Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir."

Transkript

1 SU KALİTESİ 8.1 Giriş ÇSED çalışmasının bu bölümünde Projenin su kalitesi ve hidroloji üzerindeki etkilerine ilişkin olarak yürütülen değerlendirmenin sonuçları sunulmakta, yüzey suları ve su kalitesi dâhil mevcut su ortamı şartları detaylı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca bu bölümde inşaat ve işletmenin su kalitesi özellikleri üzerindeki olası etkilerine ilişkin tahminler verilmekte ve projenin inşaat ve tasarımına dâhil edilecek azaltıcı önlemler tanımlanmaktadır. İnşaat faaliyetleri esnasında görülecek olan olası etkiler genellikle kısa vadeli etkilerdir. Ancak, işletme ve geliştirme faaliyetleri esnasında görülecek olan etkiler kalıcı olabilecektir. Etkileri azaltan ya da engellemeyi sağlayan önlemler mevcut olup bu önlemler bu bölümde tartışılmaktadır. Azaltıcı önlemlerin uygulanmasından sonrasına kalması muhtemel olan etkiler tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Proje kapsamında, su kalitesi numune alma çalışması ve etüt çalışması taşeron ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. AECOM tarafından yürütülen bir ön masa başı çalışmanın ardından AECOM mühendislerinin eşlik ettiği ARTEK çalışanları su numunesi çalışmasını yürütmüştür. Saha ziyaretinde yürütülen saha faaliyetlerine, mevcut çevresel durumun araştırılması çalışması için önemli arz edebilecek konumların tanımlanması ve tanımlanmış olan numune alma konumlarından su numunelerinin alınması dâhildir. Bu çalışma esnasında toplam 20 konumdan numuneler alınmıştır. Bu bölümde yalnızca karasal (tatlı su) etkileri değerlendirilmektedir. Proje doğrudan deniz sularını etkilemeyi amaçlamadığından Boğaz dâhil, deniz ortamı üzerindeki etkiler göz önünde bulundurulmamıştır. 8.2 Yaklaşım ve Yöntemler Değerlendirme Kapsamı Değerlendirmenin coğrafi kapsamı projenin güzergâhına ve çalışmalar esnasında etkileyebileceği yakındaki suyollarına göre belirlenmiştir. Tartışılan akarsuların mansap ve memba kısımları da değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Yüzey suyu ortamları üzerindeki hem inşaat dönemi hem de daha uzun vadede, işletme dönemindeki tahmin edilen etkilerin büyüklük ve önemi de bu bölümde değerlendirilmiştir. Projenin işletme aşamasında görülmesi tahmin edilen etkiler uzun vadeli ya da kalıcı etkiler olarak anılmaktadır. Özetle bu bölümde: Güzergâh yakınındaki tüm yüzey suları tanımlanmakta; Faaliyetin yüzey suyu ortamları üzerindeki olası etkileri ele alınmakta ve Yüzey suyu ortamları üzerindeki etkilerin hafifletilmesi için seçenekler tarif edilmektedir.

2 Taşeron Hizmetleri Yüzey suları mevcut durum gözlem çalışması kapsamında, ARTEK e numune toplama ve alınan numunelerin analizlerinin sunulduğu bir rapor hazırlama görevi verilmiştir. AECOM tarafından gerçekleştirilen bir ön masa başı çalışmanın ardından, AECOM mühendisi Mert Onursal Çatak ın eşlik ettiği ARTEK çalışanları numune alma çalışması yürütmüşlerdir. Bu etüt esnasında gerçekleştirilen saha çalışmalarına, çevresel durumun araştırılması çalışması için önem arz edebilecek yerlerin belirlenmesi ve tanımlanan numune alma noktalarından su numunelerinin toplanması da dâhil edilmiştir. Ayrıca, saha faaliyetleri esnasında belirlenen yerlerin fotoğrafları çekilmiş olup, çekilen bu fotoğrafların bazıları Ek 8-2 de verilen albümde sunulmuştur Yüzey suları gözlem çalışması esnasında ARTEK tarafından AECOM un rehberliğinde 20 noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktalarının her birinden yukarıda bahsedilen analiz için 5 HDPE kap içerisine numuneler alınmıştır (her numune için toplam 3.75 litre alınmıştır). Numune şişesine ve muhafazasına ilişkin detaylı rapor ve tablo ile saha çalışmaları esnasında kullanılan ekipmanların listesi Ek 8-3 ve Ek 8-4 te verilmektedir Mevcut Şartların Tanımlanması Mevcut Şartlar detaylı bir masa başı çalışması ve ilgili konu raporlarının gözden geçirilmesi ile belirlenmiştir. Gözden geçirilen raporlar arasında Hidrolojik Gözlem Raporu (Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012), Jeoloji ve Jeoteknik Raporlar (hazırlayan: Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) ( ) bulunmaktadır. Bilgilerin mevcut olduğu noktalarda, masa başı çalışmalarına aşağıdaki hususlar da dâhil edilmiştir: Faaliyetten ya da sahadan etkilenebilecek yüzey sularının su kalitesi hassasiyetlerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı Hidrolojik Etüt Çalışması, Menfez Boyutlandırma, Planlanan Menfez Türleri, Mevcut Altyapılar, Saha yakınındaki akiferlerin ayrıntılarının ve bunların hassasiyetlerinin yer aldığı Hidrolojik Etüt, İstanbul Çevre Planı, Projenin Hidroloji Haritası. Bu seviyede yüzey suları için herhangi bir gözlem faaliyeti bulunmamaktadır; ancak, masa başı çalışmalarından ve saha keşiflerinden sonra mevcut yüzey suları için rapor kapsamında bir gözlem çalışması yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu nedenle proje sahası için ilk öncelik olarak tanımlanan yüzey suyu noktalarından numuneler alınmıştır. Numune alma çalışmaları Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir Değerlendirme Yaklaşımı Mevcut değerlendirme Bölüm de belirtilen ilgili yönetmeliklerin ve UFK Genel ÇSG Kılavuzlarının ışığında hazırlanmıştır. Su ortamı üzerindeki olası etkilerin öneminin değerlendirilmesinde ise aşağıdaki anahtar faktörler göz önünde bulundurulmuştur: Projeden etkilenebilecek su ortamı özelliklerinin ve bunların önem ve hassasiyetlerinin belirlenmesi; Olası etkilerin ve bunların büyüklüklerine ilişkin tahminlerin belirlenmesi; Olası etkinin kesin, ihtimal ve ihtimal-dışı olasılıklarından hangisine göre gerçekleşebileceği; Tahmin edilen etkilerin önemi.

3 8-3 Yüzey suları üzerindeki etkilerin önemi ise yukarıda tartışılan etki tanımları kullanılarak değerlendirilmiştir. Etki puanlarının verilmesinde kullanılan yöntem ise bir niteliksel değerlendirme yaklaşımına dayanarak hazırlanmıştır. Etkiler, projenin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkması tahmin edilen değişiklikler ile mevcut durumun karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir Alıcılar Proje boyunca yer alan yüzey suyu alıcılarına nehirler ve suyolları, göletler ve İstanbul a içme suyu sağlayan barajların (Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II) rezervuarları dâhildir. Tüm bu alıcılar örneğin yol inşaatı ve nehir geçişleri, tortular dâhil kirletici bulaşması gibi nehirlere karşı oluşabilecek fiziksel rahatsızlıklar karşısında hassasiyete sahiptir. Bu hassasiyetler bu kaynakların ekolojik ve ekonomik önemlerini etkileyecek olup bunlara gidebilecek sızıntılar nihai olarak içme suyu kaynaklarına erişecektir. Bu çalışma açısından en hassas yüzey suyu kaynakları Proje güzergâhının doğrudan üzerinden geçeceği kaynaklardır. Ayrıca, yol güzergâhının nehirlerin ve göllerin besleme havzalarından geçtiği noktalarda ilgili sular da inşaat ve işletme aşamalarında etkilenebilecektir. Su ortamı niteliklerinin önem ve hassasiyetlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler aşağıda verilmektedir: Tablo 8-1 Alıcı Hassasiyet Kriterleri Önemi Kriter Tipik Örnekleri Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Söz konusu niteliğin bölgesel ya da ulusal çapta yüksek kaliteye sahip olması ya da nadir olması Söz konusu niteliğin yerel çapta yüksek kaliteye sahip olması ya da nadir olması Söz konusu niteliğin yerel çapta orta kaliteye sahip olması ya da az bulunması Söz konusu niteliğin yerel çapta düşük niteliğe sahip olması ya da sık bulunması 1. Sınıf kalitede sular, Ulusal içme suyu şebekesine dâhil yüksek kaliteli su ve / veya su kütlesi biçimleri. Söz konusu alanın ulusal seviyede koruma alanı olarak belirlenmiş olması. 2. Sınıf kalitede sular, yerel içme suyu şebekesine dâhil edilmiş olup hafifçe kirli sular ve veya su kütlesi biçimleri. Söz konusu alanın yerel seviyede koruma alanı olarak belirlenmiş olması 3. Sınıf kalitede sular, kirli sular 4. Sınıf kalitede sular ve çok kirli sular Etki Büyüklüğü Etki büyüklüklerinin belirlenmesinde mevcut koşulların verili etkiden kaynaklı olarak ne kadar değişikliğe uğrayacağına, örneğin su kalitesinde önemli bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin tahminler göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda, ilgili etkinin süresi, kalıcı, geçici ya da geri döndürülebilir olup olmadığı da göz önünde bulundurulur.

4 8-4 Tablo 8-2 Etki Büyüklüğü Kriterleri Büyüklük Yüksek ölçekte olumsuz Orta ölçekte olumsuz Hafif ölçekte olumsuz İhmal edilebilir (Önemsiz) Hafif ölçekte olumlu Orta ölçekte olumlu Yüksek ölçekte olumlu Kriterler Bir niteliğin ve / veya özelliğin kaybına ya da bütünlüğünün bozulmasına neden olması Bir niteliğin bütünlüğünü etkilemesi ya da kısmen kaybına neden olması Söz konusu niteliğin özellikleri ya da hassasiyetinde ölçülebilir değişikliklere neden olması Niteliği etkilemesi ancak bu etkinin söz konusu niteliğin kullanımı ya da bütünlüğü üzerinde etki yaratamayacak kadar küçük olması Nitelik üzerinde bazı olumlu etkilere sahip olması ya da olumsuz bir etkinin ortaya çıkması riskini azaltması Niteliğin özelliklerinde orta dereceli iyileşmeye sebep olması Niteliğin özelliklerinde yüksek derecede iyileşmeye sebep olması Etkinin Öneminin Değerlendirilmesi Olası etkilerin öneminin belirlenmesinde daha çok niteliksel bir yaklaşım uygulanmıştır. Etkilerin önemleri aşağıda gösterilen yedi basamaklı bir ölçüte göre değerlendirilmiştir. Tablo 8-3 Etkinin Öneminin Değerlendirilme Kriterleri Çıktı Büyük ölçekte olumlu Orta ölçekte olumlu Küçük ölçekte olumlu İhmal edilebilir (Önemsiz) Küçük ölçekte olumsuz Orta ölçekte olumsuz Büyük ölçekte olumsuz Etkinin Öneminin Değerlendirilme Kriterleri Önerinin su niteleri / niteliği üzerinde oldukça büyük iyileşmelere neden olacağı ancak diğer su niteliklerinde önemsiz miktarda olumsuz etkisi olacağı tahmin edilmesi Söz konusu öneri bir nitelikte orta derecede iyileşmeye neden olması sayesinde su ortamını güçlendirme fırsatı sağlaması Bir önerinin su ortamını güçlendirme fırsatı verdiği ya da bir niteliğin seviyesini iyileştirdiği ya da koruduğu diğer tüm durumlar Söz konusu önerinin net etkisinin tanımlanan nitelikler üzerinde olumu ya da olumsuz yönde ölçülebilir bir etkisi olmaması nedeniyle nötr olarak kabul edilmesi Önerinin bir ya da daha fazla nitelik üzerinde hafif bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Önerinin en az nitelik üzerinde orta şiddette bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Önerinin bir ya da daha fazla nitelik üzerinde son derece şiddetli bir etkiye sahip olması nedeniyle su ortamında kötüleşmeye neden olması Projenin su ortamının mevcut durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu yerlerde, örneğin su kalitesinin azaltıldığı ya da taşkın riskinin arttığı yerlerde, olumsuz etkilerin bulunduğu tahmin edilir. Küçük ya

5 8-5 da ihmal edilebilir olarak tanımlanan kalıcı etkiler çevresel açıdan kabul edilebilir olup orta dereceli ya da daha şiddetli kalıntı etkiler ise önemli olarak kabul edilir. Yapılan önerinin mevcut durumda bir iyileşmeye neden olduğu noktalarda, örneğin mevcut taşkın riskinin azaltıldığı ya da su kalitesinin arttırıldığı noktalarda olumlu bir etkinin var olduğu kabul edilir. Bir etkinin önemi alıcının hassasiyeti ya da önemi ile etkinin öneminin bileşimine dayanarak belirlenir. Aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 8-4 Etki Değerlendirme Matrisi Büyüklük Hassasiyet Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük İhmal edilebilir Yüksek Büyük Büyük Orta Orta Küçük Orta Büyük Orta Orta Küçük İhmal edilebilir Düşük Orta Orta Küçük İhmal edilebilir İhmal edilebilir İhmal edilebilir Küçük Küçük İhmal edilebilir İhmal edilebilir İhmal edilebilir Bu değerlendirme çalışmasının sonuçları kalıcı etkiler olarak sunulmuştur: yani Projenin inşaat ve işletme döneminde uygulanacak olan azaltıcı önlemler göz önünde bulundurulduğunda geriye kalan etkilerdir. Azaltıcı önlemler geliştirilirken hiyerarşik bir yaklaşım kullanılmış, etkiden önce kaçınılması, olmazsa azaltılması ya da dengelenmesi planlanmıştır. Azaltıcı önlemler mevcut bulunan en iyi uygulamalar, standartlara ve inşaat teknikleri temel alınarak geliştirilmiştir. 8.3 Mevcut Durum İlgili Mevzuat Tüm su kaynaklarının planlama, geliştirme, yönetim ve işletilmesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Devlet Su İşleri (DSİ) sorumludur. Türkiye nin tatlı suları için geçerli olan yasa ve yönetmelikler aşağıda listelenmektedir: sayı, 11 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanunu (No:2872); sayı, 23 Aralık 1960 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yeraltı Suları Kanunu (No:167); sayı, 04 Nisan 1971 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Kanunu (No:1380); sayı, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği; sayı, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği; sayı, 30 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Havzalarda Özel Şartların Belirlenmesi İlke ve Esasları Genelgesi ve sayı, 10 Mart tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliği. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (YSKYY) yüzey sularının kalite sınıflarını ve kullanım amaçlarını, planlama ilkelerini ve su kalitesinin korunmasına ilişkin yasakları tanımlamaktadır. YSKYY uyarınca yüzeysel su kaynakları dört sınıfa ayrılmıştır:

6 8-6 Sınıf 1, Yüksek Kaliteli Su: Dezenfeksiyon işleminden sonra içme suyu olarak ya da (vücut teması dâhil) dinlence amaçlı olarak, alabalık üretimi için, hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyaçları için kullanılabilen sular Sınıf 2 Az Kirlenmiş Su: Uygun arıtma işleminden sonra içme suyu olma potansiyeli olan yüzeysel sular, Rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir nitelikte su, Alabalık dışında balık üretimi için kullanılabilir nitelikte su, sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak kullanılabilecek su kaynakları. Sınıf 3, Kirli Su: Gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra sanayi suyu olarak kullanılabilir nitelikte su Sınıf 4, Çok Kirlenmiş Su Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ise içme suyu rezervuarları için koruma bölgelerini belirlemektedir; Mutlak koruma alanı: içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 300 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Bu alanda konut ve sanayi faaliyetleri yapılmasına izin verilmez ve bu alanlar istimlak edilir. Kısa mesafeli koruma alanı: mutlak koruma alanının sınırından başlayarak 700 metre genişlikteki alandır. Bu alanlarda konut alanları, turistik ve sanayi tesislerinin yapılmasına izin verilmez. Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren metre genişliğindeki şerittir. Buralarda iskana izin verilmez ancak 6.5 metre yüksekliğe ve toplam 250 m 2 ye kadar yapım alanına sahip yazlık konutlara izin verilir. Bu alanlarda sanayi tesisleri ve madencilik faaliyetleri yürütülmesi yasaktır. Uzun mesafeli koruma alanı: Baraj üzerindeki nihai havza olup orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren metre genişlikteki şeritte tehlikeli atık ve sanayi kaynaklı atık su üretmeyen sanayi tesisleri kurulmasına izin verilmektedir. Yukarıda bahsedilen koruma alanlarının sınırları bir içme suyu rezervuarının besleme havzasını boydan boya kestiği hallerde, koruma alanı söz konusu besleme havzasının sınırında sona erer. Bu durumlarda, koruma alanının sınırı, besleme havzası sınırıdır Yüzey Suları Havza ve Nehirler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM, eski EİE) tarafından da belirtilmiş olduğu üzere Türkiye 25 adet önemli yüzeysel su havzasına bölünmüş bulunmakta olup, İstanbul Çevresel Durum Raporuna (2009) göre İstanbul Bölgesi kuzeyde Karadeniz Havzası ve güneyde Marmara Havzası olmak üzere iki önemli havza üzerinde bulunmaktadır. Bölgenin kendine ait bir önemli nehir havzası sistemi bulunmamaktadır ancak bunun yerine bir çok küçük nehir havzaları bulunmaktadır. Istranca Deresi Terkos Gölüne akmaktadır, Karasu ve Çakıl Dereleri ise Büyükçekmece Gölüne, Sazlıdere, Nazlıdere ve Nakkaş Deresi ise Küçükçekmece Gölüne kavuşur; Çırpıcı ile Ayamama Irmakları ise Marmara Denizine; Alibey ve Kağıthane Dereleri Haliç e akar, Gökçü ve Küçüksu Dereleri Boğaza, Riva, Türknil, Kabakoz, Göksu ve Ağva (Yeşilçay) Irmakları ise Karadenize akar. Böylelikle, bu iki önemli havza içerisinde dört farklı türde mikro-havzalar bulunmaktadır. Marmara Denizi Havzası: Marmara Denizine dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Karadeniz Havzası: Karadeniz e dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Boğaz Havzası: Boğaz a dökülen küçük derelerden oluşmaktadır. Göller ve Barajlar Havzası: çeşitli göl ve barajlara dökülen küçük derelerden oluşmaktadır.

7 8-7 Bu nedenle, Marmara Denizi, Karadeniz, Boğaz ve doğal göller ile barajlara dökülen çok sayıda dere bulunmaktadır. Bu derelerin debileri düzensiz olup bazıları yaz mevsiminde kurumaktadır. Örneğin Riva Deresi Havzası dendritik drenaj modeli sergilemekteyken, Çakıl Deresi Havzasında faya bağlı lineer drenaj görülmektedir. Ayrıca, Küçükçekmece Gölü Havzasının doğudaki kolları paralel drenaj modelleri sergilemekteyken Ağva Deresi Havzasında çarpık karstik drenaj biçimi görülmektedir. Boğazın iki yakası, rakım farklılıkları ve bozukluklarının dağılımı açısından asimetrik besleme bölgelerine sahiptir. Ancak, Çatalca Kocaeli Platosundaki genel eğilim Boğaz da önemli derecede çökme gösteren bir içbükey şekline benzemektedir. Batı tarafının Kocataş Tepesi ve Belgrat Ormanı Bölgesi gibi daha yüksekte yer alan kısımları Karadeniz kıyısında bulunurken, Çamlıca Tepeleri, Kayış Tepeleri ve Aydos Tepeleri ise Marmara Denizi kıyılarında yer alır. Bu durum farklılıkları kısmen genç deformasyonlardan kısmen de litolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Aslında, Çatalca Kocaeli Platosugenç Alpin tektonizminden KB GD yönünde etkilenerek Belgrat Ormanından Aydos Tepesine doğru kemer biçimli bir yapı oluşturmuştur. Bu kemer biçimli yapı zemin eğimini ve dolayısıyla da nehirlerin akış rejimini etkilemektedir. Ayrıca Çatalca Yarımadasındaki derelerin büyük çoğunluğu Marmara Denizine dökülürken, Kocaeli Yarımadasındaki derelerin büyük çoğunluğu Karadenize Dökülmektedir. Batıdan doğuya doğru gidildiğinde önemli su yolları: Istranca Deresi, Karasu Deresi, Çakıl Deresi, Sazlıdere, Nazlıdere, Nakkaş Deresi, Alibey Deresi, Kağıthane Deresi, Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Riva Deresi, Türknil Deresi, Kabakoz Deresi, Göksu Deresi ve Ağva (Yeşilçay) Çayıdır. Bu derelerin dere yatağı birikintileri olmasına rağmen, bölge coğrafi yapısı bunların düz alanlar ya da ovalar meydana getirmelerine olanak tanımamaktadır. Bölgenin hidrolojik döngüsüne ve plansız şehirleşmenin oluşturduğu drenaj ağlarının ihmal edilmesi dönemsel sellere ve taşkınlara neden olmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesine göre İstanbul bölgesinin drenaj sorunları iki ana kategori altında bölgesel sorunlar ve noktasal sorunlar olarak tanımlanabilmektedir. Bölgesel sorunlar aşırı yağışların nehir yataklarının dışına taşmasından kaynaklanırken, noktasal sorunlar elverişsiz köprü ve yol inşaatları, atık malzemeler, tortu ve dere yataklarında taşkın düzlüklerinin kapasitelerini kısıtlayacak biçimde yasadışı yapılaşmadan kaynaklanmaktadır. Büyükyalı, Küçükyalı, Esenyurt, Pendik, Sarıyer, Çırpıcı ve Ayamama derelerindeki taşkın kontrol sistemlerini yapılandırmak amacıyla 1970 lerden itibaren çeşitli yasalar çıkarılmıştır. İstanbul bölgesinin içme ve kullanım suyu üretim hızı çok yüksek olmasa da yüzeysel su havzalarını ve yer altı su sistemlerini besleyen çok fazla sayıda küçük dere bulunmaktadır. Bu dereler genellikle sanayi tesisleri ya da yerleşim bölgelerinin atık deşarj alanları ya da kanalizasyon sistemleri olarak kullanılmaktadır. Derelere deşarj edilen atıkların bir kısmı kontrol edilerek ön arıtma işlemlerine tabi tutulsa da derelere deşarj edilen atıkların bazıları yetkisiz ve yasadışıdır. İstanbul bölgesinin hidrolojik yapılarını göller, göletler, nehirler, çaylar ve dereler, doğal kaynaklar, keson kuyular ve sondaj kuyuları oluşturmaktadır. Hidrolojik döngünün başlamasına neden olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli etkilere sahip bir parametredir. Devlet Meteoroloji Enstitüsüne göre yıllık ortalama yağış 787 mm dir (İBB Raporu, Aralık 2011). Bu yağış miktarının 760 milyon metreküplük bir kısmı dereler, göller ve barajlarda birikmekte olup toplam su ihtiyacının %76.3 ünü karşılamaktadır. Kalan yaklaşık 245 milyon metreküplük su talebi ise bölge dışından tedarik edilmektedir. Su talebinin yalnızca %23.7 lik kısmı bölge dışından karşılanmasına rağmen, bu rakamın ilerde artacağı düşünülmektedir Göller, Göletler ve Barajlar İSKİ verilerine göre (İBB Raporu, Aralık 2011) İstanbul Bölgesinde 19 adet göl bulunmaktadır (Söz konusu raporda yer alan Tablo Bu tablo aşağıda verilmektedir). Bu göllerin 16 adeti farklı derelerce beslenmekte olup beton yapılar oluşturularak biçimlendirilmişlerdir. Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri doğal

8 8-8 olarak oluşmuş lagün gölleridir. Bu üç göl artık derelerle beslenmese de, bunların sınırları inşa edilmiş olup suları da farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Göl, gölet ve barajların toplam yüzey alanı 127, 86 km 2 olup en büyük yüzey alanına Terkos Gölü sahiptir ( km 2 ). Tablo 8-5 İstanbul Bölgesi Gölleri, Göletleri ve Barajları Göl, Gölet ve Barajlar Alan (km 2 ) Terkos Gölü Ömerli Baraj Gölü Küçükçekmece Gölü Büyükçekmece Gölü İsaköy Baraj Gölü Sazlıdere Baraj Gölü 9.91 Darlık Baraj Gölü 5.93 Sungurlu Baraj Gölü 5.32 Kabakoz Baraj Gölü 2.30 Alaçalı Baraj Gölü 2.09 Alibeyköy Baraj Gölü 1.66 Elmalı Baraj Gölü 1.13 Büyük Gölet 0.21 Kömürcü Göleti 0.13 Valide Sultan Göleti Ayvat Göleti 0.06 II. Mahmut Göleti 0.05 Kirazlı Göleti 0.05 Topuzlu Göleti (İBB Raporu, Aralık 2011 den Alınmıştır) Proje Sahasında Yer Alan Önemli Yüzey Suyu Kaynakları Proje alanında aşağıda verilen akarsular bulunmaktadır. Bu kaynaklar, aşağıda, Boğaz ın Avrupa tarafından başlayarak batıdan doğuya doğru sıralanmıştır. Siyavuşpaşa Deresi Projeden etkilenebilecek ilk yüzeysel su kaynağı bu deredir. Siyavuşpaşa Deresi kuzey güney yönünde akmaktadır. Derenin uzunluğu yaklaşık olarak 3 5 km olup Sultançiftliği Bölgesinde doğmakta, Ataköy den geçerek Bakırköy kıyılarında Marmara Denizine dökülmektedir. Bu dere büyükşehir kentsel alanı içerisinde yer aldığından, her türlü kirlilik etkisine karşı hassas konumdadır. Bu derenin kendisi Proje alanı içerisinde yer almasa da proje güzergâhının güney kısımları derenin besleme havzası içinde kalacaktır. Derenin YSKYY e göre su kalitesinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak derenin neredeyse yüzde doksanı kentsel alan içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle su kalitesinin görece düşük olduğuna inanılmaktadır. Ayamama Deresi Ayamama Deresi Esenler Baştabya Kışlasından doğup kuzey güney yönünde akmaktadır. Derenin uzunluğu yaklaşık olarak 2.2 kilometredir. İkitelli den Ataköy ün batısına doğru akarak burada Marmara Denizi ile buluşur. Dere, neredeyse 50 yıldır büyükşehir yerleşimi içerisinde yer almaktadır. Kirlilik seviyesi ölçümleri su kalitesi parametrelerinde ciddi miktarlarda almalar tespit etmiştir. Belediye halen bir akarsu iyileştirme ve

9 8-9 rehabilitasyon programı yürütmektedir. Derenin kendisi Proje alanının dışında yer alsa da gereğine uygun önlemlerin alınmaması halinde, derenin besleme havzası Proje faaliyetlerinden etkilenebilir. Gurun, S. Ve Erdem, K. A. (2013) tarafından yürütülen bakteriolojik kirlilik seviyesi çalışmasına göre, Ayamama Deresi Fekal Koliform, Total Koliform, Fekal Streptococci, Salmonella Spp ve toplam mezofilik aerobik heterotrophik bakteriler bulundurması nedeniyle bir kirlilik kaynağıdır. Bu nedenle Ayamama deresi büyükşehir yerleşimi içerisinde bulunduğundan, su kalitesi oldukça düşüktür. Pirinççi Baraj Gölü Pirinçci, Habipler ile Kemerburgaz arasında bulunan bir köydür. Orman ve Su İşleri Bakanlığı veri tabanına göre, bu köyün yanına bir baraj kurulacak ve bu baraj Alibeyköy Barajı ve Alibey Nehir Vadisinin memba yönünde devamı olacaktır. Pirinçci Barajı Proje alanının oldukça yakınında yer alacaktır. Barajın içme ve kullanım suyu tedariki için planlanması halinde tampon bölge ve su besleme alanı Projeden etkilenebilir. Ancak bu baraj henüz proje hazırlama aşamasında olup baraj alanı ile proje güzergâhı arasındaki etkileşimin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) uyarınca daha sonra incelenmesi gerekmektedir. Taşlı Dere Bu dere Belgrat Ormanının kuzey-batı kısmından doğup 7 8 km aktıktan sonra Haliç kollarından birine (Kağıthane Deresi) karışarak nihayetinde Boğaza dökülür. Alibey Deresinin güneyinde, bu dereye paralel olarak akan Taşlı Dere kuzeybatı güneydoğu istikametinde akış gösterir. Proje Sahasından uzak bir yere drene olmasına rağmen, derenin kaynakları Proje alanının kuzey-batı ucuna yakındır. Odayeri Kömürcüpınar Köyleri Göletleri Bu önemli su havzası sistemi, Marmara Denizinden Proje alanının kuzey kısmında Karadeniz e geçişte değişiklik göstermektedir. Yüzey su akışı rejimi keskin bir şekilde değişmekte ve dere akış yönü güneyden kuzeye doğru değişmektedir. 100 yıldan fazla süredir içme ve kullanım suyu için kullanılagelen Terkos Gölü Proje alanının yaklaşık 15 km kuzeybatısında kalmaktadır. Terkos gölünün kendisi doğrudan Projeden etkilenmeyecek olsa da gölün güney batı kısımlarında kalan Terkos Gölü düzenlemesine bağlı küçük göletler proje alanı yakınında bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Veritabanına göre bu göletler su doldurulmuş eski taş ocakları olup yapaydır. Bu göletler içme ve kullanım suyu olarak kullanılmasalar da göçmen yaban kuşları için önemli sulak alanlar teşkil etmektedir. Sulu Dere Bu dere, Belgrat Ormanları içerisinde yer alan küçük ve tarihi bir gölet olan Ayvat Göletinin 3 km kuzeyinden doğar. Güney kuzey istikametinde akarak Kısırkaya Köyünde Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre Proje bu derenin üzerinden geçmektedir. Belde (Orhaneli) - Gümüşdere Deresi Bu dere Belgrat Ormanının kuzey sınırı ile Bahçeköy Gümüşdere Yolu arasındaki bir noktadan doğar. Güney kuzey istikametinde akarak Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezi ile Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü arasındaki bir noktadan Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre Proje bu derenin üzerinden geçmektedir.

10 8-10 Tatlısu Deresi Bu dere Gümüşdere Uskumruköy Yolunun güneyin kalan bir taşocağının yakınından doğar. Güney kuzey istikametinde akarak, oldukça kısa bir dere olmasına rağmen (1-2 km) Karadeniz kıyısında küçük ölçekli bir delta yapısı teşkil eder. Küçükhavza Deresi Bu dere Belgrat Ormanından Bahçeköy ile Zekeriyaköy bölgeleri arasında doğar. Güney kuzey yönünde akarak Kumköy Köyünde Karadeniz e ulaşır. Proje planına göre, Proje bu derenin üzerinden geçmektedir. Sazlıdere Bu dere, Zekeriyaköy bölgesinin güneyinde doğar, günay kuzey yönünde akarak Demirci Köyü doğusunda Karadeniz e dökülür. Ayrıca, bu dere, bölgede drenaj sağlayan önemli bir yüzey suyudur. Ketendere Deresi Ketendere, Tatlısu Deresi ile Küçükhavza Deresine paraleldir. Bu dere de Karadeniz sahiline dökülmektedir. Rumelifeneri ile Garipçe köylerinin güvey batısından akar. Bu dere, proje alanından geçen son su kaynağıdır. Poyrazköy Deresi Bu dere, Asya tarafından projeden etkilenen ilk yüzeysel su kaynağı olup güneydeki ormanlık alanlardan Poyraz Köyüne doğru akar. Ayrıca 2 3 km uzunluğunda olup derenin önemli miktarda tortu malzeme taşıdığı gözlemlenmiştir. Halayık Deresi Bu dere Kaynarca Köyünün güneyinden doğarak güney kuzey istikametinde akar. Ayrıca Anadolu Feneri Köyünün doğusunda bulunan küçük delta düzlüğünün Halayık Deresi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmektedir. Milko Deresi Şirindere ve Yeniçiftlik adlı iki küçük koldan oluşmuştur. Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınında güney kuzey istikametinde akarak Riva Deresinin önemli bir kolunu oluşturur. Riva Deresi Bu dere Gebze İlçesinin Tepecik Köyünden doğarak Beykoz İlçesinde Karadeniz Kıyısına varır. Dere genel olarak güney kuzey istikametinde akar ve Pendik İlçesinde Ömerli Baraj Gölünü oluşturur. Ömerli Baraj Gölünden sonra Riva Deresi Karadeniz e Doğru orman, tarım ovaları ve çayırları drene eder. Yerel balıkçılığı destekleyecek yüzey alanına ve debiye sahiptir. Ancak, Kocaeli Yarımadasındaki önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olmasına rağmen, sanayi tesislerinin ve konut alanlarının dereyi kirlettikleri rapor edilmektedir. Alibeyköy Barajı Alibey Deresi Barajı aynı zamanda Alibeyköy Barajı olarak da anılmaktadır. İçilebilir, kullanılabilir ve sanayi suyu tedarik etmesi amacıyla İstanbul da, Alibey Deresi (Alibeyköy Deresi ya da Malova deresi de denilmektedir) üzerinde yılları arasında inşa edilmiştir. Baraj yapısı toprak dolgu olup toplam hacmi m³ tür. Dere yatağından yüksekliği 30,00 metredir. Rezervuar hacmi, normal seviyede 66,80

11 8-11 hm 3 olup normal su seviyesinde gölalanı 4,66 km² dir. Yılda 39 hm 3 içme kullanım suyu tedarik etmektedir. Bu yüzey suyu kaynağı Avrupa tarafında bulunur ve Alibeyköy Deresinin sularını toplar. Ömerli Barajı Ömerli Barajı Proje alanına yakınında yer alan en önemli ve en büyük su kaynağıdır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) göre yıllarında içme suyu tedarik etme amacıyla inşa edilmiştir. Toprak dolgu tipi bir baraj olup, baraj hacmi 2,198,000 m 3 tür. Baraj yüksekliği 52 metre olup göl hacmi hm 3 tür. Gölün yüzey alanı ise km 2 dir. Barajın yıllık su temini 180 hm3 tür. Doğrudan Proje alanında yer almasa da, besleme alanının tampon bölgesi Proje alanının yakınındadır. Ömerli Barajı Proje alanına yakınında yer alan en önemli ve en büyük su kaynağıdır ve bu nedenle Proje Sahasının bu su kaynağının su kalitesi üzerindeki olası bütün etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Elmalı II Barajı Bu baraj Asya tarafında yer alan ikinci yüzeysel su kaynağıdır. Çavuşbaşı Deresinden beslenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) göre yıllarında içme suyu ve sanayi suyu tedarik etme amacıyla inşa edilmiştir. Beton dolgu tipi bir baraj olup hacmi 103,000 m3 tür. Baraj yüksekliği 42.5 metredir. Göl hacmi 10 hm 3 iken göl yüzey ölçümü 2.80 km 2 dir. Barajın yıllık su temini 10 hm 3 tür. Doğrudan Proje alanında yer almasa da, besleme alanının tampon bölgesi Proje alanının yakınındadır. Bu nedenle Proje Sahasının bu su kaynağının su kalitesi üzerindeki olası bütün etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir Yüzey Suyu Numune Lokasyonları Yüzey suları gözlem çalışması esnasında ARTEK tarafından AECOM un rehberliğinde 20 noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktalarının her birinden yukarıda bahsedilen analiz için 5 HDPE kap içerisine numuneler alınmıştır (her numune için toplam 3.75 litre alınmıştır). Numune şişesine ve muhafazasına ilişkin detaylı rapor ve tablo ile saha çalışmaları esnasında kullanılan ekipmanların listesi Ek 8-3 ve Ek 8-4 te verilmektedir. Yüzeysel su kaynakları numune alma noktalarına (bkz Ek 8 5) ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmektedir. Bu numuneler Bölüm de ayrıntıları belirtilen Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine (YSKYY) göre analiz edilerek sınıflandırılmıştır. Numune sınıflandırmaları numunenin alındığı konuma göre verilmiştir. S1S1 Proje güzergâhının ilk numune alma noktası Mahmutbey Kavşağının yakınlarında bulunmaktadır. Bu nokta Ayamama Deresi üzerinde yer almaktadır. İSKİ verilerine göre bu derede hali hazırda mevsimlik taşkınlar ve sanayi kaynaklı kirlilik sorunlarının mevcut bulunduğu bilinmektedir. S1S1 proje başlangıç noktasının 1 km güneyinde bulunmaktadır. Bu nedenle ileride derenin mevcut durumu belirlenebilecek ve projenin burası üzerindeki olası etkileri takip edilebilecektir. S1S2 İkinci numune alma noktası ise Alibeyköy Deresinin güney kolu üzerinde, Pirinççi Bölgesi yakınlarındadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının veri tabanına göre mevcut Alibeyköy Barajının beslenme havzası üzerinde bir baraj yapılması (Pirinççi Barajı) planlanmaktadır. Bu barajın Alibeyköy Barajı yönündeki su taşkınlarını kontrol etmek üzere yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan, DSİ den alınan bilgilere göre Alibeyköy Barajı içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu konumun mevcut durumu ve gelecekte bu konum üzerinde oluşacak olan etkilerin belirlenmesi ve düzenli aralıklarla takibi yapılarak olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması gerekmektedir.

12 8-12 S1S3 Üçüncü numune alma noktası Alibeyköy Deresinin kuzey kolu üzerinde, Pirinççi Bölgesi yakınlarında yer almaktadır. İkinci numune alma bölgesi için tanımlanan şartlar S1S3 için de geçerlidir. Bu nedenle bu konumun mevcut durumu ve gelecekte bu konum üzerinde oluşacak olan etkilerin belirlenmesi ve düzenli aralıklarla takibi yapılarak olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınılması gerekmektedir. S1S4 Dördüncü numune alma yeri Odayeri yakınlarında Taşlı Dere üzerinde yer almaktadır. Bu dere KB GD istikametinde akmakta olup proje güzergâhıyla kesişen en büyük su kaynaklarından biridir. Bu nedenle bu derenin proje güzergâhının mansabındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi gerekmiş ve gerekliliğe uygun olarak bu noktadan numune alınmıştır. Numune alma noktaları Odayeri Kavşağından başlayıp Avrupa tarafının sonuna doğru ilerlemekte ve G K istikametinde görece daha kısa dereler üzerinde yer almaktadır. Bu derelerin uzunlukları daha kısa olmasına ve içme suyu olarak kullanılmamalarına rağmen sulak alanlar olarak çevresel öneme sahip olmaları nedeniyle değerli kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu bölümde de numune alma çalışmaları yapılmıştır. S2S1 Numune alma noktası Sulu Dere üzerinde yer almakta olup konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S2 S2S2 numune alma noktası Belde Deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S3 S2S3 numune alma noktası Tatlısu Deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S4 S2S4 numune alma noktası Tatlısu Deresinin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S5 S2S5 numune alma noktası Küçükhavza Deresinin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S2S6 S2S6 numune alma noktası Ketenderenin diğer kolu üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir.

13 8-13 S2S7 S2S7 numune alma noktası Sazlıdere üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. Bu nokta, Avrupa tarafındaki son numune alma noktasıdır. S3S1 S3S1 numune alma noktası Poyrazköy deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S2 S3S2 numune alma noktası Halayık deresi üzerinde yer almakta konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S3 Bu nokta, Yeniçiftlik ve Şirindere tarafından oluşturulan Milko Deresi üzerinde yer almaktadır. Diğer taraftan, Milko Deresinin kendisi de Riva Deresinin iki önemli kolundan biridir. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için derenin mansabında seçilmiştir. S3S4 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin ilk kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası derenin mansabında seçilmiştir. S4S1 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin ikinci kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası olarak içinden bir tünelin geçeceği Öğümce nin kuzey tarafı seçilmiştir. S4S2 Bu nokta Riva (Çayağzı) Deresinin son kavşağı ve numune alma noktasıdır. Konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için numune alma noktası derenin mansabı tarafından Cumhuriyet Bölgesi yakınlarında seçilmiştir. S5S1 Bu nokta Çekmeköy Bölgesinin yakınlarında yer almakta olup planlanan viyadük inşaatının mansap tarafına denk gelmektedir. Bu nedenle, bu konumun mevcut durumunun belirlenebilmesi için bu noktadan numune alınmıştır. Numune alınan bu akarsuyun kendine ait bir adı olmasa da Çayağzı (Riva) Deresinin küçük kollarından biridir ve batı doğu istikametinde akmaktadır. S5S2 Bu numune alma noktası Ömerli Barajının bir dalında, Sancaktepe ve Sultanbeyli İlçelerinin yakınında yer almaktadır. DSİ veritabanına göre bu baraj içme suyu kaynağı olarak kullanılmakta olup seçilen numune alma noktası Ömerli Barajının su tutma havzasında bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir olumsuz etkinin değerlendirilip kaçınılabilmesi amacıyla, bu noktanın mevcut durumunun belirlenmesi ve gelecekte bu konum üzerinde oluşulabilecek etkilerin belirlenerek düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir.

14 8-14 S5S3 Bu numune alma noktası Elmalı II Barajının bir dalında, Ümraniye ve Beykoz İlçelerinin yakınında yer almaktadır. DSİ veritabanına göre bu baraj içme suyu kaynağı olarak kullanılmakta olup seçilen numune alma noktası Elmalı II Barajının su tutma havzasında bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir olumsuz etkinin değerlendirilip kaçınılabilmesi amacıyla, bu noktanın mevcut durumunun belirlenmesi ve gelecekte bu konum üzerinde oluşulabilecek etkilerin belirlenerek düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Tablo 8-6 YSKYY e Göre Su Sınıfları Numune Adı Akarsu Adı YSKYY e Göre Su Sınıfı S1S1 Ayamama Deresi 4. Sınıf S1S2 Alibeyköy Deresi (güney kolu) 3. Sınıf S1S3 Alibeyköy Deresi (kuzey kolu) 3. Sınıf S1S4 Taşlı Dere 3. Sınıf S2S1 Sulu Deresi 4. Sınıf S2S2 Belde Deresi 4. Sınıf S2S3 Tatlısu Deresi 3. Sınıf S2S4 Tatlısu Deresi (kolu) 3. Sınıf S2S5 Küçükhavza Deresi 4. Sınıf S2S6 Ketendere Deresi 4. Sınıf S2S7 Sazlıdere Deresi 4. Sınıf S3S1 Poyrazköy Deresi 3. Sınıf S3S2 Halayık Deresi 3. Sınıf S3S3 Milko Deresi 3. Sınıf S3S4 Riva (Çayağzı) Deresi 4. Sınıf S4S1 Riva (Çayağzı) Deresi 4. Sınıf S4S2 Riva (Çayağzı) Deresi 3. Sınıf S5S1 Çayağzı (Riva) Deresi Kolu 4. Sınıf S5S2 Ömerli Barajı Kolu 4. Sınıf S5S3 Elmalı II Barajı Kolu 4. Sınıf Sonuçlar, numune alınan bütün akarsuların ya kirli ya da çok kirli sınıfına girdiğini göstermektedir. Buna, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajını drene eden akarsular da dâhildir. 8.4 Kaynakların Değeri (Hassasiyeti) Aşağıdaki tabloda çalışma alanı içerisindeki suların çevresel özellikleri ve hassasiyetleri özetlenmektedir. Hassasiyet belirlenmesinde suların çevresel özelliklerinin nitelikleri ve durumu da göz önünde bulundurulmuştur. 1. Sınıf Su Kalitesi = Çok Yüksek Derecede Hassasiyet 2. Sınıf Su Kalitesi = Yüksek Derecede Hassasiyet 3. Sınıf Su Kalitesi = Orta Derecede Hassasiyet 4. Sınıf Su Kalitesi = Düşük Derecede Hassasiyet İçme suyu kaynağı olarak kullanılan sular otomatik olarak son derece hassas su kategorisine girmektedir.

15 8-15 Tablo 8-7 Tanımlanan Alıcıların Hassasiyeti Su Kaynağı / Alıcı Ortam Siyavuşpaşa Deresi Ayamama Deresi Pirinççi Baraj Gölü (inşa edilecektir) Taşlı Dere Odayeri Kömürcüpınar Köyleri Göletleri Sulu Deresi Belde (Orhaneli) - Gümüşdere Deresi Tatlısu Deresi Küçükhavza Deresi Sazlıdere Deresi Ketendere Deresi Poyrazköy Deresi Halayık Deresi Milko Deresi Riva Deresi Alibeyköy Barajı (ve besleme havzası) Ömerli Barajı (ve besleme havzası) Elmalı II Barajı (ve besleme havzası) Alıcı Ortam Hassasiyeti Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Yüksek Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Düşük Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Orta Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas Çok Yüksek Derecede Hassas 8.5 Olası Etkiler İnşaat Aşaması Projenin inşa edilmesi yüzeysel su kaynakları üzerinde geçici rahatsızlıklara ve olumsuz etkilere neden olabilecektir. İşlerin ya da belirli faaliyetlerin gereğine uygun biçimde programlanmaması ve planlanmaması halinde bu olumsuz etkiler artabilecektir. Diğer bir deyişle, gerekli azaltıcı önlemlerin doğru biçimde alınmaması halinde projenin inşaat aşamasının bazı etkilerinin olması muhtemeldir. Projede güzergâh üzerinde, çeşitli kesimlerde yüzeysel su kaynaklarıyla kesişen köprüler, viyadükler ve tüneller bulunmaktadır. Bu nedenle proje sahası yakınında ya da içindeki küçük dere sistemlerinin akışları ve yatakları fiziksel olarak etkilenebilecektir. Örneğin akarsu yolunun değiştirilmesi ya da başka yöne aktarılması veya besleme havzalarında değişiklikler olması mümkündür. Bu nedenle inşaat aşamasında proje güzergâhı yakınındaki küçük dere sistemlerinin akışlarıyla yatakları ve ayrıca Boğaz kıyıları üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere neden olunabilmektedir. Kazı alanlarından, malzeme yığınlarından ve diğer inşaat alanlarından arıtılmamış kirli su sızıntıları, gereken sızıntı önlemlerinin alınmaması halinde derelere ya da Proje sahası yakınındaki diğer yüzeysel su

16 8-16 kaynaklarına karışabilir. Bu tür su sızıntıları ve yüzey akışları tortu ve tehlikeli atıklar taşıyabilir ve bu atıklar derelere ya da diğer yüzeysel su kaynaklarına karışabilir. Dolayısı ile sızıntı sularının su kalitesi üzerinde olumsuz etkileri bulunabilir. Ayrıca, inşaat faaliyetleri esnasında geçici tesisler inşa edilecek olup makineler kullanılacaktır. Bunlar da kirliliğe yol açabilecektir. Bazı beton atıkları, malzemeler ve kimyasallar kirliliğe neden olabilmektedir. Ayrıca tesislerden akan yıkama suyu da yüzeysel su kaynakları üzerinde kirliliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle, tesis ve makineler su kalitesi üzerinde etki oluşturabilir. Bunlara ek olarak, proje sahasında tesis ve diğer araçların yakıt ikmalleri dâhil, inşaat faaliyetleri için kullanılacak olan kimyasallar, yakıtlar, yağlar vesaire için depolama alanları bulunacaktır. Bu malzemeler ilgili yönetmelikler dâhil tüm yasal gerekliliklere uygun olarak depolanmalıdır. Aksi halde kimyasalların yüzeysel su kaynaklarına sızarak su kalitesini etkilemesi riski bulunmaktadır. Diğer yandan, inşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan tüm kimyasallar, yakıtlar, yağlar, vs, ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak taşınacak, nakledilecek ve kullanılacaktır. Aksi halde bunların kazayla dökülmeleri ve su kalitesini etkilemeleri riski bulunmaktadır. Hidrolojik Etüt Raporuna göre (Emay International Engineering Cons. ve Trd. Co. Ltd. ile Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012), menfezler yapılması planlanmaktadır. Bu menfezler, suların, proje yollarının, bağlantı yollarının ve kavşaklarının altından güvenli biçimde akmalarına olanak tanıyacak şekilde yapılacaktır. Menfezlerin uygun boyutlarda tasarlanması gerekmektedir. Aksi halde drenaj sistemi uygun biçimde çalışmayarak su kalitesini etkileyebilir. Drenaj sistemlerinin nihai tasarımları henüz tamamlanmamıştır. Ancak drenaj ana borusunun İstanbul Şehri ana drenaj sistemine ya da su arıtma tesislerine bağlantılı uygun bir kolektör borusuna bağlanması planlanmıştır. Proje bir dizi besleme havzasından (Alibeyköy Barajı, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajı) geçmektedir. Ayrıca Bölüm te açıklandığı üzere içme suyu koruma alanlarının yakınında bulunmaktadır (örn. Elmalı II ve Ömerli Barajları). Bu durum ayrıca Emay ve Protek (2013) tarafından hazırlanan Jeoloji, Hidroloji ve Mühendislik Etüt Raporunun hidrojeoloji bölümünde de belirtilmektedir. Bu raporda proje sahasının yukarıda bahsedilen su rezervuar havzalarının hepsine denk geldiği iddia edilmektedir. Ancak İstanbul Çevre Planı Haritasına göre, proje sahası Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II Barajlarının besleme havzalarından geçmektedir. Bu nedenle projenin inşaat veya işletme faaliyetlerinin bu rezervuar alanlarının su kalitesi üzerinde dolayısıyla da İstanbul içme suyu kaynakları üzerinde etkileri olabilir. İnşaat faaliyetleri esnasında kamp sahaları ve santral bölgelerinde atık su ortaya çıkacaktır. Ortak Girişimin tüm yüklenicilerinden ilgili Türk mevzuatında tarif edildiği ve UFK Genel ÇSG Kılavuzlarında tavsiye edildiği biçimde uygun atık su toplama ve arıtma sistemleri bulundurmalarını istemesi beklenmektedir. Toplama ve arıtma yapılarının ve ayrıca atık su yönetim prosedürlerinin gereğine uygun biçimde uygulanması ile Projeden önceden arıtmaya tabi tutulmamış hiçbir atık su alıcı ortama deşarj edilmeyecektir. Bu nedenle Projenin inşaat aşamasında İhmal edilebilir bir olumsuz etki oluşması beklenmektedir. Kaplanmış yolların inşa edilmesi geçirimsiz yüzey alanının artması ve dolayısıyla yüzey su akışı miktarlarının artması anlamına gelmektedir. Yüksek yağmur suyu debileri akış erozyonu ve sellere neden olabilmektedir. Yağmur suları yolun üzerindeki araçlardan salınan yağ ve gres yağları, metaller (örn. kurşun, çinko, bakır, kadmiyum, krom, ve nikel), partikül maddeler ve diğer kirleticiler ile yol bakım tesislerinden salınan buz çözücü tuzlar (örn. sodyum klorür ve magnezyum klorür) ile bunların eşdeğerleri (örn. kalsiyum magnezyum asetat ve potasyum asetat) ile kirlenebilir. Yağmur suları aynı zamanda yolun geçtiği arazilerde bitki yönetimi için kullanılan besin maddeleri ve yabani ot ilaçları ile de kirlenebilmektedir.

17 8-17 Yüzey akışlarını toplamak ve yan / yamaç drenajlarına ya da stabilize su yollarına aktarmak için hendekler, siperler, su yolları ve yağmur kanalları kullanılmaktadır. Yol kenarları, patikalar, park alanları, kentsel ve kırsal ortamlar ve akışların yönetilmesinin önemli olduğu diğer her yerde hendek uygulamaları kullanılabilmektedir. Ortak Girişimin Proje için inşaat ve işletme aşamalarında uygulanmak üzere detaylı bir Yağmursuyu Yönetim Planı hazırlaması beklenmektedir. Ayrıca proje tasarımının yağmursuyu yönetim hususlarını ve bunlara ilişkin azaltıcı önlemleri de içermesi beklenmektedir. Proje bir dizi besleme havzasından (Alibeyköy Barajı, Ömerli Barajı ve Elmalı II Barajı) ve içme suyu koruma alanlarının (örn. Elmalı II ve Ömerli Barajları) yakınında geçmektedir. Bu nedenle Proje tasarımına etkili yağmursuyu yönetimi önlem ve prosedürlerinin dâhil edilmesi son derece önemlidir. UFK ÇSG Kılavuzları şu tavsiyelerde bulunmaktadır: Bitkili (tuza dayanıklı bitkiler) suyolları, filtre şeritleri, teraslama, kontrol barajları, kapan göletleri ya da havzaları, sızma çukurları, sızma havzaları ve inşa edilmiş sulak araziler dâhil yüksek yüzey akışı debilerini yavaşlatacak, tortu yükünü azaltacak ve sızmayı arttıracak yağmursuyu yönetim uygulamalarının kullanılması; Önemli miktarda yağ ve gres yağının beklendiği yerlerde arıtma faaliyetlerinde yağ / su ayrıştırıcılarının kullanılması; Kalıcı erozyon ve yüzey akışı kontrol özelliklerinin düzenli olarak teftiş edilmesi ve bakımlarının yapılması. Yol geçişleri, geçişin türü, boyutu, kurulum ve bakım yöntemine bağlı olarak yüzeysel su kaynakları, dere ve nehir ekosistemlerinin su kaliteleri üzerinde birçok ya da görece az olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Menfezlerin akarsular için köprülerden daha zararlı olduğunu inanılmaktadır. Buna bağlı olarak vahşi yaşam biyologları daima menfez yerine köprüler inşa edilmesini tavsiye etmektedirler. Bu tasarım öğesinin mümkün olan her yerde kullanılması tavsiye edilmektedir. Dünya Bankası nın 376 numaralı Teknik Belgesinin Su Kaynakları üzerindeki Etkiler başlıklı bölümüne göre, su geçişlerinin planlama ve inşaatlarında akış rejimleri, balık hareketleri ve insan kullanımı gibi yerel su şartlarının koordine edilmesi gerekmektedir. Planlama yapılmaması ciddi uzun vadeli etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin gereken boyutlara sahip olmayan bir köprü menfezi, taşkınlara ve dolayısı ile balık göçlerinin kesintiye uğramasına, erozyona ve siltasyona neden olabilir. İnşaat faaliyetlerinin yüzeysel su kaynakları üzerinde önemli etkileri olabilmektedir. Bu nedenle yüzey akışları, tortular, yakıtların depolanması dâhil iyi çevresel yönetim ve (akarsuların içinden inşaat araçları ile geçilmesine izin verilmemesi gibi) iyi uygulamaları takip edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamaların yapılması halinde akarsular üzerindeki etkiler küçük ölçekte kalacaktır İşletme Aşamasındaki Kalıcı Etkiler Hidrolojik Etüt Raporuna (Emay International Engineering Cons. & Trd. Co. Ltd. ve Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.) (2012) göre proje için kalıcı menfezler planlanmıştır. Bu menfezler suların proje yolları, bağlantı yolları ve kavşaklardan güvenli biçimde akmalarını sağlayacaktır. Bu menfezlerin uygun boyutlarda tasarlanmaları gerekmektedir. Aksi halde drenaj sistemi doğru biçimde çalışmayacak bu da su kalitesi üzerinde etki oluşmasına neden olabilecektir. Emay ve Protek (2013) tarafından hazırlanan Jeoloji, Hidroloji ve Mühendislik Etüt Raporunun hidrojeoloji bölümünde ayrıca proje sahasının bazı önemli içme suyu havzaları üzerinde konumlandığı belirtilmektedir. Bu raporda proje sahasının yukarıda bahsedilen su rezervuar havzalarının hepsine denk geldiğini belirtse de

18 8-18 İstanbul Çevre Planı Haritasına göre, proje sahası sadece Alibeyköy, Ömerli ve Elmalı II Barajlarının besleme havzalarından geçmektedir. Ancak projenin işletme faaliyetlerinin bu rezervuar alanlarının su kalitesi üzerinde uzun vadeli etkileri olabilecektir. Proje bileşenlerinin bakımı ve tamirinden kaynaklı olarak da kimi etkiler olacaktır. Uygun önlemlerin alınmaması halinde bakım ve onarım işlemleri yerel kirliliği arttırabilmektedir. Ayrıca, kirliliğe yol açabilecek malzemelerin miktarları ve bazı kimyasalların konsantrasyon seviyeleri artabilmekte, bu da bunların akarsulara sızması ve yayılması ile su kalitesini etkileyebilmektedir. Bunlara ek olarak, proje sahasında tesis ve diğer araçların yakıt ikmalleri dâhil, işletme ve geliştirme faaliyetleri için kullanılacak olan kimyasallar, yakıtlar, yağlar vesaire için depolama alanları bulunacaktır. Bu malzemeler ilgili yönetmelikler dâhil tüm yasal gerekliklere uygun olarak depolanmalıdır. Aksi halde kimyasalların yüzeysel su kaynaklarına sızarak su kalitesini etkilemesi riski bulunmaktadır Son olarak, inşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan tüm kimyasallar, yakıtlar, yağlar, vs, ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak taşınacak, nakledilecek ve kullanılacaktır. Aksi halde bunların kazayla dökülmeleri ve su kalitesini etkilemeleri riski bulunmaktadır. Atık su ayrıca bakım ve işletme dönemlerinde ortaya çıkacaktır. Bakım tesislerinden ve servis ve dinlenme alanlarından deşarj edilecek olan atık sular Türk mevzuatı ile UFK Genel ÇSG Kılavuzlarında bulunan tavsiyelere uygun olarak yönetilecektir. Azaltıcı önlemlerden bazıları tasarımda ele alınacak olup merkezi atık su toplama ve arıtma sistemlerine bağlanılması ve / veya gereğine uygun biçimde tasarlanmış foseptik sistemlerinin kullanılmasını da içerebilecektir. Atık su yönetimi prosedürlerinin gereğine uygun biçimde uygulanmasıyla Proje için beklenen etkilerin İhmal edilebilir seviyelerde olmaları sağlanabilecektir. 8.6 Azaltıcı Önlemler Azaltıcı Önlem Yaklaşımı Azaltıcı önlemler mevcut en iyi uygulamalar ve tüm ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak geliştirilecektir. Yerel mevzuatta etkiler ile bunlara karşı alınabilecek azaltıcı önlemler için karşılaştırma tabloları verilmemektedir. Ancak, uluslararası kılavuzlara uyulabilmesi için böyle bir değerlendirme tablosunun hazırlanması gerekmektedir. Etki azaltıcı önlem yöntemleri etkilerin mümkün olduğunca kaynakta kontrol edilmesi ya da azaltılmasını amaçlamaktadır. Buna, azaltıcı önlemlerin yol inşaatı ve tasarımına entegre edilmesiyle su ortamı üzerinde etki oluşturma riskinin azaltılması da dâhildir. Su geçişleri ve yol drenaj sistemi gibi proje bileşenleri etkilerin azaltılmasını amaçlayan bir tasarım süreci sonunda geliştirilmiştir İnşaat Aşaması Genel Önlemler Proje, yüzey ve kaynakların korunması için ilgili tüm mevzuata uygun biçimde hayata geçirilecektir. İnşaat aşamasında olası etkileri hafifletmek için ilgili yönetmelikler nezdinde gereken bütün çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, ICA tarafından bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) uygulanarak su kaynaklarının gereğine uygun biçimde korunmaları sağlanacaktır. Bu ÇSYS aynı zamanda bu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmasında sunulan bütün azaltıcı önlemlerin alınmasını da içerecektir. ÇSYS nin bir parçası olarak, şantiyedeki bütün inşaat çalışmaları dikkatlice programlanarak;

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK

9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9-1 9.0 JEOLOJİ VE TOPRAK 9.1 Giriş Bu bölümde Projeye ilişkin jeoloji, toprak, hidrojeoloji (yeraltı suları) koşulları ve atık yönetimi hususları ele alınmaktadır. Güzergâh koridoru üzerindeki mevcut

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir:

Bu bölümde sunulan bilgiler birkaç kaynaktan derlenmiştir. Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir: 8 TATLI SU ORTAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLER 8.1 GİRİŞ Bu bölüm teklif edilen Otoyol Projesinin, Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki yeraltı suları ve karasal yüzey suları üzerindeki olası etkilerinin değerlendirmesini

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK

4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 4-1 4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 4.1 Giriş Bu bölüm, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı ve çevresinde yer alan mevcut ekolojik özellikleri açıklamakta ve projenin bölgedeki ekolojik

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN İstiklal CD. Koçtuk İşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / İstanbul 0212 245 89 15-16 istanbul.cmo.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal Mevzuatın İncelenmesi

Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal Mevzuatın İncelenmesi Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Sosyal Mevzuatın İncelenmesi P0117091, GEBZE ORHANGAZI İZMIR OTOYOLU İÇİNDEKİLER C-1 GİRİŞ 2 C-2 KURUMSAL ÇERÇEVE 3 2.1 GİRİŞ 3 2.2 DEVLET BAKANLIKLARI 3 2.2.1 Genel Bakış 3

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

5.0 ARAZİ KULLANIMI. 5.1 Giriş. 5.2 Yöntemler

5.0 ARAZİ KULLANIMI. 5.1 Giriş. 5.2 Yöntemler 5-1 5.0 ARAZİ KULLANIMI 5.1 Giriş Bu Bölüm, Projenin yakın çevresindeki mevcut arazi kullanımlarını ve Projenin olası etkilerini tanımayı amaçlamaktadır. Raporun bu bölümünün temel amaçları şunlardır:

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye

Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye Balıkesir-1 Rüzgar Enerji Santrali Projenin Teknik Olmayan Özeti, Balıkesir, Türkiye 14 Eylül 2011 Rapor No.: TR-R459-01-01

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır:

Bu raporu desteklemek için aşağıdaki veri toplama çalışmaları yapılmıştır: 4 KÖPRÜNÜN İZMİT KÖRFEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 4.1 GİRİŞ Gebze Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi nin denizdeki bölümü kuzeyde Dilovası ile güneyde Hersek Burnu (KM 4+174 ila KM 7+236) arasında İzmit Körfezi

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

10.0 ATIK YÖNETİMİ. 10.1 Giriş. 10.2 Yöntemler

10.0 ATIK YÖNETİMİ. 10.1 Giriş. 10.2 Yöntemler 10-1 10.0 ATIK YÖNETİMİ 10.1 Giriş Bu kısımda, projede atık yönetimi ile ilgili çevresel konular yer almaktadır. Proje ile ilgili olası atık yönetimi konuları aşağıda açıklanmıştır ve hassas alıcılara

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı