T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05."

Transkript

1 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Gazipaşa ilçesi, Yakacık (eski Kaledran) Köyü sınırları içerisinde kalan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih 3815 sayılı kararı ile tescil edilen I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu uzmanınca hazırlanan inceleme raporu ve ekleri. ( ) G.NERGİZ ANT.VALİLİK-ALANYA MZ 2-Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Yakacık (eski Kaledran) Köyü, Denizyolu Mevkiinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3815 sayılı kararıyla tescil edilen III.Derece Arkeolojik Sit Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1632 sayılı yazısı, Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün tarih ve 2342 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığının tarih ve 7912 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) B.AKGÖZ ANT.VALİLİK-ALANYA MZ - BAY.İSKAN 3-Antalya ili, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, Olympos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına kazı evi müştemilatı olarak kullanılmak üzere tahsisli, mevcut kazı evinin bitiştiğinde yer alan hazine mülkiyetindeki m2 yüzölçümlü taşınmazın, alana yönelik bir proje gerçekleşinceye kadar tel örgü ile çevrilmesine ilişkin, Olympos Antik Kenti kazı başkanlığının tarih ve OLM/85 sayılı başvurusu, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 5536 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ ANT.VALİLİK-ÇEV.ORMAN-BAY.İSKAN 4-Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2849 sayılı kararıyla sınırları koordinatlandırılarak güncellenen Döşemeboğazı I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının antik yol güzergahını kapsayacak şekilde yeniden belirlenerek genişletilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) F.ÖZDEL ANT.VALİLİK-ANT.MZ-ORMAN 5-Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde Döşemeboğazı I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinden geçirilmesi planlanan Ankara-İzmir Ayrımı Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu güzergahına ilişkin Protek-Mega Adi Ortaklığının tarih ve 051 sayılı yazısı ve ekleri, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. (07.GN.71) F.ÖZDEL ANT.VALİLİK-ANT.MZ-ORMAN-KARAYOLLARI (DAN) 6-Antalya İli, Demre İlçesi, Üçağız Köyü, Kentsel-Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 55 parselde kayıtlı taşınmazdaki izinsiz uygulamalara ilişkin Demre Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresinin tarih ve 506 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /165[ ] sayılı yazısı, Demre Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun tarih ve 2011/115 sayılı yazısı ile Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 617 sayılı raporu ve ekleri. ( ) U.OĞUZ ANT.VALİLİK-ANT.MZ-ÖÇK

2 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Demre İlçesi, Üçağız Köyü, Kale Mahallesinde, kısmen Kentsel-Arkeolojik Sit Alanı, kısmen de I.Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescilli alan içerisinde yüzer iskele istemine yönelik hazırlanan Üçağız Köyü Kale Mahallesine İskele ve Dolgu Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı taslağına ilişkin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının tarih ve 3070 sayılı yazısı ile Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 636 sayılı rapor ve ekleri. ( ) U.OĞUZ ANT.VALİLİK-ANT.MZ-ÖÇK-ULAŞTIRMA BÖLGE (DAN) 8-Antalya İli, Kaş İlçesi, Saklıkent Kanyonu I.Derece Doğal Sit Alanı ve Milli Park sınırlarının bir kısmından geçen kanyon girişinden başlayıp Karaçay üzerinden 10 km aşağıya doğru Değirmenbaşı Mevkii bitiş olmak üzere belirtilen güzergahın Rafting ve River Tubing parkur alanı olarak ilan edilmesi talebi ile ilgili olarak Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 3014 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1568, tarih ve 1812 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. (07.GN.44) R.DORA-S.AKIN ANT.VALİLİK-ÇEV.ORMAN 9-Antalya İli, Elmalı İlçesi, Yakaçiftlik Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların köy yerleşim alanına alınmasına esas Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu eski ( ), yeni 131 ada 1 ve 132 ada 1-2 nolu parsellerde tespiti yapılan yapı kalıntısının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4407 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ ANT.VALİLİK-ANT.MZ 10-Antalya İli, Elmalı İlçesi, Özdemir Köyü sınırlarında bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1483 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Özdemir Höyüğün sit sınırlarının güncellenmesine yönelik Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bilgi-belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 3763 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) O.KARA ANT.VALİLİK-ANT.MZ 11-Antalya İli, Finike İlçesi, Yazır Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 110 ada 6 nolu parselin gölet yapılması amacıyla Yazır Köyü Tüzel Kişiliği adına tahsisi istenildiğine ilişkin Finike Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün tarih ve 1166 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca alanda tespit edilen 2863 sayılı yasa kapsamındaki kalıntıların tesciline ilişkin tarihli rapor ve ekleri. ( ) A.GÜLTEKİN-C.GÜVEN ANT.VALİLİK-ANT.MZ

3 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Korkuteli İlçesi sınırları içerisinde arazide insitu durumda bulunmayan kültür varlıklarının Elmalı Müzesine taşınması talebine ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4318 sayılı yazısı ve eki Antalya Müze Müdürlüğünün tarih ve /993 sayılı yazısı. ( ) F.ÖZDEL ANT.VALİLİK-ANT.MZ 13-Antalya İli, İbradı İlçesi, Maşata Yaylası Turizm Alanındaki Ürünlü Köyünde, Kentsel Sit Alanında yer alan, özel mülkiyetteki 151 ada 20 parselde kayıtlı tescilli taşınmazda izinsiz uygulamada bulunulduğuna ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 630 sayılı rapor ve ekleri. ( ) U.OĞUZ-Ö.OFLU ANT.VALİLİK 14-Antalya İli, İbradı İlçesi, Maşata Yaylası Turizm Alanındaki Ürünlü Köyünde, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, özel mülkiyetteki 151 ada 26 parseldeki yapının tescili istemine ilişkin Ali Duran Özcivan ve Nuran Bozkurt un tarihli başvurusu ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 628 sayılı rapor ve ekleri. ( ) U.OĞUZ-Ö.OFLU ANT.VALİLİK 15-Antalya İli, İbradı İlçesi, Maşata Yaylası Turizm Alanındaki Ürünlü Köyünde, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, özel mülkiyetteki 151 ada 23 parseldeki yapının tescili istemine ilişkin Nurhayat Varol un tarihli başvurusu ile Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 628 sayılı rapor ve ekleri. ( ) U.OĞUZ-Ö.OFLU ANT.VALİLİK 16-Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Kalecik Köyü, Çürük Mahallesinde, özel mülkiyete ait 103 ada 3 parselde bulunan çınar ağaçlarının tescil edilerek koruma altına alınması talebine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 997 sayılı yazısı, Semra Yılmaz ın tarihli başvurusu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1424 sayılı yazısı, Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğünün tarih ve 1122 sayılı yazısı, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve 8944 sayılı yazısı. ( ) G.BENZET ANT.VALİLİK-KARAYOLLARI (DAN) 17-Antalya İli, (Antalya-Manavgat) Ayrımı (Başlar-İbradı) Ayrımı 3.Bölge Seydişehir Yolu Projesi kapsamında kilometreler arasında kısmen Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1831 sayılı kararıyla koruma alanı belirlenen tescilli Kargı Hanın Koruma Alanı içerisinden ve kilometreler arasında Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1095 sayılı kararıyla tescil edilen Beydiğin Antik Yolunu keserek koruma alanından geçen güzergaha ilişkin kurum görüşünün istendiği Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu. ( ) A.GÜLTEKİN-C.GÜVEN ANT.VALİLİK-SİDE MZ-KARAYOLLARI(D)-VAKIFLAR

4 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Altınkaya Köyü Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 82 no ile tespitli evin giriş kapısı önündeki ahşap çardağın yenilenmesi istemine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 264 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU ANT.VALİLİK-SİDE MZ-ÇEV.ORMAN 19-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Altınkaya Köyü Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 27 no ile tespitli evin yıpranmış mevcut ahşap çardağının kaldırılarak yerine yeni ahşap çardak yapılması ve bahçesinin ahşap çit ile çevrilmesi istemine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 263 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU ANT.VALİLİK-SİDE MZ-ÇEV.ORMAN 20-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Altınkaya Köyü Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan mezarlıkta namaz kılınabilmesi için 6x6 m ölçülerinde üzeri kapalı, çevresi açık bir mekan yapılması istemine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 336 sayılı yazısı ve ekleri ( ) Ö.OFLU ANT.VALİLİK-SİDE MZ-ÇEV.ORMAN 21-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprüçay I.Derece Doğal Sit Alanı ve Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde ırmak kenarında yer alan dört noktada toplam iki adet zip-line aktivitesi organize edilmesi talebine yönelik Yelken Turizm İnşaat Oto Kir.Fot. ve Emlak Tic.Ltd.Şti nin tarihli dilekçesi, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 2306 sayılı yazısı, Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. (07.GN.44) R.DORA-S.AKIN ANT.VALİLİK-ÇEV.ORMAN 22-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Örenşehir ve Çenger Yerleşimlerinin kıyı kesiminde yer alan Çenger Turizm Merkezi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması amaçlı kurum görüşünün bildirilmesinin istendiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, inceleme sonucu tespit edilen yerleşim alanı ve yapı kalıntılarının tescilinin değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-E.S.ERÖZGÜN ANT.VALİLİK-MANAVGAT BLD-SİDE MZ-ORMAN 23-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorgun Ormanı I.Derece Doğal Sit Alanında yapım çalışmaları devam eden Koruma Amaçlı İmar Planı arazi çalışması kapsamında alan içerisinde tespit edilen duvar kalıntısına ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 77 sayılı yazısı ve eki tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Side Müze Müdürlüğü uzman raporu. ( ) S.ERDOĞAN-B.AKGÖZ-R.DORA MANAVGAT BLD-SİDE MZ-ORMAN-YAT.İŞL.(DA)

5 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Manavgat İlçesi, Ilıca Beldesi sınırları içerisinde bulunan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3321 sayılı kararıyla tescillenen Asar Tepenin sit derecesinin irdelenmesi, sit sınırlarının koordinatlandırılarak güncellenmesi ve bu sit alanı içerisinde bulunan ağaçlandırma taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 1048 sayılı yazısı, Ilıca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 22 sayılı yazısı ile Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-A.AKTAŞ-G.NERGİZ ILICA BLD-SİDE MZ-ORMAN 25-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Side Antik Limanı 1. ve 2. kısım arasındaki Side Belediyesi mülkiyetindeki alana Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığının deniz ve kıyı bandının asayişini sağlamak amacıyla kullanması için 7x3x2,6 m boyutlarında konteynır konulmasına ilişkin Side Belediye Başkanlığının tarih ve 314 sayılı yazısı ve ekleri ile Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 389 sayılı yazısı ve Doç.Dr.Hüseyin Sabri Alanyalı nın tarih ve 7 sayılı yazısı. ( ) Ş.ALP SİDE BLD-SİDE MZ-BAY.İSK-ULAŞTIRMA (DAN)-SAHİL GÜVENLİK (DAN) 26-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan ve Koruma Amaçlı İmar Planında Park alanında kalan eski parseldeki izinsiz uygulamalara ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 358 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 2041 sayılı yazısı. ( ) H.YILDIZ SİDE BLD-SİDE MZ 27-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3771 sayılı kararı ile onaylanan Side Koruma Amaçlı İmar Planında Çevreye Uyumlu Yapılaşma Alanı kararı getirilmiş olan 430 parsel nolu taşınmazda yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 300 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU SİDE BLD-SİDE MZ 28-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3771 sayılı kararı ile onaylanan planlama alanında bulunan 532 parsel nolu taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaya ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 291 sayılı ve tarih ve 301 sayılı yazıları ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU SİDE BLD-SİDE MZ 29-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3771 sayılı kararı ile onaylanan Side Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Hali İle Korunacak Sit Alanı kararı getirilmiş olan 52 parsel nolu taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaların 60 gün içerisinde kaldırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4822 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU SİDE BLD-SİDE MZ

6 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3771 sayılı kararı ile onaylanan Side Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Hali İle Korunacak Sit Alanı kararı getirilmiş olan 51 parsel nolu taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaya ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU SİDE BLD-SİDE MZ 31-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3771 sayılı kararı ile onaylanan Side Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Hali İle Korunacak Sit Alanı kararı getirilmiş olan 65 parsel nolu taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaya ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 302 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU SİDE BLD-SİDE MZ 32-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Selimiye Mahallesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında içinde Side Antik Tiyatrosu bitişiğinde yer alan Side Koruma Amaçlı İmar Planında İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli, hazine mülkiyetindeki, 27 ada 287 parseldeki kazı evi olarak kullanılan taşınmaza yönelik tadilat-tamirat iznine ilişkin Side Kazı Başkanlığının tarih ve 2011/8 sayılı yazısı. ( ) S.TÜRE SİDE BLD-SİDE MZ 33-Antalya İli, Akseki İlçesi, Akseki Kentsel Sit Alanında Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1599 sayılı kararıyla uygun bulunan Akseki Koruma Amaçlı İmar Planının plan hükümlerindeki değişikliğe ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4966 sayılı kararı, Akseki Belediye Başkanlığının tarih ve 5-2 nolu Meclis kararı. ( ) H.YILDIZ AKSEKİ BLD 34-Antalya İli, Akseki İlçesi, Akseki Kentsel Sit Alanında, Hacı İlyas Mahallesi, Medrese Caddesinde 10 ada 8 parselde bulunan, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 4697 sayılı kararı ile tescilli taşınmaza komşu özel mülkiyette, 10 ada 9 parselde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4189 sayılı kararıyla onaylanan yeni yapılaşma projesinin tadilatına ilişkin, Akseki Belediye Başkanlığının tarih ve 142 sayılı yazısı. ( ) H.YILDIZ AKSEKİ BLD.

7 159.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Finike İlçesi, Belediye mülkiyetinde ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2310 sayılı kararı ile belirlenen tescilli yapıların koruma alanı içinde Belediye Hizmet alanında bulunan, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1700 sayılı kararı ile tescilli Eski Belediye Hizmet Binasının yer aldığı 100 ada 1 parsel ile üzerinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1281 sayılı kararı ile eski jandarma binasının oturum alanında kent müzesi fonksiyonu ile yeni bir yapı yapılması uygun bulunan 101 ada 1 parselin ihdas, tevhit ve yola terk işlemine yönelik hazırlanan dosyanın kurulda incelenmesi ve söz konusu işlemlerin yapılıp yapılamayacağı konusunun değerlendirilmesine ilişkin Finike Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün tarih ve 458 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK FİNİKE BLD 36-Antalya İli, Finike İlçesi, 118 ada 60 parselde bulunan, Vakıflar mülkiyetinde kayıtlı, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2313 sayılı kararı ile rölövesi tarih ve 2753 sayılı kararı ile de restorasyon projesi uygun bulunan tescilli Finike Merkez Camiinin onarımı sırasında ortaya çıkan veriler ve onaylı projesinden farklı olarak yapılmak istenen uygulamalarla ilgili hazırlanan kontrollük raporunun kurulda değerlendirilmesine ilişkin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 2644 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK FİNİKE BLD-VAKIFLAR 37-Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Beldesinde, 150 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kalkan Belediyesine ait tescilli Mustafa Kocakaya İlköğretim Okulunun koruma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4971 sayılı kararı ile Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 623 sayılı rapor ve ekleri. ( ) U.OĞUZ KALKAN BLD 38-Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Beldesinde, 150 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kalkan Belediyesine ait tescilli Mustafa Kocakaya İlköğretim Okulunun restorasyon projesi, restorasyon raporu, restorasyon müdahale ve analiz paftalarına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4971 sayılı kararı ile Kaş Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 2581 sayılı yazısı. ( ) U.OĞUZ KALKAN BLD-KAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM (DAN)

8 160.TOPLANTI GÜNDEMİ Burdur İli, Merkez İlçede, Kentsel Sit Alanında, mülkiyeti Vakıflara ait, 475 ada 28 parselde bulunan, Eski Şehir Kulübü olarak bilinen ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1278 sayılı kararı ile tescilli yapının onarımına yönelik hazırlanan rölöve ile restorasyon projesinin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Burdur Belediye Başkanlığı Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünün tarih ve 1705 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK BURDUR BLD-VAKIFLAR 2-Burdur İli, Altınyayla İlçe sınırları içerisinde bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 2967, tarih ve 3734, tarih ve 4609 sayılı kararıyla tescil edilen 13 adet anıt ağaca tanıtım levhası konulması talebine ilişkin Altınyayla Belediye Başkanlığının tarih ve 197 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3627 sayılı yazısı, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.TURHAN ALTINYAYLA BLD-BURDUR VALİLİK 3-Burdur İli, Tefenni İlçesi, Seydiler Köyü sınırları içerisinde bulunan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2543 sayılı kararı ile tescilli Seydiler Höyük ile Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 893 sayılı kararı ile tescilli Yuvalak Tümülüsü arasında yeni tespiti yapılan tümülüsün tesciline ilişkin, Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 847 sayılı yazısı eki Burdur Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ BURDUR VALİLİK-BURDUR MZ 4-Burdur İli, Kemer İlçesi, Yakalar Köyü, 6 pafta 3206 parselde bulunan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait caminin tesciline ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1002 sayılı yazısı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 3300 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU BURDUR VALİLİK-BURDUR MZ-VAKIFLAR 5-Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Yeşilada III.Derece Doğal Sit Alanında yer alan adayı çevreleyen yol ile göl arasında izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan uygulamaların kaldırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4775 sayılı kararı ile Eğirdir belediye Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ EĞİRDİR BLD. 6-Isparta İli, Merkez, Yenice Mahallesi, 71 pafta 288 ada 34 parselde bulunan, mülkiyeti Hacı Halil Vakfına ait Hacı Halil Camiinin tesciline ilişkin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 2360 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU ISPARTA BLD-VAKIFLAR 160.TOPLANTI GÜNDEMİ

9 Isparta İli, Merkez İlçede, Turan Mahallesi, 2213 Sokak, 42 pafta 436 ada 4 parsel (yeni 4724 ada 4 parsel) de bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih ve A-548 sayılı kararı ile tescilli, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4703 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon projeleri ile analiz raporları tarih ve 4888 sayılı kararı ile de müdahale kararları paftası, yeni kullanım ve detaylar projeleri ile raporları uygun bulunan Aya Panaya (Aya Baniya) Kilisesinin çevre duvarlarında yapılan tadilat çalışmaları sonucunda ortaya çıkan molozların temizlenmesi ve çevre düzenlemesi yapılmasına ilişkin Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1378 sayılı yazısı ve ekleri ile konu ile ilgili Isparta Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eklerinin iletildiği Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1858 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK ISPARTA BLD-ISP.MZ-SÜL.DEM.ÜNV.(DAN) 8-Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Görgü Orta Mahallesi, 136 ada 2-3 parsellerde bulunan mülkiyeti Yalvaç Belediyesine ait tescilli yapının cephesinde subasman seviyesindeki kayrak taşı kaplamalar, cumba altı konsolları, bahçedeki betonarme eklenti, farklı ahşap renkleri v.b. bölümlerindeki restorasyon projesine uygun olmayan uygulamaların Belediyesince restorasyon projesine uygun hale getirilmesine karar verilen Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3656 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 2078 sayılı ve tarih ve 3876 sayılı yazıları, yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesinin istendiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /165 [ ] sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli yerinde inceleme raporu. ( ) A.ÖZTÜRK YALVAÇ BLD 9-Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Orta Mahalle, 30 ada 5 parselde yer alan hazine mülkiyetindeki, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4937 sayılı kararı ile rölövesi ile analiz paftaları uygun bulunan tescilli Eski Hükümet Konağının restorasyon projesi, raporu ve müdahale paftalarının Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 139 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP ŞARKİKARAAĞAÇ BLD. 10-Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Akdoğan Köyü, İncebel-Kocataş Mevkii yakınlarındaki mermer ocaklarının faaliyetleri ile ilgili Isparta Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışmalar sırasında alanda tespiti yapılan antik yerleşim alanının tesciline yönelik, Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1552 sayılı yazısı eki Isparta Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ ISPARTA VALİLİK-ISP.MÜZE-ORMAN

10 160.TOPLANTI GÜNDEMİ Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Serpil Köyünde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 730 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanda bulunan mülkiyeti hazineye ait 153,154 ve 155 nolu parseller üzerinde damla sulama sistemi kurmak amacıyla yapılmak istenen çalışmaya esas, Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1324 sayılı yazısı eki Isparta Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ ISPARTA VALİLİK-ISP.MÜZE 12-Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi, Keşbeleni Mevkiinde yer alan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 37 sayılı kararıyla I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli yapı kalıntılarının bulunduğu alanda izinsiz olarak açılan muz teraslarına ilişkin Alanya Kaymakamlığı İlçe Müze Müdürlüğünün tarih ve 338 sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ MAHMUTLAR BLD.-ALANYA MZ. 13-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, özel mülkiyette, 283 ada 26 parselde yer alan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5025 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan tescilli taşınmazın restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 827 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD-ALANYA MZ 14-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, Alanya Kalesi İç Kale girişinde, prefabrik Kültür Ürünleri Satış Mağazası yapılmasına yönelik projesi Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3958 sayılı kararı ile onaylanan ve uygulaması tamamlanan mağazanın 7 metre ileriye taşınmasına yönelik hazırlanan tadilat projesinin Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri, Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 725 sayılı yazısı ve ekleri ile Alanya Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün tarih ve 424 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD-ALANYA MZ-DÖSİM (DAN) 15-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, özel mülkiyette, 409 ada 9 parselde bulunan ve onarım projeleri Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 6057 sayılı kararı ile onaylı tescilli taşınmaz için hazırlanan tadilat proje önerilerinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 843 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5026 sayılı kararı. ( ) A.ÖZTÜRK ALANYA BLD-ALANYA MZ

11 160.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyette rölöve ve restorasyon projeleri Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3352 sayılı kararı ile onaylanan tescilli yapının bulunduğu 284 ada 3 parselde, Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2006/171 sayılı kararı gereği Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3352 sayılı kararı ile değiştirilen koruma amaçlı imar planı karar değişikliği işlemleri sırasında parseldeki yola terk kararının sehven plan kararına işlenmediğine ve sehven plana işlenmeyen yola terk kararının ilave edilmesi konusunun kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 848 sayılı yazısı ve ekleri ( ) A.ÖZTÜRK ALANYA BLD-ALANYA MZ 17-Antalya İli, Alanya İlçesi, Seki Köyü, Adataş Mevkii, Syedra Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan tescilsiz ve ruhsatsız yapılmış olan tüm yapıların kaldırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3528 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /165 [ ] sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Alanya Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-B.AKGÖZ ALANYA BLD-ALANYA MZ. 18-Antalya İli, Alanya İlçesi, Seki Köyü, Adataş Mevkii, Syedra Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan Adataş Antik Limanının yaz aylarında geçici olarak ikamet etme amaçlı barınak talebine ilişkin Alanya Su Ürünleri Kooperatifinin tarihli başvurusu ve Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 9253 sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ-B.AKGÖZ ALANYA BLD-ALANYA MZ. 19-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanını Etkileme Geçiş Alanı içinde Çarşı Mahallesinde, özel mülkiyette, 263 ada 5 parselde yer alan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3822 sayılı kararı ile rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ve raporları uygun bulunan tescilli yapının, restorasyon tadilatı, fonksiyon değişikliği ve öneri fonksiyona göre hazırlanan peyzaj projesinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 826 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5023 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD 20-Antalya İli, Alanya İlçesi, Hisariçi Mahallesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyette, 424 ada 8 parselde bulunan, Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında Geleneksel Yapı plan kararı getirilen rölöve, restorasyon projeleri Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4171 sayılı kararı ile uygun bulunan yapının tadilat projesinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 825 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD-ALANYA MZ

12 160.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Alanya İlçesi, Tophane Mahallesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyetteki 406 ada 8-9 parsellerde bulunan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3601 sayılı kararı ile restorasyon projesi ve tarih ve 4531 sayılı kararı ile de restorasyon proje tadilatı uygun bulunan tescilli yapılara yönelik olarak hazırlanan tadilat projesinin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 845 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK ALANYA BLD-ALANYA MZ 22-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1686 sayılı kararı ile Kızılkule-Tophane Eksen Projeleri uygun bulunan, bu doğrultuda hazırlanarak Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3708 sayılı kararı ile de gezi güzergahı detay projeleri uygun bulunan alanda yapılan uygulama sırasında ortaya çıkan veriler doğrultusunda hazırlanan revize projelerinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 864 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD-ALANYA MZ 23-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, 291 ada 1 parselde, özel mülkiyette olup, Belediyesi kullanımında bulunan, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1987 sayılı kararı ile onaylanan projesinin tadilatı ve bahçesinde yapılan arkeolojik kazı sonucu çıkan buluntulara göre hazırlanan tadilat projesi, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2867 sayılı kararı ile onaylanan tescilli taşınmaz parselinin ön bölümünde bulunan arkeolojik kazı alanının korunması ve düzenlenmesine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 846 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor. ( ) H.YILDIZ ALANYA BLD-ALANYA MZ 24-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Tophane Mahallesi, Kale Altı Mevkii, 43 pafta 286 ada 1 parselde bulunan özel mülkiyetteki tescilsiz, Koruma Amaçlı İmar Planında Geleneksel Yapı kararı getirilen ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 6255 sayılı kararı ile onarım projesi onaylanan yapının onaylı projesinde tadilat yapılması istemine ilişkin Alanya Belediye İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 824 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor. ( ) H.YILDIZ ALANYA BLD-ALANYA MZ 25-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3714 sayılı kararı ile restorasyon projesi uygun bulunan, özel mülkiyette, 294 ada 7 parselde yer alan tescilsiz, ancak Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında Geleneksel Yapı kararı getirilen yapının restorasyon tadilatı projesinin Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 844 sayılı yazısı ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4746 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP ALANYA BLD-ALANYA MZ

13 160.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Tophane Mahallesinde, özel mülkiyette bulunan 405 ada 2 parselin Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 4308 sayılı kararıyla onaylanan Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında H1-Harabe Yapı plan kararının değiştirilmesi talebine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 862 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) H.YILDIZ ALANYA BLD-ALANYA MZ 27-Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mahallesi, Gemi Yakası Mevkii, özel mülkiyetteki, 27 ada 38 parselde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3836 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grubu 2.Grup olarak belirlenen yapının tescil kaydının kaldırılması istemine ilişkin Hüseyin Uğur un tarihli başvurusu ve Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 359 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN GAZİPAŞA BLD 28-Antalya İli, Alanya İlçesi, Güney Köyünün yaklaşık 1,5 km güneybatısında bulunan antik yapı kalıntılarının tescil edilmesine ilişkin Alanya Kaymakamlığı İlçe Müze Müdürlüğünün tarih ve 338 sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ GAZİPAŞA BLD-ALANYA MZ 29-Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi sınırları içerisinde, Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında bulunan, Augea Antik Kenti I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifine yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4643 sayılı kararı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) B.AKGÖZ KONAKLI BLD-ALANYA MZ-YAT.İŞLT.(DAN)

14 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hacısekililer Köyü sınırlarında kalan ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3653 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5055 sayılı kararıyla da sınırları koordinatlandırılan Domuzağılı Antik Yerleşim Alanı yakını ve kısmen içerisinde kalan uygulamalara ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4856 sayılı kararı, Antalya Valiliği İl Özel İdaresinin tarih ve 7613 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM / sayılı yazısı, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu, Konyaaltı Belediye Başkanlığının tarih ve 1918/3403 sayılı yazısı. ( KÇ) F.ÖZDEL BÜYÜKŞEHİR BLD-KONYAALTI BLD-ORMAN-ANT.MZ. DSİ (DAN) - KARAYOLLARI (DAN) 2-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Geyikbayırı ve Çağlarca Köyleri sınırları içerisinde yer alan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1071 sayılı kararı ile sınırları belirlenen, aynı Kurulun tarih ve 1210 sayılı kararı ile de sınırları son şeklini alan Geyikbayırı, Trebenna Antik Kenti I.Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı sınırlarının bu alanda yapılacak çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sit alanı sınırlarının sağlıklaştırılarak koordinatlandırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu. ( ) G.BENZET-G.NERGİZ BÜYÜKŞEHİR BLD-KONYAALTI BLD-ORMAN 3-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi sınırlarında eski eser ve mezarlıkların bulunduğunun belirtildiği Mustafa Demiras ın tarihli başvurusu, yerinde yapılan inceleme sonucunda, özel mülkiyete ait 3806 nolu parselde tespit edilen antik kalıntıların tesciline yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.GÜLTEKİN-C.GÜVEN BÜYÜKŞEHİR BLD-KEPEZ BLD-ANT.MZ 4-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Menderes Mahallesi, 2 ada 5 parselde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 155 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma alanı belirlenen sarnıcın koruma alanına yönelik Varsak Belediye Meclisinin tarih ve 442 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 442 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan imar uygulamalarına ilişkin Kepez Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 3547 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) B.AKGÖZ BÜYÜKŞEHİR BLD-KEPEZ BLD-ANT.MZ 5-Antalya İli, Aksu ilçesi sınırları içerisinde kalan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 2325 sayılı kararı ile tescil edilen, tarih 2856 sayılı kararı ile de koruma amaçlı imar planı uygun bulunan, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih 3433 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları genişletilen Perge Antik Kenti I. II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu uzmanınca hazırlanan inceleme raporu ve ekleri. ( ) G.NERGİZ BÜYÜKŞEHİR BLD-AKSU BLD-ANT.MZ

15 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Aksu İlçesi, Perge Örenyerine ait I.Derece Arkeolojik Sit Alanındaki mevcut giriş ünitesinin arkasına jeneratör yerleştirilmesi istemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 5300 sayılı yazısı ile Perge Kazı Başkanı Prof.Dr.Haluk Abbasoğlu nun tarihli yazısı. ( ) U.OĞUZ BÜYÜKŞEHİR BLD-AKSU BLD-ANT.MZ-DÖSİM (DAN) 7-Antalya İli, Aksu İlçesi, Kumköy Köyü, Gerenli Mevkii, Kumköy I.Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde 6233 m 2 lik Devlet Ormanında Olimpos Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından doğalgaz boru hattı yapımı talebine ilişkin Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün tarih ve 4399, tarih ve 4471 sayılı yazıları, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) R.DORA-G.BENZET BÜYÜKŞEHİR BLD-AKSU BLD-ORMAN 8-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi, I.Derece Doğal Sit Alanında bulunan Muratpaşa Belediyesi mülkiyetinde 5487 ada 2 ve 3 parsellerdeki Manavoğlu Parkında Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4765 sayılı kararı ile uygun bulunan mimari projede Cafe 6 olarak belirlenen yapının ek kısmında ve gölgeliğinde tadilat yapılması ve gözlemeci olarak belirlenen yapının yanlış işlenen konumunun düzeltilmesi istemine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 8555 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 9-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi, özel mülkiyetteki 5272 ada 7 parselde bulanan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5067 sayılı kararıyla tescil edilen taşınmazın yıkıldığına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) S.TÜRE BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 10-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Lara I.Derece Doğal Sit Alanında bulunan ve ada 1 parsel önündeki açık alanda yer alan izinsiz uygulamaların 15 Nisan 2011 tarihine kadar kaldırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4757 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 11-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 149 ada 3 parselde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4683 sayılı kararı ile rölövesi düzeltilerek uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında KV(2) müdahale kararı getirilen tescilli yapının onarımı istemine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 8556 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD

16 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Vakıflar mülkiyetinde, 111 ada 3 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3617 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, çevre düzenleme projeleri uygun bulunan Kesik Minare Camiine ilişkin hazırlanan Aydınlatma- Elektrik Projeleri ile Açık Hava Müzesi Yeni Kullanım ve WC Projelerinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 3284 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD-VAKIFLAR 13-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 129 ada 1 ve 19 parsellerde bulunan tescilli ve Koruma Amaçlı İmar Planında R (Restorasyonu Yapılmış Yapı) kararı getirilen yapının Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5073 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesinde yapılmak istenen tadilata ve mevcut fosseptik çukurunun denge tankı olarak kullanılması istemine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 8515 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 14-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun gün ve A-4097 sayılı kararı ile anıtsal yapı olarak tescilli, Antalya Koruma Kurulunun gün ve 365 sayılı kararı ile belirlenen Balbey Camii, İki Kapılı Han, Tek Kapılı Han ve Pazar Hamamı ile çevresindeki yapı adalarını içine alan Hanlar Bölgesi Koruma Alanı içerisinde bulunan 347 ada 73 parselde Vakıflar mülkiyetinde kayıtlı Balbey Camiinin onarım projelerinin uygun bulunduğu Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2377 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan revize restitüsyon projesi ile restorasyon çevre düzenleme tadilat projesinin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5078 sayılı kararı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 2961 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK Büyükşehir Bld. / Muratpaşa Bld. / Vakıflar / Antalya Müze 15-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 96 ada 1 parselde tescilli bulunan ve Koruma Amaçlı İmar Planında KV(3) müdahale kararı getirilen yapının Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4859 sayılı kararıyla uygun bulunan tadilat projesinde yapılmak istenen tadilata ilişkin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 6633 sayılı yazısı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 5071 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD

17 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Haşimişcan Mahallesi Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyetteki Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1928 sayılı kararı ile tescilli, tarih ve 2196 sayılı kararı ile koruma grubu II. Grup olarak belirlenen ve tarih ve 3902 sayılı kararı ile yangın geçirmesi nedeniyle rölövesi alındıktan sonra kaldırılabileceğine karar verilen 20 ada 4 parseldeki yapının restoran olarak kullanılmasına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 7386 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 17-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, Koruma Amaçlı İmar Planında TV (15) 15 nolu parsel ile birleştirilerek yeni yapı yapılacak plan kararı getirilen, özel mülkiyetteki 128 ada 14 parselde bulunan tescilsiz binada cephe değişikliği isteminin Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve 763 sayılı ve tarih ve 9541 sayılı yazıları, Ali Sanlı nın tarihli başvurusu ve Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 7403 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 18-Antalya İli, Muratpaşa İlçesinde, Vakıflar mülkiyetindeki, 83 ada 71 parselde bulunan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 492 sayılı kararı ile rölöve ve restorasyon projeleri onanan, tescilli Müsellim Camiinin tuvalet projesine ilişkin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 3283 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD-VAKIFLAR 19-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 106 ada 7 parselde bulunan tescilsiz ve Koruma Amaçlı İmar Planında yeni yapı kararı getirilen yapıda Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4768 sayılı kararıyla uygun bulunan projesine aykırı uygulama yapıldığına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve 8756 sayılı ve tarih ve 9749 sayılı yazıları, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı 2.Zabıta Şube Müdürlüğünün tarih ve 9600 sayılı yazısı ve projesinde yapılmak istenen tadilata ilişkin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 6586 sayılı yazısı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulunca alınan tarih ve 5069 sayılı karara ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 8539 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD 20-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, Barbaros Mahallesi, 112 ada 1 parselde bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1442 sayılı kararı ile onaylanan Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı ekindeki Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil kaydı devam eden taşınmazlara ait listede yer alarak müdahale türü KV(2) olarak belirlenen, özel mülkiyetteki taşınmazın Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4684 sayılı kararı ile onaylanan onarım projesinin tadilat projesine ilişkin Muratpaşa Belediye Başkanlığının tarih ve 8519 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) H.YILDIZ BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD

18 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, Kaleiçi Koruma Amaçlı Revize İmar Planında KV(5) müdahale kararı getirilen özel mülkiyetteki rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4551 sayılı kararı ile uygun bulunan 876 ada 32 parselde yapılan sondaj kazısına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4762 sayılı kararı ile tarih ve 4962 sayılı kararı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4151 sayılı yazısı eki Antalya Müze Müdürlüğünün tarih ve 955 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan tadilat projesine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 8366 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE-A.ÖZTÜRK BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD-ANT.MZ 22-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan ve hazırlanan fikir projesi Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4786 sayılı kararı ile uygun bulunan Yat Limanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE BÜYÜKŞEHİR BLD-MURATPAŞA BLD-ANT.MZ 23-Antalya İli, Serik İlçesi, Gedik Mahallesi sınırları içerisinde, kısmen Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4897 sayılı kararıyla sınırları güncellenen I.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, özel mülkiyetteki 101 ada 11 nolu parselin sit alanı dışında bulunan kısmında tarım ağaçlarını sulamak amacıyla elektrik abonesi olmasında herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin Orhan Karatlı nın tarihli başvurusu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) C.GÜVEN SERİK BLD-ANT.MZ 24-Antalya İli, Serik İlçesi, Belkıs Beldesi, III.Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan, özel mülkiyetteki 121 parsel üzerindeki Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3306 sayılı kararıyla yapılması uygun bulunan Aspendos Arena Gösteri Merkezinde onarım yapılması talebine ilişkin Belkıs Belediye Başkanlığının tarih ve 241 sayılı yazısı ile Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Dan.Hiz.Ltd.Şti. vekili Av.İlkser Akbulut un tarihli başvurusu ve ekleri. ( /214) U.OĞUZ BELKIS BLD-ANT.MZ 25-Antalya İli, Serik İlçesi, Belkıs Beldesi sınırları içinde, Aspendos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4873 sayılı kararı ile rölöve çizimleri, rölöve detayları, rölöve değişim ve bozulmalar ile rölöve yapısal deformasyon paftaları ve raporları uygun bulunan Aspendos Tiyatrosunun restorasyon, restitüsyon, statik, elektrik projeleri ile arkeolojik sondaj raporunun kurulda değerlendirilmesine ilişkin Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün tarih ve 431 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP BELKIS BLD-ANT.MZ-RÖLÖVE (DAN)

19 161.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Serik İlçesi, Belkıs Beldesi sınırlarında bulunan Aspendos Örenyerine müze ve örenyerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve yönetimi işi kapsamında jeneratör konulmasına ilişkin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 5194 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ BELKIS BLD-ANT.MZ-DÖSİM (DAN) 27-Antalya İli, Kumluca İlçesi, Mavikent Beldesi, Gagai Antik Kenti III. Derece Arkeolojik ve kısmen I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılmakta olan kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde kolektör hattı, şebeke hattı ve parsel bacalarının imalatı amacıyla yapılacak kazı çalışmalarına yönelik, Mavikent Belediye Başkanlığının tarih ve 339 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 5305 sayılı yazısı eki Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ MAVİKENT BLD-ANT.MZ 28-Antalya İli, Demre İlçesi, Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Aziz Nikolaos Kilisesi I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işi kapsamında planlama alan sınırı içerisinde plan müellifi tarafından tescili önerilen sivil mimarlık yapılarına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4978 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1817 sayılı yazısı, Demre Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) B.AKGÖZ DEMRE BLD- ANT.MZ- RÖLÖVE(DAN)- DÜN.MİR.AL.D.B..(DAN)- YAT.İŞLT.(DAN) 29-Antalya İli, Demre İlçesi, Noel Baba Anıt Müzesi I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan mevcut bilet gişesinin kaldırılarak Müze Mağazasının yola bakan cephesinin aksında, yeşil alan düzenlemesi yapılmış olan alanda yeni bir giriş ünitesi yapılması istemine ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.DÖS sayılı yazısı ve Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4444 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ DEMRE BLD-ANT.MZ-DÖSİM (DAN) 30-Antalya İli, Kaş İlçesi, Merkez Mahallesinde, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 5919 sayılı kararı ile belirlenen Kaş Kentsel Sit Alanında özel mülkiyette bulunan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 531 sayılı kararı ile tescilli ve koruma grubu II. Grup olarak belirlenen 46 ada 14 parsel lehine, aynı kararla II. Grup yapı olarak tescilli ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 664 sayılı kararı ile restorasyon projesi düzeltilerek uygun bulunan 46 ada 15 parsel aleyhine yapılan geçit hakkı işlemine yönelik hazırlanan belgeler ile konunun koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Kaş Kaymakamlığı Tapu sicil Müdürlüğünün tarih ve 631 sayılı yazısı ve ekleri ile her iki tescilli yapıda yapılmış olan izinsiz uygulamalarla ilgili Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli yerinde inceleme raporu ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK-F.ÖZDEL KAŞ BLD

20 159.TOPLANTI EK GÜNDEMİ Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Selimiye Mahallesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında içinde Side Antik Tiyatrosu bitişiğinde yer alan Side Koruma Amaçlı İmar Planında İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli, hazine mülkiyetindeki, 27 ada 288 parseldeki taşınmazın bitişiğinde yer alan ve Kültür ve Turizm bakanlığına tahsisli olup kazı evi olarak kullanılan 287 parsel ile birlikte kazı evi olarak kullanılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /21/ sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE SİDE BLD-SİDE MZ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde orman alanında bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun 25.06.1998 tarih ve 3858 sayılı kararı ile tescilli ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 ANTALYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 ANTALYA 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 1-Antalya İli, Aksu İlçesinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2011 tarih ve 5158 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Perge Antik

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 04.01.2012 Sayı : 1 Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Ertuğrulgazi (Tapuda Eskibağlar) Mahallesi, 21M-1a-1b

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / 01 2 09/01/2009 / 02 3 09/01/2009 / 03 4

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KARATAY İLÇESİ MEVLANA KÜLLİYESİ VE PİRİ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ CİVARI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI PAFTA NO: M29A11D1A- M29A11D1B K Ö:1/1000 LEJAND

Detaylı

EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ve ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI İÇİNDEKİLER: A- TANIMLAR

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 14.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU

DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU Hazırlayanlar: Armağan TANRIKULU Uzman M. Adnan AKSOY Uzman Mayıs 2012 SUNUŞ Tarihte Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgede yer alan ve Yukarı Mezopotamya

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:25.12.2014 TALEP SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD E S K Đ E S E R L E R K O R U M A V E D E Ğ E R L E N D Đ R M E M Đ M A R L I K L T D KURULUŞ NĐSAN 1987 KURUCU VE FĐRMA YÖNETĐCĐSĐ CENGĐZ KABAOĞLU Mimar

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8 PARSELLER BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ'NDE

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.02.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-9525

Detaylı