Güler Demirova * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güler Demirova * ÖZET"

Transkript

1 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler PİYANO EĞİTİMİNDE GAM TEKNİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Güler Demirova * ÖZET Gamlar piyano eğitiminde teknik çalışmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışmanın genel amacı gamların yerini ve önemini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda gam çalışmalarının faydaları, piyano tekniğinde gamların eğitimi ve öğretimi konusunda farklı görüş ve yaklaşımlara yer verilmiştir. Gam çalışmalarında dikkate alınacak hususlar belirtilerek bu konuda bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Piyano eğitimi, piyano tekniği, gam. ABSTRACT Scales are inextricable part of studying techniques in piano education. The main purpose of this study is to designate its place and importance. To address the main aim, this paper discusses alternate opinions on the benefits of scales, its education, and teaching in piano technique. The paper also provides suggestions on what to take cognizance of, while studying scales. Key Words: Piano education, piano technique, scale. GİRİŞ Gamlar piyano tekniğini oluşturan en önemli ve vazgeçilmez öğelerden birisidir. Piyano sanatının başlangıcından günümüze kadar gamların önemini vurgulamayan piyanist ve piyano eğitimcisi hemen hemen yok gibidir. Bir çok ünlü piyanist ve eğitimci bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerini çeşitli yayınlarda dile getirmişlerdir. Piyano eğitiminde gamların öğretimi ve çalınış yöntemleri özel bir yere sahiptir. Bu nedenle piyano tekniği ve piyano eğitiminde gamların yeri ve önemini belirlemek, öğrencinin teknik gelişimine etki ve katkılarını ortaya koymak ve öğretime ilişkin farklı düşünce, görüş ve yöntemleri tanıtmak, bazı önerilerde bulunmak çalışmanın genel amacını oluşturmuştur. PİYANO TEKNİĞİ Bir müzik yapıtının içeriğindeki teknik ve sanatsal zorlulukların doğru anlaşılması ustalığın esas temelidir. Avusturyalı ünlü piyanist Arthur Schnabel, bu konuda şöyle demiştir: Zorlukları bulmak ve belirlemek, onları çözmek, sıralamak ve aşmak demektir. Bu cümle daha net bir şekilde açıklanacak olursa, ortaya şöyle bir fikir oluşumu çıkar: Düşünsel olarak aklımızla bir eserin tüm zorluklarını çözdüğümüz zaman, o eseri gerçekten kaliteli bir şekilde çalabilmemiz mümkündür. (Sokolov, 1968, s.176) Bu nedenle, piyano tekniğinde gereken hassasiyet, esneklik, rahatlık ve gevşeklik oluşturan fiziki hareketler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. * Öğr. Gör. A.Ü.Devlet Konservatuvarı, Opera-Koro Bölümü. 14 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Öğrencinin bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak, müzik zevkini geliştirmek, ona hayatı boyunca yardımcı olacak ve rehberlik edecek bir anahtar vermek piyano eğitimcilerinin en önemli amaçlarındandır. Bu anahtar ise temel piyano tekniğidir. Öğrencinin teknik gelişimi piyano eğitimi süresince en çok üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Piyano tekniğinden söz edildiğinde temel piyano teknikleri (legato, staccato, non legato vb.), tuşe (parmakların tuşa dokunma biçimi), sürat, hatasız ve net çalma, temiz ve doğru pedal kullanma, dinamikleri (nüansları) doğru ve yerinde uygulama gibi unsurlar anlaşılmaktadır. Bazen teknik gelişmeyi yanlış anlayanlar da olmaktadır. Hız, kuvvet ve dayanıklılık gibi özellikler teknik içerisinde düşünülebilmektedir. Oysa, teknik hem kuvvetli, hem hafif, hem yumuşak, hem keskin, hem derin, hem zarif, hem sert çalabilme gibi becerileri de kapsamaktadır. Anlamlı bir icra için kendini odaklamış olan piyanist tekniğin tüm öğelerine hakim olmalıdır. En hafiften en kuvvetliye kadar geniş bir yelpaze içinde piyano sesinin zenginliğini göstermeyi başarmalıdır. Ancak, bu teknik öğelerin hepsini sıralamak ve önemini teker teker burada anlatmak çok zordur. Macar besteci ve piyanist F. Liszt e göre piyanistlerin iki çalışan kölesi vardır: akıl ve parmaklar.(sokolov, 1968, s.95) İcracının çaldığı eserin ses kalitesi, suslar, pedal, parmak yerleşimi, nüanslar, özetle tüm performansı onun müziksel duyma/işitme ve zihinsel başarısına bağlıdır. Burada esas araç piyanistin elleri ile parmaklarıdır. Piyanistin eli onun piyanoda konuşma dilinin aleti, çalgısı, aracıdır ve bu araç yanlış kullanılıyorsa, müzikte amaçlanan fikir dinleyiciye doğru iletilemez, icracı ile dinleyici arasında doğru iletişim kurulamaz. J.Hofmann ise piyano tekniğini bir alet kutusuna benzetir. Usta bir icracı gerektiği zaman amacına uygun bir aleti bu kutunun içinden seçip alabilmelidir. Tabii ki, iyi bir piyanist o kutunun içindeki tüm aletleri kullanmayı bilmelidir.(sokolov, 1968, s.97.) PİYANO TEKNİĞİNDE GAMLARIN ÖNEMİ Teknik gelişmenin en destekleyici yardımcıları rutin gam, arpej, etüt ve egzersizleri kapsayan çalışmalardır. Teknik gelişimi sağlama ve teknik zorlukları ortadan kaldırmak için gamların bilinçli bir şekilde önemle çalışılması gereklidir. Aynı zamanda gamların ve akorların öğrenilmesi teorik bilgilerin daha iyi kavranmasına yardımcı olmaktadır.(min.kult. SSSR, 1973, s.8) Rus piyano eğitimcisi S.Savşınskiy gamların önemini şöyle ifade etmektedir: Bir sporcu için halter, bar, kantar taşı gibi araçlar ne kadar önemli ise, bir piyanist için de gamlar o kadar önemli çalışma araçlarıdır. (Savşınskiy, 1968, s ) Rus piyanist E.Gilels in gamların önemini vurgulamak için öğrencilerine sık sık tekrar ettiği unutulmaz bir cümlesi vardır: Her gün yenilmesi gereken gıdamız ekmek gibi piyanistin ekmeği de gamlardır. Gilels in kendisinin de gamları her gün çaldığı bilinmektedir.(sokolov, 1968, s.97, s.171.) C.Czerny nin de belirttiği gibi gamlar günümüzde veya asırlar önce yazılmış olan tüm parçalardaki her pasaj ve her melodinin oluşturulması için kullanılan temel araçlardır.(agay, 1981, s.21) Piyanist ve eğitimci L.Pamir de, gam çalışmalarının önem ve yararına dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda piyano tekniğinde ses kalitesi, ses eşitliği, ses rengi çeşitliliği, hız gelişimi gibi beceriler geliştirilir. Gamlar, baş parmak tekniğinin tüm sorunlarını kapsadığı gibi, baş parmak geçidi, bilek, önkol ve üst kol hareketlerinin de bu işleve katılmasını sağlar.(pamir, s.101) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15

3 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Gamların sadece piyano eğitiminde değil, başka çalgılarda da çalışılması çok önemlidir. Ünlü kemancı Jascha Heifetz, Bach ın Chaconne u veya Mendelssohn un Keman Konçertosunu çalmağa kalkışan bazı öğrencilerin, basit bir gamı usulüyle çalmaktan aciz olduklarına defalarca tanık olduğunu üzülerek söylemektedir. (Heifetz, 1976, s.114) Yukarıda da belirtildiği gibi gamların önemi ve yararları bilinip kabul edilmesine rağmen Ünlü piyanistler arasında bile gamları hiç çalışmayanlar veya önemsemeyenler de olmuştur. Bu yüzden mutlaka gamların çalışılması veya bu kadar üzerinde durulması gerekli midir? gibi sorularla da karşılaşılmaktadır. Gerçekten de ünlü piyanistler arasında böyle örnekler görülmüştür. Örneğin 20.y.y. Rus piyanisti S.Richter in gamları neredeyse hiç çalışmamış olması çok şaşırtıcıdır. Ama, bu çok sıra dışı bir durumdur. Richter gibi diğer bir ünlü piyanist, H. Neuhause un hocası L.Godovsky nin öğrencilik yıllarında gamları hiç çalışmamış olmasına rağmen onları inanılmaz parlaklıkla, eşitlikle ve hızla çaldığı bilinmektedir.(neuhause, 1982, s.22.) Bu iki örnekten şöyle bir sonuca varılabilir. Çalıştıkları eserlerde karşılarına çıkan gamları çalan piyanistler daha sonra onları en ideal şekilde icra edebilmektedirler. Bu başarının esas sırrı piyanistin çalıştığı zaman dikkatini müzikalite ve akıcılık üzerine yönlendirmesidir. Fakat, buna benzer çok özel, farklı, olağandışı durumlar genel piyano eğitimine örnek teşkil etmemelidir. Çünkü, her piyano dersi alan öğrencinin ileride Richter ve ya Godovsky gibi üst düzeyde bir piyanist olup olamayacağı tartışma konusudur. Zaten günümüzde konservatuarlarda piyano eğitiminin içeriğinde gamların öğretimine zorunlu olarak yer verilmektedir. Hiç şüphesiz ki, üstün yetenekli, harika çocuklara program dışı farklı bir eğitim-öğretim programı uygulanabilir. Burada söz konusu edilen müziğe yetenekli, piyano eğitimi alan çocukların durumudur. Bu nedenle sistematik, günlük çalışma içinde gamlara mutlaka yer ve önem verilmelidir. Gam tekniği paralel, zıt (ters yönde) ve karşılaşan gamlar; seslerin eşitliğini sağlama, elleri esnek kullanma, kaliteli, derin ve yoğun ses elde etme gibi becerileri kapsar. Parmakların kuvvetlenmesi ve gelişimi için öncelikle gamlar olmak üzere, arpejler, akorlar ve bu teknikleri içeren alıştırma ve etütler titizlikle çalışılmalıdır. Gam Çalışmalarının Yararları L. Barenboim a göre gam çalışmaları esas, temel teknik formülleri tanıma ve parmaklandırmanın (applikatür,) esas temellerini öğrenme bakımından yararlıdır.(natanson, 1967, s.34.) A. Nikolayev de parmak tekniğinin gelişimi ve ifadeli, şarkı söyler gibi bir legato tekniğine alışmak için gam çalışmalarının gerekli ve yararlı olduğunu belirtmektedir.(natanson, 1967, s.35) Gamlar, akorlar ve arpejlerle birlikte sürekli olarak çalışıldığı zaman bilekler ve eller zamanla daha fazla hareket, kıvraklık, esneklik kazanır; parmak uçları tuşlara daha hassasiyetle dokunur ve hisseder; piyanodan çıkan ses kalitesi daha iyi düzeye gelir ve parmak hızı süratle gelişme gösterir.(zimina ve Mohel, 1989, s.28) Teknik çalışma çeşitliliği içinde gamların ve arpejlerin çok özel bir yeri vardır. Rus eğitimci Natanson, sürekli gam ve arpej çalışan öğrencinin çalıştığı her hangi bir parçada bir gamın arpejlerinden oluşan pasajla karşılaşıldığında, bu pasajla ilgili sorunu hiç gam çalışmayan bir öğrenciden daha kolay ve daha çabuk çözebileceğini belirtmektedir.(natanson, 1967, s.17.) Gilels de her hangi bir parçada gamdan oluşan bir pasajın çalınışında zorlukla karşılaşılıyorsa, bu sorunun çözülmesi için öncelikle o pasajın tonundaki gamın çalışılmasını öneriyordu.(sokolov, 1968, s.171.) Gamlar ayrıca şu bakımdan da yarar ve önem taşımaktadır. Eğitim süresince her bir piyanist çaldığı eserlerin içinde gam vb. gibi teknik öğeler ile karşılaşabilir. Örneğin, klasik ve 16 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA romantik bestecilerin eserleri çoğunlukla gam tekniği ve arpejler üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle teknik bakımdan önceden hazırlıklı olmak gerekir.(natanson, 1967, s.15.) Robert Schumann, genç müzikçilere öğütlerinde gamlara ve öteki parmak alıştırmalarına sürekli çalışılmasını, fakat bu konuda aşırıya kaçmadan zamanı iyi kullanmayı önermektedir. Gamlara çok zaman ayırarak mekanik bir işleme dönüşmemesine dikkat edilmelidir.(fenmen. 1947, s.128) Agay e (1981) göre, gam çalışmaları sayesinde piyano eğitiminde iki amaç gerçekleştirilir: 1) öğrencinin tekniğini geliştirme, 2) bütün tonları bilinçli olarak öğretme. Genel olarak unutulmamalıdır ki, ister gam, ister arpej, ister etüt olsun, her hangi bir teknik çalışma, piyano çalan kişi için çok yararlıdır. Hepsine özen gösterilmeli ve çok dikkat edilmelidir. Bu çalışmalar sadece elleri fiziksel olarak çalıştırmak veya tüm tuşe türlerini öğrenmek için değil de; psikolojik özellikler kazanma, bilinçli kontrol, tüm hareketlerin ve hassasiyetlerin, ses renginin kontrolü için yapılmalıdır. Bütün çabalar büyük irade gücü, sabır, çalışma enerjisi, ileriye, hedefe doğru bilinçli bir atılım için olmalıdır.(ştepanova - Kurtsova, 1982, s.7) GAM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAMALI VE NASIL ÇALIŞILMALIDIR? Bu çok sık karşılaşılan bir sorudur. Gam çalışmalarının başlangıç zamanı ülkeden ülkeye değişen eğitim sistemlerine, eğitimcilerin benimsedikleri öğretim yaklaşımlarına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre değişebilir. Örneğin, Goldenveyzer öğrenci gamları solfej olarak okuyup söyleyebildiği, bir gamı her hangi bir sesten fazla düşünmeden tuşların üzerinde veya defterine yazarak çabucak kurabildiği, kısaca gerekli teorik bilgiye sahip olduğu andan itibaren sorunsuz olarak çalışmaya hazırdır. Öğrenci gamın, dizinin arızalarını veya sıralamasını bilmediği, her sesi bulmak için çok zaman kaybettiği durumda ise, gamlar onun için adeta bir işkenceye dönüşebilir demektedir.(natanson, 1967, s.17) Bazı durumlarda eğitimin ilk yılından itibaren gamlara başlandığı görülmektedir. Örneğin, Gilels konservatuardaki öğrencilerine piyano eğitiminin ilk yılında gamları zorunlu olarak çalıştırıyordu.(sokolov, 1968, s.171.) Goldenveyzer ise gamların 2. yılda, arpejlerin ise 3. yılda başlatılmasını önerir. Çünkü arpejlerin erken zamanda çalınması ve öğretilmesi daha zordur, ayrıca gerginliğe ve kasılmaya neden olan yanlış hareketlere yol açabilir.(natanson, 1967, s. 17) Başlangıçta gamlar öğrencilere zor gelebilir. Çünkü, gam çalışırken uzun ve birbirine benzeyen yapıları dikkatle izlemek gerekmektedir. Bu yapıları sürekli kontrol altında tutmak kolay bir işlem değildir. Bilindiği gibi, küçük öğrencilerin dikkatini uzun süre tutmak ve yürütmek inanılmaz bir sabır, veliler tarafından destek isteyen bir iştir. Küçük bir çocuk öğretmenin derste söylediklerinin hepsini uzun süre aklında tutmakta zorlanır. Bu konuda ailenin çocuğa yardım etmesi gerekir. Gamlar ilk derslerden itibaren öğrencinin hafızasında uzun bir melodi gibi kaydedilmelidir. Hatta ilk derslerde verilen gam egzersizlerinin tetrakordlar (bir oktavlık gamın dört sesten oluşan iki grup) vasıtasıyla öğrencinin hafızasına yerleştirilmesini sağlamak gerekmektedir. Küçük melodiler çocuğun hafızasında daha köklü bir şekilde kalabilir. Ritmik olarak da dizi çalınırken, çok eşit, sırayla, düzenli duyulması gerekir. Gamın çocuğun hafızasına çok düzgün, ritmik, kalıplaşmış şekilde yerleşmesi gerekmektedir.(natanson, 1967, s.35) Genellikle, küçük çocukların eğitiminde gam çalışmalarına Do majör gamından başlanır ve sonra diğer gamlara sırayla devam edilir. Bu konuda Goldenveyzer şaşırtıcı bir öneri sunmaktadır. O na göre Do majör gamı en zor gamlardan birisidir ve bu nedenle ilk aşamalarda siyah tuşlar da kullanılmalıdır. Öğrenci gam çalışmalarına hazır olduğu zaman, başlangıçta ona sadece 1.-2., veya parmaklar ile çalma denemesi yaptırılabilir. Bu çalışmalarda öğrencinin parmaklarını siyah tuşlara yakın tutmasına ve ellerini sallamamasına önem verilmeli ve kontrol Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17

5 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler edilmelidir. Böylelikle öğrenci siyah tuşlarla arkadaş olur ve onlardan korkmazsa ileride de zorlanmaz. Ancak belli bir süre sonra, gerçek parmak numaralarını da kullanmayı öğrenmesi gerekir. (Natanson, 1967, s. 17) İnsan ellerinin yapısı doğuştan paralel değil de simetrik olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı simetrik hareketleri daha doğal ve rahat yapabilir. Piyanoda başlangıç düzeyindeki bir öğrenciye ilk zamanlarda gamları bir veya iki oktav mesafede, iki el birlikte aynı yönde (çift el yukarı veya aşağı) çaldırılmak yararlı olamayabilir. Gamlara başlarken önce her eli ayrı ayrı çalıştırmak daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Paralel yönde çalışmaya başlamadan önce, sağ eli aşağıdan yukarıya doğru (kalınlardan ince seslere doğru), sol eli tersine (incelerden kalınlara doğru); daha sonra ters hareketle, yani zıt yönde iki elin de çalışılması önerilebilir. Bu çalışmalar ancak gam konusunda tüm teorik sorular öğrencinin kafasında çözüldüğü zaman iyi bir sonuç verebilir.(natanson, 1967, s.17-18) Gam çalışmalarında bundan sonraki aşamada ise parmak sıralamasına ve baş parmak geçidine yer verilmelidir. Baş Parmak Geçidi Gam çalmada en önemli teknik beceri baş parmağın 3. ve 4. parmakların altından pürüzsüz bir şekilde geçirilmesidir. Bu geçit hareketinin gam çalışmalarından önce ayrıca çalışılması önerilir. Geçit hareketinin çabuk ve esnek bir şekilde yapılması için, baş parmağın notayı çalar çalmaz hemen avuç içine girerek daha sonra çalacağı tuş üzerinde hazır olması gerekir. Geçişlerde baş parmak acele etmemeli, aniden hareket ederek eşitliği bozmamalıdır. Baş parmağın geçişi sırasında bilek yükseltilmemeli veya aşağı indirilmemelidir. Çünkü bu hareketler istenmeyen vurgulara neden olarak eşitliği bozar ve sürati engeller. Ayrıca baş parmağın tamamı değil de sadece tırnak ekleminin tuşa basması gerekir. 3., 4. parmakları baş parmağın üstünden geçirmek biraz daha kolay olmakla birlikte daha önemsiz değildir. Buradaki yaygın bir kötü alışkanlık ise ani hareketle dirseği yukarı kaldırmaktır.(agay, 1981, s.24) Baş parmağın alttan geçişinde 3. ve 4. parmaklara özen göstererek, tuşa sağlam basılmalıdır, sesi zayıflatmadan, net bir şekilde duyurmalıdır.(teöke, 1999, s.51) Rus eğitimci Y. Milşteyn baş parmakla ilgili olarak söyle demektedir: Baş parmak ikinci parmağa yakın tutulmalı, hatta ikinci parmağın altına saklanmalı dır. Böyle bir pozisyon eşitliği sağlamayı kolaylaştırır. (Milşteyn, 1983, s.224) Rus piyanist L.Oborin baş parmağın çok esnekliğine, hafifliğine, kıvraklığına önem verilmesini belirtir. Bunun için baş parmak tuş seviyesinden aşağıda olmamalı, sallanmamalıdır. Geçiş sırasında 3. parmağa dayanarak baş parmak hafifçe kaydırılarak geçirilmelidir. Aynı durum 3. parmağın baş parmağın üzerinden geçirilmesi için de geçerlidir.(sokolov, 1968, s.80) Macar piyanist J.Gat ise, ünlü pedagog L.Deppe nin ve L.Nikolayev in gelişmiş yöntemlerine dayanarak, 1. parmağın alttan geçişine göre gamı iki kümeye bölerek çalışmayı önerir. Bu yöntem uyarınca baş parmağın alttan geçişinde bilek ve ön kol esnek olmalı, el ve bilek yuvarlanarak geçişe yardım etmelidir.(gat, 1973, s.174) Ellerin ayrı ayrı çalışılmasını destekleyen L.Pamir Çalışmaların kontrolünü titizlikle yapılabilmesi için, tek el ile çalınan bir gam ın üzerinde uzunca bir süre durmalı, sonra iki el birleştirilmelidir. Öğrenci genellikle gam ın parmak sayılarını ve geçidi ortalama bir tempoda yapabildikten sonra, ben gam ı biliyorum der, ama asıl teknik sorunların bunlardan sonra başladığını bilmez demektedir. (Pamir, s.101) Gamlarda ellerin tek tek, ayrı ayrı çalınmasının faydası hakkında Ervin Bach da Bir el diğer elden çok şey öğrenebilir, ve bir piyanistin sağ ve sol el hakkında çok bilgili olması faydalı sonuçlar verebilir demiştir. (Savşınskiy, 1968, s.97) 18 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

6 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Gamlar paralel olarak çalışıldığı zaman sadece bir oktav aralığı ile değil de, daha fazla, örneğin 2-3 oktav aralığı ile çalışılması önerilebilir. Bu şekilde öğrenci iki elde klavyenin farklı alanlarında (rejisterlerde) sesleri çok daha net duyabilir. Ayrıca, böyle bir çalışma hareketlerin daha geniş alanda, geniş mesafede olması nedeniyle rahatlık ve özgüven sağlamakta yardımcı olmaktadır.(nikolayev, 1987, s.181) Gam çalışmalarında çift el ile alıştırmalar ile birlikte ara sıra tek el çalışmalarına da dönüş yapmak faydalıdır. Sol el her zaman sağ elin eşliğinde olduğu için ona bağımsızlık kazandırmak gerekir. Bu nedenle sol ele biraz daha fazla zaman ayrılmalıdır.(alekseyev, 1971, s.261) Gamların parmak numaralarını hafızaya almak ve bilinçli bir şekilde uygulamak için çalışılan gamda her elin 4. parmağının nerede, hangi tuşa denk geldiğini önceden belirlemek yararlı olabilir. Böylece hatalı parmak kullanımı engellenebilir. Gam çalma hareketleri yavaş yavaş öğretilmeli, ve bu hareketlere alışma surecini de beklemek gerekmektedir. Özellikle bu konuda küçük, esnek olmayan ellerde daha titiz davranılması önerilir. Gam çalışmalarını monotonluktan uzaklaştırmak ve ilginç hale getirmek için öğretmenler çekici yöntemler bulabilir: - legato, staccato, portamento vb. değişik tuşelerin kullanılması; - önce inici sonra çıkıcı gamların çalışılması; - piyanonun ortasında başlamak yerine aşırı uçlarda başlayarak ters hareketle çalışma; - crescendo, diminuendo gibi dinamikleri kullanma; sağ elde melodi tuşesi, sol el hafif ve bunun tersi olarak çalışma; - çeşitli ritimlerle çalma; - bir el legato diğeri staccato çalma, sonra ise bunun tersi yapılmalı, - poliritmik ( ikiye karşı üç veya üçe karşı dört) gibi, kullanıma yer vererek çalışma.(slenczynska, 1968, s ) L.Pamir de gamların farklı, çeşitli şekillerde çalışılmasını önermektedir: Vurgu çeşitleri ve nüans farkları ile çalışılan gam ve pasajlar, parmak özgürlüğüne, kuvvetlenmesine ve hareketlerin irademizin hükmü altına girmesine yarayacaktır. Bu çalışmalara çeşitli artikülasyonları, legato, non-legato, staccato, portamentoları ve ritim değişikliklerini de eklemelidir. (Pamir, s.102) Gam çalışırken eller ve vücut asla gerilip kasılmamalı, sertleşmemelidir. Vücudun bükülebilir doğal pozisyonunu muhafaza ederek - ki bu bileğin serbest ve yumuşak tutulmasına yardım edecektir - çalışmaya özen gösterilmelidir. Kol bir sonraki tuş için parmaklara öncülük eder. Bu çalışmalar yanlış nota çalmamak için son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Hız yavaş yavaş gelişecektir.(ercan, 1992, s.3). Gamlar en basitten başlayarak en zor tona doğru çalışılmalıdır. Teorik olarak bir diyezli veya bir bemollü gamı öğrenci daha hızlı aklında tutar ve ezberler. Nitekim, piyanistik anlamda, örneğin, Si majör gamı el için en uygun bir pozisyon sayılır. Fakat ellerini bu gamın pozisyonuna doğru bir şekilde yerleştiren çocuk maalesef piyanoya başlangıç döneminde Si majörün 5 diyezini düşünmekte zorlanmaktadır. Bununla ilgili olarak F.Chopin in önerisi de örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, Chopin öğrencilere siyah tuşları fazla olan gamlardan başlamalarını öneriyordu: sağ el Si majör, sol el ise Re bemol majör. Sonra ise zaman içinde siyah tuşların sayısını azaltarak beyaz tuşlardan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19

7 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler oluşan Do majöre varmak amaçlanabilir.(neuhause, 1982, s.99) Yaygın bir öğretim yaklaşımı ise gamlardaki arızaların sayısını artırarak, yavaş yavaş, sindire sindire öğretilmesi şeklindedir. J.Gat gamların çalınışında şu noktalara dikkat edilmesini önermektedir: parmakların dokunuşu sırayla, eşit, arka arkaya olmalıdır. Baş parmak diğer parmaklara göre daha az hareketli, hantal olduğu için sorun yaratabilir. Ayrıca diğer parmaklar gibi tuşlara dikey değil de köşeli, yatay bir şekilde dokunmaktadır. Ek olarak bileğin ve elin de yanlış hareketleri eşit çalmaya engel olabilir. (Gat, 1973, s.174) Öğrenciler, zaman içinde gamları uzun sure çalıştıktan sonra yeni bir gamı çalmanın artık o kadar zor bir şey olmadığını kendileri de fark ederler. Özellikle aynı parmak kalıbına sahip olan gamlarda, bir tondan başka bir tona geçiş daha kolaylaşır. Farklı parmak sıralaması olduğunda ise, artık ilk gamlardaki tereddüt azalır, yeni sıralama daha kolay akılda kalır, ezberlenir. Bu, sadece küçük bir değişim olduğunu göstermektedir. Ama, baş parmağın alttan geçişleri, bilek ve ön kol hareketleri gibi esas alışkanlıklar önceden yerleşmiş bir hazırlık şeklinde gerçekleşir.(savşınskiy, 1968, s.75) Gamlarda kişisel parmak kullanma alışkanlıklarını önlemek gerekir. Emin olunmayan parmak kullanımları ve notalara hakim olamama, genellikle gamlara teorik olarak hazır olmamayı gösterir.(özbudak, 1997, s.30-31) Ses kontrolünü, melodik akıcılığı duyma, seslerin eşitliğini sağlama için orta ve ya ağır tempolarda çalışma sağlıklı sonuç verebilir. Dikkatin uzun süre yüksek düzeyde tutulması öğrenciye sıkıcı ve yorucu gelebilir. Bu sorunu çözmek için Rus piyanist - eğitimci V.İ.Sofronitsky gamları değişik ritimlerde, değişik nüanslarla çalışmayı önerir. Bu çalışmalarda daha önce de belirtildiği gibi baş parmağın 3. veya 4. parmağın altından geçirilmesi gibi pozisyonlara dikkat edilmelidir. Ayrıca bileğin rahat olması ve ellerin kasılmaması çok önemlidir.(sokolov, 1968, s.187) Gamların temposu, çalışmaların ilk aşamasında tonaliteyi, arızaları, parmak numaralarını, pozisyonları düşünmeye zaman bırakacak şekilde ayarlanmalıdır ve bunun için yavaştan hızlıya doğru gitmelidir. Kuşkusuz ki bu hızda da öğrenci melodik, legato ve okur gibi çalmayı dikkatinden kaçırmamalıdır. M.Fenmen ise gamları hızlandırmak için metronomla çalışmayı önermiştir.(fenmen, 1991, s.41) Gamları hızlı tempolarda çalmadan önce küçük parçalara ayırarak, otomatikleştirerek hızlı çalışma daha iyi sonuçlar verebilir.(dostal, 1981, s.110) Piyanoda gamlar çalışıldığında gereken ses rengi hakkında önceden bir fikir oluşması gerekmektedir. Gam çalarken doğru artiküle etme, legato veya non legato gibi teknik çalışmalar, hız konusunda önceden belirli bir tempo ayarlama-belirleme, çalınacak gamın enerjisini hissetme, ritmik nabız belirleme gibi noktalara dikkat etmek gerekir. Parmakları belli bir disipline sokma, alıştırma, onlara hakim olma gamlar vasıtası ile kazanılacak becerilerdir. GAM ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINACAK NOKTALAR Gamları çalışırken temel hareketlerin yerleşmesi için parmakların ve elin toplu şekilde, doğal tutuş pozisyonunda tutulmasına dikkat edilmelidir. Başlangıçtan itibaren öğrencilere gamların formasyonu öğretilmeli ve gam çalma 20 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

8 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA hakkında kurallar verilmelidir.(ahrens ve Atkinson, 1980, s.39) Gamlarda, kol ile önkolun görevi, klavyenin üzerinde yer değiştirmek, ele yardımcı olmak, hareketleri birleştirmek ve her duruma uyum sağlamaktır. Gerçek bir eşitliğin ve legatonun elde edilmesinde, el ile beraber, bilek ve kolun esnekliği son derece önemlidir. Bütün refleksler, her an uyanık olup, hazırlanmalıdır. (Pamir, s.101) Gamları çalarken doğru artiküle etme, legato veya non legato gibi teknikleri uygulama, hız konusunda önceden belirli bir tempo ayarlama, çalınacak gamın enerjisini hissetme, ritmik nabız belirleme gibi noktalara dikkat edilmelidir. Birçok ünlü müzisyen, örneğin, L.Nikolayev, K.İgumnov, A.Goldenveyzer, E.Gilels gamların çok hızlı tempolarda çalınmaması, dikkatin çok yüksek seviyede tutulması, diziyi çalışırken belirli müziksel amaçlara hedeflenilmesi, kulakla ses eşitliği kontrolünün sağlanması, ses rengi ve niteliği konusunda belirli amaçlara varılması gibi noktalara çok önem vermeyi ve dikkat etmeyi önermişlerdir.(natanson, 1967, s.35) Oborin de gamların belli bir müzikal amaç belirlenerek, müzikal anlam vererek çalınması gerektiğini belirtmektedir.(sokolov, 1968, s ) Milşteyn gamların özellikle ilk yıllarda her türde ve her tonda çalınmasını ve parmakların canlı (sanki tuşlar canlıymış gibi) bir hassasiyet kazanmasını önemle vurgulamaktadır. Müziksel amacı önde tutarak F.Mendelssohn un sözsüz şarkıları veya F.Chopin in noktürnlerinde istenilen ses kalitesini gamlarda da amaçlanmasını önermektedir.(milşteyn, 1983, s.236, 250) Piyanistin uymak zorunda olduğu kurallardan en önemlisi sesleri titizlikle eşit çalmaktır. İyi bir piyanist her yapıtı, karşısına ne çıkarsa çıksın, çok eşit seslerle çalmaya dikkat etmelidir. Piyano tekniğinin her öğesinde olduğu gibi gamlar da aynı anlayışla çalışılmalıdır. Bu konuda Neuhause üç önemli uyarıda bulunur: öncelikle öngörü ve sezgi, esneklik ve eşitlik.(neuhause, 1982, s.110, 135) Öğrencilerinden her gün gamlara çalışmasını isteyen Gilels kendisi de sürekli gamlara çalışıyordu. Bir öğrencisinin anlattığına göre, hocası gamları çalarken odaya inanılmaz güzel bir müzik yayılıyordu. Özellikle gamları legatissimo çaldığı zaman güzel, yumuşak, akıcı sesler duyuluyordu. Gilels e göre bileklerin rahatlığı, ellerin esnek ve gevşek hareketleri, sesin dolgunluğunun ve güzelliğinin titiz kontrolü, yoğun legato, gamların başarıyla çalınması için en önemli koşullardı ve mekanik çalışmayı kesinlikle kabul etmiyordu. (Sokolov, 1968, s.171) Belli bir süreç içinde aynı hareketi sürekli tekrar etmekle, ister istemez kısmen mekanik çalma, parmaklarda otomatikleşme oluşur. Bu da gamlara zamanla hakim olma ve pratik kazanma sonucunda sağlanan bir beceridir. Böylece, bir gam defalarca tekrarlandığında parmaklar kendi kendine, refleks olarak tuşların üzerinden alışılan sıraya göre yönelirler. Gamın akıcı veya tutuk, duraklamalı, hafif veya kuvvetli, gürültülü veya sakin olmasını önceden belirleme çalışmanın amacı olmalıdır. Burada dikkatin en yüksek seviyede olması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, gamı gittikçe diminuendo çalmak piyanistin inanılmaz konsantrasyon ve dikkatini gerektirir. Sonuçta, amaç her zaman önceden belirlenmeli ve kontrollü bir mekanik çalışma yapılmalıdır.(savşınskiy, 1968, s.59) Ayni düşünceyi Gat da paylaşmaktadır. İlk yılların gam çalışmasının amacı otomatiklik hissiyeti, tuşların sırayla gidişini kavramadır.(gat, 1973, s.238) Gam ve etütlerden söz edildiğinde önemli olan ne çalmak değil, nasıl çalmak tır: gamlar çok faydalı şekilde de çalışılabilir, bazen gam çalışması zarar da verebilir. Bir daha vurgulanmalıdır ki gam çalma tamamen mekanik olmamalıdır. Melodik çalma, akıcılık kazanma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21

9 Güler DEMİROVA Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler gamlarda istenilen önemli özelliklerdir ve gamlar da yorumlayıcı bir yaklaşımla çalınmalıdır. Gamlar günlük çalışmanın başlangıcında parmakları ısıtmak amacı ile de çalışılabilir. Öğrenilen 24 gamın tümü, Do majörden başlayıp küçük üçlüler ile indirerek (Do majör- la minör - Fa majör- re minör-si bemol majör-sol minör vb.) dakika durmadan aralıksız çalınmalıdır. Bu çalışmaya armonik ve melodik minörler de eklenebilir. Böylece, gamlar hem ısınma hem de teorik olarak düşünerek tekrarlama açısından yararlı olacaktır.(şırinskaya, 1985) Alekseyev ise buna benzer başka bir çalışma önermektedir: her hangi bir sesten başlayıp birer ses inerek, örneğin do sesinden Do majör, Si bemol majör, La bemol majör, Sol majör, Fa majör, Mi bemol majör, Re bemol majör gamları durmadan çalmak. Böyle bir çalışma hızlı düşünmeyi, aynı parmak sıralamasını çeşitli, bazen de uygun ve rahat olmayan parmak kombinasyonlarını kullanmayı anında uygulamasını öğretmektedir. (Alekseyev, 1971, s.261) Piyano eğitiminde genel olarak sürekli mekanik tekrarlar jimnastik gibi ellerin fizyolojik özelliklerini geliştirme amacıyla kullanılır. Kasların güçlenmesi ve çalışma sürecinde dayanıklılık alışkanlığı kazanması, parmakların arasında esnekliği geliştirme, eklemlerin esnekliği, el kıvraklığı, tuşlara isabetli ve kararlı dokunma gibi tüm nitelikler gamlar ve arpejler vasıtasıyla elde edilebilir. Ayrıca, Savşınskiy e göre, mekanik çalışmadan tamamen vazgeçmek de doğru olmaz. Bu yaklaşım ister öğrenci, ister öğretmen, isterse de profesyonel piyanist olsun, tüm piyano çalanlar için kaçınılmaz bir gerçektir.(savşnskiy, 1968, s.85) SONUÇ Gamlar, parmakları fiziksel olarak geliştirmek, belli bir disipline sokmak, hız ve çeviklik kazandırmak, karşılaşılan teknik sorunları daha çabuk ve başarılı çözmek, ses eşitliği, ses kalitesi, tuşa dokunma biçimi (tuşe), ses rengi çeşitliliği sağlamak ve onlara hakim olmak için kesinlikle öğretilmesi gereken teknik araçlardır. Bu nedenle, bir öğrencinin piyano eğitimi sürecinde sağlam bir temel alması ve teknik yönünün geliştirilmesi için gamlara sürekli yer ve önem verilmelidir. Sonuç olarak gam çalışmaları yukarıdaki görüşlerin ışığında öğrencilere çekici bir hale getirilerek yapılmalıdır, çalışmalar belli bir amaca yönelik olmalıdır, dikkat en yüksek düzeyde tutulmalıdır, kısmen mekanik, ama daha çok müzikal yaklaşımla çalışılmalıdır, teknik gelişimle birlikte günlük çalışmaların ayrılmaz bir parçası olmalıdır. KAYNAKÇA Agay, D. (1981) Teaching Piano I, Yorktown Music Pres, Inc., s Alekseyev, A. (1971) Metodika Obuçeniya İgre Na Fortepiano. Moskova, Muzıka, s.261. Cora B. Ahrens, Atkinson, G. (1980) For All Piano Teachers. Canada, Frederik Haris Music, s Dostal, Y. (1981) Rebönok Za Royalem. Moskova, Muzıka, s.110. Ercan, N. (1992) Piyano Eğitiminde Gam Çalışmalarının Yeri ve Önemi.İstanbul, MÜAEF Müzik Eğitimi Bölümü Yayınları, s Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 Piyano Eğitiminde Gam Tekniği Üzerine Düşünceler Güler DEMİROVA Fenmen, M. (1947) Piyanistin Kitabı. Ankara, s.128. Fenmen, M. (1991) Müzikçinin El Kitabı. Ankara. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.41. Gat, J. (1973) Tehnika Fortepiannoy İgrı. Moskova, Muzıka. Korniva, Budapeşt, s.174, 238. Heifetz, J. (1976) Musiki Bir Lüks Değildir. Filarmoni. Sayı:114. Milşteyn, Y. (1983) Voprosı Teori i İstorii İspolnitelstva. Moskova, Sovetskiy Kompozitor, s.224, 236, 250. Ministerstvo Kulturı SSSR. (1973) Klass Spesialnogo Fortepiano. Programma Dlya Detskih Muzıkalnıh Şkol. Moskova, s.8. Natanson,V. (1967) Voprosı Fortepiannoy Pedagogiki. Moskova. Muzıka, s.15, 17, 18, 34, 35. Neuhause, H. (1982) Ob İskusstve Fortepiannoy İgrı. Moskova. Muzika, s.22, 99, 110, 135. Nikolayev, A. (1987) Fortepiannaya İgra. Moskova, Muzıka, s.181. Özbudak, S. (1997) Piyano Eğitiminde Temel Teknik Egzersizler Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Pamir, L. (tarihsiz) Çağdaş Piyano Eğitimi. İstanbul. TTOK, s Savşınskiy, S. (1968) Rabota Pianista Nad Tehnikoy. Leningrad. Muzıka, s.59, 75, 85, 97, Slenczynska, R. (1968) Music at Your Fingertips. Da Capo Pres İnc., New York, s Sokolov, M. (1968) Voprosı Fortepiannogo İspolnitelstva. Moskova, Muzıka, s.80, 95, 97, 171, 176, 187, Şırinskaya, N. (1985) Gammı i Arpedjıo Dlya Fortepiano. Moskova, Sovetskiy Kompozitor. Ştepanova Kurtsova, İ. (1982) Fortepiannaya Tehnika. Metodika i Praktika. Kiyev. Muziçna Ukraina, s.7. Teöke, M. (1999) Zongorazunk Vagy Muzsikalunk? Budapeşt, Polifon Bt., s.51. Zimina, O., & Mohel, L. (1989) Samouçitel İgrı na Fortepiano. Moskova, Muzıka, s.28. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s Feyza SÖNMEZÖZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS TANIMLARINDA YER ALAN DİZİ ÇALIŞMALARI NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Damla Bulut Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD dbulut@ohu.edu.tr Yasemin Gülsoy

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING

AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING KEMAN ÖĞRETİMİNDE BİR ETÜT ANALİZİ MODELİ Zeynep DEMİR YILDIZ 1 Yalçın YILDIZ 2 Abstract In the research; etude by Wohlfahrt that appears on Violin Method- II

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3000 Number: 38, p. 177-199, Autumn II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Yanlışlar, Doğrular & Daha Doğrular Alıştırma mükemmel yapar. Practice makes perfect! İyi planlanan alıştırma mükemmel yapar. Good practice makes perfect!

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi sumuzdas@yahoo.com Özet Bu çalışma,

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi. Piano Education Directed Analysis of Carl Czerny s Etude, Op.

Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi. Piano Education Directed Analysis of Carl Czerny s Etude, Op. www.muzikegitimcileri.net GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 241-258 Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi Piano Education Directed Analysis

Detaylı

RİTİM VE MÜZİK BİLGİSİ YILLIK PLAN

RİTİM VE MÜZİK BİLGİSİ YILLIK PLAN RİTİM VE MÜZİK BİLGİSİ YILLIK PLAN EYLÜL; 1.Hafta; Öğrencilerin öğretmen tarafından ritimsel hafıza ölçümü yapılması. 2.Hafta; Eşit zaman da öğretmeni ile beraber ellerini birbirine aynı anda vurması ritim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 201 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 GİTAR DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

SINAV YAKLAŞIRKEN MOTİVASYON VE KAYGI

SINAV YAKLAŞIRKEN MOTİVASYON VE KAYGI SINAV YAKLAŞIRKEN MOTİVASYON VE KAYGI Sınava yaklaşık bir ay kala yapılacak en önemli şeylerin başında kaygımızı kontrol altında tutmak ve kalan zamanı ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirmek gelmektedir.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5101 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude M. Kayhan KURTULDU * Özet Bu çalışmada piyano eğitimi sürecinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ. ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ. ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL

Detaylı

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 65-77 Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi The Importance of the Studies Composed by Using Maqams in

Detaylı

TME Hafta Ders Notları

TME Hafta Ders Notları TME 110 6. Hafta Ders Notları Akorlar Şimdiye kadar müziğin yatay yapılarıyla (melodi, gam) ilgilendik. Bu bölümde müziğin dikey yapısını, yani armoniyi inceleyeceğiz. Bir eseri icra ederken, kimi zaman

Detaylı

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR?

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR? Beynin Temelleri Kitabın geri kalanının bir anlam ifade etmesi için beyinle ve beynin nasıl işlediğiyle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Böylece, ileriki sayfalarda nöron gibi bir sözcük kullandığımda

Detaylı

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu BASKETBOL Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET Sürat Antrenmanı Bu antrenmanlar sürat ve çabukluk çeviklik gelişimi için antrenörler için temel kaynaktır.özel bir sürat antrenmanını takiben gevşeme egzersizleri her zaman kullanılmalıdır. Sürat antrenmanları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ II Ders No : 03103304 Teorik : 1 Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI YAN FLÜT EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI YAN FLÜT EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI YAN FLÜT EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) ER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES

Detaylı

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz 1+0 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 1. Sınıflar Ankara 016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org

92 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.org 92 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSLERİNDE TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİN KULLANILMA DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Deniz Beste

Detaylı

VIII. Yarıyıl (BAHAR)

VIII. Yarıyıl (BAHAR) VIII. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Koro ve Yönetimi 452 8 0+2 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Ders No : 0310330313 Teorik : 2 Pratik : 6 Kredi : 5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI Anlamlı ve kalıcı öğrenme ancak bireyin(kişinin) kendi isteği, çabası ve bilinçli bir şekilde bilgileri işlemesi ile

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler 722 Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KLASİK KEMENÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KLASİK KEMENÇE

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence?

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? CAPOEIRA DOSYASI Capoeira(Kapuera) nedir? Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? Capoeira tüm bunlar ve daha fazlasıdır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 Ses eğitiminin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMINA ÖN KAYITLA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN ÖZEL YETENEK

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF III. YARIYIL MZ201A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma III (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU VE ÖZEL YETENEK SINAV KOŞULLARI 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA. DERS KİTABI 11. sınıf. YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA. DERS KİTABI 11. sınıf. YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA DERS KİTABI 11. sınıf YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ PİANO TECHNİQUE -TECHNİQUES OF ARTİSTİC EXPRESSİON

PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ PİANO TECHNİQUE -TECHNİQUES OF ARTİSTİC EXPRESSİON PİYANO ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Öz 99 Doç. Dr. Tamilla GASIMOVA Her alanda olduğu gibi müzik eğitiminde de temel becerilerin kazandırılması öncelikli hedef olarak kabul edilir. Eğer bu eğitim piyano

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz.

NİSAN 2015 BÜLTENİ. Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz. bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu. içindeyiz. NİSAN 2015 BÜLTENİ Merhaba! Nisan ayı boyunca yaptığımız etkinlikleri bulabileceğiniz bültenimizi sizinle paylaşmanın sevinci ve gururu içindeyiz. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ 3 / 4-4/5 VE 5/6 YAŞ GRUBU BASKETBOL

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAREKET ÖĞRETİMİNDE İZLENECEK YOLLAR www.heranbilgi.com ÇORUM, 2013 HAREKET ÖĞRETİMİNDE

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI Etkili Sunum Teknikleri Öğr. Gör. Murat YAZICI ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Nedir? Bir konuyu, mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Amaç? İletilmek istenilen mesajların

Detaylı

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım EYLÜL TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNDEN GÖRÜNTÜLER 3. Hafta: Enstrüman eğitimine yönelik olarak Gitar, Keman, Yan Flüt, Perküsyon ve Temel Bilimler için anlatımlar yapıldı. Öğrencilerimiz yatkınlıkları doğrultusunda

Detaylı

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR?

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? BEYNİ ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK 1. Fizyolojik Hazırlık Duruşunuzu Düzeltin İyi Beslenin Sağlığınıza Dikkat Edin Olumlu Yüz İfadesi Oluşturun Hareket Edin Gerginlikten

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI 2015-2016 AKADEMĠK YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI 2015-2016 AKADEMĠK YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI 2015-2016 AKADEMĠK YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESĠ GĠRESUN-2015 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge

Detaylı

Öğrenme stilleri görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Öğrenme stilleri görsel, işitsel ve dokunsal olmak üzere 3 gruba ayrılır. ÖĞRENME STILLERI ÖĞRENME STILI NEDIR? Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Her öğrencinin

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF VI. YARIYIL MZ302A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma VI (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

DEVİMSEL BECERİLER VE ÖĞRETİMİ

DEVİMSEL BECERİLER VE ÖĞRETİMİ DEVİMSEL BECERİLER VE ÖĞRETİMİ Devimsel Beceri Bir işin yapılması sırasında kullanılan, bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği koordineli kas etkinliğine denir. Örneğin; elle yazı yazma, piyano çalma

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURMA KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2016-2017 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURMA KILAVUZU GİRESUN-2016 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Tüzyev Kursları. Başlıyor! TÜZYEV. Kurslarımıza Tüm Öğrencilerimiz Dahil Olabilmektedir. https//.tuzyev.org TüzyevVakfi tuzyev Tuzyev_Vakfi

Tüzyev Kursları. Başlıyor! TÜZYEV. Kurslarımıza Tüm Öğrencilerimiz Dahil Olabilmektedir. https//.tuzyev.org TüzyevVakfi tuzyev Tuzyev_Vakfi Tüzyev Kursları Kurslarımıza Tüm Öğrencilerimiz Dahil Olabilmektedir Başlıyor! TÜZYEV 0216 326 81 88 0545 236 61 20 Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim Vakfı https//.tuzyev.org TüzyevVakfi tuzyev Tuzyev_Vakfi

Detaylı

ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1 ANNA NIKOLAYEVNA YESIPOVA S PIANO PEDAGOGICAL METHODS

ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1 ANNA NIKOLAYEVNA YESIPOVA S PIANO PEDAGOGICAL METHODS ANNA NİKOLAYEVNA YESİPOVA NIN PİYANO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1 ANNA NIKOLAYEVNA YESIPOVA S PIANO PEDAGOGICAL METHODS Valeriya ÖZKAN 2 Bahar GÜDEK 3 Özet: Bu çalışmada, Anna Nikolayevna Yesipova nın (1851-1914),

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI KEMAN EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI KEMAN EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI KEMAN EĞĠTĠMĠ (BATI MÜZĠĞĠ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey. ISSN : 1308-7290 gokay@mehmetakif.edu.tr 2013 www.newwsa.

Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey. ISSN : 1308-7290 gokay@mehmetakif.edu.tr 2013 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-FINE ARTS Elmas Gün Received: September 2012 Gökay Yıldız Accepted: January 2013 Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Turkey NWSA ID : 2013.8.1.D0121

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF PİYANO DERS KİTABINDAKİ TEKNİK ÇALIŞMA VE İLGİLİ PİYANO ESERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF PİYANO DERS KİTABINDAKİ TEKNİK ÇALIŞMA VE İLGİLİ PİYANO ESERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ İnönü University Journal of Culture and Art Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 1 (2016): 21-31 GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF PİYANO DERS KİTABINDAKİ TEKNİK

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 FLÜT DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

Dr. Sibel AKINCI ** GİRİŞ

Dr. Sibel AKINCI ** GİRİŞ M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1998. Sayı: 7 Sayfa: 1-10 KEMAN EĞİTİMİNE, "ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN KOŞULLAR" AÇISINDAN BAKIŞ1 GİRİŞ Dr. Sibel AKINCI ** En genel

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: CAN BARTU, JİMNASTİK GİBİ KABA MOTOR GELİŞİMİN İYİ GÖZLEMLENEBİLDİĞİ BİR BRANŞA ZAMAN İÇİNDE DAHA KEYİFLE VE KENDİNİ GÖSTEREREK KATILMAYA BAŞLADI.

Detaylı

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI.

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI. DİN EĞİTİMİ - 7 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Öğretim Yöntemleri Eğitim tarihimiz boyunca klasik yöntemler başarı ile uygulanmıştır. Günümüzde de uygulanmaya devam edecektir.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alınacaktır. Ön kayıt koşulları 2010

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 7.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 7.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 7.HAFTA ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÇOCUKLAR VE OYUN ETKİNLİĞİ Özel Gereksinimli Çocuklara Oyun Yoluyla Eğitim:Bireyin; hayatı boyunca yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı