ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zerrin FIRAT 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Y. Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Doktora Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı U.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Avrupa Topluluğuna Üye Ülkelerde İşsizlik Sigortası ve Türkiye de Uygulanabilirliği, Danışman: Doç. Dr. A. Murat Demircioğlu Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: İstihdam Politikalarının Oluşturulmasında İş ve İşçi Bulma Kurumu nun Etkinliği Küreselleşme Sürecinde İstihdam Kurumları, Danışman: Prof. Dr. Yusuf Alper 5. Akademik Unvanlar: Unvan Alan Üniversite Yıl Yardımcı Doçent İşletme Uludağ Üniversitesi 2012 Doçent Profesör 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 1

2 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. KOBAN Emine, FIRAT Zerrin; Kayıtdışı Ekonomide Vergi Ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim Olgusu (Perakende Sektörü -Bursa Alan Uygulaması), İş, Güç Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 1 Sıra: 8, No: 274, Yıl: 2007, ss , ISSN NO: , DOI: / x,(Index Islamıcus, Ebsco Socindex, Index Copernicus tarafından indexlenmektedir 2. Karakurt tosun E., Fırat Z., Küreselleşme Süreçlerinde Kentsel Yapıda Konut Olgusu ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Business and Economics Research Journal 3 (1) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Keser, Aşkın Fırat Zerrin Yöney Çalışma Psikolojisi Yazınında Güncel Bir Konu: İş/Yaşam Doyumu Tartışması Ve Celalabat ta (Kırgızistan) İki Üniversite de Uygulama,, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-10 Haziran KOBAN E., FIRAT Z., YILDIRIR H.; "An Overview of Logistics Industry and Assessment of Businesses (Thırd Party Logıstıcs-3PL) Offering Logistics Services", First International Scientific Conference, Changing in Social and Business Environment, Panevezys, Litvanya, 17-18, November, KOBAN E., FIRAT Z., YILDIRIR H., SABANCI A., In The Process of EU, The Importance and Applicability of E-Trade 2ort he SMEs Opening to the Foreign Markets. Uluslararası Avrupa Birliği ne Giriş Sürecinde KOBİ ler; Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Poster Sunum, 20-22, Mayıs Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. AYTAÇ Mustafa, AYTAÇ Serpil, FIRAT Zerrin, BAYRAM Nuran, KESER Aşkın, Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı Ve Kariyer Sorunları,, T.C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje No: 99/29, Haziran 2001,xiii+268 sayfa. 2. KOBAN Emine, FIRAT Zerrin, SELİMOĞLU, Emel Perakende Sektöründe Kayıtlı- Kayıtdışı Faaliyetlerin Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi,, AMPD Bilimsel Araştırma platformu ev sahipliğinde, T.C. Maliye Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi Destekli Proje Yarışması, 2005 Kayıtlı Kurallı Ekonomi ve Perakendecilik Araştırması, Mart 2006, ISBN: X, 238 sayfa 3. FIRAT Zerrin YÖNEY Avrupa Birliği nde Özürlülerin İstihdamına Yönelik Yeni Stratejiler ve Türkiye,, Prof Dr. Nusret Ekin e Armağan Kitap,TÜHİS Yayını, No 38, Ankara, 2000, ss

3 4. FIRAT Zerrin YÖNEY, İşe Yerleştirmede Yeni Anlayış; Outsourcing ve İnternet (E- İşe Yerleştirme Hizmetleri), Çalışma Yaşamında Dönüşümler ( Der: Aşkın Keser), Ezgi Kitabevi Yayını, Çalışma Hayatı Dizisi:1. Kitap, Mart 2002, Bursa, ISBN , ss Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. FIRAT Zerrin YÖNEY Üniversitelerin İş Dünyası ile İlişkilerinde Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarı,, U.Ü.,İ.İ.B.F. Dergisi, Ocak 2000, Kış Dönemi, Cilt 18, Sayı 1, Bursa 2. FIRAT Zerrin YÖNEY Bursa da Özürlülere Yönelik Çalışmalar,, U.Ü.,İ.İ.B.F. Dergisi, Ekim 2001, Güz Dönemi, Cilt 19, Sayı 3, Bursa 3. FIRAT Zerrin YÖNEY İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı ve Özel İstihdam Büroları, U.Ü.,İ.İ.B.F. Dergisi, Ekim 2001, Güz Dönemi, Cilt 19, Sayı 3, Bursa Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. FIRAT Zerrin YÖNEY, ÖZEL, Nilgün; Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Meslek Eğitimine Bakışları Üzerine Bir Araştırma, 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ekim *1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ekim 2001, Marmara Üniversitesi, Yayın No:701, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yayın No:5, İstanbul, 2001, ISBN NO: , ss AYTAÇ Serpil, FIRAT Zerrin YÖNEY, KESER Aşkın; Akademisyenlerin İş Tatminine Yönelik Ampirik Bir Değerlendirme, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 2001,MPM, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. *8. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2001, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,ss Ceylan Canan, Fırat Zerrin Yöney, Bayram Nuran; Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri,, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2004.* 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Özet Bildiri 4. FIRAT Zerrin YÖNEY Güvenlik Kültürü { Poster Bildiri },, 10. Ergonomi Kongresi Uluslar arası Katılımlı, 7-9 Ekim *10. Ergonomi Kongresi Uluslararası Katılımlı- Özet Bildiri Kitabı, 7-9 Ekim 2004, T.C. Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004, ss kitabı, Mayıs 2004, T.C. Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004,ISBN , ss Bölüktepe, F.E. Fırat Z., Termal Turizm Müşteri Potansiyelinin Analizi: İnegöl Oylat Kaplıcaları Örneği, ( Poster ) Bursa Türkiye Karakurt tosun E., Fırat Z., KÜRESELLEŞME SÜREÇLERİNDE KENTSEL YAPIDA KONUT OLGUSU VE KİŞİLERİN KONUT TERCİHLERİ: BURSA ÖRNEĞİ ( Poster) BURSA

4 7.7. Diğer yayınlar 1. KOBAN Emine, FIRAT, Zerrin, Keser Hilal Yıldırır, Küresel Rekabette Lojistik Olgusunda Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye de Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Marmara Üni. ÖNERİ, Sayı 31, Yıl 18, Cilt 8, Ocak 2009, ss (ISSN D FIRAT Zerrin YÖNEY, Üniversitelerde Düzenlenen İstihdam Fuarları ve İstihdam Haftası,, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C:1, S:1, 1999, Bursa, 3. FIRAT, Zerrin YÖNEY Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları ve Sosyal Hizmetlerin Yeri, İş- Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2001,C.3., S.1,Bursa FIRAT Zerrin YÖNEY, ÖZEL Nilgün Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Çalışma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme,, İş- Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2001,C.3., S.1, Bursa FIRAT Zerrin YÖNEY, Yeni Bir Meslek: Bireysel Emeklilik Aracıları, İş- Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2003, Cilt:5 Sayı: 2 1,Bursa FIRAT Zerrin YÖNEY İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan İŞKUR'a -İşe Yerleştirme Hizmetleri, İş- Güç, Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2003,C.5., S.2, Bursa.- 7. FIRAT Zerrin, ÖZEL Nilgün. İnsan Kaynakları Yönetimi Ve İş Güvenliği 4857 Sayılı Yasa Açısından Bir Değerlendirme, Paradoks.org, Yıl3, S.2, Temmuz Fırat Zerrin İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Güvenliğine Yaklaşımı Paradoks.org, Yıl4, S.1, Ocak FIRAT Zerrin, AKSÜYEK Handan, Özel İstihdam Büroları Ve Çalışma Hayatındaki Yeri,., Paradoks Dergi, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl 5, Sayı2 Temmuz 2009, E-Dergi, ISSN NO:

5 8. Projeler Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı Ve Kariyer Sorunları, Mustafa AYTAÇ, Serpil AYTAÇ, Zerrin FIRAT, Nuran BAYRAM, Aşkın KESER, T.C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje No: 99/29, (BAP Projesi) Perakende Sektöründe Kayıtlı- Kayıtdışı Faaliyetlerin Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi, Emine KOBAN, Zerrin FIRAT, Emel SELİMOĞLU, AMPD Bilimsel Araştırma platformu ev sahipliğinde, T.C. Maliye Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi Destekli Proje 2005 Kayıtlı Kurallı Ekonomi ve Perakendecilik Araştırması, Bölüktepe F.E., Fırat Z., Termal Turizm Müşteri Potansiyelinin Analizi: İnegöl Oylat Kaplıcaları Örneği U.Ü.Bilimsel Araştırma Birimi 2012 Bursa Büyükşehir Belediyesi Aydın Z.B., Kaygusuz S.Y., Fırat Z., İ.G.E.P (İç göç entegrasyon projesi-bursa Büyükşehir Belediyesi,Uludag Üniversitesi, İşkur, BTSO) İdari Görevler DEKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2012 den itibaren Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi BÖLÜM BAŞKANLIĞI Haziran 2012 den itibaren Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI Haziran 2012 den itibaren Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD MÜDÜR YARDIMCILIĞI Kasım Kasım 2011 Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Ekim Nisan 2012 SBMYO Yönetim Kurulu Üyeliği PROGRAM BAŞKANLIĞI Öğretim Dönemi SBMYO-Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanlığı Öğretim Dönemi SBMYO-Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanlığı PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ Ekim 200 SBMYO Program Kurulu Üyeliği BÖLÜM BAŞKANLIĞI Kasım Nisan 2012 SBMYO Toptan ve Perakende Satış Bölüm Başkanlığı ÖĞRENCİ İŞLERİ ve EĞİTİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ(ÖYÜK) Şubat 2009 dan İtibaren 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 5

6 11. Ödüller Proje Destek Ödülü "Perakende Sektöründe Kayıtlı Kayıtdışı Uygulamaların Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi " Yrd. Doç. Dr. Emine KOBAN, Dr. Zerrin FIRAT, Ögr. Gör. Emel SELİMOĞLU ( Ortak Çalışma ), Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Bilimsel Araştırma Platformu tarafından, T.C Maliye Bakanlığı ve Sabancı Üniversitesi Destekli Proje Yarışması, Koşulsuz Destek Ödülü,Şubat 2005, İstanbul Ulusal Birincilik Ödülü "Perakende Sektöründe Kayıtlı Kayıtdışı Uygulamaların Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi "Yrd. Doç. Dr. Emine KOBAN, Dr. Zerrin FIRAT, Ögr. Gör. Emel SELİMOĞLU ( Ortak Çalışma ), Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Bilimsel Araştırma Platformu tarafından T.C Maliye Bakanlığı ve Sabancı Üniversitesi Destekli Proje Yarışması/ Nisan

7 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademi Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı k Yıl Teorik Uygulama Sayısı Genel İşletme Güz İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Emlak Değerlendirme Teknikleri Özel Güvenlik ve Meslek Etiği Mesken Yapı Bilgisi İlkbahar Sigorta İş ve Sosyal Güvenlik İş ve Sosyal Güvenlik İş Güvenliği Yaz Örgütsel Davranış Genel İşletme Güz İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Emlak Değerlendirme Teknikleri İlkbahar Mesken Yapı Bilgisi Emlak Değerlendirme Teknikleri Mesken Yapı Bilgisi Güz İşletme I İşletme II Bahar İşletme Yönetimi II İş Sağlığı ve Güvenliği

8 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. Bilimsel Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği Fırat Z., İş, Güç Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi e-dergi ISSN NO: , DOI: / x, Fırat Z., Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi e- Dergi Akademia Elekronik Yayıncılık ISSN/E-ISSN : / Akademik ve Sektörel Danışmanlıklar Bursa Valiliği İl Özürlüler Kurulu Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Komisyonu Üyeliği ( ) Uludağ Üniversitesi Yürütme Kurulu Kararı ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (BESOB), "Eğitim ve Proje Geliştirme Danışmanlığı" (Kasım Kasım 2011). Çeşitli Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sunumlar FIRAT, Z., Kayıtlı Kurallı Ekonomi ve Perakendecilik, AMPD Perakende Zirvesi, 7 Mart 2006, Çırağan Sarayı, İstanbul. FIRAT, Z., Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer, BESOB Genel Sekreterler Toplantısı, Bursa FIRAT, Z., Esnaf ve Sanatkarların Sorunları, ; BESOB Bursa Birlik Başkanları Toplantısı, Bursa. Esnaf sorunlarına çözüm aramak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, , Ankara "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları, çok ortaklı işyerleri, küçük sanayi siteleri", BESOB Toplantı Salonu, 6-7 Mayıs 2009, Z.Fırat ve E.Koban Çeşitli Dergilerde Yayınlanan Yazılar " Perakendede Kayıt Dışına Bilimsel Kayıt", Arasta Dergisi, S.29, Mart Nisan Perakende Devrimi Geleneksel perakende yeniden yapılandırılmalı, Bursa Ekonomi, BTSO Aylık Yayın Organı, No.222, Ağustos Esnaf ve Sanatkarların Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları, Besob Haber, Sayı 1, Mart Kayıtdışı İstihdam, Besob Haber, Sayı 2, Haziran 2007.( Yayın Aşamasında) Gündemden: İş Kazaları, Besob Haber, Sayı 4, Ekim Fırat, Zerrin, İnşaatta Güvenlik/İnşaat İşkolunda İş Güvenliği, Bazaar Yaşam-Bursa, Yıl 1, Sayı 6, Şubat 2010 Fırat, Zerrin; Alım için Uygun Zaman, e-konut, Gayrimenkul, İnşaat ve Dekorasyon Dergisi, Mayıs/Haziran 2010, Sayı 2. 8

9 Fırat, Zerrin; Konut Alırken Pişman Olmamak İçin, e-konut, Gayrimenkul, İnşaat ve Dekorasyon Dergisi, Mart/Nisan 2010, Sayı 1. 9

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül

ÖZGEÇMİŞ. İşletme Fakültesi Strateji ve Politika Bölümü - Boston Üniversitesi, Boston, MA ABD. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dokuz Eylül ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu GÜLER Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 04.04.1976 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program - Fakülte / Enstitü Lisans Psikoloji Bölümü / Fen Edebiyat Fakültesi Y. Lisans İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1 1. Unvanı : Doç. Dr. 2. Adı : Muhammed Asıf 3. Soyadı : YOLDAŞ 4. Bölümü : Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 5. Anabilim Dalı : İşletme 6. Doğum Tarihi : 21.03.1975 7. E-Posta

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı