konudaki sorumluluklarını ve geliştirmeleri gereken alanları fark ettiler. Öğrencilerimiz aynı zamanda performans görevleri olan sonuç değerlendirme çalışmalarında suyun önemi ve canlıların yaşamındaki rolüyle ilgili öğrendiklerini karikatür, mektup, hikayeden seçtikleri bir yöntemle anlatarak kendilerinden küçük arkadaşlarını bilgilendirecekler. Ünitelerini dönüşümlü düşündükleri Ne Öğrendim? çalışmasıyla tamamlayacak olan öğrencilerimiz yeni üniteleri Özgün Geleneklerimiz kapsamında geçmişteki ve günümüzdeki geleneklerimizi ve dünyadaki farklı gelenek ve görenekleri sorgulayacaklar. Öğrencilerimizin Gelenek ve görenekler, insan gruplarını özgünleştirirken aynı zamanda birleştirir. ana fikrine ulaşmalarını hedefliyoruz. 4. sınıf öğrencilerimiz, Yardım Evde Başlar kapsamında kamu yararına çalışan ve gönüllü kurumların insanlara nasıl yardım ettiğini, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte nasıl çalıştıklarını sorguladılar. Sivil toplum kuruluşlarını grup çalışması yaparak araştırdılar, amaçlarını ve toplumdaki işlevlerini hazırladıkları sunumlarla değerlendirdiler. Empati tutumunu geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerimizden birinde öğrencilerimizden grup çalışması yaparak kendilerine verilen durumdaki kişilerin (fiziksel engelli bir kişi, işitme engelli bir kişi, görme engelli bir kişi, Afrika da yaşayan bir çocuk, kimsesiz bir kişi, v.b) ne görüyor, ne duyuyor ve ne hissediyor olabileceğini düşünerek kendilerine verilen Y tablolarına aktarmalarını istedik. Okulda gerçekleştirdiğimiz empati ile ilgili yaratıcı drama çalışması da bu tutumu pekiştirir nitelikteydi. Öğrencilerimiz bu üniteleri kapsamında yardım kampanyalarının nasıl başladığını da sorguladılar; küçük bir toplumda başlayan kampanyaların nasıl yaygınlaştığını ve bu süreçte nelerin etkili olduğunu bulmaya çalıştılar. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarını duyurmak adına kullandıkları iletişim yöntemlerini ve sosyal medyanın bundaki rolünü fark ettiler. Toplumdaki sorunları görme ve bunlara çareler üretmek adına da iyi iletişim kurmanın önemli olduğunu anladılar. Zor durumdaki insanların yerlerine kendilerini koyarak onlara nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüler. Farklı olana, zor durumda olana hoşgörü ile yaklaşarak sorunlarını çözmek adına el uzatmanın gerekliliğini ve bu konuda her bireyin üstüne düşen görevler olduğunu anladılar. Toplumların ve bireylerin işbirliği ile pek çok soruna çare bulabilecekleri sonucuna ulaştılar. Öğrencilerimiz, aynı zamanda performans görevleri olan sonuç değerlendirme çalışmalarında belirledikleri bir soruna yönelik bir kampanya geliştirecekler. Geliştirdikleri bu kampanyayı hangi sivil toplum örgütünün yürüteceğini ve bu kampanyanın nasıl bir soruna çözüm olacağını nedenleriyle anlatacaklar.

5 Öğrencilerimiz bu ünitelerinin ardından Mavi Gezegen adlı 5. ünitelerine başlayarak Dünya nın Güneş Sistemi ndeki yerini, coğrafi özellikler, iklim, konum ve yerçekimini sorgulayacaklar. Bu çalışmaların yanında 4. Sınıf öğrencilerimizin PYP Sergisi ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyorlar. Öğrencilerimizin PYP Sergisi kapsamında çalışmalarını sürdürecekleri grupları ve onlara bu süreçte rehberlik edecek mentorları bu ay belirlendi. Öğrencilerimiz; Küresel problemlerin çözümüne yakın çevremizde eyleme geçerek katkıda bulunabiliriz. ana fikri kapsamında seçtikleri küresel problemle ilgili çalışmalar yürütüyor olacaklar. Bu bağlamda; her grupla ayrı ayrı görüşerek onların merakları doğrultusunda sorgulama hatlarını (seçtikleri küresel probleme dair araştırmak istedikleri alt başlıklar) belirledik. Öğrencilerimiz mentorlarıyla tanıştılar, rutin toplantı zamanlarını belirlediler ve kendilerinde de mevcut olan haftalık toplantı gündemleri doğrultusunda çalışmalarına başladılar. Gruplarına ait bloglarını da açan öğrencilerimiz, çalışmalarıyla ilgili öğrendiklerini bireysel olarak günlüklerinde grup olarak da bloglarından paylaşıyor olacaklar. Öğrencilerimizin heyecanlarına tanık olmaktan keyif alıyor Haziran ayına kadar devam edecek bu süreçte çok yaratıcı çalışmalar ortaya çıkaracaklarına inanıyoruz. Ceni Alpanda PYP Koordinatörü

6 1.Sınıf Geçtiğimiz ay 1. Sınıf öğrencilerimizle İngilizce dersine biraz matematik katarak küçük toplama çıkarma çalışmaları yaptık. Bu sayede plus (artı), minus (eksi) ve equals (eşittir) gibi matematiksel kavramlarla tanımış oldular. Bu çalışmalara ara ara devam edeceğiz. Sayılarla çalışırken dinlediğimiz How many trains? şarkısını çok sevdik ve sık sık söylüyoruz. Bu ay üzerinde durduğumuz cümle kalıplarının ilki Where s..? (nerede) sorusu ve cevabı oldu. Where s my mum? She s in the kitchen. (Annem nerede? Mutfakta) kalıpları üzerinde durduk. Bununla ilgili olarak dinlediğimiz Where s my granny? şarkısı yine favori şarkılarımız arasında. Bu şarkıları size ulaştırdığımız turuncu CD den dinleyebilirsiniz. Aile bireylerini tekrar etmişken old (yaşlı) ve young (genç) kavramlarını da çalıştık. Geçtiğimiz ay üzerinde durduğumuz sesler /u/ (mum kelimesindeki gibi), /a/ (dad kelimesindeki gibi), /i/ (big kelimesindeki gibi), /ee/ (gren kelimesindeki gibi), /k/ (sock kelimesindeki gibi). Ayrıca kıyafetlere de değindik ve I m wearing ( giyiyorum) kalıbını çalıştık. Kıyafetlerle birlikte hava durumunu da çalışmaya başlıyoruz. Böylelikle hangi hava durumunda hangi kıyafeti giyeceğimizi söyleyeceğiz. Mart ayı boyunca yaptığımız tüm çalışmalarda PYP temamız olan Teknoloji kavramına değinmeye çalıştık. Kıyafetlerde ya da evimizde, kısacası hayatımızda teknolojinin etkilerine her fırsatta göndermeler yaptık. 2.Sınıf Öğrencilerimizle ihtiyaç ve isteklerle ilgili bir grup çalışması yaptık. Her grup market broşürlerine bakarak ihtiyaç ve isteklerini belirledi. Daha sonra ne kadar para harcadıklarını hesapladılar ve gruplar birbirlerine sundular. Meslekleri ve insanların çalıştıkları yerlerin isimlerini öğrendik. Bununla ilgili hazırladıkları posterleri sınıfta birbirlerine anlattılar ve bununla ilgili 'My Town' isimli bir pano hazırladılar.'people Work' isimli şarkıyı öğrendik. 'At the museum' isimli okuma parçasını okuduk ve bu konuyla ilgili soruları cevaplandırdık. Brainpop jr.den 'Needs and Wants' isimli videoyu izledik bununla ilgili oyunu oynadık.her resimde yaşamak için nelere ihtiyaç duyarız diye seçip söylediler.

7 3.Sınıf Öğrencilerimizle yeni sorgulama ünitemiz Gelenek ve Görenekler konusunu ele aldık. Bu ünitemizde birçok ülkedeki gelenek ve görenekler hakkında konuştuk. Mesela İngiltere de kahvaltıda ne yediklerini araştırdık. Daha sonra Türkiye genelinde nasıl kahvaltı yapıldığı hakkında konuştuk. Farklı kültürdeki resimlere bakarak resimde o an neler gördüklerini öğrendikleri kalıplarla cümleler kurarak birbirlerine anlattılar. Cows, sheep, goats, ducks and chickens isimli hikayeyi okuduk. BrainPOP ESL programından konumuzla ilgili I m cleaning now, You are not listening, Who s making noise isimli videoları izledik ve bununla ilgili alıştırmaları yaptık.ayrıca öğrencilerimiz kendi odalarını çizip,odalarında neler olduğu hakkında bir paragraf yazıp sınıf içinde birbirlerine sundular. 4.Sınıf 4. sınıf öğrencilerimizle sorgulama ünitemiz kapsamında neler öğrendiğimizi yaptığımız keyifli bir çalışmayla ortaya çıkarırken kelime ve kavramları bir kez daha pekiştirmiş olduk. Ünitemizi öğrencilerimizin birbirlerini daha da iyi anlamak ve karşılaştıkları zor durumlarla başa çıkabilmeleri adına neler yapabileceklerini hep birlikte keşfetmek adına çok faydalı çalışmalarla destekledik ve öğrencilerimiz bu ünite sonunda kendileri adına güzel çıkarımlarda bulundular. Geçmiş zamanı ve geçmiş zamana ait cümle kalıplarını kendi tatil anılarımızla keşfetmeye zaten başlamıştık, bu ay da bu keşif daha da heyecanlı ve zevkli konular eşliğinde devam etti. Fiillerin geçmiş zaman halleri, düzenli veya düzensiz fiil olma durumları, wh- soru kalıplarıyla kullanım şekilleri geçmiş zamanla birlikte oyunlar, aktiviteler ve yazma çalışmalarıyla zevkli bir şekilde incelendi. Öğrencilerimiz geçmiş zamanda soru kalıplarını içeren Board Game çalışması yaptılar ve çalışmalarının bitiminde arkadaşlarıyla oyunlarını keyifle oynadılar. Öğrencilerimizle hedef kalıpları ve yeni kelimeleri iyice pekiştirdikten sonra da grup çalışmalarıyla birbirimizle paylaşımlarda bulunarak iyice konuları içselleştirmeye başladık. Mr/Mrs ile başlayan ve tasarımı tamamen öğrencilerimizin hayal gücü ve yaratıcılığıyla gerçekleşen sevimli karakterlerimiz heyecanla boyandı, öğrenilen hedef kelime ve cümle yapıları da eklenerek duvarlarımıza keyifle asıldı. Farklı gruplar farklı tasarımlar yaparken hem her zamanki gibi çok eğlendiler hem de konuları en verimli şekilde öğrendiler. Her zaman olduğu gibi; eğlenerek öğrendik, öğrenirken İngilizcemizi geliştirdik.

8 İngilizce Bölümünden Öneriler Bu ay 1. sınıf öğrencilerimiz ebooks.sesamestreet.org sitesine daha önceden verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak Animal Alphabet adlı kitabı okuyabilirler. Bu ay 2. sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek I love Art Class ve It is School Time adlı kitabları okuyarak ilgili quizleri yapabilirler. Bu ay 3.sınıflar raz-kids.com sitesini ziyaret ederek I like my hair ve To the Store adlı kitabları okuyarak ilgili quizleri yapabilirler. Bu ay 4.sınıflar tumblebooks.com sitesini ziyaret ederek Helping out is Cool ve Who likes the Wind adli kitapları okuyabilirler. DVD: Öğrencilerimiz Yogi Bear adlı filmi İngilizce olarak izleyebilirler. Yasemin ATEŞ Anastasia BAMICHA Danilo PALACIOS Yudum TARAKÇI Oliver TIDY Tanem YILDIRIM İngilizce Öğretmenleri

9 1.Sınıf Öğrencilerimiz, Teknoloji bize seçenekler sunar ana fikri ile teknolojinin günlük hayatımızdaki etkileri, tenoloji kullanımı ile ilgili farklı bakış açıları ve günlük hayatımızdaki teknolojinin değişiminin nedenlerini sorgulayıp resimlediler. Renkli grapon kağıtlarıyla rölyef oluşturdular. Öğrencilerimiz soyut resim sanatıyla daha detaylı tanıştılar. Denge ve armoniyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler. 2.Sınıf Öğrencilerimiz, Bütçeler, bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder ana fikrinden yola çıkarak, aile ve bireysel bütçenin öğelerinin belirlenmesi, ihtiyaçlarla istekler arasındaki farkların belirlenmesi ve bütçenin hayatımızı etkilemesini sorguladılar. El becerilerini kullanarak kilden çeşitli kumbaralar tasarlayıp boyadılar. Arta kalan boyalarıyla resimler yaptılar. Hayal dünyalarını harekete geçiren Denizaltı resimleri çizdiler.

10 3.Sınıf Öğrencilerimiz, Su, Doğa olaylarını ve canlıları etkiler ana fikri ile suyun doğa olayları üzerindeki etkilerini konuşup, yararlarını, kullanım alanlarını sorgulayıp afiş hazırladılar. Kille yoğurma becerilerini kullanıp, üç boyutlu objeler tasarladılar ve istedikleri gibi boyadılar. Renkli grapon kağıtlarını küçük toplar haline getirip rölyef oluşturdular. 4.Sınıf Öğrencilerimiz, Topluma hizmet veren kuruluşlar empati ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunurlar ana fikri ile kamu yararına çalışan kuruluşları, gönüllü kurumların insanlara nasıl yardım ettiğini ve resmi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte nasıl çalıştıklarını sorguladılar. Asla Engel Yok konulu resim yaptılar. Deniz hayvanlarını pul çalışması ile üç boyutlu olarak tasarladılar. Tuvaller üzerine akrilik boya tekniği ile Gök mavi, yer yeşil konulu, okulumuzu temsil edecek grafik tasarımlar ve resimler yaptılar. Görsel Sanatlar Bölümünden Öneriler Saydam Tasarımlar 15 Şubat- 13 Nisan 2014 Pera Eğitim, 15 Şubat-13 Nisan 2014 tarihleri arasında, Aurora: Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı sergisi kapsamında, 4-14 yaş grupları için hafta sonu atölyeleri düzenliyor. Saydam Tasarımlar adlı programda çocuklar önce Kuzey Avrupa ülkelerinin cam sanatından örnekler görecek, ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirecekler. Kontenjan: 10 kişi Süre: 2 saat Atölye başına katılım bedeli: 45 TL PERAkart aile ile %50 indirimli! Detaylı bilgi ve rezervasyon : (4) / Seda AYDEMİR Görsel Sanatlar Öğretmeni

11 1.Sınıf Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Klasik ve Caz müziğinden sonra bizler için hem değişik hem de yeni bir müzik türü olan New Age e geçtik. Bu yeni müzik türünün, insanları çok rahatlatan ve yumuşak bir müzik olduğunu, içerisinde doğada duyabileceğimiz seslerin de olması bakımından enerji verdiğini öğrendik. New Age sanatçıları olan Enya ve Yanni nin en bilinen eserlerine ait videolar izledik. Enya: Caribbean Blue, Ony Time / Yanni: One Man s Dream, World Dance (Bu eser new age değil ancak yine Yanni ye ait bir eser ve öğrenciler çok beğendiği için yazıyorum, belki evde birlikte dinlemek istersiniz) Enstrümanlarla ilgili oyunlar oynadık, ritim çalışmaları yaptık. Bireysel olarak çaldığımız enstrümanlarımızı sınıf arkadaşlarımızın önünde çalarak keyifli dakikalar geçirdik. 2.Sınıf Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Yeni şarkılar öğrendik. Enstrüman çalışması yaptık. Ritim tekrarı yöntemiyle, müzik hafızamızı güçlendirdik. Eğlenceli bir aktivite olarak Rossini nin Cat s Duet i eşliğinde birbirimize sırtımızı dönerek, ritmik hareketler yaptık. Siz de bunu evde birlikte yapabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=fnmefbkcxfm

12 3.Sınıf Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Sorgulama ünitemiz olan Su konusuyla ilgili entegre çalışmalar yaptık. İçinde su sesi de olan doğa müzikleri eşliğinde yaptığımız çalışmalarımızı günlüklerimize yazdık. Enstrüman çalışmaları yaptık. Ritim oyunları oynadık. 4.Sınıf Öğrencilerimizle şimdiye kadar öğrendiğimiz konu ve şarkıların genel tekrarını yaptık. Kanon un ne olduğunu öğrendik ve bir Çekoslovak ezgisi olan Hayat Paylaştıkça Güzel i söyledik. Bireysel olarak çaldığımız enstrümanlarımızı sınıf arkadaşlarımızın önünde çalarak keyifli dakikalar geçirdik.

13 Müzik Bölümünden Öneriler İstanbul Kongre Merkezi : David Helfgott - 15 Nisan 2014 saat 21:00 Beşiktaş Kültür Merkezi: MFÖ - 7 Nisan 2014 saat 21:00 Trump Kültür ve Gösteri Merkezi: Erkan Oğur-Derya Türkan - 07 Nisan saat 20:30 Bostancı Gösteri Merkezi: Nilüfer - 12 Nisan 2014 saat 21:00 Gün ÇALIŞLAR DEMİR Müzik Öğretmeni

14 1.Sınıf Temel hareketleri yaparken dengemizi sağlamak için vücut bölümlerimizi kullandık. Oyun ve fiziki etkinliklerde temizliğe dikkat ettik. Derslerden sonra temiz ve kuru kıyafetlerimizi giydik. Oyunlarımızı oynarken birbiriimizle iletişim kurduk. Sorgulama ünitemizde Teknoloji bize seçenekler sunar ana fikrinden yola çıkarak denge tahtasını derslerimizde kullandık. 2.Sınıf Oyun ve fiziki etkinliklerde fiziki uygunluklarımıza göre oyunlar oynamaya dikkat ettik. Bu oyunları teneffüs saatlerinde oynayabileceğimizi gördük. Kişisel temizliğimize her zamanki gibi dikkat ederek derslerden sonra kılık kayafetlerimizi düzenledik. Derslerimizde arkadaşlarımızla benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı konuştuk. Sorgulama ünitemizin Bütçeler bireylerin hayatlarına ve kararlarına rehberlik eder. ana fikriyle paralel olarak, sağlıklı beslenme kurallarını da hatırlayarak kantinden sağlıklı ürünler almaya özen gösterdik.

15 3.Sınıf Yer değiştirme hareketlerini, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapmaya çalıştık. Fiziki olarak uygunluğun arttırılabilmesi için ne kadar sıklıkla spor yapılması gerektiğini derslerimizde vurguladık. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarımızı gözlemlerken arkadaşlarımızın performansları hakkında yorum yapabildik. Sorgulama ünitemizde Su doğa olaylarını ve canlıları etkiler ana fikrinden yola çıkarak su içmenin insan vücuduna etkisini susuz kalan bir kişinin nasıl hissedeceğini konuştuk. Günde ne kadar su içmemiz gerektiğini bir kez daha vurguladık. 4.Sınıf Futbol branşına giriş yaparak nesne kontrolü gerektiren hareketleri severek uyguladık. Sorgulama ünitesi kapsamında Topluma hizmet veren kuruluşlar empati ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Anafikrinden yola çıkarak spor kuruluşlarını ve federasyonları inceledik. Bunun yanında Tema vakfının yararına 4. Sınıflar arasında futbol maçı düzenledik, bazı arkadaşlarımız futbol maçında sporcu olurken kimimiz popnpon grubuna katıldık, hakemlik görevinin yanında teknik direktör görevi üstlendik.

16 Beden Eğitimi Bölümünden Öneriler Harlem Globetrotters 20 Nisan 2014, 15.00, Ülker Sports Arena FB Ülker Anadolu Efes Euroleague Maçı 11 Nisan 2014, 20.00, Ülker Sports Arena Biletler için: biletix.com.tr Sinem VARDAR Mine GÖRGÜN Ediz AKBAL Beden Eğitimi Öğretmenleri

17 Bilişim Teknolojileri Bölümünden Öneriler Sayın Velilerimiz, Mart ayında 2. CITO uygulamalarımızı gerçekleştirdik. 1. dönemde gerçekleşen oturumlarda hazır bulunuşluk düzeyleri değerlendirilirken, bu dönemki uygulamalar yıl içerisinde öğrenilen konuları kapsamaktadır. Sonuç değerlendirmeleri dönem sonunda sizlerle paylaşılacaktır. Bu bültenimizde sizlerle paylaşmak istediğim konu; günümüzde çocuklarımızın gelişimi için kritik bir önemi olan güvenli internet konusudur. Kuşkusuz internetle ilgili aileleri en çok endişelendiren konuların başında güvenli internet kullanımı gelmektedir. Çocuklarımızın teknolojinin sunduğu olanaklardan doğru faydalanması, kaliteli zaman geçirmesi ve zaman yönetimi konusunda doğru yönlendirilmesi gereklidir. Sonsuz bilgi sunan sitelerden yaralandığımız kadar zararlarından da çocuklarımızı korumamız ve bu konuda bilinçlendirmemiz önemlidir. Öncelikle internet kullanımında zararlı içeriğe ulaşımı engelleyen ve ailelere bu anlamda yardımcı olan filtreleme programlarını kullanabilirsiniz. Bu konuda internet servis sağlayıcınızdan destek alabilirsiniz. Çocuğunuzla bilinçli ve güvenli internet kullanımı kurallarını lütfen konuşun. Sizin bilginiz dışında adres, telefon bilgileri, doğum tarihi, fotoğraf, v.b. hiçbir kişisel bilgiyi internet ortamında paylaşmaması, bilmediği kişilerden aldığı e-postaların içinde yer alan bağlantıları tıklamaması gibi konularda lütfen bilinçlendirin. Siz sayın velilerimizin de desteği ile dijital dünyaya doğan Z Kuşağı çocuklarımızın iyi birer bilgisayar kullanıcısı olacaklarından eminim Filtreleme Programları İçerik Sınırlaması Yapan İnternet Servis Sağlayıcıları İlgili bağlantıya web sitemizde yer alan linkten de ulaşabilirsiniz.

18 Arama Motoru Filtreleri (Google - YouTube) YouTube ve Google Güvenlik Modu Güvenlik modu Güvenlik modu, kullanıcılar tarafından ve diğer göstergeler yoluyla işaretlenmiş uygunsuz içerik barındırabilen videoları gizler. Hiçbir filtre eksiksiz değildir ancak güvenlik modu, birçok uygunsuz içeriği önlemenizde size yardımcı olur. Güvenlik modu aynı zamanda Google Güvenli Arama'yı da etkinleştirir ve kapatıldığında Google Güvenli Arama'nın devre dışı kalmasına neden olur. YouTube'u bu hesapla kullandığınız her yerde güvenlik modu etkinleştirilecektir. Windows Aile Sitesi Kurma (Aile koruması güvenlik filtresi- Windows 7/8) Google Aile Güvenlik Merkezi Aile Güvenliği ile İlgili Temel Bilgiler Şenay Özdemir Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

19 Etkinliklerimiz Bu sayıda, Mart ayında yaptığımız etkinlikleri, duyuruları ve okuma önerilerini bulabilirsiniz. Isabelle Millon Düşünmeyi Öğrenmek Atölyesi Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek kitabının yazarlarından Fransız asıllı felsefe öğretmeni Isabelle Millon, 17 Mart tarihinde 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle bir araya gelerek Düşünmeyi Öğrenmek Atölyesi ni gerçekleştirdi. Atölye çalışması için ilk kez Türkiye ye gelen yazar, öğrencilerimizin ilgisiyle karşılandı. Kitabını severek okuyan öğrencilerimiz atölyeye dinleyerek, düşünerek ve düşüncelerini paylaşarak katılım gösterdiler. Yazar, Nasreddin Hoca fıkralarını kullanarak öğrencilerimizi düşünsel bir yolculuğa çıkardı. Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek adlı kitaptan yola çıkılarak, öğrencilerimizin Nasreddin Hoca fıkralarının ardında yatan felsefi düşünceleri ve mesajları düşünme ve sorgulama yoluyla keşfetmelerini sağladı. Düşünmeyi Öğrenmek Atölyesi öğrencilerimize, farklı açılardan bakarak düşünmelerinin önemi, Nasreddin Hoca ile felsefe ilişkisi, eleştirel düşünme, dinleme ve düşüncelerini özgürce paylaşma konularında farkındalık kazandırdı. Isabelle Millon ile yaptığımız etkinlikten görüntülerimiz...

20 Aşkın Güngör ün Dedektiflik Atölyesi Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel in İnanılmaz Serüvenleri adlı kitabın yazarı "Aşkın Güngör" 24 Mart tarihinde 4. sınıf öğrencilerimiz buluştu. Yazar, öğrencilerin sorgulayarak düşünme, derinlemesine gözlem yapma ve soruşturma yetilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı Dedektiflik Atölyesi ni öğrencilerimizle gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında, öğrencilerimiz Dedektif Bol Bel'in bilmedikleri yönlerini ve nasıl dedektif olduğunu keşfederek, tehlikede olan dünyamızı kurtarmak için gözlem ve analiz yaptılar. Gizli bir sırrı ortaya çıkarmanın heyecanını yaşadılar. Yazar atölye sonrası öğrencilerimizin merak ettiği soruları cevapladı ve öğrencilerimiz için kitaplarını imzaladı. DUYURU; 1-11 Nisan 2014 tarihleri arasında okulumuzda Kütüphane Haftası nı etkinliklerle kutlayacağız. Her yaş seviyesinde yazarlar (Özlem Aytek, Ayla Çınaroğlu, Cihan Demirci, Rıfat Batur) okulumuza konuk olacak ve öğrencilerimizle çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. 1-4 Nisan tarihlerinde ise, okulumuzda fuaye alanında kitap fuarı açılacak, fuarda her yaş grubuna yönelik, birbirinden eğlenceli ve eğitici içerikli yayınlar %20 indirimli olarak satışa sunulacaktır. Kütüphane Haftası etkinliklerimizin yer aldığı posteri önümüzdeki günlerde okulumuz Facebook sayfası ve bloglarından sizlerle paylaşıyor olacağız. 29 Nisan tarihinde ise, 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla bu yılın II. Kitap Tanıtım Defilesi ni gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz defile başvurularına yoğun ilgi göstererek, katılım kontenjanını başvuru süresi dolmadan doldurdular. Şimdiden hazırlıklara başlayan öğrencilerimiz, heyecanla defile gününün gelmesini bekliyorlar.

21 Okuma Önerileri 1. Sınıf Öğrencilerine Öneriler; 1) Yürüyen Çınar, Simla Sunay, Remzi Yayınevi, 32 sayfa 2) Böcek Orkestrasının Muhteşem Sınıfı, Göknil Genç, Can Yayınları, 48 sayfa 3) Kabadayı Kedi Cako ve Çevreci Fareler, Giuliana Fanti, Hayy Kitap, 40 sayfa 2. Sınıf Öğrencilerine Öneriler; 1) Küçük Cadı Jessica Merkez Sihir Adası, Meave Friel, Büyülü Fener Yayınları, 96 sayfa 2) Patpat Jack 1 Uçan Böcük, Lou Kuenzler, Nemesis Kitap, 93 sayfa 3) Jip ile Janneke Gül Bebek Gemiye Biniyor, Annie M.G.Schmidt, Çınar Yayınları, 152 sayfa 3. Sınıf Öğrencilerine Öneriler; 1) İgi ve Ben, Jenny Valentine, Tudem, 144 sayfa 2) Ne Nasıl Yapılıyor, Christiane Dorion, Redhouse Yayınları, 18 sayfa 3) Dondurma Savaşı, Edwina Howard, Epsilon Yayınları, 216 sayfa 4. Sınıf Öğrencilerine Öneriler; 1) Dikkat Eriyorum, Laurie David, Camria Gordon, Optimist Yayınları, 99 sayfa 2) Bugün Hayal Kuracaktım, Gökçe Ateş Aytuğ, Hayy Kitap, 120 sayfa 3) Clarice Bean Başı Dertte, Lauren Child, Hayy Kitap, 192 sayfa Yetişkinlere Öneriler; 1) Piruze, Sinan Akyüz, Alfa Yayınları, 464 sayfa 2) Hırsız ve Burjuva, Hüsnü Arkan,Kırmızı Kedi Yayınları, 224 sayfa 3) İstanbul Kırmızısı, Ferzan Özpetek, Can Yayınları, 114 sayfa Dergi Önerisi; Mart ayında yayın hayatına merhaba diyen Dünyalı isimli dergiyi sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Biz Dünyalı yı inceledik çok sevdik. Öğrencilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünüyoruz çünkü Dünyalı dergisi merak eden, öğrenmek isteyen, düşünmeyi ve gezegenimizi seven, ufkunu genişletmek isteyen 8 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik harika bir dergi. Nilüfer TURAN Kütüphane Öğretmeni

22 Oyunlarla Ebeveyn Olmak Genellikle yetişkinler çocuk oyunlarını, çocuklarının hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olan, eğlenceli, ancak amacı olmayan etkinlikler olarak düşünürler. Oysa oyun, çocuğun yaşamında önemli işlevi olan bir olgu ve çocuğun önemli bir görevidir. Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan ve mutluluk getiren serbest bir etkinliktir. Oyun, çocuğun iç dünyasını dıştaki sosyal dünya ile birleştirmesine yardım eder. Çocuklar kendi başlarına da oynayabilir ve bundan zevk de alabilirler. Ama anne ve babası ile oyun oynamak, çocuğa güven verdiği ve çocuğun ihtiyacı olduğunda anne-babasının orada olması söz konusu olduğu için kimseyle oynamaya benzemez. Bazen oyun öylesine kendiliğinden başlar ve öyle güzel devam eder ki anne ve babayla oyun oynamak çocuk için benzersiz bir tecrübeye dönüşebilir. Bazı durumlarda anne ve babayla oyun oynamak daha da önem kazanır: Çocuğun akranları ile bağlantı kurabilmesinde zorluk olduğunda, özgürce ve kendiliğinden oyun kurmakta zorlandığında, hayatında değişimler meydana geldiğinde (okula başlamak, kardeş doğumu, kayıp veya boşanma) veya kendini tehlikede hissettiğinde anne ve baba ile oyun oynamak çocuk için oldukça önem kazanır. Çoğu yetişkin için oyun oynamak kolay değildir. Hatta artık (büyüdükleri için) oyun oynayamayacaklarını belirtirler. Geçişler yetişkinler için de zordur. Biz de hayatımızda zihnimizi meşgul eden olaylar yaşarken, çocuklarımızla kendimizi vererek oyun oynamakta zorlanabiliriz. Çocuğun oynadığı oyun tekrarlayıcı, saldırgan veya engelleyici biçimde ise onları görmezden gelmek, ceza vermek veya uzaklaşmak isteriz. Oyun yetişkinlerin dünyasında öyle az yer kaplar ki, bir anne veya babanın çocuğu ile yerde oyun oynayabilmesi neredeyse üstün bir yetenek gibi yorumlanır. Bu konu ile ilgili bazı ipuçlarını bilmek, yetişkinlerin çocukları ile oyun oynarken neden zorlandıklarını anlamak ve onları uygun şekilde yönlendirmek açısından oldukça önemlidir. Eğer çocuklarımız bizimle veya akranlarıyla iletişimde kurmakta zorlanırlarsa biz de onlarla aynı şekilde paralel duygular hissederiz. Üzgün, kızgın, sıkkın, rahatsız hissederiz oyun oynarken. İçimizden oyun oynamak gelmeyebilir. Çocuğun oynadığı oyun tekrarlayıcı, saldırgan veya engelleyici biçimde ise onları görmezden gelmek, ceza vermek veya uzaklaşmak isteriz. Geçişler yetişkinler için de zordur. Biz de hayatımızda zihnimizi meşgul eden olaylar yaşarken, çocuklarımızla kendimizi vererek oyun oynamakta zorlanabiliriz. Çocuklarımızın sağlığı veya hayatlarıyla ilgili bir tehlike söz konusu olduğunda da anne baba olarak oyun oynamak ikinci planda kalabilir. Aslında oyun oynamak öğrenilen/öğretilen bir durum değildir. Bu nedenle çocuğu ile belirli sürelerde oyun oynamaya başlayan ebeveynler, çocukluklarından tanıdıkları bu dünyaya adapte olabilirler. Başlangıçta bu oldukça zor olabilir. Yere oturmak, bazen yorulmak, bazen kirlenmek yetişkin dünyasından oldukça uzak görünebilir. Ama çocuklar oyun kurmaya o denli hazır ve heveslilerdir ki, ilk oyundan sonra her şey kendiliğinden gelişir.

23 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Öneriler İlkokul döneminde çocuklar hobi setleri, spor oyunları, yaşına uygun bilgisayar oyunları, matematik ile ilgili oyunlarla oynamaktan keyif alırlar. Ayrıca, neden sonuç ilişkisi ve problem çözme becerileri ile ilgili oyuncaklarda bu yaş dönemindeki çocuklar için alınması gereken oyuncaklardandır. Çocuğunuza sonunda bir hayat dersi veren hikaye kitapları almanız ve bu kitapları beraber okumanız da faydalı olacaktır. Tüm aile beraber oynayacağınız ya da çocuğunuzun arkadaşları ile oynayabileceği kutu oyunları ise çocuğunuzun sosyal gelişimine katkıda bulunur. Kutu oyunlarıyla çocuğunuzun kurallara uyma ve uygulama, sıra bekleme gibi önemli sosyal alışkanlıkları kazanmasını destekleyebilirsiniz. Kitap: Geçmişten Günümüze Türkiye de Geleneksel Çocuk Oyunları Yazar: Doç. Dr. Handan Asude Basal Yayınevi: Morpa Kültür Yayınları Veli Eğitim Semineri: *Çocuklarda Davranış Değiştirme Eğitimi - 13 Nisan 2014 DavranışBilimleri Enstitüsü *Ebeveyn - Çocuk İlişkisini Geliştirme Eğitimi (10 Seans Ebeveyn Eğitim Grubu) Nisan- Haziran 2014 Ekipnormarazon Çocuklarınızla beraber keyifli, eğlenceli, verimli ve eğitici oyunlar oynamanız dileğiyle Psk.Dan.Gamze ÖZEREN

ÖZEL BARIŞ İLKOKULU. Kütüphane. İngilizce. Müzik. Beden eğitimi. Rehberlik. Teknolojileri. Görsel sanatlar. Bilişim

ÖZEL BARIŞ İLKOKULU. Kütüphane. İngilizce. Müzik. Beden eğitimi. Rehberlik. Teknolojileri. Görsel sanatlar. Bilişim ÖZEL BARIŞ İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİ BÜLTENİ İngilizce Müzik Beden eğitimi Kütüphane Rehberlik Görsel sanatlar Bilişim Teknolojileri Sayın Velilerimiz, Sorgulama

Detaylı

riski göze alan araştıran-sorgulayan

riski göze alan araştıran-sorgulayan riski göze alan araştıran-sorgulayan bilgili dönüşümlü düşünen duyarlı dengeli açık görüşlü iletişim kuran ilkeli düşünen 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SORGULAMA ÜNİTELERİ BÜLTENİ LEARNER PROFILE

Detaylı

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school.

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. PYP NİN BEŞ TEMEL ÖĞESİ BİLGİ KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER EYLEM Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Mekan ve Zaman Kendimizi

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

MART 2015 / 13. Sayı OKAN KOLEJİ İSPANYA DA

MART 2015 / 13. Sayı OKAN KOLEJİ İSPANYA DA MART 2015 / 13. Sayı OKAN KOLEJİ İSPANYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 46 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 47 Okan Koleji Lisesi 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Yabancı

Detaylı

Sanat Katı: Yeteneklerimizi Sanat Katında Keşfediyoruz!

Sanat Katı: Yeteneklerimizi Sanat Katında Keşfediyoruz! SAYI: 7 Sanat Katı: Yeteneklerimizi Sanat Katında Keşfediyoruz! Golf Sahası: Geleceğin Golfçüleri Okan Koleji nde! Geleceği Yetiştirenler Kulübü/Üniversite İş Birliği Okan Üniversitesi İş Birliği ile Geleceğe

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014/1 5 DENİZ ALTINDA YAŞAYAN CANLILAR HAYAL GÜCÜNÜ KULLAN SEV OKULLARI'NDA KUTLAMA COŞKUSU 29 EKİM KUTLAMALARI SORUMLULUK PROJESİ YUMURTA ETKİNLİĞİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. ŞUBAT 2014, YIL 3,

Detaylı

AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013

AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013 AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013 1. KURUMSAL 2. ÖĞRETMENLER 3. AÇI AKADEMİK PROGRAM # 3.1 İLKOKUL # 3.2 ORTAOKUL # 3.3 LİSE 4. AÇI ÖĞRENİM DENEYİMİ 4.1 OKUL ÖNCESİ 4.2 İLKOKUL 4.3 ORTAOKUL 4.4 LİSE 5.

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

Bütün kötülüklerin anasının cehalet, Cehalet in panzehirinin de Bilgi olduğu gerçeğine varırsın.

Bütün kötülüklerin anasının cehalet, Cehalet in panzehirinin de Bilgi olduğu gerçeğine varırsın. I II Bütün kötülüklerin anasının cehalet, Cehalet in panzehirinin de Bilgi olduğu gerçeğine varırsın. Eric Fromm İnsan kendi varlığı çözülmesi gereken bir problem olan tek hayvandır derken haklıydı. İnsan

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler

Detaylı

Anasınıfları, Ekim ayı bülteni ile yeniden birlikteyiz. Anasınıfımızdaki yolculuğumuz devam ediyor. Ailem. Sonbahar Mevsimi

Anasınıfları, Ekim ayı bülteni ile yeniden birlikteyiz. Anasınıfımızdaki yolculuğumuz devam ediyor. Ailem. Sonbahar Mevsimi Bu ayki temalarımız: Anasınıfları, Ekim ayı bülteni ile yeniden birlikteyiz. Anasınıfımızdaki yolculuğumuz devam ediyor. Ben kimim ve fiziksel özelliklerim Ailem Sonbahar Mevsimi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 11.SAYI

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 11.SAYI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 11.SAYI TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:12 Sayı: 11 28 KASIM 2014 DEĞERLİ VELİLERİMİZ Yarın veli görüşme günümüz. İngilizce dersleri dışındaki görüşmelere öğrencilerimizin

Detaylı

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü {içindekiler} Anasınıfı 5 Kreş 6 Ödül Töreni 7 İlköğretim Okulu 8 Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları 10 Yaşamın Temel Kaynağı Su 11 Dünya Matematik Günü 12 İletkenler ve Yalıtkanlar 13 Konferans ve Seminerler

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin

MERHABA KIŞ 2012. Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu. Sorumlu Müdür Can Vuran. Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Tunca TOSUN 2C MERHABA Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Editör Yüksel Altıntaş Nigar Tokat

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:6 Sayı: 5 17 EKİM 2014 DEĞERLİ VELİLERİMİZ Bahçede oynamanın keyifini çıkaran öğrencilerimizin, yağışlı havalarda da motivasyonlarının

Detaylı

Baştan Sona etwinning Yolculuğu

Baştan Sona etwinning Yolculuğu BAŞTAN SONA ETWINNING YOLCULUĞU Binlerce millik bir yolculuk, tek bir adımla başlar Laozi, Çinli filozof Baştan Sona etwinning Yolculuğu passenger carrier boarding pass seat date DESTINATION FLIGHT YAYINLAYAN

Detaylı

YENİ DÖNEME SANAT AKADEMİSİ İLE MERHABA DEDİK

YENİ DÖNEME SANAT AKADEMİSİ İLE MERHABA DEDİK YENİ DÖNEME SANAT AKADEMİSİ İLE MERHABA DEDİK NESİBE AYDIN OKULLARI Adına Sahibi: Hüsamettin AYDIN Yayın Yönetmeni: Burcu AĞCA Editör: Meliha PEHLİVAN Yayın Kurulu Sema BAYDİLLİ, Nilay EVİRGEN, Ekin BAŞAKLAR,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Kipa Kurumsal İletişim Direktörü Ellen Gladders ile söyleşi

Kipa Kurumsal İletişim Direktörü Ellen Gladders ile söyleşi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yayın organıdır üç ayda bir yayımlanır ocak 2014 Kipa Kurumsal İletişim Direktörü Ellen Gladders ile söyleşi Dünyanın ilk Filantropi fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr.

Detaylı

4 ve 5. sınıflarda kulüp çalışmaları Pazartesi ve Perşembe günleri sürdürülecektir.

4 ve 5. sınıflarda kulüp çalışmaları Pazartesi ve Perşembe günleri sürdürülecektir. 71 Sevgili öğrencimiz ve sayın velimiz; Öğrencilerimizin her kademe için ulaşması hedeflenen akademik becerilerin yanı sıra, çok yönlü ve topluma uyumlu bireyler olmalarını önemsiyoruz. Okulumuz birçok

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1. KURUMSAL 2. ÖĞRETMENLER 3. AÇI AKADEMİK PROGRAM 3.1. OKUL ÖNCESİ # 3.2. İLKOKUL # 3.3. ORTAOKUL # 3.4. LİSE 4. AÇI ÖĞRENİM DENEYİMLERİ 4.1. OKUL ÖNCESİ #

Detaylı

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com www.ankaracocukmuzesi.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE

Detaylı