1. İbadetlerin İslam daki yeri Oruç ile ilgili temel bilgiler Ramazan ın toplumsal ve dinî anlamı Giriş...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. İbadetlerin İslam daki yeri... 3. 2. Oruç ile ilgili temel bilgiler... 4. 3. Ramazan ın toplumsal ve dinî anlamı... 6. 1. Giriş..."

Transkript

1 Okulda Oruç Okulda Oruç Konusunda İslam Konseyi nin Değerlendirmesi İçindekiler I. Giriş... 2 II. Tartışmaların arka planı... 2 III. Müslümanlar için oruç ibadetinin anlamı İbadetlerin İslam daki yeri Oruç ile ilgili temel bilgiler Ramazan ın toplumsal ve dinî anlamı... 6 IV. Okul hayatında sorun olarak oruç Giriş Oruç öğrenciler için bir zorluk oluşturur mu? Oruç, okuldaki dersler için ne zaman önemli hale gelir?... 8 V. Müslüman öğrenciler orucu kazaya bırakabilirler mi?... 8 Ek: Tabela 1: 2010 yılı Ramazan Ayı Tabela 2: 2011 yılı Ramazan Ayı Tabela 3: 2012 yılı Ramazan Ayı Tabela 4: 2013 yılı Ramazan Ayı Tabela 5: 2014 yılı Ramazan Ayı Tabela 6: 2015 yılı Ramazan Ayı

2 I. Giriş Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve bereketin bol olduğu bir aydır. Bu ayda Müslümanlar şafak vaktinden güneşin battığı akşam vaktine kadar olan zaman diliminde oruç tutarlar. Oruç ibadeti aynı zamanda İslam ın beş temel şartından biridir. Ayın sonunda Ramazan Bayramı kutlanır ki, bu bilgiler artık Almanya da insanların çoğu tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar nadir de olsa, özellikle son yıllarda öğrenciler için, mesela okulu bitirme sınavları esnasında orucun zorunlu olup olmadığı, bu imtihanların öğrencilerin oruç tutmamaları için bir gerekçe olarak kabul edilip edilemeyeceği konusu tartışılmaya başlandı. Tartışılan diğer bir husus ise yaz aylarında oruç tutma konusudur. Bilindiği üzere İslamî takvimin dayandığı Kamerî takvime göre oruç ayı olan Ramazan ayı, her yıl on veya onbir gün daha erken başlıyor. Bu nedenle Ramazan ayı gelecek yıllarda yaz aylarına denk gelecektir. II. Tartışmaların arka planı Öğretmenlerin, Müslüman öğrencilerin oruç tutması konusunu özellikle son yıllarda sorun olarak gündeme getirmelerinin bir çok sebebi vardır. İlk sebep, çoğunluğu Müslüman olan göçmenler ve onların dinî yaşamının son yıllarda kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmesidir. Bundan on veya on beş yıl önceye kadar misafir işçi lerin (Gastarbeiter) geri dönecekleri ve dolayısıyla sorunlu ve yabancı olarak algılanan dindarlık anlayışlarının da ülkeyi terkedeceği düşünülüyor ve bu yüzden bu konularla derinlemesine bir ilgi gerekli görülmüyordu. Diğer bir sebep de entegrasyon tartışmalarının yürütülme şeklidir. Okullar, genel olarak göçmenlerin Alman toplumuna entegrasyonu için önemli kurumlar olarak görülmektedir. Bu nedenle de öğretmenler adeta kendilerini entegrasyonun uygulayıcıları olarak görmektedirler. Öğretmenlerin bu konularda yeterince eğitimi olmaksızın kendilerine vazife kabul ettikleri bu sorumluluk ile, entegrasyonu bir kültür aktarımı olarak algılayan anlayışın biraraya gelmesi, çoğunlukla öğrencilerin kültürel ve dinî arka planlarının okul hayatı için sorun olarak görülmesi sonucunu doğurmaktadır. Oysa anayasada bununla ilgili açık bir hüküm vardır. Anayasanın 4. Maddesi sadece inanç, vicdan ve inanç özgürlüğü anlamında din özgürlüğünü değil, aynı zamanda dinin hiçbir engel veya kısıtlama olmadan yaşanmasını da teminat altına almaktadır. Anayasa Mahkemesi nin bu konudaki açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: Anayasanın 4. maddesinin her iki fıkrası da bütün olarak algılanması gereken kapsamlı bir temel hakkı içermektedir. Madde, sadece inanç ya da inanç özgürlüğünü değil, aynı zamanda inancını izhar etme ve yayma özgürlüğünü de kapsamaktadır. Kişinin tüm davranışlarını inancının 2

3 öğretilerine göre belirlemesi ve inancına göre yaşaması da buna dahildir. Bu, sadece emirleri içeren dinî hükümler için değil, aynı zamanda günlük hayatla ilgili bir durumun aşılması için bir davranışı doğru olarak belirleyen dinî inançlar için de geçerlidir. (2 BVR 1436/02) III. Müslümanlar için oruç ibadetinin anlamı 1. İbadetlerin İslam daki yeri Oruç, İslam daki en önemli ibadetlerden biridir ve dolayısıyla İslam ın ayrılmaz bir parçasıdır. İbadet kelimesi, Allah a karşı sadakat, şükran, itaat anlamlarına gelmekle beraber, Kur an ve Sünnet te belirtilen ve Allah ın rızası için yapılan herşeyi kapsamaktadır. Bu anlamda Kur an da Cinleri ve insanları ancak bize ibadet etsinler diye yarattım (Zariyât Sûresi, [51:56]) buyurulmaktadır. İbadetler, yaratılmışlar tarafından sadece yerine getirilmesi gereken sabit ayinler değil, aynı zamanda yaratıcıya karşı olan şükür ve imanın da işaretleridir. Bu hususlara şu ayetlerde işaret edilmektedir: Siz Allah ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O na kulluk edin ve O na şükredin. Ancak O na döndürüleceksiniz. (Ankebût Sûresi, [29:17]) Hayır! Yalnız Allah a kulluk et ve şükredenlerden ol. (Zümer Sûresi, [39:66]) Bu anlamda, iman eden kişi Allah karşısında sorumluluğunun bilincinde kalmaya ve Peygamber örneğinde olduğu gibi bir hayat sürmeye çalışmakta, böylece de Allah a karşı şükrünü izhar etmekte ve toplumda değerli bir insan olmaya çabalamaktadır. Her gün kılınan beş vakit namaz ki, ilki sabahın erken saatlerinde kılınır, ya da Allah ın elçisinin Hac meşakkattir dediği hac gibi ibadetlerin eda edilmesi her zaman kolay değildir. İnanan kişi bu ibadetleri, nefsini terbiye etmenin ve kişiliğinin gelişmesinin yolu olarak görmektedir. İbadetler ile Allah ın çizdiği yoldan yürüdüğü bilinci, inanana, ibadetlerin yerine getirilmesinde motivasyon kaynağı olmaktadır. Diğer önemli bir husus ise Müslümanların ibadetler bağlamında şahsî olarak sorumluluk taşımalarıdır. Bu anlamda ibadetler çok önemli olsalar da onları yapıp yapmamaya Müslüman ın kendisi karar verir. Çünkü Müslüman öteki dünyada, bu dünyada verdiği kararlar için hesaba kendisi çekilecektir. Buradan çıkan sonuç şudur: İbadetler imanın göstergesi ve önemli birer parçasıdır, fakat ilk planda kişinin kendisine faydası olan davranışlardır. İbadetlerin bilinçli olarak yapılmaması, imanın kaybedilmesi anlamına gelmese de, yaratılanın yaratıcısı ile ilişkisine ağır zarar verir. 3

4 2. Oruç ile ilgili temel bilgiler Oruç için Arapça da kullanılan siyam kelimesi sakınmak anlamına gelir. Müslümanlar için oruç (Mekke den Medine ye) Hicret in ikinci yılında dinî bir farz haline gelmiştir: Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.umulur ki, korunursunuz. Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi, [2: ]) Bununla beraber, orucu İslam ın şartlarından biri olarak gösteren ve ayrıca orucun anlam ve önemine de değinen çok sayıda hadis de mevcuttur. Buharî de yer alan şu hadis, İslam ın temel unsurlarını özlü bir şekilde bir arada vermektedir: İslam, beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed in O nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Buharî) Bu anlamda Ramazan orucu Müslümanlar için bir esastır. İslam hukukunda (Fıkıh) oruç, şafak vaktinden güneşin batışına kadar, orucu bozan davranışlar olan yemek, içmek, cinsî münasebette bulunmak ve her türlü kötü davranıştan kaçınmak olarak tanımlanır. İslam hukukuna göre oruç ibadeti, yetişkin (mükellef) olarak görülen yani, aklî olarak sağlıklı ve buluğ çağına ermiş her Müslüman için zorunludur. Orucun esas ruhu sadece yemek ve içmekten uzak kalmakta değil, aksine oruç sayesinde nefsini disiplin altına alma ve tüm kötülüklerden uzak kalmada yatmaktadır. Ramazan ayı bahsedilen temel ruhî ve bedenî arınmayı sembolize eder. Ramazan ın amacı, ayın sonuna gelindiğinde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, kendi eksikliklerinin farkına varmak ve bunun sonuçları ile yüzleşmeye çalışmaktır. Fakat Ramazan ayı boyunca kazanılan olumlu hasletler Ramazan ayından sonra da sürdürülmelidir. Allah ın elçisi bu hususa şu sözleriyle dikkat çekmektedir: Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur. (Buharî) Her Ramazan ayında Müslümanlar imtihan olan dünya hayatı ve sonrasında kendilerini bekleyen sonsuz ahiret hayatının anlamı üzerine düşünürler. Müslüman bu sayede, Allah ı her an yanında hissetmek demek olan takvasını arttırmaya gayret eder ve günlük sıkıntıları aşma gücünü buradan alır. Beden için hayatî ihtiyaçlardan vazgeçmenin yanı sıra, oruç ayı sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da faydasına olan çok önemli bir eğitim dönemidir. Oruçlu kişinin hırs, cimrilik, kıskançlık, kötü söz gibi zararlı davranışlardan kaçınması ailesi, çevresi ve tüm toplumun yararınadır. İnsanın midesinin hafiflediği, ruhunun da daha özgürleştiği, Allah ın rahmeti sayesine iftarlarda insanların birbirine bağlılığının arttığı, nimetlere şükür hissinin derinleştiği ve bunların tümünü insanların ruhlarının derinlerinde yaşadıkları Ramazan ayından daha iyi bir zaman olabilir mi? Allah, orucu 4

5 meşakkatli, fakat yük olarak değil, kendisi için de değil, insanın faydasına olan farz bir ibadet olarak insanlar için emretmiştir. Diğer inançlara mensup insanlar gibi, Müslümanlar da, inandıkları din ve onun zorunlu ibadetlerinden sorumludurlar. Birçok dinde de oruç kişinin kendi şahsiyetini olgunlaştırmasının bir yolu olarak vardır. Bu nedenle de farklı dinlere mensup inançlı insanlar, diğer dinî cemaatleri kabullenmek ve onları korumakda zorlanmamaktadır. Benzerlikleri olan bu önemli ibadet yıllardır camilerde, birlikte yapılan iftarlarla taze tutulmakta, beraberce yenen iftar yemekleri insanları birbirine bağlamaktdır. Hayat ve günlük yaşamın karmaşık olması ve orucun yazın uzun ve sıcak günlerinde kolay bir ibadet olmadığı gerçeği nedeniyle bazı kolaylıklar vardır. Seferî olanlar, hastalar ve oruç tutmaya güçleri yetmeyenler Bakara Sûresi nde oruç yükümlülüğünün dışında tutulmuşlardır. İkamet yerinden doksan kilometre uzaklaşanlar, seferî olarak kabul edilirler. Seyahatin zorlukları nedeniyle, kişi orucu tutmayarak sonraya bırakabilir. Seyehatlerde benzer bir kolaylık beş vakit namaz için de geçerlidir: İki namaz (öğle ve ikindi veya akşam ve yatsı) namazları birleştirilerek bir vakitte kılınır (cem edilir), böylece günde beş vakit yerine üç vakitte namaz kılınır. Daha fazlasını yapmak her zaman iyi değildir. Nitekim İslam ın bir prensibi de zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız şeklindedir. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenler arasında özellikle oruç tutabilecek durumda olmayan yaşlılar gelir. Bunlar ve kronik hastalıkları oldukları için oruç tutamayanlar, fidye verirler. Fidye, oruç tutulamayan her gün için bir fakirin doyurulması ya da bunun için, bir fakirin bir gün boyunca karnını doyurabileceği miktarda bir paranın ödenmesi şeklinde olabilir. Bunun yanı sıra, İslam hukukunda kıyas yoluyla hamileler veya emzikli kadınların da oruç tutmayabilecekleri belirtilmiştir. Orucun, doğacak çocuğa ya da emzirilen bebeğe zararı olma ihtimali varsa oruç tutulmamalıdır. Birçok müçtehide göre, bedensel olarak ağır işler yapanlar da, oruçlarını bir başka zamanda kaza edebilirler, ya da duruma göre fidye ödemeleri şartıyla oruç tutmayabilirler. Duruma göre orucun tutulmaması ya da bozulması hususundaki istisnaî durumlar ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Türk kökenlilerin ve Almanya daki Müslümanların çoğunluğunun mensup olduğu Hanefî mezhebi bu konuda istihsan prensibine göre hareket eder. Söz konusu prensibe göre genel olarak ifade edersek kolaylık öncelenmektedir. Örneğin hastalık ya da bir engele sebep olabilecek, ya da, kişiye farklı bir zarar verebilecek bir durum olması halinde bu durum, orucun bozulması için gerekçe olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda, sürekli bir engel söz konusu değil ise, oruç tutulmayan günler için kaza orucu tutulur. Aynı durum, oruç tutamayan yaşlılar için de 5

6 geçerlidir. Ancak, diğer mezhepler bu gerekçelere, kişiye göre değişme ve kötüye kullanılabilmeleri ihtimali nedeniyle şüphe ile yaklaşmaktadırlar. 3. Ramazan ın toplumsal ve dinî anlamı Ramazan ayı, Müslümanlar için özel bir aydır. Şu hadisler bunu açıkça ifade etmektedir. Ebu Umame nin Allah ın hangi ibadete bol mükafat verdiği sorusunu Allah ın Elçisi, Sana oruç tutmayı tavsiye ederim (Nesaî) sözleriyle cevalandırmıştır. Diğer bir hadise göre, oruç tüm günahların affına sebep olabilir: Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan gecelerini ibadet ile geçirirse geçmiş tüm günahları bağışlanır. (Buharî) Ramazan ayı içerisinde Kur an da belirtildiği şekliyle bin aydan daha hayırlı (Kadir Sûresi, [97:3]) olan ve Peygamberimize ilk vahyin geldiği Kadir Gecesi yer alır. Bu nedenle Ramazan ayı, sadece oruç ayı olarak değil, aynı zamanda Kur an ayı ve Allah ın insanlara rahmet ve bereket yağdırdığı bir ay olarak kabul edilir. Ramazan ayı aynı zamanda İslam kültüründe toplumun tümünü etkisi altına alan bir zaman dilimidir. Bu nedenle oruç, teravih namazı, camide toplu şekilde Kur an okunması (Mukabele), infak etmeye hazır olmak gibi ibadet ve geleneklerin, dinin emirlerini yerine getirmede başka zamanlarda hassas olmayan Müslümanlar tarafından da yapılması şaşırtıcı değildir. Özellikle Müslüman aileler için Ramazan ayı, bağların güçlendiği bir aydır. Sahur ve iftarlarda yenen yemekler aile bireylerinin beraberce yapabildikleri ibadetlerden kabul edilebilir. Bunun dışında akrabalar, komşular ve dostlar iftar yemeklerine davet edilir ve bu sayede yakınlık ve samiyet artar. Ailelerin çoğu neredeyse her akşam, iftar yemeği için misafir davet ederler. Bu davetler, sadece aile içinde kalmamakta cami cemiyetlerinin çoğunluğu bu geleneği güzel bir şekilde devam ettirmektedirler ve kendi İslamî kültürlerinin bir parçası olarak yaşatmaya çalışmaktadırlar. Ramazan çocuklar üzerinde de önemli etkileri olan bir aydır. Heyecanla beklenen Ramazan ayı, birliktelik oluşturur ve yılın en güzel zamanları olur. Yetişkinlerin çoğu, çocukluk hatırası olarak birkaç denemeden sonra tuttukları ilk tam gün orucunu hatırlarlar. Her akşam aile, komşular, akrabalar ve tanıdıklarla adeta bir bayram olur. İslam ın herhangi bir başlangıç ayini (Initiationsritus) öngörmemesine rağmen yaşanmış bu tür tecrübelerin, çocukların gelecekteki hayatları için olumlu etkileri olmaktadır. İnananların açlık ve acı çeken insanlara karşı olan hassasiyetleri büyük ölçüde genç yaşlardan verilen nimetlerin kıymetini anlamalarına dayanmaktadır. Ailelerin bu nedenle toplumdaki sosyal bozuklukları gösterecek başka diğer eğitim metodlarına ihtiyaçları yoktur. Oruç ayı olan Ramazan ayı, bu anlamda söze yer bırakmayan bir eğiticidir. Ancak tam bu noktada Müslüman bir ülkedeki geleneksel ortam ile Almanya daki çoğunluğu Müslümanlardan oluşmayan ortam arasındaki çelişkiye dikkat çekilmesi gerekir. Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı ortamda bulunan çocuklar, gençler ve yetişkinler Ramazan ı günlük hayatın bir parçası olarak yaşarlar. Neredeyse kişisel bir 6

7 çabaya gerek kalmadan doğrudan toplumla beraber oruç ve Ramazan ı yaşarlar. Buna karşın Avrupa bağlamında bakıldığında, kişinin dinini yaşaması ile seküler bir toplum arasında uzlaşma sağlamak her zaman kolay olmamaktadır. Ramazan da normalden fazla ibadetin yanı sıra, özel dualar da yapılır. Kur an ın tümü en az bir kere okunur. Tüm camilerde Kur anlar okunur. Bu yolla Müslümanlar Allah a olan bağlılığını sağlamlaştırmaya, Allah ın daima yanında olduğu bilincini (takva) güçlendirmeye ve karakterini oturtmaya çabalar. Bu, şu hadiste şöyle vurgulanır: Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum! desin. (Buharî) Ramazan ın toplum ve şahıslar için önemi ve bir ibadet olarak orucun getirdikleri nedeniyle Müslümanların çoğunluğu, erteleyebilecekleri veya tutmamaları için bir gerekçe olsa dahi, orucu devam ettirmeye gayret ederler. IV. Okul hayatında sorun olarak oruç 1. Giriş Müslüman öğrencilerin neredeyse elli yıldır Almanya daki okullarda bulunmalarına rağmen, onların oruç tutması konusu çok az gündeme geldi. Dolayısıyla şu soru yerinde olacaktır. Şimdiye kadar öğretmenleri ve okul idarelerini nadiren endişeye sevkeden Müslüman öğrencilerin orucu konusu, normal bir ders akışı için ciddî bir engel midir? 2. Oruç öğrenciler için bir zorluk oluşturur mu? Maddî ve manevî açılardan olumlu sonuçlar elde etmek adına yemek alışkanlıklarının değiştirilmesi teklifleri ile, başta sağlık merkezlerinin yayınları olmak üzere birçok alanda hergün karşılaşıyoruz. Yemek alışkanlıklarının değiştirilmesinin gençler için de sağlıklı olduğu kabul edilir, buna rağmen bu herkes tarafından söylenmez. Yetişkinler için de, bedensel nedenlerden dolayı da yemek alışkanlıklarının değiştirilmesi olumlu olarak değerlendirilir. Bunun dışında yukarıda açıklandığı gibi gençler ve yetişkinler için de orucun manevî rahmet berketlerivardır. Bir Alman atasözü derki: Dolu tabaklar önünde kimsenin öldüğü görülmedi. Dolayısıyla, iftar yemeği beden için gerekli tüm ihtiyaçları sağlar. Oruç ibadeti, Avrupa da hali hazırda yaşanan bolluğun aksine, bu orucun çok daha zor tutulabileceği şartları olan topraklarda ve zamanda emredildi. Orucun bereketinin merkezinde sadece yemekten uzak kalma olmadığına, ancak olayın bütünü görülebildiğinde vakıf olunabilir. Sufî nin dediği gibi Orucu tadabilmeli ve bu da hiç bir şekilde tezat olarak görülmemelidir. 7

8 Ramazan da Müslümanların özellikle yaz aylarında uyku düzeni de değişir. Sahur yemeği ve sabah namazı ile ara verilen gece uykusunu telafi etmek için öğleden sonra kısa bir süre dinlenmek tavsiye edilir. Oruçlu olarak spor ve yüzme dersleri (özellikle öğleden sonraları) konusunda ise okulun ve öğretmenlerin göstereceği müsamaha önem arzetmektedir. Ramazan ın başlangıcı ve sonu bellidir. Sorumlularla müzakere edilerek, hem oruçlu öğrenci mağdur edilmeden, hem de spor dersine engel olunmadan bu sorun çözülebilir. Burada iki farklı husus arasında seçim yapmak ve gençlerin kendi tercihleri önemli rol oynayacaktır. Seferîlik nedeniyle oruç kazaya bırakılabildiğinden, sınıfça yapılan geziler ve benzer aktivitelerde sorun çok daha kolay çözülebilir. Bitirme sınavlarının yazıldığı son sınıflarda ise sınavların çoğunlukla öğleden önce olması nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaz. Oruca başlamadan önce sahur yemeği yenmesi ve yeterince içilmesi, Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Bu uygulamayı küçüklüklerinden beri oruca yavaş yavaş alıştırıldıklarından öğrenciler de bilmektedirler. Sahur yemeği ve teravih namazları nedeniyle (her ikisi de sünnet ibadetlerdir) öğrenciler ve tabiî çalışan kişiler için Ramazan boyunca dinleme süresi kısalmaktadır. Bu yaz aylarında altı saatlik bir uyku süresine tekabül eder ki, bu da iftardan kısa süre önce dinlenilerek telafi edilebilir. Belirttiğimiz gibi sahur yemeği ve teravih namazı zorunlu değildir. Fakat Müslümanların çoğunluğu genç öğrenciler de buna dahil aileleri ile beraber sahur yemeğini kaçırmak istemezler. Aynısı teravih namazı için de geçerlidir. Genel kabul gören anlayışa göre, 20 rekat olarak kılınan bu namazın camide kılınması tavsiye edilir. Fakat teravih namazı 8 rekat da kılınabilir, camiye gitmek ise şahsî iradeye bağlıdır. Yetişkin Müslümanlar, buna, kendi durumlarına göre kendileri karar verirler. 3. Oruç, okuldaki dersler için ne zaman önemli hale gelir? Bilindiği gibi oruç ayı İslamî takvim olan Kamerî (ay) takvimine göre olduğundan her yıl on ya da onbir gün değişir. Bu durum önümüzdeki yıllarda Ramazan ayının bazı eyaletlerde tamamen ya da kısmen yaz tatiline denk gelmesi anlamına gelir ki, (bkz. Ekteki tabela), okul için sorun ortadan kalkmış olur. V. Müslüman öğrenciler orucu kazaya bırakabilirler mi? Orucun bozulabileceği ya da kazaya bırakılabileceği hallere yukarıda değindik. Bu açıklamalar ışığında öğrencilerin genel olarak oruçtan muaf tutulabileceği söylenemez. Burada her olay kendi başına değerlendirilmelidir. Her insan bedensel açıdan eşit durumda değildir. Oruç, dinî açıdan bakıldığında bir yük değil, aksine bir arınmadır. 8

9 Çözümler kendi başına ilgili kişinin durumu dikkate alınarak belirlenir. Kur an ve Sünnet bu konuda yol gösterir. Bu konularda değerlendirme yaparken orucun diğer tüm ibadetler gibi mü min ve Allah arasında bir mesele olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla oruç tutan reşit kişilerin verdikleri kararlara kimse karışmamalı. Bir taraftan aileler ve İslam dinî cemaatleri (islamische Religionsgemeinschaften), diğer taraftan da okullar çeşitli tavsiyelerde bulunabilirler, fakat zorlama hem dinî hem hukukî açıdan mümkün değildir. Bir öğrenci okul derslerinin oluşturduğu baskı, hava şartları ya da genel durumu açısından kendisini oruç tutabilecek durumda görmüyor veya tutamayacak hale geleceğinden endişe ediyorsa, ya da emin değil ise, o zaman kendisine, sorumluluğunu kendisinin taşıdığı, kendi kararını verebileceği hatırlatılır. Öğrenci için zararı olacağı düşünülürse, orucun bozulması tavsiye edilebilir, çünkü oruç ibadeti kaza edilebilir. Fakat esas olan orucun sürekli tutulmasıdır. Ailesi tarafından o yönde yetiştirilen sorumlu bir genç, şüphesiz orucu basit nedenlerden dolayı kazaya bırakmayacaktır. Bu noktada Müftüler fetva verse de, sen kalbinin fetvasına kulak ver (Ahmed bin Hanbel) hadisini hatırlatabiliriz. Kişinin, Allah a karşı olan sorumluluğu ve insanın kendi vicdanı yol göstericidir. Asıl ölçü, Müslüman ın Allah karşısındaki sorumluluğu ve ihlasıdır: O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. (Zilzâl Sûresi, [99:6-8]) 9

10 Ek: Aşağıdaki tabelalarda, öğrencilerin okulda oruç tutmak durumunda olacakları gün sayıları verilmektedir. Tabela 1: 2010 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün 10

11 Tabela 2: 2011 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg O Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün Tabela 3: 2012 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün 11

12 Tabela 4: 2013 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün Tabela 5: 2014 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün 12

13 Tabela 6: 2015 yılı Ramazan Ayı Eyalet Yaz Tatili Ramazan Okulda Tutulacak Oruç Baden-Württemberg Gün Bayern Gün Berlin / Gün Brandenburg Gün Bremen Gün Hamburg Gün Hessen Gün Mecklenburg-Vorpommern Gün Niedersachsen Gün Nordrhein-Westfalen Gün Rheinland-Pfalz Gün Saarland Gün Sachsen Gün Sachsen-Anhalt Gün Schleswig-Holstein Gün Thüringen Gün 13

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?... 2 3) Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ERGENLĐK NEDĐR? ERGENLĐK ÇAĞININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE DİNÎ HAYAT ARAŞTIRMASI ANKARA 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR... V GRAFİKLER...XII ÖNSÖZ... XVII GİRİŞ... XIX AÇIKLAMA... XXIII ÖZET...XXIX DİNÎ AİDİYET...1

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HUKUK KAVRAMI. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz HEDEFLER İÇİNDEKİLER HUKUK KAVRAMI Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırılması Hukuk Terimi ve Hukukun Çeşitli Anlamları HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı