CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200"

Transkript

1 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK2200/3200-TR-1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz. Tekrar şarj edilebilir piller kullanmay n z. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullan n z. Art (+) ve eksi ( ) kutuplar n pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz. Zay flamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en k sa zamanda değiştiriniz. Pil terminallerini k sa devre yapt rmay n z. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASI AD-E95100L adaptörü kullan n z. Model: CTK-2080/CTK-2200/CTK-2300/CTK-3200 Version : 1.0 Function Transmitted Recognized Remarks Ac adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz Default Changed Basic Channel Mode 3 Mode * Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir. Default Messages Altered Mode True voice Note Number 9nH v = Velocity 9nH v = 0, 8nH v =** 9nH v = 100 (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) 9nH v = 0 Note N Note FF Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, 2288 Norderstedt, Germany Key s Ch s After Touch (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) Pitch Bender Bank select Modulation Data entry (MSB only) *2 (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) *2 0, , 38 Control Change Volume Pan Expression Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASI nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. CASI BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA LMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL LMAK ÜZERE ) CASI ZARAR LASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ LSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR. Bu kullanma k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan c Rehberi nde gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullanma k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir.

3 İçindekiler Genel Rehber... TR-2 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bq)... TR- FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas... TR- Çalmaya Haz rl k... TR-5 Müzik stand n haz rlama... TR-5 Güç Kaynağ... TR-5 Dijital Klavyeyi Çalma... TR-6 Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas... TR-6 Kulakl k Kullanma... TR-6 Klavyenin Dokunma Bask s na Tepkisinin Değiştirilmesi (Dokunma Tepkisi) (yaln zca CTK-3200)... TR-7 Ses Pedlerinin Kullan lmas... TR-8 Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas... TR-8 Klavye Seslerinin Kontrolü... TR-10 Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas... TR-10 Reverb Kullan lmas... TR-11 Pedal Kullan lmas... TR-11 Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama)... TR-12 Nota Perdesinin Değiştirilmesi için Perde Bükme Tekerleğinin Kullan m (yaln zca CTK-3200)... TR-12 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme)... TR-13 Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (Davul Atama)... TR-16 Dahili Şark lar n Çal nmas... TR-17 Demo Şark lar n n Çal nmas... TR-17 Şark lar n Tekrar Çal nmas... TR-17 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek...TR-21 Parçalar...TR-21 Pekiştirme Dersi Ak ş...tr-21 İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin...tr-22 Dersler 1, 2 ve 3...TR-23 Ders Ayarlar...TR-2 tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas...tr-25 Music Challenge Klavye yunu...tr-27 Auto Accompaniment in Kullan lmas...tr-29 Sadece Ritim K sm n n Çal nmas...tr-29 Tüm Bölümlerin Çal nmas...tr-30 Auto Accompaniment in Etkili Kullan m...tr-32 Tek Dokunuş Preset Kullan m...tr-33 Harici Ayg tlar n Bağlanmas...TR-3 Bilgisayara Bağlama...TR-3 MIDI Ayarlar...TR-35 Ses Ekipmanlar na Bağlama...TR-37 Referans...TR-38 Ar za teşhisi...tr-38 Özellikler...TR-0 Kullan m Tedbirleri...TR-1 Şark Listesi...TR-2 Çalma Rehberi...TR-3 MIDI Implementation Chart Dahili Aksesuarlar Müzik Stand Şark Kitab Broşürler Güvenlik Önlemleri Ekler Diğer Belgeler (Garanti vb.) Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyar yap lmadan değiştirilebilir. Ayr olarak sat lan aksesuarlar Bu ürün için ayr olarak sat lan aksesuarlar hakk nda bayinizdeki CASI kataloglar ndan veya aşağ da adresi bulunan CASI internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. TR-1

4 Genel Rehber Bu k lavuz içerisinde Dijital Klavye terimi CTK-2080/CTK-2200/CTK-2300/CTK-3200 modelini ifade eder. Bu Kullan c K lavuzu içerisindeki resimler CTK-3200 modelini göstermektedir. Bu k lavuz içerisinde, düğmeler ve diğer kontrol düğmeleri aşağ da gösterilen numaralar arac l ğ yla belirtilmektedir bk bl bm bn bo bp bq br bs bt ck cl cm cn co cp cq cr cn cs ct dk TR-2

5 Genel Rehber Ürün konsolunda ve aşağ da yer alan tuş isimleri ile belirtilen $ sembolünün anlam bir sonraki bölümde aç klanmaktad r. $ : Düğmeyi belirli bir süre boyunca bas l tutarak etkinleştirilen fonksiyonu ifade eder. 1 PWER (GÜÇ) düğmesi TR-6 2 VLUME kayd r c TR-6 3 FUNCTIN düğmesi TR- SAMPLING düğmesi TR-13 5 METRNME, $ BEAT düğmesi TR-8 6 TEMP düğmeleri TR-9, 19, 33 7 INTR, REPEAT düğmesi TR-18, 32 8 NRMAL/FILL-IN, REW düğmesi TR-18, 32 9 VAR./FILL-IN, FF düğmesi TR-18, 32 bk SYNCHR/ENDING, PAUSE düğmesi TR-18, 32 bl START/STP, PLAY/STP düğmesi TR-17, 29 bm ACCMP, $ CHRDS, PART SELECT düğmesi TR-20, 30 bn TNE düğmesi TR-10 bo RHYTHM, NE TUCH PRESET $ düğmesi TR-29, 33 bp SNG BANK düğmesi TR-17 bq Numara düğmeleri, [ ]/[+] tuşlar TR- br VICE PAD 1, LISTEN düğmesi TR-8, 23 bs VICE PAD 2, WATCH düğmesi TR-8, 23 bt VICE PAD 3, REMEMBER düğmesi TR-8, 2 ck VICE PAD, NET düğmesi TR-8, 22 cl VICE PAD 5, AUT düğmesi TR-8, 25 cm SET SELECT, MUSIC CHALLENGE düğmesi TR-8, 27 cn Hoparlörler co Şark Bankas listesi cp Rhythm listesi cq Görüntü cr Tone listesi cs PITCH BEND tekerleği (yaln zca CTK-3200) ct AKR kök isimleri TR-30 dk Perküsyon enstrüman listesi TR-10 Arka K s m dl dm dn do dp dl USB girişi TR-3 dm SUSTAIN jak TR-11 dn AUDI IN jak TR-13, 37 do DC 9.5V terminali TR-5 dp PHNES/UTPUT jak TR-6, 37 TR-3

6 Genel Rehber 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bq) Rakam düğmelerini ve [ ] ile [+] tuşlar n kullanarak göstergenin sol üst k sm nda görülen parametre ayarlar n değiştirin. FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas Yank tipi, pedal etkisi vb. seçimleri yapman za izin verecek ayarlara ulaşmak için FUNCTIN düğmesini (3) kullan n (FUNCTIN) Bas n. Ayarlar Ayarlar Numara Düğmeleri Numara düğmelerini kullanarak numaralar ve değerleri giriniz. Mevcut durumda gösterilen değerler ile ayn say da rakam giriniz. Örnek: 00 ton numaras n girmek için, rakamlar n giriniz. NT Negatif değerler numara düğmeleri kullan larak girilemez. Bunun yerine [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullan n z. [ ] ve [+] Tuşlar Mde r npno [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullanarak, görüntülenen rakam veya değeri değiştirebilirsiniz. Bu tuşlardan herhangi birini bas l tutarak görüntülenen ayar değiştirilebilir. Her iki tuşa ayn anda bas lmas halinde başlang çtaki ayara veya önerilen ayarlara geri dönülür. Trans. Parametre 2. Ard ndan, ayar n değiştirmek istediğiniz parametre görünene kadar 3 (FUNCTIN) düğmesine bas n. 3 (FUNCTIN) düğmesine her bas ld ğ nda, mevcut parametreler aras nda geçiş yap l r. Parametre Görüntü Bak n z Sayfa 1 Transpoze Trans. TR-12 2 Eşlik Sesi AcompVol TR-33 3 Şark Sesi Song Vol TR-19 Dokunma Tepkisi (yaln zca CTK-3200) Touch TR-7 5 Akorlama Tune TR-12 6 Reverb (Yank ) Reverb TR-11 7 Sesli Çalma Rehberi Speak TR-2 8 Nota Rehberi NoteGuid TR-25 9 Performans Değerlendirme Scoring TR Phrase PhraseLn TR Örnekleme Başlatma SmplAuto TR Klavye Kanal Keybd Ch TR Geçiş Kanallar Navi. Ch TR-35 1 Yerel Kontrol Local TR Accomp ut Acomput TR Pedal Efekti Jack TR Perde Bükme Aral ğ (yaln zca CTK-3200) Bend Rng TR İstediğiniz parametre görüntülendiğinde, ayar n değiştirmek için bq (10-Tuş) kullan n. Bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirmek istemezseniz, parametre ayar ekran n sol üst köşesinden kaybolacakt r. ÖNEMLİ! Dijital Klavyeyi her açt ğ n zdada ton ve diğer parametreler varsay lan başlang ç ayarlar na geri döner (sayfa TR-6). TR-

7 Çalmaya Haz rl k Müzik stand n haz rlama Müzik stand Pilleri Kullanmak ÖNEMLİ! Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapal durumda olduğundan emin olunuz. Alt adet harici sat lan AA boy pilleri haz rlamak kullan c n n sorumluluğundad r. ksirid veya diğer nikel bazl pilleri kullanmay n z. 1. Dijital klavyenin alt nda bulunan pil kapağ n aç n z. Güç Kaynağ Bu Dijital Klavyeyi çal şt rmak için AC adaptör veya piller kullan labilir. Normal koşullarda, AC adaptör kullan lmas tavsiye edilmektedir. AC adaptör bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. AC Adaptörün Kullan m 2. Pil kompart man na alt adet AA boy pili yerleştiriniz. Art + ve eksi - uçlar n resimdeki gibi olduğundan emin olunuz. Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kulland ğ n zdan emin olunuz. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart priz) Ev için güç ç k ş DC 9.5V terminali 3. Pil kapağ ndaki tablar kompart man n yan nda bulunan deliklere yerleştirip kapağ kapat n z. Tablar AC adaptör ÖNEMLİ! AC adaptörü bağlamadan veya ç karmadan önce Dijital Klavyenin kapal durumda olduğundan emin olunuz. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Kabloda oluşabilecek k r lmalar önlemek için kablonun üzerine herhangi bir ağ rl k koymay n z. Düşük pil göstergesi Aşağ da gördüğünüz gösterge piller zay flad ğ nda yan p sönmeye başlar. Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Bükmeyin! Dolamay n! Zay f pil göstergesi (yan p sönen) Ürünün 9,5V DC terminaline asla metal, kalem veya başka maddeler sokmay n. Aksini yapman z kaza riski oluşturur. TR-5

8 Dijital Klavyeyi Çalma bn bo bq br bs bt ck cl cm Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas 1. 1 Bas n. Bu klavyeyi çal şt r r. Dijital Klavyeyi kapatmak için, 1 düğmesine tekrar bas n. 2. Klavyede birşey çalmay deneyin. 2 düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. ÖNEMLİ! Dijital Klavye gücünü kapatmak tüm güncel ayarlar n ve örneklenen seslerin (sayfa TR-13) kaybolmas na neden olacakt r. Dijital Klavye tekrar açt ğ n zda başlang ç varsay lan ayarlar na geri dönecektir. tomatik Kapatma Art rma Azaltma Herhangi bir işlem yapmazsan z aşağ da belirtilen tetikleyici zamanlar ndan biri için, tomatik Kapatma fonksiyonu Dijital Klavyeyi kapatacakt r. Pille çal şt rma s ras nda : 6 dakika AC adaptörü ile çal şt rma s ras nda : 30 dakika Kulakl k Kullanma Kulakl k kullanmak ürünün hoparlöründen ç kan sesi tamamen keser, bu nedenle gece geç saatlerde bile kimseyi rahats z etmeden çalabilirsiniz. Kulakl ğ bağlamadan önce ses seviyesini azaltt ğ n zdan emin olunuz. PHNES/UTPUT jak NT Kulakl klar Dijital Klavyenize dahil değildir. Haricen sat n ald ğ n z bir kulakl ğ kullan n. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. ÖNEMLİ! Kulakl klar yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmay n. Aksini yapman z işitme hasar riski oluşturur. Eğer fişe tak lan bir kulakl k kullan yorsan z, kullanman z bittikten sonra kulakl ğ n fişini çekmeyi unutmad ğ n zdan emin olun. tomatik Kapatmay Devre D ş B rakma tomatik Kapatma fonksiyonunu devre d ş b rakarak, konser vb. s ras nda dijital klavyenin otomatik olarak kapanmas n engelleyebilirsiniz. 1. bn (TNE) düğmesini bas l tutarken, aleti çal şt r n. tomatik Kapatma devre d ş b rak lacakt r. TR-6

9 Dijital Klavyeyi Çalma Klavyenin Dokunma Bask s na Tepkisinin Değiştirilmesi (Dokunma Tepkisi) (yaln zca CTK-3200) Dokunma Tepkisi ton seviyesini klavye bask s na (h z) uygun olarak değiştirir. Bu sayede akustik piyano ile ayn sesleri elde etmiş olursunuz. H zl basman z halinde daha yüksek notalar elde edersiniz. Yavaş basman z halinde daha yumuşak notalar elde edersiniz. Dokunma Tepkisi Hassasiyetini Değiştirme Aşağ da belirtilen prosedürü kullanarak çal nan notalar n ses düzeyinin çalma h z na göre ne kadar değişeceğini kontrol edin. Çalma stilinize en uygun olan ayar seçin. 1. Touch ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak üç adet Dokunma Tepkisi hassasiyeti ayarlar ndan birini seçin. Kapal (off) Tip 1 (1) Tip 2 (2) Touch Dokunma Tepkisi kapal. Ses seviyesi tuşlara basma h z ndan bağ ms z olarak sabitlenmiş. Normal Dokunma Tepkisi Tip 1 e göre daha hassas Dokunma Tepkisi Çok fazla bas nç uygulamamaya çal ş n. TR-7

10 Dijital Klavyeyi Çalma Ses Pedlerinin Kullan lmas Çeşitli ses efektlerini ya da örneklediğiniz sesleri ( Örnekleme, sayfa TR-13) çalmak için ses pedlerini kullanabilirsiniz. Performanslar n za fazladan bir şeyler katmak için ses pedlerini kullan n. Örneklenen Seslerin Ses Pedleriyle Çal nmas Seslerin örneklenmesi, 1 ila 3 setlerine atanan tonlar örneklenen seslerle değiştirecektir. Daha fazla bilgi için, bak n z sayfa TR bo (RHYTHM) Bas n. Yanar Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas Metronom sabit vuruş ile birlikte çalman z ve pratik yapman z ve ayn zamanda tempoyu koruman z sağlar. Başlatma/Durdurma 2. Kendisine atanan ses çalmak için pedlerden birine (1 ila 5, br ila cl) bas n. 1 ila aras nda numaraland r lm ş dört set ses pedi sesi vard r (aşağ ya bak n z). cm düğmesine her bas ld ğ nda, 1 ila aras ndaki ses setleri aras nda geçiş yap l r Bas n. Bu metronomu başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir. Set 1 br bs bt ck cl cm Ped 1 Ped 2 Ped 3 Ped Ped 5 TN 02 VICE PAD 1 TN 03 VICE PAD 2 Örnek: Set 2 seçili olduğunda TN 0 VICE PAD 3 TN 01 RIGINAL *1 Set 2 Set 1, çeşitli perdelerle çalar. *2 Set 3 Set 1, çtekrar ederek çalar. *3 Set IA LU GUNSHT BNG CNGA TAMBURINE *1: Ped 5, mükemmel bir beşinciyi oluşturan orijinal sesi çalar. *2: Ped 1: Mükemmel beşinciye doğru; Ped 2: Mükemmel beşinciden aşağ ; Ped 3: Set 1 ile ayn ; Ped : Majör üçüncüye doğru; Ped 5: Mükemmel beşinciden aşağ *3: Ped 1 ve 5: Kademeli artan perde; Ped 2: Kademeli azalan perde 2. Tekrar 5 düğmesine basarak metronomu durdurun. Ölçek Baş na Vuruşu Değiştirme Metronomu ayarlamak için çald ğ n z şark n n her ölçeğinin ilk vuruşu için bir zil sesi kullan n z. Ölçek baş na vuruş say s n 0 ya da 2 ila 6 aras nda bir değer içerisinden belirleyebilirsiniz. Dahili şark lardan birini çalarken, ölçek baş na vuruş ayar (ayn zamanda zil seslerini de belirler) seçili olan şark için otomatik olarak ayarlan r. 1. Ölçek baş na vuruş ayar ekranda görünene dek 5 düğmesini bas l tutun. Bea t Pad Se t Ölçek baş na vuruş ayar ekran göründükten sonra herhangi bir işlem yapmazsan z, ekrandaki görüntü 5 düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir. NT Bir ses seti numaras gösterilirken, bunu bq (10-Tuş) kullanarak değiştirebilirsiniz. Eğer gösterge belirdikten sonra bir kaç saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z, ekran daha önceki haline otomatik olarak geri dönecektir. 2. bq (10-Tuş) tuşunu kullanarak ölçek baş na vuruş say s n giriniz. Bu ayar 0 olarak belirlerseniz zil çalmayacakt r. Bu durumda, tüm vuruşlar t k sesi ile belirtilir. Bu ayar sabit vuruş ile pratik yapman za yard mc olur, böylece ölçekler içerisinde kaç tane vuruş olduğunu düşünmek zorunda kalmazs n z. TR-8

11 Dijital Klavyeyi Çalma Metronom Temposunu Değiştirme Metronomun temposunu değiştirmek için aşağ daki prosedürü kullan n Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, tempo ayar seçili olan şark veya ritime göre ayarlanacakt r. 6 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bq (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Rakamlar n baş na s f r eklemeyi unutmay n z, örneğin 89 için 089 girmeniz gerekir. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Tempo değeri (yan p söner) Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi Metronom ses seviyesi ayar seçili olan Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark n n ses seviyesine göre otomatik olarak değişir. Metronom seviyesi bağ ms z olarak ayarlanamaz. Auto Accompaniment (to Eşlik) ses seviyesini değiştirmek hakk nda bilgi için, sayfa TR-33 ye bak n z. Şark ses seviyesinin değiştirilmesi hakk nda bilgi için, sayfa TR-19 ye bak n z. NT Metronom ile nota seviyesi aras ndaki dengeyi Auto Accompaniment (to Eşlik) ve dahili akor çalma s ras nda ayarlayamazs n z. TR-9

12 Klavye Seslerinin Kontrolü 3 bn bo bq br bs bt ck cl Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas Dijital Klavyeniz çok farkl müzikal enstrüman sesleri aras ndan, keman, flüt, orkestra gibi, ton seçimi yapman za izin verir. Ayn şark sesi farkl bir enstrüman türü seçilmesi ile tamamen değişebilir. 3. Klavyede birşey çalmay deneyin. Seçtiğiniz enstrüman n tonu çalacakt r. Çalmak üzere enstrüman seçimi yapmak 1. bn (TNE) Bas n. Ton numaras S t.grpno Ton ismi 2. İstediğiniz ton numaras n seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Denk gelen ton numaras ve ton ismi ekranda görüntülenecektir. Ton numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ton numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. Piyano ile Çalma (Piyano Kurulumu) bn (TNE) ve bo (RHYTHM) düğmelerine ayn anda bas n z. Bu, grand piyano tonunu seçer. Ayarlar Ton Numaras : 001 Reverb: 06 Transpoze: 00 Dokunma Tepkisi (yaln zca CTK-3200): Kapal : Başlang ç ayar na geri döner Aç k: Değişiklik yok Pedal Efekti: SUS Ritim Numaras : 131 Accompaniment: Sadece ritim bölümü Yerel Kontrol: Aç k Davul Atama: Kapal NT Kullan labilecek tonlar n tam listesi için Ekler bölümüne bak n z. Davul setlerinden biri seçili olduğunda (395 ila 00 aras ton numaralar ), tüm klavye tuşlar na farkl bir perküsyon sesi atan r. TR-10

13 Klavye Seslerinin Kontrolü Reverb Kullan lmas Reverb özelliği notalara yank eklenmesini sağlar. Reverbin süresini değiştirebilirsiniz. 1. Reverb ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Pedal Kullan lmas Pedal ayn zamanda notalar çalarken çeşitli şekillerde değiştirilmelerini sağlar. Pedal ünitesi bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. Pedal Ünitesine Bağlama Reverb psiyonel pedal ünitesine bağlay n. 2. İstediğiniz reverb ayar n seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. SUSTAIN jak Kapal (off) 1 ile 10 aras nda Reverbi kapat r. Seçilen say büyüdükçe, reverb süresi de artar. Pedal Efektinin Seçilmesi 1. Jack ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Jack Reverb (Yank ) kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur. 2. İstediğiniz pedal efektini seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Aşağ da mevcut pedal efektleri gösterilmektedir. Sustain (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Ritim (rhy) Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n uzat lmas n sağlar. rg ve diğer benzeri ton notalar pedal bas l olmad ğ nda bile uzat lm şt r. Pedal bas l halde iken fakat klavye tuşlar b rak lmadan önce çal nmakta olan notalar uzat r. Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n yumuşat lmas n sağlar. Pedala basmak Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark y tekrar çalma özelliğini başlat r ve durdurur. TR-11

14 Klavye Seslerinin Kontrolü Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama) Perdenin Semiton Ad mlarla Değiştirilmesi (Transpoze) Transpoze özelliği perdeyi semiton ad mlarla değiştirmenizi sağlar. Basit bir işlem ile perdeyi bir şark c ile ayn şekilde değiştirebilirsiniz. Transpoze ayar 12 ile +12 semitonlar aras nda değişebilir (FUNCTIN) Bas n. Trans. 2. İstediğiniz transpoze ayar n seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Nota Perdesinin Değiştirilmesi için Perde Bükme Tekerleğinin Kullan m (yaln zca CTK-3200) Nota perdelerini rahatça yukar ya da aşağ kayd rmak için perde bükme tekerleğini kullanabilirsiniz. Bu teknik, bir saksofon ya da elektronik gitar üzerinde notalar bükerken ç kar lan seslere benzer efektler üretilmesini mümkün k lar. Perde bükme tekerleğiyle çalma 1. Klavye üzerinde bir nota çalarken, klavyenin sol taraf ndaki perde bükme tekerleğini yukar ya da aşağ döndürün. Notan n bükülme miktar, perde bükme tekerleğini ne kadar döndürdüğünüze bağl d r. Perde bükme tekerleği döndürülmüş durumdayken Dijital Klavyeyi açmay n. İnce Ayar (Ayarlama) Farkl bir müzikal enstrüman ile birlikte çalmak için perdeyi biraz değiştirmeniz gerekirse, ayarlama özelliğini kullan n z. Ayr ca, baz sanatç lar müziklerini az oranda değiştirilmiş ayarlar ile çalmay tercih ederler. Ayarlama özelliğini ayr ca ayarlar değiştirmek üzere kullanarak CD ile çal nan şark ya tamamen uymas n sağlayabilirsiniz. Ayarlama özelliği A notas n n frekans n da belirler. 15,5 ile 65,9 Hz aras nda bir frekans değeri belirleyebilirsiniz. Varsay lan başlang ç ayar 0,0 Hz olarak belirlenmiştir. 1. Tune ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Tune 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Bu ad m gerçekleştirmeniz ayn zamanda ekrandaki görüntünün Tune göstergesinden aşağ da gösterildiği şekilde mevcut frekans ayar n gösterecek değere değişmesini sağlar. Frekans 0,1Hz ad mlar halinde değiştirebilirsiniz. Perde Bükme Aral ğ n n Belirlenmesi Perde bükme tekerleği yukar ya da aşağ döndürüldüğünde nota perdesinin ne kadar değişeceğini belirlemek için aşağ daki prosedürü kullan n. 0 ila 12 yar m ton (bir oktav) aras nda bir aral k belirleyebilirsiniz. 1. Bend Rng ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Bend Rng 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak aral ğ değiştirin. 0. 0Hz Ayar değiştirmek üzere bq (10-Tuş) işlemini gerçekleştirmeseniz bile, mevcut frekans ayar birkaç saniye sonra otomatik olarak görüntülenebilir. TR-12

15 Klavye Seslerinin Kontrolü Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Herhangi bir sesi taş nabilir audio çal c veya başka bir alet kullanarak örneklendirmek için Dijital Klavyeyi kullanabilir ve sonras nda bu sesi klavye tuşlar ya da ses pedleriyle çalabilirsiniz. Örneğin, köpeğinizin havlama sesini örneklendirebilir ve sonras nda bu sesi melodi içerisinde kullanabilirsiniz. Ayn zamanda bir CD den bölümleri de örneklendirebilir ve kullanabilirsiniz. Örnekleme özelliği yarat c yeni sesler oluşturmak için muhteşem bir yöntemdir. 3. düğmesine bas p hemen b rak n. Bu, kayd standby konumuna geçirir. W a i t i ng Yan p söner Bağlant Harici bir cihaz n bağlanmas. Stereo mini priz CD çalar, Kaset çalar, vb.. Harici ayg ttan ç k ş sesi. Dijital Klavye otomatik olarak örneklemeye başlayacak ve bir saniye sonra suracakt r. Örnekleme eğer harici cihaz n ses düzeyi çok düşükse başlamayacakt r. Örneklediğiniz ses ton numras 01 olarak kaydedilir. Dijital Klavye AUDI IN jak NT Bağlant için sizin taraf n zdan haricen sat n al nacak bağlama kablolar gerekir. Bağlant kablolar n n bir ucunda stereo mini prizi olmal ve diğer ucunda da bağlant kuracağ n z harici aletin yap land rmas ile uyumlu bir giriş olmal d r. Samp l i n g Yan p söner ÖNEMLİ! Bağlamadan önce, harici cihaz ve Dijital Klavyeyi kapat n. Örneklenen sesler monaural olarak kaydedilir. Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas İki örnekleme yöntemi vard r: tam örnekleme ve k sa örnekleme. Tam Örnekleme Bu yöntem, bir saniye süreyle tek bir sesin örneklenmesine izin verir. 1. Harici ayg t n ve Dijital Klavyenin ses düzeylerini azalt n. 2. Harici ayg t ve sonras nda Dijital Klavye çal şt r n. r i g i n a l Yanar 5. Klavyede birşey çalmay deneyin. Örneklenen sesi çalmak için ped ya da 5 e (ck ya da cl) basabilirsiniz (sayfa TR-8). NT Yeni bir örnek, ton numaras 01 e mevcut olarak atanan örnek verilerin yerini al r. Tüm eski veriler (k sa örneklemeli sesler dahil) silinir. TR-13

16 Klavye Seslerinin Kontrolü K sa Örnekleme K sa örneklemeyle, her biri yaklaş k 0,3 saniye süren üç şark ya kadar örnekleme yapabilirsiniz. Ses pedlerini kullanarak k sa örneklenen sesleri çalabilirsiniz 1 ila Harici ayg t Dijital Klavyeye bağlay n z. Tam Örnekleme (sayfa TR-13) alt nda 1 ila 2. ad ma bak n z. 2. düğmesini bas l tutarken, sesi kaydetmek istediğiniz ton numaras na karş l k gelen ses pedine (br, bs ya da bt) bas n. Ton numaralar ve ses pedleri aras ndaki ilişki aşağ da gösterilmiştir. Seçilen Ton Numaras Bas lan Ses Pedi Ped 1 (br) Ped 2 (bs) Örnek: Ses pesi 3 (Ton Numaras 0) seçili olduğunda Vo i. Pad3 Ped 3 (bt) 3. Harici ayg ttan ç k ş sesi. Örnekleme otomatik olarak başlar ve yaklaş k 0,3 saniye sonra durur. Örnekleme eğer harici cihaz n ses düzeyi çok düşükse başlamayacakt r. Vo i. Pad3 Yanar. Klavyede birşey çalmay deneyin. Ad n 2 de bast ğ n z ses pedine basarak da örneklenen sesi çalabilirsiniz. NT Yeni bir sesin örneklenmesi ayn ton numaras ve tam örnekleme sesine atanan sesi siler (sayfa TR-13). Yan p söner düğmesini b rakt ğ n zda kay t standby haline geçer. W a i t i ng Yan p söner TR-1

17 Klavye Seslerinin Kontrolü Kapat ld ğ nda örneklenen veriler kaybolur! Gücün kapat lmas, örneklenen tüm ses verilerinin silinmesine yol açacakt r. Örneklenen sesleri çalma rta C (C) tuşuna bas lmas halinde, orijinal ses yeniden çal nacakt r. C tuşunun sağ ve sol taraf nda yer alan tuşlar sesin farkl perdelerde çal nmas n sağlar. C Ses poeedleri 1 ila ten (br ila ck) oluşan Set 1, modifiye olmadan örneklenen ses üretir. Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas 1. SmplAuto ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Smp l A u t o 2. bq (10-Tuş) [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Bu, manuel örnekleme olanağ sağlar. Bu ayar seçildiğinde, Tam Örnekleme (sayfa TR-13) alt nda 3. ad mda ya da K sa Örnekleme (sayfa TR-1) alt nda 2. ad mda düğmesini b rakt ğ n zda örnekleme başlar. ÖNEMLİ! Yukar daki ayar off olduğunda, düğmesine bast ğ n zda değil bu düğmeyi b rakt ğ n zda örnekleme başlar. düğmesini bas l tutarsan z örnekleme başlamayacakt r. Örneklenen Sese Efekt Ekleme Aşağ daki prosedürü kullanarak ton numaras 01 e atanan örnekleme tonuna çeşitli ayarlar uygulayabilirsiniz ila 1 aras nda bir ton numaras seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Ton numaralar 05 ila 1 asl nda ton numaras 01 e atanan efektleri temsil eder. Bir tonun seçildiğinde, aşağ da belirtildiği gibi örneklenen ses uygulanabilir efektle birlikte döngü halinde çalacakt r. Ton No. Efekt İsmi Tan mlama 05 Loop 1 Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 06 Loop 2 07 Loop 3 08 Pitch 1 09 Pitch 2 10 Pitch 3 11 Tremolo 12 Funny 1 13 Funny 2 1 Funny 3 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. TR-15

18 Klavye Seslerinin Kontrolü Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (Davul Atama) Bir perküsyon enstrüman n k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş bir sesle değiştirmek ve bununla oto eşlik ritimleri (sayfa TR-29) çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n (FUNCTIN) ve düğmelerine ayn anda bas n z. D r ma s i g n Yanar Bir sonraki ad m bir süre içinde gerçekleştirmezseniz ekran bir önceki ekrana dönecektir. 2. İstediğiniz davul atama tipini seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Kapal (off) Tip 1 (dr1) Tip 2 (dr2) Örneklenen ses çalmaz. Ritim paterninin bas davulunu ton numaras 02, trampeti (snare drum) ton numaras 03 ile değiştirir. Tip 1 e göre daha fazla perküsyon enstrüman n ton numaralar 02, 03 ve 0 ile değiştirir. 3. Rtirim çalmay başlatma (sayfa TR-29). Ritim, 2. ad mda seçtiğiniz davul atama tipine göre çalar. NT Baz ritim parças davul sesleri örneklenen sesler ile değiştirilemez. TR-16

19 Dahili Şark lar n Çal nmas 3 6 bp bq bk bl bm Bu Dijital Klavye ile, dahili akor verileri şark lar olarak adland r l r. Dahili şark lar dinleyebilir veya pratik yapmak üzere birlikte çalabilirsiniz. NT Dinlemenin yan s ra, dahili şark lar ayn zamanda pratik yapma amac yla ders sistemi ile birlikte kullan labilir (sayfa TR-21). Demo Şark lar n n Çal nmas Dahili şark lar (001 ila 090) yeniden çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. bl ve bm düğmelerine ayn anda bas n z. Bu demo şark lar n n tekrar çal nmaya başlamas n sağlayacakt r. Demo playback, durdurana dek devam eder. Kullan labilecek şark lar n tam listesi için sayfa TR-2 a bak n z. Demo playback her zaman şark numaras 001 den başlar. Şark lar n Tekrar Çal nmas Aşağ daki prosedürü kullanarak dahili şark lar tekrar çalabilirsiniz. Şark playback eşliğinde klavyede çalabilirsiniz. Başlatma/Durdurma 1. bp (SNG BANK) Bas n. Yanar Şark numaras Tw i n k l e Ezgi ismi Şark numaras Yanar Yan p söner Tw i n k l e Ezgi ismi 2. Demo şark lar n tekrar çalma modu etkin halde iken farkl bir şark ya geçmek için, bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak istediğiniz şark numaras n girin (sayfa TR-). Bu sayede demo playback numaras n girdiğiniz şark ya otomatik olarak geçecektir. bq (10-Tuş) tuş düğmelerini şark seçmek amac yla kullanamazs n z. 3. Demo playback özelliğini durdurmak için, bl düğmesine bas n. Demo playback bl düğmesine bas p durdurana dek devam eder. 2. bq (10-Tuş) tuşunu kullanarak istediğiniz şark n n numaras n giriniz. Kullan labilecek şark lar n tam listesi için sayfa TR-2 a bak n z. Şark numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Şark numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. TR-17

20 Dahili Şark lar n Çal nmas 3. bl Bas n. Bu şark n n playbackini (çal nmas n ) başlat r. Destek pedal Tuş Nota İleri Alma 1. 9 Bas n. Bu şark playback ini ileri bir sonraki ölçüye atlat r. 9 düğmesine her bas ld ğ nda bir ölçek ileri atlan r. 9 düğmesini bas l tutmak b rakana dek h zl bir şekilde ileri atlamay sağlar. Şark playback durdurulmuş iken 9 düğmesine basmak ders fonksiyonu parças n n ileri atlamas n sağlar (sayfa TR-22). Vuruş Tempo Ölçek Dokunma. Playbacki durdurmak için yeniden bl bas n z. bl düğmesine basarak durdurana dek şark playback (tekrar) devam edecektir. 7 düğmesine basarak şark tekrar n iptal edebilirsiniz. Geri Alma Ölçek numaras Durdurma, İleri Alma, Geri Alma Bu bölümdeki işlemleri kullanarak, durdurma, İleri alma ve geri alma işlemlerini yerine getirebilirsiniz. Durdurma Şark tekrar kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur Bas n. Bu şark playback ini geriye bir önceki ölçeğe döndürür. 8 düğmesine her bas ld ğ nda bir ölçek bir ölçek geri gidilir. 8 düğmesini bas l tutmak b rakana dek h zl bir şekilde şekilde geri almay sağlar. Şark playback durdurulmuş iken 8 düğmesine basmak ders fonksiyonu parças n n geri al nmas n sağlar (sayfa TR-22). Belirli Ölçeklerin Tekrar Çal nmas Bu bölümde yer alan prosedürü kullanarak uzmanlaşana dek belirli ölçekleri pratik amac yla tekrar çalabilirsiniz. Böylece çalmak ve pratik yapmak istediğiniz bölümdeki başlang ç ve bitiş ölçeklerini belirleyebilirsiniz. Başlang ç Bitiş 1. bk Bas n. Bu şark n n tekrar çalmas n durdurur. 2. Tekrar bk düğmesine basarsan z, şark lar en son kald ğ n z noktadan çalmaya devam eder. Bu ölçekler tekrar edilir. 1. Geçici olarak şark tekrar n durdurmak için 7 düğmesine bas n z. Kaybolur TR-18

21 Dahili Şark lar n Çal nmas 2. Şark playback i başlang ç ölçeği olarak belirlemek istediğiniz ölçeğe ulaşt ğ nda 7 düğmesine bas n z. Bu ölçeği başlang ç ölçeği olarak belirler. Yan p söner 3. Playback bitiş ölçeği olarak belirlemek istediğiniz ölçeğe ulaşt ğ nda 7 düğmesine tekrar bas n z. Bu ölçeği bitiş ölçeği olarak belirlemenizi sağlar ve belirlenen aral kta yer alan ölçeklerin tekrar playback ini başlat r. Tekrar çalma s ras nda bk düğmesini kullanarak playback i durdurabilir,9 ile ileri veya 8 ile geri alabilirsiniz. Playback H z n Değiştirme (Tempo) Aşağ daki prosedürü kullanarak h z (tempo) değiştirebilir böylece daha zor parçalarda yavaş playback ile pratik yapabilirsiniz Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, seçili olan şark orijinal başlang ç temposuna dönecektir. 6 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bq (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Şark numaras n n değiştirilmesi, şark y orijinal başlang ç temposuna döndürecektir. Şark Ses Düzeyini Ayarlama Aşağ da belirtilen prosedürü kullanarak klavyede çald ğ n z şark n n ses düzeyi ile şark playback ses düzeyi aras ndaki dengeyi ayarlayabilirsiniz. 1. Song Vol ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Yanar. 7 düğmesine tekrar bas lmas halinde, normal playback moduna dönecektir. Şark numaras n n değiştirilmesi tekrar etme işleminin başlang ç ölçeğini ve bitiş ölçeğini siler. Song Vo l 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Kaybolur TR-19

22 Dahili Şark lar n Çal nmas Şark Playback s ras nda Ton ile Çalmak Aşağ da belirtilen prosedür şark da kullan lan ile ayn klavye tonunu seçmenizi ve en sevdiğiniz şark lara eşlik etmenizi sağlar. 1. Şark y seçtikten sonra, bp (SNG BANK) düğmesini yaklaş k iki saniye boyunca, görüntülenen ton ismi şark n n ton ismine değişene kadar bas l tutun. Eğer seçtiğiniz ton şark tonu ile ayn ise, görüntülenen içerik değişmeyecektir. 2. Şark playback ine eşlik edin. NT Sağ ve sol elin çalmas için farkl tonlar kullanan bir şark seçmeniz halinde, sağ el bölümüne ait olan ton klavyeye atan r. Pratik için Tek El Bölümünü Kapatmak (Parça Seçme) Playback s ras nda şark n n sağ el bölümünü veya sol el bölümünü kapatabilir ve kalan parça ile eşlik ederek pratik yapabilirsiniz. 1. Kapatmak istediğiniz bölümü seçmek için bm düğmesine bas n z. bm düğmesine her bas ld ğ nda, aşağ da gösterilen ayarlar etkinleştirilir. Sağ el bölümü kapal Sol el bölümü off (kapal ) Her iki el bölümü off (kapal ) Her iki el bölümü on (aç k) 2. bl Bas n. Bu sadece ad m 1 ile seçtiğiniz ayar n yeniden çal nmas n başlat r. NT Bir bölüm kapal iken playback s ras nda, sadece kapal olan bölümün notalar ekranda gösterilir. TR-20

23 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek 3 bp bq bl bm br bs bt ck cl Bir şark y öğrenmenin en iyi yöntemi, daha k sa bölümlere (parçalara) bölmek, bu parçalar öğrenmek ve sonra bunlar n tümünü birleştirmektir. Dijital Klavyenizde bunu yapman za yard mc olacak bir Pekiştirme Dersi özelliği yer almaktad r. Parçalar Dahili şark lar önceden parçalara bölünmüştür ve böylece klavyeyi çalma konusunda uzmanlaşman za yard mc olur. Şark başlang c Şark bitimi Pekiştirme Dersi Ak ş Pekiştirme Dersi s ras nda sağ el, sol el ve her iki el bölümlerini şark n n tüm parçalar için çal şma şans elde edersiniz. Tüm parçalar iyice öğrenmeniz halinde, şark y da iyice öğrenmiş olursunuz. Parça 1 Sağ El Dersi 1, 2, 3 Sol El Dersi 1, 2, 3 İki El Dersi 1, 2, 3 Parça 1 Parça 2 Parça Son parça Yukar daki ad mlar 2, 3, gibi diğer parçalar çal şmak için şark n n son parças na dek tekrar edin. Tüm parçalar iyice öğrendikten sonra, şark n n tamam n çal ş n. Art k tüm şark y öğrendiniz! TR-21

24 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Dersler s ras nda ç kan mesajlar Aşağ dakiler Ad m Dersleri s ras nda ekranda görüntülenen mesajlard r. Mesaj <Phrase> <Wait> NextPhrs From Top Complete Tan mlama Bir parça seçtiğinizde, ders başlad ğ nda vb. ekranda görünür. Baz parçalar n çal nmas s ras nda <Wait> yerine <Phrase> mesaj n n ç kabileceğine dikkat ediniz. Ders çal ş lacak olan parçalar n içerisinde yer almayan bir intro veya fill-in parças ile başlad ğ nda ç kar. Listede yer almayan parça çal nd ktan sonra bir sonraki parçaya kadar otomatik olarak çal n, sonras nda ise klavyede çalmaya başlayana kadar bekleyin. Bir sonraki parçaya otomatik olarak geçildiğinde ç kar. Bu mesaj genellikle <Wait> (yukar bak n z) mesaj n n görüntülendiği bir parçadan sonra, ve tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda görülür (sayfa TR-25). Bu mesaj tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda (sayfa TR-25) Parça 1 den seçili olan çal şma parças na kadar pratiğe başlamadan hemen önce görülür. tomatik Pekiştirme Dersi sonunda görülür (sayfa TR-25). İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin. 1. Çal şmak istediğiniz şark y seçin (sayfa TR-17). Bu durumda şark n n ilk bölümü seçilecektir. 2. ck (veya 9) düğmesine basarak bir parça ileri gidin veya 8 düğmesine basarak bir parça geri gidin. 9 veya 8 düğmelerini bas l tutman z halinde, parçalar aras nda h zl bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Dijital Klavye çal şt ğ n z son parçay 20 şark ya kadar hat rlayacakt r. En son çal şt ğ n z parçay seçili şark için tekrar açmak için (eğer varsa), ck düğmesini bas l tutun. Parça numaras < Phrase> Seçili parçan n ilk ölçeği 3. Çal şmak istediğiniz bölümü seçmek için bm düğmesine bas n z. bm düğmesine her bas ld ğ nda, aşağ da gösterilen ayarlar etkinleştirilir. Sağ el için pratik Sol el için pratik İki el için pratik * * Bu gösterge (ayar) eğer ders s ras nda bm düğmesine basarsan z atlan r.. bp (SNG BANK) düğmesini iki saniye boyunca bas l tutunuz. Şark playback i için kullan lan ayn ton klavyeye atanacakt r (sayfa TR-20). TR-22

25 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Dersler 1, 2 ve 3 Art k derslere başlama zaman. İlk olarak çal şmak istediğiniz şark ve parçay seçin. Ders 1: Şark y dinleyin. İlk olarak, nas l bir parça olduğunu anlamak için örneği bir kaç kere dinleyin. 2. Notalar klavyede ekranda görülen talimatlar eşliğinde ve sesli parmak rehberine uygun şekilde çal n. Bu ders s ras nda, ekranda bir sonra basacağ n z tuş görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi parmağ n z kullanman z gerektiğini söylemek için simule bir ses kullan r. 1. br Bas n. Bu örnek çalmay başlat r. Yanar Yan p söner Yanar 2. Ders 1 i durdurmak için, br veya bl düğmesine bas n. Ders 2: Şark n n çal nmas n izleyin. Şark y klavyede çal n. Bu ders s ras nda, ekranda bir sonra basacağ n z tuş görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi parmağ n z kullanman z gerektiğini söylemek için simule bir ses kullan r. Klavyede doğru tuşlara basmak ve notalar çalmak için talimatlar uygulay n. Yanl ş notay çalarsan z üzülmeyin. Şark playback i siz doğru notaya basana kadar bekleyecektir. Zaman dert etmeyin ve kendi h z n zda çal n. 1. bs Bas n. Bu Ders 2 yi başlat r. Yanar <Ders 2 Rehberi> Rehber ile gösterildiği şekilde doğru notay doğru parmak ile çalmay öğrenin. Doğru zamanlama ile çalmay çal ş n. Şark playback i siz doğru notay çalana kadar bekleyecektir. Klavye tuşu yan p sönme modunda yanma moduna geçer. Nota rehberi çal nacak doğru notay söyler. Sesli Parmak Rehberi hangi parmağ kullanman z gerektiğini söyler. Doğru klavye tuşuna basmak şark playback inin devam etmesini ve bir sonraki notan n yan p sönmesini sağlar. 3. Ders 2 yi durdurmak için, bs veya bl düğmesine bas n. Ders 2 yi çalmay tamamlarsan z, çalman z değerlendiren bir skor ekranda görünür. Bravo! Again! Geçtiniz! Bir sonraki derse geçin. Geri gidin ve tekrar deneyin. TR-23

26 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Ders 3: Çalarken öğrendiklerinizi hat rlay n. Şark playback modu Ders 2 de olduğu gibi sizin doğru tuşlara basman z bekliyor olsa da, Dijital Klavye bir sonra çalacağ n z nota hakk nda bilgi vermez. Çalarken Ders 2 ye kadar öğrendiklerinizi hat rlay n. 1. bt Bas n. Bu Ders 3 ü başlat r. Yanar Belirli Bir Şark n n Tamam n Çalmak Ders 1, 2 ve 3 içerisindeki tüm parçalar başar l bir şekilde çald ktan sonra,tüm parçay baştan sona çalmay deneyebilirsiniz. 1. bm tuşunu kullanarak her iki el bölümünü kapat n ve sonras nda bl tuşuna bas n. Her iki elinizle çalmay deneyin ve Dijital Klavyenin çalman z nas l değerlendirdiğini öğrenin. Ders Ayarlar Parça Tekrar lmadan Çalmak 2. Şark playback ine eşlik ederek şark y çal n. <Ders 3 Rehberi> Ders 2 de öğrendiğiniz klavye tuşlar na bas n. Şark playback i siz doğru notay çalana kadar bekleyecektir. Nota rehberi çal nacak doğru notay söyler. Ders 1, 2 ve 3 için parça tekrar n kapatabilirsiniz Bas n. Bu parça tekrar ile çalma özelliğini kapat r. Tw i n k l e Hala doğru klavye tuşuna basam yorsan z, Dijital Klavye klavye rehberini görüntüler ve sesli parmak rehberi Ders 2 de olduğu gibi hangi parmağ kullanacağ n z söyler. Doğru tuşa basmak şark playback inin devam etmesini sağlar. 3. Ders 3 ü durdurmak için, bt veya bl düğmesine bas n. Ders 3 ü çalmay tamamlarsan z, çalman z değerlendiren bir skor Ders 2 ile ayn şekilde ekranda görünür. Kaybolur Sesli Parmak Rehberini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki notalar hangi parmakla çalacağ n z söyleyen sesli parmak rehberini kapat n. 1. Speak ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Speak 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. TR-2

27 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Nota Rehberini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki bir sonraki çalacağ n z notalar söyleyen nota rehberini kapat n. 1. NoteGuid ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). No t egu i d 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Performans Değerlendirme Özelliğini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisinde performans n z değerlendiren ve skor görüntülenmesini sağlayan performans değerlendirme özelliğini kapat n. 1. Scoring ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Sco r i ng 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Şark lar Parçalara Bölmeden Derste Çalma Parça fonksiyonu kapal olduğunda, bütün bir şark y parçalar aras nda bölmeden baştan sona tamamlay n. 1. PhraseLn ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas to Pekiştirme Dersi ile, Dijital Klavye dersler aras nda otomatik olarak geçişi sağlar. 1. Çal şmak istediğiniz şark ve parçay seçin (sayfa TR-17). 2. cl Bas n. Ders 1 içerisindeki ilk parçay dinleyin. Ders 1 içerisinde örnek parça Ders 2 ye geçmeden önce sadece bir defa çal n r. Yan p söner Yanar 3. to Pekiştirme Dersi tüm dersleri başar l bir şekilde tamamlad ktan sonra otomatik olarak sona erer. Ders 2 ve Ders 3 içerisinde, Dijital Klavye Bravo! değerlendirme sonucunu elde etmeniz halinde bir sonraki derse otomatik olarak geçer. Bir dersi iptal etmek için, cl veya bl düğmesine bas n. NT tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda 8, 9 ve br ile ck aras ndaki düğmeleri kullanarak ad mlar ve parçalar değiştirebilirsiniz. tomatik Pekiştirme Dersini başlatmak, Parça Tekrar (sayfa TR-2), Nota Rehberi (sayfa TR-25) ve Performans Değerlendirmesini (sayfa TR-25) otomatik olarak başlat r. Bu özellikler dersler s ras nda kapat lamaz. PhraseLn 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. TR-25

28 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek tomatik Pekiştirme Dersi Prosedürü Parça 1 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 2 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1, 2 Ders 3* Parça 3 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1, 2, 3 Ders 3* Ayn prosedürü kullanan bir sonraki çal şma parças Son parça Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1 den son parçaya kadar Ders 3* Ders tamamland * to Pekiştirme Dersi bir sonraki parçaya, Bravo! sonucu al ns n ya da al nmas n geçiş yapar. TR-26

29 Music Challenge Klavye yunu 1 bnbobo bp bl cm Music Challenge ekranda görülen klavye göstergelerine tuşlara basarken gösterdiğiniz reaksiyonun ve parmak rehberi göstergelerine reaksiyonunuzun h z n ölçen bir oyundur. 1. bp (SNG BANK) Bas n. 2. cm Bas n. Bu klavye ekran ndaki bir tuşun yan p sönmeye başlamas n ve Music Challenge şark s n n başlamas n sağlar. 3. Klavyenin ekran ndaki göstergenin yanar söner durumdan yanar hale geçmesinin ard ndan, gösterilen tuşa gösterilen parmak ile en h zl şekilde bas n z. Bu ekranda gösterilen klavye tuşunun sönmesini sağlar böylece ilk notay çald ğ n z gösterir. Ekranda gösterilen bir sonraki klavye tuşu yan p sönmeye başlar, bu nedenle bir sonraki tuşa basmaya haz rlan n. Ekrandaki tuş ş ğ n n görüntülenmesinin ard ndan klavye tuşunabasman z için geçen süre (Birim: 0,1 saniye). Bu süre k sald kça, skorunuz yükselir. Ekrandaki tuşlar yanar söner halden yanar duruma geçmeden önce klavye tuşuna basman z halinde, bir sonraki notaya geçilmez. 0,3 saniye Zaman Kalan notalar n say s yun s ras nda görüntülenir. M. CHAL.! Dokunma TR-27

30 Music Challenge Klavye yunu. yun 20 notay başar l bir şekilde çalman z halinde sona erer. Skorunuz ve çalma süreniz ekranda görüntülenir. K sa bir süre sonra, çalma süresi görüntüsü bir değerlendirme sonucuna dönüşür. Değerlendirme sonucunu ekrandan silmek için, bn (TNE), bo (RHYTHM) ya da bp (SNG BANK) düğmesine bas n z. yunu herhangi bir zamanda cm veya bl düğmesine basarak iptal edebilirsiniz. Skoru T ime19. 2 Çalma süresi Grade : A Değerlendirme sonucu Değerlendirme Sonucu S A B C D <Yüksek> Değerlendirme Aral klar <Düşük> NT Notalar ve parmak rehberindeki parmaklar rastgele olarak gösterilir. yundaki şark lar n temposu değiştirilemez. 1, bl, ve cm d ş ndaki tüm düğmeler oyun devam ederken etkisiz hale getirilir. TR-28

31 Auto Accompaniment in Kullan lmas 3 6 bo bq bk bl bm Auto Accompaniment (to Eşlik) ile, bir eşlik paterni seçiniz. Bir akoru sol eliniz ile her çald ğ n zda, uygun eşlik otomatik olarak çalacakt r. Bu kişisel backup grubunuzun gittiğiniz her yerde arkan zda olmas gibidir. NT Auto Accompaniment (to Eşlik) aşağ daki üç parçadan oluşmaktad r. (1) Ritim (2) Bas (3) Armoni Sadece ritim parças n n çalmas n sağlayabilir veya her üç parçay ayn anda çalabilirsiniz. Sadece Ritim K sm n n Çal nmas Ritim k sm tüm Auto Accompaniment (to Eşlik) lerin temelini oluşturur. Dijital Klavyeniz bir dizi dahili ritim içerir, bunlara 8-vuruş ve waltz da dahildir. Temel ritim k sm n çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. Sadece Ritim Parças n n Başlat lmas ve Durdurulmas 1. bo (RHYTHM) Bas n. Ritim Numaras Funk Ritim patern ismi 8B t 2. İstediğiniz ritim numaras n seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Bireysel ritimler hakk nda bilgi almak için Ekler k sm na bak n. Ritim numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ritim numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. 3. bl veya 8 a bas n. Bu ritimi başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir.. Ritime eşlik edin. 5. Ritmi durdurmak için, tekrar bl düğmesine bas n. TR-29

32 Auto Accompaniment in Kullan lmas Tüm Bölümlerin Çal nmas Akorlar ile Auto Accompaniment (to Eşlik) Sol elinizle akor çalman z otomatik olarak seçili olan ritme bas ve armoni eşliği ekler. Bu kendi kişisel backup grubunuzun olmas gibidir. 1. Auto Accompaniment (to Eşlik) ritim parças n n çal nmaya başlanmas 2. bm Bas n. Bu akorun eşlik klavyesine girişini sağlar. Accompaniment (Eşlik) klavyesi 5. bm düğmesine tekrar bas lmas, ritmin sadece eşliğe dönmesini sağlar. NT Auto Accompaniment (to Eşlik) özelliğinin akor çal nd ğ anda başlat lmas hakk nda daha fazla bilgi için, Senkro Başlang ç Özelliğinin Kullan lmas bölümüne bak n z sayfa TR-33. Akor Giriş Modu Seçimi Aşağ daki beş akor giriş modundan bir tanesini seçebilirsiniz. FINGERED 1 FINGERED 2 FINGERED 3 CASI CHRD FULL RANGE CHRD 1. Akor giriş modu seçimi ekranda görüntülenene dek bm düğmesini bas l tutun. Yanar Akor giriş modu 3. Akorlar çalmak için eşlik klavyesini kullan n z. Bu bas ve Armoni Auto Accompaniment (to Eşlik) parçalar na ritim bölümü eklenmesini sağlar. Akorlar (hiçbir melodi çal nm yor) Melodi C h o r d 2. İstediğiniz akor giriş modunu seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Eğer akor giriş modu seçimi ekran görüntülendikten sonra herhangi bir işlem yapmaman z halinde, ekran otomatik olarak düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir bm. F3 Örnek: Eşlik klavyesinde D-F # -A-C tuşlar na bas lmas D-F # -A-C akor (D7) sesleri için eşlik.. Sağ elinizle melodiyi çalarken sol elinizle başka akorlar çal n. TR-30

33 Auto Accompaniment in Kullan lmas FINGERED 1, 2, ve 3 Bu üç akor giriş modu ile, normal akor parmaklar n kullanarak eşlik klavyesinde akorlar çalabilirsiniz. Baz akor formlar k salt lm şt r ve sadece bir veya iki tuşla yap labilir. Desteklenen akorlar ve bunlar n klavyede çal nmas hakk nda daha fazla bilgi için sayfa TR-3 e bak n z. Accompaniment (Eşlik) klavyesi FINGERED 1 Akorun nota bileşenlerini klavyede çal n z. FINGERED 2 FINGERED 1, aksine, 6. giriş mümkün değildir. m7 veya m7 b 5 girilir. FINGERED 3 FINGERED 1 aksine, bu mod ara akorlar n en düşük klavye notas ile birlikte bas notas olarak girilmesini sağlar. CASI CHRD CASI CHRD ile aşağ da aç klanan dört çeşit akoru basitleştirilmiş parmak dizilimini kullanarak çalabilirsiniz. Accompaniment (Eşlik) klavyesi CASI CHRD Çalma Akor Tipi Örnek Majör Akorlar C (C Majör) Eşlik klavyesinin üzerinde yer alan C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F harfler her tuşa atanan akoru belirtir. CASI CHRD modunda tek bir eşlik bölümü tuşuna basmak tuşun üzerinde ismi işaretlenen majör akoru çalar. Ayn akor ismi ile işaretlenen tüm eşlik bölümü tuşlar ayn akoru çalar. Minör Akorlar Cm (C Minör) Minör akorlar çalmak için, sağda bir C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F başka eşlik bölümü tuşuna basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. Yedinci Akorlar C7 (C Yedinci) Yedinci akorlar çalmak için, sağda iki C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F farkl eşlik bölümü tuşuna basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. Minör Yedinci Akorlar Cm7 Minör yedinci akorlar çalmak için, (C Minör Yedinci) sağda üç farkl eşlik bölümü tuşuna C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. NT Bir minör, yedinci, veya minör yedinci akoru çalarken, ek tuşlara, beyaz veya siyah fark etmeksizin, basman z bir değişiklik meydana getirmez. FULL RANGE CHRD Bu mod ile, klavyenin tümünü akor ve melodi çalmak için kullanabilirsiniz. Desteklenen akorlar hakk nda daha fazla bilgi için sayfa TR-3 e bak n z. Eşlik klavyesi / Melodi klavyesi TR-31

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

CTK-3400SK KULLANIM KILAVUZU CTK3400SK-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-3400SK KULLANIM KILAVUZU CTK3400SK-TR-1A. Güvenlik Önlemleri TK-3400SK TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri TK3400SK-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

CDP-130 KULLANIM KILAVUZU CDP130-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CDP-130 KULLANIM KILAVUZU CDP130-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CDP-130 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CDP130-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Ürüne güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-260 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP260-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

PX-760 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX760-TR-1A

PX-760 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX760-TR-1A TR P-760 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri P760-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri

KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri LK280-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. AC Adaptörü güç kaynağ na bağlamadan önce, AC Adaptörde

Detaylı

PX-160 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX160-TR-1B

PX-160 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri PX160-TR-1B TR P-160 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri P160-TR-1B Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

AP-460 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-460 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-460 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP460-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

CDP-230R KULLANIM KILAVUZU CDP230-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CDP-230R KULLANIM KILAVUZU CDP230-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CDP-230R TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CDP230-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Ürüne güç vermek için AD-A12150LW adaptörü kullanmadan

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK 2200/CTK 3200 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 4200/WK-220/WK-225/LK-280 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK-4200/WK-220/WK-225 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 KULLANIM KILAVUZU

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 KULLANIM KILAVUZU CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 TR KULLANIM KILAVUZU CTK1100/1150TR1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA

DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA DJCONTROL COMPACT VE DJUCED 18 İLE BAŞLAMA KURULUM DJControl Compact'unuzu bilgisayarınıza bağlayın DJUCED 18 uygulamasını yükleyin DJUCED 18 uygulamasını başlatın Daha fazla bilgi (forumlar, eğitim malzemeleri,

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CDP 220 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CDP 220 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak B sınıfı dijital

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu)

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu) mm+- Aksesuarlar Dijital Fotoğraf Makinası Driver CD & Ulead Yazılımı Hızlı Kullanım Kılavuzu x AA Pil USB Kablo Kılıf El Kayışı Kullanma Kılavuzu Video Kablosu Dış Görünüş Üst Kayıt Butonu Power Butonu

Detaylı

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KULLANIM KILAVUZU 1. Dokunmatik ekran açıklaması (Touch LCD Wall Controller) Dokunmatik ekran LCD duvara kontrol paneli dokunmatik LCD ekran üzerinden

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İlgili bölümü göstermesi için içindekiler tablosundaki bir başlığı tıklayın 1. GİRİŞ... 3 2. TRAVELLING ZOOM ÖZELLİĞİ... 5 3. CHAT AND SHOW FOTOĞRAF/VİDEO/MÜZİK

Detaylı

DJCONTROL INSTINCT VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJCONTROL INSTINCT VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJCONOL INSTINCT VE DJUCED AŞLANGIÇ İLGİLERİ KURULUM CD-ROM u yerleştirin. Kurulum programını çalıştırın. Talimatları izleyin. 1 6 2 7 3 4 5 1- Kanal 1-2 (miks çıkışı) dengesi 2- Kanal 1 (sol) ve 2 de

Detaylı

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir.

Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. ADE Elektronik Tartı Kullanımı Gerekli kalite standartlarında üretilen M304641 tarınız medikal amaçlı kullanıma uygun değildir. Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken noktalar ve pratiklik açısından size yol

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

DJ CONTROL AIR VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJ CONTROL AIR VE DJUCED BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJ CONTROL IR VE DJUCED ŞLNGIÇ İLGİLERİ Daha fazla bilgiye (forum, eğitim malzemeleri, videolar...) www.herculesdjmixroom.com adresinden ulaşabilirsiniz 1 2 KULKLIK VE HOPRLÖR ĞLNTISI MÜZİĞİNİZİ DJUCED

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

M10 KULLANIM TALİMATI

M10 KULLANIM TALİMATI M10 KULLANIM TALİMATI Tebrikler Bu Elektronik Klavyeyi satın aldığınız için tebrikler! Kendi kendine öğrenmek isteyenler için özellikle uygun olan geliştirilmiş fonksiyonları ile bu Klavyenin kullanımı

Detaylı

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Kurulum Yöntemi 1. Dayanak pimleri mengene çenelerinin üstünde olacak şekilde test başlığı bağlama parçasını bir mengeneye yerleştirin ve sıkın. 2. AC adaptörü

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ

DJCONTROL MP3 LE VE DJUCED 18 BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ DJCONOL MP3 LE VE DJUCED 18 ŞLNGIÇ İLGİLERİ KURULUM CD-ROM u yerleştirin. Kurulum programını çalıştırın. Talimatları izleyin. Daha fazla bilgiye (forum, eğitim malzemeleri, videolar...) www.herculesdjmixroom.com

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı