TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI"
  • Oz Kent
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ GE EL MERKEZ:Fatih Cad. Tepebaşı Durağı Keçiören / ANKARA TEL: (0312) FAKS:(0312)

2 KOMİTELER 1 Üye Kabul Komitesi 2 Üye Devam Komitesi 3 Yaşlı Yatırma Komitesi 4 Burslu Öğrenci Komitesi 5 Eğitim ve Öğretim Komitesi 6 Engelliler Komitesi 7 Sağlık Komitesi 8 Protokol ve Halkla İlişkiler Komitesi 9 Sosyal İşler Komitesi 10 Basın Yayın Komitesi 11 Ziyaret Komitesi 12 Çevre ve Doğayı Koruma Komitesi 13 Program Komitesi 14 Kermes Komitesi 15 İkram Komitesi 16 Birimler (Yaşlı Köşkleri ve Şubeler) Komitesi 17 Yardım ve Bağış Komitesi 18 Şubeler Komitesi 19 Depolama Komitesi 20 İnşaat Komitesi 21 Toplantı Komitesi 22 Tartı Komitesi 2

3 GÖNÜLLÜ YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakıf gönüllüsü andına sadık kalarak Vakfın amaçları doğrultusunda hizmet etmekle yükümlüdür. 2. Gönüllü, Đnsan sevgisiyle ve hiçbir menfaat gözetmeden içtenlikle ve hoşgörüyle çalışır. 3. Vakıfta her ayın 1, ve 3. Çarşamba günleri saat 12:00'de yapılan Yasal Toplantılarına önemli bir mazeretleri olmadığı takdirde katılmaya özen gösterir. Katılmadığı toplantılar hakkında bilgi alır, 4. Her ayın 2, ve 4. Çarşamba günleri yapılan Komite Toplantılarına önemli bir mazeretleri olmadığı takdirde katılmak zorundadırlar. 5. Yasal Toplantıya katılamayacağı takdirde mazeretini Genel Sekreter'e veya Üye Devam Komitesi'ne, Komite toplantılarına katılamayacağını ise Komite Başkanına veya Özel Kalem'e bildirir, 6. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan bütün aktivitelere katılmaya özen gösterir. 7. Gönüllü her üye haftanın kendisi için müsait olan ve tespit edilen bir gününde sabah saat 10:00'dan akşam 16.00'ya kadar nöbet tutmak zorundadır. 8. Nöbetçi gönüllüler Vakfın günlük iş programına göre hareket eder. 9. Nöbet günü yapılan bütün çalışmalar günlük nöbet defterine maddeler halinde işlenir. Nöbetçi üyeler ertesi günü nöbete gelecek gönüllülere kalan görevlerle ilgili yerine getirilmek üzere günlük nöbet defterine not ederek bilgi verir. 10. Gönüllü mazereti dolayısıyla nöbetten erken ayrılacaksa diğer nöbetçi arkadaşlarına bilgi vermek suretiyle günlük nöbet defterine not eder. 11. Vakfa gelen bütün ziyaretçileri ağırlar ve Vakıf çalışmaları hakkında bilgiler vererek onları aydınlatır. 12. Gönüllü nöbete gelemediği günlerde yerine bir arkadaşını bulmakla yükümlüdür. 3

4 13. Nöbete gelmediği günlerin yerine müsait olduğu bir gün gelmek ve nöbetini tamamlamak zorundadır. 14. Her gönüllü şartlarına göre bir veya birkaç komitede görev alır veya görevlendirilirler. 15. Cumartesi ve Pazar nöbetleri de üyeler arasında münavebeli olarak yerine getirilir. 16. Gönüllü üyeler yıllık aidatlarını en geç Haziran ayı sonuna kadar, aylık çay parasını da her ayın ilk toplantısında ödemek zorundadırlar. 17. Üyeler yaptığı ödemeleri Vakıf muhasebesine makbuz mukabilinde yaparak takip etmek zorundadırlar. 18. Üye Vakıf tanıtımı, bağış toplama, yardım alma konularında elinden gelen çabayı gösterir. Aldığı görevlerin takibi ve neticelenip neticelenmediği hususunda mutlak komite Başkanlarına veya Başkan Yardımcılarına bilgi vermek zorundadır. 19. Vakıf için yapılan hizmetlerde gerekli yerlere teşekkür, bayram ve yılbaşı tebriklerinin gönderilmesi konusunda Vakıf Genel Sekreterliği'ni bilgilendirir. 20. Vakfın gelir sağlamak için satışa çıkardığı malzemelerin ve özel gün davetiyelerinin kısa zamanda satılmasına özen gösterir. 21. Vakıf çalışmalarını tanıtmak amacıyla yasal toplantılara misafir davet eder, bu konuda da Toplantı Yönetmeni'ne veya Başkan'a bilgi verir. 22. Misafirlerin de bulunduğu yasal toplantılarda söz alan gönüllü üyeler tenkit ve önerilerinde Vakıf amacına uygun ve yapıcı olmaya özen göstermeli; toplantının akışı içerisinde tereddüt ettiği konuları not alarak Genel Başkan'a iletmeli, uygun görülürse duyuruda bulunmalıdır. 23. Yasal toplantılarda Vakfımızın amaçlarının misafirlerce saptırılmaması için toplantının ciddi ve uyum içinde devam etmesine özen gösterilmelidir. 24. Toplantılarda yapılan ikramlar toplantı yönetmeni tarafından tespit edilen gönüllülerce belli bir sıra takip edilerek yapılır. 25. Gönüllü üye toplantılarda ve Vakıf hizmetlerinde görevli olduğu zamanlarda Vakıf amblemli isim soyadını taşıyan rozetli önlükleri yada takım 4

5 elbiselerini giymek mecburiyetindedir. Bunları yerine getirmeyen gönüllüden TL. alınır. 26. Gönüllü üyeler Vakıf araçlarını hiçbir şekilde özel işlerinde kullanamaz. 27. Gönüllü üyelere ait önlük, rozet, takım elbise vs. hiçbir şekilde üye olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. (Aday üyeler hariç) 28. Vakfa ait demirbaşların ve Vakıf mallarının korunmasından bütün gönüllüler sorumludur, 29. Vakıf gönüllü odası, mutfak, toplantı salonlarının vs. tertip ve düzenine gönüllülerce gerekli özen gösterilecektir, 30. Vakıf ve Yurt personeli ile münasebetlerde gerekli titizlik gösterilecektir, 31. Üyeler kendi aralarında hoşgörü ve uyum içinde çalışacak icabında gerekli gördükleri hususlarda birbirlerine yapıcı uyarıda bulunabilirler. 32. Vakfa gelen bağışlardan gönüllüler hiçbir şekilde istifade edemezler. 33. Đhtiyaç sahibi yapılan yardımları mutlaka belgeler. Önce ihtiyaç sahibinden bir dilekçe alınır. Yönetimin onayından geçtikten sonra (Fakirlik ilmühaberi, ikametgah vs...) yapılan bu yardımlar için teşekkür mektuplarının yazdırılmasına özen gösterir. 34. Hizmet götürülen tüm insanlar için düzenlenen özel gün ve gezilerde nöbetçiler ve diğer gönüllüler kişilerin kılık kıyafetleri ve diğer ihtiyaçları ile ilgilenerek her zaman derli toplu olmalarına özen gösterirler, 35. Vakıf gelirlerini arttırıcı çalışmalarda bulunurlar. Yapılan aktivitelerin resim ile belgelendirilmesine dikkat ederler, 36. Gönüllüler yasal toplantıda sırayla ev sahibi olur, Eve sahipliğini 2 gönüllü üstlenir. 37. Gönüllüler hizmet alanlarına giren konulardan sorumludurlar. 38. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım. Gülgen DURAL Genel Başkan 5

6 GENEL BAŞKAN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçersinde olmalıdırlar. 1. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden yönetim kurulu, yasal toplantılara, komite toplantılarına ve Vakıfça yapılan tüm aktivitelere düzenli olarak katılmak, önlük giyme, rozet takma kurallarına uymak zorundadır, 2. Genel Başkan müteselsilen Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 3. Genel Başkan Türkiye de ve Dünyada Vakfı temsil etme yetkisine sahiptir. 4. Tüm faaliyetlerini Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı adına Yönetim Kurulundan alacağı yetki ile yürütür. 5. Tüm birimler Genel Başkana haftalık raporlar halinde gerektiğinde anında bilgi vermek ile yükümlüdür. 6. Yönetim Kurulundan aldığı yetki ile yazışmalarda, alım satımda vb., işlemlerde imza yetkisine sahiptir. 7. Vakfın amaçları doğrultusunda kalıcı hizmetler üretecek şekilde hareket etmekle yükümlüdür. 8. Tüm birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu, denetlemesini, takip ve ikaz etmekle yükümlüdür. 9. Protokol, görsel ve yazılı basınla iyi ilişkiler içinde olmak ile yükümlüdür. 6

7 10. Gönüllüler, personel ve bağlı bulunan şubelerle ilgili disiplinsizlikleri Yönetim kurulu Başkanı olmak sıfatıyla da gidermek ve kesinleşmiş disiplin cezalarının uygulanmasının tebliği ile yükümlüdür. 11. Başarılı olmayan komite ve komite başkanları, hizmetlerin aksamaması için, Yönetim Kurulu adına değiştirmekle yükümlüdür. 12. Genel-Başkan, Vakfın temsil edeceği için protokol normları içinde kılıkkıyafet, konuşma ve davranışlarına dikkat etmek zorundadır. 7

8 GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha akili, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçerisinde olmalıdırlar, 2. Başkan Yardımcıları aldıkları sorumlulukları icabı diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçerisinde olmalıdır, 3. Genel Başkanın talimatı doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar. 4. Gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yasal toplantılarına, komite toplantılarına ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak mecburiyetindedirler, 5. Kendilerine bağlı komitelerin aylık faaliyet raporlarının muntazam bir şekilde hazırlanmasını takip ederek yönetim kuruluna sunar. Çalışmaları hakkında bilgi verirler. Komitelerin hizmetleri ile ilgili raporlarının hazırlanmasından sorumludurlar. 6. Yönetim Kurulunda kendi komiteleri ile ilgili alınan kararları komitelerine duyurarak hazırlık çalışmalarını başlatırlar. 7. Bağlı komitelerle yapılan çalışmalarda bulunamayacağı zamanlarda Genel Başkana bilgi vererek mazeretlerini bildirirler. 8. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda gönüllülerle hoşgörü ve uyum içerisinde çalışmaları devam ettirerek, yasal toplantılara ve yönetim kumlu toplantılarına Başkanlık sırasına göre idare ederler. 9. Başkanın bulunmadığı her aktivitenin devam ettirilerek neticelendirilmesinden Başkan Yardımcıları sorumludurlar. Bunun içinde Genel Başkanın tüm çalışmalarını sağlıklı bir şekilde ve yakından takip etmeleri gerekir. 10. Vakıf amaçları doğrultusunda yıl içerisinde yapılacak olan aktiviteler belli bir sırayı takip ettiğinden Başkan Yardımcıları daha önceden komitelerini harekete geçirerek çalışmaların düzenli bir şekilde neticelenmesine yardımcı olurlar. 11. Vakfın gelirini arttırıcı çalışmalarda bulunurlar. 8

9 12. Tüm yapılan çalışmalar hakkında Genel Başkana bilgi verirler. 13. Yönetim kurulunda alınan kararlarda kendisine bağlı olan komitelere düşen görevleri de üzerlerine görev olarak alırlar. 14. Bu yönetmeliklerde geçmeyen görev ile ilgili hususlarda Genel Başkanın talimatı geçerli olacaktır. 15. Yönetim Kurulunun faaliyetlere katılmasını sağlayıcı önlemleri Başkan adına alırlar. 9

10 GENEL SEKRETER ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumluluk nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif hoşgörülü ve örnek bir çalışma içerisinde olmadırlar. 2. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar, 3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyeler örnek olmaları gerektiğinden, yönetim kurulu toplantılarına, yasal toplantılara ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara, aktivitelere düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak zorundadırlar, 4. Yönetim Kurulu ve Yasal Toplantıların gündemlerini hazırlar, Başkan'ın onayına sunar, Toplantı tutanaklarını tutar, 5. Vakfa ait karar defterinin zamanında ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar, 6. Yönetim Kurulunun yasal toplantılarda okunacak aylık raporunu hazırlar, 7. Genel Kurulda okunacak yıllık faaliyet raporunu hazırlar, 8. Atamalarda ya da görev değişikliği olan makamlara kutlama telgrafı, çiçek vb. gönderilmesini sağlar. 9. Üyelerin adres değişikliği yasal toplantılarda diğer üyelere duyurulur. 10. Ziyaret edilmesi gereken makamlardan randevu alınmasını sağlar. 11. Vakıf içi veya dışında yapılan her türlü ziyaret, toplantı ve etkinliklerde Genel Başkan yada onu temsil eden Başkan Yardımcıları ile birlikte olur. Varsa aksaklıkları tespit eder, tekrarlanmaması için önlemler alır. 12. Genel Başkanın bulunduğu ve bulunmadığı her türlü ziyaret, toplantı ve etkinliklerde hazır bulunur. Daha sonra Genel Başkana gerekli bilgileri verir. 13. Komitelerin aylık raporlarının bir nüshasını kendi dosyasında saklar bu raporların yasal toplantılarda ilgili komite tarafından okunmasını sağlar. 14. Vakfın gelirlerini artırıcı çalışmalar yapar. 15. Yönetim kurulu veya yasal toplantılara katılamayacak olan üyeler mazeretlerini Genel Sekretere bildirir. Genel Sekreter de mazeretleriyle 10

11 birlikte katılamayacak olan üyelerin Genel Başkana, üye devam komitesine ve toplantı yönetmenine bildirerek üye devam çizelgesine işlenmesini sağlar. 16. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan tüm aktivitelere katılır ve bütün gönüllülerin katılımını sağlayacak önlemler alır. 17. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yaparlar. 11

12 GENEL SAYMAN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma içerisinde olmalıdırlar. 1. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar. 2. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yönetim kurulu toplantılarına, yasal toplantılara ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara, aktivitelere düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak zorundadırlar. 3. Kendilerine bağlı komitelerin çalışmalarını yakından takip ederek çalışmalarına yardımcı olurlar, Komitelerin konuları ile ilgili yazılı önerilerini kurula sunar. 4. Đmkan sağlanan kaynaklardan gelen paraları teslim alarak tespit edilmiş olan bankalara yatırılmasının sağlar. 5. Giriş aidatlarını ve üyelerin her türlü ödentilerini yönetim kurulunca belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak toplanmasını sağlar. 6. Ödemelerde Genel Başkanın onayı olup olmadığını kontrol eder. 7. Yapılan bütün ödemelerin fatura, makbuz veya tutanak karşılığı yapılmasını sağlar. 8. Toplanan bütün paraları toplanış şekline göre (bağış veya tahsilat) mutlaka makbuz karşılığı olmasını sağlar. Yemek, kermes, eşantiyon satışı vs., gibi elde edilen gelirlere de tahsilat makbuzu kesilmesini sağar. 9. üç ayda bir mali rapor hazırlayarak Vakfın mali durumunu yönetim kuruluna ve denetim kuruluna sunar. 10. Vakfın kasa defterinin günlük olarak tutulmasını sağlar. Periyodik olarak Vakfın durumu hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 11. Vakfa gelir sağlamak ve kar olan gelirleri arttırmak için çalışmalar yapar. 12

13 12. Vakfa ait bankaya yatan paraların kısa vadelerle de olsa faiz gelecek şekilde tahvil, repo gibi Vakıf yararına kaynak sağlanacak şekilde değerlendirilmesini sağlar. 13. Vakfın tüm muhasebe işlerinin işletme muhasebesine uygun şekilde tutulmasını sağlar. 14. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 15. Yapılan tüm çalışmalar hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 16. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri de yaparlar. 13

14 YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma, içerisinde olmalıdırlar. 2. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar, 3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yasal toplantılarına ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak mecburiyetindedirler. 4. Kendilerine bağlı komitelerin çalışmalarını yakından takip ederek çalışmalarına yardımcı olurlar. Komitelerin konuları ile ilgili yazılı önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 5. Kendilerine bağlı komitelerin aylık faaliyet raporlarının düzenli bir şekilde hazırlanmasını takip ederek Yönetim Kuruluna sunar. Aktiviteler hakkında bilgi verir. 6. Yönetim Kurulunda kendi komiteleri ile ilgili alınan kararları komitelere duyurarak hazırlık çalışmalarına başlar. 7. Kendilerine bağlı komitelerle yapılacak çalışmalarda bulunamayacağı zaman Genel Başkan'a mazeretleri ile bilgi verirler. 8. Vakıf çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Genel Başkanın tüm faaliyetlerini yakından takip etmek zorunlulukları vardır. 9. Vakfın gelirini arttırıcı çalışmalar yaparlar. 10. Yönetim kurulunda alınan kararlarda kendisine bağlı olan komitelere düşen görevleri de üzerine görev olarak alır ve çalışır. 11. Yapılan tüm çalışmalar hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 12. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri de yaparlar. 14

15 DENETLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın hesaplarını en az üç ayda bir defa olmak üzere periyodik olarak inceler. 2. Yapılan harcamaların Vakıf tüzüğüne ve konumlarına uygun olup olmadığını inceler. 3. Bütçe uygulamasını kontrol eder. 4. Her yıl içinde gördükleri aksaklıkları tespit eder. Düzeltilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 5. Yapılan yıllık çalışmalar ile o yıla ait bilançoyu bir rapor halinde Genel Kurul'a sunar. 6. istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak ederler, ancak oy kullanamazlar. 7. Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanaat ve önerilerini belirtir. 8. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım. 15

16 DĐSĐPLĐN KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Disiplin Kurulu Üç Asil, Üç Yedek üyeden teşekkül eder. 2. Disiplin kurulu, Yönetim Kurulunun vereceği görev ile toplanır. 3. Disiplin Kurulu; a- Üyelerden Vakıf senedi hükümlerini yerine getiremeyenler, b- Vakfa karşı görevlerini yerine getiremeyenler, c- Vakfın sahibi olduğu mal ve tesislere zarar verenler ve Vakfı herhangi bir surette zarara uğratanlar, d- Vakfın tüzük, yönetmeliklerinin öngördüğü üyelik vasıfları dışında hareket eden üyeler, e- Üyeler arasında onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında yazılı rapor hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar. 4. Yönetim Kurulunca kendilerine verilen hususları Üç Ay içinde karara bağlar ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirirler. 5. Yönetim Kurulu bu kararı en geç 15 gün içinde uygular. 6. Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat imza karşılığı yapılır. Üye tebilgatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tesbit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır. 16

17 KOMĐTE BAŞKANLARI ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Komitenin başarıya ulaşabilmesi için çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde yapılması ve bütün aktivitelere katılması zorunludur. Bu nedenle Komite Başkanı Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlarını hemen uygulamaya koyar. 2. Komitenin yapılan ilk toplantısında, görev bölümü yaparak çalışmaların daha düzenli olmasını sağlar. 3. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek, önerilerini yönetim Kuruluna bildirir. 4. Komite tarafından alınacak aktivite kararlarını, bağlı olduğu Başkan Yardımcısına iletir ve Yönetim Kurulunun izni ile çalışmalarına başlar. 5. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkana bilgi verir. 6. Komite Başkanları, Vakfın bütün toplantılarına katılacaktır. Mazeretinden dolayı katılamadığı zamanlarda ise, toplantı hakkında Başkan Yardımcılarından veya Genel Başkandan bilgi almak zorundadır. 7. Komite Başkanları, yönetmelikte belirtilmeyen ancak, Genel Başkan yada bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar. 8. Komitenin düzenleyeceği toplantılar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanacaktır. 9. Komite ile ilgili hazırlanan her raporu yasal toplantılarda okur. 10. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 11. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 12. Komite Başkanları, yapmış olduğu hizmet ve yardımları resim ve yazıyla belgeler. 13. Komite Başkanı, yaptığı faaliyetlerde kullanacağı malzemenin, en uygun ve ucuzunun temini için gerekli araştırmayı yaptıktan sonra en kısa zamanda eksiksiz olarak yerine ulaşmasını sağlar. 17

18 14. Komite Başkanı aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını değiştirir. 15. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 16. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 18

19 ÜYE KABUL KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi ve hizmetlerinin artırılması amacı ile Vakfa yeni gönüllülerin katılımını sağlar. 2. Yeni alınacak üyeler hakkında gerekli incelemeleri yaparak, toplanan bilgileri rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar. 3. Yeni üyeleri Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirir. 4. Yeni alınacak üyelerin çeşitli meslek gruplarından seçilmesi hususunda özen göstermelidir. 5. Aday üyelerin eve ve işyeri ziyaretlerini organize eder, özel yaşantıları ile ilgili bilgi sahibi olur. 6. Vakfa yeni katılan üyelerin işlemleriyle ilgilenir, ayrılan üyelerden de Vakıf tarafından kendisine verilen zimmetli eşyaların (Hüviyet, rozet vs.) iadesini sağlar ve gerekli işlemleri yapar. 7. Vakfa yeni giren üyenin kimlik, rozet, forma, önlük, toplantı kartı vb. malzemelerinin hazırlanmasına yardımcı olur. 8. Aday üyelerin eksik evraklarının tamamlanmasını sağlar. 9. Kabulü yapılacak üyelerin yasal toplantı tarihini Yönetim Kurulundan tespit eder, üye kabul törenini hazırlar. 10. Vakfa 5 Üye öneren üyenin ödüllendirilmesi sağlanır. 11. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 13. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir 14. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını 19

20 basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 20

21 ÜYE DEVAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Üyelerin Yasal Toplantılara, komite toplantılarına günlük nöbetlerine katılımını sağlar ve düzenli olarak üye devam çizelgesine işler. 2. Toplantılara katılamayan, nöbete gelmeyen ve mazeret bildiren ve bildirmeyen üyeleri tespit eder. 3. Toplantıya katılamayan üyelerin gelememe nedenlerini araştırıp, bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına, Genel Sekretere ve Genel Başkan'a bilgi verir. Üyelerin önemli mazeretlerini (doğum, ölüm, hastalık vb..) anında haber verir. 4. Üst üste 3 Yasal Toplantıya katılmayan üye ile irtibat kurarak katılmama nedenlerini araştırır, onlara yardımcı olur. Konu hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir. 5. Yasal Toplantıya 3 defa mazeretsiz katılmayan üyeye uyarı mektubu gönderilmesi hususunda Yönetim Kuruluna bilgi verir. 6. Nöbetlere ve Vakıfça yapılan aktivitelere muntazam gelinmesi, nöbetlere gelmeyen üyelerin yerlerine başka gönüllü nöbetçi bulunmasını takip eder, yardımcı olur. 7. Üyelerin bir toplantıya mazeret bildirerek gelmeme hakları vardır. Uzun süre gelmeme durumlarında üyeden izin dilekçesi alınır. 8. Her üye geçerli mazeret bildirdiği halde en çok 3 ay izinli sayılır, iznin bitiminde komite gerekli takibi yapar, mazeretin uzaması halinde ise tekrar üyeden yeni bir izin dilekçesi alır. 9. Yeni giren üyelerin ilk giriş bağışını ve senelik aidatı gerekli üyenin kullanacağı malzemelerin masrafı üye tarafından karşılanır. 10. Her toplantıda üyelerin devam durumu ve nöbetleri hakkında rapor hazırlayarak Genel Başkan'a sunar. 11. Yıl sonunda nöbetine ve toplantılara sürekli katılan ve komitesinde aktif olarak çalışan gönüllüleri Yönetim Kuruluna bildirerek ödüllendirilmesini sağlar. 21

22 12. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 13. Tüm yapılan hizmetlerden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 15. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 17. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 18. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 22

23 YAŞLI YATIRMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yaşlılar Köşklerimizde kalmak için başvuranlardan; Vakfın yaşlılar köşklerinde kalmak isteyen kişi veya ailesi tarafından müracaatlarında; a- Dilekçe ile müracaat etmesi ve yaşlının özgeçmişini anlatması ekonomik durumunu, ailesinin durumunu, yaşını, doğum yerini, sosyal güvencesini açıklayan bir dilekçeyle başvurmasını sağlar, b- Bu dilekçe bu konuyla ilgili birine veya Vakfın Genel Başkanına ulaşmasını sağlar, c- Alınması uygun görülürse müracaat eder şahsın incelemesini yapar. Alınması halinde yetkili kişiler tarafından Đncelenir. Đnceleme uygun görüldükten sonra gerekli evraklar istenir, Yaslı yatırmak için gerekli koşullar; 60 yaş üstü olması Kendi gereksinimlerini (özel ihtiyaçlarını) yapacak durumda olması Sağlık kurulu raporu ikametgah ilmühaberi Nüfus cüzdanı sureti 6 Adet resim Bağlı bulunduğu tapu dairesinden gayrimenkul bilgisi 2. Yatırılan yaşlıların takibini yapar. 3. Yaşlıların rahatsızlıkları halinde sağlık komitesini bilgilendirir, tedavisinin yapılması sağlanır. 4. Ölümleri halinde defin işlemlerini yaptırır. 5. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 23

24 BURSLU ÖĞRENCĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Tahsil çağındaki çocuklara yardım etmek, onların tahsil hayatlarıyla yakından ilgilenmek. 2. Belirli kuruluşlardaki yani; yuva yurtlarındaki çocuklarla yakından ilgilenmek ve imkanlar nispetinde onları topluma kazandırmak, onların yalnızlığını gidermek, yalnız olmadıklarına inandırmaya çalışmak. 3. Çevre okullardaki yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek ve etme imkanları sağlamak. 4. Çocukların belirli günlerinde ve kutlama törenlerinde beraber olmaya çalışmak. 5. Vakfın amacına uygun olarak burs verecek kişilerden fon oluşturulmasını sağlamak. 6. Burs verilecek öğrenciler hakkında gerekli incelemeleri yaparak, toplanan bilgileri Yönetim Kuruluna sunmak. 7. Bursiyerlerin çeşitli okul ve branşlardan seçilmesine özen göstermek. 8. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli evrakların zamanında Vakıfta olmasını sağlamak. 9. Onlarla birebir görüşerek problemlerini çözmek, Vakıf imkanları nispetinde ihtiyaçlarını gidermek. 10. Bursiyerler Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek. 11. Burslu öğrencilerin Vakıf aktivitelerine katılmalarını sağlamak. 12. Burslu öğrenciler arasında Genç gönüllüler komitesi oluşturarak onları gönüllü olarak çalışmaya teşvik etmeyi sağlamak. 13. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına veya Başkan'a bilgi verir. 14. Komite görevi ile ilgili yöntemler tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir. 15. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 24

25 16. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 17. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 18. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 25

26 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Okuma yazması olmayanlara kurslar açarak okuma-yazma öğretilmesini sağlar. 2. Đyi bir araştırma Đnceleme yaptıktan sonra gorekli duyulan branşlarda çeşitli kurslar açar kursiyerlerin olanaklarına göre ücretli veya ücretsiz olarak hizmet verir, 3. Okullarda ve halkımız arasında çeşitli yarışmalar düzenleyerek (resim, kompozisyon, şiir vb..) öğrencilerimizi ve halkımızı teşvik eder. 4. Diğer kurum ve kuruluşların benzer organizasyonlarında yer alarak Vakfın tanıtımına katkıda bulunur. 5. Đnşaa ettirdiğimiz ilköğretim ve üniversitelerde modern eğitimler yapılması konusunda çalışmalarda bulunur, öğrencileri okuma ve yetişmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yapar. 6. Halkla ilişkiler Komitesi ile koordineli çalışarak çeşitli paneller ve konferanslar düzenleyerek okullara temasa geçer, düzenlediği panel veya konferanslara halkımızı ve burslu öğrencilerimizi de davet ederek bilgi edinmelerini sağlar. 7. Vakıf adına okul açmanın yollarını arayarak, benzer kuruluşların çalışmalarını takip edip, içinde yer alarak Vakfın tanıtımına da yardımcı olur. 8. Eğitim ve öğretim demek sadece okumak ve yazmak olmadığı için insanların günlük yaşantısında da daima eğitim ve öğretim gereksinimini göz önüne alarak yerine göre güzel iletişimler içinde konuyu lanse eder. 9. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bilgi verir. 10. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 26

27 11. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanı ve Komiteyi değiştirir. 12. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 13. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 27

28 ENGELLĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Bünyemizde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan tüm engellilerimizin sağlıkları ile yakından ilgilenir, 2. Đhtiyaç halindeki engellilerimizin gerekiyorsa hastaneye yatışını sağlar vo gerekil ihtiyaçlarını temin eder, 3. Engellilerle ilgili tüm toplantı, panel, sempozyumları takip eder. Özürlüler şurası çerçevesinde Vakfımızın bilgi birikimlerinden yola çıkarak ilgili Vakıf ve derneklere yardımcı olunur,(sosyal Hizmet ve Yardım, Fiziksel Çevre,Özürlülerin iş Gücü Piyasasına Katılım vb. )Diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yapacağı zaman yönetimden izin alır. 4. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kurumlara teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 5. Türkiye genelinde engelli vatandaşlarımıza Vakfın imkanları ölçüsünde hizmet ve yardım eder. 6. Đhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza protez uzuv, tekerlekli sandalye vb. temini için çalışmalar yapar. Yaptığı hizmetleri resimlerle ve teşekkür mektupları ile belgeler. 7. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını veya Komiteyi değiştirir. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 3 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkana, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 10. Komite kendisi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini hazırlar ve Yönetim kuruluna bildirir. 28

29 SAĞLIK KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yurt binalarımız içindeki yaşlılarımızın sağlıkları ile yakından ilgilenir. 2. Đhtiyaç halinde yaşlılarımızı doktora götürür ve gerekiyorsa hastaneye yatırılışı sağlanır ve gerekli ihtiyaçları giderilir. 3. Yurt binalarımızdaki yaşlılarımızın ve Yönetim Kurulunun tespit edip gerekli gördüğü yerlerde yıl içerisinde en az iki kere sağlık taramasından geçirilmelerini sağlar. 4. Çevreden veya Türkiye genelinde sağlık açısından yardım isteyenler Vakfın imkanları ölçüsünde hizmet ve yardım eder. 5. ihtiyaç sahiplerinin gözlük, protez uzuv, diş, ilaç vs., temini için çalışmalar yapar. Yaptığı hizmetleri resimlerle ve teşekkür mektupları ile belgeler. 6. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kuruluşlara teşekkür mektuplarının gönderilmesini sağlar, yardım derecesini raporda belirterek yardımın niteliğine göre değerlendirmesini yapar. 7. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 8. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 9. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 10. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 11. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 29

30 PROTOKOL VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfımız yasal toplantılarına belirli düzeydeki şahısların ve vatandaşların katılmasını sağlar (Vali, Belediye Başkanı, Kaymakam, Genel Müdür vb...) Protokol görüşmeleri için gerekli randevuları önceden tespit eder. 2. Toplantılarımıza katılan misafirleri Vakıf adına kapıda karşılar, misafir giderken de kapıya kadar Vakıf adına yolcu eder. 3. Toplantılara Protokolden misafirler davet eder, gelecek olan misafirlerin isimlerini, adreslerini, telefonlarını görevlerini kayıt eder ve toplantı yönetimine verir. 4. Davetimiz üzerine her türlü toplantılarımıza katılanlara teşekkür mektupları gönderilmesini sağlar. 5. Vakfımıza yardım ve hizmet eden protokoldeki şahıs ve kuruluşlara teşekkür mektuplarını yollar, verilecek plaket, şilt, çiçek ve armağanları hazırlayarak verilmesini sağlar, verildiği yerlerin kayıtlarını tutar. Protokol listesini hazırlayarak gün, gece vb., gibi yapılan aktivitelere davet edilmelerini sağlar. 6. TRT ve basında çalışmalarımızla ilgili olayları takip ederek Genel Başkana bilgi aktararak gereken yer, kişi ve kuruluşlara kutlama, geçmiş olsun, vefat vs., telgraflarını yollar. 7. Halkla Đlişkilerin ana gayesi toplumla bütünleşmek, halkın her kesimine ulaşmak, Vakfın amaç ve hizmetlerini kamuya tanıtmak için çalışmalarda bulunmak. 8. Vakfa katkıda bulunan kişi yada kuruluşları toplantı ve aktivitelerimize davet ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 9. Vakfa gelen ziyaretçileri amaç ve çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek. 10. Halkla görüşerek, halkın sorunlarını dinlemek kendi bünyesinde çözmeye çalışmak ve gerekli gördüğü konuları yönetime bildirmek. 11. Paneller, konferanslar düzenlemek. 12. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamak. 30

31 13. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkana bilgi vermek. 14. Komite, görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir ve yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Komite, aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamamasın için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 31

32 SOSYAL ĐSLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yurt binalarımızın ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tespit eder ve imkanlar nispetinde gidermeye çalışır, temizliğine özen gösterir. 2. Đhtiyaç sahibi insanları tespit eder ve imkanlar ölçüsünde yardım etmeye çalışır. 3. Türkiye'nin her yerinden gelen öneri ve isteklere cevap vermeye ve hizmet götürmeye çalışır, Yardım isteyen yerleri yerinde tespit eder ve incelemelerini yapar. 4. Belirli günlerde (Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Bayramlar vb.) verilecek hediyeleri temin eder ve hazırlar. 5. Vefat eden yaşlılarımızın cenaze işlemleri ile yakından ilgilenir. Daha sonra mevlid-i şerif okutulmasını sağlar. 6. Yaşlılarımızı meşgul etmek ve moral vermek amacıyla çeşitli uğraşlar bulur. Yaşlıları yönlendirme ve teşvik etmek için çalışmalar yapar. 7. Vakfın çalışma programına göre aktiviteler hazırlar. 8. Vakfın yıllık çalışma programına göre kutlanacak günlerin hazırlığına bir ay öncesinden başlar. 9. Ramazan ayında yapılacak erzak dağıtımı çalışmalarına 1 ay önceden başlar. 10. Belirli gün ve haftalarda veya gerektiği zaman çevrenin ihtiyaç sahibi halkına ilmühaber veya tutanak karşılığında eşya, yiyecek, giyecek yardımında bulunur. 11. Đhtiyaç sahiplerini yerinde ziyaret ederek, tespitleri yapıldıktan sonra yapılan yardımı fotoğraflarla belgeler, yardım talebinde bulunanlardan dilekçe ve fakirlik belgeleri ile ikametgah ilmühaberi alır. Yardımda bulunduktan sonra Vakfa yazılmış bir teşekkür mektubu alır. 12. Müracaat eden işsiz vatandaşlara iş imkanı yaratmaya çalışır. 13. Vakfımıza bağış yapan kişilerin vefat etmeleri durumunda istenmiş ise kabrini yaptırır. 14. Yapılan tüm hizmetleri günlük rapor defterine not eder. 15. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesin sağlar. 16. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkana bilgi verir. 32

33 17. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 18. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 19. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 20. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 21. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 33

34 BASIN-YAYIN KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan hizmetlerini kamuya tanıtmak ve duyurmak için çalışmalar yapar. 2. Yapılan aktiviteleri yazılı ya da görsel basın aracılığıyla kamuya duyurur. 3. Çeşitli dergi, gazete, radyo ve televizyonlarda Vakfın reklamının yapılmasını sağlamak. 4. Vakfın aktivitelerinin belgelerini toplayarak bülten, gazete veya broşür çıkarılmasını sağlar. Bunları yaparken reklam temin ederek Vakfa gelir sağlamaya çalışır. 5. Vakıfta tanıtım panosu oluşturarak, hizmetleri ile ilgili uyarıcı ve itici güç olmaya çalışır. 6. Genel Merkez olarak şubelerimizin de aktivitelerini takip ederek basında yer almasını sağlar. 7. Genel Merkez aktivitelerini şubelere iletir. 8. Vakıf ile ilgili TV çekimi veya radyo konuşmalarının kasetlere alınarak, demirbaş olarak saklanmasını sağlar. 9. Yapılan aktiviteleri video ve fotoğraf ile belgeleyerek albüm hazırlar. 10. Belirli günler ve toplantılar için afişler hazırlar ve asılmalarını sağlar. 11. Vakfın tüm aktivitelerle ilgili video, radyo kaseti, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte basın arşivi oluşturur. 12. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 13. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Komite kendisi ile ilgili yöntemleri tespit ederek hazırlar ve Yönetim Kuruluna bildirir Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 34

35 16. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 35

36 YASLI - BAĞIŞÇI ZĐYARET KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amacına uygun olarak, şartlı veya şartsız bağışta (bina, dükkan, daire, arsa vb..) bulunan bağışçılara, Vakıf adına nezaket ziyaretinde bulunmak. 2. Anneler Günü, Babalar Günü, Bayramlar gibi özel günlerde de bağışçılara Vakıf adına nezaket ziyaretine gitmek. 3. Bağışçıların periyodik aralarla hatırlarını sormak. 4. Vakfın aktivitelerinde, büyük bağışlarda bulunan bağışçılara protokol davetiyesi götürmek. 5. Bağışçılarımızı Vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmek, yasal toplantılara davet etmek. 6. Şartlı bağış yapan kişilerle, idare arasında oluşacak olan her türlü meseleyi çözümlemeye çalışmak ve konuyu bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bildirmek. 7. Vakfa bağışta bulunabilecek yeni kişi ve kuruluş arayışı içinde olmak. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 36

37 ÇEVRE VE DOĞAYI KORUMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Çevre Koruma Başkanlığı ile görüşmeler yaparak, ağaç dikme seremonilerine katılır. 2. Yaptırmakta olduğumuz Yaşlılar Köşklerimizin bahçe düzenlemeleri, fide ve ağaçlandırılması için gerekli çalışmalar yapar. 3. Gönüllüleri ve çevresini harekete geçirerek ağaç dikme bayramına katılımı sağlar. 4. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 5. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 6. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 37

38 PROGRAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amacına uygun hizmet ve yardımların yapılabilmesi için fon geliştirmek amacıyla çeşitli* aktiviteler düzenler, (gezi, kermes, yemek, çay, defile, piyango vs...) 2. Komite, Vakfa fon sağlamak amacıyla tespit ettiği aktiviteleri programlar ve Yönetim Kurulu'na bildirir. 3. Yıl içerisinde kutlanan belirli gün ve haftaların aktiviteleri ile ilgili programların hazırlık çalışmalarını yapar. 4. Komite fon geliştirmek veya başka bir gaye ile yapılacak programlar için önceden salon araştırmaları yapar. 5. Hazırlanan programlarda salon ve sanatçı temini, ses düzeni, piyango ve bağış, sanatçılara ve gelen konuklara verilecek günün anlamını belirten plaket, rozet, çiçek gibi ödüllerin hazırlığını yapar ve dağıtımını üstlenerek verdiği kişilerin kayıtlarını tutar. 6. Davetiyelerin yazılış şekilleri tespit edildikten sonra baskı, zarflama ve dağıtım işlerin organize eder. 7. Numaralanan davetiyelerin Genel Başkan tarafından imzalanıp gönüllülere taksim edilerek satışlarının yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol eder. 8. Piyangoda çıkacak hediyeleri tespit ve temin ederek paketler ve numaralar. Piyango ve açık artırma defterini tutar, açık artırmada geri verilen hediyelerin kim tarafından verildiğini saptar ve teşekkür mektubu gönderir. 9. Toplantıların yapılacağı salona Türk Bayrağı, Vakıf Flaması, Hoş Geldiniz yazısı, Vakıf Afişi asılmasına ve yapılan programlarda günün anlam ve önemini belirten gerekli grup resimlerinin çekilmesine özen gösterir. 10. Yapılan tüm programların iş taksimini birkaç gün öncesinden yaparak toplantıların düzenli bir şekilde devamını sağlamaya çalışır. Gelen misafirleri kapıda karşılar ve yer gösterir. 11. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bilgi verir. 38

39 13. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 14. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekretere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 16. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 39

40 KERMES KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Kermes çalışmalarının daha düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için her zaman kermes, yapılacakmış gibi üretici durumunda ve hazır bulunur. 2. Kermes hazırlıklarını yapabilmek için gurup çalışması içine girer. 3. Kermeste kullanılacak malzemeleri bağış olarak temin etmeye çalışır. Kermes satışını fiyatlandırmak amacıyla kermes gününden önce piyasa araştırması en az üç gönüllü ile yapılarak fiyatlar tespit edilir. 4. Kermes komitesi kermes yapılması programlanan yeri önceden görerek inceleme yapar. 5. Kermeste satılacak eşyalar gönüllülerin desteğiyle temin edilir ve hazırlanır. 6. Kermes salonunda görev alacak gönüllüler bir hafta öncesinden tespit edilir, kermes masalarındaki eşyalar en az iki gönüllüye zimmetlenir. 7. Fiyatlandırma sırasında el emeği düşünülmeden piyasa fiyatlarının altında bir fiyat konulur. 8. Kermes komitesi masa örtüleri, kenar örtüleri ve masalardaki hazırlığını yaparak masadaki eşyalara konan fiyatlara göre kaç liralık mal olduğu tespit edilerek tutanak yapılır. 9. Satılamayan malzemeler yine tutanakla geri teslim alınır ve Vakıf kermes odasında saklanır. 10. Düzenlenen kermese katılmak isteyen firmalar, Vakfın hazırlamış olduğu protokolü ve formları doldurur ve imzalar. Đmzalanan protokol karşılığı kiralanan masaların ücretlerin peşin almaya özen gösterir. 11. Tüm gönüllüler kermes komitesinde görevlidirler. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkana bilgi verir. 13. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini yönetim kuruluna bildirir. 14. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde 40

41 kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 15. Komite gerektiği zaman yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 16. Kermes çalışmalarında aktif olan gönüllüleri yıl sonunda yönetim kuruluna bildirerek ödüllendirilmelerini sağlar. 17. Komite Vakfın gelirlerini artırıcı çalışmalar yapar. 18. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 19. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 41

42 ĐKRAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Belirli gülerde yapılacak olan faaliyetlerde yaşlılarımız veya dışarıdan gelen konuklarımız için. programla ilgili ikramları temin etmeye çalışır. 2. Yapılacak ikramları genellikle ücretsiz olarak temin etmeye özen gösterir. 3. Đkram dağıtmada, dağıtım şekli ile ilgili önceden plan ve program yapar. 4. Đkramların yapıldığı anda gerekli malzemelerin eksiksiz, temiz ve tertipli olmasına özen gösterir, ikram esnasında bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak, peçete vb., malzemelerin tam olmasına dikkat eder. 5. ikram malzemelerinin Vakıf bütçesinden alınacak olması halinde malzemenin en uygun ve ucuz şekilde nereden temin edileceğini araştırarak en kısa zamanda eksiksiz bir şekilde temin eder. 6. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kuruluşlara teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 7. Komite yapılan hizmetler konusunda bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına veya Genel Başkan'a bilgi verir. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Komite gerektiği zaman yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 10. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 11. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 12. Genel Başkan'ın vereceği diğer görevleri de yapar. 42

43 BĐRĐMLER (YASLI KÖŞKLERĐ VE ŞUBELER) KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yaşlılar Köşkleri olan yerlerle yakından ilgilenir. 2. Yaşlılar Köşklerinin tüm ihtiyaçlarını tespit edip temin etmeye çalışır. Temin edemediğini satın alarak gönderilen her malzemenin tutanak karşılığında gitmesini sağlar. 3. Yaşlılar Köşklerinin bakım ve onarımı ile yakından ilgilenerek Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 4. Yaşlılar Köşklerinin idare tarafından hazırlanan yemek listesini kontrol ederek gerek görürse önerilerde bulunur. 5. Belirli aralıklar ile Yaşlılar Köşklerine giderek her şeyi yakından görmeye çalışarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 6. Yaşlıların ve personelin sorunlarıyla yakından ilgilenir. 7. Personelin devam ve izin günleriyle ilgilenir. 8. Yaşlıların sosyal aktivite (spor, el becerileri vb..) yapmalarını sağlar. 9. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 10. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir. 11. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 12. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için yönetim kurul komite başkanını veya komiteyi değiştirir. 13. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı ya da Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 43

44 YARDIM VE BAĞIŞ TOPLAMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan hizmet ve çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yardım, bağış ve teberru temin etme çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürmek. 2. Kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak bağış alınabilecek kaynakları yaratmak. 3. Kaynak bulduğu kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurarak Vakfın amaçları doğrultusunda nakdi veya ayni bağışları makbuz karşılığı alarak Vakfın gerekli birimlerine tutanakla teslim etmek. 4. Vakıf çalışmalarını tanıtmak amacıyla, Yasal Toplantılara misafir davet ederek Vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmek. 5. Yapılan hizmet veya gelen yardımları mutlaka belgeleyerek teşekkür mektuplarının yazılmasını sağlar. 6. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 7. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir 10. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 44

YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26288 Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER KISIM I - İÇ YÖNETMELİĞİN AMACI ve KAPSAMI Madde 1.Yönetmeliğin Amacı Madde 2.Yönetmeliğin Kapsamı KISIM II UYGULANACAK

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası www.avho.org.tr

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası www.avho.org.tr TÜRK VETERĐ ER HEKĐMLERĐ BĐRLĐĞĐ HĐZMETLERĐ Đ YÜRÜTÜLMESĐ E ĐLĐŞKĐ UYGULAMA YÖ ETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Veteriner Hekimleri

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KULÜBÜN ADI VE KURULUŞ YERİ MADDE 1. Kulübün adı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ dür. Kısa adı, KÜDOSK dur. Yeri; KARABÜK ÜNİVERSİTESİ /KARABÜK

Detaylı

ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Türkiye

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir.

RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir. RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir. Derneğin merkezi İstanbul olup, yurt içi ve yurt dışında

Detaylı

ULUSLARARASI PROJE YÖNETĐMĐ ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ

ULUSLARARASI PROJE YÖNETĐMĐ ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ ULUSLARARASI PROJE YÖNETĐMĐ ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ ĐÇĐNDEKĐLER 1. DERNEĞĐN ADI ve MERKEZĐ 2. DERNEĞĐN AMACI 3. DERNEĞĐN ÇALIŞMA BĐÇĐMLERĐ VE FAALĐYETLERĐ 4. DERNEK ÜYELĐĞĐ a) Üyelik Şartları b) Üyelik

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

GENÇLİK. SANAT ARAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENÇLİK. SANAT ARAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GENÇLİK SANAT ARAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (Güncellenmiş Kuruluş Tüzüğü) İstanbul 0212 243 6223 youthart.org.tr@gmail.com www.youthart.org.tr Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı Derneğin

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1 - Sendikanın Adı; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Detaylı

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Dernek Tüzüğü AFRIKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Sayfa 1 Derneğin adı ve merkezi Madde: 01 - Derneğin adı AFRiKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Derneğin

Detaylı

TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) TÜZÜĞÜ

TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) TÜZÜĞÜ TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikasıdır. Kısa adı ise (TEG-SEN) dir. MADDE 2- Sendikanın

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı