1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR"

Transkript

1 1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe ise programlama dili denir. İnsan ya da programcı ( konuşma dili biliyor) ile bilgisayar ( makine dili biliyor) arasındaki iletişim nasıl gerçekleşir? Bu sorunun çözümünü birbirinin konuşma dilini bilmeyen iki yabancı devlet adamının bir araya gelip görüşmesine benzetebiliriz. Bu görüşmede ancak tercüman veya çevirmenler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Benzer şekilde bilgisayar üreticileri, aynı sorunu insanın konuşma dilini bilgisayarın makine diline çevirecek, bir nevi tercümanlık yapacak derleyici veya yorumlayıcı programlar geliştirerek çözmektedirler. Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere insanın algılamasına yakın diller üst seviyeli diller, makineye yakın diller ise alt seviyeli diller olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1. Programcı ile Makine (PC) arasındaki İlişki NOT: İkili sayı (BInary digit-bit) formatındaki gösterime makine dili denir. Mantıksal olarak 1 var, 0 yok anlamındadır. Sayısal sistemler ikili mantığa göre çalışırlar. 1

2 DERLEYİCİ ve YORUMLAYICI KAVRAMLARI Yazdığımız programları makine diline çeviren, makine dilinde elde edilen sonuçları bizim anladığımız biçime dönüştüren programlara çevirici ( Derleyici veya Yorumlayıcı) programlar denir. Kaynak kodun makine koduna (amaç programa) çevrilmesi ve çalıştırılması işlemi üç farklı yaklaşımla gerçekleştirilebilir Derleyici (Compiler) Programlama dili ile yazılmış bir programı makine dili ile yazılmış amaç veya hedef programa çevirirler. Yüksek seviyeli bir dil ile yazılanlarda kurallarına ters düşen hata kontrollerini oluşturduktan sonra komut ve bilgilerin makine tarafından tanınarak işlemlerin yapılmasını sonuçların tekrar yüksek seviyeli program diline anlaşılır duruma çevrilmesini sağlarlar. Fortran, C, C ++, C#, Pascal, Delphi gibi diller derleyici kullanırlar. Derleyicinin çevirme işlemi genellikle üç adımda gerçekleşir: 1. Sözel Analiz (Lexical Analysis) 2. Gramer Analizi ve Tanıma ( Syntax Analysis) 3. Kod Üreteci (Code Generator) Sözel analiz sırasında kaynak kodunu oluşturan kelimeler incelenir ve bu kelimelerin makine dilinde karşılıkları bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Gramer analizi, kaynak kodun yazıldığı programlama dilinin kendi gramer kuralları içinde doğru yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Kod Üretimi aşamasında tanınan komutlara karşılık gelen makine dili komutları üretilir. Bu adımlar paralel olarak gerçekleştirilir ve kaynak kod, amaç koda çevrilmiş olur. Çevirme işlemi adımları aşağıdaki blok şemada görülmektedir. Yorumlayıcı (Interpreter) Program kodlarının ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkân veren ve çalıştıran programdır. Herhangi bir komut satırının çevrilmesinde ya da çalıştırılmasında bir hatayla karşılaştığında çalışmayı durdurur ve hatalı satırı programcıya bildirir. Basic, PHP, Perl, Lisp gibi diller yorumlayıcı kullanırlar. 2

3 Derleyici ile Yorumlayıcının Farkı Yorumlayıcıda kodun okunması ve çevrilmesi programın çalışması sırasında yapıldığından hız düşüktür. Ayrıca yorumlayıcı yalnızca karşılaştığı ilk hatayı rapor edebilir. Bu hata düzeltildiğinde sonraki çalışmada da program ancak bir sonraki hataya kadar ilerleye bilir. Oysa derleyici kaynak kodundaki bütün hataları bulabilir. Buna karşılık hata ayıklama işlemi yorumlayıcılarla daha kolaydır. Ayrıca derleyicilerle gelen bazı sınırlamaların kalkması nedeniyle daha esnek bir çalışma ortamı sağlanır. Son yıllarda iki yöntemin üstün yanlarını birleştiren karma diler (Java ve Python gibi) öne çıkmaya başlamışlardır. Derleyici programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yani kaynak kodu bir defa çevirir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. Hata düzeldikten sonra tekrar birinci satırdan itibaren kodu çevirir. NOT: Hem derleyici hem de yorumlayıcı tekniği birlikte de kullanılabilir. Bu tip çalışmada kaynak kodu sanal bir bilgisayarın makine koduna (bytecode) çevrilir ve daha sonra bu sanal bilgisayarı gerçekleyen bir program yardımıyla yorumlanarak çalıştırılır. Örneğin Java dilinde yazılmış bir kaynak kodu önce Java derleyicisinden geçirilerek Java Sanal makinesinin (Java Virtual Machine- JVM) makine koduna dönüştürülür; sonrada bu sanal makineyi gerçekleyen bir Java çalışma ortamı ( Java Runtime Environment JRE ) yardımıyla çalıştırılır. Bu işlemin nasıl yapıldığı aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir. Bağlama (Linking) Günümüzde yazılan birçok program genellikle programlama dili içerisinde bulunan kütüphane fonksiyonlarına ve yordamlara bağlantı içerdiğinden kaynak programdan üretilen amaç program kodu bilgisayarda çalıştırılmaya hazır olması için bu amaç program (object code) bağlama (linking) işlemine tabi tutulur. Bu işlem sonucu eksik parçaların program kodu içerisine eklenmesi ile artık yazılan program çalışmaya hazır hale gelmiş olur. 3

4 Kaynak Program (Source Program) Bir programlama dili ile yazılmış programlardır. Kaynak program dosyasının uzantısı örneğin Visual Basic dilinde ise.bas veya.frm, C dilinde yazıldı ise.c, Assembly dilinde yazıldı ise.asm dir. Amaç Program (Object Program) Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile elde edilen program. Amaç program makine diline dönüştürülmüş ve çalıştırılmaya hazır programdır. PROGRAM GELİŞTİRME AŞAMALARI Yazılan programın büyüklüğüne göre program geliştirme aşamaları farklılık gösterse bile bizim amacımız yolun başındakilere rehberlik etmektir. Algoritma bölümünde de anlatılacağı üzere problemin çözüm analizi yapıldıktan sonra tasarım aşamasında program fonksiyonları belirlenir, daha sonra herhangi bir programlama dili ile kodlanır, test edilip varsa hatalar giderildikten sonra çalıştırılır ve gerekli dokümantasyon hazırlanır. PROGRAM FONKSİYONLARI Genel olarak bir program üç kısımdan ibarettir. Bilgi girişi, işlem ve hesaplamalar, çıkış. Programın çıkışında ne elde edeceğimizi bilmemiz gerekir ki programın doğru sonuç üretip üretmediğini test edebilelim. Çıkış işleminde çıkışın içeriği ve çıkış formatı önemlidir. Çıkış içeriği elde edilen veya edilecek bilgidir. Çıkış formatı ise çıkış içeriğinin gösteriliş biçimidir. 4

5 Programa bilgi girişi yapıldıktan sonra, girdilerden çıktıların alınması gerekli işlem ve hesaplamaların yapılmasına bağlıdır. Bu işlemlerin neler olacağı problemin çözüm analizi yapılırken belirlenir. Örneğin bir dikdörtgenin alanını hesaplayan programı yazalım. Dikdörtgenin alanının kısa kenar ile uzun kenarın çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Bu programın yazım aşaması; Bilgi girişi ; Dikdörtgenin kısa kenarı (a)= Dikdörtgenin uzun kenarı (b)=... Bilgi girişi için bu iki verinin bilinmesi yeterlidir. İşlem ve hesaplamalar; Dikdörtgenin Alanı (Alan = a * b) Bu aşamada dikdörtgenin kısa kenarı (a) ile uzun kenarı(b) nın çarpımı bize dikdörtgenin alanını verir. Çıkış ; Yaz Dikdörtgenin Alanı=, Alan Ekranda görülecek ifade ve değerler ile bunların gösterim biçimini planladığımız yerdir. Programın; Visual Basic dilinde kodlaması Program fonksiyonları a=inputbox ( dikdörtgenin kısa kenarı ) Bilgi girişi b=inputbox( dikdörtgenin uzun kenarı ) Bilgi girişi Alan=a*b İşlem ve hesaplama Print ( Dikdörtgenin Alanı= ), Alan Çıkış PROGRAMIN KODLANMASI Algoritması hazırlanan program, herhangi bir programlama dili ile kodlanır. Bu kodlama sürecinde kullanılan programlama dilinin yazım kurallarına tam olarak uyulması gerekir. Kodlama genellikle bir editör program (notepad veya benzeri) kullanılarak yapılır ve bu editör çıktısına kaynak kod denir. PROGRAMIN TEST EDİLMESİ Yazılan program test edilmek üzere çalıştırılır varsa yazım hataları düzeltilip program tekrar çalıştırılır. Yazım hatası vermeden çalışan fakat istenilen sonuçları üretmeyen programdaki hataları düzeltmek için algoritma tekrardan gözden geçirilerek aynı adımlar tekrar edilir. Bu tip hatalara mantık hatası denir ve bulunması için test verileri kullanılır ya da program adım adım çalıştırılır. PROGRAM DOKÜMANTASYONU Dokümantasyon, programı kullanacak kişiler için bir kullanıcı el kitabı formatında hazırlanır. Problemin tanımı, çözüm yöntemi, girdi/çıktı tanımı, çözüm algoritması, sonraki çalışmalar için 5

6 öneriler, kaynak program listesi, uygulama koşulları, örnek girdi/çıktısı ve kullanım amaçları ayrıntılı olarak yer alır. PROGRAMLAMA DİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ Bir programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Bir programcı komutları farklı programlama dilleri kullanarak yazabilir. Günümüzde yüzlerce programlama dili mevcuttur. Bu dilleri Şekil 1. de gösterildiği gibi insanın algılamasına veya makineye yakın olmasına göre 3 gruba ayırabiliriz; 1. Alçak seviyeli diller ( Assembly dili) 2. Orta Seviyeli Diller ( C, ADA dili) 3. Yüksek Seviyeli Diller( Visual Basic, Pascal, Delphi, Cobol, FoxPro, Java gibi..) NOT: Programlama, temel olarak çözüm algoritması geliştirme işlemi, bilgisayar programı ise bir programlama dili ile yazılmış algoritmadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı programlama dillerinin listesi aşağıda verilmiştir; ASSEMBLY: Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen yazılımlarda kullanılan alt düzel bir Yazılım dili olarak tanımlanır. Bu dilin komutları, bilgisayarın doğrudan islettiği makine dili komutlarının birebir karşılığıdır. Bu nedenle bu dil için makine dili de denilebilir. Her ne kadar uzman programcıların özel alanlarda kullandığı bir dil olarak tanımlansa da, programcılar istedikleri takdirde her türlü uygulamayı bu dil ile geliştirebilirler ya da kullandıkları üst düzey dilaltından çağırabilecekleri procedurler yazabilirler. Assembly diliyle yazılmış bir program assembler derleyicisi ile makine diline çevrilir. BASIC (Beginner s All Purpose Symbolic Instruction Code) : Bu dil 1964 yılında Jhon Kemeny ile Thomos Kurtz tarafından Darthmouth College Üniversitesinde geliştirilmiştir. Eğitim amaçlı bir programlama dilidir. Mikrobilgisayarlar için ilk Basic uyarlamasını Microsoft un kurucuları olan Paul Allen ile Bill Gates yazmıştır. BasicA, GWBasic, QBasic, Commodore Basic V2, Turbo Basic gibi değişik sürümleri çıkmıştır. VISUAL BASIC: Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, hareket bağımlı, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir. Visual Basic yapısal bir programlama dili olan Basic dilinden türetilmiş olmasına rağmen hareket bağımlı bir programlama (event-driven programming) dilidir. Yani bir kodun çalışması için bir olayın veya hareketin olması gerekir. İlk sürümü 1991 yılında Visual Basic 1.0 olarak çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda 2.0 (1992 yılında),3.0 (1993 yılında), 4.0 (1995 yılında), 5.0 (1997 yılında ), 6.0 (1998 yılında) sürümleri çıkmıştır. C : 1970 lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılan, dünyanın en çok kullanılan sistem programlama dilidir. Ancak, uygulama programları yazmak için de çok sık kullanılır. C ++ da, C den türemiş bir dildir. 6

7 C++ : Nesneye yönelik bir programlama dilidir. 1980'lerin başında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen C dilinin birçok temel özelliğini destekleyen ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan, sınıflar sayesinde yeni veri türlerinin oluşturulduğu çok yaygın olarak kullanılan programlama dilidir. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak C de bulunmayan sınıf kavramı eklendiği için C With Classes olarak adlandırılmış, daha sonra C'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ve özellikle döngü yapılarında çok sık kullanılan 'i++' ifadesine benzer biçimde C++ olarak adlandırılmıştır. PASCAL:1970 Yılında Niklous Wirth tarafından öğrencilerine programlama öğretmek için geliştirilmiştir. Bilgisayar bilimcisi Niklaus Wirth Pascal'ı 1970'te yapısal programlamayı derleyiciler için daha kolay işlenir hale getirebilmek amacıyla geliştirmiştir. Adını matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'dan alan Pascal dili, Algol programlama dilinden türemiştir. Wirth, Pascal'dan başka Modula-2 ve Oberon programlama dillerini de geliştirmiştir. Bu diller Pascal'a benzerler ve ayrıca nesneye yönelik programlamayı da desteklerler. DELPHI: Temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırı yükleme (overloading) gibi temel nesneye yönelik programlama tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir FORTRAN(Formula Translater): 1954'de IBM tarafından üretilen IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Fortran ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da 1950'deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir çevirici (interpreter) yardımıyla çalıştırılıyordu. Bu da makine koduyla yazılan programlardan en az 10 kat daha yavaş çalışmalarına sebep oluyordu. İşte bu noktada Backus ve ekibi hem yüksek programlama dilleri gibi kolay yazılabilen hem de makine kodunda yazılmış gibi hızlı çalışan bir programlama dili sözüyle Fortran 'ı tanıttılar. Her ne kadar ilk derlenebilir yüksek düzey dilin Fortran olup olmadığı hala tartışma konusu olsa da, Fortran geniş kitleler tarafından kullanılmış ilk yüksek düzey derlenebilir dildir. İlk Fortran sürümü Fortran 0 'dır. Fortran II, III,IV,77,90 ve 95 gibi farklı sürümleri bulunmaktadır. Matematiksel, Bilimsel İşlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. COBOL(Common Business Oriented Language):1959 Yılında Ticari Amaçlar ile kullanıcı tarafından geliştirilmiştir. Ticari bir programdır veri tabanına dayanır. JAVA : Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen bir dildir. İlk sürümü 1996 yılında çıkmış olup, 1.1,1.2,1.3,1.4 ve 5.0,6.0 gibi sürümleri geliştirilmiştir. Kaynak : tr.wikipedia.org MİCROSOFT.NET: Internet uygulamalarında yaygın olan sorunları çözmek için önceden üretilmiş altyapısına verilen isimdir..net,.net Framework adlı yeni bir çalışma zamanı ortamı sağlar. Yazdığınız program ve bileşenler bu ortam içinde yürütülür. Ayrıca derlenen bir programda kaynak kodların derleyici tarafından hazırlanan ara kod oluşturma safhasının standartlaştırılarak, dillerden bağımsız bir ortam sağlar..net, HTML sayfaları oluşturmak için ASP.NET, Internet sunucularının herhangi bir istemciye işlev sunması için. NET Web Services adlı yeni bir yol sağlar. ADO. NET i kullanarak veritabanı işlemlerine iyi bir destek sağlar. 7

8 Visual Studio.NET,.NET platformu için geliştirilmiş uygulama geliştirme platformudur. En büyük özelliklerinden birisi IDE (Integrated Development Environment) dediğimiz ortak bir uygulama geliştirme platformu sunmasıdır. İster C# ile uygulama geliştirin ister VB.NET ile kullanacağınız en etkin ve ortak uygulama geliştirme platformlarından biridir. PROGRAMLAMA DİLLERİNDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Hangi programlama dilini kullanırsak kullanalım bazı temel kavramlar değişmez. Bunlar; KOMUTLAR: Bilgisayarın o an ne yapacağını belirten emirlerdir. Komutlar kısaltılmış ya da tam İngilizce kelimelerden oluşur. Örneğin; Yaz Niksar Meslek Yüksekokulu komutu Basic/Visul Basic dilinde; Print Niksar Meslek Yüksekokulu C dilinde; Printf Niksar Meslek Yüksekokulu Pascal dilinde; Write Niksar Meslek Yüksekokulu şeklinde ifade edilmektedir. DEĞİŞKENLER: Bilgileri saklamak üzere kullandığımız ismini ve tipini bizim belirlediğimiz bellek alanlarına verilen isimdir. Kısaca bellekte herhangi bir adresi gösteren sembolik bir addır. Kullandığımız programlama dili ne olursa olsun kendisine verdiğimiz değerleri belleğinde hangi ad ile saklayacağını biz söylüyoruz. Belleğinde nerede saklayacağını (adres bilgisini) ise bilgisayar kendisi belirler. Genel olarak değişkenler ikiye ayrılır; 1) İçerisinde sayıları sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken adını veriyoruz 2) İçinde sayı haricindeki bilgileri (isim, soy isim, adres, vb.) sakladığımız değişkenlere de alfa sayısal, alfa nümerik, text veya string değişkenler diyoruz. NOT: Bilgilerin geçici olarak tutulduğu yere Bellek denir. Değişkenlerde bellekte tutulur. 8

9 NOT: Bellek ve bilgi depolama birimlerinin genişliğini ölçmek için kullandığımız temel birim bit ve byte dır. Bugün bilgi işlemdeki temel ölçü birimi byte olarak geçmektedir. { 1 byte= 8 bit, 1 Kilobyte= 1024 byte dır. } Değişken Tanımlama Kuralları Değişkenlerin isim ve tiplerinin programcı tarafından belirlendiğini söylemiştik. İşte değişkenleri tanımlarken dikkat edeceğimiz hususlar; 1) Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2) Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır. * : ;!, ( / - + = % & $ # karakterleri gibi] 3) Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4) Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içeremez 5) Değişken isimleri, anlamlı ifadelerden oluşmalıdır. Örnek değişken tanımlamaları; DOĞRU Ali74 Al74 AD_SOYAD Saat YANLIŞ 74ALİ ali Koç sa:at sa%at Değişkenlere Değer Aktarma( = ) Bir aritmetik ya da string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = Ali gibi } NOT: Eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılır. NOT: İlk eşit işareti 1557 Yılında Londra kentinde Oxford lu Robert Recard ın The Whetstone of Witte adlı cebir kitabında eşit kavramı (=) işareti ile simgelendiği ve hatta kendisine: Neden başka bir işaret değil de bunu seçtiniz? sorusuna: bir birine paralel iki çizgiden daha eşit şey düşünemezdim. yanıtını verdiği yazılıdır. Örnek 1.1. Aşağıdaki programın akışı (çalışması) sırasındaki değişkenlerin alacağı değerler yandaki tabloda verilmiştir. NOT: Ekrana yazdığımız hiçbir şey değişkenlerin içeriğini değiştirmez. 9

10 Değişkenlerin Tanımlanması Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanır. Bu tanımlama programlama dillerine göre farklılık gösterse bile mantık aynıdır. Her değişken belirli bir veri tipine sahip olmalıdır (integer, long, string gibi) Bu veri tipi, değişkenin bellekte kaplayacağı alanı ve sakladığı bilginin büyüklüğünü belirtir. Visual Basic Dilinde Değişkenlerin Tanımlanması Visual Basic dilinde değişkenlerin tanımlanması Dim (Boyut Aç) komutu ile program kodunun başında yapılır. Yapısı: Dim Değişken_adı As tip [ Örnek; Dim x as integer, y as string gibi ] Tip; Değişkenin alabileceği veri türünü tanımlar. [integer, byte, long,string,currency gibi ] Değişken tanımlanmaz veya tanımlanırken tip belirtilmezse, VB o değişkeni Variant veri tipinde algılar. Variant bir değişken herhangi bir tip veriyi içerebilir. Variant tipli değişken kullanmanın iki kötü yanı olabilir: Daha fazla bellek kullanımına neden olur. Variant veri tipi bazı veri işlem fonksiyonları için geçersiz olabilir. Sayısal bir değişkenin ilk değeri 0, String bir değişkenin ilk değeri, Variant değişkenlerin ise ilk değeri Empty dir. C Dilinde Değişkenlerin Tanımlanması C dilinde değişkenlerin, kullanılmadan önce tanımlanma zorunluluğu vardır. Programda kullanılacak değişkenleri tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır. Yapısı: Veri Tipi Değişken_adı [ Örnek; int x,y ; char veri gibi ] Veri Tipleri Visual Basic dilinde kullanılan veri tipleri aşağıdaki listede verilmiştir. Bildiri Deyimi Veri Tipi Bellek Alanı Değer Aralığı String Karaktersel 1 byte / ( her karakter için ) Integer Tamsayı 2 byte Long Uzun tamsayı 4 byte Single Tek duyarlı sayısal 4 byte 3.4x10^38 Double Çift duyarlı sayısal 8 byte 1,7x10^308 Currency Para 8 byte Byte Tamsayı 1 byte Boolean Doğru /Yanlış 2 byte True / False Date Tarih 8 byte 1/1/100 12/31/9999 Variant byte + her karakter için 1 byte NOT: String Türü Değişkenler + veya & işlem operatörleri ile birbirlerine eklenebilirler. 10

11 SABİTLER Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir.( sayısı, 2.5, gibi). Sabit değerler sayısal ve string olmak üzere ikiye ayrılırlar. İki tırnak ( ) işareti arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Sabitler özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırırlar. NOT: Visual Basic dilinde sabit ifadeler program kodunun başında Const deyimi ile tanımlanırlar. { Const pi=3.14 } MESAJLAR Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılır. Mesajlar kullanıcıyı yönlendirmek amacıyla kullanılırlar. NOT: Bir sayı giriniz gibi kullanıcıyı program çalışırken yönlendiren ifadelere mesajlar denir. OPERATÖRLER İşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir. Genellikle, aritmetiksel { +, -, *, /, } mantıksal { And, Or, Not } ve karşılaştırma { <, >, =, }operatörleri isimleri altında sınıflandırılırlar ve her program dillerinde farklı şekillerde gösterilebilirler. ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER Aritmetiksel işlemlerde kullanılan ( dört işlem gibi ) operatörlerdir. Matematiksel işlemlerde kullanılan ilgili operatörler ve bilgisayar ortamlarındaki formatları tabloda gösterilmiştir. İŞLEMLER Aritmetik Matematiksel VB Notasyonu Operatör Notasyon Toplama + X+Y X + Y Çıkartma - X-Y X Y Çarpma * (XY),(X.Y),(X*Y) X* Y Bölme / X/Y ve Tamsayı Bölme \ X/Y ve X Y X Y X / Y X \ Y Üs Alma ^, ** X Y X^Y veya X**Y Mod Alma (Kalan) Mod X Mod Y X Mod Y String & Bade Zehra Bade & Zehra 11

12 Birleştirme Negatif - Y Y KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1 ya da TRUE, yanlış ise 0 ya da FALSE değerini alır. İŞLEM OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VB NOTASYONU C NOTASYONU Küçüktür < A < B A < B A < B Büyüktür > A > B A > B A > B Küçük eşit <= A B A <= B A <= B Büyük eşit >= A B A >= B A >= B Eşittir = A = B A = B A = = B Eşit değil < > A B A < > B A!= B MANTIKSAL OPERATÖRLER Mantıksal operatörlerin temelini, verilerin birbirleriyle kıyaslanması oluşturur. Kıyaslamanın sonucuna bağlı olarak da hangi işlerin yapılacağına karar verilir. İŞLEM OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VB NOTASYONU Ve AND A VE B A AND B Veya OR A VEYA B A OR B Değil NOT A DEĞİL B A NOT B Özel XOR A ÖZELVEYA B A XOR B Veya Eşit EQV A EŞİT B A EQV B Mantıksal operatörlerin işlevlerini şöyle açıklayabiliriz; AND Operatörü; Lojik ifadelerin her ikisinin de doğru olması halinde TRUE sonucunu aksi takdirde FALSE sonucunu üretir. OR Operatörü; Lojik ifadelerden herhangi birinin doğru olması halinde TRUE sonucunu aksi takdirde FALSE sonucunu üretir. XOR Operatörü; Lojik ifadelerden her ikisinin de aynı olması halinde FALSE aksi takdirde TRUE sonucunu üretir. 12

13 NOT Operatörü; Lojik ifadenin değilini (tersini) alır. İfade doğru ise FALSE, yanlış ise TRUE sonucunu üretir. EQV Operatörü; Lojik ifadelerden her ikisinin de aynı olması halinde TRUE aksi takdirde FALSE sonucunu üretir X Y NOT X NOT Y X AND Y X OR Y X XOR Y X EQV Y Örnek 1.2. A=5, B=4 olarak verildiğinde tersi ne olur? Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) ifadesinin Çözüm: Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) ifadesinin sonucu; Y= False OR False AND True = 0 OR 0 AND 1 = 0 OR 0 = 0 = FALSE dur. Bu ifadenin tersini alırsak; Y = ( A>=5 ) AND ( B < A ) OR ( A< >5 ) = True AND True OR False Y = 1 AND 1 OR 0 = 1 OR 0 = 1 = TRUE Sonucu elde edilir. Örnek 1.3. NOT A=1 AND B<>C OR (D=2 AND ADI= AHMET ) ifadesinin sonucunu A=7, B=5, C=2, D=3 ve ADI= AHMET değerleri için bulunuz. Çözüm: Örnek 1.4. Aşağıdaki programı çalıştırdığımızda hangi işlem gerçekleşir. 13

14 Çözüm: Program çalıştırıldığında A değişkeni 5, B değişkeni -3, Y değişkeni 7 değerlerini alır ve B=Y olmadığı için B 1 işlemi gerçekleşir ( ekranda -4 değerini görürüz ) ve program çalışması sona erir. BİLGİSAYAR ORTAMINDA MATEMATİKSEL İFADELERİN GÖSTERİMİ Bir matematiksel ifadede birden fazla işlem (çarpma, bölme, toplama v.b ) yer alabilir. Bu durumda işlemlerin uygulama sıralarına dikkat etmek gerekir. Matematiksel Operatörler Ve Öncelik Sıraları Matematiksel operatörlerin öncelik sırası aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı önceliğe sahip işlemlerde soldaki daha önce işlem görür. Öncelik Sırası İşlemler İşlem Simgesi 1 Sayıları negatifleştirme - 2 Parantez içi ( ) 3 Matematiksel fonksiyonlar Sin, Cos, v.b. 4 Üs Alma ^, ** 5 Çarpma veya Bölme * veya / 6 Kalan Mod 7 Toplama veya Çıkarma + veya - 14

15 Örnek 1.5. olur. Şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması aşağıdaki şekilde Kodlanması : ( a^2 +b*c ) / ( 2*a*b) Örnek 1.6. Şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması ve işlem sonucu aşağıdaki şekilde olur. Kodlanması : ( *4) /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) İşlem önceliği : ( 6 + 8) /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) 14 /2 3 ^2 + (6/3) / (2-3) 7 3 ^2 + (6/3) / (2-3) (6/3) / (2-3) / (2-3) / NOT: Aynı öncelikteki işlemlerin uygulanmasının soldan sağa doğru yapıldığına dikkat ediniz. Örnek 1.7: Matematiksel ifade..: y=pr q +w/x-z Bilgisayar ortamındaki kodlaması : y = p * r ^ q + w / x y Harflerin yerine rakam yazarak matematiksel ifadeyi test edersek; Sonucunu elde ederiz y = / 2 7 y = 3*16+ 6 / 2 7 y = /2 7 y = y = 51 7 y = 44 NOT: Örnek 1.7. de İşlem önceliği, ilk önce üs alma, daha sonra çarpma(solda olduğu için), bölme, toplama ve çıkarma şeklindedir. 15

16 Örnek 1.8. şekilde olur. şeklindeki matematiksel ifadenin bilgisayar ortamındaki kodlanması aşağıdaki Kodlanması : z= - (5*a**(2/3)) / (sqr(x*x-y*y)) Örnek 1.9: olur. m= Mod * (2 ^ 2 + 2) ifadesinin işlem önceliği aşağıdaki şekilde sonucu elde edilir. m= Mod * (4+ 2) m= Mod * 6 m= Mod m= m= m= 37 16

Java ile Programlama

Java ile Programlama TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

PROGRAMLAMA VE C. İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Kaynak: C ve Sistem Programcıları Derneği Kurs notu

PROGRAMLAMA VE C. İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Kaynak: C ve Sistem Programcıları Derneği Kurs notu PROGRAMLAMA VE C Kaynak: C ve Sistem Programcıları Derneği Kurs notu Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN 1 Yazılım (software) programlama ve programlamayla ilgili konuların geneline verilen isimdir. Yazılımın Sınıflandırılması

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk Java ile Nesneye Yönelik Programlama Oğuz Aslantürk 1 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş... 9 1.1 Modelleme... 9 1.2 Bilgisayar Programları ve Modelleme... 10 1.3 Nesneye Yönelik Modelleme... 11 1.3.1

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

http://alikoker.name.tr TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

http://alikoker.name.tr TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð DoçDr Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ÖNSÖZ 2 Günümüz programlama dilleri içinde C/C++ kadar işletim sistemlerinin, yazım editörlerinin,

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN Dersin İçeriği Temel Kavramlar ve Tanımlar Problem Çözme ve Algoritmalar Sözde Kod ve Akış Diyagramı Uygulamarı(Sıralama, arama,..) Programlama Dillerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ-III Yazılım Uygulama Yazılımları Sistem Yazılımları İşletim Sistemleri Programlama Dilleri Kötü amaçlı yazılımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 69/17.10.2007 01:51:28 PM İçindekiler İçindekiler...2 Genel Programlama Bilgisi...3 Tanımlar...5 Bilgisayar Nedir?...5 Bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 6 PHP Betik Dili

Bölüm 6 PHP Betik Dili Bölüm 6 PHP Betik Dili 6.1 Giriş Rasmus Lerdorf tarafından 1990 lı yıllarda öncelikle kendi kişisel web sayfalarını yazmak için geliştirilmesi nedeniyle 'P'ersonal 'H'ome 'P'ages adının kısaltması olarak

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Genel Kavramlar Öğr.Gör.Dr. M.Cemil KARACADAĞ Bu ders içeriğinin basım,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı