BĠR EĞĠTĠM ARACI OLARAK AĞLARIN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠR EĞĠTĠM ARACI OLARAK AĞLARIN KULLANIMI"

Transkript

1 Özet 1031 BĠR EĞĠTĠM ARACI OLARAK AĞLARIN KULLANIMI Doç. Dr. Filiz Tiryakioğlu Anadolu Üniversitesi Arş.Grv.Dr. Funda Erzurum Anadolu Üniversitesi İletişim gün geçtikçe sayısallaşmakta, sayısal dünyaya ait bir olgu haline gelmektedir. Sosyal ağ, sosyal iletişimin ve/ veya sosyal ilişkilerin kurulabildiği, kişilerin yüksek oranda paylaşımda bulundukları bir online servis, platform veya alan olarak tanımlanabilir. Sosyal ağlar kullanıcılarına, fikirlerini, etkinliklerini, olayları ve ilgi alanlarını kendi ağlarıyla paylaşma imkanı sunar. Bunu; anlık mesajlar, e-postalar, paylaşımlar aracılığıyla yapar. Sosyal ağlarda yer alan kişiler bilgi alışverişinde bulunabildikleri gibi, sorunlarını beklentilerini de paylaşabilirler. Mekansal olarak ulaşamayacakları kişilerle bu sosyal ağlar aracılığıyla rahatça ulaşabilirler. Bir başka deyişle yerinden kalkmadan iletişim kurmak istedikleri kişilerle görüşebilirler. Öğretim elemanları da bu sosyal ağlar aracılığıyla öğrencileriyle iletişim kurabilir, onların sorunlarından haberdar olabilir ya da dersle ilgili malzeme sunabilirler. Bu durum iletişimi güçlendirebilir. Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının sosyal ağlar içinde yer alan Facebook u bir eğitim aracı olarak kullanıp kullanmadıkları saptanmaya çalışılmıştır. Bunun saptanması için tüm öğretim elemanlarına anket uygulanmıştır. Öğretim elemanlarının sosyal ağları kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa hangisini ve ne amaçla kullandığı, eğitim aracı olarak nasıl kullandığı sorgulanmıştır. Ayrıca anket çalışması kapsamında öğretim elemanlarının yer aldıkları sosyal ağlarda öğrencilerinin arkadaş listelerinde yer alıp almadığı, öğrencileriyle iletişim halinde olup olmadıkları da sorgulanmıştır. Çalışma betimsel nitelik taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: İletişim, Eğitim, Sosyal Ağ 1. GĠRĠġ İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte iletişim biçimlerinde ve günlük yaşantıda pek çok değişiklik olmuştur. İnsan ilişkilerinde yüz yüze iletişimin yerini teknolojik araçlarla yapılan iletişim şekilleri almaya başlamıştır. Bu da internet üzerinden kurulan yeni tür ilişkileri beraberinde getirmiştir (Murray, 2008: 8-12).. Sanal ortamdaki bu yeni iletişim biçimlerinin merkezinde ise sosyal medya içindeki sosyal paylaşım ağları bulunmaktadır. Sosyal paylaşım ağları, insanların internet üzerinde yarattığı sanal toplumsal yaşamdır. Bu ağlar içinde kişiler, kendilerini tanımlayarak, aynı kültür seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri diğer insanlarla internetin sunduğu olanaklar aracılığı ile iletişim kurar. Bilinen ilk sosyal ağ, 1997 yılında kurulan SixDegrees dir yılından sonra sosyal ağlar hızla yaygınlaşmış ve kullanıcı sayılarında belirgin artışlar yaşanmıştır. Sosyal iletişim ağlarının dünya üzerindeki büyümesi inanılmaz boyuttadır. Bu ağların içinde en yaygın kullanılanı da Facebook dur

2 1032 (Toprak vd.,2009, 27). Facebook, Şubat 2011 itibarıyla, 500 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Toplam kullanıcı sayısının %50 si her gün aktif olarak siteye girmektedir. Kullanıcılar her ay toplam 700 bilyon dakikayı Facebook ta geçirmektedir. Ayrıca 200 milyondan fazla kullanıcı da mobil olarak Facebook a bağlanmaktadır. Facebook ta kullanıcıların etkileşimde bulundukları 900 milyondan fazla yer ( sayfa, grup, etkinlik ve topluluk sayfası) vardır, ortalama bir kullanıcı 80 grup, etkinlik veya topluluk sayfasına bağlıdır ve ayda ortalama 90 içerik paylaşmaktadır. Her ay 30 bilyondan fazla içerik kullanıcılar tarafından paylaşılmaktadır. (http://www.facebook.com). Türkiye de Facebook kullanımı da kullanıcı sayısıyla dünyada Amerika, Endonezya ve İngiltere nin ardından dördüncü sıradadır. Bu rakama göre toplam nüfusun %33.67 si, internet erişimi olan nüfusun ise % 74,85 i Facebook ta yer almaktadır. Kullanıcıların demografik özellikleri ise cinsiyete göre; % 36 kadın, % 64 erkek ve yaş gruplarına göre yaş %37, yaş %30, ve yaş grupları %10 ar, yaş grubu % 9 ve 45 + % 5 lik bir oran göstermektedir (http://www.socialbakers.com). Tablo1: Türkiye de yaģlara göre Facebook kullanımı (http://www.socialbakers.com). Tüm dünyada 500 milyonu aşkın kişi gününün önemli bir kısmını Facebook ta geçirmeye başlayınca, bu sosyal paylaşım ağı sosyolog ve psikologların da araştırmalarının ilgi odağı haline gelmiştir. Araştırmacılara göre, sosyal ağlar iletişim becerilerini geliştirir, katılımı ve sosyal bağlılığı genişletir, akran desteğini güçlendirir ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca sosyal ağ siteleri, üniversitelerin fazla desteği olmadan kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte, öğrenciler için eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu türdeki kullanımlar hızla yaygınlaşmaktadır (Yasemin vd., 2010: 2). Heather Rogers Haverback Towson üniversitesinde, 324 Okuma Yöntemleri Grubunun Bayanları olarak oluşturduğu Facebook grubunu öğretmen adayları ile okuma dersinde buluşmak için kullanmıştır. Bu grup ödevlerin tartışıldığı, soruların sorulduğu, görüşlerin eleştirildiği, bilgilerin gönderildiği ve görüşlerin desteklendiği bir platform olarak işlev görmüştür. Araştırmacı, öğrencilerin

3 1033 okumasını desteklemek için kitap klüplerinin kurulmasını, kitap tartışmalarının yapılmasını ve okumaların paylaşılması için sosyal ağların kullanımını önermiştir. Ayrıca araştırmacı tarih, edebiyat derslerinde, kültürel rehberlerin hazırlanmasında ve programlama uygulamalarında da bu sosyal ağın kullanılabileceğinden bahsetmiştir (Yasemin,2010: 3) Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan en geniş kullanıcıya sahip ve yaygın bir sosyal ağdır. Bu sosyal ağ aracılığıyla birbirini tanımayan yüzlerce insan aynı amaç uğruna bir araya gelmekte, hatta savaş kararı alabilmektedir. Bireyler bu yeni medyada giderek daha fazla vakit geçirmektedir. Sosyal ağ içinde yer alan Facebook un çok kısa bir sürede hayatın içine bu kadar yerleşmesi onun eğitim/öğretim için de kullanılabilir olasılığını düşündürtmüştür. Bu araştırma; öğretim elemanlarının Facebook un eğitim amaçlı kullanılması konusuna olumlu ya da olumsuz nasıl baktıklarını ortaya çıkaracaktır. Çalışma; yaşı 46 nın üzerinde olan öğretim elemanı, Facebook u kullansa bile onun eğitim amaçlı kullanılmasına inanmamaktadır varsayımından hareketle gerçekleştirilmiştir. Bu varsayımı sınamak için, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarına anket uygulanarak incelenmiştir. İletişim fakülteleri medya sektörüne çeşitli uzmanlık alanlarında çalışan yetiştiren akademik kurumlardır. Bu nedenle iletişim fakültesi öğretim elemanlarının sosyal medya, sosyal ağ olgusuna daha fazla ilgi göstermeleri beklenmektedir. Çalışmada Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi nin dört bölümünden derslere giren Öğretim Görevlisi. Yardımcı Doçent, Doçent Doktor ve Profesör kadrosunda toplam 75 öğretim elemanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma Görevlilerinin araştırma kapsamı dışında tutulma gerekçesi de onların ders verme yetkilerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır Bu çalışmada öncelikle iletişim fakültesi öğretim elemanlarının Facebook kullanım düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Anket uygulamasında kişisel bilgilerinin yanı sıra, Facebook u benimseme, Facebook u kullanma amacı ve Facebook u eğitsel kullanma hakkındaki düşüncelerini saptamak üzere 4 kategoride toplam 52 soru sorulmuştur. Birinci kategorideki sorular öğretim elemanının kişisel bilgilerini saptama amacındadır. Yaş, cinsiyet, unvan vs saptanmıştır. İkinci kategoride Facebook u benimseyip benimsemedikleri sorgulanmıştır. Üçüncü kategoride Facebook u hangi amaç için kullandığı saptanmak istenmiştir. Arkadaş bulma, eğlenme, bilgi edinme, iletişim kurma vs. Dördüncü kategoride de Facebook un eğitsel amaçlı kullanımı hakkındaki düşünceleri saptanmak amaçlanmıştır.

4 1034 Çalışmada eğitim, sosyal medya-geleneksel medya farkı, sosyal ağlar ve Facebook hakkında genel bilgi verildikten sonra araştırma bulgularına yer verilmiştir. 2. EĞĠTĠM Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgudur. Politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurmaktadır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla yaparak ya da yaşayarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Mattelart, A.,2004: 12). Eğitim, süreklidir, dinamiktir, insana özgüdür, kapsamlıdır, çok boyutludur, bilimseldir, amaca yöneliktir, mekansal olarak sınırsızdır ve kültürle sıkı sıkıya birbirine bağlıdır Bilen, M., 2002:5). Gelişen teknoloji sonucu bilginin üretimi ve paylaşımı hızlanmış ve bireylerin eğitimleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmekleri için bu teknolojileri kullanmaları gereği ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bilgilerini ve derslerle ilgili görüşlerini, fikirlerini diğer öğretmenlerle paylaşabilmeleri için sosyal ağ kurmaktadır. Bu ağa üye olanlar birbirlerinin çalışmalarından haberdar olabilecekleri gibi, öğrenci-öğretmen iletişimini de güçlendirecektir. Bir anlamda sosyal ağ eğitim amaçlı kurulacaktır (www.haber3.com). 3. SOSYAL MEDYA VE GELENEKSEL MEDYA Sosyal Medya, son yıllarda Web 2.0 ın bir açılımı olarak hayatımıza giren kavramlardan biridir. Internet ve web tabanlı teknolojileri kullanarak sosyal etkileşimle yayılan, erişilebilirliği yüksek içerik ve paylaşımların bulunduğu mecralara denilmektedir. Bir başka deyişle, kullanıcıların kendi ürettikleri içerikleri bir yayıncı gibi paylaştıkları; sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, forumlar gibi platformlardır. Paylaşılan içeriğin çektiği ilgiye veya paylaşan kişinin bilinirliğine göre bu paylaşımların kitlelere ulaşma gücü giderek yükselmektedir. Kişiler, hayat hikayelerinden satın aldıkları ürün veya hizmetin kullanışlılığına kadar her türlü kişisel deneyimini artık sosyal medya araçlarında yani Facebook, Friendfeed, Myspace, Twitter, Youtube, Ekşisözlük gibi onlarca platformda paylaşmaktadır. Radyo, TV, gazete gibi Geleneksel Medya da yer almak; uzmanlaşma gerektirmesi, yüksek maliyetler yaratması ve bilgiye sonradan erişimin kısıtlı olması gibi zorlukları içinde barındırırken, Sosyal Medya da bulunmak için çoğu zaman internet erişimi yeterli oluyor. Uzmanlaşma, içerik üretimi için önkoşul değil (http://eticaret.garanti.com.tr). Sosyal medya, geleneksel medyadan farklıklar gösterir. Genellikle geleneksel medya enformasyonun yayınlanması için belirli kaynaklara ihtiyaç duyarken, bilgiyi yayınlamak veya erişmek için sosyal medya göreceli olarak masrafsızdır ve erişim araçları herkese açıktır. Kullanıcı, tüketici- üretici olarak tanımlanmaktadır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımında temel alınan aktif konumdadır. Hem içerik

5 1035 üretmekte hem de içerik tüketmektedir ve bunu etkileşimli olarak yapma olanağı bulunmaktadır. Sosyal medya nın ve geleneksel medyanın ortak taşıdığı bir karakteristik özellik, küçük veya büyük kitlelere ulaşabilmeleridir; bir içerik hiç kimseye ulaşmayabilir, milyonlarca kişiye de ulaşabilir. Sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki farkları tanımlamaya yardımcı olacak özellikler kullanılan yönteme göre farklılıklar gösterebilir. Bu özelliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1. Erişim - Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır. 2. Erişilebilirlik - Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir. 3. Kullanılırlık - Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, herkes üretimde bulunabilir. 4. Yenilik Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar vermektedir. 5. Kalıcılık - Geleneksel medyada içerik üretildikten ve yayınlandıktan sonra değiştirilemez, oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir. 6. Sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başlamıştır, içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğu için yaratıcılık önem kazanmış ve katılım ön plana çıkmıştır. Geleneksel medya'nın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı ayrım ortadan kalkmıştır (http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=52164). Bu oluşuma bağlı olarak değişim hızı artmış, yenilikçi olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem kazanmıştır. Gerçekler değil fikirler önem kazanmış, objektif olmak değil içten olmak önemli hale gelmiştir. Anne- baba ve aile büyükleriyle çocukları arasındaki iletişim yönü de değişmiştir. Anne babalar teknoloji çağında doğan çocuklarının öğrenme hızlarına yetişemedikleri için bazı şeyleri çocuklarından öğrenmeye istekli hale gelmişler ve bunun sonucunda sosyal medyaya daha yaktın hale gelerek çocuklarını takip etmenin yeni bir yolunu bulmuşlardır (www.wikipedia.org) SOSYAL AĞLAR Sosyal ağ, sosyal iletişimin ve sosyal ilişkilerin kurulabildiği, kişilerin paylaşımda bulundukları bir online servis, platform veya alan olarak tanımlanabilir. Sosyal ağlar kullanıcılarına, fikirlerini, etkinliklerini, olayları ve ilgi alanlarını kendi ağlarıyla online olarak paylaşma imkanı sunar.

6 1036 Bugün, insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmalarını yeniden şekillendiren birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmıştır. Sosyal ağlara katılım sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bireyler, internet üzerinden, toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, benzer kültürel seviyede, ortak ilgi alanlarına, ortak geçmişlere ve ortak arkadaşlara ulaşmak ve iletişimde bulunmaları amacıyla sosyal ağlara üye olmaktadır. Böylece arkadaş çevrelerini genişletmekte ve onlarla bilgi alış-verişinde bulunmaktadır ( Jordan, 1999:191). İnsanlar, farklı amaçlar için sosyal ağlara girmektedir. Bu durum özel yaşantıların bile, birbirini tanımayan yüzlerce belki de binlerce kişi tarafından bilinmesine, paylaşılmasına yol açmaktadır. Sosyal ağ siteleri iletişimin paylaşılmasında, yeni bilgilerin edinilmesinde, yeni arkadaşlıkların edinilmesinde çok önemli araç haline gelmektedir. Ayrıca, sosyal ağ ortamları kişisel ifadeler, ilgi duyulan toplulukları oluşturma, işbirliği ve paylaşım için yeni olanaklar sağlamaktadır. birkaç fare tıklaması ile birbirlerine video, resim veya istedikleri diğer içerikleri gönderebilirler (Aydoğan & Akyüz, 2010, 66-67). Miller'e göre, insanların bütün hayatlarının detaylarını tüm dünyayla paylaşmalarını sağlayan Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, utanma duygusunu yok etmektedir. Bununla birlikte sağlık problemlerine yol açmasından, gelecekteki iş fırsatlarının kaçmasına neden olmakta, kullanıcılarının kıskançlık duygusunu derinleştirip 'canavar'a dönüştürmesinden narsistleştirmesine kadar birçok bilimsel iddianın hedefindeki sosyal paylaşım siteleri, insan hayatının vazgeçilmez parçalarından birisi haline gelmiştir ( Perlman &Miller,2008: Sosyal ağlar, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir, fakat dünya üzerindeki inanılmaz büyümesi aynıdır Araştırmacılara göre, sosyal ağlar iletişim becerilerini geliştirir, katılımı ve sosyal bağlılığı genişletir, akran desteğini güçlendirir ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca sosyal ağ siteleri, üniversitelerin fazla desteği olmadan kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte, öğrenciler için eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu türdeki kullanımlar hızla yaygınlaşmaktadır. Böylece öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında kendi öğrenme süreçlerine web üzerinden tekrar ulaşma ve çalışmalarını inceleme gibi olanaklara sahip olabilmekte ve kendi öğrenme geçmişlerine ulaşabilmektedir (Gülbahar, Kalelioğlu& Madran, 2010) EĞĠTĠM ARACI OLARAK SOSYAL AĞLAR Eğitim aracı olarak sosyal ağların kullanımının getireceği avantajlara bakacak olursak, ortamın getirdiği etkileşimlilik ve katılımcılık eğitime de yansımalıdır. Sosyal ağların eğitimde bir araç olarak kullanılmasının getirebileceği avantajlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Yamamoto, Demiray, Kesim, 2010, ); 1- Zamandan ve mekandan bağımsız olma, 2- Eğitimde bilgisayar kullanımının eğitimin kalitesini, başarı ve verimliliği artması,

7 Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha kısa sürede ve daha sistemli öğrenebilmenin sağlanması, 4- Öğrenmeyi bireyselleştirmesi, 5- Anında geri-bildirim alınabilmesi 6- Öğrencinin ders içeriğini istediği kadar tekrar edebilmesine olanak sağlaması, 7- İçeriğin kolay görüntülenebilmesi, 8- Görsel ve işitsel öğrenme ortamları tasarımına izin vermesi, 9- Laboratuar gerektiren derslerin benzetim animasyon ve sanal laboratuarlar sayesinde öğrencilere daha az maliyetle ve daha tehlikesiz olarak sunulabilmesi, 10- Ders içeriğinin ve eş-zamanlı (senkron) sınıf (sanal sınıf) uygulamalarının arşivlenebilmesi, 11- İki yönlü iletişim sağlanabilmesi, 12- Geleneksel programlara göre öğrencilerin araştırma, bilgi ve becerilerini artırmada daha gönüllü davranmalarını sağlaması, 13- Öğrenci performansını değerlendirmeye olanak vermesi, 14- Değerlendirme sonuçlarının ölçümünde hata olasılığının minimuma düşmesi, 15- Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye ulaşma, değerlendirme, kullanma ve etkili olarak alıntı yapma becerilerinin gelişmesini sağlaması. 3.3 FACEBOOK Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağdır. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen Facebook, öncelikle Harvard öğrencilerinin birbirleriyle iletişim kurmaları için kurulmuştur. Daha sonra Boston civarındaki okulları da kapsamış ve bir sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okulların öğrenci ve mezunlarını üye olarak kabul etmeye başlamıştır. Kişiler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu,.ac.uk, vb.) üye olabilirken, daha sonrasında ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katılmış ve 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açılmıştır (http://www.facebook.com). Facebook, kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını, gruplara katılmasını ve diğerleri ile kaynakların paylaşılmasını sağlayan çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır. Diğer çevrimiçi sosyal ağ sitelerine (Friendster, MySpace gibi) benzer bir biçimde, kullanıcılar kendilerini çevrimiçi bir profilde tanıtır, arkadaş edinir, diğerlerinin profillerine veya sosyal içeriğe bilgi veya yorum yazabilir.

8 1038 Sosyal iletişim ağlarının oldukça yeni olması sebebiyle eğitimde kullanımı ile ilgili araştırmalarda oldukça sınırlıdır. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin büyük bir bölümü bu sosyal ağlarda zamanlarının oldukça önemli sayılabilecek kısımlarını harcamaktadırlar (Jones, Blackey, Fitzgibbon, & Chew, 2010, ). Bu da sosyal ağlarda oluşturulan öğrenme ortamlarının öğrencilerin daha çok ilgisini çekeceğini ve bu sayede öğretimin daha etkili olacağını göstermektedir yılında Minnesota Üniversitesi nde yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan öğrencilerin %94 ü interneti kullanmaktadır. İnterneti kullananların %82 si evden bağlantı kurmaktadır. Öğrencilerin %77 sinin en az bir sosyal ağda profili mevcuttur. Bu verilerden yola çıkarak araştırmacılar, öğrencilere sosyal ağları kullanarak neler öğrendiklerini sormuşlar; öğrenciler teknoloji becerilerini (bilişsel yetilerini) geliştirmesini ilk sıraya koymuşlar. Bunu yaratıcılık, yeni ve farklı fikirlere açıklık, iletişim becerileri izlemiş. Yaşları arasında 13 farklı lise öğrencisi üzerinde yapılan 6 aylık araştırmanın sonuçları; günümüz Amerikan eğitim sisteminde çocukların ve gençlerin yeteneklerini sosyal ağlar sayesinde çarçabuk geliştirdikleri gibi yaratıcı becerilerini de, (mesela şiir, sinema gibi) paylaşarak entelektüel birikimlerini çoğaltığını göstermiştir. 4. BULGULAR 4.1. KiĢisel Bilgiler.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde toplam 75 öğretim elemanı ders vermektedir. Üç öğretim elemanı ( 1 Prof. Dr.,2 Yard. Doç.Dr.) başka üniversitelerde görevli oldukları için ankete katılmamıştır. Anket çalışması 72 kişiye ulaştırılmıştır. Bunların 18 i Prof.Dr., 15 i Doç.Dr., 26 sı Yard. Doç.Dr. ve 13 ü de Öğretim Görevlisidir. Anket çalışmasında 67 öğretim elemanından cevap alınmıştır, 5 kişiden ise dönüş alınamamıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 30 u kadın, 37 si erkektir. Yaş aralığı olan grup en fazladır. Bu da Fakültede ders veren öğretim elemanlarının çoğunluğunun genç olduğunu göstermektedir. Anket çalışmasına katılan öğretim elemanlarının yaş aralıklarına bakıldığında 24 (% 35,8) kişi ile yaş grubunda yoğunlaştıkları görülmüştür. Araştırmaya katılanların 18 i (%26,9) yaş grubunda iken, 11 i ( %16,4) 46-50, 6 sı (%8,9) ve 8 inin (%12) 56 ve üstü yaş grubunda oldukları tespit edilmiştir Facebook un Kullanımı Ankete cevap veren 62 öğretim elemanından 50 sinin (% 74,6) Facebook hesabı vardır. Hesabı olan 50 öğretim elemanının 25 i kadın, 25 i erkektir. Facebook kullanıcılarının yaş grubunda ağırlıklı olarak toplanmış olduğu gözlenmiştir.

9 1039 Katılımcıların 28 i (% 56) her gün Facebook hesabını kontrol ettiğini belirtmiştir. 14 ü (%28) haftada birkaç kez, 6 sı (%12) ayda birkaç kez ve 2 si (%4) ise yılda birkaç kez Facebook hesabına giriş yaptığını belirtmiştir. Cinsiyetle kullanım sıklığı arasında anlamlı bir bağ tespit edilememiştir. Yaş ile kullanım sıklığı ilişkisine baktığımızda da 45 ve altı yaş grubundaki katılımcıların yoğunluklu olarak hergün Facebook a girdikleri ortaya çıkmaktadır. Geçirilen süreye bakıldığında ise katılımcıların 37 sinin (% 74) yarım saat ve daha az vakit geçirdiklerini belirttikleri görülmektedir. Katılımcılardan sadece 1 kişi Facebook ta 3 saatten fazla zaman geçirdiğini belirtmiştir. Facebookta etkinleşmenin göstergelerinden biri olan grup üyeliklerinin olup olmadığı sorusuna alınan cevaplarla 34 kişinin (% 68) grup üyeliği olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ve grup üyelikleri konusunda anlamlı bir farklılık bulunmaktadır, erkek katılımcıların grup üyeliklerine olan yatkınlıklarının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Özellikle internet ve teknoloji konulu grup üyeliklerine bakıldığında hiçbir kadın katılımcının bu gruplara üye olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu grup üyeliklerinin dağılımına bakıldığında katılımcıların 30 kişinin öğrenci gruplarına, 40 kişinin ortak ilgi gruplarına, 5 kişinin internet ve teknoloji, gruplarına ve 18 kişinin organizasyon ve kuruluşların gruplarına üye oldukları sonucu elde edilmiştir, bir kişinin birden fazla gruba üyeliği olduğu ve internet ve teknoloji gruplara üye olan katılımcıların hepsinin erkek olduğu dikkat çekmektedir. Yaş ve grup üyelikleri ilişkisine bakıldığında ise grup üyesi olan katılımcıların 45 ve altı yaş grubunda ( %79,4) toplandığı gözlenmektedir. 55 ve üstü yaş grubundaki kullanıcıların ise grup üyeliği bulunmamaktadır Facebook un Benimsemesi Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarından ders verenlere uygulanan bu çalışmada, anket tekniği kullanılarak öğretim elemanlarının sosyal medya içinde en fazla kullanılan Facebook u kullanma alışkanlıkları saptanacaktır Facebook un benimsenmesinin belirlenmesine yönelik sorulan sorulara verilen cevaplar, öğretim üyelerinin Facebook u benimsediklerini ve kullandıklarını göstermektedir. Katılanların 37 kişisi (%74) daha kısa sürede daha fazla kişiyle iletişim kurma olanağından yararlandığına katıldığını söylemiştir. 28 kişi (% 56) daha kısa sürede daha çok şey paylaşabildiğini belirtmiştir. Facebook ta paylaşılan görüş ve bilgilerin farklı bakış açıları getirerek kişisel gelişime katkıda bulunduğu konusuna olumlu bakan katılımcıların sayısı 19 da (% 38) kalmıştır ancak bu konuda 14 kişinin de (% 28) kararsız kaldıkları ve 16 kişinin ise (% 32) katılmadığı gözlenmiştir. Katılımcıların 33 ü (% 66) Facebook u olumlu bulurken, sadece 1 kişi olumsuz yaklaşmaktadır. Katılımcıların hemen hemen hepsi ( %96) Facebook a kolay üye oldukları konusunda hemfikirdirler, ancak sadece 33 kişi (% 66) Facebook un kullanımını kolay bulduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 41 i (% 82) Facebook u fikirlerine önem verdikleri kişiler kullandığı için kullandığına katılmamıştır ve yine 41 kişi (% 82) öneri üzerine kullandığı konusuna katılmadığını belirtmiştir.

10 1040 Katılımcılardan 25 kişi (% 50) çevresindeki kişiler Facebook kullandığı için kendisinin de kullandığını belirtirken 8 kişi (% 16) bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 28 i Facebook kullanmak için gerekli olan bilgi ve kaynaklara kolaylıkla erişebildikleri konusuna olumlu yaklaşırken, kullanırken kolaylıkla yardım alabildikleri konusunda 18 ( %36) kişi kararsız kaldığını ve 23 kişi de (%46) kolaylıkla yardım aldığını belirtmektedir. Katılımcılar Facebook un kullandıkları diğer paylaşım ve iletişim ortamlarına benzer olup olmadığı konusunda 27 kişi (% 54) benzediğini, 12 kişi (% 24) kararsız oldukları ve 11 kişi (% 22) ise benzemediği görüşünü vermişlerdir. Facebbok a internet erişimi olan her yerden istenildiği zaman erişim olup olmadığı konusuna ise katılımcıların 41 i (% 82) olumlu yaklaştıklarını belirtmiştir, yani internet erişim olan her yerden Facebook a kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Katılımcılardan 31 kişi (%62) Facebook profillerini kişiselleştirdiklerini belirtmişlerdir. Facebook aracılığıyla öğrenme ve etkinliklerini düzenleyip düzenleme oranlarına bakıldığında katılımcıların 25 inin (%50) bu konuda olumlu bir tavra sahip olduğunu, 14 kişi (% 28) olumsuz yaklaşırken, 11 kişinin de (% 22) kararsız kaldığı gözlenmiştir. Katılımcıların 37 si (%74) Facebook ta kendi kişisel ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtmiştir. Grup oluşturma konusunda yaklaşımlarına ilişkin soruya ise 31 kişi (%62) olumsuz baktıklarını belirtirken, 19 kişi (% 38) grupların iletişimi ve ilişkileri güçlendirdiğine katıldığını, 20 kişi (% 40) ise katılmadığını, 11 kişi de (% 22) ise kararsız kaldıklarını belirtmiştir. Facebook u ortak ilgi ve amaçlara sahip kişilerle işbirliği amacıyla kullanan katılımcılar 16 kişi (% 32) olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda 14 kişi kararsız kalmış ( %28), 20 kişi de ( %40) katılmadığını belirtmiştir. Facebook aracılığıyla ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle tanışma konusunda Katılımcıların 19 u ( % 38) olumlu ve 19 u ( % 38)olumsuz bir tavır göstermektedir, diğer katılımcılar kararsız olduklarını belirtmiştir. Katılımcıların 15 i (% 30) Facebook taki oyun gibi uygulamalarla hoş vakit geçirdiğini belirtirken,31 kişi (% 62) bu tür uygulamaları kullanmadığını belirtmiştir. Facebook a genel yaklaşıma baktığımızda, öğretim elemanlarının olumlu yaklaştıkları özellikle iletişim ve paylaşım konusunda kullandıkları ortaya çıkmıştır. Listelerindeki arkadaşlarına duyuru yapmak ve paylaşımda bulunmak amacıyla kullanımı yaygındır. Başka kişilerin olaylara ve paylaşılan gönderilere tepkilerini öğrenmek ve fikir edinmek amaçlı da kullanılmaktadır. Bu ortama katılmak öğretim üyelerince kolay bulunmuştur, özelliklerini öğrenmek ve kullanmak da yorucu veya zor değildir, kullanıcı dostu bir yazılımdır. Kullanıcıların daha rahat ve kolay iletişim kurmalarını ve paylaşımda bulunmalarını desteklemektedir. Öğretim elemanları da buna katılmaktadır.

11 1041 Öğretim elemanlarının Facebook a başkalarının önerisi ve başkaları bu ortamda olduğu için katıldıkları konusuna katılmamaları ise bu ortamda olmamanın kendi tercihleri olduğunu göstermektedir. Kendi istekleri ile yararlı buldukları için Facebook ta yer almakta ve ortamın etkileşimliliğini etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Internet erişimi olan her mekandan Facebook a bağlanmak kolaydır. Öğretim elemanları açtıkları hesabı kendilerini yansıtacak şekilde ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirmektedir, bu ortamda öğrenme etkinlikleri düzenlemekte ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadırlar. Gruplara katılmanın iletişimi ve ilişkileri güçlendirdiği konusunda da olumlu yaklaşım gözlenmiştir. Ancak ortak ilgi alanına sahip kişilerle işbirliği amacıyla kullanmak konusunda olumsuz bir yaklaşım vardır. Facebook ta ilgi gören uygulamalardan biri de oyunlardır. Facebook kullanıcıları sanal ortamda oynanan, Farmville, Diner Dash vb. oyunlara ilgi göstermekte ve arkadaşlarının da bu oyunlara dahil olması için tavsiyede bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının büyük bölümünün bu tür uygulamalara katılmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanları Facebook u yoğunluklu olarak listelerindeki arkadaşlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak, onlarla kolay iletişim kurmak, paylaşımda bulunmak, geri bildirim almak ve geri bildirimde bulunmak amaçlı kullanmaktadır Facebook un Kullanım Amacı Gelişen teknoloji sonucu artan etkileşimlilik, yeni iletişim ortamlarının ve şekillerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sosyal ağlar da bu yeni iletişim ortamlarından biridir. Bu ağlar aracılığıyla bireyler iletişim kurmakta, etkileşim içerisine girmekte, paylaşım, işbirliği ve hatta öğrenme etkinliklerini bu ortamlarda gerçekleştirebilmektedirler. İnsanlar hemen hemen hergün sosyal ağlara bağlanmakta, buralarda zaman geçirmektedirler ve geçirilen süre her gün artmaktadır. Tüm yaş gruplarından birçok insan sosyal ağlara farklı amaçlar doğrultusunda katılmakta ve çevrimiçi sosyal ağlara katılan kullanıcı sayıları her geçen gün artmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Facebook üye sayısı 500 milyon kişinin üzerindedir. Sosyal ağların bu inanılmaz gelişimi, özel yaşantının farklı bireylerle paylaşılması, günlük olay ve haberlerin paylaşımı ve bilgi alışverişinin bu ortamlarda gerçekleşiyor olması açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu bölümdeki soruların hepsine 1 kişi, iki tanesine de 2 kişi yanıt vermemeyi tercih etmiştir. Katılımcıların 20 si (%40) eski arkadaşlarını bulmak için Facebook u bazen kullandığını, 16 sı (%32) çoğunlukla Facebook aracılığıyla eski arkadaşlarını bulduğunu belirtmiştir. Bu soruya alınan cevaplar Facebook un kuruluş amacına uygun bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağların kurulması ve devamının sağlanmasında etkili bir ortamdır. Benzer şekilde arkadaşlara iletişim kurmak amaçlı Facebook kullanımı da %75 gibi yüksek bir orandadır. Katılımcıların 24 ü (% 49) bu durumun tam tersi olarak hiçbir zaman yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanmadıklarını belirtmişlerdir, 12 kişi (%24) bazen kullandığını %4 ü ise çoğunlukla kullandığını belirtmiştir. Ortak ilgi ve gereksinimlere sahip kişilerle iletişim kurma amaçlı kullanımla ilgili soruya katılımcıların 14 ü (%28) hiçbir zaman, 14 ü (%28) bazen ve 15 i (%30) ise bazen cevabını vermişlerdir.

12 1042 Kişilerin birbirleriyle çeşitli bilgi ve kaynak paylaşımı amacıyla Facebook kullanımlarına baktığımızda katılımcıların 17 si (%34) bazen, 17 si (%34) çoğunlukla, 3 ü (%6)i her zaman, 6 sı (%12) nadiren ve 6 sı da (%12) hiçbir zaman cevaplarını vermiştir. Katılımcılar ödev ve proje gibi kaynakları da Facebook üzerinden paylaşmadıklarını belirtmişlerdir, 16 kişi (%32) bu ortamı hiçbir zaman bu amaçla kullanmadığını belirtmiştir. Benzer durum akademik çalışmalara destek ile ilgili kullanımda da gözlenmektedir. Katılımcıların 17 si (%34) hiçbir zaman bu ortamı akademik çalışmalarına destek amacıyla kullanmayacağını belirtirken, 15kişi (% 30) bazen kullandığını belirtmiştir, her zaman kullananların ise 2 kişi (%4) ile sınırlı kalmıştır. Facebook un okul arkadaşlarıyla ilgili gelişmeleri, hayatlarındaki değişiklikleri takip etme amaçlı kullanımı ile ilgili soruya verilen cevaplar kişilerin 17 sinin bazen( %35) bu amaçla bu ortamı kullandığını ortaya koymuştur. Katılımcılardan günlük yaşam ile gelişmeleri 19 kişinin ( %38) ve gündemdeki yenilikleri 13kişinin ( %26) takip etmek amacıyla Facebook u kullanıyor olmaları dikkat çekicidir. Tüm yaş gruplarından birçok insan sosyal ağlara farklı amaçlar doğrultusunda katılmakta ve çevrimiçi sosyal ağlara katılan kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. İnsanlar hemen hemen hergün sosyal ağlarda zaman geçirmektedir ve geçirilen süre hızla artmaktadır. Sosyal ağların bu inanılmaz gelişimi, özel yaşantının farklı bireylerle paylaşılması, günlük olay ve haberlerin paylaşımı ve bilgi alışverişinin bu ortamlarda gerçekleşiyor olması açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu ağlar aracılığıyla bireyler iletişim kurmakta, etkileşim içerisine girmekte, paylaşım, işbirliği ve hatta öğrenme etkinliklerini bu ortamlarda gerçekleştirebilmektedirler. Öğretim elemanları eski arkadaşlarını bulmak amacıyla Facebook u kullanmaktadır ancak hiç tanımadıkları kişilerle arkadaş olmak veya arkadaş aramak konusuna olumlu bakmamaktadırlar. Eski arkadaşların bulunması (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, eski işyeri, mahalle vb.) Facebook un kuruluş amacına uygun bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağların kurulması ve devamının sağlanmasında etkili bir ortamdır. Benzer şekilde arkadaşlara iletişim kurmak amaçlı Facebook kullanımı da yaygındır. Facebook un benimsenmesi ile ilgili bölümde alınan cevaplar öğretim elemanlarının gruplara dahil olma ve yararları konusunda olumlu düşündüklerini göstermekteydi, ancak benimsenme ile ilgili kısımda gruplara ilişkin sorularda kararsız bir tutum gözlenmiştir. Öğretim elemanlarının bir çoğunun bir veya daha fazla gruba üyeliği bulunmaktadır, bu durum tanımadıkları, bilmedikleri kişilerin kurduğu gruplara karşı bir tavır olarak açıklanabilir. Öğretim elemanları arkadaş listelerindeki kişilerle çeşitli bilgi ve kaynakları paylaşmak konusunda isteklidirler, ancak ödev, makale gibi akademik çalışmaların paylaşılması ve paylaşılan bilginin güvenilirliği konusunda emin olmadıkları ve paylaşımda bulunmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanları günlük yaşam ile gelişmeleri takip etmek için Facebook u da bir araç olarak kullanmaktadırlar, gerek arkadaşlarının hayatları gerekse dünya ve ülke gündemini bu ortamdan takip etmektedirler, yani Facebook benimsenmiş ve günlük yaşam pratiklerinin içerisindeki yerini almıştır

13 Facebook un Eğitim Amaçlı Kullanımı Anket çalışmasına katılan İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin hepsi ders vermektedir. Bu nedenle bu bölümde yer alan analizler önemlidir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yani 40 kişi ( %80) Facebook un sınıf arkadaşları arasında iletişim kurulmasına katkı sağladığı konusunda hem fikirdirler. Öğretim elemanları sınıf içi diyalogun bu ortamda, etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ve devam edebileceğini, öğrencilerin iletişimlerinin sadece ders saatleri ile sınırlı olmaktan çıkabileceği düşüncesini taşımaktadırlar. İletişim süresi artan öğrencilerin birbirlerini tanıyacakları ve daha iyi ortak çalışmalar yürütebilecekleri önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın bu bölümündeki soruların bazılarına 1,( 4 soru) bazılarına 2 ( 6 soru) ve 1 soruya da 3 katılımcı cevap vermemeyi tercih etmiştir. Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iletişimin önemi yadsınamayacak düzeydedir, buna katkıda bulunabilecek her ortam değerlendirilmelidir. Katılımcıların Facebook un iletişim kurulmasına katkı sağlayacağı konusunda ki yaklaşımı da bunu destekler niteliktedir, katılımcılardan 37 kişi (%74) buna katılmaktadır. Sadece 1 katılımcı hiç katkısı olmayacağını düşündüğünü, ve 3 katılımcıda bu fikre katılmadığını belirtmiştir. Her ne kadar iletişim kurulmasında etkin bir ortam olduğu katılımcılar tarafında düşünülse de sınıf içi tartışmaların yürütülmesi konusunda katılımcıların 21 i (%42) kararsız kalmışlardır. Yine de azımsanmayacak bir oranda katılımcı 21 Facebook u sınıf içi tartışmaların yürütülmesi için uygun bir ortam olarak görmektedir., 8 katılımcı ise kararsız kalmıştır. Facebook un kullanımı daha çok duyurum ve görev dağılımı konusuna ön plana çıkmaktadır. Üzerinde en çok uzlaşı sağlanan konular, Facebook un dersle ilgili duyurumların yapılmasında uygun bir ortam olduğu konusuna 36 kişinin ( %72) ve ödevlerin verilmesi 31 kişinin ( % 62) katılması olmuştur. Öğretim elemanları ortak ilgi ve gereksinimler doğrultusunda akademik gruplar oluşturulması konusunda da olumlu bir tavır göstermektedirler. 32 ( %64) katılımcı bu konuda Facebook un olumlu olduğunu düşünmekteyken 6 ( %12) katılımcı olumsuz yaklaşmıştır. Katılımcıların yarısından fazlası ( 29 kişi) dersleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve grup çalışmalarını Facebook üzerinden yürütmek konusuna olumlu yaklaşmıştır. Ders veya proje sırasında yararlanılabilecek çoklu ortam desteği bu konuda öğretim elemanlarının fikirlerini olumlu yönde etkilemiştir, katılımcıların 26 kişi ( %52) video, animasyon ve ses desteğinin sağlanması konusuna katılmaktadır. Ancak öğrenme materyallerin erişim konusunda hala güvenilir bir ortam olarak kabul etme aşamasında kararsız kalmışlardır. Katılımcıların 6 sı ( %12) bu konuda kesinlikle olumsuz düşündüğünü belirtirken, 7 kişi katılmadığını ( %14), 21 kişi( %42) kararsız olduğunu ve 14 kişi ( %28) olumlu yaklaştığını belirtmiştir. Bu konuda kesinlikle olumlu düşündüğünü belirten bir katılımcı bulunmamaktadır. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi nde yürütülmekte olan 284 dersin sadece 1 tanesi tamamen Facebook üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanları bu ortamı destekleyici bir

14 1044 ortam olarak kullanmaktadırlar. Öğretim üyeleri öğrencilerle iletişim kurmak, öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları, onlaradan haberdar olmak ve dersle ilgili duyurum ve paylaşımların yapılması konusunda Facebook u uygun bir ortam olarak görmektedirler. Ancak dersin tamamını Facebook üzerinden yürütmek konusunda olumsuz bir tavır sergilemektedirler. Anket çalışmasına katılan İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin hepsi ders vermektedir. Bu nedenle bu bölümde yer alan analizler önemlidir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (40 kişi) Facebook un sınıf arkadaşları arasında iletişim kurulmasına katkı sağladığı konusunda hem fikirdirler. Öğretim elemanları sınıf içi diyalogun bu ortamda, etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ve devam edebileceğini, öğrencilerin iletişimlerinin sadece ders saatleri ile sınırlı olmaktan çıkabileceği düşüncesini taşımaktadırlar. İletişim süresi artan öğrencilerin birbirlerini tanıyacakları ve daha iyi ortak çalışmalar yürütebilecekleri önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretim elemanları bu ortamı destekleyici bir unsur olarak kullanmaktadırlar. Öğretim elemanları öğrencilerle iletişim kurmak, öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları, onlardan haberdar olmak ve dersle ilgili duyurum ve paylaşımların yapılması konusunda Facebook u uygun bir ortam olarak görmektedirler. Ancak dersin tamamını Facebook üzerinden yürütmek konusunda kararsız bir tavır sergilemektedirler. Ancak ortamın daha fazla öğretim elemanı tarafından ders amaçlı kullanılması uzak bir gelecek değildir, çünkü anket uygulamasına katılan öğretim elemanlarının hemen hemen hepsi bir şekilde Facebook u derslerinde kullanmaktadır, en az kullanan öğretim elemanı dersi için bir grup kurarak duyurum yapmaktadır. Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iletişimin önemi yadsınamayacak düzeydedir, buna katkıda bulunabilecek her ortam değerlendirilmelidir. Katılımcıların Facebook un iletişim kurulmasına katkı sağlayacağı konusunda ki yaklaşımı da bunu desteklemektedir, ancak sınıf içi tartışmalar konusunda öğretim elemanları bu ortamın etkililiği konusunda kararsız kalmıştır. Facebook un öğretim etkinliklerinde güncel kullanımı daha çok duyurum, görev dağılımı ve ödevlerin toplanması konularında ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanları büyük ölçüde dersleri için gruplar kurmakta ve bu grup sayfalarında dersleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmakta ve grup çalışmalarını Facebook üzerinden yürütmektedir. Ders veya proje sırasında yararlanılabilecek çoklu ortam desteği bu konuda öğretim elemanlarının fikirlerini olumlu yönde etkilemiştir. Ancak öğretim elemanları Facebook u öğrenme materyallerine erişim konusunda hala güvenilir bir ortam olarak kabul etme aşamasında kararsız kalmışlardır. Öğretim elemanları Facebook u derslerine destek ve iletişim kurmak amaçlı kullanmaktadır. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi nde yürütülmekte olan 284 dersin sadece bir tanesi tamamen Facebook üzerinden gerçekleştirilmektedir. Anket çalışmasının bu bölümünden elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde öğretim üyelerinin yakın bir gelecekte, biraz da destekle, derslerini Facebook üzerinden yürütmeye olumsuz bakmadıklarını ortaya koymaktadır.

15 5. SONUÇ 1045 Sosyal ağlar günümüz toplumunu etkilemiş ve bazı alışkanlıklarını değiştirmiştir. Sosyal ağların özelliklerinin ve olanaklarının etkili bir şekilde kullanılması, öğretim elemanlarının eğitim öğretim süreçlerini aktif, yaratıcı, ortak çalışmalarla öğrenme ile desteklemelerine, öğrenci-öğrenci, öğrenciiçerik ve öğretmen-öğrenci etkileşimi arttırmada, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri konusunda destek olmaktadır. İletişim becerilerini geliştirmekte, katılımı ve sosyal bağlılığı genişletmekte, yaşıt desteğini güçlendirmekte ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca sosyal ağ siteleri, kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte, öğrenciler için eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu türdeki kullanımlar hızla yaygınlaşmaktadır. Internet kullanıcılara zaman ve mekan ile sınırlı olmayan bir iletişim ortamı sağlamaktadır. Sosyal ağlar, enformasyon, düşünce ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrim içi araçlardır. İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Çalışmamız da İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin Facebook u benimsediklerini ve yoğun bir biçimde kullandığını göstermektedir. İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Facebook un eğitsel amaçla kullanımına da sıcak bakmaktadır. Öğrencilerin büyük bir bölümü mobil internet ile sosyal medyayı her an her yerden kullanabilmektedir. Bu nedenle öğrenmenin desteklenmesi amacıyla Facebook un kullanılması da anlamlı hale gelmektedir. Öğretim elemanları Facebook un salt eğitim amaçlı kullanımında kararsız bir tutum sergilemişlerdir, Facebook u daha çok öğrencileri ile iletişim kurma ve paylaşımda bulunma ortamı olarak değerlendirmektedirler. Sosyal ağlar akademisyenler için de birçok imkan sağlamaktadır; esnek ve kullanıcı dostu olması sebebi ile diğer öğretim yönetim sistemlerine göre daha kolay kullanılabilmektedir. Facebook kaynak kitapların paylaşımı, duyurumu, grup ödevleri, uygulamalar ve dersler için kullanılmaktadır. Öğretim elemanları ve öğrenciler Facebook ta derslere ait materyalleri, web sitelerine ait adresleri ve videoları gönderebilir, google belgeleri ile bağlantı oluşturarak öğrencilerin sunularını, ödevlerini ve diğer ürünleri paylaşılabilirler. Ortak çalışma yoluyla öğrenme( takım çalışması), araştırma, sorgulama, tartışma becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek için Facebook etkili bir şekilde materyalleri (video dosyaları, ses dosyaları, resimler, tablolama, sunu, veritabanı ve diğer türdeki belgeleri içeren web siteleri) paylaşmak, gündelik olayları, haberleri, kişileri veya grupları takip etmek, tartışma ortamlarına dahil olmak için kullanılabilir. Bu araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından Facebook üyeliği bulunan kişiler bu özelikleri aktif olarak kullanmaktadırlar. Sosyal paylaşım ağları her geçen gün günlük hayatımızın daha fazla içerisine girmektedir, bu noktada derslerin Facebook ortamında yürütülmesi aşamasında bu durumu yadsımak mümkün değildir, öğretim

16 1046 elemanlarının yaklaşımları da bu yöndedir, hiç biri Facebook un etkili bir ortam olduğunu yadsımamakta ve imkanlarından yararlandıklarını belirtmektedirler. Araştırmanın varsayımı olan yaşı 46 nın üzerinde olan öğretim elemanı, Facebook u kullansa bile onun eğitim amaçlı kullanılmasına inanmamaktadır varsayımımız doğrulanmıştır ve 56 + yaş grubuna dahil olan öğretim elemanları öğretim ortamı olarak Facebook u kabul etmekte diğer yaş gruplarına göre daha olumsuz bir tutum sergilemiştir. KAYNAKÇA Akar, E. Sanal toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri : bir pazarlama iletişimi kanalı olarak işleyişi (Social networking sites as a type of virtual communities : processing as a marketing communication channel), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( Anadolu University Journal of Social Science), 2010, Cilt/Vol: 10, Sayı/No: 1, Sayfa/PP: Aydoğan, F., Akyüz, A. ( 2010). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul : Alfa Yayınları. B001QV00NY Awl, D.( 2010) Facebook Me! A Guide to Socializing, Sharing, and Promoting on Facebook. Berkeley: Peachpit Press. Bilen, M.( 2002) Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim AmaçlıKullanımı. inet-tr 2010 Türkiye de İnternet Konferansı. İstanbul :İstanbul TeknikÜniversitesi. Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., Chew, E. ( 2010) Get out of MySpace! Computers & Education, Vol. 54, 2010, pp Jordan, T. (1999). Cyberpower. London: Routledge. Kelsey, T. ( 2010) Social Networking Spaces: From Facebook to Twitter and Everything In Between (Beginning). New York: Apress. Mattelart, A. (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. İletişim Yayınevi, İstanbul. Murray, C..( 2008). Schools and Social Networking: Fear or Education?, Synergy Perspectives: Local, Vol. 6 Issue 1, pp Osuagwu, N.G.( 2009). Facebook Addiction: The Life & Times of Social Networking Addicts. Philadelphia: Ice Cream Melts Publishing. Perlman, D., Miller, R..(2008), Intimate Relationships. New York: McGraw-Hill. Shih, C. ( 2009).The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff. Ohio: Prentice Hall. Toprak, A. ( 2009). Toplumsal paylaşım ağı Facebook. Kalkedon Yayınları, İstanbul.

17 1047 YamamotoG.T., Demiray, U., Kesim,M.. (2010). Türkiye de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar. Ankara: Cem Web Ofset. Yasemin Gülbahar, Filiz Kalelioğlu, Orçun Madran (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey) (Facebook a big hit with narcissists: study, 2010, Toronto: The Canadian Press Toronto Published Tuesday, Sep. 07, 2010,)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki) 2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr) 2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar) 2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör:

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Twitter; 140 karakterden oluşan tweet adı verilen internet kısa mesajlarının gönderildiği ve başkalarının mesajlarının okunabildiği bir

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik...

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan İnternet ve Cep Telefonu Reklamları Araştırması tamamlandı. Araştırmada internet

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? HASHTAG KULLANIM REHBERİ

Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? HASHTAG KULLANIM REHBERİ HASHTAG KULLANMA REHBERİ 1 Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? #HASHTAG Hangimiz günlük olarak kullandığımız sosyal medya platformlarında

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ

GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ GELİŞEN BEYİN ADIMIZ TEKNOLOJİ HAYAT TARZIMIZ Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa Kemal ATATÜRK YARATICILIK SINIR

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ

İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İnsan Kaynakları ve İtibar Yönetimi Oturumu Burçak PAK YILMAZ İşveren Markası ve İtibar Yönetimi 18 Ekim 2012 Burçak Pak Yılmaz Yenibiris.com Portal Koordinatörü İşveren Markası İşveren Markası İletişim

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Proje Dosyası Bilgi-Bedava Nokta Net İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Hazırlayan Ejaz Kadry Gazetecilik Bölümü İletişim Fakültesi Erciyes Üniversitesi Kayseri 38029 / TÜRKİYE Bilgi-Bedava Nokta

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Kaymaz

Prof. Dr. İrfan Kaymaz Prof. Dr. İrfan Kaymaz Özet... Bu notlar, Erzurum Teknik Üniversitesindeki derslerde Google tools for Education araçlarından Google Classroom (GCL) kullanımı ile ilgili bilgiler içermektedir. Erzurum Teknik

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME ve WEB 2.0 Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME VE PLATFORMLAR E-Öğrenme: Tanımı Öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda yürütülmesidir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KAYİYEM. Proje Sorumluları

KAYİYEM. Proje Sorumluları MENTORLUK PROGRAMI Programın Amacı Bilkent Mezunlar Derneği (BILMED) ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYIYEM) ile ortak yapılması planlanan projenin amacı Bilkent öğrencileri ile Bilkent

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı Türkiye de İnternet kullanımının çok hızlı artması, İnternetin etkin, güvenli ve doğru kullanımı konusundaki çalışmaların da aynı hızla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, İnternet Kurulu tarafından

Detaylı

Sosyal Medyada Markalar

Sosyal Medyada Markalar Sosyal Medyada Markalar M a y ı s 2 0 1 7 w w w. p a z a r l a m a 3 0. c o m i n f o @ p a z a r l a m a 3 0. c o m A r a ş t ı r m a : T u r a n F a r a j o v a P r o j e K o o r d i n a t ö r ü G ü

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI INTERNET NEDİR? Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış olan bir teknelojidir. Bilgilere

Detaylı

Sosyal Ağlar. Sosyal ağların yararları: Sosyal ağların zararları: BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM. SOSYAL AĞLAR (Social Networks) 14.5.

Sosyal Ağlar. Sosyal ağların yararları: Sosyal ağların zararları: BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM. SOSYAL AĞLAR (Social Networks) 14.5. Sosyal ğlar SOSL ĞL (Social Networks) BİLGİS DSTKLİ ĞİTİM Sosyal ağlar, Bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı