Güler Demirova * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güler Demirova * ÖZET"

Transkript

1 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler PİYANO EĞİTİMİNDE GAM TEKNİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Güler Demirova * ÖZET Gamlar piyano eğitiminde teknik çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışmanın genel amacı gamların yerini ve önemini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda gam çalışmalarının faydaları, piyano tekniğinde gamların eğitimi ve öğretimi konusunda farklı görüş ve yaklaşımlara yer verilmiştir. Gam çalışmalarında dikkate alınacak hususlar belirtilerek bu konuda bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Piyano eğitimi, piyano tekniği, gam. ABSTRACT Scales are inextricable part of studying techniques in piano education. The main purpose of this study is to designate its place and importance. To address the main aim, this paper discusses alternate opinions on the benefits of scales, its education, and teaching in piano technique. The paper also provides suggestions on what to take cognizance of, while studying scales. Key Words: Piano education, piano technique, scale. GİRİŞ Gamlar piyano tekniğini oluşturan en önemli ve vazgeçilmez öğelerden birisidir. Piyano sanatının başlangıcından günümüze kadar gamların önemini vurgulamayan piyanist ve piyano eğitimcisi hemen hemen yok gibidir. Bir çok ünlü piyanist ve eğitimci bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerini çeşitli yayınlarda dile getirmişlerdir. Piyano eğitiminde gamların öğretimi ve çalınış yöntemleri özel bir yere sahiptir. Bu nedenle piyano tekniği ve piyano eğitiminde gamların yeri ve önemini belirlemek, öğrencinin teknik gelişimine etki ve katkılarını ortaya koymak ve öğretime ilişkin farklı düşünce, görüş ve yöntemleri tanıtmak, bazı önerilerde bulunmak çalışmanın genel amacını oluşturmuştur. PİYANO TEKNİĞİ Bir müzik yapıtının içeriğindeki teknik ve sanatsal zorlulukların doğru anlaşılması ustalığın esas temelidir. Avusturyalı ünlü piyanist Arthur Schnabel, bu konuda şöyle demiştir: Zorlukları bulmak ve belirlemek, onları çözmek, sıralamak ve aşmak demektir. Bu cümle daha net bir şekilde açıklanacak olursa, ortaya şöyle bir fikir oluşumu çıkar: Düşünsel olarak aklımızla bir eserin tüm zorluklarını çözdüğümüz zaman, o eseri gerçekten kaliteli bir şekilde çalabilmemiz mümkündür. (Sokolov, 1968, s.176) Bu nedenle, piyano tekniğinde gereken hassasiyet, esneklik, rahatlık ve gevşeklik oluşturan fiziki hareketler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. * Öğr. Gör. A.Ü.Devlet Konservatuvarı, Opera-Koro Bölümü. 14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Öğrencinin bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak, müzik zevkini geliştirmek, ona hayatı boyunca yardımcı olacak ve rehberlik edecek bir anahtar vermek piyano eğitimcilerinin en önemli amaçlarındandır. Bu anahtar ise temel piyano tekniğidir. Öğrencinin teknik gelişimi piyano eğitimi süresince en çok üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Piyano tekniğinden söz edildiğinde temel piyano teknikleri (legato, staccato, non legato vb.), tuşe (parmakların tuşa dokunma biçimi), sürat, hatasız ve net çalma, temiz ve doğru pedal kullanma, dinamikleri (nüansları) doğru ve yerinde uygulama gibi unsurlar anlaşılmaktadır. Bazen teknik gelişmeyi yanlış anlayanlar da olmaktadır. Hız, kuvvet ve dayanıklılık gibi özellikler teknik içerisinde düşünülebilmektedir. Oysa, teknik hem kuvvetli, hem hafif, hem yumuşak, hem keskin, hem derin, hem zarif, hem sert çalabilme gibi becerileri de kapsamaktadır. Anlamlı bir icra için kendini odaklamış olan piyanist tekniğin tüm öğelerine hakim olmalıdır. En hafiften en kuvvetliye kadar geniş bir yelpaze içinde piyano sesinin zenginliğini göstermeyi başarmalıdır. Ancak, bu teknik öğelerin hepsini sıralamak ve önemini teker teker burada anlatmak çok zordur. Macar besteci ve piyanist F. Liszt e göre piyanistlerin iki çalışan kölesi vardır: akıl ve parmaklar.(sokolov, 1968, s.95) İcracının çaldığı eserin ses kalitesi, suslar, pedal, parmak yerleşimi, nüanslar, özetle tüm performansı onun müziksel duyma/işitme ve zihinsel başarısına bağlıdır. Burada esas araç piyanistin elleri ile parmaklarıdır. Piyanistin eli onun piyanoda konuşma dilinin aleti, çalgısı, aracıdır ve bu araç yanlış kullanılıyorsa, müzikte amaçlanan fikir dinleyiciye doğru iletilemez, icracı ile dinleyici arasında doğru iletişim kurulamaz. J.Hofmann ise piyano tekniğini bir alet kutusuna benzetir. Usta bir icracı gerektiği zaman amacına uygun bir aleti bu kutunun içinden seçip alabilmelidir. Tabii ki, iyi bir piyanist o kutunun içindeki tüm aletleri kullanmayı bilmelidir.(sokolov, 1968, s.97.) PİYANO TEKNİĞİNDE GAMLARIN ÖNEMİ Teknik gelişmenin en destekleyici yardımcıları rutin gam, arpej, etüt ve egzersizleri kapsayan çalışmalardır. Teknik gelişimi sağlama ve teknik zorlukları ortadan kaldırmak için gamların bilinçli bir şekilde önemle çalışılması gereklidir. Aynı zamanda gamların ve akorların öğrenilmesi teorik bilgilerin daha iyi kavranmasına yardımcı olmaktadır.(min.kult. SSSR, 1973, s.8) Rus piyano eğitimcisi S.Savşınskiy gamların önemini şöyle ifade etmektedir: Bir sporcu için halter, bar, kantar taşı gibi araçlar ne kadar önemli ise, bir piyanist için de gamlar o kadar önemli çalışma araçlarıdır. (Savşınskiy, 1968, s ) Rus piyanist E.Gilels in gamların önemini vurgulamak için öğrencilerine sık sık tekrar ettiği unutulmaz bir cümlesi vardır: Her gün yenilmesi gereken gıdamız ekmek gibi piyanistin ekmeği de gamlardır. Gilels in kendisinin de gamları her gün çaldığı bilinmektedir.(sokolov, 1968, s.97, s.171.) C.Czerny nin de belirttiği gibi gamlar günümüzde veya asırlar önce yazılmış olan tüm parçalardaki her pasaj ve her melodinin oluşturulması için kullanılan temel araçlardır.(agay, 1981, s.21) Piyanist ve eğitimci L.Pamir de, gam çalışmalarının önem ve yararına dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda piyano tekniğinde ses kalitesi, ses eşitliği, ses rengi çeşitliliği, hız gelişimi gibi beceriler geliştirilir. Gamlar, baş parmak tekniğinin tüm sorunlarını kapsadığı gibi, baş parmak geçidi, bilek, önkol ve üst kol hareketlerinin de bu işleve katılmasını sağlar.(pamir, s.101) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15

3 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Gamların sadece piyano eğitiminde değil, başka çalgılarda da çalışılması çok önemlidir. Ünlü kemancı Jascha Heifetz, Bach ın Chaconne u veya Mendelssohn un Keman Konçertosunu çalmağa kalkışan bazı öğrencilerin, basit bir gamı usulüyle çalmaktan aciz olduklarına defalarca tanık olduğunu üzülerek söylemektedir. (Heifetz, 1976, s.114) Yukarıda da belirtildiği gibi gamların önemi ve yararları bilinip kabul edilmesine rağmen Ünlü piyanistler arasında bile gamları hiç çalışmayanlar veya önemsemeyenler de olmuştur. Bu yüzden mutlaka gamların çalışılması veya bu kadar üzerinde durulması gerekli midir? gibi sorularla da karşılaşılmaktadır. Gerçekten de ünlü piyanistler arasında böyle örnekler görülmüştür. Örneğin 20.y.y. Rus piyanisti S.Richter in gamları neredeyse hiç çalışmamış olması çok şaşırtıcıdır. Ama, bu çok sıra dışı bir durumdur. Richter gibi diğer bir ünlü piyanist, H. Neuhause un hocası L.Godovsky nin öğrencilik yıllarında gamları hiç çalışmamış olmasına rağmen onları inanılmaz parlaklıkla, eşitlikle ve hızla çaldığı bilinmektedir.(neuhause, 1982, s.22.) Bu iki örnekten şöyle bir sonuca varılabilir. Çalıştıkları eserlerde karşılarına çıkan gamları çalan piyanistler daha sonra onları en ideal şekilde icra edebilmektedirler. Bu başarının esas sırrı piyanistin çalıştığı zaman dikkatini müzikalite ve akıcılık üzerine yönlendirmesidir. Fakat, buna benzer çok özel, farklı, olağandışı durumlar genel piyano eğitimine örnek teşkil etmemelidir. Çünkü, her piyano dersi alan öğrencinin ileride Richter ve ya Godovsky gibi üst düzeyde bir piyanist olup olamayacağı tartışma konusudur. Zaten günümüzde konservatuarlarda piyano eğitiminin içeriğinde gamların öğretimine zorunlu olarak yer verilmektedir. Hiç şüphesiz ki, üstün yetenekli, harika çocuklara program dışı farklı bir eğitim-öğretim programı uygulanabilir. Burada söz konusu edilen müziğe yetenekli, piyano eğitimi alan çocukların durumudur. Bu nedenle sistematik, günlük çalışma içinde gamlara mutlaka yer ve önem verilmelidir. Gam tekniği paralel, zıt (ters yönde) ve karşılaşan gamlar; seslerin eşitliğini sağlama, elleri esnek kullanma, kaliteli, derin ve yoğun ses elde etme gibi becerileri kapsar. Parmakların kuvvetlenmesi ve gelişimi için öncelikle gamlar olmak üzere, arpejler, akorlar ve bu teknikleri içeren alıştırma ve etütler titizlikle çalışılmalıdır. Gam Çalışmalarının Yararları L. Barenboim a göre gam çalışmaları esas, temel teknik formülleri tanıma ve parmaklandırmanın (applikatür,) esas temellerini öğrenme bakımından yararlıdır.(natanson, 1967, s.34.) A. Nikolayev de parmak tekniğinin gelişimi ve ifadeli, şarkı söyler gibi bir legato tekniğine alışmak için gam çalışmalarının gerekli ve yararlı olduğunu belirtmektedir.(natanson, 1967, s.35) Gamlar, akorlar ve arpejlerle birlikte sürekli olarak çalışıldığı zaman bilekler ve eller zamanla daha fazla hareket, kıvraklık, esneklik kazanır; parmak uçları tuşlara daha hassasiyetle dokunur ve hisseder; piyanodan çıkan ses kalitesi daha iyi düzeye gelir ve parmak hızı süratle gelişme gösterir.(zimina ve Mohel, 1989, s.28) Teknik çalışma çeşitliliği içinde gamların ve arpejlerin çok özel bir yeri vardır. Rus eğitimci Natanson, sürekli gam ve arpej çalışan öğrencinin çalıştığı her hangi bir parçada bir gamın arpejlerinden oluşan pasajla karşılaşıldığında, bu pasajla ilgili sorunu hiç gam çalışmayan bir öğrenciden daha kolay ve daha çabuk çözebileceğini belirtmektedir.(natanson, 1967, s.17.) Gilels de her hangi bir parçada gamdan oluşan bir pasajın çalınışında zorlukla karşılaşılıyorsa, bu sorunun çözülmesi için öncelikle o pasajın tonundaki gamın çalışılmasını öneriyordu.(sokolov, 1968, s.171.) Gamlar ayrıca şu bakımdan da yarar ve önem taşımaktadır. Eğitim süresince her bir piyanist çaldığı eserlerin içinde gam vb. gibi teknik öğeler ile karşılaşabilir. Örneğin, klasik ve 16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA romantik bestecilerin eserleri çoğunlukla gam tekniği ve arpejler üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle teknik bakımdan önceden hazırlıklı olmak gerekir.(natanson, 1967, s.15.) Robert Schumann, genç müzikçilere öğütlerinde gamlara ve öteki parmak alıştırmalarına sürekli çalışılmasını, fakat bu konuda aşırıya kaçmadan zamanı iyi kullanmayı önermektedir. Gamlara çok zaman ayırarak mekanik bir işleme dönüşmemesine dikkat edilmelidir.(fenmen. 1947, s.128) Agay e (1981) göre, gam çalışmaları sayesinde piyano eğitiminde iki amaç gerçekleştirilir: 1) öğrencinin tekniğini geliştirme, 2) bütün tonları bilinçli olarak öğretme. Genel olarak unutulmamalıdır ki, ister gam, ister arpej, ister etüt olsun, her hangi bir teknik çalışma, piyano çalan kişi için çok yararlıdır. Hepsine özen gösterilmeli ve çok dikkat edilmelidir. Bu çalışmalar sadece elleri fiziksel olarak çalıştırmak veya tüm tuşe türlerini öğrenmek için değil de; psikolojik özellikler kazanma, bilinçli kontrol, tüm hareketlerin ve hassasiyetlerin, ses renginin kontrolü için yapılmalıdır. Bütün çabalar büyük irade gücü, sabır, çalışma enerjisi, ileriye, hedefe doğru bilinçli bir atılım için olmalıdır.(ştepanova - Kurtsova, 1982, s.7) GAM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAMALI VE NASIL ÇALIŞILMALIDIR? Bu çok sık karşılaşılan bir sorudur. Gam çalışmalarının başlangıç zamanı ülkeden ülkeye değişen eğitim sistemlerine, eğitimcilerin benimsedikleri öğretim yaklaşımlarına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre değişebilir. Örneğin, Goldenveyzer öğrenci gamları solfej olarak okuyup söyleyebildiği, bir gamı her hangi bir sesten fazla düşünmeden tuşların üzerinde veya defterine yazarak çabucak kurabildiği, kısaca gerekli teorik bilgiye sahip olduğu andan itibaren sorunsuz olarak çalışmaya hazırdır. Öğrenci gamın, dizinin arızalarını veya sıralamasını bilmediği, her sesi bulmak için çok zaman kaybettiği durumda ise, gamlar onun için adeta bir işkenceye dönüşebilir demektedir.(natanson, 1967, s.17) Bazı durumlarda eğitimin ilk yılından itibaren gamlara başlandığı görülmektedir. Örneğin, Gilels konservatuardaki öğrencilerine piyano eğitiminin ilk yılında gamları zorunlu olarak çalıştırıyordu.(sokolov, 1968, s.171.) Goldenveyzer ise gamların 2. yılda, arpejlerin ise 3. yılda başlatılmasını önerir. Çünkü arpejlerin erken zamanda çalınması ve öğretilmesi daha zordur, ayrıca gerginliğe ve kasılmaya neden olan yanlış hareketlere yol açabilir.(natanson, 1967, s. 17) Başlangıçta gamlar öğrencilere zor gelebilir. Çünkü, gam çalışırken uzun ve birbirine benzeyen yapıları dikkatle izlemek gerekmektedir. Bu yapıları sürekli kontrol altında tutmak kolay bir işlem değildir. Bilindiği gibi, küçük öğrencilerin dikkatini uzun süre tutmak ve yürütmek inanılmaz bir sabır, veliler tarafından destek isteyen bir iştir. Küçük bir çocuk öğretmenin derste söylediklerinin hepsini uzun süre aklında tutmakta zorlanır. Bu konuda ailenin çocuğa yardım etmesi gerekir. Gamlar ilk derslerden itibaren öğrencinin hafızasında uzun bir melodi gibi kaydedilmelidir. Hatta ilk derslerde verilen gam egzersizlerinin tetrakordlar (bir oktavlık gamın dört sesten oluşan iki grup) vasıtasıyla öğrencinin hafızasına yerleştirilmesini sağlamak gerekmektedir. Küçük melodiler çocuğun hafızasında daha köklü bir şekilde kalabilir. Ritmik olarak da dizi çalınırken, çok eşit, sırayla, düzenli duyulması gerekir. Gamın çocuğun hafızasına çok düzgün, ritmik, kalıplaşmış şekilde yerleşmesi gerekmektedir.(natanson, 1967, s.35) Genellikle, küçük çocukların eğitiminde gam çalışmalarına Do majör gamından başlanır ve sonra diğer gamlara sırayla devam edilir. Bu konuda Goldenveyzer şaşırtıcı bir öneri sunmaktadır. O na göre Do majör gamı en zor gamlardan birisidir ve bu nedenle ilk aşamalarda siyah tuşlar da kullanılmalıdır. Öğrenci gam çalışmalarına hazır olduğu zaman, başlangıçta ona sadece 1.-2., veya parmaklar ile çalma denemesi yaptırılabilir. Bu çalışmalarda öğrencinin parmaklarını siyah tuşlara yakın tutmasına ve ellerini sallamamasına önem verilmeli ve kontrol Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17

5 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler edilmelidir. Böylelikle öğrenci siyah tuşlarla arkadaş olur ve onlardan korkmazsa ileride de zorlanmaz. Ancak belli bir süre sonra, gerçek parmak numaralarını da kullanmayı öğrenmesi gerekir. (Natanson, 1967, s. 17) İnsan ellerinin yapısı doğuştan paralel değil de simetrik olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı simetrik hareketleri daha doğal ve rahat yapabilir. Piyanoda başlangıç düzeyindeki bir öğrenciye ilk zamanlarda gamları bir veya iki oktav mesafede, iki el birlikte aynı yönde (çift el yukarı veya aşağı) çaldırılmak yararlı olamayabilir. Gamlara başlarken önce her eli ayrı ayrı çalıştırmak daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Paralel yönde çalışmaya başlamadan önce, sağ eli aşağıdan yukarıya doğru (kalınlardan ince seslere doğru), sol eli tersine (incelerden kalınlara doğru); daha sonra ters hareketle, yani zıt yönde iki elin de çalışılması önerilebilir. Bu çalışmalar ancak gam konusunda tüm teorik sorular öğrencinin kafasında çözüldüğü zaman iyi bir sonuç verebilir.(natanson, 1967, s.17-18) Gam çalışmalarında bundan sonraki aşamada ise parmak sıralamasına ve baş parmak geçidine yer verilmelidir. Baş Parmak Geçidi Gam çalmada en önemli teknik beceri baş parmağın 3. ve 4. parmakların altından pürüzsüz bir şekilde geçirilmesidir. Bu geçit hareketinin gam çalışmalarından önce ayrıca çalışılması önerilir. Geçit hareketinin çabuk ve esnek bir şekilde yapılması için, baş parmağın notayı çalar çalmaz hemen avuç içine girerek daha sonra çalacağı tuş üzerinde hazır olması gerekir. Geçişlerde baş parmak acele etmemeli, aniden hareket ederek eşitliği bozmamalıdır. Baş parmağın geçişi sırasında bilek yükseltilmemeli veya aşağı indirilmemelidir. Çünkü bu hareketler istenmeyen vurgulara neden olarak eşitliği bozar ve sürati engeller. Ayrıca baş parmağın tamamı değil de sadece tırnak ekleminin tuşa basması gerekir. 3., 4. parmakları baş parmağın üstünden geçirmek biraz daha kolay olmakla birlikte daha önemsiz değildir. Buradaki yaygın bir kötü alışkanlık ise ani hareketle dirseği yukarı kaldırmaktır.(agay, 1981, s.24) Baş parmağın alttan geçişinde 3. ve 4. parmaklara özen göstererek, tuşa sağlam basılmalıdır, sesi zayıflatmadan, net bir şekilde duyurmalıdır.(teöke, 1999, s.51) Rus eğitimci Y. Milşteyn baş parmakla ilgili olarak söyle demektedir: Baş parmak ikinci parmağa yakın tutulmalı, hatta ikinci parmağın altına saklanmalı dır. Böyle bir pozisyon eşitliği sağlamayı kolaylaştırır. (Milşteyn, 1983, s.224) Rus piyanist L.Oborin baş parmağın çok esnekliğine, hafifliğine, kıvraklığına önem verilmesini belirtir. Bunun için baş parmak tuş seviyesinden aşağıda olmamalı, sallanmamalıdır. Geçiş sırasında 3. parmağa dayanarak baş parmak hafifçe kaydırılarak geçirilmelidir. Aynı durum 3. parmağın baş parmağın üzerinden geçirilmesi için de geçerlidir.(sokolov, 1968, s.80) Macar piyanist J.Gat ise, ünlü pedagog L.Deppe nin ve L.Nikolayev in gelişmiş yöntemlerine dayanarak, 1. parmağın alttan geçişine göre gamı iki kümeye bölerek çalışmayı önerir. Bu yöntem uyarınca baş parmağın alttan geçişinde bilek ve ön kol esnek olmalı, el ve bilek yuvarlanarak geçişe yardım etmelidir.(gat, 1973, s.174) Ellerin ayrı ayrı çalışılmasını destekleyen L.Pamir Çalışmaların kontrolünü titizlikle yapılabilmesi için, tek el ile çalınan bir gam ın üzerinde uzunca bir süre durmalı, sonra iki el birleştirilmelidir. Öğrenci genellikle gam ın parmak sayılarını ve geçidi ortalama bir tempoda yapabildikten sonra, ben gam ı biliyorum der, ama asıl teknik sorunların bunlardan sonra başladığını bilmez demektedir. (Pamir, s.101) Gamlarda ellerin tek tek, ayrı ayrı çalınmasının faydası hakkında Ervin Bach da Bir el diğer elden çok şey öğrenebilir, ve bir piyanistin sağ ve sol el hakkında çok bilgili olması faydalı sonuçlar verebilir demiştir. (Savşınskiy, 1968, s.97) 18 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

6 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Gamlar paralel olarak çalışıldığı zaman sadece bir oktav aralığı ile değil de, daha fazla, örneğin 2-3 oktav aralığı ile çalışılması önerilebilir. Bu şekilde öğrenci iki elde klavyenin farklı alanlarında (rejisterlerde) sesleri çok daha net duyabilir. Ayrıca, böyle bir çalışma hareketlerin daha geniş alanda, geniş mesafede olması nedeniyle rahatlık ve özgüven sağlamakta yardımcı olmaktadır.(nikolayev, 1987, s.181) Gam çalışmalarında çift el ile alıştırmalar ile birlikte ara sıra tek el çalışmalarına da dönüş yapmak faydalıdır. Sol el her zaman sağ elin eşliğinde olduğu için ona bağımsızlık kazandırmak gerekir. Bu nedenle sol ele biraz daha fazla zaman ayrılmalıdır.(alekseyev, 1971, s.261) Gamların parmak numaralarını hafızaya almak ve bilinçli bir şekilde uygulamak için çalışılan gamda her elin 4. parmağının nerede, hangi tuşa denk geldiğini önceden belirlemek yararlı olabilir. Böylece hatalı parmak kullanımı engellenebilir. Gam çalma hareketleri yavaş yavaş öğretilmeli, ve bu hareketlere alışma surecini de beklemek gerekmektedir. Özellikle bu konuda küçük, esnek olmayan ellerde daha titiz davranılması önerilir. Gam çalışmalarını monotonluktan uzaklaştırmak ve ilginç hale getirmek için öğretmenler çekici yöntemler bulabilir: - legato, staccato, portamento vb. değişik tuşelerin kullanılması; - önce inici sonra çıkıcı gamların çalışılması; - piyanonun ortasında başlamak yerine aşırı uçlarda başlayarak ters hareketle çalışma; - crescendo, diminuendo gibi dinamikleri kullanma; sağ elde melodi tuşesi, sol el hafif ve bunun tersi olarak çalışma; - çeşitli ritimlerle çalma; - bir el legato diğeri staccato çalma, sonra ise bunun tersi yapılmalı, - poliritmik ( ikiye karşı üç veya üçe karşı dört) gibi, kullanıma yer vererek çalışma.(slenczynska, 1968, s ) L.Pamir de gamların farklı, çeşitli şekillerde çalışılmasını önermektedir: Vurgu çeşitleri ve nüans farkları ile çalışılan gam ve pasajlar, parmak özgürlüğüne, kuvvetlenmesine ve hareketlerin irademizin hükmü altına girmesine yarayacaktır. Bu çalışmalara çeşitli artikülasyonları, legato, non-legato, staccato, portamentoları ve ritim değişikliklerini de eklemelidir. (Pamir, s.102) Gam çalışırken eller ve vücut asla gerilip kasılmamalı, sertleşmemelidir. Vücudun bükülebilir doğal pozisyonunu muhafaza ederek - ki bu bileğin serbest ve yumuşak tutulmasına yardım edecektir - çalışmaya özen gösterilmelidir. Kol bir sonraki tuş için parmaklara öncülük eder. Bu çalışmalar yanlış nota çalmamak için son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Hız yavaş yavaş gelişecektir.(ercan, 1992, s.3). Gamlar en basitten başlayarak en zor tona doğru çalışılmalıdır. Teorik olarak bir diyezli veya bir bemollü gamı öğrenci daha hızlı aklında tutar ve ezberler. Nitekim, piyanistik anlamda, örneğin, Si majör gamı el için en uygun bir pozisyon sayılır. Fakat ellerini bu gamın pozisyonuna doğru bir şekilde yerleştiren çocuk maalesef piyanoya başlangıç döneminde Si majörün 5 diyezini düşünmekte zorlanmaktadır. Bununla ilgili olarak F.Chopin in önerisi de örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, Chopin öğrencilere siyah tuşları fazla olan gamlardan başlamalarını öneriyordu: sağ el Si majör, sol el ise Re bemol majör. Sonra ise zaman içinde siyah tuşların sayısını azaltarak beyaz tuşlardan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19

7 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler oluşan Do majöre varmak amaçlanabilir.(neuhause, 1982, s.99) Yaygın bir öğretim yaklaşımı ise gamlardaki arızaların sayısını artırarak, yavaş yavaş, sindire sindire öğretilmesi şeklindedir. J.Gat gamların çalınışında şu noktalara dikkat edilmesini önermektedir: parmakların dokunuşu sırayla, eşit, arka arkaya olmalıdır. Baş parmak diğer parmaklara göre daha az hareketli, hantal olduğu için sorun yaratabilir. Ayrıca diğer parmaklar gibi tuşlara dikey değil de köşeli, yatay bir şekilde dokunmaktadır. Ek olarak bileğin ve elin de yanlış hareketleri eşit çalmaya engel olabilir. (Gat, 1973, s.174) Öğrenciler, zaman içinde gamları uzun sure çalıştıktan sonra yeni bir gamı çalmanın artık o kadar zor bir şey olmadığını kendileri de fark ederler. Özellikle aynı parmak kalıbına sahip olan gamlarda, bir tondan başka bir tona geçiş daha kolaylaşır. Farklı parmak sıralaması olduğunda ise, artık ilk gamlardaki tereddüt azalır, yeni sıralama daha kolay akılda kalır, ezberlenir. Bu, sadece küçük bir değişim olduğunu göstermektedir. Ama, baş parmağın alttan geçişleri, bilek ve ön kol hareketleri gibi esas alışkanlıklar önceden yerleşmiş bir hazırlık şeklinde gerçekleşir.(savşınskiy, 1968, s.75) Gamlarda kişisel parmak kullanma alışkanlıklarını önlemek gerekir. Emin olunmayan parmak kullanımları ve notalara hakim olamama, genellikle gamlara teorik olarak hazır olmamayı gösterir.(özbudak, 1997, s.30-31) Ses kontrolünü, melodik akıcılığı duyma, seslerin eşitliğini sağlama için orta ve ya ağır tempolarda çalışma sağlıklı sonuç verebilir. Dikkatin uzun süre yüksek düzeyde tutulması öğrenciye sıkıcı ve yorucu gelebilir. Bu sorunu çözmek için Rus piyanist - eğitimci V.İ.Sofronitsky gamları değişik ritimlerde, değişik nüanslarla çalışmayı önerir. Bu çalışmalarda daha önce de belirtildiği gibi baş parmağın 3. veya 4. parmağın altından geçirilmesi gibi pozisyonlara dikkat edilmelidir. Ayrıca bileğin rahat olması ve ellerin kasılmaması çok önemlidir.(sokolov, 1968, s.187) Gamların temposu, çalışmaların ilk aşamasında tonaliteyi, arızaları, parmak numaralarını, pozisyonları düşünmeye zaman bırakacak şekilde ayarlanmalıdır ve bunun için yavaştan hızlıya doğru gitmelidir. Kuşkusuz ki bu hızda da öğrenci melodik, legato ve okur gibi çalmayı dikkatinden kaçırmamalıdır. M.Fenmen ise gamları hızlandırmak için metronomla çalışmayı önermiştir.(fenmen, 1991, s.41) Gamları hızlı tempolarda çalmadan önce küçük parçalara ayırarak, otomatikleştirerek hızlı çalışma daha iyi sonuçlar verebilir.(dostal, 1981, s.110) Piyanoda gamlar çalışıldığında gereken ses rengi hakkında önceden bir fikir oluşması gerekmektedir. Gam çalarken doğru artiküle etme, legato veya non legato gibi teknik çalışmalar, hız konusunda önceden belirli bir tempo ayarlama-belirleme, çalınacak gamın enerjisini hissetme, ritmik nabız belirleme gibi noktalara dikkat etmek gerekir. Parmakları belli bir disipline sokma, alıştırma, onlara hakim olma gamlar vasıtası ile kazanılacak becerilerdir. GAM ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINACAK NOKTALAR Gamları çalışırken temel hareketlerin yerleşmesi için parmakların ve elin toplu şekilde, doğal tutuş pozisyonunda tutulmasına dikkat edilmelidir. Başlangıçtan itibaren öğrencilere gamların formasyonu öğretilmeli ve gam çalma 20 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

8 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA hakkında kurallar verilmelidir.(ahrens ve Atkinson, 1980, s.39) Gamlarda, kol ile önkolun görevi, klavyenin üzerinde yer değiştirmek, ele yardımcı olmak, hareketleri birleştirmek ve her duruma uyum sağlamaktır. Gerçek bir eşitliğin ve legatonun elde edilmesinde, el ile beraber, bilek ve kolun esnekliği son derece önemlidir. Bütün refleksler, her an uyanık olup, hazırlanmalıdır. (Pamir, s.101) Gamları çalarken doğru artiküle etme, legato veya non legato gibi teknikleri uygulama, hız konusunda önceden belirli bir tempo ayarlama, çalınacak gamın enerjisini hissetme, ritmik nabız belirleme gibi noktalara dikkat edilmelidir. Birçok ünlü müzisyen, örneğin, L.Nikolayev, K.İgumnov, A.Goldenveyzer, E.Gilels gamların çok hızlı tempolarda çalınmaması, dikkatin çok yüksek seviyede tutulması, diziyi çalışırken belirli müziksel amaçlara hedeflenilmesi, kulakla ses eşitliği kontrolünün sağlanması, ses rengi ve niteliği konusunda belirli amaçlara varılması gibi noktalara çok önem vermeyi ve dikkat etmeyi önermişlerdir.(natanson, 1967, s.35) Oborin de gamların belli bir müzikal amaç belirlenerek, müzikal anlam vererek çalınması gerektiğini belirtmektedir.(sokolov, 1968, s ) Milşteyn gamların özellikle ilk yıllarda her türde ve her tonda çalınmasını ve parmakların canlı (sanki tuşlar canlıymış gibi) bir hassasiyet kazanmasını önemle vurgulamaktadır. Müziksel amacı önde tutarak F.Mendelssohn un sözsüz şarkıları veya F.Chopin in noktürnlerinde istenilen ses kalitesini gamlarda da amaçlanmasını önermektedir.(milşteyn, 1983, s.236, 250) Piyanistin uymak zorunda olduğu kurallardan en önemlisi sesleri titizlikle eşit çalmaktır. İyi bir piyanist her yapıtı, karşısına ne çıkarsa çıksın, çok eşit seslerle çalmaya dikkat etmelidir. Piyano tekniğinin her öğesinde olduğu gibi gamlar da aynı anlayışla çalışılmalıdır. Bu konuda Neuhause üç önemli uyarıda bulunur: öncelikle öngörü ve sezgi, esneklik ve eşitlik.(neuhause, 1982, s.110, 135) Öğrencilerinden her gün gamlara çalışmasını isteyen Gilels kendisi de sürekli gamlara çalışıyordu. Bir öğrencisinin anlattığına göre, hocası gamları çalarken odaya inanılmaz güzel bir müzik yayılıyordu. Özellikle gamları legatissimo çaldığı zaman güzel, yumuşak, akıcı sesler duyuluyordu. Gilels e göre bileklerin rahatlığı, ellerin esnek ve gevşek hareketleri, sesin dolgunluğunun ve güzelliğinin titiz kontrolü, yoğun legato, gamların başarıyla çalınması için en önemli koşullardı ve mekanik çalışmayı kesinlikle kabul etmiyordu. (Sokolov, 1968, s.171) Belli bir süreç içinde aynı hareketi sürekli tekrar etmekle, ister istemez kısmen mekanik çalma, parmaklarda otomatikleşme oluşur. Bu da gamlara zamanla hakim olma ve pratik kazanma sonucunda sağlanan bir beceridir. Böylece, bir gam defalarca tekrarlandığında parmaklar kendi kendine, refleks olarak tuşların üzerinden alışılan sıraya göre yönelirler. Gamın akıcı veya tutuk, duraklamalı, hafif veya kuvvetli, gürültülü veya sakin olmasını önceden belirleme çalışmanın amacı olmalıdır. Burada dikkatin en yüksek seviyede olması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, gamı gittikçe diminuendo çalmak piyanistin inanılmaz konsantrasyon ve dikkatini gerektirir. Sonuçta, amaç her zaman önceden belirlenmeli ve kontrollü bir mekanik çalışma yapılmalıdır.(savşınskiy, 1968, s.59) Ayni düşünceyi Gat da paylaşmaktadır. İlk yılların gam çalışmasının amacı otomatiklik hissiyeti, tuşların sırayla gidişini kavramadır.(gat, 1973, s.238) Gam ve etütlerden söz edildiğinde önemli olan ne çalmak değil, nasıl çalmak tır: gamlar çok faydalı şekilde de çalışılabilir, bazen gam çalışması zarar da verebilir. Bir daha vurgulanmalıdır ki gam çalma tamamen mekanik olmamalıdır. Melodik çalma, akıcılık kazanma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21

9 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler gamlarda istenilen önemli özelliklerdir ve gamlar da yorumlayıcı bir yaklaşımla çalınmalıdır. Gamlar günlük çalışmanın başlangıcında parmakları ısıtmak amacı ile de çalışılabilir. Öğrenilen 24 gamın tümü, Do majörden başlayıp küçük üçlüler ile indirerek (Do majör- la minör - Fa majör- re minör-si bemol majör-sol minör vb.) dakika durmadan aralıksız çalınmalıdır. Bu çalışmaya armonik ve melodik minörler de eklenebilir. Böylece, gamlar hem ısınma hem de teorik olarak düşünerek tekrarlama açısından yararlı olacaktır.(şırinskaya, 1985) Alekseyev ise buna benzer başka bir çalışma önermektedir: her hangi bir sesten başlayıp birer ses inerek, örneğin do sesinden Do majör, Si bemol majör, La bemol majör, Sol majör, Fa majör, Mi bemol majör, Re bemol majör gamları durmadan çalmak. Böyle bir çalışma hızlı düşünmeyi, aynı parmak sıralamasını çeşitli, bazen de uygun ve rahat olmayan parmak kombinasyonlarını kullanmayı anında uygulamasını öğretmektedir. (Alekseyev, 1971, s.261) Piyano eğitiminde genel olarak sürekli mekanik tekrarlar jimnastik gibi ellerin fizyolojik özelliklerini geliştirme amacıyla kullanılır. Kasların güçlenmesi ve çalışma sürecinde dayanıklılık alışkanlığı kazanması, parmakların arasında esnekliği geliştirme, eklemlerin esnekliği, el kıvraklığı, tuşlara isabetli ve kararlı dokunma gibi tüm nitelikler gamlar ve arpejler vasıtasıyla elde edilebilir. Ayrıca, Savşınskiy e göre, mekanik çalışmadan tamamen vazgeçmek de doğru olmaz. Bu yaklaşım ister öğrenci, ister öğretmen, isterse de profesyonel piyanist olsun, tüm piyano çalanlar için kaçınılmaz bir gerçektir.(savşnskiy, 1968, s.85) SONUÇ Gamlar, parmakları fiziksel olarak geliştirmek, belli bir disipline sokmak, hız ve çeviklik kazandırmak, karşılaşılan teknik sorunları daha çabuk ve başarılı çözmek, ses eşitliği, ses kalitesi, tuşa dokunma biçimi (tuşe), ses rengi çeşitliliği sağlamak ve onlara hakim olmak için kesinlikle öğretilmesi gereken teknik araçlardır. Bu nedenle, bir öğrencinin piyano eğitimi sürecinde sağlam bir temel alması ve teknik yönünün geliştirilmesi için gamlara sürekli yer ve önem verilmelidir. Sonuç olarak gam çalışmaları yukarıdaki görüşlerin ışığında öğrencilere çekici bir hale getirilerek yapılmalıdır, çalışmalar belli bir amaca yönelik olmalıdır, dikkat en yüksek düzeyde tutulmalıdır, kısmen mekanik, ama daha çok müzikal yaklaşımla çalışılmalıdır, teknik gelişimle birlikte günlük çalışmaların ayrılmaz bir parçası olmalıdır. KAYNAKÇA Agay, D. (1981) Teaching Piano I, Yorktown Music Pres, Inc., s Alekseyev, A. (1971) Metodika Obuçeniya İgre Na Fortepiano. Moskova, Muzıka, s.261. Cora B. Ahrens, Atkinson, G. (1980) For All Piano Teachers. Canada, Frederik Haris Music, s Dostal, Y. (1981) Rebönok Za Royalem. Moskova, Muzıka, s.110. Ercan, N. (1992) Piyano Eğitiminde Gam Çalışmalarının Yeri ve Önemi.İstanbul, MÜAEF Müzik Eğitimi Bölümü Yayınları, s Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Fenmen, M. (1947) Piyanistin Kitabı. Ankara, s.128. Fenmen, M. (1991) Müzikçinin El Kitabı. Ankara. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.41. Gat, J. (1973) Tehnika Fortepiannoy İgrı. Moskova, Muzıka. Korniva, Budapeşt, s.174, 238. Heifetz, J. (1976) Musiki Bir Lüks Değildir. Filarmoni. Sayı:114. Milşteyn, Y. (1983) Voprosı Teori i İstorii İspolnitelstva. Moskova, Sovetskiy Kompozitor, s.224, 236, 250. Ministerstvo Kulturı SSSR. (1973) Klass Spesialnogo Fortepiano. Programma Dlya Detskih Muzıkalnıh Şkol. Moskova, s.8. Natanson,V. (1967) Voprosı Fortepiannoy Pedagogiki. Moskova. Muzıka, s.15, 17, 18, 34, 35. Neuhause, H. (1982) Ob İskusstve Fortepiannoy İgrı. Moskova. Muzika, s.22, 99, 110, 135. Nikolayev, A. (1987) Fortepiannaya İgra. Moskova, Muzıka, s.181. Özbudak, S. (1997) Piyano Eğitiminde Temel Teknik Egzersizler Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Pamir, L. (tarihsiz) Çağdaş Piyano Eğitimi. İstanbul. TTOK, s Savşınskiy, S. (1968) Rabota Pianista Nad Tehnikoy. Leningrad. Muzıka, s.59, 75, 85, 97, Slenczynska, R. (1968) Music at Your Fingertips. Da Capo Pres İnc., New York, s Sokolov, M. (1968) Voprosı Fortepiannogo İspolnitelstva. Moskova, Muzıka, s.80, 95, 97, 171, 176, 187, Şırinskaya, N. (1985) Gammı i Arpedjıo Dlya Fortepiano. Moskova, Sovetskiy Kompozitor. Ştepanova Kurtsova, İ. (1982) Fortepiannaya Tehnika. Metodika i Praktika. Kiyev. Muziçna Ukraina, s.7. Teöke, M. (1999) Zongorazunk Vagy Muzsikalunk? Budapeşt, Polifon Bt., s.51. Zimina, O., & Mohel, L. (1989) Samouçitel İgrı na Fortepiano. Moskova, Muzıka, s.28. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23

ISSN : 1308-7290 fgoher@nigde.edu.tr 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE PEDAL KULLANIMI

ISSN : 1308-7290 fgoher@nigde.edu.tr 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE PEDAL KULLANIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:D0030 FINE ARTS Received: August 2010 Accepted: October 2010 Feyzan Göher Series : D Nigde University ISSN

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE ÇİFT SES ÇALMA DURUMLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1-15 Valeriya ÖZKAN, Bahar GÜDEK

İÇİNDEKİLER. ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1-15 Valeriya ÖZKAN, Bahar GÜDEK 2147-4168 I İÇİNDEKİLER ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1-15 Valeriya ÖZKAN, Bahar GÜDEK MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI ANALİZİ 16-27 Hacı Arif TUNÇEZ TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI HALK TÜRKÜLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI DOKTORA TEZİ BARIŞ TOPTAŞ

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR

PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 147-161, ELAZIĞ-2005 PİYANO EĞİTİMİNİN II. YARIYILINA İLİŞKİN ANALİTİK YAKLAŞIMLAR Analitic

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ PROGRAMI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ PROGRAMI ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİMİNE HAZIRLANMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN

Detaylı

DOI:10.7816/sed-02-01-04

DOI:10.7816/sed-02-01-04 DOI:10.7816/sed-02-01-04 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI LİSANS PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN ESERLERİN PİYANO ÇALMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI 1 Feyza SÖNMEZÖZ

Detaylı

PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ PİANO TECHNİQUE -TECHNİQUES OF ARTİSTİC EXPRESSİON

PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ PİANO TECHNİQUE -TECHNİQUES OF ARTİSTİC EXPRESSİON PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Öz 99 Doç. Dr. Tamilla GASIMOVA Her alanda olduğu gibi müzik eğitiminde de temel becerilerin kazandırılması öncelikli hedef olarak kabul edilir. Eğer bu eğitim piyano

Detaylı

ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ

ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 645-652 Özet ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİ İÇİN REPERTUVAR SEÇME İLKELERİ Şehnaz ERTEM Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,

Detaylı

Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim. Tülay Ekici 1

Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim. Tülay Ekici 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(2010): 159 182 Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim Tülay Ekici 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

GENEL BİLGİLER. :Müzik Öğretmenliği. :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu. Tez Türü ve Tarihi :Doktora Eylül 2005

GENEL BİLGİLER. :Müzik Öğretmenliği. :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu. Tez Türü ve Tarihi :Doktora Eylül 2005 GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı :Sena Gürşen Otacıoğlu :Güzel Sanatlar Eğitimi :Müzik Öğretmenliği :Prof.Dr.A.Esra Aslan, Prof.Filiz Kamacıoğlu Tez Türü ve Tarihi :Doktora

Detaylı

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER *

J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ. İzzet YÜCETOKER * J.S. BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ İzzet YÜCETOKER * ÖZ Johann Sebastian Bach, barok dönemde yaşamış en ünlü organistlerden biridir. Yaşamı boyunca büyük

Detaylı

3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO PERFORMANSI ÖZYETERLİK ALGILARI İLE PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİLERİN PİYANO PERFORMANSI HAKKINDAKİ

3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO PERFORMANSI ÖZYETERLİK ALGILARI İLE PİYANO ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRENCİLERİN PİYANO PERFORMANSI HAKKINDAKİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) 2006 PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 69-77 Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? In music education institutions how should the ud-education be? Gülçin YAHYA KAÇAR

Detaylı

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude M. Kayhan KURTULDU * Özet Bu çalışmada piyano eğitimi sürecinde

Detaylı

Neden Piyano Eğitimi?

Neden Piyano Eğitimi? Neden Piyano Eğitimi? Doğadaki tüm güzelliklerin davetine açık olan çocukların, kişiliklerinin şekillenmeye başladığı yıllarda tanışacakları farklı sanat etkinliklerinden olumlu olarak etkilendikleri açıktır.

Detaylı

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU

SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 Güz 2005 s. 71-86 SUZUKİ PİYANO OKULU METODU Dr. Belir Tecimer Kasap * ÖZET Japon keman sanatçısı ve dünyaca ünlü öğretmen Dr. Shinichi Suzuki çok küçük yaştaki

Detaylı

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK VE YÖNTEMLERİN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI MÜZİK BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONSERVATUVAR ŞARKICILIK LİSANS PROGRAMLARINDA SOLFEJ EĞİTİMİNDE İZLENEN KAYNAK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ

FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ DOI: 10.7816/idil-02-07-04 FATTAH NAZAROV UN PİYANO KONÇERTOSU YORUM ANALİZİ Doç. Gülnara AZİZ 1 ÖZET Bu çalışmada, Özbekistan da döneminin genç kuşak temsilcileri olarak bilinen besteciler arasında yer

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ PRESCHOOL CHILD-CENTERED LEARNING AND MUSIC STRATEGIES Dr. Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

MÜZİĞİN KİŞİSEL İŞLEVLERİ AÇISINDAN MÜZİK EĞİTİMİNDE GÜDÜLENMENİN ÖNEMİ

MÜZİĞİN KİŞİSEL İŞLEVLERİ AÇISINDAN MÜZİK EĞİTİMİNDE GÜDÜLENMENİN ÖNEMİ 365 MÜZİĞİN KİŞİSEL İŞLEVLERİ AÇISINDAN MÜZİK EĞİTİMİNDE GÜDÜLENMENİN ÖNEMİ GÜLEÇ, Kübra Sevim TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışmada güdülenme, müziğin kişisel işlevleri açısından ele alınarak incelenmiş ve

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1167-1186, ANKARA-TURKEY İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN

Detaylı

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri I. GİRİŞMüzik eğitiminin çocuk gelişimine etkilerinden söz etmek demek, öncelikle müzik-çocuk gelişimi ikilisi arasında bir ilgileşim olduğu denencesini

Detaylı