Bir Eylem, Açığa Çıkan Yüzler Ve Zehir Hafiyeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Eylem, Açığa Çıkan Yüzler Ve Zehir Hafiyeler"

Transkript

1

2

3 Bir Eylem, Açığa Çıkan Yüzler Ve Zehir Hafiyeler M. Ali BARAN 12 Eylül 1980 öncesi sosyalist ve kapitalist sistem bloklaşması sürerken gündemi belirleyen etkili bir eylem karşısında bu bloktaki çeşitli unsurlar, "KGB veya ClA'nın işidir" diye yorumlar yaparlardı. Sovyet yanlıları kendileri dışında uydusu olmayı kabul etmeyen ve bağımsız bir çizgi izleyen devrimcilerin eylemlerini de genellikle ClA'nın yönettiği, desteklediği veya teşvik ettiği eylemler olarak değerlendirirdi. Ve bu bakış açısıyla çeşitli eylemlere goşist, anarşist, terörist damgası vurarak mahkum etmek isterdi. Aynı zamanda eylemin gerçekleştiği ülke hükümetine ve uluslararası boyutta da eyleme karşı olduklarını açıklarlardı. Böylece eylemcilere karşı hükümetlerin her türlü baskı politikasını meşrulaştırmış olurlardı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi, kendi çıkarlarına aykırı gördüğü veya emperyalist kampla ilişkilerini bozacak, dengeleri sarsacak devrimci gelişmeler karşısında genellikle tavır alarak devrimi bastırma yolunu seçmiştir. Bazı farklılıklara karşın, Çin Komünist Partisi ve Arnavutluk Emek Partisi de esas olarak bu temelde hareket etmiş, devrimlere bu politik tutum açısıyla yaklaşmışlardır. Politikaların özü, kendi çıkarları ve o süreçteki gündemleridir. Örneğin, AEP 12 Eylül Cuntasını desteklemiş ve faşist cuntaya milli burjuvazinin iktidarı diye övgüler dizmiş vs bu süreçte cuntaya karşı savaşanlara da terörist diyebilmiştir. CIA ise, Sovyetler Birliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan eylemlilikleri KGB faaliyeti olarak değerlendirerek her fırsatta SBKP'yi suçlamış, bu tür eylemlerin KGB eli ile örgütlendiği propagandasını tüm dünyaya yaymıştır. Kuşkusuz, gerçek bu değildi. Ama gerek SBKP gerekse Amerikan emperyalizmi bu bloklaşma içerisinde herşeyi birbirine karşı kullanarak üstünlük sağlamayı amaçlıyorlardı. SBKP'nin geçmişte ülkemizdeki temsilcisi TKP idi. SBKP'nin izin verdiği kadar bir mücadeleden yanaydılar. Silahlı eylemin her türünü goşistlik, teröristlik olarak adlandırırlardı. Oysa "Mao'cu bozkurt" olarak nitelendirdikleri ÇKP yanlılarına karşı tereddütsüz silah kullanıyorlardı. 12 Mart 1971 silahlı mücadelesini de goşist olarak adlandırmaktan çekinmediler. 74 sonrası yeniden toparlanma ve faşizme karşı mücadeleyi de provokasyon, terör ve goşizm olarak gördüler. Onlara göre, sendikalarda derneklerde örgütlenmek, ekonomik demokratik mücadele vermek ve ülkeye demokrasi getirecek olan CHP'yi desteklemek gerekiyordu. "Faşizme Geçit Yok" sloganlarının içeriği esas olarak CHP'nin desteklenmesiydi. TKP vb.leri bu politikalarını değiştirecek buna engel olacak herşeye karşıydılar. Sivil faşistlerin saldırılarına karşı yapılan silahlı savunmaya bile karşıydılar. Öyle ki, faşistler devrimci ve yurtseverleri katlettiğinde sadece cenazelerini kaldırıp faşistleri teşhir etmenin ve hükümetten MHP'nin kapatılmasını istemenin yeterli olacağını ileri sürüyorlardı. 12 Mart 1971 silahlı mücadelesi TKP ve TİP revizyonistlerinin tüm planlarını bozmuş ve Türkiye devrimci hareketini yeni bir rotaya sokmuştu. 12 Mart 1971'de silahlı mücadelenin bittiğini ve artık bir daha devrimcilerin ayağa kalkamayacağını düşünen bu reformist çevreler 'lerden sonra yeniden toparlanıp gelişen silahlı mücadele karşısında siyasi arenada istedikleri gibi at koşturamayacaklarını gördüklerinden yeniden ClA'nın yönettiği sol, goşizm hatta SBKP'yi eleştiren herkesin CIA ajanı olduğuna kadar varan propagandalarını büyük bir maharetle geliştirdiler. MHP kurmaylarından Gün Sazak cezalandırıldığında TKP böyle bir eylemi teknik olarak Devrimci Sol'un yapamayacağını, MHP'yi kışkırtmak ve cunta ortamı oluşturmak için karanlık güçlerin yaptığını, ClA'nın MiT'in parmağını aramak gerektiğini yazabiliyordu. Keza bu süreçte mücadelenin giderek radikalleşmesi sivil faşistlerin ve devletin saldırılarının artmasına misilleme olarak 12 Mart 1971 Cuntası başbakanlarından Nihat Erim'in cezalandırılması üzerine "MİT ve CIA yapmıştır, cunta tezgahlamak isteniyor" vb. yorumlar bu tür sol çevrelerde oldukça revaçtaydı. Hatta KSD gibileri öylesine gerçeklerden uzaklaşmışlardı ki, bir halk düşmanı olan Nihat Erimle ilgili yazarken "Erim'in katledilmesi" diyebiliyordu. Kısaca, herkesin kendi gündemi ve bunu hayata geçirmek için programları vardı. Hiç bir gücün bu programı aksatmasını istemiyorlardı. Tabii, kendi dışlarında devrimci ve doğru bir mücadele de olamayacağına göre, bilgi ve onayları dışında gelişecek her türlü eylem de devrime hizmet etmeyen veya MiT'in Cl- A'nın düzenlediği faaliyetler oluyordu! Özellikle de gündemi belirleyen eylemlerde bu ve benzer yorumlar hiç düşünülmeden kolayca ve hızla yapılıyordu. Kuşkusuz devrimci mücadele bu pespaye ve halkla ilgisi olmayan düşünceleri bir kenara iterek yoluna devam etti. Halk kitlelerinin iktidarını istemeyen ve devrimi burjuvazinin denetimine vermek isteyen, devrimden kapitalizmin kötü yanlarının düzeltilmesini anlayan bu güçlerin kendilerine nasıl bir son hazırladıklarını bütün dünya halkları ve devrimcileri ibretle izledi. Koskoca bir sosyalist sistemi emperyalistlerle birlikte yıkıp emperyalizme ve işbirlikçilerine hizmetin karşılığı olarak düzene dönme ödülünü aldılar. SSCB yoktu, SBKP'nin uydusu gibi hareket eden bu partiler ve gruplar, ABD Avrupa ve Japonya gibi tüm emperyalistlerin gözde solcularıydılar artık. Kesinlikle terörizme bulaşmayan, demokrasiyi isteyen, insan haklarını savunan güçler olarak görüldüler ve heryerde el üstünde tutuldular. Amerika'nın, Avrupa'nın "insan hakları" örgütleriyle işbirliği, CIA ajanlarını toplantılarına çağırarak söz hakkı verilmesi onlar için çok doğal şeyler haline gelmişti. Çünkü emperyalizmin artık eski emperyalizm olmadığını, değiştiğini, halklar ve işçi sınıfı için "iyi şeyler" de yaptığını söylüyorlardı. "Çağdaşlık", "demokrasi" derken emperyalistlere özeniyor, hatta büyük hayranlık duyuyorlardı. Hukuk, eğitim, ahlak, demokrasi, sistem derken emperyalistleri örnek veriyorlardı. Ufuklarının sınırını, düşüncelerini emperyalist ideoloji belirliyordu. Silahlı mücadele, devrimci halk iktidarı vb. düşünceler modası geçmiş, sığ, ilkel düşüncelerdi onlar için. Çok doğal "hertürlü teröre karşıyız" diyebiliyorlardı. Haklıydılar, silahlı devrimci mücadeleye karşı olmadan emperyalistlere ve işbirlikçi tekellere yaranamaz ve düzen içerisinde meşrulaşamazlardı. Geçmişte birçok siyasi güç belli merkezlere bağlıydı ve gerçekte de o merkezlerin gündemini değiştirecek veya onaylamayacakları bir faaliyet sürdüremezlerdi. Bunun en tipik örneğini TKP'de görmek mümkündür. Bu yanıyla devrimci bir örgütün bağımsızlığı ve bağımsız politikaları devrimci mücadelenin gelişimi ve halkların mücadelesinin nihai sonucu açısından hayati önemdedir. Devrimci hareketimiz, hiç bir zaman hiç bir merkeze bağlı olmamış, bağımsız ideolojik hattını korumuş, bu çizgide mücadelesini sürdürmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Bugün durum nedir? Bugün sosyalist kesim yoktur. Emperyalizm ve revizyonistler işbirliği içerisinde bu sistemi yıkmışlardır. Ancak hala, tek tek sosyalist özelliklerini koruyan bazı ülkeler ve hızla yeniden yükselerek gelişen ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleri vardır. Bu hareketler, Emperyalizm ve onların uzantılarının ideolojik, psikolojik ve de oligarşilerin büyük baskıları altında gelişmelerini sürdürmeye devam ediyor. Emperyalizmin sosyalist sistemi yıkmasıyla dünyanın birçok bölgesinde milli hareketler çeşitli biçimlerde geliştirildi veya gelişti. Bunların bir kesimi sosyalizmden etkilenmesine rağmen, büyük bir kesimi doğrudan emperyalizmin "böl parçala ve yönet" politikalarının ve emperyalist tekellerin pazar kavgası sonucu ortaya çıkarıldı. Sosyalist iktidarların yıkıldığı, hemen hemen tüm ülkelerde sosyalist Marksist- Leninist düşünceler revize edilerek sosyalizm ve kapitalizm arasında bir çizgi tutturularak yeniden gelişme gösterdiler. Bu çizgi, emperyalist tekelleri fazla rahatsız etmediği gibi kapitalizmin halk kitlelerinin sorunlarına çare olmaması karşısında sistemi tehlikeye sokabilecek patlamaları da engelleyen bir niteliğe sahiptir. Nitekim bu ülkelerde bugün birçok parti sosyalist, komünist sıfatlarına rağmen, kapitalist sisteme temelde karşı olmayan programlarla hareket ediyorlar. Bunların dışında bizim gibi yeni sömürge ülkelerde Marksizmi Leninizmi savunan, devrimci halk iktidarının ancak halkın silahlı savaşı ile gerçekleşeceğini düşünen ve bunun mücadelesini veren örgütler vardır. Bu örgütler dünyanın bir çok ülkesinde egemen güçlere karşı ciddi bir savaş sürdürüyor ve halen bir çok ülkeye yayılarak güçleniyor. Bugün, devrimci hareketlerin dayanacağı, yardım alacağı ülkeler yoktur. Devrimci örgütler kendi özgüçlerine güvenme, bu güçle savaşma, mücadeleyi büyüterek iktidarı almak zorundadır. Bağımsız güçlü bir ideolojiye sahip olmayanlar, emperyalistlerin ve oligarşilerin çok yönlü baskıları karşısında gerilemeye, burjuvazi ile uzlaşmaya yatkındır. Bunun örneklerini bir kısım ülkelerde gördük, yaşadık... Uzlaşmalar, silah bırakmalar hiç bir olumlu sonuç yaratmadığı gibi, katliamların sürmesini de engelleyemedi. Sosyalist sistemin varlığı ve onun desteğiyle mücadeleyi sürdürmeyi hedeflemiş güçlerin bu koşulların ortadan kalkmasıyla, güç ve destek arayışları ve girdikleri ilişkiler örgütsel bağımsızlığın ve düşüncenin yitirilmesine yol açmıştır. Emperyalistlerin pazar alanındaki bir çok ülkenin çıkarlarına göre şekillenen politikaların içerisine giren devrimci örgütler, bunların desteğini alma adına politikalar geliştirmiş ve giderek bu güçlerin etkisi altına girerek bunların politik çıkarlarının etki alanından kendilerini kurtaramamıştır. Elbette bu durum, bir anda gelişmedi. Kendi çıkarlarına göre destek ve yardım politikalarını düzenleyen ülkeler, bu çıkarlarına ters düşen faaliyetlere tavır alır. Eğer devrimci bir örgüt o ülkenin çıkarlarına uyumlu hareket etmezse veya politikalarına ters düşerse o ülke yönetiminin açık iznine ve desteğine sahip olamaz. Bu açıktır. Elbette devrimciler gerektiğinde bütün dünya coğrafyasını devrimin çıkarları için kullanmasını bilir. Ama, bu durum, onların denetim ve icazetini kabul etmek anlamına gelmez. Emperyalistler, emperyalizmle ilişkileri olan ama onlarla çelişkileri de süren bir kısım ülkeler kendi çıkarlarına hizmet ettiği, kendi politikalarına ters düşmediği sürece sağ veya sol bir kısım siyasi hareketleri destekleyip ve meşrulaştırıyor. DHKP-C'nin hiç bir devletle destek ve çıkar ilişkileri yoktur. Ne dün, ne de bugün bu gerçek değişmemiştir. Hiç bir ülkede onların izniyle oluşturulmuş ne karargahımız ne de herhangi bir maddi diplomatik ilişkimiz vardır. Elbette, dünya halklarına, demokratik dünya kamuoyuna seslenebilmek için her türlü olanağı değerlendiriyoruz. Emperyalizme karşı tavrımız yalnız sözde değil, sürdürdüğümüz pratikte de bütün dünya halkları ve oligarşiler tarafından biliniyor. Bu nedenle, başta ABD emperyalizmi olmak üzere, bütün emperyalist ülkeler tarafından "en tehlikeli terörist örgüt" ilan edildik. Bu anlatımlardan sonra Sabancı Holding merkezine DHKC'nin yaptığı saldırıya ve bu saldırıdan sonra ortaya çıkan duruma gelebiliriz. Eylemden sonra emperyalistler ve işbirlikçi oligarşi en büyük şoku yaşadı ve hala da bu şoktan kurtulmuş değil. İşbirlikçi tekeller ve emperyalistler artık Türkiye'de sömürme, talan et-

4 me özgürlüklerinin ve can güvenliklerinin olamayacağını görüyorlar. Tansu Çiller hükümetinin büyük gösterilerle imzaladığı Gümrük Birliği anlaşmasının ve de diğer emperyalistlere verilen tüm tavizlerin çok şey ifade etmediğini anlıyorlar. "Yabancı sermaye işbirlikçilerine güvenmiyor ve kaçıyor". "Yabancı sermaye kaçıyor", "Yabancı sermayedarlar daha önceki randevularını iptal ediyor" sözlerini günlük basında sıkça görmek mümkündür. İşbirlikçi tekellere vurulan her darbe emperyalizme vurulmuştur. Emperyalizm, işbirlikçileri olmadan bir ülkeye yerleşemez ve orada yaşayamaz. Oligarşinin yöneticileri bu gerçeği çok iyi biliyor. Bunun için devrimci hareketimize karşı topyekün bir savaş açtılar. Yüzlerce ev ve işyeri basıp sayısız insanı gözaltına aldılar. Operasyonları dağlara kadar yaydılar. Neredeyse ülkeye giriş çıkış yapan herkes suçlu muamelesi gördü... Sonuç alamadılar. Sabancı eylemi, oligarşinin istikrarsızlık yarasına sokulan bir hançer olmuş ve bu yaradan kan akmaya devam etmektedir. Ne Anayol, ne Anayol-Sol ne Refah'lı hükümet çözümleri hiç bir şey onları kurtaramıyor. Kriz daha da derinleşiyor. İşbirlikçi tekeller ve emperyalistler, devrimcilerin silahlarının kendilerine kadar ulaşabildiklerini gördüler. Ordu ve polisin, süper güvenlik sistemlerinin devrimci irade karşısındaki çaresizliğini anladılar. Tek umutları; devrimci mücadelenin yok edilmesidir. Bunu tüm emperyalistler ve egemen güçler yürekten istiyor ve tüm olanaklarını bunun için seferber ediyorlar ama, sonuç alamıyorlar. Doğası gereği ezenler daha çok sömürmek için birbirleriyle savaşıyor ve iktidar çarkının tümünü ele geçirmek istiyor. Bir yandan büyük sömürü ve zulümle yoksullaşmış, isyan halindeki halk kitleleri, diğer yandan birbirleriyle dalaşmaktan bir koalisyon hükümeti bile kurmakta güçlük çeken burjuva partileri ve emperyalistlerin kendi çıkar hesapları var. Katliamlar, kayıplar, cezaevleri hiç bir baskı yöntemi burjuvazinin çaresizliğini gideremezken, Sabancı'ya uzanan devrimci adalet, iktidarın adeta sakat kalmasına neden olmuştur. Doğal ki, burjuvalar, burjuva yazarları halkın, devrimcilerin yaratıcılığına değil, tekniğe, silahlara güvenerek düşüneceklerdir. Mantıkları buna göre şekillenmiştir. DHKC'nin anında eylemi üstlenmesine rağmen, "olmaz, yapamazlar, güvenliği aşamazlar... bu işte karanlık güçlerin parmağı var..." yorumlan bolca yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor, "...karanlık güç..." derken dış bir ülkeyi veya oligarşi içi çatışmayı kastettikleri sır değildir. Böylece DHKC de "dış güçler" veya tekellerin bir kesimi adına hareket eden, onların deyimiyle "taşeron" bir örgüt olmuş oluyor. Burjuvazi, emperyalistler ve onların çömezleri haklıydı. Canevinden vurulmuşlardı; inanmıyorlardı, kendilerine hiç uzanılamayacağını düşünüyorlardı. Burjuvazi ve onların uşak medyasını anlamak zor değildi. Onlara göre devrimci mücadele her zaman dış güçlerin eseriydi. Ama, bu koroya soldan da katılanlar oldu. Sabancıların cezalandırılmasına bütün devlet erkanı, sermayedarlar, emperyalistler çok üzülüyorlardı. ABD ve Japon emperyalistleri cenazeye katılmayı da ihmal etmiyordu. Ve ABD'li yetkililer Türki- ye'nin yabancı sermaye için riskli hale geldiğini, "bu tür bir eylemi yapacak güçte bir örgütün olduğunu bilmiyorduk" diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyor ve bir kısım işbirlikçi sermayedarlarla olan randevularını iptal etmekte gecikmiyorlardı. Emperyalistler güvencede olacaklarının garantisini istiyordu. Bunun için bütün devlet güçleri seferber edildi; öldürüyor, katlediyor hatta İstanbul'u adeta sıkıyönetimle idare ediyor, insanları stadyumlara dolduruyor ama hiç bir sonuç alamıyorlardı. Bir hükümet bile kuramıyorlardı. Oligarşinin ve emperyalizmin en genel haliyle içerisine düştüğü durum bu iken "özel harp yapmıştır", "DHKC yapmış olamaz, provokasyondur" sözlerini önce ima ederek, sonra burjuva köşe yazarlarından cesaret almış olacaklar ki, daha açıkça ifade etmeye başladılar. Emperyalizm ve oligarşinin can damlarına vurulmuştu, "rejim yıkılıyor" diye feryat ediyorlardı. Yabancı sermaye gelmiyor, istikrarsızlık derinleşiyor, egemenlerin can güvenlikleri yok olmuş, halkın mücadelesi daha da çok kitleselleşip radikalleşiyor, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Ve ezenler bir hükümet bile kuramıyorlardı. Kısaca, hakim güçler halk nezdinde tüm güçsüzlükleriyle, çirkinlikleriyle ortaya çıkmış ve artık yönetemiyordu... O halde, solun telaşı ve alelacele hiç bir araştırma yapmadan, açıklamalarımızı da görmezden gelerek oligarşiyle paralel düşen bu "karanlık güçler" tespitlerinin anlamı nedir? Yukarıda anlattığımız gibi, herkesin bir gündemi var. Çeşitli subjektif etkenlerle birlikte gruplar, örgütler kendi gündemlerinin bozulmasını hiç istemez. Örneğin Kürt milliyetçileri kendi dışlarında hiç bir şey olmasın istiyor. Sadece kendilerine hizmet edecek, kendi politikalarını destekleyecek barışçıl gösteriler istiyorlar. Bunun için de dışlarındaki sola; legal barış ve uzlaşma partisi (Onlar Cephe Partisi diyor) kurumlarını öneriyorlar. İdeolojik olarak ise, emperyalizmi ve burjuvaziyi karşılarına almıyorlar. Emperyalistlere ve tekellere güvence vermek için ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar. Emperyalist ve işbirlikçi tekellerle bu paralelde çözümler geliştiriyorlar. Deniliyor ki, Sabancı Kürt meselesine çözüm önerdi. Türkeş de tehdit etti, bunun için de özel savaş Sabancı'lara saldırdı... Daha orjinal görüşleri olanlar da var. Örneğin Avrupa'da yayınlanan 16 Ocak 1996 tarihli Özgür Politika gazetesinin Platform köşesinde yazan SERDAR ÇAKMAK adlı bir zat, "Fransa, hangi uzlaşmanın sonucu söz konusu örgütün liderliğini serbest bırakmıştır, bilinmez..." diyor. Yani bu zehir hafiyeye göre DHKC Fransa adına hareket etmiş oluyor. Sıkı durun gerekçesini de açıklıyor. Sabancı Japonya yanlısıymış, Türkiye pazarında Fransa ile Japonya rekabet halindeymiş... vb. İlginçtir, kontrgerilla da bu konularda sıkça bildiri çıkarıyor. Bu tür iddiaları kontra basınında da bolca görmek mümkündür. Bu zat da kontra basınından çaldığı bu burjuva iddiaları devrimcilik ve demokratlık adına piyasaya sürmekten utanmıyor. Anlaşılan DHKC liderinin serbest bırakılmasına o da en az Hürriyet yazarları kadar üzülmüş. Bu iddiaları devrimcilerin iddiası olarak ele alamayız. "Sabancı Kürt sorununu gündeme getirdi, bu nedenle kontra öldürdü" düşünceleri, çok basit olup, devrimcilerin işbir- likçi tekellere ve emperyalistlere zarar vermemesi, cezalandırmaması, halkın adaletini aramaması gerektiği üzerine kurulu bir düşüncedir. Öncelikle belirtmek gerekiyor, Sabancı Kürt meselesine ilişkin bir çözüm önermemiştir, sadece emperyalistlerin çözüm önerilerini tekrarlamıştır. Ayrıca bu konuda Çiller hükümetinin hakkını vermek gerekiyor. "Çözüm" denilen bu tasarıların büyük patırtılarla kamuoyuna sunulmasını sağlayan ve Doğu Ergil'e raporu hazırlatan TOBB başkanı Yalım Erez'dir. Yalım Erez'e emir veren ise doğrudan Çiller'dir. Çiller ise, ABD'nin direktifiyle hareket etmektedir. Ve Yalım Erez bugün, milletvekili olup, Tansu Çiller'in sağ koludur. Dahası; bugün işbirlikçi tekellerin örgütü TÜSİAD, TOBB, TÜ- GİAD türü tüm sermaye kuruluşları emperyalist çözümü savunuyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri bu çözümde anlaşmıştır. Kuşkusuz bu çözüm Kürt halkının kurtuluşu değildir. Peki Türkiye devrimci hareketi emperyalistler ve yerli tekeller böyle bir çözüm istedi diye devrimci mücadeleden vaz mı geçecektir? O halde işbirlikçi tekelci sermaye, emperyalizm ne demektir, bu kavramların içeriği mi değişti? Türkiye devrimci hareketi esas olarak tekellere ve emperyalizme karşı savaşarak gelişecektir. Devlet bunların devletidir. Ve yıkılması gereken bu devlettir. "Klikler var, Sabancı farklı, Koç ve Tansu Çiller farklı bir klik" vb. ayırımları sahtedir. Tüm tekeller, toprak ağaları emperyalizmle birlikte sömürmekte ve zulmetmektedir. Emperyalizme ve tekellere halkların dostu misyonunu yükleyen anlayışlarla hareket edildiğinde ne emperyalizme ne de faşizme karşı savaşılamaz. Bu durumda tüm kavramları ve devrimci literatürü yeniden tartışmak gerekir. Bu çarpık anlayışlar, öylesine bir noktaya savrulmuştur ki, "provokasyona gelmeme" adına cezaevlerindeki katliamlara seyirci kalınmış, tutsakların isyanlarına katılınmamıştır. "Bana ne" denebilmiştir. Sorun "provokasyona gelmeme" ise, görev bunu engellemektir. Direnişe katılmamakla katliam engellenmiyor. Sadece oligarşiye "bizi değil, onları katledin" denmiş oluyor. Bu tutum ise, ideolojik değil, ahlaki bir sorundur. Başka bir düşünce ise, oligarşinin tek taraflı ilan edilen ateşkesi bozmaya çalıştığı ve Sabancı eyleminin de bunun için yapıldığıdır. Ateşkes, DHKC'nin değil, PKK'nin sorunudur. PKK ile oligarşi arasında bir olaydır. DHKC'nin eylemliğinin ateşkesle hiç bir ilişkisi kurulamaz. Keza, cezaevi katliamları ve direnişlerinin ateşkesle bağdaştırılması tamamen subjektiftir. Cezaevlerindeki katliamlar PKK'nin ateşkesiyle değil, çok daha önceleri başlamıştır. Buca firarıyla başlayan baskılar gelişmiş, sindirme hareketine ve katliama dönüşmüştür. Her gelişmeyi ateşkesle, barış politikalarıyla, kendisiyle açıklamaya çalışmak cezaevlerinden ve buradaki mücadeleden hiç bir şey anlamamaktır. Oligarşi PKK'nin ilan ettiği tek taraflı ateşkese uymamakta ve saldırılarına devam etmektedir. Oligarşinin PKK'yi zor duruma düşürmek için ne cezaevi katliamına ne de Sabancı eylemine ihtiyacı yoktur. İşte çok basit; Şırnak'ta onbir insan öldürülüyor, yakılıyor ve "PKK yaptı" deniliyor. Bu katliamı yaparken de hedef ateşkes değil, dünya kamuoyuna sunulan vahşet resimlerinin yarattığı etkiyi et- kisiz kılmaktır. Çok farklı şeyleri birbirlerine karıştırmayalım. Ve unutmayalım Türkiye'de devrimci güçler vardır ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Cezaevleri direnişlerini provokasyona gelme, Sabancı eylemini özel harbin faaliyeti olarak görme anlayışı Türkiye devrimci hareketinin gelişimi karşısında gösterilen subjektif tepkilerdir. Arkadaşlar dünyanın kendi etraflarında dönmediğini anlamalı ve daha objektif olmalıdırlar. Türkiye devrimci hareketi emperyalizme ve oligarşiye darbeler vurarak gelişmeye ve gündemde olmaya devam edecektir. Legal particilerin "karanlık güç" vb tespitleri eski masallardır. Onlar ortalığın hep sakin olmasını ister. Kimbilir karanlık güçler belki de o ünlü legal partilerinin kurulmasını engellemek için Sabancı merkezine eylem düzenlemiştir! Böyle düşünmeleri çok doğal. Bu tavrı DİSK Başkanı Rıdvan Budak'ta belirgin olarak görüyoruz. Devlet erkanıyla birlikte Sabancıların cenazesine katılıyor, olayı "nefretle kınıyor", aynı zamanda "Metin Göktepe'nin öldürülmesini protesto" ediyor. Aynı şahıs Türkiye'nin Gümrük birliğine alınması için Avrupa Parlamentosunda oligarşiye yardım ediyor. Bu kafa yapısı tabii ki, oligarşiye istikrar isteyecektir. Sabancı eyleminden sonra Demokrasi Gazetesinin diğer burjuva gazetelerinden fazla bir farkını göremezsiniz. Nasıl Girdiler? Nasıl çıktılar? vb. polisiye sorularını soruyor. Çünkü burjuvaziden farklı bir düşünce sistematiği yok. Bir devrimci gibi düşünemiyor. Sonuçta burjuvazinin "karanlık güçler" de ifadesini bulan tespitinde anlaşıyorlar. İyi ama, bu işte bir terslik yok mu? Devrimcilerle burjuvazi nasıl aynı bakış açısına sahip olabiliyor? Yarın başka bir işbirlikçi veya önemli bir hedef ortadan kaldırıldığında bu çevrelerin düşünceleri değişecek mi? Muhtemel ki değişmeyecek. Yine karanlık güçler aramaya devam edeceklerdir. Kendi dışlarında oluşan ve gündemi belirleyen her eylemde aynı söylemi kullanacaklardır. Arşivleri karıştırın. Hulusi Sayın, Hiram Abas, Temel Cingöz, İsmail Selen ve daha bir çok halk düşmanın cezalandırılmasında aynı kelimelerle ve cümlelerle olmasa da hep karanlık güçler aranmış ve bir türlü devrimci gerçeklik kabul edilememiştir! Hiç bir güç gerçeği değiştiremez. Emperyalizme ve tekellere karşı savaşımıza devam edeceğiz. Hedeflerimiz ise sır değildir. Yıllar öncesinden bütün dünyaya ilan ettik. İlan etmeye devam ediyoruz. Provokasyon ve özel harbe hizmet eden eylemleri çöp sepetlerinde patlayan ve rastgele insanlara zarar veren eylemlerde aramak çok daha akıllıca olur. Pürüzsüz, şeffaf, halka zarar vermeyen suçlu ile suçsuzu ayıran adaletli, devrimci çizgimizi sürdürmeye devam edeceğiz. DHKP- C, ne burjuva muhalefeti, ne sadece protestocu, ne de barış ve insan hakları hareketidir. DHKP-C, halklarımızın Devrimci İktidarı için savaşmaktadır. * * Deli saçması da olsa bu sözler demokrat bir gazetede yayınlanmıştır. Devrimcilere çamur at izi kalır... O kadar kolay değil... Bizim tarihimiz, pratiğimiz, emperyalizme karşı tavrımız ve düşüncelerimiz tartışılamayacak kadar açık ve nettir. Tüm bunlara rağmen bu iddialarını ispatlamayanlar tarih ve halk önünde şerefsizdirler.

5 SABANCI MERKEZİNİ BASMAMIZDAN SONRA DOĞAN SPEKÜLASYONLAR ÜZERİNE 9 Ocak 1996 günü saat 10:30'da, işbirlikçi tekellerden Sabancı karargahını basmamızdan sonra basında ve televizyonlarda kendine uzmanlık sıfatı veren bir çok kişinin "zehir hafiye" rollerine soyunduklarına tanık olduk. Eylemi hangi amaçla gerçekleştirdiğimizi 9 Ocak 1996 tarihli 20 sayılı DHKC Basın Bürosu açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Hala spekülasyon konusu olmaya devam eden bir kaç noktaya aydınlatıcı olmak açısından değineceğiz. 1-Neden bu kadar çok spekülasyon yapıldı? Ülkemizde, Sabancıların karargahının basılması türünden bir eylem ilk defa gerçekleşmiştir. "Girilemez, girilse de çıkılamaz" denilen, süper ABD teknolojisiyle donatılmış tekellerin karargahına savaşçılarımız ustaca girdi ve hedeflerini ortadan kaldırıp aynı ustalıkla çıktılar. Sabancılar, Koçlar, Komili, Kamhi, Karamehmetler v.b... Türkiye'nin en büyük işbirlikçi tekelci sermayedarlarıdır. Emperyalizmle işbirliğiyle emeği sömürmüş, sömürdükçe büyümüş ve işbirlikçilikleri de bununla orantılı olarak gelişmiştir. Oligarşi diye ifade ettiğimiz devlet esas olarak bu sömürücü azınlığın devletidir. Bütün yasalar, kurallar devletin tüm işlerliği ve yapısı oligarşinin çıkarları esas alınarak düzenlenmiştir. Oligarşi içinde en etkili ve yönlendirici güç bu işbirlikçi tekelci kesimdir. Hiç bir hükümet, hiç bir cunta, hiç bir ekonomik, siyasal politika, emperyalizmle ilişkiler bu tekellerin çıkarına aykırı düzenlenmemiştir. İşbirlikçi tekeller olmadan emperyalizm, emperyalizm olmadan işbirlikçi tekeller olamaz. İşbirlikçi tekellerin en büyüklerinden Sabancıların merkezini basmamız emperyalizmi, tüm işbirlikçileri çok korkuttu. Kendi deyimleriyle "ŞOK" oldular. Devrimci adaletin kendilerine hiç uzanamayacağını düşünüyorlardı. Ülkemizi kan gölüne döndüren her türlü faşist uygulamaya, katliamlara, baskılara, kayıplara onay veriyor ve bu politikaların meşrulaştırılmasına çalışıyorlardı. Hükümetin faşist baskıcı politikalarını, politik ve ekonomik olarak desteklediler, teşvik ettiler. "İstikrarlı Türkiye" dedikleri... Tekellerin ve emperyalizmin güvencede olması daha rahat sömürmeleri ve hak arayan, sömürülmek istenmeyen, özgürlük, bağımsızlık diyerek mücadele eden halk hareketlerinin kanla bastırılması ve susturulmasıdır. Özetle; Sabancılar, Koçlar, Kamhiler ülkenin ekonomik, politik, sosyal, askeri, her konuda söz ve karar sahibidir. Hükümetler, milletvekilleri, devletin bürokrasisi, ordu, polis tekellere bağlı olup onların maaşlı memurlarıdır. Bu nitelikleri nedeniyle her zaman hedefimizdirler. 2-Neden bu süreçte yapıldı? İşbirlikçi tekeller, emperyalist kuruluşlar, toprak ağaları halk düşmanı konumdadırlar. Devletin çarkları onların sömürüsüne hizmet eder. Hükümetler ise onlara rağmen kararlar alamaz, alsa da uygulayamaz. Eylemlerimizi illa da hükümet boşluğuna getirelim diye bir düşüncemiz olamaz. Bu spekülasyonlar tamamen burjuva partilerinin kendi hükümet formüllerini birbirlerine kabul ettirmek ve iktidarın içine düştüğü derin krizden kurtulamamasının ifadeleridir. Halk düşmanlarını bulmak, cezalandırmak bir halk hareketinin yapması gereken doğal silahlı faaliyetlerdir. İktidarı ne yeni bir hükümet, ne seçim, ne de yeni baskı tedbirleri krizden kurtaramaz. Tekeller ve emperyalistler ülkemizde yağma ve talan için güvendikleri koşulları bulamayacaktır. Ne Gümrük Birliğine girişler, ne de emperyalistlerle yapılan bağımlılık anlaşmaları ve ilişkileri bu gerçeği değiştirmeyecektir. Katliamların, kayıpların, sürgünlerin, köy boşaltmaların baskı ve zulmün doruğa çıktığı, tutsaklarımızın bütün dünyanın gözleri önünde katledildiği, kayıpların her geçen gün arttığı ve tekellerin hükümeti destekleyerek bu faşist partileri teşvik etmeye devam ettiği koşullarda iktidara ciddi bir uyarı yapmak gerekiyordu. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz misilleme eylemlerinde hedef kendileri olmadığından rahatlıkla yeni baskı politikalarını onaylıyorlardı. İşbirlikçi tekeller, ülkemizin ve halkımızın sahipsiz olmadığını anlamak istemediler. Ülkeyi kendi çiftlikleri, halkı ise karın tokluğuna çalıştırılan köleler gibi görmeye devam ettiler. Hedef Sabancılar değil de Koç, Kamhi, Komili, vb. biri de olabilirdi. Sabancının seçilmesinde özel bir amaç yoktur. Hedef seçiminde işbirlikçi, tekelci sermayedarlardan birinin karargahına girebileceğimizi ve gerektiğinde cezalandırabileceğimizi göstermek istedik. Bu tamamen olanaklar ve koşullar sorunudur. Parti-Cephemiz tarihi boyunca emperyalizme ve oligarşiye karşı savaştı. Tüm emperyalistler ve işbirlikçileri hedefimizdir. Emperyalistlerin ve yerli tekellerin kendi aralarındaki kavga bizi hiç ilgilendirmemektedir. Ancak demokratik açılımları söz konusu olduğunda değerlendiririz. Ama, bu durum tekellerin doğasına aykırıdır. Tekeller devrimci mücadeleye ve halka karşı birleşmiştir. 3-Sabancıların Kürt çözümünü düşündüğü ve bu nedenle hedef alındığı şeklindeki düşünceler saçmadır, kasıtlıdır. Sadece Sabancılar değil, Koçlar, tüm işbirlikçi tekeller ve onların örgütü TÜSİAD, TOBB, diğer sermaye kuruluşları tüm burjuva partileri ABD ve Avrupa emperyalistlerinin öngördükleri "Kürt çözümünü" savunmaktadır. Özcesi; işbirlikçi tekellerin sunduğu çözüm, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin ezilmesiyle tekeller ve emperyalizm için rahat sömürü ortamının oluşturulmasıdır. Ayrıca bu emperyalist çözümü ilk savunan Turgut Özal olup bunu Tansu Çiller hükümeti devam ettirmiştir. TOBB eski başkanı Yalım Erez'in Doğu Ergil'e hazırlattığı Kürt Raporu ABD'nin Tansu Çiller'e hazırlattığı rapordur. Ama oligarşi içi güçler dengesi ve Kürt ulusal hareketinden çeşitli beklentileri ve temelde za- manlama hesapları nedeniyle, şimdilik bu rapordaki düşünceler uygulama olanağı bulamamaktadır. Emperyalist çözüm için kamuoyunun hazırlanması, güçler dengesinin düzenlemeleri ile uygun gördükleri zamanda sözü edilen çözüme başvurmak istemektedirler. Bu çözüm Kürt halkının kurtuluşu olmayacaktır. Kürt halkının kurtuluşu başta Türk halkı olmak üzere, tüm ezilen halklarla birlikte Türkiye oligarşisini yıkıp halkların devrimci iktidarının kurulmasıyla gerçekleşecektir. Kürt halkını katleden, soykırım yapan, ulusal kimliğini tanımayan Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ezerek, katlederek susturmak isteyen işbirlikçi burjuvazi ve onların iktidarlarıdır. Şırnak'tan İstanbul'a kadar, tüm ülkemizi dağlardan gecekondulara kadar kana bulayan işbirlikçi tekeller ve ortaklarıdırlar. Kürdistan'da kafa ve kulak keserek vahşet tabloları yaratan kanlı eller Sabancıların elleridir. Onlar hiç bir zaman, halkın hak ve özgürlüklerine ilişkin hiç bir sorunu çözemezler. 4- Kamuoyuna ilan edilen Fehriye Erdal, İsmail Akkol, Mustafa Duyar isimli kişiler hiç bir kanıta dayanmadan eylem faili ilan edildi. Polis tüm çırpınışlarına rağmen, eylem yerinde parmak izi vb. bir kanıt bulamamıştır. Bunlar polisin parmak izi uzmanlarının açıklamalarıyla da teyit edilmiştir. Eylemcileri kamera görüntüledi diye belirttikleri şeyler de tamamen yalandır. Basına da yansıdığı gibi 1995 tarihli kime ait olduğu belli olmayan bir kısım görüntüleri "eylemciler bunlardır" diye kamuoyuna lanse ediyorlar. Halkımız ve bütün dünya bu komediyi ibretle seyrediyor. Bu oyunu 1991'de Hulusi Sayın'ın cezalandırılmasından sonra yaşadık. Polis, prestijini kurtarmak için hızla bir kısım insanları "eylem faili" diye açıkladı. Oysa bu insanların eylemle hiç bir ilişkileri yoktu. Bu nedenle de Erol Özbolat gidip teslim oldu... Polis Erol'un eylemle ilişkisi olmadığını biliyordu, ama "fail" bulmaları gerekiyordu. Senaryo kuruldu, zorla belgeler imzalattırıldı ve mahkeme idam kararı verdi. Türkiye'de adalet böyle işliyor. Neden yapılıyor tüm bunlar? Hü-

6 kümet ve Sabancı gibilerinin öldürme özgürlüğü verdiği polis, asker MİT daha doğrusu iktidarın silahlı güçleri başta İstanbul Kontrgerillası olmak üzere çok zor duruma düştüler. Artık yalanlarla, "güçlüyüz" edebiyatıyla, Sabancıları bile ikna edemiyorlar. Hepsi can telaşında. Büyük şovlarla Gümrük Birliğine girişin de çare olamayacağını çok iyi biliyorlar. Emperyalist sermaye kendine güvenceli ortam arıyor ama bulamıyor. Hükümet güçsüz, çaresiz... Ne yerli ne yabancı sermayedarlara istikrar sağlayacaklarına ilişkin hiç bir güvence veremiyor. Hergün biraz daha batıyor ve tükeniyorlar. Sabancı eylemiyle hükümet bütün güvenilirliğini yitirdi. Burjuva partileri durmaksızın birbirini yiyor. Tam bir it dalaşı sürüyor. Biz de başlarına vurmaya devam edeceğiz. ABD tekniği, eğitimi, silahıyla donanan o çok güçlü polis, DHKC'nin eylemlilikleri karşısında yerde sürünür hale gelmiştir. Bütün dünyaya kepaze oldular. O çok güvendikleri karşı-devrim karargahlarına girdik, hedefleri ortadan kaldırdık ve çıktık, ruhları duymamıştır. Sabancılar, Koçlar... tabii ki, bu polise güvenmeyeceklerdir. Polis bunun için çırpınıyor, başta Orhan Taşanlar olmak üzere, MİT, JİTEM, Genelkurmay, Terörle Mücadele Dairesi, Özel Timler, tam bir panik halindeler. Prestijlerini bir parça da olsa kurtarmak için yoğun bir saldırıya geçtiler. İkiyüze yakın ev bastılar, yüzlerce insanı gözaltına aldılar. Operasyonları Tokat, Sivas, Tunceli dağlarına kadar yaydılar ama, sonuç alamadılar. Basın ve TV'ler kanıtsız, kuralsız hiç bir yasaya dayanmadan insanların, can güvenliklerinin ortadan kaldırılmasına ortak olmamalıdır. 5-Hedef Sakıp Sabancı mıydı? Özel olarak Sakıp Sabancı değildi. Önemli olan Sabancı karargahına girip tekellerin sözcülerinin merkezini basmak ve suçluları cezalandırmaktı. Adlarının, Sakıp, Şevket, Özdemir, Erol olması önemli değildir. Önemli olan tekelci nitelikleridir. Baskın anında Özdemir Sabancı'nın bulunduğu oda uygun görüldü ve basıldı. 6-MÎT önceden biliyormuş! Böyle yazıyor gazeteler. Onlar hep öyledir zaten. Her ne hikmetse ne zaman bir eylem gerçekleşse "biz demiştik" derler. Palavra atmayı çok seviyorlar. Kendi iç kavgaları sonucu böyle demeçler veriyorlar. İşbirlikçi tekelleri yıllar önce tek tek ilan ettik ve cezalandıracağımızı söyledik. Ayrıca son bir yılda çıkan DHKP, DHKC bültenlerinde, DHKC Basın Bürosu açıklamalarına bakıldığında ülkede olan biten herşeyden onları sorumlu tuttuğumuzu ve cezalandıracağımızı ısrarla belirttik ama, ciddiye almadılar. Ne MİT, ne de herhangi bir polisiye kuruluş eylemle ilgili ne sözlü ne de yazılı hiç bir bilgiye sahip değildir. Var olduğunu iddia edenler bunları belgelerle kamuoyuna açıklamalıdırlar. Biz, halkımıza ve tüm dünyaya karşı açık politikalar uyguluyoruz. Ama, iktidar içine düştüğü kriz koşullarından çıkamayacak ve devrimci mücadeleyi engelleyemeyecektir. Dikkat edin, "kafa koparmaya geldim" diyen Orhan Taşanlar'ın İstanbul'a ayak bastığı günden beri katliamlar, baskılar, işkenceler ve gözaltılar sürmektedir. Şiddet şiddeti doğurur. Şiddeti biz seçmedik. 7-Karanlık güçlerin taşeronu olduğumuz iddiasına gelince; Ülkemizde emperyalistler, işbirlikçi tekeller, büyük toprak sahipleri ve tüm halk düşmanlarının geleceği karanlıktır. Çünkü onla- rın faşist iktidarını yıkacak ve halkın devrimci iktidarını kuracağız. Halkın geleceği aydınlıktır. Oligarşi ve emperyalizm için karanlık olan halk için aydınlıktır. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi aydınlık yolun öncüsüdür. 8-Parti ve Cephemizin hemen her eyleminden sonra çaresiz duruma düşen kontrgerilla örgütümüzün Genel Sekreteri hakkında spekülasyon ve yalanlar üretmekte hiç gecikmez. Örgüt liderlerini karalama, küçük düşürme faaliyetlerinin ABD'nin kontrgerilla okullarında öğretildiğini bilmeyen kalmadı. Türkiye halkı da biliyor. Önce Genel Sekreterimizin Almanya'da yaşadığı, bir Alman'la evli olduğu... yalanlarını ortaya attılar. Anlaşılan bu yalan tutmayınca, daha doğrusu Fransa'daki tutuklamayla inandırıcılığı kalmayınca bu kez de Hollanda'da ve Hollandalı sevgili masalları uydurulmaya başlandı. Kontrgerillacıların beyni bu kadar çalışıyor. Şu kadarını söyleyelim; onlar yine yalan üretmeye devam etsinler. Genel Sekreterimiz ne herhangi bir Avrupa ülkesinde ne de bir Avrupalıyla evlidir. Hiç bir ülkenin ilticacısı değildir. Hiç bir ülkenin icazeti ve denetimi altında yaşamamaktadır. Bu tür yasal olanaklara da sahip değildir. Hiç bir ülkeden, hiç bir yardım ve destek almıyoruz. Aksi iddiası olanlar belgeleriyle kamuoyuna açıklamalıdır. 9-Eylem emirlerinin yurtdışından, bazen de cezaevinden verildiği sıkça yazılmaktadır. Bunların tümü asılsızdır. Cezaevleri uzun süredir bir kısım basın, TV'ler ve polis tarafından kasıtlı olarak ortaya atılmış ve baskılar için kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Son süreçteki katliamlar ve bundan sonraki muhtemel baskılar ve katliamlar için hazırlık ya pılmaktadır. Bu konuda tüm basın ve televizyonları uyarıyoruz. Cezaevleri hakkında yalan propaganda yaparak katliamcıların suç ortağı olmayın. DHKP-C ülke topraklarındadır. Halkın içerisindedir. Ne yurtdışında ne de cezaevlerindedir, her yerdedir. 10-Rehin mi alacaktık? Hayır. Böyle bir programımız yoktu. Gerekirse bunu da yapmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir. Vatanını ve halkını sevdiğini, en azından halka düşman olmadığını iddia eden herkesi uyarıyoruz. Tehdit etmiyoruz. Cezalandırma gibi kelimeleri kullanmayı sevmiyoruz ama, bu faşist iktidarı besleyen, halkı sömüren, zulmeden, ülkemizi emperyalistlere peşkeş çeken, ulusal onurumuzu yok eden katliamcı iktidarın, tekellerin suçlarına ortak olmayın. En azından halka ve devrimcilere karşı suç işlemeyin. Katil polis şeflerine, hükümet üyelerine dalkavukluk yapmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Ceza korkusuyla değil, vicdanınıza danışarak hareket edin. HALK DÜŞMANLARI İÇİN GÜVENLİKLİ HİÇ BİR YER YOKTUR! DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

7 Krallar Korku, Kralcılar acz içinde 9 Ocak öğle saatlerine doğru "kara" bir haber bomba etkisi yaptı burjuva cephesinde. Özdemir Sabancı ve beraberindeki iki kişi öldürülmüştü. Televizyoncular apar topar olay yerine koştular. Polis heryanı kuşatmış ve ikiz binaya operasyon yapıyordu. Telaş öyle bir hal almıştı ki, televizyonlar yayını keserek özel haber üstüne özel haber yapmaya başladılar. Muhabirler buz gibi havada saatlerce nöbetçi gibi Holding kapısına dikilip haber beklediler. İstanbul'daki bütün kontrgerilla şefleri olay yerindeydiler. Levend semalarında TV helikopterleri tur atıp duruyor, her biri efendilerinin gözüne girmek ve puan kapmak için en çarpıcı öyküyü yaratıp, senaryolar üretmeye çalışıyordu. Spikerler durup durup İstanbul polisine yağ çekiyor, onların ne kadar ehil eller olduğu ve mutlaka olayı açığa kavuşturacağını -inanmadıklarından olsa gerek- tekrarlayıp duruyorlardı. Patronların Telaşı Olay duyulur duyulmaz, büyük bir gerginlik yaşanıyor tekelci sermayedarlar içinde. Hepsi Sabancı'nın sonunda kendi sonlarını görüyor. Kafalarındaki hesap ilk kez kar-zarar hesabı olmaktan çıkıp "olmak ya da olmamak" şekline dönüşüveriyor. Kanına girdikleri milyonların öfkesi enselerinde geziniyor çünkü, Sabancı'ya bile yönetebilen cüretin kendilerini haydi haydi bulabileceğini düşünüp, herbiri kendi hesabını yapmaya başlıyor. İlk bir kaç gün işlerini güçlerini bırakıp bu hesabı yaptıktan sonra biraraya geliyor ve konuyu istişare ediyorlar. Bir yandan, "resti gördüm" türünden yalancı bir çıkışla sahte bir cesaret gösterisine girişir ve yeni TOBB Başkanı eliyle basını karşılarına toplayıp "Bu eylemler bizi yıldıramaz" deyip yüksek perdeden atarken, diğer yandan korumalarının sayısını artırıyor, "kat görevlilerinin" güvenlik soruşturmalarını tekrarlatıyor, güvenlik sistemlerini yeniden gözden geçiriyorlardı. Bunu takip eden günlerde halkın sırtından beslenenlerin örgütleri birer ikişer ortaya çıkıp kamuoyuna seslenmeye başladılar. İşte bunlardan birkaçı: TÜSİAD: "Korku ve kargaşa ortamına karşı demokrasiyi var gücümüzle savunacağız. Türk milletinin demokrasiye olan inancının, masum insanların kanının dökülerek kargaşa yaratılması çabalarına geçit vermeyeceğine inanıyoruz" TİSK: "Memleketteki siyasi boşluk, terör doğuruyor. Siyasal uzlaşma sağlanmalı" TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi): İhracatçılar camiası olarak, insani hiçbir gerekçesi bulunmayan bu vahşi saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz" MÜSİAD: "Türkiye'de Müslüman-Laik, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımcılığı körükleniyor. İç ve dış şer odakları hazırladıkları senaryoları mütemadiyen bunlardan biri üzerine kurmaktadırlar." TÜGİAD: Tüm siyasi partilerimizin tek hedefi, toplumsal uzlaşma yolunda bir an önce siyasal uzlaşmayı sağlamak olmalıdır." İstanbul kontrgerillası panikte Olay duyulur duyulmaz olay yerine gelen polis, tam bir telaş içinde ne yapacağını bilmiyordu. En başta Taşanlar'ın içine düştüğü telaş ve panik binaya sızmayı başaran bir muhabirin ağzından ifade edildi ilk gün. İstanbul kontrgerillasının bütün timleri, ilgili her türden ekip binaya sokuldu çalışan oda hapsinde, hatta masa hapsinde tutulmaya başlandı. Akşama kadar sürdü sorgular. Bazı insanlar diğer binalara taşınıp "özel muameleye" alındı. Yetmedi bu sefer Ankara'dan özel ekipler çağrıldı. Bu arada İstanbul sosyetesinin canı yanmış kimi sefilleri olay yerine üşüşüp sonucu öğrenmeye çalıştılar. Olayın şekli anlaşılmaya başlandığı sıralarda İstanbul'un bütün semtlerine dağıldı ekipler. Yollar kesildi, arama-taramalar başladı. Evler basıldı. İnsanlar sürüklenerek işkence yuvalarına taşındı. Her yerde terör estirildi. İstanbul'a geldiğine geleceğine bin pişman olan Taşanlar'ın, ölen bir de haşmetli krallardan biri olunca ve olay yerinde de o çok tanıdığı bayrağı görünce sinirleri hepten dağılmıştı. Artık bu işin kendi için hayat memat meselesi olduğunu biliyordu. Ama yine bir açmazı vardı. Her zaman olduğu gibi bildiği bir kaç yeri basıp insanları katledip, failleri "ölü ele geçirebilirdi ama işin rengi değişikti bu sefer. İkna etmesi gereken birileri vardı çünkü. Ve bu da anlı-şanlı Sabancılardan başkası değildi. Herkesi kandırabilirdi ama efendisini değil. Bunun bilincinde olduğundan 1995 yılında video kameralarıyla tespit edilen ilgisiz üç kişinin ismini ve resimlerini verdi basına. Böylece polisin ne kadar başarılı olduğunu göstermek istiyorlardı. Bir dolu bilimsel çalışma yaptıklarını ve bunun sonucu olarak katilleri kesinlikle tespit ettiklerini söyleyip üç kişinin resmini dağıttılar basına. Tabii kimse yutmadı. Ama aynı gün olan başka bir olay ve gelişen tepkiler İstanbul kontrgerillasını iyice köşeye sıkıştırdı. İlerici gazeteci Metin Göktepe Taşanlar'ın "kahramanları" tarafından katledilmişti. Tepkiler çok büyüktü. Üstelik işkencede ölüm vakası doktor raporuyla belgelenmiş ve işin en kötü yanı da olay bizzat İçişleri Bakanı tarafından doğrulanmıştı. Ama dördüncü kuvvet medya, İstanbul Kontrgerillasının yardımına yetişmekte gecikmedi. Dedektif basın işbaşında Daha olayın üzerinden saatler geçmişken televizyon ve gazetelerin uşak ruhlu muhabirleri onlarca yalanla çıktılar milletin karşısına. Amerikan filmlerine taş çıkartan senaryolar türetildi. Klipler hazırlandı. Aynı bir film gibi yansıtılmaya başlandı olaylar. Bakın kontra basının elebaşısı Hürriyet gazetesi 10 Ocak'ta neler yazdı: " ŞOK, Film gibi Suikast, Çaycı kız silahı çay tepsisinin altına sakladı. Sekreter silahı farkedip 'Bu ne' diye sorunca çaycı kız si- lahı ateşleyip sekreteri öldürdü. Olaydan sonra Sakıp Ağa yere çöktü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 'Allahım neden bu acıyı bize verdin' diye mırıldandı." Olur olmaz herkes zan altına sokuldu. Pek çok kişi hakkında şaibeler yaratıldı. Polisin aczi devam ettikçe önce olayın faili olarak lanse edilen kişilerin ailelerini soktular devreye, çanak sorular sorup ağızlarını aradılar, duygu sömürüsü yaptırdılar. Pek bir şey çıkmayınca, bu sefer Temizlik ve Güvenlik Şirketinin sahiplerinin dosyasını açtılar. Polisin verdiği bilgilere göre geçmişlerini döktüler ortaya. Bu da olmayınca bu sefer "dördüncü işbirlikçi" aranmaya başlanıp, Sabancı Center çalışanları zan altına sokulmaya başlandı. İş uzadıkça ve İstanbul kontrgerillası çaresizlik içinde kıvrandıkça, basın yeni günah keçileri aramaya devam etti. ilk akıllarına gelen doğal ki "dış güçler"di. Fransa'ya saldırıp, "işte Dursun Karataş'ı iade etmezseniz böyle olur" diye çıkışırken, "canım, buhar olmadılar ya" diyenler çıktığı için, başarısızlığı "bu işin ardında büyük güçler var, büyük istihbarat teşkilatları var" diyerek haklı göstermeye çalışanlar oldu. Suriye ve Yunanistan yine hedef tahtasına konup salvo atışlar yapıldı. Polisin aczi sürdükçe takip eden günlerde polisin sorması gereken ne kadar soru varsa hepsini çıkarttılar ekranlara? Artık basın herşeye el atmış ve devletin tüm erklerini üstlenmiş gibiydi. Son olay üzerine gelen gelişmelerde basının yaptıkları öyle bir noktaya vardı ki, kimi zaman polisle bile aralarında sürtüşmeler yaşanmaya başlandı.. Daha bir kaç hafta önce televizyonlarına buyur ettikleri Emniyet müdürleri "yahu bu millet ihbarcılığı sevmiyor'' demişti ama şimdi bir anda ortalık ihbardan geçilmez olmuştu. Hem de yüzlerce ihbar vardı. Olan bitene bakılırsa halkımız işi gücü bırakmış, yanında yöresinde bulunan her şüpheliyi polise bildirir olmuştu (!) Birine göre 200 ihbar vardı kimine göre 400 ihbar. Atış serbestti. Cezalandırma eylemini sanki olayın içindeymiş gibi anlatanlardan da bu beklenirdi zaten. Ama nedense bir türlü sonuç alamıyorlardı. Şimdi bunca çabaya rağmen bulunamamasına haklı bir gerekçe lazımdı. Önce Yunanistan sınırından geldi ihbarlar. Olmadı müthiş bir süratle Fransa sınırına kaydırıldı teröristler. Aynı gün Malatya-Sivas-Çorum üçgeninde görüldüler. Bir sonraki gün Polonya'da yakalanıverdiler. Hem de silahlıydılar. Korku büyüdükçe ağızlarından çıkanı duymaz olup tozutmaya başladılar: Militanlar Adana'daki cenaze töreninde gözüktüler! Realityler ve Siyaset Meydanları İstanbul kontrgerillasıyla kolkola giren ve tam bir çanak yalayıcılığına soyunan Ali Kırca ve Sabah grubu en önde koşmayı denedi günlerce. Konuyu Siyaset Meydanı'na getirdiler. Ama nedense Ali Kırca'nın canla başla çalışmasına rağmen millet inatla Metin Göktepe olayını öne çıkartıyor, Devlet teröründen bahsediyordu. Diğer reality'ler ise Sabancı'ların kaç bin işçiye iş imkanı

8 sağladığı, ekmek verdiğini söylüyor, konuyu çarpıtarak efendilerini aklamaya çalışıyorlardı. Bazıları öyle sapıttılar ki, Sabancı'ların örneğin Adanalılar için "su gibi" önemli olduğunu söyleyebildiler. Yoldan geçen ve bunca polisin neden yollara ve sokaklara yayıldığını merak eden yoksul insanlarımızı cenazeye selam duran insanlar gibi göstermek seviyesizliğine düştüler. ATV televizyonu ve işe geç uyanıp onunla yarışa giren Uğur Dündar adlı ne idüğü belirsiz adamın komutasındaki Kanal D adlı magazin televizyonunun haber servisleri canla başla çalıştılar teröristleri ele geçirmek için. Yeni Dünya Düzeninin sadık savunucusu ve tescilli Amerikan hayranı Ali Kırca, daha olayı duyar duymaz uykudan fırlayıp gelmiş olsa gerek mahmur gözleriyle olayı anlamaya çalışıyor ve biraz da anlatmaya çalışıyordu. Pek çok kez haberlerde telaffuz ettiği DHKP-C lafını bile söyleyemiyor, kuyruğuna basılmış gibi Polis şeflerinin peşinde koşuyordu. Son dönemde İstanbul Kontrgerillasına kapılarını sonuna kadar açıp adeta sözcülüğünü yapmaya çalışan ATV'ye ikide bir Taşanlar'ı buyur ediyor ve zorla birşeyler söyletmeye çalışıyordu. Kontranın uşakları, aldıkları talimatları yerine getirmek için, öyle şaklabanlıklar yapıyordu ki, Sakıp Sabancı'nın kameralarda tesadüfen gözüken serçe parmağındaki seçimlerden kalan siyahlığı bile bu ailenin ne kadar "demokrasi düşkünü" olduklarını kanıtlamak için kullanıyorlardı. Diğer televizyonlar da ATV'den geri kalmamak için ellerinden geleni yaptılar. Potis tarafından dağıtılan resimleri günlerce herkesin gözünün içine soka soka gösterdiler. Yalan ve demagojilerle, olmadık ayak oyunlarıyla devrimci eylemi karalamaya, çarpıtmaya yöneldiler. Ama özellikle kale gibi korunan bir yapının 25 nci katına nasıl çıkıldığı, bu işin nasıl böyle tereyağından kıl çeker gibi yapıldığı konularında kafaları oldukça karışıktı. Onlara göre yapılamazdı bu. Yapsa yapsa böyle şeyleri Amerikan ramboları yapardı. O da gerçek hayatta değil ağırlıklı olarak filmlerde görülüyordu. Sabancı olayının ertesinde yazılı basın da tam bir infial içinde günlerce konu hakkında en olmadık senaryoları üretip, kitleleri kandırmaya çalıştı. Burjuvazinin has kalemşörleri olan köşe yazarları bakın neler döktürdüler günler boyunca: Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 10 Ocak 1996 "Eğer olaydan 24 saat önce aynı yerde yapılan toplantı, o gün yapılsaydı Türk iş dünyasının bütün dev isimleri katledilebilecekti. (...) İş rejim sarsılmasına kadar gidebilirdi. Olay, ülkeyi en zayıf anında yakalamıştır. Rejimin ne kadar ince ve hassas bir psikoloji üzerinde dansettiğini on mermi ispat ediyor" Meral Tamer, 11 Ocak 1996 " Cinayet işleyenler sabıkalı, hatta cezaevi kaçağı, 2 yıl önce cezaevinden kaçmışlar! Ahmet Sağırlı, 11 Ocak 1996 "Mesaj yan odadaki Sabancıya verilmiştir." Ömer Öztürkmen, 12 Ocak Bizden başka dünya alem biliyor ki Sabancı Center'deki planlı cinayetler Güney Kıbrıs'taki o melanet yuvasından; Türkiye düşmanlarının kümeleştiği o karargahtan yönetiliyor" Yalçın Özer, Türkiye, 12 ocak 1996 "Bu tür eylemlerin sonu gelmez...hatta birde bakarsınız, peşpeşe birkaç saldırı daha gerçekleştirerek toplum, medya aracılığıyla şoka sokulabilir ve sonuçta beklenen askeri müdahele de sağlanmış olur." Zülfü Livaneli, Milliyet, 10 Ocak 1996 "Korkunç saldırı üzerimize bir balyoz gibi indi. (...) Hapishane isyanları başlar başlamaz korkulu, gergin ve provokasyon dolu bir dönemin kötü kokuları gelmişti burnumuza! Hadi Uluengin, Hürriyet, 11 Ocak 1996 Şükür ki Türkiye demokrasisi 1912 Bab-ı Ali baskınının tersine, 1996 Sabancı Center baskınına pabuç bırakmayacak ölçüde ayağının üstünde duruyor. Taşanların Kellesi Pazarda Geldiği gün erkekliğini kanıtlamak için "kelle alacağım" diyordu. Ama gazetemiz sayfalarından yaptığımız uyarıya gözlerini kapadı Taşanlar. Dedik ki, "bu kent senin bildiğin kentlere benzemez, ezer, un-ufak eder yüreksizi, namussuzu ve hayını" Önce Alibeyköy baskınıyla neye uğradığını şaşırdı Taşanlar. Çaresizliği öyle büyüdü ki, iki günde bir televizyonlara çıkıp milletten yardım istemeye başladı. İslamcısını alıyor konuşturamıyor, devrimcisini alıyor konuşturamıyordu. "Bu adam ismini bile vermiyor, tanıyan varsa öne gelsin" diye milleti ihbarcılığa çağırdı ama pek yardım eden de olmuyordu. Sonra yılbaşında "erkekliğini" değil, "insanlığını" kanıtlamaya çalışan bir senaryo içinde gördük Taşanlar'ı. Ama elini omuzlarına atıp "baba" pozlar verdikleri, söyledikleri gibi "gözaltındaki kadersizler" değil, DHKP-C timinin işkenceci polisleriydi. Bunu da eline yüzüne bulaştırmıştı. Ümraniye isyanı geldi ardından. İstanbul adeta tutuşmuş, yaptırdığı katliama karşı ayağa kalkmıştı. Neye uğradığını iyice şaşırdı. Amerikalı dostlarından öğrendiği en etkili kontrgerilla yöntemlerinden biri olan "insanları stadyumlara toplama" taktiğine sarıldı dört elle. Ümraniye şehitlerini sahiplenen binlerce insanı topladı spor salonlarına ama gelen bir haberle şok oldu birden. Bu kent, ele avuca sığmıyor, sağ gösterip sol vuruyordu. Sabancı Center'e koştu telaşla. Elindeki tüm olanakları seferber etti ama "hain teröristler" buhar olup uçmuşlardı sanki. Aynı gün bir darbe daha yedi. İşkenceci kahramanları Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi katletmişti. Olay devrimcidemokratların yüklenmesiyle kısa sürede kamuoyuna malolmuş ve insanlar valiliğin karşısında polise "hoşt, hoşt köpekler" diye bağırıyordu. Onbinlerce kişi Metin'in cenazesine katılıyor ve işkencecilerden hesap sorulacağını haykırıyordu. Eli ayağına karışan İstanbul kontrgerillasının değişik sözcüleri değişik şeyler söylüyordu ve sonuçta Metin'in alenen polis tarafından katledildiği ortaya çıkıyordu. En yakın dostları bile ister istemez polisi suçluyor ve gerçekleri söylemek zorunda kalıyorlardı. Köşeye sıkışan Taşanlar, artık eve de gidemez olmuş ve yatak yorgan atıp işkencehanelerde sabahlamaya başlamıştır. Arada bir sadık adamları şube muhabirleri aracılığıyla iz üstünde oldukları yolunda yalan haberler yaratıp günü kurtarmaya çalışıyor. Ama koltuk da her geçen gün daha hızlı sallanmaya başlıyor.*

ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır...

ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır... ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır... SUSMAYACAĞIZ! Gazetemizin 7 Ekim 1998 günü yapılan polisin yasadışı baskını sonucunda çalışanlarımız ve okurlarımız gözaltına alınmış, işkencelerden geçmiş,

Detaylı

Susurluktaki Devletin Sahipleri TUSIAD, Yargılayamaz, Hesap Soramaz

Susurluktaki Devletin Sahipleri TUSIAD, Yargılayamaz, Hesap Soramaz SAYI: 2 15 Şubat 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE Susurluktaki Devletin Sahipleri TUSIAD, MECLİS VE MAHKEMELER Halk Düşmanlarını Yargılayamaz, Hesap Soramaz 15 Şubat 1997 ABONE FORMU

Detaylı

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ!

Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! Devrimcilere Saldırmanın, İktidarın Elini Eteğini Öpmenin Ödülü! FERİT ŞAHENK EN ZENGİNLERDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ! www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

Haftalık MÜCADELE Seçme Yazılar l

Haftalık MÜCADELE Seçme Yazılar l 1996 MUHARREM KARAKUŞ evrimcilere ve halkımıza i pervasızca saldıran istanbul Polisi bir katliam daha yaptı. Katledilenler Devrimci Halk Kurtuluş Savaşçıları Mustafa Bektaş ve Muharrem Karakuş'tu. 10 Nisan

Detaylı

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım!

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım! Gazetemizin 9 Nisan tarihli 25'inci sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. Sansürlenme gerekçeleri bilinen, "bölücük yapmak", "halkı kışkırtmak", "yasadışı örgüt propagandası

Detaylı

BAYRAMPAŞA'DA POLİS İŞBİRLİKÇİSİNE İNFAZ

BAYRAMPAŞA'DA POLİS İŞBİRLİKÇİSİNE İNFAZ BAYRAMPAŞA'DA POLİS İŞBİRLİKÇİSİNE İNFAZ Bayrampaşa Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Oktay Yıldırım'ın 18 Mayıs günü hapishanede ihanet suçunu işlediği için öldürülmesini DHKP-C üstlendi. Bu konuda yapılan

Detaylı

Gerçek dergisine bir öneri: "Dağlara gel" (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il-

Gerçek dergisine bir öneri: Dağlara gel (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il- 2 21 OCAK 1995 Merhaba, Geçtiğimiz hafta halk düşmanları, düşmanlığa devam ettiler yine... Sana düşman, bana düşman, halka düşman... Demokratik kurumlardan sosyalist basına, yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

da araştırmalar yaparken 2 saat gözaltına alındılar. Gazetemiz ve demokratik kamuoyunun cellatların elindeki devrimcilerin

da araştırmalar yaparken 2 saat gözaltına alındılar. Gazetemiz ve demokratik kamuoyunun cellatların elindeki devrimcilerin MÜCADELE 2 21 Kasım 1992 Üzerimizdeki baskılar devam ediyor. Geçen sayımız baskıya girerken, Samsun temsilcimiz Pervin Tuğan, SHP il merkezinden çıkarken bir okurumuzla birlikte gözaltına alındı. Pervin

Detaylı

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Gazetemizin 4 Haziran 1999 tarihli 33'üncü sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. 33'üncü sayımız da sansürlenen yazarlarımız; Kürdistan'da

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Malatya Üniversitesi'nde Faşist Saldırı Bir Yurtsever Öğrenci Bitkisel Hayata Birdi

Malatya Üniversitesi'nde Faşist Saldırı Bir Yurtsever Öğrenci Bitkisel Hayata Birdi KURTULUŞ 2 10 Ocak 1998..İÇİNDEKİLER.. FAŞİST TERÖDE TIRMANMA VE DEVRİMCİ ÇİZGİ... 3-4 GENÇLİK- MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKLE R ANTİ-FAŞİST MÜCADELE.... 5-6 SUSURLUK DEVLETİ HALKA AHLAK DERSİ VEREMEZ....

Detaylı

EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI

EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI Dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi halkların kanını akıtmaya doymuyor. Geliştirdiği en son teknolojik silahları, füzeleri ve bommbalarıyla

Detaylı

Katilleri Bulacağız! Cenazemizi İstiyoruz! Kürdistan Kürt. Ortadoğu, Ortadoğu. Halkınındır! Halklarınındır! www.yuruyus.com. info@yuruyus.

Katilleri Bulacağız! Cenazemizi İstiyoruz! Kürdistan Kürt. Ortadoğu, Ortadoğu. Halkınındır! Halklarınındır! www.yuruyus.com. info@yuruyus. www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Katilleri Bulacağız! info@yuruyus.com Ortadoğu, Ortadoğu Kürdistan Kürt Cenazemizi İstiyoruz! Halklarınındır!

Detaylı

BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK

BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK MÜCADELE DİRENİŞ GELENEĞİ BAŞ EĞMEMEYİ ONLARDAN ÖĞRENDİK "... Beni baskınlar götürür gerillanın şahdamarı halkıma korkunç ve soylu bir tutkudur dayatma Deniz GEZMİŞ Yusuf ASLAN Hüseyin İNAN İbrahim KAYPAKKAYA

Detaylı

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. "Kirli savaş" sürüyor. Kirli savaşın kur-

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. Kirli savaş sürüyor. Kirli savaşın kur- MÜCADELE 2 14 Kasım 1992 MERHABA Şimdiye kadar alışılagelmiş gibi ga- ki çıkarayım" zetemizin 19. sayısı da toplatıldı. Top- derken sistelatma kararına gerekçe olarak Devrimci min son vuru- Sol'un eylemlerini

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 16 / Sayı: 170 / Şubat 1996 / 4,- DM

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 16 / Sayı: 170 / Şubat 1996 / 4,- DM SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 16 / Sayı: 170 / Şubat 1996 / 4,- DM KÜRDİSTAN YENİ ZAFER HAMLESİNDE Demokrasi, günümüzün değişik sınıf bakış açıları nedeniyle hâlâ en güncel

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM. Savafl m dünyan n dört bir taraf nda yürütüyorum

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM. Savafl m dünyan n dört bir taraf nda yürütüyorum SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 17 / Sayı: 202 / Ekim 1998 / 5,- DM Baflkan Apo nun önce beyin diyen emperyalist komploya

Detaylı

İŞTE SİZİN DEVLETİNİZ

İŞTE SİZİN DEVLETİNİZ www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com İŞTE SİZİN DEVLETİNİZ AKP nin çapulcuları... Çürümüş düzenlerini kurtarmak için Suriye ye savaş tezgahlıyorlar 6-7 Eylül olayları,

Detaylı

MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM

MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM KURTULUŞ 2 7 Mart 1998 MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM İşçiler, öğrenciler, gecekondu halkı, köylüler, bütün halkımız; Memurlar bugün haklı taleplerini ifade

Detaylı

Yeni bir OKM için elele

Yeni bir OKM için elele Merhaba, Geçtiğimiz haftanın gündeminde kuşkusuz en önemli olay Eminönü Belediyesi işçilerinin 101 gün süren direnişlerinin kazanımla bitmesidir. İşten atılan işçilerin işlerine geri dönebilmesi için Genel-İş

Detaylı

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz!

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz! Kürt Halkının Kurtuluşu, Barış ta, Uzlaşmada, Amerika ile İttifakta Değil, Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Savaştadır! Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz! www.yuruyus.biz info@yuruyus.biz

Detaylı

SENDİKALARDAN DEFOLUN! KAHROLSUN AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİ AKP! Suruç un ve Günay Özarslan ın Hesabını Sorduk, Soracağız!

SENDİKALARDAN DEFOLUN! KAHROLSUN AMERİKA VE İŞBİRLİKÇİ AKP! Suruç un ve Günay Özarslan ın Hesabını Sorduk, Soracağız! Kani Beko Arzu Çerkezoğlu Remzi Çalışkan DİSK Genel-İş İşçisi Oya Baydak ı İşten Atan, DİSK in Kapısını İşçilere ve Devrimcilere Kapatan, İşi ve Onuru İçin Direnen Oya Baydak a ve Devrimci İşçilere Linç

Detaylı

Gökyüzünde Birer Yıldız Oldular

Gökyüzünde Birer Yıldız Oldular Merhaba, Tüm hafta boyunca telefonlarımız ve faksımız neredeyse kilitlenmişti. Türkiye 'den ve Avrupa'nın bir çok şehrinden Buca cezaevindeki tutsaklara yönelik katliam lanetleniyordu. Bombalı bombasız

Detaylı

Mücadele halkı kucaklıyor

Mücadele halkı kucaklıyor MÜCADELE 2 29 Ağustos 19 Mücadele halkı kucaklıyor -Yazıyor! Katliamı izleyen bakanları yazıfor! -Tarihi kanlarıyla yazanları Mücadele'de okuyun! -Basındaki satılık kalemler kimler? Gazetemiz Mücadele'de!

Detaylı

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a!

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Kürt halkının taleplerine sahip çıkalım! 3 Nisan 2011 / Sayı: 18 Devrimci İşçi Partisi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Zulmü rüzgârlara savur! Japonya daki doğal afet nükleer

Detaylı

Ülkemizi Amerika yönetiyor

Ülkemizi Amerika yönetiyor Ülkemizi Amerika yönetiyor İşte Clinton un karşısında hizaya geçenler: Cumhurbaşkanı Başbakan Dışişleri Bakanı CHP Genel Başkanı MHP Milletvekili TÜSİAD MÜSİAD TOBB Patrik Futbol Federasyonu Amerika, uşaklarınla

Detaylı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı Bu kader değil! Senirkent, İkitelli.,. Bu kez de Rize'nin Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Hemşin ve Pazar'da sel felaketi... Bu ilçelerinde 31 Ağustos günü yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel sonucu 7 kişi

Detaylı

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine 22 Ekim 1994 Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine yıldırım hızıyla toplatılırken, Ağustos habiri ve diğer 11 kişi, 9 gün gözaltında na alındılar. Halkın Gücü

Detaylı

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR SEÇME YAZILAR OCAK 1995, İstanbul MÜCADELE-SEÇME YAZILAR BASKI: Serler Matbaacılık HAZİRAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Alayköşkü Cad. Sıdıka Batu İşhanı No: 12/303 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0-212)528

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı