TASLAK Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT 6A-50 Rev.05 ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASLAK Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT 6A-50 Rev.05 ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden: TASLAK Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT 6A-50 Rev.05 ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; yorgunluk risk faktörünü dikkate alarak uçuş emniyetinin sağlanması için, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre işletme ruhsatı alan yada alacak olan havacılık işletmelerinde görev yapacak her bir uçuş ve kabin ekibi üyesi ile havacılık işletmelerinin uyması zorunlu uçuş, görev ve dinlenme sürelerine ilişkin esas ve usuller ile sınırlamaları belirlemek ve bu konudaki faaliyetleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Talimat; 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre işletme ruhsatı başvurusunda bulunacak veya hali hazırda işletme ruhsatı sahibi havacılık işletmeleri, bu işletmeler bünyesinde görev alan uçucu personeli, bu personelin yöneticilerini, uçuş ekibi planlama ile ilgili yönetici ve diğer personeli kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- (1) Bu Talimat, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu talimatta geçen, a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı nı, b) Biyolojik Uyku Saat Düzeni (BUSD): Günlük vucüt çalışma ritminin minimum düzeye düştüğü, yerel saat 02:00 ile 05:59 arasındaki zaman aralığını, (BUSD olarak 3 zaman dilimine kadar personelin ana üs zamanı esas alınır. 3 zaman diliminden daha fazla fark varsa, kalkıştan 48 saat sonraya kadar ana üs zamanı, bundan sonra buılunulan yerin zamanı referans kabul edilir.) c) Boş Süre: Dinlenme süresi olmayan, herhangi bir görevlendirme yapılmamış olan ve dinlenme süresinden kısa olan zaman aralığını, ç) Dinlenme Süresi (DS): Uçucu ekip üyesinin her türlü görev ve hava alanı nöbetinden arındırılmış olarak bölünmenden geçirdiği tanımlanmış süreyi, görevi, d) Ek Görev: İşletmeler tarafından uçuş görevi dışında verilen ve uçuş görev süresi olarak değerlendirilen her türlü e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü nü, f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nü, g) Görev: İşletme ruhsatı sahibinin işi ile bağlantılı olan ve ekip üyesi tarafından yapılması gereken işi, ğ) Görev Süresi: Ekip üyesinin işletme ruhsatı sahibi işletme tarafından bir görevi yerine getirmek üzere görevin başlatıldığı zamandan ekip üyesinin her türlü görevini bitirdiği zamana kadar geçen süreyi, h) Geçici Üs: Ana üs dışında; uçuş harekâtının devamlılığı için, uçucu ekip üyesinin uçuş görev süresinin başlayıp sona erdiği ve uçucu ekip üyesine, havacılık işletmesinin uygun konaklama tesisi ve iaşe imkânı sağlamakla yükümlü olduğu, uçucu ekiplerin geçici bir süre kalacağı, havacılık işletmeleri tarafından belirlenen yurt içi veya yurt dışındaki yerleşim merkezini, ı) Geçici Üs Süresi: Geçici üslerde, her bir uçucu ekip üyesi için 7 günden çok 30 günden az süre ile kalmalı olan görev süresini, i) Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip, her türlü aracı, Taslak SHT 6A-50 Rev.05 1

2 j) Havacılık İşletmeleri: Genel Müdürlükten ruhsat alarak, sivil havacılık faaliyetinde bulunan işletmeleri, k) Havacılık İşletmesi Ana Üssü: Havacılık işletmesinin uçuş faaliyetlerini yürüttüğü ve ana merkez olarak belirlenen mahali, l) İlave Ekip: Bir hava aracının uçuş harekatı için gerekli olan, uygun ve bağımsız istirahat imkanı sağlanmış, asgari sayıdaki kokpit ekibinden fazla sayıda olan ve gerektiğinde her hangi bir kokpit ekibinin görevini devralabilecek ehliyette, her iki pilot sandalyesinde görev yapabilecek, sağ veya sol koltuk eğitimi almış pilotu ihtiva eden diğer bir kokpit ekibini, kabin ekibi için ise standart sayıdan biri kabin amiri olmak üzere iki fazla kabin memurunu, m) İlave Tam Ekip: Sayısı havacılık işletmeleri tarafından, hava aracının tipine ve yapılacak uçuş harekatının özelliğine bağlı olarak belirlenen, bir hava aracının uçuş harekatı için gerekli olan asgari sayıdaki kokpit ve kabin ekibinden ayrı olarak, uygun ve bağımsız istirahat imkanı sağlanmış, tam bir kokpit ve kabin ekibini, n) Kabin Ekibi: Bir uçuş görevinin yapılmasında kokpit ekibinin dışında, esas görev yeri hava aracının kabini olan ve işletmeci tarafından yolcu emniyetini ve gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli temel ve tazeleme eğitimlerini alarak sertifikalandırılmış personeli, o) Kaptan Pilot: Uçuş süresince hava aracının her türlü harekâtından sorumlu olan, işletme tarafından atanan, kaptan pilot statüsünde ve SHGM tarafından bu maksatla yetkilendirilmiş belirli bir lisansa sahip olan pilotu, ö) Kesintili Uçuş Görev Süresi: Her bir uçucu ekip için, uçuş süreleri arasında bekleme olan uçuş görev süresini, p) Kesintisiz Uçuş Görev Süresi: Her bir uçucu ekip için, uçuş süreleri arasında, havacılık işletmesinin planladığı, yeni bir uçuş görevi için hazırlık süresi haricinde bekleme yapılmayan uçuş görev süresini, r) Kokpit Ekibi: Hava aracının sevk ve idaresi ile kullanımından sorumlu ve Genel Müdürlük tarafından lisanslandırılmış gerekli olan asgari sayıdaki pilot veya pilotlar ile eğer varsa uçuş mühendislerini, s) Konaklama Üssü: Ana üs veya geçici üs kapsamı dışındaki hava alanlarının veya yerleşim merkezlerinin kullanıldığı durumlarda, havacılık işletmelerinin uygun konaklama tesisi ve iaşe imkânı sağlamakla yükümlü olduğu, süresi konaklama süresindeki tarife uyan yurt içi ve yurt dışında konaklamalı görevlerin yapıldığı hava alanı veya yerleşim merkezlerini, ş) Konaklama Süresi: Konaklama üssü veya yerleşim merkezinde, uçucu ekip için 7 gün dahil olmak üzere 7 günü aşmayan süreyle ve içinde asgari dinlenme süresi olacak şekilde yapılacak görev süresini, t) Nöbetçi Ekip: Günlük uçuş harekâtı esnasında, ekip açısından doğan bir aksaklık veya uçuş harekatı ihtiyacının giderilmesi için, kendisine uygun tesisin temin edildiği mahalde veya kendi ikametgâhında, uçuş ve diğer görevler için, belirlenmiş bir zaman diliminde, hazır bekleyen her bir uçuş ekip üyesini, u) Nöbetçi Ekip Görev Süresi: Nöbetçi ekibin, havacılık işletmesinin talimatı üzerine, günlük uçuş harekâtı esnasında ekip açısından doğan bir aksaklığın veya ihtiyacın giderilmesi için, havacılık işletmeleri tarafından tespit edilen saatte başlayan, bekleme süresi 8 saati, kendi ikametgâhında veya uygun konaklama tesisinde ise azami 12 saati aşmayan, hazır olarak bir uçuş görevi için beklediği toplam süreyi, ü) Önceden Tahmin Edilemeyen Hususlar: Uçak arızaları, slot değişikliği, meteorolojik şartlar, hava alanı şartları, halk hareketleri, tabi afet gibi uçuş planlamasının yapılmasından sonra ortaya çıkabilecek sebepleri, v) Pas Görev Süresi; Uçucu ekiplerin, havacılık işletmesinin talimatı üzerine, herhangi bir görev icra etmeksizin, ana üs, geçici üs, konaklama üssü veya yerleşim merkezlerinden, uçuş harekâtına veya diğer görevlere başlayacağı hava alanı veya yerleşim merkezine veya en son uçuş görevinin bittiği hava alanından, yeni bir uçuş görevi icra edeceği hava alanına, uçuş harekâtı veya diğer görevlerin sona ermesinden sonra ana üs, geçici üs, konaklama üssü veya yerleşim merkezine ulaşım maksadıyla yaptığı ulaşım aracında geçen süreyi, y) Pilot: Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli olan Genel Müdürlük veya ICAO üyesi bir başka ülke sivil havacılık otoritesi tarafından lisanslandırılmış ve sertifikalandırılmış kişiyi, z) Pozisyonlandırma: Uçucu ekibin havacılık işletmesi talimatıyla bir yerden bir yere gidişini, aa) Sektör: İniş kalkış eğitimi içindeki iniş ve kalkışlar hariç olmak üzere, kalkış, ayrılış, 15 dakikadan az olmayan seyrüsefer, varış, yaklaşma ve iniş safhalarını kapsayan uçuşu, bb) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nü, cc) Sorumlu Kaptan Pilot: Havacılık İşletmeleri tarafından belirlenen ve uçuşun sevk ve idaresinden sorumlu kaptan pilotu, Taslak SHT 6A-50 Rev.05 2

3 çç) Sorumlu Kaptan Pilot Kararı (SKPK): Bu talimatta belirtilen kurallar dahilinde, uçuş görev ve dinlenme sürelerinin uzatılması veya kısaltılması için sorumlu kaptan pilot tarafından alınan kararı, dd) Uçucu Ekip: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotları, uçuş mühendislerini, kabin ekibini, yükleme uzmanlarını ve gerektiğinde seyrüsefer ile radyo operatörlerini, ee) Uçucu Ekip Ana Üssü: Her bir uçucu personelin sözleşmesinde belirtilmiş olan, kendi imkânları ile konaklama ve iaşelerini sağladığı mahalli, ff) Uçucu Ekip Planlama ve Koordinasyon Sorumlusu: Havacılık işletmeleri tarafından uçuş emniyeti, insan fizyolojisi, insan faktörü ve yorgunluk risk yönetimi eğitimine sahip personel arasından belirlenen ve uçuş faaliyetlerinin bu talimatta yer alan kurallara uygun olarak planlanmasından, yayınlanmasından, dağıtılmasından ve takibinden sorumlu olan personeli, gg) Uçuş Görev Süresi (UGS): Uçucu ekibin, tek bir uçuş ya da uçuş serilerinden oluşmuş, arasında bekleme olan ya da olmayan bir uçuş görevi için, uçuş ekip üyesinin uçuş hazırlığı ile başlayan ve aynı uçuş veya uçuş serilerinin sonunda, uçuş sonu faaliyetlerin tamamlanmasından sonraki asgari dinlenme süresinin başladığı anda biten toplam süreyi, (Tablo 2) ğğ) Uçuş Mühendisi: Hava aracı Uçuş el kitabı gereğince hava aracında bulunması ve pilotlar haricinde kokpitte görev yapması gerekli olan, Genel Müdürlük veya bir başka sivil havacılık otoritesi tarafından lisanslandırılmış yada sertifikalandırılmış personeli, hh) Uçuş Süresi (Blok süresi/us): Bir hava aracının kalkış yapmak maksadıyla, kendi gücü ile veya harici bir güç uygulanmak suretiyle ilk hareketine başlama anından, uçuşun veya görevin sonunda kendisine ayrılan park yerinde motor veua pervanelerini durdurup tam olarak durarak yolcu, yük veya diğer muhteviyatı indirme veya bindirme amacıyla kendisine tahsis edilen park yerine gelme anına kadar geçen toplam süreyi, ıı) Uçuş Süresi Helikopter: Helikopterin pervane pallerinin dönmeye başladığı andan, uçuş sonunda park yerinde motorunu durdurarak pervane pallerinin durduğu ana kadar geçen toplam süreyi, ii) Uygun Konaklama Tesisi: Uçucu ekiplerin görev sonrası kesintisiz istirahatlarının güvence altına alındığı, uçucu ekipler için tek kişilik bağımsız, dinlenme, barınma, ve beslenmenin elverişli olduğu havacılık işletmeleri tarafından belirlenen tesisleri, jj) Uygun Tesis: Havaalanına ulaşma mesafesi dikkate alınmak kaydıyla, ana meydanlarda uçucu ekiplerin kendi ikametgâhı, diğer meydanlardaki konaklamalarda ise, uçucu ekiplerin sessiz ve rahat bir ortamda nöbetçi ekip görev süresi ve diğer beklemeleri icra edebilecekleri uygun tesisi, kk) Uzun Menzil Uçuşu: Bir uçuş görev süresi içinde, tek inişli uçuş için 8 saat veya daha fazla yapılan uçuş, çok inişli uçuşlarda ise uçuşlardan en az birinin süresinin 6 saatı (dahil) geçen ve bu uçuşların süreleri toplamı 8,5 (dahil) saati geçen bir uçuş görevini, ll) Yerel Gece: Yerel saat 22:00 ile 08:00 arasındaki ardışık herhangi bir 8 saatlik zaman periyodunu, mm) Yorgunluk Risk Yönetimi: Uçuş harekatı esnasında meydana gelebilecek yorgunluk ve bu ortaya çıkan yorgunluğun risk faktörü olarak ele alınması ve kaza yada kırım olmasını engellemek amacıyla önceden alınabilecek tedbirlerin yönetilmesini, nn) Yükleme Uzmanı: Uçuş işletme el kitabı gereğince hava aracının belirtilen kurallara göre yüklemesini ve boşaltmasını yapan yada yapmak üzere hava aracında taşınan sertifikalı personeli, ifade eder. oo) Zaman Tanımları: i) Yerel gün: Mahalli olarak ile arasındaki süreyi, ii) Hafta : Birbirini takip eden 7 günü, iii) Ay : Birbirini takip eden 28 günü, iv) 3 Ay : Birbirini takip eden 90 günü, v) Yıl : Bir takvim yılını, öö) ZD: Zaman Dilim Farkını, pp) UTC: Uluslararası koordine edilmiş zamanı, Taslak SHT 6A-50 Rev.05 3

4 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Uçucu Ekip Görev Planlaması MADDE 5- (1) Yorgunluk faktörünün risk oluşturması engellenerek uçuş emniyetini arttırmak amacıyla, uçucu ekip görev planlaması bu yönetmelikte belirlenen görev ve dinlenme süreleri dikkate alınarak yapılır. (2) Her bir uçuş ekip üyesine yeterli dinlenme imkanı sağlayacak planlamayı yapabilmesi için, aylık uçuş ekip görev planlamaları kapsadığı periyottan asgari 2 gün önce saat 16:00 da yayınlanır ve kapsama periyodu 14 günden az olamaz. (3) Plânlama yapılırken ana üs dışındaki uçuş harekâtında olabilecek değişiklikler dikkate alınmak zorundadır. (4) Aylık uçucu ekip görev planlamalarında meydana gelebilecek günlük değişiklikler için; değişikliğin tebliğ saatinden itibaren asgari dinlenme süresi sonunda başlayacak şekilde planlama yapılır. (5) Planlamanın bu talimatta yer alan kuralları kapsaması, uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumlusu vasıtasıyla yürütülür. (6) Görev verilen uçucu ekibin, hava aracı tipine uygun olarak, ilgili kanun ve yönetmelikler ile işletme talimatlarında aranan özellikleri taşıması, yürürlükte bulunan sivil havacılık mevzuatı ile ön görülmüş diğer şartlara haiz olması zorunludur. Lisanslar, Sertifikalar ve Uçuş Kayıt Defterleri MADDE 6- (1) Görevlendirilmesi plânlanan uçucu ekiplerin geçerli lisanslarının, sertifikalarının ve uçuş kayıt defterlerinin asıllarının görev süresince yanlarında bulundurulması zorunludur. Kayıtların Tutulması MADDE 7- (1) Havacılık işletmesi her bir uçucu ekip için ayrı dosyalama yaparak, uçucu ekip tarafından doldurulan uçuş kayıt defterleri bilgilerine göre uçucu ekiplerin: a) Uçuş süreleri, b) Görev veya uçuş görev sürelerinin başlangıç, bitiş zamanı ve toplam süre, c) Boş günler, d) Dinlenme süresi ile bu sürelerin başlama ve bitiş saatleri, e) İniş sayıları, f) Uçuş programları, g) Belirlenen üs dışında geçirilen günler ve süreler, h) Uzatma ve kısaltmalar günlük, haftalık, aylık (birbini takip eden 28 gün) ve yıllık olarak tutulur ve resmi tatiller hariç olmak üzere takip eden 3 iş günü içinde kayıtlara geçirilmesi zorunludur. (2) Her bir uçucu ekip kendisi ile ilgili: a) Uçuş sürelerini, b) Görev veya uçuş görev sürelerinin başlangıç, bitiş zamanı ve toplam süreyi, c) Boş günleri, d) Dinlenme süresi ile bu sürelerin başlama ve bitiş saatlerini, e) İniş sayılarını, Kayıt altına almakla sorumludur. (3) Bu talimatta belirtilen kurallar dışında kalan ve bu talimatın 21 inci maddesi kapsamı dışında bir görev yapıldığı taktirde, uçucu ekip havacılık işletmesine 48 saat içerisinde yazılı bildirimde bulunmaktan sorumludur. (4) Ekip üyesi, görev aldığı havacılık işletmesi veya Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda kendisine ait uçuş kayıtlarını göstermek zorundadır. (5) Her türlü uçuş ve uçuş görev kayıtları, girilen son kayıttan itibaren asgari 24 ay süre ile saklanmak zorundadır. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 4

5 (6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıtlardan; Uçuş ve diğer Görev Süreleri ile Uçuş Sürelerinin günlük, haftalık ve aylık olarak başlangıç ve bitiş saatleri, havacılık işletmeleri tarafından takip eden ayın 10'una kadar, Genel Müdürlüğe bir rapor ile yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi zorunludur. Ayrıca Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde bu maddenin birinci paragrafındaki tüm kayıtları her zaman istemeye yetkilidir. (7) Uçucu ekibin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıtları talep etmesi durumunda, havacılık işletmesi söz konusu kayıtları uçucu ekip üyesine yazılı veya elektronik ortamda en geç 5 gün içerisinde bildirir. (8) Uçucu ekibin bir havacılık işletmesinden ayrılarak diğer bir havacılık işletmesinde göreve başlaması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan kayıtlar geriye yönelik 24 ayı kapsayacak şekilde 10 gün içinde yeni işletmeye gönderilir. (9) Bu talimatta yer alan kurallar ve sınırlamalar aşılamaz. (10) Havacılık işletmeleri tarafından bu talimatta belirlenen sınırlamalar dahilinde kalacak şekilde uçuş görev süresinin uzatılması ve dinlenme sürelerinin azaltılması halinde, bu durumu kayıtlarında açık bir şekilde belirtmek ve en geç 3 gün içinde Uyumsuzluk Formu doldurularak Genel Müdürlüğe göndermek zorundadır ve bunlara ilişkin karar rapor kayıtları muhafaza edilir. (11) Bu talimatta belirtilen tüm kayıtlar, elektronik ortamda uçucu personel işletmede çalıştığı sürece muhafaza edilir. Uçucu personelin çalışmasının sona ermesi durumunda en az 24 ay muhafaza edilir. (12) Bir uçucu ekibin SHY 6A Yönetmeliği kapsamında birden fazla havacılık işletmesi adına uçması durumunda, havacılık işletmelerinden biri kayıtların tutulmasını sağlar. Uçucu personel aynı anda birden fazla işletmede görev alamaz. (13) Kayıtların yukarıda belirtilen kriterlerde tutulmasından uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumluları ile Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel, kontrolünden ise havacılık işletmeleri kalite sistem yöneticileri sorumludur. İKİNCİ BÖLÜM Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Haricindeki Hava Taşıma İşletmelerinin Süre Sınırlamaları Genel Havacılık MADDE 8- (1) Ticari amaç dışında yapılan tüm havacılık faaliyetleri ile, ticari veya ticari amaç taşımayan eğitim faaliyetleri kapsamındaki sınırlamalara ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir: a) Sabit kanat hava araçları için: 1) Tek pilot: 10 saat uçuş görev süresi, 6 saat uçuş süresi. 2) Çift pilot: 10 saat uçuş görev süresi, 8 saat uçuş süresi. b) Döner Kanat ve diğer hava araçları için; 1) Tek pilot: 10 saat uçuş görev süresi, 5 saat uçuş süresi. 2) Çift pilot: 10 saat uçuş görev süresi, 7 saat uçuş süresi. (2) Eğitim uçuşları ve paraşütle atlama hariç olmak üzere yukarıda belirtilen süreler en fazla 3 iniş kalkış için olup, her ilave inişte toplam uçuş süresinden 30 dakika düşülerek yapılır. (3) Bu maddenin birinci bendinde belirtilen süreler günlük sınırlamalar olup, uçuş süreleri aylık 100, yıllık 900 saati geçemez. Haftalık UGS azami 60 saattir. (4) Dinlenme süreleri uçuş sürelerinin iki katından az olamaz. Zirai Mücadele ve Yangın Söndürme MADDE 9- (1) Hava Aracı ile Zirai Mücadele ve Yangın Söndürme Faaliyetlerine ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir: a) Uçaklar için 12 saat uçuş görev süresi, tek pilota sertifiye uçaklarda uçuş süresi 8 saat, çift pilota sertifiye uçaklarda uçuş süresi 10 saattir. b) Döner Kanat ve diğer hava araçları için 10 saat uçuş görev süresi, 8 saat uçuş süresidir. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 5

6 c) Yukarıda belirtilen süreler günlük sınırlamalar olup, uçuş süreleri aylık 100, yıllık 900 saati geçemez. Haftalık azami uçuş görev süresi 60 saattir. d) Hava aracı ile zirai mücadele ve yangın söndürme faaliyetlerinde hafta içinde bir tam gün kesin dinlenme zorunludur. e) Uçuş görev serileri süresi sonunda toplam uçuş süresinin en az iki katı dinlenme zorunludur. Döner Kanatlı Hava Araçları ile Hava Taksi Faaliyetleri MADDE 10- (1) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğine (SHY 6A) göre döner kanatlı hava araçları ile Hava Taksi İşletmeciliğini kapsar. a) Uçuş ve görev süreleri; 1) Tek veya çift pilot: Günde 12 saat uçuş görev süresi, 6 saat uçuş süresi. 2) Aylık 100, yıllık 900 saatlik uçuş süresi geçilemez. Haftalık uçuş görev süresi azami 60 saattir. b) Dinlenme Süreleri 1) Döner Kanat ve diğer hava araçları için, günlük dinlenme süreleri, 8 saatten az olmamak üzere uçuş süresinin iki katından az olamaz. 2) Dinlenme süreleri kesilerek görev planlanamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Genel Hususlar MADDE 11 - (1) Ticari hava taşıma işletmeleri, bu talimatta belirtilen kısıtlamaların alt ve üst sınırlarını aşmayacak şekilde kendi uçuş işletme faaliyetlerine uygun olarak uçucu ekip uçuş görev ve dinlenme sürelerine ilişkin kuralları işletme el kitaplarında yayınlamak ve uygulamak zorundadır. (2) Ticari hava taşıma işletmeleri, operasyon ve uçak tipleri için gerekli minimum yer zamanını işletme el kitaplarında belirtmelidir. (3) Uçucu ekipler, eğer bilinen bir yorgunluk durumu varsa veya uçuş görev süresinin uzatılması durumunda, kendilerini uçuş emniyetinin sağlanması hususunda elverişli durumda hissetmiyorlarsa, uçuş faaliyetine devam edemez. Bu husus, sorumlu kaptan pilotun kararı ile onaylanır. (4) Uçucu ekipler için uçuş görev süreleri ve dinlenme süreleri sınırlamaları Ek tablolarda verilmiştir. Ticari hava taşıma işletmeleri tarafından bu süreleri geçen uçuş planlanamaz. İşletmeler, planlanan tarifelerde gerçekleşen uçuşların % 30 unun maksimum uçuş görev süresi limitlerini geçmesi durumunda, bu talimat limitleri içinde kalacak şekilde yeni planlama yaparak gereken tedbirleri almak zorundadır. (5) Uçucu personelin 6 saati aşan uçuş görev süresi dahilindeki sürelerde uygun ve yeterli beslenmesi işletme tarafından sağlanır. Uçuş Süresi MADDE 12 (1) Her bir uçucu personel için, uçuş süresi bir birini takip eden 28 günde 100 saati, bir takvim yılında 900 saati aşamaz (Tablo 1). Uçuş Görev Süresi MADDE 13 (1) Uçuş görev süresi bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinin toplamıdır: a) Uçuş Görev Süresinin başlangıcı, tek bir uçuş ya da uçuş serilerinden oluşmuş bir uçuş görevi için planlanan kalkış saati öncesinde hazırlık yapılması ile başlar ve bu hazırlık süresi hiçbir şekilde 60 dakikadan az olamaz. Uçuş öncesi hazırlık zamanı işletme el kitabında tanımlanır. Bu süre işletme el kitaplarında operasyon ihtiyaçları nedeniyle 60 dakikanın üzerinde belirlenmiş ise bu belirlenmiş sürenin altında olamaz. b) İşletme tarafından verilen tek bir uçuş ya da uçuş serilerinden oluşmuş bir uçuş görevinde, ilk uçuş süresinin başlangıcı ile uçuş veya uçuş serileri sonunda uçuş süresinin sona erdiği ana kadar geçen toplam süredir. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 6

7 c) Gerçekleşen uçuş veya uçuş serilerinin sona ermesinden itibaren asgari 30 dakikalık süre. Bu süre uçuş işletme el kitabında harekat ihtiyaçları nedeniyle 30 dakikanın üzerinde belirlenmiş ise bu belirlenmiş sürenin altında olamaz (Tablo 2). ç) Uçuş görev süresinin tarifi dışında yer alan aşağıdaki hususlar da uçuş görev süresi kapsamındadır: 1) Uçuş simülatöründe yapılan uçuş görevlerinde, geçen uçuş süresine ilave olarak hazırlık ve kapanış bilgilendirmesi maksadıyla görev öncesi 60 dakika ve görev sonrası 60 dakikalık süreleri kapsayan toplam süre. 2) Bu talimatın 14 üncü maddesinde açıklanan pas görevlerde geçen süre. 3) Bu talimatın 15 inci maddesinde açıklanan nöbetçi ekip süresi. 4) Bu talimatın 22 nci ve 23 üncü maddelerinde açıklanan özel ve istisnai durumlarda geçen süre. 5) Planlanan uçuş görev süresi aşılırsa, hesaplama için uçulan gerçek uçuş görev süresi. 6) Gecikme, arıza ve benzeri nedenlerle planlanmış uçuş görev süresinin başlangıç zamanı değişmişse, konuya ilişkin istisnalar bu talimatın 20 nci maddesinde açıklandığı gibidir. (2) Her bir uçucu personel için temel günlük azami uçuş görev süresi 13 saattir. (3) Her bir uçucu personel için sektör sayısı günlük maksimum 5 sektör olup, 3 üncü sektörden itibaren her sektör için uçuş görev süresi 30 dakika kısaltılır. (4) Özel ve istisnai durumlar için bu talimatın 22 ve 23 üncü maddeleri geçerlidir. (5) Biyolojik Uyku Saat Düzeni içinde başlayan uçuş görev süresi, maksimum 2 saate kadar olmak üzere BUSD içine giren sürenin tamamı kadar toplam uçuş görev süresi azaltılır. (6) BUSD içinde biten veya tamamını kapsayan uçuş görev süreleri için bu sürenin içine giren sürenin %50 si toplam uçuş görev süresinden düşürülür. (7) Yerel saat 22:00 ile 04:59 arasında başlayan uçuş görev süreleri normal ekip için uzatmalar dahil maksimum 11 saat 45 dakikayı aşamaz. (8) Hiçbir şekilde uçucu personelin birbirini takip eden 28 günde toplam uçuş görev süresi 190 saati aşamaz. Bu süre mümkün olduğunca eşit dağıtılacaktır. (9) Hiçbir şekilde uçucu personelin birbirini takip eden 7 gün içinde toplam uçuş görev süresi 56 saati aşamaz. (10) Günlük azami uçuş görev süresi içinde kalmak şartıyla, iki uçuş süresi arasında 4 saatten daha az bekleme var ise uçucu ekip uygun tesiste, 4 saat veya daha fazla bekleme var ise uygun konaklama tesisinde dinlendirilmek zorundadır. (11) Havayolu işletmeleri, ardışık gece/gündüz görev paterninin BUSD ni bozacağını dikkate alarak, uçuş görev planlaması yapamaz. (12) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki uçuş görev sürelerinde, Tablo 2 de belirtilen azami süreler kullanılarak veya BUSD nin en az %50 sini kapsayan süreler içinde yapılacak uçuşlar birbirini takip eden 7 gün içinde 2 den fazla planlanamaz. 15) Bir hava aracı için belirlenen asgari uçucu ekip, ilave tam ekip ile arttırılırsa, azami uçuş görev süreleri tutulmak zorundadır (Tablo 2). 16) Uçuş görev süresi hiçbir şekilde bir takvim yılında 1800 saati geçemez (Tablo 1). 17) Uçuş görev süresi, hiçbir şekilde, istisnai ve özel durumları da dikkate almak suretiyle, belirlenen azami uçuş görev süresini aşamaz (Tablo 2). Pas Görev Süresi MADDE 14 - (1) Uçucu personele ilişkin azami uçuş görev süresi içinde kalmak şartıyla, pas görev süresi ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtilmiştir: a) Göreve gidişlerde; uçuş görev süresi, pas görev süresi ile uçuş görev süresi arasında tanımlanmış minimum dinlenme süresi verilmediyse, pas gidiş uçuş saatinden 1 saat önce başlatılır. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 7

8 edilir. b) Görev sonu ulaşımda; pas süresi, hangi ulaşım aracıyla yapılırsa yapılsın, tamamı uçuş görev süresinden kabul c) İşletmenin ana üssünde birden fazla hava alanı var ise ana hava alanından harekat yapılacak hava alanına ulaşım için sarfedilen süre işletme el kitabında tanımlanarak planlamada dikkate alınır. ç) Operasyonun başlamasından önce gerçekleştirilen pas uçuş, uçuş görev süresinden sayılır fakat sektör olarak değerlendirmeye alınmaz. d) Pas görev süresi ile ilgili istisnai durumlar madde 22 de belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Nöbet Süresi MADDE 15 (1) Nöbetçi ekip uçuş görev süresi ile ilgili uygulamalar aşağıda belirtilmiştir: a) Hava alanında nöbet; nöbetçi ekibe görev verildiği takdirde, nöbetçi ekibin uçuş görev süresi nöbete başlama saatinde başlar, hiçbir görev verilmeyen nöbetçi ekiplere günlük minimum dinlenme süresi kadar dinlenme verilir. Nöbetçi ekip görev süreleri hiçbir uçuş görevi verilmemiş olsa dahi haftalık, aylık ve yıllık toplam uçuş görev süresine dahil edilir. b) Kendi ikematgahı veya uygun konaklama tesisinde nöbet; nöbetçi ekip, nöbeti kendi ikametgâhında veya uygun konaklama tesisinde dinlenerek icra ediyorsa, görev verildiği takdirde uçuş görev süresi verilen görevin başlangıç saatinde başlar. Ancak nöbet başlama saatinden itibaren uçuş görev süresinin sona erdiği süre 18 saati aşamaz. Kendi ikametgâhında veya uygun konaklama tesisinde icra edilen nöbet sürelerinde görev verilmeyen nöbetçi ekiplere herhangi ilave bir dinlenme süresi verilmez. c) Azami uçuş görev süreleri içinde kalmak şartıyla uçuş görevi öncesi veya sonrasında nöbetçi ekip planlaması yapılabilir. Bu nöbet süreleri uçuş görev süresine dahil olup, minimum dinlenme süreleri hesaplanırken de dikkate alınır. Dinlenme Süresi MADDE 16 (1) Uçuş emniyeti dikkate alarak planlanacak olan dinlenme süreleri ile ilgili esas ve uygulamalar aşağıdaki gibidir: a) Dinlenme süresi kural olarak kesintisizdir. Dinlenme süresi esnasında bu sürenin havacılık işletmesi tarafından, herhangi bir şekilde bölünmesi durumunda minimum istirahat süresi dinlenme süresinin bölündüğü andan itibaren yeniden başlar. b) Her durumda dinlenme süresi ana üs, geçici üs veya konaklama üssüne ulaşıldıktan sonra başlar. c) Dinlenme süresinin başlangıcı uçuş görev süresinin bitimidir. Ana üs dışında, uçuş görev süresinin bitiminden sonra yerleşim yerine ulaşım bir saat ve üzerinde ise, dinlenme süresi başlangıcı yerleşim yerine ulaşımın sona erdiği zamandır.işletmeler bu zamanı planlamada dikkate alırlar. Önceden tahmin edilemeyen durumlar için ise bu zamanın tespiti sorumlu kaptan pilotların yetkisindedir. ç) Dinlenme süresinin sona ermesi, yeni bir uçuş görev süresinin başlangıç zamanıdır. Ana üs dışında, yeni bir uçuş görev süresinin başlayacağı noktaya ulaşım, bir saat ve üzerinde ise, dinlenme süresinin sona erme zamanı yerleşim yerinden ayrılış zamanıdır. İşletmeler bu zamanı planlamada dikkate alırlar. Beklenmeyen durumlar için ise bu zamanın tespiti sorumlu kaptan pilotların yetkisindedir. d) 24 Saat içinde uçucu ekibin her bir üyesine ana üs veya geçici üste 12 saat veya bir önceki uçuş görev süresi kadar (hangisi daha uzun ise) ayrı ayrı dinlenme süresi verilir. Bu 24 saatlik süre, bir önceki dinlenme süresinin bitiminden itibaren başlar. e) Ardışık 7 günde iki yerel geceyi kapsayan en az 36 saat dinlenme verilecektir. 36 saatlik iki dinlenme arasında 7 ardışık günden (168 saat) uzun süre olamaz. f) Haftalık dinlenme süresi 40 saatten uzunsa ikinci lokal gecenin başlangıcı saat 20:00 olarak kabul edilir. g) Konaklama üslerinde 24 Saat içinde uçucu ekibin her bir üyesine minimum 10 saat veya bir önceki uçuş görev süresi kadar (hangisi daha uzun ise) ayrı ayrı dinlenme süresi verilir. Bu dinlenme süresi hesaplanmasında en az 8 saatlik uyku ve diğer fizyolojik ihtiyaçların karşılanması gereklidir. ğ) Uçuş görev süresinin 13 saat üzerine çıktığı durumlarda dinlenme süresi, uçuş görevinden hemen sonra ve son uçuş görevinin bittiği mahalde başlatılır. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 8

9 h) Uçuş görev süresinin başladığı ana üs veya geçici üs ile konaklama üssü arasındaki zaman dilim farkı 3 saatten daha fazla olan bir uçuş görevinde, ikinci bir görev için asgari dinlenme süresi konaklama meydanında 2 yerel geceyi kapsayan 36 saattir. Bu uçuşu takiben ana üs veya geçici üsse yapılacak dönüşün uçuş görev süresi sonundaki dinlenme süresi, en az 48 saattir. Zaman dilim farkı olmayan uzun menzil uçuşlarında da bu süre 48 saattir. ı) Bir uçucu ekip, geri dönüş amaçlı pas uçuşu için 3 saatten fazla havaalanı, lokanta, yolcu bekleme salonları veya benzeri ofislerde beklemek zorunda kalırsa veya toplam varış süresi 6 saati aşacaksa, (Bu süre uçuş görev süresi başlangıcından itibaren hiçbir şekilde toplam 18 saati geçemez.) uçuş planlama sorumlusu ve sorumlu kaptan pilotun koordinesiyle uygun konaklama tesisine yerleştirilir ve dinlenme süresi başlatılır. Bu durumda, dinlenme süresi uçuş görev süresinin başlamasından ulaşım sonu uygun konaklama tesisisi, geçeci üs veya ana meydana varana kadar geçen süreden daha kısa olamaz. i) Dinlenme süresi kural olarak kesintisizdir. Ancak istisnai olarak, ekiplerin ana üs ve geçici üslere dönmesi sırasında, anılan hava alanındaki tarife uyuşmazlığı veya başka bir uygun ulaşım vasıtası bulunmaması durumlarında, ekipler havacılık işletmesinin talimatı ile ana üs veya geçici üsse çekilebilirler. Bu durumda asgari dinlenme süresi ana üs veya geçici üsse ulaştıktan sonra tekrar başlatılır. Pas görev süreleri dinlenme süresi olarak kabul edilemez. j) Bir uçuş görev süresi sonrası ana üs, geçici üs veya konaklama meydanına dönen bir uçucu ekibe dinlenme süresi içinde eğitim, ilave görevler de dahil olmak üzere hiçbir görev verilemez. k) Havacılık işletmeleri ana üsler dışındaki kalışlı görevlerde uygun konaklama tesisi ve iaşe sağlamak zorundadırlar. l) Uçucu ekiplerin görev ve ek görevlerde geçirdikleri süreler için dinlenme süresi, uçuş görev süresine karşılık gelen dinlenme süresidir (Tablo 3). m) Havacılık işletmeleri uçucu ekiplere, dinlenme süresince dinlenmenin maksadını aşacak şekilde uçuş emniyetine zarar verebilecek faaliyetlerden uzak durmaları için uyulması gereken hususları yazılı olarak bildirirler. Dinlenme görevi her bir uçuş ekibi üyesinin sorumluluğudur. Boş Gün MADDE 17 - (1) Boş günler sadece ana üs veya geçici üste verilir. Bir ayda verilmesi gereken 7 günlük, yukarıda tanımı yapılmış asgari boş günler, ay içinde şeklinde gruplanarak planlanır. Bitişik çift günlerden bir tanesinin yeri, asgari 24 saat önce tebliğ edilmek şartıyla ay içinde havacılık işletmesi tarafından değiştirilebilir. (2) Tablo-4 teki asgari haftalık 1 boş gün olacak şekilde planlanacak aylık boş günler kullanıldığı ay içine ve ayın iki yarısına eşit dağıtılır. (3) Boş günlerin ana üs veya geçici üs dışında, konaklama üslerinde verilmesi durumunda boş gün olarak değil, dinlenme süresi olarak verilir. 6 günü geçen konaklamalarda boş günlerden biri konaklama üssünde verilebilir (Tablo 4). (4) Bitişik çift boş günler uçucu ekiplere, uçuş görev süresi, nöbetçi ekip görev süresi, yedek ekip görev süresi, konaklama süresi, dinlenme süresi dışında, hiçbir uçuş görevi veya ilave görev verilmediği 2 günü kapsar (Tablo 4). (5) Havacılık işletmesi tarafından yayınlanan uçuş progamında boş günler belirtilir. Boş günler çalışılan gün sayısı ile orantılı verilir. Üsler MADDE 18- (1) Ticari hava taşıma işletmeleri, her bir uçucu personel için karşılıklı mutabakatla bir ana üs belirlemek ve kayıt altına almak zorundadır. (2) Uçucu ekipler hiçbir şekilde aynı anda birden fazla ana üsde görevli gösterilemez ve belirlenen ana üs dışındaki görevlerde geçici üs veya konaklama üssü hususları uygulanır. (3) Havacılık işletmelerinin ana merkezinin bulunduğu ana üs dışında birden fazla ana üs seçilebilmesi için, hizmetlerin nasıl sağlanacağı detaylı olarak Genel Müdürlüğe bildirilerek izin alınması gereklidir. Geçici Üs ve Konaklama Süresi MADDE 19 (1) Geçici üs süresi, görevin yeri, niteliği, ulaşım imkânlarının yeterliliği gibi hususların değerlendirilmesi sonucu her bir uçucu personel ile karşılıklı mutabakatla 75 güne kadar uzatılabilir. (2) Konaklama süresi, her bir uçucu personel için yurt içinde hiçbir şekilde 7 (dahil) günü aşamaz. (3) Yurt dışındaki konaklamalarda ise bu süre, uçuş harekâtının aksamaması veya uçuş emniyeti ile ilgili olarak zorunlu şartların ortaya çıkması gibi sebeplerle her bir uçucu personel için karşılıklı mutabakatla 48 saate, uçuşların yoğun olduğu Mayıs ve Ekim ayları arasında ise ihtiyaç duyulduğunda 10 güne kadar uzatılabilir. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 9

10 (4) Uçucu ekip üyeleri için geçici üs ve konaklama sürelerinin toplamı bir takvim yılı içinde 180 günü geçemez. (5) Geçici veya konaklama üssünde kalış süresi, uçucu ekip üyesinin bir işletmede fiilen göreve başlama tarihinden takvim yılı sonuna kadar kalan gün süresinin yarısını geçemez. Süre Sınırlamalarına Uymama MADDE 20 (1) Tüm uçuş planlamaları bu talimatta belirtilen limitlere uyularak yapılır. Önceden tahmin edilemeyen hususlar; uçak arızaları, slot değişikliği, meteolojik şartlar, meydan şartları, halk hareketleri, tabi afet vs. gibi uçuş planlamasının yapılmasından sonra ortaya çıkabilecek benzeri sebepler dışındaki her türlü unsur planlama faktörü olarak dikkate alınmalıdır. (2) Önceden tahmin edilemeyen nedenlerden dolayı yukarıda bahsedilen süre sınırlamalarına uyulamazsa, sorumlu kaptan pilot tüm diğer alternatifleri, uçuş emniyeti ve yorgunluk risk yönetimi mülahazalarını düşündükten sonra, her bir uçucu ekip üyesinin de görüşünü alarak, bir uçuş görevinin devamına karar verebilir. Buna Sorumlu Kaptan Pilotun Kararı- SKPK denir ve uçuş bitiminde havacılık işletmesine bir uçuş raporu ile yazılı olarak bildirilir. Bu rapor, havacılık işletmesi tarafından en geç 3 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. (3) SKPK ile maksimum 5 sektöre (dahil) kadar olan bir uçuş harekatında uçuş görev süresi maximum 1 saate kadar arttırılabilir. (4) Bu talimatta müsaade edilen süreler kullanılarak uzatılan bir uçuş görev süresinin son sektörü icra edilirken kalkıştan sonra meydana gelebilecek önceden tahmin edilemeyen durumlar oluşur ise, uçuş ekibi planlı varış hava alanına veya yedek hava alanına uçuşu devam ettirebilir. arttırılır. (5) Uçuş görev süresi, sorumlu kaptan pilotun kararı ile uzatıldıysa, asgari dinlenme süresi, uzatma süresi kadar (6) Gecikme, arıza ve benzeri nedenlerle planlanmış uçuş görev süresinin başlangıç zamanı değişmişse, bu değişikliğin uçucu ekibin istirahat ettikleri mahali terk etmeden önce haber verilmesi halinde, yeni planlanan uçuş görev süresi başlangıç zamanı, planlama için dikkate alınır. Ancak ilk planlanan uçuş süresi ile gerçekleşecek uçuş süresi sonu yorgunluğun risk faktörü oluşturmaması için toplam 18 saati aşmamalıdır. (7) Konaklama üslerinde önceden tahmin edilemeyen nedenlerden dolayı, takip eden planlı uçuş görevinin zamanında icrasının mümkün olmadığı durumlarda dinlenme süresi SKPK ile maksimum 1 saate kadar kısaltılabilir. Hiçbir zaman dinlenme süresi 10 saatin altında olamaz. (8) Havayolu işletmesi tarafından SKPK ile belirlenmiş limitlerde UGS planlı olarak uzatılır ise, planlanan uçuş görevi öncesi ve sonrasında 2 şer saat ya da sadece uçuş sonrasında 4 saat dinlenme süresi arttırılır. (9) Kabin ekibi ile kokpit personeli göreve başlama zamanları arasında fark var ise kabin ekibinin UGS aradaki fark kadar uzatılabilir. UGS başlangıcı 1 saatten daha farklı olamaz. (10) SKPK ile yapılan UGS uzatma ve dinlenme sürelerinin kısaltılması birbirini takip eden 7 gün içinde iki den fazla olamaz. (11) Sorumlu kaptan pilot, bu maddedeki uzatma ya da kısaltmaları yapmışsa, bunu yazılı olarak kendi işletmesine rapor eder. (12) İşletmeleri bu raporları sebepleri ile birlikte en az 24 ay süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. (13) Sorumlu kaptan pilotlar bu talimatta belirtilmeyen uzatmaları yada kısaltmaları yapmaya zorlanamaz. Uçuş görevinin erken sona erdirilmesi MADDE 21 (1) Uçuş emniyetinin devamını sağlamak amacıyla, diğer uçucu ekip üyeleriyle yapacağı değerlendirmeyi takiben yorgunluk, stres gibi unsurların risk faktörünü arttırdığına kanaat getirir ise, sorumlu kaptan pilot planlanan uçuş görevini zamanından daha önce sona erdirebilir ve/veya takip eden istirahat süresini arttırabilir. Özel durumlar için şartlar MADDE 22 (1) Genel Müdürlük, bu talimatta belirtilen hususlarla ilgili sınırlamaları, süreleri ve bununla ilgili uygulamaları, havacılık işletmelerinin gerekçelerini içeren yazılı müracaatı üzerine bu sınırlamaların dışına çıkılmasına müsaade edebilir. Ancak her şartta azami uçuş görev süresi 2 saatten daha fazla arttırılamaz. Azami dinlenme süresi de 2 saatten daha fazla kısaltılamaz (Tablo 2-3). Taslak SHT 6A-50 Rev.05 10

11 (2) SKPK ile uçuş görev süresinin arttırılması veya dinlenme süresinin kısaltılması için geçerli olacak özel sebepler şunlardır: a) Bir uçuş görevini, uçuş harekâtı gereklilikleri nedeniyle, daha önceden belirlenmiş uçuş görev süresi ve dinlenme süresi içinde tamamlamak imkânsız hale geldiğinde veya ara iniş yapmak için uygun bir hava alanı bulunamaması durumlarında, b) İşletmenin elinde olmayan önceden tahmin edilemeyen nedenlerle görev süresinin dolması ve yolcu mağduriyetinin kaçınılmaz olduğu durumlarda uygulanır. (3) SKPK ile görev süresi uzatılması için aşağıdaki şartlar dikkate alınmalıdır: a) Hava aracının tüm alet, teçhizat ve dokümanları standart ve faal olmalıdır. MEL e göre uçuşa verilmiş hold item lar MEL de geçen sınırlamalara uygun olarak değerlendirilir. b) Uçucu ekibin tertibi, uçuş ve uçulan rota üzerindeki tecrübeleri ve uçak tipi üzerindeki tecrübeleri uygun olmalıdır. İlk defa operasyon yapılan hava alanlarında uygulanmaz. c) Yapılan veya yapılacak ara iniş sayısı dikkate alınmalıdır. UGS nin başladığı ilk kalkış hava alanı ile varış hava alanı arasındaki safhada tek ara iniş, dönüşte tek iniş yapılabilir. ç) Uçucu ekibe stres yaratacak diğer faktörler dikkate alınmalıdır. Meteorolojik şartlar nedeniyle iniş yapılacak hava alanına düşük görüş operasyonu yapılmamalı, notamlar uygun olmalı ve hava alanı seyrüsefer cihazlarından asgari olarak VOR, ILS, DME faal olmalıdır. (4) Sorumlu kaptan pilot kararı ile ilgili olarak, sorumlu kaptan pilotun görev yapamaması durumunda yerine geçen diğer kaptan pilot veya pilot bu kararı veremez. ÜÇÜNCÜ KISIM İstisnai Durumlar, Gözetim ve Denetim İstisnai Durumlar Madde 23 (1) Bu talimatta belirtilen hususlara Devlet görevleri, arama kurtarma faaliyetleri, doğal afetler (sel, yangın, deprem vs.) ve benzeri durumlarda Genel Müdürlüğün izni veya bilgisi dahilinde istisnai uygulamalar yapılabilir. Gözetim ve Denetim Madde 24 - (1) Bu talimatta belirtilen kuralların uygulanmasına yönelik denetim, her bir ticari hava taşıma işletmesi için yılda en az bir kere periyodik olarak Genel Müdürlük veya yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılır. (2) Periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında Genel Müdürlük gerektiğinde denetleme ve inceleme yapmaya yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar ve İdari Yaptırımlar, Son Hükümler Sorumluluklar Madde 25- (1) Bu talimatta belirtilen kural ve sınırlamaların, uçuş emniyeti dikkate alarak planlanmasından ve uygulamasından müteselsilen uçuş ekip planlama ve koordinasyon sorumluları, tip şefi, baş pilot, uçuş işletmeden sorumlu yönetici personel ve sorumlu müdür sorumludur. Uygulanmasından havacılık işletmeleri ve uçucu personel sorumludur. Aykırı Davranışlar ve İdari Yaptırımlar Madde 26 - (1) Bu talimatta belirtilen kurallara uymayanlara 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 27 nci, 30 uncu, 141 inci, 142 nci ve 143 üncü maddelerinde belirtilen cezai hükümlerle birlikte aşağıda belirtilen cezalar uygulanabilir: Taslak SHT 6A-50 Rev.05 11

12 a) Genel Müdürlük tarafından kusurlu görülen havacılık işletmesine, gerekli düzeltici uyarıda bulunulur. Genel Müdürlük uyarısına rağmen kusurun devamı veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde, havacılık işletmesine aşım yapılan her bir uçuş saati için 2920 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilebilir. Üçüncü kez kusurun devamı veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde uçuş emniyetinin sağlanamadığı gerekçe gösterilerek, 2920 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamında işletmenin uçuşları asgari 1 aya kadar durdurulur. b) İşletme yönetiminden Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olan yönetici personelden sorumlu müdür, uçuş işletmeden sorumlu yönetici personel, baş pilot, tip şefi ve uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumlusu olan yöneticiler kusurlu görülürse yazılı olarak ihtar edilir. Genel Müdürlük uyarısına rağmen kusurun devamı veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde, ilgili şahısların yetkileri belirli süre ile akıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. c) Genel Müdürlük tarafından lisans sahibi personel kusurlu görülürse, yazılı olarak ihtar edilir. Kusurun devamı veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde, ilgili şahsın lisansı, 30 güne kadar askıya alınırak aşım gerçekleştirilen her bir saat için 2920 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilebilir. Bir yıl içinde üçüncü kez kusurun devamı veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde ise ilgili şahsın lisansı tamamen iptal edilebilir. Beşinci Kısım Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 27 (1) Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte tarihinde yayımlanan Uçucu Ekip, Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT 6A-50 Rev.04) yürürlükten kaldırılmıştir. Geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu talimat, yayımlanmasına müteakip 45 gün içerisinde tüm havacılık işletmeleri tarafından uygulanmak zorundadır. (2) Uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumlusu ve ilgili personel bu talimatın yayımlanmasına müteakip en geç 6 ay içinde ilgili eğitimleri almak zorundadır. (3) Bu talimatın 18 inci maddesinde belirtilen havacılık işletmelerinin kullandıkları üslere ilişkin olarak, bu talimatın yayımlanmasında önce kullanılan ana üs ve geçici üsler havacılık işletmeleri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu talimatın yayımından sonra işletmeler tarafından kullanılacak olan üsler için Genel Müdürlük onayı alınması zorunludur. Yürürlük MADDE 28- Bu talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- Bu talimat, Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından yürütülür. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 12

13 EKLER Uçuş Görev Süreleri ve Dinlenme Süreleri Sınırlama Tabloları Aşağıdaki tablo azami uçuş, uçuş görev süreleri ve asgari dinlenme sürelerini göstermektedir. Tablo 1 AZAMİ SÜRELER AYLIK SÜRE HAFTALIK (Birbirini takip YILLIK eden 28 gün) UGS 56 Saat 190 Saat 1800 Saat US 36 Saat 100 Saat 900 Saat Tablo 2 AZAMİ UÇUŞ GÖREV SÜRELERİ UGS UGS (SKPK ile) Normal Ekip ile 13 saat 14 saat İlave ekip ile 15 saat 16 saat İlave tam ekip ile 17 saat 18 saat Not 1: Bu tablo ile ilgili ek zaman sınırlamaları, ilgili madelerde açıklandığı şekilde yapılacaktır. Not 2: Asgari uçucu ekip, ilave tam ekip ile arttırılırsa, bu durumda her bir pilot için uçağı kullanım, sevk ve idare süresi 12 saati aşamaz. Not 3: Biyolojik Uyku Saat Düzeni (BUSD) içinde başlayan uçuş görev süresi için toplam 2 saate kadar bu sınırlar içine giren sürenin tamamı veya maksimum 2 saat uçuş görev süresinden azaltılır. Not 4: BUSD içinde biten uçuş görev süreleri için bu sürenin içine giren sürenin %50 si toplam uçuş görev süresinden düşürülür. Not 5: Kesintili veya kesintisiz uçuş görev süresi, her bir uçucu ekip üyesi için maksimum 13 saat/5 sektördür ve 3 üncü (dahil) sektörden itibaren her sektör başına 30 dakika, maksimum 2 saat kısaltılır. Not 6: BUDS ni 2 saate kadar ihlal eden uçuş görevlerinde SKPK ile yapılan uzatmalar maksimum 4 sektör ile limitlidir. Not 7: BUDS ni 2 saatten fazla ihlal eden uçuş görevlerinde SKPK ile yapılan uzatmalar maksimum 2 sektör ile limitlidir. Not 8: 22:00 ile 04:59 yerel saat arasında başlayan uçuş görevleri, normal ekip için uzatmalar dahil maksimum UGS saattir. İlave ekip ve ilave tam ekip için 2 şer saat arttırılarak hesaplanır. Tablo 3 ASGARİ DİNLENME SÜRELERİ BİR ÖNCEKİ UGS ASGARİ DS SKPK İLE ASGARİ DS Ana üs / Geçici üs 12Saat veya bir önceki UGS --- Konaklama üssü 10 Saat veya bir önceki UGS Not 1 Uzun Menzil / ZD farkı 3 saatten fazla Not 2 Not 1: Asgari dinlenme süresi konaklama üssünde SKPK ile maximum 1 saate kadar kısaltılabilir. Bu süre hiçbir zaman 10 saatin altında olamaz. Not 2: Konaklama üssünde 2 yerel geceyi kapsayan 36 saattir. Bu uçuşu takiben ana üs veya geçici üsse yapılacak dönüşün uçuş görev süresi sonundaki dinlenme süresi, en az 48 saattir. Not 3: Bu tablo ile ilgili ek zaman sınırlamaları, ilgili madelerde açıklandığı şekilde yapılacaktır. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 13

14 Tablo 4 ASGARİ BOŞ GÜNLER HAFTALIK AYLIK (Birbirini takip eden 28 gün) SÜRE 1 Boş Gün 7 Boş Gün ( ) YILLIK 96 Boş Gün Not 1: Dinlenme süresi ile bu tabloda dinlenme süresi dışında gösterilen boş günler, birbirinin üzerine ilave edilemez. Boş günler çalışılan gün ile orantılı olarak verilir. Not 2: Tablodaki haftalık 1 boş gün, aylık boş günlere dahil olarak verilebilir. Not 3: Bu tablo ile ilgili ek zaman sınırlamaları, ilgili madelerde açıklandığı şekilde yapılacaktır. Taslak SHT 6A-50 Rev.05 14

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 05) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 05) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 05) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1-

Detaylı

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1-

Detaylı

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU Madde 12 P1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti Unvan Adı Soyadı

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 3 DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 3) DEVLET UÇUCU PERSONELİNİN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK da veya EGM de uçucu

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/11

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2014/11 Sayı Konu T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü : 51859319-010.06.02/1882 : Uçuş Operasyon Müdürlüğü ne gönderilmesi gereken raporlar 06/08/2014 GENELGE UOD

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1G Revizyon 4 DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI. (SHT-1G Revizyon 4) DEVLET HAVA ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN PİLOTLARIN KREDİLENDİRİLMESİ TALİMATI (SHT-1G Revizyon 4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar, Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı; TSK

Detaylı

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI İLE TİCARİ HAVACILIK FAALİYETLERİ TALİMATI (SHT-6AD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında çok hafif

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(SHT OPS N - O) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNDE GÖREVLİ YER DERSİ, YOL EĞİTİMİ, ALIŞTIRMA UÇUŞU VE KONTROL YAPACAK KOKPİT VE KABİN EĞİTMENLERİNE İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER TALİMATI

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARI VE KISA SÜRELİ UZATILMASI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, Türk Hava Taşıma işletmeleriʹnin onaylı bulunan Bakım

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ (25.08.2015 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, Atılım Üniversitesi

Detaylı

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; TASLAK HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, ticari

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Operatörlerin Sorumlulukları SHY-6A Yönetmeliği Her işletmecinin ana amacı kar etmektir. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.

TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASI VERİLME VE/VEYA TEMDİT EDİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT- ÇHHA U.E) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNDE GÖREVLİ YER DERSİ, YOL EĞİTİMİ, ALIŞTIRMA UÇUŞU VE KONTROL YAPACAK KOKPİT VE KABİN EĞİTMENLERİNE İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER TALİMATI (REV 01) (SHT OPS N - O) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI Ek-1 Ceza Maddesi Muhatap Kurum/Kuruluş/Şahıs İhlalin Açıklaması Uygulanacak ceza miktarı (TL) 1 Bakım Kuruluşları Tesis ve ekipman

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ÖZEL UÇUŞ İZNİ BELGESİ VERİLME KURALLARINA İLİŞKİN TALİMAT Amaç (SHT-ÖUİB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, uygulanabilir

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü HABERLEġME SEYRÜSEFER GÖZETĠM (CNS) DENETĠMĠ DENETLEME KONTROL FORMU Görev onayı tarih ve sayısı: Denetlenen İşletmenin Unvanı: xxx Havaalanı CNS Hizmet Birimi Tarih: Yer: Denetleme Heyeti: 1- Heyet Başkanı:

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01)

NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01) NEVŞEHİR KAPADOKYA BALON UÇUŞ SAHASI SICAK HAVA BALONLARI SLOT UYGULAMA TALİMATI (SHT-BALON-SLOT) (Revizyon 01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODÜLER ALETLİ UÇUŞ SERTİFİKALI HELİKOPTER PİLOTU YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Hava İşletici Sertifikaları Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A), Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği (SHY 21), Ticari Hava Taşıma İşletmeleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

(17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

(17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç, Dayanak ve Kapsam Amaç MADDE 1 Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1. Tanımlar ve Kısaltmalar YEŞİL HAVAALANI PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 1.1 İşletme: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 09.01.2014 tarih ve 815-1 sayılı kararı ile yürülüğe girmiştir.) Amaç Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2017/02

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENELGE UOD 2017/02 Sayı : 51859319-010.07/E.362 03/02/2017 Konu : Yabancı Uyruklu Kabin Memuru Görevlendirme Usul ve Esasları GENELGE UOD 2017/02 1. Kapsam: Bu Genelge; Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6579 KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 22/2/2016 No : 2016/8559 Dayandığı KHK nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26/2/2016

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar nden: HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, havacılık

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KÜREK ÜCRET ÖDEME TALİMATI

KÜREK ÜCRET ÖDEME TALİMATI TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ÜCRET ÖDEME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Kürek Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği İl,

Detaylı

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Amaç HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI (SHT KİRALAMA) REV. 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, ticari hava

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ 2 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28726 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

SHY 6A TİCARİ HAVA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI

SHY 6A TİCARİ HAVA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI SY 6A TİCARİ AVA İŞLTMLRİ RUSAT AKIŞ DİYAGRAMI GNL ava yolu işletmesi kurmak isteyen bütün işletmeciler (tarifeli, tarifesiz, kargo, bölgesel) SY 6A Yönetmeliği 5(1)., 5(2)., 6., 7., 8(1)., 8(2)., 10.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:3.5.2014-28989 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı