YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM"

Transkript

1 ETKİNLİKLERLE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 2. Baskı Turan TEMUR Ahmet ÇAKIROĞLU

2 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIROĞLU Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2011, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bondrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın, bondrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermelerini ve bondrolsüz yayınları satın almamalarını diliyoruz. 1. Baskı: Eylül Baskı: Eylül 2011 Yayın Proje Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Matbaası (Ankara ) YAYINEVİ DAĞITIM adakale sokak 4/1 yenişehir-ankara sağlık sokak 17/a yenişehir-ankara tel: (pbx) tel: belgeç: belgeç: gsm: gsm: e-ileti: e-ileti: YAZIŞMA p.k yenişehir-ankara

3 ÖNSÖZ Duygu, düşünce ve isteklerin açığa çıkması mağara duvarlarındaki pikdogramlarla (resim yazısı) başladı. Zamanla resim yazılarının insanların duygularını, düşüncelerini anlatmakta yeterli gelmediği anlaşıldı ve yerini sırasıyla fonogramlara (ses yazıları) ve ideogramlara (düşünce yazısı) bıraktı. Böylece insanoğlunun kendini ifade etme çabası resim yazılarıyla başlamış ve düşüncelerin ifade edilmesine kadar ilerlemiştir. Bu gelişmelerle insanoğlu yazılı iletişimin temelini atmış oldu. Fenikelilerin basit yazı sistemi olan fonetik alfabeyi bulmaları yine yazı tarihi açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bir diğer önemli adım da matbaanın icadıdır. Matbaa ile yazılı dokümanların çoğaltılması, farklı coğrafi bölgelere ulaştırılması sağlanmıştır. Yazının tarihi gelişim süreci içinde öğretimine ilişkin ipuçları da yakalamak mümkündür. Örneğin Çivi yazısının öğretilmesi amacıyla kil tabletler kullanılmış, öğretmen tabletin bir tarafına öğretmek istediği şekli çizmiş öğrenci de tabletin diğer tarafına o şekli kopyalamaya çalışmıştır. Yazma öğretiminde ilk etkinlikler olarak değerlendirebileceğimiz bu çabalar yıllar öncesinde kendini gösterse de yazmanın, yazılı anlatımın geliştirilmesi amacıyla daha çok şeyin yapılabileceği söylenebilir. Okul öncesinden ilköğretime, ortaöğretimden üniversiteye kadar pek çok eğitim aşamasında anne babalara, öğretmenlere, öğrencilere, öğretim programlarına pek çok görevin düştüğü bir gerçektir. İşte bu süreç içinde öğretmen adaylarına etkinlikler yoluyla yazılı anlatım denemeleri yapma fırsatı verilecektir. Kısmi teorik bilginin yanında etkinliklerle kalıcı ve etkili bir öğrenme amacı güdülmüştür. Bu amaca ulaşmak için oluşturulan bölüm kitabın ilk bölümüdür. Kitabın ikinci bölümde ise sözlü anlatım konuları ele alınmıştır. Sosyal bir ihtiyaç olarak iletişimin bireyin sosyal ve akademik yaşamındaki önemi açıktır. Dolayısıyla iletişim sürecini oluşturan ögeleri kavramak, konuşmanın fiziksel, sosyal ve psikolojik yönünü içselleştirmek öğretmen adayları açısından oldukça önemlidir. Konuşmanın fiziksel yönünü nefes, nefes borusu, diyafram, ağız boşluğu vb. oluşturmaktadır. Konuşmanın fiziksel yönünü bilmek konuşma sırasında doğru nefes alma, vurgu, tonlama, ezgi gibi ses özelliklerinin etkili kullanılmasına olanak sağlar. Konuşmanın psikolojik ve sosyal yönü ise bireyin konuşmaya olan ihtiyacı ve bir toplum içinde yaşama zorunluluğundan gelir. Dolayısıyla sınıf ortamını mini bir toplum olarak düşündüğümüzde öğretmenler öğrencileriyle yalnızca basit bir iletişim süreci yaşamayacak bu süreçte konuşma yoluyla pek çok bilgiyi de aktarmış olacaklardır. Bu nedenle kitabın ikinci bölümü ile kendini ifade etmekten çekinmeyen, kendine güvenen, hazırlıklı ve hazırlıksız olarak konuşmalar yapabilen, konuşma içeriğini dinleyici kitlesine göre ayarlayabilen, konuşma zamanını etkin kullanabilen, Türkçenin ses özelliklerini içselleştiren öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Kitabın alan yazınına katkılar getirmesi dileğiyle Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIROĞLU

4 Çorak topraktan farksızdı öpülesi elleri ben doğduğumda da o öldüğünde de Babaanneme ve Efsa Ece, Kerem, Nehir ve sevgili Batuhan a

5 İ Ç İ N D E K İ L E R YAZILI ANLATIM Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR GENEL BİLGİLER...3 ANLATIM BİÇİMLERİ ÖZGEÇMİŞ YAZMA ÖDEV/BİLİMSEL MAKALE YAZMA DİLEKÇE YAZMA GÜNLÜK YAZMA ANI YAZMA HİKÂYE YAZMA MASAL YAZMA DENEME YAZMA GEZİ YAZISI RÖPORTAJ YAZMA ÖZET YAZMA HABER YAZMA TUTANAK YAZMA KAYNAKÇA...156

6 SÖZLÜ ANLATIM Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIROĞLU GİRİŞ İLETİŞİM-DİL VE KONUŞMA KONUŞMA DİLİNİN ÖZELLİKLERİ GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA İLKELERİ İYİ BİR KONUŞMACININ ÖZELLİKLERİ KONUŞMAYI ETKİLEYEN ÖGELER KONUŞMA TÜRLERİ KAYNAKÇA

7 YAZILI ANLATIM Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR

8 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Genel Bilgiler Ço u insan yaz yazmaktan pek ho lanmaz. Birço u da nas l yaz laca n bilmedi ine inan r. Donald H. Weiss. Giriş Dil becerileri dinleme, konuşma, okuma ve yazma alt becerinden oluşmaktadır. Aslında kesin bir ayrımı olmasa da dinlemenin başta yazmanın ise sonda olması bir dilin öğrenme döngüsünü açıklayabilecek bir niteliktedir. Çünkü birey, dinleme yoluyla dilini öğrenmeye başlamaktadır. Dinledikleri ile oluşturduğu bilgi, düşünce ve kelime hazinesi gerçekte bireyin konuşabilmesi için oluşturulmuş bir altyapı özelliği taşımaktadır. Dinleme ile konuşma belli bir yaşa çağa gelene kadar doğal bir süreç içerisinde öğrenilen becerilerdir. Ancak bu doğal süreç içerisinde dinleme ve konuşmaya ilişkin öğretim etkinliklerinin düzenlenmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Alan yazını incelendiğinde örneğin Dinleme eğitimi alan öğrencilerin bu eğitimi almayanlara oranla daha başarılı olduğunu sonucuna varılmıştır (Wolvin & Coakley, 2000). Okuma ve yazma ise formel eğitim yolu ile kazanılan becerilerdir. Bir rehbere veya öğretmene ihtiyaç vardır. Yazmanın öğrenilmesinde okuma ön koşuldur. Çünkü okuma bilmeyen kişi ne yazacağını da bilemeyecektir (Coşkun, 2010). Bu durumda yazma dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olarak düşünülmeli ve bu beceriyi mekanik olarak değil, eleştirel bir düşünce süreci olarak algılamak gerekir (Demirel, 2009). Yukarıda ifade edilen dört temel dil becerisinin yanında İlköğretim Türkçe Programında (MEB, 2004) görsel okuma ve sunu becerisinden söz edilmektedir. Diğer beceriler gibi bir öğrenme alanı olarak ele alınan görsel okuma ve sunu; şekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olayları okuma gibi bir içeriğe sahiptir. Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak dil becerilerini sınıflamak mümkündür, bunlar: anlama, anlatma, yazılı, sözlü ve görsel boyuttur. Yazılı Anlatım 3

9 Aşağıdaki çizelgede boş bırakılmış bilgileri tamamlayınız. Yazdığınız cevapları arkadaşlarınızınki ile karşılaştırınız. Yazdığınız cevapların nedenleri üzerinde tartışınız. Yazılı Sözlü Görsel Anlama Okuma Görsel okuma Anlatma Konuşma Yazma Yazma düşüncelerin ifade edilebilmesi için gerekli olan sembol ve işaretleri (harf, kelime) kinestetik olarak üretebilmesidir (Akyol, 2007). Güneş (2007) göre yazma, beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesidir. Sever (1997) ise yazmayı duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Konuşma gibi, başkalarıyla iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur şeklinde tanımlamaktadır. Göğüş (1978) de yazmayı konuşma gibi bir anlatım yolu olarak görmektedir. Ancak Göğüş yazmanın konuşmadan ayrı bazı donanımlar gerektiğini vurgulamıştır. O her bireyin konuştuğu gibi yazamayacağını dolayısıyla ilköğretim ilk yıllarında öğrencilerin aşamalı olarak yazma çalışmalarına alınması gerektiğini söylemektedir. Bu çalışmaların da orta öğretimin temelini oluşturacağı görüşündedir. Güneş (2007) öğrencilerin okula başlamadan önce yazma ile ilgili çeşitli bilgi ve beceriler öğrendiklerini vurgulamıştır. Ayrıca yetişkinlerin model alınmasının önemine dikkate çekerek yazmaya ilişkin ön bilgilerin ileride formel olarak öğrenilecek yazmaya katkılar sağladığını söylemektedir. Akyol a (2007) göre yazmada iki önemli unsur bulunmaktadır bunlar: hız ve okunabilirliktir. Bu iki unsura etkili anlatım başlığını da eklenebilir. Çünkü yazma yalnızca harf denen dilsel sembollerin yazımından ibaret değildir. Yazılan kelime ve cümlenin de zihnimizde tasarladığımız yapıya uygun bir anlatım sergilemesi gerekmektedir (Temur, 2009). Bu durumda yazmanın iki farklı boyutta ele alınması yararlı olacaktır. Birincisi yazarak fikir üretme, ikincisi ise hızlı ve okunaklı yazma. Bu iki boyut da kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılabilir (Temur, 2009). İlk boyutun ülkemizdeki eğitim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle öğrencilerimizde pek de gelişmediğini gözlemleyebiliyoruz. Pek çok öğrenci bir başlayabilsem yazacağım, ilk cümleyi yazayım gerisi çorap söküğü gibi gelecek diyebilmektedir. Ancak bu başlangıç bir türlü gerçekleşmemektedir ya da oldukça zor gerçekleşmektedir. 4 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

10 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Bayram (2009) sözlü ve yazılı anlatımda öğrencilerin yetersizliğini şu sebeplere bağlamaktadır: okur yazar olmayan çevre, sayısal derslerde başarılı olamayan sözel derslerde de başarısızdır gibi yanlış kanaatler, ön yargılar, yanlış örnekler, yanlış yöntemler, otoriter ve baskıcı eğitim anlayışı, Milli gerçeklerin göz ardı edilmesi, gelişmelere ve yenilliklere kapalılık, ekonomik sorunlar, Türkçe bilincinin eksikliği, ölçme ve değerlendirme hataları. Yukarıdaki etkenlere bireyin yazmaya bakış açısı da eklenebilir. Yazmaya karşı iyi motive edilmiş bireyler kendilerini rahat hissedip yazılı materyaller üretebilirler. Cowley (2002) öğrencileri yazmaya karşı motive etmek amacıyla şu önerileri getirmektedir: Öğrencilerinizi neden yazmaları gerektiği konusunda bilgilendiriniz. Yazma sebebini açıklayınız. Yazılı anlatım için iyi bir sınıf ortamı oluşturunuz. Duygularını düşüncelerini rahat ifade eden öğrenciler etkili de yazabilirler. Yazmayı eğlenceli bir iş haline getiriniz. Nasıl bir sporcu ısınma hareketleri yaparak maça hazırlanıyorsa yazma çalışmalarına da hazırlık yaparak başlayınız. Öğrencileriniz hangi konulara ilgi duyuyorlarsa o konu başlıklarını ilk yazma etkinlikleri olarak seçiniz. Onları yazma çalışmalarında cesaretlendiriniz. Bazı öğrencileriniz yazmaya karşı isteksiz olabilir. Bu yüzden yazma çalışmalarını iyice stres üretecek şekilde sıkıcı olmamasına dikkat ediniz. Bu durum bile yazmaya karşı pek çok engeli ortadan kaldırabilir. Öğrencilerinize yazmanın önemli bir beceri olduğunu hissettiriniz. Öğrencilerinizi ödüllendiriniz. Öğrencilerin bilgisayara olan ilgisini, yazma çalışmalarında bir araç olarak kullanabilirsiniz. Yazmayı etkileyen faktörler: 1 Bu bölümde yazmayı etkileyen kelem tutma, el tercihi, kağıt pozisyonu, oturuş şekli ve kas gelişimi değişkenleri üzerinde durulacaktır. Kalem tutma, kağıt pozisyonu, oturuş şekli gibi teknik bilgiler öğrenciye erken yaşlarda öğretilmesi gereken faktörlerdir. Yazmayla ilgili ilk deneyimler evde başladığından anne babanın öğretmesi de mümkündür. Ancak bu konuda eğitim almış 1 Bu bölüm yazarın İlk Okuma ve Yazma Öğretimi kitabı içinde bulunan Yazı ve Yazma Becerisi bölümünden düzenlenerek alınmıştır. Yazılı Anlatım 5

11 olmaları gerekmektedir. Ülkemizde bu görev daha çok sınıf öğretmenlerine düştüğü bir gerçektir. Öğretmen yazma çalışmalarına başlamadan önce kalemin nasıl kavranacağını, kağıdın sıra veya masa üzerinde en doğru şekilde nasıl tutulacağı, en sağlıklı oturma şeklinin ve vücut pozisyonun hangisi olduğunu, harfler ve kelimeler arasında ne kadar boşluk bırakılması gerektiği, yazmanın soldan sağa, yukarıdan aşağıya olduğunu öğrencilerine açıklamalıdır. Öğrencilerinin tamamının bu bilgileri uygulamaya geçirebildiğinden emin olduktan sonra yazma etkinliklerine başlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin hangi elini baskın olarak kullandığını tespit etmelidir. El tercihi kağıt tutuşu ve oturma şeklini etkileyeceğinden önemsenmelidir. Öğretmen ayrıca öğrencilerinin ne düzeyde kas gelişimi gösterdiğini bilirse daha bilinçli yazma etkinlikleri tasarlayabilecektir. Aşağıda, sözü edilen faktörlerin ana hatlarıyla açıklamaları ve çeşitli fotoğraf, resim ve şekillerle doğru gösterimleri bulunmaktadır. Yukarıda ifade edilen teknik bilgiler ilköğretim yıllarında kalıcı hale gelmediyse şu an oturduğunuz üniversite sıralarda sizi bir miktar zorlayabilir. Bu durum öğrenilmiş alışkanlıkların değişmesinin zor olduğu fikriyle açıklanabilir. Kalem tutma Kalem tutma yazmada çok önemli bir değişken olmasına karşın öğrencilerin kalemi doğru tutması, doğru kavraması, doğru parmakları kullanması açılarından doğrudan bir eğitimin verildiğini söylemek güçtür. Genellikle öğrencilerin kendilerini rahat hissettikleri bir tutuş şekli geliştirdikleri söylenebilir. Bu tutuş şekli doğru bir tutuş olabileceği gibi yanlış bir tutuş olarak karşımıza çıkabilmektedir. Öğrencilerin kalemi yanlış şekillerde tutmalarının altında pek çok faktör bulunmaktadır. Bunların başında okul öncesinde kalemle ilk tanışan çocuğa açıklayıcı doğru bilgilerin anne baba tarafından verilmemesidir. Dolayısıyla yanlışla başlayan bu süreç yaşam boyu devam edebilmektedir. İkinci önemli faktör ise okul öncesi eğitim kurumlarında boyama, karalama çalışmaları olduğu halde yeteri kadar kalem tutma üzerine durulmamasıdır. Üçüncü faktör olarak da birinci sınıf öğretmenlerinin okuma yazma hazırlık sürecinde kalem tutmaya yeterince vakit ayırmaması olarak gösterilebilir. Kalem tutma ile güzel yazı yazma arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu söylemek güçtür. Yani bir çocuk kalemi doğru bir şekilde tutmadan da güzel yazı yazabilir. Ancak bu öğrenci kalemi doğru bir şekilde tutmadığından örneğin farklı parmak kaslarının çalışmasına sebep olabilir. Doğru bir kavrama ile el, kol ve parmak koordinasyonu sağlanacağından yanlış tutuşa göre daha rahat hareket etmek söz konusu olacaktır. Kalemi doğru bir şekilde kavramak amacıyla baş, işaret ve orta parmak 6 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

12 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR kullanılmalıdır. Orta parmak kalemin üzerinde durmasını sağlayacak baş ve işaret parmakları ise kalemi kavramayı sağlayacaktır. Kağıt pozisyonu ve oturuş şekli Öğrencilere oturma, kağıt pozisyonu konularında bilgilendirmediklerinde çeşitli yanlış tercihlerde bulunabilmektedirler. Kağıdın yanlış bir pozisyonda tutulması ile sol elini satır üzerinde sürüdükleri ve yazdıkları kendi elleriyle silerek hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Etkili ve güzel yazmada bir diğer değişken de oturuş şeklidir. Öğrencilerin doğru oturmasını sağlayan unsurlardan biri üzerinde yazı yazılacak masa veya sıranın öğrencinin boyu ile orantılı olmasıdır. Öğrenci ayağını yere basamıyorsa, sırtını oturma yerine dayayamıyorsa kendini rahat hissetmeyecek ve bel kaslarının belli bir süre sonra ağrımasına sebep olacaktır. Bu nedenle sınıf düzeyleri veya öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak masa (sıra) ve oturağın onlara uygun olacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin doğru oturmalarına etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar kağıt pozisyonu, yazan el, yazmayan el (diğer el) beden duruşu ve gözlerdir (Croutch, 1976). Kağıt pozisyonu sağ elli ve sol elli olmaya göre değişmektedir. Sağ elli birinin sıra üzerinde kağıt tutma biçimi sola derece eğimli bir şekilde olması gerekmektedir. Aynı şekilde beden duruşu da sola eğimli şekilde olmalıdır. Sağ el ile yazan bir öğrenci için sol el de destek unsurudur. Öğrenci sol eli ile kağıdın hareket etmesini engelleyecek biçimde kağıdın üzerinde tutması gerekmektedir. Ayrıca gözler beden duruşuna göre değişebileceği gibi ortalama 40 cm kadar kağıttan uzak olması gerekmektedir. Aynı şekilde sol elli bir öğrenci de kağıdını derece sağa eğimli bir şekilde tutarken beden duruşunu da sağa eğimli bir şekilde ayarlaması gerekmektedir. Öğrenci sağ elini de kağıdı desteklemek amacıyla kullanmalıdır. El yazısı El yazısı hem akademik hem sosyal hem de kültürel yaşamda önemli bir beceridir. Öğrencilerin okul ortamında öğretmenlerinden öğrendikleri bu beceriyi yaşamları boyunca kullanmaktadırlar. Bu nedenle el yazısı bireyin yaşamında oldukça önemli yere sahip bir beceridir. Bu becerinin etkili bir şekilde öğretimi için özen gösterilmesi gerekmektedir. Yazılı Anlatım 7

13 El yazısı kendi içerisinde alt becerileri de barındıran kompleks bir beceridir. El yazısı etkili bir şekilde öğrenildiğinde düşünce hızında akıcılık sağlayan bir beceridir. Eğer yazı yazmayı öğrenen çocuğun el kasları gelişmemiş ve harflerin şekillerini de yanlış yaparak yazıyorsa kelimeleri hecelerken de hatalar yapacaktır demektir. Çocukların iyi bir el yazısı becerisine sahip olmasının yolu onu baştan uygun bir şekilde öğretmekten geçmektedir. Her ne kadar kalem ve kağıt kullanılarak yazma öğretimi çalışmaları yapılsa da gelişen teknoloji klavye kullanarak yazmayı zorunlu hale getirmektedir. Öğle ki bilgisayar klavyeyi kullananın yazma hatalarını düzenleyebilir, eksik ve yanlış yazdığında onu uyarabilir niteliktedir. Bu nedenle Sasson, (1984) seksenli yıllarda bile gelişen teknolojinin el yazısının yerini alma eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. Günümüz teknolojileri düşünüldüğünde ise Sassoon u doğrular bir gelişimin olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü artık klavye bile kendisine zor yer bulacakmış gibi görünüyor. Dokunmatik ekranlı bilgisayar, cep bilgisayarları, telefonlar vb. sizin yaptığınız bir a harfini kendisi algılıyor ve matbaa a sı şekline dönüştürebiliyor. Teknoloji her geçen gün takip edilemeyecek bir hızda gelişmektedir. Ancak kalem ve kağıt kullanılarak yazmanın duyuşsal boyutu teknoloji ile birlikte yok olur mu bunu bize zaman gösterecektir. Yazma analiz ve gelişim süreci Yazma öğretim süreci konuşma ve dinlemeden farklı olarak planlı ve profesyonel bir desteği gerekli kılar. Bu becerinin edinim süreci aşamalı olarak becerinin kazanımı ve beceriyi geliştirme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Her öğrenci birsel farklılıklarıyla sınıf ortamına gelmektedir ve bu farklılıklar öğrenmenin her aşamasında olduğu gibi yazma öğrenme sürecini de etkilemektedir. Öğrencilerdeki farklıklara bir de öğretmenlerden ve öğretme yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklar eklenince yazmanın etkili bir şekilde öğrenilmesinde ve geliştirilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar yanlış kalem tutmadan, satır çizgisine yazamama; harf, kelime, cümle veya paragraf yazamamaya kadar gitmektedir. Şekilsel hataların yanında anlam bütünlüğünden yoksun metinlerin olması da önemli bir sorundur. Yazma analiz süreci Yazma analiz süreci olarak biçimsel analiz, anlam analizi ve kalem tutma olarak karşımıza çıkmaktadır. Biçimsel analiz: Harflerin şekilleri (uygun ölçüler, alt ve üst uzantılar) satır çizgisinde yazma, harfler ve kelimeler arası uygun boşluk bırakma gibi değişkenleri kapsamaktadır. 8 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

14 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Anlam analizi: Genel olarak bağdaşıklık ve tutarlılık ilkelerinin metin içerisinde uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınır. Kalem tutma: Kalem tutma yazma becerisinin önemli bir değişkenidir. Aşağıdaki kalem tutma şekillerini inceleyiniz. 2 Hangi kalem tutma şekli size daha yakın? Bükülme Derecesine Göre İşaret Parmağı 90 Altı 90 Üstü Ön Kol Pozisyonu 45 ye Kadar Dışa Dönük 45 den Fazla Dışa Dönük 2 Fotograflar yazarın 109K598 numaralı TUBİTAK projesinden alınmıştır. Yazılı Anlatım 9

15 Kalemi Kavrayan Parmak Sayısı İki Parmak Baş ve Orta Parmak İki Parmak Baş ve İşaret Parmağı Üç Parmak Kalem Üzerinde Baş Parmak Pozisyonu İşaret Parmağı ile Kesişik 10 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

16 Kalemi Kavrama Noktasına Göre Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR Alt Noktadan Kavrama Orta Noktadan Kavrama Üst Noktadan Kavrama Yazılı Anlatım 11

17 Yazma gelişim süreci Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi süreç odaklı bir eğitimle mümkündür. Etkili tasarlanmış bir süreç öğrencilerin yalnızca yazma becerilerinin gelişimine dönük değil; aynı zamanda da bilişsel becerilerin de gelişimini sağlayacaktır. Çünkü yazma görünüşte kalem ve kağıt etkileşiminden ortaya çıkan bir ürün niteliğinde görünse de ifade edilmek istenen düşünceler, hayaller, tasarılar, duygular öncelikle zihinsel bir süreçten geçmektedir. Bu zihinsel süreç ile birey neyi ne kadar ifade edeceğinden hangi amaca hizmet edeceğine kadar soyut bir plan yapma eğilimindedir. Yazı gerçekte bu soyut planların somutlaştırılmış şeklidir denebilir. Hangi konuda olursa olsun yazmanın etkili ve güzel olabilmesi belirli aşamaların öğrenilmesi ve uygulanmasından geçmektedir. Haynes (2007) ve Akyol (2010) yazmanın aşamalarını aşağıdaki gibi açıklamaktadırlar. 1. Yazma öncesi hazırlık: Etkili bir hazırlık başarılı bir yazma çalışmasının ön şartıdır denebilir. Hazırlık çalışmaları yazmayı kolaylaştırıcı bir işlev görmelidir. Hazırlık aşaması öğrencilerin yazmaya güdülenmesi, konu seçimi, amaç ve metin türü belirleme, konu ile ilgili temel düşünceleri belirleme (neler yazabiliriz, alt başlıklar veya içerik ne olabilir?) gibi çalışmalardan oluşabilir. 2. Taslak oluşturma: Taslak oluşturma, hazırlık aşamasında yapılan çalışmaların bir birleriyle ilişkilendirilmesi şeklinde yorumlanabilir. Konunun temel boyutlarının ve yardımcı düşüncelerinin belirlenmesi taslak aşamasında yapılır. 3. Düzenleme: yazma sırasında düşüncelerin arka arkaya sıralanması yeterli değildir. Düşüncelerin mantıksal ilişkiler içerisinde ve birini tamamlar nitelikte olması gereklidir. Bu niteliğin metinde olup olmadığını öğrenci metni tekrar tekrar okuyarak kontrol etmelidir. Okuma sırasında öğrenci kendi metni için geri bildirimlerde bulunmuş olacak ve eklenmesi gereken, çıkarılması gereken, değiştirilmesi gereken noktaları belirlemiş olacaktır. 4. Düzeltme: Düzenleme daha çok içeriği kapsarken düzeltme metnin şekil yazım ve dil bilgisi yönünden uygunluğunu yoklar. Düzeltme yazılı bir metnin ortaya çıkmasında son aşamadır. Düzeltme yaparken metin üzerinde aşağıdaki işaretleri kullanabilirsiniz. 12 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

18 Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR 5. Paylaşım: Yazılan metinlerin arkadaş, anne-baba, öğretmen yani bir başka kişi ile paylaşımı anlamına gelmektedir. Paylaşımla amaç yazılı hale gelen duyguların, düşüncelerin başka birine aktarılmasıdır. Bunun yanında paylaşım yazı ile ilgili olarak görüş, eleştiri şeklinde de olabilir. Şekil: Aşamalı yazma süreci Yazılı Anlatım 13

19 Yukarıdaki aşamalara benzer bir süreç tanımlaması da Kolin (1994) tarafından yapılmıştır. Yazma durağan bir süreç değil, dinamik bir süreçtir (Kolin, 1994). Ona göre yazma beş aşamalı bir süreçtir. Bunlar (1) araştırma, (2) hazırlık (3) taslak oluşturma (4) gözden geçirme (5) düzenlemedir. Kolin (1994) hazırlık aşamasını da kendi içerisinde açımlamaktadır. Bu aşamada yapılacak çalışmalar konu belirleme ve sınırlandırma olarak görülebilir. Hazırlıkta zihin haritası oluşturma, beyin fırtınası yapma, taslak çıkarma yapılabilir. Hazırlık aşamasında yapılacak çalışmalar birazdan yazıya geçirilecek düşüncelerin organizasyonu olarak görülebilir. Dolayısıyla hemen herkesin bireysel farklılıklarından dolayı kendine özgü bir hazırlık düzeni olabilir. Bir duygunun, düşüncenin, isteğin tam olarak anlatılabilmesi cümle ile olasıdır. Kelimeler her zaman duygu ve düşünlerin anlatılmasında yeterli gelmeyebilir. Türkçe bir cümlede öge dizilişi özne + tümleç + yüklem şeklindedir. Bu düzen kurallı cümleler için geçerlidir. Çünkü devrik yapılı bir cümlede yüklemin yeri değişmektedir. Kirszner ve Mandell e (1988) göre farklı yapıdaki cümlelerin insanlara duygularını, düşüncelerini çeşitli biçimlerde anlatma olanağı verir. Aşağıdaki etkinlikleri yaparak cümle konu başlığı altında gördüğünüz ayrıntıları hatırlayınız. ETKİNLİK: Aşağıdaki bilgileri doldurarak birer örnek veriniz. Yüklemin türüne göre cümleler 1. Fiil cümlesi Örnek 1: Örnek 2: 2. İsim cümlesi Örnek 1: Örnek 2: Yapısına göre cümleler 1. Basit cümle Örnek 1: Örnek 2: 14 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM ETKİNLİKLERLE YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 3. Baskı Turan TEMUR Ahmet ÇAKIROĞLU Doç. Dr. Turan TEMUR Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIROĞLU Etkinliklerle Yazılı ve Sözlü Anlatım ISBN 978-605-364-082-0 Kitap içeriğinin

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-364-663-1

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Sosyal Yapı ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Yrd. Dç. Dr. Ahmet Çoban Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim ISBN 978-605-318-441-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS 2015 Birincilerin Tercihi ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Tamamı Çözümlü 20 DENEME Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN 978-605-64-508-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Komisyon KPSS MATEMATİK-GEOMETRİ 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8 Kitapta

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 0000000000 Komisyon DGS 0 DENEME ISBN 978-60-38-00-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME Komisyon ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-18-867-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

çözümlü anayasa levent yükselay

çözümlü anayasa levent yükselay kpss soru bankası çözümlü anayasa levent yükselay Levent Yükselay KPSS Anayasa Soru Bankası ISBN 978-605-364-241-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında...

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK 30 DENEME Gerçek Sınav Tadında... Komisyon VATANDAŞLIK 30 DENEME ISBN 978-605-364-707-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Dil Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı

Dil Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı Dil Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı İlköğretim II.Kademe İçin Üç Boyutlu Materyal Örnekleri Dr. Abdullah ŞAHİN Dr. Sedat MADEN Dr. Abdullah Şahin - Dr. Sedat Maden DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE MATERYAL

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-18-84-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 0 deneme Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-64-141-4

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS DERS NTLARI ÖĞRENME PSİKLJİSİ ISBN 978-605-364-931-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ PEGEM DENEME den i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ KOMİSYON TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK ISBN 978-605-364-14-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-702-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN 978-605-318-525-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-143-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Kredi Derecelendirme (Rating) Kuruluşlarının Ülke Notlarının

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 78-60-8-- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30.

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Geometri - İstatistik ve Olasılık Konu

Detaylı

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Sevilay Yıldız / Yrd.Doç.Dr. Tuncay Canbulat İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Kaya Yıldız Doç.Dr. Ruhan Karadağ Yrd.Doç.Dr. Alpay Aksin Yrd.Doç.Dr. Kazım Biber Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 32 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK 2013 2014 2015 2016 2017 Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORUAR Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-318-913-8 Kitapta

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI ISBN 978-605-364-733-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ. soru KPSS 2017 EĞİTİM BİLİMLERİ. önce biz sorduk. Eğitimde

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ. soru KPSS 2017 EĞİTİM BİLİMLERİ. önce biz sorduk. Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 80 Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ konu anlatımlı pratik bilgiler sınavlara en yakın özgün sorular ve açıklamaları çıkmış sorular ve açıklamaları Eğitimde

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN Ersin Altıntaş Mücahit Dilekmen Sabahattin Çam Hikmet Yazıcı Yaşar Özbay İbrahim Yıldırım Ömer Üre Alim Kaya Asım Çivitçi Sibel Türküm 13. Baskı Editör:

Detaylı

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 iktisat ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS İKTİSAT TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-228-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem

Detaylı

Öğretmen Adayları İçin. kpss. Eğitim Bilimleri. Soru Bankası. Öğretim Yöntem ve Teknikleri. 2009 da 74. Özgün Yeni SORU YAKALADI

Öğretmen Adayları İçin. kpss. Eğitim Bilimleri. Soru Bankası. Öğretim Yöntem ve Teknikleri. 2009 da 74. Özgün Yeni SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Öğretim Yöntem ve Teknikleri 2009 da 74 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

MUHASEBE SORU BANKASI R E D I T U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ PERİL ÖZERGÜN - SAADET ERDEM

MUHASEBE SORU BANKASI R E D I T U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ PERİL ÖZERGÜN - SAADET ERDEM R E D I T U S MUHASEBE SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Temel Kavramlar Muhasebe Standartları Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Mali Analiz KPSS ve kurum sınavları için özgün sorulardan

Detaylı

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dörtbinsoru formatında EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 203 formatında dörtbinsoru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL AAYLARA ALES SORU ANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş oğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi

Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi 2. Baskı Editör Murat ÖZBAY Ahmet BALCI Mehmet KURUDAYIOĞLU Bilginer ONAN Salih Kürşad DOLUNAY Mehmet TEMİZKAN Ferhat ENSAR Namık Kemal ŞAHBAZ Bayram BAŞ İlhan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular DGS. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR. Temmuz Dahil

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular DGS. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR. Temmuz Dahil ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular DGS Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR 00 00 005 006 007 008 009 00 0 Temmuz Dahil Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-975-879-06- Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

KONUŞMA EĞİTİMİ S Ö Z L Ü A N L A T I M

KONUŞMA EĞİTİMİ S Ö Z L Ü A N L A T I M KONUŞMA EĞİTİMİ S Ö Z L Ü A N L A T I M Fahri Temizyürek İlhan Erdem Mehmet Temizkan 4. Baskı Fatih Temizyürek İlhan Erdem Mehmet Temizkan KONUŞMA EĞİTİMİ (Sözlü Anlatım) ISBN 975-605-364-188-9 Kitapta

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Konuşma Eğitimi. Adnan KARADÜZ

Konuşma Eğitimi. Adnan KARADÜZ Konuşma Eğitimi Adnan KARADÜZ f a g dç y j ü np ı v z z a ec h u z k jb l h r v r ğ b it u e c c o o fi v t m g s t s Yrd. Doç Dr. Adnan Karadüz Konuşma Eğitimi ISBN 978-605-364-157-5 Kitapta yer alan

Detaylı

hafif ağır denenceler ayhan ural ikinci basım

hafif ağır denenceler ayhan ural ikinci basım hafif ağır denenceler ayhan ural ikinci basım Ayhan Ural hafif ağır denenceler ISBN-978-605-364-243-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI ISBN 978-605-318-260-3 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı