Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com"

Transkript

1 Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : barisgokce.com

2 Diziler Aynı tipteki bir veri gurubunun bir değişken içinde saklanmasıdır. Veriler Hafızada 0 dan başlayarak sıra ile bulunur. C# dilinde dilinde diziler system.array tipindedir. 2

3 Diziler Bir örnek olarak, haftanın günleri bir boyutlu dizi olarak düşünülebilir. Đlk eleman (0. Eleman), Pazartesi, son eleman da (6. Eleman) Pazar günü olacaktır. Diğer bir örnek, bir ayda bulunan günler, iki boyutlu bir dizi olarak düşünülebilir. Yatayda haftanın günleri bulunurken, düşeyde hafta sayısı olabilir. Bir yıldaki günleri de üç boyutlu bir dizi olarak düşünülebilir. 1. boyut Haftanın günleri, 2. boyut hafta numarası. Üçüncü boyut da aylar olur. 3

4 Diziler C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır, sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır. string[] gunler = new string[7]; gunler[0] = "Pazartesi"; gunler[1] = "Salı"; gunler[2] = "Çarşamba"; gunler[3] = "Perşembe"; gunler[4] = "Cuma"; gunler[5] = "Cumartesi"; gunler[6] = "Pazar"; Veriler dizilere yerleştirilirken 0 dan itibaren başlanarak yerleştirilir ve diziden veriler alınırken 0 dan başlanır. Değişken adının önündeki küme parantezinin içindeki sayılar değişkenin index numarasını verir. 4

5 Örnek 5

6 Örnek 6

7 Dizi değişken tanımlama şekilleri string[] gunler = "Pazartesi","Salı","Çarşama","Perşembe","Cuma","C.tesi","Pazar"; string[] gunler = new string[7]; gunler[0] = "Pazartesi"; gunler[1] = "Salı"; gunler[2] = "Çarşamba"; gunler[3] = "Perşembe"; gunler[4] = "Cuma"; gunler[5] = "Cumartesi"; gunler[6] = "Pazar"; 7

8 Örnek 8

9 For döngüsü yerine foreach kullan private void btngoster_click(object sender, EventArgs e) string[] gunler = new string[7]; gunler[0] = "Pazartesi"; gunler[1] = "Salı"; gunler[2] = "Çarşamba"; gunler[3] = "Perşembe"; gunler[4] = "Cuma"; gunler[5] = "Cumartesi"; gunler[6] = "Pazar"; foreach (string i in gunler) lsbgunler.items.add(i); 9

10 Örnek private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) double[] sayilar = 0.15, 0.17, 0.1, 0.3, 0.22, 0.45, 0.54, 0.68, 0.72, 1.1, 3.1; int eleman = sayilar.length; MessageBox.Show("Sayılar dizinde toplam" + eleman.tostring() + " adet eleman vardır"); foreach (double i in sayilar) lsbgunler.items.add(i); 10

11 Örnek 1 ile 500 arasında rastgele 100 adet tamsayı üretip bir diziye dolduran bir program yazınız. Dizideki bu sayıların en büyük ve en küçük değerlerini bularak ekrana yazdırın. Ayrıca, ortalama değerini de hesaplayarak ekranda gösterin. 11

12 private void btngoster_click(object sender, EventArgs e) int max, min, ortalama,toplam; Random rastgelesayi = new Random(); int[] dizi = new int[100]; for (int i = 0; i < 100; i++) dizi[i] = rastgelesayi.next(500); max = dizi[0]; min = dizi[0]; toplam = 0; ortalama = 0; for (int i = 0; i < 100; i++) if (max < dizi[i]) max = dizi[i]; if (min > dizi[i]) min = dizi[i]; toplam += dizi[i]; lblmax.text = "Maksimum Sayı: " + max.tostring(); lblmin.text = "Minimum Sayı: " + min.tostring(); ortalama = toplam / 100; lblortalama.text = "100 adet Sayının ortalaması: " + ortalama.tostring(); 12

13 Örnek Bir önceki örnekte üretilen 100 adet random sayıyı, büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe doğru sıralatın ve listbox a ekletin 13

14 Aşağıdaki kodları, bir önceki örneğin devamına ekleyelim int yedek; for (int i = 0; i < 100; i++) for (int j = 0; j < 100; j++) if (dizi[i] > dizi[j]) yedek = dizi[j]; dizi[j] = dizi[i]; dizi[i] = yedek; lsbsayilar.items.clear(); for (int i = 0; i < 100; i++) lsbsayilar.items.add(dizi[i]); 14

15 .Length Dizideki Eleman sayısı Belirtilen dizinin eleman sayısını integer (int) olarak verir. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) Random rastgelesayi = new Random(); int[] dizi = new int[50]; for (int i = 0; i < dizi.length; i++) dizi[i] = rastgelesayi.next(100); 15

16 .Clear Diziyi Temizleme Parametre olarak verilen dizinin, belirtilen indis aralığındaki tüm değerleri temizler. Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir. Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır. Buna karşın String tipindeki elemanlar (boş yazı) değerini alır. 16

17 Örnek int[] dizi = new int[50]; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) Random rastgelesayi = new Random(); int elemansayisi = dizi.length; int dizininboyutu = dizi.rank; MessageBox.Show("Dizinin Eleman sayisi: " + elemansayisi.tostring()); MessageBox.Show("Dizinin Boyutu: " + dizininboyutu.tostring()); for (int i = 0; i < dizi.length; i++) dizi[i] = rastgelesayi.next(500); // Burada Dizi doldu private void btndiziyibosalt_click(object sender, EventArgs e) Array.Clear(dizi, 0, dizi.length); // Dizi Burada Boşaltıldı Durma noktası ekle ve Dizinin içine Bak 17

18 Çok Boyutlu Diziler Birden fazla boyutu olan dizilere çok boyutlu diziler denir. Đki tip çok boyutlu dizi vardır. Matris diziler Düzensiz diziler (Jagged) 18

19 Matris Diziler Adından da anlaşılacağı gibi matris yapıda dizilerdir. Matris diziler 2 veya daha fazla boyutlu olabilirler. Örneğin 3x2 boyutlu bir matris dizisi aşağıdaki gibi tanımlanır. int [,] mdizi =1,2,3,4,5,6; mdizi[0,0] = 1; mdizi[0,1] = 2; mdizi[1,0] = 3; mdizi[1,1] = 4; mdizi[2,0] = 5; mdizi[2,1] = 6; 19

20 3 veya daha çok boyutlu diziler teoride dilin yapısına uygun olmasına rağmen gerçek hayatta çok fazla kullanılmazlar. 3 ve daha fazla boyutlu dizilerde işlem yapması daha zordur. Mesela 3 boyutlu bir dizi için iç içe 3 tane for döngüsü kullanmak gerekmektedir. Aşağıda 3 boyutlu bir matris dizi tanımlaması örnek olarak verilmiştir. int [,, ] mdizi =1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6; mdizi[0,0,0] = 1; mdizi[0,0,1] = 2; mdizi[0,1,0] = 3; mdizi[0,1,1] = 4; mdizi[0,2,0] = 5; mdizi[0,2,1] = 6; 20 mdizi[1,0,0] = 1; mdizi[1,0,1] = 2; mdizi[1,1,0] = 3; mdizi[1,1,1] = 4; mdizi[1,2,0] = 5; mdizi[1,2,1] = 6;

21 Düzensiz (Jagged) Diziler Bir dizinin her bir elemanı ayrı bir dizi ise bir dizi içeriyorsa o zaman bu dizilere düzensiz diziler denir. Her bir satırdaki dizi farklı boyut olabileceği için matris dizisi formunda olması gerekmez. Bu sebeple bu dizilere düzensiz (jagged) yada çentikli dizi adı verilir. 21

22 int[][] dizi = new int[3][]; dizi[0] = new int[5]; dizi[1] = new int[4]; dizi[2] = new int[3]; dizi[3][]

23 Örnek. string [] [] dizi = new string [3] []; dizi[0] = new string [2]; dizi[1] = new string [3]; dizi[2] = new string [1]; dizi[1] [2] = çentikli"; 23

24 Buradan da anlaşılacağı gibi düzensiz dizilerin matris dizilerden farkı, sütun sayısının sabit olmamasıdır. Diziler konusunu bir defada anlamak elbette zordur. Özellikle düzensiz dizileri anlamak için çok fazla örnek yapmak gerekir. 24

25 Örnek private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) int[][] dizi = new int[3][]; dizi[0] = new int[5]; dizi[1] = new int[3]; dizi[2] = new int[2]; 25 for (int i = 0; i < dizi.length; i++) for (int j = 0; j < dizi[i].length; j++) dizi[i][j] = 1*( i + j); foreach (int[] sayi in dizi) foreach (int deger in sayi) lblsonuc.text += deger.tostring()+ " ";

26 Dizi Đşlemleri Dizi işlemleri, programlarda çok sık kullanılan programlama öğelerindendir. IndexOf() LastIndexOf() Sort() Reverse() Array sınıfı yardımıyla kullanılırlar. 26

27 IndexOf() - LastIndexOf() IndexOf() : Aramayı baştan başlatır ve aranan elemanın kaçıncı sırada olduğunu değer olarak döndürür. LastIndexOf() : Aramayı sondan başlatarak aranan elemanın baştan kaçıncı sırada olduğunu değer olarak döndürür. Eğer aranan eleman bulunamazsa -1 değeri döndürülür. 27

28 Örnek private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) int[] dizi = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9,11 ; MessageBox.Show(Array.IndexOf(dizi,1).ToString()); Sonuç : 0 dır. Arama sol baştan itibaren başlamıştır. Yer numarası ise baştan 0. sıradadır private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) int[] dizi = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9,11 ; MessageBox.Show(Array.LastIndexOf(dizi,1).ToString()); 28 Sonuç : 6 dır. Arama sağdan sola yani sondan başa doğrudur. Ancak yer bildirimini baştan baştan itibaren başlamıştır yeri ise 0 dan itibaren 6. sıradadır.

29 Array.Sort() Dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralar. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) int[] dizi = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9,11 ; for (int i = 0; i < dizi.length; i++) lblsonuc1.text += dizi[i].tostring() + " - "; Array.Sort(dizi); // lblsonuc2 de dizinin sıralandığını görüyoruz for (int i = 0; i < dizi.length; i++) lblsonuc2.text += dizi[i].tostring() + " - "; 29

30 Array.Reverse() Dizinin eleman sırasını ters çevirir. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) int[] dizi = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9,11 ; for (int i = 0; i < dizi.length; i++) lblsonuc1.text += dizi[i].tostring() + " - "; 30 Array.Sort(dizi); Array.Reverse(dizi); // lblsonuc2 de dizinin ters sıralandığını görüyoruz for (int i = 0; i < dizi.length; i++) lblsonuc2.text += dizi[i].tostring() + " - ";

31 ArrayList Klasik dizilerle çalışırken karşılaşabileceğimiz temel sorunlar şunlardır. Dizilerin sınırları sabittir. int[] dizi = new int[60]; Dizilerin tüm elemanları aynı türden olmalıdır. Örn. Hepsi int Kullanmadığımız dizi elemanlarından dolayı bellek alanları gereksiz yere işgal edilmektedir. Örneğin sayısını bilemediğimiz bir dizinin eleman sayısını 500 olarak belirlediğimizi varsayalım. Çalışma zamanında dizimizin sadece 10 elamanını kullandığımız durumda diğer 490 elemanlık bellek alanı boş olarak kalır. Öte yandan dizimizde tutmak istediğimiz değişkenlerin sayısı 501 bir olduğu bir durumda "IndexOutOfRangeException" istisnai durumu ortaya çıkar ve program bu hatadan dolayı sonlanır. ArrayList sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Bu veri yapısı.net sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında bulunur. 31

32 Örnek private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) ArrayList DiziListesi = new ArrayList(); // DiziListesi isimli ArrayList nesnesi oluşturuyoruz. // DiziListesi nesnemize sırası ile 5, 8, 1, 17 ve 20 değerlerini DiziListesi.Add(5);// Add metodu ile ekleyelim. DiziListesi.Add(8); DiziListesi.Add(1); DiziListesi.Add(17); DiziListesi.Add(20); foreach (object eleman in DiziListesi) // DiziListesi'in Sonuç 1'e yazdıryoruz: lblsonuc1.text += eleman.tostring() + " - "; DiziListesi.Remove(8);// DiziListesi dizimizden 8 ve 20 değerlerini çıkartalım: DiziListesi.Remove(20); DiziListesi.Add(66); // DiziListesi dizimize 66 ve 4 değerlerini ekliyoruz: DiziListesi.Add(4); foreach (object eleman in DiziListesi) // DiziListesi'in Sonuç 2'ye yazdıryoruz: lblsonuc2.text += eleman.tostring() + " - "; 32

33 ArrayList Metodları ve Özellikleri Add() BinarySearch() Clear() Contains() Insert() Remove() Reverse() Sort() Bir nesneyi ArrayList'in sonuna ekler. Sıralanmış bir ArrayList içinde bir nesneyi Binary search algoritması kullanarak arar. ArrayList'in tüm elemanlarını siler. Sıfırlar. Herhangi bir nesnenin ArrayList'in elemanı olup olmadığını kontrol eder. Dizinin sonuna değilde istediğimiz bir yerine indeksini belirterek eklememizi sağlar. Herhangi bir elemanı diziden siler. Diziyi ters çevirir. Diziyi sıralar. Diğer metodlar için lütfen aşağıdaki linki kullanın 33

34 Örnek Personel adlarını tutacak bir ArrayList tanımlayınız. Form a bir textbox ekleyerek adları girin. Girilen bu adlar bir ArrayList te tutulmalı. Listeyi ve Eleman sayısını Label a yazdırın Listeden adı textbox a girilen isimi silin. Listeyi harf sırasına göre sıralatın. Listeyi harf sırasına göre tersten sıralatın. 34

35 Form Ekranı

VISUAL C#.NET. CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) CONSOLE DERLENMESİ= Debug / Start Without Debugging

VISUAL C#.NET. CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) CONSOLE DERLENMESİ= Debug / Start Without Debugging VISUAL C#.NET CONSOLE EKRANINA YAZI YAZDIRILMASI (using System Kullanılarak Yapılan Uygulama) using System; //Console Sınıfının Bulunduğu Kütüphane Programa Eklendi. using System.Collections.Generic; using

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Visual C#.NET 2005 Ders Notları

Visual C#.NET 2005 Ders Notları Visual C#.NET 2005 Ders Notları Doç. Dr. E. Şahin Çonkur Erdem Yıldız Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı 1 Microsoft Visual

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com Ders 8: Metotlar Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Metotlar C# içerisinde bir veya birden fazla kod bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın programı

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike "kısa ayraç" denir.

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike kısa ayraç denir. PHP Dili PHP yorumlayıcısı, bu "programı" çalıştırabilmek için dosyanın içinde PHP komutlarını arar. PHP komutları birinci bölümde gördüğümüz gibi iki şekilde yazılabilir: 1.

Detaylı

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike "kısa ayraç" denir.

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike kısa ayraç denir. PHP Dili PHP yorumlayıcısı, bu "programı" çalıştırabilmek için dosyanın içinde PHP komutlarını arar. PHP komutları birinci bölümde gördüğümüz gibi iki şekilde yazılabilir: 1.

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

PHP Dili. Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike "kısa ayraç" denir.

PHP Dili. Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike kısa ayraç denir. PHP Dili PHP yorumlayıcısı, bu "programı" çalıştırabilmek için dosyanın içinde PHP komutlarını arar. PHP komutları birinci bölümde gördüğümüz gibi iki şekilde yazılabilir: 1.

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI-3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI-3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI-3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA DEĞER TÜRLERİ 482BK0157 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş

http://alikoker.name.tr VBScript'e Giriş VBScript'e Giriş 1 Bu kitapçıktaki örneklerimizi VBScript diliyle yazacağımıza göre, önce hızlı bir VBScript kursu görsek iyi olur. Visual Basic dilini biliyorsanız, VBScript biliyorsunuz sayılır. VBScript,

Detaylı

DÜZENLEME : 11 22.12.2013. www.muhammetcagatay.com Sayfa - 0 -

DÜZENLEME : 11 22.12.2013. www.muhammetcagatay.com Sayfa - 0 - DÜZENLEME : 11 22.12.2013 Sayfa - 0 - İÇİNDEKİLER : SAYFA NO MATLAB HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 3 MATLAB VE DEĞİŞKENLER..... 3 DEĞİŞKEN TANIMLAMA KURALLARI.... 3 OPERATÖRLER.. 4 MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR....

Detaylı

.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır.

.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır. 1 System İsim Alanı.NET sınıf kütüphanesinde yer alan System isim alanı içersinde oldukça kullanışlı bazı sınıflar bulunmaktadır. Bunlardan System.Array, System.Random, System.Convert, System.Math ve System.GC

Detaylı

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersle ilgili her türlü içerik, duyuru, ödev kayıt ve ödev notu öğrenme vb işlemler

Detaylı

C# ÖRNEK UYGULAMALAR

C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1 C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 10 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız. string cumle; cumle = txtcumle.text; for (int i = 1; i

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PHP. Hüseyin Kaya. Nisan 2001

PHP. Hüseyin Kaya. Nisan 2001 PHP Hüseyin Kaya Nisan 2001 1 Giriş Rasmus Lerdorf, tarihin ilk dönemlerinde yani Internet in henüz yayıldığı 1990 ların ortalarına doğru iş arıyordu; hayat öyküsünü bir kişisel sayfada yayınlamak ve başvuracağı

Detaylı

BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. ALGORİTMALARA GENEL BAKIŞ BÖLÜM 3. ALGORİTMALAR BÖLÜM 4. ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI BÖLÜM 5. DOSYALAMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 6. ÇEŞİTLİ KONULARDA ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI ALGORİTMALARA

Detaylı

ACCESS. Access Bileşenleri

ACCESS. Access Bileşenleri Access Bileşenleri ACCESS Tables (tablolar) iş ya da kuruluşunuzun belirli bölümleri ile ilgili bilgilerin depolandığı yer Queries (sorgular) bir veritabanında belirli bir bilgiyi bulmak için sorulan soru

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı