Samsun un Kalkınma Meselesi; İç ve Dış Dinamikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun un Kalkınma Meselesi; İç ve Dış Dinamikler"

Transkript

1 SAMSUN SEMPOZYUMU, Ekim 2011 Bildiri Adı Samsun un Kalkınma Meselesi; İç ve Dış Dinamikler Bildiri Sahibi Okan GÜMÜŞ Samsun TSO Genel Sekreter Yard. Avusturya Samsun Fahri Konsolosu Özet Samsun şüphesiz, Türkiye nin Karadeniz Bölgesi ndeki en büyük ve en gelişmiş şehri. Mevcut altyapısı (kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağı, ticaret limanı, havaalanı, organize sanayi bölgeleri, serbest ticaret bölgesi, üniversiteler) ile Karadeniz Havzası nın üretim, ticaret ve hizmet merkezi olmaya en büyük aday şehir li yılların başından itibaren sürekli gündemde olan Kalkınma, Gelişme, Büyüme, Dışa Açılma tartışmaları ise ümit vaat edici. Üstelik Samsun, kalkınma yolunda, tarihinin hiçbir döneminde daha iyi bir ulusal ve uluslararası konjonktür görmedi. Giderek artan kamu ve özel sektör yatırımları, doğrudan yabancı yatırımların gelmesi ve şehrin iç dinamiklerinin bu kadar canlı olması heyecan verici. Ancak kalkınma, düşünülenden çok daha komplike ve uzun vadeli bir süreç. Kalkınmış bir şehir olma yolunda Samsun önemli bir potansiyele sahip ancak kalkınma konusu da en az o kadar önemli bir mesele. Bugün Samsun için, uluslararası kriterlere göre ve gerçekçi bir gözle bakıldığında, kalkınmış-gelişmiş bir şehir demek zor görünüyor. Dünyanın kabul ettiği kalkınmışlık derecelendirmesinde, ön koşul olarak, ister zaman isterse an esas alınsın mutlaka karşılaştırma yapılacak ülke/bölge/il gruplarının olması ve ortalamadan yüksek performansa ya da düzeye sahip olunup olunmadığının tespiti gerekir. Doğrudan ve dolaylı göstergelerin karşılaştırılması gerekir li yılların ilk çeyreğinin sonlarında Samsun ne ölçüde bir büyüklüğe erişecek, Samsun da yaşayan insanlar hangi özellikleri ile öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı ortaya koyacaklar ve, belki daha da önemlisi, diğer şehirlerin performansları ile karşılaştırıldığında sonuçlar bize neyi gösterecek? 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne ilişkin ciddi hedefleri olan bir İlkadım Şehri, kalkınma konusuna nasıl yaklaştığını, bu zor konuyu nasıl algıladığını, hangi metodolojiyi doğru ve faydalı kabul ettiğini açıkça ifade edebilmelidir. Biz, Samsun da yaşayanlar olarak ne anlıyoruz kalkınmış lıktan? Kalkınmaya, gelişmeye karar vermiş ve Hükümet tarafından Cazibe Merkezi ilan edilmiş bir şehir olarak Samsun un önünde cevap bekleyen muhtemel örnek- sorular neler olabilir? 1. Samsun un 2023 vizyonu nedir, şehir olarak hangi noktaya veya noktalara ulaşmalıyız? 2. Samsun için belirlenen kalkınma stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri nasıl belirlenmeli ve revize edilmelidir? 3. Samsun da kalkınma konusunda Toplumsal Bilinç var mıdır, hangi düzeyde toplumsal dayanışma temin edilebilmektedir? 4. Samsun da kalkınma konusunda bütüncül bir tanıtım faaliyeti var mıdır ve kalkınma konusundaki toplumsal katılım, en azından asgari müştereklerde, ne düzeydedir? 5. Samsun da Kalkınma Sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır? Anahtar Sözcükler Samsun, Kalkınma, Gelişme, Büyüme, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

2 Karadeniz Havzasının Üretim, Ticaret ve Hizmet Merkezi SAMSUN; Kalkınma Meselesi, İç ve Dış Dinamikler Samsun şüphesiz, Türkiye nin Karadeniz Bölgesi ndeki en büyük ve en gelişmiş şehri. Mevcut altyapısı (kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağı, ticaret limanı, havaalanı, organize sanayi bölgeleri, serbest ticaret bölgesi, üniversiteler) ile Karadeniz Havzası nın üretim, ticaret ve hizmet merkezi olmaya en büyük aday şehir li yılların başından itibaren sürekli gündemde olan Kalkınma, Gelişme, Büyüme, Dışa Açılma tartışmaları ise ümit vaat edici. Ümitlerin ciddi planlara ve yatırımlara dönüşüyor olmasını görmekse bir Samsun lu olarak oldukça sevindirici. Üstelik Samsun, kalkınma yolunda, tarihinin hiçbir döneminde daha iyi bir ulusal ve uluslararası konjonktür görmedi. Giderek artan kamu ve özel sektör yatırımları, doğrudan yabancı yatırımların gelmesi ve şehrin iç dinamiklerinin bu kadar canlı olması heyecan verici. Ancak kalkınma, düşünülenden çok daha komplike ve uzun vadeli bir süreç. Kalkınmış bir şehir olma yolunda Samsun önemli bir potansiyele sahip ancak kalkınma konusu da en az o kadar önemli bir mesele. İktisadi kalkınmışlık ise gelişmenin yalnızca bir boyutu. Bugün Samsun için, uluslararası kriterlere göre ve gerçekçi bir gözle bakıldığında, kalkınmışgelişmiş bir şehir demek zor görünüyor. Dünyanın kabul ettiği kalkınmışlık derecelendirmesinde, ön koşul olarak, ister zaman isterse an esas alınsın mutlaka karşılaştırma yapılacak ülke/bölge/il gruplarının olması ve ortalamadan yüksek performansa ya da düzeye sahip olunup olunmadığının tespiti gerekir. Doğrudan ve dolaylı göstergelerin karşılaştırılması gerekir; Yüksek gelir, asgari geçim standardının güvence altına alınması, vs. Kadınların meclislerde temsil düzeyi, bireysel tercihlerin yönetime yansıması, vs. İktisadi, siyasi ve sosyal yaşamda sınırları belirleyen düzenlemeler (iş açmak için asgari prosedür süresi, suç oranları, cinayet sonucu ölüm düzeyi, vs.) Uzun ömür, kişisel becerinin yüksekliği, vs. Lisansüstü mezunlar, ar+ge çalışanları, patent+telif geliri alanların nüfustaki ağırlığı ve gelir miktarları, internet kullanım yoğunluğu, vs. Fert başına GSYİH, iktisadi büyüme, tasarruflar, sabit sermaye yatırımları, bankacılık sektör genişliği, vs. En düşük gelir grubundakilerde yıllık gelir, çalışanların yıllık gelir ümidi, emekli aylıkları, vs. Yaşam beklentileri, ölüm oranları, doktor başına düşen nüfus, kişi başına düşen kalori miktarı, vs.

3 Samsun ve 400 km lik çaplı çevresi ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış bu tür bir göstergetablo çalışması yok gibi. Yapıldığında ne durumda olduğumuzu belki daha iyi görebileceğiz... Nasıl Bir Kalkınma? Kalkınma konusunun, son on yıldır, Samsun özelinde ve Karadeniz havzasında sürekli konuşuluyor olması şüphesiz çok umut verici. Zira Samsun coğrafi konumu ve nüfus büyüklüğü ile yakın bölgesinin en büyük şehri olarak bunu fazlasıyla hak ediyor. Ancak 2000 li yılların ilk çeyreğinin sonlarında Samsun ne ölçüde bir büyüklüğe erişecek, Samsun da yaşayan insanlar hangi özellikleri ile öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı ortaya koyacaklar ve, belki daha da önemlisi, diğer şehirlerin performansları ile karşılaştırıldığında sonuçlar bize neyi gösterecek? Şimdiden tahmin etmek çok güç. Tahminlerden öte, son günlerde çok sık gündeme gelen, Kalkınma Çalışmaları, Gelişme Planları, Master Planlar ortaya çıkıyor. Ancak Kalkınma kavramının bizzat kendisinin nasıl algılandığı da en az bu çalışmalar kadar önemli. Nasıl bir kalkınmışlık istediğimiz üzerine ise; artık iyiden sıradanlaşmış, oldukça genel ifadeler dışında fazla bir yaklaşım duyamıyoruz, derde derman olacak yeni bir yoruma rastlamak ise neredeyse imkansız. Halbuki 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne ilişkin ciddi hedefleri olan bir İlkadım Şehri, kalkınma konusuna nasıl yaklaştığını, yüzyıllardır insanoğlunun zihnini yormuş bu zor konuyu nasıl algıladığını, hangi metodolojiyi doğru ve faydalı kabul ettiğini açıkça ifade edebilmelidir. A.B.D., Avrupa Birliği, Uzak Doğu (Japonya, Çin) kalkınmışlığı nasıl anlıyor, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin ve şehirlerinin durumu ne, Birleşmiş Milletler Kalkınma kavramını nasıl yorumluyor? Diğer ülkeler bir yana, kalkınmışlık yolunda at başı giden Türkiye deki diğer şehirlerin bu konudaki algılamaları nasıl ve bizim şehir olarak pozisyonumuz ne, onlardan ayrıldığımız ve/veya birleştiğimiz noktalar nerelerde yoğunlaşıyor? En önemlisi Biz, Samsun da yaşayanlar olarak ne anlıyoruz kalkınmış lıktan?

4 Cevap Bekleyen Muhtemel Sorular? Kalkınmaya, gelişmeye karar vermiş ve Hükümet tarafından Cazibe Merkezi ilan edilmiş bir şehir olarak Samsun un önünde cevap bekleyen muhtemel sorular neler olabilir? Samsun un 2023 vizyonu nedir, şehir olarak hangi noktaya veya noktalara ulaşmalıyız? Samsun da kalkınma konusunun tartışmasız önderliğini kim ve/veya hangi kurum yapacak? Samsun da kalkınma konusunun organizasyonunu ve genel koordinasyonunu kim ve/veya hangi kurum yapacaktır? Kalkınma konusunun önemli araçları olan Kritik Kurumlar hangileridir ve sorumlulukları nelerdir? Kamu, özel ve diğer (STK vb.) kurumların ayrı ayrı rolleri nelerdir? Samsun un geleneksel olarak güçlü olduğu sektörler hangileridir ve bu sektörlerle ilgili öngörüler/hedefler nelerdir? Samsun için stratejik sektörler hangileridir ve bu sektörlerle ilgili öngörüler/hedefler nelerdir? Samsun için Lokomotif sayılabilecek sektörler hangileridir ve bu sektörlerle ilgili öngörüler/hedefler nelerdir? Kalkınma konusundaki global, bölgesel, ulusal ve yerel trendler ne yöndedir? Samsun için belirlenen kalkınma stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri nasıl belirlenmeli ve revize edilmelidir? Samsun için bir yatırım programı var mıdır ve alt yapıya ilişkin yatırım hedeflerinden hangi düzeyde hangi kurumlar sorumludur? Samsun için diğer yatırım alanlarının tespiti, projelendirilmesi, tanıtımı, dağılımı ve takibi ile ilgili konular hangi kurum veya kurumların sorumluluğundadır ve nasıl yerine getirilmektedir? Samsun un kalkınması için olmazsa olmaz gibi görünen İnsan kaynakları alanındaki hedefler ve projeksiyonlar nelerdir? İnsan Kaynakları ile ilgili öğrenim ve eğitim planlaması ne durumdadır ve girişimcilik/rekabet edebilirlik hedeflerini nasıl etkileyeceği beklenmektedir?

5 Kalkınma ile ilgili genel ve özel projelendirme hangi düzeyde yapılmaktadır? Makro, mikro ve bütünleşik düzeydeki proje öngörüleri ve bütçeleri, süreleriyle birlikte, nelerdir? Samsun da öngörülen kalkınmanın finansmanı nasıl sağlanacaktır? Kamu finansmanı, özel sektör finansmanı, uluslararası ve ulusal finansman kaynaklarından yeterince yararlanılmakta mıdır? Elde edilen finansın yönetimi nasıl ve hangi düzeyde koordine edilmektedir? Samsun da kalkınma konusunda Toplumsal Bilinç var mıdır, hangi düzeyde toplumsal dayanışma temin edilebilmektedir? Samsun da kalkınma konusunda bütüncül bir tanıtım faaliyeti var mıdır ve kalkınma konusundaki toplumsal katılım, en azından asgari müştereklerde, ne düzeydedir? Kalkınma Psikolojisi ve Sosyolojisi üzerine yürütülen ve Samsun şehrinin kalkınma sürecinde aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik hangi projeler veya faaliyetler söz konusudur? Samsun da Kalkınma Sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır? Bölgesel Potansiyellerle Kalkınmaya Dayalı Anlayış ve Kalkınma Ajansları Günümüzde birçok devlet ve Bölgesel Kalkınma Ajansı için, rekabet olmazsa olmaz koşulların başında gelmektedir. Bölgesel politikaların ise giderek bölgenin kapasitesini artırmaya dayandığı ve içsel dinamiklerine dayanan bir çizgiye ve stratejiye oturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim, becerilerin geliştirilmesi, yerel halkın yenilik ve kalkınma için kapasitesinin artırılması, işsizliğin azaltılması ve yerel yönetimler, kalkınma ajansları, yerel iş çevreleri ve sivil toplum arası işbirliği kilit bir rol taşımaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle günümüzde bilgi, bilgi teknolojileri, küresel-ulusal-bölgeselyerel düzeydeki işbirliği faaliyetleri ve geniş katılımlı Bölgesel Kalkınma Ajansı modelleri ağırlık kazanmaktadır. Ajanslar bilgiyi üretme, bilgiye ulaşma, bölgelerinin tanıtımını yapma, geniş katılım ve işbirliği ortamının odağı olma yönünde bir değişim göstermektedir. Özellikle Avrupa da, 1990 ve 2000 lerden sonra bölgelerin kendilerine değişen yapı içinde yer aramak zorunda kalmaları, bölgeler açısından daha rekabetçi bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. Bu süreçte devletlerin rolünün neo-liberal politikaların etkisiyle kısmen azalmasıyla bölgeler daha aktif bir hale gelmiştir. Yatırımlar için bölgeler arasındaki

6 rekabetin artması da bu noktada bölgesel politika liderlerini temel aktör konumuna getirebilmektedir. Avrupa Komisyonu na göre bölgesel rekabet gücünü aşağıdaki faktörler belirlemektedir; a. Sektördeki istihdam yoğunlaşması. Verimliliği yüksek sektörlerde istihdam rekabet gücünü arttırırken verimliliği düşük sektörlerde istihdam rekabet gücünü azaltmaktadır. b. Dış göç ve yaşlı nüfusun fazlalığı. Emekli ya da yaşlı nüfusun fazla olması ve genç nüfusun başka bölgelere kayması bölgenin rekabet gücünü azaltmaktadır. c. Yatırımlar. Yatırımların fazla oluşu doğal olarak rekabet gücüne olumlu etki yapmaktadır. d. Bölgeye yapılan dolaysız yabancı sermaye yatırımları. Sanayi yapısında olumlu etkiler doğuran yabancı yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Türkiye de de özellikle Endüstri Bölgeleri Kanunu vasıtasıyla yüksek teknolojinin yabancı yatırımcıyla birlikte ülkemize çekilmesi hedeflenmektedir. Türkiye de henüz kurulmuş bir Endüstri Bölgesi bulunmamaktadır. Ancak Kalkınma Ajansları nın kurulmasıyla birlikte bu konudaki öncü rolü üstlenmesi beklenmektedir. e. Bilgi ekonomisi varlıklarına yapılan yatırımlar/yenilikler. Bölgede Ar-Ge, eğitim, bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlar son derece önemlidir. Çünkü bilgi ve yenilikle elde edilen farklılaşma günümüzde rekabet açısından avantaj sağlayıcı unsurlardan biridir. Bu konuda Kalkınma Ajansları ve üniversiteler arasında işbirliği kurulmalı ve yeniliklerin üretilmesi teşvik edilmelidir. f. Altyapı donanımı. Özellikle ulaşım konusu burada öne çıkmaktadır. Ulaşım ağlarının üstünde olan bölgelerin rekabet gücünde artış elde ettiği bilinmektedir. g. Eğitim düzeyi. Bölgedeki nüfusun yenilik üretebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme becerisi gereklidir. Bölgelerin bilgiye dayanan rekabet gücü elde edebilmesi için beşeri sermayesinin buna elvermesi gereklidir. Bu konudaki bir diğer unsur da dış göçtür. Gelişmekte olan bölgelerin yetişmiş insan gücünün istihdam, eğitim vb. nedenlerle gelişmiş bölgelere göç etmesi ülkemizde de yaşanan bir durumdur. Avrupa Birliği bölgesel politikasının yılları arasındaki öncelik alanlarından biri rekabet gücünün arttırılmasıdır dönemindeki bu süreçte bölgelerin ve kentlerin

7 cazibesini arttırma, yenilik, girişimcilik ve bilgi ekonomisinin büyümesini destekleme ve daha fazla ve daha iyi iş alanları yaratma kavramları öne çıkacaktır. Örneğin; Karadeniz bölgesi konsorsiyum liderliğini Samsun TSO nun yürüttüğü, KOBİ(lerin uluslar arası rekabet edebilirlik düzeylerini artırma amacıyla oluşturulan Avrupa İşletmeler Ağı projesi gibi. KOBİ ler bu sürecin dinamik aktörleridir. Bölgesel Kalkınma Ajansları da bu süreçte faaliyet gösterdikleri bölgelerin küresel pazarda rekabet gücü elde edebilmesine, tanıtılmasına ve bölgelerine yatırım çekilmesine yönelik faaliyet göstererek küreselleşmeyle birlikte önemi artan yapılanmalardan biri haline gelmiştir. Küresel rekabetin sağlanabilmesi için tanıtım faaliyetlerinin de büyük önemi bulunmaktadır. Bölgeler sadece yatırımları kendi bölgelerine çekme amacıyla rekabet içine girmemektedirler. Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları gibi önemli küresel etkinlikler için rekabet etmek de olasıdır. Dünya çapındaki etkinliklerin bir bölgede düzenlenmesinin önemi ortadadır. Bu etkinliklerin düzenlenmesiyle bölgeler kendi tanıtımlarını sağlamak ve sonrasında yatırım ve iş olanaklarını geliştirilebilmek için büyük bir fırsatı da yakalamış olmaktadırlar. Rekabet edebilirlik ve girişimciliğin Bölgesel Kalkınma Ajansları nın sorumluluğunda olduğu düşünülmektedir. Küresel rekabet, bölgesel politikaların tespiti, işbirliği ve eşgüdüm sağlama misyonlarıyla ön plana çıkan Kalkınma Ajanslarını bu noktada bölgesel/kurumsal idari yapılanma olarak analiz etmek gerekmektedir. Kaynakça: Ataay, Faruk (2005), Bölgesel Kalkınma Ajansları Modelinin Kalkınma Anlayışı, Erişim Tarihi: EURADA web sitesi, Report EUROPEAN COMMISION, A Study on the Factors of Regional Competitiveness A Draft Final Report for The European Commision Directorate-General Regional Policy, Erişim: 10/08/2010. Hekimoğlu, B., Altındeğer, M. (2006), Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Samsun. s:18. /yayim/strateji/bolge.pdf.

8 Karaarslan, Gökçe (2008), Avrupa Birliği ve Türkiye de Bölgesel Politikalar ve Kalkınma Ajansları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi-Maliye Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayasü, Serap; Melih Pınarcıoğlu, Suna Senem Yaşar, Sencer Dere, (2003), Yerel/Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Arttırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: Pınarcıoğlu, Melih; Oğuz Işık, (2004), Yeni Kalkınmacılık: Bölgesel Kalkınmada Arayışlar, GAP-GİDEM Yayınları- 4. ÖZER, Yunus Emre (2008), Küresel Rekabet-Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Review of Social, Economic & Business Studies, 9(10): Erişim Tarihi: Taş, Cesurhan (2008), Kalkınmaya Giden Yol Kalkınma Ajanslarından mı Geçer?, Ekonomik Yorumlar Dergisi. Sayı: 523, T.C. Kalkınma Bakanlığı resmi web sitesi, Bölgesel Kalkınma Programları

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

Kalkınmaya Giden Yol Kalkınma Ajanslarından mı Geçer? Cesurhan TAŞ Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı

Kalkınmaya Giden Yol Kalkınma Ajanslarından mı Geçer? Cesurhan TAŞ Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:523 Cesurhan TAŞ Çukurova Kalkınma Ajansı Uzmanı C. TAŞ 7 1-Giriş Ülkemiz, dünya çapında iktisadi büyüklük sıralaması açısından henüz ilk on ülke arasına

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 BÖLGESEL KALKINMADA GİRİŞİMCİLİĞİN VE TEKNOLOJİNİN YERİ: TR83 BÖLGE ANALİZİ 1 2 3 ÖZET Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmayı

Detaylı

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ Doç.Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi. ĐĐBF Kamu Yönetimi Bölümü ÖZET Bölgesel Kalkınma Ajansları; sektörel ve genel kalkınma sorunlarını

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

(2011-2013) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak

(2011-2013) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak TRC3 Düzey 2 Bölgesi (Mardin - Batman - Siirt - Şırnak) Bölge Planı (20-203) TRC3 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (20-203) Mardin - Batman - Siirt - Şırnak T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Savurkapı Mah. Nusaybin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

ATILIM İÇİN BİLİŞİM. Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023

ATILIM İÇİN BİLİŞİM. Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023 ATILIM İÇİN BİLİŞİM Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023 Atılım için Bilişim, Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü-Atılım Stratejisi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde

Detaylı

ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU İÇ ANADOLU-AKDENİZ ÖZEL EKONOMİ KORİDORU

ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU İÇ ANADOLU-AKDENİZ ÖZEL EKONOMİ KORİDORU EKİM 2012 KONYA ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU İÇ ANADOLU-AKDENİZ ÖZEL EKONOMİ KORİDORU [TASLAK] Kalkınma Ortak Paydamız T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 İçindekiler

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

İller İçin Gelecek Stratejileri. Malatya Sonuç Raporu

İller İçin Gelecek Stratejileri. Malatya Sonuç Raporu İller İçin Gelecek Stratejileri Malatya Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. TEB MALATYA GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...13 B. TEB MALATYA GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLAN 1 22015-2019 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN HAZIRLIK KOMİSYONU Komisyon Başkanı: Fatih GAVGACI Koordinatör Birim: Planlama

Detaylı