CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200"

Transkript

1 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK2200/3200-TR-1A

2 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmad ğ n kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu k r lmalar, kesikler, aç k kablolar ve diğer ciddi hasarlara karş dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarl olan AC adaptörünü çocuklar n kullanmas na asla izin vermeyiniz. Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz. Tekrar şarj edilebilir piller kullanmay n z. Eski piller ile yeni pilleri kar şt rmay n z. Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlilerini kullan n z. Art (+) ve eksi ( ) kutuplar n pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz. Zay flamay belirten herhangi bir işaretten sonra pilleri en k sa zamanda değiştiriniz. Pil terminallerini k sa devre yapt rmay n z. Bu ürün 3 yaş n alt ndaki çocuklara yönelik değildir. Sadece CASI AD-E95100L adaptörü kullan n z. Model: CTK-2080/CTK-2200/CTK-2300/CTK-3200 Version : 1.0 Function Transmitted Recognized Remarks Ac adaptör bir oyuncak değildir. Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz Default Changed Basic Channel Mode 3 Mode * Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir. Default Messages Altered Mode True voice Note Number 9nH v = Velocity 9nH v = 0, 8nH v =** 9nH v = 100 (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) 9nH v = 0 Note N Note FF Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, 2288 Norderstedt, Germany Key s Ch s After Touch (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) Pitch Bender Bank select Modulation Data entry (MSB only) *2 (CTK-2080/2200/2300) (CTK-3200) *2 0, , 38 Control Change Volume Pan Expression Bu kullan m k lavuzunun bir k sm n n veya tamam m n çoğalt lmas yasakt r. Kendi kişisel kullan m n z d ş nda bu k lavuzun içeriğinin CASI nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullan lmas telif haklar yasas kapsam nda yasaklanm şt r. CASI BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA LMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL LMAK ÜZERE ) CASI ZARAR LASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ LSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR. Bu kullanma k lavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir. Ürünün gerçek görünümü Kullan c Rehberi nde gösterilen resimlerden farkl olabilir. Bu kullanma k lavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalar n n tescilli markas olabilir.

3 İçindekiler Genel Rehber... TR-2 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bq)... TR- FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas... TR- Çalmaya Haz rl k... TR-5 Müzik stand n haz rlama... TR-5 Güç Kaynağ... TR-5 Dijital Klavyeyi Çalma... TR-6 Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas... TR-6 Kulakl k Kullanma... TR-6 Klavyenin Dokunma Bask s na Tepkisinin Değiştirilmesi (Dokunma Tepkisi) (yaln zca CTK-3200)... TR-7 Ses Pedlerinin Kullan lmas... TR-8 Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas... TR-8 Klavye Seslerinin Kontrolü... TR-10 Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas... TR-10 Reverb Kullan lmas... TR-11 Pedal Kullan lmas... TR-11 Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama)... TR-12 Nota Perdesinin Değiştirilmesi için Perde Bükme Tekerleğinin Kullan m (yaln zca CTK-3200)... TR-12 Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme)... TR-13 Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (Davul Atama)... TR-16 Dahili Şark lar n Çal nmas... TR-17 Demo Şark lar n n Çal nmas... TR-17 Şark lar n Tekrar Çal nmas... TR-17 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek...TR-21 Parçalar...TR-21 Pekiştirme Dersi Ak ş...tr-21 İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin...tr-22 Dersler 1, 2 ve 3...TR-23 Ders Ayarlar...TR-2 tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas...tr-25 Music Challenge Klavye yunu...tr-27 Auto Accompaniment in Kullan lmas...tr-29 Sadece Ritim K sm n n Çal nmas...tr-29 Tüm Bölümlerin Çal nmas...tr-30 Auto Accompaniment in Etkili Kullan m...tr-32 Tek Dokunuş Preset Kullan m...tr-33 Harici Ayg tlar n Bağlanmas...TR-3 Bilgisayara Bağlama...TR-3 MIDI Ayarlar...TR-35 Ses Ekipmanlar na Bağlama...TR-37 Referans...TR-38 Ar za teşhisi...tr-38 Özellikler...TR-0 Kullan m Tedbirleri...TR-1 Şark Listesi...TR-2 Çalma Rehberi...TR-3 MIDI Implementation Chart Dahili Aksesuarlar Müzik Stand Şark Kitab Broşürler Güvenlik Önlemleri Ekler Diğer Belgeler (Garanti vb.) Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyar yap lmadan değiştirilebilir. Ayr olarak sat lan aksesuarlar Bu ürün için ayr olarak sat lan aksesuarlar hakk nda bayinizdeki CASI kataloglar ndan veya aşağ da adresi bulunan CASI internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. TR-1

4 Genel Rehber Bu k lavuz içerisinde Dijital Klavye terimi CTK-2080/CTK-2200/CTK-2300/CTK-3200 modelini ifade eder. Bu Kullan c K lavuzu içerisindeki resimler CTK-3200 modelini göstermektedir. Bu k lavuz içerisinde, düğmeler ve diğer kontrol düğmeleri aşağ da gösterilen numaralar arac l ğ yla belirtilmektedir bk bl bm bn bo bp bq br bs bt ck cl cm cn co cp cq cr cn cs ct dk TR-2

5 Genel Rehber Ürün konsolunda ve aşağ da yer alan tuş isimleri ile belirtilen $ sembolünün anlam bir sonraki bölümde aç klanmaktad r. $ : Düğmeyi belirli bir süre boyunca bas l tutarak etkinleştirilen fonksiyonu ifade eder. 1 PWER (GÜÇ) düğmesi TR-6 2 VLUME kayd r c TR-6 3 FUNCTIN düğmesi TR- SAMPLING düğmesi TR-13 5 METRNME, $ BEAT düğmesi TR-8 6 TEMP düğmeleri TR-9, 19, 33 7 INTR, REPEAT düğmesi TR-18, 32 8 NRMAL/FILL-IN, REW düğmesi TR-18, 32 9 VAR./FILL-IN, FF düğmesi TR-18, 32 bk SYNCHR/ENDING, PAUSE düğmesi TR-18, 32 bl START/STP, PLAY/STP düğmesi TR-17, 29 bm ACCMP, $ CHRDS, PART SELECT düğmesi TR-20, 30 bn TNE düğmesi TR-10 bo RHYTHM, NE TUCH PRESET $ düğmesi TR-29, 33 bp SNG BANK düğmesi TR-17 bq Numara düğmeleri, [ ]/[+] tuşlar TR- br VICE PAD 1, LISTEN düğmesi TR-8, 23 bs VICE PAD 2, WATCH düğmesi TR-8, 23 bt VICE PAD 3, REMEMBER düğmesi TR-8, 2 ck VICE PAD, NET düğmesi TR-8, 22 cl VICE PAD 5, AUT düğmesi TR-8, 25 cm SET SELECT, MUSIC CHALLENGE düğmesi TR-8, 27 cn Hoparlörler co Şark Bankas listesi cp Rhythm listesi cq Görüntü cr Tone listesi cs PITCH BEND tekerleği (yaln zca CTK-3200) ct AKR kök isimleri TR-30 dk Perküsyon enstrüman listesi TR-10 Arka K s m dl dm dn do dp dl USB girişi TR-3 dm SUSTAIN jak TR-11 dn AUDI IN jak TR-13, 37 do DC 9.5V terminali TR-5 dp PHNES/UTPUT jak TR-6, 37 TR-3

6 Genel Rehber 10-tuş Tak m n n Kullan lmas (bq) Rakam düğmelerini ve [ ] ile [+] tuşlar n kullanarak göstergenin sol üst k sm nda görülen parametre ayarlar n değiştirin. FUNCTIN (3) düğmesinin kullan lmas Yank tipi, pedal etkisi vb. seçimleri yapman za izin verecek ayarlara ulaşmak için FUNCTIN düğmesini (3) kullan n (FUNCTIN) Bas n. Ayarlar Ayarlar Numara Düğmeleri Numara düğmelerini kullanarak numaralar ve değerleri giriniz. Mevcut durumda gösterilen değerler ile ayn say da rakam giriniz. Örnek: 00 ton numaras n girmek için, rakamlar n giriniz. NT Negatif değerler numara düğmeleri kullan larak girilemez. Bunun yerine [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullan n z. [ ] ve [+] Tuşlar Mde r npno [+] (art rma) ve [ ] (azaltma) düğmelerini kullanarak, görüntülenen rakam veya değeri değiştirebilirsiniz. Bu tuşlardan herhangi birini bas l tutarak görüntülenen ayar değiştirilebilir. Her iki tuşa ayn anda bas lmas halinde başlang çtaki ayara veya önerilen ayarlara geri dönülür. Trans. Parametre 2. Ard ndan, ayar n değiştirmek istediğiniz parametre görünene kadar 3 (FUNCTIN) düğmesine bas n. 3 (FUNCTIN) düğmesine her bas ld ğ nda, mevcut parametreler aras nda geçiş yap l r. Parametre Görüntü Bak n z Sayfa 1 Transpoze Trans. TR-12 2 Eşlik Sesi AcompVol TR-33 3 Şark Sesi Song Vol TR-19 Dokunma Tepkisi (yaln zca CTK-3200) Touch TR-7 5 Akorlama Tune TR-12 6 Reverb (Yank ) Reverb TR-11 7 Sesli Çalma Rehberi Speak TR-2 8 Nota Rehberi NoteGuid TR-25 9 Performans Değerlendirme Scoring TR Phrase PhraseLn TR Örnekleme Başlatma SmplAuto TR Klavye Kanal Keybd Ch TR Geçiş Kanallar Navi. Ch TR-35 1 Yerel Kontrol Local TR Accomp ut Acomput TR Pedal Efekti Jack TR Perde Bükme Aral ğ (yaln zca CTK-3200) Bend Rng TR İstediğiniz parametre görüntülendiğinde, ayar n değiştirmek için bq (10-Tuş) kullan n. Bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirmek istemezseniz, parametre ayar ekran n sol üst köşesinden kaybolacakt r. ÖNEMLİ! Dijital Klavyeyi her açt ğ n zdada ton ve diğer parametreler varsay lan başlang ç ayarlar na geri döner (sayfa TR-6). TR-

7 Çalmaya Haz rl k Müzik stand n haz rlama Müzik stand Pilleri Kullanmak ÖNEMLİ! Pilleri yerleştirmeden önce aletin kapal durumda olduğundan emin olunuz. Alt adet harici sat lan AA boy pilleri haz rlamak kullan c n n sorumluluğundad r. ksirid veya diğer nikel bazl pilleri kullanmay n z. 1. Dijital klavyenin alt nda bulunan pil kapağ n aç n z. Güç Kaynağ Bu Dijital Klavyeyi çal şt rmak için AC adaptör veya piller kullan labilir. Normal koşullarda, AC adaptör kullan lmas tavsiye edilmektedir. AC adaptör bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. AC Adaptörün Kullan m 2. Pil kompart man na alt adet AA boy pili yerleştiriniz. Art + ve eksi - uçlar n resimdeki gibi olduğundan emin olunuz. Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kulland ğ n zdan emin olunuz. Farkl bir AC adaptör kullan lmas ar zaya sebep olabilir. Özel AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart priz) Ev için güç ç k ş DC 9.5V terminali 3. Pil kapağ ndaki tablar kompart man n yan nda bulunan deliklere yerleştirip kapağ kapat n z. Tablar AC adaptör ÖNEMLİ! AC adaptörü bağlamadan veya ç karmadan önce Dijital Klavyenin kapal durumda olduğundan emin olunuz. AC adaptör uzun kullan mdan sonra dokunduğunuzda s cak olacakt r. Bu normaldir ve bir ar za belirtisi değildir. Kabloda oluşabilecek k r lmalar önlemek için kablonun üzerine herhangi bir ağ rl k koymay n z. Düşük pil göstergesi Aşağ da gördüğünüz gösterge piller zay flad ğ nda yan p sönmeye başlar. Pilleri yenisi ile değiştiriniz. Bükmeyin! Dolamay n! Zay f pil göstergesi (yan p sönen) Ürünün 9,5V DC terminaline asla metal, kalem veya başka maddeler sokmay n. Aksini yapman z kaza riski oluşturur. TR-5

8 Dijital Klavyeyi Çalma bn bo bq br bs bt ck cl cm Klavyenin Çal şt r lmas ve Çal nmas 1. 1 Bas n. Bu klavyeyi çal şt r r. Dijital Klavyeyi kapatmak için, 1 düğmesine tekrar bas n. 2. Klavyede birşey çalmay deneyin. 2 düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlay n. ÖNEMLİ! Dijital Klavye gücünü kapatmak tüm güncel ayarlar n ve örneklenen seslerin (sayfa TR-13) kaybolmas na neden olacakt r. Dijital Klavye tekrar açt ğ n zda başlang ç varsay lan ayarlar na geri dönecektir. tomatik Kapatma Art rma Azaltma Herhangi bir işlem yapmazsan z aşağ da belirtilen tetikleyici zamanlar ndan biri için, tomatik Kapatma fonksiyonu Dijital Klavyeyi kapatacakt r. Pille çal şt rma s ras nda : 6 dakika AC adaptörü ile çal şt rma s ras nda : 30 dakika Kulakl k Kullanma Kulakl k kullanmak ürünün hoparlöründen ç kan sesi tamamen keser, bu nedenle gece geç saatlerde bile kimseyi rahats z etmeden çalabilirsiniz. Kulakl ğ bağlamadan önce ses seviyesini azaltt ğ n zdan emin olunuz. PHNES/UTPUT jak NT Kulakl klar Dijital Klavyenize dahil değildir. Haricen sat n ald ğ n z bir kulakl ğ kullan n. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. ÖNEMLİ! Kulakl klar yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmay n. Aksini yapman z işitme hasar riski oluşturur. Eğer fişe tak lan bir kulakl k kullan yorsan z, kullanman z bittikten sonra kulakl ğ n fişini çekmeyi unutmad ğ n zdan emin olun. tomatik Kapatmay Devre D ş B rakma tomatik Kapatma fonksiyonunu devre d ş b rakarak, konser vb. s ras nda dijital klavyenin otomatik olarak kapanmas n engelleyebilirsiniz. 1. bn (TNE) düğmesini bas l tutarken, aleti çal şt r n. tomatik Kapatma devre d ş b rak lacakt r. TR-6

9 Dijital Klavyeyi Çalma Klavyenin Dokunma Bask s na Tepkisinin Değiştirilmesi (Dokunma Tepkisi) (yaln zca CTK-3200) Dokunma Tepkisi ton seviyesini klavye bask s na (h z) uygun olarak değiştirir. Bu sayede akustik piyano ile ayn sesleri elde etmiş olursunuz. H zl basman z halinde daha yüksek notalar elde edersiniz. Yavaş basman z halinde daha yumuşak notalar elde edersiniz. Dokunma Tepkisi Hassasiyetini Değiştirme Aşağ da belirtilen prosedürü kullanarak çal nan notalar n ses düzeyinin çalma h z na göre ne kadar değişeceğini kontrol edin. Çalma stilinize en uygun olan ayar seçin. 1. Touch ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak üç adet Dokunma Tepkisi hassasiyeti ayarlar ndan birini seçin. Kapal (off) Tip 1 (1) Tip 2 (2) Touch Dokunma Tepkisi kapal. Ses seviyesi tuşlara basma h z ndan bağ ms z olarak sabitlenmiş. Normal Dokunma Tepkisi Tip 1 e göre daha hassas Dokunma Tepkisi Çok fazla bas nç uygulamamaya çal ş n. TR-7

10 Dijital Klavyeyi Çalma Ses Pedlerinin Kullan lmas Çeşitli ses efektlerini ya da örneklediğiniz sesleri ( Örnekleme, sayfa TR-13) çalmak için ses pedlerini kullanabilirsiniz. Performanslar n za fazladan bir şeyler katmak için ses pedlerini kullan n. Örneklenen Seslerin Ses Pedleriyle Çal nmas Seslerin örneklenmesi, 1 ila 3 setlerine atanan tonlar örneklenen seslerle değiştirecektir. Daha fazla bilgi için, bak n z sayfa TR bo (RHYTHM) Bas n. Yanar Metronomun (Tempo Ölçer) Kullan lmas Metronom sabit vuruş ile birlikte çalman z ve pratik yapman z ve ayn zamanda tempoyu koruman z sağlar. Başlatma/Durdurma 2. Kendisine atanan ses çalmak için pedlerden birine (1 ila 5, br ila cl) bas n. 1 ila aras nda numaraland r lm ş dört set ses pedi sesi vard r (aşağ ya bak n z). cm düğmesine her bas ld ğ nda, 1 ila aras ndaki ses setleri aras nda geçiş yap l r Bas n. Bu metronomu başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir. Set 1 br bs bt ck cl cm Ped 1 Ped 2 Ped 3 Ped Ped 5 TN 02 VICE PAD 1 TN 03 VICE PAD 2 Örnek: Set 2 seçili olduğunda TN 0 VICE PAD 3 TN 01 RIGINAL *1 Set 2 Set 1, çeşitli perdelerle çalar. *2 Set 3 Set 1, çtekrar ederek çalar. *3 Set IA LU GUNSHT BNG CNGA TAMBURINE *1: Ped 5, mükemmel bir beşinciyi oluşturan orijinal sesi çalar. *2: Ped 1: Mükemmel beşinciye doğru; Ped 2: Mükemmel beşinciden aşağ ; Ped 3: Set 1 ile ayn ; Ped : Majör üçüncüye doğru; Ped 5: Mükemmel beşinciden aşağ *3: Ped 1 ve 5: Kademeli artan perde; Ped 2: Kademeli azalan perde 2. Tekrar 5 düğmesine basarak metronomu durdurun. Ölçek Baş na Vuruşu Değiştirme Metronomu ayarlamak için çald ğ n z şark n n her ölçeğinin ilk vuruşu için bir zil sesi kullan n z. Ölçek baş na vuruş say s n 0 ya da 2 ila 6 aras nda bir değer içerisinden belirleyebilirsiniz. Dahili şark lardan birini çalarken, ölçek baş na vuruş ayar (ayn zamanda zil seslerini de belirler) seçili olan şark için otomatik olarak ayarlan r. 1. Ölçek baş na vuruş ayar ekranda görünene dek 5 düğmesini bas l tutun. Bea t Pad Se t Ölçek baş na vuruş ayar ekran göründükten sonra herhangi bir işlem yapmazsan z, ekrandaki görüntü 5 düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir. NT Bir ses seti numaras gösterilirken, bunu bq (10-Tuş) kullanarak değiştirebilirsiniz. Eğer gösterge belirdikten sonra bir kaç saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z, ekran daha önceki haline otomatik olarak geri dönecektir. 2. bq (10-Tuş) tuşunu kullanarak ölçek baş na vuruş say s n giriniz. Bu ayar 0 olarak belirlerseniz zil çalmayacakt r. Bu durumda, tüm vuruşlar t k sesi ile belirtilir. Bu ayar sabit vuruş ile pratik yapman za yard mc olur, böylece ölçekler içerisinde kaç tane vuruş olduğunu düşünmek zorunda kalmazs n z. TR-8

11 Dijital Klavyeyi Çalma Metronom Temposunu Değiştirme Metronomun temposunu değiştirmek için aşağ daki prosedürü kullan n Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, tempo ayar seçili olan şark veya ritime göre ayarlanacakt r. 6 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bq (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Rakamlar n baş na s f r eklemeyi unutmay n z, örneğin 89 için 089 girmeniz gerekir. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Tempo değeri (yan p söner) Metronom Ses Seviyesinin Değiştirilmesi Metronom ses seviyesi ayar seçili olan Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark n n ses seviyesine göre otomatik olarak değişir. Metronom seviyesi bağ ms z olarak ayarlanamaz. Auto Accompaniment (to Eşlik) ses seviyesini değiştirmek hakk nda bilgi için, sayfa TR-33 ye bak n z. Şark ses seviyesinin değiştirilmesi hakk nda bilgi için, sayfa TR-19 ye bak n z. NT Metronom ile nota seviyesi aras ndaki dengeyi Auto Accompaniment (to Eşlik) ve dahili akor çalma s ras nda ayarlayamazs n z. TR-9

12 Klavye Seslerinin Kontrolü 3 bn bo bq br bs bt ck cl Çeşitli müzikal enstrüman sesleri aras ndan seçim yap lmas Dijital Klavyeniz çok farkl müzikal enstrüman sesleri aras ndan, keman, flüt, orkestra gibi, ton seçimi yapman za izin verir. Ayn şark sesi farkl bir enstrüman türü seçilmesi ile tamamen değişebilir. 3. Klavyede birşey çalmay deneyin. Seçtiğiniz enstrüman n tonu çalacakt r. Çalmak üzere enstrüman seçimi yapmak 1. bn (TNE) Bas n. Ton numaras S t.grpno Ton ismi 2. İstediğiniz ton numaras n seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Denk gelen ton numaras ve ton ismi ekranda görüntülenecektir. Ton numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ton numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. Piyano ile Çalma (Piyano Kurulumu) bn (TNE) ve bo (RHYTHM) düğmelerine ayn anda bas n z. Bu, grand piyano tonunu seçer. Ayarlar Ton Numaras : 001 Reverb: 06 Transpoze: 00 Dokunma Tepkisi (yaln zca CTK-3200): Kapal : Başlang ç ayar na geri döner Aç k: Değişiklik yok Pedal Efekti: SUS Ritim Numaras : 131 Accompaniment: Sadece ritim bölümü Yerel Kontrol: Aç k Davul Atama: Kapal NT Kullan labilecek tonlar n tam listesi için Ekler bölümüne bak n z. Davul setlerinden biri seçili olduğunda (395 ila 00 aras ton numaralar ), tüm klavye tuşlar na farkl bir perküsyon sesi atan r. TR-10

13 Klavye Seslerinin Kontrolü Reverb Kullan lmas Reverb özelliği notalara yank eklenmesini sağlar. Reverbin süresini değiştirebilirsiniz. 1. Reverb ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Pedal Kullan lmas Pedal ayn zamanda notalar çalarken çeşitli şekillerde değiştirilmelerini sağlar. Pedal ünitesi bu Dijital Klavye ile birlikte sat lmamaktad r. Ayr ca bayinizden sat n alabilirsiniz. Seçenekler hakk nda bilgi almak için sayfa TR-1 e bak n z. Pedal Ünitesine Bağlama Reverb psiyonel pedal ünitesine bağlay n. 2. İstediğiniz reverb ayar n seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. SUSTAIN jak Kapal (off) 1 ile 10 aras nda Reverbi kapat r. Seçilen say büyüdükçe, reverb süresi de artar. Pedal Efektinin Seçilmesi 1. Jack ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Reverb Jack Reverb (Yank ) kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur. 2. İstediğiniz pedal efektini seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Aşağ da mevcut pedal efektleri gösterilmektedir. Sustain (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Ritim (rhy) Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n uzat lmas n sağlar. rg ve diğer benzeri ton notalar pedal bas l olmad ğ nda bile uzat lm şt r. Pedal bas l halde iken fakat klavye tuşlar b rak lmadan önce çal nmakta olan notalar uzat r. Pedal bas l halde iken çal nmakta olan notalar n yumuşat lmas n sağlar. Pedala basmak Auto Accompaniment (to Eşlik) veya şark y tekrar çalma özelliğini başlat r ve durdurur. TR-11

14 Klavye Seslerinin Kontrolü Perdenin Değiştirilmesi (Transpoze, Ayarlama) Perdenin Semiton Ad mlarla Değiştirilmesi (Transpoze) Transpoze özelliği perdeyi semiton ad mlarla değiştirmenizi sağlar. Basit bir işlem ile perdeyi bir şark c ile ayn şekilde değiştirebilirsiniz. Transpoze ayar 12 ile +12 semitonlar aras nda değişebilir (FUNCTIN) Bas n. Trans. 2. İstediğiniz transpoze ayar n seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Nota Perdesinin Değiştirilmesi için Perde Bükme Tekerleğinin Kullan m (yaln zca CTK-3200) Nota perdelerini rahatça yukar ya da aşağ kayd rmak için perde bükme tekerleğini kullanabilirsiniz. Bu teknik, bir saksofon ya da elektronik gitar üzerinde notalar bükerken ç kar lan seslere benzer efektler üretilmesini mümkün k lar. Perde bükme tekerleğiyle çalma 1. Klavye üzerinde bir nota çalarken, klavyenin sol taraf ndaki perde bükme tekerleğini yukar ya da aşağ döndürün. Notan n bükülme miktar, perde bükme tekerleğini ne kadar döndürdüğünüze bağl d r. Perde bükme tekerleği döndürülmüş durumdayken Dijital Klavyeyi açmay n. İnce Ayar (Ayarlama) Farkl bir müzikal enstrüman ile birlikte çalmak için perdeyi biraz değiştirmeniz gerekirse, ayarlama özelliğini kullan n z. Ayr ca, baz sanatç lar müziklerini az oranda değiştirilmiş ayarlar ile çalmay tercih ederler. Ayarlama özelliğini ayr ca ayarlar değiştirmek üzere kullanarak CD ile çal nan şark ya tamamen uymas n sağlayabilirsiniz. Ayarlama özelliği A notas n n frekans n da belirler. 15,5 ile 65,9 Hz aras nda bir frekans değeri belirleyebilirsiniz. Varsay lan başlang ç ayar 0,0 Hz olarak belirlenmiştir. 1. Tune ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Tune 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Bu ad m gerçekleştirmeniz ayn zamanda ekrandaki görüntünün Tune göstergesinden aşağ da gösterildiği şekilde mevcut frekans ayar n gösterecek değere değişmesini sağlar. Frekans 0,1Hz ad mlar halinde değiştirebilirsiniz. Perde Bükme Aral ğ n n Belirlenmesi Perde bükme tekerleği yukar ya da aşağ döndürüldüğünde nota perdesinin ne kadar değişeceğini belirlemek için aşağ daki prosedürü kullan n. 0 ila 12 yar m ton (bir oktav) aras nda bir aral k belirleyebilirsiniz. 1. Bend Rng ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Bend Rng 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak aral ğ değiştirin. 0. 0Hz Ayar değiştirmek üzere bq (10-Tuş) işlemini gerçekleştirmeseniz bile, mevcut frekans ayar birkaç saniye sonra otomatik olarak görüntülenebilir. TR-12

15 Klavye Seslerinin Kontrolü Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Klavyede Çal nmas (Örnekleme) Herhangi bir sesi taş nabilir audio çal c veya başka bir alet kullanarak örneklendirmek için Dijital Klavyeyi kullanabilir ve sonras nda bu sesi klavye tuşlar ya da ses pedleriyle çalabilirsiniz. Örneğin, köpeğinizin havlama sesini örneklendirebilir ve sonras nda bu sesi melodi içerisinde kullanabilirsiniz. Ayn zamanda bir CD den bölümleri de örneklendirebilir ve kullanabilirsiniz. Örnekleme özelliği yarat c yeni sesler oluşturmak için muhteşem bir yöntemdir. 3. düğmesine bas p hemen b rak n. Bu, kayd standby konumuna geçirir. W a i t i ng Yan p söner Bağlant Harici bir cihaz n bağlanmas. Stereo mini priz CD çalar, Kaset çalar, vb.. Harici ayg ttan ç k ş sesi. Dijital Klavye otomatik olarak örneklemeye başlayacak ve bir saniye sonra suracakt r. Örnekleme eğer harici cihaz n ses düzeyi çok düşükse başlamayacakt r. Örneklediğiniz ses ton numras 01 olarak kaydedilir. Dijital Klavye AUDI IN jak NT Bağlant için sizin taraf n zdan haricen sat n al nacak bağlama kablolar gerekir. Bağlant kablolar n n bir ucunda stereo mini prizi olmal ve diğer ucunda da bağlant kuracağ n z harici aletin yap land rmas ile uyumlu bir giriş olmal d r. Samp l i n g Yan p söner ÖNEMLİ! Bağlamadan önce, harici cihaz ve Dijital Klavyeyi kapat n. Örneklenen sesler monaural olarak kaydedilir. Sesin Örneklenmesi ve Bu Seslerin Çal nmas İki örnekleme yöntemi vard r: tam örnekleme ve k sa örnekleme. Tam Örnekleme Bu yöntem, bir saniye süreyle tek bir sesin örneklenmesine izin verir. 1. Harici ayg t n ve Dijital Klavyenin ses düzeylerini azalt n. 2. Harici ayg t ve sonras nda Dijital Klavye çal şt r n. r i g i n a l Yanar 5. Klavyede birşey çalmay deneyin. Örneklenen sesi çalmak için ped ya da 5 e (ck ya da cl) basabilirsiniz (sayfa TR-8). NT Yeni bir örnek, ton numaras 01 e mevcut olarak atanan örnek verilerin yerini al r. Tüm eski veriler (k sa örneklemeli sesler dahil) silinir. TR-13

16 Klavye Seslerinin Kontrolü K sa Örnekleme K sa örneklemeyle, her biri yaklaş k 0,3 saniye süren üç şark ya kadar örnekleme yapabilirsiniz. Ses pedlerini kullanarak k sa örneklenen sesleri çalabilirsiniz 1 ila Harici ayg t Dijital Klavyeye bağlay n z. Tam Örnekleme (sayfa TR-13) alt nda 1 ila 2. ad ma bak n z. 2. düğmesini bas l tutarken, sesi kaydetmek istediğiniz ton numaras na karş l k gelen ses pedine (br, bs ya da bt) bas n. Ton numaralar ve ses pedleri aras ndaki ilişki aşağ da gösterilmiştir. Seçilen Ton Numaras Bas lan Ses Pedi Ped 1 (br) Ped 2 (bs) Örnek: Ses pesi 3 (Ton Numaras 0) seçili olduğunda Vo i. Pad3 Ped 3 (bt) 3. Harici ayg ttan ç k ş sesi. Örnekleme otomatik olarak başlar ve yaklaş k 0,3 saniye sonra durur. Örnekleme eğer harici cihaz n ses düzeyi çok düşükse başlamayacakt r. Vo i. Pad3 Yanar. Klavyede birşey çalmay deneyin. Ad n 2 de bast ğ n z ses pedine basarak da örneklenen sesi çalabilirsiniz. NT Yeni bir sesin örneklenmesi ayn ton numaras ve tam örnekleme sesine atanan sesi siler (sayfa TR-13). Yan p söner düğmesini b rakt ğ n zda kay t standby haline geçer. W a i t i ng Yan p söner TR-1

17 Klavye Seslerinin Kontrolü Kapat ld ğ nda örneklenen veriler kaybolur! Gücün kapat lmas, örneklenen tüm ses verilerinin silinmesine yol açacakt r. Örneklenen sesleri çalma rta C (C) tuşuna bas lmas halinde, orijinal ses yeniden çal nacakt r. C tuşunun sağ ve sol taraf nda yer alan tuşlar sesin farkl perdelerde çal nmas n sağlar. C Ses poeedleri 1 ila ten (br ila ck) oluşan Set 1, modifiye olmadan örneklenen ses üretir. Örnekleme İşleminin Manuel larak Başlat lmas 1. SmplAuto ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Smp l A u t o 2. bq (10-Tuş) [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Bu, manuel örnekleme olanağ sağlar. Bu ayar seçildiğinde, Tam Örnekleme (sayfa TR-13) alt nda 3. ad mda ya da K sa Örnekleme (sayfa TR-1) alt nda 2. ad mda düğmesini b rakt ğ n zda örnekleme başlar. ÖNEMLİ! Yukar daki ayar off olduğunda, düğmesine bast ğ n zda değil bu düğmeyi b rakt ğ n zda örnekleme başlar. düğmesini bas l tutarsan z örnekleme başlamayacakt r. Örneklenen Sese Efekt Ekleme Aşağ daki prosedürü kullanarak ton numaras 01 e atanan örnekleme tonuna çeşitli ayarlar uygulayabilirsiniz ila 1 aras nda bir ton numaras seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Ton numaralar 05 ila 1 asl nda ton numaras 01 e atanan efektleri temsil eder. Bir tonun seçildiğinde, aşağ da belirtildiği gibi örneklenen ses uygulanabilir efektle birlikte döngü halinde çalacakt r. Ton No. Efekt İsmi Tan mlama 05 Loop 1 Örneklenen Sesi Döngü ile Çalmak. 06 Loop 2 07 Loop 3 08 Pitch 1 09 Pitch 2 10 Pitch 3 11 Tremolo 12 Funny 1 13 Funny 2 1 Funny 3 Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini artt r r. Örneklenen sesi döngü halinde çalar ve klavye tuşuna basmay b rakt ğ n zda rezonans sesinin perdesini azalt r. Gittikçe artan şekilde perde düzeyini düşükten yükseğe doğru değiştirir. Gittikçe azalan şekilde perde düzeyini yüksekten düşüğe doğru değiştirir. Gittikçe azalan şekilde değiştirir ve sonras nda tuş b rak ld ğ nda perdeyi yeniden yükseltir. Ses düzeyini yüksek ve alçak aras nda değiştirir. Vibrato ekler ve perdeyi aşağ daki şekilde değiştirir. Yüksek perde ve alçak perde aras nda değişir. Vibrato ekler ve perdeyi alçaktan yükseğe doğru değiştirir. TR-15

18 Klavye Seslerinin Kontrolü Örneklenen Sesin Ritimde Kullan lmas (Davul Atama) Bir perküsyon enstrüman n k sa örnekleme ile örneklediğiniz örneklenmiş bir sesle değiştirmek ve bununla oto eşlik ritimleri (sayfa TR-29) çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n (FUNCTIN) ve düğmelerine ayn anda bas n z. D r ma s i g n Yanar Bir sonraki ad m bir süre içinde gerçekleştirmezseniz ekran bir önceki ekrana dönecektir. 2. İstediğiniz davul atama tipini seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Kapal (off) Tip 1 (dr1) Tip 2 (dr2) Örneklenen ses çalmaz. Ritim paterninin bas davulunu ton numaras 02, trampeti (snare drum) ton numaras 03 ile değiştirir. Tip 1 e göre daha fazla perküsyon enstrüman n ton numaralar 02, 03 ve 0 ile değiştirir. 3. Rtirim çalmay başlatma (sayfa TR-29). Ritim, 2. ad mda seçtiğiniz davul atama tipine göre çalar. NT Baz ritim parças davul sesleri örneklenen sesler ile değiştirilemez. TR-16

19 Dahili Şark lar n Çal nmas 3 6 bp bq bk bl bm Bu Dijital Klavye ile, dahili akor verileri şark lar olarak adland r l r. Dahili şark lar dinleyebilir veya pratik yapmak üzere birlikte çalabilirsiniz. NT Dinlemenin yan s ra, dahili şark lar ayn zamanda pratik yapma amac yla ders sistemi ile birlikte kullan labilir (sayfa TR-21). Demo Şark lar n n Çal nmas Dahili şark lar (001 ila 090) yeniden çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. 1. bl ve bm düğmelerine ayn anda bas n z. Bu demo şark lar n n tekrar çal nmaya başlamas n sağlayacakt r. Demo playback, durdurana dek devam eder. Kullan labilecek şark lar n tam listesi için sayfa TR-2 a bak n z. Demo playback her zaman şark numaras 001 den başlar. Şark lar n Tekrar Çal nmas Aşağ daki prosedürü kullanarak dahili şark lar tekrar çalabilirsiniz. Şark playback eşliğinde klavyede çalabilirsiniz. Başlatma/Durdurma 1. bp (SNG BANK) Bas n. Yanar Şark numaras Tw i n k l e Ezgi ismi Şark numaras Yanar Yan p söner Tw i n k l e Ezgi ismi 2. Demo şark lar n tekrar çalma modu etkin halde iken farkl bir şark ya geçmek için, bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak istediğiniz şark numaras n girin (sayfa TR-). Bu sayede demo playback numaras n girdiğiniz şark ya otomatik olarak geçecektir. bq (10-Tuş) tuş düğmelerini şark seçmek amac yla kullanamazs n z. 3. Demo playback özelliğini durdurmak için, bl düğmesine bas n. Demo playback bl düğmesine bas p durdurana dek devam eder. 2. bq (10-Tuş) tuşunu kullanarak istediğiniz şark n n numaras n giriniz. Kullan labilecek şark lar n tam listesi için sayfa TR-2 a bak n z. Şark numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Şark numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. TR-17

20 Dahili Şark lar n Çal nmas 3. bl Bas n. Bu şark n n playbackini (çal nmas n ) başlat r. Destek pedal Tuş Nota İleri Alma 1. 9 Bas n. Bu şark playback ini ileri bir sonraki ölçüye atlat r. 9 düğmesine her bas ld ğ nda bir ölçek ileri atlan r. 9 düğmesini bas l tutmak b rakana dek h zl bir şekilde ileri atlamay sağlar. Şark playback durdurulmuş iken 9 düğmesine basmak ders fonksiyonu parças n n ileri atlamas n sağlar (sayfa TR-22). Vuruş Tempo Ölçek Dokunma. Playbacki durdurmak için yeniden bl bas n z. bl düğmesine basarak durdurana dek şark playback (tekrar) devam edecektir. 7 düğmesine basarak şark tekrar n iptal edebilirsiniz. Geri Alma Ölçek numaras Durdurma, İleri Alma, Geri Alma Bu bölümdeki işlemleri kullanarak, durdurma, İleri alma ve geri alma işlemlerini yerine getirebilirsiniz. Durdurma Şark tekrar kapat ld ğ nda gösterge de kaybolur Bas n. Bu şark playback ini geriye bir önceki ölçeğe döndürür. 8 düğmesine her bas ld ğ nda bir ölçek bir ölçek geri gidilir. 8 düğmesini bas l tutmak b rakana dek h zl bir şekilde şekilde geri almay sağlar. Şark playback durdurulmuş iken 8 düğmesine basmak ders fonksiyonu parças n n geri al nmas n sağlar (sayfa TR-22). Belirli Ölçeklerin Tekrar Çal nmas Bu bölümde yer alan prosedürü kullanarak uzmanlaşana dek belirli ölçekleri pratik amac yla tekrar çalabilirsiniz. Böylece çalmak ve pratik yapmak istediğiniz bölümdeki başlang ç ve bitiş ölçeklerini belirleyebilirsiniz. Başlang ç Bitiş 1. bk Bas n. Bu şark n n tekrar çalmas n durdurur. 2. Tekrar bk düğmesine basarsan z, şark lar en son kald ğ n z noktadan çalmaya devam eder. Bu ölçekler tekrar edilir. 1. Geçici olarak şark tekrar n durdurmak için 7 düğmesine bas n z. Kaybolur TR-18

21 Dahili Şark lar n Çal nmas 2. Şark playback i başlang ç ölçeği olarak belirlemek istediğiniz ölçeğe ulaşt ğ nda 7 düğmesine bas n z. Bu ölçeği başlang ç ölçeği olarak belirler. Yan p söner 3. Playback bitiş ölçeği olarak belirlemek istediğiniz ölçeğe ulaşt ğ nda 7 düğmesine tekrar bas n z. Bu ölçeği bitiş ölçeği olarak belirlemenizi sağlar ve belirlenen aral kta yer alan ölçeklerin tekrar playback ini başlat r. Tekrar çalma s ras nda bk düğmesini kullanarak playback i durdurabilir,9 ile ileri veya 8 ile geri alabilirsiniz. Playback H z n Değiştirme (Tempo) Aşağ daki prosedürü kullanarak h z (tempo) değiştirebilir böylece daha zor parçalarda yavaş playback ile pratik yapabilirsiniz Bas n. Tempo ayar n değiştirmek için w (daha yavaş) ve q (daha h zl ) düğmelerini kullan n. Düğmelerden birine bas l tutarsan z ayarlar h zl bir şekilde değiştirebilirsiniz. w ve q düğmelerine ayn anda basman z halinde, seçili olan şark orijinal başlang ç temposuna dönecektir. 6 düğmesine bas lmas halinde, tempo değeri ekranda yan p sönecektir. Tempo değeri yan p sönerken, bq (10-Tuş) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Tempo değeri bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmazsan z yan p sönmeyi durduracakt r. Şark numaras n n değiştirilmesi, şark y orijinal başlang ç temposuna döndürecektir. Şark Ses Düzeyini Ayarlama Aşağ da belirtilen prosedürü kullanarak klavyede çald ğ n z şark n n ses düzeyi ile şark playback ses düzeyi aras ndaki dengeyi ayarlayabilirsiniz. 1. Song Vol ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Yanar. 7 düğmesine tekrar bas lmas halinde, normal playback moduna dönecektir. Şark numaras n n değiştirilmesi tekrar etme işleminin başlang ç ölçeğini ve bitiş ölçeğini siler. Song Vo l 2. bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullanarak ayar değiştirin. Kaybolur TR-19

22 Dahili Şark lar n Çal nmas Şark Playback s ras nda Ton ile Çalmak Aşağ da belirtilen prosedür şark da kullan lan ile ayn klavye tonunu seçmenizi ve en sevdiğiniz şark lara eşlik etmenizi sağlar. 1. Şark y seçtikten sonra, bp (SNG BANK) düğmesini yaklaş k iki saniye boyunca, görüntülenen ton ismi şark n n ton ismine değişene kadar bas l tutun. Eğer seçtiğiniz ton şark tonu ile ayn ise, görüntülenen içerik değişmeyecektir. 2. Şark playback ine eşlik edin. NT Sağ ve sol elin çalmas için farkl tonlar kullanan bir şark seçmeniz halinde, sağ el bölümüne ait olan ton klavyeye atan r. Pratik için Tek El Bölümünü Kapatmak (Parça Seçme) Playback s ras nda şark n n sağ el bölümünü veya sol el bölümünü kapatabilir ve kalan parça ile eşlik ederek pratik yapabilirsiniz. 1. Kapatmak istediğiniz bölümü seçmek için bm düğmesine bas n z. bm düğmesine her bas ld ğ nda, aşağ da gösterilen ayarlar etkinleştirilir. Sağ el bölümü kapal Sol el bölümü off (kapal ) Her iki el bölümü off (kapal ) Her iki el bölümü on (aç k) 2. bl Bas n. Bu sadece ad m 1 ile seçtiğiniz ayar n yeniden çal nmas n başlat r. NT Bir bölüm kapal iken playback s ras nda, sadece kapal olan bölümün notalar ekranda gösterilir. TR-20

23 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek 3 bp bq bl bm br bs bt ck cl Bir şark y öğrenmenin en iyi yöntemi, daha k sa bölümlere (parçalara) bölmek, bu parçalar öğrenmek ve sonra bunlar n tümünü birleştirmektir. Dijital Klavyenizde bunu yapman za yard mc olacak bir Pekiştirme Dersi özelliği yer almaktad r. Parçalar Dahili şark lar önceden parçalara bölünmüştür ve böylece klavyeyi çalma konusunda uzmanlaşman za yard mc olur. Şark başlang c Şark bitimi Pekiştirme Dersi Ak ş Pekiştirme Dersi s ras nda sağ el, sol el ve her iki el bölümlerini şark n n tüm parçalar için çal şma şans elde edersiniz. Tüm parçalar iyice öğrenmeniz halinde, şark y da iyice öğrenmiş olursunuz. Parça 1 Sağ El Dersi 1, 2, 3 Sol El Dersi 1, 2, 3 İki El Dersi 1, 2, 3 Parça 1 Parça 2 Parça Son parça Yukar daki ad mlar 2, 3, gibi diğer parçalar çal şmak için şark n n son parças na dek tekrar edin. Tüm parçalar iyice öğrendikten sonra, şark n n tamam n çal ş n. Art k tüm şark y öğrendiniz! TR-21

24 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Dersler s ras nda ç kan mesajlar Aşağ dakiler Ad m Dersleri s ras nda ekranda görüntülenen mesajlard r. Mesaj <Phrase> <Wait> NextPhrs From Top Complete Tan mlama Bir parça seçtiğinizde, ders başlad ğ nda vb. ekranda görünür. Baz parçalar n çal nmas s ras nda <Wait> yerine <Phrase> mesaj n n ç kabileceğine dikkat ediniz. Ders çal ş lacak olan parçalar n içerisinde yer almayan bir intro veya fill-in parças ile başlad ğ nda ç kar. Listede yer almayan parça çal nd ktan sonra bir sonraki parçaya kadar otomatik olarak çal n, sonras nda ise klavyede çalmaya başlayana kadar bekleyin. Bir sonraki parçaya otomatik olarak geçildiğinde ç kar. Bu mesaj genellikle <Wait> (yukar bak n z) mesaj n n görüntülendiği bir parçadan sonra, ve tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda görülür (sayfa TR-25). Bu mesaj tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda (sayfa TR-25) Parça 1 den seçili olan çal şma parças na kadar pratiğe başlamadan hemen önce görülür. tomatik Pekiştirme Dersi sonunda görülür (sayfa TR-25). İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin İlk olarak çal şmak istediğiniz şark, parça ve bölümü seçin. 1. Çal şmak istediğiniz şark y seçin (sayfa TR-17). Bu durumda şark n n ilk bölümü seçilecektir. 2. ck (veya 9) düğmesine basarak bir parça ileri gidin veya 8 düğmesine basarak bir parça geri gidin. 9 veya 8 düğmelerini bas l tutman z halinde, parçalar aras nda h zl bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Dijital Klavye çal şt ğ n z son parçay 20 şark ya kadar hat rlayacakt r. En son çal şt ğ n z parçay seçili şark için tekrar açmak için (eğer varsa), ck düğmesini bas l tutun. Parça numaras < Phrase> Seçili parçan n ilk ölçeği 3. Çal şmak istediğiniz bölümü seçmek için bm düğmesine bas n z. bm düğmesine her bas ld ğ nda, aşağ da gösterilen ayarlar etkinleştirilir. Sağ el için pratik Sol el için pratik İki el için pratik * * Bu gösterge (ayar) eğer ders s ras nda bm düğmesine basarsan z atlan r.. bp (SNG BANK) düğmesini iki saniye boyunca bas l tutunuz. Şark playback i için kullan lan ayn ton klavyeye atanacakt r (sayfa TR-20). TR-22

25 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Dersler 1, 2 ve 3 Art k derslere başlama zaman. İlk olarak çal şmak istediğiniz şark ve parçay seçin. Ders 1: Şark y dinleyin. İlk olarak, nas l bir parça olduğunu anlamak için örneği bir kaç kere dinleyin. 2. Notalar klavyede ekranda görülen talimatlar eşliğinde ve sesli parmak rehberine uygun şekilde çal n. Bu ders s ras nda, ekranda bir sonra basacağ n z tuş görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi parmağ n z kullanman z gerektiğini söylemek için simule bir ses kullan r. 1. br Bas n. Bu örnek çalmay başlat r. Yanar Yan p söner Yanar 2. Ders 1 i durdurmak için, br veya bl düğmesine bas n. Ders 2: Şark n n çal nmas n izleyin. Şark y klavyede çal n. Bu ders s ras nda, ekranda bir sonra basacağ n z tuş görüntülenir. Sesli parmak rehberi hangi parmağ n z kullanman z gerektiğini söylemek için simule bir ses kullan r. Klavyede doğru tuşlara basmak ve notalar çalmak için talimatlar uygulay n. Yanl ş notay çalarsan z üzülmeyin. Şark playback i siz doğru notaya basana kadar bekleyecektir. Zaman dert etmeyin ve kendi h z n zda çal n. 1. bs Bas n. Bu Ders 2 yi başlat r. Yanar <Ders 2 Rehberi> Rehber ile gösterildiği şekilde doğru notay doğru parmak ile çalmay öğrenin. Doğru zamanlama ile çalmay çal ş n. Şark playback i siz doğru notay çalana kadar bekleyecektir. Klavye tuşu yan p sönme modunda yanma moduna geçer. Nota rehberi çal nacak doğru notay söyler. Sesli Parmak Rehberi hangi parmağ kullanman z gerektiğini söyler. Doğru klavye tuşuna basmak şark playback inin devam etmesini ve bir sonraki notan n yan p sönmesini sağlar. 3. Ders 2 yi durdurmak için, bs veya bl düğmesine bas n. Ders 2 yi çalmay tamamlarsan z, çalman z değerlendiren bir skor ekranda görünür. Bravo! Again! Geçtiniz! Bir sonraki derse geçin. Geri gidin ve tekrar deneyin. TR-23

26 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Ders 3: Çalarken öğrendiklerinizi hat rlay n. Şark playback modu Ders 2 de olduğu gibi sizin doğru tuşlara basman z bekliyor olsa da, Dijital Klavye bir sonra çalacağ n z nota hakk nda bilgi vermez. Çalarken Ders 2 ye kadar öğrendiklerinizi hat rlay n. 1. bt Bas n. Bu Ders 3 ü başlat r. Yanar Belirli Bir Şark n n Tamam n Çalmak Ders 1, 2 ve 3 içerisindeki tüm parçalar başar l bir şekilde çald ktan sonra,tüm parçay baştan sona çalmay deneyebilirsiniz. 1. bm tuşunu kullanarak her iki el bölümünü kapat n ve sonras nda bl tuşuna bas n. Her iki elinizle çalmay deneyin ve Dijital Klavyenin çalman z nas l değerlendirdiğini öğrenin. Ders Ayarlar Parça Tekrar lmadan Çalmak 2. Şark playback ine eşlik ederek şark y çal n. <Ders 3 Rehberi> Ders 2 de öğrendiğiniz klavye tuşlar na bas n. Şark playback i siz doğru notay çalana kadar bekleyecektir. Nota rehberi çal nacak doğru notay söyler. Ders 1, 2 ve 3 için parça tekrar n kapatabilirsiniz Bas n. Bu parça tekrar ile çalma özelliğini kapat r. Tw i n k l e Hala doğru klavye tuşuna basam yorsan z, Dijital Klavye klavye rehberini görüntüler ve sesli parmak rehberi Ders 2 de olduğu gibi hangi parmağ kullanacağ n z söyler. Doğru tuşa basmak şark playback inin devam etmesini sağlar. 3. Ders 3 ü durdurmak için, bt veya bl düğmesine bas n. Ders 3 ü çalmay tamamlarsan z, çalman z değerlendiren bir skor Ders 2 ile ayn şekilde ekranda görünür. Kaybolur Sesli Parmak Rehberini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki notalar hangi parmakla çalacağ n z söyleyen sesli parmak rehberini kapat n. 1. Speak ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Speak 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. TR-2

27 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek Nota Rehberini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisindeki bir sonraki çalacağ n z notalar söyleyen nota rehberini kapat n. 1. NoteGuid ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). No t egu i d 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Performans Değerlendirme Özelliğini Kapatma Aşağ daki prosedürü kullanarak, Ders 2 ve Ders 3 içerisinde performans n z değerlendiren ve skor görüntülenmesini sağlayan performans değerlendirme özelliğini kapat n. 1. Scoring ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). Sco r i ng 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. Şark lar Parçalara Bölmeden Derste Çalma Parça fonksiyonu kapal olduğunda, bütün bir şark y parçalar aras nda bölmeden baştan sona tamamlay n. 1. PhraseLn ekranda görüntülene dek, 3 (FUNCTIN) düğmesini bas l tutun (sayfa TR-). tomatik Pekiştirme Dersinin Kullan lmas to Pekiştirme Dersi ile, Dijital Klavye dersler aras nda otomatik olarak geçişi sağlar. 1. Çal şmak istediğiniz şark ve parçay seçin (sayfa TR-17). 2. cl Bas n. Ders 1 içerisindeki ilk parçay dinleyin. Ders 1 içerisinde örnek parça Ders 2 ye geçmeden önce sadece bir defa çal n r. Yan p söner Yanar 3. to Pekiştirme Dersi tüm dersleri başar l bir şekilde tamamlad ktan sonra otomatik olarak sona erer. Ders 2 ve Ders 3 içerisinde, Dijital Klavye Bravo! değerlendirme sonucunu elde etmeniz halinde bir sonraki derse otomatik olarak geçer. Bir dersi iptal etmek için, cl veya bl düğmesine bas n. NT tomatik Pekiştirme Dersi s ras nda 8, 9 ve br ile ck aras ndaki düğmeleri kullanarak ad mlar ve parçalar değiştirebilirsiniz. tomatik Pekiştirme Dersini başlatmak, Parça Tekrar (sayfa TR-2), Nota Rehberi (sayfa TR-25) ve Performans Değerlendirmesini (sayfa TR-25) otomatik olarak başlat r. Bu özellikler dersler s ras nda kapat lamaz. PhraseLn 2. bq (10-Tuş) tuşuna [ ] tuşuna basarak FF ayar n seçin. TR-25

28 Klavyeyi Dahili Şark lar Kullanarak Çalmay Öğrenmek tomatik Pekiştirme Dersi Prosedürü Parça 1 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 2 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1, 2 Ders 3* Parça 3 Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1, 2, 3 Ders 3* Ayn prosedürü kullanan bir sonraki çal şma parças Son parça Ders 1 Ders 2 Ders 3 Parça 1 den son parçaya kadar Ders 3* Ders tamamland * to Pekiştirme Dersi bir sonraki parçaya, Bravo! sonucu al ns n ya da al nmas n geçiş yapar. TR-26

29 Music Challenge Klavye yunu 1 bnbobo bp bl cm Music Challenge ekranda görülen klavye göstergelerine tuşlara basarken gösterdiğiniz reaksiyonun ve parmak rehberi göstergelerine reaksiyonunuzun h z n ölçen bir oyundur. 1. bp (SNG BANK) Bas n. 2. cm Bas n. Bu klavye ekran ndaki bir tuşun yan p sönmeye başlamas n ve Music Challenge şark s n n başlamas n sağlar. 3. Klavyenin ekran ndaki göstergenin yanar söner durumdan yanar hale geçmesinin ard ndan, gösterilen tuşa gösterilen parmak ile en h zl şekilde bas n z. Bu ekranda gösterilen klavye tuşunun sönmesini sağlar böylece ilk notay çald ğ n z gösterir. Ekranda gösterilen bir sonraki klavye tuşu yan p sönmeye başlar, bu nedenle bir sonraki tuşa basmaya haz rlan n. Ekrandaki tuş ş ğ n n görüntülenmesinin ard ndan klavye tuşunabasman z için geçen süre (Birim: 0,1 saniye). Bu süre k sald kça, skorunuz yükselir. Ekrandaki tuşlar yanar söner halden yanar duruma geçmeden önce klavye tuşuna basman z halinde, bir sonraki notaya geçilmez. 0,3 saniye Zaman Kalan notalar n say s yun s ras nda görüntülenir. M. CHAL.! Dokunma TR-27

30 Music Challenge Klavye yunu. yun 20 notay başar l bir şekilde çalman z halinde sona erer. Skorunuz ve çalma süreniz ekranda görüntülenir. K sa bir süre sonra, çalma süresi görüntüsü bir değerlendirme sonucuna dönüşür. Değerlendirme sonucunu ekrandan silmek için, bn (TNE), bo (RHYTHM) ya da bp (SNG BANK) düğmesine bas n z. yunu herhangi bir zamanda cm veya bl düğmesine basarak iptal edebilirsiniz. Skoru T ime19. 2 Çalma süresi Grade : A Değerlendirme sonucu Değerlendirme Sonucu S A B C D <Yüksek> Değerlendirme Aral klar <Düşük> NT Notalar ve parmak rehberindeki parmaklar rastgele olarak gösterilir. yundaki şark lar n temposu değiştirilemez. 1, bl, ve cm d ş ndaki tüm düğmeler oyun devam ederken etkisiz hale getirilir. TR-28

31 Auto Accompaniment in Kullan lmas 3 6 bo bq bk bl bm Auto Accompaniment (to Eşlik) ile, bir eşlik paterni seçiniz. Bir akoru sol eliniz ile her çald ğ n zda, uygun eşlik otomatik olarak çalacakt r. Bu kişisel backup grubunuzun gittiğiniz her yerde arkan zda olmas gibidir. NT Auto Accompaniment (to Eşlik) aşağ daki üç parçadan oluşmaktad r. (1) Ritim (2) Bas (3) Armoni Sadece ritim parças n n çalmas n sağlayabilir veya her üç parçay ayn anda çalabilirsiniz. Sadece Ritim K sm n n Çal nmas Ritim k sm tüm Auto Accompaniment (to Eşlik) lerin temelini oluşturur. Dijital Klavyeniz bir dizi dahili ritim içerir, bunlara 8-vuruş ve waltz da dahildir. Temel ritim k sm n çalmak için aşağ daki prosedürü kullan n. Sadece Ritim Parças n n Başlat lmas ve Durdurulmas 1. bo (RHYTHM) Bas n. Ritim Numaras Funk Ritim patern ismi 8B t 2. İstediğiniz ritim numaras n seçmek için bq (10-Tuş) düğmesini kullan n. Bireysel ritimler hakk nda bilgi almak için Ekler k sm na bak n. Ritim numaras n girmek için numara düğmelerini kullan n z. Ritim numaras için üç rakam belirleyiniz. Örnek: 001 seçmek için, rakamlar n giriniz. 3. bl veya 8 a bas n. Bu ritimi başlatacakt r. Bu patern her vuruş ile değişir.. Ritime eşlik edin. 5. Ritmi durdurmak için, tekrar bl düğmesine bas n. TR-29

32 Auto Accompaniment in Kullan lmas Tüm Bölümlerin Çal nmas Akorlar ile Auto Accompaniment (to Eşlik) Sol elinizle akor çalman z otomatik olarak seçili olan ritme bas ve armoni eşliği ekler. Bu kendi kişisel backup grubunuzun olmas gibidir. 1. Auto Accompaniment (to Eşlik) ritim parças n n çal nmaya başlanmas 2. bm Bas n. Bu akorun eşlik klavyesine girişini sağlar. Accompaniment (Eşlik) klavyesi 5. bm düğmesine tekrar bas lmas, ritmin sadece eşliğe dönmesini sağlar. NT Auto Accompaniment (to Eşlik) özelliğinin akor çal nd ğ anda başlat lmas hakk nda daha fazla bilgi için, Senkro Başlang ç Özelliğinin Kullan lmas bölümüne bak n z sayfa TR-33. Akor Giriş Modu Seçimi Aşağ daki beş akor giriş modundan bir tanesini seçebilirsiniz. FINGERED 1 FINGERED 2 FINGERED 3 CASI CHRD FULL RANGE CHRD 1. Akor giriş modu seçimi ekranda görüntülenene dek bm düğmesini bas l tutun. Yanar Akor giriş modu 3. Akorlar çalmak için eşlik klavyesini kullan n z. Bu bas ve Armoni Auto Accompaniment (to Eşlik) parçalar na ritim bölümü eklenmesini sağlar. Akorlar (hiçbir melodi çal nm yor) Melodi C h o r d 2. İstediğiniz akor giriş modunu seçmek için bq (10-Tuş) [ ] ve [+] tuşlar n kullan n. Eğer akor giriş modu seçimi ekran görüntülendikten sonra herhangi bir işlem yapmaman z halinde, ekran otomatik olarak düğmesine basmadan önce görüntülenen ekrana dönecektir bm. F3 Örnek: Eşlik klavyesinde D-F # -A-C tuşlar na bas lmas D-F # -A-C akor (D7) sesleri için eşlik.. Sağ elinizle melodiyi çalarken sol elinizle başka akorlar çal n. TR-30

33 Auto Accompaniment in Kullan lmas FINGERED 1, 2, ve 3 Bu üç akor giriş modu ile, normal akor parmaklar n kullanarak eşlik klavyesinde akorlar çalabilirsiniz. Baz akor formlar k salt lm şt r ve sadece bir veya iki tuşla yap labilir. Desteklenen akorlar ve bunlar n klavyede çal nmas hakk nda daha fazla bilgi için sayfa TR-3 e bak n z. Accompaniment (Eşlik) klavyesi FINGERED 1 Akorun nota bileşenlerini klavyede çal n z. FINGERED 2 FINGERED 1, aksine, 6. giriş mümkün değildir. m7 veya m7 b 5 girilir. FINGERED 3 FINGERED 1 aksine, bu mod ara akorlar n en düşük klavye notas ile birlikte bas notas olarak girilmesini sağlar. CASI CHRD CASI CHRD ile aşağ da aç klanan dört çeşit akoru basitleştirilmiş parmak dizilimini kullanarak çalabilirsiniz. Accompaniment (Eşlik) klavyesi CASI CHRD Çalma Akor Tipi Örnek Majör Akorlar C (C Majör) Eşlik klavyesinin üzerinde yer alan C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F harfler her tuşa atanan akoru belirtir. CASI CHRD modunda tek bir eşlik bölümü tuşuna basmak tuşun üzerinde ismi işaretlenen majör akoru çalar. Ayn akor ismi ile işaretlenen tüm eşlik bölümü tuşlar ayn akoru çalar. Minör Akorlar Cm (C Minör) Minör akorlar çalmak için, sağda bir C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F başka eşlik bölümü tuşuna basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. Yedinci Akorlar C7 (C Yedinci) Yedinci akorlar çalmak için, sağda iki C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F farkl eşlik bölümü tuşuna basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. Minör Yedinci Akorlar Cm7 Minör yedinci akorlar çalmak için, (C Minör Yedinci) sağda üç farkl eşlik bölümü tuşuna C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F basarken ayn zamanda majör akora karş l k gelen bir eşlik bölümü tuşuna bas n. NT Bir minör, yedinci, veya minör yedinci akoru çalarken, ek tuşlara, beyaz veya siyah fark etmeksizin, basman z bir değişiklik meydana getirmez. FULL RANGE CHRD Bu mod ile, klavyenin tümünü akor ve melodi çalmak için kullanabilirsiniz. Desteklenen akorlar hakk nda daha fazla bilgi için sayfa TR-3 e bak n z. Eşlik klavyesi / Melodi klavyesi TR-31

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri

CTK-2090 CTK-2400 KULLANIM KILAVUZU CTK2400-TR-1A. Güvenlik Önlemleri CTK-2090 CTK-200 TR KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri CTK200-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel AD-E95100L

Detaylı

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun.

AP-260 KULLANIM KILAVUZU. Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. TR AP-260 KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri Dijital Kalvye'yi kulanmaya çalışmadan önce ayrı bulunan Güvenlik Önlemleri ekini okuyun. AP260-TR-1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen

Detaylı

Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun.

Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun. TR Güvenlik Önlemleri Enstrümanı kullanmayı denemeden önce bu kılavuzda Güvenlik Önlemleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun. XWDJ1TR1A Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağ daki önemli

Detaylı

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ DIGITAL KEYBOARD CTK 2200/CTK 3200 KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ CASIO CTK 2200/CTK 3200 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DİKKAT Bu alet test edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A

KULLANIM KILAVUZU CTK240/245TR1A TR KULLNIM KILVUZU CTK240/245TR1 Önemli! Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce, lütfen aşağıdaki önemli hususlara dikkat ediniz. Üniteye güç vermek için opsiyonel D-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

M10 KULLANIM TALİMATI

M10 KULLANIM TALİMATI M10 KULLANIM TALİMATI Tebrikler Bu Elektronik Klavyeyi satın aldığınız için tebrikler! Kendi kendine öğrenmek isteyenler için özellikle uygun olan geliştirilmiş fonksiyonları ile bu Klavyenin kullanımı

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan bu

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI AYRINTILI TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili

Detaylı

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-5 Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Olympus tan ek imkanlar için ürününüzü www.olympus-consumer.com/register adresine kayıt ettiriniz. TR

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan bu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme.

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz Kullanım Talimatları İçindekiler Dosyaları Kaydetme Bilgisayarınızı Kullanma Sorun Giderme Dizin TR 4-293-034-51(1) İçindekiler UYARI...5 Kullanıcılar için uyarı...7

Detaylı

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR

DOĞRUSAL PCM KAYIT CİHAZI LS-10 TR TALİMATLAR Giriş Bu dokümanın içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün isimleri ve model numaraları hakkındaki en son bilgiler için Müşteri Destek Merkezimizle temasa geçin. Bu dokümanın doğruluğunu

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ GİRİŞ 1.HOŞGELDİNİZ

PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ GİRİŞ 1.HOŞGELDİNİZ KULLANIM KILAVUZU PA55TR BALANCE SÜRGÜSÜ...3 GİRİŞ...4 1.HOŞGELDİNİZ...5 Yararlı adresler...5 İşletim sisteminin yüklenmesi...7 Fabrika datasını tekrar yükleme...7 2.BAŞLANGIÇ...8 Enstrümanı açma kapama...8

Detaylı