TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI"
  • Oz Kent
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TÜRKĐYE GÜÇSÜZLER VE KĐMSESĐZLERE YARDIM VAKFI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ GE EL MERKEZ:Fatih Cad. Tepebaşı Durağı Keçiören / ANKARA TEL: (0312) FAKS:(0312)

2 KOMİTELER 1 Üye Kabul Komitesi 2 Üye Devam Komitesi 3 Yaşlı Yatırma Komitesi 4 Burslu Öğrenci Komitesi 5 Eğitim ve Öğretim Komitesi 6 Engelliler Komitesi 7 Sağlık Komitesi 8 Protokol ve Halkla İlişkiler Komitesi 9 Sosyal İşler Komitesi 10 Basın Yayın Komitesi 11 Ziyaret Komitesi 12 Çevre ve Doğayı Koruma Komitesi 13 Program Komitesi 14 Kermes Komitesi 15 İkram Komitesi 16 Birimler (Yaşlı Köşkleri ve Şubeler) Komitesi 17 Yardım ve Bağış Komitesi 18 Şubeler Komitesi 19 Depolama Komitesi 20 İnşaat Komitesi 21 Toplantı Komitesi 22 Tartı Komitesi 2

3 GÖNÜLLÜ YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakıf gönüllüsü andına sadık kalarak Vakfın amaçları doğrultusunda hizmet etmekle yükümlüdür. 2. Gönüllü, Đnsan sevgisiyle ve hiçbir menfaat gözetmeden içtenlikle ve hoşgörüyle çalışır. 3. Vakıfta her ayın 1, ve 3. Çarşamba günleri saat 12:00'de yapılan Yasal Toplantılarına önemli bir mazeretleri olmadığı takdirde katılmaya özen gösterir. Katılmadığı toplantılar hakkında bilgi alır, 4. Her ayın 2, ve 4. Çarşamba günleri yapılan Komite Toplantılarına önemli bir mazeretleri olmadığı takdirde katılmak zorundadırlar. 5. Yasal Toplantıya katılamayacağı takdirde mazeretini Genel Sekreter'e veya Üye Devam Komitesi'ne, Komite toplantılarına katılamayacağını ise Komite Başkanına veya Özel Kalem'e bildirir, 6. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan bütün aktivitelere katılmaya özen gösterir. 7. Gönüllü her üye haftanın kendisi için müsait olan ve tespit edilen bir gününde sabah saat 10:00'dan akşam 16.00'ya kadar nöbet tutmak zorundadır. 8. Nöbetçi gönüllüler Vakfın günlük iş programına göre hareket eder. 9. Nöbet günü yapılan bütün çalışmalar günlük nöbet defterine maddeler halinde işlenir. Nöbetçi üyeler ertesi günü nöbete gelecek gönüllülere kalan görevlerle ilgili yerine getirilmek üzere günlük nöbet defterine not ederek bilgi verir. 10. Gönüllü mazereti dolayısıyla nöbetten erken ayrılacaksa diğer nöbetçi arkadaşlarına bilgi vermek suretiyle günlük nöbet defterine not eder. 11. Vakfa gelen bütün ziyaretçileri ağırlar ve Vakıf çalışmaları hakkında bilgiler vererek onları aydınlatır. 12. Gönüllü nöbete gelemediği günlerde yerine bir arkadaşını bulmakla yükümlüdür. 3

4 13. Nöbete gelmediği günlerin yerine müsait olduğu bir gün gelmek ve nöbetini tamamlamak zorundadır. 14. Her gönüllü şartlarına göre bir veya birkaç komitede görev alır veya görevlendirilirler. 15. Cumartesi ve Pazar nöbetleri de üyeler arasında münavebeli olarak yerine getirilir. 16. Gönüllü üyeler yıllık aidatlarını en geç Haziran ayı sonuna kadar, aylık çay parasını da her ayın ilk toplantısında ödemek zorundadırlar. 17. Üyeler yaptığı ödemeleri Vakıf muhasebesine makbuz mukabilinde yaparak takip etmek zorundadırlar. 18. Üye Vakıf tanıtımı, bağış toplama, yardım alma konularında elinden gelen çabayı gösterir. Aldığı görevlerin takibi ve neticelenip neticelenmediği hususunda mutlak komite Başkanlarına veya Başkan Yardımcılarına bilgi vermek zorundadır. 19. Vakıf için yapılan hizmetlerde gerekli yerlere teşekkür, bayram ve yılbaşı tebriklerinin gönderilmesi konusunda Vakıf Genel Sekreterliği'ni bilgilendirir. 20. Vakfın gelir sağlamak için satışa çıkardığı malzemelerin ve özel gün davetiyelerinin kısa zamanda satılmasına özen gösterir. 21. Vakıf çalışmalarını tanıtmak amacıyla yasal toplantılara misafir davet eder, bu konuda da Toplantı Yönetmeni'ne veya Başkan'a bilgi verir. 22. Misafirlerin de bulunduğu yasal toplantılarda söz alan gönüllü üyeler tenkit ve önerilerinde Vakıf amacına uygun ve yapıcı olmaya özen göstermeli; toplantının akışı içerisinde tereddüt ettiği konuları not alarak Genel Başkan'a iletmeli, uygun görülürse duyuruda bulunmalıdır. 23. Yasal toplantılarda Vakfımızın amaçlarının misafirlerce saptırılmaması için toplantının ciddi ve uyum içinde devam etmesine özen gösterilmelidir. 24. Toplantılarda yapılan ikramlar toplantı yönetmeni tarafından tespit edilen gönüllülerce belli bir sıra takip edilerek yapılır. 25. Gönüllü üye toplantılarda ve Vakıf hizmetlerinde görevli olduğu zamanlarda Vakıf amblemli isim soyadını taşıyan rozetli önlükleri yada takım 4

5 elbiselerini giymek mecburiyetindedir. Bunları yerine getirmeyen gönüllüden TL. alınır. 26. Gönüllü üyeler Vakıf araçlarını hiçbir şekilde özel işlerinde kullanamaz. 27. Gönüllü üyelere ait önlük, rozet, takım elbise vs. hiçbir şekilde üye olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. (Aday üyeler hariç) 28. Vakfa ait demirbaşların ve Vakıf mallarının korunmasından bütün gönüllüler sorumludur, 29. Vakıf gönüllü odası, mutfak, toplantı salonlarının vs. tertip ve düzenine gönüllülerce gerekli özen gösterilecektir, 30. Vakıf ve Yurt personeli ile münasebetlerde gerekli titizlik gösterilecektir, 31. Üyeler kendi aralarında hoşgörü ve uyum içinde çalışacak icabında gerekli gördükleri hususlarda birbirlerine yapıcı uyarıda bulunabilirler. 32. Vakfa gelen bağışlardan gönüllüler hiçbir şekilde istifade edemezler. 33. Đhtiyaç sahibi yapılan yardımları mutlaka belgeler. Önce ihtiyaç sahibinden bir dilekçe alınır. Yönetimin onayından geçtikten sonra (Fakirlik ilmühaberi, ikametgah vs...) yapılan bu yardımlar için teşekkür mektuplarının yazdırılmasına özen gösterir. 34. Hizmet götürülen tüm insanlar için düzenlenen özel gün ve gezilerde nöbetçiler ve diğer gönüllüler kişilerin kılık kıyafetleri ve diğer ihtiyaçları ile ilgilenerek her zaman derli toplu olmalarına özen gösterirler, 35. Vakıf gelirlerini arttırıcı çalışmalarda bulunurlar. Yapılan aktivitelerin resim ile belgelendirilmesine dikkat ederler, 36. Gönüllüler yasal toplantıda sırayla ev sahibi olur, Eve sahipliğini 2 gönüllü üstlenir. 37. Gönüllüler hizmet alanlarına giren konulardan sorumludurlar. 38. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım. Gülgen DURAL Genel Başkan 5

6 GENEL BAŞKAN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçersinde olmalıdırlar. 1. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden yönetim kurulu, yasal toplantılara, komite toplantılarına ve Vakıfça yapılan tüm aktivitelere düzenli olarak katılmak, önlük giyme, rozet takma kurallarına uymak zorundadır, 2. Genel Başkan müteselsilen Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 3. Genel Başkan Türkiye de ve Dünyada Vakfı temsil etme yetkisine sahiptir. 4. Tüm faaliyetlerini Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı adına Yönetim Kurulundan alacağı yetki ile yürütür. 5. Tüm birimler Genel Başkana haftalık raporlar halinde gerektiğinde anında bilgi vermek ile yükümlüdür. 6. Yönetim Kurulundan aldığı yetki ile yazışmalarda, alım satımda vb., işlemlerde imza yetkisine sahiptir. 7. Vakfın amaçları doğrultusunda kalıcı hizmetler üretecek şekilde hareket etmekle yükümlüdür. 8. Tüm birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu, denetlemesini, takip ve ikaz etmekle yükümlüdür. 9. Protokol, görsel ve yazılı basınla iyi ilişkiler içinde olmak ile yükümlüdür. 6

7 10. Gönüllüler, personel ve bağlı bulunan şubelerle ilgili disiplinsizlikleri Yönetim kurulu Başkanı olmak sıfatıyla da gidermek ve kesinleşmiş disiplin cezalarının uygulanmasının tebliği ile yükümlüdür. 11. Başarılı olmayan komite ve komite başkanları, hizmetlerin aksamaması için, Yönetim Kurulu adına değiştirmekle yükümlüdür. 12. Genel-Başkan, Vakfın temsil edeceği için protokol normları içinde kılıkkıyafet, konuşma ve davranışlarına dikkat etmek zorundadır. 7

8 GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha akili, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçerisinde olmalıdırlar, 2. Başkan Yardımcıları aldıkları sorumlulukları icabı diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma Đçerisinde olmalıdır, 3. Genel Başkanın talimatı doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar. 4. Gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yasal toplantılarına, komite toplantılarına ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak mecburiyetindedirler, 5. Kendilerine bağlı komitelerin aylık faaliyet raporlarının muntazam bir şekilde hazırlanmasını takip ederek yönetim kuruluna sunar. Çalışmaları hakkında bilgi verirler. Komitelerin hizmetleri ile ilgili raporlarının hazırlanmasından sorumludurlar. 6. Yönetim Kurulunda kendi komiteleri ile ilgili alınan kararları komitelerine duyurarak hazırlık çalışmalarını başlatırlar. 7. Bağlı komitelerle yapılan çalışmalarda bulunamayacağı zamanlarda Genel Başkana bilgi vererek mazeretlerini bildirirler. 8. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda gönüllülerle hoşgörü ve uyum içerisinde çalışmaları devam ettirerek, yasal toplantılara ve yönetim kumlu toplantılarına Başkanlık sırasına göre idare ederler. 9. Başkanın bulunmadığı her aktivitenin devam ettirilerek neticelendirilmesinden Başkan Yardımcıları sorumludurlar. Bunun içinde Genel Başkanın tüm çalışmalarını sağlıklı bir şekilde ve yakından takip etmeleri gerekir. 10. Vakıf amaçları doğrultusunda yıl içerisinde yapılacak olan aktiviteler belli bir sırayı takip ettiğinden Başkan Yardımcıları daha önceden komitelerini harekete geçirerek çalışmaların düzenli bir şekilde neticelenmesine yardımcı olurlar. 11. Vakfın gelirini arttırıcı çalışmalarda bulunurlar. 8

9 12. Tüm yapılan çalışmalar hakkında Genel Başkana bilgi verirler. 13. Yönetim kurulunda alınan kararlarda kendisine bağlı olan komitelere düşen görevleri de üzerlerine görev olarak alırlar. 14. Bu yönetmeliklerde geçmeyen görev ile ilgili hususlarda Genel Başkanın talimatı geçerli olacaktır. 15. Yönetim Kurulunun faaliyetlere katılmasını sağlayıcı önlemleri Başkan adına alırlar. 9

10 GENEL SEKRETER ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumluluk nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif hoşgörülü ve örnek bir çalışma içerisinde olmadırlar. 2. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar, 3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyeler örnek olmaları gerektiğinden, yönetim kurulu toplantılarına, yasal toplantılara ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara, aktivitelere düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak zorundadırlar, 4. Yönetim Kurulu ve Yasal Toplantıların gündemlerini hazırlar, Başkan'ın onayına sunar, Toplantı tutanaklarını tutar, 5. Vakfa ait karar defterinin zamanında ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar, 6. Yönetim Kurulunun yasal toplantılarda okunacak aylık raporunu hazırlar, 7. Genel Kurulda okunacak yıllık faaliyet raporunu hazırlar, 8. Atamalarda ya da görev değişikliği olan makamlara kutlama telgrafı, çiçek vb. gönderilmesini sağlar. 9. Üyelerin adres değişikliği yasal toplantılarda diğer üyelere duyurulur. 10. Ziyaret edilmesi gereken makamlardan randevu alınmasını sağlar. 11. Vakıf içi veya dışında yapılan her türlü ziyaret, toplantı ve etkinliklerde Genel Başkan yada onu temsil eden Başkan Yardımcıları ile birlikte olur. Varsa aksaklıkları tespit eder, tekrarlanmaması için önlemler alır. 12. Genel Başkanın bulunduğu ve bulunmadığı her türlü ziyaret, toplantı ve etkinliklerde hazır bulunur. Daha sonra Genel Başkana gerekli bilgileri verir. 13. Komitelerin aylık raporlarının bir nüshasını kendi dosyasında saklar bu raporların yasal toplantılarda ilgili komite tarafından okunmasını sağlar. 14. Vakfın gelirlerini artırıcı çalışmalar yapar. 15. Yönetim kurulu veya yasal toplantılara katılamayacak olan üyeler mazeretlerini Genel Sekretere bildirir. Genel Sekreter de mazeretleriyle 10

11 birlikte katılamayacak olan üyelerin Genel Başkana, üye devam komitesine ve toplantı yönetmenine bildirerek üye devam çizelgesine işlenmesini sağlar. 16. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan tüm aktivitelere katılır ve bütün gönüllülerin katılımını sağlayacak önlemler alır. 17. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yaparlar. 11

12 GENEL SAYMAN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma içerisinde olmalıdırlar. 1. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar. 2. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yönetim kurulu toplantılarına, yasal toplantılara ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara, aktivitelere düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak zorundadırlar. 3. Kendilerine bağlı komitelerin çalışmalarını yakından takip ederek çalışmalarına yardımcı olurlar, Komitelerin konuları ile ilgili yazılı önerilerini kurula sunar. 4. Đmkan sağlanan kaynaklardan gelen paraları teslim alarak tespit edilmiş olan bankalara yatırılmasının sağlar. 5. Giriş aidatlarını ve üyelerin her türlü ödentilerini yönetim kurulunca belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak toplanmasını sağlar. 6. Ödemelerde Genel Başkanın onayı olup olmadığını kontrol eder. 7. Yapılan bütün ödemelerin fatura, makbuz veya tutanak karşılığı yapılmasını sağlar. 8. Toplanan bütün paraları toplanış şekline göre (bağış veya tahsilat) mutlaka makbuz karşılığı olmasını sağlar. Yemek, kermes, eşantiyon satışı vs., gibi elde edilen gelirlere de tahsilat makbuzu kesilmesini sağar. 9. üç ayda bir mali rapor hazırlayarak Vakfın mali durumunu yönetim kuruluna ve denetim kuruluna sunar. 10. Vakfın kasa defterinin günlük olarak tutulmasını sağlar. Periyodik olarak Vakfın durumu hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 11. Vakfa gelir sağlamak ve kar olan gelirleri arttırmak için çalışmalar yapar. 12

13 12. Vakfa ait bankaya yatan paraların kısa vadelerle de olsa faiz gelecek şekilde tahvil, repo gibi Vakıf yararına kaynak sağlanacak şekilde değerlendirilmesini sağlar. 13. Vakfın tüm muhasebe işlerinin işletme muhasebesine uygun şekilde tutulmasını sağlar. 14. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 15. Yapılan tüm çalışmalar hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 16. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri de yaparlar. 13

14 YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulun kararı ile bu yüce göreve layık görülmüştür. Üstlendikleri sorumlulukları nedeniyle diğer gönüllü üyelerden daha aktif, hoşgörülü ve örnek bir çalışma, içerisinde olmalıdırlar. 2. Genel Başkanın talimatları doğrultusunda yapılması gereken bütün çalışmalarda ona yardımcı ve destek olmak zorundadırlar, 3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gönüllüler ve aday üyelere örnek olmaları gerektiğinden, yasal toplantılarına ve Vakıfça yapılan bütün çalışmalara düzenli katılmak, önlük giyme, rozet takma gibi kurallara uymak mecburiyetindedirler. 4. Kendilerine bağlı komitelerin çalışmalarını yakından takip ederek çalışmalarına yardımcı olurlar. Komitelerin konuları ile ilgili yazılı önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 5. Kendilerine bağlı komitelerin aylık faaliyet raporlarının düzenli bir şekilde hazırlanmasını takip ederek Yönetim Kuruluna sunar. Aktiviteler hakkında bilgi verir. 6. Yönetim Kurulunda kendi komiteleri ile ilgili alınan kararları komitelere duyurarak hazırlık çalışmalarına başlar. 7. Kendilerine bağlı komitelerle yapılacak çalışmalarda bulunamayacağı zaman Genel Başkan'a mazeretleri ile bilgi verirler. 8. Vakıf çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Genel Başkanın tüm faaliyetlerini yakından takip etmek zorunlulukları vardır. 9. Vakfın gelirini arttırıcı çalışmalar yaparlar. 10. Yönetim kurulunda alınan kararlarda kendisine bağlı olan komitelere düşen görevleri de üzerine görev olarak alır ve çalışır. 11. Yapılan tüm çalışmalar hakkında Genel Başkan'a bilgi verir. 12. Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri de yaparlar. 14

15 DENETLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın hesaplarını en az üç ayda bir defa olmak üzere periyodik olarak inceler. 2. Yapılan harcamaların Vakıf tüzüğüne ve konumlarına uygun olup olmadığını inceler. 3. Bütçe uygulamasını kontrol eder. 4. Her yıl içinde gördükleri aksaklıkları tespit eder. Düzeltilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. 5. Yapılan yıllık çalışmalar ile o yıla ait bilançoyu bir rapor halinde Genel Kurul'a sunar. 6. istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak ederler, ancak oy kullanamazlar. 7. Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanaat ve önerilerini belirtir. 8. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım. 15

16 DĐSĐPLĐN KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Disiplin Kurulu Üç Asil, Üç Yedek üyeden teşekkül eder. 2. Disiplin kurulu, Yönetim Kurulunun vereceği görev ile toplanır. 3. Disiplin Kurulu; a- Üyelerden Vakıf senedi hükümlerini yerine getiremeyenler, b- Vakfa karşı görevlerini yerine getiremeyenler, c- Vakfın sahibi olduğu mal ve tesislere zarar verenler ve Vakfı herhangi bir surette zarara uğratanlar, d- Vakfın tüzük, yönetmeliklerinin öngördüğü üyelik vasıfları dışında hareket eden üyeler, e- Üyeler arasında onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında yazılı rapor hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar. 4. Yönetim Kurulunca kendilerine verilen hususları Üç Ay içinde karara bağlar ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirirler. 5. Yönetim Kurulu bu kararı en geç 15 gün içinde uygular. 6. Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat imza karşılığı yapılır. Üye tebilgatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tesbit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır. 16

17 KOMĐTE BAŞKANLARI ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Komitenin başarıya ulaşabilmesi için çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde yapılması ve bütün aktivitelere katılması zorunludur. Bu nedenle Komite Başkanı Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlarını hemen uygulamaya koyar. 2. Komitenin yapılan ilk toplantısında, görev bölümü yaparak çalışmaların daha düzenli olmasını sağlar. 3. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek, önerilerini yönetim Kuruluna bildirir. 4. Komite tarafından alınacak aktivite kararlarını, bağlı olduğu Başkan Yardımcısına iletir ve Yönetim Kurulunun izni ile çalışmalarına başlar. 5. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkana bilgi verir. 6. Komite Başkanları, Vakfın bütün toplantılarına katılacaktır. Mazeretinden dolayı katılamadığı zamanlarda ise, toplantı hakkında Başkan Yardımcılarından veya Genel Başkandan bilgi almak zorundadır. 7. Komite Başkanları, yönetmelikte belirtilmeyen ancak, Genel Başkan yada bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar. 8. Komitenin düzenleyeceği toplantılar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanacaktır. 9. Komite ile ilgili hazırlanan her raporu yasal toplantılarda okur. 10. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 11. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 12. Komite Başkanları, yapmış olduğu hizmet ve yardımları resim ve yazıyla belgeler. 13. Komite Başkanı, yaptığı faaliyetlerde kullanacağı malzemenin, en uygun ve ucuzunun temini için gerekli araştırmayı yaptıktan sonra en kısa zamanda eksiksiz olarak yerine ulaşmasını sağlar. 17

18 14. Komite Başkanı aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını değiştirir. 15. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 16. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 18

19 ÜYE KABUL KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi ve hizmetlerinin artırılması amacı ile Vakfa yeni gönüllülerin katılımını sağlar. 2. Yeni alınacak üyeler hakkında gerekli incelemeleri yaparak, toplanan bilgileri rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar. 3. Yeni üyeleri Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirir. 4. Yeni alınacak üyelerin çeşitli meslek gruplarından seçilmesi hususunda özen göstermelidir. 5. Aday üyelerin eve ve işyeri ziyaretlerini organize eder, özel yaşantıları ile ilgili bilgi sahibi olur. 6. Vakfa yeni katılan üyelerin işlemleriyle ilgilenir, ayrılan üyelerden de Vakıf tarafından kendisine verilen zimmetli eşyaların (Hüviyet, rozet vs.) iadesini sağlar ve gerekli işlemleri yapar. 7. Vakfa yeni giren üyenin kimlik, rozet, forma, önlük, toplantı kartı vb. malzemelerinin hazırlanmasına yardımcı olur. 8. Aday üyelerin eksik evraklarının tamamlanmasını sağlar. 9. Kabulü yapılacak üyelerin yasal toplantı tarihini Yönetim Kurulundan tespit eder, üye kabul törenini hazırlar. 10. Vakfa 5 Üye öneren üyenin ödüllendirilmesi sağlanır. 11. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 13. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir 14. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını 19

20 basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 20

21 ÜYE DEVAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Üyelerin Yasal Toplantılara, komite toplantılarına günlük nöbetlerine katılımını sağlar ve düzenli olarak üye devam çizelgesine işler. 2. Toplantılara katılamayan, nöbete gelmeyen ve mazeret bildiren ve bildirmeyen üyeleri tespit eder. 3. Toplantıya katılamayan üyelerin gelememe nedenlerini araştırıp, bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına, Genel Sekretere ve Genel Başkan'a bilgi verir. Üyelerin önemli mazeretlerini (doğum, ölüm, hastalık vb..) anında haber verir. 4. Üst üste 3 Yasal Toplantıya katılmayan üye ile irtibat kurarak katılmama nedenlerini araştırır, onlara yardımcı olur. Konu hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir. 5. Yasal Toplantıya 3 defa mazeretsiz katılmayan üyeye uyarı mektubu gönderilmesi hususunda Yönetim Kuruluna bilgi verir. 6. Nöbetlere ve Vakıfça yapılan aktivitelere muntazam gelinmesi, nöbetlere gelmeyen üyelerin yerlerine başka gönüllü nöbetçi bulunmasını takip eder, yardımcı olur. 7. Üyelerin bir toplantıya mazeret bildirerek gelmeme hakları vardır. Uzun süre gelmeme durumlarında üyeden izin dilekçesi alınır. 8. Her üye geçerli mazeret bildirdiği halde en çok 3 ay izinli sayılır, iznin bitiminde komite gerekli takibi yapar, mazeretin uzaması halinde ise tekrar üyeden yeni bir izin dilekçesi alır. 9. Yeni giren üyelerin ilk giriş bağışını ve senelik aidatı gerekli üyenin kullanacağı malzemelerin masrafı üye tarafından karşılanır. 10. Her toplantıda üyelerin devam durumu ve nöbetleri hakkında rapor hazırlayarak Genel Başkan'a sunar. 11. Yıl sonunda nöbetine ve toplantılara sürekli katılan ve komitesinde aktif olarak çalışan gönüllüleri Yönetim Kuruluna bildirerek ödüllendirilmesini sağlar. 21

22 12. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 13. Tüm yapılan hizmetlerden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 15. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 17. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 18. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 22

23 YAŞLI YATIRMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yaşlılar Köşklerimizde kalmak için başvuranlardan; Vakfın yaşlılar köşklerinde kalmak isteyen kişi veya ailesi tarafından müracaatlarında; a- Dilekçe ile müracaat etmesi ve yaşlının özgeçmişini anlatması ekonomik durumunu, ailesinin durumunu, yaşını, doğum yerini, sosyal güvencesini açıklayan bir dilekçeyle başvurmasını sağlar, b- Bu dilekçe bu konuyla ilgili birine veya Vakfın Genel Başkanına ulaşmasını sağlar, c- Alınması uygun görülürse müracaat eder şahsın incelemesini yapar. Alınması halinde yetkili kişiler tarafından Đncelenir. Đnceleme uygun görüldükten sonra gerekli evraklar istenir, Yaslı yatırmak için gerekli koşullar; 60 yaş üstü olması Kendi gereksinimlerini (özel ihtiyaçlarını) yapacak durumda olması Sağlık kurulu raporu ikametgah ilmühaberi Nüfus cüzdanı sureti 6 Adet resim Bağlı bulunduğu tapu dairesinden gayrimenkul bilgisi 2. Yatırılan yaşlıların takibini yapar. 3. Yaşlıların rahatsızlıkları halinde sağlık komitesini bilgilendirir, tedavisinin yapılması sağlanır. 4. Ölümleri halinde defin işlemlerini yaptırır. 5. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 23

24 BURSLU ÖĞRENCĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Tahsil çağındaki çocuklara yardım etmek, onların tahsil hayatlarıyla yakından ilgilenmek. 2. Belirli kuruluşlardaki yani; yuva yurtlarındaki çocuklarla yakından ilgilenmek ve imkanlar nispetinde onları topluma kazandırmak, onların yalnızlığını gidermek, yalnız olmadıklarına inandırmaya çalışmak. 3. Çevre okullardaki yardıma muhtaç çocuklara yardım etmek ve etme imkanları sağlamak. 4. Çocukların belirli günlerinde ve kutlama törenlerinde beraber olmaya çalışmak. 5. Vakfın amacına uygun olarak burs verecek kişilerden fon oluşturulmasını sağlamak. 6. Burs verilecek öğrenciler hakkında gerekli incelemeleri yaparak, toplanan bilgileri Yönetim Kuruluna sunmak. 7. Bursiyerlerin çeşitli okul ve branşlardan seçilmesine özen göstermek. 8. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli evrakların zamanında Vakıfta olmasını sağlamak. 9. Onlarla birebir görüşerek problemlerini çözmek, Vakıf imkanları nispetinde ihtiyaçlarını gidermek. 10. Bursiyerler Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek. 11. Burslu öğrencilerin Vakıf aktivitelerine katılmalarını sağlamak. 12. Burslu öğrenciler arasında Genç gönüllüler komitesi oluşturarak onları gönüllü olarak çalışmaya teşvik etmeyi sağlamak. 13. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına veya Başkan'a bilgi verir. 14. Komite görevi ile ilgili yöntemler tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir. 15. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 24

25 16. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 17. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 18. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 25

26 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Okuma yazması olmayanlara kurslar açarak okuma-yazma öğretilmesini sağlar. 2. Đyi bir araştırma Đnceleme yaptıktan sonra gorekli duyulan branşlarda çeşitli kurslar açar kursiyerlerin olanaklarına göre ücretli veya ücretsiz olarak hizmet verir, 3. Okullarda ve halkımız arasında çeşitli yarışmalar düzenleyerek (resim, kompozisyon, şiir vb..) öğrencilerimizi ve halkımızı teşvik eder. 4. Diğer kurum ve kuruluşların benzer organizasyonlarında yer alarak Vakfın tanıtımına katkıda bulunur. 5. Đnşaa ettirdiğimiz ilköğretim ve üniversitelerde modern eğitimler yapılması konusunda çalışmalarda bulunur, öğrencileri okuma ve yetişmeleri konusunda teşvik edici çalışmalar yapar. 6. Halkla ilişkiler Komitesi ile koordineli çalışarak çeşitli paneller ve konferanslar düzenleyerek okullara temasa geçer, düzenlediği panel veya konferanslara halkımızı ve burslu öğrencilerimizi de davet ederek bilgi edinmelerini sağlar. 7. Vakıf adına okul açmanın yollarını arayarak, benzer kuruluşların çalışmalarını takip edip, içinde yer alarak Vakfın tanıtımına da yardımcı olur. 8. Eğitim ve öğretim demek sadece okumak ve yazmak olmadığı için insanların günlük yaşantısında da daima eğitim ve öğretim gereksinimini göz önüne alarak yerine göre güzel iletişimler içinde konuyu lanse eder. 9. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bilgi verir. 10. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 26

27 11. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanı ve Komiteyi değiştirir. 12. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 13. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 27

28 ENGELLĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Bünyemizde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan tüm engellilerimizin sağlıkları ile yakından ilgilenir, 2. Đhtiyaç halindeki engellilerimizin gerekiyorsa hastaneye yatışını sağlar vo gerekil ihtiyaçlarını temin eder, 3. Engellilerle ilgili tüm toplantı, panel, sempozyumları takip eder. Özürlüler şurası çerçevesinde Vakfımızın bilgi birikimlerinden yola çıkarak ilgili Vakıf ve derneklere yardımcı olunur,(sosyal Hizmet ve Yardım, Fiziksel Çevre,Özürlülerin iş Gücü Piyasasına Katılım vb. )Diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yapacağı zaman yönetimden izin alır. 4. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kurumlara teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 5. Türkiye genelinde engelli vatandaşlarımıza Vakfın imkanları ölçüsünde hizmet ve yardım eder. 6. Đhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza protez uzuv, tekerlekli sandalye vb. temini için çalışmalar yapar. Yaptığı hizmetleri resimlerle ve teşekkür mektupları ile belgeler. 7. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını veya Komiteyi değiştirir. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 3 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkana, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 10. Komite kendisi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini hazırlar ve Yönetim kuruluna bildirir. 28

29 SAĞLIK KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yurt binalarımız içindeki yaşlılarımızın sağlıkları ile yakından ilgilenir. 2. Đhtiyaç halinde yaşlılarımızı doktora götürür ve gerekiyorsa hastaneye yatırılışı sağlanır ve gerekli ihtiyaçları giderilir. 3. Yurt binalarımızdaki yaşlılarımızın ve Yönetim Kurulunun tespit edip gerekli gördüğü yerlerde yıl içerisinde en az iki kere sağlık taramasından geçirilmelerini sağlar. 4. Çevreden veya Türkiye genelinde sağlık açısından yardım isteyenler Vakfın imkanları ölçüsünde hizmet ve yardım eder. 5. ihtiyaç sahiplerinin gözlük, protez uzuv, diş, ilaç vs., temini için çalışmalar yapar. Yaptığı hizmetleri resimlerle ve teşekkür mektupları ile belgeler. 6. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kuruluşlara teşekkür mektuplarının gönderilmesini sağlar, yardım derecesini raporda belirterek yardımın niteliğine göre değerlendirmesini yapar. 7. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 8. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 9. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 10. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 11. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 29

30 PROTOKOL VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfımız yasal toplantılarına belirli düzeydeki şahısların ve vatandaşların katılmasını sağlar (Vali, Belediye Başkanı, Kaymakam, Genel Müdür vb...) Protokol görüşmeleri için gerekli randevuları önceden tespit eder. 2. Toplantılarımıza katılan misafirleri Vakıf adına kapıda karşılar, misafir giderken de kapıya kadar Vakıf adına yolcu eder. 3. Toplantılara Protokolden misafirler davet eder, gelecek olan misafirlerin isimlerini, adreslerini, telefonlarını görevlerini kayıt eder ve toplantı yönetimine verir. 4. Davetimiz üzerine her türlü toplantılarımıza katılanlara teşekkür mektupları gönderilmesini sağlar. 5. Vakfımıza yardım ve hizmet eden protokoldeki şahıs ve kuruluşlara teşekkür mektuplarını yollar, verilecek plaket, şilt, çiçek ve armağanları hazırlayarak verilmesini sağlar, verildiği yerlerin kayıtlarını tutar. Protokol listesini hazırlayarak gün, gece vb., gibi yapılan aktivitelere davet edilmelerini sağlar. 6. TRT ve basında çalışmalarımızla ilgili olayları takip ederek Genel Başkana bilgi aktararak gereken yer, kişi ve kuruluşlara kutlama, geçmiş olsun, vefat vs., telgraflarını yollar. 7. Halkla Đlişkilerin ana gayesi toplumla bütünleşmek, halkın her kesimine ulaşmak, Vakfın amaç ve hizmetlerini kamuya tanıtmak için çalışmalarda bulunmak. 8. Vakfa katkıda bulunan kişi yada kuruluşları toplantı ve aktivitelerimize davet ederek bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 9. Vakfa gelen ziyaretçileri amaç ve çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek. 10. Halkla görüşerek, halkın sorunlarını dinlemek kendi bünyesinde çözmeye çalışmak ve gerekli gördüğü konuları yönetime bildirmek. 11. Paneller, konferanslar düzenlemek. 12. Vakfın gelirini arttırıcı aktiviteler hazırlamak. 30

31 13. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkana bilgi vermek. 14. Komite, görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir ve yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Komite, aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamamasın için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 16. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 31

32 SOSYAL ĐSLER KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yurt binalarımızın ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tespit eder ve imkanlar nispetinde gidermeye çalışır, temizliğine özen gösterir. 2. Đhtiyaç sahibi insanları tespit eder ve imkanlar ölçüsünde yardım etmeye çalışır. 3. Türkiye'nin her yerinden gelen öneri ve isteklere cevap vermeye ve hizmet götürmeye çalışır, Yardım isteyen yerleri yerinde tespit eder ve incelemelerini yapar. 4. Belirli günlerde (Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Bayramlar vb.) verilecek hediyeleri temin eder ve hazırlar. 5. Vefat eden yaşlılarımızın cenaze işlemleri ile yakından ilgilenir. Daha sonra mevlid-i şerif okutulmasını sağlar. 6. Yaşlılarımızı meşgul etmek ve moral vermek amacıyla çeşitli uğraşlar bulur. Yaşlıları yönlendirme ve teşvik etmek için çalışmalar yapar. 7. Vakfın çalışma programına göre aktiviteler hazırlar. 8. Vakfın yıllık çalışma programına göre kutlanacak günlerin hazırlığına bir ay öncesinden başlar. 9. Ramazan ayında yapılacak erzak dağıtımı çalışmalarına 1 ay önceden başlar. 10. Belirli gün ve haftalarda veya gerektiği zaman çevrenin ihtiyaç sahibi halkına ilmühaber veya tutanak karşılığında eşya, yiyecek, giyecek yardımında bulunur. 11. Đhtiyaç sahiplerini yerinde ziyaret ederek, tespitleri yapıldıktan sonra yapılan yardımı fotoğraflarla belgeler, yardım talebinde bulunanlardan dilekçe ve fakirlik belgeleri ile ikametgah ilmühaberi alır. Yardımda bulunduktan sonra Vakfa yazılmış bir teşekkür mektubu alır. 12. Müracaat eden işsiz vatandaşlara iş imkanı yaratmaya çalışır. 13. Vakfımıza bağış yapan kişilerin vefat etmeleri durumunda istenmiş ise kabrini yaptırır. 14. Yapılan tüm hizmetleri günlük rapor defterine not eder. 15. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesin sağlar. 16. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına yoksa Genel Başkana bilgi verir. 32

33 17. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 18. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 19. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 20. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 21. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 33

34 BASIN-YAYIN KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan hizmetlerini kamuya tanıtmak ve duyurmak için çalışmalar yapar. 2. Yapılan aktiviteleri yazılı ya da görsel basın aracılığıyla kamuya duyurur. 3. Çeşitli dergi, gazete, radyo ve televizyonlarda Vakfın reklamının yapılmasını sağlamak. 4. Vakfın aktivitelerinin belgelerini toplayarak bülten, gazete veya broşür çıkarılmasını sağlar. Bunları yaparken reklam temin ederek Vakfa gelir sağlamaya çalışır. 5. Vakıfta tanıtım panosu oluşturarak, hizmetleri ile ilgili uyarıcı ve itici güç olmaya çalışır. 6. Genel Merkez olarak şubelerimizin de aktivitelerini takip ederek basında yer almasını sağlar. 7. Genel Merkez aktivitelerini şubelere iletir. 8. Vakıf ile ilgili TV çekimi veya radyo konuşmalarının kasetlere alınarak, demirbaş olarak saklanmasını sağlar. 9. Yapılan aktiviteleri video ve fotoğraf ile belgeleyerek albüm hazırlar. 10. Belirli günler ve toplantılar için afişler hazırlar ve asılmalarını sağlar. 11. Vakfın tüm aktivitelerle ilgili video, radyo kaseti, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte basın arşivi oluşturur. 12. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 13. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı yoksa Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Komite kendisi ile ilgili yöntemleri tespit ederek hazırlar ve Yönetim Kuruluna bildirir Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 34

35 16. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 35

36 YASLI - BAĞIŞÇI ZĐYARET KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amacına uygun olarak, şartlı veya şartsız bağışta (bina, dükkan, daire, arsa vb..) bulunan bağışçılara, Vakıf adına nezaket ziyaretinde bulunmak. 2. Anneler Günü, Babalar Günü, Bayramlar gibi özel günlerde de bağışçılara Vakıf adına nezaket ziyaretine gitmek. 3. Bağışçıların periyodik aralarla hatırlarını sormak. 4. Vakfın aktivitelerinde, büyük bağışlarda bulunan bağışçılara protokol davetiyesi götürmek. 5. Bağışçılarımızı Vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmek, yasal toplantılara davet etmek. 6. Şartlı bağış yapan kişilerle, idare arasında oluşacak olan her türlü meseleyi çözümlemeye çalışmak ve konuyu bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bildirmek. 7. Vakfa bağışta bulunabilecek yeni kişi ve kuruluş arayışı içinde olmak. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 36

37 ÇEVRE VE DOĞAYI KORUMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Çevre Koruma Başkanlığı ile görüşmeler yaparak, ağaç dikme seremonilerine katılır. 2. Yaptırmakta olduğumuz Yaşlılar Köşklerimizin bahçe düzenlemeleri, fide ve ağaçlandırılması için gerekli çalışmalar yapar. 3. Gönüllüleri ve çevresini harekete geçirerek ağaç dikme bayramına katılımı sağlar. 4. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 5. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 6. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 37

38 PROGRAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amacına uygun hizmet ve yardımların yapılabilmesi için fon geliştirmek amacıyla çeşitli* aktiviteler düzenler, (gezi, kermes, yemek, çay, defile, piyango vs...) 2. Komite, Vakfa fon sağlamak amacıyla tespit ettiği aktiviteleri programlar ve Yönetim Kurulu'na bildirir. 3. Yıl içerisinde kutlanan belirli gün ve haftaların aktiviteleri ile ilgili programların hazırlık çalışmalarını yapar. 4. Komite fon geliştirmek veya başka bir gaye ile yapılacak programlar için önceden salon araştırmaları yapar. 5. Hazırlanan programlarda salon ve sanatçı temini, ses düzeni, piyango ve bağış, sanatçılara ve gelen konuklara verilecek günün anlamını belirten plaket, rozet, çiçek gibi ödüllerin hazırlığını yapar ve dağıtımını üstlenerek verdiği kişilerin kayıtlarını tutar. 6. Davetiyelerin yazılış şekilleri tespit edildikten sonra baskı, zarflama ve dağıtım işlerin organize eder. 7. Numaralanan davetiyelerin Genel Başkan tarafından imzalanıp gönüllülere taksim edilerek satışlarının yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol eder. 8. Piyangoda çıkacak hediyeleri tespit ve temin ederek paketler ve numaralar. Piyango ve açık artırma defterini tutar, açık artırmada geri verilen hediyelerin kim tarafından verildiğini saptar ve teşekkür mektubu gönderir. 9. Toplantıların yapılacağı salona Türk Bayrağı, Vakıf Flaması, Hoş Geldiniz yazısı, Vakıf Afişi asılmasına ve yapılan programlarda günün anlam ve önemini belirten gerekli grup resimlerinin çekilmesine özen gösterir. 10. Yapılan tüm programların iş taksimini birkaç gün öncesinden yaparak toplantıların düzenli bir şekilde devamını sağlamaya çalışır. Gelen misafirleri kapıda karşılar ve yer gösterir. 11. Yardım ve hizmet aldığı yerlere teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkan'a bilgi verir. 38

39 13. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 14. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 15. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekretere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 16. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 17. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 39

40 KERMES KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Kermes çalışmalarının daha düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için her zaman kermes, yapılacakmış gibi üretici durumunda ve hazır bulunur. 2. Kermes hazırlıklarını yapabilmek için gurup çalışması içine girer. 3. Kermeste kullanılacak malzemeleri bağış olarak temin etmeye çalışır. Kermes satışını fiyatlandırmak amacıyla kermes gününden önce piyasa araştırması en az üç gönüllü ile yapılarak fiyatlar tespit edilir. 4. Kermes komitesi kermes yapılması programlanan yeri önceden görerek inceleme yapar. 5. Kermeste satılacak eşyalar gönüllülerin desteğiyle temin edilir ve hazırlanır. 6. Kermes salonunda görev alacak gönüllüler bir hafta öncesinden tespit edilir, kermes masalarındaki eşyalar en az iki gönüllüye zimmetlenir. 7. Fiyatlandırma sırasında el emeği düşünülmeden piyasa fiyatlarının altında bir fiyat konulur. 8. Kermes komitesi masa örtüleri, kenar örtüleri ve masalardaki hazırlığını yaparak masadaki eşyalara konan fiyatlara göre kaç liralık mal olduğu tespit edilerek tutanak yapılır. 9. Satılamayan malzemeler yine tutanakla geri teslim alınır ve Vakıf kermes odasında saklanır. 10. Düzenlenen kermese katılmak isteyen firmalar, Vakfın hazırlamış olduğu protokolü ve formları doldurur ve imzalar. Đmzalanan protokol karşılığı kiralanan masaların ücretlerin peşin almaya özen gösterir. 11. Tüm gönüllüler kermes komitesinde görevlidirler. 12. Tüm yapılan hizmetlerde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Genel Başkana bilgi verir. 13. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini yönetim kuruluna bildirir. 14. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde 40

41 kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 15. Komite gerektiği zaman yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 16. Kermes çalışmalarında aktif olan gönüllüleri yıl sonunda yönetim kuruluna bildirerek ödüllendirilmelerini sağlar. 17. Komite Vakfın gelirlerini artırıcı çalışmalar yapar. 18. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu, Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 19. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 41

42 ĐKRAM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Belirli gülerde yapılacak olan faaliyetlerde yaşlılarımız veya dışarıdan gelen konuklarımız için. programla ilgili ikramları temin etmeye çalışır. 2. Yapılacak ikramları genellikle ücretsiz olarak temin etmeye özen gösterir. 3. Đkram dağıtmada, dağıtım şekli ile ilgili önceden plan ve program yapar. 4. Đkramların yapıldığı anda gerekli malzemelerin eksiksiz, temiz ve tertipli olmasına özen gösterir, ikram esnasında bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak, peçete vb., malzemelerin tam olmasına dikkat eder. 5. ikram malzemelerinin Vakıf bütçesinden alınacak olması halinde malzemenin en uygun ve ucuz şekilde nereden temin edileceğini araştırarak en kısa zamanda eksiksiz bir şekilde temin eder. 6. Komite çalışmaları sırasında yardım aldığı kişi ve kuruluşlara teşekkür mektubu gönderilmesini sağlar. 7. Komite yapılan hizmetler konusunda bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına veya Genel Başkan'a bilgi verir. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını Genel Sekreter'e verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Komite gerektiği zaman yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 10. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir. 11. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 12. Genel Başkan'ın vereceği diğer görevleri de yapar. 42

43 BĐRĐMLER (YASLI KÖŞKLERĐ VE ŞUBELER) KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Yaşlılar Köşkleri olan yerlerle yakından ilgilenir. 2. Yaşlılar Köşklerinin tüm ihtiyaçlarını tespit edip temin etmeye çalışır. Temin edemediğini satın alarak gönderilen her malzemenin tutanak karşılığında gitmesini sağlar. 3. Yaşlılar Köşklerinin bakım ve onarımı ile yakından ilgilenerek Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 4. Yaşlılar Köşklerinin idare tarafından hazırlanan yemek listesini kontrol ederek gerek görürse önerilerde bulunur. 5. Belirli aralıklar ile Yaşlılar Köşklerine giderek her şeyi yakından görmeye çalışarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 6. Yaşlıların ve personelin sorunlarıyla yakından ilgilenir. 7. Personelin devam ve izin günleriyle ilgilenir. 8. Yaşlıların sosyal aktivite (spor, el becerileri vb..) yapmalarını sağlar. 9. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 10. Komite görevi ile ilgili yöntemleri tespit ederek önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirir. 11. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha olarak hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basın-yayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisi saklar ve yasal toplantılarda okur. 12. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için yönetim kurul komite başkanını veya komiteyi değiştirir. 13. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Yardımcısı ya da Genel Başkan'a bilgi verir. 14. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 43

44 YARDIM VE BAĞIŞ TOPLAMA KOMĐTESĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ 1. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan hizmet ve çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yardım, bağış ve teberru temin etme çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürmek. 2. Kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak bağış alınabilecek kaynakları yaratmak. 3. Kaynak bulduğu kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurarak Vakfın amaçları doğrultusunda nakdi veya ayni bağışları makbuz karşılığı alarak Vakfın gerekli birimlerine tutanakla teslim etmek. 4. Vakıf çalışmalarını tanıtmak amacıyla, Yasal Toplantılara misafir davet ederek Vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmek. 5. Yapılan hizmet veya gelen yardımları mutlaka belgeleyerek teşekkür mektuplarının yazılmasını sağlar. 6. Vakfın gelirini artırıcı aktiviteler hazırlamaya özen gösterir. 7. Komite gerektiği yerde yapılan hizmetleri resim ve yazıyla belgeler. 8. Yapılan çalışmaların raporunu 4 nüsha hazırlayarak bir nüshasını Genel Başkan'a, bir nüshasını bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, bir nüshasını basınyayına gerekli yerlerde kullanılmak üzere verir. Bir nüshasını da kendisine saklar ve yasal toplantılarda okur. 9. Komite aldığı görevde başarılı olamıyor ise hizmetlerin aksamaması için Yönetim Kurulu Komite Başkanını ve Komiteyi değiştirir 10. Çalışmalar sırasında doğacak aksaklıklar daha sonra yönetmelik kapsamına alınacaktır. 44

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GENEL MERKEZ:Fatih Cad. Tepebaşı Durağı Keçiören / ANKARA TEL: (0312) 314 30 34 314 39 93 FAKS:(0312) 360 30 40 1 1 Üye Kabul

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

BURS YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ GENEL MERKEZ:Fatih Cad. Tepebaşı Durağı Keçiören / ANKARA TEL: (0312) 314 30 34 314 39 93 FAKS:(0312) 360 30 40 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI 2015-2016 DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI YK: Yönetim Kurulu IK: İdari Kurul Yönetim Kurulu Görev Tanımları Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1-Bu topluluk, üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmelerini sağlamayı, sosyal projeler üreterek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI

TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI ŞUBE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Şube Çalışma Yönetmeliği Yönetim Kurulunun Görevleri Gönüllü Yönetmeliği Hizmet Komitelerinin Oluşumu ve Görevleri GENEL MERKEZ:Fatih

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SIRA NO 1 2 3 4 5 MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA Asker ailelerine yapılan yardımlar Sosyal Yardımlar (ErzakSıcak Yemek) Ramazan Sıcak Yemek 1Matbu

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Dayanak Madde 1- (1) Bu tüzük, Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kulübün Adı Adresi ve Niteliği Madde

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Form 1 GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün

Detaylı

KANUNİ DAYANAK : Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KANUNİ DAYANAK : Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1-Çerkezköy Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İLE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İLE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İLE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- İş birliğinin amacı;

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Etkinliklerin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge I. BÖLÜM Kapsam, Amaç ve Tanımlar Kapsam ve Dayanak Madde 1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- Topluluğun amacı Sanata gönül vermiş Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek, yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı