EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IX BİBLİYOGRAFYA... XII GİRİŞ KONU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 I. Konunun Takdimi...1 II. Konunun Önemi...3 III. Konunun Sınırlandırılması KONUNUN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ...7 I. Genel Olarak...7 II. Roma Hukukunda ve Ortak Hukukta...7 III. İslâm Hukukunda...8 IV. İsviçre Hukukunda...10 V. Avusturya Hukukunda...10 VI. İmkânsızlık Konusundaki Yeni Gelişmeler ve Alman Hukuku...12 BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ, İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE İMKÂNSIZLIĞIN DAYANDIĞI SEBEPLER 3. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI...16 I. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı...16 A. Genel Olarak...16 B. Sözleşme Özgürlüğünün Çeşitli Anlamları...20 II. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları...24 A. Genel Olarak...24 B. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Özgürlüğü ve Sınırları ) Hukuka aykırılık...28 a) Emredici hükümlere aykırılık...28 II

3 b) Kamu düzenine aykırılık...28 c) Şahsiyet haklarına aykırılık ) Ahlâka aykırılık ) İmkânsızlık...31 III. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılmasının Müeyyidesi İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE DAYANDIĞI SEBEPLER...33 I. İmkânsızlık Kavramı...33 II. İmkânsızlık Kavramının Dayandığı Sebepler...36 A. Mantıkî (Felsefî, Tabiî) İmkânsızlık...36 B. Fiilî (Maddî) İmkânsızlık...38 C. Hukukî İmkânsızlık...39 D. Değerlendirme...40 İKİNCİ BÖLÜM İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 5. İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ...44 I. Genel Olarak...44 II. Başlangıçtaki İmkânsızlık - Sonraki İmkânsızlık...44 A. Başlangıçtaki İmkânsızlık...44 B. Sonraki İmkânsızlık...47 C. Şarta Bağlı Sözleşmelerde Durum...49 D. İzin veya İcazete Bağlı Hukukî İşlemlerde Durum...51 III. Objektif İmkânsızlık - Sübjektif İmkânsızlık...51 A. Objektif İmkânsızlık...51 B. Sübjektif İmkânsızlık...55 IV. Sürekli İmkânsızlık - Geçici İmkânsızlık...57 A. Sürekli İmkânsızlık...57 B. Geçici İmkânsızlık...58 C. Kesin Vadeli İşlemlerde İmkânsızlık...59 D. Sürekli Borç İlişkilerinde İmkânsızlık...63 V. Tam İmkânsızlık - Kısmî İmkânsızlık...64 A. Tam İmkânsızlık...64 III

4 B. Kısmî İmkânsızlık ) Konu yönünden kısmî imkânsızlık ) Zaman yönünden kısmî imkânsızlık ) Yer yönünden kısmî imkânsızlık...72 VI. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık - Borçlunun Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI...76 I. Genel Olarak...76 II. İmkânsızlık - İşlem Temelinin Çökmesi ve Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması...76 A. İmkânsızlık İşlem Temelinin Çökmesi...76 B. İmkânsızlık Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması...79 III. İmkânsızlık - Aşırı İfa Güçlüğü...81 IV. İmkânsızlık - Kötü İfa...82 V. İmkânsızlık -Temerrüt...84 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BUTLAN SEBEBİ OLARAK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK 7. GENEL OLARAK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞIN UNSURLARI...89 I. Edimin İfası İmkânsız Olmalıdır...89 II. Edim Objektif Olarak İmkânsız Olmalıdır...90 III. Edim Başlangıçtan Beri İmkânsız Olmalıdır...91 IV. İmkânsızlık Sürekli Olmalıdır...93 V. İmkânsızlık İfaya Engel Olmalıdır...93 VI. İmkânsızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemiş Olmalıdır BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER...96 I. Genel Olarak...96 II. Başlangıçtaki ve Sonraki İmkânsızlık Ayrımına Karşı Çıkan Görüş...97 III. Başlangıçtaki İmkânsızlığın Objektif veya Mutlak Nitelikte Olması Gerektiği Görüşü...98 IV

5 IV. Başlangıçtaki İmkânsızlığa Her Durumda Butlan Müeyyidesinin Uygulanmasına Karşı Çıkan Görüş...99 V. Sonraki İmkânsızlığın Başlangıçtan İtibaren Sınırlanmasını Savunan Görüş VI. Başlangıçtaki veya Sonraki İmkânsızlık Kriterlerinin Yeniden Değerlendirilmesi 101 VII. Başlangıçta Mevcut Olan ve Sonradan Ortadan Kalkan Geçici İmkânsızlık İle İlgili Görüşler BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞIN TÜRLERİ I. Genel Olarak II. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlık III. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Edimlerde Durum C. Malın Çalınması Sebebiyle Borcun İfa Edilememesi D. Başlangıçtaki Sübjektif ve Objektif İmkânsızlık Arasında Sınırlama Zorlukları.114 1) Başlangıçtaki objektif imkânsızlığın daima butlan müeyyidesine götürmemesi a) Şahsa sıkı sıkıya bağlı edimler b) Malın telef olması ) Başlangıçtaki sübjektif imkânsızlıkta kayıtsız şartsız borçlunun sorumluluğuna gidilememesi IV. Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Kavram C. Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık Halleri ) Genel olarak ) Sözleşmenin kuruluşundan önce parça borcunun telef olması ) Mantığa aykırılık ) Tabiat kanunlarına aykırılık ) İnsan gücüne aykırılık ) Adi ortaklıkta amaca ulaşılamaması D. Başka Hukukî Müesseseleri Sınırlamada Başlangıçtaki Fiilî İmkânsızlık ) Tasarruf ehliyetinin bulunmamasında sınırlama ) Temel hatasında sınırlama ) İrade beyanının ciddi olmamasında sınırlama V

6 4) Maddî edimlerde sınırlama a) Satım sözleşmesi aa) Malın tamamen telef olması bb) Aliud ifası b) Kira sözleşmesi c) İstisna sözleşmesi E. BK. m. 20 Altında Değerlendirilmeyen Başlangıçtaki Fiilî İfa Engeli Halleri ) Uygulama imkânsızlığı ) Konusu ümit satımı olan sözleşmelerde başlangıçtaki imkânsızlık ) İktisadî imkânsızlık ) Alacaklıdan kaynaklanan bir engel sebebiyle ortaya çıkan imkânsızlık a) Genel olarak b) Amacın ortadan kalkması c) Amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi V. Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık A. Genel Olarak B. Kavram C. Hukuka Aykırılık ve Hukukî İmkânsızlık Kavramlarının Karşılaştırılması D. Başka Hukukî Müesseseleri Sınırlamada Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık ) Alacağın temliki (BK. m. 169) ) Zapta karşı tekeffül borcu (BK. m. 189) E. BK. m. 20 Altında Yer Almayan Başlangıçtaki Hukukî İmkânsızlık Halleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR VE SÖZLEŞMENİN KORUNMASI 11. BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. Genel Olarak II. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusursuz Olması A. Henüz Yerine Getirilememiş Edimin Aynen İfasının İstenememesi VI

7 B. Karşılıklı Sözleşmelerde Karşı Edimi Yerine Getirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması C. Önceden İfa Edilen Karşı Edimin İadesi III. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurlu Olması A. Culpa İn Contrahendo Sorumluluğu B. Müspet Zararların Tazmini IV. Başlangıçtaki Objektif İmkânsızlığın Ortaya Çıkmasından Her İki Tarafın da Kusurlu Olması V. Edimin İfasının Sonradan Mümkün Hale Gelmesi BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIKTA GARANTİ SORUMLULUĞU I. Genel Olarak II. Borçlunun Garanti Sorumluluğu BAŞLANGIÇTAKİ SÜBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. Genel Olarak II. Sonraki Sübjektif İmkânsızlığın Kıyasen Uygulanması III. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlıkta Temerrüt veya İmkânsızlık Kuralları IV. Başlangıçtaki Sübjektif İmkânsızlıkta Alacaklının Temerrüt Hükümlerini Tercih Etmesi V. Borçlunun Sübjektif İmkânsızlığın Sonuçlarına Katlanması VI. Borçlunun Garanti Sorumluluğu BAŞLANGIÇTAKİ OBJEKTİF İMKÂNSIZLIĞA RAĞMEN SÖZLEŞMENİN KORUNMASI I. Genel Olarak II. Kısmî Butlan Yoluyla Sözleşmenin Korunması A. Genel Olarak B. Butlan Anlaşması C. Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması D. Kısmî Butlanın Türleri III. Tahvil İMKÂNSIZLIĞIN İSPATI I. Genel Olarak VII

8 II. İmkânsızlık Yönünden İspat Yükü III. Sorumluluk Yönünden İspat Yükü SONUÇ VIII

9 KISALTMALAR ABGB : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich vom 1. Juni 1811 (Avusturya Medenî Kanunu). Abs. AcP. AD. AGBG. AY. Art. AT. Auf. AÜEHFD. AÜHFD. AÜSBFD. : Absatz (Fıkra) : Archiv für die civilistische Praxis : Adalet Dergisi : Gesetz zur Regelung des Rechtes der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember : Anayasa b. : bent BATİDER BB. Bd. : Artikel (Madde) : Allgemeiner Teil : Auflage (Baskı) : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Betriebsberater : Band BGB. : Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich vom 18. August 1896 (Alman Medenî Kanunu). BGE. : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes (İsviçre Federal Mahkemesi Kararları). BGH. BGHZ. BK. Bkz. (bkz.) : Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi) : Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt CC. CCI. c. : cümle CISG Çev. Dig. : Code civil français vom 21. März 1804 (Fransız Medenî Kanunu) : Codice civile Italiano vom 16 März 1942 (İtalyan Medenî Kanunu) : Convention on the International Sale of Goods (Mal Alım Satımına İlişkin Uluslararası Anlaşma) : Çeviren : Digesta IX

10 DEÜHFD. : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Diss. : Dissertation dn. : Dipnot F. : Fasikül FS. : Festschrift GÜHFD. : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi H. : Heft (Fasikül) HD. : Hukuk Dairesi YHGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İBBBA. : İstanbul Barosu Bilgi Bankası Arşivi İBD. : İstanbul Barosu Dergisi İHFD. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İÜHFM. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası JA. : Juristische Arbeitsblätter Jura : Juristische Ausbildung JuS. : Juristische Schulung JZ. : Juristische Zeitung K. : Karar Krş. : Karşılaştırınız m. : madde MDR. : Monatsschrift für Deutsches Recht MHAD. : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MK. : Medenî Kanun NJW. : Neue Juristische Wochenschrift Nr. : Numara OR. : Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911 RG. : Resmî Gazete RGZ. : Entscheidungen des Reichgerichts in Zivil Sachen RO. : Le Recueil officiel des arrêts du Tribural fêdêral (Resmî Derleme) S. : Sayı s. : sayfa SJK. : Schweizerische Juristische Kartothek SJZ. : Schweizerische Juristen Zeitung SPR. : Schweizerisches Privatrecht SÜHFD. : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi X

11 T. : Tarih TBBD. : Türkiye Barolar Birliği Dergisi vd. : ve devamı vor. : Vorbemerkungen vs. : ve saire Y. : Yıl YİBK. : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi YTMK. : Yeni Türk Medenî Kanunu ZGB. : Schweizerisches Zivilgesetzbuch (İsviçre Medenî Kanunu) ZIP. : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis ZRP. : Zeitschrift für Rechtspolitik ZSR. : Zeitschrift für Schweizerisches Recht XI

12 BİBLİYOGRAFYA ( Ý ) ( ÝÝ ) ACAR, Faruk, ACEMOĞLU, Kevork, Türk İsviçre Medenî Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Ankara Aliud ve Federal Mahkemenin Aliud Konusundaki Tutumu Üzerine, MHAD., Y. 6, S. 9, 1972, s ADEN, Menno, BGB-Leicht, München, Wien AKINCI, Şahin, Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998 (Kısaltılmışı: Akıncı, Tüketici) Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 2. Baskı, Konya 2003 (Kısaltılmışı: Akıncı, Borçlar) İrade Muhtariyeti İlkesi ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi ve Ölüm Orucu, SÜHFD., Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998, s (Kısaltılmışı: Akıncı, Ötenazi) Roma Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Konya 2003 (Kısaltılmışı: Akıncı, Roma) Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar, Ankara 1996 (Kısaltılmışı: Akıncı, Organ Nakli) Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, (Yayımlanmamış Doçentlik Çalışması), Konya 1998 (Kısaltılmışı: Akıncı, Vekâlet). AKINTÜRK, Turgut, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara AKKANAT, Halil, AKMAN, Ahmet, AKYİĞİT, Ercan, Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları, İstanbul İslâm Hukukunda Akdi Mesuliyetten Doğan Tazminat, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği, İstanbul AKYOL, Şener, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul ALTAŞ, Hüseyin, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1991 (Kısaltılmışı: Altaş, İmkânsızlık) Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: Altaş, Şekil). ( Ý ) Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadlarıyla anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine veya aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir. ( ÝÝ ) Dipnotlarda, önünde işaret olmayan rakamlar sayfa numaralarını göstermektedir. XII

13 Kira Parası Artışlarının Sınırlanması, AÜHFD., C. 49, S. 1-4, s (Kısaltılmışı: Altaş, Kira) Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2003 (Kısaltılmışı: Altaş, Eser). ALTMEPPEN, Holger, Untraugliche Regeln zum Vertrauensschaden und Erfüllungsinteresse im Schuldrechtsmodernisierungs-entwurf, DB., 2001, H. 26, s (Kısaltılmışı: Altmeppen, Vertrauen) Schadenersatz wegen Pflichtverletzung, anfängliche Unmöglichkeit und Anwendungsersatz im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, DB., 2001, H. 34, s (Kısaltılmışı: Altmeppen, Schadensersatz). APATHY, Peter/ BINDER, Martin, Schwimann Praxiskommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 4, ABGB, Wien ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. Baskı, Ankara 1999 (Kısaltılmışı: Aral, Özel) Topyekün Temlik, AÜHFD., C. 42, S. 1-4, s. 93 vd. (Kısaltılmışı: Aral, Temlik) Türk Borçlar Hukukuna Göre Kötü İfa, (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara 1995 (Kısaltılmışı: Aral, Kötü İfa). ARIKAN, Mustafa, ARP, Torsten, Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya Anfängliche Unmöglichkeit: zum verstandnis von 306 BGB, Diss., Bonn ARSEBÜK, Esat, Borçlar Hukuku, C. I, II, 3. Basım, İstanbul ARSLANLI, Halil, Ticari Bey, 4. Bası, İstanbul ATAAY, Aytekin, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, 5. Basım, İstanbul AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Konya AYBAY, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri, 10. Bası, İstanbul AYDIN, M. Akif, Borç, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 1992, s AYRANCI, Hasan, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, AÜHFD., C. 52, S. 3, 2003, s BARDAKOĞLU, Ali, Butlan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 1992, s BARTH, Hans Rudolf, Schadenersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit der Erfüllung, unter dem Gesamtaspect des Schadenersatzes infolge Vertragsverletzung, Diss., Aarau BAŞPINAR, Veysel, Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara XIII

14 BAUMANN, Horst/ HAUT, Wolfram, Die rechtliche Problematik beiderseits zu vertretender Unmöglichkeit, JuS., 1983, H. 4, s BAYGIN, Cem, Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, AÜEHFD., C. IV, S. 1-2, s BECKER, Herman, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Borçlar Kanunu, VI. Cilt, I. Kısım, Genel Hükümler, (Çev. Olçay, Bülent), Ankara 1967 (Kısaltılmışı: Becker, Şerh) Berner Kommentar zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd. VI, Obligationenrecht 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, Art , Bern 1941 (Kısaltılmışı: Becker, Art., Nr.). BERGHOFF, Erhard, BEUTHIEN, Volker, BIERMANN, Wilhelm, Die Unmöglichkeit und ihre Rechtsfolgen nach dem BGB und dem Einheitlichen Kaufrecht, Diss., Münster Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuldverhältnis, Tübingen Zur Lehre von der Unmöglichkeit der Leistung im Bürgerlichen Recht, in: AcP, Bd. 91 Tübingen 1901, s BISCHOFF, Jacques, Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zürich BİRSEN, Kemalettin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul BLAUROCK, Uwe, Culpa-Haftung und nachträgliche Unmöglichkeit, in: Zum Deutschen und Internationalen Schuldrecht Kolloquium aus Anlass des 75. Geburtstages von Ernst von Caemmerer, Peter Schlechtriem und Hans G. Leser, Tübingen 1983, s BLOMEYER, Arwed, Allgemeines Schuldrecht, 4. Auf., Berlin BRAUN, Johann, Die unmöglichkeit der Leistung, JA, 1983, H. 10, s , H. 11, s BREHM, Wolfgang, Der Begriff des Unvermögens, JZ. 1987, H. 23, s (Kısaltılmışı: Brehm, Begriff) Grundfälle zum Recht der Leistungsstörungen, JuS., 1988, H. 6, s ; H. 7, s , H. 9, s ; H. 12, s ; JuS., 1989, H. 2, s ; s (Kısaltılmışı: Brehm, Grundfälle). BROX, Hans/ WALKER, Wolf, Allgemeines Schuldrecht, 29. Auf., München 2003 (Kısaltılmışı: Brox/Walker). BROX, Hans, Allgemeines Schuldrecht, 22. Auf., München 1995 (Kısaltılmışı: Brox, AS.). BUCHER, Eugen, Berner Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, Bd. I, Das Personenrecht, Art ZGB, 3. Auf., Bern 1976 (Kısaltılmışı: Bucher, Art.). XIV

15 Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Delicktrecht, Zürich 1988 (Kısaltılmışı: Bucher, AT.). BUZ, Vedat, Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması, AÜSBFD., C. 49, No: 1-2, (Prof. Dr. İlhan Öztrak Armağanı), Ankara 1994, s CANARIS, Wilhelm, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung, anfängliche Unmöglichkeit und Aufwendungsersatz im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, DB, 2001, H. 34, (Kısaltılmışı: Canaris, Schadensersatz) zur Bedeutung der Kategorie der Unmöglichkeit für das Recht der Leistungsstörungen, in: Schulte- Nölke, Die Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts, Münster 2001 (Kısaltılmışı: Canaris, Unmöglichkeit). CAROLSFELD, Ludwig, Zur Objektiven und Zur Subjektiven Unmöglichkeit, FS. für Rudolf Rheinhardt zum 70. Geburtstag, Köln 1972, s CAYTAS, Ivo, G., Der unerfüllbare Vertrag, Die anfänglichen und nachträglichen Leistungshindernisse und Entlastungsgründe, Diss., Zürich CEKOVIC-VULETIC, Simonida, Haftung wegen Unmöglichkeit nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, München CEMAL, Ahmet, Edime Uygun İfa Kuralının Bir İstisnası Olarak İfa Uğruna Edim, MHAD., Y. 3, S. 5, 1969, s CİN, Halil/ AKGÜNDÜZ, Ahmet, Türk İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul ÇELEBİCAN- KARADENİZ, Özcan, Roma Hukuku, Ankara ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul DALAMANLI, Lütfü/ KAZANCI, Faruk/ KAZANCI, Muharrem, İlmî ve Kazaî İçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu, C. I, İstanbul DAYINLARLI, Kemal, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, Ankara DEHNER, Walter, Die Entwicklung des Maklerrechts seit 2000, NJW., 2002, H. 51, s DEMMER, Walter, DOĞAN, Vahit, Die Haftung des Schuldners für sein ursprüngliches Unvermögen zur Leistung nach gemeinem Recht in der Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen Gesetzbuches und nach geltendem Recht, Köln Tüketici Akitlerine Uygulanacak Hukukun Tespiti, SÜHFD., Prof. Dr. Şakir Berki ye Armağan, C. 5, S. 1-2, 1996, s XV

16 DURAL, Mustafa, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Dural, İmkânsızlık) İmkansızlık Kavramı ve Türleri, BATİDER, C. VII, S. 1, s (Kısaltılmışı: Dural, Kavram) Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul 1984 (Kısaltılmışı: Dural, Kişiler). ECKERT, Jörn, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Baden-Baden EDİS, Seyfullah, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 6. Basım, Ankara 1997 (Kısaltılmışı: Edis, Başlangıç) Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara 1973 (Kısaltılmışı: Edis, Hata). EGGER, August, Zürcher Kommentar, Bd. I : Einleitung und Personenrecht (Art ZGB), 2. Auf., Zürich EHMANN, Horst/ KLEY, Britta, Unmöglichkeitslehre, JuS 1998, s EİCHENHOFER, Eberhard, Haftung des Schuldners für anfängliches unvermögen, JuS., 1989, H. 10, s EMMERICH, Volker, Das Recht der Leistungsstörungen, München 1997 (Kısaltılmışı: Emmerich, Recht) Inhalt des Schuldverhältnisses - Leistungsstörungen; in: Grundlagen des Vertrags und Schuldrechts, München 1974 (Kısaltılmışı: Emmerich, Grundlagen). ENGİN, Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002 (Kısaltılmışı: Engin, Garanti) İfa Uğruna Edim, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na Armağan, İstanbul 1999, s (Kısaltılmışı: Engin, İfa). ENNECCERUS, Ludwig/ LEHMANN, Heinrich, ERDOĞAN, Mustafa, ERDOĞAN, İhsan, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Recht der Schuldverhältnisse, 15. Auf., Tübingen Liberal Toplum ve Siyaset, Ankara 1993 (Kısaltılmışı: Erdoğan, Liberal). Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmet İfalarına Karşı Korunması, GÜHFD., C. 1, S. 2, 1997, s (Kısaltılmışı: Erdoğan, Tüketici). EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul 2003 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar) Türk Medenî Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966 (Kısaltılmışı: Eren, İptal). ERGÜNE, M. Serkan, Reform Sonrası Alman Medenî Kanununda İmkânsızlık Halleri ve Sonuçları, İÜHFM., C. LXII, S. 1-2, 2004, s XVI

17 ERMAN, Hasan, Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlandırılması, İÜHFM., C. 38, S. 1-4, s ERMAN, Walter, BGB Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1. Band, 1-853, 10. Auf., Köln 2000, (Kısaltılmışı: Erman/Yazar adı,. Nr.). ERNST, Wolfgang, Kernfragen der Schuldrechtsreform, JZ., 1994, s ERZURUMLUOĞLU, Erzan, ESENER, Turhan, Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara Borçlar Hukuku I, Ankara 1969 (Kısaltılmışı: Esener, Borçlar) Hukukî Muamelelerde Tahvil, AÜHFD. C. 16, S. 1-4, s (Kısaltılmışı: Esener, Tahvil). ESSER, Josef/ SCHMIDT, Eike, EVANS- von KRBEK, Franziska Sophie, Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil, Teilband 2, 8. Auf., Heidelberg Das ungeklärte verhaltnis von anfänglicher Unmöglichkeit und Sachmängelhaftung, MDR., 1980, H. 10, s FAUST, Florian, Von beiden Teilen zu vertretende Unmöglichkeit, JuS., 2001, H. 2, s FEYZİOĞLU, Feyzi N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1976, C. II, İstanbul 1977 (Feyzioğlu, II) Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, C. I, İstanbul 1980 (Feyzioğlu, I). FIKENTSCHER, Wolfgang, Schuldrecht, 9. Auf., Berlin/Newyork FISCHER, Michael, Der Ausschluss der Leistungspflicht im Fall der Unmöglichkeit im Entwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes ( 275 BGB RegE), DB. 2001, H. 36, s (Kısaltılmışı: Fischer, Entwurf). FISCHER, Nicole N., FISCHER, Otto, FLUME, Werner, Die Unmöglichkeit der Leistung im internationalen Kauf-und Vertragsrecht, Bonn Üni., Diss. 1999, Berlin 2001 (Kısaltılmışı: Fischer, Unmöglichkeit). Unmöglichkeit als Nichtigkeitsgrund bei Urteilen und Rechtsgeschäften, München 1. Beitrag 1912, 2. Beitrag 1913 (Kısaltılmışı: Fischer, Nichtigkeitsgrund). Allgemeiner Teil des Bürgerliches Rechts, 2. Band, Das Rechtsgeschäft, 3. Auf., Berlin/Heidelberg/Newyork FRANKO, Nisim, Alacağın Temliki, AÜSBFD., Ankara 1994, s FREUDLING, Gabriele, Schadenersatz bei anfänglicher Unmöglichkeit und bei culpa in contrahendo, JuS., 1984, s XVII

18 FUNK, Fritz, Borçlar Kanunu Şerhi I, Umumi Hükümler, (Çev. Velidedeoğlu, H. Veldet/Selek, C. Hakkı), İstanbul GAUCH, Peter, Modifizierte Teilnichtigkeit, Anmerkungen zu BGE 107 II 216, RECHT 1983, Nr. 3, s (Kısaltılmışı: Gauch, Teilnichtigkeit) Werkvertrag, 4. Auf., Zürich 1996 (Kısaltılmışı: Gauch, Werkvertrag). GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor/ CASANOVA, Hugo, GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Auf., Zürich 1992 (Kısaltılmışı: Gauch/Aepli/Casanova). Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, 1, h, 1, Kommentar zu Art OR., 3. Auf., Zürich 1991 (Kısaltılmışı: Gauch/Aepli, Art. Nr.). GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I- II, 6. Auf., Zürich 1995 (Kısaltılmışı: Gauch/Schluep, Nr.). GERNHUBER, Joachim, Bürgerliches Recht, 3. Auf., München GERNHUBER, Joachim/ GRUNEWALD, Barbara, Bürgerliches Recht, 4. Auf., München GESCHNITZER, Franz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Wien GIGER, Hans, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band VI, 2. Abteilung, 1. Teilband, Art OR, Bern 1979 (Kısaltılmışı: Giger, H.). GIGER, Marcel, GİLLİG, Franz-Peter, GONZENBACH, Rainer, Die vom Gläubiger verschuldete Leistungsunmöglichkeit, Bern 1992 (Kısaltılmışı: Giger, M.). Nichterfüllung und Sachmängelgewährleistung, Ein Beitrag zum System der Vertragshaftung, Tübingen Culpa in Contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, Diss., Bern GÖNENSAY, Samim, Borçlar Hukuku, C. I, İstanbul GRUBER, Peter, Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002- Die beiderseits zuvertretende Unmöglichkeit, JuS., 2002, s GRUNEWALD, Barbara, Vorschläge für eine Neuregelung der anfänglichen unmöglichkeit und des anfänglichen Unvermögens, JZ, 2001, H. 9, s GSELL, Beate, Der Schadensersatz statt der Leistung nach dem neuen Schuldrecht, in: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler, Das Neue Schuldrecht, Freiburg 2001, s GUDIAN, Gunter, Die Haftung für anfängliches Unvermögen, NJW., 1971, H. 29, s GUHL Theo/ XVIII

19 KOLLER, Alfred/ SCHNYDER, Anton K./ DRUEY, J. Nicolas, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auf., Zürich 2000 (Kısaltılmışı: Guhl/Yazar Adı,. Nr.). GÜMÜŞ, M. Alper, Kısmi İfa, MÜHFD., Fahiman Tekil Armağanı, İstanbul 2003 s GÜRSOY, Kemal Tahir, Borçlar Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, Ankara 1960 (Kısaltılmışı: Gürsoy, Borçlar) Hususi Hukukta Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950 ((Kısaltılmışı: Gürsoy, Clausula). HADDING, Walther, Die Rechtswirkungen beiderseits zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung, AcP 168 (1968), s HAMBURGER, Georg, HAMMER, Johannes, HARKE, Jan Dirk, HASSOLD, Gerhard, Das Recht aus der Haftung und die Unmöglichkeit der Leistung, Diss., Berlin Frustration of contract, Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage - ein Vergleich der Lösungsansätze englischer und deutscher Rechtsprechung, Diss. München Unmöglichkeit und Pflichtverletzung: Römisches Recht, BGB und Schuldrechtsmodernisierung, Jahrbuch Junger, Zivilrechtswissenschaftler, Das Neue Schuldrecht, Stutgard, Berlin, München 2001 s Konkurrenzen zwischen den Gewährleistungsregeln des Mietrechts und dem allgemeinen Unmöglichkeitsrecht, NJW., 1975, H. 41, s HATEMİ, Hüseyin, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992 (Kısaltılmışı: Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar) Eşya Hukuku, İstanbul 1991 (Kısaltılmışı: Hatemi/Serozan/Arpacı, Eşya). HAVUTÇU, Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini, İzmir HIRSCH, Christoph, Allgemeines Schuldrecht, 4. Auf., München HOHEISEL, Viktor, Die ursprüngliche Unmöglichkeit der Leistung beim Forderungskaufe, Diss., Breslau HONSELL, Thomas, Die beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit im gegenseitigen Vertrag, JuS., 1979, H. 2, s XIX

20 HONSELL, Heinrich/ VOGT Nedim/ WIEGAND, Wolfgang, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art OR, Basel und Frankfurt am Main 2003 (Kısaltılmışı: Honsell/Yazar adı, Art. Nr.). HUBER, Ulrich, Die Pflichtverletzung als Grundtatbestand der Leistungsstörung im Diskussionsentwurf eines schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, ZIP., 2000, H , s (Kısaltılmışı: Huber, Pflicht) Keine Haftung des Sechenkers für Rechtsmängel, ZIP., 2000, H. 32, s (Kısaltılmışı: Huber, Schenker) Leistungsstörungen, Köln 1999 (Kısaltılmışı: Huber, Leistung). HUBNER, Heinz, HUGUENIN, Claire, Allgemeiner Teil des Bürgerliches Gesetzbuches, Berlin Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfänglicher Vertragsmängel, Bern HURLIMANN, Roland, Teilnichttigkeit von Schuldverträgen, Freiburg/Schweiz İNAN, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1984 (Kısaltılmışı: İnan, Borçlar) Die Unmöglichkeit der Leistung im deutschen, schweizerischen und türkischen Recht, Diss., Freiburg 1956 (Kısaltılmışı: İnan, Unmöglichkeit). İNAN, A. Naim/ ERTAŞ, Şeref, Miras Hukuku, 5. Bası, Ankara JÄGGI, Peter/ GAUCH, Peter, JAGIELSKI, Boleslaus, Zürcher Kommentar, Das Obligationenrecht, Art. 18, Zürich Die Grundsätze über die ursprüngliche Unmöglichkeit und das ursprüngliche Unvermögen in dem Bürgerlichen Gesetzbuche, Diss., Leipzig JAKOPS, Heinrich H., Unmöglichkeit und Nichterfüllung, Bonn JAUERNIG, Orthmar, JESSEN, J. Christoph, JHERING, Rudolf Bürgerliches Gesetzbuch mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 9. Auf., München 1999, (Kısaltılmışı: Jauernig/Yazar adı,. Nr.). Das Problem der beiderseits zu vertretenden Unmöglichkeit, JA., 1973, s Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, Jherings Jahrbuch für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band 4 (Jena 1861), 1969 by verlag Dr. Max Gehlen, Berlin, s KAISER, A. Gisbert, Bürgerliches Recht, 7. Auf., Heidelberg XX

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU

İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU Yrd. Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU * I. Giriş ve Sorunun Ortaya Konulması Borçlunun yapmış olduğu edime uygun bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASINDA HUKUKÎ İMKÂNSIZLIK VE SONUÇLARI

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASINDA HUKUKÎ İMKÂNSIZLIK VE SONUÇLARI SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARIN İFASINDA HUKUKÎ İMKÂNSIZLIK VE SONUÇLARI Legal Impossibility of Performance in Contractual Obligations and its Consequences Ş. Barış ÖZÇELİK ÖZET Sözleşmeden doğan bir borcun

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU

MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU I. GENEL OLARAK Dr. Arzu Genç Arıdemir * Manevi tazminatın miras ile intikalini ve temlikini bazı koşulların gerçekleşmesi halinde olanaklı kılan MK

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN TEMSİL HUKUKUNDA UYGULAMA ALANI BULDUĞU HALLER

VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN TEMSİL HUKUKUNDA UYGULAMA ALANI BULDUĞU HALLER VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN TEMSİL HUKUKUNDA UYGULAMA ALANI BULDUĞU HALLER Dr. İsmail KIRCA* I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE TEMSİL KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 14.6.1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'na ilişkin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

YETKİSİZ TEMSİL AGENCY WİTHOUT AUTHORİTY

YETKİSİZ TEMSİL AGENCY WİTHOUT AUTHORİTY YETKİSİZ TEMSİL Arş. Gör. Adem YELMEN 1 ÖZET Bu çalışmanın konusu yetkisiz temsil dir. Yetkisiz temsil, TBK. m. 46-47 de düzenlenmiştir. Bu çalışmada, öncelikle yetkisiz temsil kavramı açıklanmıştır. Ardından

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Merve YILMAZ * Dr., Ilgın Hâkimi

Merve YILMAZ * Dr., Ilgın Hâkimi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI SCOPE OF BAILSMAN S LIABILITY IN THE CONTRACT OF BAILMENT PURSUANT TO THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS NO: 6098

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı (erkan@law.ankara.edu.tr).

Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı (erkan@law.ankara.edu.tr). ANAYASA MAHKEMESİ NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI Dr. Vehbi Umut Erkan ÖZET Yasal önalım

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

İçindekiler YABANCI DİLDE YAZILAR

İçindekiler YABANCI DİLDE YAZILAR İçindekiler Profesör Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Hakkında Rona SEROZAN 7 Hocam Kocayusufpaşaoğlu Hüseyin HATEMİ 9 Hocam Kocayusufpaşaoğlu İçin Abdülkadir ARPACI 13 Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'nun

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ Ar. Gör. Bahadır DEMİR 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ ANKARA 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VII BİBLİYOGRAFYA... XI 1. GİRİŞ... 1 KONUNUN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENÎ HUKUK) ANABİLİM DALI 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENÎ HUKUK) ANABİLİM DALI 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PAKET TUR SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENÎ HUKUK) ANABİLİM DALI 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PAKET TUR SÖZLEŞMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bahadır DEMİR Ankara 2014 I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI OLAN GENEL İŞLEM KOŞULLARI (6098 sayılı TBK m. 21/2)

SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI OLAN GENEL İŞLEM KOŞULLARI (6098 sayılı TBK m. 21/2) SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI OLAN GENEL İŞLEM KOŞULLARI (6098 sayılı TBK m. 21/2) Esra KAŞAK ÖZET Genel işlem koşulları genellikle karşı tarafın global kabul beyanı ile sözleşmede

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK PROGRAMI DOKTORA TEZİ. Özge ERBEK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK PROGRAMI DOKTORA TEZİ. Özge ERBEK T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK PROGRAMI DOKTORA TEZİ TÜKETİCİ SATIMLARINDA SATICININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLALİNİN SONUÇLARI

Detaylı

SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER (TKHK. M. 7) İLE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. M. 7)

SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER (TKHK. M. 7) İLE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. M. 7) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s.73-93 SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER (TKHK. M. 7) İLE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. M. 7) Muzaffer ŞEKER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL EĞİTİM ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu:

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ...xxiii GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, ÇALIŞMA PLANI, TERMİNOLOJİ

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

SÖZLEŞMENİN KURULABİLMESİ İÇİN TARAFLARIN İRADE BEYANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUĞUN KAPSAMINDA YER ALMASI GEREKEN NOKTALAR Köksal KOCAAĞA

SÖZLEŞMENİN KURULABİLMESİ İÇİN TARAFLARIN İRADE BEYANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUĞUN KAPSAMINDA YER ALMASI GEREKEN NOKTALAR Köksal KOCAAĞA hakemli makaleler Köksal KOCAAĞA SÖZLEŞMENİN KURULABİLMESİ İÇİN TARAFLARIN İRADE BEYANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUĞUN KAPSAMINDA YER ALMASI GEREKEN NOKTALAR Köksal KOCAAĞA I. GİRİŞ BK m. 1/I göre, bir sözleşmenin

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE BORCA AYKIRILIKTAN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞA GENEL BAKIŞ

TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE BORCA AYKIRILIKTAN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞA GENEL BAKIŞ TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE BORCA AYKIRILIKTAN DOĞAN KUSURSUZ SORUMLULUĞA GENEL BAKIŞ The General View to Liability without Fault from İnfringment of Obligation within the Scope of Turkish Obligation

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Köksal 2. Doğum Tarihi: 09.08.1963 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans Özel Hukuk(Ticaret Hukuku)

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI Dr. A. Özge YENİCE Çuıkurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

KİRA PARASI ARTIŞLARININ SINIRLANMASI

KİRA PARASI ARTIŞLARININ SINIRLANMASI KİRA PARASI ARTIŞLARININ SINIRLANMASI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALT AŞ * 1- KİRA PARASININ TESPİTİ A- Genel Olarak Kira sözleşmesi, tarafların özgür iradeleriyle kurdukları bir Borçlar Hukuku sözleşmesidir.

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. 7)

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. 7) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 81-98. 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. 7) Muzaffer ŞEKER Özet 1 Temmuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26, 34217 Bağcılar-İSTANBUL : 0212 604 01 00

Detaylı

Yard.Doç. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu

Yard.Doç. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu İSTİSNA VE ÖZELLİKLE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAHHİDİN (YÜKLENİCİNİN) ESERİ TESLİM ZAMANINDA GECİKMESİNE BAĞLANAN İFAYA EKLENEN CEZAİ ŞART (GECİKME CEZASI) KAYITLARI Kumulativstrafklauseln (Verspätungsstrafklauseln)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Prof. Dr. Rona Serozan

Prof. Dr. Rona Serozan Prof. Dr. Rona Serozan Mevcut Durumu Şubat 2007 -... Profesör Dr, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007-2009 yılları arasında yarı-zamanlı olarak çalışmıştır. 2009 yılından beri tam-zamanlı

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4.

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk 1.4. Eğitim 1989 1993 : Ankara Üniversitesi 1995 1996 : Hukuk Master (LL.M.) Heidelberg

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ. Karar İnceleme. Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ. Karar İnceleme. Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ Karar İnceleme Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 1966 yılında İstanbul da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Die Bestimmtheitsprinzip der Hauptschuld ibürgschaftsvertrag und die Bürgschaft für Kontokorrent

Die Bestimmtheitsprinzip der Hauptschuld ibürgschaftsvertrag und die Bürgschaft für Kontokorrent KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ASIL BORCUN BELİRLİ OLMASI İLKESİ VE CARİ HESABA KEFALET Die Bestimmtheitsprinzip der Hauptschuld ibürgschaftsvertrag und die Bürgschaft für Kontokorrent Dr. Hasan Ayrancı ÖZET Kefalet

Detaylı

İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER İNŞAATÇI İPOTEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER Dr. Roland PFÄFFLI / Daniela BYLAND Çeviren: Fahri Erdem KAŞAK 1 Ocak 2012 de taşınmaz eşya hukukuna ilişkin kısmi değişiklik yürürlüğe girecektir. Bununla

Detaylı

Haluk N. NOMER* I- Genel Bakış

Haluk N. NOMER* I- Genel Bakış FARAZİ İLLİYET PROBLEMİ Haluk N. NOMER* I- Genel Bakış Sorumluluk hukukunun çetrefilli konularından biri de farazi illiyet problemidir. Farazi illiyet probleminin ortaya çıktığı olaylarda, haksız fiil

Detaylı

Universitat Marburg Magister Legum LL.M. (Marburg) Privatrecht-Verfassungsrech

Universitat Marburg Magister Legum LL.M. (Marburg) Privatrecht-Verfassungsrech ÇİĞDEM KIRCA E-Posta Adresi ckirca@etu.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3122924056-5323746533 3122924223 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, Söğütözü cad. No. 43 06560 ANKARA Öğrenim Durumu

Detaylı

2. Zenginleşme Türleri a. Malvarlığındaki Etkisine Göre: aa. Müsbet Zenginleşme aaa. Aktifin Artması bbb. Pasifin Azalması...

2. Zenginleşme Türleri a. Malvarlığındaki Etkisine Göre: aa. Müsbet Zenginleşme aaa. Aktifin Artması bbb. Pasifin Azalması... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... V KAYNAKÇA... VI G İ R İ Ş... 1 1. GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME... 8 I. YASAL DÜZENLEME, KAVRAM VE TERİM SORUNU... 9 A. YASAL DÜZENLEME... 9 B. SEBEPSİZ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ NİN GÜVEN SORUMLULUĞUNUN TÂBİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNE İLİŞKİN TARİHLİ (BGE 134 III 390) KARARI

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ NİN GÜVEN SORUMLULUĞUNUN TÂBİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNE İLİŞKİN TARİHLİ (BGE 134 III 390) KARARI İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ NİN GÜVEN SORUMLULUĞUNUN TÂBİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNE İLİŞKİN 13.5.2008 TARİHLİ (BGE 134 III 390) KARARI THE DECISION OF THE SWISS FEDERAL COURT (BGE 134 III 390) DATED 13.5.2008

Detaylı

Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal OLUMSUZ ZARAR STANBUL - 2008

Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal OLUMSUZ ZARAR STANBUL - 2008 I Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal OLUMSUZ ZARAR STANBUL - 2008 II Yay n No : 1931 Hukuk Dizisi : 896 1. Bas m - fiubat 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

MANEVÎ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMÎ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR?

MANEVÎ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMÎ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR? MANEVÎ TAZMİNAT ALACAĞINDA KISMÎ DAVA MÜMKÜN MÜDÜR? Yrd.Doç.Dr. Halûk N. Nomer* I. Kısmî Davanın Özellikleri Kısmî dava, bir eda davasıdır. Buradaki özellik, alacaklının borçludan, alacağının tamamını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI Araş. Gör. M. Tolga Özer * I. SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ TARİHİ, TANIMI VE HUKUKİ MAHİYETİ A. SATIMDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU. Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU. Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE AYIP SORUMLULUĞU Av. Hakkı Cihan Türk, LL.M.oec. AKYILDIZ HUKUK BÜROSU 1 KISALTMALAR AT : Avrupa Topluluğu AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bak.

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin BORÇLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII İÇİNDEKİLER...IX

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Ş. DEREN GÜNDÜZ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

HUKUKİ MUAMELELERDE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI

HUKUKİ MUAMELELERDE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI HUKUKİ MUAMELELERDE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN * GİRİŞ Türk özel hukukunda şahıslar, irade serbestisinin sonucu olarak, iradelerini açıklamak suretiyle kendilerini hak sahibi yapabilirler,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Genişletilmiş ve

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı