PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNDE MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNDE MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNDE MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANIMI Yavuz TAŞKESENLİGİL & Cemal TOSUN 06 Temmuz

2 Öğrenmenin gerçek dünyada meydana geldiği bir yapı, eğitim sistemini ayrıca gerçek bir dünya ile ilişkilendirme ihtiyacından kurtaracaktır. Böyle bir öğrenme, gerçek dünya ortamlarında ve gerçek dünyanın problemleri ile mümkün olmaktadır. Bu gerekçeler kuramsal temelleri, okuldaki eğitim hayata hazırlık değil, hayatın bizzat kendisi olmalıdır diyen John Dewey in araştırmalarına dayandırılan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yöntemini ön plana çıkartmaktadır. 2

3 PDÖ'nin Avantajları Detaylı öğrenmeyi sağlar, biliş-üstü becerilerin gelişmesine yardım eder (Hsu, 1999). Mezunları iş için hazırlar. Problem çözme becerisini artırır (Çınar, 2007). 4 Eleştirel düşünme, takımla çalışma becerilerini artırır (Ram, 1999). 3

4 5 6 Kendi kendine öğrenme becerisini artırır (Diggs, 1997). Kaynaklara erişebilme becerisini artırır. 7 Öz-yeterlik becerisini artırır. 4

5 PDÖ'de Karşılaşılan Güçlükler Problem durumlarının yazılı veya sözlü ifadesi gerçek durumu tam olarak yansıtmayabilir. Öğrenciler problem durumlarını analiz edip, çözüm önerilerini araştırırken gereksinim duydukları ek kaynakları ve yönlendirmeyi zamanında eğitim yönlendiricisinden alamayabilirler. Ders dışı çalışma sürecinde de öğrencileri takip edip, gereksinimlerini belirleyerek onlara yardımcı olmada yaşanan sorunlar, 5

6 4 5 PDÖ de eğitim yönlendiricisi problem durumlarını tasarlarken ve öğrencileri süreç boyunca değerlendirirken, öğrenciler ise problem durumlarını grup üyeleriyle tartışırken ve probleme alternatif çözüm önerileri üretirken zaman sınırlılığı problemi ile karşı karşıya kalabilirler. Gruplar problem durumlarıyla çalışırken onların ilerlemelerinin (gelişimlerini) tek bir eğitim yönlendiricisi tarafından anında değerlendirmesi, 6

7 Eğitimde içeriğin paylaşılması ve yönetilmesi için Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) yazılımları geliştirilmiştir. 7

8 ÖYS ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, Sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, Derslere kayıt olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama, Öğrenme materyallerini düzenleme, Öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma ve raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır (Çevik, 2008). 8

9 Diğer bir ifadeyle ÖYS internetin kullandığı tüm imkânları kullanarak farklı mekânlarda yer alan öğrencilere ve öğretim elemanlarına eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan yöntemlerle eğitim ortamında buluşma imkânı sağlar (Karaman vd., 2010). 9

10 Açık kaynak kodlu ÖYS platformlarından en yaygın olarak kullanılanı MOODLE (modular object oriented dynamic learning environment) isimli ÖYS yazılımıdır. MOODLE, esnek (modüler) nesne yönelimli dinamik öğrenme ortamı olarak çevrilebilir (İnner, 2009). 10

11 Araştırmanın Amacı Öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma ve raporlar PDÖ almauygulamalarında gibi olanaklarınkarşılaşılan ağ üzerinden güçlükleri otomatik en aza olarak indirmek gerçekleşmesini için, PDÖsağlayan yönteminin yazılımlardır MOODLE ile (Çevik, desteklendiği 2008) bir ders dizaynı yapılarak, MOODLE destekli PDÖ yönteminin sağladığı avantajlar ve uygulama sonrası öğrencilerin PDÖ yöntemiyle çalışırken yararlandıkları MOODLE hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.n yazılımlardır (Çevik, 2 11

12 Örneklem Araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören ve Genel Kimya- II dersini alan, toplam 42 birinci sınıf öğrencisi ve aynı üniversitenin Kimya Eğitimi Anabilim dalında görevli 5 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 12

13 MOODLE platformunun araştırmacılar tarafından kullanıma hazır hale getirilirken yapılanlar aşağıda özetlenmiştir: 13

14 Derse kaynak ekleme MOODLE platformunun en önemli özelliklerinden biri derse kaynak eklemedir. Bir dosyayı, bir dokümanı paylaşmak ve aynı anda birden çok dosyayı kullanıcıya ulaştırmak gerektiğinde kullanılması kolaylık sağlamaktadır. Eklemeye imkân verilen en önemli özellikler; Etiket ekleme, Metin ekleme ve Bir dosya/siteye bağlantı ekleme 14

15 Etiket ekleme Metin ekleme Ders içeriğini belirtmek Genel uyarılarda bulunmak Her bir problem durumunda öğrencilere kazandırılması düşünülen kazanımlar 15

16 Dosya/siteye bağlantı ekleme Problem durumları, Çalışma yaprakları, Okuma parçaları, Ders planı gibi word veya pdf formatında hazırlanan dosyalar, videolar ve anketler öğrencilerle paylaşılmıştır. 16

17 Derse etkinlik ekleme Dersi yapılandırmak için bu çalışmada forumlar, ödevler (tek dosya yükle) anketler ve sınav modülleri gibi etkinlik modüllerinden faydalanılmıştır. 17

18 Forum ekleme Forum sayfaları öğrencilerin grup üyeleriyle, diğer gruplarla ve eğitim yönlendiricisiyle ders dışı çalışma sürecinde de devamlı etkileşim halinde olabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 18

19 Ödev ekleme (tek dosya yükleme) Problem durumlarıyla ilgili gruplar hazırladıkları raporları eğitim yönlendiricisine göndermişlerdir. Eğitim yönlendiricisi de raporları değerlendirilerek öğrencilere geri dönüt sağlanır. 19

20 Anket ekleme Katılımcılar için her bir sorunun tek tek cevaplandırılıp gönderilmesi zor olacağından BÖTE bölümünde görevli bir öğretim elemanının yardımıyla uygulamada kullanılan ölçekler asp.net yardımıyla hazırlanarak, MOODLE üzerinden sağlanan bir link ile katılımcıların erişimine sunulmuştur. 20

21 Derse soru ekleme Araştırmada, doğru-yanlış tipi sorular, her bir problem durumundan sonra öğrencilerin çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusu kapsamındaki kavramlarla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrencilere süreç boyunca değerlendirilecekleri hissini vermek amacıyla tasarlanmıştır. 21

22 Öğrencilerin sınavlara erişim zamanları düzenlenerek, hangi soruları doğru cevapladıklarını, hangi soruları yanlış cevapladıklarını, hangi sorudan kaç puan aldıklarını sınavı ne kadar sürede tamamladıkları belirlenmiştir. 22

23 Derse giriş-çıkış raporlarını gösterme Raporlar bölümünde öğrencilerin MOODLE platformunda yer alan problem durumları, okuma parçaları, çalışma yaprakları, forumlar, ders planı, araştırma raporu, videolar vb. etkinliklere katılım raporlarına erişilebilmektedir. Böylece öğrencilerin ders dışı çalışma sürecinde de bu etkinliklere katılma düzeyleri belirlenerek süreç boyunca değerlendirme imkânı sağlanmıştır. 23

24 MOODLE hakkındaki öğrenci görüşlerini belirleme ölçeği Öğrencilerin PDÖ sürecinde tanıştıkları MOODLE hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla; likert tipinde, tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve tamamen katılmıyorum şeklinde beş seçenek içeren bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek, geçerlik çalışması için konu alanı uzmanları tarafından irdelenerek son halinde karar kılınmıştır. 24

25 Mülakat Her gruptan 3 er öğrenciyle (bir gruptan 4 öğrenci), toplamda 19 öğrenciyle, odak grup görüşmeleri yapılmıştır. PDÖ senaryolarıyla çalışırken MOODLE ÖYS'den (sohbet, forum, anket, sınav vb.) hangi yolla faydalandınız? Sonda PDÖ senaryolarıyla çalışırken MOODLE ÖYS (sohbet, forum, anket, sınav vb.) kullanmayı mı yoksa yüz yüze görüşmeyi mi tercih edersiniz? Niçin? 25

26 Doküman İncelemesi Doküman analizi kapsamında MOODLE yardımıyla, öğrencilerin okuma parçalarını kullanma sıklıkları incelenmiştir. Her bir problem durumuyla ilgili hazırlanan forum sayfalarında, grup üyeleriyle, diğer gruplarla ve eğitim yönlendiricisiyle girdikleri tartışmalar kayıt altına alınmıştır. 26

27 MOODLE hakkındaki öğrenci görüşleri 5/4 3 2/1 5/4 3 2/1 M f % f % f % f % f % f % f % M1 3,41 11/ /4 27,5 M9 4,33 20/ /1 5 M2 1,75 0/1 2, /18 82,5 M10 3,23 6/7 32, ,5 6/2 20 M3 4,31 19/16 87, /1 5 M11 3,73 11/18 72, /4 17,5 M4 3,50 12/11 57, /6 22,5 M12 3,69 17/ ,5 4/6 25 M5 3,54 11/12 57,5 7 17,5 5/4 22,5 M13 4,22 21/12 82, /2 7,5 M6 4,05 17/14 87,5 5 12,5 2/2 10 M14 3,73 15/ /4 20 M7 3,83 17/12 72, /4 22,5 M15 3,78 9/ /2 10 M8 4,25 19/ ,5 1/2 7,5 27

28 Öğrencilerin; Web ortamında arama motorlarından problemin çözümüne yönelik bilgi edindim, Eğitim yönlendiricisinin gibi iletişim araçlarıyla web ortamında anında geri bildirim vermesi beni güdüledi, Web ortamındaki ders notlarından ve okuma parçalarından bilgi edinmekten zevk aldım, Web ortamında çevrimiçi yapılan sınavların sonuçlarını anında öğrenmek hoşuma gitti, Ders notlarının, ödevlerin, tartışmaların ve sınavların düzenli bir şekilde internet üzerinden ulaşılabilecek bir ortamda saklanması hoşuma gitti, düşüncelerine yüksek oranda katıldıklarını göstermektedir. 28

29 MOODLE Hakkında Öğrenci Görüşleri % Web ortamında arkadaşlarıyla problem durumuyla ilgili iletişim kurmaktan zevk aldığını Web ortamındaki iletişim araçlarıyla ( , chat, forum) gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında arkadaşlarıyla iletişim kurmaktan hoşlandığını 50 57,5 Çevrimiçi sınıf tartışmalarına katılmaktan zevk aldığını 57,5 Web ortamında sınav olmaktan hoşlandığını 72,5 Forum modülünün problem durumuyla ilgili birbirimizin düşüncelerini anlamamız için faydalı olduğunu Dersin web sitesine girmekte zorlanmadığını 65 Web ortamında çevrimiçi olarak yapılan iletişim, problem durumlarına alternatif çözümler üretirken çok fazla zaman harcamamızı engellediğini Çevrimiçi iletişim sayesinde problem durumlarıyla çalışmak hem beni sosyalleştirdi hem de mesleki gelişimime yardım etti 72,

30 Ayrıca bu ölçekte yer alan 2. ve 10. sorular ise olumsuz madde türündendir. Bu sorulara öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması sırasıyla 1,75 ve 3,23 dir. Öğrencilerin %82,5 i grup arkadaşlarımla problemle ilgili çevrimiçi yazışmalarımı eğitim yönlendiricisinin izlemesinden rahatsız oldum düşüncesine katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca web ortamındaki öğretim yerine sınıf içinde yüz yüze iletişimi tercih ederim ifadesine öğrencilerin %32,5 i katılırken, %20 si katılmadıklarını, %47,5 i ise bu konuda kararsız oldukları yönünde görüş belirtmişlerdir. 30

31 Her bir sorudaki puanların ortalamasının ortalama puandan (3) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olup olmadığını belirlemek için ise tek örnek t-testi (onesample t-test) yapılmıştır. Mad. N t p Mad. N t p M1 39 3,41 1,895,066 M9 40 4,33 9,434,000* M2 40 1,75 9,777,000* M ,23-1,356,183 M3 39 4,31 9,144,000* M ,73 3,698,001* M4 40 3,50 2,265,029* M ,69 2,869,007* M5 39 3,54 2,558,015* M ,23 7,215,000* M6 40 4,05 5,992,000* M ,73 3,423,001* M7 40 3,83 3,794,001* M ,78 4,782,000* M8 40 4,25 7,855,000* 31

32 Olumlu yönleri Forum yol göstericiydi. MOODLE üzerinden grup üyelerini değerlendirmek daha objektif oldu. Hemen her zaman grubu toplamak zor olduğundan MOODLE üzerinden öğrencilerin takip edilmesi daha kolay oldu. Yüz yüze olsa insanlar bilgi saklayabilirdi ama forumda değerlendirme olduğundan daha çok bilgi paylaşıldı. Her türlü sorularımızı MOODLE üzerinden rahatlıkla sorabilme imkânı bulduk. Her an hocayı bulmak zordur ancak MOODLE üzerinden her zaman herkesle görüşme imkânın vardı. İlk defa elektronik ortamda sınav olmak güzeldi. MOODLE daki okuma parçaları ilgi çekiciydi. Herkes elinden geldiği kadar bilgilerini paylaştığı için forum öğretici oldu. 32

33 Olumsuz Yönleri MOODLE da erişim problemi vardı. Forumda istenildiği gibi tartışma ortamı oluşmadı. Not kaygısı taşıyan öğrencilerin paylaştıkları bilgiler tekrardan ibaretti. Çevrimiçi yapılan sınavlarda sorulan soruların cevaplarının diğer öğrenciler tarafından alınması değerlendirme problemini oluşturdu. MOODLE üzerindeki okuma parçaları sıkıcıydı. Forum üzerinden yeterli geri dönüt sağlanamadı. 33

34 Ayrıca mülakata katılan öğrencilere sonda tarzında PDÖ senaryolarıyla çalışırken MOODLE mu (sohbet, forum, anket, sınav vb.) kullanmayı mı yoksa yüz yüze görüşmeyi mi tercih edersiniz? şeklinde soru yöneltilmiş; Mülakata katılan üç öğrenci yüz yüze görüşmeyi tercih ederken, altı öğrenci ise hem yüze yüze görüşme hem de MOODLE lu kullanmayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. 34

35 Forum ve Okuma Parçalarına Katılma Sıklıkları Dönem boyunca öğrencilerin gönderdiği tüm mesajlar ve okuma parçalarına giriş sıklıkları rahatlıkla takip edilmiştir. Foruma gönderilen mesaj sayılarına bakıldığında sadece 1. ve 5. grupta ilk senaryodan son senaryoya kadar geçen süre içerisinde foruma gönderilen mesaj sayılarında devamlı bir artışın olduğu görülmüştür. Tüm senaryolarda gruplardaki en az 2 öğrenciden birinin söz konusu senaryo kapsamında forumda oluşturulan tartışma ortamına katıldığı anlaşılmaktadır. 35

36 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup 6.Grup Sınıf Ort. S (F) (O) (F) (O) (F) (O) (F) (O) (F) (O) (F) (O) (F) (O) 1.S 0,42 0,71 0,71 3,00 0,57 5,00 0,57 1,85 0,00 1,14 0,57 1,28 0,47 2,16 2.S 0,71 2,28 1,00 4,42 1,00 5,42 0,57 2,14 0,57 1,14 0,14 3,00 0,66 3,07 3.S 1,14 3,85 0,71 3,28 0,71 3,28 1,57 2,28 0,57 3,00 0,42 3,00 0,85 3,11 4.S 1,42 1,14 0,28 1,57 0,42 0,42 0,71 1,14 1,14 1,28 0,14 0,57 0,69 1,02 5.S 1,57 2,57 0,00 2,57 0,42 3,00 0,28 1,42 1,28 1,85 0,00 1,42 0,59 2,14 f (O) 1,05 2,11 0,54 2,97 0,62 3,42 0,74 1,77 0,71 1,85 0,25 1,85 0,65 2,14 f (G) 3,28 3,00 10,1 4,00 1,57 4,14 4,35 Ayrıca her bir senaryo kapsamında öğrencilere yardımcı olacak okuma parçalarından en az bir tanesinin (1. grup 1. senaryo, 3. ve 6. grup 4. senaryo hariç) öğrenciler tarafından okunduğu anlaşılmaktadır. Sınıf geneline bakıldığında hem foruma hem de okuma parçalarına giriş sıklıklarında ilk üç senaryoda var olan artış son iki senaryoda azalmaya dönmüştür. 36

37 Sonuçlar o İnternet destekli öğretimin faydalı olduğu, o Çevrimiçi ortamda araştırma yapmaktan, o Problem durumlarıyla ilgili bilgi edinmekten, o Eğitim yönlendirici ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurup, sınıf tartışmalarına katılmaktan memnun kaldıkları, o Gelecek yaşantıları için bir deneyim olduğu ve bu tür ortamların öğrencilerin sosyalleşmesine imkan tanıdığı Bu görüşler doğrultusunda PDÖ yönteminin uygulamaları esnasında MOODLE dan faydalanılmış olması yürütülen dersin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerin oluşmasını sağlamıştır. 37

38 Öğrenme için destekleyici kaynakların sunulmasını ve dersle ilgili bilgilendirme çalışmalarının zamanında yapılmasını sağlayan forum ve okuma parçaları sayesinde dönem boyunca hem daha kaliteli ve etkileşimli bir ortam sağlandığı hem de katılım için teşvikin arttığı söylenebilir. 38

39 MOODLE destekli PDÖ yönteminin yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra istenildiği kadar tartışma ortamının oluşmaması ve not kaygısı taşıyan öğrencilerin paylaştıkları bilgilerinin tekrardan ibaret olması gibi bazı dezavantajlarının olduğu da bu çalışmada ortaya konulmuştur. 39

40 40

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ

BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ BİR HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMI ÖRNEĞİ: ÖĞRENCİ BAŞARISI ve GÖRÜŞLERİ Araş.Gör. Çelebi ULUYOL Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü celebi@gazi.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde. Web Tabanlı Etkinlikler

Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde. Web Tabanlı Etkinlikler Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Bölümünde İngilizce Öğrenme Öğretme Süreçlerinde Web Tabanlı Etkinlikler Feride Güven Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanı Giriş Yüksek öğretimde yabancı

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE PLATFORMUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tarık Kışla Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarik.kisla@ege.edu.tr Prof. Dr.,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...2

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...2 A- BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU...3 A.1 Entegrasyonun Gerekçesi. 3 Yeni bir öğrenme ekolojisi....3 A.2. Entegrasyon Nasıl Sağlanır?...4 B. ANABİLİMDE

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması *

Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması * Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Sayı: 12 / Aralık 2009 Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması *

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 341-352 6. VE 7. SINIF

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.tr Öğr.Gör.Fatih Balaman Mustafa Kemal Üniversitesi fatihbalaman2010@gmail.com

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu:

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Intel Öğretmen Programı Temel Kursu: Temmuz 2009 Ağustos 2010 Değerlendirme Raporu Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALIŞKAN Murat ATAİZİ Ekim 2010 Intel Öğretmen Programı Temel Kursu Giriş Intel Eğitim Girişimi,

Detaylı

Macid Ayhan MELEKOĞLU a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Macid Ayhan MELEKOĞLU a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring 1053-1077 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.1.1C0602 Accepted: January 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Selami Yangın

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU

TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU TRAIN TO CAP EĞİTMENLERİN KLAVUZU Bu yayın Train-To-Cap (Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi-2010-1-PL1-LEO05-11469) projesinin bir ürünüdür.

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 2 : 227 248 (2010) ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI NDA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

UZAKTAN İNGİLİZCE DERSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ANALYZING A DISTANCE EDUCATION ENGLISH COURSE IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

UZAKTAN İNGİLİZCE DERSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ANALYZING A DISTANCE EDUCATION ENGLISH COURSE IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES UZAKTAN İNGİLİZCE DERSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Okut. Nazife Şen Ersoy Dumlupınar Üniversitesi Kütahya sen.nazife@gmail.com Özet Bu çalışma Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zorunlu

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı