T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Temmuz 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Temmuz CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Kıbrıs Barış Harekatı nın 41. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine katılmak üzere; 19 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Sayı : Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 20 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 20/7/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Kıbrıs Barış Harekatı nın 41. Yıldönümü Kutlama etkinliklerine katılmak üzere, 19 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 48. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Lüksemburg ve Yunanistan a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Temmuz 2015 tarihinde Lüksemburg ve Yunanistan a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK 15 Temmuz CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Temmuz 2015 tarihinde Kırgızistan a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 15/7/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Temmuz 2015 tarihinde Kırgızistan a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

3 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Temmuz 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Temmuz 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Temmuz 2015 tarihinde Gürcistan a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 22/7/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2015 tarihinde Gürcistan a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : YÖNETMELİKLER Karar Sayısı : 2015/7924 Ekli Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) nın 21/7/2015 tarihli ve 4896 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI M. V. GÖNÜL V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

5 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KUANTUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi nin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (ESKUAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin, kuantum uygulamalarının gerek bilimsel gerekse toplumsal etkileri üzerine Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakültesi ilgili Bölümleri, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dallarını kapsayan alanlarda disiplinler üstü ve arası araştırmalar yaparak, uluslararası düzeyde bilimsel süreçlere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki uygulamalara katkılarda bulunması temel amacıdır. Bu temel amacının yanı sıra merkez, aşağıdaki alt amaçlara da sahiptir: a) Toplumu, kuantumlu yaşam konularında seminerler, konferanslar ve benzeri çeşitli faaliyetler yoluyla bilinçlendirmek, b) Kuantum felsefesi hakkında öğrenciler, akademisyenler ve toplum nezdinde sosyokültürel etkinlikler yoluyla bir farkındalık oluşturmak,

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : c) Kuantum öğrenme yöntemi üzerine temel ve uygulamalı çalışmalar yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ç) Kuantuma dayalı bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları arasında bir köprü kurabilmek, d) Kuantum hesaplama yöntemleri üzerine çalışmalar yapmak, e) Kuantum biliminin kriptoloji alanındaki uygulamaları üzerine çalışmalar yapmak, f) Kuantum biliminin gelişimi ve sonuçlarının teknolojik uygulamaları üzerine ulusal, uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışma ve proje işbirlikleri yapmak, g) Merkezin ilgi alanındaki konular kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakültesi ilgili Bölümleri ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dallarındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hem disiplinler arası bilimsel bakış açısı kazandırmak hem de yapacakları tez çalışmalarına araştırma desteği sağlamak, ğ) Ülkemizin kuantum araştırma konuları üzerine uzmanlaşmış, kalifiye insan gücü potansiyeline katkılarda bulunabilmektir. Faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkez, kuantum araştırmaları ve olası uygulamalarının aşağıda belirtilen başlıklar altındaki özellikleri hakkında araştırmalar yapmayı hedefler: a) Kuantum hesaplama araştırmaları; 1) Kuantum mekaniğinin prensipleri ve cebirsel temellerinin uygulamalarını; kuantum devrelerine yönelik, kuantum algoritmalar ve özellikleri, evrensel kuantum kapıları, kuantum sistemlerinin benzetimlerini araştırmak, 2) Kuantum Fourier dönüşümü ve uygulamaları, kuantum bilgisayarların özellikleri ve olası uygulamaları kapsamındaki problemler konularında araştırmalar yaparak, bilimsel katkılarda bulunmaktır. b) Kuantum bilgi ve iletişim araştırmaları; 1) Kuantum gürültü ve kuantum operasyonları, kuantum bilgi için uzaklık ölçüleri, kuantum hata-düzeltme çalışmaları, kuantum kodlarının oluşturulması ile ilgili problem ve uygulamaları araştırmak, 2) Entropi ve bilgi, kuantum dolanıklık ile ilgili problemleri de kapsayan kuantum bilgi teorisi ve özelliklerini çalışmak, bu konularda uluslararası bilimsel katkılarda bulunmaktır. c) Kuantum kriptografi araştırmaları; 1) Kuantum mekaniğindeki matematiksel teknikleri kullanarak bilginin/verinin güvenli iletimi için kuantum kriptografi konusunda temel araştırmalar yapmak, 2) Kuantum anahtar dağılımının özellikleri, gizlilik ve koherent bilgi konularında araştırmalar yaparak, kuantum süperpozisyon veya kuantum dolanıklık gibi kuantum fenomenlerinin özelliklerinin veri güvenliği noktasındaki olası etkilerini çalışmaktır. ç) Kuantum öğrenme yöntemi araştırmaları; 1) Atom altı dünyadaki kuantum sistemlerinin hareket ve davranış prensiplerinin insan beyni ve zihin özelliklerine olası düşünsel etkilerini araştırmak, kuantum düşünce biçiminin

7 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 günlük hayatımızdaki olası uygulamalarını çalışmak, Heisenberg belirsizlik ilkesinin kuantumlu yaşam araştırmalarındaki yerini, kuantum öğrenme stratejilerini araştırmak ve muhtemel uygulamalarını geliştirmek, 2) Kuantum düşünce ve sosyo-psikolojik yansımaları konularında çeşitli seminerler, konferanslar, kurslar ve benzeri faaliyetler yoluyla toplumu bilinçlendirmek ve eğitmektir. d) Merkez eğitim çalışmaları; Merkez; yukarıda verilen faaliyet alanları paralelinde; 1) Seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi eğitsel ve akademik toplantılar düzenlemek, 2) Merkezin faaliyet alanları paralelinde makale, kitap, dergi, eğitim broşürleri vb. yayınlamak, 3) Elektronik yayın (web sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalışmaları) yoluyla kuantum bilimi üzerine güncel araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle sunu çalışmaları yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Üniversite içinden ve konu ile ilgili araştırmaları ve yayınları ile öne çıkmış, konu ile ilgili uzmanlığı bilinen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca kabul gören öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek, d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, e) Merkez bütçesi ile istihdam edilecek araştırıcıları görevlendirmek, f) Merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönergeleri uygulamak, g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Müdür yardımcısı ve görevleri MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir öğretim üyesi veya bir öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcısı ona vekâlet eder. (2) Müdür yardımcısının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekâlet etmektir.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : Yönetim Kurulu MADDE 11 (1) Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu üyeleri içinden Danışma Kurulunca seçilen altı asil iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. (2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. (3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 12 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak, b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, araştırma projelerini hazırlayarak karara bağlamak, uygulanmak üzere Müdürün onayına sunmak, ç) Merkeze eleman alımı, proje, burs konu ve ilkeleri, burs ve maaş ödenmesi, ödül ve teşviklerle ilgili yönergeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, d) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak, e) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, f) Merkezde görev yapacak sözleşmeli ücretli veya burslu araştırıcıları belirlemek ve görevlendirmek, g) Merkezde görev yapacak sözleşmeli idari personeli belirlemek ve görevlendirmek, ğ) Merkez araştırma konularını ve araştırmacı bursları ve burslularını belirlemek ve görevlendirmek. Danışma Kurulu MADDE 13 (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik Bölümleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakültesi ilgili Bölümleri ve Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve ilgili Anabilim Dallarında görevli, kuantum kuramı araştırma konularıyla ilgilenen veya uluslararası indekslerde kabul gören yayınları ve çalışmaları olan öğretim üyeleri ve/veya öğretim elemanları arasından ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları tarafından (her bölüm/anabilim dalı için iki öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanı olmak üzere) Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, Tıp Fakülteleri Yönetim Kurullarına sunulan ve bu yönetim kurullarınca Rektörlüğe önerilen her bölüm/anabilim dalı için Rektör tarafından atanan ikişer öğretim üyesi ve/veya öğretim elemanından oluşur. (2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı Müdürün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. (3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

9 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (4) Danışma Kurulundan ilgili üyeler gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 14 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) Yönetim Kuruluna üye seçmek, b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek, c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak. Çalışma grupları MADDE 15 (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları, lisansüstü, lisans öğrencileri ve ayrıca bu konuda uzman (kamu ve/veya özel sektöre bağlı) kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması gerekir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. (2) Merkezde, sözleşmeli araştırıcı ve personel görevlendirilmesi ile ilgili esaslar ayrıca belirlenebilir. (3) Merkezin araştırma çalışmaları kapsamında, ilgili mevzuat hükümlerine göre yüksek lisans ve doktora öğrencileri görevlendirilebilir. (4) Merkezde çalışan araştırıcılar için, ilgili mevzuat hükümlerine göre burs verilebilir. Ekipman ve demirbaşlar MADDE 17 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir. Harcama yetkilisi MADDE 18 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 19 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/9/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra yapılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 18/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 2/4/ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 21/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (12) Bir öğrenim dalı ilgili öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir nedenden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların seçmeli derslerinden alınabilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 21/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-27/8/ /9/ /7/ /9/ /11/ /2/ /2/

11 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜ DİLMER) ni, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü, d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi başta olmak üzere talep edilen diğer dillerde genel anlamda dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini incelemek, c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, ç) Türkiye içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, d) Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkçe, talep edenlere ise Türkçe dışında başka dilleri öğrenme fırsatı sağlamak, e) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak, oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Türkçe başta olmak üzere talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek, b) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak, c) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek, ç) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, e) Türkçeyi iyi öğretmeyi, Türkiye yi ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, f) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, g) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, ğ) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, h) Türkiye ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek, ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye deki üniversitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, i) Türkçe dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı temin etmek, dillerin öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, j) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak, k) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, l) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, m) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, n) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, ö) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, p) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek, r) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak,

13 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 s) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek, ş) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yönelik programlar düzenlemek, t) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tercihen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak, c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek, ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak, e) Merkezin araştırma, proje, eğitim öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek, ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek, h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. (3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek, ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak, d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek, e) Merkezin faaliyet konularında, işbirliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak, g) Merkezin bütçesini hazırlamak, ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak, h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak. Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. (2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. (3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur. Çalışma ve proje grupları MADDE 13 (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Harcama yetkilisi MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. Demirbaş ve donanım MADDE 16 (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 17 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

15 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ZEYTİNCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (MUZEYMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin amacı ve faaliyet alanları MADDE 5 (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: a) Türkiye de ve Dünya da zeytincilik alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, öncelikle Muğla ilinde ve daha sonra ülke genelinde zeytin yetiştiriciliğindeki mevcut sorunları belirlemek ve sorunlara ilişkin çözüm üretmek. b) Dünyada zeytin yetiştiriciliği ile ilgili yeni teknolojileri izlemek, bu teknolojinin öncelikle Muğla ili zeytin yetiştiriciliğine ve daha sonraki aşamada ülke geneline adaptasyonunu sağlayarak üreticiler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak. c) Muğla ilinde zeytin yetiştiriciliği açısından verimli, dayanıklı ve kaliteli zeytin çeşitlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : ç) Muğla ilinde zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadele için yeni yöntemler ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmak. d) Sağlıklı ve kaliteli zeytin fidanı yetiştirmek. e) Zeytin ve zeytinyağı üretiminde gıda güvenliği ve kalite kriterlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. f) Muğla ilinde organik zeytin yetiştiriciliğine geçme yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak. g) Zeytin yetiştiriciliğinden elde edilen ürünlerin (zeytinyağı, sofralık ve yağlık dane) maliyet ve pazarlama sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek. ğ) Zeytinyağı üretimi aşamasında oluşan atık ürünlerin çevresel etkileri ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yapmak. h) Ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel faaliyette bulunmak, konuyla ilgili paydaşlar ile bilgi alışverişi yapmak ve bu bilgileri üreticilere aktarmak. ı) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çeşitli eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetler için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayınlar hazırlamak. i) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlar ile çeşitli projelerde yer almak. j) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanlarını ve öğrencileri teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak. Merkezin yönetim organları MADDE 6 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 7 (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. (2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak. d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

17 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Yönetim Kurulu MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. (2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 10 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak. ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak. d) Merkeze bağlı üretim ve ıslah, bitki koruma, işleme ve ürün değerlendirme, ekonomi ve istatistik, mühendislik hizmetleri gibi alt birimler kurmak ve bu birimlerde uzman kişiler çalıştırmak. e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak. Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 11 (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. (2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 12 (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : Necmettin Erbakan Üniversitesinden: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) ni, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezî bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eş güdümü oluşturmak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

19 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 c) Üniversitenin bütün birimlerindeki araştırmacılarının verimli bir ortamda, uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma altyapısını oluşturarak bu altyapıyı Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak, d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak, e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak, f) Üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak planlanan proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak, ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ı) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve elde edilen gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak, i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak. Faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Türkiye nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak, b) Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak, ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 26 Temmuz 2015 Sayı : d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak, e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak, f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek, g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak, ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak, h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent inceleme birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak; Merkezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı kurumların da kullanımına sunmak, ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek, i) Araştırma politikaları geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek ve bu alandaki birikimleri ilgili kuruluşlarla paylaşmak, j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek, k) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek, l) Proje fikir pazarı gibi faaliyetlerde bulunmak, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek, m) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek, n) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek, o) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak, ö) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

21 26 Temmuz 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 p) Faaliyet alanı kapsamına giren bütün konularda özel sektör ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek, r) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür ve müdür yardımcıları, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin bütün faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. (2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, yeni Müdür görevlendirilir. (3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek, c) Merkeze bağlı araştırma ve geliştirme birimlerindeki mevcut bütün cihaz ve gereçlerin verimli bir şeklide kullanımı ve çalışması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak, d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak, e) Merkezin araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörün oluruna sunmak, f) Merkez laboratuvarı ve AR-GE birimlerinin, Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek,

b) M erkez (M ERKEZ LAB): Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) M erkez (M ERKEZ LAB): Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini, 7 Ekim 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28077 YÖNETMELİK Yıldız Teknik Üniversitesinden: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAM A VE ARAŞTIRM A M ERKEZİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Ekim 2014 69471265-305-8719

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4022

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Şubat 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28915 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5883 Gün ışığından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29415 POLİS MESLEK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29311 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Sayı : 28573 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4385 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 15 Nisan 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3511

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Ekim 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 30 Eylül 2013 69471265-305-8478

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28687 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP

Detaylı