KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1708/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile görev süresi uzatılan, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi nde sözleşmeli personel Süreyya Geylan Gürdal ın, tarihinde sona eren sözleşme süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PEKALP PROPERTIES CYPRUS LTD. İN HİSSE DEVRİ (Önerge No:1709/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Pekalp Properties Cyprus Ltd. in hisse devrine ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası nın 26. maddesine ve Geçici ve Son Kurallar Kısmının 2(1) maddesine uygun olarak, Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni sahibi Pekalp Properties Cyprus Ltd. in hissedarlarından Tanju Pekalp ve Aşkın Özerin in sahip oldukları 450,000 adet hissenin tümünün Hayati Özok a ve Filiz Özok a devredilmesi ve buna göre yeni hisse dağılımının aşağıdaki gibi olması. Eski Hisse Dağılımı Yeni Hisse Dağılımı İsim-Soyisim Hisse Adeti İsim-Soyisim Hisse Adeti 1. Tanju Pekalp 225, Hayati Özok 360, Aşkın Özerin 225, Filiz Özok 90,000 Toplam: 450,000 Toplam: 450, Kararın, Resmi Gazete de yayımlanmasına müteakip, 30 takvim günü içerisinde öngörülen hisse devir işleminin Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği nezdinde tamamlanmaması halinde, kararın iptali.

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU OLUŞTURULMASI (Önerge No:1726/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dünyadaki Küreselleşme hareketleri neticesinde bağımlılık yapıcı yasal olmayan madde kaçakçılığının sadece ülke sorunu olmaktan çıkıp, bölgesel ve uluslararası suç türüne dönüşmesi nedeniyle, ülkemizde gençliği ve üniversitelerimizde okumak için adamızı tercih eden öğrencileri korumak, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve ülkemizde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, Başbakanlık Koordinatörlğü nde aşağıda Başkan ve temsilci üyelerden oluşacak ekli Görev Yetki ve Çalışma Esasları çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurulmasına karar verdi. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU: 1. Başbakanlık Temsilcisi (Başkan) 2. KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) (Üye) 3. Sağlık Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 4. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Temsilcisi (Üye) 5. İlaç Eczacılık Dairesi Temsilcisi (Üye) 6. Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Üye) 7. Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 8. Sosyal Hizmetler Dairesi Temsilcisi (Üye) 9. İçişleri Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 10. Gençlik Dairesi Temsilcisi (Üye) 11. Üniversite Temsilcileri (Öğrenci sayısının en fazla olduğu 2 üniversiteden birer temsilci) (Üye) 12. Uyuşturucu ve Bağımlılık konularıyla ilgili olarak çalışan Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri (En çok üyeye sahip 3 sivil toplum örgütünden birer temsilci) (Üye) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU GÖREV VE YETKİLERİ: 1. Uyuşturucu madde arz ve talebinin sıfırlanması hedefiyle, azaltılması yönünde çalışma yapmak. 2. Madde kullanımı riski ve eğilimi içinde olanlara engel olmak için tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

4 3. Bilgilendirme etkinlikleri yapmak. 4. Akut ve kronik aşamada bağımlı olanların tedavisi ve yeniden topluma kazandırılması için mevcut kurumsal yapıların (alt yapı, nitelik, uzman personel, araştırma, eğitim ve hizmet yönlerinden) güçlendirilebilmesi, bağımlı hale gelen bireylerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde var olan yetersizliklerin en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapmak. 5. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması (içici-satıcı olgusunun bir birinden ayrılması, bağımlıların cezaevlerine gönderilmeleri yerine tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması ve ceza olarak öngörülen sürenin tamamlanmasını müteakip, uzman raporuna istinaden sözkonusu kişilerin topluma kazandırılması için önlem alınması) için komiteler oluşturup çalışmalar yapmak ve ilgili Bakanlıklara öneriler sunmak. 6. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak Komisyon, belirleyeceği konularda komiteler ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli görmesi halinde, ilgili bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşların ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak, çalışmalarına katmak üzere davet edebilir. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI: Komisyonun Olağan Toplantısı: 1. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olağan olarak ayda bir toplanır. Toplantıya çağrı en az üç gün öncesinden yazılı olarak gün, saat ve yer bildirmek suretiyle Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı tarafından yapılır. Başkanın toplantıya katılmaması durumunda, Komisyon tarafından seçilen Başkan Yardımcısı, toplantıya başkanlık eder; katılamayan üye yerine, ilgili Bakanlık, Daire veya Kurum tarafından vekaleten bir kişi görevlendirilir. 2. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 3. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır. 4. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu acil durumların ortaya çıkması veya çıkma ihtimali görülmesi halinde, Başkan kendisi veya üyelerin önerileri ile komiteyi sözlü olarak derhal toplar. Komisyonun Sekreteryası ve Görevleri: 1. Komisyonun Sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından yürütülür. 2. Komisyon Sekreteryasının görevleri aşağıdaki gibidir; a) Komisyonun toplantı gündemini üyelere yazılı olarak bildirmek. b) Kurul toplantılarında raportörlük yapmak. c) Komisyon toplantılarında alınan nihai kararları üyelere ve başkana yazılı olarak bildirmek. d) Komisyonun tüm yazışma ve arşivleme işlerini yapmak.

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:1728/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Eylül 2014 tarihleri arasında Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi nde gerçekleştirilecek Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik Girişimi Çalıştayı na Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın ın görevli olarak katılmasına, adı geçenin Eylül 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak bilet bedeli, İzmir-Marmaris-Aksaz gidiş-dönüş kara ulaşım giderleri, konaklama giderleri ve yurtdışında bulunacağı süre içerisinde mevzuat gereği yurtdışı görev ödeneğinin, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HELLİM KOORDİNASYON KURULU NUN OLUŞUMU (Önerge No:1729/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, en önemli kültürel ve ekonomik ürünlerimizden biri olan hellim/hallouminin bir devlet politikası kapsamında korunması ve geliştirilmesi; GKRY nin AB deki tescil çalışmalarına karşılık politikalar geliştirmek ve AB dışındaki ihracat pazarlarımızda tescil çalışmaları yapmak, iç pazarda hellim denetimlerinin geliştirilmesini sağlamak, küçükbaş hayvancılığın geliştirilerek hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütü kullanımının artırılmasını sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığı nda, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ndan birer temsilcinin katılımıyla, ayda en az bir kez toplanacak ve sekreteryası Başbakanlıkça yürütülecek olan Hellim Koordinasyon Kurulu nun oluşturulmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İKİ TOPLUMLU ERC VE MERC RALLİ ORGANİZASYONU (Önerge No:1648/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 19 Eylül 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) ile Cyprus Automobile Association (CAA) işbirliğinde, iki toplumun ortaklaşa ülkemizde düzenleyeceği, tüm dünyada takip edilen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Ortadoğu Ralli Şampiyonası (MERC) Organizasyonu, Kuzey ve Güney Lefkoşa da oluşturulacak özel etaplarda koşulacak ve onbinlerce kişinin yerinde, milyonlarca kişinin TV den takip edeceği ralli, ülke ve ülke turizminin tanıtılmasının yanında, iki toplumun işbirliği ile gerçekleştirilecek olmasından dolayı, toplumlararası yakınlaşmaya da büyük katkı koyacağından, KKTOK nun organize etmekle yükümlü olduğu toplam uzunluğu 5.1 km olan etabın dünya standartlarında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için KKTOK na 400,000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası) katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DÜZENLEME VE YÖNETİM KOMİTESİ OLUŞTURULMASI (Önerge No:1732/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, dünyadaki önemi her geçen gün artarak devam eden, ülkemizde de önemli bir yere sahip Çevre Korumacılığı çerçevesinde, özellikle Karpaz Yarımadası nda doğası bozulmamış alanların korunması, planlanabilir ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması amacıyla, 2007 yılında Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Karpaz Burnu nun, bölgenin önemi dikkate alınarak, sürekli korumanın sağlanması amacıyla, Başbakanlık Koordinatörlüğü nde aşağıda belirtilen Başkan ve temsilci üyelerden oluşacak ekli ve görev yetkiler çerçevesinde Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Düzenleme ve Yönetim Komitesi kurulmasına karar verdi. Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Düzenleme ve Yönetim Komitesi: 1. Başbakanlık Temsilcisi (Başkan) 2. Çevre Koruma Dairesi Temsilcisi (Üye) 3. Orman Dairesi Temsilcisi (Üye) 4. Şehir Planlama Dairesi Temsilcisi (Üye) 5. Anıtlar Yüksek Kurulu Temsilcisi (Üye) 6. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Temsilcisi (Üye) 7. İskele Kaymakamlığı Temsilcisi (Üye) 8. Turizm Planlama Dairesi Temsilcisi (Üye) Başkan gerekli gördüğü durumlarda uygun gördüğü kişileri toplantıya çağırır. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DÜZENLEME VE YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE YETKİLERİ: 1. Karpaz ÖÇKB içerisinde bulunan tüm gelişmelerin tespitini yapmak. 2. Mevcut yasalar dikkate alınarak, Karpaz ÖÇKB içerisinde yasalara aykırı durumları belirlemek, 3. Karpaz ÖÇKB içerisinde yasalara aykırı durumları ortadan kaldıracak çalışmalar

9 yapmak. 4. Yürürlükte olan yasal mevzuatı incelemek, değerlendirmek, gerekmesi halinde yeni yasal düzenlemeler önermek. 5. Bilgilendirme etkinlikleri yapmak. 6. Bölge halkı ve yatırımcılarla görüşerek ortak sürdürülebilir proje ve çalışmalar yapmak. 7. Bölgenin sürekli izlenmesi ve korunmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. 8. Bölgenin sürekli korunmasına yönelik ihtiyaç duyulacak bütçe olanaklarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 9. Gerekli olması halinde Sivil Toplum Örgütlerini komite çalışmalarına katmak. 10. Hazırlanacak her türlü belge ve raporları Başbakanlığa sunmak. Komitenin Sekreteryası ve Görevleri: 1. Komitenin Sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından yürütülür. 2. Komite Sekreteryasının görevleri aşağıdaki gibidir; a) Komitenin toplantı gündemini üyelere yazılı olarak bildirmek, b) Komite toplantılarında raportörlük yapmak, c) Komite toplantılarında alınan nihai kararları üyelere ve başkana yazılı olarak bildirmek, d) Komitenin tüm yazışma ve arşivleme işlerini yapmak.

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF. DR. COŞKUN YORULMAZ IN KKTC NE DAVETİ (Önerge No:1736/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, zanlı Mehmet Vechi nin ölüm olayının araştırılması maksadıyla, bilgilerine ihtiyaç duyulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz ın davetli olarak KKTC ne gelmesine, adı geçenin tarihli İstanbul-Ercan geliş, tarihli Ercan-İstanbul dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihleri kapsayacak şekilde konaklama ve iaşe giderleri ile konuya ilişkin belirebilecek diğer resmi harcamaların Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI (Önerge No:1733/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Hükümetin bir yıllık icraatlarının kamuoyunda yarattığı algıyı ölçmek ve çeşitli konularda araştırma yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla, önergeye ekli sözleşmeye bağlı olarak, Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, 30,000 TL tutarında araştırma ve danışmanlık hizmeti alınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Enformasyon ve Raporlama Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ZEYTİNLİK PAFTA/HARİTA XII/19 E1 DE KAİN 197 NO LU PARSELİN KAMU YOLUNA DAHİL EDİLMESİ (Önerge No:1694/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC adına kayıtlı Zeytinlik Pafta/Harita XII/19 E1 de kain 197 no lu parselin (önergeye ekli haritada yeşil boyalı kısım) mevcut kamu yoluna dahil edilerek, tapu kayıtları ve haritalarına işlenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU AYRILMASI (ALAYKÖY) (Önerge No:1695/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Alayköy de Pafta/Harita XXI/34 E2, Blok D de kain 476 ve 477 no lu parsellere ulaşımın sağlanması için aşağıdaki kararı aldı: 1) Şehir Planlama Dairesi nin uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada sarı ile boyanarak gösterildiği şekilde, 477 no lu parsele yönelik, KKTC adına kayıtlı, K 706 no lu parseldeki geçidin kamu yoluna dönüştürülmesi; 2) 476 ve 477 no lu parsel sahiplerinin muvafakatı sonucu, Şehir Planlama Dairesi nin uygun gördüğü ve önergeye ekli haritada kırmızı ile boyanarak gösterildiği şekilde parsellerin güney hududu boyunca kamu yolu olarak ayrılması; 3) Sözkonusu kamu yolunun tüm yasal izinlerinin müracaatçılar tarafından ilgili dairelerden alınması ve tüm altyapı masraflarının aynı şahıslar tarafından karşılanması; 4) Yapılacak yolun tamamlandıktan sonra kamuya devredilmesi; 5) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu kamu yolunun Tapu Kütüğü ile haritalarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü nün yetkilendirilmesi. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARAR İLE Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1696/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye de Düzenlenen Hizmetiçi Eğitimlere Katılım a ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile Y(K-I) sayı ve tarihli kararda yer alan iaşe-ibate ödeneği ibaresinin kaldırılarak, yerine mevzuat uyarınca harcırah ibaresi konmasına ve bahse konu kararların bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA DÜZENLENECEK METROLOJİ KOMİTESİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:1697/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Akreditasyon Komitesi organizasyonuyla, 9-11 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilecek Metroloji Komitesi Toplantısı na Ticaret Dairesi Müdürü Orçun Kamalı nın katılmasını, katılımcının 8 Eylül 2014 gidiş, 12 Eylül 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbul-Ercan uçak bileti bedeli, konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı,

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SOLFEJ ÖĞRETMENİ ÖZNAZ UZUNER İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1698/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Solfej Öğretmeni Öznaz Uzuner in, 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, Amerika da Long Island Conservatory of Music te öğrenimini sürdüren kızına refakatçilik yapması amacıyla, tarihinden tarihine kadar ödeneksiz izinli sayılmasını ve belirtilen sürede eğitim ve öğretimin aksamaması için yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GÜNEY KIBRIS IN İNTERNET BAĞLANTILARININ FİBER OPTİK KABLO İLE TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILMASI İLE İLGİLİ TOPLANTIYA KATILIM (Önerge No:1699/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs ta verilen İnternet hizmetleri ile ilgili olarak bir kısım İnternet bağlantısının fiber optik kablo ile Türkiye üzerinden Türk Telekom aracılığı ile yapılması ve Akdeniz Havzası nda bulunan uluslararası ve özel fiber optik kablo sistemlerine yedeklilik oluşturulması konularında görüşme talebi üzerine tarihinde İstanbul da gerçekleşen toplantıya günübirlik katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener in, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, yemek giderleri ve diğer giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA YER ALACAK İNTERNET YÖNETİŞİMİ FORMU VE ÜST DÜZEY LİDERLER TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:1700/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da Çokpaydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi İçin Kıtaları Birleştirmek teması ile düzenlenecek, İnternet Yönetişimi Formu na (Internet Governance Forum-IGF) 2-3 Eylül 2014 tarihlerinde katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif, Plan Proje Müdürü Halil Sakallı ve Basın Görevlisi Feriha Nurluöz ile 1 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Üst Düzey Liderler Toplantısı ve Forum a 31 Ağustos Eylül 2014 tarihlerinde katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener in belirtilen tarihler kapsamında, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri,mevzuat gereği harcırahlarıve diğer resmi giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA YAPILAN 19. ULUSLARARASI GELİBOLU ALTIN SARDALYA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ NE KATILAN MASTERLER HALK DANSLARI EKİBİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1702/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul da yapılan 19. Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali ne, KKTC ni temsilen 23 kişilik ekiple katılan Gençlik Dairesi ne bağlı Masterler Halk Dansları nın 6,500 Türk Lirası na baliğ olan uçak bileti giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HEMODİYALİZ CİHAZI İLE REVERSE OSMOS HEMODİYALİZ SU SİSTEMLERİNİN YILLIK RUTİN BAKIMLARI (Önerge No:1703/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ve Hemodiyaliz Birimleri nde kurulu toplam 4 adet Reverse OsmosSu Sistemi ile Gazimağusa Hemodiyaliz Servisi nde mevcut 3 adet Hemodiyaliz Cihazı nın, hasta sağlığını riske atmadan gerekli bakım-onarım, kontrol ve servislerinin, cihazların temin edildiği KKTC yetkili servisi Protek Firması ndan bir yıllık süre için yaptırılması hususunda, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve adıgeçen firmadan alınan önergeye ekli teklif çerçevesinde, 4 adet su sistemi başına KDV ve yedek parça hariç aylık 1,500 TL, toplam 4 adet için 6,000 TL karşılığında yıllık 72,000 TL; 3 adet Hemodiyaliz Cihazı için parça dahil olup KDV hariç aylık 1,000 TL, 3 adet için 3,000 TL karşılığında yıllık 36,000 TL tutarında meblağın Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu Hesabı ndan karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1704/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında adı geçen film yapımcısı Derviş Zaim in, Derviş Zaimağaoğlu olarak düzeltilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SMART PROJESİ KAPSAMINDA VOICE COMMUNICATION SERVICE (VCS) TAZELEME EĞİTİMİNE KATILIM (Önerge No:1707/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü nün sorumluluğunda yürütülen SMART Projesi çerçevesinde, TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 1 12 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul da düzenlenecek olan Voice Communication Service (VCS) Tazeleme Eğitimleri ne katılacak aşağıda adı-soyadı, eğitim süresi ve eğitim yeri belirtilen Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü personelinin, gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Adı-Soyadı: Eğitim Süresi: Eğitim Yeri: 1. Ali Keskindağ - I Der. Mühendis 1 4 Eylül 2014 İstanbul 2. Gülsüm Bektaş -IV Der. Hava Trafik Kontrolörü 4 5 Eylül 2014 İstanbul 3. Meltem Küçük - III Der. E. Elektronik Teknisyeni 7 11 Eylül 2014 Ankara 4. Sadık Teksoy - IV Der. Hava Trafik Kontrolörü Eylül 2014 Ankara Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1710/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 27 nci sırasında yer alan Müfit Kömleksiz isminin iptal edilerek, TC uyruklu Ferda Kömleksiz e Güzelyurt İlçesi Gaziveren de Koçan No:B580, P/H No: XIX/45.W1, Parsel No:180, Yüzölçümü: 12 dönüm 800 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Blok I, 2. katta bir adet daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1711/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 1 inci sırasında yer alan Janet Cosgrove isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu lan William Challoner a Girne İlçesi Ozanköy de Koçan No: 8904, P/H No: XII/30.E1, Parsel No: 649/6, Yüzölçümü: 2 evlek 1100 ay² olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa edilen yüzme havuzlu haneyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL CEM BEYAZ İLE SERCAN TEKKAN IN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:1712/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı nda sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeleri yenilenen Sercan Tekkan ile Cem Beyaz ın, 2 Eylül 2014 tarihinde sona eren görev sürelerinin, Değiştirilmiş Şekli ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) maddesine atfen önergeye ekli sunulan sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:1713/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, adli bir olay ile ilgili elde edilen emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulmasını sağlamak amacıyla, 25 Ağustos 2014 tarihinde günübirlik Ankara ya giden Polis Memuru Burak Ekinci nin, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yıl Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HELSİNKİ DE DÜZENLENECEK NORDIC TRAVEL FAIR MATKA 2015 TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1714/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Ocak 2015 tarihleri arasında Finlandiya nın Helsinki şehrinde düzenlenecek Nordic Travel Fair Matka 2015 Turizm Fuarı ndaki 20 m² lik alanın boş yer kira ücreti 3, Euro nun (KDV dahil) fuarı organize eden firma The Finnish Fair Corporation a ödenmesine ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALMANYA, DÜSSELDORF DA DÜZENLENECEK TOUR NATUR 2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:1715/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Almanya nın Düsseldorf kentinde 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek Tour Natur 2014 Turizm Fuarı na katılacak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu nun 5 Eylül 2014 Ercan-İstanbul-Basel gidiş, 8 Eylül 2014 Düsseldorf-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde uçak bileti bedeli, konaklama gideri ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden; ayrıca Şahap Aşıkoğlu adına çıkacak 1,000.- Euro avans fuar kapsamında yapılacak her türlü harcama ve konu ile ilgili muhtemel doğabilecek diğer resmi giderlerin Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PARİS TE DÜZENLENECEK IFTM TOP RESA 2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:1716/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Fransa nın başkenti Paris te Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. Paris te düzenlenecek IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı na katılım kapsamında Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Berlin de faaliyet gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum GmbH) çalışanı Emrah Günen in, IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı na katılmak üzere görevlendirilmesi ve 22 Eylül 2014 Berlin-Paris gidiş, 27 Eylül 2014 Paris-Berlin dönüş olacak şekilde, ekstralar hariç oda-kahvaltı esasına göre Paris konaklama ücreti, ekonomi sınıfı uçak bileti ve harcırahının; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanması; 2. Turizm Fuarı için Paris e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin Paris gümrüğünden kurtarılması, emanete alınması ve fuar başlangıç günü standa kadar taşınması safhalarında gerekecek gümrük, nakliye, hamaliye ve ardiye masraflarının toplam ücreti 2,000 Euro; 3. Turizm Fuarı ndaki m² lik boş alan üzerine kurulacak stand yapım ücreti 8,970.- Euro + %22 KDV, 4. Turizm Fuarı ndaki standa sağlanacak internet bağlantısı ile internet kullanım ücreti, elektrik bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti 1,500.- Euro, 5. Emrah Günen in, IFTM Top Resa 2014 Turizm Fuarı esnasında Fransız ve diğer Avrupalı tur operatörleri ile yapacağı toplantılarda ihtiyaç duyulacak izaz-ikramlar için Euro, 6. Turizm Fuarı ndaki standı ziyaret edecek misafirlere sunulmak üzere ülkemizden temin edilen izaz-ikram malzemeleri tutarı TL, 7. Fuar süresince (4 gün boyunca) stantda görev yapacak turizm sektörü, Emrah Günen ve ziyaretçiler arasındaki iletişimi sağlamada yardımcı olacak Fransızca lisanında bir adet tercümanın hizmet bedeli Euro; ayrıca fuar ile ilgili doğabilecek diğer resmi giderlerin, 8. Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI HÜSEYİN ÇELİK İN ÜLKEMİZE GELİŞİ (Önerge No:1717/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde yapılması planlanan Genel Sağlık Sigortası çalışmalarına rehberlik etmek üzere, bilgi ve deneyimlerini paylaşması amacıyla, Sağlık Bakanlığı nın daveti üzerine, Ağustos 2014 tarihlerinde ülkemize gelen TC Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik in, KKTC nde kaldığı süre içerisinde beliren iaşe-ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK BAKANI DR. AHMET GÜLLE VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ DR. EMİNE GÜLLÜELLİ NİN DSÖ AVRUPA 64. BÖLGE TOPLANTISI NA KATILMALARI (Önerge No:1718/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Eylül 2014 tarihleri arasında Danimarka nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 64. Bölge Toplantısı na, Türkiye Cumhuriyeti heyeti içerisinde yer alarak Sağlık Bakanlığı nı temsiledecek Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli nin, Eylül 2014 tarihlerine bağlı olarak temin edilecek, Ercan-İstanbul-Kopenhag-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, Kopenhag da bulunacakları süre içerisinde belirecek tüm resmi masraflar için Dr. Emine Güllüelli adına verilecek 3,500.- avans ve mevzuat gereği harcırahlarının, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI HEYETİ (Önerge No:1719/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Onkoloji Merkezi temel atma törenine katılmak ve iki işbirliği protokolü imzalamak üzere, tarihinde TC Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu başkanlığındaki heyetin ülkemize yapmış olduğu resmi ziyaret sonucunda oluşan tüm masraflar (yemek, araç kiralama, hediyelik) ile TC Sağlık Bakanı koruması Ahmet Eraslan ın, tarihlerindeki iaşe-ibate masraflarının, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL (Önerge No:1720/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile T.C Sağlık Bakanlığı arasında tarihinde imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında T.C Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokol ü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin bilgisine sunulmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ VE ALTIN KARANFİL HALK DANSLARI YARIŞMASI NA KATILIM (Önerge No:1722/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşen 28. Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması na gözlemci olarak katılan, Devlet Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Serhat Kozoğlu nun, belirtilen tarihler kapsamında mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEVLET HALK DANSLARI TOĞLULUĞU NUN AYDINCIK BELEDİYESİ II. ULUSLARARASI KÜLTÜR TURİZM VE TARIM FESTİVALİ NE KATILIMI (Önerge No:1723/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Aydıncık Belediyesi tarafından, 29 Ağustos- 1 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen II. Uluslararası Kültür Turizm ve Tarım Festivali ne Kafile Başkanı ve Eğitmen Senar Gökçe ile birlikte 21 kişilik ekiple belirtilen tarihte katılan Devlet Halk Dansları Topluluğu nun Girne-Mersin-Taşucu-Girne gidiş-dönüş gemi biletleri bedeli ile Kafile Başkanı-Eğitmen Senar Gökçe nin Mersin-Aydıncık ta bulunduğu süre zarfındakimevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ (Önerge No:1724/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Ankara Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından Ankara da düzenlenecek olan 3 yıl süreli Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı na Başmüfettiş Hüseyin Kafa, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı na Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı nın,1 Eylül 2014 tarihinden itibaren ön kayıt ve ders seçimi yaptıktan sonra eğitime başlamalarına,3 yıl boyunca yılda bir kez olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları ile Ankara Polis Akademisi ne ödenecek kayıt ve fon ücretlerinin, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Personel Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DOKTORA EĞİTİMİ (Önerge No:1725/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Ankara Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü nde 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren 4 yıl süreyle düzenlenecek Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı na, Polis Müfettişi Cem Kayabaşı nın katılmasına, kayıt, ders ve fon ücretleri ile dört yıl boyunca yılda bir kez olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, doktora eğitimi ile ilgili eğitimlere katılmak maksadıyla yurtdışında bulunacağı günler için mevzuat gereği harcırahının, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Mustafa Arabacıoğlu Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı (v) Sn. Teberrüken Uluçay Dışişleri Bakanı (v) Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı(v) Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Personel Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ EĞİTİCİ YETİŞTİRME KURSU NA KATILIM (Önerge No:1727/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara da düzenlenecek Motosikletli Polis Timleri Yetiştirme Kursu na görevli olarak katılacak, Polis Genel Müdürlüğü personeli Başmüfettiş Adnan Berkay, Müfettiş Muavini Ahmet Soyer, Polis Memuru Tamer Taş ve Polis Memuru Murat Binicioğlu nun, Eylül 2014 tarihlerine bağlı olarak alınacak, Ercan- Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN NEW YORK VE WASHINGTON DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ RESMİ TEMASLAR (Önerge No:1734/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Resmi temaslarda bulunmak üzere, 24 Eylül-3 Ekim 2014 tarihlerinde New York ve Washington a gidecek Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve beraberinde bulunacak Bakanlık Müsteşarı Dr. Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç in, 24 Eylül 2014 Ercan- İstanbul-New York gidiş, New York-Washington tren gidiş biletleri ile 3 Ekim 2014 Washington-İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler kapsamında mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve doğabilecek diğer tüm resmi giderlerin karşılanmasına; ayrıca doğabilecek diğer harcamalar için Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel adına 5,000 ABD Doları avans verilmesine ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI (Önerge No:1733/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Hükümetin bir yıllık icraatlarının kamuoyunda yarattığı algıyı ölçmek ve çeşitli konularda araştırma yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla, önergeye ekli sözleşmeye bağlı olarak, Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, 30,000 TL tutarında araştırma ve danışmanlık hizmeti alınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Enformasyon ve Raporlama Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ NE KATILIM (Önerge No:2089/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türk Cumhuriyetleri Polis Teşkilatları

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 )

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) ACENTELER: 1 Nisan 2012 31 Mart 2013 itibarı ile geçerli olacak işletme belgelerinin tanzim edilmesi için Acente denetimlerimiz başlatılmış

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2378/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük

ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa. Madde 60.(1) Altında Tüzük R.G.72 A.E.490 15.8.1986 R.G 132 A.E 439 5.08.2005 ÖĞRETMENLER YASASI 25/1985 Sayılı Yasa Madde 60.(1) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar kurulu 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİNE İLİŞKİN ALINAN KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2386/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN) KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN) (Önerge No:432/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt-Gaziveren de Kamu Yolu ayrılmasına ilişkin

Detaylı