Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir."

Transkript

1 SU KALİTESİ 8.1 Giriş ÇSED çalışmasının bu bölümünde Projenin su kalitesi ve hidroloji üzerindeki etkilerine ilişkin olarak yürütülen değerlendirmenin sonuçları sunulmakta, yüzey suları ve su kalitesi dâhil mevcut su ortamı şartları detaylı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca bu bölümde inşaat ve işletmenin su kalitesi özellikleri üzerindeki olası etkilerine ilişkin tahminler verilmekte ve projenin inşaat ve tasarımına dâhil edilecek azaltıcı önlemler tanımlanmaktadır. İnşaat faaliyetleri esnasında görülecek olan olası etkiler genellikle kısa vadeli etkilerdir. Ancak, işletme ve geliştirme faaliyetleri esnasında görülecek olan etkiler kalıcı olabilecektir. Etkileri azaltan ya da engellemeyi sağlayan önlemler mevcut olup bu önlemler bu bölümde tartışılmaktadır. Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Proje kapsamında, su kalitesi numune alma çalışması ve etüt çalışması taşeron ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. AECOM tarafından yürütülen bir ön masa başı çalışmanın ardından AECOM mühendislerinin eşlik ettiği ARTEK çalışanları su numunesi çalışmasını yürütmüştür. Saha ziyaretinde yürütülen saha faaliyetlerine, mevcut çevresel durumun araştırılması çalışması için önemli arz edebilecek konumların tanımlanması ve tanımlanmış olan numune alma konumlarından su numunelerinin alınması dâhildir. Bu çalışma esnasında toplam 20 konumdan numuneler alınmıştır. Bu bölümde yalnızca karasal (tatlı su) etkileri değerlendirilmektedir. Proje doğrudan deniz sularını etkilemeyi amaçlamadığından Boğaz dâhil, deniz ortamı üzerindeki etkiler göz önünde bulundurulmamıştır. 8.2 Yaklaşım ve Yöntemler Değerlendirme Kapsamı Değerlendirmenin coğrafi kapsamı projenin güzergâhına ve çalışmalar esnasında etkileyebileceği yakındaki suyollarına göre belirlenmiştir. Tartışılan akarsuların mansap ve memba kısımları da değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Yüzey suyu ortamları üzerindeki hem inşaat dönemi hem de daha uzun vadede, işletme dönemindeki tahmin edilen etkilerin büyüklük ve önemi de bu bölümde değerlendirilmiştir. Projenin işletme aşamasında görülmesi tahmin edilen etkiler uzun vadeli ya da kalıcı etkiler olarak anılmaktadır. Özetle bu bölümde: Güzergâh yakınındaki tüm yüzey suları tanımlanmakta; Faaliyetin yüzey suyu ortamları üzerindeki olası etkileri ele alınmakta ve Yüzey suyu ortamları üzerindeki etkilerin hafifletilmesi için seçenekler tarif edilmektedir.

2 Taşeron Hizmetleri Yüzey suları mevcut durum gözlem çalışması kapsamında, ARTEK e numune toplama ve alınan numunelerin analizlerinin sunulduğu bir rapor hazırlama görevi verilmiştir. AECOM tarafından gerçekleştirilen bir ön masa başı çalışmanın ardından, AECOM mühendisi Mert Onursal Çatak ın eşlik ettiği ARTEK çalışanları numune alma çalışması yürütmüşlerdir. Bu etüt esnasında gerçekleştirilen saha çalışmalarına, çevresel durumun araştırılması çalışması için önem arz edebilecek yerlerin belirlenmesi ve tanımlanan numune alma noktalarından su numunelerinin toplanması da dâhil edilmiştir. Ayrıca, saha faaliyetleri esnasında belirlenen yerlerin fotoğrafları çekilmiş olup, çekilen bu fotoğrafların bazıları Ek 8-2 de verilen albümde sunulmuştur Yüzey suları gözlem çalışması esnasında ARTEK tarafından AECOM un rehberliğinde 20 noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktalarının her birinden yukarıda bahsedilen analiz için 5 HDPE kap içerisine numuneler alınmıştır (her numune için toplam 3.75 litre alınmıştır). Numune şişesine ve muhafazasına ilişkin detaylı rapor ve tablo ile saha çalışmaları esnasında kullanılan ekipmanların listesi Ek 8-3 ve Ek 8-4 te verilmektedir Mevcut Şartların Tanımlanması Mevcut Şartlar detaylı bir masa başı çalışması ve ilgili konu raporlarının gözden geçirilmesi ile belirlenmiştir. Gözden geçirilen raporlar arasında Hidrolojik Gözlem Raporu (Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012), Jeoloji ve Jeoteknik Raporlar (hazırlayan: Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) ( ) bulunmaktadır. Bilgilerin mevcut olduğu noktalarda, masa başı çalışmalarına aşağıdaki hususlar da dâhil edilmiştir: Faaliyetten ya da sahadan etkilenebilecek yüzey sularının su kalitesi hassasiyetlerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı Hidrolojik Etüt Çalışması, Menfez Boyutlandırma, Planlanan Menfez Türleri, Mevcut Altyapılar, Saha yakınındaki akiferlerin ayrıntılarının ve bunların hassasiyetlerinin yer aldığı Hidrolojik Etüt, İstanbul Çevre Planı, Projenin Hidroloji Haritası. Bu seviyede yüzey suları için herhangi bir gözlem faaliyeti bulunmamaktadır; ancak, masa başı çalışmalarından ve saha keşiflerinden sonra mevcut yüzey suları için rapor kapsamında bir gözlem çalışması yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu nedenle proje sahası için ilk öncelik olarak tanımlanan yüzey suyu noktalarından numuneler alınmıştır. Numune alma çalışmaları Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir Değerlendirme Yaklaşımı Mevcut değerlendirme Bölüm de belirtilen ilgili yönetmeliklerin ve UFK Genel ÇSG Kılavuzlarının ışığında hazırlanmıştır. Su ortamı üzerindeki olası etkilerin öneminin değerlendirilmesinde ise aşağıdaki anahtar faktörler göz önünde bulundurulmuştur: Projeden etkilenebilecek su ortamı özelliklerinin ve bunların önem ve hassasiyetlerinin belirlenmesi; Olası etkilerin ve bunların büyüklüklerine ilişkin tahminlerin belirlenmesi; Olası etkinin kesin, ihtimal ve ihtimal-dışı olasılıklarından hangisine göre gerçekleşebileceği; Tahmin edilen etkilerin önemi.

3 8-3 Yüzey suları üzerindeki etkilerin önemi ise yukarıda tartışılan etki tanımları kullanılarak değerlendirilmiştir. Etki puanlarının verilmesinde kullanılan yöntem ise bir niteliksel değerlendirme yaklaşımına dayanarak hazırlanmıştır. Etkiler, projenin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkması tahmin edilen değişiklikler ile mevcut durumun karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir Alıcılar Proje boyunca yer alan yüzey suyu alıcılarına nehirler ve suyolları, göletler ve İstanbul a içme suyu sağlayan barajların (Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II) rezervuarları dâhildir. Tüm bu alıcılar örneğin yol inşaatı ve nehir geçişleri, tortular dâhil kirletici bulaşması gibi nehirlere karşı oluşabilecek fiziksel rahatsızlıklar karşısında hassasiyete sahiptir. Bu hassasiyetler bu kaynakların ekolojik ve ekonomik önemlerini etkileyecek olup bunlara gidebilecek sızıntılar nihai olarak içme suyu kaynaklarına erişecektir. Bu çalışma açısından en hassas yüzey suyu kaynakları Proje güzergâhının doğrudan üzerinden geçeceği kaynaklardır. Ayrıca, yol güzergâhının nehirlerin ve göllerin besleme havzalarından geçtiği noktalarda ilgili sular da inşaat ve işletme aşamalarında etkilenebilecektir. Su ortamı niteliklerinin önem ve hassasiyetlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler aşağıda verilmektedir: Tablo 8-1 Alıcı Hassasiyet Kriterleri Önemi Kriter Tipik Örnekleri Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Söz konusu niteliğin bölgesel ya da ulusal çapta yüksek kaliteye sahip olması ya da nadir olması Söz konusu niteliğin yerel çapta yüksek kaliteye sahip olması ya da nadir olması Söz konusu niteliğin yerel çapta orta kaliteye sahip olması ya da az bulunması Söz konusu niteliğin yerel çapta düşük niteliğe sahip olması ya da sık bulunması 1. Sınıf kalitede sular, Ulusal içme suyu şebekesine dâhil yüksek kaliteli su ve / veya su kütlesi biçimleri. Söz konusu alanın ulusal seviyede koruma alanı olarak belirlenmiş olması. 2. Sınıf kalitede sular, yerel içme suyu şebekesine dâhil edilmiş olup hafifçe kirli sular ve veya su kütlesi biçimleri. Söz konusu alanın yerel seviyede koruma alanı olarak belirlenmiş olması 3. Sınıf kalitede sular, kirli sular 4. Sınıf kalitede sular ve çok kirli sular Etki Büyüklüğü Etki büyüklüklerinin belirlenmesinde mevcut koşulların verili etkiden kaynaklı olarak ne kadar değişikliğe uğrayacağına, örneğin su kalitesinde önemli bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin tahminler göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda, ilgili etkinin süresi, kalıcı, geçici ya da geri döndürülebilir olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.

