* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE"

Transkript

1 Aþdaðul da Meclis te yeni tablo seçim iptal AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi. CHP li Dursun Uzunca nýn bir oy farkla kazandýðý seçim, AK Parti nin itirazý üzerine iptal edildi. * HABERÝ 17 DE Yerel seçim sonuçlarýna göre Çorum Ýl Genel Meclisi nin yeni üyeleri belli oldu. * HABERÝ 17 DE Babasýnýn muhtarlýðýný sandýk baþýnda öðrendi Hamamözü Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli polis memuru Engin Keskin, babasýnýn muhtar seçildiðini seçim görevlisi iken öðrenmenin sevincini yaþadý. * HABERÝ 8 DE Ýtirazlar nedeniyle Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda dün yoðun bir gün yaþandý. Seçim Kurulu nda son gün yoðunluðu Ýtiraz kuyruðu 2 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yerel seçim sonuçlarý için tanýnan yasal itiraz süresi dün saat te sona erdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi nin ardýndan hareketliliðin devam ettiði Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda dün yoðun bir gün yaþandý. * HABERÝ 17 DE Millet vesayetçileri reddetti Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, milletin her hal ve þartta demokratik haklarýna müdahaleyi ve vesayetçi anlayýþlarý reddettiðini söyledi. * HABERÝ 6 DA Çorum da düzenlenen cenaze törenine 4 bakan, milletvekilleri, çok sayýda bakan yardýmcýsý, üst düzey bürokrat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Cemalettin Kafkas ýn cenazesine 4 bakan katýldý Kafkas ýn acý günü Avni Yamaner vefat etti Mustafa Demirer Gazetemiz Denetim Kurulu Üyesi, þirketimiz ortaklarýndan eski mobilyacý esnafýndan Mehmet ve Hadi Yamaner'in babasý Avni Yamaner (87) vefat etti. Merhumun Avni Yamaner cenazesi bugün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden alýnarak Ulu Cami'ye getirilecek. Öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasýnýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, gündemle ilgili sorularý cevaplandýrdý. Bakan Güllüce Külcü yü kutladý Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 6 DA Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasý Cemalettin Kafkas (81) vefat etti. Çorum ve Alaca da düzenlenen cenaze merasimine 4 bakanýn yaný sýra yoðun katýlým oldu. * HABERÝ 6 DA Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasý Cemalettin Kafkas, bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi görüyordu. Baþkan Külcü, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce ye çalýþmalar hakkýnda brifing Orman Haftasý yürüyüþü Çorum da Pitbull dehþeti Çorum da köpeklerini gezdirmeye çýkan bir kiþi pitbull cinsi köpeðin saldýrýsýna uðradý. * HABERÝ 8 DE Çorum da köpeklerini gezdirmeye çýkan bir kiþi pitbull cinsi köpeðin saldýrýsýna uðradý. Orman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle fidan dikmenin önemine dikkat çekmek için yürüyüþ organize etti. * HABERÝ 8 DE Let s Creat proje ekibi, 5 Nisan tarihine kadar Çorum da misafir olacak. Let s Creat Proje Ekibi üniversitede Let s Creat isimli projede ortak ülke olarak yer alan Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti nden gelen öðretmen ve öðrenciler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Orman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. * HABERÝ 10 DA

2 2 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN SÝZÝN ÝÇÝN BURADA ÝNDÝRÝM VAR! 450 Lt. Buzdolabý Multifonksiyon Fýrýn Program Bulaþýk Makinasý Kg. Çamaþýr Manikasý 699 BALCIOÐLU TÝCARET VESTEL SHOWROOM Fatih Cad. No: Çorum Bu dereye el atýlmalý Seçimler bitti, memleket meselelerine dönelim. Eþref Hoca Caddesi Ahçýlar Baðlarý ile Tavukluk istikametine cepheli bir deremiz var. Çevresinde yüksek yüksek apartmanlar bulunuyor. Yazýn adam boyu yükselen otlar, koku ve haþeratýn yoðunlaþtýðý mezbelelik bir manzara görebilirsiniz. Malum bir ara derenin çevresinde çalýþma yapýlacak gibi olmuþ, sonra vazgeçilmiþti. Çevre sakinleri yine aradýlar. Mevzuyu önceden bildiðimizden ýzdýraplarýný anlýyoruz. Uzun lafýn kýsasý, Allah o bölgeye güzel bir yeþil alan, temiz hava vermiþ, Çorum Belediyesi þu dereye bir el atýp çözüm bulsa hiç fena olmaz. HERÞEY ÞOFÖR VE NAKLÝYECÝ ESNAFI ÝÇÝN ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKAN ADAYI METÝN ÖZKAN ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ (Ç.HAK:3370) (Ç.HAK:613) BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÝÇÝNDE ÇALIÞACAÐIZ SÝZDEN BÝRÝ OLARAK GÖREVE TALÝBÝM ÇORUM ÞOFÖRLER VE PAMUCAKLI, TIRCI MEHMET LAKABI ÝLE TANINAN LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel:

3 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:694) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Öztürk Orman Mühendislik Bürosu Ýsmail Hüsamettin Öztürk Hizmetleriyle Çorum'a 5 Altýn Yýl yaþatarak, Çorum'u çaðdaþ ve daha yaþanabilir bir il haline getiren Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA (Ç.HAK:710) bu kutlu göreve yeniden seçilmesinden dolayý tebrik eder, Deðerli Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile birlikte yeni dönemde Çorum'a hizmet edecek olan meclis üyelerini de kutlarým. MÝSTAÞ Patatescilik Arif&Ýsmail Sungur

4 4 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Tüm Çorum Halkýna hayýrlý olsun. Emek Lokantasý Abdullah Ateþ Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Tüm Çorum Halkýna hayýrlý olsun. (Ç.HAK:727) Osman Saðlam Yýldýrým Nakliyat Tic. San. Ltd. Þti.

5 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. (Ç.HAK:694) Hýþýroðlu Kuruyemiþ ve Gýda Sanayi Ticaret Limited Þirketi Fikret Hýþýroðlu

6 6 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Millet vesayetçileri reddetti Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, milletin her hal ve þartta demokratik haklarýna müdahaleyi ve vesayetçi anlayýþlarý reddettiðini söyledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasý Cemalettin Kafkas ýn cenaze törenine katýlmak için Çorum a gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, gazetecilerin seçim sonuçlarýna yönelik sorularýný yanýtladý. 30 Mart seçimleriyle ilgili çok farklý farklý yorumlar olduðunu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn da Pazar günü akþam yaptýðý bir deðerlendirme olduðunu hatýrlatan Bakan Yazýcý, Milletimizin sezgileri son derece güçlüdür. Geleceði görür. Ýþ yapanla laf üretenin ayrýmýný yapýyor. Süreçte de bunu gördük. Bu seçim kampanyasý diðer seçimlere oranla daha yoðun gerçekleþti. Dolayýsýyla aziz milletimiz kampanyada yarýþa giren siyasi partilerin tabiri caizse ürünlerini, proje olarak düþündüklerini siyaset borsasýna sundular. Bizim geçmiþ- Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasýnýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, gündemle ilgili sorularý cevaplandýrdý. teki uygulamalarýmýz bundan sonra Türkiye ye getireceklerimiz bakýmýndan da referans. Millet bunlarý görüyor deðerlendiriyor dedi. Milletin güven ve istikrarýn çok kýymetli bir deðer olduðunun farkýnda olduðunun altýný çizen çizen Yazýcý, Türkiye nin 12 yýllýk kazanýmlarýnýn altýnda güven ve istikrarýn olduðunu vurguladý. Cumhuriyet hükümetinin uygulamalarý milletin saðladýðý o güven ve istikrar zeminin üzerinde giderek büyüdüðünü, güçlendiðini ve milletin sorunlarýna çözüm ürettiðini anlatan Bakan Yazýcý, Ýnsanýmýzda bu kýymetli zeminin kaymasýný istemedi. Tahkim etti. Elbette o zemin üzerinde inþai faaliyet yürüten Türkiye Cumhuriyeti baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn þahsýnda tebarruz etmiþ yönetim tarzý, Türkiye nin çýkarlarýný koruyup kollama vizyonunu da deðerlendirmek suretiyle demokratik hakkýný kullandý. Milletimiz her hal ve þartta demokratik halklarýna müdahaleyi vesayetçi anlayýþlarý hep reddetmiþtir. Bu ister as- keri vesayet olsun. Onu zaten hükümet olarak yaptýðýmýz düzenlemelerde sergilediðimiz duruþla biz bir yere getirmiþtik. Sosyal yapýdan kaynaklanan mühendislik giriþimleri vesayetçi yaklaþýmlarda milletimiz demokratik hakkýna egemenlik hakkýna bir müdahale gibi olarak algýlayarak sandýkta onu ortaya koymuþ. Buda seçime katýlýmýn gerçekten son 20 yýlýn en yüksek düzeyde olmasýndan anlaþýlýyor. Çok konuþulacak çok tartýþýlacak bir seçim. Hem kampanya süreci itibariyle hem so- nuçlarýndan da siyasi anlamda çok ders çýkarýlacak bir seçimi gerçekleþtirdik. Sevindiðimiz þu seçim dolayýsýyla seçime gölge düþecek herhangi önemli bir olay olmamýþtýr. Hayýrlý uðurlu olsun diye konuþtu. Bakan Yazýcý, bir gazetecinin 'Zaman Gazetesi Yazarý Hüseyin Gülerce nin açýklamalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?' sorusuna ise, Ben cumhuriyet hükümetinin bir bakanýyým. Bir yazarýn konuya bir konuya iliþkin deðerlendirmesi üzerinde görüþ sergileyecek deðilim. Bize atfen bir þey söylese gerekeni söylerdim. Ýnsanlar empati yapacak. Seçim süreçleri ayný zamanda seçimde yanlýþ yapanlarýn empati yapmalarýna da vesile olur. Herkes empati yapacak. Seçimden önce neyi hedeflediler ne oldu, millet ne dedi? Bütün bunlarý dikkate almak suretiyle saðlýklý kafalarýn yapmasý gereken þey empati yapmak. Ve bir dahaki seçimde doðru rotaya girmektir. (ÝHA) Güllüce'den hayýrlý olsun ziyareti Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin de katýldýðý ziyarette Bakan Güllüce, Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýnýn takdire þayan olduðunu belirterek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü yeniden seçilmesinden dolayý da kutladý. Belediye çalýþmalarý hakkýnda Bakan Ýdris Güllüce'ye kýsa bir brifing veren Külcü de "Çorum Belediyesi'nin toplam bütçesinin %60'ný yatýrýma ayýran ve günü geçmiþ borcu olmayan üç dört belediyeden bir tanesi haline getirdik. Kaynaklarýmýzýn tamamýný kendimiz kullana biliyoruz. Alt yapý ile ilgili önemli çalýþmalar yaptýk. Arýtma tesisi olarak mevcut atýma tesisimizin kapasitesi önümüzdeki yýllarda dolacaðýndan yeni dönemde bir tane daha arýtma tesisi yapacaðýz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'ye ziyareti anýsýna cam vazo hediye etti. Çorum da düzenlenen cenaze törenine 4 bakan, milletvekilleri, çok sayýda bakan yardýmcýsý, üst düzey bürokrat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Cemalettin Kafkas ýn cenazesine 4 bakan katýldý Kafkas ýn acý günü Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasý Cemalettin Kafkas (81) vefat etti. Hastaneden alýndý Cemalettin Kafkas ýn cenazesi, dün sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nden alýnarak Ulu Cami ye getirildi. Hastaneye Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney de geldi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn babasý Cemalettin Kafkas, bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi görüyordu. Cenazeye 4 Bakan katýldý Baþkan Külcü, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce ye çalýþmalar hakkýnda brifing verdi. Cemalettin Kafkas için düzenlenen cenaze törenine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Rize Valisi Nurullah Çakýr, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Grup Baþkan Vekili Nevzat Pakdil, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Çevre ve Þehircilik Bakan Yardýmcýsý Muhammet Balta, Ýçiþleri Bakan Yardýmcý Osman Güneþ, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, üst düzey bürokratlar, ilçe belediye baþkanlarý sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilerin temsilcileri, Çorum merkez ve ilçelerden çok sayýda vatandaþ katýldý. Cenazeye yoðun katýlým Ziyarette Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de hazýr bulundu. Cemalettin Kafkas ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý da cenazeye katýlmak üzere Çorum a gelen bakanlar arasýnda yer aldý. müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Alaca ya götürüldü. Alaca da düzenlenen cenazeye Eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým da katýldý. Merhumun cenazesi Alaca Merkez Camii nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Alaca da düzenlenen cenaze merasimine Çorum da oldu- ðu gibi yoðun katýlým oldu. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. BAÞSAÐLIÐI Deðerli Dostumuz Saðlýk Bakan Yardýmcýsý AGAH KAFKAS Beyefendi'nin çok kýymetli babasý CEMALETTÝN KAFKAS 'ýn vefatýndan dolayý büyük üzüntü duymaktayýz. KAFKAS ailesinin acýsýný paylaþýr, Merhuma Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. UÐUR BARLIK-UYGUN BARLIK UÐUR ÞÝRKETLER GRUBU

7 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. AL-KA ÝNÞAAT (Ç.HAK:719) Ýrfan YAÞAR ÇARÞAMBA 2 NÝSAN

8 8 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Kütüphaneler Haftasý konferans ve ödülle baþladý Emre Kut 50. Kütüphane Haftasý etkinlikleri dün düzenlenen programla baþladý. Ýl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilen etkinliðe Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Halk Yýlmaz Erdoðan Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, Çorumlu yazarlar, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar yaptý. Kütüphanelerin insan hayatýnýn ayrýlmaz parçasý ve tecrübelerinin bilgi bankasý olduðunu belirten Bahtiyar, "Hiç olmazsa bu haftada bir kitap okuyarak veya evimize bir kitap alarak çocuklarýmýza örnek olacaðýz. Ýl Halk Kütüphanesi'ne baðlý 4 þube olmak üzere merkezde 5 kütüphane ile hizmetimizi sürdürmekteyiz yýlýnda kütüphanemiz yaklaþýk 93 bin 118 kitabý ile 228 bin 315 okuyucusuna hizmet vermiþtir." dedi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman ise, kutlanan haftalar içerisin de en anlamlý ve en önemli haftanýn Kütüphane Haftasý olduðunu söyledi. Zaman, son yýllarda kütüphanelere ilginin artýðýný belirterek, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Çorum halkýmýz da kütüphanelere çok ilgili. Unutmayalým ki kitaplar okudukça deðer kazanýr. Toplum olarak kitaba ve okumaya vakit ayýrmalýyýz. " Konuþmalarýn ardýndan 'Konaktaki Hazine' isimli kitabýyla Çocuk Edebiyatý dalýnda ödül alan Yazar Yýlmaz Erdoðan, 'Hayat Boyu Kütüphaneler' konulu bir konferans verdi. Daha sonra yýl boyunca kütüphanelerden en çok yararlanan kütüphane üyelerine çeþitli hediyeler takdim edilirken, kütüphane salonunda Ýnce Kâðýt Oymacýlýðý Kursu sergisi açýldý. Haftanýn ilk etkinliði davetlilere ikram ile son buldu. 50. Kütüphane Haftasý etkinlikleri dün düzenlenen programla baþladý. Yýl boyunca kütüphanelerden en çok yararlanan kütüphane üyelerine çeþitli hediyeler verildi. Çorum da Pitbull dehþeti Çorum da köpeklerini gezdirmeye çýkan bir kiþi pitbull cinsi köpeðin saldýrýsýna uðradý. Olay, Önceki akþam Bahçelievler Mahallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Aydýn adlý þahýs gece köpeklerini gezdirmek için sokaða çýktý. Bahar Caddesi üzerinde köpeklerini gezdiren Aydýn a bu sýrada sokakta baþýboþ gezen bir pitbull saldýrdý. Pitbul un saldýrýsý üzerine köpeklerini tasmalarýndan tutarak yukarý kaldýran Aydýn, pitbullu uzaklaþtýrmaya çalýþtý. Köpeðin saldýrmaya devam etmesi üzerine Aydýn ýn sahibi olduðu 3 adet terrier cinsi köpek tasmalarýndan kurtularak saða sola kaçmaya baþladý. Son olarak pitbull cinsi köpeðin Aydýn ýn bacaðýna ýsýrmaya çalýþmasý üzerine geri dönen Korsan isimli köpek pitbulun önüne atladý. Pitbulun saldýrdýðý köpek yaralandý. Olayýn ardýndan sahipleri yaralý köpeði veterinere götürürken polise baþvurarak þikayetçi oldu. Yaralý köpek tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayý anlatan Metin Aydýn, Gece köpeklerimi gezdirirken sokakta baþýboþ gezen bir pitbullun saldýrýsýna uðradým. Bir taraftan saldýran pitbulldan kurtulmaya çalýþýrken, diðer taraftan köpeklerimi tasmasýndan tutarak yukarý kaldýrýp korumaya aldým. Ancak pitbullun saldýrýsýnýn devam etmesi üzerine köpeklerim tasmalarýndan kurtularak kaçmaya baþladý. En son pitbull bacaðýma saldýrmasý üzerine bu kez köpeklerimden birisi beni korumak için köpeðin önüne atladý. Pitbullun kafasýna Orman Haftasý yürüyüþü Orman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Orman Haftasý tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle fidan dikmenin önemine dikkat çekmek için yürüyüþ organize etti. Saat Kulesi önünden baþlayan yürüyüþte 'kendi oksijenini kendin üret' dövizleri dikkat çekti. Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan Orman Ýþletme Müdürlüðü hizmet binasý önüne kadar devam Kurum binasý önünde fidan daðýtýldý. eden yürüyüþe Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, kurum personeli, orman muhafaza memurlarý katýldý. Yürüyüþün son duraðý olan Orman Ýþletme Müdürlüðü iþletme binasýnýn önünde vatandaþlara 750 adet kara çam ile 750 adet sedir fidaný daðýtýldý. Haber Merkezi Babasýnýn muhtarlýðýný sandýk baþýnda öðrendi Hamamözü Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli polis memuru Engin Keskin, babasýnýn muhtar seçildiðini seçim görevlisi iken öðrenmenin sevincini ya- þadý. Seçimde görevli olan Keskin, aldýðý telefonla babasý Arif Keskin'in (50) Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý Koyunaðýlý köyünde muhtar seçildiðini öðrendi. Yaþadýðý sevinci iþ arkadaþlarý ile paylaþan Keskin, ilk adaylýðýnda muhtar seçilen babasýný arayarak tebrik etti. (AA) Türkiye eþi benzeri görülmemiþ bir yerel seçime sahne olurken gözler, Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) taranmýþ tutanaklarý ile birlikte açýklayacaðý Sandýk Ölçekli Seçim Sonuçlarý ve kesin sonuçlarýn ne zaman ilan edileceðine çevrildi. 9 Nisan a kadar il ve ilçe seçim kurullarýna itiraz süreleri iþletilecek. Tüm itirazlar sonuçlandýktan sonra YSK kesin sonuçlarý sandýk ölçekli de olmak üzere ilan edecek yerel seçimlerinde YSK kesin sonuçlarý 43 günde ilan etmiþti. 30 Mart ta Cihan ve Anadolu Ajansý nýn sandýk sonuçlarýný farklý yansýtmasý üzerine YSK Baþkaný Sadi Güven Sonuçlar saðlýklý. En kýsa sürede açýklama yapacaðýz demiþti. YSK nýn resmi internet sitesinde ise Sandýk Ölçekli Seçim Sonuçlarý ile ilgili Bu sayfa, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçim sonuçlarý kesinleþinceye kadar hizmet vermeyecektir açýklamasý yapýldý. Seçim sonuçlarýna 298 sayýlý Seçim Kanunu na göre itiraz süreleri var. Buna göre, ilçe seçim kuruluna sonuçlara iliþkin yapýlacak itirazlar en geç bugün saat e kadar yapýlabilecek. Dilekçelere, itirazýn dayandýðý delil olan ýslak imzalý sandýk sonuç tutanaðý, bu bulunamýyorsa sandýk sonuç tutanaðýnýn fotoðrafýnýn eklenmesi gerekiyor. Ýlçe seçim kurulu iti- razlar konusundaki kararýný en geç 3 Nisan a kadar verecek. Ýlçe seçim kurulu karar aldýktan sonra bu karara en geç 1 gün içinde il seçim kurulunda da itiraz hakký bulunuyor. Ýl seçim kurulu da kendisine yapýlan itirazlarý 2 gün içinde karara baðlayacak. Ýl seçim kurulu kararlarýna karþý da YSK ya 3 gün içinde olaðan itiraz hakký bulunuyor. YSK nýn vereceði karar ise nihai ve kesin karar oluyor. Söz konusu seçimle ilgili kesin karar da YSK nýn kararýyla açýklanacak. Bu süreler dikkate alýnýnca seçim sonuçlarýna YSK ya itiraz dahil 9 Nisan a kadar itiraz yolu açýk. (Yaygýn basýn) Sonuçlar ne zaman kesinleþecek? Çorum da köpeklerini gezdirmeye çýkan bir kiþi pitbull cinsi köpeðin saldýrýsýna uðradý. vura vura köpeðimi yaralý olarak kurtardým. Veterinere götürdük ama köpeði kurtaramadýk dedi Olayýn ardýndan polise baþvurarak þikayetçi olduðunu anlatan Aydýn, Ancak olayýn üzerinden 3-4 gün geçmesine raðmen hiçbir iþlem yapýlma- dý. Polis, ifademize dahi baþvurmadý. Bu olay sanki sýradan bir sokak köpeðinin saldýrýsý gibi algýlanýyor. Yetkililer galiba bu olayýn vahametinin farkýnda deðil. Bu cins köpekler sokaklarda gezdiriliyor. Bu köpeklerin beslenilmesi yasak. Bu köpekler zincirsiz ve aðýzlýksýz nasýl sokakta gezdiriliyor. Bugün bizim baþýmýza gelen yarýn bir baþka insanýn, bir baþka çocuðun veya bir baþka bayanýn baþýna gelebilir. Yetkililerden isteðimiz bu köpeklerin sokaklarda gezdirilmemesi ve buna müsaade etmemeleri þeklinde konuþtu.(ýha) VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI DEÐERLÝ ÝNSAN ÝL SAÐLIK MÜDÜRÜMÜZ ÝSMAÝL YÜCEL'ÝN DEÐERLÝ BABASI ÝHSAN YÜCEL ÝN VEFATINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜZ. MERHUMA ALLAH TAN RAHMET, KEDERLÝ AÝLESÝNE VE YAKINLARINA BAÞSAÐLIÐI DÝLÝYORUZ. ÖZEL ELÝTPARK HASTANE AÝLESÝ DEÐERLÝ ÝNSAN SAÐLIK BAKAN YARDIMCISI AGAH KAFKAS'IN DEÐERLÝ BABASI CEMALETTÝN KAFKAS IN VEFATINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜZ. MERHUMA ALLAH TAN RAHMET, KEDERLÝ AÝLESÝNE VE YAKINLARINA BAÞSAÐLIÐI DÝLÝYORUZ. ÖZEL ELÝTPARK HASTANE AÝLESÝ

9 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. S.S. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ (Ç.HAK:720)

10 10 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Hitit Üniversitesi ne gelen yabancý uyruklu öðrenci sayýsý her geçen daha da artýyor. Yabancý öðrenci sayýmýz arttý Hitit Üniversitesi nin yaptýðý sayýlarý 100 e yaklaþan ikili iþbirliði anlaþmalarý ile dünyanýn farklý ülkelerinden eðitim ve araþtýrma amaçlý Hitit Üniversitesi ne gelen yabancý uyruklu öðrenci sayýsý her geçen daha da artýyor. Kýsa bir süre önce akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere davetli olarak Kazakistan a giden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile yapmýþ olduðu görüþmeler sonrasýnda; iki üniversite arasýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolü kapsamýnda Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi nden 20 Yabancý Uyruklu Lisansüstü Öðrencisi, üniversiteye geldi. Üniversite eðitim birimlerinde çeþitli eðitim, araþtýrma faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katýlan yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler, yapmýþ olduklarý ziyaretlerle ayný zamanda Çorum ve Türkiye yi daha da yakýndan tanýma fýrsatý buldular. Yapýlan program kapsamýnda ziyaretlerini tamamlayan öðrencilerle Çorum dan ayrýlmadan önce akþam yemeðinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðrencilerin ziyaretlerine iliþkin genel bir deðerlendirmede bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek iþbirliðine iliþkin konulara deðindi. Rektör Alkan, Biz bu öðrencilerimizi yabancý olarak deðil kardeþ olarak görüyoruz, bu öðrencilerimiz bizim ata yurdumuzdan, ana yurdumuza gelen kardeþlerimizdir, bu öðrencilerimizle/kardeþimizle ortak kültüre, ortak tarihe sahibiz. Bu bize diðer ülkelere göre bu coðrafyadaki ülkelerle daha farklý seviyelerde daha çok çalýþmaya ve proje üretmeye daha da zorluyor dedi. Rektör Alkan, dünyanýn farklý ülkelerinden üniversiteye eðitime gelen yabancý uyruklu öðrencilerin öðrenimlerini sürdürürken üniversiteyi, Çorum u ve ülkemizi daha iyi tanýmakla birlikte farklý kültürlerle buluþma fýrsatý da bulduklarýný ve ayný zamanda bu öðrencilerin, üniversitede önemle üstünde durduklarý eðitimin uluslararasýlaþmasý sürecine de büyük katkýlar saðladýklarýný ifade etti. Kazakistan dan üniversiteye eðitime gelen yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler gördükleri Türk misafirperverliði ile Çorum da kendi evlerinde gibi hissettiklerini ve bir daha gelmek üzere ve çok üzülerek ayrýldýklarýný belirttiler. Kendilerinin ve diðer arkadaþlarýnýn da Hitit Üniversitesi ne Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda gelmeleri için gayret göstereceklerini ifade ettiler. Üniversitenin yaptýðý iþbirliði sonucunda oluþan bu güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerin ziyaretleri süresince desteklerini esirgemeyen baþta ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve tüm oda baþkanlarý ile destek veren herkese ve öðrencilerin ülkeden ayrýlmadan önce Ýstanbul daki ziyaretlerine yapmýþ olduklarý katkýlardan dolayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü ne de teþekkür etti. Haber Merkezi Let s Creat Proje Ekibi üniversitede Let s Creat isimli projede ortak ülke olarak yer alan Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti nden gelen öðretmen ve öðrenciler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen görüþmede Rektör Alkan, 7 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksek okulunda yaklaþýk 1,000 i lisansüstü öðrencisi olmak üzere 13,000 e yakýn öðrenci olduðunu belirterek, 100 e yakýn uluslararasý Let s Creat proje ekibi, 5 Nisan tarihine kadar Çorum da misafir olacak. akademik iþbirliði protokolü imzaladýðýný söyledi. Hitit in uluslararasý öðrenci alýmýna 2013 yýlýnda baþlanmýþ olmasýna raðmen daha ilk yýl dünyanýn çeþitli ülkelerinden yaklaþýk 100 öðrenicinin üüniversitede eðitim gördüðünü vurgulayan Alkan, bu çerçevede Mevlana Deðiþim Programý ve Erasmus hakkýnda bilgiler verdi. Görüþme sonrasý Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü bünyesinde kurulan Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim Bölümü ile Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Laboratuvarýný gezen Let s Creat proje ekibi, 5 Nisan tarihine kadar Çorum da misafir olamaya devam edecek. Haber Merkezi Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti nden gelen öðretmen ve öðrenciler Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Multimedya Birimi oluþturuldu Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, gerek kaynak sayýsý bakýmýndan, gerekse eriþim çeþitliliði ve kullanýcýlarýna sunulan hizmetler bakýmýndan her geçen gün hýzlý bir þekilde büyümeye ve geliþmeye devam ediyor. Merkez Kütüphanesi nde 45 elektronik veri tabaný, 7/24 eriþimi saðlanan e yakýn elektronik dergi aboneliði ve i aþan basýlý ve elektronik kaynak kullanýcýlarýn hizmetine sunuldu. Hizmet çeþitliliði ve kalitesi ile seçkin bir kütüphane olma özelliðine sahip olan Merkez Kütüphanesi nde son olarak Multimedya Birimi oluþturuldu. Kullanýcýlarýnýn, görsel ve iþitsel materyaller aracýlýðý ile öðrenme süreçlerini hýzlandýrmak, yoðun geçen çalýþma ortamlarýna farklýlýklar katmak ve kültürel geliþimlerine katký saðlamayý amaçlayan Multimedya Birimi DVD/CD/Blue-Ray Film, Belgesel-Eðitim CD leri, Klasik Türk Müziði, Bilimsel Etkinlik Proceeding leri aðýrlýklý olmak üzere 1000 e yakýn muhtelif yayýnlarý vermeye baþladý. Merkez Kütüphanesi nde bu bölüm için ayrýlan uygun ortamlarda, kullanýcýlara her türlü teknik destek (kulaklýk vs.) verilerek bu materyallerin kullanýmý saðlanýyor. Söz konusu yayýnlar ayný zamanda üç (3) gün süre ile ödünç veriliyor. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Merkez Kütüphanesi nde mevcut görsel ve iþitsel multimedya yayýn listesi ekte sunulmuþ olup, ilerleyen zaman içerisinde bu yayýn listesi daha da zenginleþtirilecektir. Ayrýca Akademik personelimizin katýlmýþ olduklarý bilimsel etkinliklerde sunulan çalýþmalarýn yer aldýðý elektronik kaynaklarýn (proceeding) Merkez Kütüphanemizde yer almasý hem kütüphanemizin kaynaklarýnýn zenginleþmesine katký saðlayacak hem de güncel olan bu kaynaklarýn diðer akademisyenlerin/araþtýrmacýlarýn kullanýmýna sunulmasýný saðlayacaktýr. denildi. Haber Merkezi Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü Çorum Belediye Baþkaný Sayýn (Ç.HAK:722) ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Zevk Oto Dizayn Mehmet Özkara-Emre Özkara BAÞSAÐLIÐI Hakký Bilal Maðazamýzýn yöneticilerinden, Muzaffer Külcü yü MEHMET EMNÝYET'i Çorum Halkýnýn yarýdan fazlasýnýn güven ve teveccühünü kazanarak yeniden bu göreve seçilmiþ olmasý nedeniyle kutlar, üstün baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.merhuma Allah'tan rahmet,ailesine ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz. VUSLAT & FÝKRET BÝLAL BÝLSAR A.Þ (Ç.HAK:718) Gülüm Düðün Salonu Sahibi Kutluca Köyü Muhtarý Recep GÖNE

11 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Belediye Baþkanýmýz Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ'nün Bu dönemde de üstün bir oy farký ile belediye baþkanlýðýna seçilmesini caný gönülden kutluyor, Çorum'a vermiþ olduðu güzel hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam edeceðine inanýyoruz. Bu vesile ile kendisine ve yeni yönetimine sonsuz baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:721) UÐUR GRUP ADINA Uður BARLIK Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:723) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Yalçýn Ticaret Hüseyin Teke Güreþ Ýl Temsilcisi

12 12 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Rektör den teþekkür ziyareti Alaca da seçim turu ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç' Alaca'da seçim turu yaptý. Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurul öncesi ilçe odalara ziyaretlerini sürdüren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç' Alaca'da seçim turu yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, Alaca Esnaf Odasý ve Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yöneticileri Yalçýn Kýlýç'a tam destek verdiklerini ifade ettiler. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Fýrýn ve Kuruyemiþçiler Esnaf Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Terziler Esnaf Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Ta- ÇESOB Genel Kurulu Mayýs ayý içerisinde yapýlacak. mirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Yakup Torun ve Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Adem Kabadayý ile birlikte Alaca'da faaliyet gösteren esnaf odalarýný ziyaret etti. Ýlk olarak Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþka- ný Duran Ongu'yu ziyaret eden Baþkan Kýlýç, daha sonra Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç'ý ziyaret ederek, Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurul öncesi destek istedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ongu ve Ataç, Yalçýn Kýlýç'a kendileri gibi yönetim kurulu arkadaþlarýnýn da tam destek verecek- lerini kaydettiler. Ziyaret ettiði odalarda birlik ve beraberliðin önemine dikkat çeken ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum esnaf ve sanatkarýnýn haklarýnýn korunmasýnda bugüne kadar çalýþtýklarý gibi bundan sonra da azimle çalýþmaya devam edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür ziyaretinde bulundu. Beraberinde Hitit Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Mevlana Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan la birlikte ÇESOB u ziyaret eden Rektör Alkan, ÇESOB'la iþbirliðimiz artarak devam edecek dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÇESOB u ziyaret etti. Üniversite olarak kurumlar arasý iþbirliðini önemsiyoruz Kazakistan'dan gelen 20 yabancý uyruklu lisansüstü öðrencisini ÇESOB misafirhanesinde aðýrlayan ÇESOB Baþkaný Kýlýç'a teþekkür eden Rektör Alkan, "Sýrt sýrta, omuz omuza verdiðimiz zaman yapamayacaðýmýz bir þey yok. Üniversite olarak kurumlar arasý iþbirliðini önemsiyoruz. Hitit Üniversitesi olarak yabancý uyruklu öðrencileri Çorum'da misafir etmeye devam edeceðiz. Bu öðrencilerimiz Çorum'a da Alkan, ÇESOB'la iþbirliðimiz artarak devam edecek dedi. katma deðer kazandýrýtime gelen yabancý uybaþkan Kýlýç'a teþekkür yor" diye konuþtu. ruklu öðrencilerine teplaketi verdi. reddütsüz bir þekilde kaçesob Baþkaný Hitit Üniversitesi pýlarýný açtýðýný vurgulayalçýn Kýlýç'ýn Kazakisöðrencilerine kapýmýz yan Rektör Alkan, kotan'dan üniversiteye eðiaçýk nuþmasýnýn ardýndan Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Hitit Üniversitesi öðrencilerine her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu belirterek, "20 yabancý uyruklu öðrenciyi misafir ettik. Bu sayý 100 de olsa, 200 de olsa misafir ederiz. Mevcut misafirhanemiz yeterli olmadýðý durumda öðrencilerimizi evlerimizde de misafir etmeye hazýrýz" dedi ve Rektör Alkan'a bakýr iþlemeli ibrik ile çiçek takdim etti. Ziyarette Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun ve Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Adem Kabadayý hazýr bulundu. (Haber Merkezi) Þahin den birlikte yönetim sözü 6 Nisan Pazar günü ÇESOB'ta gerçekleþtirilecek olan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý'nýn Baþkanlýk seçimlerine tekrar aday olan Tahsin Þahin, Önce güven sonra birlikte yönetim dedi Yapýlan açýklamaya göre, çýktýðý bu yola kararlýlýkla devam ettiðini ifade eden Tahsin Þahin, "Birlik ve beraberliðin ölümden baþka BAÞSAÐLIÐI herþeye çare olacaðý düþüncesiyle 6 Nisan 2014 Pazar günü ÇESOB binasýnda yapýlacak olan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimlerine bütün üyelerimizi bekliyoruz. Bir atasözümüzün de dediði gibi 'Saðlam göz aðlarsa kör gözden de yaþ çýkar' düþüncesiyle her üyemizin derdini derdimiz, sýkýntýsýný sýkýntýmýz, mutluluðunu da mutluluðumuz olarak göreceðimiz bir anlayýþla göreve talibiz" di- ye konuþtu. Oda Baþkaný seçilmesi halinde odada birliði ve beraberliði saðlayacaðýna inandýðýný dile getiren Þahin, "Çýktýðýmýz bu demokrasi yarýþýnýn öncelikle deðerli meslektaþlarýmýza, bölge esnafýmýza ve tüm halkýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek, tüm aday arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum" dedi. Tahsin Þahin BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþlarým Mustafa ve Mutlu Diþdiþ in muhterem babasý, Çorum un sevilen simalarýndan, iþadamý Sayýn Saðlýk Bakan Yardýmcýsý ve deðerli Aðabeyim Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dileriz. Þükrü Diþdiþ in Çorum Þubesi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Rumi Bekiroðlu Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) (Ç.HAK:731) vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilerim. Hasan Demiral

13 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:2 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:20 Mart 1430 Kasým: NÝSAN Çektiði eziyetten dolayý Allahü teâlâya sýðýnaný koruyunuz ve ona yardým ediniz! Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN VEFAT EDENLER 1-Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah KAFKAS' ýn babasý; Cemalettin KAFKAS. 2-Karacaören Köyünden, Aslan KILIÇ' ýn kýzý, Muharrem ve Asým KILIÇ' ýn yeðeni, Ýsviçre' de ikamet eden; Hatice KILIÇ. 3-Sanayi Esnafýndan Mustafa ve Mutlu DÝÞDÝÞ' in babasý, Ýsa AYDOÐAN' ýn kayýnpederi; Þükrü DÝÞDÝÞ. 4-Kore Gazisi ve Eski Duvarcý Ustasý Ýhsan FIRAT' ýn eþi, Tornacý Esnafýndan Hasan FIRAT' ýn annesi, Zahireci Esnafýndan Recep AKKUÞ' un kardeþi; Emine FIRAT. 5-Tutuþ Köyü' nden gelme, Sadýk, Ýbrahim ve Boyacý Esnafýndan Hasan KIRMIZI' nýn annesi; Fatma KIRMIZI. 6-Mühürler Köyü' nden gelme, Mustafa ve Uður KILINÇ' ýn babasý; Ýbrahim KILINÇ. 7-Mecitözü Doðla Köyü' nden gelme, Ýsmail KARTAL' ýn annesi; Hayriye KARTAL. 8-Karaaðaç Köyü' nden gelme, Ali Ýhsan, Erol ve Fatma ÞAHÝN ile Münire MUTAK ve Necla ECEVÝT' in babasý, Tüccar; Rýfat ÇAÐIRGAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 30 Mart yerel seçimlerinin, beklendiði gibi ya da seçmenlerin doðallýðýnda seyrettiði görülmektedir. Belli bir partinin misyonu oluþmuþ bölgelerde yine deðiþen bir durum yokken, sadece hizmet açýsýndan sorun yaþayan bölgelerde deðiþimler olmuþtur. Bu seçimlerin en merak edilen konusu, belli bir yapýnýn gücünün ne olduðuydu. Kendilerinin ifadesi ile gerçekten % 10 mu idi? Bu seçimlerde bunun tahlili yapýlacaktý. Bir diðer unsur ise partiler arasý halkýn tercih deðiþimi idi. Bu seçimlerde belli yapý, çok uðraþmasýna hatta spekülasyonlara Rahmi Akbaþ Yerel seçimler ve Çorum un görünümü varan çalýþmalarýnýn tutmadýðý görülmektedir. Eðer tutmuþ ise iktidar partisi oyunu bir diðer yerel seçime göre %10 deðil, % 20 artýþmýþ olacaktýr. Burada okunmasý gereken ise 17 Aralýk'taki olaylar beklenenden fazla tepki çekmiþtir. Seçmen tavýr aldý 17 Aralýk'taki olaylar, yani dolarýn ve faizlerin artmasý, tren raydan çýkmasa da sallanmasý, cemaate mal edilen bir durumdur. Çünkü dolar ve Euro borçlularý, faiz borcu bulunan sanayi ve ticaret erbabý, bu konuya çok fazla tepki göstermiþler ve seçimlerde de buna göre tavýr almýþlardýr. Osmancýk özelinde Bir diðer yan ise iki partinin tabanýnýn ne derece bir araya geleceðiydi. Osmancýk seçimlerini bir akþam önce yaptýðým tahlil ile gerçekleþen arasýnda ciddi farklýlýklar oldu. Ak Parti iki seçimde de oylarý hemen hemen ayný iken, rakiplerinin 2009 seçimlerinde ki oranlar, 2014 seçimlerinde yer deðiþtirmiþtir. Yani 2009'da CHP %15.1, MHP % 31.1 iken 2014 seçimlerinde ise CHP % 32.8, MHP % 16,9 þekline dönüþmüþtür. Bir adayýn bu kadar fark yapabilmesi pek mümkün deðildir. Aday seviliyorsa Burada bir diðer ders alýnacak konu ise sevilen adaylarýn parti deðiþtirseler bile seçmen kitlesi üzerindeki etkisinin devam ettiðidir. Örneðin Dodurga Ýlçesinde, Sayýn Mustafa AYDIN Parti deðiþtirmesine raðmen, yeni partisinde de teveccüh gösterilmesi kiþisel sevgiye baðlanmalýdýr. Ayrýca özellikle yerel seçimlerde çok ön plana çýkan bir diðer Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Ýbrahim EREN/Özel Eðitim Uzmaný Dünya Otizm Farkýndalýk Günü unsur ise yüzen oylarýn durumudur. Çok partisel olmayan ve kiþilere oy veren bu grup, Sungurlu'da sevilen ve ailecek uzun bir ticaret deneyimi olan Sayýn Abdulkadir ÞAHÝNER'i destekleyerek bu makama layýk görmüþtür. O zaman parti ne kadar önemli ise gösterilecek adayda o kadar önemlidir tezi tutmuþtur. Karataþ ithal aday yaftasýný attý Osmancýk'ta ise Ankara'da yetiþmiþ ve belediyeciliði bilen bir aday Hamza KARATAÞ seçilmiþtir. Aslýnda aday yapanlar için riskli bir aday gibi görünse de, Karataþ altý ay ev ev dolaþarak, Osmancýk'ta olmadýðý süreyi kapatmýþ ve "Ýthal Aday'' yaftasýný üzerinde atarak baþarýya ulaþmýþtýr 'den fazla bir fark ise rakiplerinin þapkalarýný önlerine alarak düþünecekleri bir orandýr. Çorum Merkez Çorum merkez ise malumun ispatlanmasý þeklinde geçmiþ ve AK Parti misyonunun bu þehre ne kadar hâkim olduðu görülmüþtür. Sayýn Külcü'ye belli bir kesim tepki gösterse de, bu bölgede oy kullananlarýn % 50'den fazlasýnýn sevgisini ve teveccühünü aldýðý görülmektedir. Çorum merkezde en üzülen kesim ise herhalde MHP'dir. Uzun yýllar ülkücü camianýn kalesi olan Çorum, maalesef eski etkisini kaybettiði görülmektedir. Yine de ilçelerde bilinçli çýkarttýklarý belli adaylarý ile aldýklarý oylar teselli kaynaðý olacaktýr. Yenilen pehlivan Babamýn bir lafý vardý; "yenilen pehlivan güreþe doymaz'' derdi. Yine bu seçimlerde yenilenler itirazlara baþlamýþlar ve þaibe iddialarýný ortaya atmýþlardýr. Bakýn! bir il ya da ilçede Seçim Kurulu þu þekilde oluþur: Baþkanlýðýný o bölgenin en kýdemli Hâkim'inin yaptýðý bu kurula, o yerleþim yerindeki en kýdemli 8 memur arasýndan kura ile seçilen 2 memur ve o bölgede en çok oyu alan 4 partinin birer temsilcisi ile 7 kiþilik bir kurul oluþturulur. Kendi partisinin içerisinde üyesi bulunanlar, bu üyesini konuþturup eðer bir þaibe varsa halka ilan etmelidirler. Diðerlerinin sözleri boþ laftan ileri gidemeyecektir. Çorum'da en hararetli kesim ise muhtarlardý. Büyük bir hizmet aþký(!) ile yarýþan muhtarlara ve seçilmiþ tüm baþkanlara baþarýlar diler, asýl görevin þimdi baþladýðýný belirtmek isterim. Otizm ile ilgili farkýndalýk oluþturmak ve otistik bireylerin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla, 2 Nisan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Dünya Otizm Farkýndalýk Günü" olarak ilan edilmiþtir. Bu çerçevede Nisan ayý boyunca tüm dünyada otizmle ilgili yapýlan etkinlikler yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleþmelerini saðlamaya yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr. Otizmi tanýmlamak için genellikle cam fanus içine hapsedilmiþ bir çocuk imajýndan yararlanýlýr. Anne-babalar yýllar boyunca, günün birinde bu görünmeyen bariyeri kýrmaya yarayacak bir yöntemin bulunabileceði umuduyla, yaratýlan bu imaja sarýldýlar. Birçok tedavi yöntemi öne sürüldüyse de hiçbiri kanýtlara dayandýrýlamadý. Halen en etkili tedavi yöntemi olarak Özel Eðitim-Aile Eðitimi-Týbbi takip kabul edilmektedir. Cam fanus hala sapasaðlam duruyor. Belki de bu imajýn deðiþmesinde toplumun farkýndalýðýnýn artmasý en büyük katký olacaktýr. Böylelikle en azýndan bir otistiðin beyninde gerçekte neler olup bittiði hakkýnda fikir sahibi olabiliriz. Psikolojik ve fizyolojik araþtýrmalar otistiklerin daha zengin bir iç dünyasý olmadýðýný, buna karþýn beyinlerini normal bir bireyinkinden çok farklý kýlan nörobiyolojik bir yapýda olduklarýný göstermiþtir. Ancak otistiklerle duygusal iletiþim kurmak imkansýz deðildir. Ýþte bu nedenle bizler, otistiklerin yaþamlarýný kolaylaþtýrabiliriz. Bunu gerçekleþtirebilmek için önce otizmin nasýl bir þey olduðunu anlayabilmemiz gereklidir ki iþin en zor yaný da budur. Görememeyi hayal edebiliriz, ama otizmi anlayabilmek neredeyse olanaksýz gibi görünür. Görmemenin genellikle sinir sisteminde duygusal-motor düzeyde periferik bir hatadan kaynaklandýðýný yüzyýllardýr bilmekteyiz, oysa otizmin kognitif olaylarýn en ileri düzeyindeki merkezi bir hatadan kaynaklandýðý ancak son zamanlarda kabul edilmiþtir. Otizm, John Hopkins Çocuk Psikiyatri Kliniði'nden Leo Kanner'in tanýmlayýp adlandýrmasýndan çok daha önce ortaya çýkmýþtýr. Kanner 1943 yýlýnda, ayrý bir grup olarak kabul edilmesi gerektiðini düþündüðü 11 çocukla ilgili, bu konuda dönüm noktasý olarak kabul edilebilecek bir yazý yayýmladý. Bu çocuklarýn hepsinde ortak olan dört özellik vardý: tek baþýnalýðý tercih etme, aynýlýk ya da tek düzelikte ýsrar, ayrýntýlý bir rutine ilgi ve eksikliklerle karþýlaþtýrýldýðýnda iyice belirginleþen bazý özel yetenekler. Yine ayný zamanlarda, yukarýda söz edilen çalýþmadan baðýmsýz olarak, Viyana'daki Üniversite'nin Pediatri kliniði'nden Hans Asperger de ayný tip çocuklar üzerine doktora tezini hazýrladý. Söz konusu hastalýðýn en belirgin özelliklerini tanýmlamak üzere "otizm" terimini kullandý. Her iki araþtýrmacý da bu terimi, þizofreniklerin dýþ dünyayla olan iliþkilerini zamanla kaybetmelerini anlatmak için kullanan yetiþkin psikiyatrisinden almýþlardýr. Otistik çocuklarýn, çok küçük yaþlardan baþlayarak dýþ dünyayla olan iliþkileri azalmaktadýr. Otistiklerin en karakteristik özellikleri tek baþýnalýk, tekdüzelikte ýsrar ve ayrýntýlara dikkat ederek rutin davranýþlarda bulunmaktýr. Bazý otistikler, son derece karmaþýk þeyler yapabilirler, ancak baþkalarýnýn kendi yaptýklarý iþ hakkýnda ne düþündüðü önem taþýmamaktadýr. Tüm bu sayýlanlar, otistiklerin karakteristik davranýþ özellikleridir. Kesin olmamakla birlikte, beþ yaþýndan önce konuþmuþ olma ve entellektüel yeteneklerin üstün oluþu diðerlerine oranla daha kolay uyum saðlamada bir avantaj yaratýyordu. En zeki otistikler, onlu yaþlara geldiklerinde durumlarýnýn farkýna varmýþlar ve uyum saðlayabilmek için bilinçli bir çaba göstermeye baþlamýþlardý. Bununla birlikte, en iyi düzeyde uyum saðlayabilenlerde bile çok seyrek olarak kendine güven geliþebilmekte ve arkadaþlýk kurabilmeleri mümkün olabilmekteydi. Tüm vakalarda olumlu etkisi olduðu gözlenen en önemli etmen, çok iyi düzenlenmiþ bir çevreydi. Günümüzde olduðu gibi daha geniþ kriterlere göre tanýya gidildiðinde bu oran çok daha yüksek bulunmakta; 1/1000 ya da 2/1000 gibi Down sendromuyla ayný düzeye ulaþabilmektedir. Erkek çocuklarda bu oran kýz çocuklarýn 2-4 katý kadardýr. Uzun yýllar boyunca otizmin yalnýzca psikolojik bir bozukluk olduðu, organik bir temele dayanmadýðý düþünülmüþtür. Baþlangýçta, belirgin bir nörolojik sorunla karþýlaþýlmamýþtýr. Otistik çocuklarýn hepsinin entellektüel kapasitesi düþük deðildi ve genellikle fiziksel olarak normal görülmekteydiler. Bu nedenlerle, yýllarca psikojenik teoriler üzerinde duruldu. Bu teoriler çocuðun, kendisini aþýrý derecede etkileyen kötü deneyimler sonucunda otistik olduðuna dayanmaktaydý. Anneyle yakýn bir bað kuramama veya þiddetle reddedilmenin çocuðu dýþ dünyanýn hiçbir þekilde içine giremediði, tamamen hayallere dayalý bir iç dünyaya kapanmaya ittiði iddia edilmekteydi. Ancak ampirik veriler bu teorileri desteklememekteydi. Desteklenmesi de beklenemezdi, çünkü þiddetle reddedilmiþ ya da anne-baba sevgisinden mahrum kalmýþ pek çok çocukta otizm görülmemekteydi. Ne yazýk ki hala bu görüþlere dayanan tedavi yöntemleriyle ailelerde suçluluk duygusu yaratmakta, anne-babalarýn diðer insanlarla olan iliþkilerinin bozulmasýna neden olunmaktadýr. Bunun aksine, uygun biçimde düzenlenmiþ davranýþ modifikasyon programlarýyla ailelere, otistiklerin ve özellikle de ciddi davranýþ sorunlarý olan çocuklarýn tedavisinde kolaylýk saðlanabilmektedir. Otizmle ilgili yapýlan birçok çalýþma sonucuna göre; otizmli bireylerin geliþiminde en önemli unsur, almýþ olduklarý eðitimdir. Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü, tüm Türkiye de Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri'nde çalýþan uzman ekibi ile otizmli bireylerin tanýlanmasý ve kendilerine en uygun eðitim ortamlarýna yönlendirilmesi amacýyla hizmet etmektedir. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri'nde tanýlanan öðrenciler, halen özel eðitim okul ve kurumunda, ayrýca örgün eðitim okullarýnda açýlan özel eðitim sýnýflarýnda ve yine örgün eðitim kurumlarýnda kaynaþtýrma eðitimi yoluyla eðitimlerini sürdürmektedirler. Ailelerimiz ihtiyaç duymalarý halinde her türlü eðitsel desteði Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri ile okul ve kurumlarýmýzdan alabilmektedirler. Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerimizin toplumla bütünleþmeleri için emek harcayan tüm yönetici, öðretmenlerimize ve diðer paydaþlarýmýza saðladýklarý katkýlardan dolayý teþekkür ederiz. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kaya Organ Aðabey 1 Zaman hýz ile akýp giderken,sevdiklerimizi ve saydýklarýmýzý da alýp gider. Kaya Organ Yýlar yýlý görüþüp-tanýþtýðýmýz nurani bir simadýr. Karadeniz havalisinin insaný cevval ve hareketlidir. Kaya abi öyle bir meþrebe sahip idi On iki yýlý aþkýn bir zaman dilimine Yeni Asya gazetesinin bölge temsilciliði görevini ifade ettiðimiz yýllarda. Þeref Çetintaþ aðabey ile Fatsa ya ilk uðradýðýmýz mekanlardan idi. Günün yirmi dört saatinde kapýsýný çalabileceðimiz bir mekandý evi. Aile efradý ile hizmetlere gönül vermiþ bir nurani sima idi. Evi müstakil idi.. Alt katýný iþyeri olarak kullanýyordu. Kader pastahanesi iþletmecisi Ömer abi ile yapý bir komþu sayýlýrdý. Karþýlýklý iyi bir muhabbetleri vardý.. Ýslam Yaþar beyefendi kardeþim ile, Bediüzzaman beþlemesini kaleme aldýðý yýllarda, kendisine uðramýþ, iþyerinde muhabbet ediyorduk. O esnada bir tavuk masanýn üzerine çýkýp bize ve Kaya aðabeye bir baktý ve ben dedim ki: "Bak Kaya aðabey! Bu tavuk diyor ki" ne diyormuþ?" "Bak ev sahibim,bu misafirlerin uzak yollardan gelmiþler,karýnlarý açtýr,ben kendimi feda ediyorum kes ve bu misafirlerin karýnlarýný doyur diyor." Tabi bu oradakiler tarafýndan tebessüme yol açmýþtý. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,15 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN ÇORUM MERKEZ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ 2 (Sürecek)

15 SALI 1 NÝSAN MERKEZ BELEDÝYE MECLÝSÝ SEÇÝMÝ 2 (Sürecek)

16 16 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN ÝL GENEL MECLÝSÝ SEÇÝMÝ 1 (Sürecek)

17 Kargý da devir teslim Çorum un Kargý ilçesinde yerel seçimlerde oylarýn yüzde 57 sini alarak belediye baþkaný seçilen Zeki Þen, yapýllan devir teslim törenin ardýndan Kargý Belediye Baþkanlýðý koltuðuna oturdu. Devir teslim töreni, belediye binasý önünde Belediye meclis üyeleri, Ýl Genel meclis üyeleri ile vatandaþlarýn katýlýmýyla kurban kesilerek baþladý. Alkýþlar eþliðinde belediye binasýna giren Zeki Þen burada bir açýklama yaptý. Görevi Mustafa Baþpýnar dan (Ç.HAK:735) devir alan Þen, 'Bugüne kadar yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý büyüðümüz Mustafa Zeki Þen, Kargý Belediye Baþkanlýðý koltuðuna oturdu. Baþpýnar'a teþekkür ediyorum. Kendisinin bundan sonrada bizi yanlýz býrakmayarak Çorum 2014 yýlýnýn Þubat ayýnda bankalardan toplam milyar TL. nakdi kredi kullandý. Çorum milyar TL. kredi kullandý Çorum 2014 yýlýnýn Þubat ayýnda bankalardan toplam milyar TL. nakdi kredi kullandý. Merkez Bankasý'nýn Þubat 2014 verilerinden hesaplanan bilgilere göre,çorum'da milyar TL. kredi kullanýldý. Parmaðýný kesti Buharaevler 3. Cadde de bir genç kýz parmaðýný kesti. B.Ç.isimli genç kýz iþyerinde çalýþýrken elinin parmýðýný kesti. Genç kýz hastanede tedavi altýna alýndý. (Ç.HAK:730) BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn deðerli babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Anatolia Þirketler Grubu BAÞSAÐLIÐI Gazetemiz Denetim Kurulu Üyesi, þirketimiz ortaklarýndan eski mobilyacý esnafýndan Mehmet Yamaner in babasý Avni Yamaner in vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý destekçimiz olacaðýný biliyoruz. Ayrýca bu törene katýlan CHP belediye meclis üyelerimizede bizleri kýrmayýp geldikleri için teþekkür ediyorum. Ýnþallah birlik ve beraberlik içinde memleketimize hizmet etmek için onlarýnda yardýmlarýna ihtiyacýmýz var. Memleketmize taþ üstüne taþ koymak için çalýþalým. Bu hepimizin mutluluðu ve baþarýsý olacaktýr ifadelerini kullandý. Zeki Þen Belediye Baþkanlýðý görevini devir almasýnýn ardýndan eski baþkan Mustafa Baþpýnar, belediye personeli ve meclis üyeleriyle vedalaþarak belediye binasýndan alkýþlarla uðurlandý.(ýha) YSK Baþkaný ndan açýklama Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, ýslak imzalý tutanaklarda hata olduðuna iliþkin iddialar üzerine, "Islak tutanaklar seçimin teminatýdýr. Hata varsa bunlar da düzeltilir. Kimse tedirgin olmasýn" dedi. HATA VARSA DÜZELTÝLÝR Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, seçim sonuçlarýna itirazlara iliþkin açýklama yaptý. Güven, "Ýtirazlar yasal çerçeve içinde yapmalýdýrlar. Seçim sonuçlarýnýn biran önce açýklanmasýný istiyorum. Ýlçe seçim kurullarýna güvensinler. Biz yüzde 90'nýn üzerinde sonuçlarý siyasi partilerle paylaþtýk. Islak tutanaklar seçimin teminatýdýr. Hata varsa bunlar da düzeltilir. Kimse tedirgin olmasýn" dedi.(ýha) CHP Antalya da itiraz etti Antalya'da CHP, il genelinde Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için kullanýlan oylarýn tamamýnýn yeniden sayýmý için 19 ilçenin ilçe seçim kurullarý ve Ýl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Seçim günü akþamý Kepez 2 Ýlçe Seçim Kurulu'nda iki parti arasýnda yaþanan tartýþmanýn ardýndan CHP Antalya Ýl Baþkanlýðý'nda avukatlardan bir komisyon oluþturuldu. Komisyon üyeleri birleþtirme tutanaklarý olmadan oylarýn sisteme giriþinin yapýldýðý gibi çeþitli usulsüzlükler olduðu gerekçesiyle yapýlan tirazlarda, il genelinde büyükþehir belediye baþkanlýðý için kullanýlan tüm oylarýn yeniden sayýmýný istendi. Ýl Seçim Kurulu ve 19 ilçenin seçim kurullarýna yapýlacak itiraza iliþkin bilgi veren komisyon avukatlarýndan Pýnar Toðaç, sonuç tutanaklarýnda geçerli- geçersiz oylarda oynamalar olduðu, özellikle Kepez bölgesinde sayýlarýn tutmadýðýný ve bunun birebir þahidi olduðunu söyledi. Toðaç, sandýklarýn tekrar sayýlarak, sandýk sonuç tutanaklarýnýn tekrar tutulmasýný talep ettiklerini ve Kepez'de hiçbir sayýnýn tutmadýðýný öne sürdü.(yayýn basýn) Parasýz yatýlýlýk sýnavý için ek süre Parasýz yatýlýlýk sýnavý baþvurularý için ek süre verildi Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) baþvurularý için ek süre verildiðini açýkladý. Buna göre adaylar 1-4 Nisan tarihleri arasýnda baþvuru iþlemi yapýlabilecek. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, merkezi sistem sýnavlarý kapsamýnda düzenlenen PYBS baþvurularý 17 Mart'ta baþladý ve 28 Mart'ta sona erdi. Ancak öðrenci velilerinden ve okul yöneticilerinden gelen isteklerin incelenmesi sonucu baþvuru süreci içinde PYBS kayýt veya onay iþlemlerini tamamlayamayan okul yönetimlerinin olduðu anlaþýldý. Bu nedenle sýnava baþvuru iþlemlerini zamanýnda yapamayan öðrencilerin maðduriyet yaþamamalarý için 1-4 Nisan arasýnda mesai bitimine kadar ek baþvuru süresi verildi.(aa) Recep Mebet Yerel seçim sonuçlarýna göre Çorum Ýl Genel Meclisi nin yeni üyeleri belli oldu. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi neticesine göre AK Parti 30, CHP 5, MHP ise 3 üye ile Ýl Genel Meclisi nde temsil edilme hakký kazandý. ÝKTÝDAR ve MUHALEFET ÜYE SAYISINI ARTIRDI Bir önceki seçimle kýyaslandýðýnda AK Parti, CHP ve MHP üye sayýsýný birer kiþi artýrýrken, Ýl Genel Meclisi nde birer üyeyle temsil edilen SP, DP ve baðýmsýzlar bu sefer meclise giremedi. KADIN ÜYE SAYISI 3 E ÇIKTI Öte yandan geçen dönem 1 i bayan 37 erkek üyenin görev aldýðý Meclis te bayan üyesi 3 e çýkarken erkek üye sayýsý ise 35 te kaldý. 6 ÝSÝM YERÝNÝ KORUDU Ýl Genel Meclisi üyelerinden 6 sý yeni dönemde de Meclis e girmeye hak kazandý. Partileri tarafýndan tekrar aday gösterilen 4 ü AK Parti, 1 i CHP ve 1 i de MHP li olan isimler, seçmenin teveccühü ile yeniden ayný göreve seçildi. AK Parti den Nurettin Karaca, Yurdanur Özzehinli, Erdoðan Köroðlu ve Ramazan Kelepircioðlu ile CHP den Haydar Erdem ve MHP den Celal Güngör yeniden seçilen isimler oldular. Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre, Ýl Genel Meclisi üyelerinin isimleri ve partilere göre daðýlýmý þu þekilde oluþtu: ÇORUM MERKEZ - Nurettin Karaca (AK Parti) - Halil Ýbrahim Kaya (AK Parti) - Mustafa Alagöz (AK Parti) - Erhan Akar (AK Parti) - Yurdanur Özzehinli (AK Parti) - Burçin Solmaz Polat (CHP) - Yýldýz Bek (CHP) ALACA - Sami Odabaþ (AK Parti) - Abdurrahman Karagöz (AK Parti) - Ýkram Þahin (AK Parti) BAYAT - Ýzzet Ünsal (AK Parti) - Erdoðan Köroðlu (AK Parti) BOÐAZKALE - Abdullah Meteoðlu (AK Parti) Recep Mebet Yerel seçim sonuçlarý için tanýnan yasal itiraz süresi dün saat te sona erdi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi nin ardýndan hareketliliðin devam ettiði Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda dün yoðun bir gün yaþandý. ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Yerel seçim sonuçlarýna göre Çorum Ýl Genel Meclisi nin yeni üyeleri belli oldu. Meclis te yeni tablo AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 Ýtiraz kuyruðu - Hacý Mustafa Þimþek (AK Parti) DODURGA - Mustafa Çatar (AK Parti) - Mehmet Tatlýsu (AK Parti) ÝSKÝLÝP - Yusuf Kaya (AK Parti) - Üzeyir Esenkaya (AK Parti) - Sadettin Babuccu (MHP) KARGI - Mustafa Yýldýz (AK Parti) - Mesut Tuðrel (AK Parti) LAÇÝN - Ömer Çatalpelit (AK Parti) - Satýlmýþ Kökcü (CHP) MECÝTÖZÜ - Hacý Polat (AK Parti) - Haydar Erdem (CHP) ORTAKÖY - Mustafa Çelik (AK Parti) - Dilaver Yýldýrým (CHP) OSMANCIK - Mehmet Yücel (AK Parti) - Celalettin Aksan (AK Parti) - Süleyman Þener (AK Parti) OÐUZLAR - Alaaddin Coþkun (AK Parti) - Arif Çamiçi (AK Parti) UÐURLUDAÐ - Ekrem Yýldýrým (AK Parti) - Ýsmail Vural (MHP) SUNGURLU - Aziz Sarüce (AK Parti) - Ramazan Kelepircioðlu (AK Parti) - Ünal Cevizci (AK Parti) - Celal Güngör (MHP) Seçim Kurulu nda son gün yoðunluðu Ýtirazlar nedeniyle Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda dün yoðun bir gün yaþandý. Çorum merkezdeki temsilcileri ve kurul binasý önünde seçim so- nuçlarý ile ilgili itirazda bulunmak isteyen siyasi parti muhtar adaylarý Seçim Kurulu na akýn etti. Güvenlik tedbirlerinin alýndýðý oluþan araç kuynuçlarý ruðu ile yoðun kalabalýk dikkat çekti. Aþdaðul da seçim iptal 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Recep Mebet Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi. CHP li Dursun Uzunca nýn bir oy farkla kazandýðý seçim, AK Parti nin itirazý üzerine iptal edildi. AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal ýn yaptýðý itiraz baþvurusunu deðerlendiren Ýlçe Seçim Kurulu, seçimin tekrar edilmesi kararýný verdi. Oy sayýmýnýn hatalý olduðu ve yanlýþ oy kullanýmý gerekçeleriyle yapýlan baþvuruyu deðerlendiren Ortaköy Seçim Kurulu, yerel seçimin 1 Haziran 2014 Pazar günü tekrar edilmesine hükmetti. CHP li Dursun Uzunca ile AK Parti li Mehmet Çelik in aday olarak yarýþtýðý seçim için Aþdaðul Beldesi halký ilan edilen tarihte yeniden sandýða gidecek.

18 18 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN Otizm Farkýndalýk Günü 2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkýndalýk yaratmak ve toplumlarý bilinçlendirmek adýna 2008 yýlýnda Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Dünya Otizm Farkýndalýk Günü" olarak ilan edilmiþtir. Otizm nedir? Günümüzde her 150 çocuktan birinde görülen, doðuþtan gelen ya da yaþamýn ilk üç yýlýnda ortaya çýkabilen, sosyal ve iletiþim becerilerinin oluþmasýný etkileyen nörolojik bir bozukluktur. Otizmli bir çocuðun görüntüsü normal geliþim gösteren bir çocuðun görüntüsünden farklý deðildir. Erkek çocuklarda görülme oraný daha sýktýr ancak kýz çocuklarý otizmden daha aðýr etkilenir. Tüm ülkelerde ve kültürlerde otizm görülür. Otizm' den Ne Zaman Þüphelenilmelidir? Hangi yaþta olursa olsun konuþmasýnda ya da sosyal becerilerinde gecikme, ortalama 18 aydan itibaren göz temasý, taklit oyunlarý, sözel ve sözel olmayan iletiþim becerilerinde gerilik varsa otizmden þüphelenilmelidir. En Belirgin Özellikler: *Göz kontaðý kurmaz. Seslenildiðinde bakmaz, sürekli çevreyle ilgileniyor gibi görünür. Ancak bu ilgi kiþilere yönelik deðil ortamdaki herhangi bir nesneye yöneliktir. Bu nesne de genelde anlamsýz bir nesnedir. *Karþýlýklý sosyal iliþkilerde ve iletiþimde güçlükler yaþanýr. Ýsteklerini konuþarak ifade etmez, iletiþim kurmayý reddeder, tepkisiz-ilgisiz görünür. "Hayýr" kelimesini "evet" kelimesinden önce öðrenirler. "Evet" kelimesini öðrenmeleri 8-9 yaþ veya sonrasýný bulur. *Tek tip tekrarlayýcý hareketler (el çýrpma-sallama, vücudu sallama, baþý sallama vb.) gözlenir. Bu hareketler kendine veya çevreye zarar verici düzeyde olabilir. *Dili iletiþim amaçlý kullanmayabilirler. (Anlamsýz sesler çýkarma, çýðlýklar atma vb.) *Sembolik/hayal gücüne dayalý oyun kuramama, yaþa uygun kandýrmaca-sosyal Saðlýk Bakanlýðý, içme sularýnda kullanýlan damacanalarýn, üretiminden kullaným süresi doluncaya kadar geçen süre içinde hijyen, su kalitesi ve güvenliðini kontrol altýna alabilmek için "elektronik takip" taklit oyunlarýnýn yokluðu, cisimlerin iþlevsiz parçalarýna yönelik aþýrý ilgi gözlenir. Genellikle kýrýk bir eþya parçasý ile saatlerini geçirebilir, kimsenin ilgisini çekmeyecek anlamsýz bir nesneye ilgi gösterebilirler. *Diðer insanlarla neþe, ilgi paylaþýmý ile ilgili davranýþlar yoktur. Duygularý vardýr ancak duygularý ifade ediþi alýþýlagelmiþ þekilde deðildir. Örneðin; duygusal bir sözcüðü vurgusuz-ahenksiz þekilde tek düze söyler. *Sosyal-duygusal karþýlýklýlýk yoktur. Mutluluk, kýzgýnlýk, þaþkýnlýk vb duygularý yaþar ancak sözel ve ya fiziksel olarak karþýlýk veremezler. *Bir konuda sýnýrlý ve aþýrý artmýþ ilgi mevcuttur. Bir þehrin tüm yol haritalarýný, ülke isimlerini ve bayraklarýný ezberleme vb. farklý ilgiler gözlenebilir. *Günlük hayattaki alýþkanlýklarýn deðiþmesine karþý aþýrý tepki, alýþkanlýklara tutku tarzýnda baðlýlýk görülebilir. Evdeki eþyalarýn yerinin, annenin saç renginin, kullanýlan yolun vb. þeylerin deðiþmesine aþýrý tepki, durumu kabullenememe ve eskiye dönme konusunda ýsrar gözlenir. *Konuþan dilin hiç olmamasý (%50 sinde konuþma yok ) ya da geriliði mevcuttur. Yeterli konuþanlar bireyler de diðerleriyle sohbeti baþlatýp sürdürmede güçlükler yaþarlar. "Ben" yerine "sen" ya da "o" kelimesini kullanýrlar. *Sese, ýþýða, acýya, sýcak-soðuða ve dokunulmaya karþý tepki gösterirler. Annenin tensel temasýný (emmeyi, kucaða alýnmayý, öpülmeyi) bebek reddeder. Atipik baþlatýyor. Bu alana iliþkin 2013 yýlýnýn baþýnda bir yönetmelik yayýmlandýðýný, damacanalarýn takibine kurallar getirildiðini ve iþletmelere yapýlan takiplerin sýklaþtýrýldýðýný belirten Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý Çevre Saðlýðý Daire Baþkaný Hüseyin Ýlter, damacanalarýn artýk üretim aþamasýndan ömrünün bitimine kadar olan tüm aþamalarýn elektronik otizmde ise çocuk temastan hoþlanabilir, olumsuz tepki göstermeyebilir. *Konuþmalarý karþýsýndaki taklit þeklinde olabilir (ekolali). Örneðin; "Senin adýn ne?" Diye sorduðunuzda "Senin adýn ne?" diyerek karþýlýk verir. *Soyut düþünce, mecaz anlam, ima gibi iletiþim ifadelerini anlamakta zorluklar yaþarlar. Deyimleri ve atasözleri anlamalarý sýkýntýlýdýr. *Genellikle katý yiyecekleri reddederler, ezilmiþ püre haline getirilmiþ yemekler tüketirler. Tek tip yiyecek tercih ederler. Salata gibi karýþýk yiyecekleri reddetme ve yiyeceklerde renk tercihi gözlenebilir. Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eðitimdir. Özel eðitimin amacý çocuðun ihtiyaçlarýna yönelik olarak planlanmýþ programlarla, çocuðun geliþimsel olarak mümkün olduðunca akranlarý düzeyine ulaþmasýný saðlamaktýr. Bu çocuklarýn erken dönemde tanýnmasý ve uygun eðitime baþlanmasý, hastalýðýn gidiþatý ve ilerleyen dönemlerde karþýlaþýlabilecek problemlerin en aza indirgenmesi açýsýndan çok önemlidir. Otizme neden olan etkenler tam olarak bilinmese de etkisinden þüphe edilen 'televizyon' çocuklardan -en azýndan hayatlarýnýn ilk üç yýlýnda- uzak tutulmalýdýr. Çocuklara yapýlandýrýlmýþ oyuncaklar yerine manipülatif oyuncaklar sunmalý ve aile üyelerinin katýlýmýyla sosyal etkileþim saðlanan oyunlar tercih edilmelidir. Otizm bir hastalýk deðildir! Otizmliler ilaç aramýyorlar. Ýnsanlar tarafýndan kabullenilmiþ olmayý ve kendilerine diðer insanlar gibi davranýlmasýný istiyorlar. Lütfen sizler de otizmi ve otizmlileri anlamaya çalýþýn Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Damacana sularda yeni dönem T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/3368 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI olarak takip altýna girdiðini ifade etti. Ýlter, elektronik takip yapýlabilmesi için öncelikle özel bir yazýlým geliþtirildiðini anlatarak, damacana takip sisteminin 4 aþamadan oluþacaðýný bildirdi. Ýlk aþama olan Ambalajlý Su Takip Programý kapsamýnda, ambalajlý su firmalarýna iliþkin tüm bilgilerin takip altýnda olacaðýný vurgulayan Ýlter, "Sistem sayesinde firma bilgileri alýnabilecek, Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAÞINMAZIN kaynak, depo, su, isale hattý ve imalathane bilgileri coðrafi bilgi sisteminde Özellikleri : Çorum Ýli Merkez ilçesi, Yeniyol mah. 417 Ada, 84 Parsel, -/3/- baðýmsýz bölüm no 5 olup, takip edilebile- kat irtifaký yapýlý, depo eklentili mesken nitelikli taþýnmaz, bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat olmak üzere cek. Ýþletmenin çalýþma toplam 6 katlý binanýn 3.katý, yaklaþýk 110,00 m2 alanlý, 3 oda, salon mutfak banyo, tuvalet lavabo hol, antre saatleri, analiz sonuçlarý ve 2 adet balkondan oluþur. Isýnmasý kaloriferli (doðalgaz-kombi) olup daire kuzey ve doðu cephelidir. ve denetim bilgileri alýnabilecek" dedi. Ýlter, Islak zeminler seramik kaplý, dýþ kapý çelik iç kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri yaðlý boyalýdýr. Ayrýntýlý bilgi dosyada mevcuttur. Adresi :Yeniyol Mah. Azap Ahmet sk. Güllüoðlu apt. No:20/5 Çorum. Yüzölçümü : 218,48 m2 Arsa Payý : 25/400 imar Durumu : Bitiþik nizam 5 katlý ticaret bölgesindedir. Kýymeti : ,00TL KDV Oram : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibi 1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 24/07/2014 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliyesi Mezat Salonu Giriþ Katý. Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3368 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.28/03/2014 (Basýn: 316) Resmi ilanlar: programýn kullanýma açýldýðýný ve veri giriþlerinin devam ettiðini dile getirdi. Ýkinci aþamada damacanalarýn yýkama suyu sýcaklýðýnýn takip edildiðini anlatan Ýlter, sürece iliþkin þu bilgileri verdi: "Dolum tesisinde damacanalarýn yýkanmasýnda kullanýlan suyun sýcaklýðý online olarak takip edilecek. Yýkama sularýnýn derece arasýnda olmasý gerekiyor. Önceden yerine giderek kontrol yapýlýyordu, þimdi ise oraya yerleþtirilecek sensör sayesinde suyun sýcaklýðý istediðimiz zaman aralýklarýyla merkezimize suyun sýcaklýk deðerlerini gönderecek. Böylece, mikrobiyolojik kirlilik azalacak. Üçüncü aþamada da iletkenlik ve debi takibi yapýlacak. Buralara konulacak sensör sayesinde kaynak ve imalathanede suyun ph, iletkenlik ve debisi karþýlaþtýrýlacak ve bu sayede kaçak kaynak kullanýmý önlenecek. Okullar Puanlý Atletizm baþladý Okullar Puanlý Atletizm Ýl birinciliði küçükler ve yýldýzlarda dün baþladý. Küçük kýzlarda bir erkeklerde dört, yýldýzlarda ise kýz ve erkeklerde dörder okul mücadele ediyor. Ferdi olarak katýlan sporcularda bulunuyor. Ýl birinciliði bugün sona erecek ve dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise madalyalarý verilecek. Okullar Puanlý Aðca (Merkez Yatýlý ler (Alaca Denizhan YBO), 3. Barýþ Bað Atletizm Ýl birinciliði Bölge Ortaokulu), Burak Çaðrý Þimþek (Ýs- Devlet Kayrýcý (Sunokulu). YBO), 4. Mehmet (Mustafa Kemal Orta- dün küçükler ve yýldýzlar kategorileriyle kilip Atatürk Ortaokulu), 3. Butahan Sarý lu). Fatma Demirtaþ (75. gurlu Fatih Ortaoku- Uzun Atlama: 1. baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda (Gazipaþa Ortaokulu). 100 Metre: 1. Ýhsan Baþar (Mustafa okulu), 2. Emine Elif Yýl Cumhuriyet Orta- yapýlan il birinciliðinde küçük kýzlarda bir, Caymaz (Merkez Yatý- Kemal Ortaokulu), 2. Çatma (Ýskilip Atatürk 100 Metre: 1. Onur küçük erkeklerde dört, lý Bölge Ortaokulu), 2. Huzeyfe Tolga Bulut Ortaokulu), 3. Seda yýldýz kýz ve erkeklerde ise dörder okul ile Atatürk Ortaokulu), 3. Ali Rýza Tütün (Dr. Bölge Ortaokulu), 4. Ýsmet Þentürk (Ýskilip (Sungurlu Fatih), 3. Aslan (Merkez Yatýlý ferdi katýlým oldu. Serkan Aykaç (Alaca Sadýk Ahmet), 4. Mustafa Solmaz (Merkez fa Kemal Ortaokulu). Suna Derinöz (Musta- Dün yapýlan yarýþmalarda okullar ve sek Atlama: 1. Yunus Yatýlý Bölge Ortaoku- Üç Adým Atlama: Denizhan YBO). Yük- ferdi birincileri belirlendi. Bugün yapýla- Denizhan YBO), 2. Emre Erdugan (Alaca lu). 1. Nafican Yardýmcý 300 Metre: 1. Burak Çamlýbel (Mustafa okulu), 2. Gökhan Se- (Mustafa Kemal Ortacak yarýþmalar sonunda kategorilerinde de- Yatýlý Bölge Ortaoku- Özkan Ülker (Merkez Kemal Ortaokulu), 2. def (Sungurlu Fatih receye giren sporculara madalya takým sýrakilip Atatürk Ortaokulu), 3. Onur Arslan (Ýs- Bekir Karuç (Sungurlu Ortaokulu), 3. Hüseyin Can Ünal (Dr. Sa- Fatih Ortaokulu), 3. lamasýnda dereceye lu). Mücahit Canbolat dýk Ahmet Ortaokulu), giren okullara ise kupalarý verilecek. Yarýþ- LAR: 100 Metre: 1. YBO), 4. Berkant (Alaca Denizhan KÜÇÜK KIZ- (Alaca Denizhan 4. Süleyman Aygün malar sonunda takým Hülya Yýldýrým (Merkez Yatýlý Bölge Ortamet Ortaokulu). YILDIZ KIZ- Önal (Dr. Sadýk Ah- YBO). sýralamasýnda birinci olan okullarýn yönetiminde barajý açan 1. Fatmagül Üstündað okulu), Fýrlatma Topu: 2000 Metre: 1. LAR: Musa Ercan Tüfekçi sporcularýn katýlýmý ile (Merkez Yatýlý Bölge 100 Metre: 1. (Dr. Sadýk Ahmet), 2. grup müsabakalarýnda Ortaokulu). Uzun Atlama: 1. Edanur Uysal Kumru Çürük (75. Yýl Ýsmail Karataþ (Alaca Çorum u temsil etmeye hak kazanacaklar. (Merkez Yatýlý Bölge Cumhuriyet Ortaokulu), 2. Gülhaným Özte- Denizhan YBO), 3. Mertcan Yýldýrým Bugünki yarýþmalar saat da baþ- YILDIZ ER- Recep Köse (Mustafa Fatma Dilara Can Ortaokulu),. kin (Merkez Yatýlý (Sungurlu Fatih), 4. Bölge Ortaokulu), 3. layacak ve 11 gibi sona erecek. Disk Atma: 1. Yüksek Atlama: okulu). KEKLER: Kemal Ortaokulu). (Mustafa Kemal Orta- KÜÇÜK ER- Seyfettin Erdem (Merkez Yatýlý Bölge Ortagurlu Fatih Ortaoku- Kumru Çürük (75. Yýl 1,. Ahmet Ýlbars (Sun- 300 Metre: 1. KEKLER: Fýrlatma Topu: 1. Samet Bilgin okulu), 2. Ýhsan Baþar lu), 2. Kadir Kellegöz Cumhuriyet Ortaokulu), 2. Fatma Dilara (Alaca Denizhan (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Gökhan Gü- (Alaca Denizhan YBO), 2. Eyüp Can Can (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Damla Erdoðmuþ (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu) Metre: 1. Emine Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu), 2. Nuriye Demir (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Nuriye Özdemir (75. Yýl Cumhuriyet), 4. Döndü Biçer (Osmancýk Daniþment Ortaokulu). Gülle Atma: 1. Cangül Üstündað (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu), 2. Feyza Nur Ýmal (Ýskilip Atatürk Ortaokulu), 3. Suna Derinöz (Mustafa Kemal Ortaokulu), 4. Ayþegül Özýþýk (75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu). Disk Atma: 1. Emine Yýldýrým (Merkez Yatýlý Bölge), 2. Ayþegül Özýþýk (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Emine Elif Çatma (Ýskilip Atatürk Ortaokulu), 4. Aleyna Elif Daylan (Mustafa Kemal Ortaokulu).

19 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet FAKI Ýsmail oðlu 1942 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:733) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Engin BIDAK Ali oðlu 1983 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:726) YÝTÝK Tarih ve L seri nolu Çorum Devlet Hastanesi Bilgisayar, Yazýcý ve Lcd Monitör alýmý için yatýrmýþ olduðumuz kesin teminat Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alýndýsý belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. PROTEK BÝLGÝSAYAR VAHÝT BÝLSEL (Ç.HAK:741) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý faturayý, arasý gider pusulasýný, arasý Taþýma Ýrsaliyesini, arasý Dip Koçanlý Giriþ Biletini kaybettik. Hükümsüzdür. Emin Besicilik Gýda Özel Eðitim San. Tic. Ltd. Þti. Kunduzhan Mah. 4. Hürriyet Sok. No: 9 ÇORUM (Ç.HAK:709) 8 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren OTO YIKAMA (Ç.HAK:742) ELEMAN ARANIYOR Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:717) ELEMAN ARANIYOR Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere en az 2 yýl tecrübesi olan ön lisans ve lisans mezunu ön muhasebe personeli alýnacaktýr. (Ç.HAK:732) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: firmasý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: (Ç.HAK:670) 9 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Detay Mobilya Küçük Sanayi Sitesi 19. Cad. No: 19 (TV Vericileri Yaný) Tel: (Ç.HAK:724) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda bulunan Garanti Bankasý arka sokaðýndaki halen faal durumda olan oto ve halý yýkama tesisi devren (Ç.HAK:728) satýlýktýr. Mür. Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) (Ç.HAK:2559) (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:713) (Ç.HAK:699) FAX : CEP TEL : Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Devren Satýlýk Market ve Fatura Ödeme Merkezi+Kontör Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A Fiyat: TL GSM: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Efesebat Tarým Makinalarý Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7 Tel: (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:383) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:675) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 (Ç.HAK:662) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks, Autocad, Mastercam proramlarýný kullanabilen) -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: (Ç.HAK:668) SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 ÇARÞAMBA 2 NÝSAN 2014 Malzemeler yýkanmadý atrenman iptal Çorumspor da Serdar ile Miraç ýn dönmeyeceði belirtildi Çorumspor da dün yaþanan geliþme kulübün içinde bulunduðu durumu ortaya koyuyor. Dört günlük iznin ardýndan dün toplanarak hafta sonu Bartýnspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþlamak isteyen Çorumspor a malzeme þoku yaþandý. Antrenman için soyunma odasýna giren futbolcular malzemelerin yýkanmadýðý için nemden koktuðunu görünce þok oldular. Bu geliþme üzerine antrenör Cemil Kaya çalýþmayý iptal etti ve bugün yapýlacaðýný söyledi. Öte yandan izne giden futbolculardan ikisinin dönmeyeceði öðrenildi. Safranboluspor maçýndan sonra memleketlerine giden futbolculardan Serdar ile Miraç ýn dün Çorum a gelmediði ve iki futbolcunun dönmeyeceðinin öðrenildiði belirtildi. Belediyespor un bugünki konuðu Elazýð Çorum Belediyespor bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda grupta son sýrada bulunan Elazýð Belediyespor önünde üç puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakat Mehmet Akif ve Murathan ile cezalý Eray forma giyemeyecek. Aksaray deplasmanýnda ikinci yarýdaki futbolu ile hayal kýrýklýðý yaratan Çorum Belediyespor sahasýndaki maçý kazanarak ilk beþ avantajýný devam ettirmek istiyor. Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Çaðrýcan Osman Ýmam Nedim Yakup A. Buðra Oðuzhan Furkan Kývanç Murat Emir 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün Çorum Bele-Elazýð Bele. : M. Gökhan Düz (Kayseri) Sancaktepe Bel-Darýca Gençler: Ahmet Ateþ (Samsun) Balçova Bel-M. Evrenseki: Ali Terzioðlu (Balýkesir). E. Sandýklý - Yeni Aksaray: Sertan Bakan (Ýstanbul) Ünyespor-Maltepespor: Ýlker Güneþ (Kýrklareli). Sakaryaspor-Bursa Nilüfer: Bilal Köseoðlu (Amasya) Orhangazi-Erzurum B. Þehir: Deniz Gültekin (Ýzmir) Hacettepe- Çýksalýn: Ö. Faruk Ocak (Kayseri) Tüm kadro kampta Çorum Belediyespor da bugün oynayacak Elazýð Beledeyispor maçý kadrosu bugün sabah kahvaltýsýnýn ardýndan açýklanacak. Teknik Direktör Hakký Öztabað tüm takýmýn lojmanda kampta olduðunu ve bugün maç kadrosuyu açýklayacaklarýný söyledi. Çorum Belediyespor ligin 29. hafta maçýnda bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Elazýð Belediyespor ile karþýlaþacak. Ligde liderlik yolunda yakaladýðý fýrsatlarý iyi deðerlendiremeyen kýrmýzý siyahlýlar çok zor geçecek ilk beþ mücadelesinde avantajýný korumak için sahasýnda oynayacaðý maçý kazanmak zorunda. Grupta son sýrada bulunan ve ligdeki son 14 maçýnda galip gelemeyen ve iki kez beraberlik alabilen Elazýð Belediyespor ligde formalite maçlarý oynuyor gibi görünüyor. Geçtiðimiz hafta 68 Yeni Aksarayspor deplasmanýnda ilk yarýda iyi futbol ortaya koyan gol yollarýnda baþarýlý olamayan Çorum Belediyespor ikinci yarýda ise kelimenin tam anlamýyla dökülmüþ ve Çaðrý nýn kurtarýþlarýyla sahadan golsüz beraberlik ve bir puanla ayrýlmýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda bugün oynanacak Elazýð Belediyespor maçýnda kart cezalýsý Eray ile sakatlýklarý bulunan Mehmet Akif ve Murathan forma giyemeyecek. Konuk Elazýð Belediyespor ise geçtiðimiz hafta maçýnda sahasýnda Batman Petrolspor a 2-1 maðlup olurak evindeki puan hasretini sürdürmüþtü. Elazýð Belediyespor da ligde kötü gidiþe Çorum Belediyespor önünde alacaðý puanlarla son vermek istiyor. Karþýlaþmayý Kayseri bölgesi hakemlerinden Mehmet Gökhan Düz yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ayný ilden Mehmet Küçük ile Kýrþehir den Sema Yýldýrým yapacak, Maçýn dördüncü hakemide Kayseri den Þaban Elbaþý. Maçýn gözlemciliðini Mehmet Altuntaþ temsilciliðini ise Uður Kölemen yapacak. Hiç bir maç oynanmadan kazanýlmaz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað ligde hiç bir maçýn oynanmadan kazanýlmayacaðýný belirterek rakibin ligdeki konumu futbolcularýn durumu gibi konularý hiç düþünmediklerini herkesin sahaya bir hedefle çýkacaðýný bu yüzden rehavete girmeden kazanýp Düzyurt maçýna moralli gitmek istediklerini söyledi. Hakký Öztabað Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað hiç bir maçýn oynanmadan kazanýlamayacaðýný belirterek her maça çýktýðý gibi bugünki Elazýð Belediyespor maçýnada ayný ciddiyetle çýkarak üç puaný alýp Düzyurt a moralli gitmek istediklerini söyledi. Öztabað, hiç bir maçýn oynanmadan kazanýlamayacaðýný bunun en güzel örneðini Ünyespor karþýsýnda yaþadýklarýný belirterek Ben futbolcularýmla yaptýðým toplantýda rakibin konumu ve futbolcularýn içinde bulunduðu þartlarýn hiç önemli olmadýðýný kendilerini göstermek için mücadele edeceklerini ve her maça çýkacak gibi hazýrlanmamýz gerektiðini belirttim. Sahaya çýkýp her maçta olduðu gibi mücadelemizi vereceðiz. Mücadele edilmeden hiç bir maç kazanýlmaz. Takým olarak ligde bulunduðumuz konumu daha yukarýya taþýmak ve ilk beþ yolunda avantaj yakalamak için bu maçý kazanýp önümüzdeki hafta oynayacaðýmýz Düzyurtspor maçýna moralli gitmek istiyoruz dedi. Basketbol Klasman Hakemimiz Haluk Yakýn a genç bayanlar grup maçlarýnda görev. C Klasman Basketbol hakemimiz Haluk Yakýn a 2-6 Nisan tarihleri arasýnda Amasya da yapýlacak olan kulüpler arasý genç kýzlar grup maçlarýnda görev yapacak. Liseli Judocular Ordu da Liseli Gençler Judo Grup birinciliði müsabakalarý için Ordu ya gitti. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ve antrenör Hakan Taþtan yönetiminde Ordu ya giden Judo takýmýnda sekiz erkek ve Liseler Türkiye Judo Þampiyonasý nda mücadele edecek Çorum takýmý toplu halde Çorum Belediyespor da sakat futbolculardan bir iyi birde kötü haber. Dört haftadýr forma giyemeyen Mehmet Akif takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacak, Murathan ise 2,5 hafta Ankara da tedavi görecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn iki sakat futbolcusu Mehmet Akif ve Murathan dün Gençlerbirliði doktoru Savaþ beye giderek muayene Haluk Yakýn a Genç Kýzlar grubunda görev dört bayan sporcu bulunuyor. Bugün baþlayacak ve yarýn sona erecek grup maçlarýnda mücadele edecek Çorumlu sporcular þöyle: Bayanlar: 48 Kg Merve Taþ (Spor Lisesi), 52 Kg Sedanur Ýçaðasý (Spor Lisesi), 3. Sümeyra Aykaç (Spor Lisesi), 63 Kg Zahide Köksal (Spor Lisesi). Erkekler: 50 Kg Mevlüt Metehan Kýyýþkan (Spor Lisesi), 55 Kg Samet Marým (Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi), Nazým Sabuncu (Endüstri Meslek Lisesi), 60 Kg Hamza Erköse (Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi), Serhat Mirza (Endüstri Meslek Lisesi), 66 Kg Alperen Ýpek (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 73 Kg Murat Akkaya (Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi), +90 Kg Halil Ýbrahim Boz (Özel Pýnar Anadolu Lisesi). Bir iyi bir kötü haber Mehmet Akif takýmla çalýþmalara baþlýyor, Murathan 2.5 hafta Ankara da tedavi görecek Haluk Yakýn Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre Amasya da yapýlacak olan bölge birinciliðinde Federasyon Temsilciliðini Amasya dan Sami Sarýovanlar yapacak eðitmen ise Kastamonu dan Þaziye Simsar. Grup maçlarýnda görev yapacak hakemler ise Çorum dan Haluk Yakýn ile birlikte Amasya dan Reha Demir, Tokat tan Duygu Yamcýcýed, Konya dan Nuri Örge ve Zonguldak tan Duhan Köyiçi. oldular. Dört haftadýr dizindeki sakatlýk nedeniyle forma giyemeyen ve güçlendirici çalýþma yapan Mehmet Akif dün yapýlan son kontrolü nde sevindirici haber geldi. Mehmet Akif in bugünden itibaren takýmla birlikte normal çalýþmalara baþlayacaðý açýklandý. Geçtiðimiz hafta içinde sol üst adelesindeki sakatlýktan dolayý takýmdan ayrý düz koþu yapan ve Aksarayspor maçýnda forma giyen ancak aðrýsý artýnca çýkmak zorunda kalan Murathan ýn ise üç hafta forma giyemeyeceði açýklandý. Yapýlan muayene sonunda Murathan ýn sol üst adelesindeki sakatlýðýndan dolayý 2,5 hafta Ankara da hem tedavi hemde çalýþma programýnda kalmasý halinde bu sürede sonunda takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý belirtildi. Çorum Belediyespor Yönetimi de bunu uygun gördü ve Murathan dünden itibaren Ankara da 2,5 hafta süreyle hem tedavisini yaptýracak hemde özel çalýþma programýnda hazýrlýklarýný sürdürecek. Murathan ýnüç hafta sonra oynanacak maçta forma giyebileceði açýklandý. Mehmet Akif Murathan Buruþ U 17 kura çekimi bugün U 17 grup birinciliði kura çekimi Çorum ayaðýnýn teknik toplantýsý bugün saat da ASKF toplantý salonunda yapýlacak. Çorumspor U 17 takýmý ise grup maçlarý için bugün Sinop a gidecek. U 17 grup birinciliði heyecaný bugün yapýlacak teknik toplantýlarla baþlýyor. Çorum da yapýlacak grup birinciliðinde altý takým mücadele ederken Çorum temsilcisi Çorumspor ise Sinop ta dört takýmlý grup birinciliðinde sahaya çýkacak. Çorum da yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak olan U 17 grup birinciliðinin teknik toplantýsý bugün saat da ASKF Toplantý Salonu nda yapýlacak. Grup birinciliðinde Ankara Keçiörengücü, Ankara Beypazarý Belediyespor, Samsum AtakumBelediyespor, Samsun Kadýköyspor, Kýrþehir Duruspor ve Kýrýkkale temsilcisi mücadele edecek. Bugün yapýlacak teknik toplantýda altý takým üçerli iki gruba ayrýlacak ve tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda grup birincileri pazar günü finalde yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacaklar. Çorumspor Sinop a yolcusu U 17 de Çorum þampiyonu olan Çorumspor ise grup birinciliði maçlarý için bugün Sinop a gidecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn gruptaki rakipleri Samsun Ýlk Adým Belediyespor, Amasya Merzifonspor ve Zonguldak Ereðli Demir Çelikspor takýmlarý. Bugün yapýlacak teknik toplantý sonunda dört takým tek grupta tek devreli lig sistemine göre karþýlaþacak ve grup birincisi olan takým yarý final grubuna yükselecek. Çorumspor U 17 takýmý bugün Sinop ta yapýlacak grup maçlarý için bu ile gidecek

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Ömerbey'e 1.500 fidan Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Protokol ile öðrencilerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kitap kurtlarýna ödül. Mahalli Ýdareler seçimlerinin yaþandýðý 30 Mart Pazar günü gecesi Sungurlu Belediyesi. anlar yaþandý.

Kitap kurtlarýna ödül. Mahalli Ýdareler seçimlerinin yaþandýðý 30 Mart Pazar günü gecesi Sungurlu Belediyesi. anlar yaþandý. Baþbakan Erdoðan'ý galibiyete taþýyan 10 isim arasýnda bir Çorumlu Erol Olçok Kütüphanelere ilgi artýyor Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn seçim galibiyetinin arka planýnda 11 kiþilik strateji ekibi dikkat çekiyor.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE 2 aile soba gazýndan zehirlendi Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü.

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü. Ýtalya dan sevindiren karar Olayla ilgili gözaltýna 5 kiþi dün adliyeye sevk edildi. Cinayete 5 gözaltý * HABERÝ 6 DA Ýtalya'nýn Mantova kentinde aile içi þiddet nedeniyle daðýlan 7 çocuklu Keleþ ailesinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Çorum a çevre cezasý yaðdý

Çorum a çevre cezasý yaðdý Çorum a çevre cezasý yaðdý Yangýn Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak'ta bulunan binanýn üçüncü katýnda Çakmakla oyun yangýn* HABERÝ çýkardý 4 DE Mart ayýnda sonuçlandýrýlan çevre þikayetlerinde Ýl Müdürlüklerince

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı