Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar"

Transkript

1 Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

2 Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Đçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1-2 Ara dönem özet gelir tablosu 3 Ara dönem özet kapsamlı gelir tablosu 4 Ara dönem özkaynak değişim tablosu 5 Ara dönem nakit akış tablosu 6 Ara dönem özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar 7 36

3 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle ara dönem özet bilanço ) Varlıklar Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Geçmiş dönem (Yeniden düzenlenmiş) Dipnotlar 30 Eylül Aralık 2012 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Đlişkili taraflardan ticari alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Đlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Toplam varlıklar Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (1)

4 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle ara dönem özet bilanço ) Kaynaklar Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem Geçmiş dönem (Yeniden düzenlenmiş) Dipnotlar 30 Eylül Aralık 2012 Kısa vadeli yükümlülükler Ticari borçlar Đlişkili taraflara ticari borçlar Đlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar Đlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Diğer borçlar Đlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli karşılıklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler ( ) ( ) Geçmiş yıllar zararları ( ) ( ) Net dönem karı / (zararı) Toplam kaynaklar Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (2)

5 özet gelir tablosu ) Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - Dipnotlar 30 Eylül Eylül Eylül Eylül 2012 Hasılat Satışların maliyeti (-) 12, 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 13,14 ( ) (12.771) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 13,14 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetleden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler(-) 15 ( ) ( ) ( ) (65.219) Esas faaliyet (zararı ) / karı ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri(-) 17 ( ) (47.551) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar Sürüdürülen faaliyetetler vergi gideri/geliri Dönem vergi gideri Dönem karı Hisse başına kar 0, , , ,00295 Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (3)

6 özet kapsamlı gelir tablosu ) 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30 Eylül Eylül Eylül Eylül 2012 Dönem karı(zararı) Diğer kapsamlı gelir Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç (kayıplar) ( ) (24.286) ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) Toplam kapsamlı karın dağılımı: Azınlık payları Ana ortaklık payları ( ) Hisse başına kar / (Zarar) (0,00091) 0, , ,00296 Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (4)

7 özkaynak değişim tablosu ) Emeklilik Sermaye planlarından Ödenmiş düzeltme aktüeryal kayıp Geçmiş yıl Net dönem Toplam Dipnotlar sermaye farkları kazanç fonu zararları (-) karı/(zararı) özkaynaklar 31 Aralık 2011 itibari ile bakiyeler Önceden Raporlanan ( ) Muhasebe Politikasındaki değişikliliklere ilişkin düzeltmeler TMS ( ) Ocak 2012 itibariyle bakiyeler Yeniden Düzenlenmiş ( ) ( ) Transferler ( ) - Diğer kapsamlı gider - - ( ) - - ( ) Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir - - ( ) Eylül 2012 itibariyle bakiyeler ( ) ( ) Aralık 2012 itibari ile bakiyeler Önceden Raporlanan ( ) Muhasebe Politikasındaki değişikliliklere ilişkin düzeltmeler TMS 19 (Dipnot 10) - - ( ) Ocak 2013 itibariyle bakiyeler Yeniden Düzenlenmiş ( ) ( ) Transferler ( ) - Diğer kapsamlı gider - - ( ) - - ( ) Net dönem karı Toplam kapsamlı gider - - ( ) ( ) 30 Eylül 2013 itibariyle bakiyeler ( ) ( ) Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (5)

8 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait nakit akım tablosu ) Bağımsız incelemeden geçmemiş Bağımsız incelemeden geçmemiş (yeniden düzenlenmiş) 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 30 Eylül Eylül 2012 Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları: Net dönem karı Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları 6,7, 8, Kıdem tazminatı karşılık giderleri Şüpheli alacak karşılık giderleri Faiz gider ve gelirleri (net) 15, 16 ( ) ( ) Maddi duran varlık satış (karı)/zararı (net) 16 (20.078) (88.687) Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: Ticari alacaklardaki artış ( ) ( ) Đlişkili taraflardan alacaklardaki azalış Stoklardaki azalış Diğer dönen varlıklar, peşin ödenmiş giderler ve diğer alacaklardaki artış (62.906) ( ) Ticari borçlardaki (azalış)/artış ( ) Đlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış ( ) Diğer borçlar ve karşılıklardaki artış/(azalış) (78.084) Ödenen kıdem tazminatları 10 ( ) ( ) Esas faaliyetlerde (kullanılan)/ elde edilen net nakit akımları: ( ) Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları: Elde edilen faiz Maddi duran varlık alımları ve yatırım amaçlı gayrimenkullere ilaveler 6,7 ( ) ( ) Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akımları: Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları: Ödenen banka komisyon giderleri 17 (3.027) (5.117) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları: (3.027) (5.117) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. (6)

9 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ( Mares ya da Şirket ) 1986 yılında kurulmuş olup, Türkiye de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında faaliyet göstermektedir. Şirket in fiili faaliyet konusu, Marmaris te ve Antalya da turistik otel işletmek ve turizm hizmetleri sunmaktır. Şirket in faaliyetleri turizm sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Şirket in Marmaris ve Antalya da birer tane olmak üzere, iki adet oteli bulunmaktadır. Marmaris teki otelin yatak kapasitesi (31 Aralık ) olup Antalya daki otelin yatak kapasitesi ise 420 dir (31 Aralık ). Marmaris teki otel Şirket tarafından, 6 Aralık 2007 tarihinde imzalanan sözleşme ile 15 Ocak 2008 tarihinden başlamak üzere 5 yıllığına kiraya verilmiş olup taraflarca imzalanan 24 Kasım 2011 daki ek protokol ile aynı mali hükümler çerçevesinde 3 yıl daha uzatılmıştır (Dipnot 6). Antalya daki otel ise Divan Talya markası altında hizmet sunmaktadır. Marmaris teki otelin üzerine kurulu bulunduğu alan 49 yıllığına Orman Bakanlığı ndan kiralanmış olup, kira süresi 2035 yılında dolacaktır. Dipnot 7 de detayı açıklandığı üzere, Antalya daki otelin faaliyetleri 2 Nisan 2013 tarihinde alınan karar ile 13 Mayıs 2013 tarihi itibariyle geçici süre için durdurulmuştur. Şirket in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1 Ocak - 30 Eylül 2013 döneminde 46 kişidir (1 Ocak-30 Eylül ). 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle toplam personel sayısı ise 12 kişidir. (31 Aralık ) Şirket in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir: Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Fevzi Çakmak Cad. No:30, Antalya / Türkiye 2. Özet finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar Ara dönem özet finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar Đlişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıştır. Şirket, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirket in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir. Ara dönem özet finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Şirket in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. (7)

10 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle hazırlanan özet finansal tablolar, yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu nun 30 Ekim 2013 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Dr. M.Faik Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi ve Ercan Mekik - Muhasebe Müdürü tarafından imzalanmıştır. Đşletmenin sürekliliği Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (i) Şirket in 30 Eylül 2012 tarihine ait daha önce yayımlanan finansal tablolarında; amortisman ve itfa payı giderleri, enerji giderleri ve ecrimisil giderlerinin sınıflamasında cari yıl ile uyumlu olması amacıyla yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu sınıflamaların finansal tablolar üzerindeki etkileri asağıda özetlenmiştir. genel yönetim giderleri hesabı içerisinde gösterilen TL tutarındaki amortisman gideri satışların maliyeti hesabında, genel yönetim giderleri hesabı içerisinde gösterilen TL tutarındaki enerji gideri satışların maliyeti hesabında, genel yönetim gideri hesabı içerisinde gösterilen TL kira ve ecrimisil giderleri satışların maliyeti hesabında, genel yönetim giderleri içerisinde gösterilen TL tutarında kıdem tazminatı karşılığına ilişkin hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal kayıp diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilmiştir. (ii) TMS 19- Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç / kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. Şirket, 1 Ocak 2012 tarihli bilançoda TL tutarındaki aktüeryal kayıp tutarını geçmiş yıl kar zararlarından özkaynak altındaki aktüeryal kazanç / kayıp fonu hesabına sınıflamıştır. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sınıflanan aktüeryal kayıp tutarı TL dir. 1 Ocak 2011 tarihinden önceki dönemlere ilişkin aktüeryal kayıp / kazanç tutarlarını tespit etmek mümkün olmadığından ötürü, bu tarihten önceki döneme isabet eden aktüeryal kayıp / kazanç tutarları fon hesabına sınıflanmamıştır. (8)

11 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Yukarıdaki sınıflamalara ve düzeltmeye ek olarak, SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket in bilanço, gelir tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosunda çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihli bilançosunda yapılan sınıflamalar şunlardır: diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen TL peşin ödenmiş giderler bilançoda ayrı bir hesap olarak, diğer borç karşılıkları hesabında gösterilen TL tutarındaki izin karşılığı çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar hesabında ayrı olarak, diğer borçlar hesabında gösterilen TL tutarındaki personele ilişkin borçlar çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında gösterilmiştir. Şirket in 30 Eylül 2012 tarihli gelir tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır: finansman gideri hesabı içerisinde gösterilen TL tutarındaki müşteri ve tedarikçi cari hesaplarına ilişkin kur farkı giderleri esas faaliyetlerden diğer giderler hesabında, finansman geliri hesabı içerisinde gösterilen TL tutarındaki müşteri ve tedarikçi cari hesaplarına ilişkin kur farkı gelirleri esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında gösterilmiştir. diğer faaliyet geliri, gideri içerisinde duran TL tutarındaki sabit kıymet karı, yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabı içerisinde gösterilmiştir. 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem finansal tabloları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına; i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. (9)

12 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket inara dönem özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Şirket infinansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak düzeltilmiştir. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27 de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. TMS 28 Đştiraklerdeki ve Đş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28 de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28 Đştiraklerdeki ve Đş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TFRS 10 Finansal Tablolar TFRS 10 - TMS 27 ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. (10)

13 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TFRS 12 Diğer Đşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve işlemler nedeniyle verilmesi gereken açıklamalar dışında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların hiçbiri ara dönemler için geçerli değildir dolayısıyla Şirket ara dönemde bu açıklamaları sunmamıştır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13 ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Şirket in ara dönem özet finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır. TFRYK 20 Yerüstü Maden Đşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceği açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik) Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. Đlk uygulama tarihi TFRS 10 un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10 a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12 ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. (11)

14 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS deki iyileştirmeler 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu: Đhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32 de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34 de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. (12)

15 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. UFRS 10 Finansal Tablolar (Değişiklik) UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik) UMSK, UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değişiklikten sonra UMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Đşletme UFRS 13 ü uygulamışsa erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. (13)

16 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) UMSK, Haziran 2013 de UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişlikleri yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. KGK tarafından yayınlanan ilke kararları Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Şirket bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar kısmında belirtilen sınıflama ve düzeltme değişikliklerini yapmıştır Ortak Kontrole Tabi Đşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir Đntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi Đntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir Karşılıklı Đştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. (14)

17 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, ii) Đştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu iii) Đşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisinin olması beklenmemektedir. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem özet finansal tabloları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıstır. Dolayısıyla, bu ara dönem finansal tabloları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 3. Nakit ve nakit benzerleri 30 Eylül Aralık 2012 Nakit Bankalar TL vadesiz mevduat Yabancı para vadesiz mevduat Yabancı para vadeli mevduat TL vadeli mevduat Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Eylül 2012 Nakit ve nakit benzeri değerler Eksi : Faiz tahakkukları (30.824) (15.023) Nakit ve nakit benzeri değerler Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle TL tutarında % 6,75 faizli 01 Ekim 2013 vadeli, TL tutarında % 9,80 faizli 22 Ekim 2013 vadeli, TL tutarında % 9,80 faizli 22 Ekim 2013 vadeli, TL tutarında % 9,00 faizli 22 Ekim 2013 vadeli, USD tutarında % 3,00 faizli 04 Ekim 2013 vadeli mevduatı bulunmaktadır (31 Aralık TL tutarında %10,6 faizli, 2 Ocak 2012 vadeli, TL tutarında %12,35 faizli 11 Ocak 2012 vadeli, TL tutarında %10 faiz oranlı 6 Ocak 2012 vadeli ve USD tutarında %4,9 faizli 20 Ocak 2012 vadeli olmak üzere toplam 4 adet vadeli mevduatı bulunmaktadır). (15)

18 4. Ticari alacak ve borçlar Ticari alacaklar: 30 Eylül Aralık 2012 Đlşkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Şüpheli ticari alacaklar Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ( ) ( ) Kısa vadeli diğer ticari alacaklar (net) Đlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 20) Toplam kısa vadeli ticari alacaklar (net) Şüpheli alacaklara ayrılan karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: Ocak itibariyle Yıl içerisinde ayrılan karşılıklar (Dipnot 14, 15) Tahsilatlar (-) (Dipnot 16) (2.960) (17.698) 30 Eylül itibariyle Eylül 2013 tarihi itibariyle Şirket in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklarının tutarı TL dir (31 Aralık TL). Şirket'in, vadesi geçmiş alacaklarından 30 Eylül 2013 den sonraki dönemde herhangi bir tahsilatı olmamıştır. Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacakları için elinde teminat bulunmamaktadır (31 Aralık Yoktur). 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklarının vadesinin üzerinden geçme süreleri dikkate alınarak hazırlanan yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş Vadesi üzerinden gün geçmiş Vadesi üzerinden 60 günden fazla geçmiş (16)

19 4. Ticari alacak ve borçlar (devamı) 30 Eylül Aralık 2012 Ticari borçlar: Diğer ticari borçlar Đlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 19) Toplam kısa vadeli ticari borçlar Stoklar 30 Eylül Aralık 2012 Ticari mallar Yakıt stokları Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1 Ocak 2013 Đlaveler Çıkışlar 30 Eylül 2013 Maliyet Birikmiş amortisman ( ) ( ) - ( ) Net defter değeri Ocak 2012 Đlaveler Çıkışlar 30 Eylül 2012 Maliyet (79.041) Birikmiş amortisman ( ) ( ) ( ) Net defter değeri Şirket, Orman Bakanlığı nın Taahhüt Senedi ile kendisine tahsis edilmiş olan Marmaris teki sahada Şirket tarafından yapılan ve işletilmekte olan Divan Mares/Marmaris otelini (Dipnot 1) Mares ismi altında otel olarak işletilmek üzere 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Yazıcı Turizm Marmaris Đşletmeleri A.Ş. ye kiraya vermiş olup; bu tarihten itibaren ilgili söz konusu oteli yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında takip etmeye başlamıştır. Şirket, süregelen mevcut sözleşmedeki aynı mali hükümler çerçevesinde taraflarca 24 Kasım 2011 tarihinde imzalanan ek protokol ile sözleşme süresi 3 yıl daha uzatılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle makul değeri, Şirket yönetimi tarafından indirgenmiş nakit akım yöntemine göre TL olarak tespit edilmiştir (31 Aralık TL). (17)

20 6. Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı) Şirket, yıl içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde ettiği TL (30 Eylül TL) tutarındaki kira gelirini satış gelirleri hesabında muhasebeleştirmiştir. 7. Maddi duran varlıklar 1 Ocak 2013 Đlaveler Çıkışlar Transferler 30 Eylül 2013 Maliyet Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makine ve teçhizat Motorlu araçlar Döşeme ve demirbaşlar ( ) Kiralanan sabit kıymetleri geliştirme maliyetleri Verilen avanslar (28.000) - Yapılmakta olan yatırımlar ( ) Ocak 2013 Đlaveler Çıkışlar Transferler 30 Eylül 2013 Birikmiş amortisman Yeraltı ve yerüstü düzenleri ( ) (16.322) - - ( ) Binalar ( ) ( ) - - ( ) Makine ve teçhizat ( ) (17.874) - - ( ) Motorlu araçlar ( ) ( ) Döşeme ve demirbaşlar ( ) (77.761) ( ) Kiralanan sabit kıymetleri geliştirme maliyetleri ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter değeri Ocak 2012 Đlaveler Çıkışlar Transferler 30 Eylül 2012 Maliyet Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makine ve teçhizat Motorlu araçlar Döşeme ve demirbaşlar ( ) Kiralanan sabit kıymetleri geliştirme maliyetleri Verilen avanslar ( ) Yapılmakta olan yatırımlar ( ) (18)

21 7. Maddi duran varlıklar (devamı) 1 Ocak 2012 Đlaveler Çıkışlar Transferler 30 Eylül 2012 Birikmiş amortisman Yeraltı ve yerüstü düzenleri ( ) (16.322) - - ( ) Binalar ( ) ( ) - - ( ) Makine ve teçhizat ( ) ( ) - - ( ) Motorlu araçlar ( ) (1.950) - - ( ) Döşeme ve demirbaşlar ( ) (95.919) ( ) Kiralanan sabit kıymetleri geliştirme maliyetleri ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter değeri Eylül 2013 tarihi itibariyle ekonomik ömürlerini doldurmuş sabit kıymetlerin elde etme maliyetleri TL dir (31 Aralık TL). 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki ipotekler TL (31 Aralık 2012: TL) tutarındadır Cari dönem amortisman giderleri gelir tablosunda genel yönetim giderleri ve satışların maliyeti içerisinde sınıflandırılmıştır Şirket in, Antalya'da bulunan Talya Oteli nin yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına yönelik ön incelemeler ve hukuki açıdan yapılması gereken işlemlere dair resmi makamlar ile görüşmeleri devam etmektedir. Ancak söz konusu görüşmelerin uzaması nedeniyle, Şirket 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Talya Oteli nin mevcut yapısı yeterli kalite ve karlılık ile faaliyetlerinin devamına imkan vermediğinden, söz konusu yeniden yapım için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınması ve ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesine ve otelin yeniden yapımı tamamlanıncaya kadar tesisin geçici süreliğine kapatılmasına karar vermiştir. Gelinen aşamada Divan Antalya Talya Oteli nin faaliyetleri 13 Mayıs 2013 tarihi itibariyle durdurulmuş olup, bu tarih ve sonrası için Divan Antalya Talya Oteli tarafından herhangi bir rezervasyon kabul edilmemiştir. Yukarda bahsedilen yeniden yapım dahil renovasyon imkanlarına ilişkin hukuki süreç devam etmekte olup karar mercileri ile süreç tamamlandıktan sonra Şirket inşaat faaliyetlerine başlayacaktır. Şirket, söz konusu işlemden ötürü Talya Otel deki faaliyetlerine geçici bir süre için ara vermiş olup renovasyon imkanlarına yönelik hukuki sürecin devam etmesi ve renovasyon kapsamındaki inşaat faaliyetlerine henüz başlanmamış olmasından ötürü maddi duran varlıkları için 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle herhangi bir karşılık ayırmamış, amortisman hesaplamasına ise devam etmiştir. (19)

22 8. Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2013 Đlaveler 30 Eylül 2013 Haklar Birikmiş itfa payları ( ) (2.836) ( ) Net defter değeri Ocak 2012 Đlaveler 30 Eylül 2012 Haklar Birikmiş itfa payları ( ) (10.081) ( ) Net defter değeri Cari yıl itfa payları gelir tablosunda genel yönetim giderleri ve satışların maliyeti içerisinde sınıflandırılmıştır. 9. Diğer alacaklar, borçlar ve karşılıklar ile ertelenmiş gelirler a) Diğer alacaklar - kısa vadeli : 30 Eylül Aralık 2012 Dava alacakları Diğer b) Diğer borçlar - kısa vadeli Eylül Aralık 2012 Ödenecek vergi ve fonlar Alınan avans, depozito ve teminatlar Gelecek aylara ait gelirler Diğer c) Đlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Eylül Aralık 2012 Alınan depozito ve teminatlar (*) Alınan uzun vadeli depozito ve teminatlar, Yazıcı Turizm Marmaris Đşletmeleri A.Ş. tarafından, Divan Mares/Marmaris otelinin depozito bedeli olarak Şirket e ödenen ABD Doları tutarındaki depozitoyu içermektedir. (20)

23 9. Diğer alacaklar, borçlar ve karşılıklar ile ertelenmiş gelirler (devamı) d) Ertelenmiş gelirler 30 Eylül Aralık 2012 Gelecek yıllara ait gelirler Gelecek yıllara ait gelirler çoğunlukla Şirket in devre mülk satışları ile ilgili olarak müşterilerden tahsil etmiş olduğu tutarlara ilişkindir. e) Diğer kısa vadeli karşılıklar 30 Eylül Aralık 2012 Ecrimisil ve kira karşılığı Emlak Vergisi Karşılığı Ceza karşılığı Diğer Borç karşılıkları Ecrimisil ve kira için hareket tablosu aşağıdaki gibidir Ocak itibariyle Ödenen Yıl içerisinde ayrılan karşılık Eylül itibariyle Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Uzun vadeli karşılıklar 30 Eylül Aralık 2012 Kıdem tazminatı karşılığı Aşağıda belirtilen yasal yükümlülüklerin dışında, Şirket te çalışanların emeklilikleri ile ilgili yükümlülük doğuran herhangi bir sözleşme yoktur. Türk Đş Kanunu na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. (21)

24 10. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (devamı) Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 Eylül 2013 itibariyle 3.254,44 TL (31 Aralık ,98 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmin edilmesi ile hesaplanır. KGK tafarından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Şirket in kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıdaki aktüer öngörüler kullanılmıştır: 30 Eylül Aralık 2012 Net iskonto oranı (%) 3,86 3,86 Tahmini emeklilik olasılığı (%) Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.254,44 TL üzerinden hesaplanmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğünün dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: Ocak itibariyle Dönem içerisindeki artış Ödemeler (*) ( ) ( ) 30 Eylül itibariyle (*) Şirket yönetimi 2 Nisan 2013 tarihinde almış olduğu karar ile otelin faaliyetlerinin 13 Mayıs 2013 tarihi itibariyle durdurulmasına karar vermiş ve 63 çalışanının iş akidlerine son vermiştir. Şirket, iş akitlerine son verdiği çalışanlarına tüm haklarını ödemiştir. (22)

25 11. Özkaynaklar Sermaye Şirket in 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları, tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2012 Hissedarlar TL Pay % TL Pay % Koç Holding A.Ş , ,81 Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş , ,55 Halka açık kısım , ,73 Koç ailesi üyeleri , , , ,00 Sermaye düzeltme farkları Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Đkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Bu tutarların Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeği bulunmamaktadır (31 Aralık Yoktur). Şirket in sermayesi beheri 1 Kr olan adet hisseden oluşmaktadır. 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre Ödenmiş Sermaye, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi Đhraç Primleri nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıklar (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi): - Ödenmiş Sermaye den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, Ödenmiş Sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemiyle; - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi Đhraç Primleri nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla, ilişkilendirilmiştir. Diğer özkaynak kalemleri ise Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. (23)

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 1 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Detaylı

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLİ YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu 1-2 Bilanço 3 Kar veya

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31 ARALIK 2013, 2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş özet Finansal Tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlar

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ve Bağlı Ortaklığı hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU......

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Delta Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na Delta Menkul Değerler

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi (eski unvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı inceleme raporu İçindekiler Birinci bölüm

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 30.09.2013 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK,

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/6 Aylık [] 26.07.2013 20:40:01 Bağımsız Denetim Görüşü GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katmerciler Araç

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı