LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 2014 LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER"

Transkript

1 0 04 LİSANASÜSTÜ GÜZ YARIYILI BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER a) Adayların, https://ubs.omu.edu.tr/ogrenci/ogr007/default.aspx?lang=tr-tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip Önkayıt Başvurumu Kaydet butonuyla online başvuruyu tamamladıktan sonra alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. b) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği (noter / belgeyi düzenleyen kurum / Enstitü) kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır). Adaylar aynı Enstitüde Tezli /Doktora programlarından sadece bir alana başvuru yapabilirler. ve Doktora programına başvuru yapacaklar için; mezun olduğu/olacağı kurumdan alınmış lisans ve yüksek lisans genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı transkript. a) Transkript belgesinde 00 lük not sistemine dönüştürülmüş puanı esas alınır; yoksa öğretim Kurulu Başkanlığının 4 lük not dönüşüm tablosuna göre hesaplama yapılır. Bunun dışında adayların kendi Üniversitelerinden aldıkları harici not ortalamasını gösteren çizelge/ belge kabul edilmez. b) derecesiyle doktora programına başvuranların en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir. /yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği. * lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan tezli yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı veya tezsiz yüksek lisans programına //0 tarihinden önce kayıtlı olup bu programdan alınmış diplomayı tanımlamaktadır. yıl ya da daha uzun süreli lisans programlarından mezun olanlar (Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları hariç) yüksek lisans mezunu olarak değerlendirilmeyecektir. Not: Henüz Mezuniyet Belgesi almamış olup lisansüstü programlara başvuru yapacakların işlemleri, bu belgelerini kesin kayıt sırasında getireceklerine dair yazılı beyanları alınarak yapılacaktır. (Dilekçe örneği ektedir) 4 Son altı ay içinde çekilmiş 4,x ebadında ( adet) vesikalık fotoğraf Akademik Personel ve üstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Sınava giriş tarihinden itibaren yıl geçerlidir) (Tezsiz Programları hariç) ALES Puanı: Tezli lisansa başvuranların en az, lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az, diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. ALES Puan Türü: a) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları için Sayısal puan türü, b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı(Sınıf Öğretmenliği) için Eşit Ağırlık ve Güzel Sanatlar Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Orta Öğretim Sosyal lar Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı (Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı) için Sözel puan türü, İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı (Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı) için Sayısal puan türü, c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları için; Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Kamu Hukuku, Felsefe, Sosyoloji Eşit Ağırlık Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, Kadın ve Aile Araştırmaları programlarından Sözel puan türü aranır. d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları için; Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) için Eşit Ağırlık, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için Sayısal ve Sözel ; diğer anabilim dalları için ise Sayısal puan türü aranacaktır.

2 Yabancı Dil Sonuç Belgesi a) Tezli programlarına başvuran adayın, varsa YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi. b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, YDS/ÜDS den en az puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. c) üstü Eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS/ÜDS den en az 70, doktora için ise en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. d) Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalındaki Bilim Dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 7 Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Ocak 04 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir. ÖZEL ŞARTLAR Anabilim dallarına başvuru yapılabilecek Fakülte ve Bölümler üstü Öğrenci Kontenjanları tablosu Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. DEĞERLENDİRME Ondokuz Mayıs Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin.Maddesine göre; üstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 00 lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için öğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %0 si, lisans not ortalamasının %40 ı ve yabancı dil puanının % 0 u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 0 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, adayın lisans not ortalaması dikkate alınır. Adayın not ortalaması 00 lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Adayların kendi Üniversitelerinden aldıkları harici not ortalamasını gösteren çizelge/ belge kabul edilmez. Transkriptinde 00 lük sisteme göre nota sahip olmayan adaylar için öğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. Adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.

3 Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %0 si, lisans not ortalamasının %0 u ve mülakat sonucunun %0 si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. BAŞVURU TARİH, YER, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI BAŞVURU TARİHİ VE YERİ ( ) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ (Doktora) DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ: SONUÇLARIN DUYURULMASI ( ) SONUÇLARIN DUYURULMASI (Doktora) KESİN KAYIT KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 7 Haziran - Temmuz 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar 7 Haziran - 0 Temmuz 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar. 0 Temmuz 0 Cuma günü saat 0:00 da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. 9 Temmuz 0 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. Temmuz 0 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır. ASIL olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 0-0 Eylül 0, YEDEK olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 09- Eylül 0 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerinin Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.. Son altı ay içinde çekilmiş 4,x ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf,. Başvuru işlemleri sırasında Mezuniyet Belgesi Teslim etmeyen adaylar için Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği,. Askerlik durum ve müsaade belgesi, 4. Tezsiz adayları için öğrenim/materyal gideri ücretini, yatırdıklarına dair banka dekontu. İLETİŞİM Fen Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi D Blok 9 Kurupelit- SAMSUN Tel/ Fax : E-posta: Web Adresi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fak. A Blok. Kat Kurupelit Kampüsü, Atakum-SAMSUN Telefon/Faks: E-Posta: Web Adresi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesi A Blok. Kat Atakum / SAMSUN Telefon/Faks : / E-Posta: Web adresi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu. Kat Atakum / SAMSUN Telefon : Faks :

4 0-04 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı Bilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora Resim-İş Öğretmenliği mezunu 4 Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi ını Endüstri Ürünleri Tasarımında Tamamlamış Kişi. ını Heykel alanında Tamamlamış Kişi Müzik Eğitimi Müzik Öğretmenliği mezunu 4 Alman Dili Eğitimi Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Almanca) mezunu Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Almanca) mezunu 4 Yabancı Diller Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Fransız Dili Eğitimi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (Fransızca) mezunu İngiliz Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi Ortak Program İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) mezunu Türkçe Eğitimi İlköğretim Eğitimi Türkçe Eğitimi Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu. 4 Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Mezunu. 8 4 lisans/ Doktora: Fizik, Kimya, Biyoloji, ve Matematik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Mezunları

5 Eğitim Bilimleri Sınıf Öğretmenliği II Öğretim Tezsiz lisans Fen Bilgisi Eğitimi II Öğretim Tezsiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimin Sosyal Tarihi ve Temelleri Eğitim Yön. Tef.Plan. ve Eko. UZEM Tezsiz Eğitim Fakültesi mezunu. 0 Eğitim Fakültesi mezunu. 0 Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık mezunu 8 4 Psikoloji mezunu Yabancı Diller, Felsefe, Sosyoloji Psikoloji Bölümü Mezunları MEB Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yönetici-Öğretmen Müfettiş olarak çalışanlar müracaat edebilecektir. Müracaat edenlerin en az yıl görev yapmış olmaları ve halen çalışmakta olduklarını belgelemeleri gerekmektedir - Ortaöğretim Sosyal lar Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları ile Fen Edebiyat Fakültesinin Pedagojik formasyon almış Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü Mezunları. Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları ile Fen Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Pedagojik formasyon almış, Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü Mezunları 0 0 Not:Tezsiz Programlarına Başvuru Sayısı 0 un altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacaktır.

6 0-04 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bölümü Diplomalı 0 Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma Anabilim Dalında yapmış Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Kontrol Mühendisliği, Biomedikal Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 0 Bölümü Diplomalı Bitki Koruma Biyoloji içi tanımı dışında kalan diğer bölüm mezunları 4 Bitki Koruma Bölümü Diplomalı 8 Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Diplomalı Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Diplomalı Bitki Koruma anabilim Dalında yapmış Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Biyoloji Anabilim Dalında yapmış Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında yapmış Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bölümü Diplomalı İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü Diplomalı Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış 8 Elektrik Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme (Telekominikasyon) Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği Bölümü Diplomalı 4

7 Fizik Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Diplomalı Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ve Fen Bilgisi eğitimi Diplomalı 8 7 Fizik Anabilim Dalında yapmış Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bölümü ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Diplomalı Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bölümü Diplomalı Olmak 0 Kimya Mühendisliği ve Zıraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Diplomalı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği İstatistik Harita Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Bölümü Diplomalı 0 Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Diplomalı İstatistik Bölümü Diplomalı 7 Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Matematik Öğretmenliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği ve Ekonometri Bölümü Diplomalı Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Diplomalı Bilgisayar Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği Bölümü Diplomalı 8 İnşaat Mühendisliği Bölümü diplomalı ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Endüstri Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış İstatistik Anabilim Dalında yapmış Matematik ve Ekonometri Anabilim Dalında yapmış Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış * * Kimya Kimya Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik lar Eğitimi Kimya Öğretmenliği Bölümü ve Kimya Mühendisliği Diplomalı Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Metalurji Mühendisliği Bölümü Diplomalı 0 4 Kimya Anabilim Dalında yapmış Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Bölümü Diplomalı veya Kimya Mühendisliği çift anadal yapmış Makina Mühendisliği Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı 4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Diplomalı Makina Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Uçak Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış

8 Matematik Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik ları Eğitimi Matematik Öğretmenliği Bölümü Diplomalı Olmak İstatistik, İlköğretim Matematik ve Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı Olmak Matematik Anabilim Dalında yapmış Tarım Ekonomisi Bölümü Diplomalı 4 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yapmış Tarım Ekonomisi İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, İstatistik, Bankacılık, Muhasebe Bölümü ve Hukuk Diplomalı İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, İstatistik, Bankacılık, Maliye Bölümü ve Hukuk alanında yapmış Tarım Makinaları Tarım Makinaları Bölümü Diplomalı 7 Makine Mühendisliği Bölümü Diplomalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Diplomalı Ziraat Fakültesi lisans diplomalı veya İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Meteoroloji Bölümü Diplomalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında yapmış İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Meteoroloji alanında yapmış Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Diplomalı Tarımsal Biyoteknoloji Genetik Mühendisliği, Moleküler Genetik, Biyomühendislik Bölümü Diplomalı 4 Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni Tarla Bitkileri Bölümü Diplomalı 0 Tütün Eksperliği, Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü Diplomalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Toprak Bölümü Diplomalı Tarla Bitkileri bölümü ve Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Diplomalı Zootekni Bölümü Diplomalı 0 Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Veteriner Fakültesi Diplomalı 4 Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında yapmış Toprak Bilimi ve Bitki Besleme veya Toprak Anabilim Dalında yapmış Zootekni Anabilim Dalında yapmış Biyoloji Anabilim Dalında veya Veteriner Fakültesi Anabilim Dallarından birinde yüksek lisans yapmış 8 7 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme - Uzaktan Eğitim Tezsiz

9 Biyoloji Fizik Kimya Matematik Biyoloji Bölümü ve Biyoloji Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Fizik Bölümü ve Fizik Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Matematik Bölümü ve Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans diplomalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Uzaktan Eğitim Tezsiz *Doktora programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ile ortak yürütülmektedir EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı a Başvuruda Bulunabilecek Programları Tezli Tezsiz Doktoraya Başvuruda Bulunabilecek ve Programları Doktora YL Coğrafya Coğrafya ile Coğrafya Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar 8 Coğrafya alanında yüksek lisans yapmış olanlar. Tarih alanında yüksek lisans yapmış olanlar. Tarih Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği lisans Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar 9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olanlar,

10 Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri Kadın ve Aile Araştırmaları Kamu Hukuku Türk Silahlı Kuvvetl eri Emniyet Müdürl üğü Tezsiz İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi ile Güzel Sanatlar Bölümü lisans Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve herhangi bir lisans programından mezun olanlar İlahiyat Fakültesi, Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Belagatı lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans Silahlı kuvvetler mensubu olup herhangi bir lisans programından mezun olanlar, Hukuk Fakültesi lisans programından mezunu olanlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Polis Akademisi ile Harp Akademisi lisans programından mezun olanlar Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İletişim Fakülteleri ile Polis Akademisi ve Harp Akademisi lisans programından mezun olanlar Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olanlar, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar, 4 7

11 İşletme İşletme ve Endüstri İlişkileri Sosyoloji Tezsiz Tezsiz İşletme, İktisat ile Kamu Yönetimi lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlar 0 Herhangi bir lisans programı ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlar, Sosyoloji lisans programından mezun olanlar, Herhangi bir lisans 0 0 İşletme, İktisat, İşletme ve Endüstri İlişkileri veya İşletme bilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar İktisat Kamu Yönetimi Felsefe Emniyet Müdürl üğü İktisat ile Ekonometri lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi lisans programlarından mezun olanlar, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans Felsefe lisans programından mezun olanlar Herhangi bir lisans 0 7 Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama ve Hukuk alanında yüksek lisans yapmış 8 Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Psikoloji lisans 40 Not: Tezsiz Programlarına Başvuru Sayısı 0 un altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacaktır.

12 0-04 GÜZ YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Anabilim Dalı LİSANSÜSTÜ PROGRAM LİSANSÜSTÜ PROGRAM Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA Anatomi 4+ (,) (,) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (Hacettepe Üniversitesi ile Ortak Program) (4) (4) Fizyoloji (,) (,) Halk Sağlığı - - Histoloji-Embriyoloji (,7) + (,7a) + (,7b) - Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) - - Tıbbi Biyokimya (,8) (,8) Tıbbi Biyoloji () - Tıbbi Farmakoloji () - Tıbbi Mikrobiyoloji () - Acil Tıp Hemşireliği (0) - Allerji-İmmunoloji (,4) - Beslenme Bilimleri 4 () - Evde Bakım Hemşireliği () +0 (,) - Kardiyopulmoner Fizyoterapi - - Klinik Sinir Bilimleri - () Radyolojik Bilimler () () Sağlık Kurumları Yönetimi (7) +0 (,7) - Sinir Bilimleri 4 (,8) (,9) Ağız Diş Çene Cerrahisi - Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - - Restoratif Diş Tedavisi - - Endodonti - Ortodonti - - Pedodonti - -

13 Periodontoji - Protetik Diş Tedavisi - Anatomi (Veteriner) - - Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) (0) 4 (0) Biyokimya (Veteriner) Cerrahi Hastalıklar(Veteriner) - - Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) (0) - Dölerme ve Suni Toh (Veteriner) (0) - Farmakoloji-Toksikoloji(Veteriner) - - Hayvan Besleme ve Beslen. Hast.( Veteriner) (0) (0) İç Hastalıkları (Veteriner) - 4 (0) Mikrobiyoloji (Veteriner) (0) - Parazitoloji (Veteriner) () - Viroloji (Veteriner) () - Beden Eğitimi ve Spor () Halk Sağlığı Hemşireliği () - Ruh Sağlığı Hemşireliği - -. Programına başvuran adayların; Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmaları, bir adet kontenjan ise; Güzel Sanatlar Resim Bölümü mezunları için ayrılmıştır.. Doktora Programına başvuran adayların; Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Veteriner Hekim veya Tıp Anatomi Anabilim Dalında yapmış olması; bir adet kontenjan ise Tıp Histolojide lisans yapış olana ayrılmıştır.. Tam gün çalışma koşulunu kabul etme (Mesai günlerinde saat 08:00-7:00 arasında anabilim dalında bulunma zorunluluğu). Beden Eğitimi Anabilim Dalı Programı için Üniversitemizde çalışan Öğretim Görevlisi veya Okutmanlarda bu şart aranmayacaktır. 4. İstatistik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi yüksek lisans ve doktora programları için öğrenci alımı, Üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır.. Programına başvuran adayların Biyoloji, Mühendislik Fakültesi Medikal Elektronik veya Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmaları ve sınıflarındaki mezuniyet sıralamasında ilk üçe girmeleri, herhangi bir kurumda çalışmıyor olması ve tam gün çalışma koşulunu kabul etmek.. Doktora programına başvuranların Tıp Fakültesi mezunu veya Nörofizyoloji alanında yüksek lisans yapmış ve tam gün çalışma koşulunu kabul etme şartı. 7. Programına başvuran adayların, Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunu olmaları, (7a). Eğitim Fakültesi Resim-İş diplomasına sahip (7b). Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği mezunu, için başvuran adayların sınıflarındaki mezuniyet sıralamasında ilk on a girmeleri, herhangi bir kurumda çalışmıyor olması 8. için Fen Fakültesi Kimya, Biyokimya ve Biyoloji, Eczacılık Fakültesi ve Genetik ve Biyomühendislik mezun; Doktora için Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesinden mezun,

14 9. Tıp mezunu, yabancı uyruklu 0. Tezli ve tezsiz Programlarına başvuranların Hemşirelik Bölümü mezunu olması. Uzaktan Eğitim Tezsiz Programı (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 4 kişinin altında olması durumunda, programda derslerin başlaması bir sonraki döneme ertelenecektir. Bu durumda başvuruda kayıt olma hakkı kazanan adayların ön kayıtları yapılacak, kesit kayıtları takip eden dönemde gerçekleşecektir).. Beslenme Bilimleri Tezli Programına başvuracak adayların; Sağlık Bilimleri Fakülteleri Beslenme ve Diyetetik, Sağlık okulu Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği mezunu olmaları,. II. Öğretim Tezsiz Programı (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 0 kişinin altında olması durumunda, programda derslerin başlaması bir sonraki döneme ertelenecektir. Bu durumda başvuruda kayıt olma hakkı kazanan adayların ön kayıtları yapılacak, kesit kayıtları takip eden dönemde gerçekleşecektir). 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon okulu, Sağlık okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmaları,. Tababet uzmanlık tüzüğüne göre Noroloji, Noroşirurji, Petiatrik Noroloji, Ortopedi, Plastik ve Rekonstruktif cerrahi uzmanı unvanını almış olanlar ile Temel Tıp Bilim Dallarında uzmanlığı veya doktorası olanların başvurusu kabul edilir.. için Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu ; Doktora için Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Radyolojik Bilimlerden mezunu, 7. Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Biyoloji lisans mezunu olmaları, 8. Tıbbı Biyolog, Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim, Psikolog, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans diploması sahipleri, Tıp Doktoru, Fen Fakültesi Fizik, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi diplomasına sahip, 9. Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi lisans diploması; Sinir Bilim, Fizyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, anatomi, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Top veya Sinir Bilim kapsamında yer alan bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip, 0. Veteriner Fakültesi mezunu,. Veteriner Fakültesi mezunları ile Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Tıbbi Biyolojik Bilimler diplomasına sahip olanlar başvurabilir,. Veteriner Fakültesi mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü diplomasına sahip olanlar başvurabilir,. Hemşirelik diplomasına sahip olanlar başvurabilir. 4. Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümleri mezunları ile Biyoloji ve Kimya mezunları kabul edilir.. Tezli ve Tezsiz Programlarına başvuranların Sağlık okulu, Hemşirelik okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun almak

15 Şartlı Başvuru Dilekçe Örneği. ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE... Üniversitesi Enstitüsü /Fakültesi Anabilim Dalı / Bölümü programından mezun olabilecek yüksek lisans/lisans öğrencisiyim. Enstitünüze 0-04 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında.... Programına alınacak doktora/yüksek lisans öğrenci kontenjanına başvuru yapmak istiyorum. Enstitünüzce belirlenen kesin kayıt tarihleri içerisinde mezuniyet belgemi getirmediğim takdirde başvuru ve diğer yasal haklarımdan vaz geçeceğimi beyan ederim. Saygılarımla.. /. / 0 Adı - Soyadı : İmza : Adres: Telefon: Cep :.... Sabit :....

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49)

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49) 2015-2016 Güz Yarıyılı Üniversitemiz üstü ( YL,, YL ve Uzaktan Eğitim) Programlarına Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel ler... 2-3 YL, Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 ve Uzaktan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu 2014 Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 4 Başvuru Şekli...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu 2014-2015 Bahar Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 YL, YL ve Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru Şekli... 4 Ve Başvuru Koşulları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda belirtilen anabilim dalı ve bilim dallarına 2012 2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tezli

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi:09.06.2015 Toplantı Sayısı : 23 Karar No: 02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı