1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR"

Transkript

1 1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe ise programlama dili denir. İnsan ya da programcı ( konuşma dili biliyor) ile bilgisayar ( makine dili biliyor) arasındaki iletişim nasıl gerçekleşir? Bu sorunun çözümünü birbirinin konuşma dilini bilmeyen iki yabancı devlet adamının bir araya gelip görüşmesine benzetebiliriz. Bu görüşmede ancak tercüman veya çevirmenler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Benzer şekilde bilgisayar üreticileri, aynı sorunu insanın konuşma dilini bilgisayarın makine diline çevirecek, bir nevi tercümanlık yapacak derleyici veya yorumlayıcı programlar geliştirerek çözmektedirler. Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere insanın algılamasına yakın diller üst seviyeli diller, makineye yakın diller ise alt seviyeli diller olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1. Programcı ile Makine (PC) arasındaki İlişki NOT: İkili sayı (BInary digit-bit) formatındaki gösterime makine dili denir. Mantıksal olarak 1 var, 0 yok anlamındadır. Sayısal sistemler ikili mantığa göre çalışırlar. 1

2 DERLEYİCİ ve YORUMLAYICI KAVRAMLARI Yazdığımız programları makine diline çeviren, makine dilinde elde edilen sonuçları bizim anladığımız biçime dönüştüren programlara çevirici ( Derleyici veya Yorumlayıcı) programlar denir. Kaynak kodun makine koduna (amaç programa) çevrilmesi ve çalıştırılması işlemi üç farklı yaklaşımla gerçekleştirilebilir Derleyici (Compiler) Programlama dili ile yazılmış bir programı makine dili ile yazılmış amaç veya hedef programa çevirirler. Yüksek seviyeli bir dil ile yazılanlarda kurallarına ters düşen hata kontrollerini oluşturduktan sonra komut ve bilgilerin makine tarafından tanınarak işlemlerin yapılmasını sonuçların tekrar yüksek seviyeli program diline anlaşılır duruma çevrilmesini sağlarlar. Fortran, C, C ++, C#, Pascal, Delphi gibi diller derleyici kullanırlar. Derleyicinin çevirme işlemi genellikle üç adımda gerçekleşir: 1. Sözel Analiz (Lexical Analysis) 2. Gramer Analizi ve Tanıma ( Syntax Analysis) 3. Kod Üreteci (Code Generator) Sözel analiz sırasında kaynak kodunu oluşturan kelimeler incelenir ve bu kelimelerin makine dilinde karşılıkları bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Gramer analizi, kaynak kodun yazıldığı programlama dilinin kendi gramer kuralları içinde doğru yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Kod Üretimi aşamasında tanınan komutlara karşılık gelen makine dili komutları üretilir. Bu adımlar paralel olarak gerçekleştirilir ve kaynak kod, amaç koda çevrilmiş olur. Çevirme işlemi adımları aşağıdaki blok şemada görülmektedir. Yorumlayıcı (Interpreter) Program kodlarının ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkân veren ve çalıştıran programdır. Herhangi bir komut satırının çevrilmesinde ya da çalıştırılmasında bir hatayla karşılaştığında çalışmayı durdurur ve hatalı satırı programcıya bildirir. Basic, PHP, Perl, Lisp gibi diller yorumlayıcı kullanırlar. 2

3 Derleyici ile Yorumlayıcının Farkı Yorumlayıcıda kodun okunması ve çevrilmesi programın çalışması sırasında yapıldığından hız düşüktür. Ayrıca yorumlayıcı yalnızca karşılaştığı ilk hatayı rapor edebilir. Bu hata düzeltildiğinde sonraki çalışmada da program ancak bir sonraki hataya kadar ilerleye bilir. Oysa derleyici kaynak kodundaki bütün hataları bulabilir. Buna karşılık hata ayıklama işlemi yorumlayıcılarla daha kolaydır. Ayrıca derleyicilerle gelen bazı sınırlamaların kalkması nedeniyle daha esnek bir çalışma ortamı sağlanır. Son yıllarda iki yöntemin üstün yanlarını birleştiren karma diler (Java ve Python gibi) öne çıkmaya başlamışlardır. Derleyici programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yani kaynak kodu bir defa çevirir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. Hata düzeldikten sonra tekrar birinci satırdan itibaren kodu çevirir. NOT: Hem derleyici hem de yorumlayıcı tekniği birlikte de kullanılabilir. Bu tip çalışmada kaynak kodu sanal bir bilgisayarın makine koduna (bytecode) çevrilir ve daha sonra bu sanal bilgisayarı gerçekleyen bir program yardımıyla yorumlanarak çalıştırılır. Örneğin Java dilinde yazılmış bir kaynak kodu önce Java derleyicisinden geçirilerek Java Sanal makinesinin (Java Virtual Machine- JVM) makine koduna dönüştürülür; sonrada bu sanal makineyi gerçekleyen bir Java çalışma ortamı ( Java Runtime Environment JRE ) yardımıyla çalıştırılır. Bu işlemin nasıl yapıldığı aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir. Bağlama (Linking) Günümüzde yazılan birçok program genellikle programlama dili içerisinde bulunan kütüphane fonksiyonlarına ve yordamlara bağlantı içerdiğinden kaynak programdan üretilen amaç program kodu bilgisayarda çalıştırılmaya hazır olması için bu amaç program (object code) bağlama (linking) işlemine tabi tutulur. Bu işlem sonucu eksik parçaların program kodu içerisine eklenmesi ile artık yazılan program çalışmaya hazır hale gelmiş olur. 3

4 Kaynak Program (Source Program) Bir programlama dili ile yazılmış programlardır. Kaynak program dosyasının uzantısı örneğin Visual Basic dilinde ise.bas veya.frm, C dilinde yazıldı ise.c, Assembly dilinde yazıldı ise.asm dir. Amaç Program (Object Program) Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile elde edilen program. Amaç program makine diline dönüştürülmüş ve çalıştırılmaya hazır programdır. PROGRAM GELİŞTİRME AŞAMALARI Yazılan programın büyüklüğüne göre program geliştirme aşamaları farklılık gösterse bile bizim amacımız yolun başındakilere rehberlik etmektir. Algoritma bölümünde de anlatılacağı üzere problemin çözüm analizi yapıldıktan sonra tasarım aşamasında program fonksiyonları belirlenir, daha sonra herhangi bir programlama dili ile kodlanır, test edilip varsa hatalar giderildikten sonra çalıştırılır ve gerekli dokümantasyon hazırlanır. PROGRAM FONKSİYONLARI Genel olarak bir program üç kısımdan ibarettir. Bilgi girişi, işlem ve hesaplamalar, çıkış. Programın çıkışında ne elde edeceğimizi bilmemiz gerekir ki programın doğru sonuç üretip üretmediğini test edebilelim. Çıkış işleminde çıkışın içeriği ve çıkış formatı önemlidir. Çıkış içeriği elde edilen veya edilecek bilgidir. Çıkış formatı ise çıkış içeriğinin gösteriliş biçimidir. 4

5 Programa bilgi girişi yapıldıktan sonra, girdilerden çıktıların alınması gerekli işlem ve hesaplamaların yapılmasına bağlıdır. Bu işlemlerin neler olacağı problemin çözüm analizi yapılırken belirlenir. Örneğin bir dikdörtgenin alanını hesaplayan programı yazalım. Dikdörtgenin alanının kısa kenar ile uzun kenarın çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Bu programın yazım aşaması; Bilgi girişi ; Dikdörtgenin kısa kenarı (a)= Dikdörtgenin uzun kenarı (b)=... Bilgi girişi için bu iki verinin bilinmesi yeterlidir. İşlem ve hesaplamalar; Dikdörtgenin Alanı (Alan = a * b) Bu aşamada dikdörtgenin kısa kenarı (a) ile uzun kenarı(b) nın çarpımı bize dikdörtgenin alanını verir. Çıkış ; Yaz Dikdörtgenin Alanı=, Alan Ekranda görülecek ifade ve değerler ile bunların gösterim biçimini planladığımız yerdir. Programın; Visual Basic dilinde kodlaması Program fonksiyonları a=inputbox ( dikdörtgenin kısa kenarı ) Bilgi girişi b=inputbox( dikdörtgenin uzun kenarı ) Bilgi girişi Alan=a*b İşlem ve hesaplama Print ( Dikdörtgenin Alanı= ), Alan Çıkış PROGRAMIN KODLANMASI Algoritması hazırlanan program, herhangi bir programlama dili ile kodlanır. Bu kodlama sürecinde kullanılan programlama dilinin yazım kurallarına tam olarak uyulması gerekir. Kodlama genellikle bir editör program (notepad veya benzeri) kullanılarak yapılır ve bu editör çıktısına kaynak kod denir. PROGRAMIN TEST EDİLMESİ Yazılan program test edilmek üzere çalıştırılır varsa yazım hataları düzeltilip program tekrar çalıştırılır. Yazım hatası vermeden çalışan fakat istenilen sonuçları üretmeyen programdaki hataları düzeltmek için algoritma tekrardan gözden geçirilerek aynı adımlar tekrar edilir. Bu tip hatalara mantık hatası denir ve bulunması için test verileri kullanılır ya da program adım adım çalıştırılır. PROGRAM DOKÜMANTASYONU Dokümantasyon, programı kullanacak kişiler için bir kullanıcı el kitabı formatında hazırlanır. Problemin tanımı, çözüm yöntemi, girdi/çıktı tanımı, çözüm algoritması, sonraki çalışmalar için 5

6 öneriler, kaynak program listesi, uygulama koşulları, örnek girdi/çıktısı ve kullanım amaçları ayrıntılı olarak yer alır. PROGRAMLAMA DİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ Bir programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Bir programcı komutları farklı programlama dilleri kullanarak yazabilir. Günümüzde yüzlerce programlama dili mevcuttur. Bu dilleri Şekil 1. de gösterildiği gibi insanın algılamasına veya makineye yakın olmasına göre 3 gruba ayırabiliriz; 1. Alçak seviyeli diller ( Assembly dili) 2. Orta Seviyeli Diller ( C, ADA dili) 3. Yüksek Seviyeli Diller( Visual Basic, Pascal, Delphi, Cobol, FoxPro, Java gibi..) NOT: Programlama, temel olarak çözüm algoritması geliştirme işlemi, bilgisayar programı ise bir programlama dili ile yazılmış algoritmadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı programlama dillerinin listesi aşağıda verilmiştir; ASSEMBLY: Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen yazılımlarda kullanılan alt düzel bir Yazılım dili olarak tanımlanır. Bu dilin komutları, bilgisayarın doğrudan islettiği makine dili komutlarının birebir karşılığıdır. Bu nedenle bu dil için makine dili de denilebilir. Her ne kadar uzman programcıların özel alanlarda kullandığı bir dil olarak tanımlansa da, programcılar istedikleri takdirde her türlü uygulamayı bu dil ile geliştirebilirler ya da kullandıkları üst düzey dilaltından çağırabilecekleri procedurler yazabilirler. Assembly diliyle yazılmış bir program assembler derleyicisi ile makine diline çevrilir. BASIC (Beginner s All Purpose Symbolic Instruction Code) : Bu dil 1964 yılında Jhon Kemeny ile Thomos Kurtz tarafından Darthmouth College Üniversitesinde geliştirilmiştir. Eğitim amaçlı bir programlama dilidir. Mikrobilgisayarlar için ilk Basic uyarlamasını Microsoft un kurucuları olan Paul Allen ile Bill Gates yazmıştır. BasicA, GWBasic, QBasic, Commodore Basic V2, Turbo Basic gibi değişik sürümleri çıkmıştır. VISUAL BASIC: Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, hareket bağımlı, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir. Visual Basic yapısal bir programlama dili olan Basic dilinden türetilmiş olmasına rağmen hareket bağımlı bir programlama (event-driven programming) dilidir. Yani bir kodun çalışması için bir olayın veya hareketin olması gerekir. İlk sürümü 1991 yılında Visual Basic 1.0 olarak çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda 2.0 (1992 yılında),3.0 (1993 yılında), 4.0 (1995 yılında), 5.0 (1997 yılında ), 6.0 (1998 yılında) sürümleri çıkmıştır. C : 1970 lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılan, dünyanın en çok kullanılan sistem programlama dilidir. Ancak, uygulama programları yazmak için de çok sık kullanılır. C ++ da, C den türemiş bir dildir. 6

7 C++ : Nesneye yönelik bir programlama dilidir. 1980'lerin başında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen C dilinin birçok temel özelliğini destekleyen ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan, sınıflar sayesinde yeni veri türlerinin oluşturulduğu çok yaygın olarak kullanılan programlama dilidir. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak C de bulunmayan sınıf kavramı eklendiği için C With Classes olarak adlandırılmış, daha sonra C'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ve özellikle döngü yapılarında çok sık kullanılan 'i++' ifadesine benzer biçimde C++ olarak adlandırılmıştır. PASCAL:1970 Yılında Niklous Wirth tarafından öğrencilerine programlama öğretmek için geliştirilmiştir. Bilgisayar bilimcisi Niklaus Wirth Pascal'ı 1970'te yapısal programlamayı derleyiciler için daha kolay işlenir hale getirebilmek amacıyla geliştirmiştir. Adını matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'dan alan Pascal dili, Algol programlama dilinden türemiştir. Wirth, Pascal'dan başka Modula-2 ve Oberon programlama dillerini de geliştirmiştir. Bu diller Pascal'a benzerler ve ayrıca nesneye yönelik programlamayı da desteklerler. DELPHI: Temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırı yükleme (overloading) gibi temel nesneye yönelik programlama tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir FORTRAN(Formula Translater): 1954'de IBM tarafından üretilen IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Fortran ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da 1950'deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir çevirici (interpreter) yardımıyla çalıştırılıyordu. Bu da makine koduyla yazılan programlardan en az 10 kat daha yavaş çalışmalarına sebep oluyordu. İşte bu noktada Backus ve ekibi hem yüksek programlama dilleri gibi kolay yazılabilen hem de makine kodunda yazılmış gibi hızlı çalışan bir programlama dili sözüyle Fortran 'ı tanıttılar. Her ne kadar ilk derlenebilir yüksek düzey dilin Fortran olup olmadığı hala tartışma konusu olsa da, Fortran geniş kitleler tarafından kullanılmış ilk yüksek düzey derlenebilir dildir. İlk Fortran sürümü Fortran 0 'dır. Fortran II, III,IV,77,90 ve 95 gibi farklı sürümleri bulunmaktadır. Matematiksel, Bilimsel İşlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. COBOL(Common Business Oriented Language):1959 Yılında Ticari Amaçlar ile kullanıcı tarafından geliştirilmiştir. Ticari bir programdır veri tabanına dayanır. JAVA : Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen bir dildir. İlk sürümü 1996 yılında çıkmış olup, 1.1,1.2,1.3,1.4 ve 5.0,6.0 gibi sürümleri geliştirilmiştir. Kaynak : tr.wikipedia.org MİCROSOFT.NET: Internet uygulamalarında yaygın olan sorunları çözmek için önceden üretilmiş altyapısına verilen isimdir..net,.net Framework adlı yeni bir çalışma zamanı ortamı sağlar. Yazdığınız program ve bileşenler bu ortam içinde yürütülür. Ayrıca derlenen bir programda kaynak kodların derleyici tarafından hazırlanan ara kod oluşturma safhasının standartlaştırılarak, dillerden bağımsız bir ortam sağlar..net, HTML sayfaları oluşturmak için ASP.NET, Internet sunucularının herhangi bir istemciye işlev sunması için. NET Web Services adlı yeni bir yol sağlar. ADO. NET i kullanarak veritabanı işlemlerine iyi bir destek sağlar. 7

8 Visual Studio.NET,.NET platformu için geliştirilmiş uygulama geliştirme platformudur. En büyük özelliklerinden birisi IDE (Integrated Development Environment) dediğimiz ortak bir uygulama geliştirme platformu sunmasıdır. İster C# ile uygulama geliştirin ister VB.NET ile kullanacağınız en etkin ve ortak uygulama geliştirme platformlarından biridir. PROGRAMLAMA DİLLERİNDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım bazı temel kavramlar değişmez. Bunlar; KOMUTLAR: Bilgisayarın o an ne yapacağını belirten emirlerdir. Komutlar kısaltılmış ya da tam İngilizce kelimelerden oluşur. Örneğin; Yaz Niksar Meslek Yüksekokulu komutu Basic/Visul Basic dilinde; Print Niksar Meslek Yüksekokulu C dilinde; Printf Niksar Meslek Yüksekokulu Pascal dilinde; Write Niksar Meslek Yüksekokulu şeklinde ifade edilmektedir. DEĞİŞKENLER: Bilgileri saklamak üzere kullandığımız ismini ve tipini bizim belirlediğimiz bellek alanlarına verilen isimdir. Kısaca bellekte herhangi bir adresi gösteren sembolik bir addır. Kullandığımız programlama dili ne olursa olsun kendisine verdiğimiz değerleri belleğinde hangi ad ile saklayacağını biz söylüyoruz. Belleğinde nerede saklayacağını (adres bilgisini) ise bilgisayar kendisi belirler. Genel olarak değişkenler ikiye ayrılır; 1) İçerisinde sayıları sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken adını veriyoruz 2) İçinde sayı haricindeki bilgileri (isim, soy isim, adres, vb.) sakladığımız değişkenlere de alfa sayısal, alfa nümerik, text veya string değişkenler diyoruz. NOT: Bilgilerin geçici olarak tutulduğu yere Bellek denir. Değişkenlerde bellekte tutulur. 8

9 NOT: Bellek ve bilgi depolama birimlerinin genişliğini ölçmek için kullandığımız temel birim bit ve byte dır. Bugün bilgi işlemdeki temel ölçü birimi byte olarak geçmektedir. { 1 byte= 8 bit, 1 Kilobyte= 1024 byte dır. } Değişken Tanımlama Kuralları Değişkenlerin isim ve tiplerinin programcı tarafından belirlendiğini söylemiştik. İşte değişkenleri tanımlarken dikkat edeceğimiz hususlar; 1) Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2) Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır. * : ;!, ( / - + = % & $ # karakterleri gibi] 3) Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4) Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içeremez 5) Değişken isimleri, anlamlı ifadelerden oluşmalıdır. Örnek değişken tanımlamaları; DOĞRU Ali74 Al74 AD_SOYAD Saat YANLIŞ 74ALİ ali Koç sa:at sa%at Değişkenlere Değer Aktarma( = ) Bir aritmetik ya da string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = Ali gibi } NOT: Eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılır. NOT: İlk eşit işareti 1557 Yılında Londra kentinde Oxford lu Robert Recard ın The Whetstone of Witte adlı cebir kitabında eşit kavramı (=) işareti ile simgelendiği ve hatta kendisine: Neden başka bir işaret değil de bunu seçtiniz? sorusuna: bir birine paralel iki çizgiden daha eşit şey düşünemezdim. yanıtını verdiği yazılıdır. Örnek 1.1. Aşağıdaki programın akışı (çalışması) sırasındaki değişkenlerin alacağı değerler yandaki tabloda verilmiştir. NOT: Ekrana yazdığımız hiçbir şey değişkenlerin içeriğini değiştirmez. 9

10 Değişkenlerin Tanımlanması Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanır. Bu tanımlama programlama dillerine göre farklılık gösterse bile mantık aynıdır. Her değişken belirli bir veri tipine sahip olmalıdır (integer, long, string gibi) Bu veri tipi, değişkenin bellekte kaplayacağı alanı ve sakladığı bilginin büyüklüğünü belirtir. Visual Basic Dilinde Değişkenlerin Tanımlanması Visual Basic dilinde değişkenlerin tanımlanması Dim (Boyut Aç) komutu ile program kodunun başında yapılır. Yapısı: Dim Değişken_adı As tip [ Örnek; Dim x as integer, y as string gibi ] Tip; Değişkenin alabileceği veri türünü tanımlar. [integer, byte, long,string,currency gibi ] Değişken tanımlanmaz veya tanımlanırken tip belirtilmezse, VB o değişkeni Variant veri tipinde algılar. Variant bir değişken herhangi bir tip veriyi içerebilir. Variant tipli değişken kullanmanın iki kötü yanı olabilir: Daha fazla bellek kullanımına neden olur. Variant veri tipi bazı veri işlem fonksiyonları için geçersiz olabilir. Sayısal bir değişkenin ilk değeri 0, String bir değişkenin ilk değeri, Variant değişkenlerin ise ilk değeri Empty dir. C Dilinde Değişkenlerin Tanımlanması C dilinde değişkenlerin, kullanılmadan önce tanımlanma zorunluluğu vardır. Programda kullanılacak değişkenleri tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır. Yapısı: Veri Tipi Değişken_adı [ Örnek; int x,y ; char veri gibi ] Veri Tipleri Visual Basic dilinde kullanılan veri tipleri aşağıdaki listede verilmiştir. Bildiri Deyimi Veri Tipi Bellek Alanı Değer Aralığı String Karaktersel 1 byte / ( her karakter için ) Integer Tamsayı 2 byte Long Uzun tamsayı 4 byte Single Tek duyarlı sayısal 4 byte 3.4x10^38 Double Çift duyarlı sayısal 8 byte 1,7x10^308 Currency Para 8 byte Byte Tamsayı 1 byte Boolean Doğru /Yanlış 2 byte True / False Date Tarih 8 byte 1/1/100 12/31/9999 Variant byte + her karakter için 1 byte NOT: String Türü Değişkenler + veya & işlem operatörleri ile birbirlerine eklenebilirler. 10

11 SABİTLER Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir.( sayısı, 2.5, gibi). Sabit değerler sayısal ve string olmak üzere ikiye ayrılırlar. İki tırnak ( ) işareti arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Sabitler özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırırlar. NOT: Visual Basic dilinde sabit ifadeler program kodunun başında Const deyimi ile tanımlanırlar. { Const pi=3.14 } MESAJLAR Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılır. Mesajlar kullanıcıyı yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. NOT: Bir sayı giriniz gibi kullanıcıyı program çalışırken yönlendiren ifadelere mesajlar denir. OPERATÖRLER İşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir. Genellikle, aritmetiksel { +, -, *, /, } mantıksal { And, Or, Not } ve karşılaştırma { <, >, =, }operatörleri isimleri altında sınıflandırılırlar ve her program dillerinde farklı şekillerde gösterilebilirler. ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER Aritmetiksel işlemlerde kullanılan ( dört işlem gibi ) operatörlerdir. Matematiksel işlemlerde kullanılan ilgili operatörler ve bilgisayar ortamlarındaki formatları tabloda gösterilmiştir. İŞLEMLER Aritmetik Matematiksel VB Notasyonu Operatör Notasyon Toplama + X+Y X + Y Çıkartma - X-Y X Y Çarpma * (XY),(X.Y),(X*Y) X* Y Bölme / X/Y ve Tamsayı Bölme \ X/Y ve X Y X Y X / Y X \ Y Üs Alma ^, ** X Y X^Y veya X**Y Mod Alma (Kalan) Mod X Mod Y X Mod Y String & Bade Zehra Bade & Zehra 11

12 Birleştirme Negatif - Y Y KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1 ya da TRUE, yanlış ise 0 ya da FALSE değerini alır. İŞLEM OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VB NOTASYONU C NOTASYONU Küçüktür < A < B A < B A < B Büyüktür > A > B A > B A > B Küçük eşit <= A B A <= B A <= B Büyük eşit >= A B A >= B A >= B Eşittir = A = B A = B A = = B Eşit değil < > A B A < > B A!= B MANTIKSAL OPERATÖRLER Mantıksal operatörlerin temelini, verilerin birbirleriyle kıyaslanması oluşturur. Kıyaslamanın sonucuna bağlı olarak da hangi işlerin yapılacağına karar verilir. İŞLEM OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VB NOTASYONU Ve AND A VE B A AND B Veya OR A VEYA B A OR B Değil NOT A DEĞİL B A NOT B Özel XOR A ÖZELVEYA B A XOR B Veya Eşit EQV A EŞİT B A EQV B Mantıksal operatörlerin işlevlerini şöyle açıklayabiliriz; AND Operatörü; Lojik ifadelerin her ikisinin de doğru olması halinde TRUE sonucunu aksi takdirde FALSE sonucunu üretir. OR Operatörü; Lojik ifadelerden herhangi birinin doğru olması halinde TRUE sonucunu aksi takdirde FALSE sonucunu üretir. XOR Operatörü; Lojik ifadelerden her ikisinin de aynı olması halinde FALSE aksi takdirde TRUE sonucunu üretir. 12

13 NOT Operatörü; Lojik ifadenin değilini (tersini) alır. İfade doğru ise FALSE, yanlış ise TRUE sonucunu üretir. EQV Operatörü; Lojik ifadelerden her ikisinin de aynı olması halinde TRUE aksi takdirde FALSE sonucunu üretir X Y NOT X NOT Y X AND Y X OR Y X XOR Y X EQV Y Örnek 1.2. A=5, B=4 olarak verildiğinde tersi ne olur? Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) ifadesinin Çözüm: Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) ifadesinin sonucu; Y= False OR False AND True = 0 OR 0 AND 1 = 0 OR 0 = 0 = FALSE dur. Bu ifadenin tersini alırsak; Y = ( A>=5 ) AND ( B < A ) OR ( A< >5 ) = True AND True OR False Y = 1 AND 1 OR 0 = 1 OR 0 = 1 = TRUE Sonucu elde edilir. Örnek 1.3. NOT A=1 AND B<>C OR (D=2 AND ADI= AHMET ) ifadesinin sonucunu A=7, B=5, C=2, D=3 ve ADI= AHMET değerleri için bulunuz. Çözüm: Örnek 1.4. Aşağıdaki programı çalıştırdığımızda hangi işlem gerçekleşir. 13

14 Çözüm: Program çalıştırıldığında A değişkeni 5, B değişkeni -3, Y değişkeni 7 değerlerini alır ve B=Y olmadığı için B 1 işlemi gerçekleşir ( ekranda -4 değerini görürüz ) ve program çalışması sona erir. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MATEMATİKSEL İFADELERİN GÖSTERİMİ Bir matematiksel ifadede birden fazla işlem (çarpma, bölme, toplama v.b ) yer alabilir. Bu durumda işlemlerin uygulama sıralarına dikkat etmek gerekir. Matematiksel Operatörler Ve Öncelik Sıraları Matematiksel operatörlerin öncelik sırası aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı önceliğe sahip işlemlerde soldaki daha önce işlem görür. Öncelik Sırası İşlemler İşlem Simgesi 1 Sayıları negatifleştirme - 2 Parantez içi ( ) 3 Matematiksel fonksiyonlar Sin, Cos, v.b. 4 Üs Alma ^, ** 5 Çarpma veya Bölme * veya / 6 Kalan Mod 7 Toplama veya Çıkarma + veya - 14

15 Örnek 1.5. olur. Şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması aşağıdaki şekilde Kodlanması : ( a^2 +b*c ) / ( 2*a*b) Örnek 1.6. Şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması ve işlem sonucu aşağıdaki şekilde olur. Kodlanması : ( *4) /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) İşlem önceliği : ( 6 + 8) /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) 14 /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) 7 3 ^2 + (6/3) / (2-3) (6/3) / (2-3) / (2-3) / NOT: Aynı öncelikteki işlemlerin uygulanmasının soldan sağa doğru yapıldığına dikkat ediniz. Örnek 1.7: Matematiksel ifade..: y=pr q +w/x-z Bilgisayar ortamındaki kodlaması : y = p * r ^ q + w / x y Harflerin yerine rakam yazarak matematiksel ifadeyi test edersek; Sonucunu elde ederiz y = / 2 7 y = 3*16+ 6 / 2 7 y = /2 7 y = y = 51 7 y = 44 NOT: Örnek 1.7. de İşlem önceliği, ilk önce üs alma, daha sonra çarpma(solda olduğu için), bölme, toplama ve çıkarma şeklindedir. 15

16 Örnek 1.8. şekilde olur. şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması aşağıdaki Kodlanması : z= - (5*a**(2/3)) / (sqr(x*x-y*y)) Örnek 1.9: olur. m= Mod * (2 ^ 2 + 2) ifadesinin işlem önceliği aşağıdaki şekilde sonucu elde edilir. m= Mod * (4+ 2) m= Mod * 6 m= Mod m= m= m= 37 16

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 1 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlamaya C ile Programlamaya Yazılım: Bilgisayarın işlemler yapması ve karar vermesi

Detaylı

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş 5. PROGRAMLA DİLLERİ 8.1 Giriş 8.2 Yazılım Geliştirme Süreci 8.3 Yazılım Geliştirme Sürecinde Programlama Dilinin Önemi 8.4 Programlama Dillerinin Tarihçesi 8.5 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir.

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. C de yazılan bir programın çalışması için çoğunlukla aşağıdaki

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu

C/C++ ile Programlamaya Giriş. Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu C/C++ ile Programlamaya Giriş Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu Algoritmadan Kodlamaya Geçiş Dr.Bülent Çobanoğlu, SAÜ, Programlama Ders Notu C/C++ Program Yapısı C/C++ ve Java dilleri aynı gramer yapısını kullanır;

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

2007-2008 Bahar. BM 211 Programlama Dilleri 3 1

2007-2008 Bahar. BM 211 Programlama Dilleri 3 1 Programlama Dilleri III 2007-2008 Bahar BM 211 Programlama Dilleri 3 1 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Bora UĞURLU Ders Slaytları İçin http://members.comu.edu.tr/boraugurlu/ Dersle İlgili İletişim

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 29 İçerik 1 Temel Kavramlar Algoritmanın

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 Kaynaklar: Sefer Algan, Her Yönüyle C#, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık. www.sharpnedir.com 1. DÜZEYLERİNE GÖRE BİLGİSAYAR DİLLERİ Script Dilleri Yüksek Düzeyli Diller

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

Programlama Dili Nedir?

Programlama Dili Nedir? 1 Programlama Dili Nedir? Programlama Dili, istenilen hesaplamaları yapmak için, elde edilen veriyi saklamak için ve girdi/çıktı aygıtlarına veri gönderme/alma gibi işlemleri yapmak için kullanılan dildir.

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması 1 Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması Problem Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalar problem olarak değerlendirilir. Bu durumdaki

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI Bilgi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (BTY) Türkiye de orta eğitimde bilgisayar eğitimi,

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı C Dersi Bölüm 1 M Bodur 1 Bilgisayar Donanımı Bilgisayarın yapısını ve çalışma prensiplerini bilmemiz Bir bilgisayar programından neler bekleyebileceğimizi anlamamızı sağlar. Bigisayar dört temel birimden

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Bilgisayar Programı Nedir?

Bilgisayar Programı Nedir? BİL1002 Bilgisayar Programlama PROF.DR.TOLGA ELBİR Bilgisayar Programı Nedir? Program, bilgisayarda i belirli libir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarındonanımınınyerine

Detaylı

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ekrem Eşref KILINÇ Dersle İlgili İletişim İçin ekremesrefkilinc@gmail.com Neler Öğreneceğiz? Nesneye yönelik programla nedir? (Metot

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN PROGRAMLAMA DİLLERİ Programlama Dilleri ni neden öğrenmeliyiz? Programlama alanları Dil değerlendirme kriterleri Dil tasarımı üstündeki etkiler

Detaylı

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm1 İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konuları Niye Programlama Dilleri prensiplerini öğreniyoruz? Programlama alanları Dil değerlendirme kriterleri Dit tasarımına etkiler Dil kategorileri Dil

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Bölüm 1. Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1

Bölüm 1. Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konular Programlama Dilleri Kavramlarının Çalışılma Nedenleri Programlama Alanları Dil Değelendirme Kriterleri Dil Tasarımındaki Etkileri Dil Kategorileri

Detaylı

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE Hafta 2 EkLab 1 C ye Giriş Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE http://ozansenyayla.com/programlama.php KAYNAK: Görkem Paçacı / İlker Korkmaz / Kaya Oğuz - İEU BT Hafta 2 GİRİŞ EkLab 1 Programlama, genel olarak,

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 -

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 - BÖLÜM 3 OPERATÖRLER - 19 - 3.1 Operatörler Hakkında Yukarıdaki örnekleri birlikte yaptıysak = işaretini bol bol kullandık ve böylece PHP'nin birçok operatöründen biriyle tanıştık. Buna PHP dilinde "atama

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin amacı *Bilgisayarlara giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları *Programlamaya giriş, Java diliyle

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II BÖLÜM 3 PHP İÇERİSİNDE DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI Önce "değişken" ne demek onu tanımlamakla başlayalım. Değişken en basit tanımı ile bir verinin saklanmasında kullanılan hafıza alanıdır. PHP içerisinde bir

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Kavramlar (Dr. Övünç ÖZTÜRK, Dr. Tahir Emre KALAYCI) (İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Grupları İçin) Programlamayı bir problemi çözmek

Detaylı

C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com

C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com Nesne Yönelimli Programlama Nesne Yönelimli Programlama, 1990 lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama

Detaylı

C++ Operatörler (Operators)

C++ Operatörler (Operators) C++ Operatörler (Operators) Konular Operatörler o Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler o Karşılaştırma Operatörleri o Mantıksal Operatörler o Atama Operatörleri o Bit Düzeyinde Operatörler o Özel Amaçlı

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel giriş/çıkış fonksiyonları, bütün programla dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonlar, kullanıcıya ekrana veya yazıcıya bilgi yazdırmasına, ve bilgisayara klavyeden

Detaylı

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure)

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) 7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) Alt programların ana programda yapacağımız ek işlevleri üstlendiğinden daha önceki bölümde bahsetmiştik. Alt programlar genelde ana program bloğu

Detaylı

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 I) Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları Algoritmik program tasarımı, verilen bir problemin bilgisayar ortamında

Detaylı

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri 49 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Çalıştırılabilir C ifadeleri ya bir işlem gerçekleştirir ( girilen verilerin toplanması

Detaylı

1. HAFTA TEMEL KURULUM İŞLEMLERİ ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI

1. HAFTA TEMEL KURULUM İŞLEMLERİ ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI 1. HAFTA ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI TMYO Bilgsayar Teknolojileri Uzaktan Eğitim Bölümü Nesne Tabanlı Programlama Zafer YAVUZ zaferyavuz@ktu.edu.tr Sunum İçeriği NESNE TABANLI PROGRAMLAMA JAVA

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Bilgisayar Programlamaya Giriş Temel Programlama Kavramları Programlama Dilleri Program Oluşturma Teknikleri C++ Programlama Diline Giriş Temel Programlama Kavramları Bilgisayar

Detaylı

KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ

KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ KONTROL VE OTOMASYON KULÜBÜ C DİLİ İLE MİKROKONTROLÖR PROGRAMLAMA EĞİTİMİ Serhat Büyükçolak Ahmet Sakallı 2009-2010 Güz Dönemi Eğitimleri Mikrokontrolör Gömülü sistemlerin bir alt dalı olan mikrokontrolör

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini

Detaylı

C Programlama. C Programlama. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu

C Programlama. C Programlama. Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu C Programlama Alper Bayrak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 2014 Sunuma Genel Bakış Sunuma Genel Bakış I 1 Akış Çizgeleri Blok Yapılı Programlama Giriş / Çıkış Programların Çalıştırılması Kitaplıklar

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları Veri yapısı, bilginin anlamlı sırada bellekte veya disk, çubuk bellek gibi saklama birimlerinde tutulması veya saklanması şeklini gösterir. Bilgisayar

Detaylı

Java ile Programlama

Java ile Programlama TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal

Detaylı

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME-1 SORULAR Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1.., elektronik

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BTÖ201- Programlama Dilleri 1 Hazırlayanın; Adı Soyadı Çağdaş KARADEMİR Numarası 20742248 Ders Sorumlusu Hakan Tüzün İçindekiler Problem

Detaylı

Programlama Dilinin Özellikleri

Programlama Dilinin Özellikleri Programlama Dilinin Özellikleri *Kaynak Kodun Taşınabilirliği: Taşınabilirlik (portability), bir sistem için yazılmış kaynak kodunun başka bir sisteme götürüldüğünde hatasız olarak derlenerek, doğru bir

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu Bilgisayar Nedir? Belirli bir sonuç üretmek amacıyla; mantıksal kıyaslamalardan sonuç çıkarabilen, büyük miktarlarda bilgiyi depolayabilen ve gerektiğinde bu bilgileri

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 2. ASP'nin Dili... 3 2.1 YAZILIM

Detaylı

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir.

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Bunun için X86 PC Assembly dili, Power PC Assembly dili veya 8051 Assembly

Detaylı

Linux Assembly Programlamaya Giriş

Linux Assembly Programlamaya Giriş Linux Assembly Programlamaya Giriş Barış Metin Konular gcc / gas / ld Intel ve AT&T söz dizimleri gdb INT 80H C kütüphane fonksiyonları Stack Frame Örnek

Detaylı

Bölüm 1. Bilgisayarlar ve C++ Programlama. Doç.Dr. Yıldıray Yalman. Kaynak: Problem Solving with C++, Walter Savitch Slide 1

Bölüm 1. Bilgisayarlar ve C++ Programlama. Doç.Dr. Yıldıray Yalman. Kaynak: Problem Solving with C++, Walter Savitch Slide 1 Bölüm 1 Bilgisayarlar ve C++ Programlama Doç.Dr. Yıldıray Yalman Kaynak: Problem Solving with C++, Walter Savitch Slide 1 Sunu Bölümleri Bilgisayar Sistemleri (1.1) Programlama ve Problem Çözme (1.2) C++

Detaylı