ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR İÇİN TARİFE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR İÇİN TARİFE"

Transkript

1 ECZANELERDE ÜRETİLEN İLAÇLAR İÇİN TARİFE Tarih ve 6197 sayılı Eczacılar Hakkındaki Kanun'un 39. maddesine uyularak eczanelerde üretilecek ilaçlar için uygulanacak tarife: MADDE-1:Eczanelerde hazırlanacak reçetelerdeki ilaçların fiyatları, eczanede hazırlanan preparatların; MESLEKİ HAK VE GENEL GİDER PAYI ile bileşimlerindeki tıbbi ecza, farmasötik ve KİMYASAL MADDELER'in fiyatları,ambalaj MALZEMESİ fiyatı, KONULDUĞU KAPLARIN bedelleri ve KATMA DEĞER VERGİSİ toplamından ibarettir. MADDE-2: Reçetelerin hazırlanmasında alınacak MESLEKİ HAKLAR (A) cetvelinde ayrı ayrı gösterilmiştir. MADDE-3: Reçetelerin hazırlanmasında formülün farmasötik şekline göre GENEL GİDER PAYI aşağıdaki şekide tespit edilir: a) 4,50 genel gider payına tabi farmasötik formüller : Kolirler, çözeltiler, posyonlar,pansuman,şurup ve gargaralar. b) 6,00 genel gider payına tabi farmasötik formüller:tozlar,kaşeler,paket, infüzyon,dekoksiyonlar. c) 7,50 genel gider payına tabi farmasötik formüller: Pomatlar,kremler, şampuan,süspansiyon,emülsiyonlar. d) 9,00 genel gider payına tabi farmasötik formüller: Tabletler,kapsüller, suppozituvarlar,ovüller,bujiler. MADDE-4: 2. ve 3. maddelerde yazılı MESLEK HAK ve GENEL GİDER PAYINA ilave edilecek tıbbi ecza, farmasötik ve kimyasal maddeler bu tarife bağlı (B) cetvelinde, ilaçların konulacağı kaplar ve diğer AMBALAJ MALZEMESİ bedelleri de (C) cetvelinde gösterilmiştir. MADDE-5: Reçetelerin bileşimlerinde herhangi bir müstahzar muhteviyatı varsa, bu müstahzarın satış fiyatının KDV'den arındırılmış tutarı formül fiyatına eklenir. (B) ve (C) cetvellerinde olmayan bir madde, reçete muhteviyatında mevcutsa bu maddenin bedeli alış faturasında yazılı fiyatın 2(iki) misli üzerinden hesaplanır. MADDE-6:Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti,teşkil edeceği ve lüzumunda ayda bir kez toplanacak olan UZMAN KOMİSYONUN tespit edecekleri fiyat değişikliklerini, vereceği raporları inceleyerek uygun görüldüğü takdirde lüzumlu değişikliğin yapılması için Sağlık Bakanlığı onayına sunar. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan tarife cetvellerinin ve eklerinin bastırılıp veya bilgisayar yazılımı haline getirilip, bedellerini belirliyerek, dağıtılmasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti görevlidir. MADDE-7: Tatil günleri ile gece nöbet tutmakla yükümlü eczaneler nöbetlerinin başladığı saatten bitimine kadar olan süre içinde getirilecek reçetelerdeki her majistral formül üzerinden % 50 oranında NÖBET ZAMMI alırlar. 1

2 MADDE-8: Reçetelerde aşağıdaki hususların yazılması gereklidir: A)Reçetenin yapıldığı tarih, B)Reçete kayıt defterindeki kayıt numarası,eczane kaşesi ve eczacının imzası, C)Tarifeye göre majistral ilacın tutarı ( her formül için ayrı ayrı olarak), D)Nöbet sırasında yapılmış ise alınan nöbet zammını tespit eden mühür. MADDE-9:Reçetede kayıtlı majistral formülün tarife uyarınca hesaplanan KDV dahil bedeli 0,1 KR tabanına göre yuvarlanır. MESLEKİ HAKLARI GÖSTEREN (A) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER MADDE-10: Farmasötik şekillerin hazırlanması için FORMÜL HARİCİ ilave edilen yardımcı maddeler reçete yanına yazılarak,bedeli formül altına eklenir. MADDE-11:(A)cetvelinde yazılı farmasötik şekiller dışında herhangi bir surette ilaç yapılması halinde bu gibi ilaçlara tatbik edilecek olan; MESLEKİ HAK, kendisine en yakın olan farmasötik şekil için tespit edilmiş olan Mesleki Hak miktarını geçemez. TIBBİ ECZA-FARMASÖTİK VE KİMYASAL MADDE BEDELLERİ HAKKINDA (B) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER MADDE-12:Reçetede damla ile ifade edilmiş maddelerde yaklaşık olarak 20 damla = 1 gr. sayılır. Tertipteki damla adedi 20'den az olursa o maddenin 1 gr.'nın karşılığı olan bedel hesaplanır. MADDE-13: (B) cetvelinde bulunan maddelerin önünde yer alan (*) işareti Türk Farmakopesine göre AYRI BULUNDURULACAKLAR;(**) işareti ise ZEHİRLİ MADDELER'i belirtmek maksadıyla konulmuş olup bunların bedellerine (A) cetvelinin 7.maddesi hükmü uygulanacaktır. İLAÇLARIN KONULDUĞU KAPLAR VE DİĞER AMBALAJ MALZEMESİ HAKKINDA (C) CETVELİNE AİT HÜKÜMLER MADDE-14: Majistral tarifedeki (B) ve (C) cetvelleri, Genel Gider Payı ve Mesleki Hak ile ilgili tarife Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan değiştirilemez. MADDE-15: Tüm hesaplardan sonra ortaya çıkan bedele, geçerli KATMA DEĞER VERGİSİ oranına göre, hesaplanan vergi eklenir. MADDE-16:Eczaneler,EN SON ONAYLANAN majistral tarifeyi eczanelerinde bulundurmak ve bu tarifedeki fiyatları uygulamak zorundadırlar. MADDE-17:Bu tarifenin onaylanması ve yayınlanmasından sonra,uygulamadaki Majistral Tarife yürürlükten kaldırılmış olur. MADDE-18:Bu tarife yayınlandığı tarihtan itibaren yürürlüğe girer. 2

3 A C E T V E L İ ( M E S L E K İ H A K ) 1. a) Tozlar (kitle halinde hazırlananlar) b) Likitler (içine herhangibir madde konulmamış) Bölünmüş tozlar (ayrıca karıştırma,hamuru hazırlama, kağıt,kaşe bedeli alınmamak kaydıyla) a) Kaşeler,paketler,sert kapsüller (herbir tanesi için) b) Pilüller,boller,suppozituvarlar,buji ve ovüller (herbir tanesi için) 0.38 c) Yumuşak kapsüller (herbir tanesi için) a) Soğukta hazırlanan çözeltiler (250 grama kadar) gramı geçen her 100 gram için 0.60 b) Sıcakta hazırlanan çözeltiler (250 grama kadar) gramı geçen her 100 gram için Dahilen ve haricen kullanılan yağlı,yarı katı ve katı farmasötik formüller ( pomat, krem, liniment, pastil, oleo, gliseroleler, kolloidler, posyon, şampuan, emülsiyon, süspansiyon, vs.) 50 grama kadar gramı geçen her 50 gram için Granüller (100 grama kadar ) gramı geçen her 100 gram için Sterilizasyon için Reçete yapılırken Türk Farmakopesinde Zehirli ve Ayrı Bulundurulacak ilaçlar listesinde bulunan maddeler ile 50 mg'a kadar ağırlıktaki maddelerin tartılması gerektiğinde her bir tartım için formül fiyatına ilave edilir ( kaşe, kapsül, paket, vs.preparatların hazırlanmasında tek tek değil toplu tartım esas alınacaktır.) Bir preparat için birden fazla meslek hakkı hesaplanmaz. 3

4 SIRA 1 * Acetanilide (Antifebrin)(Asetilanilin) * Acetarsol (Stovarsol) Acetate d'alumine Liquide(Solution Aluminii Subacetatis) (Aluminyum Subasetat çözel.%8,5) Acetate d'ammoniaque Liquide (Amonyum Asetat Çöz.) * Acetate de Plombe Cris.(Kurşun Asetat Kristal) * Acetate de Plombe Liquide (Kurşun Subasetat Çöz.) Acetate de Zinc (Çinko Asetat) * Acide Acetique Glacial (Buzlu Sirke Asidi) Acide Acetylsalicylique (Aspirin) Acide Ascorbique (Vit.C) Acide Benzoique (Benzoik Asit) Acide Borique (Borik Asit)(Pudralardan çıkarıldı) Acide Chlorhydrique (Hidroklorik Asit)(HCl) Acide Chlorhydrique Dilue (Hidroklorik Asit Seyreltik) Acide Citrique (Sitrik Asit)(Limon Asidi) * Acide Diethylbarbiturique (Veronal)(Barbital) (Barbitone)(Analjezik haricinde kullanılması) Acide Folique (Folik Asit) Acide Lactique (Laktik Asit) Acide Oxalique (Okzalik Asit) * Acide Phenique Cris.(Phenol Cris.)(Fenol Kristal) * Acide Phenique Liquide(Phenol Liq.)(Sıvılaştırılmış Fenol) Acide Phosphorique (Fosforik Asit)(H 3 PO 4 ) Acide Pyrogallique (Pyrogallol) Acide Salicylique (Salisilik Asit)(o-Hidroksi Benzoik Asit) Acide Tannique (Tannik Asit)(Tanin)(Tanen) Acide Tartarique (Tartarik Asit) * Acide Trichlor Acetique (Triklor Asetik Asit) Acide Undecylenique (Undesilenik Asit) Acrinol (Rivanol)(Ethacridin Lactate) ** Adrenaline (Ephinephrine) ** Adrenaline Sol.(%0,1)(Solution Adrenaline) Agar Agar (Gelose) Aktif Kömür (Charbon Active Officinal)(Charbon debois Active) Alcool %96'lık (Etil Alkol )(Etanol) Alcoolat d'anis (Anason Alkolası) Alcoolat de Canelle (Tarçın Alkolası) Alcoolat de Citron (Limon Alkolası) Alcoolat de Cola (Kola Alkolası) Alcoolat de Garus (Garus Alkolası)

5 40 Alcoolat de Lavande (Lavanta Alkolası) Alcoolat de Melisse (Melisa Alkolası) Alcoolat de Melisse Comp.(Mürekkep Melisa Alkolası) Alcoolat de Menthe (Nane Alkolası) Aluminum Chloride (Alüminyum Klorür) Aluminyum Hidroksit Koll.(Hydroxide d'alumine Colloidal) Alüminyum Subasetat Çöz.%8,5 (Acetate d'alumine Liq.) (Soluté de sous Acétate d'aluminium) Amidon (Amylum)(Starch)(Nişasta) Aminophylline (Theophylline Ethylen Diamin)(Carena) Aminopyrine (Pyramidon) (Sistemik analjezik amaçlar dışında kullanılabilir.) Amonyak Çözeltisi (Ammoniaque Liquide) Amonyum Klorür (Chlorure d'ammonium)(nişadır) * Anesthesine (Benzocain)(Boğaz pastilleri ve kollutuar haricinde kullanılması) Aneurine (Thiamine HCl)(Vit.B1) Anthralin (Cignolin)(Dithranol) * Antifebrin (Acetanilide)(Asetil Anilin) Antipyrine (Fenazon)(Fenil Dimetil Pirazolon) (Sistemik analjezik amaçlar dışında kullanılabilir) Arap Sabunu (Savon Noir)(Adi Potas Sabunu) Arap Zamkı (Gomme Arabique) Ardıç Katranı (Huile de Cade) Argent Colloidal (Collargol)(Gümüş-Protein Bileşi.%70'lik) * Argent Nitrate Crayon (Nitrate d'argent Crayon) (Gümüş Nitrat Kalem) * Argent Nitrate Cristal (Nitrate d'argent Cristal) (Gümüş Nitrat Kristal) Argirol (Argent Vitellinate)(Vitellinate d'argent) (Gümüş-Protein Bileşiği %20'lik) Arrhenal (Methylarseniate de Soude) * Asetik Asit Glacial (Sirke Asidi buzlu)(acide Acetique Gl.) Aseton (Aceton)(Propanon)(Di-Metil Keton) Aspirin (Acide Acetylsalicylique) Atropin Sülfat Nötr (Sulfate Neutre d'atropine) Axonge (Adeps Suillus)(Domuz Yağı) Axonge Benzoinee (Adeps Benzoatus) (Asilbentli Domuz Yağı) Badem Yağı-Tatlı (Huile d'amande Douce) * Bakır Sülfat (Sulfate de Cuivre)

6 73 Balık Nefsi (Blanc de Baleine)(Cetaceum) Balık Yağı (Huile de Foie de Morue) Basit Şurup (Sirop Simple) Baume de Pérou (Peru Balsamı) Baume de Tolu (Tolu Balsamı) Baume de Tranquille (Huile de Jusquiame Composée) Belladon Tentürü (Teinture de Belladone) Benjoin Tentürü (Teinture de Benzoin) Benzil Benzoat (Benzoate de Benzyl) Benzoate de Lithium Benzoate de Soude (Sodyum Benzoat) * Benzocaine (Anesthesine) (Boğaz pastilleri ve kollutuar haricinde kullanılması) Benzoik asit (Acide Benzoique) Benzonaphtole (Benzoate de Naphtol) Beta-Naphtole Beurre de Cacao (Kakao Yağı) (Oleum Cacao) Beyaz Balmumu (Cire Blanche) Biborate de Soude (Boraks) (Borate de Soude) Bicarbonete de Potassium Bicarbonete de Soude (Sodyum Bikarbonat) * Bichlorure de Mercure (Süblime) Bizmut Subgallat (Dermatol) (Sous Gallate de Bismouth) Bizmut Subkarbonat (Sous Carbonate de Bismuth) Bizmut Subnitrat (Sous Nitrate de Bismuth) Blanc de Baleine (Balık Nefsi) (Cetaceum) Bleu de Methylene (Metilen Mavisi) Boraks (Biborate de soude) (borate de soude) Borik Asit (Acide Borique) (pudralardan çıkartıldı) Brillant Green (Malahite Green) (Malahit Yeşili) Bromhydrate Homatropine Bromhydrate de Scopolamine (Hyoscine Hydrobromide) ** Bromoforme ** Bromural (Bromisoval) (Monobrome İsovalerylure) Bromure de Ammonium (Amonyum Bromür) Bromure de Calcium (Kalsiyum Bromür) Bromure de Camphre (Kafur Bromür) Bromure de Potassium (Potasyum Bromür) Bromure de Sodium (Sodyum Bromür) Bromure de Strontium (Stronsyum Bromür) ** Cacodylate de Soude (Dimetil Arsinat Sodyum)

7 113 * Cafeine (Kafein) * Calomel (Kalomel) (Mercurous Chloride) (Civa-1-Klorür) Camomille Ordinare (Adi Papatya) Camomille Romaine (Alman Papatyası) Camperilan Camphre Cristal (Kafur) (Camphor) Carbonate de Ammonium (Amonyum Karbonat) Carbonate de Chaux Precipité (Calcii Carbonas Praecipitatus) (Crai preparée) (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat) Carbonate de Fer Carbonate de Lithium Carbonate de Magnésie (Magnezyum Karbonat) Carbonate de Potassium Carbonate de Sodium (Sodyum Karbonat) (Soda) Castor Oil (Hint Yağı) (Huile de Ricine) Cetaceum (Balık Nefsi)(Blanc de Baleine) Cetiol HE Cetiol V Charbon Active Offic.(Aktif Kömür)(Charbon de Bois Active) Charbon Animal (Hayvansal Kömür) Charbon Vegetal Offic. (Tıbbi Kömür-Bitkisel) * Chloral Hydraté (Kloral Hidrat) Chlorate de Potasse (Potasyum Klorat)(KClO 3 ) Y Chlorhydrate de Cocaine (Kokain HCI) (İMAL VE SATIŞI YASAK) ** Chlorhydrate de Morphine (Morfin HCI) Chlorhydrate de Papaverine (Papaverin HCI) (Antiasitler haricinde kullanılması) ** Chlorhydrate de Pilocarpine (Pilokarpin HCI) * Chlorhydrate d'ephedrine (Efedrın HCI) ** Chloroforme (Kloroform) Chlorure d'ammonium (Amonyum Klorür) (Nişadır) Chlorure de Calcium Cristallisé (Kalsiyum Klorür) Chlorure de Calcium Sec Chlorure de Potassium (Potasyum Klorür)(KCL) Chlorure de Sodium (Sodyum Klorür) Cholesterine (Kolestrol) Cignolin (Dithranol)(Anthralin) Cire Blanche (Beyaz Balmumu) Citrate de Cafeine (Kafein Sitrat) Citrate de Fer Ammoniacal (Ammonium Ferric Citrate)

8 151 Citrate de Magnesium (Magnezyum Sitrat) Citrate de Potasse (Potasyum Sitrat - tri) Citrate de Soude (Sodyum Sitrat-tri) Coal Tar (Maden Kömürü Katranı) (Goudron de Houille) ** Codeine (Metil Morfin) (Kodein Pür) (Antigripal olarak kullanılmaması) ** Colchicine (Kolşisin) Cold Creme Collargol (Argent Colloidal)(Gümüş-Protein Bileşiği %70'lik) Collodion (Kollodyon) Collodion Elastque (kollodyon + Hint Yağı %3) Collodion Flaxible (Elas.kolloyon + Kafur %2) Crem d'tart (Potassium Bitartarate) * Creosote Cryogenine (Phenylsemi Carbazide) Çinko Asetat (Acetate de Zinc) Çinko Oksit (Oxyde de Zinc) Çinko Sülfat (Sulfate de Zinc) Dermatol (Sous Gallate de Bismouth)(Bizmut Subgallat) Dexametazon Dextrose (Glycose) Diastese Di-Etil Eter (Eter) (Eter Sulphurique) ** Dionin (Ethylmorphine HCI) Distile Su (Eau de Distilee) Dithranol (Anthralin) (Cignolin) Diüretin (Salicylate de theobromine) D-Panthenol Püre Eau Oxygene (Oksijenli Su) * Eau d'alibour (Aqua Zinco Cyprico)(Alibor Suyu) * Eau d'alibor Forte Eau de Canelle (Tarcın Suyu) Eau de Chaux (Kireç Suyu) Eau de Chloroforme(Öksürük Şuruplarında Kullanılmıyor) Eau de Cologne (Köln Suyu) Eau de Distile (Distile Su) Eau de Fleur d'oranger (Turunç Çiçeği Suyu) * Eau de Laurier Cerise (Taflan Suyu) Eau de Melisse (Melissa Suyu) Eau de Menthe (Nane Suyu) Eau de Rose (Gül Suyu)

9 SIRA 191 Eau de Vie Allemande (Alman Rakısı) * Efedrin HCI (Chlorhydrate d'ephedrine) Elastik Kollodyon (Collodion Elastique) (Kollodyon + Hint Yağı %3) Elixir Garus ** Elixir Parégorique (Teinture d'opium Benzoique) Eozin Ephetonine (Rasemik Ephedrine HCI) ** Ephinephrine (Adrenaline) Ergotine Especes Pektorales (Species Pectorales)(Sadri Enva) Essence d'anis (Anason Esansı) Essence de Bergamote (Bergamut Esansı) Essence de Canelle (Tarçın Esansı) Essence de Citron (Limon Esansı) Essence de Girofle (Karanfil Esansı) Essence de Lavande (Lavanta Esansı) Essence de Melisse (Melissa Esansı) Essence de Menthe (Nane Esansı) Essence de Neroli Essence de Niauli (Gomenol) Essence de Rose (Gül Esansı) Essence de Terebenthine (Terebenti Esansı) Eter (Di-Etil Eter)(Ether Sulphurique) Ethacridin Lactate (Acrinol) (Rivanol) ** Ethylmorphine HCI (Dionin ) Etil Alkol (Alcool %96'lık) (Etanol) Eucalyptol (Cineole) (Cajeputol) ** Extrait de Belladone Mou (Yumuşak Ekstre) ** Extrait de Belladone Sec (Kuru Ekstre) Extrait de Crataegus (Alıç Çiçeği Ekstresi) Extrait de Fluide d'ecorce d'orange Amere Extrait de Gentianae Extrait de Jusquiame (Banotu Ekstresi) ** Extrait de Opium (Afyon Ekstresi) Extrait de Ratanhia (Ratanya Eksresi) Extrait de Valeriane mou (Kediotu Ekstresi - Yumuşak Ekstre) Extrait de Valeriane sec (Kediotu Eksatresi - Kuru Ekstre) Extrait d'ethere de Fougere Male (Eğreltiotu Ekstresi) Extrait Fluide Baume de Tolu (Tolu Balsamı Seyyal Hülasası) Extrait Fluide de Coca (Koka Seyyal Hülasası)

10 231 Extrait Fluide de Cola Extrait Fluide de Cratauges (Alıç Seyyal Hülasası) Extrait Fluide de Passiflore Extrait Fluide de Quinquina (Kınakına Seyyal Hülasası) Extrait Fluide de Ratanhia (Ratanya Seyyal Hülasası) Extrait Fluide de Valeriane (Kediotu Seyyal Hülasası) Extrait Fluide d'hamamelis (Hamamelis Seyyal Hülasası) * Extrait Fluide d'hydrastis (Hydras Canaden Seyyal Hülasası) Extrait Fluide d'ipeca Fenazon (Antipyrine)(Fenil Dimetil Pirazolon) (Sistemik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir) * Fenol Kristal (Phenol Cristal) (Acide Phenique) * Fenol - Sıvı (Phenol Liquide) (Acide Phenique) Feuilles Uvae Ursi (Feuille de Bousserole) (Ayı Üzümü Yaprağı) Fleurs Guimauve (Althea Wurzell) (Hatmi Çiçeği) Fleurs Tilleul (Ihlamur Çiçeği) Flexible Collodium (Elastik Kollodyon + Kafur %2) Fluorure de Sodium (Sodyum Florür) Folik Asit (Acide Folique) Formaldehit Çözeltisi (Formaldehyde)(Formaline) Fosforik Asit-orto (Acide Phosphorique) ** Fowler Likörü (Liqueur de Fowler)(Liquor Kalii Arsenitis) Fuksin Bazik Gliserin (Glycérine)(Glycérol) Gluconate de Calcium (Kalsiyum Glukonat) Glukoz (Dextrose) Glycerin Trinitrate (Nitroglycerin)(Trinitroglycerol) (Trinitrin) Glycerolle d'amidon (Glycerinum Amyli)(Buğ.Nişastalı Glisere) Glycero-Phosphate de Chaux Liquide Glycero-Phosphate de Chaux Poudr Glycero-Phosphate de Soude Liquide Glycero-Phosphate de Soude Poudr Gomenol (Essence de Niauli) Gomme Arabique (Arap Zamkı) Goudron de Houille (Maden Kömürü Katranı)(Coal Tar) Goudron Vegetal (Çam Katranı)(Kara Katran)(Pix Pini) * Guaiacol Liquide Guarana Poudr Gül Suyu (Eau de Rose) * Gümüş Nitrat Kalem (Nitrate d'argent Crayon)

11 270 * Gümüş Nitrat Kristal (Nitrate d'argent Cristal) (Argent Nitrate Cristal) Helmitol (Anhydromethylene Citrate d'urotropine) Hemoglobine Liquide Hexamethylene Tetramine (Urotropin) (Methenamine) Hidrokinon (P-Dihydroxybenzene) Hidroklorik Asit (Acide Chlorhydrique) (HCI) Hint Yağı (Huile de Ricine) (Castor Oil) Huile d'amande Douce (Badem Yağı - Tatlı) Huile de Belladone Huile de Cade (Ardıç Katranı) Huile de Camomille (Papatya Yağı) Huile de Camphre (Kafur Yağı) Huile de Foie de Morue (Balık Yağı) Huile de Ricine (Castor Oil) (Hint Yağı) Huile de Sesami (Susam Yağı) Huile de Vaseline (Paraffine Liquide) (Sıvı Vazelin) Huile d'olive (Zeytin Yağı) (Nötr) Hydroxide d'alumine Colloidal (Alüminyum Hidroksit Kolloidal) Hypophosphite de Sodium (Sodyum Hipofosfit) Hyposulfite de Soude (Sodyum Tiyosülfat)(Sodyum Hiposülfit) Ichthyol (Ichthammol) (Tumenol) (İhtiyol Pür) (Ichthyol Sulfonate d'ammonium) Ihlamur Çiçeği (Fleurs Tilleul) Infusion d'althae Guimauve %2 (Hatmi Enfüzyonu) Infusion d'colombo %2 (Güvercin Kökü Enfüzyonu) Infusion de Camomille %2 (Papatya Enfüzyonu) Infusion de Polygale %4 (Senegae) (Poligala Enfüzyonu) Infusion de Tilleul %2 (Ihlamur Enfüzyonu) Infusion d'eucalyptus (Ökaliptus Enfüzyonu) * Iode (İyot) (Iodum) * Iodoforme (Triiodomethane) * Iodure de Potassium (Potasyum İyodür) Iodure de Sodium (Sodyum İyodür) Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol)(Isopropanol) (Dimethyl Carbinol) Jansiyan Viyole (Violette de Gentiane) Jelatin (Gelatıne) * Kafein (Cafeine) Kafein Sitrat (Citrate de Cafeine) Kafur Kristal (Camphre)

12 308 Kakao Yağı (Beurre de Cacao) (Oleum Cacao) * Kalomel (Calomel) (Mercurous Chloride)(Civa-1-Klorür) Kalsiyum Glukonat (Gluconate de Calcium) Kalsiyum Karbonat (Çöktürülmüş) (Carbonate de Calcium) (Crai Preparee) Kalsiyum Klorür (Chlorure de Calcium Cristallisé) Kalsiyum Laktat (Lactate de Chaux) Kaolin (Essentially a Hydrated Aluminum Silicate) Karbon Tetra Klorür (Tetrachloromethane) Karlspad Tuzu (Yapay) (Sel de Carlspad Artificiel) * Kloral Hidrat (Chloral Hydrate) ** Kloroform (Chloroforme) ** Kodein Fosfat (Phosphate de Codeine) ** Kodein Pür (Methyl Morphin) (Codeine) (Antigripal olarak kullanılmaması) Y Kokain HCI (Chlorhydrate de Cocaine) (İMAL VE SATIŞI YASAK) Kolestrol (Cholesterine) Kollodyon (Collodion) * Kurşun Subasetat Çözeltisi (Acetate de Plombe Liquide) Kükürt (Çöktürülmüş) (Soufre Precipite) Lactate de Chaux (Kalsiyum Laktat) Lactose (Laktoz) Laktik Asit (Acide Lactique) Lanoline-Anhidr (Susuz Lanolin) L-Arginin Monohydrochloride (L-Arginin HCl) ** Laudanum Sydenham (Teinture d'opium Safranee) L-Cystine Limonade Chlorhydrique Limonade Lactique Liqueur Ammoniacal Anisée (Anasonlu Amonyak Mahlülü) Liqueur de Fehling ** Liqueur de Fowler (Liquor Kalii Arsenitis)(Fowler Likörü) Liqueur d'hoffmann (Lokman Ruhu)(Ether Alcoolisé) * Lumınal (Phenobarbital)(Analjezikler haricinde kullanılması) * Lumınal Sodıque (Phenobarbital Sodique) (Analjezikler haricinde kullanılması) Lupilin (Şerbetçi Otu Enfüzyonu) Maden Kömürü Katranı (Goudron de Houille)(Coal Tar) Magnesie Calcine Legers (Magnezyum Oksit Hafif) Magnesie Hydratée (Magnesium Hydroxide)

13 345 Magnesie Perhydrole %25 (Peroxyde de Magnésium) Magnezyum Karbonat (Carbonate de Magnésie) Magnezyum Sitrat (Citrate de Magnésium) Magnezyum Sülfat (Sulfate de Magnesium) Malahit Yeşili (Malahite Green) (Brillant Green) Medinal (Veronal Sodique) (Sodium Diethylbarbiturate) (Analjezikler haricinde kullanılması) Melissa Suyu (Eau de Melisse) Menthol Cris. (Mentol Kristal) Merbromin (Mercurochrom) Metamizol Sodium (Novalgine) ** Methyl Morphin (Codeine) (Kodein Pür) (Antigripal olarak kullanılmaması) Methylparaben (Nipagine M) (Parahydroxybenzoate) Metil Salisilat (Salicylate de Méthyl) Metilen Mavisi (Bleu de Methylene) ** Monobrome İsovaleryl Urea (Bromisoval) (Bromural) ** Morfin HCI (Chlorhydrate de Morphine) Nane Suyu (Eau de Menthe) Naphtol (Beta izomeri) Nipagine M (Methylparaben)(Parahydroxybenzoate) Nipasol(Propylparaben)(Propyl P-Hydroxybenzoate) (Sorbrol P) Nişasta (Amidon) (Amylum)(Stach) * Nitrate d'argent Crayon (Gümüş Nitrat Kalem) * Nitrate d'argent Cristal (Gümüş Nitrat Kristal) ** Nitrate de Pilocarpine (Pilokarpin Nitrat) Nitrate de Potassium (Potasyum Nitrat) Nitroglycerin (Trinitroglycerol) (Trinitrin) Novalgine (Metamizol Sodium) Novocaine (Prokain HCI)(Boğaz pastilleri ve kollutuarlar haricinde kullanılması) Oksijenli Su (Eau Oxygene) Okzalik Asit (Aside Oxalique) Oleum Cacao (Beurre de Cacao) (Kakao Yağı) Onguent Althea Onguent Belladone Onguent Mercurielle (Onguentum Hydrargyri)(Civa Merhemi) Onguent Mercuriel Belladonne Onguent Mercuriel Double Onguent Populeum (Kavak Merhemi)

14 382 ** Oxycyanure de Mercure (Hydrargyri Oxicyanidum) Oxyde de Zinc (Çinko Oksit) ** Oxyde Jaune de Mercure (Sarı Civa Oksit) ** Oxyde Rouge de Mercure (Kırmızı Civa Oksit) PABA (Para-Amino Benzoik Asit) Pancreatine Pantocaine (Tetracaıne HCI)(Boğaz pastilleri ve kollutuarlar haricinde kullanılması) Papaverin HCI (Chlorhydrate de Papaverine) (Antiasitler haricinde kullanılması) Parafin Katı (Parafine Solide) Parafine Liquide (Sıvı Vazelin) (Huile de Vaseline) Parasetamol (Asetamınofen) Pellidol (Diacetylaminoazotoluene)(Diacetazotol) Pepsine en Pallettes (Yaprak şeklinde) Pepsine en Poudre (Toz şeklinde) Perhydrol (Perhidrol) Permanganate de Potassium (Potasyum Permanganat) Peru Balsamı (Baume de Pérou) * Phenobarbital (Luminal) (Analzejikler haricinde kullanılması) * Phenobarbital Sodique(Luminal Sodique) (Analzejikler haricinde kullanılması) * Phenol Cristal (Fenol Kristal)(Acide Phenique) * Phenol Liquide (Fenol Sıvı)(Acide Phenique) * Phenolphtaleine (Laxin) Phenosalyl (Fr.Ph.)(Şolutum Cum-Phenolo Compositum) Phosphate de Chaux Bibasique (CaHPO 4 ) (Calcium Phosphate Dibasic) Phosphate de Chaux neutre primaire [CaH 4 (PO 4 ) 2 ] (Primary Cal.Phosphate)(CalciumPhosphate Monobasic) Phosphate de Chaux neutre tertiaire [Ca 3 (PO 4 ) 2 ] (Tertiary Cal.Phosphate)(Calcium Phosphate Tribasic) ** Phosphate de Codeine (Kodein Fosfat) Pilokarpın HCI (Chlorhydrate de Pilocarpine) ** Pilokarpın Nitrat (Nitrate de Pilocarpine) * Podophylline Pommade de Populeium Pommade d'helmerich Pommade Ichthyolee % Pommade lodoformee

15 416 Pommade Mercurielle faible Pommade Oxyde de Zinc Pommade Soufree Pommade Wilkinson Potasyum Bromür (Bromure de Potassium) Potasyum iyodür (lodure de Potassium) Potasyum klorat (Chlorate de Potasse)(KClO 3 ) Potasyum klorür (Chlorure de Potassium )(KCL) Potasyum Permanganat (Permanganate de Potassium) Potasyum Sitrat -Tri (Citrate de Potasse) Potion Cordiale Potion Cordiale ethere Potion de Riviere (A+B) Potion de Todd Poudre Belladonne Y Poudre de Dover (İMALİ VE SATIŞI YASAK) Poudre de Gomme Arabique Poudre de Quinquine Poudre de Ratanhia Poudre de Reglisse Poudre de Reglisse Comp * Poudre d'ipeca ** Poudre d'opium Precipite Blanche (Ammoniated mercury) (Hydrargyri Aminochloridum) Procaine HCI (Novacaine)(Boğaz pastilleri ve kollutuarlar haricinde kullanılması) Propylparaben(Nipasol)(Propyl P-Hydroxybenzoate) (Sorbrol P) Propylen Glycol Protargol (Proteinate d'argent) (Gümüş+Protein Bileşiği %7,5-8,5'lik) * Protochlorure de Mercure * Protoiodure de Mercure Protoxalate de Fer Pyramidon (Aminopyrin) (Sistamik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir) Pyrogallol (Acide Pyrogallique) Racine de Polygala Racine d'lpeca

16 451 Resorcine (Resorcinol) (Rezorsin) Retinoik Asit (A Vitamini Asidi) (Retinoic Acid) Rivanol (Acrinol) (Ethacridin Lactate) Sakarin (Saccharine) Salicylate d'antipyrine (Salipyrine) (Sistemik Analjezik amaçlar dışında kullanılabilir) Salicylate de Soude (Sodyum Salisilat) Salicylate de Theobromine (Dıuretıne) Salisilik Asit (Acide Salicylique)(o-Hidroksi Benzoik Asit) Salol (Phenyl Salicylate) Santonine Savon Medicinale Savon Noir (Adi Potas Sabunu)(Arap Sabunu) Sel de Carlsbad Artificiel (Karlspad Tuzu Yapay) Serum Physiologique %0.9 (Non Sterile) Signolin (Cignolin) (Dithranol) (Anthralin) Sirop d'acide Citrique (Sitrik Asit Şurubu) Sirop de Belladone (Bellodon Şurubu) Sirop de Canelle (Tarçın Şurubu)(Sirupis Cinnamomi) Sirop de Codéine (Sirupus Codeini)(Kodeinli Şurup) Sirop de Dessesartz (Sirupus İpecacuanhae Comp.) Sirop de Fleur d'oranger (Turunç Çiçeği Suyu Şurubu) Sirop de Guimauve (Sirupus Althaeae)(Hatmi Şurubu) Sirop de Menthe (Nane Şurubu) Sirop de Mures (Dut Şurubu) Sirop de Nerprun (Akdiken Şurubu)(Sirupus Rhamni Cathartici) Sirop de Tolu (Sirupus Tolutanus) Sirop d'ecorce d'orange amere Sirop d'lpécacuanhae (İpeka Şurubu) Sirop lodotannique (İyodatanen Şurubu) Sirop Simple (Basit Şurup) Sitrik Asit (Acide Citrique)(Limon Asidi) Sodium Lauryl Sulfate Sodyum Benzoat (Benzoatede Soude) Sodyum Bikarbonat (Bicarbonate de Soude) Sodyum Bromür (Bromure de Sodium) Sodyum Florür (Fluorure de Sodium) Sodyum Fosfat Monobazik (NaH 2 P0 4 ) (Sodyum Dihidrojen Fosfat) Sodyum Fosfat Dibazik (Na 2 HP0 4 ) (Disodyum Hidrojen Fosfat)

17 489 Sodyum Fosfat Tribazik (Na 3 P0 4 )(Tri Sodyum Fosfat) Sodyum Hiposülfit (Hyposulfite de Soude)(Sodyum Tiyosülfat) Sodyum İyodür (lodure de Sodium) Sodyum Klorür (Chlorure de Sodium) Sodyum Salisilat (Salicylate de Soude) Sodyum Sitrat -Tri (Citrate de Soude) Sodyum Sülfat (Sulfate de Soude ) Sodyum Tiyosülfat (Hyposulfite de Soude)(Sodyum Hiposülfit) Soufre Laves (Yıkanmış Kükürt) Soufre Precipite (Çöktürülmüş Kükürt) Soufre Sublime (Süblime Kükürt) Sous Carbonate de Bismuth (Bizmut Subkarbonat) Sous Gallate de Bismuth (Bizmut Subgallat) (Dermatol) Sous Nitrate de Bismuth (Bizmut Subnıtrat) * Sprocide Pallicide Stearil Alkol Stovaine (Dimetylamino Benzoil Penthanol HCl) * Stovarsol (Acetarsol)(Acetarsone) Sucre de Poudre (Şeker Tozu) Sulfadiazine (p-amino Pyrimidinyl)(Sulfapyrimidine) Sulfanilamide (p-aminobenzenesulfonamide) Sulfate d'aluminium (Aluminyum Sülfat) Sulfate de Barium (Baryum Sülfat) Sulfate de Chaux (Sulfate de Calcium)(Platre-Cuit) (Kalsiyum Sülfat) * Sulfate de Cuivre (Bakır Sülfat) Sulfate de Magnesium (Magnezyum Sülfat) * Sulfate de Quinidine (Quinicardine)(Quinidex)(Kinidin Sülfat) Sulfate de Soude (Sodyum Sülfat) ** Sulfate de Styrchnine (Sitriknin Sülfat) Sulfate de Zinc (Çinko Sülfat) Sulfate Neutre d'atropine (Nötr-Atropin Sülfat) Sulfathiazol (Sulfanilamidothiazole)(Thiazamide) Sulfogaicolate de Potassium (Thiocol) (Potassium Guaiacolsulfonate) Sulfopon (Texapon) Susam Yağı (Huile de Sesami) * Süblime (Bichlorure de Mercure)(Civa-2-Klorür) Talc (Talk) (Talcum) Tanin (Tanen)(Tannik Asit)(Acide Tannique) Tannalbin (Tannate d'albumine)

18 528 Tannigene (Acetyl Tanninum)(Diasetil Tanen) Tartarik Asit (Acide Tartarique) Teinture Badiane (Yıldız Anason Tentürü) Teinture Baume de Tolu (Tolu Tentürü) Teinture d'aconit (Tenture de Racines d Aconits) (Kurtbogan Tentürü) Teinture d'amers Teinture d Ecalyptus (Ökaliptus Tentürü) Teinture d Ecorce d Orange Amere Teinture d Hamamelis Teinture d Hydrastis * Teinture d İode (Tentürdiyot) * Teinture d İpeca (İpeka Tentürü) ** Teinture d Opium (Afyon Tentürü) ** Teinture d'opium Benzoique (Elixir Parégorique) ** Teinture d'opium Safranee (Laudanum Sydenham) Teinture de Belladone (Belladon Tentürü) Teinture de Benzoin (Benjoin Tentürü) Teinture de Benzoique Teinture de Canelle (Tarçın Tentürü) Teinture de Cantharides Teinture de Capillaire (Baldırıkara Tentürü) Teinture de Capsicum (Tinctura Capsici) (Kırmızıbiber Tentürü) Teinture de Coca (Koka Tentürü) Teinture de Colae (Kola Tentürü) Teinture de Colombo Teinture de Condurango (Kondurango Tentürü) Teinture de Crataegus (Alıç Çiçeği Tentürü) Teinture de Digitale (Yüksük Otu Tentürü) Teinture de Drosera Teinture de Gentiane Teinture de Gentiane comp Teinture de Girofle (Karanfil Tentürü) Teinture de Grindella Teinture de Jaborandi Teinture de Jalap Composée (Alman Rakısı) Teinture de Jusquiame (Banotu Tentürü) Teinture de Lavande (Lavanta Tentürü) Teinture de Lobelle (Lobelya Tentürü) Teinture de Myrrhe (Murrisafi Tentürü)

19 567 ** Teinture de Noix Vomique (Karga Büken Tentürü) Teinture de Panama Teinture de Passiflore Teinture de Polygala (Poligala Kökü Tentürü) Teinture de Quassia (Acı Ağaç Tentürü) Teinture de Quillaia Teinture de Quinquina (Kınakına Tentürü) Teinture de Quinquina Compose Teinture de Ratanhia (Ratanya Tentürü) Teinture de Rhubarbe (Ravend Tentürü) ** Teinture de Safranee Teinture de Strophantus (Strophanti Tohumu Tentürü) Teinture de Valeriane Etherée (Kediotu Tentürü) Teinture de Vibrum Terebenti Esansı (Essence de Térébenthine) Terpine Hydrate (Terpinol)(Hydrate de Terpine) Tetracaine HCI (Pantocaine)(Boğaz pastilleri ve kollituvar haricinde kullanılması) Theobromine (3,7-Dimetylxanthine) Theophylline (1,3 Dimetylxanthine) Theophyllin Ethylene Diamine (Carena)(Aminophylline) Thiamine HCl (Vit.B1)(Aneurine HCl) Thiocol (Sulfogaicolate de Potassium) Thymol (Timol) Tıbbi Kömür-Bitkisel (Charbon Vegetal Offic.) Toluidine Bleu (Toluen Mavisi) Tretinoin (Acide Tretinoique)(All-trans-form Retinoic Acid) Triethanolamine (Trolamine)(Trihydroxytriethylamine) * Triklor Asatik Asit (Acide Trichloracetique) Trinitroglycerol (Nitroglycerin)(Trinitrin) Tumenol (İchthammol)(İhtiyol)(İchthyol Sulfonate d Ammonium) Undesilenik Asit (Acide Undecylenique) Urea (Üre) (Carbamide) Urotropin (Hexamethylene Tetramine) Valerianate de Menthol Validol (Menthyl Valerate)(İsovaleric Acide p-menthyl Ester) Vanillin (Vanillic Aldehyde)(Methoxy Hydroxybenzaldehyde) Vaseline Blanche (Beyaz Vazelin) Vazelin Sıvı (Vaseline Liquide)(Huile de Vaseline) (Paraffine Liguide)

20 605 Y Veramon (Diethyl Barbiturate de Pyramidon) (İMAL VE SATIŞI YASAK) Veronal (Acide Diethyl Barbiturique)(Barbital)(Barbitone) (Analjezikler haricinde kullanılması) Veronal Sodique (Medinal)(Sodium Diethylbarbiturate) (Analjezikler haricinde kullanılması) Violette de Gentiane (Jansiyon Viyole) Vitamin A (Retinol)(Antixerophtalmic Vitamin) Vitamin B1(Aneurine HCl)(Thiamine HCI)(Benerva) Vitamin B2 (Riboflavin)(Lactoflavine)(Vit.G) Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)(Benadon) Vitamin B12 (Cyanocobalamine)(Dodex)(Cytamen) Vitamin C (Acide Ascorbique)(Redoxon) Vitamin D2 (Calciferol) Vitamin E (Alfa Tocopherol)(Ephynal) Vitamin F (Acide Linoleique).(Linobion) Vitamin K1 (Metyl Phytyl Naphthoquinone)(Konakion) Vitamin PP (Nicotinamide)(Niacinamide) Vitellinate d'argent (Argent Vitellinate) (Argyrol) (Gümüş-Protein Bileşiği % 20) Xeroforme (Tribromphenate de Bismuth) Xylol (Xylene)(Dimethylbenzene) (Haricen kullanılan ilaçlardan çıkartıldı) Xylose (d-xylose)(wood Sugar) Y Yohimbine HCl (Chlorhydrate de Yohimbine) (İMAL VE SATIŞI YASAK) Zeytinyağ (Huile d'olive)(nötr)

21 C C E T V E L İ ( A M B A L A J ) SIRA A M B A L A J L A R ADET ECZA ŞİŞELERİ 1 10 cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet cc Ecza Şişesi 1 Adet 2.47 MERHEM KUTULARI 1 30 cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet cc Merhem Kutusu 1 Adet 3.21

22 A M B A L A J L A R ADET KİLİİ TORBALAR 1 Kilitli Torba (07x06) 1 Adet Kilitli Torba (10x08) 1 Adet Kilitli Torba (12x10) 1 Adet Kilitli Torba (14x11) 1 Adet Kilitli Torba (16x13) 1 Adet Kilitli Torba (18x15) 1 Adet Kilitli Torba (20x16) 1 Adet Kilitli Torba (23x17) 1 Adet Kilitli Torba (25x19) 1 Adet Kilitli Torba (27x21) 1 Adet Kilitli Torba (31x23) 1 Adet 0.21 PET ŞİŞELER 1 Pet Şişe 250 CC 1 Adet Pet Şişe 500 CC 1 Adet Pet Şişe 1000 CC 1 Adet 0.85

Kimyasal Laboratuvar Malzemeleri. Laboratuvar Malzemeleri Eczane Tasarım. Eczane Gereçleri Dermokozmetik OTC TÜM ÜRÜNLER 1+2 MF

Kimyasal Laboratuvar Malzemeleri. Laboratuvar Malzemeleri Eczane Tasarım. Eczane Gereçleri Dermokozmetik OTC TÜM ÜRÜNLER 1+2 MF Kimyasal Itriyat Kozmetik Galenik Medikal Laboratuvar Malzemeleri Eczane Tasarım Eczane Gereçleri Kimyasal Laboratuvar Malzemeleri Dermokozmetik Itriyat Eczane Tasarım Kozmetik Eczane Gereçleri OTC Kimyasal

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

İlaç ve Hammadde Ltd. Şti. Bilgi ve siparişleriniz için

İlaç ve Hammadde Ltd. Şti. Bilgi ve siparişleriniz için TIB-TEK İlaç ve Hammadde Ltd. Şti. FİYAT LİSTESİ Bilgi ve siparişleriniz için Siyavuşpaşa Mah. Yaprak Sk. No: 24 34530 Bahçelievler-İSTANBUL Tel&Fax: (0212) 556 13 59-555 78 13-554 73 91 www.sevimlihammadde.com

Detaylı

HEKİMLERİMİZ TARAFINDAN 1950 Lİ YILLARDA REÇETE EDİLEN MAJİSTRAL FORMÜLLERDEN ÖRNEKLER

HEKİMLERİMİZ TARAFINDAN 1950 Lİ YILLARDA REÇETE EDİLEN MAJİSTRAL FORMÜLLERDEN ÖRNEKLER HEKİMLERİMİZ TARAFINDAN 1950 Lİ YILLARDA REÇETE EDİLEN MAJİSTRAL FORMÜLLERDEN ÖRNEKLER AEROFAJİ=HAVA YUTMA Liqueur d Hoffmann /aa Teint. de valeriane / 5 gr. S.Günde 3-5 defa XV damla yarım fincan su ile.

Detaylı

Kimyasal Itriyat İlaç Kozmetik Dermo Kozmetik. Eczane Tasarım Medikal Laboratuvar Malzemeleri Sarf Malzemeleri Eczane Gereçleri. www.egas.com.

Kimyasal Itriyat İlaç Kozmetik Dermo Kozmetik. Eczane Tasarım Medikal Laboratuvar Malzemeleri Sarf Malzemeleri Eczane Gereçleri. www.egas.com. Kimyasal Itriyat İlaç Kozmetik Dermo Kozmetik Eczane Tasarım Medikal Laboratuvar Malzemeleri Sarf Malzemeleri Eczane Gereçleri www.egas.com.tr YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR EGAŞ Kampanya koşulları

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

UNGUENTUM METHYLROSANILII CHLORIDI 1.1.8. 4 31.10.

UNGUENTUM METHYLROSANILII CHLORIDI 1.1.8. 4 31.10. UNGUENTUM METHYLROSANILII CHLORIDI 1.1.8. 4 31.10. KRİSTAL VİYOLE POMADI POMADE AU CRİSTAL VİOLET 1. methylrosanilinii chloridum 0,5 g 2. zinci oxidum 20 g 3. amylum 20 g 4. adeps lanae 20 g 5. vaselinum

Detaylı

Itriyat Kozmetik Galenik Medikal Laboratuvar Malzemeleri Eczane Tasarım www.egas.com.tr 20.02.2015-31.03.2015 ÖZEL SATIŞ

Itriyat Kozmetik Galenik Medikal Laboratuvar Malzemeleri Eczane Tasarım www.egas.com.tr 20.02.2015-31.03.2015 ÖZEL SATIŞ Kimyasal Itriyat Kozmetik Galenik Medikal Laboratuvar Malzemeleri Kimyasal Laboratuvar Malzemeleri Eczane Eczane Gereçleri Itriyat Eczane Tasarım Kozmetik Eczane Gereçleri Dermokozmetik Galenik OTC Kimyasal

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

BASİT ŞURUP. 1. şeker 64 k 2. su 36 k. Takdim Şekli : Başlıca Etki Kullanılışı : Uyarılar :

BASİT ŞURUP. 1. şeker 64 k 2. su 36 k. Takdim Şekli : Başlıca Etki Kullanılışı : Uyarılar : BASİT ŞURUP SİRUPUS SİMPLEX T.K. (1954) SİROP SİMPLE 1. şeker 64 k 2. su 36 k SIRUPUS JABORANDI 2.1.4. 29 32. JABORANDİ ŞURUBU SİROP DE JABORANDİ 1. Tinctura jaborandi 5 g 2. sirupus simplex 95 g Bronş

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

AMB MALZEMENİN ADI BİRİM FİYATI

AMB MALZEMENİN ADI BİRİM FİYATI AMB MALZEMENİN ADI BİRİM FİYATI 1KG AGAR-AGAR Chem Pure $58,00 1KG AKTIF KARBON (TOZ) Chem Pure $4,25 1KG AKTIF KARBON (GRANÜL) Chem Pure $4,00 1KG ALÜMİYUM HİDROKSİT Chem Pure $3,90 500 GR ALUMINIUM HYDROXIDE

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN LİSTESİ ÜRÜN LİSTESİ www.koraykimya.com GENEL KİMYASALLAR Koray Kimya ; Yıllık 30 bin tondan fazla Hidrojen Peroksit satışı ile Türkiye kimya piyasasının en fazla Hidrojen Peroksit satan firmasıdır. AĞIR SODA

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ Slayt No : 11 İLAÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2 İLAÇ : Hastalıkların; DOZ : Hastaya bir defada verilen

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ CUMHURİYET DÖNEMİ İLK ECZACILARIMIZDAN CEMAL EMDEN VE O DÖNEME AİT MAJİSTRAL PREPARATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Hazırlayan Muhammed Emin GÜL Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE MAJĠSTRAL REÇETELER, ÖZELLĠKLER ve ÖNEMĠ. Hazırlayan Ebru GÖRGÖZ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE MAJĠSTRAL REÇETELER, ÖZELLĠKLER ve ÖNEMĠ. Hazırlayan Ebru GÖRGÖZ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE MAJĠSTRAL REÇETELER, ÖZELLĠKLER ve ÖNEMĠ Hazırlayan Ebru GÖRGÖZ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

TEKKİM Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli Acetic acid 80 % Acetic acid % Acetone % Active Carbon Aluminium Oxide

TEKKİM Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli Acetic acid 80 % Acetic acid % Acetone % Active Carbon Aluminium Oxide TK.010040.01000 Acetic acid 80 % hdpe şişe 1 lt TK.010040.02500 Acetic acid 80 % cam şişe 2,5 lt TK.010040.05000 Acetic acid 80 % hdpe bidon 5 lt TK.010040.10000 Acetic acid 80 % hdpe bidon 10 lt TK.010040.25000

Detaylı

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ 1 K101008 ADİPİK ASİT KG 31,92 TL 2 K101035 AEROSİL 200 %99 KG 85,05 TL 3 K101001 AGAR AGAR KG 346,67 TL 4 K101036 AKRİLİK ASİT %99 LT 28,91 TL 5 K101002 AKTİF KARBON (TOZ) KG 29,13 TL 6 K101034 ALİZARİN

Detaylı

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler

11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11. Mineraller ve bunlardan elde edilen ler No İsmi Tanımı Zorunlu bildirimler 11.1.1 karbonat ( i ) [Kireçtaşı] 11.1.2 Kalkerli deniz kabukları 11.1.3 ve magnezyum karbonat Kireç taşı gibi kalsiyum karbonat

Detaylı

AQUA VITAE CAMPHORATA 1.1.1 4 31.7.

AQUA VITAE CAMPHORATA 1.1.1 4 31.7. AQUA VITAE CAMPHORATA 1.1.1 4 31.7. SEYRELTİK KAFURLU ALKOL EAU DE VİE CAMPHREE 1. camphora synthetica 2,500 g. 2. solutio antiseptica 49 g. 3. aqua 48,5 g. antipruritik olarak (kaşıntıya karşı) LİQUOR

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DOĞAL VE ORGANİK KOZMETİK BİLEŞEN VE ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

(Rakam ve yazı ile)olup toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubunuzun ekindeki fiyat cetvelindedir. Saygılarımla. ADI SOYADI : FİRMA ADI : İMZA

(Rakam ve yazı ile)olup toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubunuzun ekindeki fiyat cetvelindedir. Saygılarımla. ADI SOYADI : FİRMA ADI : İMZA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22. d. MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT MEKTUBU AĞRI YILMAZ HATUNOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 20334927/840/179 16/08/2016 TEKLİF

Detaylı

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat.

ÜRÜN İSMİ. Bakır Asetat. Bakır Fosfit Sıvı. Bakır Glukonat (Sıvı) Bakır Karbonat. Bakır Klorür (Sıvı) Bakır Salisilat. Bakır Sitrat. Agar Agar (1100) E-406 Aşı Mumu İç Mekan Uygulaması (Kırmızı Renk) Aktif Karbon Aşı Mumu Dış Mekan Uygulaması (Yeşil Renk) Alginik Asit E-400 Bakır Asetat Alüminyum Hidroksit Bakır Fosfit Sıvı Alüminyum

Detaylı

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ KARDELEN TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR-SAÇ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ S.NO ÜRÜN ADI BİRİM DİZİ ADETİ 1 ACIBADEM YAĞI 20CC 12 2 ADAÇAYI YAĞI 20CC 12 3 AHUDUDU AROMASI 20CC 12 4 ALABALIK YAĞI

Detaylı

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat kurunuz - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat kurunuz - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil 27225-2.5L-R ACETIC ACID EXTRA PURE %99,5 plastik şişe 2,5 Lt 18,96 32201-2.5L ACETONE R.G. plastik şişe 2,5 Lt 16,27 34850-2.5L ACETONE CHROMASOLV cam şişe 2,5 Lt 23,06 24201-2.5L-R ACETONE EXTRA PURE

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ. Reçetesiz ilaç. Reçetesiz ilaç. Gargara Reçetesiz ilaç. Oral Reçetesiz ilaç.

REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ. Reçetesiz ilaç. Reçetesiz ilaç. Gargara Reçetesiz ilaç. Oral Reçetesiz ilaç. REÇETESİZ İLAÇ STATÜSÜNDE YER ALAN ETKİN MADDELER LİSTESİ ETKİN MADDE KULLANIM YOLU STATÜSÜ İLAVE BİLGİLER/UYARILAR A-SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA A01 Stomatolojik (Ağız) Preparatları Heksetidin Gargara

Detaylı

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ 1) Koruyucular, kozmetik ürünlere, bu ürünlerde mikroorganizmaların büyümesini engellemek temel amacıyla katılabilen maddelerdir. 2) (*) işareti

Detaylı

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları A. VİTAMİNLER 1) VİTAMİN A retinol retinil asetat retinil palmitat beta-karoten 2) VİTAMİN D kolekalsiferol ergokalsiferol 3) VİTAMİN

Detaylı

UCRETE Zemin Kaplama Sistemleri Kimyasal Dayan m Tablosu

UCRETE Zemin Kaplama Sistemleri Kimyasal Dayan m Tablosu UCETE Arka sayfada bulunan tablo, test edilen kimyasallar alt nda UCETE kaplamalar n ne flekilde tepki verece ine dair bir bilgi vermesi amac ile haz rlanm flt r. Arka sayfadaki tablo sonuçlar 2 y l aflk

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 22.09.2006-26267 Tebliğ No 2006/37 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER Numune Analit Fiyat ( ) Ambalaj Maddeleri Sodyum Meta bisülfit 70 Her bir parametre için Fiziksel Konrol 5 Özel bölümlerde yer almayan kimyasal analizlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ:... III GİRİŞ:... XV BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ:... III GİRİŞ:... XV BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ:... III GİRİŞ:... XV BÖLÜM 1: Başlarken...1 Sert Yağlar...2 Hindistan Cevizi Yağı...2 Hurma Yağı ve Don Yağı...3 Kakao Yağı...4 Yumuşak Yağlar...5 Yaygın Yağlardaki Önemli Yağ Asitleri...6

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722)

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ Amaç (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) (Değişiklik12.08.2008-26965 R.Gazete) Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR. Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR Prof. Dr. Ayhan Filazi Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı DEZENFEKTAN (JERMİSİD) Mikroorganizmaları öldürerek etkiyen ve genellikle cansız

Detaylı

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ SALMONELLA ARANMASI a. GENEL ÖZELLİKLERİ Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, çubuk formunda olup, çoğu (S.pullorum, S.gallinarum ve S.arizonea türleri

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak;

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak; AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ Diş macunu,ağız çalkalama suyu,diş ipi,diş pastaları vb. ürünler,sağlıklı ve beyaz görünen dişlere,ferah nefese,sağlıklı diş etlerine sahip olmak için kullandığımız ağız bakım ürünlerindendir.

Detaylı

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Canlı yüzeylere ve canlılara dıştan uygulanan antimikrobial ilaçlara antiseptikler denir. Cansız yüzey, cerrahi malzeme, hasta eşyaları ve hasta çıkartıları (gaita, idrar, balgam

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

ASİT & BAZLARIN ENDÜSTRİDE VE GÜNLK HAYATTA KULLANIMI

ASİT & BAZLARIN ENDÜSTRİDE VE GÜNLK HAYATTA KULLANIMI ASİT & BAZLARIN ENDÜSTRİDE VE GÜNLK HAYATTA KULLANIMI Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır suyu,tuz ruhu,bazı ilaçlar,gazoz,sirke,tıraş köpüğü,cilt bakım kremi,ketçap gibi maddelerin yapısında asit

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/02/15 00:00:00 Teklif No 1511 25/03/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 0 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz. KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 1)MORPHİNE HCL 300 mg(parenteral)

Detaylı

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır.

NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ. Genellikle kullanılan. doldurma tekniği. 500 kabın üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. NUMUNE KORUMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Yapılacak tayin Kabın tipi a hacim (ml) ve doldurma tekniği Genellikle kullanılan Muhafaza tekniği Analizden önce tavsiye edilen en uzun muhafaz Asitlik ve bazlık 500

Detaylı

SABALAKS LAKSATİF LAVMAN KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2.1. Sabalaks 10 g Laksatif Lavman Kalitatif ve Kantitatif Terkibi. Sorbik asid (USP 25 NF 20) 0.008 g.

SABALAKS LAKSATİF LAVMAN KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2.1. Sabalaks 10 g Laksatif Lavman Kalitatif ve Kantitatif Terkibi. Sorbik asid (USP 25 NF 20) 0.008 g. 1 Sayfa 1 / 5Sabalaks Laksatif Lavman Küb SABALAKS LAKSATİF LAVMAN KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1- TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI : 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ : 2.1. Sabalaks 10 g Laksatif Lavman Kalitatif

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler Ek-5 Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler GTİP 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar 1301.90.00.31.00 Tababette kullanılanlar 1302.20.10.10.00 Pektik maddeler

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

ACETANILIDUM. Acetanilide, Antifebrine T.K.

ACETANILIDUM. Acetanilide, Antifebrine T.K. ACETANILIDUM Acetanilide, Antifebrine T.K. ÖZELLİĞİ :Beyaz,kokusuz,acı lezzette billurlardır.200 k. Soğuk suda,18 k. sıcak suda, 4 k. alkolde,ayrıca eter,kloroform,gliserin ve yağlarda çözünür. e.d. 113-114

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PNOMATİK KURUTMA SİSTEMİ

PNOMATİK KURUTMA SİSTEMİ PNOMATİK KURUTMA SİSTEMİ EKSİS ENDÜSTRİYEL KURUTMA SİSTEMLERİ Adres: Yeni Sanayi Sitesi 16. Blok no:29 ISPARTA Tel: 0 246 233 07 90 Web: http://www.kurutma.net E-mail: info@kurutma.net PNOMATİK KURUTMA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 6/07/0 00:00:00 Teklif No 070 /07/0 0:00 FORMIK ASID 00 TWEEN 0 (LARGE VOLUME),0 ML DI-BASIC SODIUM PHOSPHATE KİLO 4 SODYUM FOSFAT MONOBAZIK MONOHIDRAT(0 GR) 5 GLISEROL 0 ML. 6 N DIMETHYL FORMAMID 0 MİLİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PERİMEX PLUS GARGARA Yalnızca ağız içine uygulanır. Etkin Madde: %0.15 Benzidamin HCl, %0.12 Klorheksidin diglukonat içerir. Yardımcı Maddeler: Etil alkol (%96), lutrol F68, sorbitol

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/04/15 00:00:00 Teklif No 152275 08/04/15 1 ETOMİDAT MG/10ML AMPUL 2 DİKLOFENAK SODYUM 50 MG SUPOZİTUVAR 3 SÜKSİNİLKOLİN KLORÜR MG/5ML AMPUL 600 4 VENLAFAKSIN HIDROKLORUR XR 37.5 MG TABLET 360 5 PARASETAMOL

Detaylı

GRUP : 3523 SABUN VE ARAP SABUNU ÜRETİMİ

GRUP : 3523 SABUN VE ARAP SABUNU ÜRETİMİ GRUP : 3523 SABUN VE ARAP SABUNU ÜRETİMİ 1. SABUN ÜRETİMİ Sabun üretimi batch sistemi veya kontinü sistem pişirme (sabunlaştırma), kurutma, şekillendirme ve ambalajlama işlemlerinden oluşmaktadır. 1.1.

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

Dis Hekimi Dr. Remzi ULGEN. Diş Macunları. kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. ndandır. olmasındand. www.remziulgen.com 1

Dis Hekimi Dr. Remzi ULGEN. Diş Macunları. kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. ndandır. olmasındand. www.remziulgen.com 1 Diş Macunları Diş fırçalamada ilk amacın kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. Ön n dişlerin arka dişlerden daha dikkatli fırçalanmasf alanması,, bu dişlerin kolay fırçalanmasf alanmasından ndan değil,

Detaylı

K MYASAL DAYANIM ÖZELL KLER

K MYASAL DAYANIM ÖZELL KLER K MYASAL DAYANIM ÖZELL KLER Bu dökümanda verilen bilgiler labratuar testleri ve uygulama deneyimine dayanmakta lup, 20 C sıcaklık ve %65 bağıl nem değerli standart kşullarda geçerlidir. Standart çevresel

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ (R.G. 11.1.1974 - No:14765) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında

Detaylı

GEÇİMSİZLİK Doç.Dr. Müge KILIÇARSLAN

GEÇİMSİZLİK Doç.Dr. Müge KILIÇARSLAN 1 GEÇİMSİZLİK Doç.Dr. Müge KILIÇARSLAN Etkin ve yardımcı maddelerin karıştırılmalarının sakıncalı olması, hazırlanmalarının zorluklar çıkarması veya tıbbi uygulamalarında istenmeyen etkilerin oluşması

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Konu: Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar Hk.

T.C. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Konu: Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar Hk. T.C. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Konu: Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar Hk. Sayı: 5777...VALĠLĠĞĠNE Aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda pek çok bitkisel

Detaylı

BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA

BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ VE PREPARAT HAZIRLAMA BAKTERİLERİN BOYANARAK İNCELENMESİ Mikroorganizmalar, mikroskopta incelendikleri zaman yarı saydam ve renksiz oldukları için iyi görünemezler. Mikroorganizmaların

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Özel Analitik Reaktiflerin Hazırlanması

Özel Analitik Reaktiflerin Hazırlanması Özel Analitik Reaktiflerin Hazırlanması Alüminon (alüminyum tayini için) Bang s Reaktifi (glukoz testi için) Barfoed s Reaktifi (glukoz testi için) Baudisch s Reaktifi (demir analizi için) Benedict s Çözeltisi

Detaylı