4 8-4 Tablo 8-2 Etki Büyüklüğü Kriterleri Büyüklük Yüksek ölçekte olumsuz Orta ölçekte olumsuz Hafif ölçekte olumsuz İhmal edilebilir (Önemsiz) Hafif ölçekte olumlu Orta ölçekte olumlu Yüksek ölçekte olumlu Kriterler Bir niteliğin ve / veya özelliğin kaybına ya da bütünlüğünün bozulmasına neden olması Bir niteliğin bütünlüğünü etkilemesi ya da kısmen kaybına neden olması Söz konusu niteliğin özellikleri ya da hassasiyetinde ölçülebilir değişikliklere neden olması Niteliği etkilemesi ancak bu etkinin söz konusu niteliğin kullanımı ya da bütünlüğü üzerinde etki yaratamayacak kadar küçük olması Nitelik üzerinde bazı olumlu etkilere sahip olması ya da olumsuz bir etkinin ortaya çıkması riskini azaltması Niteliğin özelliklerinde orta dereceli iyileşmeye sebep olması Niteliğin özelliklerinde yüksek derecede iyileşmeye sebep olması Etkinin Öneminin Değerlendirilmesi Olası etkilerin öneminin belirlenmesinde daha çok niteliksel bir yaklaşım uygulanmıştır. Etkilerin önemleri aşağıda gösterilen yedi basamaklı bir ölçüte göre değerlendirilmiştir. Tablo 8-3 Etkinin Öneminin Değerlendirilme Kriterleri Çıktı Büyük ölçekte olumlu Orta ölçekte olumlu Küçük ölçekte olumlu İhmal edilebilir (Önemsiz) Küçük ölçekte olumsuz Orta ölçekte olumsuz Büyük ölçekte olumsuz Etkinin Öneminin Değerlendirilme Kriterleri Önerinin su niteleri / niteliği üzerinde oldukça büyük iyileşmelere neden olacağı ancak diğer su niteliklerinde önemsiz miktarda olumsuz etkisi olacağı tahmin edilmesi Söz konusu öneri bir nitelikte orta derecede iyileşmeye neden olması sayesinde su ortamını güçlendirme fırsatı sağlaması Bir önerinin su ortamını güçlendirme fırsatı verdiği ya da bir niteliğin seviyesini iyileştirdiği ya da koruduğu diğer tüm durumlar Söz konusu önerinin net etkisinin tanımlanan nitelikler üzerinde olumu ya da olumsuz yönde ölçülebilir bir etkisi olmaması nedeniyle nötr olarak kabul edilmesi Önerinin bir ya da daha fazla nitelik üzerinde hafif bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Önerinin en az nitelik üzerinde orta şiddette bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Önerinin bir ya da daha fazla nitelik üzerinde son derece şiddetli bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Projenin su ortamının mevcut durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu yerlerde, örneğin su kalitesinin azaltıldığı ya da taşkın riskinin arttığı yerlerde, olumsuz etkilerin bulunduğu tahmin edilir. Küçük ya

5 8-5 da ihmal edilebilir olarak tanımlanan kalıcı etkiler çevresel açıdan kabul edilebilir olup orta dereceli ya da daha şiddetli kalıntı etkiler ise önemli olarak kabul edilir. Yapılan önerinin mevcut durumda bir iyileşmeye neden olduğu noktalarda, örneğin mevcut taşkın riskinin azaltıldığı ya da su kalitesinin arttırıldığı noktalarda olumlu bir etkinin var olduğu kabul edilir. Bir etkinin önemi alıcının hassasiyeti ya da önemi ile etkinin öneminin bileşimine dayanarak belirlenir. Aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 8-4 Etki Değerlendirme Matrisi Büyüklük Hassasiyet Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük İhmal edilebilir Yüksek Büyük Büyük Orta Orta Küçük Orta Büyük Orta Orta Küçük İhmal edilebilir Düşük Orta Orta Küçük İhmal edilebilir İhmal edilebilir İhmal edilebilir Küçük Küçük İhmal edilebilir İhmal edilebilir İhmal edilebilir Bu değerlendirme çalışmasının sonuçları kalıcı etkiler olarak sunulmuştur: yani Projenin inşaat ve işletme döneminde uygulanacak olan azaltıcı önlemler göz önünde bulundurulduğunda geriye kalan etkilerdir. Azaltıcı önlemler geliştirilirken hiyerarşik bir yaklaşım kullanılmış, etkiden önce kaçınılması, olmazsa azaltılması ya da dengelenmesi planlanmıştır. Azaltıcı önlemler mevcut bulunan en iyi uygulamalar, standartlara ve inşaat teknikleri temel alınarak geliştirilmiştir. 8.3 Mevcut Durum İlgili Mevzuat Tüm su kaynaklarının planlama, geliştirme, yönetim ve işletilmesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Devlet Su İşleri (DSİ) sorumludur. Türkiye nin tatlı suları için geçerli olan yasa ve yönetmelikler aşağıda listelenmektedir: sayı, 11 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanunu (No:2872); sayı, 23 Aralık 1960 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yeraltı Suları Kanunu (No:167); sayı, 04 Nisan 1971 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Kanunu (No:1380); sayı, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği; sayı, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği; sayı, 30 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Havzalarda Özel Şartların Belirlenmesi İlke ve Esasları Genelgesi ve sayı, 10 Mart tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliği. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (YSKYY) yüzey sularının kalite sınıflarını ve kullanım amaçlarını, planlama ilkelerini ve su kalitesinin korunmasına ilişkin yasakları tanımlamaktadır. YSKYY uyarınca yüzeysel su kaynakları dört sınıfa ayrılmıştır:

6 8-6 Sınıf 1, Yüksek Kaliteli Su: Dezenfeksiyon işleminden sonra içme suyu olarak ya da (vücut teması dâhil) dinlence amaçlı olarak, alabalık üretimi için, hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyaçları için kullanılabilen sular Sınıf 2 Az Kirlenmiş Su: Uygun arıtma işleminden sonra içme suyu olma potansiyeli olan yüzeysel sular, Rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir nitelikte su, Alabalık dışında balık üretimi için kullanılabilir nitelikte su, sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak kullanılabilecek su kaynakları. Sınıf 3, Kirli Su: Gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra sanayi suyu olarak kullanılabilir nitelikte su Sınıf 4, Çok Kirlenmiş Su Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ise içme suyu rezervuarları için koruma bölgelerini belirlemektedir; Mutlak koruma alanı: içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 300 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Bu alanda konut ve sanayi faaliyetleri yapılmasına izin verilmez ve bu alanlar istimlak edilir. Kısa mesafeli koruma alanı: mutlak koruma alanının sınırından başlayarak 700 metre genişlikteki alandır. Bu alanlarda konut alanları, turistik ve sanayi tesislerinin yapılmasına izin verilmez. Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren metre genişliğindeki şerittir. Buralarda iskana izin verilmez ancak 6.5 metre yüksekliğe ve toplam 250 m 2 ye kadar yapım alanına sahip yazlık konutlara izin verilir. Bu alanlarda sanayi tesisleri ve madencilik faaliyetleri yürütülmesi yasaktır. Uzun mesafeli koruma alanı: Baraj üzerindeki nihai havza olup orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren metre genişlikteki şeritte tehlikeli atık ve sanayi kaynaklı atık su üretmeyen sanayi tesisleri kurulmasına izin verilmektedir. Yukarıda bahsedilen koruma alanlarının sınırları bir içme suyu rezervuarının besleme havzasını boydan boya kestiği hallerde, koruma alanı söz konusu besleme havzasının sınırında sona erer. Bu durumlarda, koruma alanının sınırı, besleme havzası sınırıdır Yüzey Suları Havza ve Nehirler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM, eski EİE) tarafından da belirtilmiş olduğu üzere Türkiye 25 adet önemli yüzeysel su havzasına bölünmüş bulunmakta olup, İstanbul Çevresel Durum Raporuna (2009) göre İstanbul Bölgesi kuzeyde Karadeniz Havzası ve güneyde Marmara Havzası olmak üzere iki önemli havza üzerinde bulunmaktadır. Bölgenin kendine ait bir önemli nehir havzası sistemi bulunmamaktadır ancak bunun yerine bir çok küçük nehir havzaları bulunmaktadır. Istranca Deresi Terkos Gölüne akmaktadır, Karasu ve Çakıl Dereleri ise Büyükçekmece Gölüne, Sazlıdere, Nazlıdere ve Nakkaş Deresi ise Küçükçekmece Gölüne kavuşur; Çırpıcı ile Ayamama Irmakları ise Marmara Denizine; Alibey ve Kağıthane Dereleri Haliç e akar, Gökçü ve Küçüksu Dereleri Boğaza, Riva, Türknil, Kabakoz, Göksu ve Ağva (Yeşilçay) Irmakları ise Karadenize akar. Böylelikle, bu iki önemli havza içerisinde dört farklı türde mikro-havzalar bulunmaktadır. Marmara Denizi Havzası: Marmara Denizine dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Karadeniz Havzası: Karadeniz e dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Boğaz Havzası: Boğaz a dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Göller ve Barajlar Havzası: çeşitli göl ve barajlara dökülen küçük derelerden oluşmaktadır.

7 8-7 Bu nedenle, Marmara Denizi, Karadeniz, Boğaz ve doğal göller ile barajlara dökülen çok sayıda dere bulunmaktadır. Bu derelerin debileri düzensiz olup bazıları yaz mevsiminde kurumaktadır. Örneğin Riva Deresi Havzası dendritik drenaj modeli sergilemekteyken, Çakıl Deresi Havzasında faya bağlı lineer drenaj görülmektedir. Ayrıca, Küçükçekmece Gölü Havzasının doğudaki kolları paralel drenaj modelleri sergilemekteyken Ağva Deresi Havzasında çarpık karstik drenaj biçimi görülmektedir. Boğazın iki yakası, rakım farklılıkları ve bozukluklarının dağılımı açısından asimetrik besleme bölgelerine sahiptir. Ancak, Çatalca Kocaeli Platosundaki genel eğilim Boğaz da önemli derecede çökme gösteren bir içbükey şekline benzemektedir. Batı tarafının Kocataş Tepesi ve Belgrat Ormanı Bölgesi gibi daha yüksekte yer alan kısımları Karadeniz kıyısında bulunurken, Çamlıca Tepeleri, Kayış Tepeleri ve Aydos Tepeleri ise Marmara Denizi kıyılarında yer alır. Bu durum farklılıkları kısmen genç deformasyonlardan kısmen de litolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Aslında, Çatalca Kocaeli Platosugenç Alpin tektonizminden KB GD yönünde etkilenerek Belgrat Ormanından Aydos Tepesine doğru kemer biçimli bir yapı oluşturmuştur. Bu kemer biçimli yapı zemin eğimini ve dolayısıyla da nehirlerin akış rejimini etkilemektedir. Ayrıca Çatalca Yarımadasındaki derelerin büyük çoğunluğu Marmara Denizine dökülürken, Kocaeli Yarımadasındaki derelerin büyük çoğunluğu Karadenize Dökülmektedir. Batıdan doğuya doğru gidildiğinde önemli su yolları: Istranca Deresi, Karasu Deresi, Çakıl Deresi, Sazlıdere, Nazlıdere, Nakkaş Deresi, Alibey Deresi, Kağıthane Deresi, Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Riva Deresi, Türknil Deresi, Kabakoz Deresi, Göksu Deresi ve Ağva (Yeşilçay) Çayıdır. Bu derelerin dere yatağı birikintileri olmasına rağmen, bölge coğrafi yapısı bunların düz alanlar ya da ovalar meydana getirmelerine olanak tanımamaktadır. Bölgenin hidrolojik döngüsüne ve plansız şehirleşmenin oluşturduğu drenaj ağlarının ihmal edilmesi dönemsel sellere ve taşkınlara neden olmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesine göre İstanbul bölgesinin drenaj sorunları iki ana kategori altında bölgesel sorunlar ve noktasal sorunlar olarak tanımlanabilmektedir. Bölgesel sorunlar aşırı yağışların nehir yataklarının dışına taşmasından kaynaklanırken, noktasal sorunlar elverişsiz köprü ve yol inşaatları, atık malzemeler, tortu ve dere yataklarında taşkın düzlüklerinin kapasitelerini kısıtlayacak biçimde yasadışı yapılaşmadan kaynaklanmaktadır. Büyükyalı, Küçükyalı, Esenyurt, Pendik, Sarıyer, Çırpıcı ve Ayamama derelerindeki taşkın kontrol sistemlerini yapılandırmak amacıyla 1970 lerden itibaren çeşitli yasalar çıkarılmıştır. İstanbul bölgesinin içme ve kullanım suyu üretim hızı çok yüksek olmasa da yüzeysel su havzalarını ve yer altı su sistemlerini besleyen çok fazla sayıda küçük dere bulunmaktadır. Bu dereler genellikle sanayi tesisleri ya da yerleşim bölgelerinin atık deşarj alanları ya da kanalizasyon sistemleri olarak kullanılmaktadır. Derelere deşarj edilen atıkların bir kısmı kontrol edilerek ön arıtma işlemlerine tabi tutulsa da derelere deşarj edilen atıkların bazıları yetkisiz ve yasadışıdır. İstanbul bölgesinin hidrolojik yapılarını göller, göletler, nehirler, çaylar ve dereler, doğal kaynaklar, keson kuyular ve sondaj kuyuları oluşturmaktadır. Hidrolojik döngünün başlamasına neden olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli etkilere sahip bir parametredir. Devlet Meteoroloji Enstitüsüne göre yıllık ortalama yağış 787 mm dir (İBB Raporu, Aralık 2011). Bu yağış miktarının 760 milyon metreküplük bir kısmı dereler, göller ve barajlarda birikmekte olup toplam su ihtiyacının %76.3 ünü karşılamaktadır. Kalan yaklaşık 245 milyon metreküplük su talebi ise bölge dışından tedarik edilmektedir. Su talebinin yalnızca %23.7 lik kısmı bölge dışından karşılanmasına rağmen, bu rakamın ilerde artacağı düşünülmektedir Göller, Göletler ve Barajlar İSKİ verilerine göre (İBB Raporu, Aralık 2011) İstanbul Bölgesinde 19 adet göl bulunmaktadır (Söz konusu raporda yer alan Tablo Bu tablo aşağıda verilmektedir). Bu göllerin 16 adeti farklı derelerce beslenmekte olup beton yapılar oluşturularak biçimlendirilmişlerdir. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri doğal

8 8-8 olarak oluşmuş lagün gölleridir. Bu üç göl artık derelerle beslenmese de, bunların sınırları inşa edilmiş olup suları da farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Göl, gölet ve barajların toplam yüzey alanı 127, 86 km 2 olup en büyük yüzey alanına Terkos Gölü sahiptir ( km 2 ). Tablo 8-5 İstanbul Bölgesi Gölleri, Göletleri ve Barajları Göl, Gölet ve Barajlar Alan (km 2 ) Terkos Gölü Ömerli Baraj Gölü Küçükçekmece Gölü Büyükçekmece Gölü İsaköy Baraj Gölü Sazlıdere Baraj Gölü 9.91 Darlık Baraj Gölü 5.93 Sungurlu Baraj Gölü 5.32 Kabakoz Baraj Gölü 2.30 Alaçalı Baraj Gölü 2.09 Alibeyköy Baraj Gölü 1.66 Elmalı Baraj Gölü 1.13 Büyük Gölet 0.21 Kömürcü Göleti 0.13 Valide Sultan Göleti Ayvat Göleti 0.06 II. Mahmut Göleti 0.05 Kirazlı Göleti 0.05 Topuzlu Göleti (İBB Raporu, Aralık 2011 den Alınmıştır) Proje Sahasında Yer Alan Önemli Yüzey Suyu Kaynakları Proje alanında aşağıda verilen akarsular bulunmaktadır. Bu kaynaklar, aşağıda, Boğaz ın Avrupa tarafından başlayarak batıdan doğuya doğru sıralanmıştır. Siyavuşpaşa Deresi Projeden etkilenebilecek ilk yüzeysel su kaynağı bu deredir. Siyavuşpaşa Deresi kuzey güney yönünde akmaktadır. Derenin uzunluğu yaklaşık olarak 3 5 km olup Sultançiftliği Bölgesinde doğmakta, Ataköy den geçerek Bakırköy kıyılarında Marmara Denizine dökülmektedir. Bu dere büyükşehir kentsel alanı içerisinde yer aldığından, her türlü kirlilik etkisine karşı hassas konumdadır. Bu derenin kendisi Proje alanı içerisinde yer almasa da proje güzergâhının güney kısımları derenin besleme havzası içinde kalacaktır. Derenin YSKYY e göre su kalitesinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak derenin neredeyse yüzde doksanı kentsel alan içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle su kalitesinin görece düşük olduğuna inanılmaktadır. Ayamama Deresi Ayamama Deresi Esenler Baştabya Kışlasından doğup kuzey güney yönünde akmaktadır. Derenin uzunluğu yaklaşık olarak 2.2 kilometredir. İkitelli den Ataköy ün batısına doğru akarak burada Marmara Denizi ile buluşur. Dere, neredeyse 50 yıldır büyükşehir yerleşimi içerisinde yer almaktadır. Kirlilik seviyesi ölçümleri su kalitesi parametrelerinde ciddi miktarlarda almalar tespit etmiştir. Belediye halen bir akarsu iyileştirme ve

9 8-9 rehabilitasyon programı yürütmektedir. Derenin kendisi Proje alanının dışında yer alsa da gereğine uygun önlemlerin alınmaması halinde, derenin besleme havzası Proje faaliyetlerinden etkilenebilir. Gurun, S. Ve Erdem, K. A. (2013) tarafından yürütülen bakteriolojik kirlilik seviyesi çalışmasına göre, Ayamama Deresi Fekal Koliform, Total Koliform, Fekal Streptococci, Salmonella Spp ve toplam mezofilik aerobik heterotrophik bakteriler bulundurması nedeniyle bir kirlilik kaynağıdır. Bu nedenle Ayamama deresi büyükşehir yerleşimi içerisinde bulunduğundan, su kalitesi oldukça düşüktür. Pirinççi Baraj Gölü Pirinçci, Habipler ile Kemerburgaz arasında bulunan bir köydür. Orman ve Su İşleri Bakanlığı veri tabanına göre, bu köyün yanına bir baraj kurulacak ve bu baraj Alibeyköy Barajı ve Alibey Nehir Vadisinin memba yönünde devamı olacaktır. Pirinçci Barajı Proje alanının oldukça yakınında yer alacaktır. Barajın içme ve kullanım suyu tedariki için planlanması halinde tampon bölge ve su besleme alanı Projeden etkilenebilir. Ancak bu baraj henüz proje hazırlama aşamasında olup baraj alanı ile proje güzergâhı arasındaki etkileşimin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) uyarınca daha sonra incelenmesi gerekmektedir. Taşlı Dere Bu dere Belgrat Ormanının kuzey-batı kısmından doğup 7 8 km aktıktan sonra Haliç kollarından birine (Kağıthane Deresi) karışarak nihayetinde Boğaza dökülür. Alibey Deresinin güneyinde, bu dereye paralel olarak akan Taşlı Dere kuzeybatı güneydoğu istikametinde akış gösterir. Proje Sahasından uzak bir yere drene olmasına rağmen, derenin kaynakları Proje alanının kuzey-batı ucuna yakındır. Odayeri Kömürcüpınar Köyleri Göletleri Bu önemli su havzası sistemi, Marmara Denizinden Proje alanının kuzey kısmında Karadeniz e geçişte değişiklik göstermektedir. Yüzey su akışı rejimi keskin bir şekilde değişmekte ve dere akış yönü güneyden kuzeye doğru değişmektedir. 100 yıldan fazla süredir içme ve kullanım suyu için kullanılagelen Terkos Gölü Proje alanının yaklaşık 15 km kuzeybatısında kalmaktadır. Terkos gölünün kendisi doğrudan Projeden etkilenmeyecek olsa da gölün güney batı kısımlarında kalan Terkos Gölü düzenlemesine bağlı küçük göletler proje alanı yakınında bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Veritabanına göre bu göletler su doldurulmuş eski taş ocakları olup yapaydır. Bu göletler içme ve kullanım suyu olarak kullanılmasalar da göçmen yaban kuşları için önemli sulak alanlar teşkil etmektedir. Sulu Dere Bu dere, Belgrat Ormanları içerisinde yer alan küçük ve tarihi bir gölet olan Ayvat Göletinin 3 km kuzeyinden doğar. Güney kuzey istikametinde akarak Kısırkaya Köyünde Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre Proje bu derenin üzerinden geçmektedir. Belde (Orhaneli) - Gümüşdere Deresi Bu dere Belgrat Ormanının kuzey sınırı ile Bahçeköy Gümüşdere Yolu arasındaki bir noktadan doğar. Güney kuzey istikametinde akarak Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezi ile Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü arasındaki bir noktadan Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre Proje bu derenin üzerinden geçmektedir.

10 8-10 Tatlısu Deresi Bu dere Gümüşdere Uskumruköy Yolunun güneyin kalan bir taşocağının yakınından doğar. Güney kuzey istikametinde akarak, oldukça kısa bir dere olmasına rağmen (1-2 km) Karadeniz kıyısında küçük ölçekli bir delta yapısı teşkil eder. Küçükhavza Deresi Bu dere Belgrat Ormanından Bahçeköy ile Zekeriyaköy bölgeleri arasında doğar. Güney kuzey yönünde akarak Kumköy Köyünde Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre, Proje bu derenin üzerinden geçmektedir. Sazlıdere Bu dere, Zekeriyaköy bölgesinin güneyinde doğar, günay kuzey yönünde akarak Demirci Köyü doğusunda Karadeniz e dökülür. Ayrıca, bu dere, bölgede drenaj sağlayan önemli bir yüzey suyudur. Ketendere Deresi Ketendere, Tatlısu Deresi ile Küçükhavza Deresine paraleldir. Bu dere de Karadeniz sahiline dökülmektedir. Rumelifeneri ile Garipçe köylerinin güvey batısından akar. Bu dere, proje alanından geçen son su kaynağıdır. Poyrazköy Deresi Bu dere, Asya tarafından projeden etkilenen ilk yüzeysel su kaynağı olup güneydeki ormanlık alanlardan Poyraz Köyüne doğru akar. Ayrıca 2 3 km uzunluğunda olup derenin önemli miktarda tortu malzeme taşıdığı gözlemlenmiştir. Halayık Deresi Bu dere Kaynarca Köyünün güneyinden doğarak güney kuzey istikametinde akar. Ayrıca Anadolu Feneri Köyünün doğusunda bulunan küçük delta düzlüğünün Halayık Deresi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmektedir. Milko Deresi Şirindere ve Yeniçiftlik adlı iki küçük koldan oluşmuştur. Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınında güney kuzey istikametinde akarak Riva Deresinin önemli bir kolunu oluşturur. Riva Deresi Bu dere Gebze İlçesinin Tepecik Köyünden doğarak Beykoz İlçesinde Karadeniz Kıyısına varır. Dere genel olarak güney kuzey istikametinde akar ve Pendik İlçesinde Ömerli Baraj Gölünü oluşturur. Ömerli Baraj Gölünden sonra Riva Deresi Karadeniz e Doğru orman, tarım ovaları ve çayırları drene eder. Yerel balıkçılığı destekleyecek yüzey alanına ve debiye sahiptir. Ancak, Kocaeli Yarımadasındaki önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olmasına rağmen, sanayi tesislerinin ve konut alanlarının dereyi kirlettikleri rapor edilmektedir. Alibeyköy Barajı Alibey Deresi Barajı aynı zamanda Alibeyköy Barajı olarak da anılmaktadır. İçilebilir, kullanılabilir ve sanayi suyu tedarik etmesi amacıyla İstanbul da, Alibey Deresi (Alibeyköy Deresi ya da Malova deresi de denilmektedir) üzerinde yılları arasında inşa edilmiştir. Baraj yapısı toprak dolgu olup toplam hacmi m³ tür. Dere yatağından yüksekliği 30,00 metredir. Rezervuar hacmi, normal seviyede 66,80

11 8-11 hm 3 olup normal su seviyesinde gölalanı 4,66 km² dir. Yılda 39 hm 3 içme kullanım suyu tedarik etmektedir. Bu yüzey suyu kaynağı Avrupa tarafında bulunur ve Alibeyköy Deresinin sularını toplar. Ömerli Barajı Ömerli Barajı Proje alanına yakınında yer alan en önemli ve en büyük su kaynağıdır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) göre yıllarında içme suyu tedarik etme amacıyla inşa edilmiştir. Toprak dolgu tipi bir baraj olup, baraj hacmi 2,198,000 m 3 tür. Baraj yüksekliği 52 metre olup göl hacmi hm 3 tür. Gölün yüzey alanı ise km 2 dir. Barajın yıllık su temini 180 hm3 tür. Doğrudan Proje alanında yer almasa da, besleme alanının tampon bölgesi Proje alanının yakınındadır. Ömerli Barajı Proje alanına yakınında yer alan en önemli ve en büyük su kaynağıdır ve bu nedenle Proje Sahasının bu su kaynağının su kalitesi üzerindeki olası bütün etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Elmalı II Barajı Bu baraj Asya tarafında yer alan ikinci yüzeysel su kaynağıdır. Çavuşbaşı Deresinden beslenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) göre yıllarında içme suyu ve sanayi suyu tedarik etme amacıyla inşa edilmiştir. Beton dolgu tipi bir baraj olup hacmi 103,000 m3 tür. Baraj yüksekliği 42.5 metredir. Göl hacmi 10 hm 3 iken göl yüzey ölçümü 2.80 km 2 dir. Barajın yıllık su temini 10 hm 3 tür. Doğrudan Proje alanında yer almasa da, besleme alanının tampon bölgesi Proje alanının yakınındadır. Bu nedenle Proje Sahasının bu su kaynağının su kalitesi üzerindeki olası bütün etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir Yüzey Suyu Numune Lokasyonları Yüzey suları gözlem çalışması esnasında ARTEK tarafından AECOM un rehberliğinde 20 noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktalarının her birinden yukarıda bahsedilen analiz için 5 HDPE kap içerisine numuneler alınmıştır (her numune için toplam 3.75 litre alınmıştır). Numune şişesine ve muhafazasına ilişkin detaylı rapor ve tablo ile saha çalışmaları esnasında kullanılan ekipmanların listesi Ek 8-3 ve Ek 8-4 te verilmektedir. Yüzeysel su kaynakları numune alma noktalarına (bkz Ek 8 5) ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmektedir. Bu numuneler Bölüm de ayrıntıları belirtilen Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine (YSKYY) göre analiz edilerek sınıflandırılmıştır. Numune sınıflandırmaları numunenin alındığı konuma göre verilmiştir. S1S1 Proje güzergâhının ilk numune alma noktası Mahmutbey Kavşağının yakınlarında bulunmaktadır. Bu nokta Ayamama Deresi üzerinde yer almaktadır. İSKİ verilerine göre bu derede hali hazırda mevsimlik taşkınlar ve sanayi kaynaklı kirlilik sorunlarının mevcut bulunduğu bilinmektedir. S1S1 proje başlangıç noktasının 1 km güneyinde bulunmaktadır. Bu nedenle ileride derenin mevcut durumu belirlenebilecek ve projenin burası üzerindeki olası etkileri takip edilebilecektir. S1S2 İkinci numune alma noktası ise Alibeyköy Deresinin güney kolu üzerinde, Pirinççi Bölgesi yakınlarındadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının veri tabanına göre mevcut Alibeyköy Barajının beslenme havzası üzerinde bir baraj yapılması (Pirinççi Barajı) planlanmaktadır. Bu barajın Alibeyköy Barajı yönündeki su taşkınlarını kontrol etmek üzere yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan, DSİ den alınan bilgilere göre Alibeyköy Barajı içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu konumun mevcut durumu ve gelecekte bu konum üzerinde oluşacak olan etkilerin belirlenmesi ve düzenli aralıklarla takibi yapılarak olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması gerekmektedir.

12 8-12 S1S3 Üçüncü numune alma noktası Alibeyköy Deresinin kuzey kolu üzerinde, Pirinççi Bölgesi yakınlarında yer almaktadır. İkinci numune alma bölgesi için tanımlanan şartlar S1S3 için de geçerlidir. Bu nedenle bu konumun mevcut durumu ve gelecekte bu konum üzerinde oluşacak olan etkilerin belirlenmesi ve düzenli aralıklarla takibi yapılarak olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması gerekmektedir. S1S4 Dördüncü numune alma yeri Odayeri yakınlarında Taşlı Dere üzerinde yer almaktadır. Bu dere KB GD istikametinde akmakta olup proje güzergâhıyla kesişen en büyük su kaynaklarından biridir. Bu nedenle bu derenin proje güzergâhının mansabındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi gerekmiş ve gerekliliğe uygun olarak bu noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktaları Odayeri Kavşağından başlayıp Avrupa tarafının sonuna doğru ilerlemekte ve G K istikametinde görece daha kısa dereler üzerinde yer almaktadır. Bu derelerin uzunlukları daha kısa olmasına ve içme suyu olarak kullanılmamalarına rağmen sulak alanlar olarak çevresel öneme sahip olmaları nedeniyle değerli kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu bölümde de numune alma çalışmaları yapılmıştır. S2S1 Numune alma noktası Sulu Dere üzerinde yer almakta olup konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S2 S2S2 numune alma noktası Belde Deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S3 S2S3 numune alma noktası Tatlısu Deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S4 S2S4 numune alma noktası Tatlısu Deresinin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S5 S2S5 numune alma noktası Küçükhavza Deresinin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S6 S2S6 numune alma noktası Ketenderenin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir.

13 8-13 S2S7 S2S7 numune alma noktası Sazlıdere üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. Bu nokta, Avrupa tarafındaki son numune alma noktasıdır. S3S1 S3S1 numune alma noktası Poyrazköy deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S2 S3S2 numune alma noktası Halayık deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S3 Bu nokta, Yeniçiftlik ve Şirindere tarafından oluşturulan Milko Deresi üzerinde yer almaktadır. Diğer taraftan, Milko Deresinin kendisi de Riva Deresinin iki önemli kolundan biridir. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S4 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin ilk kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası derenin mansabında seçilmiştir. S4S1 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin ikinci kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası olarak içinden bir tünelin geçeceği Öğümce nin kuzey tarafı seçilmiştir. S4S2 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin son kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası derenin mansabı tarafından Cumhuriyet Bölgesi yakınlarında seçilmiştir. S5S1 Bu nokta Çekmeköy Bölgesinin yakınlarında yer almakta olup planlanan viyadük inşaatının mansap tarafına denk gelmektedir. Bu nedenle, bu konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için bu noktadan numune alınmıştır. Numune alınan bu akarsuyun kendine ait bir adı olmasa da Çayağzı (Riva) Deresinin küçük kollarından biridir ve batı doğu istikametinde akmaktadır. S5S2 Bu numune alma noktası Ömerli Barajının bir dalında, Sancaktepe ve Sultanbeyli İlçelerinin yakınında yer almaktadır. DSİ veritabanına göre bu baraj içme suyu kaynağı olarak kullanılmakta olup seçilen numune alma noktası Ömerli Barajının su tutma havzasında bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir olumsuz etkinin değerlendirilip kaçınılabilmesi amacıyla, bu noktanın mevcut durumunun belirlenmesi ve gelecekte bu konum üzerinde oluşulabilecek etkilerin belirlenerek düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir.

14 8-14 S5S3 Bu numune alma noktası Elmalı II Barajının bir dalında, Ümraniye ve Beykoz İlçelerinin yakınında yer almaktadır. DSİ veritabanına göre bu baraj içme suyu kaynağı olarak kullanılmakta olup seçilen numune alma noktası Elmalı II Barajının su tutma havzasında bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir olumsuz etkinin değerlendirilip kaçınılabilmesi amacıyla, bu noktanın mevcut durumunun belirlenmesi ve gelecekte bu konum üzerinde oluşulabilecek etkilerin belirlenerek düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Tablo 8-6 YSKYY e Göre Su Sınıfları Numune Adı Akarsu Adı YSKYY e Göre Su Sınıfı S1S1 Ayamama Deresi 4. Sınıf S1S2 Alibeyköy Deresi (güney kolu) 3. Sınıf S1S3 Alibeyköy Deresi (kuzey kolu) 3. Sınıf S1S4 Taşlı Dere 3. Sınıf S2S1 Sulu Deresi 4. Sınıf S2S2 Belde Deresi 4. Sınıf S2S3 Tatlısu Deresi 3. Sınıf S2S4 Tatlısu Deresi (kolu) 3. Sınıf S2S5 Küçükhavza Deresi 4. Sınıf S2S6 Ketendere Deresi 4. Sınıf S2S7 Sazlıdere Deresi 4. Sınıf S3S1 Poyrazköy Deresi 3. Sınıf S3S2 Halayık Deresi 3. Sınıf S3S3 Milko Deresi 3. Sınıf S3S4 Riva (Çayağzı) Deresi 4. Sınıf S4S1 Riva (Çayağzı) Deresi 4. Sınıf S4S2 Riva (Çayağzı) Deresi 3. Sınıf S5S1 Çayağzı (Riva) Deresi Kolu 4. Sınıf S5S2 Ömerli Barajı Kolu 4. Sınıf S5S3 Elmalı II Barajı Kolu 4. Sınıf Sonuçlar, numune alınan bütün akarsuların ya kirli ya da çok kirli sınıfına girdiğini göstermektedir. Buna, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajını drene eden akarsular da dâhildir. 8.4 Kaynakların Değeri (Hassasiyeti) Aşağıdaki tabloda çalışma alanı içerisindeki suların çevresel özellikleri ve hassasiyetleri özetlenmektedir. Hassasiyet belirlenmesinde suların çevresel özelliklerinin nitelikleri ve durumu da göz önünde bulundurulmuştur. 1. Sınıf Su Kalitesi = Çok Yüksek Derecede Hassasiyet 2. Sınıf Su Kalitesi = Yüksek Derecede Hassasiyet 3. Sınıf Su Kalitesi = Orta Derecede Hassasiyet 4. Sınıf Su Kalitesi = Düşük Derecede Hassasiyet İçme suyu kaynağı olarak kullanılan sular otomatik olarak son derece hassas su kategorisine girmektedir.

15 8-15 Tablo 8-7 Tanımlanan Alıcıların Hassasiyeti Su Kaynağı / Alıcı Ortam Siyavuşpaşa Deresi Ayamama Deresi Pirinççi Baraj Gölü (inşa edilecektir) Taşlı Dere Odayeri Kömürcüpınar Köyleri Göletleri Sulu Deresi Belde (Orhaneli) - Gümüşdere Deresi Tatlısu Deresi Küçükhavza Deresi Sazlıdere Deresi Ketendere Deresi Poyrazköy Deresi Halayık Deresi Milko Deresi Riva Deresi Alibeyköy Barajı (ve besleme havzası) Ömerli Barajı (ve besleme havzası) Elmalı II Barajı (ve besleme havzası) Alıcı Ortam Hassasiyeti Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Yüksek Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas 8.5 Olası Etkiler İnşaat Aşaması Projenin inşa edilmesi yüzeysel su kaynakları üzerinde geçici rahatsızlıklara ve olumsuz etkilere neden olabilecektir. İşlerin ya da belirli faaliyetlerin gereğine uygun biçimde programlanmaması ve planlanmaması halinde bu olumsuz etkiler artabilecektir. Diğer bir deyişle, gerekli azaltıcı önlemlerin doğru biçimde alınmaması halinde projenin inşaat aşamasının bazı etkilerinin olması muhtemeldir. Projede güzergâh üzerinde, çeşitli kesimlerde yüzeysel su kaynaklarıyla kesişen köprüler, viyadükler ve tüneller bulunmaktadır. Bu nedenle proje sahası yakınında ya da içindeki küçük dere sistemlerinin akışları ve yatakları fiziksel olarak etkilenebilecektir. Örneğin akarsu yolunun değiştirilmesi ya da başka yöne aktarılması veya besleme havzalarında değişiklikler olması mümkündür. Bu nedenle inşaat aşamasında proje güzergâhı yakınındaki küçük dere sistemlerinin akışlarıyla yatakları ve ayrıca Boğaz kıyıları üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere neden olunabilmektedir. Kazı alanlarından, malzeme yığınlarından ve diğer inşaat alanlarından arıtılmamış kirli su sızıntıları, gereken sızıntı önlemlerinin alınmaması halinde derelere ya da Proje sahası yakınındaki diğer yüzeysel su

16 8-16 kaynaklarına karışabilir. Bu tür su sızıntıları ve yüzey akışları tortu ve tehlikeli atıklar taşıyabilir ve bu atıklar derelere ya da diğer yüzeysel su kaynaklarına karışabilir. Dolayısı ile sızıntı sularının su kalitesi üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir. Ayrıca, inşaat faaliyetleri esnasında geçici tesisler inşa edilecek olup makineler kullanılacaktır. Bunlar da kirliliğe yol açabilecektir. Bazı beton atıkları, malzemeler ve kimyasallar kirliliğe neden olabilmektedir. Ayrıca tesislerden akan yıkama suyu da yüzeysel su kaynakları üzerinde kirliliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle, tesis ve makineler su kalitesi üzerinde etki oluşturabilir. Bunlara ek olarak, proje sahasında tesis ve diğer araçların yakıt ikmalleri dâhil, inşaat faaliyetleri için kullanılacak olan kimyasallar, yakıtlar, yağlar vesaire için depolama alanları bulunacaktır. Bu malzemeler ilgili yönetmelikler dâhil tüm yasal gerekliliklere uygun olarak depolanmalıdır. Aksi halde kimyasalların yüzeysel su kaynaklarına sızarak su kalitesini etkilemesi riski bulunmaktadır. Diğer yandan, inşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan tüm kimyasallar, yakıtlar, yağlar, vs, ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak taşınacak, nakledilecek ve kullanılacaktır. Aksi halde bunların kazayla dökülmeleri ve su kalitesini etkilemeleri riski bulunmaktadır. Hidrolojik Etüt Raporuna göre (Emay International Engineering Cons. ve Trd. Co. Ltd. ile Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012), menfezler yapılması planlanmaktadır. Bu menfezler, suların, proje yollarının, bağlantı yollarının ve kavşaklarının altından güvenli biçimde akmalarına olanak tanıyacak şekilde yapılacaktır. Menfezlerin uygun boyutlarda tasarlanması gerekmektedir. Aksi halde drenaj sistemi uygun biçimde çalışmayarak su kalitesini etkileyebilir. Drenaj sistemlerinin nihai tasarımları henüz tamamlanmamıştır. Ancak drenaj ana borusunun İstanbul Şehri ana drenaj sistemine ya da su arıtma tesislerine bağlantılı uygun bir kolektör borusuna bağlanması planlanmıştır. Proje bir dizi besleme havzasından (Alibeyköy Barajı, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajı) geçmektedir. Ayrıca Bölüm te açıklandığı üzere içme suyu koruma alanlarının yakınında bulunmaktadır (örn. Elmalı II ve Ömerli Barajları). Bu durum ayrıca Emay ve Protek (2013) tarafından hazırlanan Jeoloji, Hidroloji ve Mühendislik Etüt Raporunun hidrojeoloji bölümünde de belirtilmektedir. Bu raporda proje sahasının yukarıda bahsedilen su rezervuar havzalarının hepsine denk geldiği iddia edilmektedir. Ancak İstanbul Çevre Planı Haritasına göre, proje sahası Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II Barajlarının besleme havzalarından geçmektedir. Bu nedenle projenin inşaat veya işletme faaliyetlerinin bu rezervuar alanlarının su kalitesi üzerinde dolayısıyla da İstanbul içme suyu kaynakları üzerinde etkileri olabilir. İnşaat faaliyetleri esnasında kamp sahaları ve santral bölgelerinde atık su ortaya çıkacaktır. Ortak Girişimin tüm yüklenicilerinden ilgili Türk mevzuatında tarif edildiği ve UFK Genel ÇSG Kılavuzlarında tavsiye edildiği biçimde uygun atık su toplama ve arıtma sistemleri bulundurmalarını istemesi beklenmektedir. Toplama ve arıtma yapılarının ve ayrıca atık su yönetim prosedürlerinin gereğine uygun biçimde uygulanması ile Projeden önceden arıtmaya tabi tutulmamış hiçbir atık su alıcı ortama deşarj edilmeyecektir. Bu nedenle Projenin inşaat aşamasında İhmal edilebilir bir olumsuz etki oluşması beklenmektedir. Kaplanmış yolların inşa edilmesi geçirimsiz yüzey alanının artması ve dolayısıyla yüzey su akışı miktarlarının artması anlamına gelmektedir. Yüksek yağmur suyu debileri akış erozyonu ve sellere neden olabilmektedir. Yağmur suları yolun üzerindeki araçlardan salınan yağ ve gres yağları, metaller (örn. kurşun, çinko, bakır, kadmiyum, krom, ve nikel), partikül maddeler ve diğer kirleticiler ile yol bakım tesislerinden salınan buz çözücü tuzlar (örn. sodyum klorür ve magnezyum klorür) ile bunların eşdeğerleri (örn. kalsiyum magnezyum asetat ve potasyum asetat) ile kirlenebilir. Yağmur suları aynı zamanda yolun geçtiği arazilerde bitki yönetimi için kullanılan besin maddeleri ve yabani ot ilaçları ile de kirlenebilmektedir.

17 8-17 Yüzey akışlarını toplamak ve yan / yamaç drenajlarına ya da stabilize su yollarına aktarmak için hendekler, siperler, su yolları ve yağmur kanalları kullanılmaktadır. Yol kenarları, patikalar, park alanları, kentsel ve kırsal ortamlar ve akışların yönetilmesinin önemli olduğu diğer her yerde hendek uygulamaları kullanılabilmektedir. Ortak Girişimin Proje için inşaat ve işletme aşamalarında uygulanmak üzere detaylı bir Yağmursuyu Yönetim Planı hazırlaması beklenmektedir. Ayrıca proje tasarımının yağmursuyu yönetim hususlarını ve bunlara ilişkin azaltıcı önlemleri de içermesi beklenmektedir. Proje bir dizi besleme havzasından (Alibeyköy Barajı, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajı) ve içme suyu koruma alanlarının (örn. Elmalı II ve Ömerli Barajları) yakınında geçmektedir. Bu nedenle Proje tasarımına etkili yağmursuyu yönetimi önlem ve prosedürlerinin dâhil edilmesi son derece önemlidir. UFK ÇSG Kılavuzları şu tavsiyelerde bulunmaktadır: Bitkili (tuza dayanıklı bitkiler) suyolları, filtre şeritleri, teraslama, kontrol barajları, kapan göletleri ya da havzaları, sızma çukurları, sızma havzaları ve inşa edilmiş sulak araziler dâhil yüksek yüzey akışı debilerini yavaşlatacak, tortu yükünü azaltacak ve sızmayı arttıracak yağmursuyu yönetim uygulamalarının kullanılması; Önemli miktarda yağ ve gres yağının beklendiği yerlerde arıtma faaliyetlerinde yağ / su ayrıştırıcılarının kullanılması; Kalıcı erozyon ve yüzey akışı kontrol özelliklerinin düzenli olarak teftiş edilmesi ve bakımlarının yapılması. Yol geçişleri, geçişin türü, boyutu, kurulum ve bakım yöntemine bağlı olarak yüzeysel su kaynakları, dere ve nehir ekosistemlerinin su kaliteleri üzerinde birçok ya da görece az olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Menfezlerin akarsular için köprülerden daha zararlı olduğunu inanılmaktadır. Buna bağlı olarak vahşi yaşam biyologları daima menfez yerine köprüler inşa edilmesini tavsiye etmektedirler. Bu tasarım öğesinin mümkün olan her yerde kullanılması tavsiye edilmektedir. Dünya Bankası nın 376 numaralı Teknik Belgesinin Su Kaynakları üzerindeki Etkiler başlıklı bölümüne göre, su geçişlerinin planlama ve inşaatlarında akış rejimleri, balık hareketleri ve insan kullanımı gibi yerel su şartlarının koordine edilmesi gerekmektedir. Planlama yapılmaması ciddi uzun vadeli etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin gereken boyutlara sahip olmayan bir köprü menfezi, taşkınlara ve dolayısı ile balık göçlerinin kesintiye uğramasına, erozyona ve siltasyona neden olabilir. İnşaat faaliyetlerinin yüzeysel su kaynakları üzerinde önemli etkileri olabilmektedir. Bu nedenle yüzey akışları, tortular, yakıtların depolanması dâhil iyi çevresel yönetim ve (akarsuların içinden inşaat araçları ile geçilmesine izin verilmemesi gibi) iyi uygulamaları takip edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların yapılması halinde akarsular üzerindeki etkiler küçük ölçekte kalacaktır İşletme Aşamasındaki Kalıcı Etkiler Hidrolojik Etüt Raporuna (Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012) göre proje için kalıcı menfezler planlanmıştır. Bu menfezler suların proje yolları, bağlantı yolları ve kavşaklardan güvenli biçimde akmalarını sağlayacaktır. Bu menfezlerin uygun boyutlarda tasarlanmaları gerekmektedir. Aksi halde drenaj sistemi doğru biçimde çalışmayacak bu da su kalitesi üzerinde etki oluşmasına neden olabilecektir. Emay ve Protek (2013) tarafından hazırlanan Jeoloji, Hidroloji ve Mühendislik Etüt Raporunun hidrojeoloji bölümünde ayrıca proje sahasının bazı önemli içme suyu havzaları üzerinde konumlandığı belirtilmektedir. Bu raporda proje sahasının yukarıda bahsedilen su rezervuar havzalarının hepsine denk geldiğini belirtse de

18 8-18 İstanbul Çevre Planı Haritasına göre, proje sahası sadece Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II Barajlarının besleme havzalarından geçmektedir. Ancak projenin işletme faaliyetlerinin bu rezervuar alanlarının su kalitesi üzerinde uzun vadeli etkileri olabilecektir. Proje bileşenlerinin bakımı ve tamirinden kaynaklı olarak da kimi etkiler olacaktır. Uygun önlemlerin alınmaması halinde bakım ve onarım işlemleri yerel kirliliği arttırabilmektedir. Ayrıca, kirliliğe yol açabilecek malzemelerin miktarları ve bazı kimyasalların konsantrasyon seviyeleri artabilmekte, bu da bunların akarsulara sızması ve yayılması ile su kalitesini etkileyebilmektedir. Bunlara ek olarak, proje sahasında tesis ve diğer araçların yakıt ikmalleri dâhil, işletme ve geliştirme faaliyetleri için kullanılacak olan kimyasallar, yakıtlar, yağlar vesaire için depolama alanları bulunacaktır. Bu malzemeler ilgili yönetmelikler dâhil tüm yasal gerekliklere uygun olarak depolanmalıdır. Aksi halde kimyasalların yüzeysel su kaynaklarına sızarak su kalitesini etkilemesi riski bulunmaktadır Son olarak, inşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan tüm kimyasallar, yakıtlar, yağlar, vs, ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak taşınacak, nakledilecek ve kullanılacaktır. Aksi halde bunların kazayla dökülmeleri ve su kalitesini etkilemeleri riski bulunmaktadır. Atık su ayrıca bakım ve işletme dönemlerinde ortaya çıkacaktır. Bakım tesislerinden ve servis ve dinlenme alanlarından deşarj edilecek olan atık sular Türk mevzuatı ile UFK Genel ÇSG Kılavuzlarında bulunan tavsiyelere uygun olarak yönetilecektir. Azaltıcı önlemlerden bazıları tasarımda ele alınacak olup merkezi atık su toplama ve arıtma sistemlerine bağlanılması ve / veya gereğine uygun biçimde tasarlanmış foseptik sistemlerinin kullanılmasını da içerebilecektir. Atık su yönetimi prosedürlerinin gereğine uygun biçimde uygulanmasıyla Proje için beklenen etkilerin İhmal edilebilir seviyelerde olmaları sağlanabilecektir. 8.6 Azaltıcı Önlemler Azaltıcı Önlem Yaklaşımı Azaltıcı önlemler mevcut en iyi uygulamalar ve tüm ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak geliştirilecektir. Yerel mevzuatta etkiler ile bunlara karşı alınabilecek azaltıcı önlemler için karşılaştırma tabloları verilmemektedir. Ancak, uluslararası kılavuzlara uyulabilmesi için böyle bir değerlendirme tablosunun hazırlanması gerekmektedir. Etki azaltıcı önlem yöntemleri etkilerin mümkün olduğunca kaynakta kontrol edilmesi ya da azaltılmasını amaçlamaktadır. Buna, azaltıcı önlemlerin yol inşaatı ve tasarımına entegre edilmesiyle su ortamı üzerinde etki oluşturma riskinin azaltılması da dâhildir. Su geçişleri ve yol drenaj sistemi gibi proje bileşenleri etkilerin azaltılmasını amaçlayan bir tasarım süreci sonunda geliştirilmiştir İnşaat Aşaması Genel Önlemler Proje, yüzey ve kaynakların korunması için ilgili tüm mevzuata uygun biçimde hayata geçirilecektir. İnşaat aşamasında olası etkileri hafifletmek için ilgili yönetmelikler nezdinde gereken bütün çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, ICA tarafından bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) uygulanarak su kaynaklarının gereğine uygun biçimde korunmaları sağlanacaktır. Bu ÇSYS aynı zamanda bu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmasında sunulan bütün azaltıcı önlemlerin alınmasını da içerecektir. ÇSYS nin bir parçası olarak, şantiyedeki bütün inşaat çalışmaları dikkatlice programlanarak;

19 8-19 Toprakların açıkta kaldığı ve yığın halinde depolandığı dönemler azaltılarak silt yüklü yüzey akışları üretilmesi riski düşürülecektir; Uzun süreli ve şiddetli yağış zamanlarında toprak işleri gibi belirli faaliyetlerden kaçınılarak tortu ya da kirleticilerin fazlalık yüzey akışlarına girmeleri riski azaltılacaktır; Drenaj önlemleri için daha ilk aşamalardan itibaren kalıcı öğeler geliştirilerek geçici drenaj sistemi olarak inşaat aşamalarında da kullanılmaları sağlanacaktır. Yüzey akışlarının yönetilmesi ve doğrudan bitişik suyolları ve tarlalara geçmelerinin engellenmesi amacıyla geçici bir inşaat drenaj sistemi geliştirilecektir. Geçici saha yerleşkesinden ve inşaat sahasından gelen kazı çukurlarının sularının alınmasıyla oluşan pompalanmış su dâhil arıtılmamış ve kirli olması ihtimali bulunan tüm akıntıların doğrudan kanalizasyon, su kanalı ve nehirler girmesi engellenecektir. Drenajın toplanarak arıtılması ve arıtılan suyun deşarjından önce bütün tortu ve kirleticilerin sudan alınmasına ilişkin önlem alınacaktır. Buna geçici kanallar ve hendekler ve geçici çökeltme havuzları yapılması da dâhildir. Ayrıca inşaat aşamasında silt kapanları da kurularak siltin etkili biçimde ayrıştırılması sağlanacaktır. Yığın halinde depolanan topraklar ile toprak işlerinden kaynaklanan kayalar bilinen drenaj yollarının uzağında depolanacak ve gereğine uygun biçimde setle çevrili bir alanda tutulacaktır. Buna akış suyu içerisinde tortuların askıda kalmasını engellemek için silt kapanları ve jeotekstil paspaslar kullanılması da dâhildir. Geçici erişim yolları yüzeysel su birikmesini engelleyecek ve yüzey su akışlarını gereken büyüklüklerdeki su kanallarına drene edebilecek biçimde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Pompa ya da jeneratörler gibi statik tesislerden kirleticilerin sızarak toprağı ve drenaj sistemi içine karışmasıyla muhtemelen su kaynaklarını da kirletmesini engellemek için statik tesisler damla tepsilerinin içine yerleştirilecektir. Benzer biçimde park etmiş ya da depolanan araçlardan ya da bunların yerleştirildiği tesislerden malzeme sızıntılarını engellemek için tüm bunlar geçirimsiz alanlara yerleştirilerek yakıt ve yağ sızıntılarının toplanabilmesine ve gereğine uygun biçimde yönetilebilmesine olanak sağlanacaktır. Yakıt ikmali de benzer biçimde kontrol edilecektir. Beton ve diğer kimyasallarla kirlenmiş tesis ve ekipmanların yıkanabilmesi için olanak sağlanacaktır. Tesislerden gelen yıkama suları, yüzey ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesini engelleyecek biçimde yönetilecektir. Atık sular toplanarak arıtılmak üzere şantiye dışına taşınacaktır. Yağ, yakıt ya da silt yüklü drenaj gibi herhangi bir kirletici malzemenin dökülmesi ya da sızmasına karşı uygulanacak olan acil durum prosedürleri geliştirilerek şantiyede ÇSYS ye dâhil edilecektir. Malzemenin muhafazaya alınması ve temizlenmesi için önlem alınacaktır Akarsu Geçişleri Akarsu geçişlerine ilişkin temel sorunlar aşağıdakilerin kontrol edilmesiyle ilgilidir: Silt ve diğer yüzey akışları; Çimento ve beton Kimyasal maddeler, boyalar, çözücüler ve herbisitler; Yakıt ve yağlar ile araç yıkama suları; Bina malzemeleri, ambalaj, atıklar ve genel döküntüler Nehir kıyıları ve yataklarının akarsuya araç ya da personel girişi nedeniyle fiziksel olarak hasar görmesi.

20 8-20 Bu hususların büyük çoğunluğu geçici inşaat sahası drenajının suları doğrudan bitişik akarsulara deşarj etmemesi sağlanarak kontrol edilebilecektir. Buna kesme muslukları, çökeltme tankları, yağ kapanları, setli depolama alanları, doğru biçimde kontrol edilen yığma topraklar, geçirimsiz yakıt ikmal alanı, yıkama tesisleri, saha ofisleri ve konaklama ile yeterli su ve atık bertaraf tesisleri ile diğer önlemler sağlanması dâhildir. Nehir kıyılarında ve akarsular içerisinde gerçekleştirilecek olan işler ÇSYS tarafından katı şekilde kontrol altında tutulacaktır. Özellikle bu tür akarsulara giren ve nehir kıyılarına ve yataklarına hasar vererek bunlara kirlenici madde girmesine neden olan araç ve personel kontrol edilecektir. Mümkün olan yerlerde geçici köprüler oluşturulacak ve mümkün olduğunca akarsuyun içinde değil kıyısında çalışma yürütülecektir Diğer Önlemler İlk adım olarak, saha faaliyetlerinin başlamasından önce sahadaki tüm çalışanlar etki azaltıcı önlemler ve prosedürler hakkında eğitilecektir. Bunun bir parçası olarak tüm olası kirleticiler, yakıt, yağ, vs gibi herhangi bir kirletici maddenin dökülmesi ya da sızması ve bunların etkileri hakkında eğitimler verilecek böylelikle etkilere karşı etki azaltıcı önlemler doğru biçimde uygulanacaktır. Proje inşaat faaliyetlerinin su kalitesi üzerindeki etkileri işlerin ve belirli faaliyetlerin dikkatlice programlanması ve hazırlanmasıyla büyük oranda azaltılabilmektedir. Çalışmalar, akarsu debilerinin düşük olduğu dolayısıyla dağılma ve seyrelme oranlarının da düşük olduğu dönemlerden kaçınılacak biçimde programlanabilir. Çalışmalar ayrıca sel riskinin yüksek olduğu yüksek debi dönemlerinden de kaçınılacak şekilde programlanabilir. İş programı aynı zamanda etki azaltıcı önlemlerin geliştirilmesini de göz önünde bulundurabilir. İnşaat aşamasında, inşaat faaliyetleri için gerekecek olan geçici işler su akışları ve su yatakları ile birlikte bitişikteki küçük dere sistemleri ve ayrıca Boğaz kıyıları ile bunlara bağlı ekosistemler rahatsız edilmeyecek biçimde tasarlanacaktır. Tüm geçici işlerin inşaatı ve sökülmesinde iyi uygulama kılavuzları ve ÇSED de tanımlanan etki azaltıcı önlemlere uygun davranılacaktır. Saha yerleşimleri ve inşaat alanlarından kaynaklanacak (kazı çukurlarından pompalanan sular dâhil) arıtılmamış ve kirli drenajların tamamının Proje sahası bitişiğindeki derelere ya da diğer yüzeysel su kanalı ve lağımlara girmesi engellenecektir. Tüm inşaat sahaları ile yerleşimlerden drenajın toplanması ve arıtılması, arıtıldıktan sonra temiz hale gelen suların uygun izinlerle deşarj edilmesinden önce tortu ve diğer kirleticilerden arındırılması için gereken önlemler alınacaktır. Pompa ya da jeneratörler gibi tesislerden kirleticilerin sızarak toprağı kirletmesi ve drenaj sistemine karışmasını engellemek amacıyla tesisler damla tepsilerinin içine yerleştirilecektir. Beton ya da diğer kimyasal maddelerle kirlenmiş inşaat ve ekipmanlar için tesisler sağlanacaktır. Bu tesislerden kaynaklanacak yıkama suları yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesini engelleyecek biçimde yönetilecektir. Gereğine uygun yönetim sistemleri ile tesis ve ekipmanlardan kaynaklı inşaat sıvı atıkları engellenecektir. Kimyasal maddeler güvenli depolama sahalarında ilgili yönetmelik gereklerine uygun biçimde depolanacaktır. Araç ve makinelerin yakıt ikmalleri, yakıt ikmal alanlarının tanımlanmasını da içeren belirli bir prosedüre göre yapılacaktır. Sızıntı acil durum planları hazırlanarak gerekli prosedürleri içermeleri sağlanacaktır. Kuru malzemelerin yığınları yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesini engellemek üzere seçilen konumlarda depolanacaktır. Bunların, Proje sahasının üstünden geçtiği her türlü yüzeysel su kaynağının kenarlarından uzakta konumlandırılmaları gerekmektedir. Su kaynaklarına yakın yerlerde malzeme depolaması yapılmayacaktır.

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma

sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma sayısal haritalardan taşkın tahmin we erken uyars sistemlerinde yararlanma Prof. Dr. Şenol Kuşçu ÖZET Baraj, gölet, köprü ve menfezlerin; yol Bir dere ya da ırmağın yağış havzasının hendeklerinin, şehirlerde

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

2.0 PLAN BİLGİLERİ. 2.1 Genel Bilgiler

2.0 PLAN BİLGİLERİ. 2.1 Genel Bilgiler 2-1 2.0 PLAN BİLGİLERİ 2.1 Genel Bilgiler Proje, Boğaz (veya İstanbul Boğazı) üstünden geçecek bir köprü, bağlantı ve bağlantı yollarıyla birlikte hem Avrupa hem de Asya yakası üzerinde yer alacak bir

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ Çevre Yönetimi 162 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geleceğin İstanbul undaki atıksu, yağmursuyu, dere ıslahı ve içme suyu temini ile ilgili hizmetlerini planlı, verimli ve ekonomik

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Kriter no: 7,8,9,10,11 Mavi Bayrak ta 4 ana kategoriden bir tanesi ve

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Bodrum Golf ve Tenis Kulübü 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra kapanan Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine bir kahvaltı verdi. Kahvaltı sonunda üyelere

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 SUNUM İÇERİĞİ İlgili mevzuat Uygunsuzluk yönetiminde amaç Uygunsuzluk yönetiminde ilgili kurumlar Uygunsuzluk durumları Uygunsuzluk

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

HİDROLOJİ DERS NOTLARI

HİDROLOJİ DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr HİDROLOJİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Ders Kapsamında Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar Balıkesir

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERALTI SULARI KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2014 Sunu İçeriği Koruma

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ O K A N Ç A Ğ R I B O Z K U R T D R. N U R İ M E R Z İ DR. Z U H A L

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI

YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI DOÇ.DR. EMRE ALP ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 19-20 Mart 2015 YAYILI KİRLİLİK: KENTSEL VE TARIM KAYNAKLI Yayılı Kirlilik Kaynakları ve Özellikleri Yayılı Kirliliğin

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı