DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK"

Transkript

1 DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK Tarihsel bir perspektif içinde baktığımızda Türkiye de 1930 lu yıllardan bu yana fiyat istikrarı sağlanamamış ve enflasyon oranları sürekli değişkenlik göstermiştir. 70 li yılların ortalarında ise yaşanan devalüasyonların ardından yüksek petrol fiyatları 2000 li yıllara kadar enflasyon oranlarının sürekli bir artış trendi içinde olmasına olanak vermiştir. Gözlenen bu yüksek ve dalgalı enflasyon ile ortaya çıkan belirsizlik sonucunda yatırımlar ve büyüme bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiştir. Son zamanlarda sıkı bir disiplin ile sürdürülen para ve maliye politikaları ve düşük faizler enflasyonun düşmesini sağlayarak enflasyonsuz ortamda yaşayabilme ümidini gündeme getirmiştir. Ülkemizde yıllardır insanlar enflasyonsuz ortamda yaşama hayalleri içinde olmuş fakat düşük enflasyon ortamının kendilerine neler getireceğinin farkına varamamışlardır. Yıllarca yüksek enflasyondan yakınarak enflasyonun düşmesi arzusunda olunmuş fakat yıllar sonra enflasyonda meydana gelen düşüşler neticesinde bu ortamda nasıl yaşanacağı konusunda deneyimsiz kalınmıştır. Bankalar yüksek getirili devlet tahvilleriyle, şirketler operasyon dışı faiz ve repo gelirleriyle, çalışanlar enflasyon dolayısıyla performanstan bağımsız olarak aldıkları zamlarla, küçük tasarruf sahibi de yine faiz, repo ve borsa gelirleriyle, devletse istendiğinde bütçe açıklarını kapatmak için kullandığı yüksek faizli bonolarıyla yüksek enflasyon ortamında yaşamayı öğrenmişlerdi. Enflasyonun düşmesiyle bütün bu saydığımız piyasa araçlarıyla zenginleşme ve gelir elde etme devri kapanmıştır. Bununla birlikte, artık enflasyon sorun olmaktan çıkmış ve enflasyonsuzluk özellikle iş dünyasını tedirgin etmeye başlamıştır. Düşük enflasyonun iş dünyasına yansımaları Yıllardan beri sürdürülebilir büyüme, gelir dağılımında adalet ve bunlarla birlikte iş dünyasında yaşanabilecek olan üretimde verimlilik ile istikrar Türkiye nin özlemini çektiği temel nokta olmuştur. Ama Enflasyonun düşüşü, insanlar üzerinde beklenen etkiyi yaratmamıştır ve en önemlisi şirketler bu ortamdan pek de memnun kalmamışlardır. Çünkü, firmalarının altyapısı tamamen yüksek enflasyon ortamına adapte olmuş, büyük bir çoğunluğu kurulduğu andan itibaren yüksek enflasyonla mücadele etmiş ve yıllardan beri de yüksek enflasyon ortamında yaşamak konusunda bilinçlenmişlerdir. Şimdi ise farklı bir ekonomik çevrede ve tüketicilerin tercihleri konusunda daha bilinçli olarak hareket ettikleri bir ortamla karşı karşıya kalmışlardır. İşletmeler için enflasyon ortamında yaşamak, daha az riskli ve daha kolaydır. Enflasyonist ortam, fiyat istikrarının bulunmadığı ve fiyat artışlarının sıradan bir olay olarak algılandığı bir dönemdir. Fiyatlar sürekli artma eğilimi gösterdiğinden, maliyetlerinden dolayı firmaların yaptığı fiyat artışları bireylerin dikkatini çekmemekte, bu olgu enflasyon oranlarının sürekli artış içinde olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Böylece firma düşük enflasyon ortamına göre daha kolay ayakta kalabilmektedir. İşletmenin fiyatlarını artırmasının genel fiyat artışından mı yoksa firmadan mı kaynaklandığı anlaşılmamaktadır. Böylece yüksek enflasyon ortamında fiyatların artması işletmenin sunduğu ürün ve hizmetlere olan talebi fazla etkilememektedir.

2 Düşük enflasyon ortamında meydana gelen fiyat artışları ise bireylerin duyarlılığını arttırır; bunun yanında kalite, dizayn, zevksel tercihler azalmaz fakat fiyatlarda meydana gelen artışlar ürün satışlarını büyük oranda etkiler. Böylece fiyatını piyasa koşullarının daha üzerinde artıran satıcı bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Aynı zamanda, düşük enflasyon ortamında bazı ürünlerin fiyatı sabit kalırken, bazılarında ise fiyat indirimleri söz konusu olabilmektedir. Ürünlerin fiyatının artmadan satın alınması stratejisi tüketiciler tarafından terk edilir ve bunun yanında fiyatın daha da düşmesi beklenebilmektedir. Bu durumda satışlarda azalmalar bile olabilmektedir. Yüksek enflasyonlu dönemde, faaliyet dışı gelirler, devlet tahvilleri, repo ve faiz gelirleri, kuruluşlar kendi iş alanlarındaki faaliyetlerinde başarılı olmamaları ve hatta zarar etmeleri halinde bile piyasada barınmalarına olanak vermiştir. Ancak, düşük enflasyonlu dönemde bu şekilde hayatta kalabilmek şirketler için mümkün olmayacaktır. Başarılı olan hayatta kalır. Dolayısıyla, yüksek faizlerle ve fiyat artışlarıyla para kazanma devri sona ermiştir. Artık, düşen enflasyonla birlikte bilinçli davranarak maliyetlerini piyasa fiyatlarına göre belirleyecek, pazarlama ve rekabet gücü kuvvetli, yerinde ve zamanında yatırım yapan firmaların devri başlamıştır. Profesyonel yönetim, disiplin anlayışı ve uzmanlık ön plana çıkmıştır. Firmalarımız, düşük enflasyon ortamında ayakta kalabilmek için bütün bunları görmezden gelmemelidir. İktisadi üretim sürecinin temel belirleyicisi ve firmaları ayakta tutabilmenin temel şartı iyi bir fiyat politikası uygulayabilmektir. KOBİ ler fiyat politikasını uygularken maliyet esaslı çalışmakta ve fiyatlarını maliyetlerine dayandırmaktadırlar. Bu noktada da açıkça anlaşıldığı gibi, o zaman bir işletme, üretim sürecinin her aşamasında maliyetini en titiz biçimde belirleyerek fiyatlama yapmak zorundadır. Fiyatların piyasa tarafından belirlendiği düşük enflasyon dönemlerinde, işletme maliyetlerini kontrol altına almalıdır. Maliyet kontrolü, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler için sorun teşkil etmemiştir. Çünkü işletmeler fiyatlarını istedikleri zaman artırma şansı bulabildiklerinden, verimsizlik ve etkinsizlikten doğan artışları, maliyet artışlarını, fiyatlarına yansıtmışlardır. Böylece de, bu durumdan kendileri çok fazla etkilenmeyeceklerini sanarak, maliyet artışlarını vatandaşın omzuna yükleyebilmişlerdir. Fakat bu durumun tabiki kendilerine geri dönüşü olmuştur. Fiyatların yükselmesiyle satınalma güçleri düşen bireyler talebi düşürerek işletmeleri zor durumda bırakmışlardır. Düşük enflasyon dönemlerinde, işletmeler ve özellikle KOBİ ler ayrıntılı bir maliyetleme yöntemi kullanmadığı için de problemler yaşamaktadır. İşletme maliyetlerini düşük düzeyde belirleyerek yaptığı her satıştan zarar ederek fon ihtiyacı duymakta yada maliyetlerini yüksek belirleyerek satış fiyatını da yüksek tutmakta ve bu yüzden de satış güçlükleri yaşamaktadır. Bu açıdan firmaların düşük enflasyon ortamında yaşayabilmeleri için öncelikle fiyatlama ve maliyetleme konularında kendilerini geliştirmelerinin gerekliği görülmektedir. Biraz önce de üzerinde durduğumuz gibi, düşük enflasyon ortamında güçlü ve kuvvetli olan performansını iyi değerlendiren firmalar ayakta kalabilecektir. Fiyatlarda yaşanan düşüşlerle düşük maliyetle üretim yapan büyük işletmeler ile etkin çalışan, rekabet gücü yüksek küçük işletmelerin yaşama olanakları yüksek olacak ve bunların dışında kalan firmaların yaşama olanakları riske girecektir.

3 Bu nedenle düşük enflasyon ortamında KOBİ lerin hayatta kalabilmeleri için mali ve finansal sistemlerini tamamen değiştirmeleri gerekmektedir. Yüksek enflasyon ortamında, maliyetlerini düşürmek amacıyla yapısallaşmadan bile kaçınan KOBİ ler, düşük enflasyon ortamında hayatta kalabilmek için yapısallaşmak, maliyetlerini en iyi şekilde belirleyebilmek için muhasebe bölümü oluşturmak, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet şansı yakalayabilmek için pazarlama ve AR GE çalışmalarına gereken önemi gösterebilmelidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte düşük maliyetle yüksek kalite elde edebilmenin olanaklı hale gelmesi AR GE nin işletmeler için önemini artırmış ve firmaların AR GE çalışmaları artık düşük enflasyon ortamında varolabilmelerinin olmazsa olmaz koşulu haline getirmiştir. Düşük enflasyon ortamında belirsizliğin azalması ve kamu borçlanma gereğinin düşmesi ile birlikte bankaların finansman araçları kredilere yönelecektir. Bankalar kredi olanaklarını artırmasıyla KOBİ ler uzun vadeli TL. kredileriyle yatırım yapma imkanı bularak mali yapılarını iyileştirerek, üretim kapasitelerini artırabileceklerdir. Düşük enflasyonun aldatıcı yönü.. Enflasyonla birlikte düşen tüketici faiz oranları firmaları satış yönünden her ne kadar iyimser bir havaya soksa da, gelecek açısından aldatıcı olarak ileriki dönmelerde firmaların satış kararlarında dengesizliğe yol açabilecektir. Düşen tüketici faiz oranları, otomobil ve beyaz eşya gibi bir çok sektörü hareketlendirmiştir. Özellikle otomobil sektörü satışları çok büyük artışlar göstermiştir. Bu hareketlenme olumlu gibi gözükse de şöyle bir gerçek var ki; satışların pazarın büyümesinden değilde faizlerin düşmesinden kaynaklanmasıdır. 36 yada 48 ay gibi vadeli satışlarda çalışan kesimin satın alma gücü düşecektir. İşte bu nedenle ileriki yıllarda sektör satışlarındaki hareketlilik yerini durgunluğa bırakacak ve firmalar zor durumda kalabilecektir. Bu açıdan şirketlerin, düşük enflasyon ortamında ileriye dönük stratejiler uygulayarak, piyasanın sonraki yıllardaki olasılıklarını dikkate almaları gerekmektedir. Çünkü, herhangi bir şirket, pazarında bir önceki yılın yarısı kadar satış yapıyorsa, tipik olarak mali darboğaza girecektir ve bu da şahit olduğumuz gibi işçi çıkarmalara kadar gidecektir. Düşük enflasyon ortamında hammaddelerin ve diğer girdi malzeme fiyatlarının düşük olması üretimi için iyi bir fırsat olmasına rağmen bu fırsatı değerlendirip değerlendirmemek yine işletmelerin elindedir. Yanlış kararlar verilerek artırılan üretimler yine biraz önce söylediğimiz gibi şirketleri dar boğaza sokabilir. Uzun vadelerdeki satışlar bireylerin satın alma güçlerini uzun vadede düşürecektir. Ayrıca fiyat artışlarının beklenmemesi bireylerin fiyat artacağı için şimdiden satın alma stratejisini engelleyecektir. Böylece firmalar satış kararlarını alırken piyasa tahminlerini iyi yapabilmelidir. Yatırım Kararları dikkate alınmalı, Yüksek ve dalgalı enflasyonun meydana getirdiği belirsizlik firmaların yatırım kararlarını zayıflatmakla birlikte uzun vadeli planlar yapmalarını da zorlaştırmıştır. Bunun sonucunda da firmalar getirileri uzun vadede elde edilebilecek yatırımlardan kaçınmışlardır. Bir diğer nokta da, Türkiye de enflasyonun en önemli nedenlerinden birisi olan kamu açıklarının finanse edilme zorunluluğudur. Kamu açıklarının iç borçlanma yoluyla finanse edilmesiyle baskı altında kalan mali piyasalardan özellikle küçük işletmelere finansman olanakları çok kısıtlı kalmıştır. Aynı zamanda, fiyat istikrarının bulunmadığı yüksek

4 enflasyon dönemlerinde işletmeler, istikrarsızlıktan kaynaklanan belirsizlik nedeniyle uzun dönemli planlama yapmaktan ve fonlarını uzun dönemli yatırımlara bağlamaktan kaçınmışlar, daha çok yüksek ve risksiz faiz kazançlarını tercih etmişlerdir. Yüksek enflasyon ortamı işletmelerin sermaye ihtiyacını artırmaktadır. Yüksek enflasyon ortamında fiyatların da artmasıyla ihtiyaç duyulan sermaye miktarının da artması yatırımları azaltmaktadır. Başka bir deyişle, enflasyonla birlikte artan nominal faizler, buna bağlı olarak da artan belirsizlikten kaynaklanan yüksek risk primleri, işletmelerin sermaye maliyetlerinin yükselmesini sağlayarak işletmeleri yatırım yapmaktan alıkoymakta, tasarruf ve finansal yatırıma teşvik etmektedir. Dolayısıyla, satışların arttığı zamanlarda bile işletmeler finansman imkanlarını genişleterek yatırım yapma olanağından yoksun kalmışlar hem de kendilerini yoksun bırakmışlardır. Düşük enflasyon ortamında ise faizlerin düşmesiyle birlikte, para finansal yatırım yerine tüketime ve üretime yöneltilmekte ve artan talebi karşılamak için de işletmeler yatırıma yönelmektedirler. Mali piyasa üzerindeki baskıların azalması ile yabancı kaynak finansman imkanları da artmaktadır. Ancak, bu yeni ortamda firmaların, finansman kararları alırken seçici ve detaycı davranmaları gerekmektedir. Vatandaş ve düşen enflasyon Gerçekten de enflasyon konusu artık ülkemizde her vatandaşın kanıksadığı ve az çok bilgi sahibi olduğu bir alan haline dönüşmüştür. Bireyler, gerek yatırım kararlarını verirken gerekse harcama yaparken hep yüksek enflasyonun etkisi altında hareket etmişlerdir. Enflasyonun düşmesiyle, bireylerin refah artışı beklentisinde olması tüketim harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Gelirleri sabit kalan bireylerin tüketim harcamalarının artması borçlarını artırmıştır. Bununla birlikte düşen enflasyon dönemlerinde faizlerin düşmesi tüketicileri, kredi olanaklarına itmekte ve bu da bireyleri belirli bir risk altına sokabilmektedir. Düşük enflasyon ortamı işletmelerde olduğu gibi bireylerin de uzun vadeli yatırım kararları almalarını ve geleceğe yönelik planlar yapmalarını sağlamaktadır. Yüksek enflasyon ortamında bireylerin tasarruflarını değerlendirmede karşılaştığı kararsızlık ve yatırımlarını sık değiştirmeleri ile katlandıkları maliyetler, düşük enflasyon dönemlerinde yaşanmamaktadır. Böylece, bireylerin karşılaştığı risk ortamı da azalmaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde, bireylerin kısa vadede karar alma ve tasarruflarını değerlendirme süreçlerinde, piyasada meydana gelen belirsizlik ortamının ve işletmelerin yaşadığı risklere yönelik olarak istihdam kararlarındaki belirsizliğin büyük etkisi olmaktadır. Bireyler, piyasanın yaşadığı istikrarsızlık ortamında işten çıkarılma endişesi içinde olduğundan bu yönde hareket ederek harcamalarında tedbirler alabilmektedirler. Düşük enflasyon ortamında gerek piyasa da yaşanan istikrar ve gerekse firmaların verimlilikleri, istihdam belirsizliklerini ortadan kaldırmakla birlikte istihdam olanaklarını da artıracağından bireylerin gelir düzeyi ve refah seviyeleri bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir. Böylece, bireylerin zorunlu olarak tükettiği mal ve hizmetlerin ortalama fiyat artış oranının düşmesi aynı gelir ile bireylerin daha fazla mal ve hizmet tüketebilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte bireyler, zorunlu tüketim harcamalarından arta kalan gelirlerini yatırımlara veya yaşam standardını artıran harcamalara yönlendirebileceklerdir.

5 Yüksek enflasyon ortamının bireyler açısından yarattığı bir diğer etki de düşük gelir grupları ile yüksek gelir grupları arasındaki adaletsizliği daha da çok artırmasıdır. Para yerine tutulabilecek döviz, tahvil gibi finansal varlıkların değerinin artması ile bu varlıklara sahip olan yüksek gelir gruplarının getirileri yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Böylece, tasarruf yapma gücüne sahip olan kesimin geliri daha da çok artacak ve daha çok zenginleşecektirler. Geliri sabit olan düşük gelir grupları ise tasarruf yapamamakta aksine enflasyonun artmasıyla artan fiyatlar karşısında daha çok fakirleşecektir. Böylece, yüksek enflasyon gelir grupları arasındaki adaletsizliği artırarak sosyal yapıyı bozmaktadır. Bu açıdan, yüksek enflasyon oranlarının yarattığı negatif etki enflasyonun düşmesiyle yerini gelirde adalete bırakacak, faizlerin düşmesiyle yüksek gelir gruplarının elde ettikleri getiriler normal seviyelere düşecek ve fiyatların da düşmesiyle düşük gelir gruplarının satın alma güçlerinin artması gelir grupları arasındaki adaletsizlikleri önleyecektir. Yüksek enflasyon döneminde elde para tutmanın maliyetinin yüksek olmasıyla para dışındaki varlıklara yönelen bireyler bu varlıkların fiyatını yükselterek yerli paradan kaçmaktadırlar. Hepimizin şahit olduğu gibi ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sonucunda TL den kaçarak bireyler dövize yönelmiş ve bunun sonucunda da döviz yükselerek TL değer kaybetmiştir. Bu durum, piyasaya olumsuz yönde yansıyarak ithal girdi kullanan firmaların maliyetlerinin yükselmesine ve bu da fiyatların artarak enflasyonun daha da artmasına neden olmuştur. Enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle birlikte girdiğimiz düşük enflasyon süreci TL nin tekrar değerlenmesini sağlayarak TL den kaçışı önlemiş hatta insanlar tasarruflarını TL cinsinden yapmaya başlamışlardır. Türkiye de yıllardan beri enflasyonla yapılan mücadeleler sonucu girdiğimiz düşük enflasyon süreci hem vatandaşımızın refah düzeyinin yükselmesi, hem işletmelerimizin, KOBİ lerimizin verimlilik ve etkinliklerinin artması ve de istikrarlı bir büyüme için kısacası ekonominin her kesimi için olumlu bir gelişmedir. Türkiye artık enflasyon canavarıyla baş etmeyi öğrenmiştir ve enflasyonsuz bir ortama doğru hızla istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008

Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008 Forum Dünyada yaşanan finansal krizin de etkisiyle bir süredir yavaşlamakta olan büyüme hızının düşmesi hatta eksiye dönme olasılığı giderek artmaktadır. Bu süreçte kredi hacmindeki daralma, işletmelerin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Doç. Dr. Alpaslan SEREL İsmail Cem ÖZKURT ÖZ Küresel finansal kriz hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri farklı biçimlerde

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI Fatma CESUR Trakya Üniversitesi ÖZET Merkez bankaları; ülkelerin para politikasını belirler, yürütür, karar alır ve alınan kararları uygulamalarıyla ülke ekonomisinin

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı