LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 2014 LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER"

Transkript

1 0 04 LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER a) Adayların, adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip Önkayıt Başvurumu Kaydet butonuyla online başvuruyu tamamladıktan sonra alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. b) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği (noter / belgeyi düzenleyen kurum / Enstitü) kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır). Adaylar aynı Enstitüde Tezli /Doktora programlarından sadece bir alana başvuru yapabilirler. ve Doktora programına başvuru yapacaklar için; mezun olduğu/olacağı kurumdan alınmış lisans ve yüksek lisans genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı transkript. a) Transkript belgesinde 00 lük not sistemine dönüştürülmüş puanı esas alınır; yoksa öğretim Kurulu Başkanlığının 4 lük not dönüşüm tablosuna göre hesaplama yapılır. Bunun dışında adayların kendi Üniversitelerinden aldıkları harici not ortalamasını gösteren çizelge/ belge kabul edilmez. b) derecesiyle doktora programına başvuranların en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir. /yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği. * lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan tezli yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı veya tezsiz yüksek lisans programına //0 tarihinden önce kayıtlı olup bu programdan alınmış diplomayı tanımlamaktadır. yıl ya da daha uzun süreli lisans programlarından mezun olanlar (Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları hariç) yüksek lisans mezunu olarak değerlendirilmeyecektir. Not: Henüz Mezuniyet Belgesi almamış olup lisansüstü programlara başvuru yapacakların işlemleri, bu belgelerini kesin kayıt sırasında getireceklerine dair yazılı beyanları alınarak yapılacaktır. (Dilekçe örneği ektedir) 4 Son altı ay içinde çekilmiş 4,x ebadında ( adet) vesikalık fotoğraf Akademik Personel ve üstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Sınava giriş tarihinden itibaren yıl geçerlidir) (Tezsiz Programları hariç) ALES Puanı: Tezli lisansa başvuranların en az, lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az, diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. ALES Puan Türü: a) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları için Sayısal puan türü, b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı(Sınıf Öğretmenliği) için Eşit Ağırlık ve Güzel Sanatlar Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Orta Öğretim Sosyal lar Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı) için Sözel puan türü, İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı) için Sayısal puan türü, c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları için; Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Kamu Hukuku, Felsefe, Sosyoloji Eşit Ağırlık Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, Kadın ve Aile Araştırmaları programlarından Sözel puan türü aranır. d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları için; Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) için Eşit Ağırlık, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için Sayısal ve Sözel ; diğer anabilim dalları için ise Sayısal puan türü aranacaktır.

2 Yabancı Dil Sonuç Belgesi a) Tezli programlarına başvuran adayın, varsa YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi. b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, YDS/ÜDS den en az puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. c) üstü Eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS/ÜDS den en az 70, doktora için ise en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. d) Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalındaki Bilim Dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 7 Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Ocak 04 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir. ÖZEL ŞARTLAR Anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler üstü Öğrenci Kontenjanları tablosu Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. DEĞERLENDİRME Ondokuz Mayıs Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin.Maddesine göre; üstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 00 lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için öğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %0 si, lisans not ortalamasının %40 ı ve yabancı dil puanının % 0 u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 0 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, adayın lisans not ortalaması dikkate alınır. Adayın not ortalaması 00 lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Adayların kendi Üniversitelerinden aldıkları harici not ortalamasını gösteren çizelge/ belge kabul edilmez. Transkriptinde 00 lük sisteme göre nota sahip olmayan adaylar için öğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. Adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.

3 Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %0 si, lisans not ortalamasının %0 u ve mülakat sonucunun %0 si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. BAŞVURU TARİH, YER, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI BAŞVURU TARİHİ VE YERİ ( ) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ (Doktora) DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ: SONUÇLARIN DUYURULMASI ( ) SONUÇLARIN DUYURULMASI (Doktora) KESİN KAYIT KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 7 Haziran - Temmuz 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar 7 Haziran - 0 Temmuz 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar. 0 Temmuz 0 Cuma günü saat 0:00 da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. 9 Temmuz 0 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. Temmuz 0 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. ASIL olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 0-0 Eylül 0, YEDEK olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 09- Eylül 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerinin Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.. Son altı ay içinde çekilmiş 4,x ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf,. Başvuru işlemleri sırasında Mezuniyet Belgesi Teslim etmeyen adaylar için Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği,. Askerlik durum ve müsaade belgesi, 4. Tezsiz adayları için öğrenim/materyal gideri ücretini, yatırdıklarına dair banka dekontu. İLETİŞİM Fen Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi D Blok 9 Kurupelit- SAMSUN Tel/ Fax : E-posta: Web Adresi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fak. A Blok. Kat Kurupelit Kampüsü, Atakum-SAMSUN Telefon/Faks: E-Posta: Web Adresi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesi A Blok. Kat Atakum / SAMSUN Telefon/Faks : / E-Posta: Web adresi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu. Kat Atakum / SAMSUN Telefon : Faks :

4 0-04 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Bilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora Resim-İş Öğretmenliği mezunu 4 Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi ını Endüstri Ürünleri Tasarımında Tamamlamış Kişi. ını Heykel alanında Tamamlamış Kişi Müzik Eğitimi Müzik Öğretmenliği mezunu 4 Alman Dili Eğitimi Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Almanca) mezunu Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Almanca) mezunu 4 Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Fransız Dili Eğitimi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Fransızca) mezunu İngiliz Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi Ortak Program İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) mezunu Türkçe Eğitimi İlköğretim Eğitimi Türkçe Eğitimi Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu. 4 Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Mezunu. 8 4 lisans/ Doktora: Fizik, Kimya, Biyoloji, ve Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Mezunları

5 Eğitim Bilimleri Sınıf Öğretmenliği II Öğretim Tezsiz lisans Fen Bilgisi Eğitimi II Öğretim Tezsiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimin Sosyal Tarihi ve Temelleri Eğitim Yön. Tef.Plan. ve Eko. UZEM Tezsiz Eğitim Fakültesi mezunu. 0 Eğitim Fakültesi mezunu. 0 Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık mezunu 8 4 Psikoloji mezunu Yabancı Diller, Felsefe, Sosyoloji Psikoloji Bölümü Mezunları MEB Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yönetici-Öğretmen Müfettiş olarak çalışanlar müracaat edebilecektir. Müracaat edenlerin en az yıl görev yapmış olmaları ve halen çalışmakta olduklarını belgelemeleri gerekmektedir - Ortaöğretim Sosyal lar Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları ile Fen Edebiyat Fakültesinin Pedagojik formasyon almış Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü Mezunları. Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları ile Fen Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Pedagojik formasyon almış, Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü Mezunları 0 0 Not:Tezsiz Programlarına Başvuru Sayısı 0 un altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacaktır.

6 0-04 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bölümü Diplomalı 0 Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma Anabilim Dalında yapmış Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Kontrol Mühendisliği, Biomedikal Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 0 Bölümü Diplomalı Bitki Koruma Biyoloji içi tanımı dışında kalan diğer bölüm mezunları 4 Bitki Koruma Bölümü Diplomalı 8 Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Diplomalı Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Diplomalı Bitki Koruma anabilim Dalında yapmış Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Biyoloji Anabilim Dalında yapmış Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında yapmış Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bölümü Diplomalı İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü Diplomalı Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış 8 Elektrik Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme (Telekominikasyon) Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği Bölümü Diplomalı 4

7 Fizik Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Diplomalı Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ve Fen Bilgisi eğitimi Diplomalı 8 7 Fizik Anabilim Dalında yapmış Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bölümü ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Diplomalı Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü Diplomalı Olmak 0 Kimya Mühendisliği ve Zıraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Diplomalı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği İstatistik Harita Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Bölümü Diplomalı 0 Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Diplomalı İstatistik Bölümü Diplomalı 7 Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Matematik Öğretmenliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği ve Ekonometri Bölümü Diplomalı Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Diplomalı Bilgisayar Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği Bölümü Diplomalı 8 İnşaat Mühendisliği Bölümü diplomalı ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Endüstri Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İstatistik Anabilim Dalında yapmış Matematik ve Ekonometri Anabilim Dalında yapmış Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış * * Kimya Kimya Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Kimya Öğretmenliği Bölümü ve Kimya Mühendisliği Diplomalı Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Metalurji Mühendisliği Bölümü Diplomalı 0 4 Kimya Anabilim Dalında yapmış Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Bölümü Diplomalı veya Kimya Mühendisliği çift anadal yapmış Makina Mühendisliği Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Diplomalı Makina Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Uçak Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış

8 Matematik Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik ları Eğitimi Matematik Öğretmenliği Bölümü Diplomalı Olmak İstatistik, İlköğretim Matematik ve Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı Olmak Matematik Anabilim Dalında yapmış Tarım Ekonomisi Bölümü Diplomalı 4 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapmış Tarım Ekonomisi İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, İstatistik, Bankacılık, Muhasebe Bölümü ve Hukuk Diplomalı İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İstatistik, Bankacılık, Maliye Bölümü ve Hukuk alanında yapmış Tarım Makinaları Tarım Makinaları Bölümü Diplomalı 7 Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Diplomalı Ziraat Fakültesi lisans diplomalı veya İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Meteoroloji Bölümü Diplomalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Meteoroloji alanında yapmış Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Diplomalı Tarımsal Biyoteknoloji Genetik Mühendisliği, Moleküler Genetik, Biyomühendislik Bölümü Diplomalı 4 Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı 0 Tütün Eksperliği, Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü Diplomalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Toprak Bölümü Diplomalı Tarla Bitkileri bölümü ve Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Diplomalı Zootekni Bölümü Diplomalı 0 Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Veteriner Fakültesi Diplomalı 4 Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında yapmış Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Toprak Anabilim Dalında yapmış Zootekni Anabilim Dalında yapmış Biyoloji Anabilim Dalında veya Veteriner Fakültesi Anabilim Dallarından birinde yüksek lisans yapmış 8 7 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme - Uzaktan Eğitim Tezsiz

9 Biyoloji Fizik Kimya Matematik Biyoloji Bölümü ve Biyoloji Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Fizik Bölümü ve Fizik Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Matematik Bölümü ve Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz *Doktora programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ile ortak yürütülmektedir EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Tezsiz Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora YL Coğrafya Coğrafya ile Coğrafya Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar 8 Coğrafya alanında yüksek lisans yapmış olanlar. Tarih alanında yüksek lisans yapmış olanlar. Tarih Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği lisans Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar 9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olanlar,

10 Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri Kadın ve Aile Araştırmaları Kamu Hukuku Türk Silahlı Kuvvetl eri Emniyet Müdürl üğü Tezsiz İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ile Güzel Sanatlar Bölümü lisans Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve herhangi bir lisans programından mezun olanlar İlahiyat Fakültesi, Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Belagatı lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans Silahlı kuvvetler mensubu olup herhangi bir lisans programından mezun olanlar, Hukuk Fakültesi lisans programından mezunu olanlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Polis Akademisi ile Harp Akademisi lisans programından mezun olanlar Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İletişim Fakülteleri ile Polis Akademisi ve Harp Akademisi lisans programından mezun olanlar Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olanlar, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar, 4 7

11 İşletme İşletme ve Endüstri İlişkileri Sosyoloji Tezsiz Tezsiz İşletme, İktisat ile Kamu Yönetimi lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlar 0 Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlar, Sosyoloji lisans programından mezun olanlar, Herhangi bir lisans 0 0 İşletme, İktisat, İşletme ve Endüstri İlişkileri veya İşletme bilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar İktisat Kamu Yönetimi Felsefe Emniyet Müdürl üğü İktisat ile Ekonometri lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi lisans programlarından mezun olanlar, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans Felsefe lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans 0 7 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama ve Hukuk alanında yüksek lisans yapmış 8 Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Psikoloji lisans 40 Not: Tezsiz Programlarına Başvuru Sayısı 0 un altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacaktır.

12 0-04 GÜZ YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı LİSANSÜSTÜ PROGRAM LİSANSÜSTÜ PROGRAM Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA Anatomi 4+ (,) (,) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (Hacettepe Üniversitesi ile Ortak Program) (4) (4) Fizyoloji (,) (,) Halk Sağlığı - - Histoloji-Embriyoloji (,7) + (,7a) + (,7b) - Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) - - Tıbbi Biyokimya (,8) (,8) Tıbbi Biyoloji () - Tıbbi Farmakoloji () - Tıbbi Mikrobiyoloji () - Acil Tıp Hemşireliği (0) - Allerji-İmmunoloji (,4) - Beslenme Bilimleri 4 () - Evde Bakım Hemşireliği () +0 (,) - Kardiyopulmoner Fizyoterapi - - Klinik Sinir Bilimleri - () Radyolojik Bilimler () () Sağlık Kurumları Yönetimi (7) +0 (,7) - Sinir Bilimleri 4 (,8) (,9) Ağız Diş Çene Cerrahisi - Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - - Restoratif Diş Tedavisi - - Endodonti - Ortodonti - - Pedodonti - -

13 Periodontoji - Protetik Diş Tedavisi - Anatomi (Veteriner) - - Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) (0) 4 (0) Biyokimya (Veteriner) Cerrahi Hastalıklar(Veteriner) - - Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) (0) - Dölerme ve Suni Toh (Veteriner) (0) - Farmakoloji-Toksikoloji(Veteriner) - - Hayvan Besleme ve Beslen. Hast.( Veteriner) (0) (0) İç Hastalıkları (Veteriner) - 4 (0) Mikrobiyoloji (Veteriner) (0) - Parazitoloji (Veteriner) () - Viroloji (Veteriner) () - Beden Eğitimi ve Spor () Halk Sağlığı Hemşireliği () - Ruh Sağlığı Hemşireliği - -. Programına başvuran adayların; Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmaları, bir adet kontenjan ise; Güzel Sanatlar Resim Bölümü mezunları için ayrılmıştır.. Doktora Programına başvuran adayların; Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Veteriner Hekim veya Tıp Anatomi Anabilim Dalında yapmış olması; bir adet kontenjan ise Tıp Histolojide lisans yapış olana ayrılmıştır.. Tam gün çalışma koşulunu kabul etme (Mesai günlerinde saat 08:00-7:00 arasında anabilim dalında bulunma zorunluluğu). Beden Eğitimi Anabilim Dalı Programı için Üniversitemizde çalışan Öğretim Görevlisi veya Okutmanlarda bu şart aranmayacaktır. 4. İstatistik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi yüksek lisans ve doktora programları için öğrenci alımı, Üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır.. Programına başvuran adayların Biyoloji, Mühendislik Fakültesi Medikal Elektronik veya Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmaları ve sınıflarındaki mezuniyet sıralamasında ilk üçe girmeleri, herhangi bir kurumda çalışmıyor olması ve tam gün çalışma koşulunu kabul etmek.. Doktora programına başvuranların Tıp Fakültesi mezunu veya Nörofizyoloji alanında yüksek lisans yapmış ve tam gün çalışma koşulunu kabul etme şartı. 7. Programına başvuran adayların, Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunu olmaları, (7a). Eğitim Fakültesi Resim-İş diplomasına sahip (7b). Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği mezunu, için başvuran adayların sınıflarındaki mezuniyet sıralamasında ilk on a girmeleri, herhangi bir kurumda çalışmıyor olması 8. için Fen Fakültesi Kimya, Biyokimya ve Biyoloji, Eczacılık Fakültesi ve Genetik ve Biyomühendislik mezun; Doktora için Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesinden mezun,

14 9. Tıp mezunu, yabancı uyruklu 0. Tezli ve tezsiz Programlarına başvuranların Hemşirelik Bölümü mezunu olması. Uzaktan Eğitim Tezsiz Programı (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 4 kişinin altında olması durumunda, programda derslerin başlaması bir sonraki döneme ertelenecektir. Bu durumda başvuruda kayıt olma hakkı kazanan adayların ön kayıtları yapılacak, kesit kayıtları takip eden dönemde gerçekleşecektir).. Beslenme Bilimleri Tezli Programına başvuracak adayların; Sağlık Bilimleri Fakülteleri Beslenme ve Diyetetik, Sağlık okulu Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği mezunu olmaları,. II. Öğretim Tezsiz Programı (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 0 kişinin altında olması durumunda, programda derslerin başlaması bir sonraki döneme ertelenecektir. Bu durumda başvuruda kayıt olma hakkı kazanan adayların ön kayıtları yapılacak, kesit kayıtları takip eden dönemde gerçekleşecektir). 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon okulu, Sağlık okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmaları,. Tababet uzmanlık tüzüğüne göre Noroloji, Noroşirurji, Petiatrik Noroloji, Ortopedi, Plastik ve Rekonstruktif cerrahi uzmanı unvanını almış olanlar ile Temel Tıp Bilim Dallarında uzmanlığı veya doktorası olanların başvurusu kabul edilir.. için Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu ; Doktora için Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Radyolojik Bilimlerden mezunu, 7. Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Biyoloji lisans mezunu olmaları, 8. Tıbbı Biyolog, Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim, Psikolog, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans diploması sahipleri, Tıp Doktoru, Fen Fakültesi Fizik, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi diplomasına sahip, 9. Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi lisans diploması; Sinir Bilim, Fizyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, anatomi, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Top veya Sinir Bilim kapsamında yer alan bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip, 0. Veteriner Fakültesi mezunu,. Veteriner Fakültesi mezunları ile Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Tıbbi Biyolojik Bilimler diplomasına sahip olanlar başvurabilir,. Veteriner Fakültesi mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü diplomasına sahip olanlar başvurabilir,. Hemşirelik diplomasına sahip olanlar başvurabilir. 4. Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümleri mezunları ile Biyoloji ve Kimya mezunları kabul edilir.. Tezli ve Tezsiz Programlarına başvuranların Sağlık okulu, Hemşirelik okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun almak

15 Şartlı Başvuru Dilekçe Örneği. ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE... Üniversitesi Enstitüsü /Fakültesi Anabilim Dalı / Bölümü programından mezun olabilecek yüksek lisans/lisans öğrencisiyim. Enstitünüze 0-04 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında.... Programına alınacak doktora/yüksek lisans öğrenci kontenjanına başvuru yapmak istiyorum. Enstitünüzce belirlenen kesin kayıt tarihleri içerisinde mezuniyet belgemi getirmediğim takdirde başvuru ve diğer yasal haklarımdan vaz geçeceğimi beyan ederim. Saygılarımla.. /. / 0 Adı - Soyadı : İmza : Adres: Telefon: Cep :.... Sabit :....

EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (Hacettepe Ünv. ile Ortak Program) Fizyoloji Yüksek Lisans Başvuru

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, Üniversitemiz Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, kontenjanlar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20162017 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (05.01.2017

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay geçiş Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı uyruklu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

T.C. Vatandaşı. Yatay geçiş

T.C. Vatandaşı. Yatay geçiş T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı.

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ ALIM İLANI Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tablo 1. 2015 2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ TALEBİ ANABİLİM DALI DOKTORA YÜKSEK LİSANS TEZLİ TEZSİZ ALES PUAN TÜRÜ ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI Biyokimya A.D.(Tıp) - 5 - Tıbbi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları Karar No:02 a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları üzerinde görüşüldü. Enstitümüz lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Enstitüsü 206-207 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş kontenjanları, özel şartlar ve başvuruda

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim Yılı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Tezsiz Yüksek Doktora

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI, DEĞERLENDİRME ESASLARI VE İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR A) Tezli Programına

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 20162017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEZLİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS DOKTORA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEZLİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS DOKTORA İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN DEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Bahar yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR KONTENJAN T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLAR-KOŞULLAR ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ T.C Uyruklu KONTENJAN Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANABİLİM DALLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ALES Asgari YDS/ÜDS/ KPDS/

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Alınacak Öğrenci Sayıları ve Aranan Nitelikler Tezli ve programlarına 2017-2018 öğretim yılı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri Anabilim Dalları yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Doktora Tezli. Türü Doktora Y. Lisans Tezs.Y.lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. Doktora T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANABİLİM DALLARI Tıbbi Biyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2017 2018 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI Enstitümüze 2017 2018 öğretim yılı I. yarıyılında aşağıdaki Ana Bilim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Bahar yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 009-00 Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları Yüksek Lisans ve kontenjanları için tıklayınız Türk ve Akraba

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 10.06.2014 Toplantı Sayısı : 26 Karar No: 19 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Lisansüstü Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar Lisansüstü

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALLARINA AİT KONTENJAN DAĞILIMLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALLARINA AİT KONTENJAN DAĞILIMLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALLARINA AİT KONTENJAN DAĞILIMLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Öğretim yılı birinci

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü

Tezs. Y.L. Yatay Geçiş ÜNİP. Tezs.Y.lis ALES Puan. Türü T.C Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015-2016 Eğitim-Öğretim II.(Bahar)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşulları Son Başvuru Tarihi : 12.01.2016 Sınav Tarihi ve Saati

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Marmara Ünirsitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları, (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1ĠSTENĠLEN

Detaylı

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Doktora T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20172018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (16.06.2017

Detaylı